ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006"

Transkript

1 3-001 ONSDAGEN DEN 22 MARS ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl ) Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet torsdagen den 16 mars Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet Vill de politiska grupperna uttala sig om detta meddelande från presidiet? Martin Schulz, för PSE-gruppen. (DE) Herr talman! Som ni kan föreställa er har den information som ni har gett kammaren i dag frammanat en intensiv reaktion i vår grupp. En av de 200 ledamöterna i socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har själv fallit offer för ETA:s terrorism, eftersom hennes make mördades av ETA. Jag hoppas att ni går med på att jag ber min kollega Bárbara Dührkop Dührkop att säga några ord på vår grupps vägnar. (Applåder) Inkomna dokument: se protokollet Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet Bárbara Dührkop Dührkop, för PSE-gruppen. (ES) Herr talman, mina damer och herrar! ETA:s tillkännagivande om ett permanent eldupphör, som har bekräftats, är oerhört hoppfulla nyheter för alla medborgare i Spanien, och därmed för alla medborgare i Europa Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet Juridiska yrken och det allmänna intresset av ett fungerande rättssystem (ingivna resolutionsförslag): se protokollet Meddelande från ordförandeskapet Talmannen. Innan vi övergår till föredragningslistan måste jag berätta om några nyheter för er som är positiva för en gångs skull: en positiv nyhet som har att göra med situationen i Spanien, men som jag menar är bra för hela Europa. Jag avser en kommuniké som ETA utfärdade i dag, i vilken man tillkännagav ett permanent eldupphör. (Applåder) Vi har fått en glimt av en framtid utan terrorism. Det är nu läge att handla lugnt och försiktigt. Det är också läge att minnas offren för terrorismen, och de är många. Det är läge för hopp, för en förening av alla demokratiska politiska krafter. Jag säger återigen att detta är goda nyheter inte bara för det spanska samhället utan för hela Europa, eftersom det visar att terrorismen kan bekämpas med demokratiska krafter. Tack för applåderna, mina damer och herrar. (Applåder) Vi uppmanar till enighet bland alla europeiska demokrater, nu och i framtiden, för att vi ska kunna skapa en slutgiltig fred. Som ni har sagt, herr talman och jag är djup rörd när jag säger detta så är detta ett tillfälle att minnas offren. (Ihållande applåder) Hans-Gert Poettering, för PPE-DE-gruppen. (DE) Herr talman! Vår högt respekterade kollega Bárbara Dührkop Dührkops avslutande kommentarer skulle också ha varit mina inledande, dvs. att våra tankar i dag finns hos de män och kvinnor som har mördats av ETA och hos deras familjer. Samtidigt som vi naturligtvis är glada över detta tillkännagivande vill vi å det bestämdaste säga att man nu inte får ge några politiska belöningar till ETA. Vid en tidpunkt som denna, då vi hoppas på en fredlig framtid för hela Baskien och hela Spanien, går våra tankar till folk över hela världen som dör på grund av terrorism eller som berövas sina fri- och rättigheter, som i Vitryssland just nu där en del av oppositionen fängslas. Som fritt valda ledamöter av Europaparlamentet är det vår moraliska plikt att uttala oss närhelst skyddet av den mänskliga värdigheten och det mänskliga livet står på spel, eftersom den mänskliga värdigheten och skyddet av det mänskliga livet är det som värderas högst i Europa och i världen. (Applåder) 3-012

2 Graham Watson, för ALDE-gruppen. (EN) Herr talman! När ni i vanliga fall lämnar ordet till de politiska gruppledarna är det för att vår värld har drabbats av en tragedi. Därför är det i dag ett nöje att vara inbjuden för att fira något som enbart kan betraktas som en seger. I Västeuropa har vi, tack vare efterkrigsgenerationens politiska ledare, demokrati. I en demokrati når man förändring genom omröstning, inte genom ammunition. ETA:s, IRA:s, Röda brigadernas och andra terroristgruppers tidigare gärningar har varit oförsvarliga terroristaktioner. Som företrädare för Alliansen liberaler och demokrater för Europa välkomnar jag den process i vilken ETA har utlyst denna vapenvila. Jag ser fram emot att dialog och demokrati ska kunna ligga till grund för förändring i Spanien och över hela vår kontinent. (Applåder) Daniel Marc Cohn-Bendit, för Verts/ALE-gruppen. (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Vår grupp fick höra nyheterna om ETA:s kommuniké för omkring två timmar sedan och vi vill göra följande uttalande. Detta tillkännagivande från ETA visar två saker. För det första att demokratierna gör rätt i att protestera mot terrorismen. (Applåder) För det andra visar tillkännagivandet att demokratierna, även om de gör rätt i att protestera mot terrorismen, även måste kunna förhandla och samtala om saken. Detta ägde rum i Nordirland och det håller på att ske även i Spanien. Jag gratulerar alla politiska krafter i Spanien som har kunnat visa sin ståndpunkt och förhandla eftersom de båda sidorna måste kunna tala med varandra för att förhindra en massaker. Jag gratulerar därför den spanska regeringen och alla dem som har haft styrkan att visa vad de står för och att de inte tänker ge vika, utan att de istället vill bli av med terrorismen, och slutet för terrorismen hänger alltid på förhandlingar. Vi har dessutom begärt att ETA ska skicka sin skrivelse om eldupphör till Hamas så att de kan inspireras av den. (Applåder) Brian Crowley, för UEN-gruppen. (EN) Herr talman! Jag ansluter mig till mina kolleger genom att välkomna ETA:s beslut. Tyvärr är det för sent för många av offren, men tänk bara på alla framtida offer vars liv har skonats tack vare det beslut som har fattats i dag. Med den kommande tidens fred och förhandling i Spanien som är ett resultat att detta beslut vill jag påminna om att tanken om vapenvila och förhandling inte innebär underkuvande. Det måste finnas ömsesidig aktning mellan argumentets olika sidor och det måste finnas respekt för olika åsikter, men viktigast av allt är att vi aldrig får glömma att liv har offrats i onödan för att människor vägrade att prata med varandra på lika och jämställda villkor. Om inte annat så har EU under sina 50 år bevisat att detta är den bästa fredsprocess som finns, eftersom den baseras på dialog, ömsesidig respekt, förståelse och tolerans inte acceptans av alla olika åsikter. Det baseras på respekt för människor med olika åsikter och fokuserar på sätt att arbeta tillsammans. Slutligen är den möjlighet som nu presenteras genom ETA:s beslut banbrytande, men vi får inte glömma att möjligheten passerar förbi, den stannar inte upp: vi måste ta tag i den nu och arbeta för att fullborda de idéer som den för med sig. (Applåder) Sylvia-Yvonne Kaufmann, för GUE/NGL-gruppen. (DE) Herr talman! Jag stöder allt som de föregående talarna har sagt och jag vill särskilt tacka Bárbara Dührkop Dührkop. Jag vill göra en sak fullständigt klar: inget kan berättiga terrorism. Det är viktigt att alla demokratiska partier, alla medborgare som bor i demokratier och lever i fred, tydligt säger: vi accepterar aldrig terrorismen, vi vill inte veta av den, utan vi vill leva i fred och vänskap med varandra. Varje offer för terrorismen är ett offer för mycket. Demokrati och mänskliga rättigheter: vi står alla för dessa värderingar. Jag hoppas att denna dag med tillkännagivandet från ETA verkligen kommer att resultera i en politisk och fredlig lösning på problemen i Spanien. (Applåder) James Hugh Allister (NI). (EN) Herr talman! Jag välkomnar med eftertryck detta tillkännagivande. Jag vill även uttrycka min sorg och mitt medlidande med ETA:s många onödiga offer. Jag gör det ur ett personligt perspektiv, eftersom vi i Nordirland har lidit på samma sätt under årtionden av terrorism. Jag vill ansluta mig till era ord om försiktighet efter erfarenheterna i Nordirland. Vapenvilan är förvisso bra. Vi hoppas att den är permanent, men Hans-Gert Poettering har helt rätt: man kan och bör inte belönas för att man gör det som är rätt. Det misstag som gjordes i mitt land när ETA:s systerorganisation förklarade vapenvila 1994 var att alla forcerade fram politiska belöningar för det som hade åstadkommits. Det visade sig vara ödesdigert, eftersom det främjade tron på att kunna stå med en fot i vardera lägret. Du kan inte vara terrorist på natten och politiker på dagen. Övergången till uteslutande fredliga medel måste vara total. De spanska myndigheterna bör därför dra lärdom av erfarenheterna i Nordirland. De bör pröva ETA:s engagemang och ärliga uppsåt och inse att man varken kan eller bör dela ut belöningar för handlingar som var nödvändiga och riktiga.

3 Jag välkomnar vapenvilan och framför samtidigt detta råd och denna varning som hämtats från erfarenheterna i mitt land. (Applåder) Jens Peter Bonde, för IND/DEM-gruppen. (DA) Herr talman! Jag vill också välkomna eldupphöret och att man lägger ned vapnen och ersätter dem med valsedlar. Jag kommer från ett område mellan Danmark och Tyskland där det har varit krig och konflikter i evigheter och där man, genom att bevilja ömsesidiga rättigheter, respektera nationella minoriteter och fastställa gränserna i folkomröstningar, skapade en situation där de gamla fienderna blev vänner. Jag har erfarit denna process i Nordirland. När vi besökte provinsen för första gången i egenskap av ledamöter av Europaparlamentet, kontrollerade man noga om vi hade några vapen innan vi åkte till vårt hotell. Vid senare tillfällen var det ett fridfullt Nordirland som vi besökte. Processen är möjlig. Jag hoppas att man till sist kan skapa fred i Spanien och Baskien Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE). (ES) Herr talman! Kommunikén från terroristgruppen ETA förändrar inte situationen i Spanien på något sätt. I kommunikén skriver man att ETA ska stoppa dödandet så länge som det anses lämpligt och att man gör det för att kunna uppnå sina förment politiska mål. Genom kommunikén, som inte innehåller ett enda ord om ånger, som inte innehåller någon begäran om förlåtande, som inte innehåller det minsta tecken på att man vill följa rättsstatsprincipen, visar bara denna brottsliga grupp återigen vilken cynism och moralisk nedrighet den besitter. Jag hoppas att den spanska regeringen bara kommer att godta en typ av kommuniké från ETA: en som tillkännager att gruppen upplöses och överlämnar sina vapen och en i vilken man ber alla dem om förlåtelse som har fått lida och utstå så mycket orättfärdig smärta. (Applåder från mitten och från höger) Talmannen. Jag tackar er alla för ert gensvar på ETA:s kommuniké James Nicholson (PPE-DE). (EN) Herr talman! Jag vill liksom ni och det spanska folket välkomna de goda nyheter som ni har mottagit. Jag anser att det är mycket bra för er region. Som medborgare i Nordirland fick jag under den första tiden av mina sexton år i parlamentet nästan varje månad framföra mitt deltagande till människorna i min region. Det är något som jag inte saknar i parlamentet när vi nu har ett slags normaltillstånd i Nordirland. Jag hoppas att det kommer att bli så för även för Spaniens befolkning. Jag skulle vilja upprepa Hans-Gert Poetterings ord och det har jag verkligen lärt av egen erfarenhet att det är mycket enklare att föra krig än att sluta fred. Jag delar Hans-Gert Poetterings uppfattning om att de som har utkämpat kriget och tagit alla dessa liv nu inte ska belönas för att de har satt stopp för det. (Applåder) Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). (ES) Herr talman! Jag anser att det handlar om en mycket viktig nyhet, inte bara för Spanien, utan för hela EU, eftersom ETA:s tillkännagivande är ett faktum. Nya utsikter skapas nu för att undersöka en förhandlingsprocess som skulle kunna leda till en slutlig fred i Baskien och därigenom i en del av EU. Vi inträder nu i ett komplicerat och svårt stadium och jag hoppas att Europaparlamentet kommer att hjälpa till i andra hand för Spanien kommer i första hand genom att det är den spanska regeringens ansvar att övervinna alla hinder som säkert kommer att uppstå under förhandlingsprocessen. Jag anser därför att vi utan tvekan står inför en ny situation som förtjänar allas vår uppmärksamhet och stöd så att vi kan hitta en slutlig lösning på detta problem Proinsias De Rossa (PSE). (EN) Herr talman! Även jag kommer från en ö som har uthärdat nästan 30 år av terrorism. Vi hade en fredsprocess för tio år sedan eller mer. Jag välkomnar dagens tillkännagivande från organisationen ETA. Min kritik i dag är samma kritik som jag framförde till IRA i Irland under väldigt många år: att den tillämpade ett fruktlöst, meningslöst och odemokratiskt sätt i sin strävan att uppnå sina mål. Men när allt kommer omkring måste vi som politiker försöka finna ett sätt att uppnå en demokratisk politisk lösning på problemet. Det verkar som om den spanska regeringen ska lyckönskas för att ha skapat en situation i vilken en vapenvila nu har tillkännagivits. Det är alla demokraters uppgift både i Spanien och i Europa att stödja den spanska regeringens arbete med att driva processen framåt, för om vi tillåter organisationer som ETA eller IRA att se en klyfta mellan oss demokrater i fredsprocessen kommer vi att misslyckas och de kommer att vinna Enrique Barón Crespo (PSE). (ES) Herr talman! Jag hade inte tänkt tala efter min kollega Bárbara Dührkop Dührkops innerliga tal, men till följd av vice talman Alejo Vidal-Quadras Rocas tal skulle jag bara vilja säga en sak eftersom jag anser att vi alla här står enade och vill uppmana de europeiska demokraterna att göra gemensam sak för att stödja denna process. Jag vill bara säga till Alejo Vidal-Quadras Roca att jag hoppas att hans grupp kommer att uppföra sig på samma sätt som socialdemokratiska gruppen i

4 Europaparlamentet gjorde när det liberala partiet och den liberala regeringen var ansvariga för att inleda en förhandlingsprocess till följd av ett eldupphör som liknade detta men som inte hade samma innehåll. (Applåder) Talmannen. Inläggen om detta ämne är avslutade Välkomsthälsning Talmannen. Mina damer och herrar! Jag är glad att kunna meddela er att en delegation från det danska parlamentet under ledning av Christian Mejdahl sitter och lyssnar på oss på åhörarläktaren. (Applåder) Jag har haft tillfälle att ha ett möte med Christian Mejdahl och hans delegation och jag vill nu mycket varmt välkomna dem hit till kammaren. Jag hoppas att ni får en givande och positiv vistelse här i Bryssel och vid EU:s institutioner Föredragningslista Talmannen. Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som upprättades av talmanskonferensen vid sammanträdet torsdagen den 16 mars 2006 har delats ut (artiklarna 130 och 131 i arbetsordningen) Martin Schulz (PSE). (DE) Herr talman! Jag hänvisar till artikel 103 och artikel 130 i arbetsordningen. I artikel 130 behandlas föredragningslistan och i artikel 103 uttalanden och förslag från kommissionen. Jag hänvisar emellertid inte till dagens föredragningslista utan till föredragningslistan för nästa sammanträde i plenum och jag har följande begäran. På föredragningslistan till Europaparlamentets nästa sammanträde i plenum har vi en debatt och en resolution från Europaparlamentet om läget i Vitryssland. Eftersom ordföranden, vice ordföranden och andra kommissionsledamöter är närvarande tar jag tillfället i akt att be om följande. Läget i Vitryssland är oroväckande. Jag anser inte att EU kan förhålla sig passivt samtidigt som en diktator på ett skamlöst sätt skadar demokratin i Europa. Man måste därför överväga vilka åtgärder EU kan vidta för att sätta Viktor Lukasjenko på plats. Jag vill därför be kommissionen i dag att lägga fram lämpliga förslag under denna punkt på föredragningslistan före debatten vid nästa sammanträde i plenum och att förklara de åtgärder som den kommissionen lägger fram eller har möjlighet att lägga fram för vidare åtgärder mot Vitryssland och dess regering och för att stärka oppositionen i landet. (Applåder) Talmannen. Herr Schulz! Föredragningslistan för nästa sammanträde kommer att upprättas vid nästkommande talmanskonferens. Vi uppmärksammar att ni vill se denna punkt på föredragningslistan. Detta kommer att diskuteras av talmanskonferensen Martin Schulz (PSE). (DE) Herr talman! Jag begär sålunda att punkten förs upp på föredragningslistan för nästa talmanskonferens Talmannen. Jag ser till att den förs upp på föredragningslistan för nästkommande talmanskonferens Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). (NL) Herr talman! Med hänvisning till artiklarna 133 och 144 i arbetsordningen talar Martin Schulz om nästa sammanträdesperiod, men jag undrar varför vi inte tar tillfället i akt att under denna sammanträdesperiod diskutera läget i Vitryssland. Visst kan vi vänta på att kommissionen lägger fram åtgärder, men vi kan också lägga fram egna. Det är absurt att vi inte använder den kraft som genereras av dem som demonstrerar på gatorna. Jag föreslår att vi håller en debatt om Vitryssland antingen i dag eller i morgon Talmannen. Tack så mycket, fru Hennis-Plasschaert. Vi gör avsevärda framsteg eftersom de ledamöter som ber om ordet för att ta upp en ordningsfråga numera säger vilka artiklar de åberopar. Detta är framsteg. Men förutom att åberopa dem måste ni läsa dem och då kommer ni att förstå att dessa önskemål måste läggas fram skriftligen senast tre timmar före sammanträdets början. I enlighet med dessa artiklar kan jag därför inte lägga fram era förslag för kammaren. Jag beklagar, men så står det i vår arbetsordning och vi kommer därför att diskutera denna fråga vid nästa talmanskonferens Mario Borghezio (NI). (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag ska fatta mig mycket kort. Jag hänvisar till sammanträdesperioden i Strasbourg. Jag begär specifikt en förklaring av presidiets uttalanden under sammanträdesperioden i Strasbourg om IND/DEMgruppens sammansättning. Jag vill informera presidiet om att ledamöterna i den delegation som jag tillhör och ledamöterna i den polska delegationen i dag har kallats till ett sammanträde för IND/DEM-gruppen som ska hållas kl

5 Vi skulle emellertid vilja veta vår status i samband med kallelsen eftersom presidiet meddelade att IND/DEMgruppen hade uteslutit oss genom att använda ett förfarande som var totalt obegripligt och fullständigt inkorrekt. Jag vill bara säga att detta sammanträde inte alls bidrar till att lösa de oegentligheter som IND/DEM-gruppens ledarskap har gjort sig skyldigt till gentemot de 11 ledamöter som utgör den s.k. minoriteten inom gruppen, som kanske inte av en slump också förklarar att de inte har något att göra med de obskyra händelser som har riktat Europeiska revisionsrättens uppmärksamhet mot gruppens ledare. (Talmannen avbröt talaren.) Talmannen. Herr Borghezio! Ledamöterna kan inte komma till kammaren och be om ordet bara för att förklara att de har något slags problem. Ni har inte åberopat någon artikel som stöd för era ord. Det problem ni tar upp har bara att göra med den interna organisationen av er politiska grupp. Presidiet känner inte till detta och har inga befogenheter att blanda sig i hur er politiska grupp sammankallar eller inte sammankallar sammanträden, av vilka skäl det vara månde. Herr Borghezio! Jag beklagar därför att jag inte kunde avbryta er som jag borde ha gjort Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). (EN) Herr talman! Jag skulle också vilja återkomma till det som sagts utifrån artiklarna 133 och 144. Jag förstår att ni tekniskt sett mycket väl kan ha rätt om att förfrågan skulle ha lämnats in tre timmar före sammanträdets början. Det var ett misstag. Men betyder det att vi här i parlamentet nu inte ska diskutera Vitryssland, där människor demonstrerar på gatorna, bara på grund av det tekniska problemet att vi inte lämnade in en förfrågan tre timmar före sammanträdet? Politiskt sett är detta fullkomligt absurt! (Applåder) Var vänliga och förbise dessa tre timmar och låt oss ha en omröstning om vi ska diskutera Vitryssland. Kanske folk inte vill diskutera det. Då kan de helt enkelt rösta nej. Men låt oss inte tillåta byråkratiska skäl att hindra oss från att diskutera något som är så aktuellt. I så fall skulle vi göra oss själva helt odugliga som parlament. (Applåder) Talmannen. Fru Buitenweg! När artiklarna i arbetsordningen inte passar oss kallar vi dem byråkratiska. Men bestämmelser är bestämmelser och om ni vill veta vad det står i artikeln vilket ni bör veta handlar det inte bara om ett skriftligt framläggande före sammanträdet: det står att det måste läggas fram av ett utskott som inte är fallet av en politisk grupp som inte är fallet eller av minst 37 ledamöter som inte heller är fallet. Sålunda är inget av de krav som anges i vår arbetsordning uppfyllt. Talmannen måste följa arbetsordningen och handla i enlighet med denna: ärendet är avslutat. Det är avslutat: 37 ledamöter före sammanträdet före sammanträdet. Jag beklagar, mina damer och herrar: enligt arbetsordningen krävs ett skriftligt framläggande före sammanträdet. Om det var så viktigt för er kunde ni ha tagit er tid att lägga fram begäran skriftligen före sammanträdet, för jag kan tänka mig att ni inte plötsligt upptäckte Vitrysslandsfrågan för en halvtimme sedan, eller hur? Var vänliga och ta er tid att läsa arbetsordningen och tillämpa den på ett korrekt sätt Hans-Gert Poettering (PPE-DE). (DE) Herr talman! Det finns situationer när man måste komma överens. Ni tolkar utan tvekan arbetsordningen på ett korrekt sätt, men vi har ytterligare ett sammanträde i morgon förmiddag och jag begär som talesman för gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater att vi diskuterar läget i Vitryssland här i kammaren i morgon... (Ihållande applåder) för att uttrycka vår solidaritet med demokraterna i Vitryssland Talmannen. Tack så mycket, herr Poettering! Plenumet är suveränt och lämpliga åtgärder kommer att vidtas enligt det uttryckta stödet, men talmannen måste följa arbetsordningen Martin Schulz (PSE). (DE) Herr talman! Jag instämmer; vår grupp godtar det. Vi kan diskutera Vitryssland här i morgon förmiddag, det är inget problem alls. Men vi måste också diskutera det hyckleri som just har uppvisats här. Om en grupp anser att denna fråga borde ha diskuterats här i dag eller i morgon, herr Poettering, så hade det räckt med ett telefonsamtal. Jag talade med er på telefon fem minuter innan detta sammanträde började och jag hörde inte ett ord om denna fråga. Jag har just begärt att vi diskuterar frågan under nästa sammanträde, sedan frågade en kollega om vi kunde göra det nu. (Blandade reaktioner) Ni visar också er demokratiska trovärdighet genom er förmåga att lyssna! Jag är snart klar. En kollega frågade om vi kunde göra det nu; det kan diskuteras på ett lugnt och sakligt sätt. Men att gå igenom denna revolt här, som om ni och endast ni försvarade Vitrysslands intressen, det kan vi inte gå med

6 på. Vi kan diskutera frågan i morgon, men inte på ert farsartade sätt. (Sorl av missnöje) Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). (EN) Herr talman! Jag har inte något speciellt ämne som jag skulle vilja diskutera med er. Det jag ska säga gäller fortfarande Vitryssland. Vi samlar nu in 37 namnunderskrifter. Jag tror att vi kan fortsätta mycket tidigt i morgon bitti med förfrågan från ordförandena för våra politiska grupper. Jag planerar inte att lämna in någon skriftlig förklaring, utan de 37 namnunderskrifter som samlats in här under sammanträdet bör räcka, och jag ser fram emot att få er bekräftelse. (Applåder) Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). (CS) Jag vill uppmärksamma mina värderade kolleger som just nu uppmanar oss att så snart som möjligt ta itu med läget i Vitryssland av vilka vissa är från Österrike på det faktum att EU förelade Österrike sanktioner för ett tag sedan. Samtidigt som Benita Ferrero-Waldner uppmanar till påtryckningar på Vitryssland var hon ledamot av den Schüsselregering som drabbades av EU:s sanktioner. Överväg gärna noga de åtgärder ni håller på att vidta, så att ni inte drabbas av den pinsamma utsikten att ni måste nonchalera dem i framtiden Daniel Marc Cohn-Bendit (Verts/ALE). (DE) Herr talman, mina damer och herrar! För det första känner jag mig alltid nöjd när den stora koalitionen börjar att darra. Det är alltid bra för parlamentet. (Applåder) Den andra saken jag vill säga och det finns ingen anledning att hetsa upp sig, för jag anser att Hans-Gert Poettering har helt rätt, även om han råkade få upp ögonen först när han steg in här i kammaren, vilket inte heller är så tokigt, herr Schulz är att vi, Europaparlamentet, måste diskutera denna situation och anta en tydlig ståndpunkt gentemot Vitryssland och Ryssland, eftersom Viktor Lukasjenko inte skulle sitta vid makten längre utan Vladimir Putins stöd! Om vi gör det i morgon har vi förtjänat EU:s stjärnor Talmannen. Herr Cohn-Bendit! Vi håller på att behandla ordningsfrågor. Jag vill be er att inte ta upp själva sakfrågan Graham Watson (ALDE). (EN) Herr talman! Jag uppskattar att ni ser till att arbetsordningen respekteras, och för att ni är flexibel nog att möta våra kollegers krav på en omröstning i morgon bitti. Jag föreslår att vi genast fortsätter med nästa ärende Hans-Gert Poettering (PPE-DE). (DE) Herr talman, mina damer och herrar! När jag precis kom in i kammaren och jag uttalar mig endast på grund av att Martin Schulz tilltalade mig tänkte jag att detta är det första sammanträdet sedan jag blev gruppordförande under vilket jag inte har behövt tala. Det blev emellertid inte så ni gjorde tillkännagivandet om ETA och jag reagerade därför att andra talade. När jag talade i telefon med Martin Schulz, på hans initiativ, fem minuter i tre eller fem minuter i två jag kommer inte ihåg exakt kände jag verkligen inte till att det skulle bli en diskussion om Vitryssland här i dag. Jag ber er att tro på mig, jag lägger korten på bordet när jag säger att jag inte bara skulle ha talat med Martin Schulz om jag hade velat sätta igång en sådan diskussion, utan även med Graham Watson, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Francis Wurtz, Brian Crowley, ja, med alla. Jag kom in i kammaren utan att känna till denna diskussion, hörde mina kollegers reaktioner och tänkte att jag skulle visa min goda vilja genom att föreslå en debatt på förmiddagen. Jag anser fortfarande att detta är ett bra förslag. (Applåder) Talmannen. Nåväl, låt oss anpassa arbetsordningen, men vi måste respektera innehållet, för om vi inte gör det i dag på grund av att vi anser att en artikel bara är irriterande byråkrati, så kanske andra tycker samma sak i morgon, vilket slutar med att vi inte har någon arbetsordning över huvud taget. Om en begäran sålunda läggs fram i eftermiddag undertecknad av 37 ledamöter eller av en politisk grupp som anges i arbetsordningen kommer debatten om Vitryssland att äga rum i morgon. Jag ber er dock att följa de fastställda förfarandena. (Arbetsplanen fastställdes.) Välkomsthälsning Talmannen. Innan jag ger ordet till de ledamöter som uttalar sig för sina grupper, vill jag informera kammaren om att Perus utrikesminister Oscar Maúrtua de Romaña är närvarande på diplomatläktaren. (Applåder) Jag vill ta tillfället i akt och tacka den peruanska regeringen för den fantastiska hjälpen med konferensen i Lima mellan EU och Latinamerika/Västindien i juni i fjol. Alla ledamöter av Europaparlamentet som deltog i denna konferens särskilt vice talman Manuel António dos Santos berättade om hur väl de hade behandlats och om den utmärkta organisationen. Herr minister! Vidarebefordra gärna vårt tack till er regering För övriga ändringar av arbetsplanen: se protokollet.

7 Årlig politisk strategi 2007 (debatt) Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om den årliga politiska strategin för Kommissionens ordförande har ordet. Jag vill be honom om ursäkt för förseningen José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Vår debatt i dag handlar om att överblicka och planera för framtiden, men även om att nå samförstånd om de prioriterade åtgärderna för Vi måste alltså hitta samarbetsformer för att kunna genomföra våra framtida åtgärder på ett lämpligt sätt. För kommissionen är det av yttersta vikt att dess strategi genomförs på ett effektivt sätt, men om detta ska kunna ske behöver vi ett verkligt partnerskap mellan EU:s institutioner. I 2005 års rapport visade man att karikatyren av ett förlamat EU inte överensstämde med verkligheten långt därifrån. Vi har i själva verket gjort avsevärda framsteg. Kommissionen har koncentrerat sig på sina mål och har nått en genomförandegrad på nästan 90 procent för sina prioriterade åtgärder. Stabilitets- och tillväxtpakten, den reviderade sociala dagordningen och strategin för hållbar utveckling har styrts i en ny riktning. Men framför allt tror jag att vi denna vecka kommer att upptäcka att översynen av Lissabonstrategin om sysselsättning och tillväxt har varit en vändpunkt när det gäller att till sist ge strategin de instrument den behöver för att man ska kunna förvandla strävandena till verklighet. Toppmötet i Hampton Court bidrog till att skapa ett nytt samförstånd om de viktigaste delarna i EU:s åtgärder i en allt mer globaliserad värld. Toppmötet öppnade dörren för de åtgärder som håller på att växa fram i dag. Jag tänker t.ex. på den europeiska energipolitiken och på Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Unionen visade sin förmåga att reagera snabbt på medborgarnas behov efter flodvågen och bombattentaten i London. Den har också visat ett den är kapabel att fungera som ett organ i och med att det europeiska samförståndet om utveckling som Europaparlamentet stöder uttrycker ett verkligt gemensamt förhållningssätt. Jag inser emellertid att vi ännu inte har slutfört vår uppgift. När det gäller budgetplanen anser jag dock att vi aldrig har varit närmare en överenskommelse. Om vi hittar en lösning mycket snart kommer vi fortfarande att ha tillräckligt med tid för att börja genomföra de flesta programmen i början av nästa år. Detta är särskilt viktigt för de mindre rika länderna och regionerna i Europa. När det gäller den europeiska debattens framtid kan vi fortfarande dra nytta av händelserna och använda denna period för att nå ett verkligt samförstånd om vilken riktning vi måste färdas i. Jag anser att vi är på rätt spår: den årliga lägesrapporten om Lissabonstrategin, grönboken om energipolitiken, biobränslen, Europeiska tekniska institutet och färdplanen för jämlikhet mellan könen är några av de viktiga initiativ som redan finns på dagordningen. Vad kan vi då säga om 2007? Jag tror att 2007 kommer att bli ett avgörande år när det gäller att uppnå de strategiska mål som vår kommission har satt upp för sin tjänsteperiod. Våra strategiska mål för de fem åren välstånd, solidaritet och säkerhet och naturligtvis deras påverkan utanför EU gäller fortfarande fullt ut. De utgör en sammanhållen politisk ram som är utformad för att vägleda EU:s åtgärder. De återspeglar de utmaningar som Europa står inför samt de önskemål som européerna sätter främst och som de strategiska målen syftar till att uppfylla. De kommer även framöver att ligga till grund för kommissionens åtgärder. Jag anser i själva verket att de utgör en bra grund för att omvärdera vilken riktning vår union måste ta. I och med Romfördragets 50-årsdag 2007 kommer uppmärksamheten helt riktigt att fokuseras på EU:s storslagna värderingar och allmänna mål (EN) Det huvudsakliga målet måste även fortsättningsvis vara hållbar tillväxt, så att vi kan skapa fler och bättre jobb i EU. Med en mer positiv makroekonomisk syn måste vi utnyttja varje tillfälle att snabba på reformerna och omsätta dem i praktiken. Jag vet att parlamentet har viljan att inta sin roll i ett verkligt partnerskap för tillväxt och arbetstillfällen. Under 2007 bör flera medlemsstater snabba på sina förberedelser för att införa euron. Förutsatt att de uppfyller de nödvändiga villkoren kommer vi under 2007 att uppleva Bulgariens och Rumäniens anslutning, och jag ser fram emot deras bidrag till EU. Energifrågan kommer att fortsätta att tilldra sig vår uppmärksamhet. Vi kommer att fästa särskilt avseende vid att främja hållbar förvaltning och skyddet av naturresurser. Vi kommer att utarbeta förslag till EU:s sjöfartspolitik. Vi kommer att följa upp grönboken om arbetsrätten. År 2007 kommer också att vara Europeiska året för lika möjligheter för alla. Inom området säkerhet och frihet kommer de huvudsakliga målen att vara utvidgningen av Schengenområdet, gräns- och migrationskontroll och kampen mot brottsligheten. Hälsofrågorna kommer att förbli centrala, med större förebyggande insatser mot pandemier. Utanför våra gränser kommer vi att se till att Doharundan följs upp ordentligt, att framsteg görs för att stabilisera västra Balkan särskilt Kosovo och att partnerskapsavtalen med AVS-länderna slutförs. Som ni kan konstatera kommer vi att ha mycket att göra under 2007, då det också kommer att läggas fram nya riktlinjer för andra halvan av kommissionens mandatperiod. Vi ska förbereda oss inför framtiden genom att arbeta intensivt med den omfattande

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006 3-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 15.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder)

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder) 1-001 SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003 1-002 ORDFÖRANDESKAP: COX Talman Sammanträdet öppnades kl. 17.05. 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2009

ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2009 11-11-2009 1 ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2009 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman (Det högtidliga mötet öppnades kl. 15.05.) 1. Högtidligt möte - 20-årsdagen för de demokratiska förändringarna i Central- och Östeuropa

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006

MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006 1-001 MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006 1-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS ROCA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2-003 Nominering av ordförande i Europeiska centralbanken 2-004

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: IMBENI Vice talman 2-008 Ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2-003 Beslut om brådskande

Läs mer

TISDAGEN DEN 8 JULI 2008

TISDAGEN DEN 8 JULI 2008 1 TISDAGEN DEN 8 JULI 2008 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) Carl Schlyter (Verts/ALE). - Herr talman! När man gick i korridorerna i parlamentet

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 1 MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades klockan 17.05.) 1. Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) Förhållandet till Ryssland Toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november 2002 har flyttats från Köpenhamn till Bryssel. Mot

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Ålands lagting STENOGRAFISKT PROTOKOLL Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Plenum börjar... 1 Bordläggning... 2 1 Lagutskottets betänkande nr 14/2008-2009 om godkännande av avtalet med Kazakstan för att

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Angående: Tågolycka i Chinchilla (Spanien) Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) I Chinchilla i provinsen Albacete, regionen Castilla-La Mancha, inträffade

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) Angående: Förtroendet för GUSP Avsikten med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är att EU genom ett enigt och kraftfullt

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer