kommer att ha en rad parallella föreläsningsspår om allt från ledarskap och strategi till verksamhetskritisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommer att ha en rad parallella föreläsningsspår om allt från ledarskap och strategi till verksamhetskritisk"

Transkript

1 Kvartal För beslutsfattare om beslutsfattande SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Andra AP-fonden balanserar risk och avkastning med avancerad analys Våra pensionspengar är i goda händer. Med grundlig analys, modellering, simulering och optimering ger Tomas Morsing, Andra AP-fondens chef för kvantitativ analys, fondens strateger och förvaltare det beslutsunderlag de behöver för att förränta pensionspengarna optimalt. Tomas Morsing ansvarar för kvantitativ analys på Andra AP-fonden. Andra AP-fonden förvaltar 160 miljarder kronor och har världens mest krävande kunder de framtida svenska pensionärerna. Att slarva bort pensionskapitalet i Internet-bubblor låter sig inte göras, men man får inte heller vara för försiktig kapitalet ska ju växa. När Tomas Morsing kom till andra APfonden för två år sedan hade han arbetat med analys av läkemedelsprojekt i tidiga forskningsfaser på Astra-Zeneca i 12 år och tillförde därmed fonden bred och djup kompetens om analys och modellering. Wim Duisenberg: How do YOU lead with confidence? Årets ledande konferens inom Business Intelligence, affärsanalys och verksamhetsledning, SAS Forum International 2005, hålls i sommar i Lissabon i Portugal. Förre IMF-chefen och chefen för europeiska centralbanken Wim Duisenberg kommer att hålla konferensens inledningsanförande på temat Leadership with Confidence. I en allt mer föränderlig värld måste man ha rätt information om både historien, dagsläget och framtidsutvecklingen för att kunna fatta rätt beslut och styra verksamheten mot lönsamhet. Konferensen hålls veckan före midsommar (21-23 juni) och kommer att ha en rad parallella föreläsningsspår om allt från ledarskap och strategi till verksamhetskritisk affärsanalys, lönsamhetsstyrning och performance management. För mer information och anmälan Forts. sid 4 Wim Duisenberg inleder sommarens SAS Forum International. Övrigt innehåll Innovation 2005 innovationernas år. Sid 3 Boston Consulting Group ser stark efterfrågan på innovation, vilket ökar efterfrågan på analys och simulering. Verksamhetsstyrning Financial Times går i bräschen för PM. Sid 6-7 PM, Performance Management, verksamhetsstyrning kalla det vad du vill. Vi sammanfattar Financial Times lägesrapport om årets hetaste buzzword. Customer Intelligence Börsbolagens kundnöjdhet en VD-fråga. Sid 9 En undersökning av CRM-företagen visar att börsbolagens ledningar är starkt engagerade i CI Trend Bolagsstyrning hetaste ordet i näringslivet. Sid 11 BizzBuzz visar trenderna i affärslivet. Och konjunkturen är på väg upp. Opinion: Produktivitet Analys lönar sig. Sid 12 Världens mest framgångsrika företag leder och skapar marknader vilket kräver analys.

2

3 Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyheter Nyhet 2005 innovationernas år för globala företag En studie av Boston Consulting Group visar att 73% av världens globala företag kommer att öka investeringar i innovationer i år. I genomsnitt kommer man att öka innovationsrelaterade investeringar med 15% jämfört med förra året. När Boston Consulting Group frågade samma företag (500 organisationer i 47 länder världen över) om investeringsplanerna förra året, så sade man sig vilja öka innovationsinvesteringar med 64%. Innovationer står alltså högt på dagordningen, och 90% av de tillfrågade företagen uppgav också att innovationer var viktiga för att skapa tillväxt. Andel globala företag som vill öka investeringar i innovationer Så utmärker sig innovativa organisationer SAS Institute sponsrar Dramaten SAS Institute har slutit ett sponsoravtal med Dramaten på 1,2 miljoner kronor. Avtalet löper under två år. SAS Institute vill med samarbetet främja det svenska språket och det nationella kulturarvet inom teaterns område samtidigt som man vill bidra till att Dramaten når en så bred och stor publik som möjligt och därmed ökade möjligheter att fullfölja sitt uppdrag Globala företag ökar investeringar i innovationsteknik. Innovationer kräver ofta investeringar i systemstöd för prediktiv modellering, simulering och optimering. Källa: Boston Consulting Group. Nya idéer kan snabbt sättas i produktion. Medarbetare har tillgång till information från en rad olika källor. Det är tillåtet att misslyckas förutsatt att man lär sig något på vägen. Alla medarbetare välkomnas att bidra med nya idéer. Information används för att förutse och minimera risk. Niklas Hjelt, vice VD på SAS Institute, säger att samarbetet är en logisk utveckling av de sponsringsstrategier som SAS haft sedan tidigare. Vi ser det här samarbetet som en möjlighet för både våra medarbetare och kunder att få en paus i den hektiska vardagen och berika dem med teater från Sveriges ledande kulturinstitution. Vi har tidigare varit sponsorer för Slottsgalan på Kungliga Ulriksdal och ser samarbetet med Dramaten som en spännande fortsättning på vår ambition att stötta svenskt kulturliv. Myndigheter satsar på bättre analys Jordbruksverket och Luftfartsverket har båda nyligen skaffat bättre förutsättningar för analys och planering. Jordbruksverket är statistikansvarig myndighet för all officiell jordbruksstatistik i landet. Till grund för en stor del av statistiken finns ett statistiskt så kallat lantbruksregister med information om landets nästan jordbruksföretag. Detta register uppdateras varje år utifrån statistiska undersökningar och Jordbruksverkets administrativa register. De senare används av Jordbruksverket i samband med utbetalningar av direktersättningar enligt både EUs och nationella regler. För att kunna ta fram information genom samkör- ningar mellan register och statistiska undersökningar samt framtagning av statistik används SAS Personal Analytics i kombination med SAS Access to Oracle. När vägnätet och järnvägen rustas eller byggs ut, är det samhället som står för kostnaderna. Flygets infrastruktur däremot byggs inte med skattemedel utan med Luftfartsverkets egna intäkter. De kommer i huvudsak från trafikavgifter som LFV tar ut flygbolagen får betala för varje start och landning som genomförs och för att flyga genom svenskt luftrum. Två tredjedelar av Luftfartsverkets intäkter kommer från trafikavgifter och en tredjedel från olika kommersiella tjänster på eller omkring flygplatserna. Det kan röra sig om parkeringsavgifter, hyresintäkter för lokaler och så vidare. Det är för att kunna uppskatta dessa intäkter som Luftfartsverkets avdelning för Market Analysis & Forecasting valt SAS Personal Analytics och SAS ETS. Anton Tjechovs förstlingsverk Platonov, här med huvudrollsinnehavaren Michael Nyqvist och Lena Endre, fick strålande kritik vid premiären i februari och spelas fram till senvåren. ges ut av SAS Institute AB i samarbete med BetterManagement.com. Ansvarig utgivare: Niklas Hjelt. Redaktionsråd: Per Hedlund, Fredrik Orrenius, Johan Rönn. E-post till redaktionen: Tryck: Blomberg & Janson, Stockholm.

4 Läsarna uppskattar Vad vill du läsa mer om i? % Performance Management Risk & Financial Management Customer Intelligence Redaktionen för genomförde i anslutning till förra utgåvan av nyhetsbrevet en läsarundersökning som vi nu kan redovisa resultatet av. Glädjande nog verkar ha hamnat rätt hos läsekretsen. Den strategiska inriktningen uppskattas, man är nöjd med frekvensen (fyra nummer per år) och de flesta anser att de har nytta av i sitt arbete. Vidare vill många ha ännu fler strategiska artiklar, men gärna förankrade i tekniska/taktiska tips. När vi frågade vad man ville läsa mer av toppades listan av Corporate & Strategic Performance Management (40%) vilket är en av anledningarna till att vi ägnar ett helt uppslag åt ämnet i detta nummer. Andra heta områden som läsarna vill ha mer information om är Customer Intelligence, Risk & Financial Management samt IT-management. 100% av läsarna tycker att SAS Institute ska fortsätta att ge ut. Ska ske! Och tack för er input! BetterManagement.com fri resurs för ledare IT Management BetterManagement.com är en mediakanal som hjälper ledare att fatta bättre beslut. Tjänsten är kostnadsfri. Bland de funktionella ämnesområden man kan studera återfinns exempelvis Basel II, Business Intelligence, Balanced Scorecard, Customer Intelligence, Demand Planning, Risk Management, Supply Chain och inköp etc. Man kan också få industrispecifik information för de vertikala branscherna Bank och Financial Services, Hälso & Sjukvård, tillverkande industri, detaljhandel och offentlig förvaltning. All information är på engelska. BetterManagement.com har cirka 250 partners. Bland dessa märks Harvard Business School, McKinsey, Forbes Magazine och Boston Consulting Group. Läs mer på Forts. från sid 1, Andra AP-fonden... Mitt uppdrag är att jobba med fyra olika områden som delvis hör ihop. För det första ska jag försöka beskriva hur den stora bilden ser ut, alltså hur fondens strategiska portfölj ska se ut. Det innebär att jag ska försöka hitta en optimal mix av aktier och räntor och andra finansiella instrument som ska ge en god, stabil och säker avkastning. Det andra stora området som Morsing ansvarar för handlar om riskbudgetering. Eftersom man är en aktiv förvaltare så vill man veta inom vilka områden det lönar sig bäst med aktiv förvaltning. Vi bestämmer helt enkelt vilken risknivå vi vill ha på olika områden. Vi vill veta var det lönar sig bäst att ta litet större risk. De två sista områdena som Morsing arbetar med handlar om att identifiera bra prestationer, på två olika plan. Dels handlar det om att via matematiska modeller identifiera vilka enskilda aktier vi ska ha i de portföljer vi förvaltar själva. Och dels vill vi följa upp och koordinera de externa förvaltare som vi lagt ut en del portföljer på. Sköter de sig? Får vi den avkastning vi vill ha, med de risker vi är beredda att ta? Idag är de analyser och modeller som Morsing och hans lilla gäng (4 personer) levererar en mycket viktig del i Andra APfondens arbete. Analyserna utgör underlag för fondförvaltarna och anger vilka riskav- % Totalavkastning Andra AP-fonden -3,7-15,3 17,7 11, I praktiken Sammanlagt är det cirka 20 personer på Andra AP-fonden som använder Morsings grupps analyser och modeller. Man använder ett system som heter SAS Enterprise BI Server och som bland annat har fördelen att analys, modeller och simuleringar enkelt kan distribueras till andra. Enligt Morsing har övergången till mer avancerad analys avsevärt stärkt fondens prestanda: Tidigare jobbade många i Excel vilket helt enkelt inte räcker till för de studier vi behöver göra. Men många är vana vid att jobba i Excel, och om man så vill kan man då komma åt en del av analyskraften i SAS Enterprise BI Server genom att stored procedures kan köras likt makron i Excel eller från webapplikationer. Därmed är det enkelt att distribuera beslutsstöd, utan att användarna egentligen behöver känna till särskilt mycket om tekniken som ligger bakom. Fakta AP-fonderna Första till och med Fjärde AP-fonden förvaltar svenska folkets pensionskapital på ett mer traditionellt sätt. Sjätte AP-fonden ska utveckla nya företag genom att erbjuda riskkapital till goda idéer. Sjunde AP-fonden förvaltar de pensionsmedel som svenska folket själva kan bestämma förvaltningen av, de så kallade PPM-pensionerna. Det finns ingen Femte AP-fond. Innovativt system ger kontroll över IT-kostnader TeliaSonera inför ett nytt system för kostnadsallokering och styrning av IT-resurser. Den lösning som TeliaSonera valt, SAS ITIM 2.5, har utvecklats i Sverige, där mjukvaruföretaget SAS Institute valt att lägga sitt europeiska kompetenscenter för IT-management och verksamhetsstyrning. Enligt Arne Löfgren, chef för kompetenscentret, har TeliaSonera valt att använda ITIM på ett mycket genomgripande sätt. TeliaSoneras lösning innebär att man kan kommunicera vad användarna faktiskt får vikelser de får göra i den aktiva riskförvaltningen. Andra AP-fondens uppdrag är att maximera avkastningen genom professionell förvaltning i balans med rätt risknivå. Jag tycker att vi lyckas rätt bra med det, bland annat tack vare de analysmöjligheter vår organisation nu fått. för sina IT-kostnader. Man har skapat ett webbgränssnitt där de interna användarna kommer att kunna se kostnaderna och volymer för sin produktion. Den transparensen är mycket intressant i förlängningen kan i princip alla interna resurser, från utbildning till marknadsföring, hanteras på samma sätt. Hör TeliaSonera berätta om lösningen på SAS IT Governance Forum den 17 mars. Anmäl dig på /2580.html 4

5

6 Europas ledande finanstidning, Financial Times, ägnade sent i höstas hela 16 sidor i en särskild bilaga åt fenomenet verksamhetsstyrning (Performance Management). Financial Times är oerhört inflytelserik i näringslivskretsar över hela världen, och att man slår upp verksamhetsstyrning så stort får konsekvenser för hur företag drivs och styrs framöver. har sammanställt Verksamhetsstyrning Financial Times Special Financial Times verkar för verksamhetsstyrning Analytisk och proaktiv marknadsföring nästa steg för kundrelationsexperter Sälj och marknad De flesta företag kan idag segmentera sin kundbas så att man på ett ungefär vet vilka kunder som är mest lönsamma. Den stora vinsten ligger emellertid på ett helt annat plan att veta vad man ska göra med de lönsamma kunderna, och hur man ska omvandla olönsamma till lönsamma. Financial Times skriver att de flesta organisationer idag har kunddata av hygglig kvalitet, men att relativt få ännu utvecklat strategier för hur informationen ska användas. Det är idag marknadsavdelningarna som står för den mest avancerade användningen av kundinformation. Med hjälp av informationen kan man exempelvis spara mycket stora pengar på att minimera spill vid direktmarknadsföring. En optimerad prediktiv modellering som den amerikanska motsvarigheten till Motormännen, AAA Mid-Atlantic, genomförde på sin medlemsdatabas gjorde att man kunde reducera antalet medlemsutskick med 96%. några av de viktigaste erfarenheterna ur Financial Times bilaga, ordnade efter de avdelningar som berörs mest av dem: strategi och ekonomi, sälj och marknad samt IT. Dessutom bjuder vi på en snabbkurs i vad en intelligent informationsarkitektur är. Läs mer om bilagan på Hilton i England kan med hjälp av prediktiv modellering räkna ut vilka affärsmän som är mottagliga för erbjudanden om att förlänga en affärsresa med någon dags semester. Financial Intelligence vänder upp och ned på strategiarbetet Strategi och ekonomi De som sysslar med planering och strategifrågor utgår ofta från förra årets budget och det ekonomiska utfallet och strategin brukar se ut så här: vi lägger väl till några procent i år. Så säger SAS Institutes globala strateg Phil Strand, till Financial Times. Strand menar att det finns ett bättre sätt att planera för framtiden: Det är bättre att sätta ett mål oberoende av historien och sedan utreda vilka resurser som krävs för att nå målet. Men för att detta ska fungera måste organisationen ha en informationsplattform (Intelligent Architecture i SAS Institutes terminologi) som gör att användarna vet att informationen är korrekt och jämförbar. På informationsplattformen kan man sedan lägga en rad olika applikationer och analysverktyg för många olika sorters behov. Dessa kan ekonomer och strateger sedan använda för olika ändamål, från riskhantering och likviditetsplanering till uppföljning av viktiga nyckeltal. När man vet att den underliggande informationen är korrekt kan man med större tillit utveckla modeller och simuleringar över framtida skeenden, och framförallt man kan lita så pass på modellerna att man kan fatta viktiga beslut på grundval av dem. Mycket kvar att göra med Balanced Scorecards Financial Times citerar en undersökning från analysföretaget Hacket Group, där det framgår att 82% av de företag som Hacket bevakar använder någon sorts Balanced Scorecard för verksamhetsstyrning. Antal utskick före och efter CI-satsning Miljoner 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Före CI-satsning Efter CI-satsning AAA Mid-Atlantic i USA fick efter en satsning på Customer Intelligence samma resultat efter ett DM-utskick till adressater som man tidigare fick när man skickade ut till 1,2 miljoner adresser. Läs mer: Enligt Hacket Group är det emellertid bara 27% av dessa bolag som har både ekonomiska och operativa nyckeltal i sina styrmodeller. Man påpekar också att det är vanligt att olika avdelningar och divisioner i stora företag arbetar med helt olika uppföljningsmodeller, vilket gör det svårt att jämföra prestanda. Lösningen på dessa problem är distribuerade företagsövergripande beslutstödsplattformar, något som också är en mycket stark trend just nu. 6

7 Järnkoll på IT-kostnader genom bättre analys Hur många vet om IT kostar för mycket och om kopplingen till verksamhetsmålen är riktig? I stora organisationer börjar man nu kartlägga denna relation, för att säkerställa relevanta kostnader för ITstödet kontra den nytta det tillför till verksamhetens resultat. IT Management För att klara detta krävs standarder som beskriver olika sorters IT-processer och detta finns nu i ett ramverk som kallas ITIL (IT Infrastructure Library). Men man behöver också ha regler för de datastrukturer som man behöver för att få jämförbar information. SAS Institutes Arne Löfgren, en av Nordens ledande experter på IT Financial Management och verksamhetsstyrning, menar att man i flera relativt små steg kan skapa en lösning för IT Financial Management där man kan analysera vilka kostnader en vald servicenivå ska ha. Med hjälp av SAS Institutes modeller kan man snabbt få ett grepp om verksamheten och dess kostnader, vilket är en Vad har hänt? Varför hände det? Vad kommer att hända? SAS Institutes lösning för IT Financial Management har utvecklats under ledning av svenske experten Arne Löfgren. förutsättning vid t ex outsourcing eller, vilket börjar bli allt vanligare, insourcing. Modellerna omfattar strukturer för såväl data som affärslogik för att hantera den komplexa processen kring IT-leveranser. Utan denna grund vet man ju annars inte värdet för de tjänster man vill använda. Allt fler storbolag konsoliderar på beslutsstödsplattform Intelligent Architecture Under vintern har nordiska storbolag genomfört ett pärlband av så kallade plattformsaffärer med beslutsstödsspecialisten SAS Institute. Enligt SAS Institutes svenska VD Anders Schyllert är denna trend den enskilt starkaste inom beslutsstöd på många år. Allt fler företag röjer upp i sin IT-portfölj och upprättar en integrerad och enhetlig Verksamhetsstyrning Financial Times Special Vad är det bästa som kan hända? Data Information Kunskap Intelligens Information som beskriver framtida skeenden är mer värd än den som blott beskriver vad som hänt. Det mest värdefulla beslutsstödet kräver en integrerad beslutsstödsplattform för att fungera på ett effektivt sätt. Hög ROI Låg ROI plattform för rapportering, beslutsfattande och inte minst analys. Detta ger en absolut nödvändig kvalitetsökning i form av bättre beslutsverktyg, samtidigt som viktiga kostnadsbesparingar kan realiseras. Norska Posten, Tele2, TeliaSonera, Riksbanken, RFV, Codan Group (TryggHansa i Sverige) är bara några av all de nordiska och svenska organisationer som förstärker denna trend med hjälp av lösningar från SAS Institute, säger Anders Schyllert. Riskhantering naturlig del av verksamhetsstyrning Riskhantering De sista två åren har vi sett en stadigt ökad efterfrågan på riskhantering inom kontexten av övergripande system för verksamhetsstyrning. Det säger Gary Ashworth, vid verksamhetsstyrningsföretaget Aspiren till Financial Times. System för verksamhetsstyrning är väl lämpade för riskhantering: man kan simulera framtida skeenden samt kvantifiera och planera för risk. Enligt John Hegarty, som är vice VD för analysföretaget AMR Research, så handlar verksamhetsstyrning i grund och botten om att ständigt justera verksamhetens uppmätta prestanda mot de mål som satts upp. Översatt till riskhantering så kan man säga att verksamhetsstyrningen av risk handlar om att justera de allra farligaste processerna så exakt som möjligt. Fördelarna med en beslutsstödsplattform Intelligent Architecture är många. Plattformen är öppen och skalbar, vilket gör att informationen kan användas på många olika sätt. Man kan koppla in valfria analysverktyg mot informationen och man kan arbeta med olika sorters utvecklingsverktyg. De största vinsterna får man emellertid om man håller sig till verktyg och utvecklingsmiljöer som kan utnyttja alla delar av beslutstödsplattformen. Genom att använda så kallad metadata i hela värdekedjan kan man garantera högst säkerhet, effektivitet och kvalitet i hela analyskedjan, från planering via datadefinition och laddning, till lagring, analys och modellering. Den mest kraftfulla modelleringen, som används för avancerade simuleringar av framtida scenarier, är den som har störst värde för en organisation. Det är också den som är svårast att åstadkomma utan en enhetlig beslutsstödsplattform. 7

8 McKinsey: Bästa företagen balanserar långsiktig och kortsiktig prestanda En ny undersökning av McKinsey visar att det inte finns någon motsättning mellan krav på kortsiktiga vinster och långsiktig uthållighet. Studien omfattar 266 bolag på det amerikanska börsindexet S&P 500 under åren 1984 till 2004 och företagen har indelats i fyra kategorier, efter hur väl de utvecklat sitt börsvärde på kort och lång sikt. Bolagen 62 stycken som utvecklats bäst både på kort och lång sikt gav överlägset bäst utdelning till sina ägare. Typiskt för de bästa företagen är att de tänker långsiktigt men mäter, följer upp och belönar både kort- och långsiktiga mål. Källa: McKinsey Quarterly Läs mer: Analys förstärker ERP-system Svensk satsning på integration SAP-SAS Många drömmer om ERP-system som SAP wall to wall men verkligheten ser annorlunda ut. Det säger Annika af Winklerfelt på SAS Institute. Annika ansvarar för SAS Enterprise Intelligence Platform Solutions och ser en klar trend att analysplattformar utvecklas parallellt med ERPsystem. SAP är ett särskilt bra val för operationella transaktioner eftersom lösningen bygger på standarder och har stort fokus på best practice. Analysplattformar kompletterar med taktiska och strategiska kunskapssystem, som exempelvis kan ge varningar vid kritiska nyckeltal, tvärgående analyser av orsak/verkan-sammanhang eller prognoser för den framtida utvecklingen. SAS Institute är certifierad SAP-partner och har i 10 år levererat gränssnitt och lösningar med fullständig integration i alla SAPsystem. Nu tar SAS i Sverige ytterligare ett steg i utvecklingen att säkerställa optimal samexistens mellan SAS och SAP. Det gäller såväl SAPs NetWeaver som andra framtida produkter. Verksamhetsstyrning, fortsättning Ledningsbarometern: Nästan alla har styrmedel men inte ens hälften är nöjda med funktionen SAS Institute samarbetar med konsultfirman Deva Management Consulting i årets upplaga av den årligt återkommande kartläggningen av stora företags syn på tillväxt, utveckling och styrning. I år har VD och/eller ekonomichef hos 248 bolag samtliga med minst 500 MSEK i årlig omsättning intervjuats och resultaten presenteras i Ledningsbarometern % av de svarande tror på något eller kraftigt ökande tillväxt för den egna branschen men 28% tror på något eller kraftigt ökande vinster vilket indikerar att det är en hård konkurrenssituation på marknaderna. Den förväntade tillväxten för det egna företaget kommer för 57% av företagen att vara större än branschsnittet, de två största hindren för tillväxt är konkurrens och att branschen inte växer. Det blir allt viktigare att ha kunskap om marknaderna och var på marknaden som lönsamhet skapas och hur värdekedjan skall konfigureras. System som är svåra att använda Gällande styrning visar sig att hela 220 av 248 tillfrågade företag arbetar med någon sorts Key Performance Indicators (114 stycken) eller balanserade styrkort (106). Tyvärr är emellertid bara 44% av de som arbetar med sådana styrmetoder nöjda med resultatet. Troligtvis är det inte metoderna i sig som avgör huruvida företagen är nöjda eller inte utan hur implementeringarna har gjorts. Många uppger att de arbetar med Vad har ni för styrverktyg? KPI 46% Inget 11% Balanserat styrkort 43% Är ni nöjda med styrverktyget? 56% Nej 44% Ja egenutvecklade system som varken är särskilt kraftfulla eller lättanvända. Kunskapen om vad som bygger upp lönsamheten hos de tillfrågade företagen ökar ju mer produktnära de är. 75% av företagen säger sig ha god eller mycket god kunskap om produktlönsamhet och många säger sig veta hur lönsamheten byggs upp och påverkas i produkt-, kundoch leverantörsdimensionerna, säger Barbro Ericsson ansvarig för Performance Management på SAS Institute. Men på en rak fråga senare under intervjuerna säger sig bara 18% veta hur deras leverantörer bidrar till deras lönsamhet. Efterlyser träffsäkra budgetar En klart inkonsekvent uppfattning, säger Kurt Rosander, Senior Partner på Deva Management Consulting AB som varit med och tagit fram rapporten i samarbete med SAS Institute. När det gäller styrning och uppföljning av verksamheten i stort så arbetar företagen med traditionellt budgetarbete kombinerat med rullande prognoser. En klar majoritet av de tillfrågade företagen gör traditionella budgetar, men många efterlyser ett budgetarbete som är mer träffsäkert, snabbare, billigare och som involverar fler medarbetare. För mer information om rapporten kontakta 8

9 Börsbolagens kundnöjdhet en ledningsfråga Customer Intelligence I tre av fyra börsbolag är det VD och ledningsgrupp som är praktiskt ansvariga för bolagets kundrelationsarbete. Det visar en studie som CRM-företagen genomfört bland 139 svenska börsbolag. Kundrelationsarbete är mycket högt prioriterat i svenska börsbolag. En studie som de svenska kundrelationsföretagens branschorganisation CRM-företagen genomfört, visar att majoriteten av de intervjuade företagen aktivt arbetar med segmentering av kundgrupper. De flesta segmenterar efter kundens branschtillhörighet och storlek. Peter Thomasson, ansvarig för Customer Intelligence på SAS Institute, säger att segmentering efter bransch och storlek är en bra början, men att man måste gå mycket längre om man vill kunna skapa riktigt stora värden. Riktig nytta av segmentering får man först när man har klart för sig i vilka segment de mest värdefulla kunderna finns, och man har analys som kan ge rådrum för hur man bör arbeta med dessa. Underutnyttjad information Drygt hälften av de intervjuade företagen samlar regelmässigt in information från sina kunder och denna information delas också mellan marknads- och säljavdelningarna samt av kundservice. Den insamlade informationen används framförallt i marknadsföringsarbetet. Det verkar inte vara någon speciell bransch som prioriterar kundrelationer annorlunda än någon annan. Synen på kundrelationsarbete är tvärtom homogen rakt igenom de intervjuade företagen och det finns inte heller några större skillnader mellan stora och små bolag. Av undersökningen framgår att den kundinformation som redan finns hos de bolag som undersökts är starkt underutnyttjad. Det finns med andra ord goda möjligheter att relativt enkelt förbättra effektiviteten i marknads- och försäljningsarbete då man redan har tillgång till den information som krävs för att kartlägga och prognosti sera kundbeteende. Hör Don Peppers berätta om 1to1-marketing på seminarium 17 mars. Börsbolagens nyckeltal för kundrelationsarbete Vill ej svara 1% Saknar nyckeltal 14% Lönsamhet per kund 21% Försäljningsvolym 23% Kundnöjdhet 41% Var femte bolag mäter kundrelationsarbetets utveckling på lönsamhet per kund, vilket är den mest avancerade indikatorn, och den som ställer störts krav på datakvalitet och analys. Källa: CRM-företagen januari Blommor på nätet succé efter kartläggning av kunder Customer Intelligence Den amerikanska blomsteraffären FLOWERS.COM har sålt blommor per telefon sedan 1970-talet men har fått riktig fart på affärerna först sedan man började sälja över Internet. Aaron Cano, som ansvarar för bolagets databasmarknadsföring, säger att Internet gör att man lättare kan spåra, analysera och tolka kundaktiviteter: Det innebär i sin tur att vi med bättre precision kan definiera kundsegment som lönar sig att utveckla. En kund som köper blommor till sin fru till bröllopsdagen en gång om året vill antagligen inte ha någon reklam från oss. Men en kund som relativt ofta skickar blommor till affärsbekanta, anställda och kunder kan mycket väl vara mottaglig för nya erbjudanden FLOWERS.COM kartläggning av kunderna har också lett till att man breddat sin verksamhet idag säljer man också choklad och presentartiklar. Läs mer på 1800flowers.html VD måste leda kundorienteringen CRM-företagen är en sammanslutning av de ledande aktörerna inom Customer Relatonship Management och Customer Intelligence i Sverige. I en debattartikel påpekar de att kundrelationsarbete ofta fungerar ganska bra inom olika avdelningar i en organisation, men att det sällan finns en övergripande kundrelationsstrategi för hela företaget. Konsekvensen av detta blir ofta att kunden slussas mellan olika avdelningar utan att bli sedd man har tappat kundens historik och har inte heller någon globalt etablerad strategi för hur kunden ska utvecklas. Enligt CRM-företagen är det VDs sak att lyfta kundrelationsfrågorna till en central nivå och att se till att produktfokus ersätts av kundfokus. I CRM-företagen ingår bland annat Intentia, PeopleSoft, SAP, Saratoga Systems, SAS Institute och Siebel. Läs mer på Gartner: Kundnytta lönar sig bättre än besparingar Analysföretaget Gartner säger i en ny rapport om CRM-marknaden att företag som främst arbetar med kundarbete för att minska kostnader biter sig själva i svansen. Företag som är mer inriktade på att utveckla lösningar som ökar kundnyttan kommer att klara sig bättre, spår Gartner, som också hävdar att marknaden för kundrelationssystem kommer att öka kraftigt i år. Läs mer: Bättre analys och kampanjhantering för telebranschen SAS Institute inleder ett strategiskt samarbete med Amdocs, som går ut på att SAS Institutes verktyg för Marketing Automation och kundanalys integreras i Amdocs mer operativa CRM-plattform och dess system för Content Management. Analysföretaget Gartner berömmer samarbetet och säger i en kommentar att Amdocs nu får ett mycket starkare erbjudande, i synnerhet för bolagets kunder i telebranschen. Läs mer: 14feb05/amdocs.html 9

offentlig sektor. SAS Forum International med offentlig sektor Wim Duisenberg: How do YOU lead with confidence?

offentlig sektor. SAS Forum International med offentlig sektor Wim Duisenberg: How do YOU lead with confidence? 1 / 2005 Offentligt Beslutsfattande För offentliga beslutsfattare SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Hälften av alla bedrägerier sker i den offentliga sektorn Peter Dorrington är expert

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK OPERATIV ANALYS & LOGISTIK Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Spetsigare marknadsföring

Spetsigare marknadsföring Kvartal 3 25 Executive Decisions För beslutsfattare om beslutsfattande SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Posten vidareutvecklar sin marknadsföring med system från SAS Institute och SAP

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide 3.0 och framåt Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide Ett Windowsbaserat rapporterings och analysverktyg. Enterprise

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

VOLATI INSPIRATIONSDAG INTERN KONFERENS Talare: EMINA DERVISEVIC

VOLATI INSPIRATIONSDAG INTERN KONFERENS Talare: EMINA DERVISEVIC VOLATI INSPIRATIONSDAG INTERN KONFERENS 2016-05-23 Talare: EMINA DERVISEVIC TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO AGENDA MOGNADSSTUDIE Acando Digital Maturity Assessment (DMA) DIGITALA UTMANINGAR 3 digitala

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

SAS Intelligence Architecture. Patrick Eckemo IT Arkitekt / PM Arkitektur EIP @ SAS Institute

SAS Intelligence Architecture. Patrick Eckemo IT Arkitekt / PM Arkitektur EIP @ SAS Institute SAS Intelligence Architecture Patrick Eckemo IT Arkitekt / PM Arkitektur EIP @ SAS Institute Agenda Inledning vad är arkitektur? Definition Vyer Nivåer av arkitektur Behovet av arkitektur SAS Intelligence

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

IBM Power BI for CPG & Retail on Microsoft Surface TM. Av IBM Microsoft Solution Practice - Kanada

IBM Power BI for CPG & Retail on Microsoft Surface TM. Av IBM Microsoft Solution Practice - Kanada IBM Power BI for CPG & Retail on Microsoft Surface TM Av IBM Microsoft Solution Practice - Kanada Inledning Resursintensiva industrier som CPG och professionella tjänster har ofta ställts inför utmaningen

Läs mer

Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group

Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group Välkommen till precisionsföretagandets årtionde Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group jonas.kjellstrand@swe.sas.com Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

SOX & ISO 9000-serien

SOX & ISO 9000-serien SOX & ISO 9000-serien Peter Hartzell SOX seminarium Hilton Slussen, 17 januari 2008 SOX & ISO 9000-serien Bröllop Bilar Hissar Träning Tennis Guld 2008-01-17 2 1 SOX + ISO 9000 = SANT! Integrera SOX-kraven

Läs mer

Internationalisering i en global värld

Internationalisering i en global värld Internationalisering i en global värld från innovation till marknadsledare Staffan Brege Professor Industriell marknadsföring, Linköpings universitet Christer Öjdemark Styrelseordförande och tidigare koncernchef

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer