GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE"

Transkript

1 PAL VCR E3B43ED_.book Page 1 Friday, February 23, :48 PM Användarhandbok DVD / Videokassettspelare med GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections Märke: FUNAI Modell nr.: T3A-D8182DB SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE Viktig information Innan du börjar Anslutningar Första installationen Om några problem eller fel skulle uppstå, kontakta då service avdelningen hos Dangaard Collections AB via e-postadressen eller via telefon, se givna referenser nedan, INNAN ni kontaktar butiken NI köpt produkten i. Glöm inte att ange ert namn, adress och telefonnummer. Följ nedanstående punkter för att få hjälp av våra tekniker: 1. Innan Ni ringer, läs noga igenom denna användarguide. 2. Gå in på vår hemsida där FAQ, manualer, mjukvaror mm finns för gratis hemladdning. 3. Innan Ni ringer ha kvitto, modellnummer, serienummer och problemet redo! OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD PLAY RECORD DUBBING STOP PLAY RECORD PROG. VCR DVD VCR DVD DVD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R Inspelning / Dubbning spelning Redigering DVD /DVD Service Hotline E-post: Service Hotline Tel.nr.: (Telefontid Måndag - Fredag ) Om vi inte kan lösa problemet via telefon och om produkten måste skickas tillbaka till Dangaard Electronics AB ska produkten, originalkartongen, eventuella tillbehör och kvitto mottas av säljaren i butiken innan servicen startas. Innan du använder apparaten måste du göra anslutningar. Se Anslutningar på sidorna Andra inställningar VCR funktioner Annat

2 E3B43ED_.book Page 2 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Innan du börjar Försiktighetsåtgärder VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE EXPONERA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN SE UPP!: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA APPARATENS HÖLJE (ELLER BAKSIDA). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. FÖR SERVICE HÄNVISAR VI TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad farlig spänning inom produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstöt. Utropstecknet i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten. Lasersäkerhet Det finns en laser i denna apparat. Endast en servicetekniker bör avlägsna locket eller försöka reparera systemet, p.g.a. risk för ögonskador. SE UPP!: KONTROLLER, JUSTERINGAR ELLER ANDRA PROCEDURER ÄN DE SOM BESKRIVS I HANDBOKEN KAN LEDA TILL FARLIG EXPONERING TILL STRÅLNING. SE UPP!: SYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR APPARATEN ÄR ÖPPEN OCH INTERLÅSET SATT UR FUNKTION. TITTA INTE DIREKT MOT STRÅLEN. PLATS: INUTI APPARATEN, NÄRA KASSETTMEKANISMEN. Strömdosa Strömdosan är ansluten och apparaten förses med ström när nätkabeln är inkopplad till ett V, 50 Hz växelströmsuttag. Använd apparaten genom att trycka på [STANDBY-ON]. VARNING:STRÖMFÖRANDEDELAR INUTI. AVLÄGSNA INGA SKRUVAR. SE UPP! 1. Försök inte att öppna höljet. Det finns inga delar inuti som användare kan utföra service på. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. 2. Skåror och öppningar på TV-kabinett och på sidor och undersida är avsedda för ventilation. För att försäkra pålitlig drift och skydda apparaten från överhettning får dessa öppningar inte övertäckas. Installera inte i instängda utrymmen som bokhyllor om det inte finns tillräcklig ventilation. 3. Håll på avstånd från element eller andra värmekällor. 4. Undvik användning i närhet av kraftiga magnetiska fält. 5. Tryck inte in några föremål i kabinettets öppningar eller skåror eftersom dessa föremål kan komma i kontakt med strömförande delar eller kortsluta delar, vilket kan leda till brand eller elstöt. 6. Spill inte vätska på apparaten. Om du spiller vätska som kommer in i systemet, ska du ta kontakt med en kvalificerad servicetekniker. 7. Ställ inte apparaten lodrätt. Använd endast apparaten i vågrätt (platt) ställning. 8. Denna produkt är i Standby-läge när den stängs av medan nätkabeln är ansluten. 9. Ställ inga brännbara föremål på apparaten (ljus, o.s.v.). 10. Innan apparaten flyttas ska du avlägsna alla skivor och koppla ur nätkabeln från vägguttaget. 11. Koppla ur nätkontakten för att stänga av apparaten vid felsökning eller när den inte används. 12. Elkontakten ska vara färdig att användas. 13. Läs instruktionerna i båda handböckerna för att kontrollera att apparaten installeras och ansluts på ett säkert sätt i multimediasystem. 14. Lämna ett avstånd på 20 cm runt omkring apparatens ventilationsöppningar. 2

3 E3B43ED_.book Page 3 Friday, February 23, :28 AM ANMÄRKNING OM ÅTERVINNING Produktens förpackningsmaterial är återvinningsbara och kan återanvändas. Kassera alla material i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter. Produkten består av material som kan återvinnas och återanvändas om produkten demonteras av ett specialistföretag. Batterier ska aldrig slängas eller brännas. De ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter gällande kemikaliskt avfall. Gör ditt bidrag till miljön!!! Tomma batterier ska inte slängas i soporna. Du kan kassera dem vid en uppsamlingspunkt för batterier och särskilt avfall. Kontakta din lokala myndighet för information. För kundens användning: Läs Modellnummer och Serienummer som står på baksidan av apparaten och skriv ned informationen nedan. Behåll den här informationen som referens. Modellnummer Serienummer Om upphovsrätt Icke-auktoriserad kopiering, sändning, publikvisning eller utlåning av skivor är förbjudet. Denna produkt införlivar copyrightskyddsteknik som skyddas av amerikanska patenter och andra intellektuella egendomsrätter. Användning av denna copyrightskyddsteknik måste bemyndigas av Macrovision och är avsedd för personligt bruk eller annat begränsat bruk om övrigt tillstånd inte inhämtats från Macrovision. Omvänd ingenjörskonst och isärtagning är förbjudet. Anmärkning gällande visning av progressiv skanning Kunder bör vara medvetna om att inte alla högdefinitions TV-apparater är helt kompatibla med den här produkten och att artefakter kan visas i bilden. Om du upplever bildproblem med 525 eller 625 progressiv skanning, rekommenderas du byta anslutningstyp till formatet standarddefinition. Om du har frågor gällande kompatibilitet för TV-apparater med den här 525p eller 625p - och DVD-spelaren ska du kontakta servicecenter. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Innan du börjar Installationsplats Så här använder du apparaten på bästa och säkraste sätt: Installera apparaten i vågrätt och stabilt läge. Ställ ingenting ovanpå apparaten. Ställ inte apparaten direkt ovanpå TV-apparaten. Skydda apparaten från direkt solljus och håll på avstånd från kraftiga värmekällor. Undvik dammiga eller fuktiga platser. Undvik platser med otillräcklig ventilation för att skingra värmen. Blockera inte ventilationshålen på sidan av apparaten. Undvik platser som utsätts för kraftiga vibrationer eller magnetfält. Undvik elchock och brand Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Dra inte i nätkabeln för att koppla ur den från vägguttaget. Håll i kontakten. Om du råkar spilla vatten på apparaten ska nätkabeln kopplas ur omgående. Ta sedan med apparaten till ett auktoriserat servicecenter för lagning. Varning om fuktkondens Kondens kan förekomma i apparaten när den flyttas från en varm plats till en kall, efter ett kallt rum värmts upp eller i förhållanden med hög luftfuktighet. Använd inte apparaten i minst 2 timmar tills insidan är torr. Med Dolby Digital Stereo Creator kan kunder skapa DVD-Videos i stereo med otroliga Dolby Digital-ljudspår i hemmet. Om den här teknologin används istället för PCM-inspelning kan du spara skivutrymme, vilket gör det möjligt att få högre videoupplösning eller längre inspelningstid på varje DVD. DVD-skivor som skapats med hjälp av Dolby Digital Stereo Creator kan spelas av på alla DVD-Videospelare. : Detta gäller när spelarna är kompatible med inspelningsbara DVD-skivor. DTS och DTS Digital Out är varumärken som tillhör DTS, Inc. DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används under licens. 3

4 E3B43ED_.book Page 4 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Underhåll SERVICE Se lämpligt ämne under rubriken Felsökning på sidorna innan du återlämnar produkten. Om din apparat slutar fungera ska du inte försöka att lösa problemet själv. Det finns inga delar i apparaten som användaren kan utföra service på. Stäng av apparaten, koppla ur nätkabeln och tala med din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter. RENGÖRA KABINETTET Använd en mjuk trasa som är lätt fuktad med svagt rengöringsmedel. Använd inte lösningar som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller frätande medel. HANTERING AV HÅRDDISKEN () -enheten är en precisionsenhet som kan ta skada av vibrationer, kraftiga stötar och smuts. Beroende på installationsmiljön eller hanteringen kan enheten bli delvis skadad och i värsta fall kan inte funktionerna för inspelning och avspelning användas. Utsätt inte -enheten för vibrationer eller kraftiga stötar och ryck inte ut nätkontakten, särskilt när -enheten flyttas. Om ett strömavbrott inträffar kan innehållet på det inspelande / avspelande programmet gå förlorat. VCR AUTOM. HUVUDRENGÖRING Rengör automatiskt videohuvud när du skjuter in eller avlägsnar en videokassett, så att du kan se en klar bild. Den avspelade bilden kan bli suddig eller avbrytas men TV-mottagningen är tydlig. Smuts som samlas på videohuvuden efter en lång användningsperiod eller uppspelning av hyrda eller slitna kassetter kan orsaka detta problem. Om en randig eller snöig bild syns under avspelning kan enhetens videohuvud behöva rengöras. 1. Besök din lokala audio- / videobutik och köp en högkvalitetsrengörare för VHS-videohuvud. 2. Om en videohuvudsrengörare inte löser problemet, fråga din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter om råd. Kom ihåg att läsa anvisningarna som medföljer videohuvudsrengöraren före användning. Rengör endast videohuvud när problemen uppstår. FLYTTA ENHETEN -enheten roterar med hög hastighet när den används. Kontrollera att rotationen har stannat och flytta enheten utan att utsätta den för kraftiga stötar eller vibrationer. DVD RENGÖRA SKIVOR När en skiva blir smutsig ska den rengöras med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt. Torka inte med en runtgående rörelse. Använd inte lösningsmedel som bensin, lacknafta, vanliga rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller antistatiskt medel avsett för analoga skivor. DVD RENGÖRA SKIVLINSEN Om den här enheten fortfarande inte fungerar ordentligt efter att du har konsulterat aktuella avsnitt i Felsökning i Användarhandboken, kan den optiska laserpickupen vara smutsig. Tala med en återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter och be om inspektion och rengöring av den optiska laserpickupen. DVD SKIVHANTERING Hantera skivor så att inga fingeravtryck och inget damm fastnar på ytan. Förvara alltid skivan i omslaget när den inte används. 4

5 E3B43ED_.book Page 5 Friday, February 23, :28 AM Innehållsförteckning Innan du börjar... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Funktioner... 6 Nyckel till Användarhandboken... 7 Översikt över funktioner... 8 Installera batterier i fjärrkontrollen / DVD / VCR - ändra läge Guide till displayinformation Guide till inställningsmenyn Displayguide för frontpanelen Anslutningar Anslutningar Första installationen Första användning Inställning för språk på skärmen Kanalinställning Ställa in klockan Välja ljudläge Välja TV:ns bildkvot Inspelning / Dubbning Information på media med stöd Formatera en skiva Radera allt innehåll på Ställa in tvåspråkigt inspelningsljud Välja ljudläge för inspelning (XP) Grundläggande inspelning Direkt timerinspelning (OTR) Timerinspelning Ställa in ljud med extern källa Satellitlänk Information om dubbning Ställa in extern anslutning (AV3) Dubbning från extern utrustning Finalisera en skiva Ställa in skivskydd spelning...52 Information om avspelning Grundläggande avspelning Särskild avspelning Upprepa / Programmerad avspelning / Bildspel.. 64 Sök Välja format för ljud och video Redigering...68 Guide till redigering på den här apparaten Lägga till eller radera kapitelmärken manuellt Skapa titlar i en Spellista Radera titlar Radera en scen i en titel Redigera titelnamn Skydda / Ta bort skydd för titlar Kombinera titlar Dela en titel Andra inställningar...80 Beskrivning av menyn med inställningar Första inställning Digitalljudinställning spelning Inspelning Visning VCR funktioner...91 spelning Inspelning och Direkt timerinspelning (OTR) Sök Andra funktioner Hi-Fi-stereoljudssystem Annat...94 Felsökning Språkkod Ordlista Specifikationer Godkännandeintyg... Bakre omslag Innan du börjar 5

6 E3B43ED_.book Page 6 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Funktioner Följande funktioner erbjuds med denna apparat. Inspelning På den här apparaten kan du spela in på hårddisken (), en -skiva (omskrivningsbar) och en DVD-R-skiva (engångsinspelning) samt på videokassetter. Du kan välja formatet som passar dig. DVD VCR Direkt timerinspelning (OTR) [ Sidan 34] ( / DVD) eller [ Sidan 92] (VCR) Med den här funktionen kan du starta en inspelning direkt genom att trycka en gång. Varje gång du trycker på [REC] (/DVD/VCR) ökas inspelningstiden med 15 minuter upp till 4 timmar. Spela in vänster stereokanal Den här apparaten kan automatiskt spela in monoljud från vänster kanal som låter som stereoljud (samma höger- och vänsterkanal). (Endast AV3) Timerprogrammering för högst 32 program [ Sidorna 35-38] Du kan programmera apparaten att spela in högst 32 program en månad i förväg. Inspelning kan även programmeras för program som visas varje dag eller varje vecka. 250 GB hårddisk [ Sidorna 26-29] Apparaten är utrustad med en 250 GB hårddisk där du kan spela in upp till 425 timmar video (i SLP-läge). fungerar på samma sätt som en -skiva i VR-läge. De flesta funktionerna som finns tillgängliga på en -skiva i VR-läge finns även tillgängliga på. VPS / PDC [ Sidan 37] Detta system ser till att TV-programmet som du önskar spela in med hjälp av timerinspelning kommer att spelas in exakt från början till slut även om själva sändningstiden varierar. Automatisk kapitelmarkör [ Sidan 31] Varje inspelad titel märks automatiskt med kapitelmärken. DVD DVD Skapa DVD-meny automatiskt [ Sidan 49] DVD-menyer skapas automatiskt när en skiva i Videoläge eller +VR-läge finaliseras. Automatisk finalisering [ Sidan 50] Du kan ställa in skivor på att finaliseras automatiskt när skivutrymmet tar slut. Stafettinspelning [ Sidan 36] När du utför en Timerinspelning till DVD byts inspelningsmediet automatiskt till om skivan får slut på utrymme eller om det inte finns någon inspelningsbar skiva i apparaten. Dubbning Den här apparaten kan använda tvåvägsdubbning med, DVD eller VCR. Snabb dubbning [ Sidan 40] Med den här funktionen kan du dubba med maximalt 32 gånger högre hastighet än dubbning i SLP-läge. Enkel dubbning [ Sidan 46] Om du dubbar från till DVD och ställer in inspelningsläget på Auto, justeras inspelningsläget automatiskt så att titlarna får plats på skivans återstående utrymme om detta är otillräckligt. Vid dubbning från DVD till justeras inspelningsläget automatiskt för att titlarna ska få plats på en DVDskiva med 4,7GB. spelning Samtidig avspelning och inspelning [ Sidan 62] Du kan spela av en titel samtidigt som du spelar in. DVD Bioljud hemma [ Sidan 16] När apparaten ansluts till en förstärkare eller en dekoder som är kompatibel med Dolby Digital eller DTS, kan du uppleva en bioliknande ljudmiljö. Variabel överhoppning [ Sidan 63] Det går att hoppa framåt en viss tid som ställs in i förväg i inställningsmenyn genom att trycka en gång under avspelning. Variabel omspelning [ Sidan 63] Det går att hoppa bakåt en viss tid som ställs in i förväg i inställningsmenyn genom att trycka en gång under avspelning. Titelsortering [ Sidan 54] Du kan sortera och visa titlar i namn- eller datumordning. Du kan även sortera de ospelade titlarna (endast ). DVD spelning med tidsförflyttning [ Sidan 61] Du kan spela av en titel som spelas in från början samtidigt som inspelningen pågår. 6

7 E3B43ED_.book Page 7 Friday, February 23, :28 AM Redigering Lägga till eller radera kapitelmärken manuellt [ Sidan 69] Du kan lägga till kapitelmarkörer till en titel. Skapa titlar i en Spellista (endast -skivor i VR-läge och ) [ Sidan 70] Du kan skapa en titel i Spellistan. Radera titlar [ Sidan 72] Det går att radera titlar som inte längre behövs. Radera en scen i en titel (endast -skivor i VR-läge och ) [ Sidan 73] Du kan radera en angiven scen i en titel. Redigera titelnamn [ Sidan 75] Du kan namnge titlar eller ändra titelns namn. Skydda / Ta bort skydd för titlar (Endast skivor i VR-läge, / R-skivor i Videoläge och ) [ Sidan 76] Det går att undvika att titlar redigeras eller raderas oavsiktligt. Kombinera titlar (endast -skivor i VR-läge och ) [ Sidan 77] Du kan kombinera två titlar till en titel. Dela in titlar (endast -skivor i VR-läge och ) [ Sidan 78] Du kan dela in titlar i två nya titlar. Kompatibilitet DVD DVD Spela av skivor som spelats in i Videoläge på en vanlig DVD-spelare [ Sidorna 49-50] Skivor som spelats in i Videoläge kan spelas av på vanliga DVD-spelare, inklusive DVD-enheter i datorer som är kompatibla med avspelning av DVD-video. Du måste finalisera skivorna som spelats in i Videoläge för att kunna spela av dem i andra DVD-spelare. DVD-Videoformat (Videoläge) är ett nytt format för inspelning på / R-skivor som godkändes av DVD Forum år Anpassning till detta format är valfritt för tillverkare av DVDavspelningsapparater och det finns DVD- Videospelare, DVD-ROM-enheter och andra DVD-apparater som inte kan spela av / R-skivor som spelats in med formatet DVD-Video. Nyckel till Användarhandboken Medföljande tillbehör Fjärrkontroll med två R6 (AA) batterier RF-kabel Scart-kabel Användarhandbok Snabbinstallationsguide Symboler som används i Användarhandboken Följande symboler visas vid början av varje funktionsbeskrivning för att visa vilket inspelningsläge eller vilken skivtyp som gäller för varje funktion. Symbol DVD-V Video VR DVD-R CD MP3 JPEG DivX VCR Beskrivning Tillgänglig för (intern) Tillgänglig för DVD-Video Tillgänglig för -skivor i Videoläge Tillgänglig för -skivor i VR-läge Tillgänglig för DVD-R-skivor i Videoläge Tillgänglig för ljud-cd Tillgänglig för CD-RW / R-skivor med MP3-filer Tillgänglig för CD-RW / R-skivor med JPEG-filer Tillgänglig för / R-, och CD-RW / R-skivor med DivX -filer Tillgänglig för VHS-kassetter Använd endast kassetter som markerats VHS ( ). PAL Innan du börjar 7

8 PAL E3B43ED_.book Page 8 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Översikt över funktioner Frontpanel OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD PLAY RECORD DUBBING STOP PLAY RECORD DVD PROG. VCR DVD VCR DVD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R VCR DVD /DVD * 22* * 18 1 STANDBY-ON-knapp: Tryck för att slå på eller stänga av apparaten. 2 STANDBY-ON-indikator: Tänds när strömmen är påslagen. 3 RECORD-indikator (VCR): Tänds under VCR-inspelning. 4 Kassettlucka: Skjut in en kassett här. 5 DUBBING-indikator: Tänds under dubbning. 6 OPEN / CLOSE O-knapp (DVD): Tryck för att öppna eller stänga skivbrickan. 7 RECORD-indikatorer (/DVD): Tänds under /DVD-inspelning. 8 Skivbricka: Sätt in en skiva här. 9 AUDIO-ingångar (AV3) (/DVD/VCR): Anslut ljudutgången från extern utrustning här med en normal kommersiell ljudkabel (L / R). 10 VIDEO-ingång (AV3) (/DVD/VCR): Anslut videoutgången från extern utrustning här med en normal kommersiell videokabel. 11 S-VIDEO-ingång (AV3) (/DVD/VCR): Anslut S-videoutgången från extern utrustning här med en normal kommersiell S-videokabel. 12 RESET: Tryck med ett spetsigt föremål för att starta om apparaten. Se även nedan till höger. 13 RECORD I-knapp (/DVD): Tryck en gång för att starta en grundläggande inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en OTR (Direkt timerinspelning). Varje tryckning ökar inspelningstiden med 15 minuter till högst 4 timmar. 14 PLAY P-knapp* (/DVD): Tryck för att återuppta avspelning. 15 STOP S-knapp (/DVD): Tryck för att stoppa avspelning, inspelning eller dubbning. 16 Knappar / indikatorer för val av funktion: VCR: Tryck för att aktivera VCR-apparaten. Tänds när VCR väljs. : Tryck för att aktivera -enheten. Tänds när väljs. DVD: Tryck för att aktivera DVD-apparaten. Tänds när DVD väljs. 17 DUBBING DVD-knapp: Tryck för att starta Dubbning med en knapptryckning från till DVD * 18 DUBBING VCR DVD-knapp: Tryck för att starta Dubbning med en knapptryckning från VCR till DVD. 19 PROG. D / U-knappar: (/DVD): Tryck för att byta kanal upp eller ned. (VCR): Tryck för att byta kanal upp eller ned. Tryck för att justera spårning under avspelning eller slow motion av kassetten. Medan avspelningen är i stillbildsläge kan du justera den vertikalt suddiga bilden. 20 Display på frontpanelen: Visar information och meddelanden. Se Displayguide för frontpanelen på sida RECORD I-knapp (VCR): Tryck en gång för att starta en grundläggande inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en OTR (Direkt timerinspelning). Varje tryckning ökar inspelningstiden med 15 minuter till högst 4 timmar. 22 PLAY P-knapp* (VCR): Tryck för att starta avspelning. Tryck för att slå på apparaten och starta avspelning. 23 F.FWD f-knapp* (VCR): Tryck för att spola framåt eller söka snabbt framåt. Tryck för att slå på apparaten och starta snabbspolning framåt. 24 REW r-knapp* (VCR): Tryck för att spola bakåt eller söka snabbt bakåt. Tryck för att slå på apparaten och starta snabbspolning bakåt. 25 STOP / EJECT SO-knapp (VCR): Tryck för att mata ut videokassetten. Tryck för att stoppa avspelning eller inspelning. (* ) Du kan även slå på apparaten genom att trycka på dessa knappar. När du har tryckt på [RESET], Inställningarna för objekten nedan går förlorade; - Klockinställning - Timerprogram - Återupptagningspunkten Inställningarna för objekten nedan går inte förlorade, men måste ställas in igen; - Kanalinställning Alla andra objekt blir kvar i minnet. Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen. 8

9 E3B43ED_.book Page 9 Friday, February 23, :28 AM Bakre panel / DVD / VCR AV2 (DECODER) /DVD DIGITAL AUDIO S-VIDEO COMPONENT AUDIO OUT OUT OUT VIDEO OUT Y OPTICAL COAXIAL L ANTENNA IN Innan du börjar AV1 (TV) R PB /CB PR /CR OUT Nätkabel: Anslut till ett normalt vägguttag. 2 AV2(DECODER) (/DVD/VCR): Anslut till VCR, videokamera eller annan Audio-Video-utrustning. Använd en normal kommersiell Scart-kabel. 3 AV1(TV) (/DVD/VCR): Anslut till Scart-ingång på din TV. Använd medföljande Scart-kabel. 4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL / COAXIAL)-utgångar (/DVD): Anslut till en förstärkare med en digital ingång t.ex. en Dolby Digital-dekoder, DTS-dekoder eller MPEG-dekoder. Använd en normal kommersiell optisk- eller koaxialkabel. 5 AUDIO OUT-utgångar (/DVD): Anslut till ljudingångarna på din TV. Använd en normal kommersiell Ljudkabel. 6 S-VIDEO OUT-utgång (/DVD): Anslut till S-videoingångarna på din TV. Använd en normal kommersiell S-Videokabel. 7 COMPONENT VIDEO OUT-utgångar (/DVD): Anslut en valfri komponentvideokabel till TV:ns komponentvideoingångar. 8 ANTENNA IN (/DVD/VCR): Anslut till en antennkabel. 9 ANTENNA OUT (/DVD/VCR): Anslut till antenningången på TV:n, kabelboxen eller DBS-systemet. Använd medföljande RF-kabel. Rör inte vid de inre stiften på den bakre panelens in- och utgångar. Elektrostatisk urladdning kan orsaka permanenta skador på apparaten. Apparaten har ingen RF-väljare. 9

10 E3B43ED_.book Page 10 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Fjärrkontroll * STANDBY-ON CHAPTER MARK TIME SHIFT TIMER PROG. INPUT ABC DEF OPEN/CLOSE EJECT GHI JKL MNO PROG. PQRS TUV WXYZ SATELLITE LINK DISC MENU DISPLAY REV SPACE SETUP PLAY STOP VARIABLE REPLAY PAUSE VCR REC MODE REPEAT SKIP MODE SELECT ENTER AUDIO SEARCH 1.3x/0.8x PLAY SYSTEM CLEAR TOP MENU RETURN VARIABLE SKIP (* ) Du kan även slå på apparaten genom att trycka på dessa knappar. 1 STANDBY-ON-knapp: Tryck för att slå på eller stänga av apparaten. 2 Nummerknappar: Tryck för att välja kanalnummer. Tryck för att välja titel / kapitel / spår på displayen. Tryck för att ange inställningsvärden. Tryck för att ange index / önskad tid för sökning i VCR-läge. 3 CHAPTER MARK-knapp (/DVD): Tryck för att lägga till kapitelmarkörer i varje titel ( och -skivor i VR-läge) 4 TIME SHIFT-knapp (): Tryck en gång för att börja spela in TVprogrammet som du tittar på. Tryck igen för att se på innehållet som spelas in från början samtidigt som inspelningen fortsätter. FWD DVD REC DUBBING NB SETUP-knapp: Tryck en gång för att visa inställningsmenyn. Tryck för att avsluta den aktuella menyn. 6 DISC MENU-knapp: Visar skivmenyn. 7 Markör / / / -knappar: Tryck för att flytta markören och ställa in objekt och inställningar. 8 DISPLAY-knapp: Visar menyn på skärmen. 9 SKIP B / F-knappar (/DVD): Under avspelning, tryck på hoppa över för att gå till föregående / nästa kapitel eller spår. 10 REV r-knapp: (/DVD) Tryck för att spela av med snabb bakåtspolning under avspelning. När avspelning är pausad, tryck för att spela av med långsam bakåtspolning. (VCR) Tryck för att spola tillbaka videokassetten eller visa filmen snabbt baklänges i avspelningsläge. Tryck för att minska slow motion-hastigheten vid slow motion-avspelning. 11 PLAY P-knapp*: Tryck för att starta eller återuppta avspelning. Om återupptagningsplatsen har ställts in startas avspelning från denna plats. 12 knapp (/DVD): Tryck för att spola bakåt en ram i taget under avspelning. 13 VCR-knapp: Tryck för att aktivera VCR-apparaten. (Se sidan 12.) 14 PAUSE p-knapp: Tryck för göra paus i avspelning eller inspelning. 15 REC MODE-knapp: Tryck för att välja inspelningsläge. 16 REPEAT-knapp (/DVD): Tryck för att spela av kapitel, titel, grupp, skiva och spår upprepade gånger. 17 MODE SELECT-knapp (/DVD): Tryck för att visa menyn för val av AV-läge. 18 TIMER PROG.-knapp (/DVD): Tryck för att visa Timerprogrammeringslistan. 19 OPEN/CLOSE EJECT O-knapp: (DVD) Tryck för att öppna eller stänga skivbrickan. (VCR) Tryck för att mata ut videokassetten. 20 INPUT SELECT-knapp: Tryck för att välja ett externt ingångsläge ( AV1, AV2 eller AV3 ). 21 PROG. / -knappar: (/DVD) Tryck för att byta kanal upp / ned. (VCR) Tryck för att byta kanal upp eller ned. Tryck för att justera spårning under avspelning eller slow motion av kassetten. Medan avspelningen är i stillbildsläge kan du justera den vertikalt suddiga bilden. 22 SATELLITE LINK-knapp: Tryck för att aktivera Timerinspelning med Sattelitlänk. 10

11 E3B43ED_.book Page 11 Friday, February 23, :28 AM 23 SYSTEM-knapp (/DVD): Tryck för att ändra Original och Spellista på / DVD-titelmenyn. När Användare 1 - Användare 3 är valda i menyn Bildkvalitet trycker du på den här knappen för att visa menyn Användarinställningar. 24 CLEAR-knapp: (/DVD) Tryck för att radera information som angetts. Tryck för att radera kapitelmärken. (DVD) Tryck för att radera spårnumret som skrivits in på skärmen för programmerad avspelning för ljud-cd. (VCR) Tryck för att återställa kassetträknaren. 25 AUDIO-knapp: Tryck under avspelning för att ändra ljudinställingen. 26 TOP MENU-knapp (/DVD): Visar Titellistan. 27 ENTER-knapp: Tryck för att bekräfta eller välja menyobjekt. 28 RETURN -knapp: Tryck för att återgå till menyskärmen som visades innan. 29 VARIABLE SKIP -knapp (/DVD): Hoppar över ett tidsintervall som ställts in i förväg. 30 VARIABLE REPLAY -knapp (/DVD): Spelar av ett tidsintervall som ställts in i förväg. 31 FWD f-knapp: (/DVD) Tryck för att spela av med snabb framåtspolning under avspelning. När avspelning är pausad, tryck för att spela av med långsam framåtspolning. (VCR) Tryck för att spela av med snabb framåtspolning under avspelning. Tryck för att se videokassetten i slow motion i stillbildsläge. Tryck under avspelning i slow motion för att öka slow motion-hastigheten. Tryck för att snabbspola videokassetten i stoppläge. 32 STOP S-knapp: Tryck för att stoppa avspelning eller inspelning. 33 -knapp (/DVD): Tryck för att spola framåt en ram i taget under avspelning. 34 DVD-knapp: Tryck för att aktivera DVD-apparaten. (Se sidan 12.) 35 -knapp: Tryck för att aktivera -enheten. (Se sidan 12.) 36 REC-knapp: Tryck en gång för att starta en grundläggande -/DVD-/VCR-inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en Direkt timerinspelning i -/DVD-/VCR-läge. 37 DUBBING-knapp: Tryck för att påbörja dubbning vid /DVDavspelning. Tryck för att visa Dubbningsmenyn i /DVDstoppläge och VCR-läge x/0.8x PLAY-knapp (/DVD): Under avspelning kan du trycka för att spela av med något snabbare/långsammare hastighet med samma ljudkvalitet. 39 SEARCH-knapp: (/DVD) Tryck för att visa kapitel / spår, titel eller tidssökningsmeny. (VCR) Tryck för att visa Index eller tidssökningsmenyn. Om du stänger av denna apparat är inte, [OPEN/ CLOSE EJECT O] tillgängliga på fjärrkontrollen. Använd [OPEN/CLOSE O] eller [STOP/EJECT SO] på apparaten. Innan du börjar Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen. 11

12 ENTER TIME SHIFT CHAPTER MARK CLEAR LINK STANDBY-ON TIMER INPUT PROG. SELECT OPEN/CLOSE EJECT PAL REW F.FWD VCR PROG. DUBBING VCR OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD PLAY RECORD DUBBING STOP PLAY RECORD DVD PROG. VCR DVD VCR DVD DVD /DVD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R REC E3B43ED_.book Page 12 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Installera batterier i fjärrkontrollen Sätt in två R6 (AA) batterier (medföljer) i fjärrkontrollen, rikta in polerna enligt illustrationen på insidan av batteriluckan / DVD / VCR - ändra läge Den här apparaten är en kombination av VCR-, och DVD -spelare. Därför måste du först välja vilken funktion du vill använda. Knappar / indikatorer för val av funktion STANDBY-ON TIMER PROG. INPUT SELECT OPEN/CLOSE ABC DEF GHI JKL MNO PROG. PQRS TUV WXYZ SATELLITE LINK Varning Felaktig användning av batterier kan leda till läckage eller spruckna batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Använd inte olika typer av batterier tillsammans. Kontrollera att polerna + och - på batterier riktas in korrekt mot polerna som visas på insidan av batteriluckan. lägsna gamla batterier om utrustningen inte används i en månad eller mer. Kassering av förbrukade batterier ska ske i enlighet med lokala lagar eller allmänna miljöbestämmelser som gäller för ditt land eller område. Batterier får inte laddas om, kortslutas, värmas, brännas eller demonteras. Om fjärrkontrollen Kontrollera att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn på apparaten. Använd inom angiven funktionsradie och -vinkel. VCR DVD -läge Tryck på [] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att -indikatorn är tänd.) DVD-läge DVD knapp / indikator knapp / indikator VCR knapp / indikator VCR-knapp -knapp DVD-knapp Tryck på [DVD] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att DVD-indikatorn är tänd.) CHAPTER MARK TIME SHIFT DISC MENU DISPLAY REV SPACE SETUP PLAY STOP VARIABLE REPLAY PAUSE VCR REC MODE REPEAT SKIP MODE SELECT ENTER AUDIO SEARCH 1.3x/0.8x PLAY SYSTEM CLEAR TOP MENU RETURN VARIABLE SKIP FWD DVD DUBBING NB331 Inom cirka 7 m Inom cirka Fjärrkontroll 5 m Högsta användningsavstånd är följande: Synlinje: cirka 7 m Från vardera sida: cirka 5 m inom 30 grader Användning av fjärrkontrollen kan vara opålitligt om apparatens fjärrsensor träffas av kraftigt solljus eller fluorescerande ljus. Fjärrkontroller till olika apparater kan störa varandras kommunikation. Var försiktig när du använder fjärrkontroller till annan utrustning som finns i närheten av apparaten. Byt ut gamla batterier när fjärrkontrollens bruksavstånd krymper. DISC MENU TOP MENU SETUP ABC DEF GHI JKL MNO PROG. PQRS TUV WXYZ SATELLITE SPACE SYSTEM STANDBY-ON STOP PLAY RECORD STOP/EJECT PLAY RECORD OPEN / CLOSE VCR DVD DVD VCR DVD /DVD DVD S-VIDEO VIDEO AUDIO L R VCR-läge Tryck på [VCR] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att VCR-indikatorn är tänd.) Om du trycker på [REC] för varje funktionsläge, startas en inspelning i varje läge. 12

13 E3B43ED_.book Page 13 Friday, February 23, :28 AM Guide till displayinformation Displaymenyn visar all information för - och DVD-enheterna. Exempel på display: Tryck på [DISPLAY] en gång för att visa all information. Tryck på [DISPLAY] fyra gånger för att stänga displayen Kanal : P01 ARD T 13/ 21 C 3/ 3 00:02:00/00:05:05 PÅ igen Kvarstå: LP 148:14 01/01/07(Mån) 23:56 Guide till inställningsmenyn Den här apparaten använder följande menyer på skärmen för de flesta åtgärder. Så här används inställningsmenyerna: Tryck på [SETUP] för att visa Inställningsmeny. Välj en av menyerna med Dessa menyer har inställningar för alla av apparatens viktigare funktioner Inställningsmeny 01/01/07(Mån) 19:34 Skivhantering Redigering Dubbning Timer-program Titellista Grundläggande inställning Digitalljudinställning Spela upp Inspelning Display Innan du börjar Tryck en gång på [DISPLAY]. 1 2 T 13/ 21 C 3/ 3 00:02:00/00:05:05 PÅ igen Kvarstå: LP 148:14 Tryck två gånger på [DISPLAY]. 1 T 13/ 21 C 3/ 3 00:02:00/00:05:05 Tryck tre gånger på [DISPLAY]. Varje avsnitt innehåller information enligt listan nedan: 1 Aktuellt titelnummer / totalt antal titlar Aktuellt kapitelnummer / totalt antal kapitel Spelad tid för den aktuella titeln / titelns totala tid 2 spelningsstatus och Inspelningsläge. Aktuell titelstatus Återstående skivutrymme Aktuell enhet 3 Datum och klocka Programnamn Kanalnamn 1 Skivhantering: Ställ in en skiva som ska hanteras. 2 Redigering: Redigera en inspelad skiva eller. 3 Dubbning: Dubba innehåll på, DVD och VCR. 4 Timer-program: Programmera en timerinspelning. 5 Titellista: Välja titellistan. 6 Grundläggande inställning: Göra grundläggande inställningar. 7 Digitalljudinställning: Välja digitalljusinställningen. 8 Spela upp: Ställer in vilka skivor / -spår som apparaten ska spela. 9 Inspelning: Ställer in vilka skivor / som apparaten ska spela in på. 10 Display: Ställ in visning på skärmen och frontpanelen enligt dina önskemål. Tillgängliga menyer varierar mellan olika skivor. Den här skärmen är ett exempel som endast visas som förklaring. Vilka objekt som visas beror på det inställda läget. 13

14 E3B43ED_.book Page 14 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Displayguide för frontpanelen P-SCAN DB VCR DVD CD R W Titel / Spår och Kapitelmarkör : Visas när en titel /ett spårnummer indikeras. : Visas när en kapitelnummer indikeras. 2 P.SCAN Visas när progressivt skanningssystem aktiveras. 3 Apparatens aktuella status : Visas när Timerinspelning är i Standbyläge eller fortgår. Försvinner när alla Timerinspelningar är avslutade. (Visas inte i standbyläge för Satellitlänk eller när Satellitlänkinspelning pågår.) : Visas när det finns en videokassett i apparaten. DB : Tänds när dubbning pågår. 4 I VCR : Tänds vid inspelning till VCR. I : Tänds under pågående -inspelning. I DVD : Tänds under pågående DVD-inspelning. 5 Skivtyp och aktuell status för apparaten CD : Visas när en ljud-cd eller en skiva med MP3 / JPEG / DivX -filer har matats in. R : Visas när en DVD-R-skiva har matats in. RW : Visas när en -skiva har matats in. 6 Visar följande Spelad tid Aktuell titel / kapitel / spårnummer Inspelningstid Klocka Kanalnummer VCR-kassettsräkneverk Kvarvarande tid för Direkt timerinspelning Visade meddelanden Visas när apparaten aktiveras. Visas när apparaten stängs av. Visas när skivbrickan öppnas. Visas när en skiva har matats in. Visas när skivbrickan stängs. Visas när DVD- Videomenyn spelas. Visas när inspelningen har stoppats. Visas när Automatsökning pågår. Visas när en inspelning via Sattelitlänk är i standby. 14

15 E3B43ED_.book Page 15 Friday, February 23, :28 AM Anslutningar Till antenningång Antenn Ljud-/Videokablar (medföljer ej) Kabel Signal 3 Scart-kabel (medföljer) 3 3 Scart-/RCA-kablar (medföljer ej) Scart-adapter (medföljer ej) 2 RF-kabel (medföljer) eller Anslutningar / DVD / VCR AV2 (DECODER) /DVD DIGITAL AUDIO S-VIDEO COMPONENT AUDIO OUT OUT OUT VIDEO OUT AV1 (TV) OPTICAL COAXIAL L R Y ANTENNA IN PB /CB PR OUT /CR 1 RF-kabel (medföljer ej) Anslutningar Ansluta till en TV Anslut apparaten till en TV efter att du övervägt de möjligheter som din nuvarande utrustning har. Stäng av apparaten och TV:n före installation. Använda Scart-ingången 1 Anslut kabeln eller antennen till ingången ANTENNA IN på denna apparat. 2 Anslut apparatens ANTENNA OUTutgång till antenningången på din TV. Använd medföljande RF-kabel. 3 Anslut apparatens AV1(TV)-utgång till Scart-ingången på din TV. Använd medföljande Scart-kabel. Om din TV inte har en Scart-ingång kan du använda en normal kommersiell Scart-adapter eller en Scart- / RCA-kabel för att ansluta. Anslut apparaten direkt till TV:n. Om AV-kablar ansluts till en VCR kan bilden störas p.g.a. kopieringsskyddssystemet. När inställningen Video Out ändras ( SCART (RGB), Komponent (Progressivt) eller Komponent (interlace) ), ska du ansluta till en Videoingång eller S-Videoingång på TV:n. Om inställningen ändras, t.ex. till Komponent (Progressivt) eller Komponent (interlace) samtidigt som Scart-kabeln är ansluten till TV:n, kan videosignalen som visas innehålla störningar. Välja avspelning med Progressiv skanning (625p <525p> eller Sammanflätad 625i <525i>) Om din TV är kompatibel med progressiv skanning (625p <525p>), ska TV:n anslutas till apparatens COMPONENT VIDEO OUT-utgångar och inställningen Video Out ska ställas in på Komponent (Progressivt) i inställningsmenyn (se sidan 83). Ställ sedan in TV:n på progressivt skanningsläge. Om din TV inte är kompatibel med progressiv skanning ska inställningen Video Out ställas in på Komponent (interlace). Använd en normal kommersiell adapter (kan köpas i butiken) om Videoingångarna på din TV eller skärm är av BNC-typ. Använda utgångarna S-VIDEO OUT eller COMPONENT VIDEO OUT och AUDIO OUT Om din TV har en S-Video- eller Komponentvideoingång ska du antingen använda en S-Videokabel (för att ansluta till utgången S-VIDEO OUT) eller en komponentvideokabel (för att ansluta till utgångarna COMPONENT VIDEO OUT) och en Ljudkabel (för att ansluta till utgången AUDIO OUT). - S-Videoanslutningen ger en bild med hög kvalitet. - Komponentvideoanslutningen ger en bild med högre kvalitet. 1 Följ stegen 1 och 2 till vänster. 2 Anslut utgångarna S-VIDEO OUT eller COMPONENT VIDEO OUT på apparaten till ingången S-Video eller Komponentvideo på din TV. Använd en normal kommersiell S-Video- eller komponentvideokabel. 15

16 E3B43ED_.book Page 16 Friday, February 23, :28 AM Anslutningar 3 Anslut apparatens AUDIO OUTutgångar till de analoga ljudingångarna på din TV. Använd en normal kommersiell Ljudkabel. Ljudkabel (medföljer ej) DVD / VCR DECODER) AUDIO IN S-Videokabel (medföljer ej) DIGITAL AUDIO OUT S-VIDEO IN /DVD AUDIO S-VIDEO OUT OUT eller COMPONENT VIDEO OUT Komponentvideo IN Y PB/CB PR/CR Komponentvideokabel (medföljer ej) Spela in från en videokamera eller annan ljud/videoutrustning utan Scart-utgång (AV3) Om ingen S-Video-ingång är tillgänglig ska du ansluta till VIDEO-ingången på frontpanelen med en RCA Videokabel. Ställ in S-Video In när ingången S-VIDEO används. (Se sidan 48.) AV3 (Fram) Y ANTENNA VD STOP PLAY RECORD DVD 1 (TV) OPTICAL COAXIAL L R PB /CB PR /CR IN OUT /DVD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R Anmärkning gällande TV-apparater utan S-Videoeller Scart-ingång: Denna apparat har ingen RF-väljare, därför kan inte en sådan TV användas. Endast komponentanslutningen är kompatibel med Progressiv skanning. S-Videokabel (medföljer ej) Ljudkabel (medföljer ej) Ansluta till extern utrustning Den här apparaten har tre ingångsterminaler; AV1(TV) eller AV2(DECODER) på bakpanelen och AV3 på frampanelen. Kontrollera att alla apparater är avstängda innan du ansluter. Spela in från en / DVD-spelare, VCR, Satellitbox eller annan ljud/videoutrustning med Scart-utgång (AV2) AV-utgång (Scart) S-VIDEO OUT AUDIO OUT Digitalt ljud för bättre ljudkvalitet Digital ljudingång OPTICAL eller COAXIAL Koaxialkabel (medföljer ej) Dolby Digital-avkodare, DTS-avkodare, eller MPEG-avkodare, o.s.v. DIGITAL AUDIO OUT /DVD AUDIO S-VIDEO OUT OUT COMPONENT VIDEO OUT Y Scart-kabel (medföljer ej) OPTICAL COAXIAL L R PB /CB AV2(DECODER) Optisk kabel (medföljer ej) PR /CR / DVD / VCR AV2 (DECODER) /DVD DIGITAL AUDIO S-VIDEO COMPONENT AUDIO OUT OUT OUT VIDEO OUT /DVD DIGITAL AUDIO S-VIDEO COMPONENT AUDIO OUT OUT OUT VIDEO OUT Y ANTENNA Y ANTENNA OPTICAL COAXIAL L IN OPTICAL COAXIAL L IN AV1 (TV) R PB /CB PR /CR OUT R PB /CB PR /CR OUT När du spelar in ett TV-program från en Satellitbox måste en Scart-kabel anslutas till AV2(DECODER). (Se sidan 39.) När AV2 ansluts matas signalen från AV2 ut automatiskt. Om du vill visa signalen från en annan ingång måste du först trycka på [DISPLAY]. Välj sedan vilken källa du vill visa med [INPUT SELECT]. Anslutningarna som visas ovan är valfria anslutningar för bättre ljud. 1 För tydlig digital ljudkvalitet ska du använda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL / COAXIAL)-utgången för att ansluta till ditt digitala ljudsystem. Om ljudformatet från den digitala utgången inte stämmer med mottagarens kapacitet, får mottagaren ta emot ett starkt störningsljud, eller inget ljud alls. 16

17 E3B43ED_.book Page 17 Friday, February 23, :28 AM Ansluta en Dolby Digital -dekoder, DTSdekoder eller MPEG-dekoder Anslutning av en Dolby Digital-dekoder med flera kanaler gör att du kan uppleva flerkanalers Dolby Digital-surroundljud och DTS-dekoderns flerkanalers surroundsystem samtidigt. När du har anslutit till en Dolby Digital-avkodare ska Dolby Digital ställas in på Bit Stream i Digitalljudinställning. (Se sidan 84.) När du har anslutit till en DTS-avkodare ska DTS ställas in på På i Digitalljudinställning. (Se sidan 85.) När du har anslutit till en MPEG-avkodare ska MPEG ställas in på Bit Stream i Digitalljudinställning. (Se sidan 84.) Anslutningar Ansluta till MD- eller DAT-spelare Ljudkällan på en skiva i ett Dolby Digital flerkanalers surroundformat kan inte spelas in som digitalt ljud av en MD- eller DAT-spelare. Om du inte har anslutit till en Dolby Digital-avkodare ska Dolby Digital ställas in på PCM i Digitalljudinställning (se sidan 84). Om en DVDskiva spelas med fel inställningar kan brus uppstå, vilket kan skada högtalarna. Ställ in Dolby Digital och MPEG på PCM och ställ in DTS på i Digitalljudinställning (se sidorna 84 och 85) om du vill ansluta till en MD- eller DAT-spelare. Du kan använda AUDIO OUT-utgångar för att ansluta till ditt ljudsystem. När anslutningarna har gjorts Växla ingångsväljaren på TV:n till en lämplig extern ingångskanal. Detaljerad information finns i Användarhandboken som medföljde TV:n. Anslut apparaten direkt till TV:n. Om AV-kablar ansluts till en VCR kan bilden störas p.g.a. kopieringsskyddssystemet. 17

18 E3B43ED_.book Page 18 Friday, February 23, :28 AM Första installationen Första användning Direkt efter du har köpt apparaten ska du ställa in Första inställningar genom att göra följande. Den här menyn kanske inte visas om du redan har slagit på apparaten. 5 Använd [Markör / / / ] för att ställa in aktuell tid och tryck på Klockinställning --/--/--(---) --:-- Klockinställning Första installationen 1 Slå på TV:n när alla anslutningar har gjorts. Välj lämplig extern ingångskanal. (Se sidorna 15 till 16.) 2 Tryck på [STANDBY-ON]. En öppningsbild visas i 3 sekunder, sedan visas inställningsmenyn för språk på skärmen. Se Inställning för språk på skärmen på sida 19 för att välja ett språk för visning på skärmen och menyerna, Kanalinställning på sida 19 för att ställa in kanalerna och Ställa in klockan på sida 22 för att ställa klockan. Om du trycker på [PLAY P] vid det här tillfället väljs English automatiskt och steg 3 kan hoppas över. 3 Välj en önskad inställning med [Markör / ] och tryck på 01 / 01 / 2007 (Mån) 19 : 34 OSD Language English Français Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands 4 Tryck på [ENTER] för att starta automatisk kanalsökning. Starta automatisk kanalsökning OK Om du vill hoppa över detta steg trycker du på [RETURN R]. 18

19 E3B43ED_.book Page 19 Friday, February 23, :28 AM Inställning för språk på skärmen Följ stegen nedan för att byta språket som visas på skärmen. 1 Tryck på [SETUP] i stoppläge. Inställningsmenyn visas. 2 Välj Grundläggande inställning med Inställningsmeny 01/01/07(Mån) 19:34 Skivhantering Redigering Dubbning Timer-program Titellista Grundläggande inställning Digitalljudinställning Spela upp Inspelning Display 3 Välj OSD-språk med Kanalinställning Automatisk kanalsökning Om du redan har ställt in kanaler när du först slog på apparaten, kan du hoppa över detta avsnitt. När inställningar har återställts eller när du har flyttat till ett nytt område, rekommenderar vi att du programmerar tillgängliga kanaler i ditt område genom att göra följande. 1 Tryck på [SETUP] i stoppläge. Inställningsmenyn visas. 2 Välj Grundläggande inställning med Inställningsmeny 01/01/07(Mån) 19:34 Skivhantering Redigering Dubbning Timer-program Titellista Grundläggande inställning Digitalljudinställning Spela upp Inspelning Display Första installationen Grundläggande inställning OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out 01/01/07(Mån) 19:34 3 Välj Kanalinställning med Grundläggande inställning 01/01/07(Mån) 19:34 4 Välj önskat språk med [Markör / ], och tryck sedan på OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out Grundläggande inställning OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out 01/01/07(Mån) English Français Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands 19:34 4 Välj Automatsökning med Grundläggande inställning 01/01/07(Mån) 19:34 Det valda språket markeras och aktiveras. 5 Tryck på [SETUP] för att avsluta. OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out Automatsökning Manuell sökning Flytta Apparaten börjar lagra kanaler som kan mottas i ditt område. 19

20 E3B43ED_.book Page 20 Friday, February 23, :28 AM Automatsökning --/--/--(---) --:-- 3 Välj Kanalinställning med Automatsöker nu Grundläggande inställning 01/01/07(Mån) 19:34 V.G. vänta OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out Vänta i några minuter tills lagring av kanaler är klart. Första installationen När automatisk kanalsökning har avslutats: Använd [PROG. / ] eller [Nummerknapparna] för att byta kanal. Vid användning av [Nummerknapparna], tryck på [0] först om du vill skriva in ett nummer med en siffra. Använd [INPUT SELECT] eller [PROG. / ] för att välja en extern ingångskanal ( AV1, AV2 eller AV3 ) på den här apparaten. bryt automatisk kanalsökning: Tryck på [RETURN R] under sökningen. Valet påverkas av hur TV-kanaler mottas i ditt område. Om automatisk kanalsökning avbryts under sökning, har vissa kanaler inte ställts in och kan därför inte visas. Du kan inte ändra kanalen när antingen, DVD eller VCR befinner sig i någon form av inspelningsläge (normal inspelning, OTR-inspelning eller Timerinpelning). Manuell kanalsökning Du kan ställa in varje kanal och dess egenskaper manuellt. 1 Tryck på [SETUP] i stoppläge. Inställningsmenyn visas. 2 Välj Grundläggande inställning med Inställningsmeny 01/01/07(Mån) 19:34 Skivhantering Redigering Dubbning Timer-program Titellista Grundläggande inställning Digitalljudinställning Spela upp Inspelning Display 4 Välj Manuell sökning med Grundläggande inställning OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out Automatsökning Manuell sökning Flytta 01/01/07(Mån) 19:34 5 Välj kanalnumret som du vill ändra inställning för med [Markör / ], och tryck på Manuell sökning 01/01/07(Mån) 19:34 Läge Kanal Dekoder Hoppa Kanal P01 21 P02 45 P03 63 P04 80 P05 88 P06 95 P P08 2 På På ARD Du kan välja platsnummer 01 till 99. Du kan hoppa till nästa eller föregående sida med [SKIP F] eller [SKIP B]. 6 Tryck på [Markör / ] för att påbörja sökning efter en tillgänglig kanal. Sökriktningen ändras om du trycker på [Markör / ]. Om du redan vet kanalnumret kan du ange kanalnumret direkt med [Nummerknapparna]. Se tabellen med kanalschemat och tryck tre siffror för att välja kanalnumret. (Välj kanal 4 genom att först trycka på [0] och sedan [0] och [4]. Eller tryck på [4]. När 4 visas ska du vänta i 2 sekunder.) Om du vill se denna kanal, tryck på [Markör ]. 20

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A2835 SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE. Viktig information

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A2835 SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE. Viktig information STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Användarhandbok / Videokassettspelare med GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A85 Innan

Läs mer

Användarhandbok HDD & DVD videoinspelare

Användarhandbok HDD & DVD videoinspelare E2G22ED_SV.book Page 1 Wednesday, July 18, 2007 12:30 AM Användarhandbok & DVD videoinspelare GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE Viktig information

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarhandbok DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515. Innehållsförteckning. Serienummer:

Användarhandbok DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515. Innehållsförteckning. Serienummer: H9977ED(SW).fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 2:16 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515 Användarhandbok PAL Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Lasersäkerhet... 2 Viktigt...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr.

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr. E8B04ED(SV).fm Page 1 Wednesday, May 24, 2006 1:06 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE Användarhandbok PAL GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Bruksanvisning DVD/CD-SPELARE OCH VIDEOBANDSPELARE. Centrum Sirius 120 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bruksanvisning DVD/CD-SPELARE OCH VIDEOBANDSPELARE. Centrum Sirius 120 INNEHÅLLSFÖRTECKNING H9770ED(SW).fm Page 1 Thursday, February 3, 2005 7:29 PM DVD/CD-SPELARE OCH VIDEOBANDSPELARE Centrum Sirius 120 Bruksanvisning PAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försiktighetsåtgärder...2 LASERSÄKERHET...2 VIKTIGT...2

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Användarhandbok DVD-SPELARE DVP-7000. Funktioner

Användarhandbok DVD-SPELARE DVP-7000. Funktioner E6B20ED(SV).fm Page 1 Wednesday, December 21, 2005 11:53 AM DVD-SPELARE DVP-7000 Användarhandbok Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Inledning...2 Om skivorna...3 Översikt över funktioner...4

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr.

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr. E6BJ0ED(SV).fm Page 1 Tuesday, May 30, 2006 10:48 AM DVD-SPELARE Användarhandbok GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics Märke: FUNAI Modell nr.:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Din manual PHILIPS MX5100VR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011289

Din manual PHILIPS MX5100VR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011289 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MX5100VR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

Bruksanvisning. FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bruksanvisning. FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT INNEHÅLLSFÖRTECKNING T6100EA(SW)_KAIHAN.fm Page 1 Wednesday, April 6, 2005 6:44 PM FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT Bruksanvisning PAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försiktighetsåtgärder...2 LASERSÄKERHET...2 VIKTIGT...2

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- NS30. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

2-635-893-81(2) DVD Recorder. Bruksanvisining RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation

2-635-893-81(2) DVD Recorder. Bruksanvisining RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation 2-635-893-81(2) DVD Recorder Bruksanvisining RDR-HX1010 2005 Sony Corporation VARNING Undvik risken för brand och elektriska stötar genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt. Öppna inte höljet.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

WD6D-D4413DB BRUKSANVISNING

WD6D-D4413DB BRUKSANVISNING DVD / VIDEO CASSETTE RECORDER WD6D-D4413DB BRUKSANVISNING EN PAL SECAM Modell / Serie nummer: Denna enhet har ett serienummer som finns på baksidan. Vänligen skriv ner modellnummer och serienummer och

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning 1. Inledning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Denna DVD-spelare är en Laser-produkt, klass 1, vilket

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer