Tågtrafikplanering. - Kapacitetsanalys och simulering. KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tågtrafikplanering. - Kapacitetsanalys och simulering. KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2007-10-10"

Transkript

1 Tågtrafikplanering - Kapacitetsanalys och simulering KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor

2 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

3 KTH Järnvägsgruppen organisation Järnvägsgruppen Styrelse BV, KTH, Bombardier, Tågoperatörerna m fl Föreståndare Prof. Stefan Östlund, EKC Trafik och Logistik Adj. Prof. Bo-Lennart Nelldal Järnvägsteknik Prof. Mats Berg Elektriska maskiner Prof. Stefan Östlund Byggvetenskap Prof. Håkan Sundquist Lättkonstruktioner Tekn. Dr. Per Wennhage Fordonsdynamik Prof. Annika Stensson MWL Ljud o Vibrationer Tekn. Dr. Ulf Carlsson Maskinelement Tekn. Dr. Ulf Olofsson

4 Forskningsområden Järnvägsgruppen Persontrafik Utbud och efterfrågan Godstransporter Utbud och efterfrågan Kapacitetsanalys Kapacitetsutnyttjande och simulering

5 Aktiviteter Järnvägsgruppen Forskningsprojekt Uppdragsverksamhet Grundutbildning Examensarbeten Vidareutbildning Forskarkurser

6 Kursverksamhet 1. Grundutbildningen: Kurs i Tågtrafikplanering Tidtabellsplanering Övning i simulering med Railsys Studiebesök vid trafikledningscentral mm 2. Forskarkurs: Tågtrafikplaneringens metoder 3. Vidareutbildning Signalkurser flyttas Högskolan i Borlänge till KTH 2007 Kurs i kapacitetsanalys och simulering med Railsys planeras till 2007

7 Resurspersoner Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal: leder verksamheten Karl Kottenhoff (50%): Tekn Dr, värderingsmetoder persontrafik Oskar Fröidh: Tekn Dr, marknadseffekter av tågsystem Gerhard Troche: Doktorand, utbuds- och kostnadsmodell för gods Sofia lundberg: Doktorand, godskunders värderingar Anders Lindahl: Forskare, kapacitet och simulering Olov Lindfeldt: Doktorand, kapacitetsanalys och kvalitet Johannes Wolfmaier, konsultuppdrag simulering Hans Siipilä, simulering Gröna Tåget Josef Andersson, prognoser persontrafik Samarbetspartners: Jakob Wajsman, BV, godsprognoser, marknadsanalyser Peter Bark, Tfk, godstransportsystem Kjell Jansson, AF/KTH, prognossystem persontrafik Staffan Algers, Transek/KTH, bilinnehavsmodeller

8 Varför simulering? Järnvägsgruppen Infrastrukturen byggs ofta för dagens trafik och dagens fordon men håller i minst 100 år Trafikupplägg och tidtabeller kan ändras på 1 års sikt Produktmixen blandningen av tåg med olika egenskaper - kan ändras på ett par års sikt Nya fordon med bättre prestanda introduceras i regel vart 20:e år Att bygga ut infrastrukturen tar i regel 5-20 år och kostar mycket pengar Mycket kan vinnas om man kan förutse behoven och ha en planeringsberedskap för framtida behov

9 Simulering Järnvägsgruppen KTH använder Railsys utvecklat vid IVE (Institut fur Verkehr und Eisenbahnteknik) i Hannover Railsys utvecklas av forskare vid IVE och implementeras av RMCon (Rail Management Consultants) Är ett kommersiellt program som används av konsulter, infrastrukturhållare och operatörer i flera länder KTH har samarbetsavtal med IVE, professor Thomas Siefer och tekn. doktor Alfons Radtke, RMcon Banverket har upphandlat Railsys som sitt nya simuleringssystem

10 Järnvägsgruppen KTH Simulering - projekt vid Trafik och Logistik Implementering av Railsys i Sverige Simulering av person- och godstrafik på Botniabanan (Anders Lindahl) Partiella dubbelspår versus mötestaitoner på enkelspår (Olov Lindfeldt) Gångtidsberäkningar och simuleringar för Gröna tåget (Hans Siipilä och Johannes Wolfmaier) Utbildning och support för Railsys i Sverige

11 Boden Vännäs Umeå Järnvägsgruppen Botniabanan Simulering av olika trafikupplägg på Ådalsoch Botniabanan mellan Sundsvall och Umeå Östersund Ånge Bräcke Ljusdal Långsele Kramfors Timrå Mellansel Hudiksvall Härnösand Sundsvall Hörnefors Nordmaling Husum Örnsköldsvik Av Anders Lindahl Bollnäs Söderhamn Gävle Hallsberg Stockholm Karta: Oskar Fröidh

12 Metod vid analysen Persontrafik Basutbud Persontrafik Högre utbud Persontrafik Nya fordon Godstrafik Basutbud Godstrafik Högre utbud Godstrafik Nya fordon Blandad trafik Basutbud Blandad trafik Högre utbud - nya fordon

13 Gångtid för godståg beroende på tågvikt Järnvägsgruppen Gångtid 04:10 Gångtider Umeå-Sundsvall för olika lok och tågvikter Sth 100 km/h 04:00 03:50 Rc4 BR185 Duo-lok 03:40 03:30 03: ton 1200 ton 1400 ton 1600 ton Tågvikt

14 Kapacitet för godstrafik Lok Antal tåg Max tågvikt Medeltågvikt Total tågvikt/dag Basscenario Rc ton ton ton Med nya lok BR ton ton ton Med 2 lok*) 2 Duo-lok/ 2Rc-lok ton ton ton *)Tåglängden kan utgöra en begränsning

15 Gångtid för persontåg beroende på hastighet Järnvägsgruppen Trafiktyp Fjärrtåg med 5 uppehåll Regionaltåg med 10 uppehåll Hastighet (km/h) 200S 250S 200S S Fordon - vagnar X2-5 X250-3 X2-5 X50-2 X220-3 X250-3 Gångtid

16 Persontrafik + Godstrafik - Basscenario Bastrafik P+14 st Godståg ton söderut + 2 Kombi norr och 2 söder ton

17 Längsta gångtiden avgör kapaciteten Järnvägsgruppen Gångtider stationsvis ton godståg (söderut) 00:15 00:10 Ådalsbanan Medel: 6 min 35 s Max: 13 min 17 s Botniabanan Medel: 4 min 41 s Max: 8 min 45 s 00:05 00:00 Suc Hsd Vby Ök Nog Uå

18 Slutsatser blandad trafik Järnvägsgruppen Det går att köra blandad trafik med ett bastrafikupplägg: Integrerad fjärr- och regionaltrafik varje timme under dagen Vissa insatståg i högtrafik och vissa luckor i lågtrafik Prioriterad godstrafik under natten Huvudsakligen enkelriktad godstrafik Dubbelriktade post- och kombitåg Kapaciteten för godstrafik kan ökas genom att köra tyngre tåg med starkare elier fler lok Det är möjligt att köra 3000 tons tåg längre än 750m under natten i huvudtågväg om andra tåg får gå åt sidan (med minskad flexibilitet och utan hänsyn till andra sträckor)

19 Prognos för persontrafik vid Sthlm C Utveckling Befolkning, ekonomi och regional fördelning Nya resmönster Infrastruktur Utbyggnad enligt BV planer och utvecklingsscenarier Efterfrågan På tågresor i relationer på banor till/ från Sthlm Prognosmodeller Utbud Fjärrtåg, regionaltåg, lokaltåg och snabbpendel Belastning I maxtimmen i maxsnitt på banor till/från Sthlm Kontroll beläggning Behov av tåglägen För fjärrtåg, regionaltåg, lokaltåg och snabbpendel Kapacitet I maxtimmen i maxsnitt i tåg till/från Sthlm Behov av tåglägen På Sthlm Central Fördelning produkter Behov av tåglägen På Sthlm City

20 Totalt antal passagerare till/från Stockholm Miljoner passagerare per år % +40% % Pendel och snabbpendel Regionaltåg och flygpendel Fjärrtåg

21 Totalt behov av tåglägen vid Sthlm C Sthlm Central Behov av tåglägen För fjärrtåg, regionaltåg, lokaltåg och snabbpendel Sthlm City Behov persontåg På Sthlm Central Fördelning produkter Behov av tåglägen På Sthlm City Behov tjänstetåg T/fr depå, rundgång, mult Behov godståg På Sthlm Central Kontroll symmetri Behov av tomtåg För att få genomgående tåg Tot behov tåglägen För persontåg, tjänstetåg, godståg och reservlägen Reservlägen Tot behov tåglägen För lokaltåg och snabb- Pendel och reservlägen

22 Tåglägen 2003 Inkl 10% reserv Tåglägen 2030 Inkl 10% reserv Järnvägsgruppen Västerut 3+7= Norrut 14+8=22 8 Värtan 1 Västerut 7 Norrut 20 Västerut 13 Värtan 1 Norrut 16 Roslagen 4 Cst Cst City Söderut 10+14=24 Fjärr-, regional-, flyg- och godståg Söderut 22 Söderut 33 Pendeltåg och snabbpendeltåg

23 Slutsatser Stockholms Central Järnvägsgruppen Kapaciteten söderut för persontåg räcker väl 2015 men ligger högt 2030 Norrut är behovet av tåglägen mindre än söderut 2030, Västerut är kapacitetsbehovet lägst Hur snabbpendelsystemet utformas har avgörande betydelse för kapacitetsbehovet både på Cst och City-stn Om inte snabbpendel körs ökar kapacitetsbehovet för regionaltåg på Centralstn Enstaka godståg kan gå genom Cst men problemen kan uppstå på linjen längre ut Godståg på Mälarbanan kan vara ett alternativ

24 Ostkustbanan Nynäsbanan Järnvägsnätet i Mälarregionen Järnvägsgruppen Borlänge/Falun Sala Dalabanan Gävle-Sundsvall / Östersund Uppsala Ludvika Enköping Västerås Bålsta Mälarbanan Märsta Arlanda Frövi Örebro Arboga Eskilstuna Strängnäs KungsängenFlemingsberg Svealandsbanan Stockholm Göteborg Hallsberg Västra stambanan Katrineholm Flen Gnesta Järna Södertälje Västerhaninge Motala Södra stambanan Mjölby Linköping Norrköping Nyköping Oxelösund Nynäshamn Enkel / dubbelspår Malmö Åtgärdsplan för Mälardalen

25 Mälarbanan Stockholm-Västerås Järnvägsgruppen Västerås SJ Regionaltåg medelhastighet 120 km/h Bålsta SL pendeltåg medelhastighet 60 km/h Stockholm C Problem: Mälarbanan har bara två spår och regionaltågen kan inte köra förbi pendeltågen Långa restider och mycket förseningar Hittills beslutade åtgärder: Större marginaler mellan tågen SL:s insatståg vänder inte vid plattform i Jakobsberg Investeringar i signalsystem och växlar Dessa åtgärder ej tillräckliga trafiksamordning behövs Åtgärdsplan för Mälardalen

26 Graphical time table 2006 Block occupation diagram ^Västerås Bålsta Kungsängen Jakobsberg Stockholm C

27 Distribution of delays for Regional trains passing at Jakobsberg Järnvägsgruppen On time 54% Delayd 46% 25% 22,2% 20,5% 20% 16,6% 15% 11,6% 10,9% 10% 6,0% 5% 0% 2,3% 2,0% 2,0% 1,0% 0,3% 0,7% 0,3% 0,7% 1,0% 0,0%0,0% 0,3% 0,0% Delay in minutes

28 Graphical time-table with skipstop commuter trains ^Västerås Bålsta Kungsängen Jakobsberg Stockholm C

29 Graphical time table with integrated traffic and reduced number of trains ^Västerås Bålsta Kungsängen Jakobsberg Stockholm C

30 Västerås I dag: Regionaltåg + pendeltåg SJ Regionaltåg 2 tåg/h 53 min Bålsta SL pendeltåg 2 tåg/h 39 min Kungsängen SL pendeltåg 2 tåg/h 27 min Stockholm C Västerås Regionaltåg + Snabbpendel + pendeltåg SJ Regionaltåg 1 tåg/h 50 min TIM Snabbpendel 2tåg/h 60 min SL pendeltåg 4 tåg/h 27 min Kungsängen Stockholm C

31 Mälaren line Stockholm-Västerås - traffic coordination The commuter train Stockholm-Bålsta will be a skip-stop train with shorter travel time The skip-stop commuter-trains will continue to Västerås instead of extra Regional trains at peak-hours The Regional trains every hour do not stop at Bålsta the travel time will be shortened to 50 minutes The number of trains will be reduced from 11 to 9 at the maximum peak hour

32 Järnvägsgruppen KTH Trafik och Logistik - Exempel på uppdrag Marknad och trafik på Stockholm Central Simuleringar för Banverket av Ostlänken Svealandsbanan Nynäsbanan Västra stambanan Stockholm-Uppsala Simuleringar för SJ X2000 Stockholm-Göteborg

33 Med tåget mot framtiden Med KTH Järnvägsgruppen ToL

Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige?

Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige? Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige? Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-11-27 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge?

Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge? Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge? Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2009-02-12 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

kollektivtrafik och järnvägstrafik

kollektivtrafik och järnvägstrafik TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik Kapacitet på järnväg 2011 11 01 Emma Andersson Doktorand vid ITN. Robusta tidtabeller för järnväg Tidigare på kapacitetsutredare på Vectura Studerade

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM Omslagsbild: Jan E Carlsson, Pressens Bild Övriga bilder: Screenbild Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-8-8

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt Sidhuvud Innehåll Viktigast under 2009 2 5 år i sammandrag 3 Vd har or det 4 Vision och affärsidé 7 Mål 8 Strategier 10 Lönsamt SJ bra för alla 12 Flera aktörer i

Läs mer

Höghastighetståg i Sverige

Höghastighetståg i Sverige Höghastighetståg i Sverige affärsmässighet och samhällsnytta Bo-Lennart Nelldal / Oskar Fröidh 2008-02-19 1 Höghastighetståg i Sverige Affärsmässighet och samhällsnytta Ett samarbetsprojekt mellan WSP

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av nattågstrafiken på övre Norrland - nya möjligheter för persontrafik med Botniabanan. Dan Olofsson, Martin Modéer

EXAMENSARBETE. Utveckling av nattågstrafiken på övre Norrland - nya möjligheter för persontrafik med Botniabanan. Dan Olofsson, Martin Modéer 2000:258 EXAMENSARBETE Utveckling av nattågstrafiken på övre Norrland - nya möjligheter för persontrafik med Botniabanan Dan Olofsson, Martin Modéer Civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik Institutionen

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79.

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79. Höghastighetståg Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige forskare 26 januari 2009 08-790 83 79 1 Varför ska vi åka så fort? Ökad hastighet ger kortare restid Kortare restid ger ökad tillgänglighet till

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 2: Tidsserieanalys i Sverige ANNA-IDA LUNDBERG BO-LENNART NELLDAL Marknadsandel restid tåg Stockholm hela Sverige Marknadsandel tåg % av tåg flyg Marknadsandel

Läs mer

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 UPPLANDSPENDELN En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 1 2 Beslutsunderlag Upplandspendeln Innehåll Sammanfattning och rekommendationer... 4

Läs mer

Västlänken en tågtunnel under Göteborg

Västlänken en tågtunnel under Göteborg BRVT 2006:03:06 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Underlagsrapporter 03 Byggskedet 13 Mark, vatten och resursanvändning 04 Gestaltning

Läs mer

RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige. Rapport 2009:20. Analys & Strategi. 31 augusti 2009

RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige. Rapport 2009:20. Analys & Strategi. 31 augusti 2009 RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige Rapport 2009:20 31 augusti 2009 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01 OSTLÄNKEN, NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE Almedalen 2009-07-01 www.railize.se Höghastighetsbanor i Europa 550 Mil Banor 350 Mil under utbyggnad Höghastighetsnätet år 2025 Pågående

Läs mer

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Titel: Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Publikationsnummer: 2011:115

Läs mer