Offentliga upphandlingar av strategiska och kreativa tjänster. Hur kan det någonsin bli bra? Gunilla Bergh Bidemar 22 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentliga upphandlingar av strategiska och kreativa tjänster. Hur kan det någonsin bli bra? Gunilla Bergh Bidemar 22 mars 2012"

Transkript

1 Offentliga upphandlingar av strategiska och kreativa tjänster. Hur kan det någonsin bli bra? Gunilla Bergh Bidemar 22 mars 2012

2 LOU i medborgarnas tjänst En juste och transparent process Få till räckligt många byråer att vilja söka Få även de mer ovana byråerna att söka Få de riktigt bra byråerna att vilja söka Välj de som bäst motsvarar just era behov Då får vi bättre samhällsinformation Då använder vi våra gemensamma skattepengar på bästa sätt

3 Aktuella byråval Offentliga upphandlingar: Privata: Trafikverket stora projekt, huvudbyrå Swedavia Svenska Spel Socialstyrelsen, designbyrå Göteborg & Co, huvudbyrå, strategisk varumärkesbyrå Spaceport Sweden, design, varumärke, webb, reklam Stockholms Läns Landsting, 15 olika dicipliner Regeringskansliet, 9 olika dicipliner Regeringskansliet, tryckupphandling Tekniska Verken, 5 olika dicipliner Umeå Universitet, 5 olika dicipliner Umeå Kommun, 6 olika dicipliner Umeå Energi, 5 olika dicipliner Bostaden Umeå, 6 olika dicipliner PRV, strategisk varumärkesbyrå Eniro, huvudbyrå Sverige, lokala byråer i Norge och Danmark Norrmejerier, Finland, reklambyrå Skandia Bank och Försäkring, huvudbyrå Svensk Fjärrvärme, huvudbyrå Landshypotek, huvudbyrå Scandic Hotell, huvudbyrå

4 Principen för byråval

5 Byråer om offentlig upphandling Pris går alltid före kvalitet, och vi vill bli valda för vår kompetens Riskerar att missa någon oviktig detalj Krångligt Obegripligt språk Tar för mycket tid För lite branschkunskap Irrelevanta skallkrav Dåliga beställare av kommunikation Fega reklamköpare

6 Hur ska vi jobba tillsammans? Ett lyckat samarbete handlar inte bara om slutresultatet. Ett lyckat slutresultat handlar däremot nästan undantagslöst om ett lyckat samarbete.

7

8 Min leverans inom offentliga upphandlingar Gott humör och positiv ansats Behovsanalys Finns det tillräckligt många byråer som har det som efterfrågas? Hur ska vi bedöma kvalitet? Hur viktigt är priset? Modell för utvärdering Skriver förfrågningsunderlaget Kvalitetssäkrar språk och begriplighet Löpande kontakt med upphandlingsavdelningen Moderator vid utvärdering av kvalitet

9 Vanligaste fallgroparna Svarar inte på de frågor som ställs Svarar på frågorna på fel ställen Ostrukturerade svar, svårt att följa resonemanget Använder fel nomenklatur, tex vid titlar Är underleverantörer ok? För mycket eller för lite material Har inte läst bedömningskriterierna Hänvisning till webbsidor Namnger inte pdf-filer Svårt att kopiera

10 Från diciplin till leverans Köpta kanaler Icke köpta kanaler Interna kanaler

11 Nio dicipliner 1. Strategisk kommunikationsrådgivning 2. Genomförande av informations- och kommunikaitonsinsatser 3. Innehållsproduktion för rörlig bild 4. Webbutveckling 5. Undersökningstjänster 6. Personaluthyrning 7. Strategisk design 8. Finansiell kommunikation 9. Kommunikationsrådgivning i samband med affärstransaktioner

12 En helsida i Resumé inför upphandlingen

13 100 byråer sökte Strategisk kommunikationsrådgivning (rangordning) 1. Gullers Grupp 2. Grayling 3. Kreab Gavin Anderson Genomförande av informations- och kommunikationsinsatser (rangordning) 1. Blomquist Annonsbyrå 2. Futurniture 3. ETC kommunikation Innehållsproduktion för rörlig bild (rangordning) 1. Zoom Vision Mamatu 2. ETC kommunikation 3. Hej Produktion! Webbutveckling (för uppdrag under kronor gäller den här ordningen, för uppdrag över kronor får byråerna pitcha inbördes) 1. Cloud Nine 2. Bazooka 3. Intellecta Undersökningstjänster (rangordning) 1. Markör Marknad och Kommunikation 2. Gullers Grupp Personaluthyrning inom informationsområdet (rangordning) 1. Inhouse 2. Kvadrat Stockholm 3. Citat Group Strategisk design (ingen inbördes rangordning) Identity Works Futurniture Essen International Pangea design Rewir Finansiell Kommunikation Kommunikationsrådgivning i samband med affärstransaktioner

14

15 Varför blev det bra? Vi marknadsförde upphandlingen Intern behovsanalys med många workshops, rejäl förankring Information Rosenbad ägde upphandlingen Korta förfrågningsunderlag, ca 6 sidor Uppdragsbeskrivningen var inspirerande och målgruppsanpassad Kravspecifikationen var kryssrutor Relevanta referensuppdrag alt fiktivt uppdrag Relevanta och begripliga utvärderingskriterier Kvalitet var viktigare än lågt timpris Respekt och förståelse

16 Fiktivt Uppdrag Regeringen planerar att besluta om stängning av två svenska ambassader utomlands; en i Portugal och en i Venezuela. Vi vill ha förslag på hur ni skulle arbeta med en kommunikationsstrategi. Ni ska alltså inte göra själva strategin utan beskriva hur ni skulle ta er an detta fiktiva uppdrag. Det är således lösningsförmåga och inte lösningen vi kommer att utvärdera. Beskriv på max fyra A4-sidor: 1. Hur skulle arbetsprocessen se ut? 2. Ert metodval 3. Vilken information skulle ni behöva av oss för att lösa uppdraget? 4. Hur skulle ni kvalitetssäkra uppdraget? Tydlighet och begriplighet i framställningen Strategisk höjd Analytisk förmåga Kvalitetssäkring Relevant kanalval i förhållande till målgrupp och mål Helhetssyn, långsiktighet, relevans och rimlighet

17 Referensuppdrag Anbudsgivaren ska i anbudet lämna två relevanta referensuppdrag. Med relevant avses att uppdraget innefattar hela processen från brief till utvärdering. Uppdraget får inte vara äldre än tre år. Anbudsgivaren får inte lämna beskrivningar av uppdrag som där NN eller något av deras affärsområden är beställare eller intressent/partner. Ett referensuppdrag ska haft som mål att flytta varumärket mot en bestämd position Ett referensuppdrag ska vara en säljkampanj för en tjänst. Båda referensuppdragen ska bestå av tre-fem enheter i minst tre kanaler, varav en ska vara webb. Referensuppdragen ska visa 1. Beskrivning av uppdraget 2. Arbetsprocess 3. Hur ni kvalitetssäkrade uppdraget 4. Mål 5. Målgrupp 6. Syfte 7. Omfattning 8. Vad ni utförde/levererade (3-5 enheter ska bifogas) 9. Utvärdering/Måluppfyllelse Beskrivningen av referensuppdragen ska följa ovanstående nio punkter. Varje referensuppdrag ska beskrivas på max 5 A4-sidor vardera. Enheterna som ska bifogas räknas inte in i de fem sidorna. Inga länkar godkännes dessa måste printas ut som skärmdumpar. De två arbetsproven kommer att utväreras med följande kriterier: Analytisk förmåga Estestisk förmåga Kreativ förmåga Bedömning av hur ni tolkat uppdraget, kommit fram till slutsatser, konsekvens i ert metodval, hur ni omsätter uppdraget till strategi Att visuellt förstärka och förhöja upplevelsen av den unika idén genom ett gott hantverk och hög finish Med kreativ förmåga menas en tydlig koppling från strategiska slutsatser till kreativ gestaltning. Att hitta den unika idén, den innovativa lösningen på uppdragsgivarens problem. Lösningsförmåga enligt givna ramar.

18 Poäng på kvalitet 4 poäng Utmärkt Prispåslag för ej uppfylld kvalitet per kriterium: 0 kr 3 poäng Mycket bra Prispåslag för ej uppfylld kvalitet per kriterium: 500 kr 2 poäng Bra Prispåslag för ej uppfylld kvalitet per kriterium: 1500 kr 1 poäng Inget utmärkande Prispåslag för ej uppfylld kvalitet per kriterium: 2000 kr 0 Poäng Otillräckligt Prispåslag för ej uppfylld kvalitet per kriterium: 3000 kr

19 Pris & Kvalitet=Resultat Efterfrågade tjänster Projektledare, senior konsult, nivå 4, vikt 40 Kreatörer, copy+ad, nivå 3, vikt 30 Projektadministration, nivå 2, vikt 30 Anbudspris x vikt (%) per tjänst 1500 kr/tim x 0,4= 600 kr 1200 kr/tim x 0,3= 360 kr 1100 kr/tim x 0,3= 330 kr Beräknat genomsnittspris 1290 kr Analytisk förmåga, 3 poäng 500 kr Estetisk förmåga, 3 poäng 500 kr Kreativ förmåga, 4 poäng 0 kr Prispåslag för ej uppfylld kvalitet kr Utvärderingspris (Anbudspris + prispåslag) 2290 kr

20 Vad kostar det? Workshop med styrgruppen Förberedande frågor till deltagarna Kontakt med ekonomiavdelningen Genomgång och analys av befintliga avtal Behov för den kommande avtalsperioden Definition av centrala frågeställningar som är viktiga för beslut Vilka interna resurser finns? Vilka saknas som bör upphandlas? Diskussion och konsekvensanalys av beslutskriterier Reflektioner hur samarbetet med de upphandlade leverantörerna fungerat Kvalificeringsfas, kriterier Krav på tjänsten Utvärderingsprinciper Utkast till förfrågningsunderlag, inkl utvärderingskriterier Research av den efterfrågade byråmarknaden Formulering av förfrågningsunderlag Överlämning till upphandlingsenheten Kontakt med upphandlingsenheten Korrekturhantering av förfrågningsunderlag Moderator vid utvärderingsmötet Samsyn på innebörden av betygskriterierna Säkerställan om konsekvens i betygssättning Stöd vid formulering av betygsmotivering kr kr/delområde kr/delområde

21 Välkommen! Gunilla Bergh Bidemar Engage Marketing AB

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt Effekter på samarbetet i praktiken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Institutionen

Läs mer

INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2016

INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2016 Till Upphandlingsansvarig El-energi INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2016 Colligio bjuder härmed in er till en samordnad upphandling av elenergi med leveransstart 2016.

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Upplysningar om innehållet: Caroline Nyman, caroline.nyman@skl.se

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer