VISIONSPROGRAM HALLSTABERGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIONSPROGRAM HALLSTABERGET"

Transkript

1 VISIONSPROGRAM HALLSTABERGET

2

3 Innehållsförteckning Syfte och arbetssätt Hallstaberget idag Tidigare program Förutsättningar Bakgrund Utveckling och möjligheter Fortsatt arbete

4 Syfte och arbetssätt Syfte Visionsprogrammet ska visa utvecklingsmöjligheter för Hallstaområdet och en gemensam målbild för kommunen och de som driver verksamheter i området. Sollefteå kommuns placering strax norr om Sveriges mitt ger en mycket central placering i Norden och många möjligheter till en positiv utveckling för idrotter, friluftslivet och turistnäringen. Många inom kommunen är engagerade i utvecklingen av Hallsta och behov finns av ett bra samarbete och samordning mellan alla verksamheter och aktörer. Arbetssätt Hotell Hallstaberget köptes in av Sollefteå kommun 2011 och fick en ny arrendator, Stefan Karlsson. En grundlig upprustning av befintliga byggnader påbörjades omgående och bygglov gavs för en omfattande om- och tillbyggnad i december Många inom kommunen är engagerade i utvecklingen av Hallsta och olika arbetsinsatser och kunskap behövde därför samordnas. Det gäller såväl byggfrågor rörande hotellet som alla markbundna aktiviteter och anläggningar i Hallstaterrängen. Av den anledningen samlades berörda tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret, kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen för att samordna dels dagsaktuella frågor, dels framtida möjligheter. Efter att kommunstyrelsen tagit beslut om att ett program skulle upprättas för Hallsta, , utökades arbetsgruppen och har bestått av byggnadsinspektörerna Sune Allansson och Jonas Pålsson, kommunarkitekter Gunilla Rudehill & Malin Berglund, avdelningschefen för plan- och bygg Matti Heino, fastighetssamordnare Bo Bergkvist, stf kommunchefen Tomas Alsfjell och förvaltningschefen för KUFF Bengt Åkerlind.

5 För att dels kunna redovisa ett kunskapsunderlag och dels skissa på utvecklingsmöjligheter har arbetsgruppen samrått med en mängd olika berörda och sakkunniga om Hallstaområdet. Dessa har varit: de berörda skidklubbarna, gymnasieskolans lärare från programmen för längd, skidskytte och alpint, bussföretag, markägare, boende i området, backens arrendator, intressenter för hundspann och skoter, arrendatorn av hotellet och dennes arkitekt.

6 Lidberget Hallstaområdet Högsta punkt skidlift Toppen på störtloppsbacken Hullstaklippen Hotellet (före utbyggnad) Hoppbackarna Barnbacken Dalstationen Riksväg 90

7 Centrum Störtloppsbacken Skidstadion Skidskyttestadion Familjebacken Kåtan

8 Tidigare program Det är många olika krafter som genom åren planerat och gjort olika insatser för att utveckla Hallstaterrängens möjligheter. Det senaste programmet HÖGA HALLSTA, Utvecklingsplan för Fritids- och Idrottscentrum, Sollefteå togs fram Sollefteå rustade sig inför att vara arrangör för 1994 års SM i längd/ backe. Målsättningen i stort var: 1) Utveckling till ett modernt, ändamålsenligt och komplett tränings- och tävlingsområde för: skidor, längd, backe, slalom, störtlopp, freestyle och skidskytte orientering och skidorientering rullskidåkning och andra sommaraktiviteter idrottsledarutbildning (högskoleutbildning) gymnasieutbildning med specialidrotter 2) Utveckling till motionsvänligt område för: familjer och vanliga motionärer hotellgäster, kurs- och konferensdeltagare anställda och värnpliktiga vid armégarnisonen 3) Rekreationsområde för: människor med skilda intressen friskvårdsaktiviteter naturvårdsintresserade 4) Attraktionsskapande område för näringslivet genom: tjänsteföretag som komplement till hotellet Denna målsättning kan gälla till stor del även i dag, frånsett texten om armégarnisonen. De investeringar som föreslogs beräknades till 21 miljoner kr. De stora förbättringar som har genomförts är rullskidbanan, skjutbana för skidskyttestadion, sekretariatsbyggnad, breddning av skidstadion, viadukter och fler hoppbackar. Sammantaget har de genomförda satsningarna främst utvecklat tävlings- och träningsförutsättningar för skidåkare på en hög nivå.

9 Några av de föreslagna åtgärder som inte utfördes (frånsett att koppla samman I 21:s spårsystem med Hallstas) var förlängning och kapacitetsökning av lift och iordningställande av nya nedfarter samt läktare. Inte heller gjordes några speciella satsningar på motions- eller rekreationsområdet. Sommaranvändningen utvecklades inte heller, möjligen frånsett rullskidbanan. För Hallstaområdet finns inga formella kommunala detaljplaner. Del av ytorna nedanför slalombacken, som föreslås att användas för utveckling av Hallstaområdet är idag planlagd som industrimark. En ny detaljplan bör upprättas för att ta bort industrianvändningen.

10 # " *# % % '( ) / */ #)! " # " *# /,- ". - "#)/. 0! / ",!1!" 2 ' + #)).1. * $ ) % & $ Förutsättningar Regionen Sollefteå kommuns placering strax norr om Sveriges mitt ger en mycket central placering i Norden. Den infrastruktur som finns tillgänglig i dag är tåg och flyg till Kramfors och Sundsvall, därefter buss och taxi. Att få upprustning av bandelen Nyland Långsele med persontrafik på järnvägen till Sollefteå och bra turtäthet till Höga Kusten Airport kommer att underlätta för alla besökare till Hallstaberget och övriga resmål i Sollefteå kommun. Naturskönheten och den goda åtkomligheten från riksväg 90 attraherar långväga turister. För hotellet är upptagningsområdet främst inom regionen Sundsvall Östersund Örnsköldsvik Umeå. Turismen är en växande näring som kan gynna lokala entreprenörer och boende inte bara i Sollefteå utan också i ett större omland. Men det kräver samarbete och ny kunskap inom en turism som håller på sikt och har starka kopplingar till naturvård, kulturmiljö och lokal ekonomi. En professionell marknadsföring och olika paketerbjudanden kan komma att vara intressant för alla de som kommer till Hallsta för att konferera, träna och tävla. Hallstahotellet med kringliggande anläggningar utgör en dragare för besöksnäringen och ger möjligheter till samarbete med lokala turistentreprenörer för att paketera och sälja totalupplevelser.. */ (

11 =A84> = 7:98;<8 =>? Sollefteå stad Sollefteå ligger i Ångermanälvens dalgång, inbäddad och skyddad av höga skogsbeklädda berg som avlöses av bergsrygg efter bergsrygg i ett färgspel av blå toner. Med sin spännande och färgsprakande natur finns en stor potential att locka turister. Här finns fina skidanläggningar, kulturhistoriskt intressanta miljöer, ett stort antal fiskevatten och fina strövområden. Här finns vyer som får själen att sväva vilket representeras i de många namnen på staden: Ådalens pärla, Nipornas stad och Utsikternas stad. Här finns en bra start och en god grund för en utveckling av avancerad besöksnäring. DEF BEGHI :G K

12 Bakgrund Hallstas utveckling Färder längs älvdalarna med ångbåt, järnväg och velociped beskrevs lyriskt i Svenska Turistföreningens årsskrift runt det förra sekelskiftet. En lokalavdelning av STF startades 1888, men en bestående förening bildades först Turismen fick en injektion under denna tid av att en engelsk turistorganisation utsett Sollefteå som nr ett av svenska utflyktsmål. Motorbacken upp till berget byggdes 1929 i samband med att Turistföreningen byggde ett utsiktstorn för att erbjuda den fantastiska utsikten. Redan påföljande år hölls motortävlingar i backen. I Lappkyrkobacken fanns vintertid en bobsleighbana. Utsiktstornets betydelse som utsiktspunkt minskade något i och med att Hallstas hoppbacke stod klar 1934 då starttornet på backen kom i samma höjd. Det var då Sveriges största hoppbacke och anläggningen var en stor ekonomisk satsning, främst med statliga medel. FIS-tävlingarna blev en stor folkfest med omkring åskådare. Backen har byggts ut i omgångar och under 2000-talet tillförts en klubbstuga. Efter att ha uppfört utsiktstornet på Hallstaberget fortsatte turistföreningen i Sollefteå sin satsning på detta område. Hallstastugan var klar Några år senare kompletterades anläggningen med en timmerstuga från Österås, som i fortsättningen fick tjäna som vandrarhem. Hallstastugan var särskilt uppskattad vintertid, när skidåkare från olika spår och aktiviteter kunde få sig en välbehövlig vila och njuta av de erkänt goda bullarna till choklad eller kaffe. Vandrarhemmet brann och Hallstastugan revs på 1960-talet för att lämna plats åt det nya hotellet. Denna anläggning är således föregångaren till Hallstahotellet, som när det byggdes hade namnet Hallstabergets friluftsgård LM Foto ca 1930, skidande besökare vid utkikstornet

13 Efter att Jan Gulliktorpet odlades upp i mitten av 1800-talet men upphörde som bostad övertog STF torpet på 30-talet. Kommunen blev ny ägare under 40-talet. Det har varit ett etablerat utflyktsmål i snart ett sekel. En attraktion var hälsokällan som ligger intill. Tidvis har servering erbjudits i stugan och den sydvända backen är en populär pulkabacke med flera vindskydd. Med skidor eller till fots når du Jan Gullik från Hallsta efter 1,5 km. Bilvägen är längre. Även brandvarnartornet på Lidberget tillkom i samarbete med STF. Intill det kombinerade utsikts- och brandvaktartornet finns en timmerstuga, som tidvis också varit serveringsstuga. Länge var det hoppbackarna som spred namnet Hallsta. Hotellanläggningen blev attraktiv när den byggdes och de stora tävlingar som arrangerades inom slalom, längdskidåkning och på senare tid skidskytte har gjort Hallsta känt som en särdeles komplett skidanläggning. Hallstas backar är längre än till exempel de i Sälen. Snösäkerheten står sig väl där utbyggda system för konstsnö finns för såväl längdspår som utförsbackar. Denna potential kan med bättre marknadsföring tillsammans med nya hotellet vara attraktivt för såväl familjer som mer eller mindre professionella åkare. Foto på Jan Gullikstorpet Efter byggandet av hoppbacken följer senare slalombackarna och nuvarande hotellet. Hotellet byggdes 1966, ritat av arkitekt Gunther Naumann. Hotellets arkitektur följde tidens ideal, men också med en anpassning till det omgivande skogslandskapet, både i sin utformning och placering i den kuperade terrängen med horisontell betoning av mörkbetsat trä. Västra flygeln byggdes 1971 och den östra flygeln byggdes med Granvågssalen Även dalstationen har byggts ut i omgångar. Under 2012 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete av hotellet, både invändigt men också utvändigt med ett flertal på- och tillbyggnader. Foto på unga skidåkare ca 1975 NO

14 Ca 4500 kvm har byggts till, innehållande bland annat ett spa, matsal med plats för 700 gäster, nattklubb och konferensanläggning. En påbyggnad om 1800 kvm för fler hotellrum är på gång och en ny mässhall på 1100 kvm planeras. Hotellet ligger mitt i en av Sveriges mest kompletta skidanläggningar för längdskidåkning, skidskytte, rullskidåkning, alpint och backhoppning. Från hotellet nås alla anläggningar inom 200 m. Genom denna koncentration är Hallsta värd för en stor tävlings- och träningsverksamhet. Under 2013 kommer projektet Utveckling av Hallstabergets idrotts- och friluftscenter att slutföras. Projektet har fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, totalsumman är 16 miljoner. Foto ca 1975, hotellanläggningen innan östra flygeln byggs Satsningarna ska leda till att stärka Sollefteås position som vinteridrottsstad men även verka för att förbättra året-runt användningen av Hallstaberget. När projektet är slutfört kommer Hallstaberget att vara en alltigenom tillgänglig idrotts- och rekreationsanläggning som kan locka fler turister och idrottare, med stor fokus på personer med funktionsnedsättningar. PQ Foto ca 1984, miniracebana

15 Foton på hotellet före och under utbyggnad och på den nya matsalsdelen med spaanläggningen till höger RS

16 TU

17 Utveckling och möjligheter Sammanfattning om mål och strategier Ambitionen är att skapa ett unikt turist- och friluftsområde med Sveriges bästa träningsanläggning, med ett högklassigt hotell, starka kompletterande funktioner och många möjligheter för upplevelser utöver det vanliga. Hotellets närhet till de olika banorna och backarna är en av de faktorer som möjliggör en komplett anläggning. Ökad tillgänglighet och förbättringar för handikappidrotten är en viktig del i utvecklingen av området. Ett långtgående samarbete och arbetssätt för hur detta skall genomföras bör etableras för att säkerställa detta. Utveckling och möjligheter för alpina anläggningen Från och med 2013 har den alpina anläggningen ny arrendator. En viktig förutsättning för att backarna skall kunna utvecklas i den riktning de nya backarrendatorerna önskar är att verksamheten skall kunna köras året runt och att den befintliga anläggningen kompletteras med en sittlift. Backarrendatorn har sammanfattat sina övriga planer och visioner för backarna enligt följande: De befintliga backarna breddas genom att ta bort sly och öppna upp passager i skogen mellan backarna. En Ski-Cross bana byggs med stöd av skidförbundet i den befintliga backen vilket ger möjlighet till europacuper. Skog röjs för detta, tunnlar anläggs mm. Ski-Cross banan kommer användas sommartid till downhill med cykel. Anläggning av tunnlar under skidbacken möjliggör även backrace uppför backen för både bil sommartid och skoter vintertid. Downhill sommartid i backen VW

18 Störtloppsbackens starttorn planeras att rustas upp. Viktigt att koordinera med sprängningen av den nya skidstadion så massor från sprängningen används för att bygga upp starttornet. En ny backe mot Jan Gulliktorpet skapar samma möjligheter som i fjällvärlden med backar åt många olika håll. Med en ny lift som går hela vägen upp blir det möjligt för längdskidåkare att från dalstationen ta liften upp och ta sig vidare ner utmed en koppling till längdspåren mot Jan Gullik. Gamla liften flyttas till Jan Gullik. En eventuell ny backe kan placeras öster om störtloppsbacken, detta är dock troligast inte aktuellt förrän det övriga har genomförts. Den så kallade lilla polkagrisliften bör bytas ut till rullband, vilket gör det lättare för barnen som skall åka i barnbacken. En enklare form av anläggning som skulle kunna erbjuda stort mervärde är några grillplatser mitt i backen så folk kan stanna och fika, alternativt svänga in till hotellet. I detta skulle även kåtan och aktiviteterna kring den kunna utvecklas för att fånga upp åkare på väg till och från Jan Gulliktorpet. XY Möjligt utseende på sittlift

19 Nuvarande backarrendators vision över backarnas möjliga utveckling Z[

20 Utveckling och möjligheter för hoppanläggningen Hallstabacken är idag en komplett hoppanläggning. Första backen invigdes Den är godkänd för internationella tävlingar och är ett internationellt begrepp inom backhopparvärlden. Här finns 6 backar med lift. Under 2003 kompletterades anläggningen med snökanonsystem som utökades under Alla backar, även de senast anlagda mindre backarna används. Det finns idag en möjlighet att gå upp till hotellområdet via anläggningarna, såväl via trätrapporna som via en slingrande stig. Avståndet mellan hoppbackarna och hotellet är endast 200 m. Klubben Sollefteå GIF Backhopparna är, trots att sporten minskat i utövning Sveriges största. Klubben har under årens lopp arrangerat ett antal stora tävlingar som SM, världscup och Junior-VM. Jämfört med andra anläggningar i Sverige ligger Sollefteås hoppbackar väl skyddade i terrängen och är kända för sitt vindsäkra läge. För hoppbackarna är det viktigt att det inte sker skogsavverkningar kring anläggningen som kan påverka vindförhållandena negativt. För framtiden är det viktigt att marknadsföra anläggningen som tävlings- och träningsanläggning med möjlighet till bra närliggande boende. \]

21 Utveckling och möjligheter för skidstadion Att anlägga ett gemensamt skidstadion genom att flytta längdåkningen till skidskyttestadion skulle skapa en positiv utveckling för Hallstaberget. Genom detta skulle nuvarande skidstadion för längdåkning frigöras så att en flexibel allaktivitetsyta kan skapas. Delar av området kan användas som parkering vid behov. I övrigt kan den användas vid olika evenemang både sommar och vinter. Friluftsgården, innehållande omklädningsrum med duschar, värmestuga och toaletter kommer att även vid en flyttning av skidstadion vara kvar som en utgångspunkt till spårområdet. ^_

22 ` En bild på hur den kombinerade längdskid- och skidskyttestadion skulle kunna se ut sommartid

23 b a Och en bild på hur den kombinerade längdskid- och skidskyttestadion skulle kunna se ut vintertid

24 Utveckling och möjligheter för spår och leder Inom Hallstaområdet finns spårsystem för längskidåkning, skoterleder, stigar och vandringsleder. Den totala spårlängden för preparerade skidspår är cirka 50 km i varierande terräng. 7,5 km är elbelysta. Elljusspårens underlag är asfalterade och utrustade med en väl utbyggd snökanonanläggning som ger möjlighet till förlängd säsong. Hallstaområdet har särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter. Genom sin närhet till Sollefteå stad är det ortens främsta närrekreationsområde. För att skapa goda förutsättningar för friluftslivet krävs en översyn och förbättring av skyltning, vägvisningar och ledmarkeringar. Skoterklubben sköter skyltning och ledmarkeringar för skoterlederna. Övrig skyltning ansvarar kommunen för. Målet bör vara att använda skoterleder och spårsystem för skidor även som vandringsleder vid barmark. För att detta ska kunna ske finns behov av en översyn av befintliga leder. cd

25 Kartor på spårsystemet kring Hallstaberget ef

26 h g

27 Kartor på spårsystemet med skoterleder ij

28 Utveckling och möjligheter för skoter Skoterklubbarna ansvarar för de ledsystem som finns inom kommunen. De har genom omfattande ideellt arbete byggt ut ett ledsystem som idag omfattar ca 80 mil genomfartsleder för snöskoteråkning inom kommunen. En förbindelse finns upp till Hallstaområdet, leden går längs med bilvägen. För att skapa en bra skoterförbindelse från leden som passerar dalstationen upp mot Hallsta krävs en omdragning av leden på en sträcka av ca 200 meter. Snöskotern har blivit ett allt populärare fritidsfordon. Backarrendatorerna ser många möjligheter till utveckling av skoterleder med mera i samarbete med skoterklubben och övriga parter. Till exempel skulle skotersafari kunna vara en intressant utflykt för hotellgäster och boende i staden. En framtida skoterparkering, placerad norr om dalstationen, med koppling till både skoterlederna och husvagnscampingen skulle kunna ge helt nya möjligheter och förutsättningar för skoterturismen. Platsen skulle utgöra en utgångspunkt för arrangerade skoterturer. I anslutning till skoterparkeringen finns möjlighet att bygga skotergarage som skulle kunna hyras av vintercampare och även av fast boende som har behov att förvara skoter i ett läge nära ledsystemet. Uthyrningen av garageplatser kan utgöra en kompletterande verksamhet till campingen eller skidanläggningen. kl

29 mn

30 Utflyktsmål att utveckla Inom Hallstaområdet finns ett antal utflyktsmål som bör göras mer tillgängliga, bland annat genom tydligare skyltning. Vintertid är pulkabacken vid Jan Gullikstugan ett populärt utflyktsmål. Backen ligger i söderläge och där det finns vindskydd med grillplatser. Man kan åka skidor till Jan Gullik från Hallsta skidstadion. Det finns även bilväg fram till foten av backen. Hullstaklippen är ett utflyktmål med en storslagen vy över Sollefteå. Platsen är en rastplats vid en skoterled med vindskydd, grillplats och picknickbord som har ordnats av Nipstadens Skoterklubb. Ett utflyktmål som ligger söder om Hallstaberget är Lidberget där skidspår från Hallsta passerar. På Lidberget finns ett brandtorn och en timmerstuga som har används både som vaktlokal för brandförsvaret och som utflyktsstuga. Brandtornet uppfördes 1938 och har används för brandbevakning och som luftbevakningstorn av flygvapnet. Från tornet har man en enastående utsikt över landskapet. Till tornet och stugan finns även bilväg. Skoterled finns inte idag upp till berget, men möjlighet finns att anlägga en som kan anslutas till befintlig led vid Västra Spannsjön. p o I anslutning till övre delen av Hallstabacken finns en kåta, med grillmöjligheter och plats för ca 30 personer, som kan användas både sommar- och vintertid. Kåtan kan vara en tillgång för hotellet, backarrendatorn och föreningar. På utflykt vid Hullstaklippen

31 Många utflyktsmål i närområdet qr

32 st Skiss över hur en eventuell husvagnscamping skulle kunna se ut

33 u Husvagnscamping och dalstation Sverige har idag en trend där efterfrågan på vintercamping vid skidanläggningar ökar. För närvarande finns det i Sverige ca 170 stycken vinteröppna campingplatser som tillsammans har ungefär 1,5 miljoner gästnätter. I anslutning till dalstationen finns ett markområde som är lämpligt för en campinganläggning. I skissen till vänster finns ca 100 uppställningsplatser med en servicebyggnad i ett centralt läge. Från campingen tar man sig lätt till skidbacken utan några nivåskillnader. Campingen är möjlig att bygga ut i etapper. En första etapp bör vara att bygga ut området närmast dalstationen och då kunna ha servicefunktionerna i denna. Genom detta är det möjligt att starta i mindre skala och bygga ut eftersom och komplettera med en ny servicebyggnad då behov uppstår.

34 Ny fritidsbebyggelse Området väster om backen ägs av kommunen. Här är möjligt att skapa fritidsbebyggelse med hög tillgänglighet till skidåkning, både alpint och längdåkning. I anslutning till Hallstaområdet och närheten till riksväg 90 är området ett attraktivt läge för nyexploatering. För vinterboende är närheten till skoterledssystemet en stor kvalité. Väganslutning till området kan ske från Industrivägen i ett läge nedanför störtloppsbacken. Boendeformen kommer att vara ett komplement till hotellboendet och campingboende. En exploatering av området medför ett utökat underlag för de verksamheter som finns i området vilket är positivt för utvecklingen av turistnäringen. Fritidsbebyggelse i detta läge skulle bli unikt med både närheten till naturen och den service som finns i staden. Stugorna kan vara för uthyrning eller friköpta fastigheter. Anläggande av ny fritidsbebyggelse medför en sådan påverkan på omgivningen i form av ökad trafik, lösningar för VA med mera, att krav kommer att ställas på detaljplaneläggning. Hur stor exploatering som är lämplig, utforning, lösningar för vatten och avlopp samt väganslutningar får utredas vidare i samband med framtida upprättande av detaljplan för området. vw

35 y x Möjlig plats för byggnation av nya fritidshus utmed backen

36 z{

37 } Fortsatt arbete Arbetet med att nå visionerna för Hallstaområdet är långsiktigt och bygger på bred samverkan mellan kommunen, näringslivet, markägare samt övriga aktörer i området. Förslagsvis bildas en arbetsgrupp med representanter från kommunen, näringslivet, arrendatorer och företrädare för de som bedriver verksamhet inom Hallstaområdet. Gemensamma utgångspunkter för det fortsatta arbetet är: Flytta stadion för längdåkning och skapa en gemensam skidstadion för längdåkning och skidskytte Anlägga parkering och en allaktivitetsyta, som kan användas av både hotellet och skidklubbarna, på det området som frigörs. Utveckla den alpina anläggningen tillsammans med arrendator Arbeta vidare med förslaget om en vintercamping i anslutning till dalstationen Se över och ändra befintlig detaljplan för industri Skapa åretruntverksamheter genom att satsa på anläggningar för attraktiva aktiviteter för turism, sport och friluftsliv även under barkmarkssäsongen. Förbättra skyltning, vägvisningar och ledmarkeringar för leder och stråk Förbättra tillgängligheten till utflyktsmål Se över möjligheterna för ny fritidsbebyggelse Ta fram kostnadskalkyler och utreda möjliga finansieringsmöjligheter i den takt visionerna kan förverkligas Skogsmarken inom Hallstaområdet kan komma att utsättas för mer slitage i och med den pågående utvecklingen av Hallstaområdet. Detta kommer att kräva planering och samverkan för fortsatt god utveckling för naturmiljö och friluftsliv.

38 ~

39 Medverkande Matti Heino, avd chef plan och bygg Gunilla Rudehill, kommunarkitekt Malin Berglund, kommunarkitekt Tomas Alsfjell, stf kommunchef Bengt Åkerlind, förvaltningschef för KUFF Bo Bergkvist, fastighetssamordnare Sune Allansson, bygginspektör Jonas Pålsson, bygginspektör Samråd med De berörda skidklubbarna, gymnasieskolans lärare från programmen för längd, skidskytte och alpint, bussföretag, markägare, boende i området, backens arrendator, intressenter för hundspann och skoter, arrendatorn av hotellet och dennes arkitekt. Foton och illustrationer Samhällsbyggnadskontoret om inget annat anges Sid 22-23,30, Bryggan Arkitektkontor Sid 19, Backarrendator Sid 25-27, KUFF

40

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Sida 1 av 7 MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Syfte Att ha ett väl fungerande skidspår för träningar, tävlingar, vasaloppsträning och motionsåkning som kan användas även snöfattiga vintrar. Förslaget

Läs mer

OS-/PARALYMPICS 2026 ANLÄGGNINGAR TULLINGE Hamra, Botkyrka

OS-/PARALYMPICS 2026 ANLÄGGNINGAR TULLINGE Hamra, Botkyrka Bilaga 4 - Utredning avseende Stockholms möjligheter att arrangera vinter-os och Paralympics 2026 Januari 2017. OS-/PARALYMPICS 2026 ANLÄGGNINGAR TULLINGE Hamra, Botkyrka UTREDNING VINTERSTADION FÖR LÄNGDSKIDOR,

Läs mer

Ansökan bygdemedel 2016

Ansökan bygdemedel 2016 Ansökan bygdemedel 2016 Förbättringsåtgärder på Rännöbadet och Uvbergets elljusspår. Projektledare Björn Walther, 070-577 73 66 bjorn@familjenwalther.se www.matforsskidklubb.se Bakgrund Matfors Skidklubb

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Uppförande av toppstuga i Hammarbybacken, startpromemoria för planläggning av del av Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen Björkhagen

Uppförande av toppstuga i Hammarbybacken, startpromemoria för planläggning av del av Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen Björkhagen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-16 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Uppförande av toppstuga i Hammarbybacken, startpromemoria

Läs mer

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER 7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER Svinöra sommaren 2003 Foto: Eva Nyström Vision Piteå skall erbjuda ett bra företagsklimat för små och stora turistentreprenörer. Verksamheter knutna till

Läs mer

Motor og spill. Torsby och Sunne

Motor og spill. Torsby och Sunne Motor og spill Torsby och Sunne KUL TÄVLING FÖR KONFERENSEN, FAMILJEN O KOMPISARNA Adventure Challange, 3-, 4-, eller 5-kamp med vildmarksbad i badtunna Tävling Det traditionella 3, 4 eller 5-kampspelet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se 1 (3) 2011-05-31 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Fortsatt satsning på spontanidrotten

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Projekt Rännöbadet 2015

Projekt Rännöbadet 2015 Projekt Rännöbadet 2015 En beskrivning av bakgrund, mål och etapper med Matfors Skidklubbs projekt Rännöbadet. Projektledare Björn Walther, 070-577 73 66 bjorn@familjenwalther.se Bakgrund Matfors Skidklubb

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen.

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen. Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen Varför dialogmöte? En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del av Lövstaskogen.

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Biathlon till Beste Bror!

Biathlon till Beste Bror! Biathlon till Beste Bror! Vi vill hitta nyckeln till Norsk vinteridrottsturism via regionens skidskytte- och längd anläggningar. I dag finns en rad destinationer i regionen som aktivt jobbat med profileringen

Läs mer

HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANDATA. Lägesbestämning

HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANDATA. Lägesbestämning HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser samt illustration Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsägarförteckning PLANENS SYFTE Planens syfte är att fastställa de befintliga verksamheterna. Området

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen. Transtrands Kronopark 1:305

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen. Transtrands Kronopark 1:305 Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen. Transtrands Kronopark 1:305 Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Ski. Torsby och Sunne

Ski. Torsby och Sunne Ski Torsby och Sunne BOENDE I SVERIGES BÄSTA SKIDORT FÖR FAMILJER Branäs erbjuder fullt utrustade och moderna lägenheter eller stugor. Här finns alla bekvämligheter du kan önska dig, både på toppen av

Läs mer

BO För att kunna locka nya invånare att bosätta sig i Kil behöver nya bostadstomter ligga i attraktiva lägen med exempelvis vattenutsikt.

BO För att kunna locka nya invånare att bosätta sig i Kil behöver nya bostadstomter ligga i attraktiva lägen med exempelvis vattenutsikt. 14038 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KILS KOMMUN Fördjupning för Nedre Fryken Resultat workshop 2 Workshopen hölls onsdagen den 1 oktober 2014 på Stora Kils hembygdsgård och ett drygt 30-tal personer deltog. Under

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Planbesked Särö 1:441

Planbesked Särö 1:441 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-22 Diarienummer KS/2015:223 Kommunstyrelsen Säröhus AB Säröhusvägen12 429 43 Särö Planbesked Särö 1:441 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Bakgrund Det finns idag 8 stycken registrerade ridklubbar i Varbergs kommun. Dessa är: * Himledalens ridklubb * Skultagårdens

Läs mer

NOLBY ALPINA SK. Träningskommitté Verksamhetsinriktning

NOLBY ALPINA SK. Träningskommitté Verksamhetsinriktning NOLBY ALPINA SK Träningskommitté Verksamhetsinriktning Bredd & Elit i samma bana Klubbens verksamhet skall vara inriktad på både bredd & elit Träningen skall vara lustfylld och en grund för satsning inom

Läs mer

Fördjupad översiktsplan avseende 9. KULTSJÖDALEN. Kultsjödalgången är stor och innehåller viktiga kulturella- och naturresursvärden.

Fördjupad översiktsplan avseende 9. KULTSJÖDALEN. Kultsjödalgången är stor och innehåller viktiga kulturella- och naturresursvärden. Fördjupad översiktsplan avseende 9. KULTSJÖDALEN 9.1 Bakgrund I samband med upprättandet av översiktsplan för Vilhelmina kommun har det ansetts nödvändigt att fördjupa översiktsplanen för vissa områden.

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Finansiering av friluftsanläggningar

Finansiering av friluftsanläggningar 2016-03-30 1 (5) Finansiering av friluftsanläggningar Konstsnöanläggning Rocklunda Västerås stad har investerat i en ny modern konstsnöanläggning för att skapa ett konstsnöspår på Rocklunda inför säsongen

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan tänka dig av vinteraktiviteter.

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING FOTO: MIKAEL PILSTRAND www.bocamp.se Välkommen till Luleå och Norrbotten I Luleå möts naturen, historien, kulturen och sporten. På vintern lyser snön upp staden och

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Till salu i Stöten Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Investera i Stöten Pistbyn Fjällbyn Ranc Projekterad golfbana Lite fakta: Stöten ligger i Sälenområdet

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Fjällbostaden Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB

Fjällbostaden Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB Fjällbostaden 2017 Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB SBAB har med hjälp av TNS Sifo undersökt inställningen till att semestra i de svenska fjällen. 1 034 personer har fått svara på frågor om de vill åka

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 84 Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta

Läs mer

Närskogar. skolor, förskolor och vårdinstitutioner friluftsanläggningar och turistattraktioner tätorter, småorter och fritidshusområden

Närskogar. skolor, förskolor och vårdinstitutioner friluftsanläggningar och turistattraktioner tätorter, småorter och fritidshusområden Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn. Skogsstyrelsen mars 2014 Närskogar foto: michael ekstrand Genom en aktiv,

Läs mer

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Prospekt anbud avseende objektet seskarö camping n Den norra framgångsregionen Haparanda-Tornio är av tradition centrum för handel, kunskap,

Läs mer

Start PM För tennisbanor vid Petterboda industriområde

Start PM För tennisbanor vid Petterboda industriområde Stadsbyggnadskontoret Christian Nützel, planarkitekt För tennisbanor vid Petterboda industriområde Bollmora 2:1 inom Tyresö kommun, Stockholms län. Projektgrupp: Ännu inte utsedd Byggherre: Tyresö kommun

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. mellan SKÖVDE KOMMUN. och HOST BILLINGEHUS I SKÖVDE AB TRIBE HOTEL BILLINGEHUS AB. avseende

AVSIKTSFÖRKLARING. mellan SKÖVDE KOMMUN. och HOST BILLINGEHUS I SKÖVDE AB TRIBE HOTEL BILLINGEHUS AB. avseende AVSIKTSFÖRKLARING mellan SKÖVDE KOMMUN och HOST BILLINGEHUS I SKÖVDE AB TRIBE HOTEL BILLINGEHUS AB avseende SAMARBETE OCH UTVECKLING AV BILLINGEN OCH BILLINGEHUS daterat [**] APRIL 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Sveriges Television Vinterstudion 2012/2013

Sveriges Television Vinterstudion 2012/2013 Sveriges Television Vinterstudion 2012/2013 Sport More SPACE Nordic AB Vinterstudion - Skidsport i massor! Vinterstudion gjorde sin debut i svenskarnas tv-apparater 2007 och har gjort stor succé! Vinterstudion

Läs mer

Matforsracet Sponsorreferat

Matforsracet Sponsorreferat Matforsracet 2014 Sponsorreferat Den 16 mars gick Matforsracet av stapeln, denna gång på Södra berget på grund av snöbrist i Matfors. Det var totalt 106 barn och ungdomar som startade. 0-6 år hade en kortare

Läs mer

TÖVASTUGAN STUGSVÄNGEN

TÖVASTUGAN STUGSVÄNGEN TÖVASTUGAN STUGSVÄNGEN 2015 Tövastugan är IF Strategens klubbstuga. Den ägs av klubben och sköts av en stugkommitté. Alla spår som utgår från stugan sköts på ideell basis av klubbens medlemmar. Stugan

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Bilaga 3. Friluftsliv Innehåll. Friluftsliv i Härnösands kommun...2. 1. Friluftsområden...4. 3. Fritidsanläggningar...9. 4. Ridsport, hundsport...

Bilaga 3. Friluftsliv Innehåll. Friluftsliv i Härnösands kommun...2. 1. Friluftsområden...4. 3. Fritidsanläggningar...9. 4. Ridsport, hundsport... Bilaga 3 Friluftsliv Innehåll Friluftsliv i Härnösands kommun...2 1. Friluftsområden...4 2. Badplatser...8 3. Fritidsanläggningar...9 4. Ridsport, hundsport...9 5. Elljusspår...10 6. Orienteringsområden...11

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog BAKGRUND Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar ca 12 000 hektar av Stockholms skärgård och de flesta områden är i dag

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2011-06-09 Dnr KS 15/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Översiktsbild över

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo

SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Vellinge kommun 235 81 Vellinge SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo Falsterbonäsets Naturvårdsförening har tagit

Läs mer

Framtid Oskarström - Idélista

Framtid Oskarström - Idélista Framtid Oskarström - Idélista Målbild Oskarström- Bästa livsplatsen Oskarström är en ort för alla från barn och unga till äldre. Här finns ett attraktivt boende, närhet till Halmstad och en skola där alla

Läs mer

Medborgarförslag om satsning på skidspår - Skidtunnel, Frozen Track, Konstsnö

Medborgarförslag om satsning på skidspår - Skidtunnel, Frozen Track, Konstsnö Kommunfullmäktige 2007-05-02 107 200 2007-12-17 310 644 Kommunstyrelsen 2007-12-03 213 496 Arbets- och personalutskottet 2007-11-12 229 495 07.220-008 aprilkf16 Medborgarförslag om satsning på skidspår

Läs mer

Hamra i Tullinge. En ny nationalarena för längdåkning, skidskytte och MTB-cykling. Skrivet av Johan Faskunger

Hamra i Tullinge. En ny nationalarena för längdåkning, skidskytte och MTB-cykling. Skrivet av Johan Faskunger Hamra i Tullinge En ny nationalarena för längdåkning, skidskytte och MTB-cykling Skrivet av Johan Faskunger Om författaren: Rapporten är skriven och utvecklad av Johan Faskunger, ProActivity AB, Fil dr

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Tomt 1: STEKAB AB, BOX 101, , Motala

Tomt 1: STEKAB AB, BOX 101, , Motala Tomt 1:345 Snösparvsvägen 1 1318 m² 721 meter över havet GPS-koordinater X=6933594 Y=1412809 Utnyttjandegrad BLE₂F₁ Pris tomt: 650000:- Kontaktperson: Emma Nyman 0684-310 00 emma.nyman@lansfast.se 1 Översikt

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Friluftsliv och rekreation. Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28

Friluftsliv och rekreation. Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28 Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28 Friluftsliv och rekreation Bengt Åkerlind, bengt.akerlind@solleftea.se Ansvarig tjänsteman Läsanvisning till detta häfte Den slutliga

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

13.6 Rekreation på Östberget

13.6 Rekreation på Östberget 13.6 Rekreation på Östberget Östberget har inventerats ur rekreation och friluftslivssynpunkt. Detta för att få veta vilka rekreationsvärden berget har. Föreningar har tillfrågats om hur de använder berget

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

7,5 Km 6,2 km 4,5 km belyst 2,3 km 1,5 km 1,3 km

7,5 Km 6,2 km 4,5 km belyst 2,3 km 1,5 km 1,3 km Längdskidor Rymmarstadion i Arvidsjaur är en skidanläggning på gångavstånd från centrum i Arvidsjaur. Spåren slingrar sig över Lillberget, prepareras så fort det kommer snö och man kan via skyltade kombinationer

Läs mer

Rastplats Bocksliden, Skoterport

Rastplats Bocksliden, Skoterport RAPPORT Rastplats Bocksliden, Skoterport Lycksele, Västerbotten Samrådshandling 2016-10-10 Projektnummer: 880803 Dokumenttitel: Samrådshandling Skapat av: Kristina Lidén Lindgren Dokumentdatum: 2016-10-10

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

skutan hike - ta liften till vandringen

skutan hike - ta liften till vandringen skutan hike - ta liften till vandringen Toppsemester i sommar Ta liften upp och njut av sommarfjället! Dingla med benen i sittliften, sväva uppför berget i Kabinbanan eller åk med den hundraåriga Bergbanan.

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Skidskyttets lokalisering. vid en eventuell ansökan om Vinter-OS och Paralympics år 2022

Skidskyttets lokalisering. vid en eventuell ansökan om Vinter-OS och Paralympics år 2022 Skidskyttets lokalisering vid en eventuell ansökan om VinterOS och Paralympics år 2022 Länsstyrelsen i Jämtlands län, Regionförbundet Jämtland och Östersunds kommun lämnar denna utredning och framställning

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana.

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana. Landskrona 2011-03-10 KS 45 Stadsbyggnadskontoret har lämnat ut till samråd förslag till planprogram för Norra Borstahusen. Avsikten med programmet är att skapa planstöd för byggnation på upp till 1100

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer