Xerox Remote Services Säkerhetsdatablad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Xerox Remote Services Säkerhetsdatablad"

Transkript

1 Xerox Remote Services Säkerhetsdatablad Version Global Remote Services (Globala fjärrtjänster) Xerox Information Management (Xerox informationshantering) novemver P01061

2

3 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter reserverade. Xerox, Xerox and Design, CentreWare och PagePack är varumärken tillhörande Xerox Corporation i U.S.A och/eller andra länder. BR4136 Andra företagsmärken tas också i beaktning. Dokumentversion: (november 2012).

4 Förord Syfte och målgrupp Syftet med det här dokumentet är att beskriva systemkomponenterna, driften, och de tillgängliga funktionerna för att göra Xerox Remote Service för Xerox-produkterna, säker. Den är avsedd att tjäna som en användarhandbok för Xerox Remote Services, i nätverksmiljö. Målgruppen för dokumentet är fokuserat på följande kundroller: Roll Försäljare av teknik till kunder Kundens IT-avdelning Kundens säkerhetsavdelning Beskrivning Använder utrustningen riktad till kundens IT-avdelning Certifierar och använder vertygen från Xeros Remote Service + aktiverar/avaktiverar funktioner Utvärderar och certifierar/godkänner MPS-verktygen för användning i kundens miljö, i enlighet med företagets riktlinjer och i enlighet med tillämpliga lagar och industristandarder. Notering: Xerox-produkter är inte direkt anslutna till ett nätverk och är inte inkluderade i detta datablad (d.v.s fristående Fax-/ Skan- /Kopiator- enheter m.m.). Hur man bäst använder det här dokumentet Läs igenom hela dokumentet när du förbereder certifiering av Xerox-produkter och tjänster för användning inom nätverksmiljö. Läs igenom avsnitt 2 i det här dokumentet för att förstå de övergripande funktionerna för Xerox Remote Services. Läs igenom avsnitt 3 i det här dokumentet för att avgöra vilken modell som stämmer bäst överrens med era existerande IT-riktlinjer. Läs igenom avsnitt 4 i det här dokumentet för att förstå informationen som skickas från Xerox-produkter. Läs igenom avsnitt 5 i det här dokumentet för att förstå de tekniska detaljerna bakom Xerox Remote Services. Läs igenom avsnitt 6 inom det här dokumentet för att förstå rekommendationerna och bästa utförande vid användning av Xerox Remote Services.

5 Innehållsföreteckning Syfte och målgrupp Hur man bäst använder det här dokumentet Sammanfattning med kommentarer MPS Continuum Xerox Remote Print Services Xerox PagePack Xerox Partner Print Services Xerox Print Services Enterprise Print Services Modeller som går att använda Direktanslutning Remote Proxy Apps Modell för blandad användning Informationsöverföring och betalningar Säkrar den externa kanalen Informationskällor Xerox kontorsenheter Xerox produktionsenheter Xerox Remote Proxy Apps Användning ax Xerox administrationssystem Teknisk information Utformning av programvaran Användbarhet Xerox Remote Service användbarhet på ett nätverk PC-krav för Remote Proxy Apps Säkerhetsfunktioner för Remote Proxy Apps Protokoll, Portar, & Andra besläktade tekniker Grundläggande säkerhetskoncept Rekommendationer Bilaga A: Val av modell som ska användas Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 1-3

6 1 Sammanfattning med kommentarer Att hantera många skrivare och samtidigt hålla säkerheten på en acceptabel nivå är en ganska utmanande uppgift. IT-pseronal kämpar med att hänga med i utvecklingen av teknologin av utskrifter och de konstant förändrade säkerhetsbehoven. Utöver det begär ledningen årliga driftsförbättringar, kostnadsbesparande aktiviteter och att nyttjandegraden alltid är på topp. Som tur är har Xerox utvecklat en serie fjärrtjänster som kan hjälpa. Den här samlingen fjärrtjänster kallas Xerox Managed Print Services (MPS) Continuum of Services. (Xerox seritjänster för hanterade skrivartjänster (MPS)) Xerox låter IT-personal välja om de vill behålla en acceptabel säkerhetsnivå medan de minimerar de tillhörande kostnaderna och förbättrar processerna för att hantera många skrivare. Grundkoncepten för säkerhet så som konfidentiallitet, integritet, tillgång, ansvarsskyldighet och oförnekbarhet, är alla innefattade inom MPS Continuum of Services. MPS Continuum of Services kan användas med en eller flera av följande modeller: 1. skrivare kan kommunicera direkt med Xerox Communication Servers (även kallat "direktanslutning") (Xerox kommunikationsservrar) 2. en Xerox-applikation kan användas i kundens nätverk för att samla in attribut som beskriver skrivarna, som sedan vidarebefordras externt till Xerox Communication Servers (även kallat "via fjärrproxy-appar"). 3. en kombination av båda modellerna Vilken modell som ska användas beror på dina IT-riktlinjer för hantering i överföringen av attribut om dina skrivare. De modeller som har direktanslutning används vanligen där de finns några enheter anslutna i ett mindre nätverk. Användandet av en Xerox-applikation för att samla in attrinut om din skrivare och sedan vidarebefordra den till Xerox Communication Servers (d.v.s som en "proxy") används vanligen inom små till stora företagsnätverk där IT-riktlinjerna begränsar antalet anslutningar som kan göras med en extern internetsida. Oavsett vilken modell som används, har MPS Continuum of Services internetbaserade protokoll och portar i enlighet med industristandarder för att upprätta en säker, krypterad kanal så att man kan överföra utskriftsenhetens attribut externt till Xerox Communication Servers. Kunden behöver vanligtvis inte göra några förändringar i sina brandväggar för internet, internet proxyservrar, eller annan säkerhetsrelaterad nätverksinfrastruktur. Både Xerox-enheter och Xerox-applikationer bekräftar med Xerox Communication Servers innan överföringen av skrivar-attributen kan ske. De attribut som är involverade i MPS Continuum of Services inkluderar skrivarens identitet, egenskaper, status, nivåer för konsumeringsvaror, räknare för användning och detaljerad diagnostisk information. Ingen bild-/uppdradgsinformation eller privat, identifierbar, information skickas som standard aldrig någonsinn till Xerox Communication Servers. Naturligtvis varierar antalet attribut beroende på funktioner 1-4 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

7 och sortens skrivare som används (d.v.s en liten nätverksskrivare jämfört med en nätvertansluten MFP eller en kopiator/skrivare för produktion). Om en IT-riktlinje specifikt begränsar en sorts attribut som från att överföras (t.ex. attribut för nätverksadresser), då har MPS Continuum of Services verktygen förmågan att avaktivera specifika attributsfält från överföring. I miljöer för utskriftsproduktion som handhar komplexa job, kan det bli nödvändigt att överföra arbetsrelaterad information från en utskriftsenhet tilbaka till Xerox, för att tillgodose stödaktiviteter för 2:a och 3:e nivån. Trots att endast Xerox produkter för utskriftsproduktion har den här förmågan, kan kunden styra om man vill aktivera den här funktionen eller inte. Om kunden väljer att överföra arbetsrelaterad information (d.v.s. krypterad PostScrip, inte bildinformation) tillbaka till Xerox, hanteras den i enlighet med Xerox riktlinjer, Xerox sekretess-riktlinjer, eller så som instrueras av kunden. Rapporter från industrianalytiker och oberoende forskningsföretag har konstant placerat Xerox i toppen av försäljarna av Managed Print Services, i världen. (d.v.s. Xerox är placerade som ledare i Gartner Magic Quadrant för Managed Print Services, IDC MarketScape Worldwide Managed Print Service Bedömning av återförsäljare, och Quocirca Managed Print Service Bedömning av återförsäljare.). Därför rekommenderas IT-personalen för företaget samt säkerhetspersonalen att läsa igenom hela det här dokumentet för att förstå hur de olika funktionerna och åtgärderna i Xerox MPS Continuum of Services kan användas i enlighet med dina IT-säkerhetsrelaterade riktlinjer. Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 1-5

8 2 MPS Continuum Xerox Managed Printer Services Continuum innehåller följande 5 erbjudanden: 1. Xerox Remote Print Services (Xerox fjärrutskriftstjänster) 2. Xerox PagePack Xerox Remote Print Services 4. Xerox Print Services (Xerox utskriftstjänster) 5. Xerox Enterprise Print Services (Xerox utskriftsjänster för företag) Det är viktigt att notera att tekniken/vertygen som används inom varje erbjudande har utvecklats med samma kodbas. Det låter kunderna ta emot konstant tjänsteleverans för alla Xeroxs erbjudanden. 2.1 Xerox Remote Print Services XRPS (Xerox Remote Print Services) finns inkluderade i kontrakt för kunder som antingen köper eller leasar Xerox skrivare. XRPS automatiserar många aktiviteter som vanligtvis är associerade med hanteringen av Xeroxskrivare i ett nätverk. De här hanteringsaktiviteterna inkluderar: Automatisk rapportering av skrivarens användande så att en månatlig faktura kan skapas. Automatisk rapportering av nivåerina på konsumtionsprodukterna så att nya produkter kan fraktas till kunden när påfyllning eller byte behövs utföras. Automatisk rapportering av diagnostisk information så att Xerox kan hjälpa till när skrivarna är defekt XRPS tillämpas på både Xerox skrivare och på produkter som inte är Xerox-enheter. Olika nivåer av fritt baserade underhållsavtal (t.ex. FSMA, e-click, m.m.) erbjuds till kunderna samt traditionella garantiavtal som inkluderas i priset för Xerox skrivare. Xerox-produkter innehåller funktioner för inbäddade fjärrtjänster, som aktiverar automatiseringen av XRPS direkt tillbaka till Xerox, per enhet. Se avsnittet om modeller som går att använda för mer information. 2-6 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

9 XRPS kan också aktiveras med hjälp av fjärrapplikationer som installerats på kundens nätverk. Dessa fjärrapplikationer samlar enhetsinformation på kundens nätverk och vidarebefordrar informationen direkt tillbaka till Xerox. Se avsnittet om modeller som går att använda för mer information. Xerox CentreWare -nät (CWW) och Xerox Device Agent (XDA) Lite är de två applikationer som finns tillgängliga på Xerox internetsida (http://www.xerox.com) de tillåter kunder att proxy både Xerox och andra utskriftsenheter tillbaka till Xerox. CWW ger kompletta funktioner för enhetshantering över små, mediumstlra, eller stora nätverk. Den här internetbaserade applikationen inkluderar enhetsupptäckt, status, konfiguration, programuppdatering samt rapportering. XDA Lite har ett reducerat antal funktioner över små till medelstora nätverk. Den här Windows-baserade applikationen är fokuserad på automatisk rapportering över användningen av enheten, konsumtionsvarornas påfyllning, samt diagnostisk felinformation. 2.2 Xerox PagePack 3.0 Xerox PagePack 3.0 (XPP) är en tjänst som erbjuds inom Xerox MPS -serien som är utfomrad för Xerox Authorizer Partners (Xerox godkända partners), för försäljning till små eller medelstora företag. Det här ingångserbjudandet ger Xerox Authorized Partners en möjlighet att dra nytta av den växande marknaden för MPS, genom att erbjuda följande alternativ till sina kunder: Fast kostnad per sida täcker tillbehör och service för nya Xerox-produkter Fast kostnad per sida som täker tillbehör (samt service; valfritt) för alla skrivarenheter, oavsett återförsäljare Fast måndadskostnad per enhet, som tar hand om hantering för samtliga utskriftsenheter, oavsett återförsäljare För mer information om erbjudanden från Xerox PagePack 3.0, se Xerox internetsida: URL= En applikation som kallas PPA (PagePack Assistant) används vanligtvis av Xerox Autorized Partners för att övervaka Xerox skrivare i kundmiljöer. Den här Windowsbaserade applikationen är fokuserad på att sända information om enhetens användande, konsumtionsvaror, samt diagnostisk felinfromation tillbaka till Xerox Authorized Partners som en del av XPP-tjänstens leveransprocess. Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 2-7

10 2.3 Xerox Partner Print Services Erbjudandet från XPPS (Xerox Partner Print Services) är utformat för Certified Reseller Partners, och erbjuds till små och stora företag. Fokus för XPPS ligger på att kontrollera kostnaderna för hanteringen av utskriftsenheter i nätverk och icke nätverksanslutna utskriftsenheter, oavsett återförsäljare. Det här erbjudandet upprättar en cetraliserad process för installation, rutinunderhåll, påfyllning av konsumtionsvaror, service, samt stöd för olika sorters skrivare. Som resultat kan kundens värdefulla IT-resurser fokusera på andra och mer kritiska uppgifter som behövs i företaget. XPPS är en flexibel tjänst som låter kunder betala, endast för de tjänster de önskar. För mer information om erbjudanden från XPPS, se Xerox internetsida: URL = Applikationen XDA PE (Xerox Device Agent Partner Edition) (Xerox partnerserie för enhetsagenter) används oftast av Certified Reseller Partners för att övervaka skrivare inom kundmiljöer. Den Windowsbaserade applikationen övervakar och rapporterar skrivarstatus, nivåerna på konsumtionsvaror, och användning av både Xerox och andra utskriftsenheter, tillbaka till en Certified Reseller Partner som en del av tjänstelverantörsprocessen till XPPS. 2.4 Xerox Print Services Kanske är det popluäraste erbjudandet inom Xerox MPS continuum, erbjudandet från XPS (Xerox Print Services). XPS är utformat för små och stora företag. Fokuseringen för XPS är att kontrollera kostnaderna och förbättra effektiviteten på dokumentutskrifter, uppdatering av tillbehör, enhetensinköp, samt enhetens service/underhåll. Detta erbjudande innefattar också kontakt med en person för stöd till både Xerox- och andra skrivare XPS har standardbaserade verktyg som anses vara bäst på marknaden, i kombination med metodologier och många års erfarenhet av hanterade skrivarleveranstjänster. Bland fördelarna man får från användande av XPS finns okcså miljöhållbarhet, förbättrad dokumentsäkerhet, förebyggande enhetsstöd, förbättrad produktivitet för anställda, och trygg rapportering, samt reducerade kostnader för ägandet av en infrastruktur med skrivare. För mer information om erbjudanden från XPS, se Xerox internetsida: URL = En applikation som kallas XDA (Xerox Device Agent) används vanligtvis av Xerox MPS för att övervaka Xerox skrivare i kundmiljöer. Den Windowsbaserade applikationen övervakar och rapporterar skrivarens status, nivåerna på konsumtionsvaror, och användning över både Xerox- och andra skrivae, tillbaka till Xerox som en del av tjänstelverantörsprocessen till XPS. Den kan även utföra uppgraderingar på Xero skrivarprogram och stöder fjärrhjälp vid bekymmer, från ett callcenter. 2-8 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

11 2.5 Enterprise Print Services Erbjudandet från EPS (Enterprise Print Service) är den mest omfattande tjänsten inom Xerox MPS-serien. EPS är utformat för stora och globala företag. Fokus för EPS är att kontrollera kosntader och förbättra effektiviteten av utskrifterna i det interna kontoret, post-rum och disitributions avdelningen, interna centraliserade skrivaravdelningar, samt extern uthyrning av skrivare. Det här erbjudandet har det bredaste utbudet av egenskaper inom MPS-serien och inkluderar: Detaljerad tillgångshantering Händelserhantering "dörr-till-dörr" Kontaktperson för all skrivarutrusting för kunden mnfattande fel/fix stöd, oavsett återförsäljare Applikation för regelbaserade skrivarkontroller Förbättring av föertagsprocessens dokumentflöden Applikation med bästa praxis för en hållbar miljö Möjlighet att skriva in företagsinformation om riktlinjer för säkerhet Konstant förbättringsmätning, övervakning och rapportering Ändra hantering för att ändra existerande utförande till en ny företagskultur. För mer information om erbjudanden från EPS, se Xerox internetsida: URL = XDM (Xerox Device Manager) används av Xerox MPS för att hantera skrivare i kundmiljöer. Den internetbaserade applikationen övervakar och rapporterar skrivarens status, nivåerna på konsumtionsvaror, och användning för både Xerox- och andra utskriftsenheter, direkt tillbaka till Xerox som en del av EPS tjänstelverantörsprocess. Den kan även utföra uppgraderingar på Xero skrivarprogram och stöder fjärrhjälp vid bekymmer, från ett callcenter. Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 2-9

12 3 Modeller som går att använda Xerox Remote Service kan anävndas med hjälp av en eller fler av följande 3 modeller: direktanslutning via fjärr-proxyappar en kombination av direktanslutning och fjärr-proxyappar Oavsett vilken användningsmodell som används, är det viktigt att notera att alla användningsmodellerna är lika säkra. 3.1 Direktanslutning Direktanslutningsmodellen som används inom Xerox Remote Service, innehåller följande systemkomponeneter: Bild Systemkomponenter och informationsflöden för direktanslutningsmodellen Notering: Modulen för fjärrtjänst finns inbäddad inom Xerox enheter och ger en säker överföring av enhetsattributen tillbaka till Xerox för att tillåta de automatiska egenskaperna som Xerox Remote Print Services har. Den kan avaktiveras på begäran Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

13 3.2 Remote Proxy Apps Modellen som baseras på fjärrproxy-appar används inom Xerox Remote Service, innehåller följande systemkomponeneter: Bild Systemkomponenter och informationsflöden för modellen som baseras på fjärrproxy-appar Notering: XPA (Xerox Print Agen) spårar skrivbordsskrivarens användning (antal utskrivna sidor) och gör gällande specifika skrivar-riktlinjer (t.ex. duplex, färg vs. svartvitt, skrivarbegränsningar, kvoter, tid på dagen, med mera.). XPA används endast på skrivarservarar och slutkundsdatorer när kunden är godkänd för användande av övervakning över användande och komponenter för införlivning av skrivarriktlinjer som en del av Xerox Enterprise Print Services. 3.3 Modell för blandad användning En kombination av modellen med direktanslutning och användningsmodellen som är baserad på fjärrproxy- appar kan finnas inom samma kundmiljö. Det här scenario är möjligt när helst en kunder köper flera typer av Xerox-underhållsavtal för sina skrivare. När en Xerox skrivare installeras på ett nätverk kommer standardbeteendet för Xerox Remote Service gälla för skrivaren och den kommer automatiskt försöka skapa en direktkontakt med Xerox Communication Servers (d.v.s användningsmodellen direktanslutning). Om kunden senare väljer att köpa ett av Xerox erbjudanden för Managed Print Services kommer Remote Proxy-apparna automatiskt att ta över ansvaret för att regelbundet överföra informationen från skrivaren till Xerox Communication Servers (d.v.s användningsmodellen som baseras på fjärrproxy-appar). Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 3-11

14 4 Informationsöverföring och betalningar 4.1 Säkrar den externa kanalen Användningsmodell med direktanslutning Fjärrtjänstmodulen som finns inbäddad i Xerox-enheten använder en SSL-anslutning över standardporten 443 för att kommunicera med de externa Xerox Communication Servers. Detta säkrar anslutningen som använder MD5- och RSA -teknik för att kryptera information. Dessutom, används ytterligare en Xeroxägd valideringsmekanism för åtkomst till tjänsterna på Xerox Communication Servers. Användningsmodell med Remote Proxy App Alla Remote Proxy-applikationer (t.ex. CWW, XDA Lite, XDA, PE, XDA, XDM) använder också en SSL-anslutning över standardporten 443 för att kommunicera med de externa Xerox Communication Servers. Detta säkrar anslutningen som använder MD5- och RSA -teknik för att kryptera information. Andra ytterligare funktioner som används för att öka säkerheten över den här kanalen (vilken är upprättad under den första installationen av fjärrproxy-appen) inkluderar: Remote Proxy-applikationer startar all kommunikation med de externa Xerox Communications Servers (d.v.s en-vägskommunikation). En giltig URL-adress för de externa Xerox Communications Servers måste användas. En av Xerox ägd valideringsmekanism används för att komma åt vissa av tjänsterna på Xerox Communication Servers. Antingen måste ett giltigt konto-id eller en sididentifierare och Xerox Communications Servers registreringsnyckel användas för att komma åt vissa av tjänsterna på Xerox Communication Servers. Remote Proxy-appen begär en registrering med de externa Xerox Communications Servers med hjälp av de tillämpningsbara kriterierna. Xerox Communications Servers validerar de angivna kriterierna och accepterar sedan begäran. Remote Proxy-appen upptäcker godkännandet från de externa Xerox Communications Servers och aktiverar sedan tjänsten Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

15 4.2 Informationskällor Följande systemkomponenter genererar/accumulerar information för Xerox Remote Services: Xerox kontorsenheter Xerox produktionsenheter Xerox Remote Proxy Apps Xerox kontorsenheter Xerox kontorsbaserade skrivare överför följande strukturerade attributinformation i ett Xerox-ägt XML-format som är baserad på Distributed Management Task Force's CIM (Common Information Model). Den här strukturerade attributsinformationen pressas sedan ned i ett ZIP-format innan den överförs direkt till de externa Xerox Communication Servers som en del av Xerox Remote Print Services: Information Beskrivning Xerox Service Enhetsidentit et Inkluderar model, programvarunivå, modulens serienummer, och installationsdatum. Endast Xerox Remote Print Services Nätverksadre ss för enhet Enhetens egenskaper Enhetsstatus Enhetsräknar e Enhetens konsumtionsv aror Detaljerad maskinanvän dning Inkluderar nätverks- enhet/komponent som används för anslutningskonfiguration (utan att information om nätverksadressen visas). Inkluderar detaljerad konfiguration av hårdavrukomponenter, detaljerad konfiguration av programvarumodeul, funktioner/tjänster som stöds, strömbesparande lägen, m.m. Inkluderar övergripande status, detaljerade larm, senaste 40 felen i historiken, information om fastnade papper, m.m. Inkluderar räkningsmätare, utskriftrelaterade räknadre, kopieringsrelaterade räknare, faxerlaterade räknare, räknare relaterade till stora arbeten, skann-relaterade räknare, användarstatistik, med mera. Inkluderar namnet på konsumtionsvaran, sort, t.ex. bilder, avslutande, pappersmedia), nivåer, kapacitet, status,storlek m.m. Inkluderar detaljerad utskriftsrelaterade räknare, statistik över påslagning, detaljerad CRU-ersättningskvantiteter, detaljerad CRUfelinformation och distributioner, användnig av inbäddad OCRfunktion, skrivarens distributionskörningstid, användningsdistribution för papperskasett, installerade media, distribution av mediasorter, distribution av media storlek, distribution av dokumentlängd, distribution av installerade nummer, räknare för markerade pixel, medel för områdestäckning per färg, fel/fastnade papper, detaljerad skan-relaterad räknare. Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 4-13

16 Information Beskrivning Xerox Service Teknik/Proble måtgärder Ingen Notering: Trots att det INTE finns någon automatiserad överföring för information om teknik/felsökning tillbaka till Xerox, innehåller en del kontorsenheter en internet-ui funktion för manuell hämtning av den här sortens information till en lokal dator. Den här informationen om teknik/fesökning innehåller INTE bild/arbetsinformation. Filerna som skapas från den här UIhämtningsfunktionen är krypterad och kan inte läsas av någon användare. Den måsta skickas via e-post tillbaka till Xerox och avkrypteras för att bli användbar för analyser. INGEN NOTERING: Besök Xerox internetsida för att avgöra om din enhet kalssificeras som antingen kontor eller produktion. Filen och innehållet för informationen som identifieras varieras beroende på produktmodell Xerox produktionsenheter Xerox produktionsbaserade skrivare överför följande strukturerad attributsinformation i ett Xerox-ägt XML-format som är baserat på Distributed Management Task Force's CIM (Common Information Model). Den här strukturerade informationen komprimeras sedan i ett ZIP-format innan den överförs direkt till de externa Xerox Communication Servers: Information Beskrivning Xerox Service Enhetsidentit et Inkluderar modell, programnivå på modulen, modulens serienummer, instalaltionsdatum för modulen, kundens kontaktinformation, licensinformation, plats Endast Xerox Remote Print Services Nätverksadre ss för enhet Enhetens egenskaper Enhetsstatus Enhetsräknar e Enhetens konsumtionsv aror Inkluderar MAC-adress, undernätsadress. Inkluderar detaljerad konfiguration av hårdvarukomponenter, detaljerad konfiguration av programvarumoduler, funktioner/tjänster som stöds, m.m. Inkluderar aktiva statusar, räknare för felhistorik, DEFhändelselogg, informationsöverföringshistorik Inkluderar räkningsmätare, utskriftrelaterade räknarer, kopieringsrelaterade räknare, räknare relaterade till stora arbeten, produktionsspecifika räknare, skann-relaterade räknare på de enklare produktionsmodellerna, med mera. Inkluderar tillverkare, modell, serienummer, namn, sort, nivå, kapacitet, status, räknare över livslängden m.m. Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services 4-14 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

17 Information Beskrivning Xerox Service Detaljerad maskinanvän dning Inkluderar HFSI-information, NVM-information, reservdelsutbyten, DFE-loggar, detaljerad diagnostikinformation, felupplösning. Endast Xerox Remote Print Services Teknik/Proble måtgärder Kundarbetsrel aterat Inkluderar ej-strukturerade, detaljerad problemåtgärdsrelateradinformation som endast avses för av 3 nivåns stöd. Inkluderar krypterade PostScript-kommandon för att återskapa arbetet på en annan liknande skrivare i Xerox-produktionen (d.v.s. inte den faktiska bildinformation). Fast endast utskriftsprodukter från Xerox-produkter har den här egenskapen, kan kunden styra om de ska aktivera den här funktionen eller inte. Om kunden väljer att överföra arbetsrelaterad information (d.v.s. krypterad PostScrip, inte bildinformation) tillbaka till Xerox, hanteras den i enlighet med Xerox riktlinjer, Xerox sekretess-riktlinjer, eller så som instrueras av kunden. Endast Xerox Remote Print Services Xerox 2:a och 3:e nivåstöd NOTERING: Besök Xerox internetsida för att avgöra om din enhet kalssificeras som antingen kontor eller produktion. Filen och innehållet för informationen som identifieras varieras beroende på produktmodell Xerox Remote Proxy Apps Xerox Remote Proxy Apps (d.v.s. CWW; XDA Lite, XDA PE, XDA, XDM) överför följande attributsinformation som hämtats från skrivare i ett XML-format som är komprimerat med hjälp av ZIP-format och sedan krypterat, innan det direkt överförs till de externa Xerox Communication Servers: Information Beskrivning Xerox tjänster Skrivarens identitet Inkluderar tillverkare, modell, beskriving, programvarunivå, serienummer, tillgångsettiketter, systemnamn, kontakt, plats, hanterinsstatus, könamn, och arbetsstation (skrivbord), faxtelefonnummer, könamn. Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Nätverksåtko mst för utskriftsenhet Egenskaper för skrivaren Inkluderar MAC-adress, IP-adress, DNS-namn, undernätsmask, IP-standardport, senast kända IP-adress, IP-adressförändring, tidszon, IPX-adress, IPX-externt nätverk Inkluderar installerade komponenter, komponentbeskrivningar, funktioner/tjänster som stöds, skrivarhastighet, färgstöd, avslutsalternativ, duplex-stöd, markeringsteknik, hårddisk, RAM, språkstöd, användardefinerade egenskaper. Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 4-15

18 Information Beskrivning Xerox tjänster Status för skrivare Inkluderar allmän status, detaljerade larm, lokala konsollmeddelanden, komponentstatus, status för hämtningsrelaterad information, upptäcktsdatum, upptäcktsmetod/sort, enhetens upptid, stödda/aktiverade undantag. Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Räknare för skrivare Utskriftsenhet ens konsumtionsv aror Skrivarens detaljerade användning Teknik för skrivare/probl emåtgärder Inkluderar räkningsmätare, utskriftrelaterade räknare, kopieringsrelaterade räknare, faxerlaterade räknare, räknare relaterade till stora arbeten, skann-relaterade räknare, användarstatistik, målvolym. Inkluderar namnet på konsumtionsvaran, sort, t.ex. bilder, avslutande, pappersmedia), nivåer, kapacitet, status,storlek m.m. Användarbaserad arbetsspårande information som inkluderar arbetskännetecken (ID, dokumentnamn, ägare, dokumentsort, arbetssort, färg, duplex, mediakrav, storlek, sidor, set, fel), desitnaton (skrivare, modell, DNS-namn, IP-adress, MAC-adress, serienummer), resutlaten för utskriftsjobbet (överföringstid, utskriftsjobbstid, antal utskrivna sidor, färg/svartvita-sidor, färglägen som avnäts, N-up), ekonomisk information ( återbetalningskod, återbetalningspris, ekonomikälla), källa för utskriftsjobb ( arbetsstation, utskriftsservernamn/ MAC-adress, könamn, port, användarnamn, användarnamn, användar-id) Xerox-hanteringsinformation (skickad till XSM). Notering: Betydande kostnads reduktioner kan uppnås genom övervakning av slutanvändning av skrivarna, och definiera lämpliga riktlinjer för användare, och sedan använda tekniken för att genomföra riktlinjerna. XPS, XPPS, och EPS ger den tekniken i form av en användarbaserad uppgiftspårande funktion och en utskriftskontrollfunktion. Dessa funktioner används endast för de kunder som är villiga att tillåta den här nivån av informationshämtande på sina nätverk. Ingen Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) XPS, XPPS, EPS INGEN NOTERING: Alla utskriftsenhetsrelaterade informationsfält kan avaktiveras för överföringen tillbaka till Xerox Communication Servers utom enhetens servicenummer och alla enhetens räknare för användande. Uppsamlingen av vissa arbetsattribut kan avaktiveras från insamling och överföring. Återbetalningskoder kan integreras från MS Active Directory Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

19 Xerox Remote Proxy Apps (d.v.s. CWW; XDA Lite, XDA PE, XDA, XDM) överför också följande attributsrelaterad information i ett XML-format som är komprimerat och sedan krypterat innan det direkt överförs till de externa Xerox Communication Servers: Information Beskrivning Xerox tjänster Identitet för Remote Proxy App Inkluderar PC-information så som DNS-namn, IP-adress, OSnamn, OS-typ, PC CPU, RAM-storlekar (tomma vs. använda), hårddiskstorlekar (tomma vs. använda), anläggningsnamn, appversion, applicencens utgångsdatum,.net-version, tidszon, version på upptäckts-komponent, huvuddatabas-storlek, upptäcktdatabas-storlek, # för skrivare / in skop/ ut skop, körning av kritiska tjänster. XPS, XPPS, EPS Remote Proxy App företagssäkerhetsläge Överträdelse av de styrande riktlinjerna för Remote Proxy Apputskrift Fjärrkonfigura tion av Remote Proxy App Normalläge = fjärrapp-konfiguration + mottagande av åtgärdsbegäran + fjärrapp-staus synkad med/ Xerox Communication Servers + skrivarinformations sändningar är valfria. Låst läge = all kommunikation med de externa Xerox Communication Servers är avaktiverad. (d.v.s fjärrappkonfigurationen är avaktiverad + fjärrenhetens kommandomottagning är avaktiverad+ fjärrapp-statussynkning till Xerox Communication Servers är avaktiverad + fjärrapp-ipadress/dns är avaktiverat från överföring + utskriftsenhetens informationssändningar är avaktiverad.) Inkluderar slutanvändarens datornamn, utskriftsserver som används, utskriftskö som använts, tidsstämpel för överträdelsen, dokumentnamn, slutanvändarens namn, arbetsduplex?, arbetsfärg?, totalt intryck av arbeten, arbetets pris, åtgärder som utförts, är slutanvändaren underrättad?, meddelande som visats?, utskriftsriktlinjens namn, utskriftsriktlinjens regel. Inställningar som kan hanteras på avstånd inkluderar upptäcktsdrift, frkvensen för informationsexport, inställningar relaterade till SNMP-kommunikation (försök igen, upphåll, forumnamn), larma profiler och auto fjärrproxy-appp-rogramvarans uppdateringsfrekvens. XPS, XPPS, EPS Endast EPS XPS, XPPS, EPS Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 4-17

20 Vissa Xerox Fjärr Proxy Appar ( XDA PE, XDA, och XDM men inte CWW eller XDA Lite) kan behandla följande begärda åtgärder via externa Xerox Communication Servers: Information Beskrivning Xerox tjänster Åtgärder som ska utföras på skrivare Få enhetens status = hämta den senaste statusen från skrivaren Starta om enheten = starta en uppstarts/ nedsläcknings sekvens på skrivare Uppradera enheten = installera ny programvara/mjukvara på skrivaren Felsök enheten = pingenhet + hämta senaste stautsen från skrivaren Skriv ut testsida = lägg till ett testjobb på en skrivare för att validera utskriftens sökväg Börja hantera enheten = börja periodiska överföringar av skrivarinformation till de externa Xerox Communication Servers Notering: Varje åtgärd kan avaktiveras från "använd vid behov", inom administrationens konfigurationsdel för Xerox Remote Proxy Apps som stöder den här funktionen. XPS, XPPS, EPS Åtgärder att utföra på Remote Proxy Apps Inställningar inom varje Remote Proxy App som kan hanteras inkluderar upptäcktsdrift, exportfrekvens för information, inställningar relaterade till SNMP-kommunikation (försök igen, upphåll, forumnamn), larma profiler och auto fjärrprodx-appprogramvarans uppdateringsfrekvens. XPS, XPPS, EPS 4-18 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

HP Jetdirects skrivarservrar

HP Jetdirects skrivarservrar HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET WHITEPAPER

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET WHITEPAPER GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET WHITEPAPER WHITEPAPER SÄKERHET GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET Denna säkerhetsguide är tänkt att fungera som ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras. Guiden är endast avsedd för

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4345MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

AXIS 1650 Användarhandbok

AXIS 1650 Användarhandbok AXIS 1650 Användarhandbok Den nätverksanslutna utskrifts- och skanningsservern för skrivare och flerfunktionsprodukter från Canon Innehåller stöd för Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer

ios-driftsättning Teknisk referens

ios-driftsättning Teknisk referens ios-driftsättning Teknisk referens ios 7.1 Maj 2014 Innehållsförteckning Sidan 3 Sidan 4 Sidan 4 Sidan 6 Sidan 6 Sidan 7 Introduktion Kapitel1: Integrering Microsoft Exchange Standardbaserade tjänster

Läs mer

Kapitel 1: Installation...4

Kapitel 1: Installation...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation...4 1.1 Innan du installerar för första gången...5 1.2 Installera produkten för första gången...6

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Kapitel 1: Installation...5

Kapitel 1: Installation...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 1.1 Innan du installerar för första gången...6 1.2 Installera produkten för första

Läs mer

Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult

Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult Rapport framtagen för Microsoft Corporation Oktober 2007 Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Referensdokumentet om driftsättning av ios

Referensdokumentet om driftsättning av ios Referensdokumentet om driftsättning av ios KKApple Inc. 2015 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, AirDrop, AirPlay, Apple TV, Bonjour, FaceTime, FileVault, ibooks, ilife, imessage,

Läs mer