CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1"

Transkript

1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE

2 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar förbehålles Art. Nr 64 ISE

3 Viktig säkerhetsinformation! Datorn får när den är ansluten till systemet under inga omständigheter stängas av medan programmet är igång. Om systemet stängs av utan samrådan så tar Attendo Systems AB inget ansvar för följderna. För att programmet ska kunna utföra de uppgifter som det är avsett för så måste Camillosystemet under alla förhållanden vara anslutet till datorn. Om anslutningen mellan datorn och Camillosystemet av misstag eller av obehörig personal tas bort så tar Attendo Systems AB inget ansvar för följderna. Om loggning av anslutna anläggningar ska kunna ske även under strömavbrott så måste datorn anslutas till avbrottsfri strömförsörjning. Vid återställning kommer all inhämtad information sedan senaste backup att gå förlorad, Attendo Systems AB tar inget ansvar för förlorad data vid återställning. Attendo Systems AB tar inget ansvar för eventuella problem beroende på felaktiga installationer eller felaktig hantering av programmets funktioner. Attendo Systems AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i manualen men anser den vara korrekt. Vidare förbehålles rätten att ändra i programvaran och manualen utan förvarning. Art. Nr 64 ISE

4 Allmänt Den här anvisningen är avsedd både för användare av programmet CareLogg och tekniker som installerar programmet. Programmet har en användarvänlig utformning och fungerar på en standard PC. Datorn där programmet körs ansluts till Camillosystemets centralenhet (systemenheten). Programmet är utvecklat för att köras i Windows-miljö och har stöd för mus. Användargränsytan är uppbyggd i en fönsterhanteringsmiljö med menyer, dialogrutor och fönster. CareLogg har en kontinuerlig loggning av larm samtidigt som statistikuppföljning, urval, backup och utskrift kan ske. Om fler än en centralutrustning ska loggas så kan man via dators ordinarie serieportar ansluta dessa. Programmet hämtar sin information från larmjournalen (centralenhetens utskrifter) och från de värden som användaren själv matar in. Det är möjligt att göra en sammanställning av statistik från flera centralutrustningars larmlogg, samt utskrifter av dessa. Man kan även göra en sammanställning av de anslutna centralenheternas larmloggar. Det är även möjligt att göra backup av larmjournalen från de anslutna centralenheterna. Backup görs till ett separat backup bibliotek på hårddisken och/eller direkt till diskett. Förkunskaper Operativsystem Denna anvisning förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i användning av datorer och Windows-miljö. CareLogg för Windows bör köras på Windows XP Art. Nr 64 ISE

5 Utrustning Databas Dator Skrivare Minneskrav Utrymme hårddisk Programmet använder sig av en avancerad databas där uppgifterna från anslutna system lagras. Databasen har en indexfil för att minimera söktiderna i databasen. Om databasens indexfil av någon okänd anledning skulle skadas eller tas bort så återskapar programmet den utifrån databasen när programmet startas. Om detta sker så kommer det upp en dialogruta som säger att databasen håller på att återskapa sin indexfil. Om databasen saknas så skapar programmet en ny databas, dock utan de tidigare uppgifterna. För att återfå det mesta av de tidigare uppgifterna så måste en återställning lokalt eller från diskett så snart som möjligt ske. Datorn som används ska vara en standard PC minst Pentium av hög kvalitet. Tänkvärt är att datorn kommer att stå på dygnet runt vilket sliter främst på hårddisken. Om flera anläggningar ska anslutas så kan det beroende på belastningen krävas en kraftfullare dator. Detta ställer också krav på att det operativsystem som används skall vara avsett för servrar. Datorn ska vara utrustad med en skrivare av laser eller bläckstråletyp, detta för att möjliggöra grafisk utskrift av statistikuppgifter. Observera att äldre skrivare av matristyp inte kan användas, och att förhandsgranskning av utskrifter ej heller kommer att fungera med denna typ av skrivare installerad. Minneskravet är minst 32/64 Mb minne ledigt beroende på vilket operativsystem som används. Hårddisken ska vara dimensionerad efter hur många anläggningar som ska anslutas och hur hög larmintensiteten är. Dock bör minst 500 Mb ledigt utrymme finnas vid installation. När utrymmet på hårddisken är under en kritisk nivå skickas en varning ut om att utrymmet är litet. Denna varning får ej ignoreras utan åtgärda problemet genom att kontrollera att switcharna på Camillosystemet ej är inställda för teknisk utskrift. Switcharna ska vara i läge CareLogg. Därefter måste backup av logg göras och om utrymmet fortfarande är litet så måste databasen minskas. Art. Nr 64 ISE

6 Grundläggande begrepp Larmkoder Larmtyper Journal Larmkoder är benämningen på varifrån larmet kommer. Denna kod kan innehålla upp till 10 siffror. Det visar t.ex. vilken Camillo lägenhetsapparat som larmat. Anger vilken typ av larm som aktiverats, t.ex. trygghetslarm, dörrlarm etc. Larmtyp kan ha högst 2 siffror. Vid sökning eller urval så anges en siffra som representerar den larmtyp som önskas. Vid sortering på larmtyp så görs denna på larmtypsnummer, ej på namn. Detta innebär att Trygghetslarm (10) kommer före Personallarm (35). Journal är ett samlingsbegrepp för hur larm som mottagits lagras. I Journalen lagras de inkommande larmen var för sig för att det senare skall vara möjligt att titta på dem. Journalen ska främst göra det möjligt att vid en senare tidpunkt gå tillbaka och titta på enskilda händelser om någon oklarhet skulle uppstå. Till exempel om någon anhörig vill kontrollera att personalen uppfattade att patienten larmade. Exempel Nedanstående exempel består av två stycken larm :35 Trygghetslarm 34 Kvitterat 1 16: :41 Trygghetslarm 32 Kvitterat 6 16:42 Distribution Distribution är det schema som finns inlagt i Camillosystemet, detta bestämmer om det specifika larmet rings ut enligt distributionslistan för respektive skift. Art. Nr 64 ISE

7 Installation Programmet installeras från diskett levererad av Attendo Systems AB Programmet CareLogg installeras från Windows. För att installera: 1. Starta Windows. 2. Sätt programdisketten i diskettenheten. 3. Klicka på Startmenyn och välj Kör. 4. I dialogrutan som öppnas, skriv A:\CareLoggSwe1.10och klicka på OK. Vid start av systemet första gången så skapas även en del inställningsfiler. Programmet skapar dessa filer själv. Fysiskt så ansluts Camillosystemet med seriekabel till datorns seriella uttag. Se även avsnitt Administration sidan 21. Art. Nr 64 ISE

8 Konvertering av gammal databas Möjlighet att konvertera en äldre DOS-baserad CareLogg databas finns i CareLogg för Windows. Om en äldre databas finns tillgänglig, exempelvis om kunden uppdaterat dator och programvara från DOS-miljö till Windows miljö, kan CareLogg för Windows läsa in och konvertera den gamla databasen till nytt format. Detta görs innan CareLogg programmet startas för första gången, genom att den äldre databasen kallad logg.db flyttas till diskett eller backup media, med hjälp av Utforskaren till CareLogg biblioteket (C:\PROGRAM\CARELOGG FOR WINDOWS). När databasen är flyttad till CareLogg biblioteket enligt ovan, startas CareLogg programmet. Dialogrutan Konvertera gammal databas visas bekräfta konvertering genom att klicka på OK. Avvakta konverteringen som tar mellan ett par sekunder till en halv timme, beroende på databasens storlek. Under tiden konverteringen sker, visas en indikator hur arbetet med konverteringen fortgår. När konverteringen är klar, visas Journalfönstret med de larm som konverterats, systemet är nu klart att ta emot larm från anslutna Camillosystem. Beskrivning av Journalen och dess möjligheter görs under Visa / Journal. Art. Nr 64 ISE

9 Inställningar i Camillosystemet Careloggdatorn ansluts till den seriella skrivarutgången på Camillosystemet. Utskriftsswitcharna på datorkortet ska ställas enligt följande: 3 Off och 4 On. Övriga switchar ställs enligt inkopplingsanvisningen för internsystem Camillo såsom när utskrift till skrivare sker. Om teknikerlogg önskas så ställ 3 On och 4 On. OBSERVERA! I läge teknikerlogg så ökas mängden data till textfilerna avsevärt och hänsyn till utrymme på hårddisken måste iakttas. Camillosystemets datorkort måste minst vara av version 2.20a för att programmet ska fungera tillsammans med systemet. Art. Nr 64 ISE

10 Program allmänt De olika menyerna är: Arkiv Redigera Visa Administration Fönster Hjälp I menynamnet finns ett tecken som är understruket. Det är det snabbkommandotecken man ska välja om man vill utnyttja funktionen ALT+ tecknet för att snabbare växla mellan olika alternativ. När ett menykommando är valt visas en dialogruta, från vissa dialogrutor kan man därefter gå vidare till ett fönster. Art. Nr 64 ISE

11 Arkiv I Arkiv finns följande menykommandon: Utskriftsformat Skriv ut Förhandsgranska Skrivarinställningar Avsluta Utskriftsformat Under Utskriftsformat görs de utskriftsinställningar som behövs för att programmet ska veta hur utskrifter ska hanteras. Två flikar är valbara, Porträtt och Landskap, lika med stående eller liggande utskrift. Där ställs Överkant, Nederkant, Vänster, Höger, Sidhuvud, Spaltavstånd, Linje mellan, Teckenstorlek och Radantal för utskriften. En direkt förhandsgranskning av valda värden visas. Alternativ Anger Överkant avståndet till sidans övre kant Nederkant avståndet till sidans nedre kant Vänster avståndet till vänster kant på sidan Höger avståndet till höger kant på sidan Sidhuvud avståndet från sidhuvud till övre kant på sidan Spaltavstånd (Landskap) avståndet mellan spalterna Linje mellan (Landskap) anger om en linje mellan spalterna ska infogas Teckenstorlek storleken på tecknen i utskriften Radantal antalet rader per sida Art. Nr 64 ISE

12 Skriv ut Skriv ut ger dig möjlighet att skriva ut de uppgifter som syns i aktivt fönster. Utskriften sker till det utskriftsalternativ som valts i Utskriftsformat respektive Skrivarinställningar. Förhandsgranska Förhandsgranska visar hur utskriften kommer att se ut när den skrivs på skrivaren. Om ingen förhandsgranskning är möjlig har ingen skrivare definierats till datorn. Se även skrivarens manual och under Skrivarinställningar. Skrivarinställningar Art. Nr 64 ISE

13 Under Skrivarinställningar definieras vilken skrivare som är ansluten till datorn, inställningarna följer normal Windows standard. Se även skrivarens manual. Avsluta Väljs Avsluta så kommer programmet att avslutas och all larmbevakning kommer att upphöra. En kontrollfråga ställs när Avsluta väljs eller när X markeras och klickas, för att säkerställa om larmloggningen verkligen ska avslutas. Om larmloggningen ska avslutas frågas om en backup av larmjournalen ska göras. Efter detta kommer programmet att avslutas och larmloggningen är nu avstängd. VARNING! All loggning av Camillosystemet har nu upphört. Art. Nr 64 ISE

14 Redigera Under menyn Redigera finns följande: Ångra Klipp ut Kopiera Klistra in Funktionerna är ej tillgängliga i denna version av CareLogg för Windows. Art. Nr 64 ISE

15 Visa Under Visa finns följande menykommandon: Verktygslist Statuslist Urval Statistik Journal Verktygslist Under Verktygslist ges möjlighet att välja om verktygslisten med skrivarikon och program information ska visas eller ej. Standard inställningen är att verktygslist är vald, dvs. markerad med en bock. Statuslist Under Statuslist ges möjlighet att välja om statuslisten i underkanten av fönstret ska visas eller ej. Standard inställningen är att statuslist är vald, dvs. markerad med en bock. Art. Nr 64 ISE

16 Urval Urval ger möjlighet att se ett bestämt urval av larm ur larmjournalen. Urvalet görs med hjälp av en dialogruta. Observera att ett urval kan omfatta ett stort antal sidor. I Urval anges de önskade villkoren för hur urvalet ur databasen ska göras. Urval kan tas fram för en bestämd centralenhet eller för alla de anslutna enheterna. Alla uppgifter visas på skärmen. Rullning av urvalet görs med rullisten på höger sida, raderna växlas med Pil upp eller Pil ner. Om man önskar avbryta beräkningen av de statistiska uppgifterna så görs detta genom att fönstret stängs. I dialogrutan frågas efter följande uppgifter: Start period: Från: Till: Tid på dagen: Från: Till: Larmkoder: Från: Till: Distribution: System: Larmtyper: år-må-dag timme-minuter år-må-dag timme-minuter timme-minuter timme-minuter larmkod larmkod Välj Skift 1, 2, 3 eller alla Markera den eller de centraler som statistiken avser. Ange en specifik larmtyp Art. Nr 64 ISE

17 Larmtypstabell Kod Benämning 00 Brandvarning 01 Driftlarm A 02 Driftlarm B 07 Apparatfel 09 Urkoppling 10 Trygghetslarm 11 Batterilarm 12 Återställning 13 Trygghetslarm externt 14 Passivlarm 16 Batterilarm radioknapp 21 Felaktig sändare 22 Systemlarm 25 Ankom 28 Lämnade 29 Brandvarning taluppkopplande 30 Dörrlarm 35 Personallarm taluppkopplande 43 Planerad närvaro 51 Radio återställd 83 Sänglarm 85 Servicelarm 86 Personallarm icke taluppkopplande 90 Påminnelselarm 96 Medicinlarm Art. Nr 64 ISE

18 Statistik I Statistik anges de önskade statistiska villkoren för hur urvalet ur databasen ska göras. Urvalet görs på samma sätt som beskrivits ovan under Urval. Statistik kan tas fram för en bestämd centralenhet eller för alla de anslutna enheterna. Alla statistiska uppgifter visas på skärmen och kan därefter skrivas ut på ansluten skrivare. Rullning av statistiken görs med rullisten på höger sida. Följande statistiska uppgifter från Camillo systemen är möjliga att ta fram med hjälp av programmet CareLogg: 1. Statistik på larmkod med urval på tidsperiod, urval på larmkoder, urval på larmtyper, urval på skift. 2. Sammanställning av antalet larm per larmtyp, totala antalet larm, antalet larm som legat i repetitionskö samt antalet obesvarade larm och genomsnittliga larmsvarstider. 3. Sammanställning av antalet check-in/check-out, total tid specifikt för en kund samt totalt för alla kunder under den definierade tidsperioden. Från och med version 1.09 har statistikdelen har fått följande tillägg: Larm/timme visar genomsnittlig svarstid, totalt antal besök och total besökstid. Larm/veckodag visar antal besök och besökstid per dag samt total. Larm/vecka visar totalt antal larm och genomsnittlig svarstid. I dialogrutan frågas efter följande uppgifter: Start period: Från: Till: Tid på dagen: Från: Till: Larmkoder: Från: Till: Distribution: System: år-må-dag timme-minuter år-må-dag timme-minuter timme-minuter timme-minuter larmkod larmkod Välj Skift 1, 2, 3 eller alla Markera den eller de centraler som statistiken avser. Art. Nr 64 ISE

19 Larmtyper: Ange en specifik larmtyp När urval är gjort klicka på OK varefter statistiken presenteras, i nytt fönster: Rullning av statistiken görs med rullisten på höger sida. Art. Nr 64 ISE

20 Journal Journal är det fönster som automatiskt öppnas när programmet startas. Journalfönstret visar larmloggarna från de anslutna systemen samtidigt som larmen kommer in. Översta raden är en förklaring av vad som visas i fönstret: Mottaget Larmtyp Kod Åtgärd Mottagare Åtgärdstid R Mottaget: Larmtyp: Kod: Åtgärd: Mottagare: Åtgärdstid: Repetition: När larmet mottagits av Camillosystemet Vilken larmtyp som mottagits av Camillosystemet Vilken larmkod som mottagits av Camillosystemet Vilken åtgärd personalen/systemet gjort Vilken larmmottagare som åtgärdat larmet Vilken tid åtgärden gjorts Om larmet repeterats, och hur många gånger Teckenformat i Journalfönstret: Larm som kvitterats/avslutats på korrekt sätt skrivs i normal stil. Larm som ej kvitterats/avslutats på korrekt sätt skrivs i fet stil. Systemlarm som kvitterats/avslutats på korrekt sätt skrivs i röd normal stil. Systemlarm som ej kvitterats/avslutats på korrekt sätt skrivs i röd fet stil. Sorteringsmöjligheter i Journalfönstret: Journalen kan sorteras på en mängd olika sätt, för att få snabb överblick av nuläget eller för att söka ett speciellt larm eller dylikt. CareLogg för Windows följer Windows standard vilket gör att den översta raden är klickbar och att sortering av databasen styrs av denna övre rad. När systemet startas ligger sorteringen i stigande ordning baserat på när larmen inkommit i systemet. Dvs. i översta raden finns en liten pil i Mottaget, som pekar uppåt. Om man ställer musen på Mottaget, och klickar, kommer databasen att sorteras i fallande ordning. Art. Nr 64 ISE

21 Det är möjligt att markera samtliga fält i översta raden, och på samma sätt ändra sorteringsbegrepp och om sorteringen ska göras i stigande eller fallande ordning. Möjliga sorteringsbegrepp: Mottaget, Larmtyp, Kod, Åtgärd, Mottagare, Åtgärdstid, R Art. Nr 64 ISE

22 Administration Under meny Administration finns följande val: Anslutna system Säkerhetskopiering Automatisk säkerhetskopiering Återläsning av backup Rensa gamla larm Larmtyper Importera larmtyper från Camillo Anslutna system I Anslutna system görs de inställningar som talar om vilket eller vilka Camillosystem som är anslutna till vilken bestämd kommunikationsport. Alternativ System Ansluten serieport System namn Hastighet Fri information Anger vilket system som avses vilken serieport systemet är ansluten till fritext fält baudrate som Camillosystemet är inställt för fritext fält Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering av larmjournalsdatabasen till diskett bör ske minst 1 gång i veckan. Art. Nr 64 ISE

23 Disketterna ska märkas med datum och nummer om det rör sig om fler än en diskett. Detta innebär att efter fem veckors drift så ska minst fem stycken uppsättningar av backup-disketter finnas för att säkerställa en hög nivå av säkerhet. Därefter kan man börja att återanvända den första uppsättningen av disketter. När säkerhetskopiering valts visas följande dialogruta, där val Kopiera till enhet A:\ ska göras. Detta val skapar en till flera disketter med den säkerhetskopierade databasen. Indikatorn vid Arbete visar var i processen programmet befinner sig och texten Färdig visas vid Operation när hela databasen säkerhetskopierats klart till en eller flera disketter. Om disketten inte är tom visas följande dialogruta. Sätt i en ny diskett och klicka på OK, alternativt sätt i en diskett med gammal backup som ska uppdateras och Klicka på OK. Art. Nr 64 ISE

24 Om disketten innehåller en gammal backup som ska läsas över visas följande dialog Klicka på OK och säkerhetskopieringen till diskett startar Automatisk säkerhetskopiering Som tidigare nämnts bör Säkerhetskopiering av larmjournalsdatabasen till diskett ske minst 1 gång i veckan. Vidare kan systemet programmeras att göra automatisk backup till hårddisken två gånger per dygn. När Automatisk säkerhetskopiering valts visas följande dialogruta, där val Kopiering 1/2, Tid, Aktiv samt Katalog för säkerhetskopia ska matas in. Vid inmatning av Kopiering (backup) och tid, använd gärna tider under dygnet med 12 timmars mellanrum, samt tider då larmfrekvensen är lägre. Markera i rutan Aktiv för att aktivera Kopiering (Backup) Notera! Om rutan ej är markerad kommer ingen Kopiering (Backup) att ske. Under Katalog för säkerhetskopia skrivs sökväg för kopian in. Sökvägen bör vara annan plats än där själva programmet CareLogg för Windows är installerat. Art. Nr 64 ISE

25 Ovan visas ett förslag som skapar två olika bibliotek, ett bibliotek för säkerhetskopian som görs under dagtid och ett bibliotek för säkerhetskopian som görs under kvällen. Det går naturligtvis att använda samma bibliotek för bägge säkerhetskopiorna (Backup) Notera! Om kopieringstid 1 och 2 sätts inom 30 minuter kommer endast en kopiering att göras! Återläsning av backup Återläsning av backup från diskett gör om datorn drabbats av hårddiskhaveri eller om larmjournalen av annan anledning måste återläsas till hårddisken. Funktionen Återläsning av backup är lösenords skyddad, varför en ny dialogruta Ange lösenord visas. Skriv in lösenordet pebbles för att kunna återläsa backupen. Varje gång CareLogg programmet avslutas och valet Ta backup innan avslut väljs, görs en lokal säkerhetskopia av larmjournalen till en speciell backup folder på datorn. När återläsning av backup ska göras, kan valet återläsa från diskett eller lokal säkerhetskopia göras. Klicka Ja för att göra Återläsning av backup från lokal säkerhetskopia från hårddisk och Nej för att återläsa från diskett. Art. Nr 64 ISE

26 Efter att Återläsning av backup från lokal säkerhetskopia har gjorts ska CareLogg startas om för att programmet ska kunna använda den nyss återlästa informationen. Om Återläsning av backup ska göras från diskett kommer följande dialog upp. Välj att läsa från diskettenhet A:\. Klicka sedan på Start, den påföljande dialogrutan uppmanar att sätta in diskett 1 i diskettstationen, gör det och klicka på OK. Art. Nr 64 ISE

27 Programmet förväntar sig nu att en diskett finns i diskettstationen så att återläsning kan starta, om så ej är fallet kommer följande meddelande upp. Efter att Återläsning av backup från diskett har gjorts ska CareLogg startas om för att programmet ska kunna använda den nyss återlästa informationen. Rensa gamla larm I Rensa gamla larm finns möjlighet att komprimera databasen, efter det att säkerhetskopiering är utförd. Funktionen Rensa gamla larm är lösenords skyddad, varför en ny dialogruta Ange lösenord visas. Skriv in lösenordet pebbles för att kunna komprimera databasen. Dialogruta Komprimera journal visas. Här anges från vilket datum, äldre larm ska rensas. Om exempelvis anges så tas allt som finns före detta datum bort ur databasen. Det är därför av största vikt att säkerhetskopiering utförts innan komprimering av databasen utförs. Art. Nr 64 ISE

28 Larmtyper Larmtyper ger möjlighet att förändra inställningarna av de olika larmtyperna. Observera att denna funktion är förbehållen Attendo Systems ABs service ingenjörer och ska ej användas av kund. I Larmtyper kan namn på larmtypen ändras och även sättas om larmtypen ska vara taluppkopplande eller ej. Art. Nr 64 ISE

29 Importera larmtyper från Camillo I Importera larmtyper från Camillo ges möjlighet att hämta och läsa in filen atypes.dat vilken skapats av Camillos konfigureringsprogram. Filen atypes.dat måste manuellt flyttas till det bibliotek där CareLogg är installerat. Om filen atypes.dat läses in i CareLogg kommer samtliga i Camillo definierade larmtyper att importeras till CareLogg, vilket gör att CareLogg kan tolka alla ev. nya och omdefinierade larmtyper som Camillosystemet skickar. Funktionen markerar filen atypes.dat, bekräfta valet genom att klicka på Öppna, och de i Camillosystemet definierade larmtyperna kommer att läsas in i CareLogg. Art. Nr 64 ISE

30 Fönster I meny Fönster finns de följande menykommandon: Nytt fönster Överlappande Kant i kant Arrangera ikoner Under Arrangera ikoner visas de fönster som är öppnade. Det aktiva fönstret är markerat med en bock. Nytt fönster Alternativet Nytt fönster används när man vill öppna ett nytt fönster. Överlappande Överlappande innebär att de öppna fönstren läggs på varandra. Med hjälp av Ctrl+Tab så kan man växla mellan fönstren på ett snabbt och enkelt sätt. Kant i kant Vid alternativet Kant i kant så visas fönstren bredvid varandra om dessa ej är maximalt stora. Arrangera ikoner Funktionen är ej tillgänglig i denna version. Art. Nr 64 ISE

31 Exempel Om du vill ta fram statistik över perioden från fram tills aktuellt datum och tid så anger du som startperiod. Slutperioden kan utelämnas om så önskas. Om du vill ta fram statistik för ett urval av specifika kunder så anger du ett intervall eller om bara första larmkoden anges så tas alla efterföljande med i urvalet, om bara sista larmkoden anges så tas alla tidigare med i urvalet. Om du önskar ta fram statistik för en speciell larmtyp så anger du bara larmtypens kod. Om alla larmtyper önskas så fyller du ej i fältet. Om slutperioden utelämnas när urvalet görs så sker sökningen i databasen fram till aktuell tid. Detta innebär att om det kommer in fler uppgifter under tiden som den önskade statistiken tas fram så kan dessa påverka beräkningen. Art. Nr 64 ISE

32 Resultatet av en sökning i databasen Statistik uppgifter Statistiken är resultatet av dina uppgifter och de data som det eller de anslutna systemen producerat. Larmtyp Antal Vidarekoppl. Obesv. Snitt-svar. Trygghetslarm 3748 (63%) :59 Personallarm 64 (1%) 1 0 0:16 Servicelarm 2103 (36%) :35 Antal larm :56 Besvarat: R (79%) R1 730 (13%) R2 235 (5%) R3 121 (2%) Obesvarat 65 (1%) Period Alarm Svarstid Besök Besökstid 00:00-00: % 0:20 0 ( 0%) 0:00 01:00-01: % 0 ( 0%) 0:00 02:00-02: % 0 ( 0%) 0:00 03:00-03: % 0:00 0 ( 0%) 0:00 04:00-04: % 0:00 0 ( 0%) 0:00 05:00-05: % 15 ( 39%) 1:24:23 06:00-06: % 0 ( 0%) 0:00 07:00-07: % 1:00 0 ( 0%) 0:00 08:00-08: % 0:00 0 ( 0%) 0:00 09:00-09: % 0:40 0 ( 0%) 0:00 10:00-10: % 5 ( 13%) 9:53 11:00-11: %) 1:00 16 ( 42%) 1:53:46 Period Alarm Söndag % Måndag % Tisdag % Onsdag % Torsdag % Fredag % Lördag % Art. Nr 64 ISE

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning II HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12 File it! - Manual Innehållsförteckning 1. Introduktion 2 1.1 Vad är File it? 2 1.2 Förberedelser 2 1. Inställningar 2 2. Registrera patienter 2 3. Registrera besök 2 1.2 Support 2 2. Grunderna i File it!

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer