CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1"

Transkript

1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE

2 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar förbehålles Art. Nr 64 ISE

3 Viktig säkerhetsinformation! Datorn får när den är ansluten till systemet under inga omständigheter stängas av medan programmet är igång. Om systemet stängs av utan samrådan så tar Attendo Systems AB inget ansvar för följderna. För att programmet ska kunna utföra de uppgifter som det är avsett för så måste Camillosystemet under alla förhållanden vara anslutet till datorn. Om anslutningen mellan datorn och Camillosystemet av misstag eller av obehörig personal tas bort så tar Attendo Systems AB inget ansvar för följderna. Om loggning av anslutna anläggningar ska kunna ske även under strömavbrott så måste datorn anslutas till avbrottsfri strömförsörjning. Vid återställning kommer all inhämtad information sedan senaste backup att gå förlorad, Attendo Systems AB tar inget ansvar för förlorad data vid återställning. Attendo Systems AB tar inget ansvar för eventuella problem beroende på felaktiga installationer eller felaktig hantering av programmets funktioner. Attendo Systems AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i manualen men anser den vara korrekt. Vidare förbehålles rätten att ändra i programvaran och manualen utan förvarning. Art. Nr 64 ISE

4 Allmänt Den här anvisningen är avsedd både för användare av programmet CareLogg och tekniker som installerar programmet. Programmet har en användarvänlig utformning och fungerar på en standard PC. Datorn där programmet körs ansluts till Camillosystemets centralenhet (systemenheten). Programmet är utvecklat för att köras i Windows-miljö och har stöd för mus. Användargränsytan är uppbyggd i en fönsterhanteringsmiljö med menyer, dialogrutor och fönster. CareLogg har en kontinuerlig loggning av larm samtidigt som statistikuppföljning, urval, backup och utskrift kan ske. Om fler än en centralutrustning ska loggas så kan man via dators ordinarie serieportar ansluta dessa. Programmet hämtar sin information från larmjournalen (centralenhetens utskrifter) och från de värden som användaren själv matar in. Det är möjligt att göra en sammanställning av statistik från flera centralutrustningars larmlogg, samt utskrifter av dessa. Man kan även göra en sammanställning av de anslutna centralenheternas larmloggar. Det är även möjligt att göra backup av larmjournalen från de anslutna centralenheterna. Backup görs till ett separat backup bibliotek på hårddisken och/eller direkt till diskett. Förkunskaper Operativsystem Denna anvisning förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i användning av datorer och Windows-miljö. CareLogg för Windows bör köras på Windows XP Art. Nr 64 ISE

5 Utrustning Databas Dator Skrivare Minneskrav Utrymme hårddisk Programmet använder sig av en avancerad databas där uppgifterna från anslutna system lagras. Databasen har en indexfil för att minimera söktiderna i databasen. Om databasens indexfil av någon okänd anledning skulle skadas eller tas bort så återskapar programmet den utifrån databasen när programmet startas. Om detta sker så kommer det upp en dialogruta som säger att databasen håller på att återskapa sin indexfil. Om databasen saknas så skapar programmet en ny databas, dock utan de tidigare uppgifterna. För att återfå det mesta av de tidigare uppgifterna så måste en återställning lokalt eller från diskett så snart som möjligt ske. Datorn som används ska vara en standard PC minst Pentium av hög kvalitet. Tänkvärt är att datorn kommer att stå på dygnet runt vilket sliter främst på hårddisken. Om flera anläggningar ska anslutas så kan det beroende på belastningen krävas en kraftfullare dator. Detta ställer också krav på att det operativsystem som används skall vara avsett för servrar. Datorn ska vara utrustad med en skrivare av laser eller bläckstråletyp, detta för att möjliggöra grafisk utskrift av statistikuppgifter. Observera att äldre skrivare av matristyp inte kan användas, och att förhandsgranskning av utskrifter ej heller kommer att fungera med denna typ av skrivare installerad. Minneskravet är minst 32/64 Mb minne ledigt beroende på vilket operativsystem som används. Hårddisken ska vara dimensionerad efter hur många anläggningar som ska anslutas och hur hög larmintensiteten är. Dock bör minst 500 Mb ledigt utrymme finnas vid installation. När utrymmet på hårddisken är under en kritisk nivå skickas en varning ut om att utrymmet är litet. Denna varning får ej ignoreras utan åtgärda problemet genom att kontrollera att switcharna på Camillosystemet ej är inställda för teknisk utskrift. Switcharna ska vara i läge CareLogg. Därefter måste backup av logg göras och om utrymmet fortfarande är litet så måste databasen minskas. Art. Nr 64 ISE

6 Grundläggande begrepp Larmkoder Larmtyper Journal Larmkoder är benämningen på varifrån larmet kommer. Denna kod kan innehålla upp till 10 siffror. Det visar t.ex. vilken Camillo lägenhetsapparat som larmat. Anger vilken typ av larm som aktiverats, t.ex. trygghetslarm, dörrlarm etc. Larmtyp kan ha högst 2 siffror. Vid sökning eller urval så anges en siffra som representerar den larmtyp som önskas. Vid sortering på larmtyp så görs denna på larmtypsnummer, ej på namn. Detta innebär att Trygghetslarm (10) kommer före Personallarm (35). Journal är ett samlingsbegrepp för hur larm som mottagits lagras. I Journalen lagras de inkommande larmen var för sig för att det senare skall vara möjligt att titta på dem. Journalen ska främst göra det möjligt att vid en senare tidpunkt gå tillbaka och titta på enskilda händelser om någon oklarhet skulle uppstå. Till exempel om någon anhörig vill kontrollera att personalen uppfattade att patienten larmade. Exempel Nedanstående exempel består av två stycken larm :35 Trygghetslarm 34 Kvitterat 1 16: :41 Trygghetslarm 32 Kvitterat 6 16:42 Distribution Distribution är det schema som finns inlagt i Camillosystemet, detta bestämmer om det specifika larmet rings ut enligt distributionslistan för respektive skift. Art. Nr 64 ISE

7 Installation Programmet installeras från diskett levererad av Attendo Systems AB Programmet CareLogg installeras från Windows. För att installera: 1. Starta Windows. 2. Sätt programdisketten i diskettenheten. 3. Klicka på Startmenyn och välj Kör. 4. I dialogrutan som öppnas, skriv A:\CareLoggSwe1.10och klicka på OK. Vid start av systemet första gången så skapas även en del inställningsfiler. Programmet skapar dessa filer själv. Fysiskt så ansluts Camillosystemet med seriekabel till datorns seriella uttag. Se även avsnitt Administration sidan 21. Art. Nr 64 ISE

8 Konvertering av gammal databas Möjlighet att konvertera en äldre DOS-baserad CareLogg databas finns i CareLogg för Windows. Om en äldre databas finns tillgänglig, exempelvis om kunden uppdaterat dator och programvara från DOS-miljö till Windows miljö, kan CareLogg för Windows läsa in och konvertera den gamla databasen till nytt format. Detta görs innan CareLogg programmet startas för första gången, genom att den äldre databasen kallad logg.db flyttas till diskett eller backup media, med hjälp av Utforskaren till CareLogg biblioteket (C:\PROGRAM\CARELOGG FOR WINDOWS). När databasen är flyttad till CareLogg biblioteket enligt ovan, startas CareLogg programmet. Dialogrutan Konvertera gammal databas visas bekräfta konvertering genom att klicka på OK. Avvakta konverteringen som tar mellan ett par sekunder till en halv timme, beroende på databasens storlek. Under tiden konverteringen sker, visas en indikator hur arbetet med konverteringen fortgår. När konverteringen är klar, visas Journalfönstret med de larm som konverterats, systemet är nu klart att ta emot larm från anslutna Camillosystem. Beskrivning av Journalen och dess möjligheter görs under Visa / Journal. Art. Nr 64 ISE

9 Inställningar i Camillosystemet Careloggdatorn ansluts till den seriella skrivarutgången på Camillosystemet. Utskriftsswitcharna på datorkortet ska ställas enligt följande: 3 Off och 4 On. Övriga switchar ställs enligt inkopplingsanvisningen för internsystem Camillo såsom när utskrift till skrivare sker. Om teknikerlogg önskas så ställ 3 On och 4 On. OBSERVERA! I läge teknikerlogg så ökas mängden data till textfilerna avsevärt och hänsyn till utrymme på hårddisken måste iakttas. Camillosystemets datorkort måste minst vara av version 2.20a för att programmet ska fungera tillsammans med systemet. Art. Nr 64 ISE

10 Program allmänt De olika menyerna är: Arkiv Redigera Visa Administration Fönster Hjälp I menynamnet finns ett tecken som är understruket. Det är det snabbkommandotecken man ska välja om man vill utnyttja funktionen ALT+ tecknet för att snabbare växla mellan olika alternativ. När ett menykommando är valt visas en dialogruta, från vissa dialogrutor kan man därefter gå vidare till ett fönster. Art. Nr 64 ISE

11 Arkiv I Arkiv finns följande menykommandon: Utskriftsformat Skriv ut Förhandsgranska Skrivarinställningar Avsluta Utskriftsformat Under Utskriftsformat görs de utskriftsinställningar som behövs för att programmet ska veta hur utskrifter ska hanteras. Två flikar är valbara, Porträtt och Landskap, lika med stående eller liggande utskrift. Där ställs Överkant, Nederkant, Vänster, Höger, Sidhuvud, Spaltavstånd, Linje mellan, Teckenstorlek och Radantal för utskriften. En direkt förhandsgranskning av valda värden visas. Alternativ Anger Överkant avståndet till sidans övre kant Nederkant avståndet till sidans nedre kant Vänster avståndet till vänster kant på sidan Höger avståndet till höger kant på sidan Sidhuvud avståndet från sidhuvud till övre kant på sidan Spaltavstånd (Landskap) avståndet mellan spalterna Linje mellan (Landskap) anger om en linje mellan spalterna ska infogas Teckenstorlek storleken på tecknen i utskriften Radantal antalet rader per sida Art. Nr 64 ISE

12 Skriv ut Skriv ut ger dig möjlighet att skriva ut de uppgifter som syns i aktivt fönster. Utskriften sker till det utskriftsalternativ som valts i Utskriftsformat respektive Skrivarinställningar. Förhandsgranska Förhandsgranska visar hur utskriften kommer att se ut när den skrivs på skrivaren. Om ingen förhandsgranskning är möjlig har ingen skrivare definierats till datorn. Se även skrivarens manual och under Skrivarinställningar. Skrivarinställningar Art. Nr 64 ISE

13 Under Skrivarinställningar definieras vilken skrivare som är ansluten till datorn, inställningarna följer normal Windows standard. Se även skrivarens manual. Avsluta Väljs Avsluta så kommer programmet att avslutas och all larmbevakning kommer att upphöra. En kontrollfråga ställs när Avsluta väljs eller när X markeras och klickas, för att säkerställa om larmloggningen verkligen ska avslutas. Om larmloggningen ska avslutas frågas om en backup av larmjournalen ska göras. Efter detta kommer programmet att avslutas och larmloggningen är nu avstängd. VARNING! All loggning av Camillosystemet har nu upphört. Art. Nr 64 ISE

14 Redigera Under menyn Redigera finns följande: Ångra Klipp ut Kopiera Klistra in Funktionerna är ej tillgängliga i denna version av CareLogg för Windows. Art. Nr 64 ISE

15 Visa Under Visa finns följande menykommandon: Verktygslist Statuslist Urval Statistik Journal Verktygslist Under Verktygslist ges möjlighet att välja om verktygslisten med skrivarikon och program information ska visas eller ej. Standard inställningen är att verktygslist är vald, dvs. markerad med en bock. Statuslist Under Statuslist ges möjlighet att välja om statuslisten i underkanten av fönstret ska visas eller ej. Standard inställningen är att statuslist är vald, dvs. markerad med en bock. Art. Nr 64 ISE

16 Urval Urval ger möjlighet att se ett bestämt urval av larm ur larmjournalen. Urvalet görs med hjälp av en dialogruta. Observera att ett urval kan omfatta ett stort antal sidor. I Urval anges de önskade villkoren för hur urvalet ur databasen ska göras. Urval kan tas fram för en bestämd centralenhet eller för alla de anslutna enheterna. Alla uppgifter visas på skärmen. Rullning av urvalet görs med rullisten på höger sida, raderna växlas med Pil upp eller Pil ner. Om man önskar avbryta beräkningen av de statistiska uppgifterna så görs detta genom att fönstret stängs. I dialogrutan frågas efter följande uppgifter: Start period: Från: Till: Tid på dagen: Från: Till: Larmkoder: Från: Till: Distribution: System: Larmtyper: år-må-dag timme-minuter år-må-dag timme-minuter timme-minuter timme-minuter larmkod larmkod Välj Skift 1, 2, 3 eller alla Markera den eller de centraler som statistiken avser. Ange en specifik larmtyp Art. Nr 64 ISE

17 Larmtypstabell Kod Benämning 00 Brandvarning 01 Driftlarm A 02 Driftlarm B 07 Apparatfel 09 Urkoppling 10 Trygghetslarm 11 Batterilarm 12 Återställning 13 Trygghetslarm externt 14 Passivlarm 16 Batterilarm radioknapp 21 Felaktig sändare 22 Systemlarm 25 Ankom 28 Lämnade 29 Brandvarning taluppkopplande 30 Dörrlarm 35 Personallarm taluppkopplande 43 Planerad närvaro 51 Radio återställd 83 Sänglarm 85 Servicelarm 86 Personallarm icke taluppkopplande 90 Påminnelselarm 96 Medicinlarm Art. Nr 64 ISE

18 Statistik I Statistik anges de önskade statistiska villkoren för hur urvalet ur databasen ska göras. Urvalet görs på samma sätt som beskrivits ovan under Urval. Statistik kan tas fram för en bestämd centralenhet eller för alla de anslutna enheterna. Alla statistiska uppgifter visas på skärmen och kan därefter skrivas ut på ansluten skrivare. Rullning av statistiken görs med rullisten på höger sida. Följande statistiska uppgifter från Camillo systemen är möjliga att ta fram med hjälp av programmet CareLogg: 1. Statistik på larmkod med urval på tidsperiod, urval på larmkoder, urval på larmtyper, urval på skift. 2. Sammanställning av antalet larm per larmtyp, totala antalet larm, antalet larm som legat i repetitionskö samt antalet obesvarade larm och genomsnittliga larmsvarstider. 3. Sammanställning av antalet check-in/check-out, total tid specifikt för en kund samt totalt för alla kunder under den definierade tidsperioden. Från och med version 1.09 har statistikdelen har fått följande tillägg: Larm/timme visar genomsnittlig svarstid, totalt antal besök och total besökstid. Larm/veckodag visar antal besök och besökstid per dag samt total. Larm/vecka visar totalt antal larm och genomsnittlig svarstid. I dialogrutan frågas efter följande uppgifter: Start period: Från: Till: Tid på dagen: Från: Till: Larmkoder: Från: Till: Distribution: System: år-må-dag timme-minuter år-må-dag timme-minuter timme-minuter timme-minuter larmkod larmkod Välj Skift 1, 2, 3 eller alla Markera den eller de centraler som statistiken avser. Art. Nr 64 ISE

19 Larmtyper: Ange en specifik larmtyp När urval är gjort klicka på OK varefter statistiken presenteras, i nytt fönster: Rullning av statistiken görs med rullisten på höger sida. Art. Nr 64 ISE

20 Journal Journal är det fönster som automatiskt öppnas när programmet startas. Journalfönstret visar larmloggarna från de anslutna systemen samtidigt som larmen kommer in. Översta raden är en förklaring av vad som visas i fönstret: Mottaget Larmtyp Kod Åtgärd Mottagare Åtgärdstid R Mottaget: Larmtyp: Kod: Åtgärd: Mottagare: Åtgärdstid: Repetition: När larmet mottagits av Camillosystemet Vilken larmtyp som mottagits av Camillosystemet Vilken larmkod som mottagits av Camillosystemet Vilken åtgärd personalen/systemet gjort Vilken larmmottagare som åtgärdat larmet Vilken tid åtgärden gjorts Om larmet repeterats, och hur många gånger Teckenformat i Journalfönstret: Larm som kvitterats/avslutats på korrekt sätt skrivs i normal stil. Larm som ej kvitterats/avslutats på korrekt sätt skrivs i fet stil. Systemlarm som kvitterats/avslutats på korrekt sätt skrivs i röd normal stil. Systemlarm som ej kvitterats/avslutats på korrekt sätt skrivs i röd fet stil. Sorteringsmöjligheter i Journalfönstret: Journalen kan sorteras på en mängd olika sätt, för att få snabb överblick av nuläget eller för att söka ett speciellt larm eller dylikt. CareLogg för Windows följer Windows standard vilket gör att den översta raden är klickbar och att sortering av databasen styrs av denna övre rad. När systemet startas ligger sorteringen i stigande ordning baserat på när larmen inkommit i systemet. Dvs. i översta raden finns en liten pil i Mottaget, som pekar uppåt. Om man ställer musen på Mottaget, och klickar, kommer databasen att sorteras i fallande ordning. Art. Nr 64 ISE

21 Det är möjligt att markera samtliga fält i översta raden, och på samma sätt ändra sorteringsbegrepp och om sorteringen ska göras i stigande eller fallande ordning. Möjliga sorteringsbegrepp: Mottaget, Larmtyp, Kod, Åtgärd, Mottagare, Åtgärdstid, R Art. Nr 64 ISE

22 Administration Under meny Administration finns följande val: Anslutna system Säkerhetskopiering Automatisk säkerhetskopiering Återläsning av backup Rensa gamla larm Larmtyper Importera larmtyper från Camillo Anslutna system I Anslutna system görs de inställningar som talar om vilket eller vilka Camillosystem som är anslutna till vilken bestämd kommunikationsport. Alternativ System Ansluten serieport System namn Hastighet Fri information Anger vilket system som avses vilken serieport systemet är ansluten till fritext fält baudrate som Camillosystemet är inställt för fritext fält Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering av larmjournalsdatabasen till diskett bör ske minst 1 gång i veckan. Art. Nr 64 ISE

23 Disketterna ska märkas med datum och nummer om det rör sig om fler än en diskett. Detta innebär att efter fem veckors drift så ska minst fem stycken uppsättningar av backup-disketter finnas för att säkerställa en hög nivå av säkerhet. Därefter kan man börja att återanvända den första uppsättningen av disketter. När säkerhetskopiering valts visas följande dialogruta, där val Kopiera till enhet A:\ ska göras. Detta val skapar en till flera disketter med den säkerhetskopierade databasen. Indikatorn vid Arbete visar var i processen programmet befinner sig och texten Färdig visas vid Operation när hela databasen säkerhetskopierats klart till en eller flera disketter. Om disketten inte är tom visas följande dialogruta. Sätt i en ny diskett och klicka på OK, alternativt sätt i en diskett med gammal backup som ska uppdateras och Klicka på OK. Art. Nr 64 ISE

24 Om disketten innehåller en gammal backup som ska läsas över visas följande dialog Klicka på OK och säkerhetskopieringen till diskett startar Automatisk säkerhetskopiering Som tidigare nämnts bör Säkerhetskopiering av larmjournalsdatabasen till diskett ske minst 1 gång i veckan. Vidare kan systemet programmeras att göra automatisk backup till hårddisken två gånger per dygn. När Automatisk säkerhetskopiering valts visas följande dialogruta, där val Kopiering 1/2, Tid, Aktiv samt Katalog för säkerhetskopia ska matas in. Vid inmatning av Kopiering (backup) och tid, använd gärna tider under dygnet med 12 timmars mellanrum, samt tider då larmfrekvensen är lägre. Markera i rutan Aktiv för att aktivera Kopiering (Backup) Notera! Om rutan ej är markerad kommer ingen Kopiering (Backup) att ske. Under Katalog för säkerhetskopia skrivs sökväg för kopian in. Sökvägen bör vara annan plats än där själva programmet CareLogg för Windows är installerat. Art. Nr 64 ISE

25 Ovan visas ett förslag som skapar två olika bibliotek, ett bibliotek för säkerhetskopian som görs under dagtid och ett bibliotek för säkerhetskopian som görs under kvällen. Det går naturligtvis att använda samma bibliotek för bägge säkerhetskopiorna (Backup) Notera! Om kopieringstid 1 och 2 sätts inom 30 minuter kommer endast en kopiering att göras! Återläsning av backup Återläsning av backup från diskett gör om datorn drabbats av hårddiskhaveri eller om larmjournalen av annan anledning måste återläsas till hårddisken. Funktionen Återläsning av backup är lösenords skyddad, varför en ny dialogruta Ange lösenord visas. Skriv in lösenordet pebbles för att kunna återläsa backupen. Varje gång CareLogg programmet avslutas och valet Ta backup innan avslut väljs, görs en lokal säkerhetskopia av larmjournalen till en speciell backup folder på datorn. När återläsning av backup ska göras, kan valet återläsa från diskett eller lokal säkerhetskopia göras. Klicka Ja för att göra Återläsning av backup från lokal säkerhetskopia från hårddisk och Nej för att återläsa från diskett. Art. Nr 64 ISE

26 Efter att Återläsning av backup från lokal säkerhetskopia har gjorts ska CareLogg startas om för att programmet ska kunna använda den nyss återlästa informationen. Om Återläsning av backup ska göras från diskett kommer följande dialog upp. Välj att läsa från diskettenhet A:\. Klicka sedan på Start, den påföljande dialogrutan uppmanar att sätta in diskett 1 i diskettstationen, gör det och klicka på OK. Art. Nr 64 ISE

27 Programmet förväntar sig nu att en diskett finns i diskettstationen så att återläsning kan starta, om så ej är fallet kommer följande meddelande upp. Efter att Återläsning av backup från diskett har gjorts ska CareLogg startas om för att programmet ska kunna använda den nyss återlästa informationen. Rensa gamla larm I Rensa gamla larm finns möjlighet att komprimera databasen, efter det att säkerhetskopiering är utförd. Funktionen Rensa gamla larm är lösenords skyddad, varför en ny dialogruta Ange lösenord visas. Skriv in lösenordet pebbles för att kunna komprimera databasen. Dialogruta Komprimera journal visas. Här anges från vilket datum, äldre larm ska rensas. Om exempelvis anges så tas allt som finns före detta datum bort ur databasen. Det är därför av största vikt att säkerhetskopiering utförts innan komprimering av databasen utförs. Art. Nr 64 ISE

28 Larmtyper Larmtyper ger möjlighet att förändra inställningarna av de olika larmtyperna. Observera att denna funktion är förbehållen Attendo Systems ABs service ingenjörer och ska ej användas av kund. I Larmtyper kan namn på larmtypen ändras och även sättas om larmtypen ska vara taluppkopplande eller ej. Art. Nr 64 ISE

29 Importera larmtyper från Camillo I Importera larmtyper från Camillo ges möjlighet att hämta och läsa in filen atypes.dat vilken skapats av Camillos konfigureringsprogram. Filen atypes.dat måste manuellt flyttas till det bibliotek där CareLogg är installerat. Om filen atypes.dat läses in i CareLogg kommer samtliga i Camillo definierade larmtyper att importeras till CareLogg, vilket gör att CareLogg kan tolka alla ev. nya och omdefinierade larmtyper som Camillosystemet skickar. Funktionen markerar filen atypes.dat, bekräfta valet genom att klicka på Öppna, och de i Camillosystemet definierade larmtyperna kommer att läsas in i CareLogg. Art. Nr 64 ISE

30 Fönster I meny Fönster finns de följande menykommandon: Nytt fönster Överlappande Kant i kant Arrangera ikoner Under Arrangera ikoner visas de fönster som är öppnade. Det aktiva fönstret är markerat med en bock. Nytt fönster Alternativet Nytt fönster används när man vill öppna ett nytt fönster. Överlappande Överlappande innebär att de öppna fönstren läggs på varandra. Med hjälp av Ctrl+Tab så kan man växla mellan fönstren på ett snabbt och enkelt sätt. Kant i kant Vid alternativet Kant i kant så visas fönstren bredvid varandra om dessa ej är maximalt stora. Arrangera ikoner Funktionen är ej tillgänglig i denna version. Art. Nr 64 ISE

31 Exempel Om du vill ta fram statistik över perioden från fram tills aktuellt datum och tid så anger du som startperiod. Slutperioden kan utelämnas om så önskas. Om du vill ta fram statistik för ett urval av specifika kunder så anger du ett intervall eller om bara första larmkoden anges så tas alla efterföljande med i urvalet, om bara sista larmkoden anges så tas alla tidigare med i urvalet. Om du önskar ta fram statistik för en speciell larmtyp så anger du bara larmtypens kod. Om alla larmtyper önskas så fyller du ej i fältet. Om slutperioden utelämnas när urvalet görs så sker sökningen i databasen fram till aktuell tid. Detta innebär att om det kommer in fler uppgifter under tiden som den önskade statistiken tas fram så kan dessa påverka beräkningen. Art. Nr 64 ISE

32 Resultatet av en sökning i databasen Statistik uppgifter Statistiken är resultatet av dina uppgifter och de data som det eller de anslutna systemen producerat. Larmtyp Antal Vidarekoppl. Obesv. Snitt-svar. Trygghetslarm 3748 (63%) :59 Personallarm 64 (1%) 1 0 0:16 Servicelarm 2103 (36%) :35 Antal larm :56 Besvarat: R (79%) R1 730 (13%) R2 235 (5%) R3 121 (2%) Obesvarat 65 (1%) Period Alarm Svarstid Besök Besökstid 00:00-00: % 0:20 0 ( 0%) 0:00 01:00-01: % 0 ( 0%) 0:00 02:00-02: % 0 ( 0%) 0:00 03:00-03: % 0:00 0 ( 0%) 0:00 04:00-04: % 0:00 0 ( 0%) 0:00 05:00-05: % 15 ( 39%) 1:24:23 06:00-06: % 0 ( 0%) 0:00 07:00-07: % 1:00 0 ( 0%) 0:00 08:00-08: % 0:00 0 ( 0%) 0:00 09:00-09: % 0:40 0 ( 0%) 0:00 10:00-10: % 5 ( 13%) 9:53 11:00-11: %) 1:00 16 ( 42%) 1:53:46 Period Alarm Söndag % Måndag % Tisdag % Onsdag % Torsdag % Fredag % Lördag % Art. Nr 64 ISE

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Manual. Remote Program 4290

Manual. Remote Program 4290 Manual Remote Program 4290 V1.0 2000-06-28 Box 10030 952 27 KALIX SWEDEN TEL +46-(0)923 16300 FAX +46-(0)923 10580 REMOTE PROGRAM 4290 Skapa ny databas Skapa en ny databas genom att välja Arkiv -> Ny Databas

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC kan köras under Windows XP eller Windows 7. Minimum hårdvarukrav är interminne på 2GB, processor 2GHz

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC kan köras under XP och Windows 7. Windows XP eller Windows 7 (32 bit). Minimum hårdvarukrav är interminne

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609 KRAV: 1. RDP-klient med stöd för fjärrskrivbordsprotokoll 7.0 eller senare. Kontrollera genom att: a. Klicka på Windowssymbolen längst ner till vänster. b. Välj Anslutning till fjärrskrivbord. c. Nu kommer

Läs mer

Lyssna på Polar Internet Radio - En guide till din nya nätradiostation Kjelles Dansotek Topplistan, kan du lyssna på via Polar Internet Radio. Det är en sk. nätradio med blandad musik dygnet runt, alla

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer