Marknadsintroduktion Estland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsintroduktion Estland"

Transkript

1 2009

2 Förord Den geografiska och kulturella närheten, EU medlemskap, bra språkkunskaper, en högt utbildad arbetskraft, låga kostnadsnivåer, bra logistik och en stark IT-utveckling har gjort Estland till ett prioriterat val för många svenska företag som vill etablera sig i Baltikum. Idag finns många starka svenska varumärken och företag på plats t.ex. Lindex, Löfbergs Lila, Swedbank, SEB Ragn-Sells, Sweco, ONOFF, Polarn & Pyret, Tele2 och Make Up Store. Förutom svenska företag inom detaljhandeln har den snabba utvecklingstakten även skapat ett stort behov av expertis inom teknik, hälsa och miljö. Trots att masstillverkningen till stora delar har flyttats längre österut kvarstår Estland som ett attraktivt produktionsland År 2003 fanns det totalt 680 svenskägda företag i Estland, idag finns det mer än 1300 och trenden ser ut att hålla i sig. Estland är en intressant närmarknad som många svenska företag numera definierar som sin hemmarknad. Det är numera inte ovanligt att svenska företag väljer att förlägga styrelsemöten och olika konferenser i Tallinn. På sommaren lockar Tallinn samt Estland många vackra sandstränder och kring jul den traditionella julmarknaden i Tallinn. Även om du ännu inte bestämt dig för att göra affärer i Estland så är landet definitivt värt ett besök. Ni kommer inte att bli besvikna. Välkomna! Läsanvisning Denna marknadsintroduktion har en sådan struktur att alla läsare skall kunna få behållning av den både de som vill ha en heltäckande bild av den estniska marknaden och de som bara vill göra djupdykningar inom specifika områden. Även om avsnitten följer en logisk ordning kan varje avsnitt läsas för sig utan att förlora värde för läsaren. Nedan följer en kort beskrivning av respektive avsnitt för att ge läsaren en överblick av strukturen och de olika delarnas innehåll. Avsnitt 1, Allmänt om Estland, ger en övergripande bild av Estland, dess historia, politik och andra områden som är relevanta för att kunna skapa sig en generell bild av landet. Avsnitt 2, Ekonomi och näringsliv, beskriver bl.a. Estlands makroekonomiska situation och näringslivets struktur på ett övergripande sätt. Avsnitt 3, Att göra affärer på den estniska marknaden och Avsnitt 4, Importförhållanden, transporter, betalningar, juridiska frågor etc. innehåller information om marknaden som kan vara nyttig för svenska företagare att ta del av innan de gör affärer på den estniska marknaden. Avsnitt 5, Reseinformation: praktiska råd och upplysningar, är en snabbguide för förstagångsbesökaren i Estland som besvarar många av de frågor svenskar har innan de besöker landet. Avsnitt 6, Nyttiga adresser m.m. Avsnitt 7, Estland på Internet och i tidningar Henrik Avasalu, Kontorschef, Estland Tallinn, juni

3 Innehåll Allmänt om Estland Faktaruta Inledning Klimat Naturtillgångar Befolkning Språk Religion Historia Forntiden Medeltiden Svensktiden Ryska tiden Självständighetsperioden Sojvetockupationen Den sjungande revolutionen Åter självständighet Kultur Utbildning Politik Inrikespolitik Utrikespolitik Massmedier Tryckt media TV och radio Levnadsstandard 11 2 Ekonomi och näringsliv Faktaruta Inledning Ekonomisk politik och näringspolitik Näringslivets struktur Industrin Servicesektorn Offentlig sektor Arbetsmarknad Kredit- och kapitalmarknad Investeringar Svenska investeringar i Estland Handel Handelspolitik Handelsutbyte Utrikeshandel Svenska företag i Estland Utvecklingssamarbetet med Estland 15 3 Att göra affärer på den estniska marknaden Inledning Distributionsnät Försäljningskanaler och säljkanaler Lokal representation Nyetablering Legotillverkning Reklam och media 17 3

4 3.8 Mässor och utställningar Offentlig upphandling, anbudsförfrågan Konkurrensförhållanden Krav på den svenska exportören Kommersiella särdrag Exportrådet Tallinn Sveriges ambassad Svenska handelskammaren i Estland 19 4 Importförhållanden, transporter, betalningar, juridiska frågor etc Inledning Tullar Andra importavgifter Mervärdesskatt Restriktioner Importrestriktioner Valutarestriktioner Dokumentkrav Handelsfaktura Ursprungsintyg Godstransporter Inrikes transporter Hamnförhållanden Lagringsmöjligheter Märkning Produktkrav Varuprover Betalnings- och kreditfrågor EU:s struktur- och sammanhållningsfonder Kreditupplysningar Indrivning av fordringar Etablering Konkurrensregler Priskontroll Utländsk dom eller skiljedom Agent och återförsäljaravtal Skatteregler Viktiga avtal med andra länder 22 5 Reseinformation: praktiska råd och upplysningar Inledning Pass Resor till Estland Resor inom landet Telekommunikationer Postväsende Tolk och översättningshjälp Valuta Kreditkort Säkerhetsfrågor Vaccinationer 24 4

5 5.12 Om man blir sjuk Olycksfall Presenter Dricks Prisnivå Mått, vikt, tid, el Affärs- och kontorstider Helgdagar, semestertid Om man har en dag över Hotell Restauranger 26 6 Nyttiga adresser m.m Telefonförbindelser Sverige-Estland Nummerupplysning Sveriges representation i Estland Estlands representation i Sverige 27 7 Litteratur, Estland på internet och i tidningar Internet Tidningar 29 5

6 Allmänt om Estland Estland är en parlamentarisk republik med cirka 1,4 miljoner invånare. Med sina km² är landet ungefär lika stort som Danmark. Det officiella språket är estniska, ett språk som hör till den finsk-ugriska språkfamiljen 1.1 Faktaruta Estland är ett av Europas mindre länder med sina km² yta (något större än Danmark). Av arealen upptas 25 % av åkermark, 40 % av skog och 30% av myrar och sankmarker 1,37 miljoner invånare varav 25 % är ryssar Urban befolkning 69% Huvudstaden Tallinn (grundad 1154) har ~ invånare. Andra större städer är Tartu, Narva, Kohtla-Järve och Pärnu Ryska och engelska är de vanligaste utländska språken i landet Klimatet liknar det svenska med kalla vintrar och behagliga somrar Viktiga naturtillgångar är oljeskiffer och torv Estland är medlem av både EU och NATO Esterna är vänligt inställda till internet. Landet har den högsta internetpenetrationen i Baltikum och cirka 90 % av alla bankärenden görs elektroniskt. Bild 1. Karta över Estland (Källa: 1.2 Inledning Estlands kustlinje är km lång och landets skärgård utgörs av öar, varav de största är Saaremaa (Ösel), Hiiumaa (Dagö), Muhu (Moon) och Vormsi (Ormsö). I landet finns sammanlagt sjöar, varav Peipsi Järv är den största. Det estniska landskapet är flackt, med undantag för de sydöstra delarna. Det högsta berget är Suur Munamägi som sträcker sig 318 m.ö.h. 6

7 I de stycken som följer behandlas bl.a. landets historia, kultur och politiska scen. 1.3 Klimat I januari är medeltemperaturen i kuststaden Tallinn -5,5 grader och i juli 16,6. I inlandet är temperaturskillnaderna mellan årstiderna större. Nederbörden är ca 600 mm per år. 1.4 Naturtillgångar Estlands viktigaste naturtillgångar är skog, oljeskiffer, fosforit, torv och mineraliska byggnadsmaterial som t.ex. sand, grus, kalksten, lera, dolomit och byggnadssten. Oljeskiffern utvinns i Kohtla-Järve-distriktet och används för energiproduktion. Denna energi används inom landet men exporteras även till Ryssland och Lettland. Estland har inga kärnkraftverk. 1.5 Befolkning Det område som idag utgör Estland har varit befolkat i år och har ca 1,4 miljoner invånare. Av dessa är ~65 procent ester och den övriga gruppen huvudsakligen rysktalande (ryska medborgare, ukrainare, vitryssar m.fl.). Majoriteten av den rysktalande befolkningen invandrade under den sovjetiska ockupationen och är koncentrerad till den nordöstra delen av landet samt till Tallinn. Dessa områden är segregerade med avseende på språkgrupperna, men mindre så i Tallinn. Ett omfattande statligt program för integration av de ryskspråkiga som valt att stanna i landet genomförs med bland annat språkundervisning. 1.6 Språk Officiellt språk i Estland är estniska, vilket tillhör den finsk-ugriska språkgruppen och är besläktat med finskan och ungerskan. Ester och finländare kan kommunicera med varandra, så länge man håller sig på en enkel nivå. Det estniska språket har 14 kasus. En annan egenhet är att det finns tre längder på konsonanter och vokaler. Ofta hävdas att ordet lagom bara finns på svenska, men det estniska ordet paras har samma betydelse. De flesta talar ryska. Kunskaperna i engelska är goda, framför allt i städerna och bland den yngre befolkningen. Den äldre generationen ester behärskar ofta tyska. Många ester talar dessutom finska och ett fåtal även svenska. 1.7 Religion Huvudreligionen är luthersk, men det bör tilläggas att ett stort antal ryskortodoxa församlingar finns representerade i landet. Kyrkliga högtider firas och man har i princip samma helgdagar som i andra länder med luthersk religion. 1.8 Historia Estlands historia är intimt förknippad med Sveriges och en period i historien kallas t.o.m. svensktiden då Estland var under Svenskt styre Forntiden De äldsta lämningarna av bosättningar är gamla. De estniska folkgrupperna levde som fria bönder och fiskare utan egentlig överhöghet fram till vikingatiden. Estniska vikingar lär ha plundrat Sigtuna 1185 och tagit med sig Sigtunas stadsportar Medeltiden Under 1000-talet och tre sekel framöver invaderades landet av danskar, tyskar, polacker, svenskar och ryssar. Kristendomen infördes i Estland i början av 1200-talet genom de tysk-danska korstågen. År 1219 besegrade danskar esterna varvid, enligt sägnen, den danska flaggan Dannebrogen föll ner från himlen. Esterna gjorde flera uppror, det sista slogs ned Estland såldes därefter av Valdemar IV Atterdag till den Tyska Orden. 7

8 Som medlem i Hansan blomstrade Tallinn, eller Reval, som staden hette på tyska. De estniska bönderna var formellt inte livegna, hade en dålig rättslig ställning och utgjorde arbetskraft åt de tyska storgodsägarna Svensktiden 1558 anföll den ryske tsaren Ivan den Förskräcklige Estland, vilket ledde till avrättningar och deportationer; i historiska källor omnämnt som obeskrivligt barbari. Två år senare begärde Tallinns styresmän hjälp av svenskarna. Ryssarna besegrades efter många års krigande och vid freden i Stolbova fick Sverige bland annat norra Estland. Genom frederna i Altmark 1626 och Brömsebro 1645 kom hela Estland och en stor del av Lettland under svenskt styre. Den svenske kungen Gustav II Adolf grundade universitetet i Tartu (Dorpat) år Svenskarna praktiserade inte livegenskap och inskränkte den tyska och svenska adelns makt. Böndernas rättsliga ställning förbättrades, kyrkan organiserades efter svenskt mönster och likaså domstols- och skolväsendet. En hel del svenska adelsfamiljer har sina rötter i Estland, t.ex. von Essen, Fersen, Krusenstern, von Rosen, Taube, von Uexkull, Wachtmeister, Wrangell Ryska tiden Sverige och Karl XII segrade över ryssarna vid Narva år 1700 under Stora nordiska kriget. Det gick sämre i Poltava 1709 och redan året därpå föll Estland i ryska händer. Landet förlorade en stor del av befolkningen och många utav Tartus och Narvas invånare deporterades till Ryssland. För att säkra en fungerande administration lät den ryska tsaren den balttyska adeln behålla sina privilegier. Ryssarna införde livegenskap 1739, och den avskaffades först Myndighetsspråket var under tiden fram till 1889 tyska, sedan ryska. Den första boken på estniska trycktes 1535, men det estniska språket i allmänhet kom i bruk som skriftspråk först under mitten av 1800-talet. Samtidigt tog en nationell väckelse fart, speciellt inom kulturlivet Självständighetsperioden Under första världskriget, den 24 februari 1918, förklarades Estland självständigt. I frihetskriget fick Estland kämpa hårt mot ryska bolsjeviker innan freden slöts i Dorpat (Tartu) I denna erkände Ryssland för evig tid Estlands självständighet. Estland slogs även mot tyska trupper, som ville upprätta tyskvänliga lydregimer i Estland och Lettland. För att undanröja kommunist hotet genomfördes en radikal jordreform i början av självständighetsperioden. Den tysk-baltiska adeln, liksom andra godsägare, fråntogs sina egendomar och jorden delades främst ut till dem som tagit aktiv del i frihetskriget. Viss politisk instabilitet rådde dock: 1924 iscensattes ett kommunistiskt kuppförsök som snabbt slogs ner upplöstes parlamentet för att undanröja hot om maktövertagande från ultranationalister som krävde en starkare presidentmakt. En ny grundlag trädde i kraft Den självständiga republiken Estland utvecklades, ovan nämnda händelser till trots, i alla avseenden gynnsamt. Ett omfattande socialförsäkringssystem byggdes upp. Minoriteterna, däribland den svenska, garanterades långtgående skydd genom representation i parlamentet, egna skolor och tidningar Sovjetockupationen Molotov-Ribbentrop-pakten som undertecknades 1939, och dess hemliga klausuler innebar slutet för Estlands självständighet. Landet ockuperades av Sovjet 1940, tyskarna var ockupationsmakt , varefter man blev en del av Sovjetunionen. Perioden 1940 till 1953 anses vara den blodigaste och mest tragiska i landets historia. Landet förlorade 25 procent av sin befolkning. De största deportationerna genomfördes sommaren 1941 samt våren Den senare drabbade huvudsakligen bönder, som motsatte sig kollektivisering. På landsbygden pågick skogsbrödernas gerillakrig fram till Efterkrigstiden präglades av en tvångsindustrialisering med påföljande inflyttning av ryssar. Under 1960-talet liberaliserades förhållandena, för att åter försämras under och början av 1980-talen. Kommunistpartiet försökte att kontrollera och leda hela samhällsutvecklingen. Som instrument i denna 8

9 strävan och för att hålla befolkningen under kontroll gavs KGB fria händer. Kontakter med utlandet var hela tiden starkt begränsade för Estlands befolkning Den sjungande revolutionen I samband med Michail Gorbatjovs makttillträde påbörjades en liberalisering av hela Sovjetunionen i form av glasnost och perestrojka. Liberaliseringarna återspeglades först i kulturlivet, och senare restes också krav på ekonomiskt oberoende och politisk självständighet. Estland begärde aldrig att få lämna Sovjetunionen, istället krävde man att Sovjetockupationen skulle upphöra. Frihetskampen gick under benämningen den sjungande revolutionen, eftersom det var en revolution utan blodspillan man använde sången som vapen. Människomassor på upp till personer, halva den dåvarande befolkningen, samlades till manifestationer för självständighet Åter självständighet I samband med upplösningen av Sovjetunionen 1991 tog Estland tillfället i akt att åter utropa Republiken Estlands självständighet, den 20 augusti. Därefter sommaren 1992 antog Estland en ny konstitution och val av president. Parlamentsvalet hölls ett par månader senare. Bland de viktigaste uppgifterna för landet var att befästa sin plats bland världens nationer. Estland återupptog därför snabbt sitt medlemskap i FN och blev även medlemmar av Europarådet och flertalet internationella organisationer och förbund. Det estniska samhället har sedan 1991 genomgått fullständig förnyelse och förändring. Från att ha varit ett land med ett slutet och totalitärt samhälle, är Estland idag ett öppet och demokratiskt land med marknadsekonomi. 1.9 Kultur Estland har ett rikt kulturliv. Den traditionella kulturen har starka band till de nordiska länderna och den tyska kultursfären. De mest kända nationella kulturyttringarna är sång- och dansfestivalerna med så många som sångare och över åskådare! Till kulturevenemangen hör också Black Nights Film Festival som går av stapeln varje höst i Tallinn, Tartu och Viljandi. Även Jazzfestivalen Jazzkaar och ölfestivalen Õllesummer anordnas varje år sommartid. Tallinns stad har ett utbud av kulturella aktiviteter och institutioner som anstår en huvudstad: Här finns bland annat nationaloperan, moderna biografer, flera teatrar, konstmuseer och gallerier. I början av 2006 invigdes Estlands nationella konstmuseum KUMU, beläget i Tallinn. Museet är ett spektakulärt bygge ritat av den finske arkitekten Pekka Vaapavuori och innefattar ett komplett utdrag ur Estlands konsthistoria Utbildning Utbildningsväsendet i Estland håller hög standard. Hela undervisningssystemet har genomgått en grundlig förändring efter självständigheten och läroplanerna har anpassats till nya krav. Ett led i anpassningsarbetet är bland annat att informationsteknologi på grundskolenivå introducerats. Den grundläggande utbildningen är nio år, därefter följer tre års gymnasieutbildning. Efter gymnasieutbildningen kan man söka sig vidare till universitet och högskolor. Landets största och viktigaste högre läroanstalt universitetet i Tartu grundades 1632 av Gustav II Adolf. Andra högre läroanstalter är Tallinns Tekniska Universitet, Tallinns Pedagogiska Universitet, Tallinns Konservatorium, Tallinns Konstakademi, Tartus Jordbruksuniversitet samt ett antal privata högskolor såsom Estonian Business School. Man satsar mycket på utbildningar inom ny teknik och har för detta ändamål bland annat grundat ett IT-college. Universitet och högskolor har täta utlandskontakter med t.ex. Sverige bland annat genom utbytesprogram för studenter. Ett problem som nyligen lyfts upp på den politiska dagordningen är bristen på bra yrkesutbildningar. Att åtgärda detta och få folk att söka sig till yrkesutbildningar i viss mån istället för till universiteten kommer med stor sannolikhet att tillhöra prioriteringarna inom utbildningspolitiken de kommande åren. Även bristen på utbildade IT-specialister har uppmärksammats den 9

10 senaste tiden. IT-specialister hör till den mest eftertraktade yrkeskategorin i Estland Politik Inrikespolitik Presidenten är Estlands statschef och mandatperioden är fem år. Nuvarande presidenten, Toomas Hendrik Ilves, valdes i september 2006 och efterträdde Arnold Rüütel. Föregående president till Rüütel var Lennart Meri som ansågs vara det förra århundradets främste statsman i de baltiska staterna. Lennart Meri gick bort i mars 2006 efter en längre tids sjukdom. Nästa presidentsval hålls i september Det politiska landskapet i Estland har sedan självständighetens återupprättande rymt ett stort antal partier och partigrupperingar. Regeringsskiften har varit en relativt vanlig företeelse även mellan parlamentsvalen. Det estniska parlamentsvalet, Riigikogu, hålls vart fjärde år. I mars 2007 segrade det liberala Reformpartiet under sittande statsministern Andrus Ansip, med 27,7 procent av rösterna, tätt följt av Centerpartiet som fick 26,2 procent. Totalt fick sex partier mandat. Dessa var Estniska Centerpartiet, Fosterlandpartiet (IRL), Estniska Reformpartiet, Estniska Folkunionen, de Gröna och Socialdemokraterna. För andra gången i rad sedan 1991 fick inget etniskt ryskt parti mandat. Kommunala val hålls vart tredje år. Det senaste valet hölls i oktober 2005, vilket blev en stor framgång för Centerpartiet och dess partiledare Edgar Savisaar. Nästa kommunval hålls hösten I fokus för den inrikespolitiska debatten står den ekonomiska politiken som under 1990-talet varit mycket liberal. Arvet efter den sovjetiska ockupationen, EU-anpassningen och NATO-medlemskapet medför att stora insatser och investeringar krävs för förnyelse av bland annat infrastruktur och offentlig administration. I regeringsprogrammet från mars 2003 understryks behovet av ett fortsatt liberalt och företagsvänligt ekonomiskt klimat med låga, icke-progressiva skatter. På utgiftssidan i statsbudgeten prioriteras bland annat den regionala fördelningen, och särskilda program planeras för de ekonomiskt och socialt mer utsatta regionerna där arbetslöshetssiffrorna är höga. Dessvärre är den sociala sektorn väldigt eftersatt, även om en politisk opinion för ett socialt skyddsnät så smått börjar märkas Utrikespolitik Estlands överordnade utrikespolitiska prioriteringar har under lång tid varit att uppnå ett fullvärdigt EU- och NATO-medlemskap, mål som nåddes under år Europeiska Unionen Folkomröstning om huruvida Estland skulle gå med i EU hölls under hösten En stor majoritet - hela 67 procent - röstade för ett medlemskap. Medlemskapet började gälla från och med den 1 maj I väntan på folkomröstningen om EU pågick ett omfattande arbete i syfte att anpassa Estlands lagstiftning till EU: s, och förbereda administrationen för medlemskapet. Genom EU-program för kandidatländer har hittills ett omfattande stöd getts till Estland. Även efter medlemskapet har esterna höga förväntningar på ekonomiskt stöd ifrån EU och dess strukturfonder. Dessa har varit tillgängliga för ansökan sedan januari Estland arbetar även för att gå med i EMU. Estland förberedde sig initialt för att anta euron som valuta från och med 1 januari, 2007, men den höga inflationstakten i landet satte dock stopp för det estniska valutabytet. Det är idag oklart när Estland kommer att anta euron, troligt är dock att detta sker tidigast WTO Estland är medlem i WTO sedan 13 november år 1999, efter att detta under en lång tid utgjort ett viktigt mål för utrikespolitiken. 10

11 NATO Estland gick den 29 mars 2004 med i NATO. Sverige har under hela talet, liksom de andra nordiska länderna, starkt bidragit till att förbereda Estland för både NATO- och EU-medlemskap. Detta har skett genom ett så kallat säkerhetsfrämjande samarbete, för att underlätta uppbyggnaden av ett demokratiskt totalförsvar och en förstärkning av rättsstatens strukturer. Ett exempel är det svenska stödet till etablerandet av en effektiv gränskontroll och till ett av Sverige etablerat nätverk för att bekämpa organiserad brottslighet i Östersjöområdet. En del av det svenska stödet har kanaliserats i sambaltiska projekt, bland annat det av Sverige ledda projektet Baltic Defence College, som är en gemensam baltisk försvarshögskola i Tartu, Estland Massmedier I Estland råder full yttrande- tryck- och mediafrihet. Under 2008 rankade organisationen Reportrar utan gränser (RSF) Estland på 4: e plats bland världens länder med avseende på pressfrihet. Även Sverige rankas på 7: e plats i samma undersökning TV och radio Estnisk TV har en statlig och två privata rikstäckande kanaler; Eesti Television (ETV) (statlig), Kanal 2 och TV 3. Kanal 2 och TV 3 är helt finansierade via reklamintäkter medan ETV är statligt finansierad. Det statliga Estlands radio har flera kanaler. Det finns därutöver ett stort antal privata rikstäckande och regionala radiostationer. Många av dem är reklamfinansierade. I landets norra delar kan man med vanlig antenn se svensk TV via Finland Levnadsstandard BNP per capita var EUR under 2008, att jämföras med ca EUR i Sverige (fasta priser). Prisnivån i landet ligger generellt runt % under den svenska. Under de senaste åren har snabb ekonomisk tillväxt medfört ökad levnadsstandard och stigande löner för stora delar av befolkningen. Välståndet är dock ganska ojämnt fördelat. Det är främst bland den yngre generationen samt i de större städerna som den ökade levnadsstandarden märks Tryckt media De största dagstidningarna är Eesti Päevaleht och Postimees. Den viktigaste veckotidningen är Eesti Ekspress. Bland affärstidningar är Äripäev (den estniska motsvarigheten till Dagens Industri) störst. Den viktigaste ryskspråkiga tidningen är Estonija. Därutöver finns ett stort antal regionala dagstidningar, veckotidningar, facktidningar och tidskrifter. Nyhetsbyrån Baltic News Service (BNS) och Baltic Business News (BBN) tillhandahåller dagligen engelska bulletiner på Internet. 11

12 2 Ekonomi och näringsliv Estlands förvandling från planekonomi till en marknadsekonomi har gått lika snabbt och varit lika radikal, som den politiska omvandlingen har varit. Medlemskapet i EU har utan tvekan ytterligare ökat det stora utländska investeringsintresset för landet och givit marknaden en legitimitets- och kvalitetsstämpel 2.1 Faktaruta BNP, 2008 (mrd EUR, fasta priser) BNP/Capita, 2008 (EUR) BNP tillväxt, 2008 (procent) Inflation, 2008 (procent) Arbetslöshet, april 2009 (procent) Medellön/manad, Q (EUR) Estland 16,5 306 Sverige ,6 2,4 6,9 3,3 13,9 8,5 776 Ca 2600 Tabell 1. Faktaruta: Statistik 2008 (Källor: Statistical Office of Estonia, Eesti Pank, Hansapank, SCB, Riksbanken, Eurostat) 2.2 Inledning Riktlinjerna för den ekonomiska politiken har bland annat innehållit ingredienser som en strikt valuta- och penningpolitik, en balanserad budget, frihandel, privatisering av tidigare statliga bolag och industrier, samt ett borttagande av statliga subventioner. Den numera starka kopplingen till den internationella ekonomin gör att en eventuell konjunkturavmattning i världen även drabbar Estland. Sedan självständigheten har ett stort antal nya bolag bildats. Praktiskt taget all ekonomisk verksamhet bedrivs i privat regi. Estlands konkurrensfördelar ligger bland annat i att man har en högutbildad befolkning. Därtill råder - ett med svenska mått mätt gynnsamt löne- och kostnadsläge. Under de senaste 2 åren har Estland också gått mot att bli en växande konsumtionsmarknad. Ytterligare fördelar är det geografiska läget som erbjuder isfria hamnar, vilket är betydelsefullt för handeln mellan Europa och Ryssland. 2.3 Ekonomisk politik och näringspolitik Målsättningen med den ekonomiska politiken har varit att landet snabbt skall integreras med Västeuropa, att ägandet fortsatt skall vara i privata händer och att det företagsvänliga klimat man byggt upp skall upprätthållas. Statliga bidrag är begränsade till ett minimum. Resultatet av valet 2003 kan ses som en garant för att t.ex. reglerna kring bolagsbeskattning kommer att bestå: I Estland beskattas inte företagsvinster så länge vinstmedlen återinvesteras i företagen. Samtidigt skattas både kapitalvinster och privatinkomst med en fördelaktig såkallad plattskatt, som Estland var det första landet i värden att införa Enligt Index of Economic Freedom, en sammanställning över världens friaste ekonomier sammanställd av den konservativa amerikanska stiftelsen The Heritage Foundation och The Wall Street Journal, rankades Estland som nummer tretton år Faktorer som tagits med i bedömningen är handel, 12

13 skattetryck, utländska investeringar, löner, priser, bank- och finansmarknad samt förekomsten av en svart marknad. 2.4 Näringslivets struktur Industrin Till verkstads- och metallindustrin räknas de tre grenarna metallförädling, maskintillverkning och tillverkning av fordon och reservdelar. Industrin som helhet exporterar ungefär två tredjedelar av sin produktion, vilket indikerar att både produkter och anställda håller en konkurrenskraftig kvalitetsnivå. Antalet anställda inom verkstads- och metallindustrin överstiger personer. Trots att det skett en omfattande ökning av produktiviteten i Estland ser Exportrådet stora möjligheter för svenska företag som erbjuder tjänster inom automation och effektivisering. Livsmedelsförädlingsindustrin har traditionellt sett varit den största industrisektorn i Estland. Industrin har sedan Estlands självständighet omvandlats från ett storskaligt produktionssystem som försåg hela Sovjet med vissa utvalda produkter, till en modernare och effektivare industri som möter alla EU-krav. Inom skogsindustrin finns det ca 1400 företag med sammanlagt 7100 anställda. Dessa är utspridda över hela landet, med lokala centra kring städerna Tallinn, Tartu, Pärnu och Rakvere. Ungefär två tredjedelar av det som produceras inom skogsindustrin exporteras. Möbelindustrin är av tradition en viktig gren av skogsindustrin och den står för ungefär en tredjedel av skogsindustrins totala omsättning. Branschen domineras av små bolag. Arbetskraften och produkterna inom möbelindustrin samt övrig skogsindustri anses vara högkvalitativ, framförallt i förhållande till konkurrerande lågkostnadsländer som Polen, Lettland och Litauen. Textil- och konfektionsindustrin utgör 5 procent av Estlands totala export och ca 5 procent av den totala tillverkningsproduktionen. De produkter som huvudsakligen exporteras är kläder, hemtextil, bomullstyger samt stickade kläder. De största exportmarknaderna är Finland, Sverige, Tyskland, Norge och Storbritannien, som tillsammans tar emot över 70 procent av den totala textilexporten. Textil- och konfektionsindustrin sysselsätter över 7800 personer Servicesektorn Estlands liberala handelspolitik har utvecklat landet till ett centrum för transittrafik mellan öst och väst. Det geografiska läget är idealt för att erbjuda effektiva transport- och kommunikationslänkar, samt skapa distributionskanaler för varor och tjänster för företag i Europa och andra delar av världen. Ungefär 7,6 procent av landets arbetskraft är sysselsatt inom branscherna transport och vägunderhåll. Transport och kommunikation producerar en allt större del av landets BNP. Järnvägstrafiken och lastbilstrafik dominerar godstransporter, medan människor huvudsakligen tar sig fram med bil. Massiva investeringar har gjorts för att modernisera det estniska nätet för telekommunikation. Telekommunikationssektorn är helt avreglerad sedan januari Det finns tre mobiloperatörer med egna mobilkommunikationsnätverk som täcker hela landet. Estland har idag den högsta andelen mobil-, data- och Internetanvändande i Central- och Östeuropa. Estland var första landet i världen att introducera papperslösa regeringssammanträden med hjälp av ett webbaserat dokumentsystem. Estland har Estland har på kort tid utvecklats till ett mycket välbesökt och uppskattat land för svenskar att besöka. Tradition och historia går hand i hand med det unga och moderna. Hotell och restauranger har utvecklats i snabb fart sedan landet blev självständigt och ett flertal nya prisvärda SPA anläggningar har tillkommit på senare tid Offentlig sektor Den offentliga sektorn utgör en relativt liten del av Estlands totala BNP jämfört med hur det ser ut i Sverige. Dess administration är emellertid väldigt modern t.ex. är IT-baserade lösningar utbredda och digitala underskrifter används flitigt. Exportrådets erfarenhet är att det är enkelt att komma i kontakt med de offentliga myndigheterna samt att de är lätta att ha att göra med. 13

Marknadsintroduktion Ungern

Marknadsintroduktion Ungern Förord Ungern har genomgått stora förändringar de senaste 16 åren. Marknaden har liberaliserats och landet har på relativt kort tid integrerats i Europeiska Unionen. I likhet med andra f.d. östeuropeiska

Läs mer

Estland En ny generations nation

Estland En ny generations nation MARIA RANKKA NR 39 Estland En ny generations nation ISBN 91-7566-519-0 PEJLING 9 789175 665191 Författaren och AB Timbro 2002 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Alexander Walter, FPG International

Läs mer

Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i?

Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i? Södertörns Högskola Företagsekonomi Kandidatuppsats VT2001 Handledare: Hans Hyrenius Eron Oxing Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i? Marijus Sabalas Johan

Läs mer

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen FINAL Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen Innehåll A. INLEDNING a) Förord Ansökan om medlemskap Bakgrund till yttrandet Yttrandets innehåll b) Förbindelserna

Läs mer

Hur anpassas regleringen kring redovisning?

Hur anpassas regleringen kring redovisning? Från planekonomi till marknadsekonomi: Hur anpassas regleringen kring redovisning? En studie om Estlands omvandling. SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA MAGISTERUPPSATS VT 2003 FÖRETAGSEKONOMI Författare: Johan Nilsson

Läs mer

Förord. Årets rapport har sammanställts inom avdelningen för ekonomisk analys. Stockholm i oktober 2011. Anders Rune Chefekonom

Förord. Årets rapport har sammanställts inom avdelningen för ekonomisk analys. Stockholm i oktober 2011. Anders Rune Chefekonom Baltikum och svenska teknikföretag Lägesrapport 211 Förord Teknikföretagen har följt och analyserar utvecklingen i de Baltiska länderna alltsedan EU inträdet maj 24. En central punkt har varit att analysera

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Marknadsintroduktion Slovakien 2007-06-29

Marknadsintroduktion Slovakien 2007-06-29 2007-06-29 Läsanvisning Denna marknadsintroduktion har en sådan struktur att alla läsare skall kunna få behållning av den både de som vill ha en heltäckande bild av den slovakiska marknaden och de som

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HELLAND CONSULTING. Steget ut. Swedbank korsar Framgångar för svenska företag utomlands

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HELLAND CONSULTING. Steget ut. Swedbank korsar Framgångar för svenska företag utomlands HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING EN TIDNING FÖR DIG SOM VILL ETABLERA DITT FÖRETAG UTOMLANDS OKTOBER 2007 TEMA LETTLAND: Störst tillväxt hög inflation Polen behöver fler svenska småföretag

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

UTGES I SAMARBETE MED EASTERN EUROPEAN BUSINESS FORUM. Det nya Östeuropa. I detta nummer:

UTGES I SAMARBETE MED EASTERN EUROPEAN BUSINESS FORUM. Det nya Östeuropa. I detta nummer: UTGES I SAMARBETE MED EASTERN EUROPEAN BUSINESS FORUM Det nya Östeuropa 20 OKTOBER 2004 I detta nummer: Vattenfalls polska guld Ryssland ett land med stora spänningar När Sovjetunionen försvann Östeuropa

Läs mer

HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND. Foto: Sven Soome

HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND. Foto: Sven Soome HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND Foto: Sven Soome HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND Om denna guide Den här guiden är tänkt att användas av företag som en introduktion till de viktigaste rättsliga

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

LIECHTENSTEIN LANDSPROFIL

LIECHTENSTEIN LANDSPROFIL LIECHTENSTEIN LANDSPROFIL Guide för företagets internationaliseringsprocess Malin Kastus-Dalloul & Karin Eliasson 2011 FÖRORD Det här lärdomsprovet har skrivits vid Vasa Yrkeshögskola inom utbildningsprogrammet

Läs mer

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE En undersökning av svenska företags kompetensbehov Text: Anders Johnson Form: Copine Design Tryck: Brommabrolins DEL 1 NÄRINGSLIVET UNDER SNABB

Läs mer

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR BASAAR PROJECT BALTIC SEA ASIA AGENDA FOR REGIONS IN A GLOBALIZING WORLD Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR Stockholms stad, Uppsala kommun och

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Business As Usual i Irak. inriktning ukraina. tyskland Nya momsbestämmelser Konjunkturbarometer. Jonas Lindström. Möjligheter i Latinamerika med fokus

Business As Usual i Irak. inriktning ukraina. tyskland Nya momsbestämmelser Konjunkturbarometer. Jonas Lindström. Möjligheter i Latinamerika med fokus handelskammarens exportmagasin NR 3 2014 E-handel ur ett exportperspektiv Logistik & tull Marknadsfakta inriktning ukraina Marknadsanalys av Raiffeisen bank tyskland Nya momsbestämmelser Konjunkturbarometer

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS En jobbsökningsguide för finländare Företagsekonomi och turism 2011 1 FÖRORD Vårt lärdomsprov heter Sveriges landanalys en jobbsöknings guide

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Kraft genom samverkan

Kraft genom samverkan Rapport nr 2 Kraft genom samverkan Exempel på projekt mellan kommuner och näringslivet KOMMUNERNA OCH KONKURRENSEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet, Sektionen för ekonomistyrning Stockholm

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer