VISIONSPROGRAM HALLSTABERGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIONSPROGRAM HALLSTABERGET"

Transkript

1 VISIONSPROGRAM HALLSTABERGET

2

3 Innehållsförteckning Syfte och arbetssätt Hallstaberget idag Tidigare program Förutsättningar Bakgrund Utveckling och möjligheter Fortsatt arbete

4 Syfte och arbetssätt Syfte Visionsprogrammet ska visa utvecklingsmöjligheter för Hallstaområdet och en gemensam målbild för kommunen och de som driver verksamheter i området. Sollefteå kommuns placering strax norr om Sveriges mitt ger en mycket central placering i Norden och många möjligheter till en positiv utveckling för idrotter, friluftslivet och turistnäringen. Många inom kommunen är engagerade i utvecklingen av Hallsta och behov finns av ett bra samarbete och samordning mellan alla verksamheter och aktörer. Arbetssätt Hotell Hallstaberget köptes in av Sollefteå kommun 2011 och fick en ny arrendator, Stefan Karlsson. En grundlig upprustning av befintliga byggnader påbörjades omgående och bygglov gavs för en omfattande om- och tillbyggnad i december Många inom kommunen är engagerade i utvecklingen av Hallsta och olika arbetsinsatser och kunskap behövde därför samordnas. Det gäller såväl byggfrågor rörande hotellet som alla markbundna aktiviteter och anläggningar i Hallstaterrängen. Av den anledningen samlades berörda tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret, kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen för att samordna dels dagsaktuella frågor, dels framtida möjligheter. Efter att kommunstyrelsen tagit beslut om att ett program skulle upprättas för Hallsta, , utökades arbetsgruppen och har bestått av byggnadsinspektörerna Sune Allansson och Jonas Pålsson, kommunarkitekter Gunilla Rudehill & Malin Berglund, avdelningschefen för plan- och bygg Matti Heino, fastighetssamordnare Bo Bergkvist, stf kommunchefen Tomas Alsfjell och förvaltningschefen för KUFF Bengt Åkerlind.

5 För att dels kunna redovisa ett kunskapsunderlag och dels skissa på utvecklingsmöjligheter har arbetsgruppen samrått med en mängd olika berörda och sakkunniga om Hallstaområdet. Dessa har varit: de berörda skidklubbarna, gymnasieskolans lärare från programmen för längd, skidskytte och alpint, bussföretag, markägare, boende i området, backens arrendator, intressenter för hundspann och skoter, arrendatorn av hotellet och dennes arkitekt.

6 Lidberget Hallstaområdet Högsta punkt skidlift Toppen på störtloppsbacken Hullstaklippen Hotellet (före utbyggnad) Hoppbackarna Barnbacken Dalstationen Riksväg 90

7 Centrum Störtloppsbacken Skidstadion Skidskyttestadion Familjebacken Kåtan

8 Tidigare program Det är många olika krafter som genom åren planerat och gjort olika insatser för att utveckla Hallstaterrängens möjligheter. Det senaste programmet HÖGA HALLSTA, Utvecklingsplan för Fritids- och Idrottscentrum, Sollefteå togs fram Sollefteå rustade sig inför att vara arrangör för 1994 års SM i längd/ backe. Målsättningen i stort var: 1) Utveckling till ett modernt, ändamålsenligt och komplett tränings- och tävlingsområde för: skidor, längd, backe, slalom, störtlopp, freestyle och skidskytte orientering och skidorientering rullskidåkning och andra sommaraktiviteter idrottsledarutbildning (högskoleutbildning) gymnasieutbildning med specialidrotter 2) Utveckling till motionsvänligt område för: familjer och vanliga motionärer hotellgäster, kurs- och konferensdeltagare anställda och värnpliktiga vid armégarnisonen 3) Rekreationsområde för: människor med skilda intressen friskvårdsaktiviteter naturvårdsintresserade 4) Attraktionsskapande område för näringslivet genom: tjänsteföretag som komplement till hotellet Denna målsättning kan gälla till stor del även i dag, frånsett texten om armégarnisonen. De investeringar som föreslogs beräknades till 21 miljoner kr. De stora förbättringar som har genomförts är rullskidbanan, skjutbana för skidskyttestadion, sekretariatsbyggnad, breddning av skidstadion, viadukter och fler hoppbackar. Sammantaget har de genomförda satsningarna främst utvecklat tävlings- och träningsförutsättningar för skidåkare på en hög nivå.

9 Några av de föreslagna åtgärder som inte utfördes (frånsett att koppla samman I 21:s spårsystem med Hallstas) var förlängning och kapacitetsökning av lift och iordningställande av nya nedfarter samt läktare. Inte heller gjordes några speciella satsningar på motions- eller rekreationsområdet. Sommaranvändningen utvecklades inte heller, möjligen frånsett rullskidbanan. För Hallstaområdet finns inga formella kommunala detaljplaner. Del av ytorna nedanför slalombacken, som föreslås att användas för utveckling av Hallstaområdet är idag planlagd som industrimark. En ny detaljplan bör upprättas för att ta bort industrianvändningen.

10 # " *# % % '( ) / */ #)! " # " *# /,- ". - "#)/. 0! / ",!1!" 2 ' + #)).1. * $ ) % & $ Förutsättningar Regionen Sollefteå kommuns placering strax norr om Sveriges mitt ger en mycket central placering i Norden. Den infrastruktur som finns tillgänglig i dag är tåg och flyg till Kramfors och Sundsvall, därefter buss och taxi. Att få upprustning av bandelen Nyland Långsele med persontrafik på järnvägen till Sollefteå och bra turtäthet till Höga Kusten Airport kommer att underlätta för alla besökare till Hallstaberget och övriga resmål i Sollefteå kommun. Naturskönheten och den goda åtkomligheten från riksväg 90 attraherar långväga turister. För hotellet är upptagningsområdet främst inom regionen Sundsvall Östersund Örnsköldsvik Umeå. Turismen är en växande näring som kan gynna lokala entreprenörer och boende inte bara i Sollefteå utan också i ett större omland. Men det kräver samarbete och ny kunskap inom en turism som håller på sikt och har starka kopplingar till naturvård, kulturmiljö och lokal ekonomi. En professionell marknadsföring och olika paketerbjudanden kan komma att vara intressant för alla de som kommer till Hallsta för att konferera, träna och tävla. Hallstahotellet med kringliggande anläggningar utgör en dragare för besöksnäringen och ger möjligheter till samarbete med lokala turistentreprenörer för att paketera och sälja totalupplevelser.. */ (

11 =A84> = 7:98;<8 =>? Sollefteå stad Sollefteå ligger i Ångermanälvens dalgång, inbäddad och skyddad av höga skogsbeklädda berg som avlöses av bergsrygg efter bergsrygg i ett färgspel av blå toner. Med sin spännande och färgsprakande natur finns en stor potential att locka turister. Här finns fina skidanläggningar, kulturhistoriskt intressanta miljöer, ett stort antal fiskevatten och fina strövområden. Här finns vyer som får själen att sväva vilket representeras i de många namnen på staden: Ådalens pärla, Nipornas stad och Utsikternas stad. Här finns en bra start och en god grund för en utveckling av avancerad besöksnäring. DEF BEGHI :G K

12 Bakgrund Hallstas utveckling Färder längs älvdalarna med ångbåt, järnväg och velociped beskrevs lyriskt i Svenska Turistföreningens årsskrift runt det förra sekelskiftet. En lokalavdelning av STF startades 1888, men en bestående förening bildades först Turismen fick en injektion under denna tid av att en engelsk turistorganisation utsett Sollefteå som nr ett av svenska utflyktsmål. Motorbacken upp till berget byggdes 1929 i samband med att Turistföreningen byggde ett utsiktstorn för att erbjuda den fantastiska utsikten. Redan påföljande år hölls motortävlingar i backen. I Lappkyrkobacken fanns vintertid en bobsleighbana. Utsiktstornets betydelse som utsiktspunkt minskade något i och med att Hallstas hoppbacke stod klar 1934 då starttornet på backen kom i samma höjd. Det var då Sveriges största hoppbacke och anläggningen var en stor ekonomisk satsning, främst med statliga medel. FIS-tävlingarna blev en stor folkfest med omkring åskådare. Backen har byggts ut i omgångar och under 2000-talet tillförts en klubbstuga. Efter att ha uppfört utsiktstornet på Hallstaberget fortsatte turistföreningen i Sollefteå sin satsning på detta område. Hallstastugan var klar Några år senare kompletterades anläggningen med en timmerstuga från Österås, som i fortsättningen fick tjäna som vandrarhem. Hallstastugan var särskilt uppskattad vintertid, när skidåkare från olika spår och aktiviteter kunde få sig en välbehövlig vila och njuta av de erkänt goda bullarna till choklad eller kaffe. Vandrarhemmet brann och Hallstastugan revs på 1960-talet för att lämna plats åt det nya hotellet. Denna anläggning är således föregångaren till Hallstahotellet, som när det byggdes hade namnet Hallstabergets friluftsgård LM Foto ca 1930, skidande besökare vid utkikstornet

13 Efter att Jan Gulliktorpet odlades upp i mitten av 1800-talet men upphörde som bostad övertog STF torpet på 30-talet. Kommunen blev ny ägare under 40-talet. Det har varit ett etablerat utflyktsmål i snart ett sekel. En attraktion var hälsokällan som ligger intill. Tidvis har servering erbjudits i stugan och den sydvända backen är en populär pulkabacke med flera vindskydd. Med skidor eller till fots når du Jan Gullik från Hallsta efter 1,5 km. Bilvägen är längre. Även brandvarnartornet på Lidberget tillkom i samarbete med STF. Intill det kombinerade utsikts- och brandvaktartornet finns en timmerstuga, som tidvis också varit serveringsstuga. Länge var det hoppbackarna som spred namnet Hallsta. Hotellanläggningen blev attraktiv när den byggdes och de stora tävlingar som arrangerades inom slalom, längdskidåkning och på senare tid skidskytte har gjort Hallsta känt som en särdeles komplett skidanläggning. Hallstas backar är längre än till exempel de i Sälen. Snösäkerheten står sig väl där utbyggda system för konstsnö finns för såväl längdspår som utförsbackar. Denna potential kan med bättre marknadsföring tillsammans med nya hotellet vara attraktivt för såväl familjer som mer eller mindre professionella åkare. Foto på Jan Gullikstorpet Efter byggandet av hoppbacken följer senare slalombackarna och nuvarande hotellet. Hotellet byggdes 1966, ritat av arkitekt Gunther Naumann. Hotellets arkitektur följde tidens ideal, men också med en anpassning till det omgivande skogslandskapet, både i sin utformning och placering i den kuperade terrängen med horisontell betoning av mörkbetsat trä. Västra flygeln byggdes 1971 och den östra flygeln byggdes med Granvågssalen Även dalstationen har byggts ut i omgångar. Under 2012 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete av hotellet, både invändigt men också utvändigt med ett flertal på- och tillbyggnader. Foto på unga skidåkare ca 1975 NO

14 Ca 4500 kvm har byggts till, innehållande bland annat ett spa, matsal med plats för 700 gäster, nattklubb och konferensanläggning. En påbyggnad om 1800 kvm för fler hotellrum är på gång och en ny mässhall på 1100 kvm planeras. Hotellet ligger mitt i en av Sveriges mest kompletta skidanläggningar för längdskidåkning, skidskytte, rullskidåkning, alpint och backhoppning. Från hotellet nås alla anläggningar inom 200 m. Genom denna koncentration är Hallsta värd för en stor tävlings- och träningsverksamhet. Under 2013 kommer projektet Utveckling av Hallstabergets idrotts- och friluftscenter att slutföras. Projektet har fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, totalsumman är 16 miljoner. Foto ca 1975, hotellanläggningen innan östra flygeln byggs Satsningarna ska leda till att stärka Sollefteås position som vinteridrottsstad men även verka för att förbättra året-runt användningen av Hallstaberget. När projektet är slutfört kommer Hallstaberget att vara en alltigenom tillgänglig idrotts- och rekreationsanläggning som kan locka fler turister och idrottare, med stor fokus på personer med funktionsnedsättningar. PQ Foto ca 1984, miniracebana

15 Foton på hotellet före och under utbyggnad och på den nya matsalsdelen med spaanläggningen till höger RS

16 TU

17 Utveckling och möjligheter Sammanfattning om mål och strategier Ambitionen är att skapa ett unikt turist- och friluftsområde med Sveriges bästa träningsanläggning, med ett högklassigt hotell, starka kompletterande funktioner och många möjligheter för upplevelser utöver det vanliga. Hotellets närhet till de olika banorna och backarna är en av de faktorer som möjliggör en komplett anläggning. Ökad tillgänglighet och förbättringar för handikappidrotten är en viktig del i utvecklingen av området. Ett långtgående samarbete och arbetssätt för hur detta skall genomföras bör etableras för att säkerställa detta. Utveckling och möjligheter för alpina anläggningen Från och med 2013 har den alpina anläggningen ny arrendator. En viktig förutsättning för att backarna skall kunna utvecklas i den riktning de nya backarrendatorerna önskar är att verksamheten skall kunna köras året runt och att den befintliga anläggningen kompletteras med en sittlift. Backarrendatorn har sammanfattat sina övriga planer och visioner för backarna enligt följande: De befintliga backarna breddas genom att ta bort sly och öppna upp passager i skogen mellan backarna. En Ski-Cross bana byggs med stöd av skidförbundet i den befintliga backen vilket ger möjlighet till europacuper. Skog röjs för detta, tunnlar anläggs mm. Ski-Cross banan kommer användas sommartid till downhill med cykel. Anläggning av tunnlar under skidbacken möjliggör även backrace uppför backen för både bil sommartid och skoter vintertid. Downhill sommartid i backen VW

18 Störtloppsbackens starttorn planeras att rustas upp. Viktigt att koordinera med sprängningen av den nya skidstadion så massor från sprängningen används för att bygga upp starttornet. En ny backe mot Jan Gulliktorpet skapar samma möjligheter som i fjällvärlden med backar åt många olika håll. Med en ny lift som går hela vägen upp blir det möjligt för längdskidåkare att från dalstationen ta liften upp och ta sig vidare ner utmed en koppling till längdspåren mot Jan Gullik. Gamla liften flyttas till Jan Gullik. En eventuell ny backe kan placeras öster om störtloppsbacken, detta är dock troligast inte aktuellt förrän det övriga har genomförts. Den så kallade lilla polkagrisliften bör bytas ut till rullband, vilket gör det lättare för barnen som skall åka i barnbacken. En enklare form av anläggning som skulle kunna erbjuda stort mervärde är några grillplatser mitt i backen så folk kan stanna och fika, alternativt svänga in till hotellet. I detta skulle även kåtan och aktiviteterna kring den kunna utvecklas för att fånga upp åkare på väg till och från Jan Gulliktorpet. XY Möjligt utseende på sittlift

19 Nuvarande backarrendators vision över backarnas möjliga utveckling Z[

20 Utveckling och möjligheter för hoppanläggningen Hallstabacken är idag en komplett hoppanläggning. Första backen invigdes Den är godkänd för internationella tävlingar och är ett internationellt begrepp inom backhopparvärlden. Här finns 6 backar med lift. Under 2003 kompletterades anläggningen med snökanonsystem som utökades under Alla backar, även de senast anlagda mindre backarna används. Det finns idag en möjlighet att gå upp till hotellområdet via anläggningarna, såväl via trätrapporna som via en slingrande stig. Avståndet mellan hoppbackarna och hotellet är endast 200 m. Klubben Sollefteå GIF Backhopparna är, trots att sporten minskat i utövning Sveriges största. Klubben har under årens lopp arrangerat ett antal stora tävlingar som SM, världscup och Junior-VM. Jämfört med andra anläggningar i Sverige ligger Sollefteås hoppbackar väl skyddade i terrängen och är kända för sitt vindsäkra läge. För hoppbackarna är det viktigt att det inte sker skogsavverkningar kring anläggningen som kan påverka vindförhållandena negativt. För framtiden är det viktigt att marknadsföra anläggningen som tävlings- och träningsanläggning med möjlighet till bra närliggande boende. \]

21 Utveckling och möjligheter för skidstadion Att anlägga ett gemensamt skidstadion genom att flytta längdåkningen till skidskyttestadion skulle skapa en positiv utveckling för Hallstaberget. Genom detta skulle nuvarande skidstadion för längdåkning frigöras så att en flexibel allaktivitetsyta kan skapas. Delar av området kan användas som parkering vid behov. I övrigt kan den användas vid olika evenemang både sommar och vinter. Friluftsgården, innehållande omklädningsrum med duschar, värmestuga och toaletter kommer att även vid en flyttning av skidstadion vara kvar som en utgångspunkt till spårområdet. ^_

22 ` En bild på hur den kombinerade längdskid- och skidskyttestadion skulle kunna se ut sommartid

23 b a Och en bild på hur den kombinerade längdskid- och skidskyttestadion skulle kunna se ut vintertid

24 Utveckling och möjligheter för spår och leder Inom Hallstaområdet finns spårsystem för längskidåkning, skoterleder, stigar och vandringsleder. Den totala spårlängden för preparerade skidspår är cirka 50 km i varierande terräng. 7,5 km är elbelysta. Elljusspårens underlag är asfalterade och utrustade med en väl utbyggd snökanonanläggning som ger möjlighet till förlängd säsong. Hallstaområdet har särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter. Genom sin närhet till Sollefteå stad är det ortens främsta närrekreationsområde. För att skapa goda förutsättningar för friluftslivet krävs en översyn och förbättring av skyltning, vägvisningar och ledmarkeringar. Skoterklubben sköter skyltning och ledmarkeringar för skoterlederna. Övrig skyltning ansvarar kommunen för. Målet bör vara att använda skoterleder och spårsystem för skidor även som vandringsleder vid barmark. För att detta ska kunna ske finns behov av en översyn av befintliga leder. cd

25 Kartor på spårsystemet kring Hallstaberget ef

26 h g

27 Kartor på spårsystemet med skoterleder ij

28 Utveckling och möjligheter för skoter Skoterklubbarna ansvarar för de ledsystem som finns inom kommunen. De har genom omfattande ideellt arbete byggt ut ett ledsystem som idag omfattar ca 80 mil genomfartsleder för snöskoteråkning inom kommunen. En förbindelse finns upp till Hallstaområdet, leden går längs med bilvägen. För att skapa en bra skoterförbindelse från leden som passerar dalstationen upp mot Hallsta krävs en omdragning av leden på en sträcka av ca 200 meter. Snöskotern har blivit ett allt populärare fritidsfordon. Backarrendatorerna ser många möjligheter till utveckling av skoterleder med mera i samarbete med skoterklubben och övriga parter. Till exempel skulle skotersafari kunna vara en intressant utflykt för hotellgäster och boende i staden. En framtida skoterparkering, placerad norr om dalstationen, med koppling till både skoterlederna och husvagnscampingen skulle kunna ge helt nya möjligheter och förutsättningar för skoterturismen. Platsen skulle utgöra en utgångspunkt för arrangerade skoterturer. I anslutning till skoterparkeringen finns möjlighet att bygga skotergarage som skulle kunna hyras av vintercampare och även av fast boende som har behov att förvara skoter i ett läge nära ledsystemet. Uthyrningen av garageplatser kan utgöra en kompletterande verksamhet till campingen eller skidanläggningen. kl

29 mn

30 Utflyktsmål att utveckla Inom Hallstaområdet finns ett antal utflyktsmål som bör göras mer tillgängliga, bland annat genom tydligare skyltning. Vintertid är pulkabacken vid Jan Gullikstugan ett populärt utflyktsmål. Backen ligger i söderläge och där det finns vindskydd med grillplatser. Man kan åka skidor till Jan Gullik från Hallsta skidstadion. Det finns även bilväg fram till foten av backen. Hullstaklippen är ett utflyktmål med en storslagen vy över Sollefteå. Platsen är en rastplats vid en skoterled med vindskydd, grillplats och picknickbord som har ordnats av Nipstadens Skoterklubb. Ett utflyktmål som ligger söder om Hallstaberget är Lidberget där skidspår från Hallsta passerar. På Lidberget finns ett brandtorn och en timmerstuga som har används både som vaktlokal för brandförsvaret och som utflyktsstuga. Brandtornet uppfördes 1938 och har används för brandbevakning och som luftbevakningstorn av flygvapnet. Från tornet har man en enastående utsikt över landskapet. Till tornet och stugan finns även bilväg. Skoterled finns inte idag upp till berget, men möjlighet finns att anlägga en som kan anslutas till befintlig led vid Västra Spannsjön. p o I anslutning till övre delen av Hallstabacken finns en kåta, med grillmöjligheter och plats för ca 30 personer, som kan användas både sommar- och vintertid. Kåtan kan vara en tillgång för hotellet, backarrendatorn och föreningar. På utflykt vid Hullstaklippen

31 Många utflyktsmål i närområdet qr

32 st Skiss över hur en eventuell husvagnscamping skulle kunna se ut

33 u Husvagnscamping och dalstation Sverige har idag en trend där efterfrågan på vintercamping vid skidanläggningar ökar. För närvarande finns det i Sverige ca 170 stycken vinteröppna campingplatser som tillsammans har ungefär 1,5 miljoner gästnätter. I anslutning till dalstationen finns ett markområde som är lämpligt för en campinganläggning. I skissen till vänster finns ca 100 uppställningsplatser med en servicebyggnad i ett centralt läge. Från campingen tar man sig lätt till skidbacken utan några nivåskillnader. Campingen är möjlig att bygga ut i etapper. En första etapp bör vara att bygga ut området närmast dalstationen och då kunna ha servicefunktionerna i denna. Genom detta är det möjligt att starta i mindre skala och bygga ut eftersom och komplettera med en ny servicebyggnad då behov uppstår.

34 Ny fritidsbebyggelse Området väster om backen ägs av kommunen. Här är möjligt att skapa fritidsbebyggelse med hög tillgänglighet till skidåkning, både alpint och längdåkning. I anslutning till Hallstaområdet och närheten till riksväg 90 är området ett attraktivt läge för nyexploatering. För vinterboende är närheten till skoterledssystemet en stor kvalité. Väganslutning till området kan ske från Industrivägen i ett läge nedanför störtloppsbacken. Boendeformen kommer att vara ett komplement till hotellboendet och campingboende. En exploatering av området medför ett utökat underlag för de verksamheter som finns i området vilket är positivt för utvecklingen av turistnäringen. Fritidsbebyggelse i detta läge skulle bli unikt med både närheten till naturen och den service som finns i staden. Stugorna kan vara för uthyrning eller friköpta fastigheter. Anläggande av ny fritidsbebyggelse medför en sådan påverkan på omgivningen i form av ökad trafik, lösningar för VA med mera, att krav kommer att ställas på detaljplaneläggning. Hur stor exploatering som är lämplig, utforning, lösningar för vatten och avlopp samt väganslutningar får utredas vidare i samband med framtida upprättande av detaljplan för området. vw

35 y x Möjlig plats för byggnation av nya fritidshus utmed backen

36 z{

37 } Fortsatt arbete Arbetet med att nå visionerna för Hallstaområdet är långsiktigt och bygger på bred samverkan mellan kommunen, näringslivet, markägare samt övriga aktörer i området. Förslagsvis bildas en arbetsgrupp med representanter från kommunen, näringslivet, arrendatorer och företrädare för de som bedriver verksamhet inom Hallstaområdet. Gemensamma utgångspunkter för det fortsatta arbetet är: Flytta stadion för längdåkning och skapa en gemensam skidstadion för längdåkning och skidskytte Anlägga parkering och en allaktivitetsyta, som kan användas av både hotellet och skidklubbarna, på det området som frigörs. Utveckla den alpina anläggningen tillsammans med arrendator Arbeta vidare med förslaget om en vintercamping i anslutning till dalstationen Se över och ändra befintlig detaljplan för industri Skapa åretruntverksamheter genom att satsa på anläggningar för attraktiva aktiviteter för turism, sport och friluftsliv även under barkmarkssäsongen. Förbättra skyltning, vägvisningar och ledmarkeringar för leder och stråk Förbättra tillgängligheten till utflyktsmål Se över möjligheterna för ny fritidsbebyggelse Ta fram kostnadskalkyler och utreda möjliga finansieringsmöjligheter i den takt visionerna kan förverkligas Skogsmarken inom Hallstaområdet kan komma att utsättas för mer slitage i och med den pågående utvecklingen av Hallstaområdet. Detta kommer att kräva planering och samverkan för fortsatt god utveckling för naturmiljö och friluftsliv.

38 ~

39 Medverkande Matti Heino, avd chef plan och bygg Gunilla Rudehill, kommunarkitekt Malin Berglund, kommunarkitekt Tomas Alsfjell, stf kommunchef Bengt Åkerlind, förvaltningschef för KUFF Bo Bergkvist, fastighetssamordnare Sune Allansson, bygginspektör Jonas Pålsson, bygginspektör Samråd med De berörda skidklubbarna, gymnasieskolans lärare från programmen för längd, skidskytte och alpint, bussföretag, markägare, boende i området, backens arrendator, intressenter för hundspann och skoter, arrendatorn av hotellet och dennes arkitekt. Foton och illustrationer Samhällsbyggnadskontoret om inget annat anges Sid 22-23,30, Bryggan Arkitektkontor Sid 19, Backarrendator Sid 25-27, KUFF

40

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET. Kiruna kommun, Norrbottens län Granskningshandling juni 2013

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET. Kiruna kommun, Norrbottens län Granskningshandling juni 2013 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET Kiruna kommun, Norrbottens län Granskningshandling juni 2013 Medverkande tjänstemän: MAF Arkitektkontor AB: Mats Sandqvist, Annika Ohls Frida Eriksson Kiruna

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

INDOOR SKIING - GÄLLÖ, JÄMTLAND. Förstudie fas 1 2013-01-22

INDOOR SKIING - GÄLLÖ, JÄMTLAND. Förstudie fas 1 2013-01-22 INDOOR SKIING - GÄLLÖ, JÄMTLAND Förstudie fas 1 2013-01-22 1. Bakgrund... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Omfattning... 4 2. Förstudien... 6 3. Befintlig anläggning... 7 3.1 Fastigheten... 7 3.2 Bergrummen...

Läs mer

Förstudie Projekt Lotshuset

Förstudie Projekt Lotshuset Förstudie Projekt Lotshuset Denna förstudie är finansierad av medel från EU s Leaderprogram UR-nära På uppdrag åt Järnäs Bys Samfällighetsförening Järnäsklubb april 2013 Sirpa Kärki PROJEKT LOTSHUSET I

Läs mer

FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET

FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET EN FÖRSTUDIE I REKREATIONSSYFTE - 1 - Inledning... 3 Genomförande... 3 Stigsystemet... 4 Nuvarande stigsystem... 4 Lämpliga delområden för vandringsslingor... 5 Dagstorpssjön

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Vy över Järvsö från söder, cirkeln markerar planområdets ungefärliga lokalisering på Öjeberget.

Vy över Järvsö från söder, cirkeln markerar planområdets ungefärliga lokalisering på Öjeberget. Datum 2009-07-31 Dnr SN 116/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD UTSTÄLLNING GODKÄNNANDE/ LAGA KRAFT ANTAGANDE DETALJPLAN ÖJE 10:17 M.FL., HOTELL PÅ ÖJEBERGET LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Vy över

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Finansiering av skoterleder

Finansiering av skoterleder Finansiering av skoterleder R 2010:24 Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige Anna Grundén, Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto: Peter Fredman Sammanfattning Skoteråkning

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 1 SAMRÅDSFÖRSLAG ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 2013-08-30 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 En ny översiktsplan - Inledning... 5 Översiktsplanens syfte och innehåll... 5 Funktion... 5 Ansvar...

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Vi formar framtiden på Holmön

Vi formar framtiden på Holmön Vi formar framtiden på Holmön Framtidsfolket på Holmön Presenterar en sammanfattning av vår utvecklingsplan för 2000 2010 Arbetet med utvecklingsplanen har genomförts som ett LEADER projekt och med stöd

Läs mer

SOTJI PÅ BESÖK I OS-ORTEN SKIDOR, CAMPING OCH ROVDJUR DIGITAL SATSNING SÄTTER KLÄPPEN PÅ KIDSENS KARTA. nr 3 februari säsongen 2012-13

SOTJI PÅ BESÖK I OS-ORTEN SKIDOR, CAMPING OCH ROVDJUR DIGITAL SATSNING SÄTTER KLÄPPEN PÅ KIDSENS KARTA. nr 3 februari säsongen 2012-13 nr 3 februari säsongen 2012-13 PÅ BESÖK I OS-ORTEN SOTJI SKIDOR, CAMPING OCH ROVDJUR DIGITAL SATSNING SÄTTER KLÄPPEN PÅ KIDSENS KARTA SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA OCH TRYGGA SKIDUPPLEVELSER SLAO XPRESS nr

Läs mer

Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel

Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Kosterhavet 3. Hornborgasjön 4. Naturum i Göteborgsregionen 1. Kosterhavet

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

Utdrag sida 61-92 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15

Utdrag sida 61-92 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07 Utdrag sida 61-92 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖP07 ÖRKELLJUNGA Tätorter Här redovisas Örkelljunga kommuns fem största tätorter, d.v.s. de tätorter i kommunen som har mer

Läs mer

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun 2005-08-23/C Björk 2005-09-14 2005-10-06 2005-10-31 2005-11-07 2005-11-14 2005-11-17 2005-11-22 2005-11-29 2005-12-01 2 Innehållsförteckning Uppdraget

Läs mer

ED och framtiden. En fördjupad översiktsplan för tätorten Ed Antagandehandling Mars 2014 Plan- och Byggkontoret Dals-Eds kommun

ED och framtiden. En fördjupad översiktsplan för tätorten Ed Antagandehandling Mars 2014 Plan- och Byggkontoret Dals-Eds kommun ED och framtiden En fördjupad översiktsplan för tätorten Ed Antagandehandling Mars 2014 Plan- och Byggkontoret Dals-Eds kommun Ed och framtiden En fördjupad översiktsplan för tätorten Ed (FÖP) Antagandehandlingar

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Inleding... 4 Från ett mandat till Tullinges största parti Blockpolitiskt oberoende Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar Tullinge växer

Läs mer

Isabergstoppen. Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter. Gislaveds kommun

Isabergstoppen. Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter. Gislaveds kommun Planens beteckning H 28 Antagen Kf 2011-08-26 Vunnit Laga kraft 2011-11-29 Genomförandetidens slut 2026-11-29 Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter Gislaveds kommun

Läs mer

10 MOT NYA HÖJDER På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras.

10 MOT NYA HÖJDER På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras. 06 HÖGA KUSTEN-SATSNING En engagerad kvartett storsatsar på ett nytt besöksmål i Höga Kusten. 10 MOT NYA HÖJDER På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras. 07 ÖRNSKÖLDSVIK RÖR PÅ

Läs mer