Utveckla nya. innovativa. områden och nya. kreativa miljöer. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla nya. innovativa. områden och nya. kreativa miljöer. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd 1 2012-04-23 11.39"

Transkript

1 #4 #4 UTVECKLA NYA NYA INNOVATIVA INNOVATIVA OMRÅDEN OMRÅDEN OCH NYA KREATIVA OCH NYA MILJÖER KREATIVA MILJÖER #4 Utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

2 Det handlar om att identifiera och utveckla det ännu oupptäckta. 44 Det handlar om att tillvarata de möjligheter som uppstår vid samarbete över gränser. Det handlar om att göra Skåne till en plats där det görs saker som ingen kan göra själv. Innehåll Innovationtrategi 4 Ö P P N A I N N OVAT I O N SA R ENOR Om gränser - och vad som händer när de luckras upp. sid 4 PAC K B R I D G E Samarbete på en dansbana. sid 5 Strategi 4 utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer Uppdragsgivare: Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) och Soundingboard Innovation i Skåne. Projektledare/ Redaktör: Petter Söderström, Region Skåne och Niklas Ekdahl, Dockside Reklambyrå Projektledare: Maria Lindblom, verkställande sekreterare Soundingboard Innovation i Skåne, Näringsliv Skåne. Processledare: Björn Lagnevik, Näringsliv Skåne Layout: Antti Vuorenniemi, Dockside Reklambyrå. Texter: Henrik Jansson, Dockside Reklambyrå. Foto: istock (där inget annat anges). Illustrationer: Dockside Reklambyrå. Tryckeri: Tryckfolket /mars Upplaga: ex. V I TA FÄ LT Föreställ dig nästan vadsomhelst. sid 8 10 H A N S K N U T S S O N När Darwin var på Galapagosöarna. sid 11 F R Å N O R D T I L L H A N D L I NG Så blir vi vad vi vill bli. sid M O T E N N Y T I D Summering med blicken framåt sid P L AT T F O R M E N Där det händer - vad det nu är. sid 6 VÄ L KO M M E N O M B O R D ZIRRO Så ska diabetes botas. sid 6 InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

3 I september 2011 lanserades dokumentet En internationell innovationsstrategi för Skåne, sex strategier som var och en skapar förutsättningar för en stark, skånsk attraktionskraft och tillsammans bildar ett verktyg för att forma Europas mest innovativa region. En vital del i det arbetet handlar om att stärka tillväxten. Och för att åstadkomma tillväxt krävs förmåga att identifiera och utveckla nya områden för innovation. Skåne arbetar för att skapa dessa förutsättningar, bland annat genom att stimulera utvecklingen av öppna innovationsarenor. D U Ä R H Ä R Som aktiv entreprenör i Skåne är du säkert bekant med begreppet kluster: En geografiskt avgränsad miljö, där företag inom liknande branscher, genom konkurrens och samverkan, fokuserar på en specifik slutprodukt. Silicon Valley är troligen det mest kända exemplet. Klusterfenomenen bygger alltså på förtätning av kunskap inom en separat kategori. Fördelarna med kluster är många, till exempel kostnadsbesparingar genom inköpssamverkan, men själva poängen uppstår först när företagen börjar skapa värden för varandra genom samarbetet. Klusterteorin i sig är ingen dum idé och Skåne har genom åren varit med och satsat på ett flertal klusterinitiativ. Ändå handlar den här strategin om något annat. Varför? Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp. Tage Danielsson InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

4 ÖPPNA INNOVAT I O N SA R E NOR INNOVAT I O N SA R E NOR ÖPPNA Gränser luckras upp, branscher tangerar varandra och vi byter jobb allt oftare, inte sällan till konkurrerande verksamheter. Mindre aktörer, som underleverantörer eller kunder, får tillgång till ny kunskap och har möjlighet att utnyttja den. Sammantaget innebär det att stor inte längre alltid är bäst. I en snabbt snurrande värld krävs korta ledtider; det måste helt enkelt knytas tätare band mellan involverade aktörer i utvecklingen av idé till färdig produkt. Klustret måste bli något nytt, något mer. Därför är det på sin plats med ett nytt begrepp. Vi kallar det Öppna innovationsarenor. Tankarna kring Öppna innovationsarenor har nära koppling till begreppet Open Innovation. En av utgångspunkterna bakom Open Innovation är att kunskapsutveckling uppstår när olika aktörer samspelar och aktivt medverkar för att tillgodogöra sig kunskaper. Det är en process som fordrar ett samspel mellan aktörer som kan komma från vitt skilda håll, var och en med sina kunskaper. Den öppna innovationsarenan behåller i princip alla de fördelarna ett kluster medför, även om själva begreppet byter namn: Det handlar fortfarande om att identifiera, utveckla och tillvarata olika typer av kompetens. Det handlar fortfarande om att stimulera till innovation, kunskapsutveckling och kunskapsutbyte, men på den öppna arenan ryms även den som i ett kluster skulle anses som helt avskild. Mycket handlar om inställning, att förstå, acceptera och därigenom utnyttja att gränser luckras upp. Traditionell klusterteori bygger på en sektoriell logik. Med tiden har det dock noterats en förflyttning av gränser. Olika branscher har närmat sig varandra naturligt. Den öppna innovationsarenan går ett steg längre och erbjuder en mötesplats för aktörer med olika hemvist och kunskapsbakgrund. B MILJÖ- TEKNIK B A C MEDIA VA/SOL ARENA OFFENTLIG SEKTOR TRAD. MEDIA ICT AKADEMI A C InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

5 Namn: PER-STEFAN GERSBRO Företag: PACKBRIDGE Läs mer: packbridge.se Skribenten Henrik O. Jansson dricker kaffe med Per-Stefan Gersbro, vd för Packbridge, en öppen innovationsarena inom förpackningsindustrin. Samtalet kretsar kring en enda fråga: När blir klustret en arena? På packbridge.se står det: Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och kanske viktigast människor med människor. Det låter bra, men jag tänker på ett vanligt kluster. Vad gör det till en öppen innovationsarena? Definitionen av ett kluster beror ju på vem du frågar. Några begränsar det geografiskt, andra tycker att det ramas in av ett skrå, eller att man helt enkelt har nära till varandra, kan mötas över en fika och sen gå vidare. För mig gränsar flera av de här definitionerna till den öppna innovationsarenan. Jag gillar tanken att likna det vid en dansbana; man kan se till att det är bra musik, rätt ljus och god stämning. Sen är det upp till folk att välja danspartner och se vad som blir av det. På en öppen innovationsarena är det viktigt att inte styra för mycket, det måste finnas utrymme för vision. Ordet vision tycks återkommande när man pratar om den öppna innovationsarenan. Det finns ett värde i att sikta högt. En ambition med den öppna innovationsarenan är att det ska kunna uppstå saker på vägen. Resan i sig är målet gränslandet som skapas när olika perspektiv möts. Kluster tenderar ju att ha utbyten med andra kluster. Jag antar att det gäller på den öppna innovationsarenan med? I högsta grad. Om man ser till förpackningsbranschen så finns det tre svenska klusterinitiativ: The Packaging Arena i Karlstad, Packaging Mid Sweden i Sundsvall och Packbridge. Vi visste att vi hade liknande ambitioner så vi bestämde oss för att träffas, förutsättningslöst. Och nu har vi och Packaging Mid Sweden en gemensam organisation! Geografiska gränser är över huvud taget inte ett hinder som jag ser det. Packbridge har till exempel ett samarbete med sydkoreanska Foodpolis, som är en satsning på framtidens livsmedel. Ni, sundsvallsborna och koreanerna är långt ifrån varandra geografiskt, men det måste ju kännas att ni är likasinnade? Skulle man kunna föra ihop alla tre? Det tror jag. Det är nyfikenhet och intresse som fört oss samman och så länge det finns någon eller några som samordnar utgör avstånd inget hinder. Det kan handla om att exempelvis påvisa gemensamma frågor, att sammanföra utan att för den skull fösa ihop. Vi använder ju bara en bråkdel av den totala summan mänsklig kompetens. Tänk om man kunde dubbla det och använda två bråkdelar inom varje område, vilka lösningar man skulle kunna få fram! Men för att komma dit handlar det om att hitta nya vägar som öppna innovationsarenor. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

6 PLATTFORMEN PLATTFORMEN Ett samarbete mellan två eller flera innovationsarenor bildar öppna innovationsplattformar. Den öppna innovationsarenan lägger vikt vid att bredda definitionen av vilka aktörer som kan inkluderas i ett samarbete. Innovationsplattformen ser till möjligheterna att A koppla ihop sig med andra initiativ eller aktörer som kan vara behjälpliga för arenamedlemmarna i deras utveckling. Det handlar, enkelt uttryckt, om att organisatoriskt sätta förutsättningarna. B Välkommen ombord Kampen mot diabetes är den förenande kraften när sex vitt skilda aktörer etablerar ett helt nytt sätt för att arbeta mot gemensamma mål. Helena Tillborg är projektledare för projekt Zirro. E Plattformen: Ett samarbete mellan två eller flera innovationsarenor. PLATTFORM D C Om projektet: Zirro är inte ett klustersamarbete. Det är något mycket mer. En öppen innovationsplattform, som utgörs av sex vitt skilda aktörer där var och en utgör en egen arena. SLI, Teknopol, Mobile heights, Future position X (FPX), Printed electronics arena och Hälsans nya verktyg. Gemensamt är att de delar visionen att ingen ska behöva lida av diabetes i framtiden och att vägen dit ska kantas av innovation som skapar tillväxt. Tillsammans bildar de grunden för en innovationsplattform. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

7 Namn: HELENA TILLBORG Företag: ZIRRO Läs mer: zirro.teknopol.se Om plattformen: Zirro bildades sommaren 2011 med ett enda mål: Att finna ett botemedel mot diabetes. Målet är högt ställt, vilket är själva poängen. De enskilda arenorna fungerar som samordnare och ska se till att stimulera, initiera och utveckla möten på plattformen. Vi ska ha ett möte snart där vi samlat några aktörer som vi ser och känner att de är så nära varandra! Så vi sätter dem i samma rum. Om att dela med sig: Grundinställningen vid den här typen av samarbete måste vara att man har förtroende för varandra. Det är inte en garanti att man alltid får någonting konkret i utbyte, men det är en möjlighet och när det sker så blir det garanterat någonting som inte skulle ha uppkommit i ett vanligt kluster. FPX jobbar med geografisk informationsteknik, vilket kan tyckas som ganska långt ifrån diabetesforskning, men de har fullt klart för sig varför de är med. De frågar sig hur de kan bidra och vad de kan upptäcka. Var och en har sin egen orsak. Men tillsammans utgör de en fantastisk nyfikenhet och öppenhet. Om att fånga tillfället: Min kollega Marianne var på en workshop om klusterutveckling. Där fick man välja mellan två utmaningar: Hållbara städer, eller personlig hälsa. Hon valde det senare och väl i gruppen fick de göra ett nytt val om man ville delta på policynivå eller i en verkstad. Marianne gick till verkstaden, till dem som ville göra. Där fanns representanter från alla de aktörer jag nämnde tidigare och tillsammans sa man vad finns det för utmaningar?. Någon nämnde diabetes och resten är historia. Om utmaning: Jag tror att utmaningen är viktig när man jobbar i sådana här former. Poängen är att vad som utgör den här utmaningen är upp till var och en. För det här samarbetet var det diabetes som gav den extra energin. Andra arenasamarbeten kanske hittar sin utmaning på ett helt annat plan, men just att söka utmaning. Om begrepp: Det är viktigt att man inte fastnar i orden! Man får inte stänga folk ute för att de inte kan vad kluster och arena betyder. Det måste handla om vad folk gör och vill göra! Det finns inget facit, det är viktigt att komma ihåg. Strukturerna är teori. Det är människor som får det att hända. Det viktiga är att de inblandade är överens om vad man har tillsammans. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

8 InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

9 * InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

10 I TA FÄ LT Framväxten av exempelvis hälsosam vita fält *Föreställ dig ett uppslag i en bok. Texten kan bestå av nästan vadsomhelst, men den är statisk. Det går inte att ändra, ta bort eller lägga till om du inte använder marginalen vill säga, det vita utrymmet. Fälten där något nytt kan uppstå. Att skapa förutsättningar för oväntade möten mellan olika kompetensområden är ett viktigt led i att stärka innovations- och förnyelseförmågan i Skåne. Ett sätt att åstadkomma detta är att öka samarbetet mellan de skånska innovationsarenorna, men även mellan dem och andra initiativ både inom och utanför regionen. Begreppet vita fält har lanserats för att beskriva de utvecklingsmöjligheter som finns mellan två eller flera branscher/kunskapsområden. Produkter, tjänster och processer baseras i allt större utsträckning på kunskap från olika kompetensområden. Översatt till policy handlar förmågan att arbeta med vita fält om att underlätta för samarbete mellan traditionella bransch- och kompetensområden. Resultatet behöver inte nödvändigtvis resultera i innovationer som är helt nya på marknaden, utan kan lika gärna vara nya kombinationer av existerande lösningar. yoghurt med aktiva bakterier, kan ses som ett exempel på en produkt som utvecklats i gränslandet mellan två branscher: Livsmedel och läkemedel. Från kost......via mat...till måltidsglädje. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

11 Namn: HANS KNUTSSON Organisation: SKÅNES LIVSMEDELSAKADEMI Läs mer: livsmedelsakademin.se Det sägs att Darwin en gång stod på Galapagosöarna och tittade ner i ett korallrev, myllrande av liv. Sedan blickade han upp mot ön som mest tycktes bestå av palmer och gräs. Och väldigt få arter. Darwin insåg att artrikedom uppstår genom möten. Jämförelsen kan översättas till Skånes sätt att arbeta för innovation. Skånes Livsmedelsakademi har fått i uppdrag av Region Skåne att utforma framtidens sjukhusmåltider. Projektet heter Måltidsglädje och handlar om att skapa en överlägsen helhetsupplevelse för de som konsumerar sjukhusmat till fortsatt låga kostnader. Uppdraget är brett och förutsättningslöst. De deltagande aktörerna är flera och kommer från vitt skilda håll. Tillsammans har de utvecklat en insikt: Det nya ligger inte i att lära restaurangpersonal hantera svinn, krydda annorlunda eller arbeta effektivare. Det vore att be dem göra samma sak som nu, fast lite bättre. Det handlar snarare om att omdefiniera hela verksamheten. Måltiden ska inte längre ses som samlad näring på en tallrik, utan som en viktig och mänsklig del av vården. En social aktivitet framför en näringsberäknad portion. Det handlar om att jobba med människors föreställning om saker och tings varande. Hur uppstod den insikten? Och varför? Svaret är enkelt: Genom att någon eller några utmanade den rådande ordningen och tillläts göra det. Olika människor, med olika erfarenheter, men ett gemensamt mål. Vi kan tala om kluster som utvecklats till öppna innovationsarenor. Vi kan tala om vita fält. Vi kan använda en mängd relevanta begrepp, men inget av dem är något utan relationen. Öppna innovationsarenor består inte av organisationer, utan av individer som måste vilja träffas, vilja samarbeta och vilja utvecklas. När man hittar sådana krafter som kommer från skilda håll, men vill lika då ligger världen öppen. Som ett vitt fält. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

12 F F R ÅN Vad behöver klustret göra för att bli en arena? Det kommer att krävas ett arbete med att ta fram och enas kring lämpliga mål, både övergripande och inom respektive initiativ. Och för att uppnå förväntade effekter fordras långsiktighet i satsningarna. I praktiken innebär det att aktörer uttalar sin långsiktiga medverkan med tydliga ambitioner som sträcker sig längre än till treåriga projekt. Vidare kommer arbetet med öppna innovationer att kräva ett nytt förhållningssätt till utvecklingen av innovation. Rent operativt innebär detta att på projektnivå attrahera och inkludera parter från fler sektorer, men även att bjuda in befintliga medlemmars konkurrenter till samarbeten. Det handlar också om att etablera arbetsprocesser för nya typer av samarbeten och fysiska miljöer som möjliggör innovation och förnyelse i samverkan mellan olika typer av aktörer. Geografiska gränser spelar en allt mindre roll vid klustersamarbeten och framtidens öppna innovationsarenor måste därför aktivt arbeta med att stödja medlemmarnas internationalisering. Redan idag arbetar de skånska klusterinitiativen med att utveckla sina internationella kontakter. I vissa fall ligger tyngdvikten på att bidra till nya affärer mellan skånska och utländska företag, i andra fall handlar det om att koppla ihop klusterinitiativ med motsvarande kluster i andra länder. Fullt utvecklade kommer de skånska innovationsarenorna att fungera som en stark attraktionskraft i relation till innovation ur ett internationellt perspektiv. För det behöver varje initiativ en tydlig profil som definierar och särpräglar det vid marknadsföring. Profileringen ska inte förväxlas med teknologisk specialisering inom olika sektorer, avsikten är snarare att tydliggöra initiativets enskilda varumärke och erbjudande. För att utveckla den kunskap och kompetens som krävs för en internationellt attraktiv innovationsmiljö behövs bred omvärldskunskap till vilket samtliga skånska aktörer med uppdrag att främja innovation behöver bidra. För de öppna innovationsarenorna handlar det om att hålla sig á jour med de senaste trenderna inom sina respektive profilområden, exempelvis marknads- och teknologiutveckling. För att kunna arbeta med globala samhälleliga utmaningar är det också viktigt att följa den politiska utvecklingen, då den bidrar starkt till att sätta förutsättningarna för framtida, potentiell marknadsutveckling. T I L L D R O H A N D- O T H InnovSkåne_#4_SV_orig.indd L L I N G

13 F RÅN F ORD O TILL T H AND- H LING InnovSkåne_#4_SV_orig.indd L

14 InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

15 M O T E N NY TID Den öppna innovationsarenan är en utveckling av den befintliga klustermodellen och ett sätt att tackla de förändrade förutsättningarna för långsiktig konkurrenskraft. Rätt utfört stimulerar arenan till branschöverskridande och öppna samarbeten. Öppen innovation handlar alltså inte nödvändigtvis om att sälja och köpa kunskap, utan snarare om ett förhållningssätt till samarbete. Om arenan kopplar ihop sig med ett annat klusterinitiativ eller en innovationsarena uppstår en plattform där aktörerna kan mötas. De utvecklingsmöjligheter som kan uppstå när nya branscher eller kunskapsområden möts på plattformen kallar vi vita fält. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

16 Visionen: Europas mest innovativa region 2020 DOCKSIDE.SE 2012 Skånes internationella innovationsstrategi består av sex strategier som bildar ett kraftfullt verktyg för att forma Europas mest innovativa region. Det här är strategi nummer fyra. 1. Utveckla det systemiska ledarskapet. 2. Vidga synen på vad innovation är för något. 3. Effektivisera stödstrukturen för innovation. 4.Utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer främja innovationsarbete som sker i gränslandet mellan olika branscher för att ta tillvara på oväntade möjligheter 5. Utveckla internationell samhandling. 6. Stärka innovationskraften i befintligt näringsliv och offentlig verksamhet. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

17 KONTAKT Öppna innovationsarenor och klusterinitiativ baserade i Skåne: SKÅNES LIVSMEDELSAKADEMI livsmedelsakademin.se MOBILE HEIGHTS mobileheights.org MEDIA EVOLUTION mediaevolution.se SUSTAINABLE BUSINESS HUB sbhub.se PACKBRIDGE packbridge.se TRAINING REGIONS trainingregions.com ORDLISTA INNOVATIONSARENA: Definition av ett synsätt som breddar ramarna för vilka aktörer som kan inkluderas i ett samarbete. INNOVATIONSPLATTFORM: Ett samarbete mellan två eller flera innovationsarenor. VITA FÄLT: Symbolisk beskrivning av de möjligheter som kan uppstå när nya branscher eller kunskapsområden möts. INNOVATION: Process som ger en ny idé ett värde och skapar tillväxt. KLUSTER: En geografiskt avgränsad miljö där företag inom liknande branscher, genom konkurrens och samverkan, fokuserar på en specifik slutprodukt. INITIATIV: En organiserad utveckling av kluster för att öka dess gemensamma effekter. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020

En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020 En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020 Innovation är den entreprenöriella process som ger en idé ett värde. Sidan 1 av 9 Varför en internationell innovationsstrategi för Skåne? I en

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Region Skåne så arbetar vi med krisberedskap i regional utveckling. Stockholm

Region Skåne så arbetar vi med krisberedskap i regional utveckling. Stockholm Region Skåne så arbetar vi med krisberedskap i regional utveckling Stockholm 2016-03-17 Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Utbildningssystemet kompetensförsörjning

Utbildningssystemet kompetensförsörjning Rapport 2008 08 25 / GK Utbildningssystemet kompetensförsörjning I samtliga klusterinitiativ och nätverkssatsningar som pågår i Skåne är betydelsen av kompetensförsörjning och utbildningssystemens förmåga

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet Pia Kinhult Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Skånes andel av Sveriges BNP ligger stabilt runt 12 procent för perioden 1980-2005 1985 1987 1989 1991 1993

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Partner i Livsmedelsakademin

Partner i Livsmedelsakademin Partner i Livsmedelsakademin 2 Detta ingår i partnerskapet Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom mat, dryck och måltid. Vi är

Läs mer

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster Bild 1 Genusperspektiv ett måste för innovativa kluster 11 september 2012 Marita Svensson Fiber Optic Valley Bild 4 För tre år sen förstod jag att jag inte förstod jag hade ju ändå varit pappaledig men

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Avsiktsförklaring gällande MAPCI fas 2

Avsiktsförklaring gällande MAPCI fas 2 Sida 1(6) Avsiktsförklaring gällande MAPCI fas 2 Detta dokument är en icke bindande avsiktsförklaring från medlemmarna i Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University (MAPCI) angående dess

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Katalysatorprojektet. Strategisk inriktning 2014-11-23

Katalysatorprojektet. Strategisk inriktning 2014-11-23 Katalysatorprojektet Strategisk inriktning 2014-11-23 Innehåll Innehåll... 2 1 Förord... 4 2 Affärsplanen i korthet... 5 3 Utgångspunkter... 7 3.1 Samhällets utmaningar ökar kraven på innovation och förnyelse...

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Forskning & utveckling i kollektivtrafiken. Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik

Forskning & utveckling i kollektivtrafiken. Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik Forskning & utveckling i kollektivtrafiken Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION PS från Entreprenörskapsforum En viktig uppgift för Entreprenörskapsforum är att finna nya vägar att nå ut

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer