Exceptional Home AB Box SE Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee Lage Germany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany"

Transkript

1 Användarhandledning Detaljlista samt skiss Monteringsmaterial Monteringsanvisning Bruksanvisning Säkerhet Garanti Egenskaper och funktioner: Grillyta Grillkammare ca. 102 x 48,5 cm FireBox ca. 36x46,5 cm Inkluderad FireBox med varmhållningsplatta 2-delat porslinsemaljerade grillgaller i grillkammaren 2-delat eldgaller i grillkammaren 1 porslinsemaljerat grillgaller i FireBox 1 eldgaller i FireBox Praktisk sidolucka i FireBox Justerbar luftventil i FireBox Integrerad termometer med angivelse i Celsius och Fahrenheit (plats för 2) Avställningsytor framför och under grillen Kraftiga Cool-touch Handtag Stabil benställning Mobil med två kraftiga metallhjul Tillverkat av 2,5 mm pulverlackerad stålplåt Utbyggbar med extra tillbehör Idealisk för indirekt grillning och rökning Vikt: ca. 108 kg Sverigeimportör: Exceptional Home AB Box SE Stockholm Telefon: +46 (0) epost: Internet: EU Importör: BBQ-Scout GmbH Eichenallee Lage Germany Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Internet: Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 1 av 16

2 Detaljlista samt skiss Detalj Antal Beskrivning Detalj Antal Beskrivning A 1 Grillkammare med lock M 1 Grillgaller ca. 36 x 46,5 cm B 1 Firebox Överdel N 1 Främre avställningshylla C 1 Firebox Underdel O 1 Sidohandtag D 1 Termometer P 2 Metallhjul E 1 Förslutn. bult (termometer 2) Q 2 Benpar, långa F 2 Cool-touch Handtag R 2 Benpar, korta G 1 Varmhållningsplatta S 1 Nedre avställningshylla H 1 Ventil T 1 Skorsten I 1 Lås, Firebox lucka U 1 Skorstensventil J 3 Eldgaller ca. 36 x 27 cm V 1 Kupolmutter K 1 Grillgaller ca. 58 x 48,5 cm Monteringsmaterial L 1 Grillgaller ca. 44 x 48,5 cm Användarhandledning Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 2 av 16

3 Monteringsmaterial (detaljlista) Låssprint styck Hitch Pin Flänsmutter M6x styck 1/4-20 Flange Nut Mutter styck 3/8-16 Hex Nut Flatbricka 12 mm styck 12 mm Flat Washer Fjäderbricka 9,5 mm Stück 3/8 Lock Washer Sexkantsbult M10x1,5x25 mm styck 3/8-16x1 Hex-Head Bolt Skruv M6x1x12mm styck ¼ 20 x 1 ½ Bolt Sexkantsbult M6x1x12 mm styck 1/4-20x1/2 Hex-Head Bolt Observera: Om någon del saknas, eller om assistans vid monteringen behövs, vänligen kontakta oss direkt. Vi kan nås via telefon eller e-post se kontaktuppgifterna på sida 1. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 3 av 16

4 Monteringsanvisning Vänligen läs samtliga säkerhetsvarningar och instruktioner noggrant innan montering och driftsättning av din nya grill. Denna manual ersätter eventuellt existerande instruktionsmaterial i kartong eller bipacksedel. Använd alltid skyddshandskar vid montering då vassa metallkanter kan förekomma. Steg 1: Se till att en assistent finns tillgänglig vid monteringen! Denna grill är mycket tung, för att på ett säkert sätt flytta och hantera grillen under monteringen krävs mer än en person. TIPS välj en ren och slät yta för monteringsarbetet. Öppna kartongen och skär längs med hörnen på kartongen så att den kan fällas ut och fungera som ett underlag vid monteringen. Ta bort förpackningsmaterial samt lyft ur de delar som ligger inuti Firebox och Grillkammare. Steg 2: På de två korta stödbenen (detalj Nr. R): träd på en bricka (12 mm flat) på axelpinnen, sedan ett Metallhjul (detalj Nr. P) och slutligen ytterligare en bricka (12 mm flat). Montera en låssprint i hålet i slutet av axelnpinnen. Metallhjul Låssprint Flatbricka 12mm Flatbricka 12mm Axelpinne Kort stödben Låssprint Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 4 av 16

5 Steg 3: Rotera Grillkammaren (detalj Nr. A), med hjälp av ytterligare en person, utför detta med kartongen som underlag. Placera kammaren så att den vilar mot luckans gångjärn och så att infästningarna för benparen pekar uppåt. Placera de två korta Stödbenen (detalj Nr. R) i infästningarna på grillens högra sida (den sida som har öppning i gaveln för Fireboxen). Tillse att hjulen är vända utåt. Placera nu de två långa Stödbenen (detalj Nr. Q) i infästningarna på grillens motsatta kortsida. Fäst de fyra benen med varsin sexkantsbult M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1") i skruvhålen som finns vid infästningspunkterna. Dessa skall endast dras åt lätt i detta steg! Kort stödben Långt stödben Infästningspunkter för stödben Sexkantsbult M10x1,5x25 mm (1 per stödben) Steg 4: Grillkammare Låt en person hålla den Nedre avställningshyllan (detalj Nr. S) i det läge Öppning för firebox som visas på skissen, medan en annan person fäster hyllan med fyra sexkantsbultar M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1") i de fyra benen. Dessa skruvar kan dras åt med verktyg (skiftnyckel/hylsnyckel). Sexkantsbult M10x1,5,25 mm (1 per stödben) Nedre avställningshylla Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 5 av 16

6 Steg 5: Verifiera att skruvarna i benens infästningar är iskruvade hela vägen (dock ej hårt åtdragna). Vänd därefter grillen upprätt så att den står på sina ben som skissen visar. För att undvika person och/eller personskador är det viktigt att ha en medhjälpare i detta steg. Det är enklast att först ställa grillen på högkant med hjulsidan nedåt, vänd sedan grillen upprätt genom att rulla den upprätt på hjulparen. När enheten står upprätt kan de fyra skruvarna i benens infästning efterdras så att de sitter ordentligt (med skift/hylsnyckel). Steg 6: Fäst varmhållningsplattan (detalj Nr. G) med fyra skruvar M6x1 x 12 mm (1/4-20 ½") och fyra flänsmuttrar M6x1 (1/4-20) ovanpå eldstadens (Fireboxens) övre lucka (detalj Nr. B). Efterdra sedan skruvarna med verktyg. Skruv M6x1x12mm Varmhållningsplatta Flänsmutter M6x1 Skruv M6x1x12mm Firebox överdel Flänsmutter M6x1 Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 6 av 16

7 Steg 7: Placera den övre delen till den nedre delen av Fireboxen (detalj Nr. C). Sammanfoga delarna med fyra sexkantsskruvar M6x1 x 12 mm (1/4-20 ½") och fyra flänsmuttrar M6x1 (1/4-20). Efterdra dessa skruvar ordentligt med verktyg. Firebox Överdel Sexkantsskruv M6x1x12mm Flänsmutter M6x1 Sexkantsskruv M6x1x12mm Flänsmutter M6x1 Firebox Underdel Steg 8: Sammanfoga nu med hjälp av en medhjälpare Firebox och grillkammaren. Använd åtta sexkansskruvar M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1"), fjäderbricka 9,5 mm (3x8) samt sexkantsmutter M10x1,5 (3/8-16). Dra åt dessa skruvar ordentligt med verktyg. Grillkammare Sexkantsskruv M10x1,5x25mm Fjäderbricka 9,5mm och sexkantsmutter M10x1,5 Ihopmonterad Firebox Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 7 av 16

8 Steg 9: Fäst Handtagen (detalj Nr. F) På grillkammarens och Fireboxens lock. För detta används åtta skruvar M6x1 x 12 mm (1/4-20 ½") och flänsmutter M6x1 (1/4-20). Dra åt dessa med verktyg. Skruv M6x1x12mm Huvudkammare Flänsmutter M6x1 Firebox Steg 10: Montera Skorstenen (detalj Nr. T) på vänster kortsida om grillkammaren. Skorstenen fästs i den hylsa som finns förberedd på grillkammaren. Skorsten med luftventil Håll skorstenen vertikalt och fäst den med en M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1") sexkantsskruv. Trä i Sidohandtaget (detalj Nr. O) i de infästningar som finns svetsade på grillkammarens kortsida (se skiss). Skorsten Sidohandtag Sexkantsskruv M10x1,5x25mm Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 8 av 16

9 Steg 11: Fäst den främre Hyllan (detalj Nr. N) till grillkammaren genom att trä i ändarna av hyllan i de infästningar som finns fastsvetsade på grillkammaren (se skiss). Trä i Termometern (detalj Nr. D) i öppningen i grillkammarens lock. Justera termometern så att temperaturtavlan är rättvänd, fäst termometern med låsmutter som skruvas på termometerns gänga på lockets insida. Notera: Termometern kan antingen placeras i den vänstra eller den högra öppningen i grillkammarens lock. Den oanvända öppningen försluts med Förslutningsmutter (detalj Nr. E). Vi rekommenterar att termometern placeras i den vänstra öppningen. Extra termometer kan köpas som tillbehör. Termometer Förslutningsskruv Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 9 av 16

10 Steg 12: Placera två Eldgaller (detalj Nr. J) i grillkammaren och ett i Firebox. Placera sedan ett porslinsemaljerat Grillgaller ca. 58 x 48,5 cm (detalj Nr. K) och ett Grillgaller ca. 44 x 48,5 cm (detalj Nr. L) sida vid sida på styrskenorna i grillkammaren. Det porslinsemaljerade Grillgallret ca. 36 x 46,5 cm (detalj Nr. M) placeras i Fireboxen. Gratulerar! Din Grill n Smoke Big Boy BBQ-Smoker är nu färdigmonterad. För att förbereda grillen för användning se instruktionerna på sida 11. Grillgaller Eldgaller Eldgaller VIKTIGT! Ta del av instruktioner och säkerhetsanvisningar på efterföljande sidor INNAN du tar din Grill n Smoke BBQ-Grill & Smoker i bruk! Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 10 av 16

11 Bruksanvisning Läs igenom samtliga instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder grillen. Förberedelser före första använding Före den första användningen är det viktigt att genomgå följande steg för att sluthärda grillens ytskikt samt förbereda grillens interna stålytor för grillning och rökning. Om du ej följer dessa instruktioner riskeras skador på grillens ytskikt, dessutom kan maten få bismak av det industrifett som finns på grillens ståldetaljer vid leverans. 1. Bestryk samtliga invändiga ytor, inklusive grillgaller med ett tunt skikt vegetabilisk olja (används svamp eller trasa). 2. Bygg upp en mindre pyramid av kolbriketter i grillkammare och Firebox. Tillse att inga briketter ligger an mot grillens ytterhölje.tänd briketterna med valfritt, för ändamålet avsett, tändmedel. 3. Stäng locket till grillkammaren och Firebox. Öppna luftventilerna på skorstenen och Firebox till en fjärdedel. Låt grillen gå i minst två timmar, ju längre desto bättre. Mot slutet kan temperaturen höjas något genom att öppna spjällen till hälften. Fyll på mindre mängder briketter vid behov. Notera: De olackerade inre metallytorna av grillen kan få ytrost, för att skydda dessa ytor kan dessa beläggas med ett tunt lager vegetabilisk olja, även grillens yttre ytor kan behandlas på detta sätt för att återfå en fin svart finnish (med tiden kan lacken bli ljusare på grund av damm/pollen). Grillens ytterskikt kan även med tiden kräva lackförbättring, speciellt Fireboxen utsätts ofta för höga temperaturer som med tiden kan skada lacken, använd då en för ändamålet lämplig högtemperaturfärg i sprayburk. Lackera aldrig grillens inre delar! Grillning Som bränsle rekommenderar vi högkvalitativa briketter, eller en kombination av kol och för ändamålet lämpligt trädslag (bitar eller flis). Kolen skall placeras på de undre eldgallren. Se till att inte överdrivet stora mängder kol används då detta riskerar att överhetta grillen, vi rekommenderar maximalt att 2 kg kol används (ca 60 briketter). När kolet fått ett askgrått lager är grillen klar för användning. Vid längre grillningar är det mycket bra att kunna tända mer kol/briketter utanför grillen och sedan fylla på kol vid behov under grillningen, ett utmärkt hjälpmedel för detta är ett sk. Koltändrör (tillbehör). Säkerhet Tillse att grillen ej står närmare än tre meter från brännbara föremål. Använd endast för ändamålet godkända tändmedel. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarlig personskada och/eller skada på egendom. Läs även de fullständiga säkerhetsinstruktionerna senare i denna användarhandledning Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 11 av 16

12 Rökning och lågtemperaturgrillning med ved Gör upp en eld trädslag av lämplig typ för rökning av mat. Dessa inkluderar (men är ej begränsat till) hickory, mesquite, ek, körsbär, äpple och många andra fruktträdslag. Barken bör tas av trädbitarna innan rökningen påbörjas genom avbarkning eller genom att låta den brinna av först (bark har hög surhetsgrad och kan ge en bitter bismak till maten). Vid eldning med ved låter man denna först bli förkolnad och stänger därefter locket och justerar temperaturen med ventilerna på skorstenen och Fireboxens kortsida. Undvik i alla lägen temperaturer över 230 C i grillkammaren. En bra rikttemperatur för generell indirekt grillning är C. Tillagningstid varierar kraftigt beroende på råvara och grilltemperatur, använd gärna en extra termometer som mäter matens kärntemperatur och följ därefter de rekommendationer som finns för den specifika råvaran. Mat i grillkammaren bör ej placeras närmare än 15 cm från öppningen till Fireboxen. Rökning och lågtemperaturgrillning med kol och rökaromved För att få en angenäm röksmak på maten vid grillning med kol eller briketter kan man lägga på flis eller bitar av ved (chunks). Olika trädslag kan användas för att få en varierad smaksättning. Generella tumregler: De flesta trädslag från träd som antingen har frukter eller nötter och är lövträd fungerar ofta bra till rökning. Experimentera med olika trädslag för att hitta din favorit, vissa träd passar även speciellt bra till specifika typer av mat. Om du använder färskt träd (nysågat, ej torkat) så kan maten få en svärta och en bitter smak, använd därför helst trädbitar som har torkat ordentligt. Mindre träflisbitar kan dock efterfuktas i vatten innan grillning för att undvika för snabb förbränning. Våra rekommendationer: Fågel Nötkött Griskött Lamm Kalv Skaldjur Grönsaker Al, Äpple, Hickory, Mesquite, Sassafras Hickory, Mesquite, Ek, Vinranka Fruktträd, Hickory, Ek, Sassafras Fruktträd, Mesquite Fruktträd, Vinranka Al, Mesquite, Sassafras, Vinranka Mesquite Generella kärntemperaturer Köttfärs Nöt, Gris, Kalv, Lamm 160 F (71 C) Kalkon, Kyckling 165 F (74 C) Nötkött, Kalv, Lamm Medium Rare (lätt tillagat, blodigt) 145 F (63 C) (låt vila 3 min innan servering) Medium (mediumstekt, rosa) 160 F (71 C) Well Done (välstekt/genomstekt) 170 F (77 C) Fågel Hel Kyckling och Kalkon 165 F (74 C) Styckdelar, fågel 165 F (74 C) Anka och Gås 165 F (74 C) Griskött Medium Rare (lätt tillagat, blodigt) 145 F (63 C) (låt vila 3 min innan servering) Medium (mediumstekt, rosa) 160 F (71 C) Well Done (välstekt/genomstekt) 170 F (77 C) Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 12 av 16

13 Tips för grillning och stekning Tända grillen Bygg upp en pyramid av träkol eller briketter. Använd maximalt två kilo kol (ca 60 briketter) och fyll sedan på vid behov. Vid användning av tändvätska följ de instruktioner som tillverkaren anvisar, vår rekommendation är att använda elektrisk tändare eller ett koltändrör (tillbehör). När grillen tänds med fastbränslekuddar eller tändvätska bör dessa brinna på flera ställen för att få en så jämn och enhetlig upptänding som möjligt. Låt alltid locket vara öppet tills det valda tändhjälpmedlet brunnit ut det finns annars risk att brandfarliga gaser byggs upp i grillen och antänds när locket öppas. Häll aldrig flytande tändhjälpmedel på redan varma kol, detta kan orsaka uppflammande lågor och orsaka skada på både person och egendom. Grillningen kan påbörjas när kolet fått ett askgrått lager och en fin glöd (efter ca 15 minuter). Beroende på tillagningsmetod kan antingen briketterna ligga kvar staplade eller spridas ut över eldgallret. Kolet kan spridas ut med en lång eldgaffel. Undvik att lägga kol så att dessa ligger an mot grillens ytterhölje för att undvika överhettning av grillens ytskikt. Hur man ser när kolen är klar för grillning Lyckad grillning är beroende av en bra glöd. Som en allmän regel så bör minst 80 procent av kolet ha en askgrå beläggning, om inte så vänta ett tag till innan grillningen påbörjas. Här är några tips för att få rätt grilltemperatur: Om temperaturen blir för stark så kan man sprida ut kolen mer för att få en mindre intensiv glöd. Stäng ventilerna för att sänka temperaturen, öppna ventilerna för att höja temperaturen. Vid indirekt grillning skall maten ej placeras direkt ovan glöden utan mellan två glödbäddar eller bredvid en glödbädd. På eldgallret, direkt under maten, kan man placera en bricka eller aluminiumform som samlar upp köttsafter och fettdropp. Släck uppflammande eld genom att spraya den med vatten från en sprayflaska. Spraya lätt för att undvika uppvirvlande aska. Vid påfyllning av mer kol under en längre grillning där ej möjlighet till upptändning av kolet utanför grillen finns (exempelvis i ett Koltändrör) så bör man successivt fylla på med maximalt 2-3 briketter och sedan låta dessa få ett askgrått lager innan man fyller på fler briketter. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 13 av 16

14 Temperturreglering av träkol Temperturintervall Antal sekunder du kan hålla handflatan på ett avstånd av ca 10 cm över kolet Temperatur -beräkning ( C) Optiska kriterier. Starkt glödande kol C till 230 C Täckta med tunt lager grå aska och med en djupröd glöd Glödande kol C till 230 C Täckta med ett lager aska och med en djupröd glöd Måttligt glödande kol C till 190 C Täckta med ett ansenligt asklager och glödande Svagt glödande kol C till 160 C Täckta med ett tjockt lager aska och med en matt röd glöd Skötsel av grillen Intervallen mellan rengörningarna varierar kraftigt beroende på användningen. Innan du rengör insidan av grillen tillse att inget kol är glödande och grillen helt svalnat. För en grundlig rengörning av de inre ytorna kan man tvätta dessa med en skurborste, en liten mängd diskmedel samt ljummet vatten. Torka de inre ytorna efter rengörningen och bestryk dem sedan med ett tunt lager vegetabilisk olja. Vid användning av grillen bildas en patina på grillens insida. Denna patina skyddar de inre ytorna från rost. Om grillens emaljerade galler rengörs med borste, tillse att borsten är av en typ lämplig för rengörning av emaljdetaljer (stålborstar och stålskrapor kan skada emaljen). PRAKTISKA TIPS När maten fått en tillräcklig röksmak, men behöver fortsatt tillagningstid, så kan den slås in i en bit ungnsfolie. Detta bevarar även matens fuktighet och undviker uttorkning vid långa tillagningar. Ta bort askan ur grillen efter varje användning (låt den svalna fullständigt först). Askan bör förvaras i en metallhink ed. som fylls med vatten i ett dygn innan den slängs bland annat material som är brännbart. Täckta eller folieinslagna smårätter kan värmas i grillkammaren. För att undvika uppflammande lågor kan köttet penslas lätt med olja. Ha en vattensprayflaska tillgänglig för att kunna släcka uppflammande lågor. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 14 av 16

15 Säkerhetsanvisningar Läs samtliga varningar och instruktioner noggrant och i sin helhet innan montering och användning av grillen. VARNING! Denna grill blir mycket het under användning och skall ej flyttas under drift! Använd ej i slutna utrymmen! OBSERVERA! För upptändning av grillen skall endast tändhjälpmedel godkända enligt EN användas, aldrig under några omständigheter skall lättflyktliga vätskor som exempelvis alkohol eller bensin användas. VARNING! Tillse att barn eller husdjur aldrig tillåts komma nära grillen när den är het! Placera grillen på en plan och fast yta innan den tas i bruk! Iaktag försiktighet vid monteringen av grillen då vassa metallkanter finns som kan orsaka skärskador. Använd monteringshandskar. Bensin, fotogen eller alkohol skall ej användas för att tända träkol. Användning av dessa, eller liknande produkter, kan orsaka explosioner och/eller kraftigt uppflammande lågor samt person/materialskador. Håll barn och husdjur på ett säkert avstånd från grillen. När grillen används bör den aldrig lämnas utan uppsikt. Vid förflyttning av grillen bör detta göras försiktigt för att undvika onödig belastning av grillens bärande delar. Grilen bör vara minst tre meter från brännbara föremål i alla riktningar vid användning (ex. filtar, byggnader, staket, träd, buskar etc). Iaktag försiktighet vid påfyllning av kol under grillningen för att undvika brännskador. Använd grillhandskar och luta ej överkroppen över kolbädden. Använd eldgaffel för att kunna hantera heta kol på säkert avstånd. Var försiktig vid öppning av locken på en het grill, det plötsliga inflödet av syre kan orsaka uppflammande lågor. Använd aldrig grillen i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller brännbara ångor. En temperatur av 200 C (400 F) bör ej överskridas. Placera ej kol/briketter direkt mot grillens ytterhölje eftersom detta kan förkorta livslängden på metall och färgbeläggningar markant. Använd alltid kraftiga grillhandskar för att undvika brännskador vid grillning. När locket öppnas tillse att det är helt öppet och vilar i sitt bakre läge, annars finns risk att locket faller ned och orsakar allvarliga klämskador. För att kväva kraftigt uppflammande lågor, stäng samtliga lock och luftventiler. Öppna alltid locket genom att hålla i handtaget, övriga metalldelar blir mycket heta vid användning. Lämna aldrig grillen utan tillsyn så länge heta kol och aska finns i grillen. Fyll återstående kol och aska i en metallbehållare och fyll sedan den med vatten. Låt behållaren stå i 24 timmar innan innehållet slängs. För att skydda sig mot bakterier som kan orsaka sjukdomar skall alltid fryst mat tinas i kylskåp eller mikrovågsugn och ej i rumstemperatur. Håll otillagat kött/fisk avskiljt från andra livsmedel. Tvätta alla redskap och ytor som varit i kontakt med färska kött/fiskråvaror. Tillaga alltid mat enligt de rekommendationer som finns för den specifika råvaran och placera överblivna matvaror i kylskåp. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 15 av 16

16 Garantivillkor 1. Allmänt Tillverkaren BBQ-Scout GmbH beviljar enligt Europeisk lag garanti på grillens delar (grill, Firebox, lock och tillbehör) mot material och tillverkningsfel. Undantaget är reklamationer på grillens ytskikt (färg) efter första användning, samt skador orsakade av felaktig hantering. 2. Garantiperiod Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Som inköpsbevis godtas kvitto eller faktura. Inköpsdatum skall framgå från inköpsbeviset. 3. Reklamation Reklamation skall ske skriftligt av kunden eller återförsäljaren. Inköpsbevis där datum för inköpet framgår kan komma att krävas. 4. Åtgärd Redovisade brister som uppfyller garanti/reklamationsvillkoren åtgärdas genom omedelbar leverans av ny reservdel. Ingen fraktkostnad skall belasta kunden i dessa fall. 5. Retur Retur av grill, eller delar av grill, skall endast göras efter uttrycklig begäran från distributör, återförsäljare eller tillverkaren, BBQ-Scout. Ingen fraktkostnad skall belasta kunden i dessa fall. 6. Undantag Felaktig hantering av grillen täcks ej av garantier eller reklamationsrätt. Om skadan kan bedömas vara av den arten står kunden för kostnader förknippade med reparation, samt eventuella fraktkostnader. Ytbeläggningen (färg/lack) på Grill n Smoke BBQ grillar och rökar efter första användning är undantagna från denna garanti. Detta gäller även korrosion (rost) på grillens metallytor. Vid frågor om garantivillkoren Vi hjälper gärna till via telefon och/eller e-post. Kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på första sidan i denna användarhandledning. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 16 av 16

11081 SWE 12/04 JA Bruksanvisning till grill-lok Art.-Nr. 11081 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany Användarhandledning Outlander Classic Detaljlista Monteringsanvisning Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar Skötselråd Grillmetoder Garantibestämmelser Den stora grillen i den lilla kartongen! Funktioner

Läs mer

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany Användarhandledning Rookie / Barbeque Detaljlista Monteringsanvisning Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar Skötselråd Grillmetoder Garantivillkor Den stora grillen i den lilla kartongen! Sverigeimportör:

Läs mer

BORDSKLOTGRILL BG380

BORDSKLOTGRILL BG380 BORDSKLOTGRILL BG380 HN 3569 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen, säkerhetsföreskrifterna och varningarna noggrant innan grillen används. Grillen får endast användas utomhus! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

MANUAL BEEfHIVE

MANUAL BEEfHIVE Gratulerar till ditt köp av Beefhive Kamado. Denna manual är viktig att du läser från början till slut för att till fullo förstå montage och skötsel av din Kamado grill. Grillen är mycket enkel att montera

Läs mer

ADDISON. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för ADDISON CO201620/1 ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING!

ADDISON. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för ADDISON CO201620/1 ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING! ADDISON Monterings- och bruksanvisning för ADDISON CO060/! Innan du börjar montera denna grill: GÖR DIG VÄL BEKANT MED SÄKERHETSANVISNINGARNA! OCH VARNINGARNA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GRILLEN. SVENSK! ENDAST

Läs mer

Monteringsanvisning trädgårdsgrill art.nr 0652 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

MONTEREY. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för MONTEREY CO ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING!

MONTEREY. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för MONTEREY CO ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING! MONTEREY Monterings- och bruksanvisning för MONTEREY CO201640! Innan du börjar montera denna grill: GÖR DIG VÄL BEKANT MED SÄKERHETSANVISNINGARNA! OCH VARNINGARNA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GRILLEN. SVENSK!

Läs mer

KLOTGRILL BG570 HN 3225 BRUKSANVISNING

KLOTGRILL BG570 HN 3225 BRUKSANVISNING KLOTGRILL BG570 HN 3225 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan klotgrillen används och förvara den för framtida bruk. LEVERANSOMFATTNING Delar Underdel A Långt ben

Läs mer

Installation instructions and use and care guide

Installation instructions and use and care guide Installation instructions and use and care guide M8/M6/L6 grill montering Om grillen monteras i grillkåta, lusthus eller dylikt, måste den få tillräckligt med tilläggsluft. För M8/M6 rekommenderas 3-4

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

CORONA. Corona kolgrill MONTERINGSANVISNINGAR - OCH ANVÄNDARHANDBOK GRILLA ENDAST UTOMHUS! KG H

CORONA. Corona kolgrill MONTERINGSANVISNINGAR - OCH ANVÄNDARHANDBOK GRILLA ENDAST UTOMHUS! KG H CORONA SE KG215014-H Corona kolgrill MONTERINGSANVISNINGAR - OCH ANVÄNDARHANDBOK GRILLA ENDAST UTOMHUS! INNAN DU BÖRJAR MONTERA GRILLEN SKA DU NOGGRANT LÄSA GENOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA OCH VARNINGARNA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Badtunna Instruktionsmanual

Badtunna Instruktionsmanual Badtunna Instruktionsmanual Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt en badtunna från DenForm. Denna monterings- och bruksanvisning är utformad för att du ska få största möjliga

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Big Landmann. Sid 7 Värdefulla tips. Sid 4 Kom igång. Sid 5 Cave man style. Sid 8 Så riggas grillen

Big Landmann. Sid 7 Värdefulla tips. Sid 4 Kom igång. Sid 5 Cave man style. Sid 8 Så riggas grillen Big Landmann Sid 4 Kom igång Sid 5 Cave man style Sid 7 Värdefulla tips Sid 8 Så riggas grillen Världens bästa grill? King-size keramisk grill för oändlig variation av matlagning BIG LANDMANN är möjligheternas

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus RÖKNING Den goda röksmaken inomhus Röksetet består av: 1 Stekpanna 28cm 2 Högt lock 28cm 3 Rökplatta 22cm x 2cm 4 Galler till rökning/ångkokning 5 Rökflis, säljs separat. Se punkt 3. 1 2 3 4 5 1. Varför

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900

TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900 TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900 Installations- och bruksanvisningar (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3 2. Ugnens uppbyggnad...3 2.1. Konstruktion...4

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning

Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning MADE TILLVERKAD IN USA I USA Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning SERIE 4100 ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK UTOMHUS. INTE FÖR KOMMERSIELLT BRUK. - ANMÄRKNING - MECO CORPORATION STRÄVAR EFTER

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

12237 SWE 12/03bt Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12237 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City w w w. c a m i n a. s e Utgåva 3.2007cityEW Camina Art City Installation & Bruksanvisning Läs denna före montering och användning av eldstaden! Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 12219 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Svensk instruktion till Maverick ET-733

Svensk instruktion till Maverick ET-733 Svensk instruktion till Maverick ET-733 Vi gratulerar till ert köp av en Maverick ET-733, en programmeringsbar trådlös termometer. Du kommer nu att kunna mäta temperaturen i grillen såväl som maten från

Läs mer

Gasolgrill Masterline med 4 brännare

Gasolgrill Masterline med 4 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Masterline med 4 brännare Artikelnummer 62351216 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Modellerna 1600 och 3100

Modellerna 1600 och 3100 Läs igenom och spara denna bruksanvisning innan Du börjar använda Ditt CookMate spritkök Spritkök Modellerna 1600 och 3100 1 VIKTIGT FÖR SÄKERHETEN KOM IHÅG: ALKOHOLBRAND KAN SLÄCKAS MED VATTEN ELLER BRANDSLÄCKARE

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

MANUAL För MA, TE och ZON

MANUAL För MA, TE och ZON MANUAL För MA, TE och ZON Obs! Läs igenom denna manual noggrant innan du börjar att använda bänken, så att du kan använda bänken på rätt sätt. Denna manual innehåller bland annat följande information:

Läs mer

GASOLVÄRMARE MODELL 12013

GASOLVÄRMARE MODELL 12013 12013 09/03 JA 1 GASOLVÄRMARE MODELL 12013 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 12792 SWE 10/08 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE Kaminen kräver inte särskilt mycket rengöring om du använder pellets av god kvalitet. Innan du utför rengöring och/eller underhåll på kaminen ska du kontrollera

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 12721se 30/09-11tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning ENGLISH WHEEL ART. 70246 Monterings- och Bruksanvisning Spara denna Bruksanvisning Denna Bruksanvisning innehåller referenser till säkerhetsvarningar/förebyggande åtgärder, monteringsanvisningar, skötsel-

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå 12524 SWE 05/09 JA Bruksanvisning för elektrisk värmare 12524 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lusthus

MONTERINGSANVISNING. Lusthus MONTERINGSANVISNING Lusthus ARCTIC WOOD AB Innan du börjar Verktyg som behövs vid monteringen: Handsåg Skruvdragare Kniv eller takpappskärare Skiftnyckel Skyddsplast till golv Borr Skruv: 5x90(mm) skruvarna

Läs mer

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 760 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 00553Cse 24/01-11tc Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Storfjäll. Monteringsanvisningar och skötselråd för eldstaden Storfjäll

Storfjäll. Monteringsanvisningar och skötselråd för eldstaden Storfjäll Storfjäll Monteringsanvisningar och skötselråd för eldstaden Storfjäll Hej, och tack för att du har valt Storfjäll. Jag hoppas att den kan komma dig till glädje under många år och att den får värma många

Läs mer

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Läs bruksanvisningen och bekanta dig med funktionerna innan du börjar använda grillen. Förvara bruksanvisningen för

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 SE Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs noggrant genom

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12033

Gasolvärmare Modell 12033 12033SWE 01/03 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12033 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

LAT/ROW MACHINE Art nr

LAT/ROW MACHINE Art nr A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW MACHINE 210 www.jtc-power.se Art nr 16-210 Denna dragmaskin är tillverkat och avsedd för hemmabruk. Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium FoodMaster TM PREMIUM Vi gratulerar till köpet av en Foodmaster Premium vakuumpackare. Vakuumpackaren revolutionerar alla dina tidigare vanor att packa mat

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB BRUKSANVISNING NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB Nitmaskin NM-11 Gratulerar till inköpet aven nitmaskin HM-11. Vi tackar dig för att du väljer en produkt från SSM Produkt AB. För att erhålla ytterligare

Läs mer

5 enkla steg. - så här tänder du upp

5 enkla steg. - så här tänder du upp 5 enkla steg - så här tänder du upp Otillräckligt skorstensdrag leder vanligtvis till problem Problem att tända brasan Röknedslag i rummet Sotade glas i braskaminen Elden slocknar Sot och röklukt från

Läs mer

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. Viktigt: Den här bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner och information om säker användning av produkten. Bekanta dig med instruktionerna,

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

S M O K E R. Bruksanvisning. Konvektionsrök

S M O K E R. Bruksanvisning. Konvektionsrök S M O K E R Bruksanvisning Konvektionsrök Bästa kund, Revolutionerande rökteknik för hemmakockar Välkommen till en fantastisk värld av rökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill Spara denna manual för kommande behov Generalagent i Sverige Scandinavisk Spismiljö AB Ekslingan1, Väla Norra 254 67 Helsingborg Tel 042-12 69 50 Fax 042-12 69 40 www.spismiljo.se Generella säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Läs denna manual och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara denna manual för framtida

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer