Xerox Remote Services Säkerhetsdatablad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Xerox Remote Services Säkerhetsdatablad"

Transkript

1 Xerox Remote Services Säkerhetsdatablad Version Global Remote Services (Globala fjärrtjänster) Xerox Information Management (Xerox informationshantering) novemver P01061

2

3 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter reserverade. Xerox, Xerox and Design, CentreWare och PagePack är varumärken tillhörande Xerox Corporation i U.S.A och/eller andra länder. BR4136 Andra företagsmärken tas också i beaktning. Dokumentversion: (november 2012).

4 Förord Syfte och målgrupp Syftet med det här dokumentet är att beskriva systemkomponenterna, driften, och de tillgängliga funktionerna för att göra Xerox Remote Service för Xerox-produkterna, säker. Den är avsedd att tjäna som en användarhandbok för Xerox Remote Services, i nätverksmiljö. Målgruppen för dokumentet är fokuserat på följande kundroller: Roll Försäljare av teknik till kunder Kundens IT-avdelning Kundens säkerhetsavdelning Beskrivning Använder utrustningen riktad till kundens IT-avdelning Certifierar och använder vertygen från Xeros Remote Service + aktiverar/avaktiverar funktioner Utvärderar och certifierar/godkänner MPS-verktygen för användning i kundens miljö, i enlighet med företagets riktlinjer och i enlighet med tillämpliga lagar och industristandarder. Notering: Xerox-produkter är inte direkt anslutna till ett nätverk och är inte inkluderade i detta datablad (d.v.s fristående Fax-/ Skan- /Kopiator- enheter m.m.). Hur man bäst använder det här dokumentet Läs igenom hela dokumentet när du förbereder certifiering av Xerox-produkter och tjänster för användning inom nätverksmiljö. Läs igenom avsnitt 2 i det här dokumentet för att förstå de övergripande funktionerna för Xerox Remote Services. Läs igenom avsnitt 3 i det här dokumentet för att avgöra vilken modell som stämmer bäst överrens med era existerande IT-riktlinjer. Läs igenom avsnitt 4 i det här dokumentet för att förstå informationen som skickas från Xerox-produkter. Läs igenom avsnitt 5 i det här dokumentet för att förstå de tekniska detaljerna bakom Xerox Remote Services. Läs igenom avsnitt 6 inom det här dokumentet för att förstå rekommendationerna och bästa utförande vid användning av Xerox Remote Services.

5 Innehållsföreteckning Syfte och målgrupp Hur man bäst använder det här dokumentet Sammanfattning med kommentarer MPS Continuum Xerox Remote Print Services Xerox PagePack Xerox Partner Print Services Xerox Print Services Enterprise Print Services Modeller som går att använda Direktanslutning Remote Proxy Apps Modell för blandad användning Informationsöverföring och betalningar Säkrar den externa kanalen Informationskällor Xerox kontorsenheter Xerox produktionsenheter Xerox Remote Proxy Apps Användning ax Xerox administrationssystem Teknisk information Utformning av programvaran Användbarhet Xerox Remote Service användbarhet på ett nätverk PC-krav för Remote Proxy Apps Säkerhetsfunktioner för Remote Proxy Apps Protokoll, Portar, & Andra besläktade tekniker Grundläggande säkerhetskoncept Rekommendationer Bilaga A: Val av modell som ska användas Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 1-3

6 1 Sammanfattning med kommentarer Att hantera många skrivare och samtidigt hålla säkerheten på en acceptabel nivå är en ganska utmanande uppgift. IT-pseronal kämpar med att hänga med i utvecklingen av teknologin av utskrifter och de konstant förändrade säkerhetsbehoven. Utöver det begär ledningen årliga driftsförbättringar, kostnadsbesparande aktiviteter och att nyttjandegraden alltid är på topp. Som tur är har Xerox utvecklat en serie fjärrtjänster som kan hjälpa. Den här samlingen fjärrtjänster kallas Xerox Managed Print Services (MPS) Continuum of Services. (Xerox seritjänster för hanterade skrivartjänster (MPS)) Xerox låter IT-personal välja om de vill behålla en acceptabel säkerhetsnivå medan de minimerar de tillhörande kostnaderna och förbättrar processerna för att hantera många skrivare. Grundkoncepten för säkerhet så som konfidentiallitet, integritet, tillgång, ansvarsskyldighet och oförnekbarhet, är alla innefattade inom MPS Continuum of Services. MPS Continuum of Services kan användas med en eller flera av följande modeller: 1. skrivare kan kommunicera direkt med Xerox Communication Servers (även kallat "direktanslutning") (Xerox kommunikationsservrar) 2. en Xerox-applikation kan användas i kundens nätverk för att samla in attribut som beskriver skrivarna, som sedan vidarebefordras externt till Xerox Communication Servers (även kallat "via fjärrproxy-appar"). 3. en kombination av båda modellerna Vilken modell som ska användas beror på dina IT-riktlinjer för hantering i överföringen av attribut om dina skrivare. De modeller som har direktanslutning används vanligen där de finns några enheter anslutna i ett mindre nätverk. Användandet av en Xerox-applikation för att samla in attrinut om din skrivare och sedan vidarebefordra den till Xerox Communication Servers (d.v.s som en "proxy") används vanligen inom små till stora företagsnätverk där IT-riktlinjerna begränsar antalet anslutningar som kan göras med en extern internetsida. Oavsett vilken modell som används, har MPS Continuum of Services internetbaserade protokoll och portar i enlighet med industristandarder för att upprätta en säker, krypterad kanal så att man kan överföra utskriftsenhetens attribut externt till Xerox Communication Servers. Kunden behöver vanligtvis inte göra några förändringar i sina brandväggar för internet, internet proxyservrar, eller annan säkerhetsrelaterad nätverksinfrastruktur. Både Xerox-enheter och Xerox-applikationer bekräftar med Xerox Communication Servers innan överföringen av skrivar-attributen kan ske. De attribut som är involverade i MPS Continuum of Services inkluderar skrivarens identitet, egenskaper, status, nivåer för konsumeringsvaror, räknare för användning och detaljerad diagnostisk information. Ingen bild-/uppdradgsinformation eller privat, identifierbar, information skickas som standard aldrig någonsinn till Xerox Communication Servers. Naturligtvis varierar antalet attribut beroende på funktioner 1-4 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

7 och sortens skrivare som används (d.v.s en liten nätverksskrivare jämfört med en nätvertansluten MFP eller en kopiator/skrivare för produktion). Om en IT-riktlinje specifikt begränsar en sorts attribut som från att överföras (t.ex. attribut för nätverksadresser), då har MPS Continuum of Services verktygen förmågan att avaktivera specifika attributsfält från överföring. I miljöer för utskriftsproduktion som handhar komplexa job, kan det bli nödvändigt att överföra arbetsrelaterad information från en utskriftsenhet tilbaka till Xerox, för att tillgodose stödaktiviteter för 2:a och 3:e nivån. Trots att endast Xerox produkter för utskriftsproduktion har den här förmågan, kan kunden styra om man vill aktivera den här funktionen eller inte. Om kunden väljer att överföra arbetsrelaterad information (d.v.s. krypterad PostScrip, inte bildinformation) tillbaka till Xerox, hanteras den i enlighet med Xerox riktlinjer, Xerox sekretess-riktlinjer, eller så som instrueras av kunden. Rapporter från industrianalytiker och oberoende forskningsföretag har konstant placerat Xerox i toppen av försäljarna av Managed Print Services, i världen. (d.v.s. Xerox är placerade som ledare i Gartner Magic Quadrant för Managed Print Services, IDC MarketScape Worldwide Managed Print Service Bedömning av återförsäljare, och Quocirca Managed Print Service Bedömning av återförsäljare.). Därför rekommenderas IT-personalen för företaget samt säkerhetspersonalen att läsa igenom hela det här dokumentet för att förstå hur de olika funktionerna och åtgärderna i Xerox MPS Continuum of Services kan användas i enlighet med dina IT-säkerhetsrelaterade riktlinjer. Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 1-5

8 2 MPS Continuum Xerox Managed Printer Services Continuum innehåller följande 5 erbjudanden: 1. Xerox Remote Print Services (Xerox fjärrutskriftstjänster) 2. Xerox PagePack Xerox Remote Print Services 4. Xerox Print Services (Xerox utskriftstjänster) 5. Xerox Enterprise Print Services (Xerox utskriftsjänster för företag) Det är viktigt att notera att tekniken/vertygen som används inom varje erbjudande har utvecklats med samma kodbas. Det låter kunderna ta emot konstant tjänsteleverans för alla Xeroxs erbjudanden. 2.1 Xerox Remote Print Services XRPS (Xerox Remote Print Services) finns inkluderade i kontrakt för kunder som antingen köper eller leasar Xerox skrivare. XRPS automatiserar många aktiviteter som vanligtvis är associerade med hanteringen av Xeroxskrivare i ett nätverk. De här hanteringsaktiviteterna inkluderar: Automatisk rapportering av skrivarens användande så att en månatlig faktura kan skapas. Automatisk rapportering av nivåerina på konsumtionsprodukterna så att nya produkter kan fraktas till kunden när påfyllning eller byte behövs utföras. Automatisk rapportering av diagnostisk information så att Xerox kan hjälpa till när skrivarna är defekt XRPS tillämpas på både Xerox skrivare och på produkter som inte är Xerox-enheter. Olika nivåer av fritt baserade underhållsavtal (t.ex. FSMA, e-click, m.m.) erbjuds till kunderna samt traditionella garantiavtal som inkluderas i priset för Xerox skrivare. Xerox-produkter innehåller funktioner för inbäddade fjärrtjänster, som aktiverar automatiseringen av XRPS direkt tillbaka till Xerox, per enhet. Se avsnittet om modeller som går att använda för mer information. 2-6 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

9 XRPS kan också aktiveras med hjälp av fjärrapplikationer som installerats på kundens nätverk. Dessa fjärrapplikationer samlar enhetsinformation på kundens nätverk och vidarebefordrar informationen direkt tillbaka till Xerox. Se avsnittet om modeller som går att använda för mer information. Xerox CentreWare -nät (CWW) och Xerox Device Agent (XDA) Lite är de två applikationer som finns tillgängliga på Xerox internetsida (http://www.xerox.com) de tillåter kunder att proxy både Xerox och andra utskriftsenheter tillbaka till Xerox. CWW ger kompletta funktioner för enhetshantering över små, mediumstlra, eller stora nätverk. Den här internetbaserade applikationen inkluderar enhetsupptäckt, status, konfiguration, programuppdatering samt rapportering. XDA Lite har ett reducerat antal funktioner över små till medelstora nätverk. Den här Windows-baserade applikationen är fokuserad på automatisk rapportering över användningen av enheten, konsumtionsvarornas påfyllning, samt diagnostisk felinformation. 2.2 Xerox PagePack 3.0 Xerox PagePack 3.0 (XPP) är en tjänst som erbjuds inom Xerox MPS -serien som är utfomrad för Xerox Authorizer Partners (Xerox godkända partners), för försäljning till små eller medelstora företag. Det här ingångserbjudandet ger Xerox Authorized Partners en möjlighet att dra nytta av den växande marknaden för MPS, genom att erbjuda följande alternativ till sina kunder: Fast kostnad per sida täcker tillbehör och service för nya Xerox-produkter Fast kostnad per sida som täker tillbehör (samt service; valfritt) för alla skrivarenheter, oavsett återförsäljare Fast måndadskostnad per enhet, som tar hand om hantering för samtliga utskriftsenheter, oavsett återförsäljare För mer information om erbjudanden från Xerox PagePack 3.0, se Xerox internetsida: URL= En applikation som kallas PPA (PagePack Assistant) används vanligtvis av Xerox Autorized Partners för att övervaka Xerox skrivare i kundmiljöer. Den här Windowsbaserade applikationen är fokuserad på att sända information om enhetens användande, konsumtionsvaror, samt diagnostisk felinfromation tillbaka till Xerox Authorized Partners som en del av XPP-tjänstens leveransprocess. Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 2-7

10 2.3 Xerox Partner Print Services Erbjudandet från XPPS (Xerox Partner Print Services) är utformat för Certified Reseller Partners, och erbjuds till små och stora företag. Fokus för XPPS ligger på att kontrollera kostnaderna för hanteringen av utskriftsenheter i nätverk och icke nätverksanslutna utskriftsenheter, oavsett återförsäljare. Det här erbjudandet upprättar en cetraliserad process för installation, rutinunderhåll, påfyllning av konsumtionsvaror, service, samt stöd för olika sorters skrivare. Som resultat kan kundens värdefulla IT-resurser fokusera på andra och mer kritiska uppgifter som behövs i företaget. XPPS är en flexibel tjänst som låter kunder betala, endast för de tjänster de önskar. För mer information om erbjudanden från XPPS, se Xerox internetsida: URL = Applikationen XDA PE (Xerox Device Agent Partner Edition) (Xerox partnerserie för enhetsagenter) används oftast av Certified Reseller Partners för att övervaka skrivare inom kundmiljöer. Den Windowsbaserade applikationen övervakar och rapporterar skrivarstatus, nivåerna på konsumtionsvaror, och användning av både Xerox och andra utskriftsenheter, tillbaka till en Certified Reseller Partner som en del av tjänstelverantörsprocessen till XPPS. 2.4 Xerox Print Services Kanske är det popluäraste erbjudandet inom Xerox MPS continuum, erbjudandet från XPS (Xerox Print Services). XPS är utformat för små och stora företag. Fokuseringen för XPS är att kontrollera kostnaderna och förbättra effektiviteten på dokumentutskrifter, uppdatering av tillbehör, enhetensinköp, samt enhetens service/underhåll. Detta erbjudande innefattar också kontakt med en person för stöd till både Xerox- och andra skrivare XPS har standardbaserade verktyg som anses vara bäst på marknaden, i kombination med metodologier och många års erfarenhet av hanterade skrivarleveranstjänster. Bland fördelarna man får från användande av XPS finns okcså miljöhållbarhet, förbättrad dokumentsäkerhet, förebyggande enhetsstöd, förbättrad produktivitet för anställda, och trygg rapportering, samt reducerade kostnader för ägandet av en infrastruktur med skrivare. För mer information om erbjudanden från XPS, se Xerox internetsida: URL = En applikation som kallas XDA (Xerox Device Agent) används vanligtvis av Xerox MPS för att övervaka Xerox skrivare i kundmiljöer. Den Windowsbaserade applikationen övervakar och rapporterar skrivarens status, nivåerna på konsumtionsvaror, och användning över både Xerox- och andra skrivae, tillbaka till Xerox som en del av tjänstelverantörsprocessen till XPS. Den kan även utföra uppgraderingar på Xero skrivarprogram och stöder fjärrhjälp vid bekymmer, från ett callcenter. 2-8 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

11 2.5 Enterprise Print Services Erbjudandet från EPS (Enterprise Print Service) är den mest omfattande tjänsten inom Xerox MPS-serien. EPS är utformat för stora och globala företag. Fokus för EPS är att kontrollera kosntader och förbättra effektiviteten av utskrifterna i det interna kontoret, post-rum och disitributions avdelningen, interna centraliserade skrivaravdelningar, samt extern uthyrning av skrivare. Det här erbjudandet har det bredaste utbudet av egenskaper inom MPS-serien och inkluderar: Detaljerad tillgångshantering Händelserhantering "dörr-till-dörr" Kontaktperson för all skrivarutrusting för kunden mnfattande fel/fix stöd, oavsett återförsäljare Applikation för regelbaserade skrivarkontroller Förbättring av föertagsprocessens dokumentflöden Applikation med bästa praxis för en hållbar miljö Möjlighet att skriva in företagsinformation om riktlinjer för säkerhet Konstant förbättringsmätning, övervakning och rapportering Ändra hantering för att ändra existerande utförande till en ny företagskultur. För mer information om erbjudanden från EPS, se Xerox internetsida: URL = XDM (Xerox Device Manager) används av Xerox MPS för att hantera skrivare i kundmiljöer. Den internetbaserade applikationen övervakar och rapporterar skrivarens status, nivåerna på konsumtionsvaror, och användning för både Xerox- och andra utskriftsenheter, direkt tillbaka till Xerox som en del av EPS tjänstelverantörsprocess. Den kan även utföra uppgraderingar på Xero skrivarprogram och stöder fjärrhjälp vid bekymmer, från ett callcenter. Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 2-9

12 3 Modeller som går att använda Xerox Remote Service kan anävndas med hjälp av en eller fler av följande 3 modeller: direktanslutning via fjärr-proxyappar en kombination av direktanslutning och fjärr-proxyappar Oavsett vilken användningsmodell som används, är det viktigt att notera att alla användningsmodellerna är lika säkra. 3.1 Direktanslutning Direktanslutningsmodellen som används inom Xerox Remote Service, innehåller följande systemkomponeneter: Bild Systemkomponenter och informationsflöden för direktanslutningsmodellen Notering: Modulen för fjärrtjänst finns inbäddad inom Xerox enheter och ger en säker överföring av enhetsattributen tillbaka till Xerox för att tillåta de automatiska egenskaperna som Xerox Remote Print Services har. Den kan avaktiveras på begäran Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

13 3.2 Remote Proxy Apps Modellen som baseras på fjärrproxy-appar används inom Xerox Remote Service, innehåller följande systemkomponeneter: Bild Systemkomponenter och informationsflöden för modellen som baseras på fjärrproxy-appar Notering: XPA (Xerox Print Agen) spårar skrivbordsskrivarens användning (antal utskrivna sidor) och gör gällande specifika skrivar-riktlinjer (t.ex. duplex, färg vs. svartvitt, skrivarbegränsningar, kvoter, tid på dagen, med mera.). XPA används endast på skrivarservarar och slutkundsdatorer när kunden är godkänd för användande av övervakning över användande och komponenter för införlivning av skrivarriktlinjer som en del av Xerox Enterprise Print Services. 3.3 Modell för blandad användning En kombination av modellen med direktanslutning och användningsmodellen som är baserad på fjärrproxy- appar kan finnas inom samma kundmiljö. Det här scenario är möjligt när helst en kunder köper flera typer av Xerox-underhållsavtal för sina skrivare. När en Xerox skrivare installeras på ett nätverk kommer standardbeteendet för Xerox Remote Service gälla för skrivaren och den kommer automatiskt försöka skapa en direktkontakt med Xerox Communication Servers (d.v.s användningsmodellen direktanslutning). Om kunden senare väljer att köpa ett av Xerox erbjudanden för Managed Print Services kommer Remote Proxy-apparna automatiskt att ta över ansvaret för att regelbundet överföra informationen från skrivaren till Xerox Communication Servers (d.v.s användningsmodellen som baseras på fjärrproxy-appar). Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 3-11

14 4 Informationsöverföring och betalningar 4.1 Säkrar den externa kanalen Användningsmodell med direktanslutning Fjärrtjänstmodulen som finns inbäddad i Xerox-enheten använder en SSL-anslutning över standardporten 443 för att kommunicera med de externa Xerox Communication Servers. Detta säkrar anslutningen som använder MD5- och RSA -teknik för att kryptera information. Dessutom, används ytterligare en Xeroxägd valideringsmekanism för åtkomst till tjänsterna på Xerox Communication Servers. Användningsmodell med Remote Proxy App Alla Remote Proxy-applikationer (t.ex. CWW, XDA Lite, XDA, PE, XDA, XDM) använder också en SSL-anslutning över standardporten 443 för att kommunicera med de externa Xerox Communication Servers. Detta säkrar anslutningen som använder MD5- och RSA -teknik för att kryptera information. Andra ytterligare funktioner som används för att öka säkerheten över den här kanalen (vilken är upprättad under den första installationen av fjärrproxy-appen) inkluderar: Remote Proxy-applikationer startar all kommunikation med de externa Xerox Communications Servers (d.v.s en-vägskommunikation). En giltig URL-adress för de externa Xerox Communications Servers måste användas. En av Xerox ägd valideringsmekanism används för att komma åt vissa av tjänsterna på Xerox Communication Servers. Antingen måste ett giltigt konto-id eller en sididentifierare och Xerox Communications Servers registreringsnyckel användas för att komma åt vissa av tjänsterna på Xerox Communication Servers. Remote Proxy-appen begär en registrering med de externa Xerox Communications Servers med hjälp av de tillämpningsbara kriterierna. Xerox Communications Servers validerar de angivna kriterierna och accepterar sedan begäran. Remote Proxy-appen upptäcker godkännandet från de externa Xerox Communications Servers och aktiverar sedan tjänsten Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

15 4.2 Informationskällor Följande systemkomponenter genererar/accumulerar information för Xerox Remote Services: Xerox kontorsenheter Xerox produktionsenheter Xerox Remote Proxy Apps Xerox kontorsenheter Xerox kontorsbaserade skrivare överför följande strukturerade attributinformation i ett Xerox-ägt XML-format som är baserad på Distributed Management Task Force's CIM (Common Information Model). Den här strukturerade attributsinformationen pressas sedan ned i ett ZIP-format innan den överförs direkt till de externa Xerox Communication Servers som en del av Xerox Remote Print Services: Information Beskrivning Xerox Service Enhetsidentit et Inkluderar model, programvarunivå, modulens serienummer, och installationsdatum. Endast Xerox Remote Print Services Nätverksadre ss för enhet Enhetens egenskaper Enhetsstatus Enhetsräknar e Enhetens konsumtionsv aror Detaljerad maskinanvän dning Inkluderar nätverks- enhet/komponent som används för anslutningskonfiguration (utan att information om nätverksadressen visas). Inkluderar detaljerad konfiguration av hårdavrukomponenter, detaljerad konfiguration av programvarumodeul, funktioner/tjänster som stöds, strömbesparande lägen, m.m. Inkluderar övergripande status, detaljerade larm, senaste 40 felen i historiken, information om fastnade papper, m.m. Inkluderar räkningsmätare, utskriftrelaterade räknadre, kopieringsrelaterade räknare, faxerlaterade räknare, räknare relaterade till stora arbeten, skann-relaterade räknare, användarstatistik, med mera. Inkluderar namnet på konsumtionsvaran, sort, t.ex. bilder, avslutande, pappersmedia), nivåer, kapacitet, status,storlek m.m. Inkluderar detaljerad utskriftsrelaterade räknare, statistik över påslagning, detaljerad CRU-ersättningskvantiteter, detaljerad CRUfelinformation och distributioner, användnig av inbäddad OCRfunktion, skrivarens distributionskörningstid, användningsdistribution för papperskasett, installerade media, distribution av mediasorter, distribution av media storlek, distribution av dokumentlängd, distribution av installerade nummer, räknare för markerade pixel, medel för områdestäckning per färg, fel/fastnade papper, detaljerad skan-relaterad räknare. Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 4-13

16 Information Beskrivning Xerox Service Teknik/Proble måtgärder Ingen Notering: Trots att det INTE finns någon automatiserad överföring för information om teknik/felsökning tillbaka till Xerox, innehåller en del kontorsenheter en internet-ui funktion för manuell hämtning av den här sortens information till en lokal dator. Den här informationen om teknik/fesökning innehåller INTE bild/arbetsinformation. Filerna som skapas från den här UIhämtningsfunktionen är krypterad och kan inte läsas av någon användare. Den måsta skickas via e-post tillbaka till Xerox och avkrypteras för att bli användbar för analyser. INGEN NOTERING: Besök Xerox internetsida för att avgöra om din enhet kalssificeras som antingen kontor eller produktion. Filen och innehållet för informationen som identifieras varieras beroende på produktmodell Xerox produktionsenheter Xerox produktionsbaserade skrivare överför följande strukturerad attributsinformation i ett Xerox-ägt XML-format som är baserat på Distributed Management Task Force's CIM (Common Information Model). Den här strukturerade informationen komprimeras sedan i ett ZIP-format innan den överförs direkt till de externa Xerox Communication Servers: Information Beskrivning Xerox Service Enhetsidentit et Inkluderar modell, programnivå på modulen, modulens serienummer, instalaltionsdatum för modulen, kundens kontaktinformation, licensinformation, plats Endast Xerox Remote Print Services Nätverksadre ss för enhet Enhetens egenskaper Enhetsstatus Enhetsräknar e Enhetens konsumtionsv aror Inkluderar MAC-adress, undernätsadress. Inkluderar detaljerad konfiguration av hårdvarukomponenter, detaljerad konfiguration av programvarumoduler, funktioner/tjänster som stöds, m.m. Inkluderar aktiva statusar, räknare för felhistorik, DEFhändelselogg, informationsöverföringshistorik Inkluderar räkningsmätare, utskriftrelaterade räknarer, kopieringsrelaterade räknare, räknare relaterade till stora arbeten, produktionsspecifika räknare, skann-relaterade räknare på de enklare produktionsmodellerna, med mera. Inkluderar tillverkare, modell, serienummer, namn, sort, nivå, kapacitet, status, räknare över livslängden m.m. Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services Endast Xerox Remote Print Services 4-14 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

17 Information Beskrivning Xerox Service Detaljerad maskinanvän dning Inkluderar HFSI-information, NVM-information, reservdelsutbyten, DFE-loggar, detaljerad diagnostikinformation, felupplösning. Endast Xerox Remote Print Services Teknik/Proble måtgärder Kundarbetsrel aterat Inkluderar ej-strukturerade, detaljerad problemåtgärdsrelateradinformation som endast avses för av 3 nivåns stöd. Inkluderar krypterade PostScript-kommandon för att återskapa arbetet på en annan liknande skrivare i Xerox-produktionen (d.v.s. inte den faktiska bildinformation). Fast endast utskriftsprodukter från Xerox-produkter har den här egenskapen, kan kunden styra om de ska aktivera den här funktionen eller inte. Om kunden väljer att överföra arbetsrelaterad information (d.v.s. krypterad PostScrip, inte bildinformation) tillbaka till Xerox, hanteras den i enlighet med Xerox riktlinjer, Xerox sekretess-riktlinjer, eller så som instrueras av kunden. Endast Xerox Remote Print Services Xerox 2:a och 3:e nivåstöd NOTERING: Besök Xerox internetsida för att avgöra om din enhet kalssificeras som antingen kontor eller produktion. Filen och innehållet för informationen som identifieras varieras beroende på produktmodell Xerox Remote Proxy Apps Xerox Remote Proxy Apps (d.v.s. CWW; XDA Lite, XDA PE, XDA, XDM) överför följande attributsinformation som hämtats från skrivare i ett XML-format som är komprimerat med hjälp av ZIP-format och sedan krypterat, innan det direkt överförs till de externa Xerox Communication Servers: Information Beskrivning Xerox tjänster Skrivarens identitet Inkluderar tillverkare, modell, beskriving, programvarunivå, serienummer, tillgångsettiketter, systemnamn, kontakt, plats, hanterinsstatus, könamn, och arbetsstation (skrivbord), faxtelefonnummer, könamn. Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Nätverksåtko mst för utskriftsenhet Egenskaper för skrivaren Inkluderar MAC-adress, IP-adress, DNS-namn, undernätsmask, IP-standardport, senast kända IP-adress, IP-adressförändring, tidszon, IPX-adress, IPX-externt nätverk Inkluderar installerade komponenter, komponentbeskrivningar, funktioner/tjänster som stöds, skrivarhastighet, färgstöd, avslutsalternativ, duplex-stöd, markeringsteknik, hårddisk, RAM, språkstöd, användardefinerade egenskaper. Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 4-15

18 Information Beskrivning Xerox tjänster Status för skrivare Inkluderar allmän status, detaljerade larm, lokala konsollmeddelanden, komponentstatus, status för hämtningsrelaterad information, upptäcktsdatum, upptäcktsmetod/sort, enhetens upptid, stödda/aktiverade undantag. Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Räknare för skrivare Utskriftsenhet ens konsumtionsv aror Skrivarens detaljerade användning Teknik för skrivare/probl emåtgärder Inkluderar räkningsmätare, utskriftrelaterade räknare, kopieringsrelaterade räknare, faxerlaterade räknare, räknare relaterade till stora arbeten, skann-relaterade räknare, användarstatistik, målvolym. Inkluderar namnet på konsumtionsvaran, sort, t.ex. bilder, avslutande, pappersmedia), nivåer, kapacitet, status,storlek m.m. Användarbaserad arbetsspårande information som inkluderar arbetskännetecken (ID, dokumentnamn, ägare, dokumentsort, arbetssort, färg, duplex, mediakrav, storlek, sidor, set, fel), desitnaton (skrivare, modell, DNS-namn, IP-adress, MAC-adress, serienummer), resutlaten för utskriftsjobbet (överföringstid, utskriftsjobbstid, antal utskrivna sidor, färg/svartvita-sidor, färglägen som avnäts, N-up), ekonomisk information ( återbetalningskod, återbetalningspris, ekonomikälla), källa för utskriftsjobb ( arbetsstation, utskriftsservernamn/ MAC-adress, könamn, port, användarnamn, användarnamn, användar-id) Xerox-hanteringsinformation (skickad till XSM). Notering: Betydande kostnads reduktioner kan uppnås genom övervakning av slutanvändning av skrivarna, och definiera lämpliga riktlinjer för användare, och sedan använda tekniken för att genomföra riktlinjerna. XPS, XPPS, och EPS ger den tekniken i form av en användarbaserad uppgiftspårande funktion och en utskriftskontrollfunktion. Dessa funktioner används endast för de kunder som är villiga att tillåta den här nivån av informationshämtande på sina nätverk. Ingen Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) Alla (XRPS, XPS, XPPS, EPS, Xerox PagePack 3.0) XPS, XPPS, EPS INGEN NOTERING: Alla utskriftsenhetsrelaterade informationsfält kan avaktiveras för överföringen tillbaka till Xerox Communication Servers utom enhetens servicenummer och alla enhetens räknare för användande. Uppsamlingen av vissa arbetsattribut kan avaktiveras från insamling och överföring. Återbetalningskoder kan integreras från MS Active Directory Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

19 Xerox Remote Proxy Apps (d.v.s. CWW; XDA Lite, XDA PE, XDA, XDM) överför också följande attributsrelaterad information i ett XML-format som är komprimerat och sedan krypterat innan det direkt överförs till de externa Xerox Communication Servers: Information Beskrivning Xerox tjänster Identitet för Remote Proxy App Inkluderar PC-information så som DNS-namn, IP-adress, OSnamn, OS-typ, PC CPU, RAM-storlekar (tomma vs. använda), hårddiskstorlekar (tomma vs. använda), anläggningsnamn, appversion, applicencens utgångsdatum,.net-version, tidszon, version på upptäckts-komponent, huvuddatabas-storlek, upptäcktdatabas-storlek, # för skrivare / in skop/ ut skop, körning av kritiska tjänster. XPS, XPPS, EPS Remote Proxy App företagssäkerhetsläge Överträdelse av de styrande riktlinjerna för Remote Proxy Apputskrift Fjärrkonfigura tion av Remote Proxy App Normalläge = fjärrapp-konfiguration + mottagande av åtgärdsbegäran + fjärrapp-staus synkad med/ Xerox Communication Servers + skrivarinformations sändningar är valfria. Låst läge = all kommunikation med de externa Xerox Communication Servers är avaktiverad. (d.v.s fjärrappkonfigurationen är avaktiverad + fjärrenhetens kommandomottagning är avaktiverad+ fjärrapp-statussynkning till Xerox Communication Servers är avaktiverad + fjärrapp-ipadress/dns är avaktiverat från överföring + utskriftsenhetens informationssändningar är avaktiverad.) Inkluderar slutanvändarens datornamn, utskriftsserver som används, utskriftskö som använts, tidsstämpel för överträdelsen, dokumentnamn, slutanvändarens namn, arbetsduplex?, arbetsfärg?, totalt intryck av arbeten, arbetets pris, åtgärder som utförts, är slutanvändaren underrättad?, meddelande som visats?, utskriftsriktlinjens namn, utskriftsriktlinjens regel. Inställningar som kan hanteras på avstånd inkluderar upptäcktsdrift, frkvensen för informationsexport, inställningar relaterade till SNMP-kommunikation (försök igen, upphåll, forumnamn), larma profiler och auto fjärrproxy-appp-rogramvarans uppdateringsfrekvens. XPS, XPPS, EPS Endast EPS XPS, XPPS, EPS Säkerhetsdatablad för Xerox Remote Services 4-17

20 Vissa Xerox Fjärr Proxy Appar ( XDA PE, XDA, och XDM men inte CWW eller XDA Lite) kan behandla följande begärda åtgärder via externa Xerox Communication Servers: Information Beskrivning Xerox tjänster Åtgärder som ska utföras på skrivare Få enhetens status = hämta den senaste statusen från skrivaren Starta om enheten = starta en uppstarts/ nedsläcknings sekvens på skrivare Uppradera enheten = installera ny programvara/mjukvara på skrivaren Felsök enheten = pingenhet + hämta senaste stautsen från skrivaren Skriv ut testsida = lägg till ett testjobb på en skrivare för att validera utskriftens sökväg Börja hantera enheten = börja periodiska överföringar av skrivarinformation till de externa Xerox Communication Servers Notering: Varje åtgärd kan avaktiveras från "använd vid behov", inom administrationens konfigurationsdel för Xerox Remote Proxy Apps som stöder den här funktionen. XPS, XPPS, EPS Åtgärder att utföra på Remote Proxy Apps Inställningar inom varje Remote Proxy App som kan hanteras inkluderar upptäcktsdrift, exportfrekvens för information, inställningar relaterade till SNMP-kommunikation (försök igen, upphåll, forumnamn), larma profiler och auto fjärrprodx-appprogramvarans uppdateringsfrekvens. XPS, XPPS, EPS 4-18 Säkerhetdatablad för Xerox Remote Services (Xerox fjärrtjänster)

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Användarguide för att upprätta och bibehålla en anslutning Användartips för våra fjärrtjänsterbjudanden

Användarguide för att upprätta och bibehålla en anslutning Användartips för våra fjärrtjänsterbjudanden Användarguide för att upprätta och bibehålla en anslutning Användartips för våra fjärrtjänsterbjudanden Innehåll Introduktion... 1 Kommunikationen bryts efter serviceinsats... 2 Inställning av enhetens

Läs mer

Avancerad hantering av nätverksenheter. you can

Avancerad hantering av nätverksenheter. you can Avancerad hantering av nätverksenheter you can Effektivisera enhetshanteringen och maximera produktiviteten på kontoret Att hantera en stor maskinpark kan vara både tidsödande och problematiskt för IT-

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N f Intern skrivarserver för flera protokoll Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix Installationsguide Nimbus Alarm Server för Fidelix TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE 08 532 57262 Fidelix Sverige AB Sokraftsvägen 16A 135 70 Stockholm 08 556 558 30 Om larmöverföring Överföringen görs

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Scala Doc SQL Installation

Scala Doc SQL Installation Scala Doc SQL Installation För uppgradering se nedan: Uppgradering till ScalaDoc På Servern: Börja med att köra programmet D:\Setup.exe (Om D:\ är CDROM enheten) så installeras Scala Doc till ett bibliotek

Läs mer

Sharps Säkerhetslösningar. Effektivt skydd av din information. Säkerhetslösningar

Sharps Säkerhetslösningar. Effektivt skydd av din information. Säkerhetslösningar Sharps Säkerhetslösningar Effektivt skydd av din information Säkerhetslösningar SÄKERHETS- RISKER Insikt i vardagens säkerhetsrisker Dagens multifunktionssystem är snabba, flexibla och användarvänliga.

Läs mer

Systemkrav för Hogia Approval Manager

Systemkrav för Hogia Approval Manager Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2014.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

FileMaker Server 11. Startbok

FileMaker Server 11. Startbok FileMaker Server 11 Startbok 2004 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

SafeCom Mobile Print. Inledning

SafeCom Mobile Print. Inledning SafeCom Mobile Print Inledning Explosionen av smartphone och surfplattor kommer att påverka utskrift, skanning, dokumenthantering och utskriftsvolymer på överraskande sätt under de kommande fem åren. Andelen

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

Juniper Unified Network Service för tjänsten SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2

Juniper Unified Network Service för tjänsten SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2 Juniper Unified Network Service för tjänsten SDC Web-Access Installationsanvisning v 2.0.2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Juniper Unified Network Service (JUNS)... 4

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer