VISIONSPROGRAM HALLSTABERGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIONSPROGRAM HALLSTABERGET"

Transkript

1 VISIONSPROGRAM HALLSTABERGET

2

3 Innehållsförteckning Syfte och arbetssätt Hallstaberget idag Tidigare program Förutsättningar Bakgrund Utveckling och möjligheter Fortsatt arbete

4 Syfte och arbetssätt Syfte Visionsprogrammet ska visa utvecklingsmöjligheter för Hallstaområdet och en gemensam målbild för kommunen och de som driver verksamheter i området. Sollefteå kommuns placering strax norr om Sveriges mitt ger en mycket central placering i Norden och många möjligheter till en positiv utveckling för idrotter, friluftslivet och turistnäringen. Många inom kommunen är engagerade i utvecklingen av Hallsta och behov finns av ett bra samarbete och samordning mellan alla verksamheter och aktörer. Arbetssätt Hotell Hallstaberget köptes in av Sollefteå kommun 2011 och fick en ny arrendator, Stefan Karlsson. En grundlig upprustning av befintliga byggnader påbörjades omgående och bygglov gavs för en omfattande om- och tillbyggnad i december Många inom kommunen är engagerade i utvecklingen av Hallsta och olika arbetsinsatser och kunskap behövde därför samordnas. Det gäller såväl byggfrågor rörande hotellet som alla markbundna aktiviteter och anläggningar i Hallstaterrängen. Av den anledningen samlades berörda tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret, kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen för att samordna dels dagsaktuella frågor, dels framtida möjligheter. Efter att kommunstyrelsen tagit beslut om att ett program skulle upprättas för Hallsta, , utökades arbetsgruppen och har bestått av byggnadsinspektörerna Sune Allansson och Jonas Pålsson, kommunarkitekter Gunilla Rudehill & Malin Berglund, avdelningschefen för plan- och bygg Matti Heino, fastighetssamordnare Bo Bergkvist, stf kommunchefen Tomas Alsfjell och förvaltningschefen för KUFF Bengt Åkerlind.

5 För att dels kunna redovisa ett kunskapsunderlag och dels skissa på utvecklingsmöjligheter har arbetsgruppen samrått med en mängd olika berörda och sakkunniga om Hallstaområdet. Dessa har varit: de berörda skidklubbarna, gymnasieskolans lärare från programmen för längd, skidskytte och alpint, bussföretag, markägare, boende i området, backens arrendator, intressenter för hundspann och skoter, arrendatorn av hotellet och dennes arkitekt.

6 Lidberget Hallstaområdet Högsta punkt skidlift Toppen på störtloppsbacken Hullstaklippen Hotellet (före utbyggnad) Hoppbackarna Barnbacken Dalstationen Riksväg 90

7 Centrum Störtloppsbacken Skidstadion Skidskyttestadion Familjebacken Kåtan

8 Tidigare program Det är många olika krafter som genom åren planerat och gjort olika insatser för att utveckla Hallstaterrängens möjligheter. Det senaste programmet HÖGA HALLSTA, Utvecklingsplan för Fritids- och Idrottscentrum, Sollefteå togs fram Sollefteå rustade sig inför att vara arrangör för 1994 års SM i längd/ backe. Målsättningen i stort var: 1) Utveckling till ett modernt, ändamålsenligt och komplett tränings- och tävlingsområde för: skidor, längd, backe, slalom, störtlopp, freestyle och skidskytte orientering och skidorientering rullskidåkning och andra sommaraktiviteter idrottsledarutbildning (högskoleutbildning) gymnasieutbildning med specialidrotter 2) Utveckling till motionsvänligt område för: familjer och vanliga motionärer hotellgäster, kurs- och konferensdeltagare anställda och värnpliktiga vid armégarnisonen 3) Rekreationsområde för: människor med skilda intressen friskvårdsaktiviteter naturvårdsintresserade 4) Attraktionsskapande område för näringslivet genom: tjänsteföretag som komplement till hotellet Denna målsättning kan gälla till stor del även i dag, frånsett texten om armégarnisonen. De investeringar som föreslogs beräknades till 21 miljoner kr. De stora förbättringar som har genomförts är rullskidbanan, skjutbana för skidskyttestadion, sekretariatsbyggnad, breddning av skidstadion, viadukter och fler hoppbackar. Sammantaget har de genomförda satsningarna främst utvecklat tävlings- och träningsförutsättningar för skidåkare på en hög nivå.

9 Några av de föreslagna åtgärder som inte utfördes (frånsett att koppla samman I 21:s spårsystem med Hallstas) var förlängning och kapacitetsökning av lift och iordningställande av nya nedfarter samt läktare. Inte heller gjordes några speciella satsningar på motions- eller rekreationsområdet. Sommaranvändningen utvecklades inte heller, möjligen frånsett rullskidbanan. För Hallstaområdet finns inga formella kommunala detaljplaner. Del av ytorna nedanför slalombacken, som föreslås att användas för utveckling av Hallstaområdet är idag planlagd som industrimark. En ny detaljplan bör upprättas för att ta bort industrianvändningen.

10 # " *# % % '( ) / */ #)! " # " *# /,- ". - "#)/. 0! / ",!1!" 2 ' + #)).1. * $ ) % & $ Förutsättningar Regionen Sollefteå kommuns placering strax norr om Sveriges mitt ger en mycket central placering i Norden. Den infrastruktur som finns tillgänglig i dag är tåg och flyg till Kramfors och Sundsvall, därefter buss och taxi. Att få upprustning av bandelen Nyland Långsele med persontrafik på järnvägen till Sollefteå och bra turtäthet till Höga Kusten Airport kommer att underlätta för alla besökare till Hallstaberget och övriga resmål i Sollefteå kommun. Naturskönheten och den goda åtkomligheten från riksväg 90 attraherar långväga turister. För hotellet är upptagningsområdet främst inom regionen Sundsvall Östersund Örnsköldsvik Umeå. Turismen är en växande näring som kan gynna lokala entreprenörer och boende inte bara i Sollefteå utan också i ett större omland. Men det kräver samarbete och ny kunskap inom en turism som håller på sikt och har starka kopplingar till naturvård, kulturmiljö och lokal ekonomi. En professionell marknadsföring och olika paketerbjudanden kan komma att vara intressant för alla de som kommer till Hallsta för att konferera, träna och tävla. Hallstahotellet med kringliggande anläggningar utgör en dragare för besöksnäringen och ger möjligheter till samarbete med lokala turistentreprenörer för att paketera och sälja totalupplevelser.. */ (

11 =A84> = 7:98;<8 =>? Sollefteå stad Sollefteå ligger i Ångermanälvens dalgång, inbäddad och skyddad av höga skogsbeklädda berg som avlöses av bergsrygg efter bergsrygg i ett färgspel av blå toner. Med sin spännande och färgsprakande natur finns en stor potential att locka turister. Här finns fina skidanläggningar, kulturhistoriskt intressanta miljöer, ett stort antal fiskevatten och fina strövområden. Här finns vyer som får själen att sväva vilket representeras i de många namnen på staden: Ådalens pärla, Nipornas stad och Utsikternas stad. Här finns en bra start och en god grund för en utveckling av avancerad besöksnäring. DEF BEGHI :G K

12 Bakgrund Hallstas utveckling Färder längs älvdalarna med ångbåt, järnväg och velociped beskrevs lyriskt i Svenska Turistföreningens årsskrift runt det förra sekelskiftet. En lokalavdelning av STF startades 1888, men en bestående förening bildades först Turismen fick en injektion under denna tid av att en engelsk turistorganisation utsett Sollefteå som nr ett av svenska utflyktsmål. Motorbacken upp till berget byggdes 1929 i samband med att Turistföreningen byggde ett utsiktstorn för att erbjuda den fantastiska utsikten. Redan påföljande år hölls motortävlingar i backen. I Lappkyrkobacken fanns vintertid en bobsleighbana. Utsiktstornets betydelse som utsiktspunkt minskade något i och med att Hallstas hoppbacke stod klar 1934 då starttornet på backen kom i samma höjd. Det var då Sveriges största hoppbacke och anläggningen var en stor ekonomisk satsning, främst med statliga medel. FIS-tävlingarna blev en stor folkfest med omkring åskådare. Backen har byggts ut i omgångar och under 2000-talet tillförts en klubbstuga. Efter att ha uppfört utsiktstornet på Hallstaberget fortsatte turistföreningen i Sollefteå sin satsning på detta område. Hallstastugan var klar Några år senare kompletterades anläggningen med en timmerstuga från Österås, som i fortsättningen fick tjäna som vandrarhem. Hallstastugan var särskilt uppskattad vintertid, när skidåkare från olika spår och aktiviteter kunde få sig en välbehövlig vila och njuta av de erkänt goda bullarna till choklad eller kaffe. Vandrarhemmet brann och Hallstastugan revs på 1960-talet för att lämna plats åt det nya hotellet. Denna anläggning är således föregångaren till Hallstahotellet, som när det byggdes hade namnet Hallstabergets friluftsgård LM Foto ca 1930, skidande besökare vid utkikstornet

13 Efter att Jan Gulliktorpet odlades upp i mitten av 1800-talet men upphörde som bostad övertog STF torpet på 30-talet. Kommunen blev ny ägare under 40-talet. Det har varit ett etablerat utflyktsmål i snart ett sekel. En attraktion var hälsokällan som ligger intill. Tidvis har servering erbjudits i stugan och den sydvända backen är en populär pulkabacke med flera vindskydd. Med skidor eller till fots når du Jan Gullik från Hallsta efter 1,5 km. Bilvägen är längre. Även brandvarnartornet på Lidberget tillkom i samarbete med STF. Intill det kombinerade utsikts- och brandvaktartornet finns en timmerstuga, som tidvis också varit serveringsstuga. Länge var det hoppbackarna som spred namnet Hallsta. Hotellanläggningen blev attraktiv när den byggdes och de stora tävlingar som arrangerades inom slalom, längdskidåkning och på senare tid skidskytte har gjort Hallsta känt som en särdeles komplett skidanläggning. Hallstas backar är längre än till exempel de i Sälen. Snösäkerheten står sig väl där utbyggda system för konstsnö finns för såväl längdspår som utförsbackar. Denna potential kan med bättre marknadsföring tillsammans med nya hotellet vara attraktivt för såväl familjer som mer eller mindre professionella åkare. Foto på Jan Gullikstorpet Efter byggandet av hoppbacken följer senare slalombackarna och nuvarande hotellet. Hotellet byggdes 1966, ritat av arkitekt Gunther Naumann. Hotellets arkitektur följde tidens ideal, men också med en anpassning till det omgivande skogslandskapet, både i sin utformning och placering i den kuperade terrängen med horisontell betoning av mörkbetsat trä. Västra flygeln byggdes 1971 och den östra flygeln byggdes med Granvågssalen Även dalstationen har byggts ut i omgångar. Under 2012 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete av hotellet, både invändigt men också utvändigt med ett flertal på- och tillbyggnader. Foto på unga skidåkare ca 1975 NO

14 Ca 4500 kvm har byggts till, innehållande bland annat ett spa, matsal med plats för 700 gäster, nattklubb och konferensanläggning. En påbyggnad om 1800 kvm för fler hotellrum är på gång och en ny mässhall på 1100 kvm planeras. Hotellet ligger mitt i en av Sveriges mest kompletta skidanläggningar för längdskidåkning, skidskytte, rullskidåkning, alpint och backhoppning. Från hotellet nås alla anläggningar inom 200 m. Genom denna koncentration är Hallsta värd för en stor tävlings- och träningsverksamhet. Under 2013 kommer projektet Utveckling av Hallstabergets idrotts- och friluftscenter att slutföras. Projektet har fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, totalsumman är 16 miljoner. Foto ca 1975, hotellanläggningen innan östra flygeln byggs Satsningarna ska leda till att stärka Sollefteås position som vinteridrottsstad men även verka för att förbättra året-runt användningen av Hallstaberget. När projektet är slutfört kommer Hallstaberget att vara en alltigenom tillgänglig idrotts- och rekreationsanläggning som kan locka fler turister och idrottare, med stor fokus på personer med funktionsnedsättningar. PQ Foto ca 1984, miniracebana

15 Foton på hotellet före och under utbyggnad och på den nya matsalsdelen med spaanläggningen till höger RS

16 TU

17 Utveckling och möjligheter Sammanfattning om mål och strategier Ambitionen är att skapa ett unikt turist- och friluftsområde med Sveriges bästa träningsanläggning, med ett högklassigt hotell, starka kompletterande funktioner och många möjligheter för upplevelser utöver det vanliga. Hotellets närhet till de olika banorna och backarna är en av de faktorer som möjliggör en komplett anläggning. Ökad tillgänglighet och förbättringar för handikappidrotten är en viktig del i utvecklingen av området. Ett långtgående samarbete och arbetssätt för hur detta skall genomföras bör etableras för att säkerställa detta. Utveckling och möjligheter för alpina anläggningen Från och med 2013 har den alpina anläggningen ny arrendator. En viktig förutsättning för att backarna skall kunna utvecklas i den riktning de nya backarrendatorerna önskar är att verksamheten skall kunna köras året runt och att den befintliga anläggningen kompletteras med en sittlift. Backarrendatorn har sammanfattat sina övriga planer och visioner för backarna enligt följande: De befintliga backarna breddas genom att ta bort sly och öppna upp passager i skogen mellan backarna. En Ski-Cross bana byggs med stöd av skidförbundet i den befintliga backen vilket ger möjlighet till europacuper. Skog röjs för detta, tunnlar anläggs mm. Ski-Cross banan kommer användas sommartid till downhill med cykel. Anläggning av tunnlar under skidbacken möjliggör även backrace uppför backen för både bil sommartid och skoter vintertid. Downhill sommartid i backen VW

18 Störtloppsbackens starttorn planeras att rustas upp. Viktigt att koordinera med sprängningen av den nya skidstadion så massor från sprängningen används för att bygga upp starttornet. En ny backe mot Jan Gulliktorpet skapar samma möjligheter som i fjällvärlden med backar åt många olika håll. Med en ny lift som går hela vägen upp blir det möjligt för längdskidåkare att från dalstationen ta liften upp och ta sig vidare ner utmed en koppling till längdspåren mot Jan Gullik. Gamla liften flyttas till Jan Gullik. En eventuell ny backe kan placeras öster om störtloppsbacken, detta är dock troligast inte aktuellt förrän det övriga har genomförts. Den så kallade lilla polkagrisliften bör bytas ut till rullband, vilket gör det lättare för barnen som skall åka i barnbacken. En enklare form av anläggning som skulle kunna erbjuda stort mervärde är några grillplatser mitt i backen så folk kan stanna och fika, alternativt svänga in till hotellet. I detta skulle även kåtan och aktiviteterna kring den kunna utvecklas för att fånga upp åkare på väg till och från Jan Gulliktorpet. XY Möjligt utseende på sittlift

19 Nuvarande backarrendators vision över backarnas möjliga utveckling Z[

20 Utveckling och möjligheter för hoppanläggningen Hallstabacken är idag en komplett hoppanläggning. Första backen invigdes Den är godkänd för internationella tävlingar och är ett internationellt begrepp inom backhopparvärlden. Här finns 6 backar med lift. Under 2003 kompletterades anläggningen med snökanonsystem som utökades under Alla backar, även de senast anlagda mindre backarna används. Det finns idag en möjlighet att gå upp till hotellområdet via anläggningarna, såväl via trätrapporna som via en slingrande stig. Avståndet mellan hoppbackarna och hotellet är endast 200 m. Klubben Sollefteå GIF Backhopparna är, trots att sporten minskat i utövning Sveriges största. Klubben har under årens lopp arrangerat ett antal stora tävlingar som SM, världscup och Junior-VM. Jämfört med andra anläggningar i Sverige ligger Sollefteås hoppbackar väl skyddade i terrängen och är kända för sitt vindsäkra läge. För hoppbackarna är det viktigt att det inte sker skogsavverkningar kring anläggningen som kan påverka vindförhållandena negativt. För framtiden är det viktigt att marknadsföra anläggningen som tävlings- och träningsanläggning med möjlighet till bra närliggande boende. \]

21 Utveckling och möjligheter för skidstadion Att anlägga ett gemensamt skidstadion genom att flytta längdåkningen till skidskyttestadion skulle skapa en positiv utveckling för Hallstaberget. Genom detta skulle nuvarande skidstadion för längdåkning frigöras så att en flexibel allaktivitetsyta kan skapas. Delar av området kan användas som parkering vid behov. I övrigt kan den användas vid olika evenemang både sommar och vinter. Friluftsgården, innehållande omklädningsrum med duschar, värmestuga och toaletter kommer att även vid en flyttning av skidstadion vara kvar som en utgångspunkt till spårområdet. ^_

22 ` En bild på hur den kombinerade längdskid- och skidskyttestadion skulle kunna se ut sommartid

23 b a Och en bild på hur den kombinerade längdskid- och skidskyttestadion skulle kunna se ut vintertid

24 Utveckling och möjligheter för spår och leder Inom Hallstaområdet finns spårsystem för längskidåkning, skoterleder, stigar och vandringsleder. Den totala spårlängden för preparerade skidspår är cirka 50 km i varierande terräng. 7,5 km är elbelysta. Elljusspårens underlag är asfalterade och utrustade med en väl utbyggd snökanonanläggning som ger möjlighet till förlängd säsong. Hallstaområdet har särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter. Genom sin närhet till Sollefteå stad är det ortens främsta närrekreationsområde. För att skapa goda förutsättningar för friluftslivet krävs en översyn och förbättring av skyltning, vägvisningar och ledmarkeringar. Skoterklubben sköter skyltning och ledmarkeringar för skoterlederna. Övrig skyltning ansvarar kommunen för. Målet bör vara att använda skoterleder och spårsystem för skidor även som vandringsleder vid barmark. För att detta ska kunna ske finns behov av en översyn av befintliga leder. cd

25 Kartor på spårsystemet kring Hallstaberget ef

26 h g

27 Kartor på spårsystemet med skoterleder ij

28 Utveckling och möjligheter för skoter Skoterklubbarna ansvarar för de ledsystem som finns inom kommunen. De har genom omfattande ideellt arbete byggt ut ett ledsystem som idag omfattar ca 80 mil genomfartsleder för snöskoteråkning inom kommunen. En förbindelse finns upp till Hallstaområdet, leden går längs med bilvägen. För att skapa en bra skoterförbindelse från leden som passerar dalstationen upp mot Hallsta krävs en omdragning av leden på en sträcka av ca 200 meter. Snöskotern har blivit ett allt populärare fritidsfordon. Backarrendatorerna ser många möjligheter till utveckling av skoterleder med mera i samarbete med skoterklubben och övriga parter. Till exempel skulle skotersafari kunna vara en intressant utflykt för hotellgäster och boende i staden. En framtida skoterparkering, placerad norr om dalstationen, med koppling till både skoterlederna och husvagnscampingen skulle kunna ge helt nya möjligheter och förutsättningar för skoterturismen. Platsen skulle utgöra en utgångspunkt för arrangerade skoterturer. I anslutning till skoterparkeringen finns möjlighet att bygga skotergarage som skulle kunna hyras av vintercampare och även av fast boende som har behov att förvara skoter i ett läge nära ledsystemet. Uthyrningen av garageplatser kan utgöra en kompletterande verksamhet till campingen eller skidanläggningen. kl

29 mn

30 Utflyktsmål att utveckla Inom Hallstaområdet finns ett antal utflyktsmål som bör göras mer tillgängliga, bland annat genom tydligare skyltning. Vintertid är pulkabacken vid Jan Gullikstugan ett populärt utflyktsmål. Backen ligger i söderläge och där det finns vindskydd med grillplatser. Man kan åka skidor till Jan Gullik från Hallsta skidstadion. Det finns även bilväg fram till foten av backen. Hullstaklippen är ett utflyktmål med en storslagen vy över Sollefteå. Platsen är en rastplats vid en skoterled med vindskydd, grillplats och picknickbord som har ordnats av Nipstadens Skoterklubb. Ett utflyktmål som ligger söder om Hallstaberget är Lidberget där skidspår från Hallsta passerar. På Lidberget finns ett brandtorn och en timmerstuga som har används både som vaktlokal för brandförsvaret och som utflyktsstuga. Brandtornet uppfördes 1938 och har används för brandbevakning och som luftbevakningstorn av flygvapnet. Från tornet har man en enastående utsikt över landskapet. Till tornet och stugan finns även bilväg. Skoterled finns inte idag upp till berget, men möjlighet finns att anlägga en som kan anslutas till befintlig led vid Västra Spannsjön. p o I anslutning till övre delen av Hallstabacken finns en kåta, med grillmöjligheter och plats för ca 30 personer, som kan användas både sommar- och vintertid. Kåtan kan vara en tillgång för hotellet, backarrendatorn och föreningar. På utflykt vid Hullstaklippen

31 Många utflyktsmål i närområdet qr

32 st Skiss över hur en eventuell husvagnscamping skulle kunna se ut

33 u Husvagnscamping och dalstation Sverige har idag en trend där efterfrågan på vintercamping vid skidanläggningar ökar. För närvarande finns det i Sverige ca 170 stycken vinteröppna campingplatser som tillsammans har ungefär 1,5 miljoner gästnätter. I anslutning till dalstationen finns ett markområde som är lämpligt för en campinganläggning. I skissen till vänster finns ca 100 uppställningsplatser med en servicebyggnad i ett centralt läge. Från campingen tar man sig lätt till skidbacken utan några nivåskillnader. Campingen är möjlig att bygga ut i etapper. En första etapp bör vara att bygga ut området närmast dalstationen och då kunna ha servicefunktionerna i denna. Genom detta är det möjligt att starta i mindre skala och bygga ut eftersom och komplettera med en ny servicebyggnad då behov uppstår.

34 Ny fritidsbebyggelse Området väster om backen ägs av kommunen. Här är möjligt att skapa fritidsbebyggelse med hög tillgänglighet till skidåkning, både alpint och längdåkning. I anslutning till Hallstaområdet och närheten till riksväg 90 är området ett attraktivt läge för nyexploatering. För vinterboende är närheten till skoterledssystemet en stor kvalité. Väganslutning till området kan ske från Industrivägen i ett läge nedanför störtloppsbacken. Boendeformen kommer att vara ett komplement till hotellboendet och campingboende. En exploatering av området medför ett utökat underlag för de verksamheter som finns i området vilket är positivt för utvecklingen av turistnäringen. Fritidsbebyggelse i detta läge skulle bli unikt med både närheten till naturen och den service som finns i staden. Stugorna kan vara för uthyrning eller friköpta fastigheter. Anläggande av ny fritidsbebyggelse medför en sådan påverkan på omgivningen i form av ökad trafik, lösningar för VA med mera, att krav kommer att ställas på detaljplaneläggning. Hur stor exploatering som är lämplig, utforning, lösningar för vatten och avlopp samt väganslutningar får utredas vidare i samband med framtida upprättande av detaljplan för området. vw

35 y x Möjlig plats för byggnation av nya fritidshus utmed backen

36 z{

37 } Fortsatt arbete Arbetet med att nå visionerna för Hallstaområdet är långsiktigt och bygger på bred samverkan mellan kommunen, näringslivet, markägare samt övriga aktörer i området. Förslagsvis bildas en arbetsgrupp med representanter från kommunen, näringslivet, arrendatorer och företrädare för de som bedriver verksamhet inom Hallstaområdet. Gemensamma utgångspunkter för det fortsatta arbetet är: Flytta stadion för längdåkning och skapa en gemensam skidstadion för längdåkning och skidskytte Anlägga parkering och en allaktivitetsyta, som kan användas av både hotellet och skidklubbarna, på det området som frigörs. Utveckla den alpina anläggningen tillsammans med arrendator Arbeta vidare med förslaget om en vintercamping i anslutning till dalstationen Se över och ändra befintlig detaljplan för industri Skapa åretruntverksamheter genom att satsa på anläggningar för attraktiva aktiviteter för turism, sport och friluftsliv även under barkmarkssäsongen. Förbättra skyltning, vägvisningar och ledmarkeringar för leder och stråk Förbättra tillgängligheten till utflyktsmål Se över möjligheterna för ny fritidsbebyggelse Ta fram kostnadskalkyler och utreda möjliga finansieringsmöjligheter i den takt visionerna kan förverkligas Skogsmarken inom Hallstaområdet kan komma att utsättas för mer slitage i och med den pågående utvecklingen av Hallstaområdet. Detta kommer att kräva planering och samverkan för fortsatt god utveckling för naturmiljö och friluftsliv.

38 ~

39 Medverkande Matti Heino, avd chef plan och bygg Gunilla Rudehill, kommunarkitekt Malin Berglund, kommunarkitekt Tomas Alsfjell, stf kommunchef Bengt Åkerlind, förvaltningschef för KUFF Bo Bergkvist, fastighetssamordnare Sune Allansson, bygginspektör Jonas Pålsson, bygginspektör Samråd med De berörda skidklubbarna, gymnasieskolans lärare från programmen för längd, skidskytte och alpint, bussföretag, markägare, boende i området, backens arrendator, intressenter för hundspann och skoter, arrendatorn av hotellet och dennes arkitekt. Foton och illustrationer Samhällsbyggnadskontoret om inget annat anges Sid 22-23,30, Bryggan Arkitektkontor Sid 19, Backarrendator Sid 25-27, KUFF

40

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Ski. Torsby och Sunne

Ski. Torsby och Sunne Ski Torsby och Sunne BOENDE I SVERIGES BÄSTA SKIDORT FÖR FAMILJER Branäs erbjuder fullt utrustade och moderna lägenheter eller stugor. Här finns alla bekvämligheter du kan önska dig, både på toppen av

Läs mer

Motor og spill. Torsby och Sunne

Motor og spill. Torsby och Sunne Motor og spill Torsby och Sunne KUL TÄVLING FÖR KONFERENSEN, FAMILJEN O KOMPISARNA Adventure Challange, 3-, 4-, eller 5-kamp med vildmarksbad i badtunna Tävling Det traditionella 3, 4 eller 5-kampspelet

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan tänka dig av vinteraktiviteter.

Läs mer

TÖVASTUGAN STUGSVÄNGEN

TÖVASTUGAN STUGSVÄNGEN TÖVASTUGAN STUGSVÄNGEN 2015 Tövastugan är IF Strategens klubbstuga. Den ägs av klubben och sköts av en stugkommitté. Alla spår som utgår från stugan sköts på ideell basis av klubbens medlemmar. Stugan

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Till salu i Stöten Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Investera i Stöten Pistbyn Fjällbyn Ranc Projekterad golfbana Lite fakta: Stöten ligger i Sälenområdet

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Stöten är till salu!

Stöten är till salu! Stöten är till salu! Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSNÖBYN RANCHEN Investera i Stöten bo mitt i pisten! Pistbyn Fjällbyn Projekterad golfbana Ranchen Yrsnöbyn

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

13.6 Rekreation på Östberget

13.6 Rekreation på Östberget 13.6 Rekreation på Östberget Östberget har inventerats ur rekreation och friluftslivssynpunkt. Detta för att få veta vilka rekreationsvärden berget har. Föreningar har tillfrågats om hur de använder berget

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen.

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen. Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen. Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan tänka dig av vinteraktiviteter.

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

140909 - Björn Alpberg, Almby IK Örebro

140909 - Björn Alpberg, Almby IK Örebro Arrangörsklubbar 140909 - Björn Alpberg, Almby IK Örebro Riksidrottsförbundet SVT Örebro kommun SM-veckan 2015 27 andra idrotter varav 6-7 i Ånnaboda Svenska skidförbundet Externa kontakter och avtal Örebro

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum.

Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum. Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum. Totalt besökte 37 (varav 20 kvinnor) personer planerarstugan. Redovisningen är grupperad

Läs mer

Skidskyttets lokalisering. vid en eventuell ansökan om Vinter-OS och Paralympics år 2022

Skidskyttets lokalisering. vid en eventuell ansökan om Vinter-OS och Paralympics år 2022 Skidskyttets lokalisering vid en eventuell ansökan om VinterOS och Paralympics år 2022 Länsstyrelsen i Jämtlands län, Regionförbundet Jämtland och Östersunds kommun lämnar denna utredning och framställning

Läs mer

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING.

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING www.stoten.se VI SES VÄL I VINTER? Så var det snart dags för en ny härlig säsong i Stöten i Sälen. För att säsongen ska bli sådär riktigt

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

TURISM OCH REKREATION

TURISM OCH REKREATION TURISM OCH REKREATION TURISM OCH REKREATION störst mätt i antal övernattningar. Bjäres turistattraktioner är i stor utsträckning knutna till natur- och kulturmiljöer och alldeles särskilt till kustområdets

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett ÖSTERSUNDSLOPPET -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett PM Fredag 7 mars, tra ning 17.00-21.00 Sekretariatet öppet, uthämtning av nummerlappar

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats den stora FÖRdELEN med vintercamping är att man kommer nära backen med sitt boende till ett rimligt pris. Ett halvårs uppställning kostar ungefär som en

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015. 0620-123 20 www.hallstaberget.se

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015. 0620-123 20 www.hallstaberget.se Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015 0620-123 20 www.hallstaberget.se Välkommen till Sollefteå sommarskidskola 2015 Vi vänder oss i första hand till dig som är född 2000 2001. Sommarskidskolan är perfekt

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Sjöstadsföreningen: Skrivelse till Idrottsnämnden, 2012-11-01. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad 2020

Sjöstadsföreningen: Skrivelse till Idrottsnämnden, 2012-11-01. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad 2020 Stockholm stads Idrottsnämnd, Stadshuset Stockholm Ang. Nya Hammarbybacken Sjöstadsföreningen, som är den gemensamma organisationen för Hammarby Sjöstads bostadsrättsföreningar, överlämnar med detta brev

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Utvecklingen av en destination

Utvecklingen av en destination Utvecklingen av en destination Åre Åre torg 1980 Åre vintern 1976 Åre torg 2010 Mountainbike en viktig barmarksaktivitet Åre etablerad arrangör av Alpina tävlingar Antal företag i Åre kommun alla företagsformer

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014. 0620-123 20 www.hallstaberget.se

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014. 0620-123 20 www.hallstaberget.se Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014 0620-123 20 www.hallstaberget.se Välkommen till Sollefteå sommarskidskola 2014 Vi vänder oss i första hand till dig som är född 1999 2000. Sommarskidskolan är perfekt

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

A-hus erbjuder härliga villatomter med närhet till Klarälven. JÄRPETAN 17 nya hem i ett fantastiskt naturskönt område vid Klarälven

A-hus erbjuder härliga villatomter med närhet till Klarälven. JÄRPETAN 17 nya hem i ett fantastiskt naturskönt område vid Klarälven A-hus erbjuder härliga villatomter med närhet till Klarälven JÄRPETAN 17 nya hem i ett fantastiskt naturskönt område vid Klarälven ETT NYTT VILLAOMRÅDE VID KLARÄLVEN A-hus kan nu erbjuda 17 byggklara villatomter

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Årets nyheter SkiStar Hemsedal 09/10

Årets nyheter SkiStar Hemsedal 09/10 Presskontakt: Marit Foss Tel: +47 32 05 53 18 Mob: +47 90 05 45 11 E-post: marit@skihemsedal.no Årets nyheter 09/10 Flera nya parker i Hemsedal Årets säsong innebär flera förändringar och framförallt förbättringar

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Åre eller Sälen i vinter? Fundera en gång till. Det finns närmare ett 20-tal andra vinteranläggningar som gärna är med och konkurrerar om dina semesterpengar. En

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Välkommen till Sundsvalls Sim den 17-18 Mars 2012 Sundsvalls Simsällskap inbjuder er förening till Sundsvalls Sim. Tävlingen avgörs i tre

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

VACKRA VYER ÖVER SILJAN TA RÖDA SPÅRET GENOM TÄLLBERGS BY

VACKRA VYER ÖVER SILJAN TA RÖDA SPÅRET GENOM TÄLLBERGS BY TÄLLBERG VACKRA VYER ÖVER SILJAN Myresjöhus kan nu erbjuda åtta fantastiska tomter, några med utsikt över Siljan, belägna i Tällberg vid Siljans sydöstra strand. Tällberg är en liten turistby där man har

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer