MMC Driver. MMC-Driver 01. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MMC Driver. MMC-Driver 01. Bruksanvisning"

Transkript

1 MMC Driver MMC-Driver 01 Bruksanvisning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Systeminstallation Systemkrav Ansluta MMC-diskenhet Anpassa BIOS Installera programvara Manövrering Starta mp3-filhanteraren Söka lagrade mp3-spår Skapa mapp på MMC-kort Lagra mp3-spår på MMC-kort Byta namn för mp3-spår på MMC-kort Överföra spår från MMC-kort till datorn Radera spår på MMC-kort Radera alla spår på MMC-kort (formatera MMC-kort) Mp3-spelare Telefonnummer för service

3 ALLMÄNT SYSTEMINSTALLATION Tack för att Du har valt en Velocityprodukt. Vi hoppas att Du kommer få stor glädje av din nya apparat. Vänligen läs igenom denna bruksanvisning innan Du börjar använda din nya apparat. Vi redaktörer på Blaupunkt Velocity strävar målmedvetet efter att utforma översiktliga och lättförståeliga bruksanvisningar. Skulle emellertid ändå oklarheter dyka upp, ber vi dig ta kontakt med din fackhandel eller med kundtjänsten i ditt land. Telefonnumret står på baksidan av denna bruksanvisning. MMC-Driver 01 är en diskenhet för läsning och skrivning av mp3-filer på multimediakort (MMC-kort). För att kunna använda skriv-/läsenheten måste Du installera medföljande programvara. Mp3 är ett förfarande som har utvecklats av det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer-Institut. Metoden komprimerar ljuddata lagrad på cd-skiva. Komprimeringen gör det möjligt att reducera datamängden till ca 10% av den ursprungliga utan hörbar kvalitetsskillnad (vid överföringshastighet 128 kbit/s). Det är möjligt att få filerna ännu mindre om man vid kodning av ljuddata från cdskiva till mp3 tillämpar lägre hastighet (bitrat), men sådan komprimering sänker ljudkvaliteten. Systeminstallation För att kunna använda MMC-Driver måste Du ansluta den till din pc och installera medföljande programvara. Systemkrav Hårdvarukrav: minst Pentium 90 eller jämförbart system mer än 10 MB ledigt hårddiskutrymme ljudkort parallellport PS/2-anslutning skärm med minst 640 x 480 bildpunkter, minst 256 färger cd-romspelare Operativsystem: Windows 95 / 98 / ME Ansluta MMC-diskenhet Anslut MMC-diskenhet till skrivarporten (parallellport LPT) och till PS/2-porten. Om skrivare är ansluten till datorn, ansluts denna till MMC-stickproppen. På samma sätt ansluts även ev. PS/2-enheter till MMC-diskenhetens PS/2-kontaktdon. Stäng av datorn och alla anslutna apparater t.ex. skrivare och skilj datorn från strömnätet. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 63

4 SYSTEMINSTALLATION Om Du ansluter skrivare via parallellport LPT: Skilj skrivaranslutningen från datorn. Anslut MMC-enhetens DB25-stickpropp till datorn. Anslut nu skrivaren till MMC-enhetens kontaktdon. Därefter kan skrivaren användas som vanligt. Om Du använder tangentbord eller mus vid PS/2-anslutningen: Skilj dessa från datorn. Plugga i MMC-enhetens PS/2- stickpropp till datorns PS/2-anslutning. Anslut tangentbordet/musen till MMC-enhetens PS/2-stickpropp. Bilden visar en typisk installation med MMC-diskenhet. Anpassa BIOS Eventuellt måste datorns BIOS anpassas för att programvaran säkert ska fungera störningsfritt. Obs! I datorns dokumentation står hur Du kommer till datorns BIOS och verkställer ändringar där. I BIOS måste inställningen för LPTporten vara ställd till "ECP" eller "EPP + ECP". Bästa inställning för MMC-enheten är "EPP + ECP". Installera programvara Starta datorn och vänta tills operativsystemet startats. När operativsystemets automatiska identifiering av hårdvaran aktiverats: Avbryt hårdvaruidentifieringen. Avsluta all annan aktivitet, särskilt anti-virusprogram. Dessa kan störa installationen. Lägg i bifogad cd-skiva i cd-romspelaren. Byt i filhanteraren (Utforskaren) till mappen för cd-romenheten. Öppna mappen "MP3-BROWSER" på cd-romskivan. 64

5 SYSTEMINSTALLATION Dubbelklicka på "Setup.exe" för att starta installationen: ENGLISH DEUTSCH Programvaran förbereder installationen. När välkomstbilden visas: Klicka på knappen "Next >". När Du fyllt i fälten: Klicka på knappen "Next >". Som standard installeras programmet i systemets mapp "Program". Om Du vill installera i denna mapp: Klicka på knappen "Next >". eller Om Du vill installera i annan mapp: Klicka på knappen "Browse". FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA I nästa fönster uppmanas Du att skriva in namn ("Name") och namn på firma ("Company"). Om Du använder programvaran för privat bruk anger Du ditt namn även under "Company". Välj en annan mapp i nästa fönster. ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 65

6 SYSTEMINSTALLATION När Du har valt mapp för installationen: Tryck på knappen "Next >". Programvaran skapar automatiskt en ikon i operativsystemets startmeny. Du kan välja om ikonen ska skapas i en ny mapp som Du namnger eller om ikonen ska placeras i startmenyn i redan befintlig mapp. Om Du vill skapa en ny mapp: Ange nytt namn i fältet "Program Folder". Mappens namn överförs till fältet "Program Folder". Klicka på knappen "Next >". I nästa fönster visas inställningarna Du valt. Om inställningarna är som Du önskar: Klicka på knappen "Next >". Om Du vill ändra inställningarna: Klicka på knappen "< Back". eller Behåll standardnamnet. Klicka på knappen "Next >". Om Du vill placera ikonen i en mapp som redan finns i startmenyn: Dubbelklicka på en av mapparna som visas. I nästa fönster visar en förloppsindikator installationsförloppet. 66

7 SYSTEMINSTALLATION Obs! Du kan avbryta installationen genom att klicka på knappen "Cancel". När installationen är klar visas ett fönster. Klicka på knappen "Finish". Installationsprogrammet avslutas och mappen som innehåller mp3-filhanteraren visas på skrivbordet. Starta om datorn när installationen har avslutats. MANÖVRERING Manövrering Detta kapitel handlar om hur man använder filhanteraren "MP3-Browser". Du behöver denna programvara för att lagra mp3-spår på MMC-kort, radera spår och formatera MMC-kort. Dessutom kan Du lyssna på mp3-spår med mp3-filhanteraren. Starta mp3-filhanteraren För att starta mp3-filhanteraren: Öppna startmenyn. Öppna mappen "Program". Öppna mappen "Velocity". Obs! Om Du vid installationen har kopplat mp3-hanteraren till startmenyn via annan sökväg, väljer Du denna. Starta programvaran med ikonen "MP3-Browser" i mappen "Velocity". ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL När programvaran startats visas mp3- filhanterarens fönster. Till vänster och uppe till höger i filhanteraren visas din hårddisk. PORTUGUÊS DANSK 67

8 MANÖVRERING Söka lagrade mp3-spår Du kan låta mp3-filhanteraren söka efter mp3-spår på hårddisken eller på ilagd cd-skiva. Klicka på knappen "Search". Lägg i ett MMC-kort i MMC Driver 01. Tryck på knappen "Connect" i mp3- filhanterarens fönster. Mp3-hanteraren skapar en förbindelse till ilagt MMC-kort. Mp3-spår, som finns lagrade på MMC-kortet visas nedtill till höger i mp3-hanteraren. Knappen "Connect" ändras till "Disconnect". Sökfönstret visas. Bakom "Search Path" öppnar en inmatningsruta (pop-up). Skriv in bokstaven för den enhet Du vill söka igenom. Klicka på knappen "Start Search". För att kunna ladda ner mp3-spår till MMC-kortet väljer Du dem så att de visas i mp3-filhanterarens fönster: 68

9 MANÖVRERING När Du skrivit in namnet: Klicka på "Make". ENGLISH DEUTSCH Markera önskat spår. Klicka på knappen "Go to Folder". Mappen med hittade mp3-spår visas i övre högra fönstret. Skapa mapp på MMC-kort Mp3-spår kan även lagras i mappar på MMC-kortet. Klicka på "M-folder". Den nya mappen visas i nedre högra området. Lagra mp3-spår på MMC-kort På MMC-kortet kan Du lagra mp3-spår som redan finns på datorn eller på en ilagd cd-skiva. Sök mp3-spår med sökfunktionen. eller Välj sökväg till önskade mp3-spår på samma sätt som med datorns vanliga filhanterare (Utforskaren). ITALIANO FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA En dialog visas. Här kan Du ange namn på den nya mappen. PORTUGUÊS DANSK 69

10 MANÖVRERING Markera spåret i övre, högra fönstret. Klicka på knappen "Download". Byta namn för mp3-spår på MMC-kort Om Du vill byta namn ett mp3-spår på MMC-kortet: Markera spåret. Klicka på "Rename". En dialog visas. På övre raden visas namnet för spåret. På nedre raden kan Du ange ett nytt namn. När Du skrivit in namnet: Klicka på "Rename" i dialogen. Ett fönster visas med nerladdningens status. När nerladdningen är avslutad visas mp3-spåret i nedre, högra fönstret. Spåret visas med det nya namnet i MMC-fönstret. 70

11 MANÖVRERING Överföra spår från MMC-kort till datorn Du kan kopiera mp3-spår från ilagt MMC-kort till din dator. Markera mp3-spår på MMC-kortet i nedre, högra fönstret. Radera spår på MMC-kort Om Du vill radera ett spår på MMCkortet: Markera spåret i nedre, högra fönstret. Klicka på "Delete". ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO Klicka på knappen "Upload". Spåret är nu raderat från listan. Radera alla spår på MMC-kort (formatera MMC-kort) Du kan radera all data på MMC-kortet. Klicka på knappen "Format". NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL Spåren överförs och sparas på hårddisken. PORTUGUÊS Klicka på "Start". DANSK 71

12 MANÖVRERING När förloppet är avslutat ändras knappen "Disconnect" till "Connect". Om Du vill redigera MMC-kortet ytterligare måste Du först återskapa förbindelsen. Klicka på "Connect". Mp3-spelare Med mp3-filhanteraren kan Du lyssna på mp3-spår på hårddisken eller från cd-skiva. Skapa låtlista med mp3-spår Klicka på "Dir" i nedre, vänstra området i mp3-filhanterarens fönster. Ange sökvägen för den mapp med mp3-spår Du vill lyssna på. Klicka på "OK" i dialogen. En dialog visas där Du kan ange mappen med mp3-spår. I låtlistan i nedre, vänstra området i mp3- filhanterarens fönster visas alla mp3- spår i vald mapp. 72

13 MANÖVRERING Lägga till fler mp3-spår till låtlistan Om Du vill lägga till ytterligare spår från andra mappar till låtlistan: Klicka på "Add" i nedre, vänstra området i mp3-filhanterarens fönster. En dialog visas där Du kan ange mappens sökväg. Ange sökvägen till önskad mapp med mp3-spår. Klicka på "OK" i dialogen. Spåren i mappen läggs till låtlistan. Starta spelning Klicka på knappen vid fönstrets övre kant. Paus Klicka på knappen vid fönstrets övre kant. Välja nästa spår Klicka på knappen vid fönstrets övre kant. Välja föregående spår vklicka på knappen vid fönstrets övre kant. Avbryta spelning Klicka på knappen vid fönstrets övre kant. Radera spår från låtlistan För att ta bort enstaka spår från låtlistan: Markera spåret i låtlistan. Klicka på "Del". Spåret är nu raderat från låtlistan. Radera hela låtlistan Om Du vill radera hela låtlistan: Klicka på "CLR". Låtlistan raderas. Obs! Om Du raderar enskilda spår från låtlistan eller hela låtlistan tas dessa endast bort från mp3-filhanterarens listvy. De egentliga filerna (spåren) finns fortsatt kvar på din disk. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 73

14 Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service aprèsvente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Números de serviço / Servicenumre Country: Phone: Fax: WWW: Germany (D) Austria (A) Belgium (B) Denmark (DK) Finland (FIN) France (F) Great Britain (GB) Greece (GR) Ireland (IRL) Italy (I) Luxembourg (L) Netherlands (NL) Norway (N) Portugal (P) Spain (E) Sweden (S) Switzerland (CH) Czech. Rep. (CZ) Hungary (H) Poland (PL) Turkey (TR) USA (USA) Brasil (Mercosur) (BR) Malaysia (Asia Pacific) (MAL) Blaupunkt GmbH 11/01 TRO CM/PSS

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO

NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO Safety Card NEO Bruksanvisning Ver 7 2007-05-24 Adress Telefon Telefax E-mail Nya Varvet byggnad 114 031-68 10 60 031-68 10 05 info@tandberg.se 426 71 V FRÖLUNDA 1 Innehållsförteckning ALLMÄNT... sid 3

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

får Office att göra mer

får Office att göra mer CALENDAR BROWSER ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 2 2 KOMMA IGÅNG MED CALENDAR BROWSER... 2 2.1 HITTA CALENDAR BROWSER I OUTLOOK... 2 2.2 INSTALLERA CALENDAR BROWSER-KLIENTEN... 3

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Innehållsförteckning 1 Installation... 2 1.1 Leveransomfattning till nya kunder... 2 1.2 Leveransomfattning till befintliga kunder... 4 1.3 Informationskategorier... 5 1.4 Maskin- och programvaruförutsättningar...

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

i R e a d o c h i R e a d N o w

i R e a d o c h i R e a d N o w H a n d b o k i R e a d o c h i R e a d N o w Version 1.3 Horb, Juni 2012 Handy Tech All rights reserved ICAP AB, Karl Johansgatan 42 414 59 Göteborg Tel 031-704 3099 Fax 031-704 3096 E-Mail: info@icap.nu

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer