i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA"

Transkript

1 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/07 Glaskross från Otterbäcken sprids över Norden GOD JUL & Gott Nytt År Kristinehamn har invigt sin NYA GRINDSTUGA 45 tons reachstacker på plats i Karlstad

2 LEDARE / HAMNNYTT Stuvargatan 1, Karlstad Telefon Mail Ansvarig utgivare Börje Meijer Redaktör Mikael Hallgren Form Preferens Reklambyrå Text Preferens Reklambyrå Bild Preferens Reklambyrå, Vänerhamn, Per Nyström, Kent Eng/TTELA, Ramböll Tryck Tryckeri AB Knappen God jul och gott nytt år! Då är snart verksamhetsåret 2007 till ända. Vi har att se tillbaka på ett bra år med mycket gods, hög investeringstakt och ett fint resultat. Det har också hänt mycket annat positivt i bolaget. Något av det viktigaste är att vi fått igång ett projekt i Vänersborg för nytt hamnläge ute på Vargön. Detta är oerhört viktigt för hamnens långsiktiga överlevnad och projektet har rullat på med god fart. Detaljplanearbetet är i full gång och Vänersborgs kommun har börjat titta på markfrågor och eventuellt behov av markinlösen. Om projektet fortsätter i samma takt och finansieringen går att lösa kan vi ha en ny hamn i Vargön om sisådär 3-4 år. Mycket tyder också på att utvecklingen av östra hamnen i Lidköping kommer att gå snabbare än förväntat. Kommunens resecentrum- och hamnstadsprojekt kommer säkerligen att kräva förändringar av vår verksamhet. Genom diskussioner med samhällsbyggnadsavdelningen och viss teknisk beredning känner vi oss väl förberedda. I Otterbäcken tror jag snart vi har en lösning på kontors- och personalutrymmesfrågan. Det känns bra. Behovet är stort. I Kristinehamn har vi flyttat grindstugan och infarten till hamnen för att anpassa oss till kommunens strävan att styra om trafiken till västra trafikleden och E18. Arbetet med att få till stånd ett nytt importmagasin och stuveribyggnad på samma ställe fortsätter. I Karlstad har första steget mot ett nytt bulkgodshamnläge tagits, då anläggning av en flisterminal i oljehamnsområdet ska påbörjas. I Vänerterminalen har vi renoverat 5 av 8 körgångar och fortsätter med resterande 3 nästa år. Planerna på ett nytt magasin är fortsatt högaktuella. Vi rustar alltså intensivt för att förbli effektiva och konkurrenskraftiga i framtiden. Det är min bestämda övertygelse att sjöfarten i allmänhet och på de inre vattenvägarna i synnerhet kommer att utvecklas stark framöver. Om vi fortsätter att ge våra kunder bästa tänkbara service kommer vi att få ta del av den förväntade tillväxten under många år framöver. Avslutningsvis vill jag tacka all personal för fina insatser under året och önska God Jul och Gott Nytt År. Sätt alltid säkerheten i jobbet främst och gör det under resterande dagar av året och under hela Börje Meijer Ny grindstuga i Kristinehamn I slutet av november gick flyttlasset. Den nya grindstugan i Kristinehamn är nu i full drift och personalen har flyttat in. Det rör sig inte om någon lång flytt. 800 meter för att vara exakt. Från ena sidan hamnområdet till den andra. - Det stämmer att avståndet inte är så långt, säger Carl-Erik Holmlin, Driftchef i Kristinehamn. Det är dock inte antalet meter som spelar roll utan hur det påverkar flödet inom anläggningen. Bakgrunden till flytten är en, från många parter gemensam, ambition att förenkla tillfarten till hamnen. Inte minst kommunen har haft intresse av att styra om trafiken från innerstaden till den västra transportleden med direktkoppling till E18. - Kommunen har medverkat på ett bra sätt, säger Carl-Erik. Den nya väganslutningen har anlagts helt i kommunal regi. Vår del av notan ligger i byggnationen och själva flytten. Det är ett något nytt och fräscht som visas upp. Det är svårt att tro att det är den gamla grindstugan som nu förvandlats. Grannföretaget Flymo har haft huvudansvaret för såväl ombyggnationen som flytten. -Arbetet har fungerat jättebra, säger Carl-Erik. Vi har haft en tidsplan som löpt under hösten som både vi och Flymo följt. Medaljens baksida ligger i en mer komplicerad kontorslogistik. - Att kontorspersonalen nu delas i två läger är något som nu i början kommer att kännas ovant och som vi kommer att få jobba med, säger Carl-Erik. Problemen kommer dock att överträffas av de fördelar vi hoppas nå via flytten. Carl-Erik Holmlin intar den nya grindstugan NR 4

3 REPORTAGE Reachstacker......värmlands första nyköpta containertruck. Det är en mäktig maskin som möter oss på väg ut mot Vänerkajen. En koloss på gigantiska däck som med sin specialutvecklade lyftarm - likt en jättelik kräfta - lyfter storcontainrar som om de vore tändsticksaskar. Den nyinköpta Reachstackern i Karlstads hamn går redan för högtryck. För den oinvigde är det kanske inte helt självklart. En Reachstacker, vad är egentligen det? Den språkkunnige ges möjligen viss vägledning av namnet. Av Reach, som indikerar räckvidd och av stacker, staplare. - Du är på rätt spår, säger Andreas Johansson, Truckansvarig på Vänerterminalen, när vi promenerar över Vänerkajen, bort mot containerlastningen. Reachstackern är en specialtruck, utvecklad för att lyfta och stapla, i första hand containrar. De goda omdömena kring containertrucken delas av de chaufförer som kör Reachstackern. - Maskinen fungerar strålande bra, säger Roger Andersson. Det märks att allt är genomtänkt och komforten är en helt annan än i den gamla. REACHSTACKERN LEVERERADES och togs i drift under november. Själva avlastningen och monteringen är något Andreas har färskt i minnet. - Jag måste skicka med en eloge till kajpersonalen. Det här är inget lätt kolli att hantera, men med personalens engagemang och precision fungerade allt fantastiskt bra. Maskinen kom i delar, lastad på två stora lastbilar. Med kajens kranar lyftes delarna på plats och monterades ihop av Toyota BT:s montörer. Det här är ett riktigt kraftpaket... Investeringen innebär att hamnen i Karlstad nu har två containertruckar. Reachstackern staplar upp till fem containrar - Det här är kanske den allra största fördelen, säger Andreas. Vi är nu garderade mot störningar vid eventuella maskinstopp och kan på ett annat sätt än tidigare säkerställa leveranser för våra kunder. DET MÄRKS att Andreas är stolt över sitt senaste nyförvärv, en SMV från Konecranes. - Självklart. Det här är ett riktigt kraftpaket, säger Andreas. En urstark maskin som klarar 45 ton i ett lyft och som utan problem staplar upp till fem containrar på varandra. - Den nya maskinen ger mycket kraft för en rimlig mängd diesel, säger Andreas. För att göra driften så miljövänlig som möjligt låter vi dessutom samtliga förare genomgå Eco driving-utbildningen, för mjukare körning och reducerad bränsleförbrukning. Den nya containertrucken är också den första helt nyinköpta reachstackern i Värmland. - Maskinen fungerar strålande bra, säger Roger Andersson. Det märks att allt är genomtänkt och komforten är en helt annan än i den gamla. - Maskiner som varit i drift fram till idag, däribland vår gamla, är köpta begagnade. Det känns givetvis roligt att få vara med från starten med något helt nytt. NR 4

4 REPORTAGE Hela kajen är full av krossat glas Svensk glasåtervinning har blivit en succé. Snart sagt allt förpackningsglas returneras och återanvänds vid produktions av nytt glas. Den positiva utvecklingen slår igenom på flera områden, bland annat på hamnen i Otterbäcken där glaskross utvecklat sig till ett av de allra viktigaste benen i verksamheten. Likt små fjälltoppar reser sig högarna av glaskross på kajen utanför kontorsfönstret. Trots begynnande mörker och snöslask i luften skimrar kristallerna i olika färger. Brunt, grönt och vitt. Prydligt sorterat, varje färg för sig. - Sorteringen är viktig, berättar Maria Gustafsson, Driftchef i Otterbäcken. Både här i hamnen och då vi som privatpersoner stoppar glaset i igloos. Blandas grönt, brunt eller ofärgat glaskross riskerar vi att förstöra hela partiet. Det har funnits tillbud till missöden där olika färger varit på väg att hamna i samma hög men vi har i sista stund lyckats parera. Återvinningsglas har blivit en stor artikel för Otterbäcken. Näst zink och blyslig det största. Årligen hanteras mer än ton - nära 2000 välfyllda lastbildar - glasskärv. - Otterbäcken är ju en renodlad bulkhamn. Glaskrosset passar därför bra in i vår totala mix, säger Maria. Glaset är annars något som Otterbäcken arbetat med ganska länge. Tidigare kom glaset obearbetat, direkt från igloos. Numera är det processat ner till skärv som kan gå direkt in i glasfabrikanternas produktion. Maria Gustafsson, Driftchef i Otterbäcken VI SVENSKAR ÄR DUKTIGA på glasåtervinning. Över 95% av allt förpackningsglas återvinns. Det är vi tillsammans med Schweitz bäst i Europa på. Glasåtervinningen har också en lång historia. Ända sedan 1870-talet har glasbruken tagit emot bagagnat glas och använt det på nytt i produktionen. Igloo-systemet som vi har idag har funnits i drygt 20 år. I Sverige hanteras returglas av Svensk Glas-Återvinning AB, ett privatägt bolag med ägarintressen inom bland annat glas-, bryggeri och förpackningsindustrin. Insamlingen från allmänheten sker via välbekanta igloos utplacerade på mer ån återvinningsstationer runt om i landet. Fyllda igloos transporteras till en gemensam upparbetningsanläggning i Hammar, utanför Askersund, i södra Närke. Här finsorteras glaset innan det krossas eller mals till olika storleksfraktioner. 4 NR 4

5 REPORTAGE Sorteringen är viktig. Blandas grönt, brunt och ofärgat glaskross kan hela partiet förstöras. Det är det processade glaset - skärvet - som så småningom hamnar på kajen i Otterbäcken, för vidare transport ut till slutkund. Det mesta av krosset går tillbaka in i glasindustrin men allt mer används även i produkter som exempelvis glasull. Vid nyproduktion av glas mixas returglaset med nyråvara. - Att använda returglas i produktionen spar energi, berättar Maria. Smältpunkten är lägre jämfört med nyråvaran och kräver mindre energi vid upphettning. Merparten av svenskt returglas används av svenska fabrikanter men en hel del går också på export, framförallt till de nordiska grannländerna. VAD ÄR DÅ VÄNERHAMNS ROLL i kedjan? som kommer från gruvan. Det gör det extra viktigt att försöka finna andra produkter och områden som kompletterar och gör oss mindre beroende av en enda kund. Andra bulkvaror som redan idag hanteras är bland annat vägsalt och bränd kalk. Det förs också diskussioner inom kommunen om etablering av ett bioenergikombinat i Gullsångs Kommun. Om detta blir verklighet skulle Vänerhamn kunna få en aktiv roll. - Verksamheten i hamnen är stabil. Självklart påverkar världskonjunkturen våra volymer men genom att vårda de kunder vi har och vara vaken för nya idéer står vi väl rustade för framtiden, avslutar Maria.... återvinningsglas sparar på energin... - Vi kan väl säga att vi är länken mellan Glasåtervinning AB och de utländska marknaderna, säger Maria. På kajen i Otterbäcken landar det glaskross som processats i Hammar. Kajpersonalen lägger upp, sorterat i högar, och håller ordning på depån så att de olika kvaliteterna inte blandas. Då båtarna så småningom anländer har Vänerhamn ansvaret för lastning. SETT I DET STORA HELA har 2008 varit ett bra år för hamnen i Otterbäcken. Hanteringsvolymerna ligger väl i paritet med budget. Totalt hanteras nära ton i hamnen. En stor del - mer än hälften - rör sig om zink och blyslig från Zinkgruvan Mining. - Så har det varit ända sedan 1960-talet, säger Maria. Självklart är det så att mycket av verksamheten bygger på det Glasskärvet lastas på båt för vidare transport ut i Europa NR 4 5

6 BLANDAT HALLÅ DÄR! Angelika Nielsen Hur ser en vanlig vardag ut för dig? - En vanlig arbetsdag innebär speditörssysslor på exportadelningen här i Kristinehamn. Jag håller koll på de handlingar båtarna ska ha med sig då de är på väg utomlands. Ibland ges även möjlig- heter att klarera och vara med ute på båtarna. Därutöver har ju jag fördelen att av och få delta i det fackliga arbetet. Här varierar omfatt- ningen från månad till månad. Ålder: 51 år Befattning: Speditör. Fackligt engagerad i HTF, blivande Unionen. Familj: Två söner och särbo. Född: I Nykroppa utanför Filipstad. Degerfors i många år innan flyttlasset landade i Kristinehamn Intressen: Rör mig mycket, både med promenader och gympa. Vicevärd i bostadsrättsstyrelse. Hur länge har du varit fackligt engagerad? - Ända sedan jag började här i hamnen Under många år har jag varit klubbordförande i HTF. Sitter nu med i interimstyrelsen för det nya jätteförbundet Unionen, sammanslagningen mellan HTF och SIF, som blir verklighet nu den 1 januari. Vad tror du om det nya storförbundet? - Jag tror det kommer att bli jättebra. Med mer än en halv miljon medlemmar kommer vi självklart att få större slagkraft och inflytande på våra arbetsplatser. Ser du några problem? - Svårigheten ligger kanske just i storleken. Det kommer att ta tid innan den nya organisationen har satt sig och innan medlemmarna känner sig delaktiga i det nya förbundet. En utmaning för oss gamla HTF:are är givetvis även att skapa jämvikt och göra oss hörda gentemot SIF som är mycket större. Allt det här är dock övergångsproblem. På sikt kommer det här att bli bra. Ny flisterminal i Karlstad I södra delen av oljehamnsområdet i Karlstad har Vänerhamn långtgående planer på att iordningställa hanteringsytor för mellanlagring av bränsleved och tillverkning av bränsleflis. Hanteringsytorna, som totalt omfattar c:a m 2, kommer att arrenderas ut till två entreprenörer. - Anläggandet av ytorna skall ses som en första etapp i planerna på en ny bulkhamn i södra delen av oljehamnen i enlighet med resultat av den förstudie Vänerhamn genomförde, säger Hans-Elof Bryntesson, Vänerhamns Tekniske chef. Den planerade bulkhamnen, skall ersätta den nuvarande på Wermlandskajen, som skall avvecklas, enligt överenskommelse med Karlstads kommun. Vänerhamn vill med anläggandet av bränsleflisterminalerna, ge ägare och kunder tydliga signaler på att man vill satsa vidare på hamnverksamheten i Karlstad. Bränsleved och flis, som i allt högre grad används av värmeverk etc, kommer initialt att fraktas till och från de nya terminalerna med lastbil. Färdig flis kommer under första året att tas emot på värmeverket på Heden samt vid Stora Ensos industri på Skoghall. Vänerhamn kommer med sin personal att svara för mottagning, stackning och utlastning av den färdiga bränsleflisen. - Förfrågningar finns på att godset i framtiden skall fraktas till terminalerna med både fartyg och järnväg och från terminalerna med järnväg, säger Hans-Elof Bryntesson. För att möta upp marknadens framtida krav och önskemål finns redan planer på att anlägga en lossnings-/lastningskaj för bulkgods vid nuvarande oljepir C samt att anlägga järnvägsspår fram till området. Med tanke på att etableringen kommer att ske på områden som tidigare varit oljedepåer kommer det av vara höga krav på hur grundarbetena, anläggandet av dagvattensystem och schakter för överbyggnader, genomförs. Detta för att inte föroreningar i mark från tidigare verksamhet ska spridas vidare. De nya terminalerna, som kommer att vara inhägnade, beräknas vara klara att ta i drift under våren Embryo till en ny flisterminal 6 NR 4

7 BLANDAT Bra spurt i Lidköping Det verkar bli en bra avslutning på året för anläggningen i Lidköping. - Oktober månad var årsbästa för vår del., säger Per-Olof Johansson, Driftchef i Lidköping. Sammantaget i Lid- köping och Hällekis hanterades över ton. Jordbrukssidan i allmänhet och gödninghanteringen i synnerhet har haft en mycket bra utveckling. Behovet är stort hos såväl Lantmännen som Svenska Foder. - Glädjande nog visar även Cementa - vår huvudkund inom byggsektorn - en bra formkurva, avslutar Johansson Skrotbilar parkerade på kajen i Kristinehamn Kajen i Kristinehamn har blivit tillfällig parkeringsplats för ett större parti skrotbilar. Totalt 500 paket ligger staplade i väntan på att lastas på båt. Det är skrotgrossisten Intersero som kontaktat Vänerhamn. Intersero arbetar med mobila pressankläggningar som, på plats hos kund, pressar bilarna till hanterbara paket. Paketen förs per lastbil till hamnen. - Vår roll är att stå för ytan och hjälpa till med lastningen på båt, säger Carl-Erik Holmlin, Driftchef i Kristinehamn. Båten tar därefter skrotpaketen vidare till Rostok för fragmentering. Lasten kan mycket väl följas av ytterligare försändelser. Prognoser pekar på att skrot går mot en växande marknad. - Det här är ett bra komplement för oss, säger Carl-Erik Holmlin. En hantering vi kan få bra flyt i och som på ett bra sätt bidrar till vår lönsamhet. AKTUELLT Revision Under v50-51 utförs en löpande granskning av våra räkenskaper av revisorerna från Ernst & Young AB. Leverans av Sennebogen Veckan innan jul levereras en ny Sennebogen mobilkran till Karlstad. Hamnläge i Vänersborg Den 9 januari hålls nästa projektmöte angående nytt hamnläge i Vargön. Mötet hålls på Holmens Bruks anläggning. Göteborgs hamn 25 januari hålls ett möte med Göteborgs hamn på Sjöfartshuset i Karlstad. Bokslut I v förväntas bokslutet för år 2007 vara klart. Styrelsemöte KALENDARIUM Den 12 mars hålls 2008 års första styrelsemöte. Fokus på analys av resultatet för ARBETSMILJÖ ECO DRIVING-projektet fortsätter runt våra hamnar med utbildning i Kristinehamn under januari. Målet är att all utbildning skall vara klar under våren VIBRATIONSMÄTNINGAR kommer att utföras på våra truckar och maskiner med start första halvåret nästa år. DAMMUTREDNINGEN i Vänerterminalen har gått in i slutfasen. Vi väntar på analysresultaten från genomförda mätningar av koncentrationen damm och avgaser. PELLETSHANTERINGEN i Kristinehamn föranledde mätningar av CO-halter. Resultatet redovisades på Miljömötet i Otterbäcken den 20 nov. Hela rapporten finns hos Driftchefen och Huvudskyddsombudet i Kristinehamn. Den går också att ta del av hos Miljösamordnaren Charlie Skoghäll på Huvudkontoret i Karlstad. BLY I BLOD-utredningen i Otterbäcken är avslutad. Glädjande har värdena gått ned och nya rutiner för att Skrotpaketen staplas på kajen säkerställa en bra arbetsmiljö är införda under hösten. NR 4 7

8 KAJKANTEN PERSONALAKTUELLT Tobias har landat hos Vänerhamn Rekryteringsprocessen har fått ta sin tid. Det har varit viktigt att finna rätt person. Men nu är han slutligen här. En sportintresserad närking med ett förflutet inom flyget har landat i Vänerhamn. Möt Tobias Uhn, vår nye försäljningschef. Det tar bara sekunder innan dialekten avslöjar att Tobias har sina rötter österut. Närmare bestämt i Lindesberg där han fortfarande bor. Tills vidare veckopendlar han, men så fort rätt boende yppar sig kommer han att flytta till Karlstad. - Planerna att flytta fanns sedan tidigare och Karlstad har varit ett högintressant alternativ, redan innan jag kom i kontakt med Vänerhamn, berättar Tobias. Bakgrunden finns annars inom transportnäringen. Framförallt inom flyget där Tobias hunnit med en rad olika befattningar, både inom passagerar- och frakttrafiken. Han började inom flygfrakten som arbetsledare/speditör på Panalpina i Örebro för att några år senare ta klivet över som marknadschef på Örebro Flygplats. - Ett litet steg rent geografiskt men en helt annan sida av flygverksamheten, konstaterar Tobias. Efter några år i flygplatsledningen prövades ytterligare en gren av flyget., som Regionschef vid Skyways Express. Ett arbete som i korthet innebar att utveckla Skyways affärer i Västmanland, Dalarna, Närke och Värmland. Vad fick då Tobias att söka tjänsten på Vänerhamn och att ta klivet från flyget till sjön? - Första kontakten var egentligen en ren slump, berättar Tobias. Jag var i Trollhättan och tittade på slussarna och hörde där via en bekant att Vänerhamn sökte folk. Jag blev nyfiken. Efter att ha forskat lite mer om vad tjänsten innebar tog jag kontakt med Börje. Det som lockade i arbetsbeskrivningen var egentligen att återigen få jobba med frakter och att tillsammans med kunder få utveckla smarta logistiklösningar. - Genom mina tidigare jobb har kommit i kontakt med samtliga led i logistikkedjan. Jag hoppas och tror att jag kan dra nytta av dessa erfarenheter i det nya arbetet, säger Tobias. Med familjetradition inom tränäringen känns det också lite spännande att få arbeta med trävaror igen. Tiden vid sidan av arbetet ägnas mycket åt sport. En hel del motorsport men också styrketräning och ishockey. Han följer ofta och gärna elithockeyn. - Det här är ett problem ibland, skrattar Tobias. Jag bor ju mitt i hockeyns ingemansland och känner delad lojalitet mellan Färjestad och Leksand. Nu när de spelar i olika divisioner funkar det dock ganska bra.

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 2/2014 Smarta kameror läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar Nya magasin på kajen i Karlstad VD:S KRÖNIKA Mari Christensson, Vänerhamns ekonomichef Ett bra

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

i VÄNERHAMN Laddat läge Festligt när Vänerhamn fyllde 20 år! Invigning av nya sligmagasinet i Otterbäcken kring nya Götaälvbron PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN Laddat läge Festligt när Vänerhamn fyllde 20 år! Invigning av nya sligmagasinet i Otterbäcken kring nya Götaälvbron PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 1/2014 Laddat läge kring nya Götaälvbron Invigning av nya sligmagasinet i Otterbäcken Festligt när Vänerhamn fyllde 20 år! VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2009-2013 Nyckeltal 2013

Läs mer

i VÄNERHAMN Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn Skotska biobalar Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet ger smart energi i Lidköping

i VÄNERHAMN Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn Skotska biobalar Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet ger smart energi i Lidköping i VÄNERHAMN 1/2013 PERSONALTIDNINGEN Skotska biobalar ger smart energi i Lidköping Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2008-2012

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

i VÄNERHAMN Wermlandskajen i Karlstad går mot en ny framtid Sebastian...Vänerhamns starkaste man AHAB STEEL valde Kristinehamns Hamn PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN Wermlandskajen i Karlstad går mot en ny framtid Sebastian...Vänerhamns starkaste man AHAB STEEL valde Kristinehamns Hamn PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN 2/2010 PERSONALTIDNINGEN Wermlandskajen i Karlstad går mot en ny framtid Sebastian......Vänerhamns starkaste man AHAB STEEL valde Kristinehamns Hamn VD:S KRÖNIKA Det känns bra att kunna konstatera

Läs mer

i VÄNERHAMN Indiska stålrör Vargön Alloys varslar 75 anställda på kajen i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN 4/08

i VÄNERHAMN Indiska stålrör Vargön Alloys varslar 75 anställda på kajen i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN 4/08 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/08 Indiska stålrör på kajen i Kristinehamn Vargön Alloys varslar 75 anställda LEDARE / HAMNNYTT REPORTAGE Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad Telefon 054-14 48 60 Mail vanerhamn@vanerhamn.se

Läs mer

i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso:

i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso: i Vänerhamn 2/2005 Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Stora Enso: Kraftfull satsning på framtiden Framtidstro! SOMMAREN ÄR HÄR och de flesta av oss har redan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet

i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet Se framåt! NÄR MAN LÄGGER KURSER och strategier för framtiden, är det viktigt att titta på både

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Monsterlyft. Portside skapar förutsättningar för tidigare pension. Norsk pellets mellanlandar i Kristinehamn. i Trollhättans hamn PERSONALTIDNINGEN

Monsterlyft. Portside skapar förutsättningar för tidigare pension. Norsk pellets mellanlandar i Kristinehamn. i Trollhättans hamn PERSONALTIDNINGEN ivänerhamn 1/2011 Monsterlyft i Trollhättans hamn Portside skapar förutsättningar för tidigare pension Norsk pellets mellanlandar i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN REPORTAGE VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2006-2010

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG För lite drygt ett år sedan tog Marchus Jansson från Skinnskatteberg Sveriges första lastbilsmonterade fliskvarn som även klarar stubbar, i bruk. Den robusta, amerikanska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Öland En växande teknik

Öland En växande teknik Att lagra spannmål i slang är en väldigt kostnadseffektiv lagringmetod. Den möjliggör längre torkningssäsong. Det är flexibelt, säkert, okomplicerat och enkelt. Det finns i dag ett tiotal lantbrukare i

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06

i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/06 Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema STÅENDE RULLAR Krankörning i Skoghall LEDARE / HAMNNYTT Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad Telefon 054-14

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s. Plaströrsåtervinning

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s. Plaströrsåtervinning Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s Plaströrsåtervinning Plaströrsåtervinning Nordiska Plaströrgruppen (NPG) har

Läs mer

Effektiviseringspotential. HCT-system. Fallstudie Örebro 2015-03-20

Effektiviseringspotential. HCT-system. Fallstudie Örebro 2015-03-20 Effektiviseringspotential med HCT-system Fallstudie Örebro 2015-03-20 Innehåll Vad och varför HCT? Beskrivning fallstudier: Zinkgruvan Mining och Kopparbergs Bryggeri Resultat Slutsatser Rekommendationer

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Säkra sidlastare över hela världen

Säkra sidlastare över hela världen Säkra sidlastare över hela världen företag Modern, effektiv och säker teknik Varför välja en HAMMAR? Svaret är lika enkelt som självklart: Tid, säkerhet och kostnader. Varför välja en HAMMAR? Med snart

Läs mer

FÖR MERVÄRDE I TRANSPORT- BRANSCHEN!

FÖR MERVÄRDE I TRANSPORT- BRANSCHEN! Obs! Karriärväg Yrken och karriärvägar inom transportbranschen Yrkesförare. Ett yrke, så många vägar Gilla oss på www.facebook.com/yrkesforare FÖR MERVÄRDE I TRANSPORT- BRANSCHEN! Transportutbildningar

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR

SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR Alla ska få vara stolta över vår kommun SödersläBsparDet vill ab kommande generadoner ska vara stolta över sin kommun. Hållbara lösningar med hänsyn Dll trelleborgarna

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull!

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Åkeribranschens syn på lastsäkring Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se teknikchef i Sveriges Åkeriföretag Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Lastsäkring? Åkeriföretagens verksamhet

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert Globalt nätverk Brett paketutbud Flexibla privatleveranser Smarta företagspaket Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2006. 1 Föreningsledningen...3 Styrelsen 2006.01.01 2006.12.31...

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Rysskranen Åkers sjö, Trollhättan Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015 Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Kulturhistorisk värdering/karaktärisering Bakgrund Kranar har genom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk Vad händer sedan? - om återvinning Lunds Renhållningsverk Varför sortera och återvinna? Argumentet för att återvinna är, och har länge varit, att vi måste hushålla med våra resurser. Så är det fortfarande.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch.

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Retursystem Byggpall Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Branschstandard för pallar av EURformat enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Unikt enhetligt återköpspris,

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch.

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Retursystem Byggpall Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Branschstandard för pallar av EURformat enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Unikt enhetligt återköpspris,

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

ett åkeri som tar ansvar

ett åkeri som tar ansvar ett åkeri som tar ansvar Oskarsson & Nilsson Åkeri AB Ett företag som går framåt Oskarsson o Nilsson Åkeri AB startades redan 1966 av Bengt-Olof Nilsson och XXX Oskarsson och blev snabbt ett pålitligt

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI MÖLLER BIL Case MÖLLER BIL Bakgrund Möller Bil ägs av norska familjeföretaget Möller Gruppen som är ett av nordens största bilföretag med ca 3 140 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Företaget är

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer