Exceptional Home AB Box SE Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee Lage Germany

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany"

Transkript

1 Användarhandledning Detaljlista samt skiss Monteringsmaterial Monteringsanvisning Bruksanvisning Säkerhet Garanti Egenskaper och funktioner: Grillyta Grillkammare ca. 102 x 48,5 cm FireBox ca. 36x46,5 cm Inkluderad FireBox med varmhållningsplatta 2-delat porslinsemaljerade grillgaller i grillkammaren 2-delat eldgaller i grillkammaren 1 porslinsemaljerat grillgaller i FireBox 1 eldgaller i FireBox Praktisk sidolucka i FireBox Justerbar luftventil i FireBox Integrerad termometer med angivelse i Celsius och Fahrenheit (plats för 2) Avställningsytor framför och under grillen Kraftiga Cool-touch Handtag Stabil benställning Mobil med två kraftiga metallhjul Tillverkat av 2,5 mm pulverlackerad stålplåt Utbyggbar med extra tillbehör Idealisk för indirekt grillning och rökning Vikt: ca. 108 kg Sverigeimportör: Exceptional Home AB Box SE Stockholm Telefon: +46 (0) epost: Internet: EU Importör: BBQ-Scout GmbH Eichenallee Lage Germany Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Internet: Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 1 av 16

2 Detaljlista samt skiss Detalj Antal Beskrivning Detalj Antal Beskrivning A 1 Grillkammare med lock M 1 Grillgaller ca. 36 x 46,5 cm B 1 Firebox Överdel N 1 Främre avställningshylla C 1 Firebox Underdel O 1 Sidohandtag D 1 Termometer P 2 Metallhjul E 1 Förslutn. bult (termometer 2) Q 2 Benpar, långa F 2 Cool-touch Handtag R 2 Benpar, korta G 1 Varmhållningsplatta S 1 Nedre avställningshylla H 1 Ventil T 1 Skorsten I 1 Lås, Firebox lucka U 1 Skorstensventil J 3 Eldgaller ca. 36 x 27 cm V 1 Kupolmutter K 1 Grillgaller ca. 58 x 48,5 cm Monteringsmaterial L 1 Grillgaller ca. 44 x 48,5 cm Användarhandledning Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 2 av 16

3 Monteringsmaterial (detaljlista) Låssprint styck Hitch Pin Flänsmutter M6x styck 1/4-20 Flange Nut Mutter styck 3/8-16 Hex Nut Flatbricka 12 mm styck 12 mm Flat Washer Fjäderbricka 9,5 mm Stück 3/8 Lock Washer Sexkantsbult M10x1,5x25 mm styck 3/8-16x1 Hex-Head Bolt Skruv M6x1x12mm styck ¼ 20 x 1 ½ Bolt Sexkantsbult M6x1x12 mm styck 1/4-20x1/2 Hex-Head Bolt Observera: Om någon del saknas, eller om assistans vid monteringen behövs, vänligen kontakta oss direkt. Vi kan nås via telefon eller e-post se kontaktuppgifterna på sida 1. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 3 av 16

4 Monteringsanvisning Vänligen läs samtliga säkerhetsvarningar och instruktioner noggrant innan montering och driftsättning av din nya grill. Denna manual ersätter eventuellt existerande instruktionsmaterial i kartong eller bipacksedel. Använd alltid skyddshandskar vid montering då vassa metallkanter kan förekomma. Steg 1: Se till att en assistent finns tillgänglig vid monteringen! Denna grill är mycket tung, för att på ett säkert sätt flytta och hantera grillen under monteringen krävs mer än en person. TIPS välj en ren och slät yta för monteringsarbetet. Öppna kartongen och skär längs med hörnen på kartongen så att den kan fällas ut och fungera som ett underlag vid monteringen. Ta bort förpackningsmaterial samt lyft ur de delar som ligger inuti Firebox och Grillkammare. Steg 2: På de två korta stödbenen (detalj Nr. R): träd på en bricka (12 mm flat) på axelpinnen, sedan ett Metallhjul (detalj Nr. P) och slutligen ytterligare en bricka (12 mm flat). Montera en låssprint i hålet i slutet av axelnpinnen. Metallhjul Låssprint Flatbricka 12mm Flatbricka 12mm Axelpinne Kort stödben Låssprint Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 4 av 16

5 Steg 3: Rotera Grillkammaren (detalj Nr. A), med hjälp av ytterligare en person, utför detta med kartongen som underlag. Placera kammaren så att den vilar mot luckans gångjärn och så att infästningarna för benparen pekar uppåt. Placera de två korta Stödbenen (detalj Nr. R) i infästningarna på grillens högra sida (den sida som har öppning i gaveln för Fireboxen). Tillse att hjulen är vända utåt. Placera nu de två långa Stödbenen (detalj Nr. Q) i infästningarna på grillens motsatta kortsida. Fäst de fyra benen med varsin sexkantsbult M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1") i skruvhålen som finns vid infästningspunkterna. Dessa skall endast dras åt lätt i detta steg! Kort stödben Långt stödben Infästningspunkter för stödben Sexkantsbult M10x1,5x25 mm (1 per stödben) Steg 4: Grillkammare Låt en person hålla den Nedre avställningshyllan (detalj Nr. S) i det läge Öppning för firebox som visas på skissen, medan en annan person fäster hyllan med fyra sexkantsbultar M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1") i de fyra benen. Dessa skruvar kan dras åt med verktyg (skiftnyckel/hylsnyckel). Sexkantsbult M10x1,5,25 mm (1 per stödben) Nedre avställningshylla Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 5 av 16

6 Steg 5: Verifiera att skruvarna i benens infästningar är iskruvade hela vägen (dock ej hårt åtdragna). Vänd därefter grillen upprätt så att den står på sina ben som skissen visar. För att undvika person och/eller personskador är det viktigt att ha en medhjälpare i detta steg. Det är enklast att först ställa grillen på högkant med hjulsidan nedåt, vänd sedan grillen upprätt genom att rulla den upprätt på hjulparen. När enheten står upprätt kan de fyra skruvarna i benens infästning efterdras så att de sitter ordentligt (med skift/hylsnyckel). Steg 6: Fäst varmhållningsplattan (detalj Nr. G) med fyra skruvar M6x1 x 12 mm (1/4-20 ½") och fyra flänsmuttrar M6x1 (1/4-20) ovanpå eldstadens (Fireboxens) övre lucka (detalj Nr. B). Efterdra sedan skruvarna med verktyg. Skruv M6x1x12mm Varmhållningsplatta Flänsmutter M6x1 Skruv M6x1x12mm Firebox överdel Flänsmutter M6x1 Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 6 av 16

7 Steg 7: Placera den övre delen till den nedre delen av Fireboxen (detalj Nr. C). Sammanfoga delarna med fyra sexkantsskruvar M6x1 x 12 mm (1/4-20 ½") och fyra flänsmuttrar M6x1 (1/4-20). Efterdra dessa skruvar ordentligt med verktyg. Firebox Överdel Sexkantsskruv M6x1x12mm Flänsmutter M6x1 Sexkantsskruv M6x1x12mm Flänsmutter M6x1 Firebox Underdel Steg 8: Sammanfoga nu med hjälp av en medhjälpare Firebox och grillkammaren. Använd åtta sexkansskruvar M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1"), fjäderbricka 9,5 mm (3x8) samt sexkantsmutter M10x1,5 (3/8-16). Dra åt dessa skruvar ordentligt med verktyg. Grillkammare Sexkantsskruv M10x1,5x25mm Fjäderbricka 9,5mm och sexkantsmutter M10x1,5 Ihopmonterad Firebox Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 7 av 16

8 Steg 9: Fäst Handtagen (detalj Nr. F) På grillkammarens och Fireboxens lock. För detta används åtta skruvar M6x1 x 12 mm (1/4-20 ½") och flänsmutter M6x1 (1/4-20). Dra åt dessa med verktyg. Skruv M6x1x12mm Huvudkammare Flänsmutter M6x1 Firebox Steg 10: Montera Skorstenen (detalj Nr. T) på vänster kortsida om grillkammaren. Skorstenen fästs i den hylsa som finns förberedd på grillkammaren. Skorsten med luftventil Håll skorstenen vertikalt och fäst den med en M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1") sexkantsskruv. Trä i Sidohandtaget (detalj Nr. O) i de infästningar som finns svetsade på grillkammarens kortsida (se skiss). Skorsten Sidohandtag Sexkantsskruv M10x1,5x25mm Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 8 av 16

9 Steg 11: Fäst den främre Hyllan (detalj Nr. N) till grillkammaren genom att trä i ändarna av hyllan i de infästningar som finns fastsvetsade på grillkammaren (se skiss). Trä i Termometern (detalj Nr. D) i öppningen i grillkammarens lock. Justera termometern så att temperaturtavlan är rättvänd, fäst termometern med låsmutter som skruvas på termometerns gänga på lockets insida. Notera: Termometern kan antingen placeras i den vänstra eller den högra öppningen i grillkammarens lock. Den oanvända öppningen försluts med Förslutningsmutter (detalj Nr. E). Vi rekommenterar att termometern placeras i den vänstra öppningen. Extra termometer kan köpas som tillbehör. Termometer Förslutningsskruv Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 9 av 16

10 Steg 12: Placera två Eldgaller (detalj Nr. J) i grillkammaren och ett i Firebox. Placera sedan ett porslinsemaljerat Grillgaller ca. 58 x 48,5 cm (detalj Nr. K) och ett Grillgaller ca. 44 x 48,5 cm (detalj Nr. L) sida vid sida på styrskenorna i grillkammaren. Det porslinsemaljerade Grillgallret ca. 36 x 46,5 cm (detalj Nr. M) placeras i Fireboxen. Gratulerar! Din Grill n Smoke Big Boy BBQ-Smoker är nu färdigmonterad. För att förbereda grillen för användning se instruktionerna på sida 11. Grillgaller Eldgaller Eldgaller VIKTIGT! Ta del av instruktioner och säkerhetsanvisningar på efterföljande sidor INNAN du tar din Grill n Smoke BBQ-Grill & Smoker i bruk! Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 10 av 16

11 Bruksanvisning Läs igenom samtliga instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder grillen. Förberedelser före första använding Före den första användningen är det viktigt att genomgå följande steg för att sluthärda grillens ytskikt samt förbereda grillens interna stålytor för grillning och rökning. Om du ej följer dessa instruktioner riskeras skador på grillens ytskikt, dessutom kan maten få bismak av det industrifett som finns på grillens ståldetaljer vid leverans. 1. Bestryk samtliga invändiga ytor, inklusive grillgaller med ett tunt skikt vegetabilisk olja (används svamp eller trasa). 2. Bygg upp en mindre pyramid av kolbriketter i grillkammare och Firebox. Tillse att inga briketter ligger an mot grillens ytterhölje.tänd briketterna med valfritt, för ändamålet avsett, tändmedel. 3. Stäng locket till grillkammaren och Firebox. Öppna luftventilerna på skorstenen och Firebox till en fjärdedel. Låt grillen gå i minst två timmar, ju längre desto bättre. Mot slutet kan temperaturen höjas något genom att öppna spjällen till hälften. Fyll på mindre mängder briketter vid behov. Notera: De olackerade inre metallytorna av grillen kan få ytrost, för att skydda dessa ytor kan dessa beläggas med ett tunt lager vegetabilisk olja, även grillens yttre ytor kan behandlas på detta sätt för att återfå en fin svart finnish (med tiden kan lacken bli ljusare på grund av damm/pollen). Grillens ytterskikt kan även med tiden kräva lackförbättring, speciellt Fireboxen utsätts ofta för höga temperaturer som med tiden kan skada lacken, använd då en för ändamålet lämplig högtemperaturfärg i sprayburk. Lackera aldrig grillens inre delar! Grillning Som bränsle rekommenderar vi högkvalitativa briketter, eller en kombination av kol och för ändamålet lämpligt trädslag (bitar eller flis). Kolen skall placeras på de undre eldgallren. Se till att inte överdrivet stora mängder kol används då detta riskerar att överhetta grillen, vi rekommenderar maximalt att 2 kg kol används (ca 60 briketter). När kolet fått ett askgrått lager är grillen klar för användning. Vid längre grillningar är det mycket bra att kunna tända mer kol/briketter utanför grillen och sedan fylla på kol vid behov under grillningen, ett utmärkt hjälpmedel för detta är ett sk. Koltändrör (tillbehör). Säkerhet Tillse att grillen ej står närmare än tre meter från brännbara föremål. Använd endast för ändamålet godkända tändmedel. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarlig personskada och/eller skada på egendom. Läs även de fullständiga säkerhetsinstruktionerna senare i denna användarhandledning Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 11 av 16

12 Rökning och lågtemperaturgrillning med ved Gör upp en eld trädslag av lämplig typ för rökning av mat. Dessa inkluderar (men är ej begränsat till) hickory, mesquite, ek, körsbär, äpple och många andra fruktträdslag. Barken bör tas av trädbitarna innan rökningen påbörjas genom avbarkning eller genom att låta den brinna av först (bark har hög surhetsgrad och kan ge en bitter bismak till maten). Vid eldning med ved låter man denna först bli förkolnad och stänger därefter locket och justerar temperaturen med ventilerna på skorstenen och Fireboxens kortsida. Undvik i alla lägen temperaturer över 230 C i grillkammaren. En bra rikttemperatur för generell indirekt grillning är C. Tillagningstid varierar kraftigt beroende på råvara och grilltemperatur, använd gärna en extra termometer som mäter matens kärntemperatur och följ därefter de rekommendationer som finns för den specifika råvaran. Mat i grillkammaren bör ej placeras närmare än 15 cm från öppningen till Fireboxen. Rökning och lågtemperaturgrillning med kol och rökaromved För att få en angenäm röksmak på maten vid grillning med kol eller briketter kan man lägga på flis eller bitar av ved (chunks). Olika trädslag kan användas för att få en varierad smaksättning. Generella tumregler: De flesta trädslag från träd som antingen har frukter eller nötter och är lövträd fungerar ofta bra till rökning. Experimentera med olika trädslag för att hitta din favorit, vissa träd passar även speciellt bra till specifika typer av mat. Om du använder färskt träd (nysågat, ej torkat) så kan maten få en svärta och en bitter smak, använd därför helst trädbitar som har torkat ordentligt. Mindre träflisbitar kan dock efterfuktas i vatten innan grillning för att undvika för snabb förbränning. Våra rekommendationer: Fågel Nötkött Griskött Lamm Kalv Skaldjur Grönsaker Al, Äpple, Hickory, Mesquite, Sassafras Hickory, Mesquite, Ek, Vinranka Fruktträd, Hickory, Ek, Sassafras Fruktträd, Mesquite Fruktträd, Vinranka Al, Mesquite, Sassafras, Vinranka Mesquite Generella kärntemperaturer Köttfärs Nöt, Gris, Kalv, Lamm 160 F (71 C) Kalkon, Kyckling 165 F (74 C) Nötkött, Kalv, Lamm Medium Rare (lätt tillagat, blodigt) 145 F (63 C) (låt vila 3 min innan servering) Medium (mediumstekt, rosa) 160 F (71 C) Well Done (välstekt/genomstekt) 170 F (77 C) Fågel Hel Kyckling och Kalkon 165 F (74 C) Styckdelar, fågel 165 F (74 C) Anka och Gås 165 F (74 C) Griskött Medium Rare (lätt tillagat, blodigt) 145 F (63 C) (låt vila 3 min innan servering) Medium (mediumstekt, rosa) 160 F (71 C) Well Done (välstekt/genomstekt) 170 F (77 C) Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 12 av 16

13 Tips för grillning och stekning Tända grillen Bygg upp en pyramid av träkol eller briketter. Använd maximalt två kilo kol (ca 60 briketter) och fyll sedan på vid behov. Vid användning av tändvätska följ de instruktioner som tillverkaren anvisar, vår rekommendation är att använda elektrisk tändare eller ett koltändrör (tillbehör). När grillen tänds med fastbränslekuddar eller tändvätska bör dessa brinna på flera ställen för att få en så jämn och enhetlig upptänding som möjligt. Låt alltid locket vara öppet tills det valda tändhjälpmedlet brunnit ut det finns annars risk att brandfarliga gaser byggs upp i grillen och antänds när locket öppas. Häll aldrig flytande tändhjälpmedel på redan varma kol, detta kan orsaka uppflammande lågor och orsaka skada på både person och egendom. Grillningen kan påbörjas när kolet fått ett askgrått lager och en fin glöd (efter ca 15 minuter). Beroende på tillagningsmetod kan antingen briketterna ligga kvar staplade eller spridas ut över eldgallret. Kolet kan spridas ut med en lång eldgaffel. Undvik att lägga kol så att dessa ligger an mot grillens ytterhölje för att undvika överhettning av grillens ytskikt. Hur man ser när kolen är klar för grillning Lyckad grillning är beroende av en bra glöd. Som en allmän regel så bör minst 80 procent av kolet ha en askgrå beläggning, om inte så vänta ett tag till innan grillningen påbörjas. Här är några tips för att få rätt grilltemperatur: Om temperaturen blir för stark så kan man sprida ut kolen mer för att få en mindre intensiv glöd. Stäng ventilerna för att sänka temperaturen, öppna ventilerna för att höja temperaturen. Vid indirekt grillning skall maten ej placeras direkt ovan glöden utan mellan två glödbäddar eller bredvid en glödbädd. På eldgallret, direkt under maten, kan man placera en bricka eller aluminiumform som samlar upp köttsafter och fettdropp. Släck uppflammande eld genom att spraya den med vatten från en sprayflaska. Spraya lätt för att undvika uppvirvlande aska. Vid påfyllning av mer kol under en längre grillning där ej möjlighet till upptändning av kolet utanför grillen finns (exempelvis i ett Koltändrör) så bör man successivt fylla på med maximalt 2-3 briketter och sedan låta dessa få ett askgrått lager innan man fyller på fler briketter. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 13 av 16

14 Temperturreglering av träkol Temperturintervall Antal sekunder du kan hålla handflatan på ett avstånd av ca 10 cm över kolet Temperatur -beräkning ( C) Optiska kriterier. Starkt glödande kol C till 230 C Täckta med tunt lager grå aska och med en djupröd glöd Glödande kol C till 230 C Täckta med ett lager aska och med en djupröd glöd Måttligt glödande kol C till 190 C Täckta med ett ansenligt asklager och glödande Svagt glödande kol C till 160 C Täckta med ett tjockt lager aska och med en matt röd glöd Skötsel av grillen Intervallen mellan rengörningarna varierar kraftigt beroende på användningen. Innan du rengör insidan av grillen tillse att inget kol är glödande och grillen helt svalnat. För en grundlig rengörning av de inre ytorna kan man tvätta dessa med en skurborste, en liten mängd diskmedel samt ljummet vatten. Torka de inre ytorna efter rengörningen och bestryk dem sedan med ett tunt lager vegetabilisk olja. Vid användning av grillen bildas en patina på grillens insida. Denna patina skyddar de inre ytorna från rost. Om grillens emaljerade galler rengörs med borste, tillse att borsten är av en typ lämplig för rengörning av emaljdetaljer (stålborstar och stålskrapor kan skada emaljen). PRAKTISKA TIPS När maten fått en tillräcklig röksmak, men behöver fortsatt tillagningstid, så kan den slås in i en bit ungnsfolie. Detta bevarar även matens fuktighet och undviker uttorkning vid långa tillagningar. Ta bort askan ur grillen efter varje användning (låt den svalna fullständigt först). Askan bör förvaras i en metallhink ed. som fylls med vatten i ett dygn innan den slängs bland annat material som är brännbart. Täckta eller folieinslagna smårätter kan värmas i grillkammaren. För att undvika uppflammande lågor kan köttet penslas lätt med olja. Ha en vattensprayflaska tillgänglig för att kunna släcka uppflammande lågor. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 14 av 16

15 Säkerhetsanvisningar Läs samtliga varningar och instruktioner noggrant och i sin helhet innan montering och användning av grillen. VARNING! Denna grill blir mycket het under användning och skall ej flyttas under drift! Använd ej i slutna utrymmen! OBSERVERA! För upptändning av grillen skall endast tändhjälpmedel godkända enligt EN användas, aldrig under några omständigheter skall lättflyktliga vätskor som exempelvis alkohol eller bensin användas. VARNING! Tillse att barn eller husdjur aldrig tillåts komma nära grillen när den är het! Placera grillen på en plan och fast yta innan den tas i bruk! Iaktag försiktighet vid monteringen av grillen då vassa metallkanter finns som kan orsaka skärskador. Använd monteringshandskar. Bensin, fotogen eller alkohol skall ej användas för att tända träkol. Användning av dessa, eller liknande produkter, kan orsaka explosioner och/eller kraftigt uppflammande lågor samt person/materialskador. Håll barn och husdjur på ett säkert avstånd från grillen. När grillen används bör den aldrig lämnas utan uppsikt. Vid förflyttning av grillen bör detta göras försiktigt för att undvika onödig belastning av grillens bärande delar. Grilen bör vara minst tre meter från brännbara föremål i alla riktningar vid användning (ex. filtar, byggnader, staket, träd, buskar etc). Iaktag försiktighet vid påfyllning av kol under grillningen för att undvika brännskador. Använd grillhandskar och luta ej överkroppen över kolbädden. Använd eldgaffel för att kunna hantera heta kol på säkert avstånd. Var försiktig vid öppning av locken på en het grill, det plötsliga inflödet av syre kan orsaka uppflammande lågor. Använd aldrig grillen i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller brännbara ångor. En temperatur av 200 C (400 F) bör ej överskridas. Placera ej kol/briketter direkt mot grillens ytterhölje eftersom detta kan förkorta livslängden på metall och färgbeläggningar markant. Använd alltid kraftiga grillhandskar för att undvika brännskador vid grillning. När locket öppnas tillse att det är helt öppet och vilar i sitt bakre läge, annars finns risk att locket faller ned och orsakar allvarliga klämskador. För att kväva kraftigt uppflammande lågor, stäng samtliga lock och luftventiler. Öppna alltid locket genom att hålla i handtaget, övriga metalldelar blir mycket heta vid användning. Lämna aldrig grillen utan tillsyn så länge heta kol och aska finns i grillen. Fyll återstående kol och aska i en metallbehållare och fyll sedan den med vatten. Låt behållaren stå i 24 timmar innan innehållet slängs. För att skydda sig mot bakterier som kan orsaka sjukdomar skall alltid fryst mat tinas i kylskåp eller mikrovågsugn och ej i rumstemperatur. Håll otillagat kött/fisk avskiljt från andra livsmedel. Tvätta alla redskap och ytor som varit i kontakt med färska kött/fiskråvaror. Tillaga alltid mat enligt de rekommendationer som finns för den specifika råvaran och placera överblivna matvaror i kylskåp. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 15 av 16

16 Garantivillkor 1. Allmänt Tillverkaren BBQ-Scout GmbH beviljar enligt Europeisk lag garanti på grillens delar (grill, Firebox, lock och tillbehör) mot material och tillverkningsfel. Undantaget är reklamationer på grillens ytskikt (färg) efter första användning, samt skador orsakade av felaktig hantering. 2. Garantiperiod Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Som inköpsbevis godtas kvitto eller faktura. Inköpsdatum skall framgå från inköpsbeviset. 3. Reklamation Reklamation skall ske skriftligt av kunden eller återförsäljaren. Inköpsbevis där datum för inköpet framgår kan komma att krävas. 4. Åtgärd Redovisade brister som uppfyller garanti/reklamationsvillkoren åtgärdas genom omedelbar leverans av ny reservdel. Ingen fraktkostnad skall belasta kunden i dessa fall. 5. Retur Retur av grill, eller delar av grill, skall endast göras efter uttrycklig begäran från distributör, återförsäljare eller tillverkaren, BBQ-Scout. Ingen fraktkostnad skall belasta kunden i dessa fall. 6. Undantag Felaktig hantering av grillen täcks ej av garantier eller reklamationsrätt. Om skadan kan bedömas vara av den arten står kunden för kostnader förknippade med reparation, samt eventuella fraktkostnader. Ytbeläggningen (färg/lack) på Grill n Smoke BBQ grillar och rökar efter första användning är undantagna från denna garanti. Detta gäller även korrosion (rost) på grillens metallytor. Vid frågor om garantivillkoren Vi hjälper gärna till via telefon och/eller e-post. Kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på första sidan i denna användarhandledning. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 16 av 16

11081 SWE 12/04 JA Bruksanvisning till grill-lok Art.-Nr. 11081 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering som kommer

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Att lyckas med kött Simon Laiti ger tips Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Gör det bästa av ditt kött För att få till en riktigt god kötträtt krävs bra råvaror, men lika viktigt är det

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: 12461 Datum: 3/12-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Förr. I dag då många pratar om lokal- och närproducerat så kan det vara skönt att veta att vi på Dahlmans alltid tänkt i dessa banor.

Förr. I dag då många pratar om lokal- och närproducerat så kan det vara skönt att veta att vi på Dahlmans alltid tänkt i dessa banor. God mat sedan 1924 Förr NU Mariehamns Korvmakeri grundades 1924 av Wilhelm Johannes Dahlman. Korvfabriken låg då i en enkel källar lokal och råvaran kom oftast från byslaktare i närheten. Av många skäl

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalt rökskåp

Bruksanvisning. Digitalt rökskåp Bruksanvisning Digitalt rökskåp BTDS76P BTDS108P BTDS76CE-EU BTDS108CE-EU BTDS76CE-UK BTDS108CE-UK Bradley 4 Rack Bradley 6 Rack Bradley 4 Rack Bradley 6 Rack Digital Smoker Digital Smoker Digital Smoker

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA TILLSYN & UNDERHÅLL INNAN DU BÖRJAR MONTERA MONTERINGSANVISNING STARTSEKTION MONTERINGSANVISNING PÅBYGGNAD MONTERINGSANVISNING DRAGLÅDA

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien. Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien. Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 12781 SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

LÖÖFS GASOL AB Tel:054-85 44 50 Fax:054-85 44 99 Kulinggatan 15 652 21 Karlstad www.loofsgasol.se

LÖÖFS GASOL AB Tel:054-85 44 50 Fax:054-85 44 99 Kulinggatan 15 652 21 Karlstad www.loofsgasol.se 1 FÖRBRÄNNINGSTOALETT "INCINOLET" 1800 Watt 13-1032 vit Förbränningstoalett för sommarstugan, villan, arbetsboden mm. Förvandlar toalettavfallet till aska som kan tömmas i rabatten. Ungefärlig tid för

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02 SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete 4 3. Bruksanvisningen

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 12794 SWE 12/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Lycka till med din nya braskamin från Aduro! För att du ska få så stor glädje och nytta som möjligt

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Version: Revision: Edition: 31346se #101-2012 12/11tc A M4x10 4x E M5x10 6x B M6x15 2x F M6x25 4x M6x30 14x G M6x45 4x 1 3 2 D M6x70 4x 4 6 H M4 4x M Ø9xØ15 2x 6 5 I M5 6x

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer

Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer Instruktioner, produktinfo, drift och skötsel Skåform är en serie badrumsskåp, som är specialtillverkade för lång hållbarhet i fuktiga miljöer. Skåpen är

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 1. VÄRMEPANNAN VIADRUS U 22 (Läses innan pannan ställes på plats) V I ADR US U22 är en gjutjärnspanna med överf örbränning för f lytande och f asta bränslen:

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

EL Användaranvisning

EL Användaranvisning Användaranvisning EL Innehåll KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...3 ANVÄNDNING...4 TÖMNING...5 UNDERHÅLL...5 FELSÖKNING...6 TEKNISKA SPECIFIKATIONER...7 GARANTI...7 SERVICE...7 Bruksanvisningens

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kamininsats, Lotus H570T

Monterings- och bruksanvisning Kamininsats, Lotus H570T 1 Monterings- och bruksanvisning Kamininsats, Lotus H570T Version 2, 23/08-2014 2 3 Inledning Gratulerar till din nya Lotus-kamininsats Vi hoppas och tror att den kommer att ge dig många varma stunder.

Läs mer

BRASKAMINER & RÖKUGNAR PRODUKTER 2012-2013

BRASKAMINER & RÖKUGNAR PRODUKTER 2012-2013 KVALITET TILL ETT RIMLIGT PRIS! BRASKAMINER & RÖKUGNAR PRODUKTER 2012-2013 rökrecept och tips för läcker mat sidorna 15 16 1 TRADITIONELLT Högkvalitativa Kota minieldstäder, rökugnar, järn och kökskaminer

Läs mer

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0160 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING:

Läs mer

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C SV Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C 1206 ALLMÄNT OCH INLEDNING Där vänster och höger anges utgår man alltid från att porten betraktas inifrån garaget. I dessa anvisningar visas delarna på höger

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL KOMBI KYL/FRYS Modell: KS85FV MANUAL Introduktion av er Kyl/Frys Före Användning Läs instruktionerna noga innan du använder din kyl och frys. Vilken endast är avsedd för inomhusbruk. Installation av er

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15 MANUAL BORDSMASSAGESET VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL ETT TARSUS BORDSMASSAGESET! Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö. Om

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända.

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända. - Bruksanvisning Protac MyBaSe Du har valt en kvalitetsprodukt från Protac. Protac garanterar att du har fått en originalprodukt, designad i Danmark och utvecklad tillsammans med yrkeskunniga samarbetspartner.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW PASSAR MIN BOSTAD FÖR EN KAKELUGN? Vad väger en kakelugn? Från 1300 kg. Hur dimensionerar jag grunden så den håller? En vanlig betongplatta

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

1 www.svetshuset.se 04/12. Höjd: 510 mm

1 www.svetshuset.se 04/12. Höjd: 510 mm 1 FÖRBRÄNNINGSTOALETT "INCINOLET" 1800 Watt 13-103 vit Förbränningstoalett för sommarstugan, villan, arbetsboden mm. Förvandlar toalettavfallet till aska som kan tömmas i rabatten. Ungefärlig tid för förbränning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer