Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart."

Transkript

1 Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Av hänsyn till copyright innehåller den inga foton. Med vänlig hälsning Redaktionen

2 62 En ny banbrytande teori påstår att vårt universum inte är rumsligt utan platt som en pannkaka. Ytan frambringar en tredimensionell bild på samma sätt som ett hologram. ESO

3 Universum är ett hologram En fundamentalt ny idé är på väg inom kosmologin. Mycket tyder på att universum är en form av optisk illusion motsvarande de välkända tredimensionella bilder som strålar ut från hologrammen på våra betalkort. Den slutsatsen har den berömde fysikern Stephen Hawking kommit fram till efter att ha närstuderat svarta hål. Tidningen, kaffekoppen och bordet framför dig är inte vad de ger sig ut för att vara. I verkligheten skapas samtliga fenomen i vår tredimensionella värld av en yta, precis som när man tittar på ett hologram. I förstone kan forskarnas påstående låta som abstrakt nonsens. Teorin kan emellertid lösa ett allvarligt problem med en av fysikens mest grundläggande regler den som säger att universums innehåll av information aldrig kan försvinna. Information kan vara allt från händelser till objekt och ljus, och även om dessa löses upp och sprids, skall de emellertid alltid kunna återskapas. En speciell grupp av objekt har dock varit notoriskt problematiska, nämligen universums så kallade svarta hål. Om de svarta hålen inte är hologram, följer de inte regeln. Nya beräkningar visar emellertid att de svarta hålen inte kan vara hologram utan att universum som helhet också är det. Det är grunden för teorin om det holografiska universum. Forntiden lagras i nuet Idag har begreppet information blivit ett stort forskningsområde, och fysikernas teorier på den fronten har blivit lika matematiskt avancerade som de berömda teorierna om energins bevarande. Hur objekt lagrar och utväxlar information är nämligen oerhört väsentligt, för det är informationen som ger objekten deras innehåll och funktion. Till en början kan regeln om informationsbevarande vara svår att förlika sig med. Tar man till exempel en musik-cd och slår den i tusen bitar med en hammare, kan det verka som om den binära informationen på CDn har gått förlorad. Så är det emellertid inte. Händelsen är nämligen inpräntad i ljuset, som rör sig bort från platsen med kilometer per sekund. Om intelligenta varelser på en avlägsen planet riktar ett jätteteleskop mot jorden i exakt rätt ögonblick, kan de i princip studera CD-massakern in i minsta detalj och rekonstruera CDn. CDn skulle emellertid bete sig helt annorlunda, om den försvunnit in i ett svart hål. Tyngdkraftfältet i ett svart hål är så enormt att fysikens lagar inte längre kan redogöra för vart informationen tar vägen. All information tycks försvinna. Redan på 1970-talet lade den berömde fysikern Steven Hawking vid Cambridge University fram en möjlig lösning på problemet: Varje gång ett svart hål slukar ett objekt, växer ytan av dess så kallade händelsehorisont den yta omkring ett svart hål från vilken ljuset inte kan komma undan tyngdkraftfältet. Hawking föreslog att horisonten växer, eftersom informationen om de slukade objekten kanaliseras ut på den. I så fall kommer horisonten att bära all information om vad det svarta hålet innehåller. Händelsehorisonten är alltså en yta, och den kan därför uppfattas som ett hologram. Hawking kunde i samarbete med sina kollegor påvisa att informationen i svarta hål ligger på horisonten med en täthet på per kvadratcentimeter. Informationsmängden på en enda kvadratmillimeter svart hål är centiljoner gånger större än den sammanlagda informationen på alla hårddiskar i hela världen. Allting sparas på ytan Om svarta hål som de enda objekten i universum bevarar information på ytan, uppstår det emellertid en paradox. Låt oss anta att vi har tillgång till enorma mängder klossar med en bokstav på varje sida. Vi sätter nu samman åtta av dessa klossar till en kub som är dubbelt så stor i varje led. Kuben med klossar innehåller åtta gånger så många bokstäver som Av Dan Frederiksen 63

4 HENNING DALHOFF Omöjligt Det holografiska universum avslöjat av svarta hål Teorin om det holografiska universum har uppkommit för att lösa ett problem med svarta hål: om de svarta hålen inte uppför sig som hologram, bryter de mot en helt avgörande regel inom fysiken. Den säger att information om ett objekt kan spridas men under inga omständigheter försvinna. enligt fysiken Möjligt Informationen krossas i centrum I den ursprungliga teorin är ett svart hål något som slukar allt runt sig inte ens ljuset kommer undan det enorma tyngdkraftfältet. Den slukade materian bär på en uppsjö av information, och även den kommer att lösas upp. Informationen är alltså förlorad för evigt enligt fysiken Informationen lagras på ytan I den nya teorin kanaliserar det svarta hålet all information om sitt innehåll ut över sin yta. Med tiden kommer det svarta hålet att förångas genom att skicka ut strålning, och denna skvallrar om alla de objekt som det svarta hålet sugit in från stjärnor till galaxer. T. SCHWARZ/REUTERS/SCANPIX Fysikern Steven Hawking vid Cambridge University var den förste som fick idén till det holografiska universum. Nu har även andra ledande fysiker tagit teorin till sig. en enda kloss, men man inser snabbt att dess ytareal endast är fyra gånger större. Om bokstäverna på klossarna i den fördubblade kuben skulle skrivas på ytan, skulle det alltså finnas hälften så mycket plats till varje bokstav som på en enstaka kloss. Om man fortsätter att stapla klossar på det här sättet kommer platsen för varje enskild bokstav på ytan att bli mindre och mindre, och till sist skulle den bli oändligt liten. Detta går emellertid inte, för inget kan trycka ihop information tätare än ett svart hål. Vi har nått fram till en paradox, vars orsak ligger i skillnaden mellan den geometri som används till att beskriva det svarta hålet och den som används till allt annat. Såvida inte fysikens beskrivning av svarta hål är felaktig, kan paradoxen bara lösas på två sätt. Antingen kommer kuben med klossar att kollapsa till ett svart hål, långt innan den överskrider gränsen för informationstäthet, eller så har även vårt universum karaktären av ett hologram. Svarta hål kan alltså vara hologram, endast om hela universum är det. Svart hål förångas Teori är en sak, men att få en teori bekräftad genom observationer är något annat. Skall det lyckas, måste fysikerna använda sig av en annan egenskap som Hawking förutspått hos de svarta hålen nämligen att de sänder ut en speciell sorts strålning, kallad Hawkingstrålning, som borde kunna påvisas i experiment. Strålningen består av ena delen av speciella partikelpar, som hela tiden uppstår spontant överallt i universum. Normalt går paren genast under genom att smälta samman, men i närheten av ett svart hål kan partiklarna bete sig annorlunda. Dras ena delen av paret in i hålet, lämnar den andra detta med hög hastighet. Inom loppet av cirka år kommer ett svart hål att förångas på grund av den långsamma energiförlusten. Hawkingstrålningen därifrån kommer därför att innehålla den kompletta informationen 64 Illustrerad Vetenskap nr 17/2003

5 NASA År 1994 levererade Hubbleteleskopet det avgörande beviset för att svarta hål existerar, och sedan dess har man sett flera svarta hål. Det svarta hålet skickar inte ut något eget ljus utan det får omgivande gasmoln att skicka ut strålning. om allt hålet sugit in under tidernas lopp. Chansen för att observera Hawking strålningen från det närmaste svarta hålet är dock oerhört liten, för strålningen från de svarta hålen är så minimal att den drunknar i alla de andra former av strålning som genomkorsar universum. Vill forskarna kunna bekräfta strålningens existens, måste de själva skapa de objekt som får fram den, nämligen svarta hål. Fysikerna satsar speciellt på den nya gigantiska LHC-acceleratorn, som byggs på det europeiska kärnforskningscentret CERN. När acceleratorn om några år börjar kollidera partiklar med ljusets hastighet, kommer kollisionerna förhoppningsvis att uppnå den extrema täthet som kan skapa ett svart hål. Varje hål kommer att ha en massa som bara motsvarar några hundra protoner, men det är tillräckligt. Eftersom hålet är så litet, förångas det fortare, varpå Hawkingstrålningen från sönderfallet kan iakttas. Innehåller strålningen då information om de ursprungliga partiklarnas laddning, energi, spinn och andra egenskaper, bekräftar det hypotesen om informationsbevarande. Ännu kan vi bara spekulera om vilken form av rymd och materia som ingår Illustrerad Vetenskap nr 17/2003 i framtidens naturvetenskap. Avståndet mellan information på ytan av ett svart hål är triljoner gånger mindre än diametern av en proton. Det motsvarar ganska exakt längden av den allra minsta byggstenen i universum, den så kallade supersträngen, som har bildat grundval för en helt ny gren inom vetenskapen. Bomb under fysiken Mycket tyder på att supersträngsteorin bär holografiska drag. Redan 1998 visade fysikern Juan Maldacena matematiskt att ett svart hål bara kan byggas upp av supersträngar. Hans beräkningar ägde rum i ett speciellt femdimensionellt rum, och hans kollegor var förbluffade, då han kunde visa att det teoretiskt framställda svarta hålet var ett hologram. Utforskningen av supersträngar som byggstenar för de svarta hålen är i full gång. Enligt beräkningar kommer supersträngar i närheten av svarta hål att dras ut över hela hålets yta. Hålen påminner därför mer om trassliga garnnystan än om klot, vars information är snyggt placerad i rader och i ordningsföljd. Modellen är intressant, eftersom den samtidigt kan förklara utsändandet av Hawkingstrålning. Om supersträngarna faller till en lägre energinivå, kommer överskottsenergin att skickas ut som strålning med helt rätt sammansättning. Därmed fungerar supersträngarna liksom elektronerna runt en atomkärna de avger ett karakteristiskt ljus varje gång de faller in mot atomens kärna. Idag ligger flera holografiska rymder klara på ritborden, och det är långt ifrån klart vilken den slutgiltiga lösningen blir. Detta kan dock snart ändras. De kommande tio åren kommer de svarta hålen att studeras intensivare än någonsin tidigare, och resultatet kan revolutionera det sätt på vilket vi uppfattat universum från elementarpartiklar till tunga svarta hål. Om universum inte är rumsligt utan platt, lyder det under helt andra fysikaliska lagar än dem som fysikerna hittills har ställt upp. I hologrammet kommer tid och rum till exempel inte att vara separata begrepp, och det är möjligt att dåtid, nutid och framtid inte avlöser varandra utan existerar samtidigt. På så sätt kommer hologrammet även att innehålla hela universums historia. Med de rätta verktygen kan vi kanske en dag få hologrammet att berätta den. 65

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

Finns framtiden? Klockan tickar. Tiden går. Sekunder blir

Finns framtiden? Klockan tickar. Tiden går. Sekunder blir Det är i år precis hundra år sedan Albert Einstein publicerade sina första revolutionerande verk. I Einsteins universum flyter rummet och tiden samman till rumtiden, och skillnaden mellan framtid och dåtid

Läs mer

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av KAPITEL 1 Två berömda tankeexperiment Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av önsketänkande? Kanske något slags psykologiskt test? Handlar det om att påverka vanliga experiment med tanken,

Läs mer

Innehåll Lärarhandledning 3 arbetsblad med övningsuppgifter som kan kopieras

Innehåll Lärarhandledning 3 arbetsblad med övningsuppgifter som kan kopieras LÄRARHANDLEDNING Till läraren: Filmer i världens största filmformat, och som dessutom är i 3D, spränger med sin realism i snabb takt filmskapandets gränser, samtidigt som gränsen mellan verklighet och

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Aadu Ott & Erik Ott. Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design. No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0

Aadu Ott & Erik Ott. Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design. No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0 Aadu Ott & Erik Ott Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0 1 2 Den åttonde dagen Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning:

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning: EXPERIMENT 1 LINSER Du kommer i kontakt med linser varje dag antingen du vet det eller ej. Kameror använder linser för att fokusera bilden på filmen, filmprojektorer har rörliga linser för att få en skarp

Läs mer

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

Vad är en bra läroboksillustration? Vad tycker elever i årskurs nio om modeller av växthuseffekten

Vad är en bra läroboksillustration? Vad tycker elever i årskurs nio om modeller av växthuseffekten EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen Vad är en bra läroboksillustration? Vad tycker elever i årskurs nio om modeller av växthuseffekten Författare Karin Andersson Caroline Persson Handledare Ola

Läs mer

Det sägs att man bör avstå ifrån att sia om

Det sägs att man bör avstå ifrån att sia om FRAMTIDENS FOTOTEKNIK Vi har bara sett början. Fototekniken kommer att utvecklas snabbare framöver och vara annorlunda än dagens. Vi synar forskningen och beskriver några av de fantastiska möjligheter

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se Datorgrafik i spel 1 Sammanfattning Dator grafik kan delas in i fyra olika områden: information, design, simuleringar och

Läs mer

RYMDRESAN LÄRARHANDLEDNING VISUALISERINGSCENTER.SE

RYMDRESAN LÄRARHANDLEDNING VISUALISERINGSCENTER.SE RYMDRESAN LÄRARHANDLEDNING VISUALISERINGSCENTER.SE UTSTÄLLNINGEN RYMDRESAN Välkommen in i vår utställning rymdresan! Här kommer du, med Christer Fuglesang som guide, att få möjligheten att ta en närmare

Läs mer

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Din hjärna är ett fantastiskt verktyg för att uppfatta och förstå världen omkring dig. När du skapar webbplatser och andra grafiska gränssnitt kan du dra nytta

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson Årgång 7 Nummer 2 Sommaren 2005 Innehåll: Fortsatt käbbel om den fria viljan... 2 Elementär sannolikhetskalkyl...

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum

Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum Följande tema riktar sig till elever i åk 1-3 men kan säkert anpassas till såväl äldre som yngre elever. Skolgården utgör

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Fysikaktuellt. Kriminalfysik sidan 18 22. Venuspassage en historisk händelse. Rymdmolekyler undersöks i jonkrockar. Infrastruktur en hungrig gökunge?

Fysikaktuellt. Kriminalfysik sidan 18 22. Venuspassage en historisk händelse. Rymdmolekyler undersöks i jonkrockar. Infrastruktur en hungrig gökunge? Fysikaktuellt nr 2 maj 2012 Kriminalfysik sidan 18 22 ISSN 0283-9148 Venuspassage en historisk händelse sidan 10 11 Rymdmolekyler undersöks i jonkrockar sidan 14 15 Infrastruktur en hungrig gökunge? sidan

Läs mer

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder 4. LOGIKEN I PRAKTIKEN Logiken som vetenskap är ett mycket abstrakt ämne. Vanligen innehåller läroböckerna exempel som är konstruerade av författaren för att passa de formella system som behandlas, men

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer