Färgliknelser i Litteraturbankens skönlitterära material. Bakgrund: Svenskan i Finland 15, 8-9 maj 2014 Pirjo Söderholm Östra Finlands universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färgliknelser i Litteraturbankens skönlitterära material. Bakgrund: Svenskan i Finland 15, 8-9 maj 2014 Pirjo Söderholm Östra Finlands universitet"

Transkript

1 Färgliknelser i Litteraturbankens skönlitterära material Svenskan i Finland 15, 8-9 maj 2014 Pirjo Söderholm Östra Finlands universitet 1 Bakgrund: Vi jämför gärna färgen hos det vi ser eller kanske tänker på med något: rosenröd, likblek, solgul, havsblå osv. (Se Söderholm 2013.) Färgsammansättningar med ett färgord som efterled är gärna tvådelade, ibland också tredelade men mera sällan. Färgsammansättningarna är ofta metaforiska och kan omskrivas med en liknelse: röd som en ros; blek som ett lik osv. 2

2 Det finns dock också fall, där förleden anger närmare orsak: rostsvart svart av rost. Sålunda är ordet ofta dubbeltydigt: månvit kan vara vit som månen eller vit av månens sken. (Lange 2002: 20.) 3 Syfte och frågeställningar: Min avsikt är att undersöka om prototypiska referenter används inte bara i färgsammansättningar utan också i färgliknelser i svensk skönlitteratur, dvs. Litteraturbanken i Språkbanken i Göteborg. Med färgliknelser avses typen röd som/lik blod, blå som himmeln. Det är typiskt för en människa att se färger, men sättet att namnge färger varierar (se bl.a. Berlin & Kay 1969). 4

3 Vid sidan av prototypiska referenter förekommer givetvis tillfälliga referenter både bland sammansättningar och bland liknelser. Det kan ändå antas att det prototypiska hos en färgreferent är så typiskt och allmänt att det förekommer både i form av metaforiska sammansättningar, såsom blodröd, himmelsblå, och i form av liknelser i språket. 5 Med hjälp av att studera liknelser med en konkret referent ur verkliga livet kan man dessutom undersöka hur långt prototypikaliteten hos en färg sträcker sig (jfr Philip 2006). Ex. Hvem är den unga sköna på nattsvart häst, [ ]. Han såg mot fönstren, men nu voro de svarta som natten utanför. Frågeställningar: Kommer det prototypiska i metaforiska färgsammansättningar till uttryck också i liknelser med färger? Vad är det som beskrivs med en färg och jämförs med hjälp av färgliknelser? 6

4 Material och metod: Litteraturbanken i Språkbanken vid Göteborgs universitet fungerar som material. Där har jag gjort sökningar med bl.a. följande sökord: röd, blå, grön, gul, vit och svart/som el. lik med sökprogrammet Korp. Alla böjningsformer av färgorden har medtagits. Tidigare undersökningar i finlandssvenskt och rikssvenskt tidningsmaterial och finlandssvensk skönlitteratur, nu i Litteraturbanken. Senare undersöks också färgsammansättningar i Litteraturbanken. 7 Teoretisk bakgrund: Rosch (1978) tankar om prototypiska effekter och Wierzbickas (1990, 1996) tankar om färgernas naturliga prototypikalitet ligger som teoretisk bakgrund till undersökningen. Nedan W.:s kategoriseringar: röd = blod; eld grön = växtligheten på marken; blad blå = himmel; vatten gul = solen vit = ljus som dagen; snö svart = mörk som natten 8

5 Dessa tankar har väckt livlig och kritisk diskussion i synnerhet kring Wierzbickas tanke om att man SER något mot en bakgrund, och ger uttryck åt det. Färgen är bara en egenskap hos det som man ser. Språkspecifika små skillnader: t.ex. i den finska och svenska kulturen är solen gul, medan den kan vara också röd i någon annan kultur. Biggam (2004: 31) anser i likhet med Wierzbicka att man måste ge eftergifter med tanke på sociala och miljömässiga skillnader i kategoriseringen av färger. 9 Resultat: Ungefärlig frekvensordning: vit, svart, röd, blå, gul, grön i färgliknelser i Litteraturbanken - vit, svart, röd och blå betraktas närmare här: de mest typiska och prototypiska referenterna för vit är ljus (som dagen) och snö, för svart natten och mörkret, för röd blod och eld och för blå himmel och vatten. 10

6 Vit som/lik Färgen vit brukar beskrivas som motsatsen till svart, dvs. vit innehåller mycket ljus. Detta framgår också i liknelserna där det finns belägg som vit som ljuset, dagen och dagens fullaste sken. Den övermäktigt frekventaste referenten är ändå snö med över 30 belägg och i många olika former: Kinderna bleknade, tills de blev vita som snö. eller Ser man allt detta en vacker vårafton, då fruktträden stå hvita som snöbollar, ej blott på bergen, utan längsåt alla vägar och stigar; [ ]. 11 På följande plats kommer mjölk, efterföljd av marmor och olika tygsorter, som lakan, lärft, bomull och ull. Av nämnda referenter kan största delen också stå som förled i en färgsammansättning: snövit, mjölkvit, marmorvit, kritvit och likvit, men kanske inte lakansvit eller lärftvit. Allmänt taget är färgliknelser med vit positiva och ljusa, jfr i Bibeln:»Se, dina synder, om än de äro röda som blod, skola bliva vita som snö», säger Herren! 12

7 Svart som/lik Lika ljus som vit är, lika mörk är svart. Beläggen har stor variation i referenterna: svart som natten är mot förmodan inte den frekventaste liknelsen utan sot kommer på första plats, efterföljd av grav, bläck, natt, kol och beck. Alla dessa förekommer också som metaforer i Litt.banken utom gravsvart och dödssvart. 13 Den äldsta [dottern] var svart som den svarta jord, Den yngsta var hvit som den klara sol. Som känt brukar man traditionellt kategorisera människor på basis av hudfärgen i vita och svarta. Exemplet ovan är det enda belägget på en människa som beskrivs som vit i materialet, medan det förekommer flera vid färgen svart: svart som en tattare, tatterska, mor, morian, Nigritiens mö eller slavar. 14

8 röd som/lik Vid färgen röd är det de prototypiska referenterna blod och eld som är de frekventaste också i liknelser: Men se din kind, den lågar röd som blod! och I kanterna av fälten lyste ännu åkervallmon röd, röd som eld i det gula. Vid röd är liknelsen ofta utbyggd med bestämningar: drypande blod, en dusch av blod, älgblod, oxblod och smärtans röda blod. 15 Det förekommer många olika referenter, såsom ros och övriga blommor, koraller, koppar, mönja, vin, rost osv. Och så blir han rund och röd som ett rönnbär!» och Mina ögon äro röda som mörtens och fodret i min rock är ruttet af svett; [ ]. Hon har en hy, hvit och röd som en ung flickas. 16

9 blå som/lik Ett fåtal belägg på färgliknelser med blå. Ex.: Ett hav av ljus slår emot honom; solen är ännu icke uppe; men blå som en nedfallen himmel ligger sjön och [...]. Här jämförs vattnet med himmeln, en prototypisk referent jämförs med en annan. I övrigt är det blommor, ögon, pärlor, hoppet och havet som har en blå färg som jämförs med himlens färg. 17 Övriga observationer: Största delen av de prototypiska referenterna för olika färger förekommer både som metaforer och som liknelser, dock inte alla. Om referenten i sig själv är en sammansättning bildas inte gärna en tredelad färgsammansättning av typ oxblodsröd. Liknelser ger möjlighet till fler bestämningar i strukturen: Men så skimrar det något vitt som en stråle från ett elektriskt ljus; [ ]. 18

10 Färger kombineras i liknelser: Gubben satt där skär och vit som en nyfödd, sömnig och dum, storåt och smånickade, stirrade på Agnes och gäspade i servetten. Fru Judith, svart och vit som en nunna, med en nunnas tysta steg och tysta leende, men med brinnande, djärva, osläckliga ögon. Detta är Provence: svart och vitt som arlesiskornas dräkt. 19 Stilen i texterna med färgliknelser är ofta högtidlig och litterär, bara få humoristiska liknelser. Nedan ett par lite roligare exempel: Snusnäsduken vajade tungt och bedröfligt som fanan i ett sorgetåg, och den var dunkelt röd som en smutsig stoppsignal. Han blev röd som en tupp av ilska, han riste sin vita man, han kippade efter andan av hat och förakt. Hans [en pojkes] kinder voro fylliga, men egendomligt vita som starkt mjölade bullar. 20

11 Vem/vad jämförs med vem/vad? I liknelser beskrivs allt mellan himmel och jord med en färgliknelse, men allra oftast är det fråga om människan och hennes yttre och också inre drag. Särskilt ansiktet och håret beskrivs med liknelser: hur man blir vit som snö eller mjölk eller röd som blod, pion eller eld i ansiktet. Hur håret är vitt som snö eller svart som kol. Hur anletet är skärt och vitt som en ynglings. Det sägs bl.a. att Ditt öga är en ädelsten, blå som safiren, [...]. 21 Sammanfattning: Något oväntat har vit och svart övermäktigt mest belägg på färgliknelser i L:banken, medan liknelser med gul och grön är fåtaliga. De prototypiska referenterna för primära färger ser ut att förekomma också i liknelser liksom i metaforiska sammansättningar, även om frekvenserna vid olika referenter inte fördelar sig likadant i dessa strukturer: svart som kol har endast ett fåtal belägg medan kolsvart har flest belägg i metaforiska färgsammansättningar. 22

12 Liknelser ger möjlighet till att kombinera två olika färger utan att de egentligen blandas. Människan är det mest populära objektet, ofta är det unga, sköna kvinnor eller speciellt gamla människor vars yttre drag beskrivs med hjälp av färgliknelser. 23 Referenser: Litteraturbankens korpus i Språkbanken vid Göteborgs universitet Berlin, B. & Kay, P., Basic Color Terms. Their Universality and Evolution. Berkley, California: University of California Press. Biggam, C.P Prototypes and foci in the encoding of colour. Lange, S Om nya färgord i svenskan under och 1900-talet. Ordat 16. Göteborgs universitet. Philip, G Connotative meaning in English and Italian Colour-Word Metaphors. metaphorik.de 10/2006 Söderholm, P Prototypiska färgsammansättningar i skönlitterär finlandssvenska. I: Svenskan i Finland 14. Uleåborgs universitet. (under utg.) Wierzbicka, A.,1990. The meaning of color terms: semantics, culture, and cognition. Cognitive Linguistics (includes Cognitive Linguistic Bibliography). Volume 1, Issue 1, Pages , ISSN (Online) , ISSN (Print) , DOI: /cogl , October 2009 Wierzbicka, A., Semantics. Primes and universals. Oxford: Oxford University Press. 24

Hur går det till när barn lär sig färger?

Hur går det till när barn lär sig färger? Lunds Universitet Institutionen för lingvistik C Uppsats Allmän språkvetenskap VT 2003 Hur går det till när barn lär sig färger? En studie om hur barn lär sig kopplingen mellan färger och färgtermer Simone

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Finlandismer i fokus. Finlandssvenska studerandes syn på ett urval finlandismer och allmänsvenska ord och uttryck

Finlandismer i fokus. Finlandssvenska studerandes syn på ett urval finlandismer och allmänsvenska ord och uttryck Finlandismer i fokus Finlandssvenska studerandes syn på ett urval finlandismer och allmänsvenska ord och uttryck Jessica Fransman Avhandling pro gradu Nordiska språk Helsingfors universitet Handledare:

Läs mer

Japanskors och svenskors intressen: en studie av damtidningshoroskop

Japanskors och svenskors intressen: en studie av damtidningshoroskop Japanskors och svenskors intressen: en studie av damtidningshoroskop Jonas Sjöbergh jsh@kth.se Fortsättningskurs i japanska, VT-2005 Institutionen för orientaliska språk, Stockholms Universitet Sammanfattning

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga med utgångpunkt i bloggar Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Licens: CC BY-NC-SA (2012). Välja och utveckla sitt uppsatsämne Ibland har man bara

Läs mer

Möten med näcken och sjörået

Möten med näcken och sjörået Tartu Universitet Filosofiska fakulteten Colleget för främmande språk och kulturer Avdelningen för skandinavistik Möten med näcken och sjörået En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen

Läs mer

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket KVESITIVA SATSER PÅ VIFT En undersökning av kvesitiva bisatser med fa ordföljd Andreas Widoff SPECIALARBETE, 15 poäng Svenska språket, fördjupningskurs

Läs mer

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas av O.M.Jansson Öppna fönster. Stänga fönster. Går inte att stänga fönster.

Läs mer

Att förstå människor och förstå ett språk

Att förstå människor och förstå ett språk Proseminarium vt 1997 för Nikolai Enckell Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Att förstå människor och förstå ett språk Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Medvetande, beteende och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Budskap och värderingar i barnlitteratur. Caroline Eriksson Josefine Eriksson 2015. Lärarexamen, grundnivå Grundlärarexamen

EXAMENSARBETE. Budskap och värderingar i barnlitteratur. Caroline Eriksson Josefine Eriksson 2015. Lärarexamen, grundnivå Grundlärarexamen EXAMENSARBETE Budskap och värderingar i barnlitteratur Caroline Eriksson Josefine Eriksson 2015 Lärarexamen, grundnivå Grundlärarexamen Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation

Läs mer

Kring Höga kustens mörka berg breder Ångermanlands

Kring Höga kustens mörka berg breder Ångermanlands Kring Höga kustens mörka berg breder Ångermanlands gröna skogar ut sig över landskapet. Träden växer tätt och de uråldriga bergen sträcker sig högt mot himlen. När solen försvunnit bakom höjderna efter

Läs mer

Adjektiv i förändring

Adjektiv i förändring GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket Nordiska språk Adjektiv i förändring En studie av betydelseförskjutningar hos ett antal adjektiv och hur dessa kan förklaras med hjälp av några etablerade

Läs mer

Snövit - sagoboken. Här kan du ladda ner en översatt och nyombearbetad version av folksagan Snövit, översatt från Bröderna Grimms sagosamling.

Snövit - sagoboken. Här kan du ladda ner en översatt och nyombearbetad version av folksagan Snövit, översatt från Bröderna Grimms sagosamling. Snövit - sagoboken Här kan du ladda ner en översatt och nyombearbetad version av folksagan Snövit, översatt från Bröderna Grimms sagosamling. Anders Sjöberg har bearbetat texterna och illustrationerna

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Frågestund och diskussion

Frågestund och diskussion Frågestund och diskussion Sverker Olofsson: Fatima, vi är ju hela tiden i närheten av det här med ögat som själens spegel. Ibland när man tränar kan tränaren säga att håll ögonen dit du ska och inte på

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

Lång och biffig men lätt och smal

Lång och biffig men lätt och smal Lång och biffig men lätt och smal I simningen vill man se biffig ut, men när man är i skolan vill man inte se så biffig ut. Så säger Jenny, simmare. En perfekt idrottskropp följer inte alltid utseendeidealen.

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Bildbehandling. Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18

Bildbehandling. Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18 2011 Bildbehandling Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18 Mattias Karlsson Sjöberg 01.Teori om bildbehandling - en grundkurs Dessa sidor handlar om bildbehandling.

Läs mer

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson Guide för nätdejting AV: Dennis Danielsson I den här guiden kommer jag att beröra de viktigaste delarna av nätdejting för att ge dig så bra hjälp som möjligt i ditt nätdejtande. I mina exempel kommer jag

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

ORDBETYDELSER. 1. Förhållandet mellan ord och verklighet. Tomas Riad

ORDBETYDELSER. 1. Förhållandet mellan ord och verklighet. Tomas Riad ORDBETYDELSER Tomas Riad Vad vet vi när vi anser oss känna till ett ords betydelse? Svaret är: en hel del. Kunskapen om ett ords betydelse innehåller information från olika håll, såsom ordets eget betydelseinnehåll,

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Dictogloss - ett språkutvecklande arbetssätt Kristina Asker Kompetensutveckling för sfi lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten för skolutveckling www.lhs.se/ruc/sfi

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Resan till London. Självständigt arbete 15 hp. Språk, struktur och kvalitet i fyra narrativa elevtexter i årskurs 6

Resan till London. Självständigt arbete 15 hp. Språk, struktur och kvalitet i fyra narrativa elevtexter i årskurs 6 Självständigt arbete 15 hp Resan till London Språk, struktur och kvalitet i fyra narrativa elevtexter i årskurs 6 Författare: Pernilla Ljung Handledare: Annelie Johansson Examinator: Elisabeth Zetterholm

Läs mer

Vad är en bra läroboksillustration? Vad tycker elever i årskurs nio om modeller av växthuseffekten

Vad är en bra läroboksillustration? Vad tycker elever i årskurs nio om modeller av växthuseffekten EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen Vad är en bra läroboksillustration? Vad tycker elever i årskurs nio om modeller av växthuseffekten Författare Karin Andersson Caroline Persson Handledare Ola

Läs mer