Pointer Solutions Spitfire

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pointer Solutions Spitfire"

Transkript

1 Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008

2 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner en spårningslogg från din enhet...19 Se spårning utifrån ett tids intervall...22 Radera spårning från GPS enheten...23 Söka karta efter laddad spårningslogg...24 Reparera spårnings logg...26 Överför karturvalet till din telefon...34 Ta bort kartor från din telefon...37 Samla kartdata...40 Förbered kartan (kalibrera)...41 Frågor och Svar...48 i

3 Introduktion Denna manual innehåller alla viktiga funktionerna för Pointer Solutions - Spitfire programmet. Pointer Solutions - Spitfire är ett program som gör att du kan i efterhand se hur enheten förflyttat sig på en dator på en aktuell karta. Ni kan också lägga till och ta bort kartor från jägarens telefon med detta program. Ni kan dessutom också överföra egna kartor till jägarens telefon. Benefon ESC! telefon kallas sedan i manualen istället för Jägarens enhet. 2

4 Installation Installation av programmet 1. Placera Pointer Solutions Spitfire skivan i DVD läsaren, programmet startar automatiskt och vill göra en installation. Följ instruktionerna som följer och ha tillgång till detta dokument. Laddar ni ner programmet via nätet så följ instruktionerna i licensavtalet och nedladdnings sidan. Om ni vill spara kartorna från DVD på en dator och därmed också skapa en kopia kan ni enkelt göra så och också göra hela installationen därifrån. Ni kan också ha hämtat ned programmet och kartorna via Internet och då behöver ni bara spara detta i valfri mapp på datorn. 2. Om inte programmet startar automatiskt, kan ni öppna och köra setup.exe från det stället som ni sparade filen till eller direkt från er DVD skiva. 3. Välj installations språk: (Svenska) 3

5 4. Läs instruktionerna och klicka på Nästa 5. Läs och acceptera licensavtalet, klicka sedan på Nästa 4

6 6. Var skall programmet installeras? Klicka sedan på Nästa 7. Välj var programmet skall placera startgenväg, klicka sedan på Nästa 5

7 8. Övriga inställningar, klicka sedan på Nästa 9. Kontrollera installationen och när ni är nöjd, klicka sedan på Installera 6

8 10. Detta avslutar installationen av Spitfire, klicka sedan på Slutför 11. PointerSolutions Spitfire programmet startar automatiskt direkt efter installation. 7

9 Licens inmatning 1. Starta PointerSolutions - Spitfire programmet om det inte redan är igång. 2. Välj Arkiv meny och sedan Alternativ 3. Klicka på Enhetens Licenser Skriv in licenskoden i fältet längst ned. Koderna levereras tillsammans med användarlicensen. Klicka sedan på Lägg till licens. Upprepa detta för samtliga enheter såväl Jägerenheter som hundenheter. 8

10 4. Den nya licensen kommer sedan att visas i listan. 5. Samma sak gäller även för hundlicenser. 9

11 6. Lägg till Kartlicens. Klicka på Kartlicenser och skriv in licenskoden i den nedre textrutan Ny Kartlicens. Klicka sedan på knappen Lägg till licens. När licensen är tillagd klicka på OK. Obs! Det går ej att öppna medföljande kartor utan att ha angivit licens koder. 10

12 Karta DVD-skivan Maps, innehåller kartor från olika länder. Kartorna är landskartor över Finland, Sverige och Norge. Skivan innehåller också index kartor för en översikt över tillgängliga områden. Öppna kartan Kartan öppnas via Arkiv och Öppna Eller klicka på knappen. Först lönar det sig att öppna 1: kartan. En annan möjlighet är att öppna karta med dubbel klick direkt på sökkartan Index_map_all.tif. Om du själv laddar ned dina licensierade kartor måste denna översiktskarta laddas ned separat. För att sedan kopiera kartorna till din dator så bör de läggas i en mapp som överenstämmer med sökinställningarna i Spitfire under Arkiv/Alternativ och sedan Kartsökning. Ett bra ställe att lägga dem på är förslagsvis programmets standard katalog C:\Program\Spitfire\Spitfire Maps\ alt. Mina Dokument\Spitfire Maps\ Öppna Index_map_all.tif kartan, kan öppna tydligare kartor enkelt genom följande: Karta Sök & öppna Öppna Index_map_all kartan, klicka på önskat område med musens högerknapp och ett fönster för kart sökning öppnas: 11

13 Högerklicka på kartan i närheten av där ni söker kartor. Förslagsvis kan ni välja Sök karta vid markör. Kartans söksida öppnas: 12

14 Välj en önskad karta och klicka sedan på Öppna. När kartan öppnas kan ni välja att klicka på lägg till lager och det öppnas en ny karta ovanpå den första. (Ni har sedan flera kartor öppna ovanpå varann). I detta läge kan ni dessutom högerklicka på kartan och få sökalternativ med den öppnade kartbilden som utgångspunkt. 13

15 Vill ni istället sätta ihop hela den karta ni köpt eller mer lämpligt om ni inte har en väldigt kraftfull dator det område inom vilket ni behöver kartbilder ifrån, till ett karturval för att snabbt kunna öppna den i framtiden gör ni enligt följande. Öppna index_map_all enligt tidigare Höger klicka i det område som ert kartmaterial tex S04 Välj nu istället Sök och Överlappande kartor och följande dialog dyker upp. 14

16 Tag bort bocken ur rutan Stäng automatiskt vid öppning av karta markera sedan.gri filerna en efter en och klicka på Lägg till lager efter varje till dess att samtliga är markerade med en mapp framför namnet. När samtliga kartbilder du vill ha med är markerade med mapp framför klickar du på Stäng Klicka därefter på kartlager ikonen och följande dialog dyker upp. 15

17 Markera vilken fil som helst utom index_map_all och klicka på Ange Primär markera därefter Index_map_all och klicka på Tag bort Lager samt därefter på Stäng. Därefter gå till Arkiv Spara urval som skriv ett namn och klicka på Spara och sedan har ni ett eget karturval, detta kan man givetvis dela in och göra flera mindre och lätthanterligare urval för som sagt har ni en långsam dator lägg INTE in hela det inköpta kartmaterialet i ett karturval. I övrigt så finns även sökmöjligheterna vid högerklick på en öppnad kartbild så kan man bygga ut sin karta eftersom till att bli skräddarsydd eftersom man använder den, och sedan bara spara Min Karta genom att välja Spara Karturval eller klicka på så skapar ni eftersom ert eget skräddarsydda karturval utan att ha en raketdator. 16

18 Kart lager och inställningar Varje karta man öppnar i spitfire lägger sej i ett eget lager vilket har till funktion att man kan sätta ihop flera kartor till en stor för bättre översikt eller ha flera kartor med olika skala eller olika typ över samma område uppe på skärmen samtidigt och växla mellan dessa som man vill samt även blanda dessa vid laddning till Jägarenheten. För att öppna flera kartor öppnar man lagerhanteringen enligt nedan och sedan klickar på lägg till lager Växla mellan lagren:. Och välj tex 1: kartan och klicka på Ange primär för att bestämma ordnings följd för visningen. Obs! Detta alternativ finns inte om man bara har en karta. 17

19 Anslutning Anslut GPS enheten till datorn. Välj via Arkiv, Alternativ och klicka på Kommunikation. Välj inställningar via dropp listerna. Maximal hastighet är Vid problem kontrollera COM portens nummer och Klicka på Kontrollera handenhetens anslutning för att försäkra sig om att allt är ok, om ni är säker på att ni har rätt komports nummer och ändå inte får kontakt kan ni prova med lägre hastighet. 18

20 Ladda ner en spårningslogg från din enhet 1. Välj kom port som din telefon är ansluten till genom att välja Alternativ från Arkiv menyn och välj rätt port från rullisten. Lämna överföringshastigheten på om du inte har problem med kommunikationen med din telefon Klicka på Kontrollera handenhetens anslutning knappen för att verifiera att allt är OK. 2. Det är denna funktion som man använder för att spara hundenhetens spårlogg. 3. Från Visa menyn välj Spårningsloggar 19

21 4. Klicka på Hämta knappen för att påbörja hämtningen av spårningslogg från din enhet. 5. Som standard visas spåret med den färg som är inställd under Visa delen under Alternativ på Arkiv menyn. 20

22 6. För att ändra färg på spåret eller beskrivande text till det, från spårningslogg listan dubbelklicka på spåret eller markera och klicka på Egenskaper knappen. 21

23 Se spårning utifrån ett tids intervall Det kan vara svårt att tyda ett spår som finns över ett längre tidsintervall och i samma område. Bestäm en önskad dag eller ett datum intervall genom att klicka på knappen Ni kan välja en enstaka dag eller flera dagar genom att markera med att hålla ner vänterknappen på musen och dra över kalender dagarna som ni vill se. Dags intervall fungerar också med enheter dataregistrerar fil. OBS! Dags intervall spårning fungerar då inga register har sparats. 22

24 Radera spårning från GPS enheten. Klicka på knappen för att ta bort spåren ur enheten, ni får sedan denna dialogruta, klicka där på Ja och rutten tas bort. OBS! Detta fungerar inte på alla enheter. Med Pointer / Benefon ESC!: kan ni ta bort spåret manuellt via Meny Inställningar GPS Kartdetaljer och välj sedan Radera spår. 23

25 Söka karta efter laddad spårningslogg 1. Ni måste ha en giltig licens över det aktuella området vid Kartsökning. Detta gäller för kartor som finns på DVD skivan. Om ni har kopierat kartor via datorns hårddisk kommer index registret att uppdateras vid användning även för dessa. 2. Välj ett eller flera spår från spårningslogg listan. Håll nere shift eller ctrl och vänster klicka med musen för att välja ett enstaka spår. Klicka sedan på Sök kartor knappen för att visa en lista över de kartor som stämmer med urvalet via spårningsloggar. 24

26 3. För att öppna en karta från sökresultats listan, dubbelklicka på en av de listade kartorna eller markera den och klicka på knappen. För att kombinera kartan med en som redan är öppen klicka på knappen istället. 25

27 Reparera spårnings logg GPS enheten sparar spår som data filer (segment). För varje ny spårning skapas en ny fil där varje start och stopp punkt är en ny fil. Om man överlappar det spårade området är det bäst att avbryta och starta en ny spårning. Ni har dock möjlighet att reparera loggen med verktyget nedan. Klicka på knappen och verktyget öppnas. GPS enheterna är olika och har olika förutsättningar beroende på vilken version. Därför kan olika resultat uppkomma vid användning av detta verktyg. Verktyget försöker att återskapa data filer (segment) som saknas. Ett vilkor som gäller är 1000 meter, med andra ord en ny spårning på mer än 1000 meter från tidigare startar en ny spårnings fil och under 1000 meter sparas denna i kombination med tidigare filer. 26

28 Spår display Klicka på eller knapparna för att visa eller dölja era valda spårnings loggar. För att ta bort ett valt spår, klcka på knappen. För att visa detaljerad information om varje enskild spårningspunkt, se till att rutnätet är avstängt via Rutnät under Visa menyn eller genom knappen i verktygsfältet. Den detaljerade informationen kan nu ses genom att man för muspekaren över de enskilda spårningspunkterna i kart fönstret. Spara nedladdade spårningsloggar Spårningsloggar kan sparas så att man kan öppna de senare. Välj ett eller flera spår från listan och klicka på knappen. Spitfire kommer att fråga efter ett filnamn och sedan spara spåret/n. Spitfire använder.gpx filformat för att spara spårningsloggar, detta filformat har snabbt kommit att bli defacto standard för spår, rutter och waypoints utbyte mellan olika enheter och fabrikat så att spårningsloggar sparade i Spitfire kan direkt läsas av mängder av andra programvaror. 27

29 Karthantering Överför och zooma karta Kartan kan flyttas genom: Att använda alternativ i dropplisten Hålla ner Shift knappen och flytta kartan med musen. Eller genom att rulla mushjulet upp och ned. Knappen återställer kartan att rymmas på skärmen För att zooma kartan: Använd + och tangenterna eller dropplisten i verktygsfältet Eller genom att rulla med mushjulet och med Ctrl tangenten nedtryckt. 28

30 Skapa karturval 1. Välj Öppna från Arkiv menyn, sök efter kartbilder (*.gri, *.tif etc.) Och klicka på Öppna knappen. 29

31 2. Om det röda rutnätet inte visas på kartan välj Rutnät från Visa menyn. 30

32 3. För att välja kartrutor som ska skickas till din telefon, vänster klicka på musen på en icke vald ruta håll nere musknappen och dra över de rutor som du vill ha med, och det omvända för att avmarkera ett val, detta går att göra genom att klicka en gång på varje ruta också. Alternativt så håll nere ctrl knappen innan du klickar första gången och dra sedan musen över det område du vill välja. Kartan kan panoreras på skärmen antingen genom rullisterna, eller hålla nere shift och sedan klicka och dra eller använda mushjulet för att skrolla upp/ner alt med shift nedtryckt vänster/höger. Zoomen kan justeras antingen genom förstoringsglaset eller mushjulet med ctrl nedtryckt. 31

33 4. Färg till gråskale konverteringen kan kontrolleras genom att öppna kartrute förhandsvisningen Kartruta och översikt från Visa menyn. Rastreringsmetoden, ljusstyrka kontrast och färgmix kan alla justeras. Välj ruta att förhandsvisa genom att föra muspekaren över den. Håll nere shift tangenten för att förhindra att rutan växlas när du för musen tillbaka till dialogrutan. Experimentera gärna så att du får en visning av kartan som du trivs med. Den inställning som brukar fungera bra med svenska kartor i ESC! är Ljusstyrka -255 och Kontrast

34 5. För att spara urvalet för användande vid ett senare tillfälle välj Spara urval eller Spara urval som från Arkiv menyn. Det sparade urvalet kommer att ges namn med.tsl filnamns tillägg och kan laddas till Spitfire genom att välja Öppna från Arkiv menyn. 33

35 Överför karturvalet till din telefon 1. Välj kom port som din telefon är ansluten till genom att välja Alternativ från Arkiv menyn och välj rätt port från rullisten. Lämna överföringshastigheten på om du inte har problem med kommunikationen med din telefon Klicka på Kontrollera handenhetens anslutning knappen för att verifiera att allt är OK. 2. Om nödvändigt ladda ditt karturval från disk genom att välja Öppna från Arkiv menyn. 3. Nu väljer du Överför karta från Handenhet menyn. 34

36 4. I dialogrutan kan du om nödvändigt ändra kartnamn och karttyp, kartnamn är det namn din karta kommer att få I telefonen. 5. När du är klar klicka på Starta knappen. 35

37 6. Kartrutorna kommer sedan att överföras till telefonen en och en. 7. När överföringen är klar klicka på Stäng" knappen. Alternativt tagga I rutan Stäng automatiskt så stängs det automatiskt efter överföring. 8. Får du ett felmeddelande om att det inte finns tillräckligt med utrymme för dina kartor i telefonen måste du antingen gör om ditt urval med mindre antal rutor eller rensa befintliga kartor från telefonen enligt nästa kapitel. 36

38 Ta bort kartor från din telefon 1. Välj kom port som din telefon är ansluten till genom att välja Alternativ från Arkiv menyn och välj rätt port från rullisten. Lämna överföringshastigheten på om du inte har problem med kommunikationen med din telefon Klicka på Kontrollera handenhetens anslutning knappen för att verifiera att allt är OK. 2. Från Handenhet menyn välj Hantera kartor 37

39 3. En dialobox kommer upp och listar namnen på de kartor du har I din telefon. 4. Välj de kartor du vill radera genom att tagga I boxen vi kartnamnet. 5. Tryck på Ta bort knappen och sedan Ja för att bekräfta. 6. Efter ett tag (detta kan ta flera minuter) kommer den normala dialogboxen tillbaka vilket indikerar att raderingen är klar. Ta bort dialogen genom att klicka på Stäng knappen. 38

40 Skapa egna kartor En karta till ESC! Består av ett urval av kartrutor Varje ruta är en bild på 240 x 240 pixlar som är associerad med en geografisk position uttryckt i Latitud och Longitud med WGS84 som kartdatum. I övrigt måste Latituden stiga linjärt nedifrån och upp samt Longituden stiga från vänster till höger. Tyvärr så är de flesta tillgängliga kartorna inte i detta format, men Spitfire innehåller verktygen för att omprojicera kartorna så att de passar till din ESC!. Kartladdning till din ESC! sker i 3 grundläggande steg: 1. Förbered dina kartdata genom att placera och ange kända geografiska referenspunkter på kartbilden( Kalibrera). 2. Skapa ett urval av kartrutor. 3. Överför kartorna till din telefon. Det första steget är helt klart det mest komplicerade men behöver bara göras en gång för varje ny karta. OBS! Detta steg gäller endast om du har för avsikt att göra egna kartor som tex inskannade kartor eller kartbilder som hämtats från andra program. 39

41 Samla kartdata Det finns ett flertal sätt att samla kartdata på. Det enklaste och smidigaste är givetvis att köpa färdiga kartor, men det finns alternativ som är billigare och det kan även vara så att de kartor du önskar inte finns att köpa färdiga, då finns alternativen att skanna in kartor eller ladda ned fria kartor från nätet osv. Det kan ju till och med vara så i vissa applikationer att man vill göra egna kartor. Men som sagt det enklaste är givetvis att ha färdiga digitala kartor eller tom helt förberedda för ESC! som i fallet med Spitfire-Pointer. 40

42 Förbered kartan (kalibrera) 1. Från Arkiv menyn välj Ladda och kalibrera karta. 2. Sök efter kartbilden och klicka sedan på Öppna. 41

43 3. Välj projektionstyp från projektionslisten, projektionstypen måste stämma mot kartbilden för att kunna räta upp kartan korrekt, Om du inte vet vilken projektion du ska välja och kartan endast täcker ett litet område tex 50km i fyrkant så blir det tillräckligt exakt om du väljer Latitud/Longitud projektion som bara korrigerar för rotation och vridning. Om du kan hitta 3 eller fler kända koordinater kan du använda Polynomial anpassning som matematiskt beräknar korrekt sträckning av kartbilden. För bästa resultat ska du använda 2 eller 3 ordningen men dessa kräver fler kända koordinater. 42

44 4. Klicka på "Installation" knappen för att ställa in projektionsparametrar(går inte om du valt Lat/Lon). Många nationella rutnät system finns fördefinierade tex för RT90 välj först Transverse Mercator och sedan rätt val från listen Förval Sweden RT90 2,5 gon V är vanligast på svenska kartor När du är klar klickar du på Stäng knappen. 5. Sedan måste du lägga till några referens punkter, en referens punkt talar om vilken geografisk position en bestämd pixel på kartan har. Du måste ange minst 2 men för ett bra resultat helst 3 eller fler, med 3 eller fler punkter är det möjligt att korrigera en oönskad vridning av kartan som kan uppstå företrädesvis vid användning av inskannade kartor. Referenspunkterna skall helst vara så mycket spridda över hela kartbladet som möjligt men absolut inte bara på linje vertikalt eller horisontellt, vid användning av inskannade kartor bör du undvika referenspunkter nära kanterna på kartan eftersom det kan uppstå vridningar från skannern där. För att lägga till en referenspunkt välj från dropplisten om du vill lägga in positionen som Latitud/Longitud eller som Östlig/Nordlig rutnäts position, om du har valt Latitud/Longitud som projektion kan du bara ange Latitud/Longitud positioner. 43

45 6. För att placera en referens punkt på kartan, klicka bara på kartbilden där den skall vara, då blir det en blå markering där. Den blå markeringen kommer att följa muspekaren så länge vänster musknapp är nedtryckt. Bildens X och Y offset kommer att uppdateras om punkten flyttas. När du är nöjd med placeringen skall du skriva in tillhörande koordinater i rutan för Lat/Lon eller Öst/Nord i dialog rutan. Du måste sedan klicka på "Lägg till" knappen för att lägga till den färdiga referens punkten till listan. Upprepa denna procedur för varje referenspunkt du vill lägga till. För att modifiera en färdig referenspunkt klicka på den i listan för att ladda informationen i redigeringsboxen alt. dubbelklicka på den för att visa den på kartan också. Du kan nu editera referenspunktsinformationen, När du är klar klicka på "Uppdatera" knappen för att kopiera tillbaka den nya informationen till listan. 7. Här får man även se upp med hur man skrivit in positionerna, dvs i vilket format de är på ursprungskartan man tar de ifrån, beroende på detta kan kartan börja luta åt lite olika håll mm, ett bra tips om man inte får ordning på detta kan vara att fara ut med sin GPS och ta ett antal fasta referenspunkter och sedan skriva in dessa med lat/long OBS! även lat/long kan skrivas in i flera olika format mer om detta brukar finnas att läsa i tex GPS manualer mm. Men som sagt trägen vinner. (Ett exempel på bild efter punkt 9) 44

46 8. Om kartbilden har kanter som du vill bli av med eller om du bara är intresserad av en del av kartan kan du använda Stödlinjer för att klippa ut den del du vill använda av kartan. Klicka på Stödlinjer knappen sedan är det bara att dra i och skala om den röda rektangeln till att täcka det område av kartan du vill ha. När du är klar klicka på Stödlinjer knappen igen. 45

47 9. När du är klar med att lägga till referenspunkter klicka på "Spara" knappen. Spitfire kommer då att skapa en fil med samma namn och i samma katalog som kartbilden, men med ett.wld filnamns tillägg. Denna innehåller all geografisk information som du har angett. När den är sparad kommer Spitfire att fortsätta att kalibrera kartan och beroende på kartstorleken och datorns hastighet kan detta ta någon minut. 46

48 10. När kalibreringen av kartan är klar är det att rekommendera att spara den som en Spitfire georaster fil (.gri). Detta förhindrar att Spitfire måste kalibrera om kartan varje gång den öppnas. Börja med att välja lager dialogen genom att klicka på Lager i Visa menyn. Välj rätt lager och klicka på Egenskaper knappen. Uppdatera kartnamn, karttyp och skala om det behövs, dessa värden används som grundinställning när kartan överförs till telefonen. Sedan kan övrig information skrivas in under kartinformation och sparas för framtida referens. När du är nöjd klicka på Spara som GRI knappen för att spara den färdiga kartan. Som tillägg kan du klicka på Skapa GeoTIF under Arkiv menyn så kan den sparade kartan sparas som en Geo Tif fil med en extra ESRI format världsfil (ett vanligt format som många programvaror kan läsa). 47

49 Frågor och Svar F. Vad innehåller filer med ett.gri filnamns tillägg? S. Filer döpta med ett.gri filnamns tillägg är Geo Raster bilder. Detta är Spitfires inbyggda fil format och innehåller följande information Reprojiserad och komprimerad kart bild Positions data för att relatera kartbilden till en geografisk plats. Förinställd kartskala när den överförs till telefonen i fullt format dvs rut storlek på 240 x 240 pixels. Det förvalda kartnamnet som kommer att visas I telefonen. Den förvalda karttypen dvs Vägkarta, Topografisk karta osv. F. Vad innehåller filer med ett.tsl filnamns tillägg? S. Filer döpta med ett.tsl filnamns tillägg är Spitfires kartrute urval. Detta är filer du kan skapa när du sparar från Spitfires Arkiv meny och de innehåller följande information. Filnamnet på den associerade kartbilden. En lista på vilka kartrutor som valts för överföring. Kartskalan vid en rut storlek på 240 x 240 pixels, skriver över skalan angiven i.gri filen. Kartans namn, skriver över informationen i.gri filen. Kart typen, skriver över informationen i.gri filen. Färg till gråskala konverterings information. Den valda rutnäts storleken kvadratiskt. Det valda rutnätets Origo. OBS: Om du flyttar eller döper om en.gri fil efter skapandet av ett kart urval kommer du att bli uppmanad att söka efter filen nästa gång du öppnar urvalet. 48

50 F. Vad innehåller filer med ett.wld filnamns tillägg? S. Filer med ett.wld filnamns tillägg Innehåller den positions information som behövs för att knyta en kartbild till en geografisk plats. En.wld måste ligga i samma mapp som den associerade kartan och ha samma namn (frånsett en annan filnamns tillägg). Skapandet av.wld filer dyker upp när du väljer att kalibrera karta från arkiv menyn. En.wld fil är helt enkelt en 6 linjers text fil som innehåller nedanstående information: 1. Antalet grader (decimalt) för longitud som är representerat av en enskild pixel. 2. X rotation (används ej måste vara 0). 3. Y rotation (används ej måste vara 0). 4. Antalet grader (decimalt) för latitud som är representerat av en enskild pixel. 5. WGS84 grader (decimalt) longitud för övre vänstra karthörnet. 6. WGS84 grader (decimalt) latitud för nedre högra karthörnet. I Spitire version 2 har formatet för.wld filer ändrats för att stödja multi punkts kalibrering och innehåller kartprojektion och parametrar, den rutpunktsinformation som angavs när kartan kalibrerades och tillhörande kartdatum. F. Vad är en kartruta? S. För ESC! Telefonen består en karta av en samling kartrutor där varje ruta är 240*240 pixels i fyrkant som en del av kartan. Det är inget krav att rutorna angränsar varandra, vilket tillåter dej att använda endast de rutor du behöver. Justering av storleken på Spitfires urvals rutnät gör att Spitfire minskar upplösningen på varje ruta för att behålla storleken 240*240 pixlar vilket medför att du kan rymma ett större område med karta i din telefon. F. Vad är det primära kartlagret? S. Det primära kartlagret är det lager som styr skalningen av de andra kartlagren för att bibehålla rätt positionering och storlek. Tex om en storskalig karta är det primära lagret och en småskalig karta placeras över så minskas den kartans pixelstorlek så att den passar korrekt in ovanpå, och vice versa, normalt så är det inte så stora skal skillnader mellan kartorna så att man märker av skillnaden i pixelstorlek. Som standard är det primära lagret den första karta som laddas in i Spitfire, men detta kan ändras via lager dialogen via menyn eller knappen. 49

51 F. Hur ändrar jag ordningen på hur kartlagren visas? S. Lager ordningen kan ändras via lager dialogen, som man hitter via menyn eller knappen. Välj det lager du vill flytta och klicka sedan upp ner pilarna till höger för att flytta lagren upp/ner. F. Vad är Georeferensning/ Kalibrera? S. Georeferensning/ Kalibrera är den term som används för att beskriva att man placerar ut geografiska kordinater på en kartbild. Detta tillåter Spitfire och din ESC! telefon att relatera Latitud och longitud till korrekt position på kartbilden. F. I vilket format ska Latitud och Longitud skrivas in i "Kalibrera karta" dialogen? S. Du kan ange latitud och longitud kordinaterna i decimal eller GMS (Grader, minuter, och sekunder) formaten. GMS Kordinater kan anges i båda följande format, D anger riktning (N för norr, S för syd, O för Öst, eller V för Väst): Dgg mm ss.s Dgg mm.m Om du anger en kordinat som är söder om ekvatorn eller väst om 0 meridianen(greenwich) så ange Lat eller Lon med minustecken före; tex, grader latitud and grader longitud. F. Hur Kalibrerar (Georeferensar) jag en karta? S. Öpnna en kartbild genom att använda Arkiv och Öppna. Se till att filen finns på ett skrivbart media och EJ på CD o dyl,kopiera isåfall först in den på hårddisken eftersom positionsdata lagras i samma katalog. Klicka på knappen Kalibrera karta för att starta kalibrerings dialogen. Först ska du välja kartprojektion från rullisten, Kartprojektion är de parametrar som används för att det svängda jordplanet skall visas på ett riktigt sätt när man lägger det platt på en karta. Benefon ESC! Kräver att kartorna är plattade i ett format så att Latitud är stigande nerifrån och upp samt Longitud är stigande från vänster till höger och det skall ske linjärt. Om din karta redan är projiserad i ett sådant format skall du använda Latitud/Longitud projektion. Annars skall du välja den kartprojektion som använts vid skapandet av kartbilden. Att välja rätt kartprojektion är viktigt, men kan vara svårt 50

52 eftersom det sällan står skrivet på kartan. Som en första gissning ska du kanske prova Transverse Mercator då det är väldigt vanligt (bla RT 90 är en sådan). Efter du valt projektion skall du klicka på Installation knappen, för att ställa in övriga parametrar för den projektion du valt. Spitfire innehåller korrekta parametrar för de flesta rutsystem bla RT90, på kartor som täcker hela sverige är 2,5Gon V vanligast är det mer lokala kartor måste du kolla vilken som används tex via lantmäteriets hemsida, de flesta rutsystem finns i rullisten. Tex om du har en kopia på en karta 1: som är gjord i RT90 så är det oftast RT90 2,5 Gon V som skall väljas. Om du inte kan få reda på vilket format som gäller prova då "Polynomial Anpassning" alternativet. Välj Latitud/Longitud från projektions listen, och välj sedan "2nd Order" från Polynomial anpassnings listen. Använder du denna metod behöver du minst 6 st referenspunkter, Spitfire kommer då att reprojisera kartan genom en polynomial ekvation utifrån angivna referenspunkter. Olika delar av världen använder olika metoder för att beräkna jordens form. Denna matematiska modell kallas ellipsoid. En given latitud och longitud enligt en ellipsoid kan visa en helt annan position med en annan ellipsoid. Ett datum specifiserar origo punkten för latitud och longitud värdena och även referens ellipsoiden. Spitfire tillåter att du anger 2 datum under kalibrerings processen den första är i projektions inställnings dialogen det första datumet används för konvertering mellan olika rutnätsformat angivna som Nordlig, Östlig, Latitud och Longitud, Det andra datumet behöver du bara om du sätter in referens punkter med Latitud Longitud värden. Detta datum anger du i huvuddialogen för kalibrering när du har valt Latitud/Longitud som referenspunkts typ, Och blir kopplad till alla Lat/Lon värden du anger. Under reprojiseringsarbetet kommer alla Lat/Lon värden att måsta konverteras till Nordlig Östlig så projektions datumet måste vara korrekt angivet även om du anger dina referenspunkter i Lat/Lon. Du skall nu ange minst 2 referenspunkter, varje referenspunkt är en geografisk position på en specifik pixel i kartan. Det är att föredra att använda fler punkter speciellt om du använder en skannad karta. 3 punkter kommer att korrigera för rotation samt 4 och fler även för vridning. Den inbyggda alogaritmen försöker hitta bästa passning för översättning av de angivna punkterna, du kan därefter märka att noggrannheten på kartan ökar ju fler punkter du anger. Generellt skall du försöka sprida punkterna så mycket som möjligt över kartan så långt från varandra som möjligt, En i varje hörn tex, däremot skall du undvika att vara för nära kanterna om du använder en skannad karta eftersom det ofta finns avvikelser där pga skanningen. Du skall även se till att inte alla punkter hamnar på linje vare sej vertikalt eller horisontellt. För att lägga till en referens punkt klicka på kartan där den skall vara, placeringen kan ändras genom att hålla ner shift och använda piltangenterna. Pixelns position överförs automatiskt till dialogrutan. När du är nöjd med positionen skriv in antingen Lat/Lon eller växla till rut position och skriv in Nordlig Östlig rut position. Klicka på "Lägg till" knappen för att lägga till punkten I listan. För att ändra en referens punkt, klicka på den i listan, dess värde överförs automatiskt till dialog rutan. Uppdatera det som skall ändras och klicka sedan på "Uppdatera" knappen, dina nya värden ersätter de i listan. Klicka på "Gå till" knappen för att visa en XY position på kartan alt. dubbelklicka på en punkt i listan. 51

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5.

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5. BERNINA Broderisoftware Version 5.0 i texten nedan kallat BBS BERNINA EditorLite BERNINA EditorPlus BERNINA DesignerPlus Snabbguide 1 Innehåll Kapitel 1 Introduktion BERNINA Broderisoftware - programnivåer

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Hur du använder Quelea

Hur du använder Quelea Hur du använder Quelea Om manualen... 4 1. En kort introduktion till Quelea... 5 1.1. Layout... 6 1.1.1. Gudstjänstordningar och databas... 6 1.1.2. Förhandsgranskning... 8 1.1.3. Live... 9 1.2. Ställa

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se Snabbguide ZoomText v. 10 www.insyn.se Innehåll Välkommen till ZoomText 10 5 Systemkrav 5 Installation av ZoomText 6 Aktivera ZoomText 6 Starta ZoomText 7 ZoomText s kontrollpanel 8 Starta och stänga

Läs mer

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda KDE Partition Manager 6 2.1 Huvudfönstret........................................ 6 2.2 Handledning: Ändra en partitions storlek........................

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer