Certified Specialist Problem Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certified Specialist Problem Management"

Transkript

1 Certified Specialist Problem Management SYLLABUS [KURSPLAN] Version 1.0 January 2013 Copyright DF Certifiering AB Syllabus Certified Specialist Problem Management, version 1.0, January 2013 ITIL is a Registered Trade Mark of Cabinet Office. The Swirl logo is a Trade Mark of Cabinet Office.

2 Innehållsförteckning SYFTE... 3 MÅLGRUPP... 3 ÖVERGRIPANDE UTBILDNINGSMÅL... 3 CERTIFIERINGEN... 3 FÖRKUNSKAPSKRAV FÖR CERTIFIERINGEN... 4 LITTERATUR... 4 UTBILDNINGSANORDNAREN... 4 LÄRARKRAV... 4 KURSMATERIALKRAV... 4 MÅL PER AVSNITT KOPPLAT TILL BLOOMS TAXONOMY... 5 SYLLABUS [KURSPLAN] FÖR SPECIALIST I PROBLEM MANAGEMENT... 6 Repetition av Service Management från Foundation... 6 Ramverk utöver ITIL... 6 Service Operation Principer, koncept och terminologi... 7 Business Case Problem Management... 7 Problem Management i detalj... 7 Managing People through Service Operation... 8 Styrning, mätning och ständig förbättring... 8 Problemlösningstekniker... 8 Hur det praktiskt hänger ihop... 9 Förberedelse för certifiering... 9

3 Syfte Kursen skall ge kandidaten en förståelse för principerna för, och praktisk erfarenhet av att använda, bästa praxis i branschen för Problem Management och hur denna process kan införas och styras i en organisation. Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Specialist Problem Manager. Målgrupp Kursen riktar sig till dem som arbetar eller planerar att arbeta med Problem Management ur ett ledningsperspektiv. Kursen riktar sig till: Individer som behöver praktiska kunskaper om branschens bästa praxis i Problem Management och hur det kan användas för att höja kvaliteten på IT Service Management inom en organisation. Problem Management ansvariga eller process ägare som skall definiera en process och utöva ledning och styrning av dessa. Övrig ledningspersonal involverad i IT Service Managements ledning och styrning och som behöver specialkunskaper i detta område Individer som vill certifiera sig i sin yrkesroll Övergripande utbildningsmål Kandidaten kan efter en genomförd utbildning och certifiering förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande: Problem Management syfte och mål Problem Management och dess plats i Service Operation Hur man kan införa Problem Management processen i en organisation Hur man kan mäta Problem Management processen och utöva ledning och styrning av densamma. Förstå att en organisation reagerar på förändring och ha fått grundläggande förståelse för att detta behöver hanteras. Certifieringen 20 frågor Godkändgräns 65% (13/20) Multiple choice 60 minuter

4 Förkunskapskrav för certifieringen Alla individer som skall gå kursen måste ha minst ITIL Foundation Certificate. Kandidaten måste uppfylla följande förkunskapskrav för att klara certifieringen Certified Specialist Problem management; Minst 20 kontakttimmar (lärarledda instruktionstimmar, exkl pauser, hos en utbildningsanordnare där denna Syllabus är utgångspunkt.) Grundläggande kännedom om IT Gärna minst 2 års erfarenhet av arbete i en IT-organisation Inneha ITIL Foundation Certifikat i IT Service Management Under kursen och innan certifieringen rekommenderas att kandidaten repeterar minst 3 timmar med hjälp av bl a övningsprov (sample papers). Litteratur ITIL Core publications o Service Operation (ISBN ) (SO) o Service Transition (ISBN: ) (ST) o Service Design (ISBN: ) (SD) o Continual Service Improvement (ISBN: ) (CSI) ABC of ICT introduction (ISBN ) (ABC) ISO/IEC 20000: (ISO) COBIT5 A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT (Framework) (ISBN ) (COBIT Framework) COBIT5 Enabling processes (ISBN ) (COBIT Enabling) COBIT5 Implementation ( ) (COBIT Implementation) Mera Affärsmässig Systemförvaltning (ISBN: ) (pm3) esoursing Capability Models (ISBN: ) (escm) Lean Thinking, second edition (ISBN: ) (Lean) Utbildningsanordnaren Organisationen måste ingå i ett avtal med DF Certifiering för att få genomföra utbildningarna/certifieringarna. Följande krav måste också uppfyllas; - utbildningsanordnaren och dess lärare har rätt kompetens för undervisning enligt Syllabus - undervisningsmaterialet är kvalitetsgranskat och godkänt, se punkt Materialkrav nedan. - utbildningen sker på ett kompetent och professionellt sätt Lärarkrav Ackrediterad ITIL Foundation Lärare Certifiering i Specialist Problem Management Minst 3 års praktisk erfarenhet av processinförande och organisationsutveckling inom IT Service Management Samt en (1) av följande: o ITIL Expert o Avklarad ITIL Service Lifecycle Operation o Avklarad ITIL Capability OSA Kursmaterialkrav De kursmaterial som skall användas på kursen skall först ackrediteras av DF Certifiering.

5 Mål per avsnitt kopplat till Blooms Taxonomy Bloom s Levels and taxonomy 1. Knowing 2. Comprehending Used by ITIL certification ITIL Service Management Foundation Level Reference to Certified specialist per Learning Unit SPM01 SPM02 SPM03 Intellectual activity in learning outcome and exam proficiency The ability to recall, recite, name, and understand the meaning of ITIL terminology and basic practice fundamentals. Vernacular examples used in Syllabus: Understand; describe; identify 3. Applying 4. Analysing ITIL Service Management, Lifecycle Stream; Capability Stream, Managing Across the Lifecycle SPM04 SPM05 SPM06 SPM07 SPM08 SPM09 The ability to use the practices and concepts in a situation or unprompted use of an abstraction. Can apply what is learned in the classroom in workplace situations. Can separate concepts into component parts to understand structure and can distinguish between facts and inferences. Vernacular examples used in Syllabus: Analyse; demonstrate; apply; distinguish; justify; produce; decide 5. Synthesis 6. Evaluating ITIL Service management Managing Across the Lifecycle level 5 only ITIL Master The ability to create patterns or structure from composite elements to achieve a new meaning or outcome. Can make judgements, weigh options of ideas and elements to justify and support an argument or case. Vernacular examples used in Syllabus: Evaluate; justify; summarize; plan; modify; manage; control

6 Syllabus [Kursplan] för Specialist i Problem Management Syllabus styr utformning, utveckling och användning av kursmaterial. Syllabus sätter också ramen för den certifiering som kan genomföras efter kursen. Kurslängd: 20 timmar lärarledd utbildning inklusive övningar som bör läggas in för att utmana deltagarna att fördjupa sig samt integrera den kunskap som man får under kursen. Fördelning av dessa 20 timmar görs enligt följande tabell. Avsnitt Innehåll Nivå av Blooms SPM01 (7,5%) Repetition av Service Management från ITIL Foundation Detta avsnitt är en repetition av Service Management as a Practice från ITIL Foundation och skall ge kandidaterna en uppfräschning och påminnelse om vad Service Management och tjänster är. Specifika punkter som skall tas upp är: Describe the concept of best practices in the public domain -SS 2.1.7, fig 2.3 Describe and explain why ITIL is successful -SS 1.4 Define and explain the concept of a service -SS Define and explain the concept of internal and external customers -SS Define and explain the concept of internal and external services -SS Define and explain the concept of service management -SS Define and explain the concept of IT service management -SS Define and explain the concept of stakeholders in service management - SS2.1.5 Define processes and functions -SS 2.2.2, Explain the process model and the characteristics of processes -SS 2.2.2, Fig 2.5 Describe the structure of the ITIL service lifecycle -SS 1.2, Fig 1.1 Account for purpose of each lifecycle stage -SS 1.2 Taxonomy nivå 2 SPM02 (5%) Ramverk utöver ITIL Övergripande genomgång av övriga ramverk som finns på marknaden och som IT Service Management har en stark koppling till. Referens till Problem Management skall göras löpande under detta avsnitt: Cobit ISO/IEC Lean PM3 ABC of ICT escm För varje punkt ovan skall instruktören kunna ge en kort introduktion till: Mål och syfte för ramverk/metod Fokus för ramverk/metod På vilket sätt kan ramverket/metoden hjälpa en ITIL Problem Management process. nivå 2

7 SPM03 SPM04 SPM05 (15%) Respektive kärnpublikationer till de olika ramverken tar upp detta och det är från dessa som källan till kunskap skall hämtas. Service Operation Principer, koncept och terminologi I detta avsnitt görs en introduktion till Service Operation med de principer, koncept och den terminologi som finns i relation till utförande och koordination av aktiviteter och processer som krävs för att leverera och supporta överenskomna tjänster. Alla aspekter relaterade till Service Operation inkluderas, inklusive hur man skapar balans inom Service Operation, ger god service, involvering av andra livscykelfaser och operationell hälsa. Även övergripande introduktion till skillnad från att hantera (manage) tjänster och processer kontra styrning (governance) och hur styrande ramverk för Service Operation kan se ut; Main purpose and objective of service operation SO Scope of Service Operation SO Achieving balance in service operation SO 3.2 Providing good service SO 3.3 Involvement in other lifecycle stages SO 3.4 Operational health SO 3.5 Communication SO 3.6 Documentation SO 3.7 Service Operation inputs and outputs SO Principles for governance framework COBIT Framework Executive Summary Introduction to Goals Cascade COBIT Framework Chapter 2 Business Case - Problem Management Detta avsnitt syftar till att kandidaterna skall lära sig att motivera Problem Management, förstå grunderna i tjänsteekonomin samt ta fram och förstå ett Business Case; Value to the business of Service Operation SO Purpose of Problem Management SO Scope of Problem Management SO Value to business of Problem Management SO Service Economics and Business Case SS 3.6 OBS! Minst en praktisk övning skall genomföras under detta pass som berör varför en organisation skall använda Problem Management, (Business Case) Problem Management i detalj Detta avsnitt går igenom Problem Management processen och dess delar enligt nedan punkter: Purpose and objectives SO Scope SO Value to Business SO Policies, principles and basic concepts SO Process activities, methods and techniques SO 4.4.5, ISO 8.3 An understanding of the basic flow and activities. This will be facilitated nivå 2

8 SPM06 SPM07 (15%) SPM08 by the figure: SO Figure 4.7 Triggers, inputs, outputs and interfaces with extra focus on Incident Management SO , Critical success factors and key performance indicators SO Challenges and risks SO OBS! Minst en praktisk övning skall genomföras under detta pass. Managing People through Service Operation Detta avsnitt går igenom betydelsen av Kommunikation, ledning från intressenter, Attityd, Beteende och kultur inom en organisation och hur detta kan hanteras för att öka möjligheterna för lyckat införande och användande av Problem management; Managing communications and commitment ST 5.1 Managing organizational and stakeholder change ST 5.2 Stakeholder Management ST 5.3 and COBIT5 Framework Chapter 2 The lifecycle approach to implementation COBIT5 Framework Chapter Chapter 7 Enabling change and Implementation Life cycle tasks, roles and responsibilities COBIT Implementation Chapter 5 and 6 Introduktion till ABC of ICT ABC sid 1-3 En analys ABC sid 9-21 Attityd ABC Beteende ABC sid Kultur ABC sid Praktisk användning ABC sid Styrning, mätning och ständig förbättring Hur påverkar rapporter och mätning Problem processen? The deming cycle CSI 3.8 Service measurement - CSI 3.9 Process activities - SO Measuring IT Operations SO categories of enablers for governance framework COBIT5 Framework Chapter 5 Manage Problem COBIT5 Enabling DSS03 (sid ) OBS! Minst en praktisk övning skall genomföras under detta pass. Problemlösningstekniker Problemlösningstekniker samt systemstöd; 5 whys (TPS) Kepner and Tregoe (SO, Appendix C) Fishbone/Ischikawa (SO, Appendix D) Parateo Analysis (SO, Appendix H) Kaizen (TPS) Brainstorm facilitering Verktygsstöd/teknologi Technology references - Problem management Core Guidance References SO 7.5 and 7.7.2

9 SPM09 (5%) SPM10 Hur det praktiskt hänger ihop I detta avsnitt hämtas referenser från samma källa som SPM06 men är här på en mer praktisk och erfarenhetsbaserad nivå och med värdeadderande information från lärare och genom diskussion med och mellan deltagarna. Organisation & roller - SO 6.2, 6.2.1, Relationer till andra processer och övriga intressenter Process/linje/affärsverksamhet repetition mål/syfte helhet Förberedelse för certifiering Här skall kandidaterna få chans att ställa frågor och diskutera svaren på övningsproven; Provteknik och tips Egen repetition Frågor och svar Genomgång övningsprov

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se Gör som 1.4 miljoner projektledare: Ta Kontroll 2015 över din karriär med ESI Kursprogram ESI är ett globalt utbildningsföretag med fokus på projektområdet. Våra kunder säger att vi är bättre och annorlunda

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP

UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP Introduktion Certifierade projektledare leder till bättre säkerhet i genomförandet av projekt. Det handlar om att leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad

Läs mer

KURSKATALOG. Uppgradera din kompetens med Edument! Service Oriented. Architecture. Agil utveckling. Software. Architecture ITIL.

KURSKATALOG. Uppgradera din kompetens med Edument! Service Oriented. Architecture. Agil utveckling. Software. Architecture ITIL. KURSKATALOG 2014 Web Security Modern JavaScript CQRS & Domain Driven Design Service Oriented Software Testmetodik Kravhantering Agil utveckling ITIL HTML5 Git ASP.NET MVC & TDD Project Management C# Master

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Humanitär Logistik - Best Practises

Humanitär Logistik - Best Practises Humanitär Logistik - Best Practises FREDRIK LIND Möjliga användningar inom militär logistik FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

Att utveckla, planera och skriva fram projekt

Att utveckla, planera och skriva fram projekt Att utveckla, planera och skriva fram projekt EU-kompetens Småland Blekinge September 2013 Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Institute of Technology eva-lisa.ahnstrom@bth.se 1. Namn Vem är du? 2. Arbetar för?

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik Silfguiden 2015 Utbildningar Konsulttjänster Företagsakademier Seminarier Inköp Offentlig upphandling Logistik Förhandling Juridik En utbildning som lönar sig. Innovativ superanalytiker med tvärfunktionell

Läs mer

Kurser och Utbildning 2015. Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Livsmedelssäkerhet

Kurser och Utbildning 2015. Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Livsmedelssäkerhet Kurser och Utbildning 2015 Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Livsmedelssäkerhet 1 Ta hand om kunskapens träd Dagens företag byggs på kunskap och det börjar smått, såväl i naturen som i organisationer. Det

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 3 1.1. PRINCE2 Practitioner... 4 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

TJÄNSTEPRODUCERANDE SYSTEM

TJÄNSTEPRODUCERANDE SYSTEM TJÄNSTEPRODUCERANDE SYSTEM I OFFENTLIG SEKTOR Systemgräns av ek dr Johan Quist Centrum för tjänsteforskning - CTF Karlstads universitet, 2007 Denna rapport kommer inom kort att ges ut inom ramen för Karlstads

Läs mer

Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management

Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management Stockholm, 9 September 2008 Mats.Berggren@acando.com Kurt.Rosander@acando.com Acando AB Acando AB Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning,

Läs mer

EXAMENSARBETE. PLM-mätetal. Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering. Jonas Nyström. Teknologie masterexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. PLM-mätetal. Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering. Jonas Nyström. Teknologie masterexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE PLM-mätetal Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering Jonas Nyström Teknologie masterexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institution för teknikvetenskap

Läs mer

SOX och ISO-IEC Standarder

SOX och ISO-IEC Standarder SOX och ISO-IEC Standarder Agenda Intro SOX (COSO) och ISO Standarder SOX (COSO) och ISO 27000 Familjen SOX (COSO) och införande samt verifiering av tekniska kontroller Sammanfattning Anders Carlstedt

Läs mer

FORSKNINGSMETODIK. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07

FORSKNINGSMETODIK. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07 FORSKNINGSMETODIK Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07 FORSKNINGSMETODIK MÅL Att ge en bred introduktion så att ni själva kan fördjupa er inom valda områden. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07

Läs mer

Identifiering av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem En fallstudie vid FSAB

Identifiering av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem En fallstudie vid FSAB Institutionen för teknik och byggd miljö Identifiering av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem En fallstudie vid FSAB Mikael Bergman Maj 2009 C-uppsats, 15 p Industriell ekonomi

Läs mer

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag?

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? Lennart Söderberg Juni 2009 Magisterexamen/examensuppsats/20 poäng(30 Hp)/D-nivå Industriell Ekonomi Magisterprogram/Management

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer