Nu fyller Stockholms senaste Zontaklubb 10 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu fyller Stockholms senaste Zontaklubb 10 år"

Transkript

1 Nu fyller Stockholms senaste Zontaklubb 10 år Läs om: Så föddes klubben Alla valda ledamöter Alla program vid klubbmötena Klubbens internationella projekt Klubbens lokala projekt: Mentorprogrammet Martaprojektet Projekt Tjejzonen Hand in Hand Varumärkesprojektet Svenska Läkaresällskapets festvåning 20 januari

2 Förord av Gunhild Sällvin, redaktör för Jubileumsskriften: Steg 1: Sommaren 2002 deltog jag vid mitt första Zonta Convention, organisationens högsta beslutande organ. Den genomfördes i Göteborg och Marie-Louise Zeisig, president , och jag, ny president, representerade vår klubb Zontaklubb IV Stockholm. Jag blev Zontafrälst! Under hösten diskuterade vi ofta hur vi i styrelsen skulle kunna frälsa övriga i klubben. I februari 2003 skickade vi denna uppmaning till klubbens medlemmar. Det första steget till att bilda en ny klubb var taget. Stöd oss att starta en ny Zontaklubb, uppmaning till medlemmarna i Zonta IV. Styrelsen har vid sitt möte den 13 februari 2003 beslutat att föreslå klubben att starta en ny Zontaklubb. Anledningen är vår president Margit Webjörns programförklaring för perioden : Att stärka kvinnans ställning i världen. För att förbättra kvinnors situation är Zontas första mål att Fokusera på vår uppgift. Genom att ägna kraften åt globala frågor kommer Zontas identitet som internationell organisation att bli tydligare. Zontas andra mål är att Kombinera bistånd och påverkan genom opinionsbildning. Zontas arbete får större genomslagskraft om våra olika insatser kompletterar varandra. Exempelvis kan vi samtidigt som vi ordnar ett seminarium om Kvinnohandel parallellt arbeta för att väcka allmänhetens intresse och sätta press på makthavare och lagstiftare. Vår klubb har en lång erfarenhet av praktisk hjälpverksamhet. Förtroendet som skapats genom detta fältarbete har och kommer även i framtiden att användas för att bilda opinion och mana vår politiker till handling. Zontas tredje mål är att Rekrytera, behålla och föryngra. Vi behöver fler kompetenta medlemmar från olika yrkesområden, vi vill behålla våra aktiva och engagerade medlemmar och vi måste anstränga oss för att värva unga beslutsfattare. Den nya klubbens mål och inriktning Dessa två år, , har vi en internationell president som är svenska. För att ta vara på de möjligheter som ges genom detta, vill vi ta tillfället i akt att bilda en ny klubb. Ett mål är att engagera medlemmarna i arbetet att påverka inom alla Zontanivåer: klubben, arean, distriktet och Convention. Inriktningen för klubbens arbete ska vara stöd till och opinionsbildning kring internationella projekt helst med kopplingar till liknande frågor eller verksamheter i Sverige och/eller Stockholm. Grunden är det professionella nätverket av kvinnor i ledande ställning i olika åldrar. Idag är vi 56 medlemmar. Under det senaste året har styrelsen fått kritik för att klubben vuxit alltför snabbt. Vi vet att många kvinnor vill engagera sig i Zontafrågor och därför bli medlemmar. Därför vill styrelsen ha ditt och klubbens stöd för att starta en ny Zontaklubb. För att kunna arbeta aktivt och oberoende för starten av den nya klubben ställer följande styrelsemedlemmar sina poster till förfogande: Gunhild Sällvin, ordförande, Sara Henryson, sekreterare, Marion Donners, kassör, Monica All, Irene Canel, Rosy Jauckens Falkman, ledamöter. Marga Ståhl har tidigare beslutat att ta time-out under Steg 2: Vi bildade en SOM-kommitté, för att starta den nya klubben. Med den i ryggen vände vi oss till kvinnor i Stockholm som vi hoppades var intresserade av att bli medlem i Zonta. Här är inbjudan till det första mötet, ytterligare två hölls efter sommaren

3 Kallelse till vårt första introduktionsmöte för att bilda den nya klubben: Nu startar vi en ny Zontaklubb i Stockholm Vill du bli medlem i ett professionellt internationellt nätverk? Välkommen till ett introduktionsmöte måndag den 26 maj kl Plats: Länsförsäkringar, Tegeluddsvägen i Stockholm, t-bana till Gärdet. Varmt välkommen till detta introduktionsmöte. Vi kommer att berätta om Zontas mål, verksamhet och organisation. Därefter får du ta ställning till om du vill bli medlem. O.s.a senast torsdag den 22 maj till Gunhild Sällvin, sammankallande i SOM-kommittén, tel , e-post: Zonta International är en världsomfattande, religiöst och partipolitiskt obunden service- och nätverksorganisation av yrkesverksamma kvinnor i ledande ställning. Vi är cirka Zontor i hela världen, varav knappt i Sverige. I Stockholm finns sju klubbar nu startar vi den åttonde. Zontas mål är att förbättra kvinnans juridiska, politiska och ekonomiska ställning, samt att förbättra kvinnors möjligheter till god hälsa, utbildning och yrkesutveckling. att erbjuda kunskap, ekonomiskt stöd och arbetsinsatser såväl globalt som lokalt. att arbeta för samförstånd och fred genom ett världsomspännande nätverk av yrkesverksamma personer i ledande ställning. att verka för rättvisa och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. att främja en hög etisk standard, förverkliga serviceprojekt och erbjuda stöd och gemenskap för medlemmar som gör aktiva arbetsinsatser. Zontaklubbarna består av kvinnor som representerar olika yrken och olika åldrar. Det innebär att varje klubb är ett spännande professionellt nätverk. Samtidigt arbetar varje klubb med såväl lokala som internationella stödprojekt för att stärka kvinnans ställning. Zontaklubben har obligatoriska möten en gång i månaden. Varje Zonta ska presentera sig och sitt yrke i ett s k egoföredrag. Om möjligt genomförs dessa på respektive arbetsplats. Alla Zontor har också möjlighet att delta i Zontas klubbmöten över hela världen. Zontas nuvarande internationella president, Margit Webjörn, arkitekt i Trosa, har som motto tagit att Stärka kvinnans ställning i hela världen. Ett av de stora specialprojekt hon valt att arbeta med under sin presidentperiod genomförs nu i Bosnien Hercegovina. Målet är att utveckla kvinnor genom utbildning och erfarenhetsutbyte för att de ska kunna ta sitt ansvar i samhället. Samtidigt ska kvinnorna motarbeta människohandel och stödja offren. För att spegla människohandel på lokal nivå arrangerade klubbarna i Stockholm på Kvinnodagen i år ett seminarium om människohandel: Liljas medsystrar hur hjälper vi dem? En rad intressanta och kunniga talare gav oss många idéer om hur vi nationellt kan arbeta vidare. Vi som ingår i SOM-kommittén för den nya klubben Zontaklubb Stockholm VI är Anta Hedström, ordförande, Stockholm I; Gunhild Sällvin, sammankallande, Stockholm IV; Suzanne de Laval, Lidingö, Anita Hellrup, Södertälje, Sara Henryson och Rosy Jauckens Falkman, Stockholm IV och Kerstin Lundqvist, Södertälje. Zonta - Advancing the Status of Women Worldwide 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI September maj 2004 Styrelse: Rosy Jauckens Falkman, ordförande; Li Malmström, vice ordförande; Sara Henryson, sekreterare; Susanna Bohnstedt, kassör; Ingela Lindberger, suppleant; Ulrika Sandhill, suppleant; valberedning: Cecilia Nygren; Myrna Smitt: revisorer Lisbeth Hedberg och Hillevi Engström. Övriga medlemmar: Daina Alknis, Ciléne Andrehn, Barbro Bursell, Madhu Goel, Cecilia Hedström, Agneta Kinch, Carola Mattson, Inger Olsson, Agneta Siberg, Heidi Trakowski, Sophia Wikander, Cecilia Österman. Antal medlemmar 31 maj 2004: 22 Årsavgiften för 2003/2004 har varit 1100 kr. Klubben har lämnat kr till projekt EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing, en psykoterapimetod). Klubbmöten: 1 oktober: Möte på restaurang Mörby Centrum. Ett första konstitutionellt styrelsemöte. Introduktion till nya klubben. 10 november: Möte och middag på Täby Park Hotell. Presentation av internationella projekt, avstämning av klubbmedlemmarnas förväntningar och egna idéer. Workshop. Guidad konstrunda på hotellet. 9 december: Möte och julfest på Hotel Diplomat. Charlotte Lagersten höll föredrag om sin resa till Bosnien och Zonta II:s projekt Hjälp till offren för människohandel specialutbilda psykoterapeuter. Vacker julmusik spelades och lotteri hölls. Intäkterna gick till Zonta II:s projekt. 14 januari: Möte och middag på Täby Park Hotel. Föredrag av Helena Karlén, generalsekreterare Ecpat International. Hon berättade om Ecpats arbete i Sverige och världen med utgångspunkt från verklighetens Lilja. 12 februari: Möte på Kungliga Operan. Ego-föredrag av Rosy Jauckens Falkman. Middag Operans kantin. Föredrag av Ann-Charlotte Westlund, advokat och målsägarbiträde för offren för människohandel. 8 mars: Möte på Skanska. Egoföredrag av Inger Olsson, projektchef på Skanska. Vi diskuterade människohandel -. Hur går vi vidare? Gruppen för mentorskap (projektledare Sara Henryson) presenterade första utkast till mentorskapsprogram. Charterfesten diskuterades. Fantastisk buffé serverades i Skanska matsal. 1 april: Möte på Riksdagshuset. Hillevi Engström, riksdagsledamot, höll egoföredrag Valmöte. Val av ny styrelse. Information om Charterfesten. 12 maj: Möte och middag på Täby Park Hotel. Vi diskuterade hur vi går vidare i vårt arbete mot människohandel. Vad har vi lärt oss hittills. Hur kan vi fortsatt bidra etc. Övriga områden som togs upp var mentorskap, Convention i New York, sammanfattning av vårt första verksamhetsår. 3 juni: Sommarfest på Waldemarsudde. Förhandstitt på Evert Lundqvist oljemålningar. Kåseri till middagen om konstnären. Föredrag om Drottning Sophia av Charlotte Lagersten. Charlotte hälsades välkommen som ny president. Hon presenterade sig kort. Avtackning av Rosy Jackens Falkman som president samt Gunhild Sällvin, Stockholm Zonta IV, insatser för den nya klubben. Övriga klubbarrangemang - Informationsmöten för nya medlemmar hölls i maj och september. - Charterfest. Tyvärr ställdes den in, pga av för få anmälningar. 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI September maj 2005 Styrelse: Charlotte Lagersten, ordförande; Li Malmström, vice ordförande; Sara Henryson, sekreterare; Susanna Bohnstedt, kassör; Ingela Lindberger, suppleant; Inger Olsson, suppleant; Rosy Jauckens Falkman, suppleant; valberedning: Cecilia Nygren och Myrna Smitt; revisorer: Lisbeth Hedberg och Siv Berlin. Antal medlemmar: 1 juni 2005: 25 Årsavgiften för 2004/ kr per medlem. Registreringsavgift för ny och överflyttad medlem 150 kr per person. Ekonomi: Klubbens egna kapital vid årets utgång uppgick till ,52 kronor. Bidrag till serviceprojekt: International Service Fund $210 Amelia Earheart Fellowship Fund $210 ZISVAW Fund $136,50 Totalt $556,50 Vidare har klubben reserverat chartergåvor 7850 kr och stipendiebidrag 1500 kr för utbetalning kommande verksamhetsår. Klubbmöten: september: Möte i Rosy Jauckens Falkmans ateljé i Stocksund. Årsmöte. Inval av nya medlemmar. 9 oktober: Charterfest för klubben hölls efter Areamötet som inledde dagen. 51 zontor var samlade. Vi presenterade oss, vår inriktning på traffickingfrågor och mentorskap. Tal hölls och gåvor delades ut. Avslutande lunch intogs i Berns salonger. 9 november: Möte på Lidingö Företagshus. Vi hade workshop om hur klubben fortsättningsvis ska arbeta. Klubben fick möjlighet att anmäla sig till olika grupper. En grupp tog på sig att ordna föredragshållare, en grupp att vid varje möte ta upp något om Zonta och en grupp att jobba mer med trafficking. 8 december: Julmötet ägde rum på restaurang Libanesen. Vi lyssnade på intressant föredrag av Eduardo Grutzky från Fryshuset/Electra med temat Är man rasist om man ifrågasätter kvinnoförtryck i en annan kultur januari: Mötet hölls på café Chateau i Bandhagen. Diskuterade allmänna klubbfrågor. 7 februari: Möte på Lidingö Företagshus (Sara Henrysons arbetsplats). Charlotta Wikström som skrivit boken Vinnande mentorskap höll föredrag om hur man kan lägga upp ett mentorskapsprogram, vad som är viktigt att tänka på som mentor och adept, fördelar och nackdelar med mentorskap etc. 8 mars: Möte på krogen Två plus Ett i Stocksund. Myrna Smitt, Kansliråd på Utbildningsdepartementet, höll egoföredrag. 6 april: Möte på Hamnkrogen i Stocksund. Daina Alknis, chef för Handelsbankens Research Publishing, höll egoföredrag. Vi diskuterade trafficking, framtida projekt, distriktsmötet och tog upp övriga klubbfrågor. 12 maj: Möte på krogen Två plus Ett. Mikael Calmhede, fd FN i Bosnien, berättade om dödshot och vägen tillbaka med hjälp av EMDR-metoden. 3 juni: Möte på Krogen Två plus Ett i Stocksund. Börge Hellström och Anders Roslund, författare till den uppmärksammade boken Box 21, som handlar om prostitutionens och traffickingens fruktansvärda och hänsynslösa verklighet. 5

6 Övriga klubbarrangemang Charterfest i samband med Areamötet. Mötet har lagts in som ordinarie klubbmöte VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI 1 juni maj 2006 Styrelse: Li Malmström, ordförande; Rosy Jauckens Falkman, vice ordförande; Carola Mattson, sekreterare; Susanna Bohnstedt, kassör; Sara Henryson, ledamot; Inger Olsson, suppleant; valberedning: Ulrika Sandhill och Myrna Smitt; invalskommitté: Gunhild Sällvin och Agneta Siberg. IT-ansvarig: Gunhild Sällvin; revisor: Siv Berlin. Antal medlemmar 1 juni 2006: 26 Årsavgiften har varit 950 kr per medlem. Registreringsavgift för ny och överflyttad medlem har varit 150 kr per person. Ekonomi: Klubbens egna kapital vid årets utgång uppgick till ,86 kr. Årets resultat är 781,34 kr. Bidrag till serviceprojekt International Service Fund Amelia Earheart Fellowship Fund YWPA Totalt 2 929,29 kr 7 075,87 kr 292,97 kr ,53 kr Utöver budget har bidrag på $500 skickats till Amelia Earhart Fund, enligt beslut av styrelsen. YWPA-stipendiet har delats ut till studenten Rosanna Rörström kr Klubbmöten: juni Gästföredrag Börge Hellström, författare till "Box 21" roman om trafficking 7 september Årsmöte 6 oktober Ego Yvonne Thunell. Info och beslut om mentorprogram. 7 november Ego Carola Mattson. Årets verksamhetsplan och budget 6 december Gäst Iluta Lace, presentation av Marta Resurscenter, Riga januari Ego Li Malmström. 9 februari Gästföredrag Eva Christensson, Livslust, Om hjälpprojekt i Lettland 6 mars Gästföredrag Jonas Trolle, Stockholmspolisens trafficking-grupp 4 april Gäst Marie-Louise Zeisig, Att tala inför andra. Val klubbstyrelse 2006/ maj Zonta i ett världs- och Sverige-perspektiv AD Christina Öster-Rangrost och vice AD Sysse Hardenby. Gäst Laureen Dyer Amazeen, konstnär från NewYork Övriga klubbarrangemang Mentorprogram i klubbens regi för Kvinnor i början av sin karriär med ambitioner och vilja att komma vidare i sin yrkesroll startade i mars 2006 och pågår till december Zontor representerande flera Stockholmsklubbar agerar mentorer och lika många adepter, har träffats i storgrupp med föredrag och workshops, samt var för sig i par. Läs mer på sidan 16. 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI 1 JUNI MAJ 2007 Styrelse: Li Malmström, ordförande; Gunhild Sällvin, vice ordförande; Carola Mattson, Sekreterare; Ann-Charlotte Lindberg, kassör; Sara Henryson, ledamot; Lisbeth Hedberg, ledamot; valberedning: Rosy Jauckens Falkman och Inger Djurklou. Invalskommitté: Cecilia Österman, Susanna Bohnstedt, Agneta Siberg; IT-ansvarig: Gunhild Sällvin; Revisor: Siv Berlin, Revisorssuppleant: AnnMargaret Dahlström. Antal medlemmar per 31 maj 2007: 28 Årsavgiften för 2006/ kr per medlem. Registreringsavgift för ny medlem 150 kr per person. Ekonomi: Klubbens egna kapital vid årets utgång uppgick till kr. Årets resultat är kr. Bidrag till serviceprojekt Klubben har av förbiseende inte betalat några bidrag till de internationella projekten. För klubbens lokala traffickingprojekt, Marta Resurscentrum i Riga, har klubben samlat in kr varav kr från andra Zontaklubbar. Av dessa medel har kr utbetalats under räkenskapsåret. Resterande summa kommer att betalas ut under räkenskapsåret 07/08. Lokalt YWPA-stipendium har delats ut till studenten Anahita Mobargh: kr Klubbmöten: juni: Gästföredrag Louise Beckelin, VD Månpocket 4 september: Årsmöte.Gästföredrag: Anna Belfrage. Conventionrapport av Ulla Ljungh-Hoff 3 oktober: Ego: Cecilia Österman med arbetsplatsbesök på Arbetsmiljöverket. Årets verksamhetsplan och budget. 8 november: Ego: Lisbeth Hedberg. Gästföreläsare: Anette von Sydow, chefsåklagare vid riksåklagarens internationella enhet. 11 december: Gäst: Ulf Sjödin, vinprovning. Avrapportering mentorprogrammet januari: Bikupa om vårens program. 6 februari: Mini-ego: Gunhild Sällvin och Gudrun Sköld 7 mars: Åsa Myrdal Bratt: Hur kan vi stärka och kommunicera Zontas varumärke? 12 april: Ego: Inger Djurklou med arbetsplatsbesök på Tullverket. Valmöte. 7 maj: Gästföredrag: Mariana Burenstam-Linder, privatekonom. Anahita Mobargha, stipendiat. Övriga klubbarrangemang Projekt Mentorprogram 2007: En andra omgång av Mentorprogrammet i klubbens regi för Kvinnor i början av sin karriär med ambitioner att komma vidare med sin yrkesroll startade i mars 2007 och pågår till december. Precis som året innan har 21 Zontor, representerande fem Stockholmsklubbar, agerat mentorer, och lika många adepter, har träffats i storgrupp med föredrag och workshops, samt var för sig i par. Läs mer på sidan 16 Projekt Anti-trafficking/ Marta resurscenter: Klubben stödjer anti-traffickingarbete i Lettland, genom NGO n Marta Resurscenter, verksam i Riga. Klubben har samlat in pengar specifikt för deras arbete med att utveckla sitt call centre Hot-Line, dit kvinnor i nöd kan ringa för att få hjälp, råd och stöd. Klubben har under året samlat in kronor för projektet. Läs mer på sidan 17 7

8 Projekt Stärka Zontas Varumärke Klubben har startat upp ett projekt med syfte att stärka Zontas varumärke, såväl nationellt som internationellt. Kunskap om hur varumärket kan byggas upp och stärkas har förmedlats till klubbens medlemmar samt till övriga Zontaklubbar via Mentorprogrammet samt vid Distriktsmötet i Ludvika. Läs mer på sidan 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI 1 JUNI MAJ 2008 Styrelse: Gudrun Sköld, ordförande; Åsa Myrdal Bratt, vice ordförande; Daina Alksnis, sekreterare t.o.m , Margaretha Lannge, sekreterare fr.o.m , Anna- Karin Eriksson, kassör; Gunhild Sällvin, ledamot; Lisbeth Hedberg, ledamot. Valberedning: Rosy Jauckens Falkman och Inger Djurklou. Invalskommittén: Agneta Siberg. IT-ansvarig: Gunhild Sällvin. Revisor: Siv Berlin. Revisorssuppleant: AnnMargaret Dahlström. Antal medlemmar den 1 juni 2007: 38 Årsavgift för 2007/2008 har varit 975 kronor. Inträdesavgift har varit 150 kronor. Ekonomi: Klubbens kapital vid årets utgång uppgick till kronor. Årets resultat är kronor. Serviceprojekt och stipendiefonder: Klubben har lämnat bidrag till följande projekt: Rose Fund USD Övriga projekt, Marta resp. Tjejzonen USD Klubbmöten: juni: workshop om varumärket 7 9 sept.: årsmöte, resa till Riga med besök på Marta-center resp. hos Riga-Zontorna 1 oktober: rapport från Rigaresan; uppföljning av årsmötet, Charlotte Rydh berättade om fundraising, rapport från Areamötet i Visby 6 november: genomgång av varumärkes-workshopen i juni, egoföredrag Siv Berlin och Eva Dohlwitz 3 december: gästföreläsare Elene Uneståhl; projekt för fattiga barn i Guatemala, insamling till Tjejzonen januari: gästföreläsare Kaj Fölster, författare 19 februari: gästföreläsare Veronica Karlsson, VD Better Business 2 april: guidad tur på Tekniska museet av utställningen Kvinnliga uppfinnare 24 april: valmöte, egoföredrag Anna-Karin Eriksson, workshop om varumärket 19 maj: utdelning YWPA-stipendiet till Malin Wärmå, information om Marta-center, Lotta Zetterqvist, VD för Tjejzonen, informerade om verksamheten, besök av vice guvernör Sysse Hardenby, val av delegat till Convention 2008 Övriga klubbarrangemang: Martaprojektet: Läs mer på sidan 17 Mentorprogrammet: Läs mer på sidan 16 Varumärkesprojektet: Läs mer på sidan 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI 1 JUNI MAJ 2009 Styrelse: Gudrun Sköld, ordförande; Åsa Myrdal Bratt, vice ordförande; Margaretha Lannge, sekreterare; Anna-Karin Eriksson, kassör t.o.m. september 2009; Helena Hammar, kassör fr.o.m. oktober 2009; Christina Baines, Ewa Dohlwitz, Myrna Smitt, suppleanter; 8

9 Valberedning: Rosy Jauckens Falkman och Inger Djurklou; Invalskommitté: Agneta Siberg och Susanna Bohnstedt; IT-ansvarig: Gunhild Sällvin; Revisor: Siv Berlin; Revisorssuppleant: Ann Margaret Dahlström Antal medlemmar 31 maj 2009: 36 Årsavgift 975 kr, Inträdesavgift 150 kr Ekonomi: Kapital vid årets utgång uppgick till kronor. Årets resultat är kronor. Serviceprojekt och lokala projekt Klubben har lämnat bidrag till följande projekt: International Service fund USD Amelia Earhart fund USD ZISVAW fund 972 USD YWPA fund 669 USD Övriga projekt motsvarande: USD Marta SEK Tjejzonen SEK Klubbmöten: juni: Gäst: Tora Wistrand, berättade om ZIF, egoföredrag Cecilia Nygren 27 augusti: Info om Convention i Rotterdam, varumärkesarbete 25 september Rapport från Areamöte, varumärkesarbete, egoföredrag Margaretha Lannge 20 oktober: Årsmöte 18 november Arbetsplatsträff; rundvandring och info om United Space, gäst Trine Spanien berättade om Axelssonsinstitutets uppbyggnad i Norge. Information om European International District Seminarium. Varumärkesarbete 10 december Presentation av Intro- och PR-grupperna. Gäst Maria Farm gav introduktion till KBT samt afrikansk dans januari: Information om projekten 17 februari: Gäst: Seema Dueland berättade om Hand in Hand. Info från Bonnmötet 18 mars: Presentation av hemsidan, egoföredrag Agneta Siberg och Lena Gustavsson 23 april: Stipendiemöte tillsammans med övriga Stockholmsklubbar. Valmöte 25 maj: Miljötema tillsammans med Lidingö Zontaklubb Övriga klubbarrangemang 1. Mentorprogrammet Läs mer på sidan Martaprojektet Läs mer på sidan Varumärkesprojektet Läs mer på sidan Tjejzonen Läs mer på sidan 17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI 1 JUNI MAJ 2010 Styrelse: Åsa Myrdal Bratt, president; Carola Mattson, vice president; Margaretha Lannge, sekreterare; Helena Hammar, kassör; Christina Baines, Ewa Dohlwitz, Myrna Smitt, suppleanter. Valberedning: Rosy Jauckens Falkman och Inger Djurklou; Invalskommitté: Agneta Siberg och Susanna Bohnstedt; IT-ansvarig: Gunhild Sällvin; Revisor: Siv Berlin; Revisorssuppleant: Ann Margaret Dahlström. 9

10 Antal medlemmar per 31 maj 2010: 35 Årsavgift 1275 kr. Inträdesavgift 150 kr Ekonomi: Klubbens kapital vid årets utgång uppgick till kr. Årets resultat är kr. Serviceprojekt och stipendiefonder: Klubben har lämnat bidrag till följande projekt: International Service fund 900 USD Amelia Earhart fund 360 USD ZISVAW fund 306 USD Jane M. Klausman fund 90 USD Rose fund 450 USD WHIPPI fund 18 USD YWPA fund 108 USD Totalt Zonta International Foundation 2232 USD Övriga projekt USD: Marta SEK Tjejzonen SEK Hand in hand SEK Klubbmöten: augusti: Gästföredrag: Bjarne Otterdal, projektledare på Identity Works och tidigare bl a marknadschef på Lunarstorm om digitaliseringen av medialandskapet, sociala medier mm. 16 september: Årsmöte 22 oktober: Gästföredrag: Lena Ahlström och Sophie Tolstoy Regen från Ledarstudion om Det vinnande ledarskapet. Zontafrågor 16 november: Föredrag: Klubbmedlemmen Eva Forsberg Schinkler om Ayurveda och den nya bok hon skrivit i ämnet. Klubbfrågor, bl a antagande av nya kriterier för tilldelning av medel för lokala projekt 8 december: Gästföredrag: Lena Josefsson, ordförande i Moderna Museets Vänner berättade om museets verksamhet. Zontafrågor januari: Kerstin Gagner, som skrivit sin c-uppsats vid Uppsala universitet om klubbens mentorprogram, berättade om sina slutsatser. Egoföredrag: Anita Svensson, som arbetat länge med centrala skol- och förvaltningsfrågor, bland annat som rektor på Grännaskolan. Zontafrågor, bl a deltagande på Convention. 16 februari: Gästföredrag: Ylva Yngveson, privatekonom och Chef för Institutet för Privatekonomi Swedbank, om våra pensioner. Ylva är medlem i Västerås Zontaklubb. 17 mars: Gästföredrag: Susanna Strömquist, modejournalist (DN, Elle mfl) som bl a har skrivit Prognoser , en bok om svensk trendhistoria för Svenska Moderådet. Egoföredrag Carola Mattson. Zontafrågor 15 april: Valmöte. Gästföredrag: Camilla Wagner, grundare av och ansvarig för VA Kvinna på Veckans Affärer. Maj: Utdelning YWPA-stipendium till Katarina Kostic. Zontafrågor. 17 maj: Gästföredrag: Ebba Orton, projektledare på Jusek för unga i yrkeslivet, pratade om Mingel och Nätverkande. Övriga klubbarrangemang Under har vi haft fyra projekt i fokus för klubbens verksamhet. Mentorprogrammet är basen förvår projektverksamhet och det projekt som bland annat möjliggör vårt arbete med att stödja kvinnocentret Marta i Lettland, som nu är inne på sitt 10

11 fjärde år. Under verksamhetsåret har vi även kunnat fortsätta vårt samarbete med Tjejzonen för att stödja unga flickor i vår absoluta närhet och inlett ett projekt för utbildning i företagsamhet tillsammans med organisationen Hand in Hand i Indien. För att bli mer professionella i vårt arbete med projekten har vi under året arbetat fram nya kriterier för tilldelning av medel till lokala projekt. Vi har också arbetat vidare med det varumärkesarbete som inleddes verksamhetsåret 2007/2008. Mentorprogrammet Läs mer på sidan 16 Martaprojektet Läs mer på sidan 17 Tjejzonen Läs mer på sidan 17 Hand in Hand Läs mer på sidan 18 Nya kriterier för lokala projekt Läs mer på sidan 20 Zonta Stockholm VI stödjer projekt ekonomiskt på två sätt: På den internationella arenan stödjer vi projekt genom Zonta International, huvudsakligen genom obligatoriska avgifter som är kopplade till medlemmarnas årsavgift. I vårt närområde, definierat som Norden och Baltikum, arbetar vi med lokala projekt, som finansieras genom egna intäkter i klubben. Under året har kriterier för tilldelning av medel för lokala projekt arbetats fram och godkänts på klubbmötet den 16 november Syftet är att förbättra styrningen av de medel vi har till vårt förfogande och samtidigt underlätta hanteringen av och jämförelsen mellan projekten och riktlinjerna ska gälla från och med räkenskapsåret 2009/2010. Varumärket Zonta Stockholm VI Läs mer på sidan 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI 1 JUNI MAJ 2011 Styrelse: Åsa Myrdal Bratt, president; Carola Mattson, vice president; Charlotte Rydh, sekreterare; Helena Hammar, kassör; Katarina Hamnström, Agneta Kinch och Hélene Sandmark, suppleanter; Valberedning: Gunhild Sällvin och Cecilia Nygren; Invalskommitté: Rosy Jauckens Falkman och Anna Flory Kjellin; IT-ansvarig: Agneta Kinch; Revisor: Anita Svensson. Stipendieansvarig: Inger Djurklou. Antal medlemmar per 31 maj 2010: 35 Årsavgift för 2010/2011, 1275 kr. Inträdesavgift 150 kr Ekonomi: Klubbens kapital vid årets utgång uppgick till kr. Årets resultat är kr. Serviceprojekt och stipendiefonder: Klubben har lämnat bidrag till följande projekt: International Service fund 850 USD Amelia Earhart fund 350 USD ZISVAW fund 295,50 USD Jane M. Klausman fund 87,50 USD Rose fund 437,50 USD YWPA fund USD Övriga projekt Tjejzonen SEK ZIF Fistulaprojektet SEK Klubbmöten: augusti: Besök i Evert Lundqvists ateljé i Drottningholm. Jan Gottfarb berättade livfullt om ett annorlunda sätt att starta ett statligt museum och guidade oss genom Evert Lundqvists konstnärskap och liv. 15 september: Årsmöte 11

12 12 oktober: Arbetsplatsbesök på Bristol Myers Squib där Katarina Hamnström var vår guide och värd som Medical Director Ireland & Nordic Region. 10 november: Tema: Våra projekt redovisning av förra årets projekt samt diskussion kring fördelning av årets medel till internationella och lokala projekt. 9 december: Guidning i Riksdagen och Regeringskansliet av våra medlemmar Myrna Smitt, som beskrev arbetet från förslag till lag och Kristina Svartz, som höll ett bejublat egoföredrag. Middag hölls i partimatsalen och själva mötet i Justitieutskottets sessionssal. Beslut fattades om fördelning av medel till projekten enligt styrelsens förslag januari: Möte på UNICEFS kontor med Per Westberg, v generalsekr, och Lotta Lidén, chef för företagssamarbeten. De berättade om Unicefs internationella arbete och den svenska verksamheten. 22 februari: Zontafokus. Rapport från mentorprogrammet, förslag till inval av nya medlemmar, Zontakalendern. Egoföredrag av Anna Flory Kjellin tredje generationens Zonta. 23 mars: Lunchmöte: Egoföredrag av Lilian Ackerstig Gillner på temat hälsa och stress. 28 april: Valmöte samt beslut om att ge ytterligare kr till Zonta International pga av stort överskott i klubbens ekonomi. Gästföredrag: Ylva Elwin Novak, genusforskare, fil dr i psykologi, utvecklingskonsult, KB-terapeut och författare, berättade om härskartekniker och maktstrategier utfrån hennes senaste bok 11 nyanser av tystnad. 23 maj: Företagsbesök hos Carola Mattson på Weber Saint Gobain och en visning av Betonggalleriet. Karin Pettersson, utvecklingschef på Saint Gobain Byggprodukter, Weber, berättade om att göra karriär i en manlig miljö. Övriga klubbarrangemang Klubben var värd för areamötet den 18 september. Mötet hölls i Indiskas fina lokaler och var mycket lyckat. Förutom själva areamötet berättade Åsa Myrdal Bratt om Zonta Stockholm VI med fokus på det varumärkesarbete som klubben genomfört. Christina Baines höll ett härligt egoföredrag med indiska förtecken. Klubbens projekt Under har vi haft tre projekt i fokus för klubbens verksamhet. Mentorprogrammet är basen för vår projektverksamhet och det projekt som bland annat möjliggör vårt arbete med att stödja såväl specifika internationella som lokala projekt. Under verksamhetsåret har det varit en uttalad målsättning att öka engagemanget för de internationella projekten. Vi har haft en grundlig genomgång av ett flertal sådana projekt på klubbmötet i november och även tilldelat den internationella verksamheten kr av totalt utdelade kr kr till Fistualprojektet i Liberia och kr ospecificerat till Zonta International. De övriga kr gick efter omröstning i klubben till Tjejzonen för att stödja flickor i vår absoluta närhet. För att bli mer professionella i vårt arbete med projekten har vi under året arbetat utifrån de kriterier för lokala projekt som togs fram verksamhetsåret 2009/2010. Vi har också tagit fram en ny och mer systematisk invalsprocess. Mentorprogrammet Läs mer på sidan 16 Tjejzonen Läs mer på sidan 17 Tidigare projekt: Martaprojektet Läs mer på sidan 17 Hand in Hand Läs mer på sidan 18 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI 1 JUNI MAJ 2012 Styrelse: Carola Mattson, president; Charlotte Rydh, vice president; Myrna Smitt, sekreterare; Helena Hammar, kassör; Katarina Hamnström, klubbmästare; Agneta Kinch och Kristina Svartz, suppleanter; Valberedning: Sara Henryson och Agneta Siberg; Invalskommitté: Rosy Jauckens Falkman och Anita Hellrup; Infomaster: Charlotte Rydh; Stipendieansvarig: Inger Djurklou; Revisor: Anita Svensson. Antal medlemmar 31 maj 2012: 37 Årsavgift för 2011/ kr, inträdesavgift 150 kr. Ekonomi: Klubbens kapital vid årets utgång uppgick till kronor. Årets resultat är kronor. SERVICEPROJEKT OCH STIPENDIEFONDER Klubben har lämnat bidrag till följande projekt: International Service fund Amelia Earhart fund ZISVAW fund YWPA fund Jane M. Klausman fund Rose fund Övriga projekt motsvarande YWPA Sverige Totalt 5 289,00 USD 360,00 USD 306,00 USD 3 034,00 USD 90,00 USD 450,00 USD 146,00 USD 9 675,00 USD Klubbmöten: augusti: Besök med guidad visning på Fotografiska, det senaste museitillskottet i Stockholm. Välkomnande av de nya medlemmar som valdes in under våren. 19 september:årsmöte och Speed-dating för att lära känna nya klubbsystrar. 12 oktober: Tema våld mot kvinnor. Advokat Agneta Kinch, klubbmedlem, berättar om sitt arbete som målsägandebiträde och det rättsliga läget i Sverige om våld mot kvinnor och i familjen. Gästande Helena Dahlström leder gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor på Ersta diakoni med lång erfarenhet av frågan, och berättar om deras gruppverksamhet för terapi som pågått sedan november: Tema Nya nätverk. Zontadagen. Introduktionsmöte för nya medlemmar före klubbmötet och utdelning av zontanålar under mötet. Gästande Marie Andervin, Digital Intelligence, berättar om de sociala mediernas utveckling de senaste åren, om regeringens mål om att Sverige ska bli världsledande på det digitala området, samt behovet av höjd kunskapsnivå hos privatpersoner, företag och organisationer om de sociala mediernas användning och möjligheter. Beslutas att förlänga tiden för ansökan av medel till lokala projekt den 1 december, då inga förslag till projekt eller önskemål om medel till projekt inkommit. 8 december: Tema Frisk hela livet. Gästande Maj-Inger Klingvall, förutvarande socialförsäkringsminister, berättar om KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkoholoch Narkotikafrågor och Folkhälsoinstitutets nya studie som visar att alkoholkonsumtionen har minskat totalt, men ökat kraftigt i åldrarna och +55, samt att andelen kvinnor med riskkonsumtion nu är högre än för män. Invalskommitténs förslag till nya medlemmar bifalles. Det enda förslaget till fördelning av 13

14 lokala projektmedel som inkommit, föreslår att de avsatta medlen istället betalas till ZIprojekt januari: Tema Vårt varumärke. Uppföljning av klubbens mål från 2008, samt diskussion om framtida inriktning och aktiviteter. Presentation av Zonta Distrikt 21 s nya bildspel. Beslut om omfördelning av medel avsatta för lokala projekt till Zonta Internationals serviceprojekt och stipendiefonder, totalt 50 tkr, enligt förslag från medlem och styrelsen. Stipendiekommittén för Stockholmsklubbarnas YWPA-stipendiesamarbete meddelar att de på initiativ av Stockholm VI enats om att gemensamt bidra till en YWPA-stipendiesumma som ger möjlighet att höja det totala beloppet till kr att fördela på tre stipendiater, i syfte att en högre stipendiesumma ska uppmuntra fler ansökningar än de senaste åren. 21 februari: Egoföredrag: Karin Röding berättar om sin karriär från tandläkare till rektor för Mälardalens högskola. KR oroas av den kraftiga koncentrationen i högskolesektorn och hur de mindre lärosätenas andel av den statliga forskningsbudgeten successivt krymper. Vidare berörde Karin den låga andelen kvinnliga professorer. Rapport från mentorprogrammet som just avslutat sin sjätte omgång. Välkomnar ny medlem som valdes i december. 23 mars: Lunchmöte. Temat Hälsa. Gästande Marie Mian från 1.6 miljonersklubben och 2.6 miljonersklubben berättar om klubbarnas verksamhet med att bidra till ökad forskning och större kunskap om kvinnors sjukdomar, huvudsakligen i Sverige men nu också internationellt. 19 april: Gästande EU- och konsumentminister Birgitta Ohlsson berättar om sitt arbete för kvinnors ställning inom EU, samt reflekterar över utvecklingen under det senaste århundradet. Utdelning av Stockholmsklubbarnas YWPA-stipendier 2012 i samarbete med övriga klubbar. Valmöte. 21 maj: Företagsbesök hos Folksam. Värd Inger Rost och Pia Carlsson berättar om erfarenheter av att försöka förändra sitt varumärke. Mentorprogrammet påminner om att rekrytera nya adepter till årets program, vars start skjutits upp pga få anmälningar. Invalskommitténs förslag till nya medlemmar bifalles. Livlig diskussion med konstruktiva förslag inför GoZonta Läs mer på sidan 23. Övriga klubbarrangemang Klubben var värd för Stockholmsklubbarnas gemensamma utdelning av YWPA-stipendier, tillsammans med stipendiekommittén den 19 april. Mötet hölls i Indiskas fina lokaler och var mycket lyckat. Klubbens projekt Under har vi haft Mentorprogrammet som basen för vår projektverksamhet och valt att fortsätta det aktiva engagemanget för de internationella projekten. Vi har försökt hålla oss informerade om dessas utveckling och på klubbmötet i januari beslutat att de medel som i klubbens budget var avsatta för lokala serviceprojekt, då några sådana inte kommit till stånd för året, istället skulle tilldelas ZI Service Fund respektive YWPA fund, samt att de kronor som vi budgeterat för att bidra med till att stärka Stockholmsklubbarnas gemensamma YWPA-stipendier, och som nu accepterats av den gemensamma stipendiekommittén, skulle stå fast. För att bli mer professionella i vårt arbete med projekten har vi under året arbetat utifrån de kriterier för lokala projekt som togs fram verksamhetsåret 2009/2010. Vi har också arbetat efter förra årets mer systematiska invalsprocess. Medlemssituationen Invalsprocessen som vi under förra verksamhetsåret började arbeta med i en mer styrd form än tidigare har under året genererat två nya medlemmar. Vi har också glädjande noterat att 14

15 flera inflyttande Zontor från andra delar av landet valt att söka sig till klubben, varför klubbens medlemstillskott i praktiken omfattat också tre överflyttningar. De medlemmar som vid verksamhetsårets slut valt att lämna klubben, har varit medlemmar under flera år, men ändå valt att lämna oss pga brist på tid. Varumärket Zonta Stockholm VI I januari 2012 gjorde vi en uppföljning av resultatet, tre år efter att klubbens Varumärkesprojekt slutrapporterades 2008, där medlemmarna fick göra en utvärdering av klubbens utveckling och verksamhet på samma grunder som inför projektet, mot de formulerade kärnvärdena delaktighet, handlingskraft och inspiration. Läs mer på sidan 18. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS ZONTAKLUBB VI 1 JUNI MAJ 2013 Styrelse: Carola Mattson, president; Charlotte Rydh, vice president; Myrna Smitt, sekreterare; Helena Hammar, kassör; Suzanne Wohlin, klubbmästare; Kristina Svartz och Sofi Almqvist, suppleanter; Valberedning: Agneta Siberg och Sara Henryson; Invalskommittén: Gunhild Sällvin och Anita Hellrup; Stipendieansvarig: Inger Djurklou; Revisor: Ann Margret Dahlström. Antal medlemmar den 31 maj 2013: 43 Årsavgiften har varit kr. Inträdesavgiften har varit 150 kr. Ekonomi: Klubbens kapital vid årets utgång uppgick till kronor. Årets resultat är kronor. Serviceprojekt och stipendiefonder Klubben har lämnat bidrag till följande projekt: International Service Fund Amelia Earhart ZISVAW Fund YWPA Jane M. Klausman 1419 USD 516 USD 817 USD 86 USD 172 USD Klubbmöten: augusti: Välkomnande av fyra av de fem nya medlemmarna i ett inledande möte med president Carola Mattson och Rosy Falkman. Därefter klubbmöte med crash course om Mänskliga Rättigheter (MR) under ledning av klubbmedlem Hanna Gerdes, utbildningsansvarig vid Fonden för Mänskliga Rättigheter. Livlig diskussion och problematisering av MR ur olika aspekter; nationella skillnader, religiösa och politiska värderingar m.m. De fem medlemmar som deltog i Convention i Turin i juli redogjorde för diskussioner och beslut från detta. 17 september: Årsmöte med Ego av och arbetsplatsbesök hos Sofi Almqvist, Chef för Trafikenheten på avdelningen Miljö & Teknik på Exploateringskontoret, Stockholm stad 16 oktober: Ego med Sissela Kyhle som erbjuder perspektiv och reflektioner från en karriär på och bakom många av landets stora scener, kring humor och medmänsklighet, kring kvinnors villkor i scenens värld sedan 1980-talets då flickor skulle vara söta, till pjäsen hon nu regisserat med 80+veteraner, och utrymmet som ökat till att ge plats för flera kvinnliga komiker samtidigt på svenska scener. Sissela har också stark social medvetenhet, och arbetar vid sidan av teater även med ledarutveckling. 8 november: Zontadagen. Tema: Vad vill jag göra med Zonta? Det här vill jag bidra med! 15

16 Inledning om Zontas historia följt av fokusdiskussioner i syfte att samla idéer och starta arbetsgrupper för Go Zonta 2013, Webben, Servicekommitté, Bienniemålen, Medlemsvård samt Programförslag för Engagerad diskussion och många viljor bekräftar att inriktningen och organisationen av klubbens framtida arbete inte är någon quick fix utan behöver ytterligare tid och engagemang såväl enskilt som gemensamt. 5 december: I kraftig snöstorm samlas vi till julmöte på Hallwylska museet byggt , där både julrusch och väder försvinner, när vi med egen guide får glimtar av en värld som på många sätt låg före sin tid med gymnastikrum, varmluftsystem i alla rum, elektriskt ljus och dusch och badkar i kalksten. Huset skulle fylla tre syften: att vara en bostad under vinterhalvåret, ett kontor för familjens firma och ett utrymme för grevinnans samlingar av antikviteter. Och även om det formellt var männen som styrde, hade grevinnan och döttrarna stor påverkan på beslut och aktiviteter januari: Besök av Area Director Karin Andersson Lundkvist som presenterade det innevarande bienniets åtaganden i Zonta, enligt beslut på Convention i juli 2012 med de övergripande målen synlighet, medlemstillväxt, samt ekonomiskt bidrag till Zontas internationella projekt. Gästföredrag av Elisabet Fura, chefsjustitieombudsman och tidigare domare i Europadomstolen berättade sedan om sin väg till dessa positioner och gav glimtar från verksamheten i Europadomstolen. 19 februari: Gästföredrag: Vad händer med själen när man sett döden i vitögat? Eva Bengtsson, generalsekreterare i Cancer- och trafikskadades Riksförbund, CTRF, berättar om organisationens verksamhet, som bildats för att stötta individer där ordinarie vårdsystem varken har program eller medel för rehabilitering till livet efter den akuta vårdfasen. 21 mars: Välbesökt möte med många gäster i Galleriet på Oscarsteatern. Värdinna och gästföreläsare var teaterchef Vicky von der Lancken, som berättade om sin väg från att ha varit Huskvarnas Brita Borg, till Sten-Åke Cederhöks revy i Göteborg till producent för bl a revymakare i Stockholm, till teaterchef för Oscars sedan 1998 och ännu fullt och entusiastiskt engagerad med nya produktioner, trots sjuttio år fyllda. 18 april: Lunchmöte och Valmöte. Efter diskussion beslutas genom omröstning att inte bifalla inkommen anslagsansökan till lokalt projekt, utan att reservera medel ur årets budgetpost för lokala projekt till 2014 års YWPA-stipendier, samt att resterande medel i posten reserveras till framtida lokala projekt. 20 maj: Ego av Margareta Neld, utbildad kantor och lärare, och VD för Neld International Consulting. Margareta har varit mycket aktiv för att stärka kvinnors ställning i näringslivet, och initierat nätverket Women in progress. Hennes bild är att kvinnor ofta behöver bli tydligare med vad de vill, och våga uttrycka det startade hon en styrelseutbildning för kvinnor för att bekämpa myten om att det finns inga kvinnor som kan ta styrelseuppdrag. Klubbens projekt Under har vi haft tre fokus för klubbens projekt - Mentorprogrammet är basen för vår projektverksamhet och det projekt som bland annat möjliggör vårt arbete med att stödja såväl specifika internationella som lokala projekt. Läs mer på sidan 16 - Under verksamhetsåret har det varit en uttalad målsättning att öka närvaron och engagemanget genom starkt förankrade lokala projekt. Styrelsen har utsett en samordnare för arbetet, och vi har genomfört workshops i olika former. De tillgängliga ekonomiska medlen har dock i år varit mindre än tidigare, och de anslagsansökningar som kommit in har inte vunnit förtroende, varför inga lokala serviceprojekt genomförts under året. - Genom aktivt deltagande i projektgruppen för Go Zonta 2013, arbetar vi för ökad synlighet för våra frågor och verksamhet, och ekonomiskt bidrag till ZI s Edutainment-projekt. 16

17 De kriterier för lokala projekt som togs fram verksamhetsåret 2009/2010, för ökad professionalism i arbetet med projekt uppfattas ännu som relevanta, och vi har fortsatt att följa dem. Läs mer på sidan 20 Go Zonta 2013 Läs mer på sidan 21 Gunhild Sällvin har varit aktiv deltagare i projektgruppen för GoZonta 2013, och Carola Mattson har deltagit i styrgruppen för projektet. Medlemssituationen Invalsprocessen som vi tog fram 2010/11 har vi nu använt fyra gånger, och den upplevs fungera relativt väl. Efter tillskott på fem nya medlemmar vid verksamhetsårets start, samt under de föregående åren flera nya medlemmar och flera inflyttade från andra klubbar i landet, valde vi dock att inte ta in några nya medlemmar under det här årets gång, för att vi ska hinna lära känna varandra. Tio av medlemmarna har pga utlandsuppdrag, flytt, barnafödande, arbetssituation eller annat stått på påanmälan till klubbmötena, vilket innebär att närvarofrekvensen beräknad på aktiva medlemmar har varit 48%. Vi har däremot haft gäster vid nästan samtliga av årets tio möten, till samlat antal om 56 gästtillfällen, varför mötena ändå upplevts vara välbesökta. Till verksamhetsårets slut är det fem medlemmar som meddelat att de lämnar klubben, varav en pga flytt (övergår till annan Zonta-klubb) och övriga pga arbetsbelastning och tidsbrist. Vi kan däremot glädjande notera att flera nya medlemmar är på ingång till nästa års början. KLUBBENS EGNA PROJEKT FRÅN START TILL 2013 Stockholms Zontaklubbars Mentorprogram i klubbens regi för Kvinnor i början av sin karriär med ambitioner och vilja att komma vidare i sin yrkesroll startade I september 2013 började det åttonde programmet. Hittills har 155 kvinnor mellan 25 och 50+ deltagit som adepter. Mentorerna är Zontamedlemmar. Styrgruppen består av medlemmar i Stockholms Zontaklubb VI. Programmet innebär en unik möjlighet för yrkeskvinnor att få stöd i både yrkesmässig och personlig utveckling. Som adept ingår man under nio månader i ett program som ger mycket inspiration och eftertanke. Mentorsamtalen sker helt med fokus på adepten och bygger på adeptens målsättning och önskan. Samtalen är helt konfidentiella. Genom mentorprogrammet ges även möjlighet att knyta nära kontakt med hela gruppen som ingår i programmet. Alla mentorer och adepter träffas vid fem gemensamma föreläsningar under programmets gång. Dessutom finns hela Zontas nätverk av kvinnor i ledande befattningar i Sverige och internationellt som tillgång för programmets deltagare. Utvärderingen av hur adepter och mentorer uppfattade Mentorprogrammet gav 7.8 av 8 möjliga poäng. Kostnaden för programmet är 2013/ kr om arbetsgivaren betalar, kr om adepten betalar privat. Överskottet från programmet går till klubbens andra projekt för att stödja kvinnor, lokalt och internationellt. För närvarande är detta program det enda i sitt slag i Sverige och troligen i hela Zontavärlden. Det har uppmärksammats på flera håll inom Zonta såväl i distriktet som internationellt och vi gör vårt bästa i klubben för att sprida information och entusiasm kring det för att inspirera till fler liknande program på andra håll. Mentorprogrammets initiativtagare var Sara Henryson och Yvonne Thunell med stöd från många Zontamedlemmar i vår och andra Zontaklubbar. Styrgrupp sedan 2008 är Sara Henryson, Agneta Siberg och Gunhild Sällvin. 17

18 Projekt Anti-trafficking/Marta resurscenter Marta startades i maj 2000 som ett resultat av ett samarbete mellan det svenskfinska kvinnonätverket Martha och lettiska kvinnoorganisationer. Det är ett resurscentrum som koordinerar olika samarbeten mellan kvinnliga NGO s och statliga institutioner både nationellt och internationellt. Martas syfte är att stärka kvinnors rättigheter och förbättra deras socioekonomiska situation i Lettland. Under flera år drev Marta ett så kallat Call Center med ett starkt anti-traffickingfokus dit kvinnor kunde ringa om de hade frågor kring att arbeta utomlands. Marta erbjöd även kostnadsfritt bland annat juridisk och ekonomisk rådgivning, kontakt med psykolog, presentationskurser vid jobbintervjuer och språkkurser. Under de senaste åren har Marta drabbats hårt av den finansiella krisen i Lettland och har därför tvingats stänga call center-verksamheten. Fokus har därmed flyttats något och inriktas mer på att motverka våld i hemmet, som är ett stort och ofta dolt problem i Lettland Zonta Stockholm VI började stödja Martas verksamhet 2007 och har tom maj 2010 betalt ut kronor, varav kr av klubbens egna medel under Cirka hälften av det totala beloppet utgör gåvor från andra Zontaklubbar och två privata donatorer. Styrgrupp för Martaprojektet: Rosy Jauckens Falkman, Li Malmström och Katarina Hamnström Projekt Tjejzonen Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars målgrupp är tjejer mellan år i Stockholm med omnejd. Tjejzonen startade mars Tjejzonen arbetar för jämställdhet och mot rasism, våld, mobbing, förtryck och missbruk. Arbetet är inriktat på att - stärka tjejernas självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva - ge dem möjlighet att använda sig av sin kreativitet till personlig utveckling - få dem att känna att de behövs och har en plats i samhället - få dem att våga lita på vuxenvärlden - stimulera till att inhämta kunskaper och utbilda sig. Föreningen erbjuder storasystrar, mentorer, plugghjälp, stödsamtal, chatt och mailstöd till tjejer som har behov av extra stöd. Inom Tjejzonen finns även Ätstörningszonen som liksom grundverksamheten erbjuder stöd via chatt, mail och samtal. Tjejzonens verksamhet stöds bland annat av World Childhood Foundation, Socialstyrelsen och Stockholms stad. Zonta Stockholm VI började stödja Tjejzonen 2008/09 och har tom maj 2010 betalt ut kronor, varav kr under detta verksamhetsår. Tjejzonens Terapifond Denna fond är till för tjejer i åldersgruppen som av egen vilja och kraft söker hjälp och förändring genom psykoterapi för att forcera sina egna hinder till att må bra. Fonden vänder sig inte till tjejer i akut kris. Terapifonden är ett samarbete mellan Tjejzonen och Psykoterapistiftelsen. I dagsläget går två tjejer i terapi. Det kostar kr att ha en tjej i terapi i ett år. Bidraget från Zonta på kr ger en tjej möjlighet att försöka komma vidare i sitt liv och tillsammans med andra bidrag ges ytterligare en tjej möjligheten. Storasysterprojektet Storasyster är en tjej som man kan prata med, någon som man kan få stöd av och bli peppad av. Storasysterprojektet handlar om personlig utveckling och om att bli sedd och förstådd för den man är. Storasysterprojektet fokuserar på varje tjejs positiva kraft tjejkraft och vi vill bidra till ökat självförtroende och ökad självkänsla hos unga tjejer. Storasysterprojektet vänder sig i första hand till tjejer i högstadieåldern. Det startades 2007 som ett pilotprojekt. Under året har 55 par träffats; 37 par i projektet och övriga kvar från projektet De träffas varannan vecka 1-2 tim antingen i Tjejzonens lokaler eller ute på 18

19 stan. Lillasystrarna är mellan 12 och 24 år men de flesta tjejer är år gamla. Storasystrarna är mellan 20 och 35 år. Zonta VI har bidragit med kr vilket för projektet inneburit att paren har kunnat göra en extra rolig aktivitet när de avslutar som t.ex. båtresa till Sandhamn, gå på musikal, avslutningsmiddag. Att avsluta sin relation efter att ha träffats 1-1,5 år skall både firas och sörjas och då kan en önskad aktivitet ge en extra krydda. Styrgrupp för Tjejzonen: Daina Alksnis Lundberg och Anita Svensson Hand in Hand Hand in Hand är en utvecklingsorganisation med huvudsäte i Indien. Verksamheten är inriktad på att lyfta marginaliserade människor ur fattigdom via ett holistiskt arbete inom fem olika huvudområden: att få barnarbetande barn tillbaka till skolan, hälsoarbete, stöd för ITutveckling och demokrati, miljöprojekt med fokus på vattenförsörjning och sopsortering samt arbete för att förstärka familjernas inkomstmöjligheter, främst via utbildning och träning av kvinnor i entreprenörskap. I november 2009 hade Hand in Hand tränat över kvinnor att bli entreprenörer. Över små familjeföretag har startats via dessa kvinnor. Målet är 1,3 miljoner jobb år Med bidrag på kr från Zonta Stockholm VI under 2009/2010 kunde Hand in Hand utbilda och träna fler kvinnor i entreprenörskap och hjälpa till att starta 31 nya små familjeföretag i Tamil Nadu-regionen i Indien. Tack vare klubbmedlemmen Christina Baines, Indiska Magasinet, har vi i klubben haft en unik möjlighet att följa upp verksamheten och se vad som händer på plats. Styrgrupp för Hand in Hand: Christina Baines KLUBBENS INTERNA PROJEKT Varumärkesprojektet Varumärkesprojektet, som inleddes verksamhetsåret 2007/2008, avslutades 2009, men följdes upp Målsättningen är att inkorporera löftet så att det blir en naturlig del av klubbens verksamhet. Projektet har drivits vidare i två underprojekt: introduktion av nya medlemmar och pr-plan för att göra varumärket mer känt externt. Varumärkesprojektet har arbetats fram av klubbens medlemmar under ledning av Åsa Myrdal Bratt. Fokus har varit på det önskade framtida varumärkeslöftet inom ramen för Zontas vision och med utgångspunkt från dem som vi vill ha som våra mest lojala medlemmar i Stockholm Zonta VI. Först fastställdes den önskade varumärkesbilden, dvs hur vi vill uppfattas av nuvarande och potentiella medlemmar framöver. Här har vi svarat på frågor som: Vilka vill vi ha som våra mest lojala medlemmar och vilka värderingar är viktiga för dem (och oss)? Vilken är medlemsnyttan? Hur ska det kännas att vara medlem i Zonta Stockholm VI? Vilken personlighet har vår klubb? Utifrån den önskade varumärkesbilden har vi utvecklat ett varumärkeslöfte, eller medlemslöfte, för klubben: Zonta Stockholm VI erbjuder en möjlighet för kompetenta och engagerade kvinnor att påverka, nätverka och ta del av kvinnors gemenskap. Våra kärnvärden är delaktighet, handlingskraft och inspiration. I nästa steg diskuterade vi i workshopform vad som krävs för att vi ska kunna leva upp till vårt löfte. Slutligen har medlemmarna prioriterat bland förslagen vilket resulterat i fokus på introduktion av nya medlemmar och att göra Zonta som varumärke mer känt externt. Vi ska också arbeta mer med internationella projekt på lokal nivå och målmedvetet rekrytera en spännande mix nya medlemmar till klubben. Som ett steg på vägen ombads alla medlemmar skicka in förslag på tre personer man gärna vill se som medlemmar i klubben till invalskommittén som tar detta vidare till konkreta förslag. I januari 2012 gjorde klubben en uppföljning av resultatet, tre år efter att klubbens Varumärkesprojekt slutrapporterades 2008, där medlemmarna fick göra en utvärdering av 19

20 klubbens utveckling och verksamhet på samma grunder som inför projektet, mot de formulerade kärnvärdena delaktighet, handlingskraft och inspiration. Varumärkeslöftet eller medlemslöftet formulerades då som: För kompetenta och engagerade kvinnor erbjuder nyfikna, varma och handlingskraftiga Zonta Stockholm VI...en möjlighet att påverka, nätverka och ta del av kvinnors gemenskap.som gör att de känner sig delaktiga, inspirerade och välkomna. Under verksamhetsåret har vi fortsatt att arbeta för att löftena ska vara en naturlig del av klubbens verksamhet genom att - arbeta aktivt med introduktion av nya medlemmar, - aktivt initiera diskussioner och idéutbyten för klubbens möten och inriktning - att fortsatt driva vårt mentorprogram, som genomförts varje år sedan att delta aktivt i arbetsgrupp, sponsorplanering och styrgrupp för galan GoZonta 2013, uppbackat av engagemang från hela klubben - delta i gemensamma aktiviteter med andra klubbar i Stockholmsområdet - bidra med en tre gånger högre summa än tidigare år till den Stockholmsgemensamma rekryteringen och utdelningen av YWPA-stipendiet, i ett försök att öka stipendiets attraktionskraft. Genom vårt bidrag med 10 tkr, kunde Stockholmsklubbarna dela ut en total stipendiesumma på 3x10tkr. Vi arrangerade dessutom den gemensamma stipendieutdelningen vid ett av våra klubbmöten. - aktivt uppmana medlemmarna att ta med diskussionen om Zontas syften till andra miljöer Vårt löfte Personlighet Värderingar Nyfiken, varm, handlingskraftig Kompetens, empati, engagemang Emotionella belöningar Delaktig, inspirerad, välkommen Funktionell nytta Möjlighet att påverka, nätverka och ta del av kvinnors gemenskap Attribut Martha, mentorprojektet, inspirerande klubbmöten, deltagande på distriktsmöten, zontarosen Ansvarig: Åsa Myrdal Bratt Nya kriterier för lokala projekt Zonta Stockholm VI stödjer projekt ekonomiskt på två sätt: På den internationella arenan stödjer vi projekt genom Zonta International, huvudsakligen genom obligatoriska avgifter 20

Verksamhetsberättelse för Distrikts 21 area 05 Zonta International

Verksamhetsberättelse för Distrikts 21 area 05 Zonta International Verksamhetsberättelse för Distrikts 21 area 05 Zonta International 1 juni 2012 31 maj 2013 Area 05 består av följande klubbar. 1063 Eskilstuna Zontaklubb 1478 Flen-Malmköping Zontaklubb 1152 Höglandet

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandboken är framtagen av Bodil Ström Holst Annika Terner Irene Jankowiak I Eva Pärt Enander I Förord På Zontas internationella hemsida samt på Zonta

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend 2013-01-17 ÖREBRO IWC D 234 International Inner Wheel Sweden Månadsbrev 7-8 Verksamhetsåret 2012-2013 Årets tema: Be A Friend President: Margareta Worge Sekreterare: Lisbeth Wiker God fortsättning på det

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192)

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) PROTOKOLL 2011/12-1 1(4) Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Plats: Täby Park Hotell, Täby Datum: 26 november 2011 Närvarande: Anita Westerström, Helena

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 10 2012 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Skövde Datum: tisdagen den 19 december 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer