Fredrik Karlsson, Sweco Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrik Karlsson, Sweco Sverige"

Transkript

1 Fredrik Karlsson, Sweco Sverige 1

2 Dagens program Uppvärmning Varmvatten Kallras Ventilation Kyla Energibehov 2

3 VÄRME 3

4 Effektbehovet - hur stort blir det? Var krävs värmen? Distribution luftvärme, vattenburen värme Geometrin är viktig 4

5 Exempel - Kontorsrum Fönster: U = 0,8 W/m2K, A =1,5 m2 Yttervägg: U = 0,1 W/m2K, A = 2,5 x 3 1,5 = 7,5 1,5 = 6 m2 UA = 0,8 x 1,5 + 0,1 x 6 = 1,8 W/K P = UA x T = 1,8 x (20-(-20)) = 72 W Interna laster: 1 dator = 150 W 1 person = 70 W Belysning = 40 W =260 W 5

6 Exempel Kontorsrum i hörn Fönster: U = 0,8 W/m2K, A =1,5 m2 Yttervägg: U = 0,1 W/m2K, A = 2,5 x (3+4) 1,5 = 17,5 1,5 = 16 m2 UA = 0,8 x 1,5 + 0,1 x 16 = 2,8 W/K P = UA x T = 2,8 x (20-(-20)) = 112 W Interna laster: 1 dator = 150 W 1 person = 70 W Belysning = 40 W =260 W 6

7 Det behövs värme i ett passivhus Stödvärme motsvarande 15 W/m 2 Tappvarmvattenbehovet lika stort eller större än uppvärmningsbehovet Effektmässigt är tappvarmvattnet störst 7

8 Energianvändning Lindås Totalt 8279 kwh/år Medelvärde alla hus 4020 hush varmv eftervärme fläktar

9 Energy kwh requirement Middle house Gable house 9

10 Duration curve for household electricity 5000 [W] 5000 [W] [h] [h] 10

11 Duration graph for space heating and fans 11

12 DHW 12

13 Varmvatten I sjukhus krävs varmt vatten året runt, för legionella problem Lokala lösningar med spetsvärmare som nyttjar solvärme när detta är möjligt. VVC-behovet är stort i alla lokaler, sjukhus, kontor etc. I kontor varmvattenbehov ca 5 kwh/m 2, år, VVC-behovet är ungefär lika stort. Återvinning av avloppsvatten?? Förvärmning av tappvarmvatten från returen på kylsystemet?? 13

14 Återvinning ur avloppsvatten 14

15 Värme el eller varmt vatten Alternativ för att fixa uppvärmningsbehovet för lokalkomfort Elpatron Vattenburet system med vatten från: Fjärrvärme Bergvärmepump Luftvärmepump Biobränsleeldad panna/pelletskamin Fundera över gemensam värmecentral 15

16 Vad är lönsamt? Sammanställning av årsenergibehov för alternativen Uppdragsnr: kwh/m kwh/år Gräns 30 kwh/kvardatmeter Övrigt Fläkt-el Olja Kyla Värme El el+solvärme Central LVP+sol+el Central BVP+sol+el Central pelletsanläggning +sol+el Alternativ 16

17 Sammanställning av LCC-värden för alternativen på 20 år per ett hus Uppdragsnr SEK Energi Underhåll Investering Alternativ el+solvärme Central LVP+sol+el Central bergvärme+sol+el Central pelletsanläggning 17

18 Kulvert Minska kulvertförluster Förluster: 6 W/m till 12 W/m Antag 10 meter rör till ett hus på 100 m 2 : Förluster = 60 W, d v s 0,6 W/m 2 18

19 Kallras Radiator Konvektor Påblåsning Strålningsvärmare Bilder från ullmanncc.se 19

20 Energiberäkning Hela byggnaden Objekt Rydboholm, Åkersberga Dimensionerande utetemp -20 Atemp 273,4 Årsmedeltemp 6,6 Innetemperatur 22 Interna laster 50 kwh/m2 Gradtimmar ,3 C U-värden Area UA alfa Fasad (ink fönster) 0, ,3 Tak 0,2 273,4 54,7 Golv 0,45 273,4 123,0 1 Dörrar 2,1 14,7 30,9 Fönster 1,4 7,8 10,9 752,3 246,8 W/C 0,33 Ventilationsflöden Cp 1010 rå 1,2 timmar med verksamhet per dag Verkningsgrad VVX 0,8 grundflöde l/s Självdragsflöde, 0 Ventilationseffekt grundflöde 0,0 självdrag 0,0 0 Totalt 0,0 W/C 0,0 Energibehov 23355,7 kwh Dimensionerande effekt: 10,4 kw 85 kwh/m2 20

21 Energiberäkning Hela byggnaden Objekt Rydboholm, Åkersberga Dimensionerande utetemp -20 Atemp 273,4 Årsmedeltemp 6,6 Innetemperatur 22 Interna laster 50 kwh/m2 Gradtimmar ,1 C U-värden Area UA alfa Fasad (ink fönster) 0, ,3 Tak 0,1 273,4 27,3 Golv 0,45 273,4 123,0 1 Dörrar 2,1 14,7 30,9 Fönster 1,4 7,8 10,9 752,3 219,4 W/C 0,29 Ventilationsflöden Cp 1010 rå 1,2 timmar med verksamhet per dag Verkningsgrad VVX 0,8 grundflöde l/s Självdragsflöde, 0 Ventilationseffekt grundflöde 0,0 självdrag 0,0 0 Totalt 0,0 W/C 0,0 Energibehov 20768,3 kwh Dimensionerande effekt: 9,2 kw 76 kwh/m2 21

22 VENTILATION 22

23 Ventilationssystem Syftet med ventilation är att transportera bort luftföroreningar och dålig luft och ersätta den med frisk luft Kall uteluft tas därmed in och måste värmas upp detta går att göra med luften som tas ut En bra värmeväxling leder till låga värmeförluster 23

24 Minska värmeförlusterna - värmeväxla Uteluft Tilluft Avluft Frånluft Frånluft Sommarförbigång 24

25 Ventilation och energi Syftet med ventilation är att ta bort föroreningar och tillföra frisk luft till rummet Flödet, trycket och drifttiden påverkar energibehovet i ventilationsanläggningen Påverkan på byggnadens elbehov Påverkan på värmebehovet pq P fläkt = Drifttid η P = q ρ C p, luft ( ) T T till ute 25

26 Möjligheter att påverka energianvändningen Flödet och drifttiden Trycket Ventilera inte mer än nödvändigt Minska flödet nattetid? Låga tryckfall, undvik spjällstyrning Effektiviteten pq P fläkt = η Använd eleffektiva fläktar VAV för anpassad ventilation (lokaler) Värmeåtervinning P = q ρ C p, luft ( T T ) till ute FTX ökar tryckfallet men minskar värmebehovet, minskar värmeffektbehovet 26

27 Från aggregat till rum Energieffektiva fläktsystem CAV/VAV Effektiv distribution lägre flöden med samma effekt, lägre temperaturdifferens med samma effekt. Energibehov Luftflödesbehov 27

28 Typer av värmeväxling 28

29 Minerga 80% Korsström, motström, korsström <1500 l/s 29

30 Voltair via Kraft och Kultur 90% verkningsgrad (!) <1800 l/s (6500 m3/h) 2-stegs Motströmsväxlare i polykarbonat 30

31 Exhausto Aggregat med verkningsgrad 80-85% Motströmsväxlare <625 l/s 31

32 Värmeväxlare med hög verkningsgrad 32

33 Godkända aggregat från passivhusinstitutet 33

34 Tumma inte på luftkvalitén välj en bra värmeväxlare 34

35 Olika lösningar FTX (mechanical ventilation with heat exchanger, balanced ventilation) En per lägenhet/våningsplan/kontorsdel Gemensamt aggregat överför värme från olika verksamheter I passivhus räcker ventilationsluften till för att bära den värme som krävs Utnyttjar befintligt system Sämre reglerförmåga?? 35

36 36

37 Centralt aggregat 37

38 Ventilationssystemet VVX med 80% verkningsgrad, ibland 95% ibland 60% REC Temovex motsströmsväxlare Luftburen värme (?) Tilluftsdon i tak på nedervåning och vid golv på övervåning 38

39 Ventilationsdon 39

40 Att tänka på kring ventilation i lågenergihus Placera värmeväxlare nära uteluftsintag för att inte kyla ner byggnaden Tänk till kring val av don, tänk på att luften både kan vara varmare och kallare än inomhusluften Aggregaten kan bli stora för att uppnå hög återvinningsgrad mer utrymme Använd sommarförbigång i värmeväxlare Möjlighet till nattvädring nödvändigt 40

41 Kyla 41

42 Innetemperaturer i ett lågenergihus C innetemp 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Högre lägstanivå C13T1 C13T2 C14T1 C14T2 C15T1 C15T2 C16T1 C16T2 0,

43 Kyla Hur tillför vi kyla på ett passivt sätt? Frikyla från ventilationsaggregat Nattkyla Förkyla/Förvärmning via mark Vikten av solavskärmning, minska internvärme energieffektiva prylar 43

44 Minska kylbelastningen först Markiser yttre solavskärmning Solfilm Screentryck (minskar solinstrålningen med 50%) Utskjutande tak Växtlighet Planera byggnaden i landskapet Reflekterande tak 44

45 Passiva kylmetoder Solskorstenar Jordkanaler (även för värme vintertid) 45

46 Jordkanaler Förvärmning/Förkylning av tilluften i jordkanal 46

47 47

48 Exempel Västerås 48

49 Exempel Västerås Beräknad specifik energianvändning: kwh/m 2, år (exkl. hushållsel) Beräknad värmeeffekt: Gavelhus 17 W/m 2, mittenhus 15 W/m 2 Ventilationssystem: FTX-systemm varje lägenhet har eget aggregat Varmvatten samt tillsatsvärmebatterier värms från en gemensam fjärrvärmeväxlare Täthet uppmätt till 0,18 l/s, m 2 omslutande area 49

50 KONTROLL FÖR BRA RESULTAT 50

51 Kontroll i byggskedet Byggnadens täthet med tryckprovning Mätning av fukthalt i enlighet med fuktsäkerhetsbeskrivning Buller från ventilation mäts i alla rum, speciellt sovrum Tilluftens temperatur vid maximal värmeeffekt Eventuella köldbryggor kontrolleras med värmekamera/temperaturmätning Luftflöden i ventilationsaggregat mäts Använd en energisamordnare för att hålla ihop projektet JOBBA TILLSAMMANS!! 51

52 Alla ska med! Dagens entreprenader Partneringentreprenad Stafettväxling Programhandling / Projektering Genomförande Garantitid Workshop med t ex målformulering, klargöra förväntningar, roller och behov teambuilding, identifiera möjligheter och hinder, utforma arbetssätt. 1dag Introduktion för nytillkomna, minivariant av workshop t ex. halvdag Uppföljningsträff. Analys, reflektion. Förbättringsåtgärder Avslutande uppföljning där alla aktörer medverkar 52

53 Uppföljning Inneklimat, temperatur, luftflöden Täthet Temperaturverkningsgrad hos ventilationsaggregat Energiprestanda, fördelning mellan byggnad och hushåll, fastighet Temperatur Pt-100 och termoelement Inblåsningstemperatur Temperatur i rummet (en punkt) Temperaturgradient (dels i sovrum A, dels i dörröppningar 53

54 SUMMERING 54

55 När krävs energi i en byggnad DHW 55

56 Monitored annual electricity demand kwh/a Old typical Swedish building New typical Swedish building Low-energy building, Lindås Space heating DHW Fans Household appliances 56

57 Embodied and operational energy kwh/m 2 usable floor area Typical new Swedish Low-energy building house Production and maintenance, 50 years Operation, 50 years (end-use) 57

58 58

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Bygg klimatsmart 2010-02-16

Bygg klimatsmart 2010-02-16 Bygg klimatsmart 2010-02-16 Några tips för hållbart byggande! Du kan tjäna mycket på att bygga ett energisnålt hus. Det är betydligt enklare och billigare, att göra rätt från början än att göra åtgärder

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Lars Ekberg Åsa Wahlström CIT Energy Management 2012-04-11 Sammanfattning Denna förstudie behandlar

Läs mer

Lönsamma sätt att spara energi

Lönsamma sätt att spara energi Lönsamma sätt att spara energi - en lathund - Flerbostadshus och lokaler Utförd av: Energikontoret Skåne På uppdrag av: DESS 2000 Pay off tid < 1 år åtgärd 1-16 Pay off tid < 2 år åtgärd 17-24 Pay off

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Installationssystem i energieffektiva byggnader

Installationssystem i energieffektiva byggnader Passivhus Norden 2013 Installationssystem i energieffektiva byggnader Tekn Dr Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB, Box 24, 182 11 Danderyd per.kempe@projektengagemang.se, (per.kempe@byv.kth.se)

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

Plusenergi och dess installationer

Plusenergi och dess installationer Plusenergi och dess installationer Kvarter Trettondagen Plus energy and its installations Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Examinator: Examensarbete: Datum för godkännande: 2011-06-22 Serienummer:

Läs mer

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? Monica Axell, Eva Sikander, Svein Ruud,

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

KVARTERET KAJUTAN FRÅN LÅGENERGI TILL PLUSENERGI

KVARTERET KAJUTAN FRÅN LÅGENERGI TILL PLUSENERGI KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan KVARTERET KAJUTAN FRÅN LÅGENERGI TILL PLUSENERGI A STUDY OF A LOW ENERGY HOUSE METHODS FOR IMPROVING ENERGY PERFORMANCE WHILE MAINTAINING COST

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer