Exceptional Home AB Box SE Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee Lage Germany

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany"

Transkript

1 Användarhandledning Detaljlista samt skiss Monteringsmaterial Monteringsanvisning Bruksanvisning Säkerhet Garanti Egenskaper och funktioner: Grillyta Grillkammare ca. 102 x 48,5 cm FireBox ca. 36x46,5 cm Inkluderad FireBox med varmhållningsplatta 2-delat porslinsemaljerade grillgaller i grillkammaren 2-delat eldgaller i grillkammaren 1 porslinsemaljerat grillgaller i FireBox 1 eldgaller i FireBox Praktisk sidolucka i FireBox Justerbar luftventil i FireBox Integrerad termometer med angivelse i Celsius och Fahrenheit (plats för 2) Avställningsytor framför och under grillen Kraftiga Cool-touch Handtag Stabil benställning Mobil med två kraftiga metallhjul Tillverkat av 2,5 mm pulverlackerad stålplåt Utbyggbar med extra tillbehör Idealisk för indirekt grillning och rökning Vikt: ca. 108 kg Sverigeimportör: Exceptional Home AB Box SE Stockholm Telefon: +46 (0) epost: Internet: EU Importör: BBQ-Scout GmbH Eichenallee Lage Germany Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Internet: Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 1 av 16

2 Detaljlista samt skiss Detalj Antal Beskrivning Detalj Antal Beskrivning A 1 Grillkammare med lock M 1 Grillgaller ca. 36 x 46,5 cm B 1 Firebox Överdel N 1 Främre avställningshylla C 1 Firebox Underdel O 1 Sidohandtag D 1 Termometer P 2 Metallhjul E 1 Förslutn. bult (termometer 2) Q 2 Benpar, långa F 2 Cool-touch Handtag R 2 Benpar, korta G 1 Varmhållningsplatta S 1 Nedre avställningshylla H 1 Ventil T 1 Skorsten I 1 Lås, Firebox lucka U 1 Skorstensventil J 3 Eldgaller ca. 36 x 27 cm V 1 Kupolmutter K 1 Grillgaller ca. 58 x 48,5 cm Monteringsmaterial L 1 Grillgaller ca. 44 x 48,5 cm Användarhandledning Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 2 av 16

3 Monteringsmaterial (detaljlista) Låssprint styck Hitch Pin Flänsmutter M6x styck 1/4-20 Flange Nut Mutter styck 3/8-16 Hex Nut Flatbricka 12 mm styck 12 mm Flat Washer Fjäderbricka 9,5 mm Stück 3/8 Lock Washer Sexkantsbult M10x1,5x25 mm styck 3/8-16x1 Hex-Head Bolt Skruv M6x1x12mm styck ¼ 20 x 1 ½ Bolt Sexkantsbult M6x1x12 mm styck 1/4-20x1/2 Hex-Head Bolt Observera: Om någon del saknas, eller om assistans vid monteringen behövs, vänligen kontakta oss direkt. Vi kan nås via telefon eller e-post se kontaktuppgifterna på sida 1. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 3 av 16

4 Monteringsanvisning Vänligen läs samtliga säkerhetsvarningar och instruktioner noggrant innan montering och driftsättning av din nya grill. Denna manual ersätter eventuellt existerande instruktionsmaterial i kartong eller bipacksedel. Använd alltid skyddshandskar vid montering då vassa metallkanter kan förekomma. Steg 1: Se till att en assistent finns tillgänglig vid monteringen! Denna grill är mycket tung, för att på ett säkert sätt flytta och hantera grillen under monteringen krävs mer än en person. TIPS välj en ren och slät yta för monteringsarbetet. Öppna kartongen och skär längs med hörnen på kartongen så att den kan fällas ut och fungera som ett underlag vid monteringen. Ta bort förpackningsmaterial samt lyft ur de delar som ligger inuti Firebox och Grillkammare. Steg 2: På de två korta stödbenen (detalj Nr. R): träd på en bricka (12 mm flat) på axelpinnen, sedan ett Metallhjul (detalj Nr. P) och slutligen ytterligare en bricka (12 mm flat). Montera en låssprint i hålet i slutet av axelnpinnen. Metallhjul Låssprint Flatbricka 12mm Flatbricka 12mm Axelpinne Kort stödben Låssprint Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 4 av 16

5 Steg 3: Rotera Grillkammaren (detalj Nr. A), med hjälp av ytterligare en person, utför detta med kartongen som underlag. Placera kammaren så att den vilar mot luckans gångjärn och så att infästningarna för benparen pekar uppåt. Placera de två korta Stödbenen (detalj Nr. R) i infästningarna på grillens högra sida (den sida som har öppning i gaveln för Fireboxen). Tillse att hjulen är vända utåt. Placera nu de två långa Stödbenen (detalj Nr. Q) i infästningarna på grillens motsatta kortsida. Fäst de fyra benen med varsin sexkantsbult M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1") i skruvhålen som finns vid infästningspunkterna. Dessa skall endast dras åt lätt i detta steg! Kort stödben Långt stödben Infästningspunkter för stödben Sexkantsbult M10x1,5x25 mm (1 per stödben) Steg 4: Grillkammare Låt en person hålla den Nedre avställningshyllan (detalj Nr. S) i det läge Öppning för firebox som visas på skissen, medan en annan person fäster hyllan med fyra sexkantsbultar M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1") i de fyra benen. Dessa skruvar kan dras åt med verktyg (skiftnyckel/hylsnyckel). Sexkantsbult M10x1,5,25 mm (1 per stödben) Nedre avställningshylla Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 5 av 16

6 Steg 5: Verifiera att skruvarna i benens infästningar är iskruvade hela vägen (dock ej hårt åtdragna). Vänd därefter grillen upprätt så att den står på sina ben som skissen visar. För att undvika person och/eller personskador är det viktigt att ha en medhjälpare i detta steg. Det är enklast att först ställa grillen på högkant med hjulsidan nedåt, vänd sedan grillen upprätt genom att rulla den upprätt på hjulparen. När enheten står upprätt kan de fyra skruvarna i benens infästning efterdras så att de sitter ordentligt (med skift/hylsnyckel). Steg 6: Fäst varmhållningsplattan (detalj Nr. G) med fyra skruvar M6x1 x 12 mm (1/4-20 ½") och fyra flänsmuttrar M6x1 (1/4-20) ovanpå eldstadens (Fireboxens) övre lucka (detalj Nr. B). Efterdra sedan skruvarna med verktyg. Skruv M6x1x12mm Varmhållningsplatta Flänsmutter M6x1 Skruv M6x1x12mm Firebox överdel Flänsmutter M6x1 Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 6 av 16

7 Steg 7: Placera den övre delen till den nedre delen av Fireboxen (detalj Nr. C). Sammanfoga delarna med fyra sexkantsskruvar M6x1 x 12 mm (1/4-20 ½") och fyra flänsmuttrar M6x1 (1/4-20). Efterdra dessa skruvar ordentligt med verktyg. Firebox Överdel Sexkantsskruv M6x1x12mm Flänsmutter M6x1 Sexkantsskruv M6x1x12mm Flänsmutter M6x1 Firebox Underdel Steg 8: Sammanfoga nu med hjälp av en medhjälpare Firebox och grillkammaren. Använd åtta sexkansskruvar M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1"), fjäderbricka 9,5 mm (3x8) samt sexkantsmutter M10x1,5 (3/8-16). Dra åt dessa skruvar ordentligt med verktyg. Grillkammare Sexkantsskruv M10x1,5x25mm Fjäderbricka 9,5mm och sexkantsmutter M10x1,5 Ihopmonterad Firebox Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 7 av 16

8 Steg 9: Fäst Handtagen (detalj Nr. F) På grillkammarens och Fireboxens lock. För detta används åtta skruvar M6x1 x 12 mm (1/4-20 ½") och flänsmutter M6x1 (1/4-20). Dra åt dessa med verktyg. Skruv M6x1x12mm Huvudkammare Flänsmutter M6x1 Firebox Steg 10: Montera Skorstenen (detalj Nr. T) på vänster kortsida om grillkammaren. Skorstenen fästs i den hylsa som finns förberedd på grillkammaren. Skorsten med luftventil Håll skorstenen vertikalt och fäst den med en M10x1,5 x 25 mm (3/8-16 1") sexkantsskruv. Trä i Sidohandtaget (detalj Nr. O) i de infästningar som finns svetsade på grillkammarens kortsida (se skiss). Skorsten Sidohandtag Sexkantsskruv M10x1,5x25mm Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 8 av 16

9 Steg 11: Fäst den främre Hyllan (detalj Nr. N) till grillkammaren genom att trä i ändarna av hyllan i de infästningar som finns fastsvetsade på grillkammaren (se skiss). Trä i Termometern (detalj Nr. D) i öppningen i grillkammarens lock. Justera termometern så att temperaturtavlan är rättvänd, fäst termometern med låsmutter som skruvas på termometerns gänga på lockets insida. Notera: Termometern kan antingen placeras i den vänstra eller den högra öppningen i grillkammarens lock. Den oanvända öppningen försluts med Förslutningsmutter (detalj Nr. E). Vi rekommenterar att termometern placeras i den vänstra öppningen. Extra termometer kan köpas som tillbehör. Termometer Förslutningsskruv Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 9 av 16

10 Steg 12: Placera två Eldgaller (detalj Nr. J) i grillkammaren och ett i Firebox. Placera sedan ett porslinsemaljerat Grillgaller ca. 58 x 48,5 cm (detalj Nr. K) och ett Grillgaller ca. 44 x 48,5 cm (detalj Nr. L) sida vid sida på styrskenorna i grillkammaren. Det porslinsemaljerade Grillgallret ca. 36 x 46,5 cm (detalj Nr. M) placeras i Fireboxen. Gratulerar! Din Grill n Smoke Big Boy BBQ-Smoker är nu färdigmonterad. För att förbereda grillen för användning se instruktionerna på sida 11. Grillgaller Eldgaller Eldgaller VIKTIGT! Ta del av instruktioner och säkerhetsanvisningar på efterföljande sidor INNAN du tar din Grill n Smoke BBQ-Grill & Smoker i bruk! Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 10 av 16

11 Bruksanvisning Läs igenom samtliga instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder grillen. Förberedelser före första använding Före den första användningen är det viktigt att genomgå följande steg för att sluthärda grillens ytskikt samt förbereda grillens interna stålytor för grillning och rökning. Om du ej följer dessa instruktioner riskeras skador på grillens ytskikt, dessutom kan maten få bismak av det industrifett som finns på grillens ståldetaljer vid leverans. 1. Bestryk samtliga invändiga ytor, inklusive grillgaller med ett tunt skikt vegetabilisk olja (används svamp eller trasa). 2. Bygg upp en mindre pyramid av kolbriketter i grillkammare och Firebox. Tillse att inga briketter ligger an mot grillens ytterhölje.tänd briketterna med valfritt, för ändamålet avsett, tändmedel. 3. Stäng locket till grillkammaren och Firebox. Öppna luftventilerna på skorstenen och Firebox till en fjärdedel. Låt grillen gå i minst två timmar, ju längre desto bättre. Mot slutet kan temperaturen höjas något genom att öppna spjällen till hälften. Fyll på mindre mängder briketter vid behov. Notera: De olackerade inre metallytorna av grillen kan få ytrost, för att skydda dessa ytor kan dessa beläggas med ett tunt lager vegetabilisk olja, även grillens yttre ytor kan behandlas på detta sätt för att återfå en fin svart finnish (med tiden kan lacken bli ljusare på grund av damm/pollen). Grillens ytterskikt kan även med tiden kräva lackförbättring, speciellt Fireboxen utsätts ofta för höga temperaturer som med tiden kan skada lacken, använd då en för ändamålet lämplig högtemperaturfärg i sprayburk. Lackera aldrig grillens inre delar! Grillning Som bränsle rekommenderar vi högkvalitativa briketter, eller en kombination av kol och för ändamålet lämpligt trädslag (bitar eller flis). Kolen skall placeras på de undre eldgallren. Se till att inte överdrivet stora mängder kol används då detta riskerar att överhetta grillen, vi rekommenderar maximalt att 2 kg kol används (ca 60 briketter). När kolet fått ett askgrått lager är grillen klar för användning. Vid längre grillningar är det mycket bra att kunna tända mer kol/briketter utanför grillen och sedan fylla på kol vid behov under grillningen, ett utmärkt hjälpmedel för detta är ett sk. Koltändrör (tillbehör). Säkerhet Tillse att grillen ej står närmare än tre meter från brännbara föremål. Använd endast för ändamålet godkända tändmedel. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarlig personskada och/eller skada på egendom. Läs även de fullständiga säkerhetsinstruktionerna senare i denna användarhandledning Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 11 av 16

12 Rökning och lågtemperaturgrillning med ved Gör upp en eld trädslag av lämplig typ för rökning av mat. Dessa inkluderar (men är ej begränsat till) hickory, mesquite, ek, körsbär, äpple och många andra fruktträdslag. Barken bör tas av trädbitarna innan rökningen påbörjas genom avbarkning eller genom att låta den brinna av först (bark har hög surhetsgrad och kan ge en bitter bismak till maten). Vid eldning med ved låter man denna först bli förkolnad och stänger därefter locket och justerar temperaturen med ventilerna på skorstenen och Fireboxens kortsida. Undvik i alla lägen temperaturer över 230 C i grillkammaren. En bra rikttemperatur för generell indirekt grillning är C. Tillagningstid varierar kraftigt beroende på råvara och grilltemperatur, använd gärna en extra termometer som mäter matens kärntemperatur och följ därefter de rekommendationer som finns för den specifika råvaran. Mat i grillkammaren bör ej placeras närmare än 15 cm från öppningen till Fireboxen. Rökning och lågtemperaturgrillning med kol och rökaromved För att få en angenäm röksmak på maten vid grillning med kol eller briketter kan man lägga på flis eller bitar av ved (chunks). Olika trädslag kan användas för att få en varierad smaksättning. Generella tumregler: De flesta trädslag från träd som antingen har frukter eller nötter och är lövträd fungerar ofta bra till rökning. Experimentera med olika trädslag för att hitta din favorit, vissa träd passar även speciellt bra till specifika typer av mat. Om du använder färskt träd (nysågat, ej torkat) så kan maten få en svärta och en bitter smak, använd därför helst trädbitar som har torkat ordentligt. Mindre träflisbitar kan dock efterfuktas i vatten innan grillning för att undvika för snabb förbränning. Våra rekommendationer: Fågel Nötkött Griskött Lamm Kalv Skaldjur Grönsaker Al, Äpple, Hickory, Mesquite, Sassafras Hickory, Mesquite, Ek, Vinranka Fruktträd, Hickory, Ek, Sassafras Fruktträd, Mesquite Fruktträd, Vinranka Al, Mesquite, Sassafras, Vinranka Mesquite Generella kärntemperaturer Köttfärs Nöt, Gris, Kalv, Lamm 160 F (71 C) Kalkon, Kyckling 165 F (74 C) Nötkött, Kalv, Lamm Medium Rare (lätt tillagat, blodigt) 145 F (63 C) (låt vila 3 min innan servering) Medium (mediumstekt, rosa) 160 F (71 C) Well Done (välstekt/genomstekt) 170 F (77 C) Fågel Hel Kyckling och Kalkon 165 F (74 C) Styckdelar, fågel 165 F (74 C) Anka och Gås 165 F (74 C) Griskött Medium Rare (lätt tillagat, blodigt) 145 F (63 C) (låt vila 3 min innan servering) Medium (mediumstekt, rosa) 160 F (71 C) Well Done (välstekt/genomstekt) 170 F (77 C) Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 12 av 16

13 Tips för grillning och stekning Tända grillen Bygg upp en pyramid av träkol eller briketter. Använd maximalt två kilo kol (ca 60 briketter) och fyll sedan på vid behov. Vid användning av tändvätska följ de instruktioner som tillverkaren anvisar, vår rekommendation är att använda elektrisk tändare eller ett koltändrör (tillbehör). När grillen tänds med fastbränslekuddar eller tändvätska bör dessa brinna på flera ställen för att få en så jämn och enhetlig upptänding som möjligt. Låt alltid locket vara öppet tills det valda tändhjälpmedlet brunnit ut det finns annars risk att brandfarliga gaser byggs upp i grillen och antänds när locket öppas. Häll aldrig flytande tändhjälpmedel på redan varma kol, detta kan orsaka uppflammande lågor och orsaka skada på både person och egendom. Grillningen kan påbörjas när kolet fått ett askgrått lager och en fin glöd (efter ca 15 minuter). Beroende på tillagningsmetod kan antingen briketterna ligga kvar staplade eller spridas ut över eldgallret. Kolet kan spridas ut med en lång eldgaffel. Undvik att lägga kol så att dessa ligger an mot grillens ytterhölje för att undvika överhettning av grillens ytskikt. Hur man ser när kolen är klar för grillning Lyckad grillning är beroende av en bra glöd. Som en allmän regel så bör minst 80 procent av kolet ha en askgrå beläggning, om inte så vänta ett tag till innan grillningen påbörjas. Här är några tips för att få rätt grilltemperatur: Om temperaturen blir för stark så kan man sprida ut kolen mer för att få en mindre intensiv glöd. Stäng ventilerna för att sänka temperaturen, öppna ventilerna för att höja temperaturen. Vid indirekt grillning skall maten ej placeras direkt ovan glöden utan mellan två glödbäddar eller bredvid en glödbädd. På eldgallret, direkt under maten, kan man placera en bricka eller aluminiumform som samlar upp köttsafter och fettdropp. Släck uppflammande eld genom att spraya den med vatten från en sprayflaska. Spraya lätt för att undvika uppvirvlande aska. Vid påfyllning av mer kol under en längre grillning där ej möjlighet till upptändning av kolet utanför grillen finns (exempelvis i ett Koltändrör) så bör man successivt fylla på med maximalt 2-3 briketter och sedan låta dessa få ett askgrått lager innan man fyller på fler briketter. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 13 av 16

14 Temperturreglering av träkol Temperturintervall Antal sekunder du kan hålla handflatan på ett avstånd av ca 10 cm över kolet Temperatur -beräkning ( C) Optiska kriterier. Starkt glödande kol C till 230 C Täckta med tunt lager grå aska och med en djupröd glöd Glödande kol C till 230 C Täckta med ett lager aska och med en djupröd glöd Måttligt glödande kol C till 190 C Täckta med ett ansenligt asklager och glödande Svagt glödande kol C till 160 C Täckta med ett tjockt lager aska och med en matt röd glöd Skötsel av grillen Intervallen mellan rengörningarna varierar kraftigt beroende på användningen. Innan du rengör insidan av grillen tillse att inget kol är glödande och grillen helt svalnat. För en grundlig rengörning av de inre ytorna kan man tvätta dessa med en skurborste, en liten mängd diskmedel samt ljummet vatten. Torka de inre ytorna efter rengörningen och bestryk dem sedan med ett tunt lager vegetabilisk olja. Vid användning av grillen bildas en patina på grillens insida. Denna patina skyddar de inre ytorna från rost. Om grillens emaljerade galler rengörs med borste, tillse att borsten är av en typ lämplig för rengörning av emaljdetaljer (stålborstar och stålskrapor kan skada emaljen). PRAKTISKA TIPS När maten fått en tillräcklig röksmak, men behöver fortsatt tillagningstid, så kan den slås in i en bit ungnsfolie. Detta bevarar även matens fuktighet och undviker uttorkning vid långa tillagningar. Ta bort askan ur grillen efter varje användning (låt den svalna fullständigt först). Askan bör förvaras i en metallhink ed. som fylls med vatten i ett dygn innan den slängs bland annat material som är brännbart. Täckta eller folieinslagna smårätter kan värmas i grillkammaren. För att undvika uppflammande lågor kan köttet penslas lätt med olja. Ha en vattensprayflaska tillgänglig för att kunna släcka uppflammande lågor. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 14 av 16

15 Säkerhetsanvisningar Läs samtliga varningar och instruktioner noggrant och i sin helhet innan montering och användning av grillen. VARNING! Denna grill blir mycket het under användning och skall ej flyttas under drift! Använd ej i slutna utrymmen! OBSERVERA! För upptändning av grillen skall endast tändhjälpmedel godkända enligt EN användas, aldrig under några omständigheter skall lättflyktliga vätskor som exempelvis alkohol eller bensin användas. VARNING! Tillse att barn eller husdjur aldrig tillåts komma nära grillen när den är het! Placera grillen på en plan och fast yta innan den tas i bruk! Iaktag försiktighet vid monteringen av grillen då vassa metallkanter finns som kan orsaka skärskador. Använd monteringshandskar. Bensin, fotogen eller alkohol skall ej användas för att tända träkol. Användning av dessa, eller liknande produkter, kan orsaka explosioner och/eller kraftigt uppflammande lågor samt person/materialskador. Håll barn och husdjur på ett säkert avstånd från grillen. När grillen används bör den aldrig lämnas utan uppsikt. Vid förflyttning av grillen bör detta göras försiktigt för att undvika onödig belastning av grillens bärande delar. Grilen bör vara minst tre meter från brännbara föremål i alla riktningar vid användning (ex. filtar, byggnader, staket, träd, buskar etc). Iaktag försiktighet vid påfyllning av kol under grillningen för att undvika brännskador. Använd grillhandskar och luta ej överkroppen över kolbädden. Använd eldgaffel för att kunna hantera heta kol på säkert avstånd. Var försiktig vid öppning av locken på en het grill, det plötsliga inflödet av syre kan orsaka uppflammande lågor. Använd aldrig grillen i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller brännbara ångor. En temperatur av 200 C (400 F) bör ej överskridas. Placera ej kol/briketter direkt mot grillens ytterhölje eftersom detta kan förkorta livslängden på metall och färgbeläggningar markant. Använd alltid kraftiga grillhandskar för att undvika brännskador vid grillning. När locket öppnas tillse att det är helt öppet och vilar i sitt bakre läge, annars finns risk att locket faller ned och orsakar allvarliga klämskador. För att kväva kraftigt uppflammande lågor, stäng samtliga lock och luftventiler. Öppna alltid locket genom att hålla i handtaget, övriga metalldelar blir mycket heta vid användning. Lämna aldrig grillen utan tillsyn så länge heta kol och aska finns i grillen. Fyll återstående kol och aska i en metallbehållare och fyll sedan den med vatten. Låt behållaren stå i 24 timmar innan innehållet slängs. För att skydda sig mot bakterier som kan orsaka sjukdomar skall alltid fryst mat tinas i kylskåp eller mikrovågsugn och ej i rumstemperatur. Håll otillagat kött/fisk avskiljt från andra livsmedel. Tvätta alla redskap och ytor som varit i kontakt med färska kött/fiskråvaror. Tillaga alltid mat enligt de rekommendationer som finns för den specifika råvaran och placera överblivna matvaror i kylskåp. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 15 av 16

16 Garantivillkor 1. Allmänt Tillverkaren BBQ-Scout GmbH beviljar enligt Europeisk lag garanti på grillens delar (grill, Firebox, lock och tillbehör) mot material och tillverkningsfel. Undantaget är reklamationer på grillens ytskikt (färg) efter första användning, samt skador orsakade av felaktig hantering. 2. Garantiperiod Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Som inköpsbevis godtas kvitto eller faktura. Inköpsdatum skall framgå från inköpsbeviset. 3. Reklamation Reklamation skall ske skriftligt av kunden eller återförsäljaren. Inköpsbevis där datum för inköpet framgår kan komma att krävas. 4. Åtgärd Redovisade brister som uppfyller garanti/reklamationsvillkoren åtgärdas genom omedelbar leverans av ny reservdel. Ingen fraktkostnad skall belasta kunden i dessa fall. 5. Retur Retur av grill, eller delar av grill, skall endast göras efter uttrycklig begäran från distributör, återförsäljare eller tillverkaren, BBQ-Scout. Ingen fraktkostnad skall belasta kunden i dessa fall. 6. Undantag Felaktig hantering av grillen täcks ej av garantier eller reklamationsrätt. Om skadan kan bedömas vara av den arten står kunden för kostnader förknippade med reparation, samt eventuella fraktkostnader. Ytbeläggningen (färg/lack) på Grill n Smoke BBQ grillar och rökar efter första användning är undantagna från denna garanti. Detta gäller även korrosion (rost) på grillens metallytor. Vid frågor om garantivillkoren Vi hjälper gärna till via telefon och/eller e-post. Kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på första sidan i denna användarhandledning. Användarhandledning Grill n Smoke Big Boy 01/2013 (V1.0) Sida 16 av 16

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL AGA CITY60 (MODERN) AGA CITY60 (TRADITIONELL) AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL Bruksanvisning KOM IHÅG: om du byter ut en del på denna apparat, använd endast reservdelar som du säkert vet efterlever

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100.

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Insats Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. Utgåva 07/01 Certifikat TYPE:...100 INTERMITTENT BURNING:...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn.

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. ELDNINGS- INSTRUKTION Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. Denna instruktion är NSPs och konsumentens bidrag till en effektiv och miljöriktig eldning med ved som eliminerar olägenheter

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn.

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. ELDNINGS- INSTRUKTION Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. Denna instruktion är NSPs och konsumentens bidrag till en effektiv och miljöriktig eldning med ved som eliminerar olägenheter

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Eldningsinstruktion C 600

Eldningsinstruktion C 600 SE DE NO DK IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Fyringsvejledning 11 Istruzioni per l accensione 14 Instructions d allumage 17 Stookinstructies 20 Lighting Instructions

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer