STRATEGISK IT I KOMMUN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK IT I KOMMUN 2014"

Transkript

1 STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 maj 2014 DU FÅR MÖTA Inge Hansson CIO Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad, transport & miljö Center för esamhället Mjölby kommun Peter Åström IT-chef Stockholms stad Stefan Carlson Enhetschef, IT-avdelningen Framtidens verksamhetsstödjande IT-avdelning: Kostnadseffektiv IT-drift Kundfokuserade e-tjänster Säkerhetsutmaningar & BYOD Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ann-Marie Alverås Lovén Chef, cert.se Nybro kommun Sirpa Koponen IT-chef Dataföreningen Eva Ekelund Framtidsstrateg & nätverksledare e-legitimation Falkenbergs kommun Torbjörn Larsson IT-strateg Peter Olsson Gruppchef, utveckling IT Advokatfirman Fylgia Malin Forsman Advokat, expert inom IT-rätt WORKSHOP PWC Karin Öhlander Samarbetspartner: Uppdatera dig om molntjänst- & licensavtal MOBILITET KOSTNADSANALYS SÄKERHET

2 STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 Stockholm den 7-8 maj 2014 Har du en strategi för framtidens IT-utmaningar? Offentliga IT-investeringar är ständigt granskade i media, vilket sätter press på att du kan fatta rätt beslut och satsa på rätt IT-lösningar. Val av IT-drift, e-tjänsteutbud och säkerhetslösningar är bara några delar du måste ta ansvar för. Mobiliteten ställer krav på att du kan möta både verksamheternas och kommuninvånarnas nya behov av BYOD, men även tackla problem som rör IT-säkerhet vid informationsöverföring. Framgångsrik verksamhetsutveckling med målinriktade IT-lösningar Frågorna är många och det är inte lätt att veta vilka strategier och investeringar som är mest kostnadseffektiva. Därför har vi återigen samlat de främsta casen och myndigheterna på området som ger dig smarta lösningar för hur du driver din kommuns IT-utveckling framåt och möter framtidens utmaningar. DU FÅR LÄRA DIG: Strategier för identitetshantering, IT-policy och säkerhetsfrågor Optimerad tjänstekatalog med ITIL och pm3 i samspel Hur du ska avtala om molntjänster och licenser Kostnadsanalys av e-tjänster innan investering DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Så förebygger du driftstörningar och IT-intrång Ann-Marie Alverås Lovén, chef cert.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap BYOD, Mobile First, MEAP vad måste du veta och hur bör du tänka? Stefan Carlson, enhetschef IT-avdelningen, Stockholms stad Vinnare Sveriges IT-kommun 2013 Kontroll och effektivitet genom processorienterat arbetssätt Inge Hansson, CIO, Varmt välkommen på årets konferens! Minna Romberg Projektledare

3 STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 ONSDAG 7 MAJ :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Minna Romberg, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Den digitala vägen till morgondagens välfärd Vilka utmaningar står kommunala verksamheter inför? Hur ska du uppnå öppenhet och transparens i din IT-strategi? Vad är aktuellt gällande IT och samhällsbyggnad enligt Center för esamhället? Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad, transport & miljö Center för esamhället, Sveriges Kommuner och Landsting 10:15 Bensträckare med frukt 10:25 IT-drift i egen regi eller i samverkan? 3 juridiska driftsformer vilken driftsform är bäst för din kommun? Hantering av singelkompetenser på kritiska poster Kritiska verksamhetssystem och nätverk bemanning 24/7 eller 8-5? Strategier för identitetshantering, IT-policy och säkerhetsfrågor Systemdokumentation vad bör dokumenteras? Peter Åström IT-chef Mjölby kommun 11:00 Bensträckare 11:10 Verksamhetsutveckling med IT som stöd VINNARE SVERIGES IT-KOMMUN 2013 Samverkansfokus för att fylla glappet mellan IT-avdelning och verksamhet Kontroll och effektivitet genom processorienterat arbetssätt Detta uppnår vi med vår ISO certifiering Vår strategi för full kontroll i virtualiseringsmolnet Inge Hansson CIO 11:50 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige 12:50 Optimerad tjänstekatalog med ITIL och pm3 i samspel hur då? Därför ska du satsa på IT Service Management IT-avdelningens nya och utökade ansvar för IT-leveranser Hur ska du kvalitetssäkra tjänstekatalogens utbud? Så får du transparens i tjänsteutbud och prissättning Peter Olsson Gruppchef Utveckling IT 13:30 Bensträckare 13:40 Utmaningar och strategier för mobilitet i offentlig verksamhet Varför krävs det investeringar i mobilitet? Hur hittar du balansen mellan önskad frihet och nödvändig säkerhet? BYOD, Mobile First, MEAP vad måste du veta och hur bör du tänka? Stefan Carlson Enhetschef, IT-avdelningen, stadsledningskontoret Stockholms stad 14:20 Eftermiddagskaffe 14:40 Framtidens identifiering och e-legitimation Det svenska valfrihetssystemet för e-legitimation ska styra marknaden vad innebär det? Hur möter svensk e-legitimation den mobila utvecklingen och medborgaren? Hur ser framtiden ut för e-legitimation världsstandard? Eva Ekelund Framtidsstrateg och nätverksledare e-legitimation Dataföreningen 15:20 Bensträckare 15:30 90% ska ha tillgång till kommunens fibernät så klarar du 2020-målet Outsourcad bredbandsutbyggnad? Så upprättar du ett strategiskt samarbetsavtal Framtidssäker investering därför måste du satsa på landsbygden Vilka möjligheter finns när marknaden inte är intresserad? Torbjörn Larsson IT-strateg Falkenbergs kommun 16:10 Konferensens första dag avslutas

4 TORSDAG 8 MAJ :00 Så avtalar du om molntjänster och licenser Villkor som måste regleras mellan parterna Ta del av typiska standardavtal Ägande- eller nyttjanderätt vid licenser? Så undviker du problem vid outsourcing Malin Forman Advokat, expert inom IT-rätt Advokatfirman Fylgia 09:50 Förmiddagskaffe 10:15 När hela IT-miljön slås ut hur ska du agera? Ta del av hur vi förlorade hela IT-miljön Vad låg bakom incidenten? Vilka åtgärder gjorde att vi klarade oss bra? Hur ska du förhindra liknande haveri? Sirpa Koponen IT-chef, kommunstyrelseförvaltningen Nybro kommun 10:50 Bensträckare 11:00 Så förebygger du driftsstörningar och IT-intrång Vilken sårbarhet finns gällande kommunal IT-säkerhet? Vilket stöd erbjuder MSB vid IT-incidenter? Ann-Marie Alverås Lovén Chef, cert.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 11:40 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 11:40 Lunch för workshopens deltagare 12:40-15:40 Separat bokningsbar workshop Nyttoanalyser för kostnadseffektiva e-tjänster Under ledning av Karin Öhlander, PWC Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 7-8 maj 2014 Workshop 8 maj 2014 Konferens Kobran Telefonvägen 30, Hägersten PRIS T.o.m. 31 januari T.o.m. 28 mars Fr.o.m. 29 mars Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr Är du medlem i Dataföreningen? Då får du 15 % rabatt på konferenspriset. Uppge IT15 när du bokar. I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con619 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 Separat bokningsbar TORSDAG 8 MAJ 2014 Den digitala utvecklingen ökar vilket ställer krav på att du hänger med i förändringarna. För att minska kommunens administrativa börda måste du ta fram och utveckla e-tjänster som uppmuntrar medborgare till självservice. Men hur kartlägger du vilka e-tjänster som är viktigast att investera i och vilken nytta genererar e-tjänsterna egentligen? I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop en handlingsplan för hur du analyserar nyttan innan dyra investeringar. Du får lära dig: TORSDAG 8 MAJ :40-15:40 Nyttoanalyser för kostnadseffektiva e-tjänster Behov och förutsättningar innan investering Vilken nytta ska du mäta? Vilka e-tjänster är viktigast? Mål och syfte med kostnads- och nyttoanalys? Hur har andra kommuner gjort? Effekthemtagning i praktiken Ta del av konkreta mallar och verktyg Utmaningarna med nytto- och kostnadsanalyser i samverkansprojekt Genom att avsluta konferensen med denna workshop får du tydliga verktyg för hur du utvecklar dina verksamheter med stöd av IT. Du får ta del av de viktigaste utgångspunkterna du ska utgå ifrån för att bygga upp ett hållbart och kostnadseffektivt e-tjänsteutbud. Dessutom får du möjlighet att i en mindre grupp diskutera de utmaningar du stöter på vid arbetet med e-tjänsteutveckling i din kommun. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Karin Öhlander, PWC Karin Öhlander är chef för E-förvaltningsgruppen på PWC och har tidigare erfarenhet från att ha deltagit i E-delegationens arbetsgrupp för Vägledning i nyttorealisering samt som projektledare för e-tjänstprogrammet i Stockholms stad. Med tydlig förankring från verkligheten får du ta del av vilka vägar du ska välja för att utveckla kostandseffektiva e-tjänster som underlättar för dina medborgare.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. DU FÅR MÖTA STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 maj 2014 Inge Hansson Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Mjölby kommun Peter Åström PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: IT-drift i egen regi eller i samverkan? Transparens i tjänsteutbud och prissättning Så förebygger du driftsstörningar och IT-intrång Stockholms stad Stefan Carlson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ann-Marie Alverås Lovén Nybro kommun Sirpa Koponen Dataföreningen Eva Ekelund Falkenbergs kommun Torbjörn Larsson Peter Olsson WORKSHOP Nyttoanalyser för kostnadseffektiva e-tjänster Vilka e-tjänster är viktigast? Så analyserar du behov och förutsättningar innan investering Effekthemtagning i praktiken Under ledning av Karin Öhlander, PWC Advokatfirman Fylgia Malin Forsman Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con619

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2014 VÅRA TALARE Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur Nina Ryd Docent & arkitekt Sveriges Byggindustrier Ola Månsson VD

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

AVANCERAD VERKSAMHETS-

AVANCERAD VERKSAMHETS- inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Rikard Olsson Ekan Management VÅRA TALARE Migrationsverket My Rabenius Kvalitetsavdelningen Sida Annika Lysén Chefscontroller Försäkringskassan

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER NYTT TILLFÄLLE KONFERENSEN ÄR TILLBAKA! LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 VÅRA TALARE Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

PARKERINGSDAGARNA 2014

PARKERINGSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 oktober 2014 VÅRA TALARE VTI Tomas Svensson Forskningsdirektör Umeå kommun Elin Pietroni Planeringschef Göteborgs stads Parkeringsbolag Maria Stenström Stockholms

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS

CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 SPECIELLT INBJUDNA Finn Kronsporre Jurist Organisationspsykolog Anna Barsk Holmbom Kvalitetsstrateg VÅRA TALARE Frösunda Christine Rosencrantz

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 VÅRA TALARE Nya Karolinska Solna Lars Carlsson Programledare MT/IKT Verksamhetschef medicinsk teknik inom UoI E&Y Linda Andersson Ansvarig rådgivare

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer