Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser."

Transkript

1 Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem 2015

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser (COM Gem), Härmed fastställes att den på emilia publicerade operationella manualen för SIS-tjänst (COM Gem) skall från användas som styrande dokument för SIS-tjänsten i det militära luftfartssystemet. Ändringar av innehållet i COM får införas av SIS-chef (C SIS), eller den han utser, enligt rutiner som är accepterade av Flygsäkerhetsinspektören (FSI). Beslut i denna fråga har fattats av övlt Ragne Gustafsson (C SIS). Samråd har tagits med Flygsäkerhetsinspektören Klas Jonsson i denna fråga. Ragne Gustafsson SIS-chef 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. M COM Gem Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

3 Innehållsförteckning Ändringshistorik COM Gem Inledning Allmänt Manualen Syfte och omfattning Giltighet och utbildning Avgränsningar Manualer i Militär luftfart Beskrivning av Operationella manualträdet Operationella manualträdet COM Förhållande till andra dokument Målgrupp Läsanvisning Begrepp, förkortningar och textmarkeringar Fastställelse och distribution Fastställelse Distribution Ändringstjänst Beslut Periodicitet och delgivning Förslag till ändring Hantering av förslag till ändring Korsreferensregister Organisation Organisations- och ledningsstruktur Organisation Organisation vid HKV Organisation vid verksamhetsställen Ansvar Allmänt Försvarsmaktens flygoperatör Flygoperatören SIS-chef (C SIS) COM-handläggaren SIS-tjänsten vid verksamhetsställen Flottilj- skol- och förbandschefer (L VL) C SIS-förband/C S6 strilb Kvalifikationskrav för C SIS-förband/C S6 strilb Lokal SIS-chef (L CSIS) Tjänsteförrättande L CSIS Funktionsansvarsgrupp (FA-grupp) Flygsäkerhetsofficer SIS (FSO SIS) Strilsystemet Flygbassystemet Informationssystemtjänst Verksamhetspåverkare Allmänt HKV INS FTS C A HKV INS FTS Luftoperativ insatsledare (LIL) COM Gem (Version 4.04) 3

4 2.4.4 HKV PROD CIO Leverantörer och underleverantörer Teknisk tjänst Utbildning Kvalitetssystemet Kvalitetspolicy Kvalitetssystemets syfte Kvalitetssystemets komponenter Utbildning Riskhantering Flygsäkerhetsplanen Avvikelsesystemet Internrevision, kvalitetsinspektion och verksamhetskontroll SIS-möten Avbrottshantering Allmänt Syfte FMTM Allmänt Ansvar Definition av avbrottstyper Samverkan vid avbrottshantering Dokumentation och information FMLOG FORTV Rapportering Allmänt Operationell och Teknisk rapportering Operationell rapportering Teknisk rapportering Rapporttyper, mottagare och klassificering Rapporttyper och mottagare Klassificering Rapportering av händelser Driftstörningsanmälan SIS (DA SIS) Direktanmälan (DIRA) Avvikelserapport (AR) Utredning: (formell) Grunder Händelser som skall utredas Handläggning av utredning Utredningsrapport (UR) Uppföljning Flygsäkerhetsdatabasen Avvikelser Driftdatasystemet (DIDAS Marktele) Lokal uppföljning Åtgärder från HKV efter rapportering Flygsäkerhetsinformation Militärt flygsäkerhetsdirektiv (MFD) Operationella order COM Gem (Version 4.04)

5 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning Grunder FM gemensamma skolor LedR/LedSS och FMTS Allmänt Utbildningsträd Kvalitetssäkring av utbildning Utbildningsplanering Tilldelning av utcheckning Tilldelning av behörigheter Behörigheter och utcheckning i särskilda fall Behörighet för daglig verksamhet Behörighet för tillträde till teknisk utrustning Återtagande av behörigheter och utcheckning Avstegsbeslut Normalförfarande Verksamhetskritiska avsteg Spårbarhet Dokumentation Övrigt Bilagor COM Gem Bilaga 0 Tidigare ändringshistorik COM Gem Begrepp och förkortningar COM Gem (Version 4.04) 5

6

7 Ändringshistorik COM Gem Tabell 1 Sammanställning av gjorda ändringar i COM Gem. Ändringar i dokumenten markeras med streck i marginalen. Ver. Avsnitt ÄF-nr Ändring Publicerades 4.04 COM Gem Titelsida Allmän ändring ÄF-100 ÄF-100 Fastställelseinformationen på titelsida är ändrad. Samtliga kapitel har förenklade texter och rättningar inkomna under 2014 fram till C SIS-förb/C S6 sbat skrivs som L CSIS för att undvika påverkan från FMORG byte av bef.benämn (utom del av kap 2). Byte av begrepp: sysadm till TSOP ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad systemadministratör till teknisk systemoperatör systemtekniker till sbtekniker ledningssystemdriftledare och lsdl till driftledare C SIS förb/c S6 sbat eller C SIS förb/c S6 sbat L CSIS eller C SIS förb/c S6 sbat tillika L CSIS är samtliga ändrade till L CSIS ÄF-100 Borttagning av en punkt ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Hela texten omarbetad av Ag FSO SIS ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Popup-gem helt omarbetad. 6.1 ÄF-100 Borttagning av en punkt ÄF-100 Uppdaterad 7 ÄF-100 Uppdaterad Kap 7. Sbresurser Kap 8. Övrigt ÄF-100 Utgår. Krav kan ej ställas i COM utan måste omhändertas i andra kravdokument. ÄF-100 Avsnitt med delgivningsliggare flyttad till kap 5. Avsnitt med skydd av teknisk utrustning flyttad till kap COM Gem (Version 4.04) 7

8 Ändringshistorik COM Gem Ver. Avsnitt ÄF-nr Ändring Publicerades Övriga beskrivningar utgår. Bilagor COM Gem (sida 85) ÄF-100 Uppdaterad Tidigare ändringar finns i Bilaga 0 Tidigare ändringshistorik COM Gem (sida 86). 8 COM Gem (Version 4.04)

9 0 Inledning Detta kapitel behandlar 0.1 Allmänt Manualer i Militär luftfart Beskrivning av Operationella manualträdet Fastställelse och distribution Ändringstjänst Korsreferensregister Allmänt Manualen COM (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet 1 ), gäller som Flygvapnets SIS-chefs (C SIS) styrdokument för SIS-tjänsten i det militära luftfartsystemet. Denna del, COM Gem (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser), innehåller gemensamma bestämmelser för genomförande av SIS-tjänst i det militära luftfartssystemet. Läsanvisning enligt Läsanvisning (sida 13) skall studeras före användning av COM Syfte och omfattning Syftet med COM är att utgöra ett gemensamt styrdokument för ledning, genomförande och utbildning i SIS-tjänst. COM gäller efter överenskommelse med verksamhetspåverkare och leverantörer som styrdokument för beskrivna delar. Införandet av FMORG13 har ej kunnat omhändertas fullt ut i COM p.g.a. korsvis ägande och ledningsstruktur. Fr o m tillsvidare gäller HKV skr Uppgiftsfördelning mellan Basorganisationen och IO avseende SIS-tjänst som komplement till COM. 1. RML-V-1A-1 (Underavdelning A - Generellt) COM Gem (Version 4.04) 9

10 0 Inledning Giltighet och utbildning COM är giltig för freds-, övnings- och insatsverksamhet. Vid insatser och större övningar kan organisations- och ledningsstrukturen enligt 1 Organisation (sida 19) förändras efter beslut av C SIS. Organisations- och ledningsstruktur för insatser redovisas i förändrat område i verksamhetstillstånd som annex till LML och för övning i övningsorder. Utbildning i COM skall genomföras enligt Utbildning (sida 50) Avgränsningar Flygsäkerhetsnivån i COM är anpassad för verksamhet under fredstid. Vid insatser kan avsteg från COM beslutas av C SIS eller Luftoperativ insatsledare vid FTS (LIL) enligt HKV INS FTS Luftoperativ insatsledare (LIL) (sida 45). C SIS kan genom operationell order fatta beslut om tillfälliga begränsningar och förändringar i SIS-tjänsten enligt Operationella order (sida 75). 0.2 Manualer i Militär luftfart Regeringen har uppdragit åt Överbefälhavaren (ÖB) att utfärda föreskrifter för militär luftfart i enlighet med Luftfartslagen 2. ÖB föreskrifter för detta återfinns i Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart 3. Försvarsmakten (FM) är därmed luftfartsmyndighet för militär luftfart. Militär luftfart med svenskregistrerat luftfartyg får inte ske med mindre än att detta sker i enlighet med krav i Regler för Militär Luftfart 4. FM är samtidigt operatör, d v s utövare av verksamhet som är styrd av dessa regler och föreskrifter. C Prod Flyg har av ÖB tilldelats ansvaret att fullgöra alla de uppgifter som ankommer på FM att verka som operatör inom den militära luftfarten. C Prod Flyg beskriver i Ledning av militär luftfart (LML) hur han leder detta arbete. 2. Luftfartslag (SFS 1957:297) 3. FFS 1997:15, ändrad av FFS 1999:6 och FFS 2000:9 4. Regler för Militär Luftfart, M COM Gem (Version 4.04)

11 0 Inledning 0.3 Beskrivning av Operationella manualträdet Operationella manualträdet COM, FOM, RFL, RFU, och SOM är delar i ett manualträd med LML som överliggande styrdokument. RMF ligger utanför manualträdet och reglerar tjänsten vid militära flygplatser. Bild 0:1 Manualträd (Mörkblå rutor har klickbara länkar direkt till befintlig publikation) COM Gem (Version 4.04) 11

12 0 Inledning COM COM består av fyra delar: Gem Stril Bas IS COM Gem (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser), innehåller gemensamma bestämmelser för genomförande av SIS-tjänst i det militära luftfartssystemet. COM Stril (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Strilsystem), innehåller bestämmelser för SIS-tjänst för genomförande av strilverksamhet i det militära luftfartssystemet. COM Bas (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Flygbassystem), innehåller bestämmelser för SIS-tjänst för genomförande av flygbasverksamhet i det militära luftfartssystemet. COM IS (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst), innehåller bestämmelser för hanteringen av flygsäkerhetspåverkande IT-system 5 och IS-tjänster inom det militära luftfartssystemet Förhållande till andra dokument COM är utformad för att täcka krav i RML, BCL och LML, den enskilde utövaren av SIS-tjänst skall därför normalt inte behöva använda dessa dokument. COM skall genom hänvisningar vara sammanlänkad med aktuella verksamhetsledningsdokument vid HKV och respektive verksamhetsställen. Beskrivna delar i COM vilka återges i andra dokument skall vara anpassade till COM. I de fall överensstämmelse saknas är COM giltig. Bilden nedan beskriver ett översiktligt förhållande mellan kravdokument och COM: 5. Vad som beskrivs i COM IS om Produktägares ansvar för att låta granska IT-systemets flygsäkerhetspåverkan i COM IS Ansvar och i COM IS 3.2 Fastställande av flygsäkerhetspåverkan gäller dock alla Produktägare som har ansvar för IT-system som avses nyttjas i det militära luftfartssystemet. 12 COM Gem (Version 4.04)

13 0 Inledning Bild 0:2 RML (Mörkblå rutor har klickbara länkar direkt till befintlig publikation, övriga områden i bilden har en länk till RML startsida) Målgrupp COM innehåller styrningar, anvisningar och råd för SIS-tjänsten till den personal som innehar befattningar i FV linjeorganisationen och roller hos Flygoperatören. COM riktar sig även till personal som påverkar eller påverkas av SIS-tjänst Läsanvisning Avsikten är att COM efter genomförd utbildning skall kunna användas som uppslagsverk. För att skapa en uppfattning om vad COM reglerar kan nedanstående kapitel instuderas: 0 Inledning (sida 9), 1 Organisation (sida 19), 2 Ansvar (sida 25), 3 Kvalitetssystemet (sida 49). Vid instudering av COM med perspektivet Bas, Stril eller IS bör istället respektive COM-dels läsanvisning tillämpas. COM Stril och COM Bas är uppbyggda enligt samma modell. COM IS har en annorlunda kapiteluppbyggnad, den är uppbyggd ur faser i DIT04 och är ett kravställningsdokument mot dess aktörer och processer COM Gem (Version 4.04) 13

14 0 Inledning Begrepp, förkortningar och textmarkeringar Begrepp och förkortningar för bokpaket på emilia och internet, redovisas som sista fristående kapitel och bilaga 1 (Begrepp och förkortningar (sida 93)). För PDF-filer redovisas dessa endast som bilaga. Bokpaketet har även popuprutor för begrepp och förkortningar. Text kan vara ytterligare beskriven i bokpaket med mallar, modeller och kompletterande förklaringar under gem-symbol i höger marginal Uttryck och ord som används i COM har följande innebörd: Sats i rak presensform (exempelvis Sbled orienterar TSOP när dagens flygstridsledning är avslutad. ) innebär att tillämpning är obligatorisk, Får och kan innebär att tillämpning är tillåten, Bör innebär att tillämpning är rekommenderad, Skall innebär att tillämpning är obligatorisk, Skall normalt innebär att tillämpning av en bestämmelse är obligatorisk, men att avsteg från angiven bestämmelse får göras av utpekad befattningshavare under särskilda förutsättningar, Senast genomförda ändring markeras med markering i marginalen. Mindre, redaktionella ändringar markeras normalt inte. 0.4 Fastställelse och distribution Fastställelse COM fastställs av C SIS efter samråd med FSI Distribution COM distribueras och presenteras normalt i Försvarsmaktens bokpaket i digitalt format för webbläsare via: webbläsaren i FM AP, intranätet emilia, Start/Jobbstöd/Samarbetsytor/FM Flygoperatör. Bokpaketet och PDF kan laddas ner från COM (höger kolumn) och användas som lokal kopia i fristående klient med webbläsare. PDF-filer finns tillgängliga som ett reservalternativ för nedladdning via: internet, 14 COM Gem (Version 4.04)

15 0 Inledning Vid användning av lokal kopia skall giltighet kontrolleras mot senaste version i tabellen ändringshistorik för respektive COM-del. 0.5 Ändringstjänst Beslut Det åligger C SIS att i beslut om ändring bevaka påverkan på annan manual i manualträdet och vid behov samverka med berörd Ansvarshavare. Beslut av förändringar: som är av större karaktär, eller berör ett verksamhetsområde som inte redan finns beskrivet i COM, skall godkännas av FSI efter skriftlig framställan av C SIS, som är av mindre omfattning och berör ett tidigare beskrivet verksamhetsområde, kan C SIS besluta, som omedelbart erfordras för att kunna genomföra kritisk verksamhet, flygsäkerhet eller av annat verksamhetssäkerhetsskäl, får C SIS besluta och tillämpa omedelbart, förutsatt att ansökan om godkännande har inlämnats till FSI Periodicitet och delgivning Förändring till COM utges på två sätt: 1 Periodiskt, är normalförfarande och sker en gång per månad med giltighet från den första. 2 Vid behov, nyttjas då en rättning måste ske mellan två periodiska utgåvor. När den första infaller på lördag eller helgdag är giltighet från första arbetsdagen efter. Om ingen rättning avses göras i perioden meddelas detta på C SIS-möte. Delgivning av förändring till COM sker enligt följande: COM-handläggaren ansvarar för att L CSIS meddelas om rättningen, L CSIS ansvarar för att delge underlydande chefer inom SIS-funktionen enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20), och ev. annan berörd chef, om rättning, chefer under L CSIS ansvarar för att delge egen personal inom SIS-funktionen rättning enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20). Senast genomförda rättning i COM markeras med rött streck i marginalen. Ändringar från föregående utgåva(or) markeras med svart streck i marginalen. Mindre redaktionella ändringar (korrektur) markeras normalt inte COM Gem (Version 4.04) 15

16 0 Inledning Införda rättningar finns sammanställda i COM-delarnas förstasida, ändringshistorik Förslag till ändring Det är väsentligt att COM är ett levande dokument som alltid är aktuellt och relevant för SIS-tjänsten. Detta uppnås genom att var och en deltar i förbättringsarbetet och föreslår förändringar genom att skriva ändringsförslag. Eventuellt behov av samverkan bedöms av förslagsställaren Hantering av förslag till ändring Ändringsförslag sänds på enklaste sätt till COM-handläggaren via med e-postlänken längst ner på varje sida i COM. Brevlådan kontrolleras normalt en gång per vecka. COM-handläggaren fyller i blankett enligt bilaga 2 (Blankett Ändringsförslag COM ). Inkommande ändringsförslag kvitteras till förslagsställaren och registreras i ett ärendehanteringssystem. Vid uppstart av bersedning erhåller förslagsställaren en kopia av begäran om yttrande och efter avslutad beredning erhålls ett besked om beslut. Ändringsförslag sänds till berörda L CSIS vid verksamhetsställen för delgivning till berörd personal, bedömning av svar och sammanställt yttrande till COM-handläggaren. Ändringsförslag kan beredas på annat sätt innan beslut t.ex. genom att särskild arbetsgrupp. Inkomna yttranden sammanställs av COM-handläggaren och föredras för C SIS. Efter beslut om införande inarbetas ändringsförslag i COM och publiceras. Införda ändringsförslag redovisas i COM-delarnas ändringshistorik. Ändringsförslag med handläggning, yttranden och beslut dokumenterat finns tillgängliga i bokpaketet (se COM COM Ändringsförslag, ÄF) under mappen Övriga dokument. 16 COM Gem (Version 4.04)

17 0 Inledning 0.6 Korsreferensregister Korsreferensregister mellan COM och RML förvaras hos C SIS. Hänvisningar från COM till RML finns med fotnot för ett flertal krav som RML beskriver. Hänvisningar från COM till BCL finns med fotnot för vissa krav som BCL beskriver COM Gem (Version 4.04) 17

18

19 1 Organisation Detta kapitel behandlar 1.1 Organisations- och ledningsstruktur Organisation Organisations- och ledningsstruktur Övergripande organisations- och ledningsstruktur för SIS-tjänst beskrivs i nedanstående bild. Beskrivning av ansvar, befogenheter och uppgifter framgår av 2 Ansvar (sida 25) COM Gem (Version 4.04) 19

20 1 Organisation 1.2 Organisation Organisation vid HKV Organisation vid verksamhetsställen Organisation vid F7 20 COM Gem (Version 4.04)

21 1 Organisation Organisation vid F Organisation vid F COM Gem (Version 4.04) 21

22 1 Organisation Organisation vid Hkpflj 22 COM Gem (Version 4.04)

23 1 Organisation Organisation vid Strilbat Organisation vid LSS COM Gem (Version 4.04) 23

24

25 2 Ansvar Detta kapitel behandlar 2.1 Allmänt Försvarsmaktens flygoperatör SIS-tjänsten vid verksamhetsställen Verksamhetspåverkare Leverantörer och underleverantörer Allmänt Detta kapitel beskriver ledande befattningar och roller i SIS-tjänsten samt förhållanden till verksamhetspåverkare och leverantörer enligt 1.1 Organisations- och ledningsstruktur (sida 19). 2.2 Försvarsmaktens flygoperatör Flygoperatören Flygoperatören är den stabsdel inom HKV där ledning av flygoperatörens verksamhet och flygsäkerhetsarbetet inom Försvarsmaktens militära luftfart utövas. Flygoperatören är organiserad i PROD FLYG och leds av C PROD FLYG med utsedda Ansvarshavare (AH) inom respektive område: chef sambands- och informationssystemtjänst (C SIS). flygchef (CF) teknisk chef (CT Luftvärdighet och flygunderhåll), strilchef (CS), Flygoperatören har även följande befattningar vilka jämställs med Ansvarshavare: chef flygsäkerhet C Flygsäk, kvalitetschef (CQ). För samordning mot flygplatstjänst finns en flygplatshandläggare organiserad i PROD FLYG Förbandssektionen. Detaljerad beskrivning av Flygoperatören framgår av LML 2 Ledning COM Gem (Version 4.04) 25

26 2 Ansvar SIS-chef (C SIS) Allmänt C SIS är FV främste företrädare för SIS-tjänst enligt 1 Organisation (sida 19), vad avser funktionsledning samt FM flygsäkerhetsarbete. C SIS skall säkerställa: en väl fungerande organisations- och ledningsstruktur samt arbetsmetodik, att balans finns mellan uppdrag från HKV och resurser som tilldelas OrgE, upprätthållande av 3 Kvalitetssystemet (sida 49) i COM, samverkan med personalplanerare (HKV Pers, HR-centrum, m fl) att central utbildning svarar mot verksamhetens behov och krav, att verksamheten kan genomföras med en accepterad risknivå, att ställda krav enligt produktionsuppdrag och styrande dokument uppfylls, att anmäla till C PROD FLYG vid obalans mellan uppgifter och resurser, rapportering av status vid C PROD FLYG ledningsmöte, rapportering av status vid FLYGI avstämningsmöte, utarbetande av förbättringsmål och handlingsplaner för ständiga förbättringar, deltagande i revisionsverksamhet, mötesstrukturen centralt för SIS-tjänsten. C SIS skall ha ett nära samarbete med: C PROD Flyg, CF, CT, CS, C Flygsäk, CQ och Flygplatshandläggaren, PROD LEDUND HKV Pers, HR-centrum, m fl FTS C A6, C TU Sb, L CSIS, LedR, LedSS och FMTS, MSK Ledsyst, CT FMTM berörda MOA, FLYGI, CIO, vad avser kravställningar i COM IS. 26 COM Gem (Version 4.04)

27 2 Ansvar Ansvar och befogenheter C SIS ansvarar centralt i SIS-tjänsten för: funktionsledning och flygsäkerhetsarbetet enligt 3 Kvalitetssystemet (sida 49), hantering av avvikelser i enligt Avvikelsesystemet (sida 51), Flygoperatörens revisioner för SIS-tj enligt Internrevision, kvalitetsinspektion och verksamhetskontroll (sida 52). operationella order och begränsningar enligt 5.7 Åtgärder från HKV efter rapportering (sida 75), samverkan med CT FMTM vid driftstörningar, granska och ge förslag till verksamhetssuppdrag, uppföljning av status i SIS-tjänsten enligt SIS-möten (sida 54) innehållet i COM, genomförande av SIS ledningsgruppsmöte, genomförande av SIS-funktionsmöte, genomförande av C SIS-möte. C SIS har befogenhet att: anmäla till C PROD FLYG vid obalans mellan uppgifter och resurser, flygosäkert läge eller annat som påverkar eller kan komma att påverka verksamheten negativt, godkänna L CSIS efter begäran av LVL, besluta om operationella direktiv och begränsningar beträffande SIStjänsten, upprätta överenskommelser med verksamhetspåverkare och leverantörer där så erfordras, genomföra revisionsverksamhet, genomföra kontrollverksamhet hos leverantörer av att tjänsteleveranser håller överenskommen kvalitet, föreslå eller godkänna avsteg från COM, vid insatser göra avsteg i COM i samråd med LIL, utse tjänsteförrättande C SIS (normalt COM-handläggaren) Kvalifikationskrav för C SIS C SIS skall: vara yrkesofficer OF 4, vara sambandsofficer FV, vara väl förtrogen med sambands- och informationssystemtjänst, samt de system och procedurer som används, vara väl förtrogen med FMS VHL, LML och COM, samt system och metoder för rapportering av driftstörningar och avvikelser, såväl taktiska som tekniska, vara förtrogen med RML och BCL COM Gem (Version 4.04) 27

28 2 Ansvar vara väl förtrogen med metoder och organisation för planering av, samt genomförande av drift och underhåll av marktelemateriel, ha kunskaper avseende signalskyddstjänst, informationssäkerhet, IT-säkerhet och ackreditering. vara förtrogen med DIT04 styrningar, roller och procedurer och dess påverkan på SIS-tjänsten, skall normalt: ha tjänstgjort i befattning som L CSIS. bör ha: tjänstgjort på central nivå i SIS-befattning COM-handläggaren COM-handläggaren lyder under C SIS och verkställer den praktiska hanteringen av COM-dokumenten, vilket omfattar: bevakning och administration av funktionsbrevlådan beredning av inkomna ändringsförslag, information till förslagsställaren om status på ändringsförlag, redovisning av sammanställda synpunkter på ändringsförslag till C SIS, samordning mellan COM-delarna, vid behov delta eller leda FA-gruppernas arbete och stödja upprättande av ändringsförslag, rättning av COM, genomföra och leda projektarbeten för revidering av COM, lämna underlag för presentation av COM på emilia samt FM på internet, upprättande av protokoll för C SIS-möte. COM-handläggarens arbete omfattar även: datavård och uppföljning av status på DA-SIS. COM-handläggaren är normalt tjf C SIS under dennes frånvaro, om ej L CSIS utsetts att fullgöra uppgiften. 2.3 SIS-tjänsten vid verksamhetsställen Flottilj- skol- och förbandschefer (L VL) Flottilj- skol- och förbandschefer, tillika lokal verksamhetsledare (L VL), har det övergripande ansvaret för SIS-tjänsten inom utpekad organisations- 28 COM Gem (Version 4.04)

29 2 Ansvar enhet enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20) och utser L CSIS, att ansvara för SIS-tjänsten. Tillsättning av L CSIS skall ske i samråd med C SIS för godkännande och acceptans av FSI. Tillsättning skall ordersättas vid respektive verksamhetsställe C SIS-förband/C S6 strilb Allmänt C SIS-förband/C S6 strilb är ansvarig för SIS-tjänsten vid verksamhetsställen enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20) och skall tillika vara lokal SIS-chef (L CSIS). C SIS-förband/C S6 strilb skall beträffande SIS-tjänsten på lokal nivå ansvara för och säkerställa: en väl fungerande ledningsstruktur och arbetsmetodik, att det råder balans mellan ställda uppgifter och tillgängliga resurser inom SIS-tjänsten och, om så inte är fallet anmäla detta till linjechefen, att balans föreligger mellan de uppgifter som ges till underställda enheter och de resurser som tilldelas, att linjechefen regelbundet och vid behov genomför dialog avseende resurser, uppgifter och förbättringsmål, för stabschef att stödja samt uppnå ställda krav och mål Ansvar och befogenheter C SIS-förband/C S6 strilb ansvarar för: att leda och följa upp SIS-tjänsten inom utpekad organisationsenhet enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20), personal- och kompetensförsörjning avseende SIS-personal för eget verksamhetsställe, vid flygbaser sker detta genom C S6 basbat och samordnas av L CSIS, att checka ut personal och redovisa till C SIS minst en gång per halvår, att SIS-tjänsten bedrivs enligt gällande regelverk (bl a RML, BCL, LML, COM), att omhänderta och verkställa krav enligt 3 Kvalitetssystemet (sida 49) och lokalt verksamhetsledningssystem, att riskanalys genomförs där så erfordras eller kravställs, säkerställer deltagande i flygplatschefens möten (där dessa genomförs) för flygplats, att aktörer lokalt inom informationssystemtjänsten, med flygsäkerhetspåverkan, uppfyller ställda krav enligt COM IS, att rollen L CSIS upprätthålls enligt Lokal SIS-chef (L CSIS) (sida 31) COM Gem (Version 4.04) 29

30 2 Ansvar utarbetande av förbättringsmål och handlingsplaner för ständiga förbättringar, hantering av driftstörningar och avvikelser samt rapportering av dessa enligt 5 Rapportering (sida 65), C SIS-förband/C S6 strilb har befogenhet att inom eget verksamhetsområde: fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter, utfärda lokala föreskrifter och styrdokument, göra inskränkningar i, ominrikta eller avbryta egen verksamhet, föreslå chef för annat verksamhetsområde att avbryta verksamhet, införa restriktioner, besluta om införande av korrigerande eller förebyggande åtgärder, att genomföra revision och verksamhetskontroller, delegera ledning, besluta om utcheckning av personal enligt 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning (sida 77), Kvalifikationskrav för C SIS-förband/C S6 strilb C SIS-förband/C S6 strilb skall: lägst vara yrkesofficer OF 3, men bör vara OF 4, vara sambandsofficer FV, vara väl förtrogen med de system och procedurer som används, vara väl förtrogen med gällande restriktioner, användaranvisningar och övriga styrande dokument, vara väl förtrogen med den verksamhet som SIS-tjänsten vid aktuellt förband syftar till att möjliggöra, med särskild vikt avseende på striltjänst eller flygbastjänst, vara väl förtrogen med FMS VHL, lokalt VHL-system, VML och COM, vara förtrogen med RML, BCL och även i förekommande fall VHB uppbyggnad och syfte, vara väl förtrogen med principer och organisation för genomförande av markteleunderhåll, ha kunskaper avseende signalskyddstjänst, informationssäkerhet, IT-säkerhet och ackreditering, skall normalt: ha tjänstgjort i ledande befattning inom SIS-tjänsten vid SIS-tropp (motsv) eller C2Stric (motsv), ha tjänstgjort i aktiv SIS-tjänst, med erfarenhet från sambandsledning inom strilsystemet eller ledningssystemdriftledning i flygbassystemet. ha kunskaper om elsäkerhet och mastsäkerhet, 30 COM Gem (Version 4.04)

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser. Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem Februari Maj 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2016-02-01 Högkvarteret Ledning av

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS 2011 FÖRSVARSMAKTEN 2011-06-01 Högkvarteret Operationell

Läs mer

Delegering, ansvar och befogenheter

Delegering, ansvar och befogenheter Sidan 1 / 10 Delegering, ansvar och befogenheter Innehåll 1. Allmänt... 1 1.1. Delegering... 2 1.2. Byte av förordnade befattningshavare... 2 2. Tillägg till befattningsbeskrivning... 3 2.1. Flygplatschefen...

Läs mer

Ledning av Militär Luftfart LML

Ledning av Militär Luftfart LML Ledning av Militär Luftfart LML Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av Militär Luftfart, LML I och med utgivandet av detta dokument och med hänsyn tagen till övriga

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst SOM

Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst SOM Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst SOM 25 juni 9 december 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-06-25 Högkvarteret Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ HAG 1.2 s Flygplats Verksamhetshandbok Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2017:11 Utkom från trycket 2017-12-18 Försvarsmaktens interna bestämmelser om it-verksamhet; beslutade den 15 dec 2017. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2010:2 Utkom från trycket 2010-01-21 Omtryck Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet; beslutade den 15 januari

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Strilsystem. COM Stril

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Strilsystem. COM Stril Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Strilsystem COM Stril Februari Maj 2018 FÖRSVARSMAKTEN 2018-02-01 Högkvarteret Ledning av sambands-

Läs mer

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs Sidan 1 / 7 chef SÅT/RÅD Tf C F7 2013-06-30 2 F7 VHL Bilaga Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid enäs 1. Allmänt... 2 2. Avgränsningar... 2 3. Syfte... 2 4. Ansvar... 2 5. Samverkan

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam. FOM-A Gemensam

Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam. FOM-A Gemensam Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam FOM-A Gemensam Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam, FOM-A Gemensam Oktober

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4

Läs mer

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Flygbassystem. COM Bas

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Flygbassystem. COM Bas Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Flygbassystem COM Bas Oktober 2016 Januari 2017 FÖRSVARSMAKTEN 2016-10-01 Högkvarteret Ledning av sambands-

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2006:2 Utkom från trycket 2006-02-16 Försvarsmaktens interna bestämmelser om IT-säkerhet; beslutade den 9 februari 2006. Försvarsmakten föreskriver följande. 1

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering... 5 1.3. Riskhantering... 5 SJUNET specifika regler... 6 2. Förutsättningar för avtal...

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16 2014-11-28 FM2014-10386:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3 Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3 Flygplatschefens deklaration... 2 2 Ledning och organisation... 3 2.1 Flygplatsens

Läs mer

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN)

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund om PFN Denna broschyr är framtagen för dig som sitter i Förvarsmaktens samverkansgrupper, i vilka ni arbetar med personalförsörjningsfrågor. Se det som

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:15) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.1 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2015:1 Utkom från trycket den 2015-03-30 Omtryck Försvarsmaktens interna bestämmelser om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar;

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993.

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. FFS 1993:3 Utkom från trycket 1993-02-05 Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. Försvarets sjukvårdsstyrelse

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer