Projektrapport för Foodo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport för Foodo 2003-05-14"

Transkript

1 Projektrapport för

2 Projektrapport Sammanfattning är namnet på en projektgrupp i kursen Användarcentrerad Programutveckling (ACPU) vid KTH. I år var temat tillgänglighet på offentliga platser och vi fem personer i bestämde oss för att öka tillgängligheten till matserveringar i Stockholm för turister. Eftersom man i detta projekt ska lära sig att sätta användaren i centrum var just kontakten med våra användare viktig när vi tog reda på om turister hade problem med att hitta den mat de var ute efter i huvudstaden och om vi i så fall kunde med turisternas hjälp utveckla någon sorts hjälpmedel i jakten på den mat de ville ha. Kontakten med våra användare, turisterna, skedde med hjälp av två omgångar prober och två intervjuomgångar där vi tog kontakt med ett flertal turister varje gång på ställen i staden där vi visste att det fanns god chans att hitta turister, som t ex museer. Proberna bestod av pennor, färgkritor och papper med lite angivna frågor där vi bad turisterna berätta lite om hur deras val av restaurang gick till och vad de ville ha för information för att kunna göra ett bra val. Baserat på den information vi fick av proberna kunde vi ta fram en prototyp på hur hjälpmedlet för att hitta den önskade maten i Stockholm skulle kunna tänkas se ut. Denna passade vi på att låta våra användare tycka till om under den första intervjuomgången där vi alltså kunde ställa lite mer ingående frågor till turisterna. Prototypen omarbetades sedan baserat på användarkommentarerna och expertutlåtanden innan intervjuomgång nummer två som gav ytterligare åsikter från användare. Den sista prototypen är den som presenteras i denna rapport och är tänkt att användas av turister som en guide till restaurangutbudet i Stockholm. Prototypen är i första hand tänkt att användas i en platt, hopvikbar, pekskärm med GPS-funktionalitet som turisten kan hyra under sin stockholmsvistelse men kan också vara plattformsoberoende så att den kan användas i en handdator, mobiltelefon eller på Internet (11)

3 Projektrapport Innehåll 1 Inledning Gruppsammansättning Målsättning Avgränsningar Definitioner Omvärlden Befintliga liknande lösningar Sverigehuset Webbsajter Hårdvara Metoder Kooperativ design Prober Intervjuer Prototyputvärdering Gränssnittsdesign Designprocessen Projektidé målgrupp Prob Prob Intervju 1 / Prototyp 1 och Intervju 2 / Prototyp Resultat Hårdvara Mjukvara Finansiering Diskussion Vidareutveckling Gränssnitt Projektgruppen Referenser Bilagor Bilaga A Bilaga B Bilaga C Prober och intervjuer Prototyper Modell Bilaga D Resultat från prob 2 Bilaga E Resultat från användartest av prototyp 2 Bilaga F Resultat från användartest av prototyp (11)

4 Projektrapport 1 Inledning Detta projektarbete ingår i kursen Användarcentrerad Programutveckling, 2D1410, vid KTH. Projektarbetet har utförts under våren Eftersom denna typ av projekt bäst bedrivs i tvärvetenskapliga grupper ges denna kurs bland annat för studenter på KTH, beteendevetare från Stockholms Universitet, grafiker från Grafiska institutet och industridesignelever från Konstfack års projekttema var Tillgänglighet på offentliga platser. Utgångspunkten för projektarbetet var en målgrupp och en offentlig plats. Projektarbetet skulle leda till utveckling av en teknisk lösning eller en teknisk idé som på något sätt stödjer målgruppens tillgänglighet på denna offentliga plats. Det var också ett krav att arbetet skulle utföras i samarbete med målgruppen. 1.1 Gruppsammansättning Grupper och teman för kursens projektarbeten sattes samman under en gemensam brainstorming där närvarande kursdeltagare först fick ta fram offentliga platser och målgrupper. Sedan sattes de olika grupperna samman utifrån de intressantaste kombinationerna av målgrupper och platser samt de olika deltagarnas intresse- och kompetensområden. Målet med gruppsammansättningen var att få lagom stora grupper samt att skapa så stor spridning av de olika kompetenserna i varje grupp. Tyvärr var det mycket få deltagare i årets kurs med grafisk kompetens, kompetens inom formgivning eller beteendevetenskap. Detta projekts projektgrupp bestod av fem teknologer från KTH, med inriktningar som Medieteknik, Medicinsk vetenskap, Fysik, Musikvetenskap, Data/MDI samt Farkostteknik. Att gruppen endast bestått av teknologer har upplevts som en brist av gruppens deltagare. 1.2 Målsättning Målsättningen för projektet har förskjutits något under processens gång. Utgångspunkten var att utveckla en teknisk lösning som kunde hjälpa hungriga turister att hitta mat i den offentliga miljön i Stockholm. I samtal med användarna har det framkommit att problemet inte är att hitta mat i Stockholm utan snarare att hitta rätt typ av mat. Efter hand ändrade gruppen inriktning till att göra Stockholms bra och/eller speciella matställen tillgängliga för tillfälliga besökare. Den tekniska lösningen skulle tas fram tillsammans med användare i målgruppen, i enlighet med temabeskrivningen för projektet. Ytterligare målsättningar med projektet var att kontrollera att de hungriga turisterna verkligen vill ha hjälp att hitta mat och att lösningen helst skulle bli språkoberoende. 1.3 Avgränsningar Projektgruppen har koncentrerat sig på att utveckla ett gränssnitt till en portal för hungriga turister. Denna portal skulle kunna nås från ett flertal medier, men gruppen har koncentrerat sig på ett gränssnitt lämpligt för en tänkt pekskärm. Sådana pekskärmar finns inte för personligt bruk i dagsläget. Gruppen har tagit fram en enkel mock-up för denna tänkta pekskärm, dock utan att fördjupa sig i hur de tekniska möjligheterna ser ut. För de andra tänkbara medierna Internet, mobiltelefon och handdator har inga förslag på gränssnitt tagits fram trots att dessa sannolikt kräver lite annat upplägg, framför allt med tanke på storlek och upplösning (11)

5 Projektrapport 1.4 Definitioner Brainstorming Workshop Prob Storyboard Prototyp Mock-up GPS Handdator Pekskärm En metod för gemensam problemlösning eller idéskapande där alla medlemmar i en grupp spontant bidrar med idéer. Ett möte eller seminarium med tyngdpunkt på utbyte av informa tion mellan en vanligtvis liten grupp av deltagare. I samband med kooperativ design brukar workshopen också innehålla någon form av modellbygge. En metod inom området människa-datorinteraktion, där man i ett tidigt stadium av utvecklingen av en produkt inspirerar en grupp tänkta användare att tänka i nya banor och komma på idéer som kan leda till lösningar på deras problem. [Beudouin-Lafon, 2001] En serie (ofta mycket skissartat) tecknade bilder som beskriver sekvensen mellan scener i t.ex. en film eller något annat händelseförlopp. Ibland med plats för skrivna kommentarer under. En ofta fungerande modell i full skala av en ny produkt eller en ny version av en existerande produkt. En ickefungerande, handfast modell, i full skala, av en tänkt teknisk pryl. Global Positionig System Ett satellitbaserat radionavigeringssystem som drivs av USA s försvarsdepartement. Det använder 24 satelliter för att identifiera punkter på jordytan genom triangulering av signalerna från tre av dessa satelliter. Noggrannheten för civil användning är ca. 20 m. Bärbar dator som är så liten att den kan hållas i handen vid användning. En digital display (i detta fall i färg) som är känslig för tryck så att användaren kan ge indata till applikationen bakom genom att trycka på displayen med t.ex. en penna eller sitt finger (11)

6 Projektrapport 2 Omvärlden 2.1 Befintliga liknande lösningar Under arbetets gång har gruppen inte hittat några befintliga liknande lösningar. Gruppen kontaktade Daniel Pargman som för några år sedan jobbade en kort tid på ett dot.com företag som hette Citikey. De utvecklade en applikation för handdatorn Palm. Företaget hann tyvärr gå i konkurs innan det blev några säljbara resultat. Applikationen, så långt de hade kommit finns tydligen i alla fall kvar. 2.2 Sverigehuset Sverigehuset är Stockholms största turistbyrå. Under projektets gång flyttade Sverigehuset till Kulturhuset och bytte namn till Stockholm tourist centre. Sverigehuset drivs av Stockholm visitors board. Stockholm tourist centre förvaltar webbplatsen stockholmtown.com som är Stockholms officiella besöksguide på nätet. 2.3 Webbsajter stockholmtown.com Just nu ligger ca. 300 av Stockholms kommuns 4000 matserveringar i denna databas. Informationen som finns om restaurangerna på stockholmtown.com är: adress, öppettider, tfn. nr och ibland en kort beskrivning. Inga bilder finns med eftersom det bedöms vara för mycket redigeringsjobb med dem. Användarna kan välja restauranger från olika nationella kategorier (fransk, italiensk, svensk o.s.v.) samt en kategori testad mat som är testad av en frilansande jury. Sajten har ca unika besökare per månad, framför allt nordeuropéer och amerikaner, nästan inga ryssar trots att många ryssar kommer hit på semester. stockholmtown.com får mycket spontan feedback från sina användare via mejl. Enligt Marie Eberhardt, projektledare för sajten är den helt uppbyggd efter önskemålen i användarnas mejl. lunchinfo.com Sajten lunchinfo.com är en restaurangportal med tjänster för både restaurangkunder och restaurangägare. Den är upplagd efter städer. Restaurangerna tillhandahåller varierande mycket information om sig själva, allt från vilken typ av mat de serverar till hela dagens meny inklusive en rundvandring i restauranglokalen. En anpassad version av portalens information går att ladda hem till en handdator. Det går även att komma åt portalen via WAP. Den som blir medlem erhåller ett nyhetsbrev där bl.a. menyerna till utpekade favoritrestauranger listas. Sajten är någorlunda lättnavigerad. Tyvärr gör de mycket specificerade urvalskriterierna i sökfunktionen ofta att inga träffar hittas. Lunchinfo är den mest heltäckande existerande restaurangportalen gruppen har tittat på. menyer.se, kvartersmenyn.com, lunchdags.com och matsedel.com Dessa sajter tillhandahåller länkar till restauranger och/eller menyer främst för Stockholm. Alla är gratis för användarna. Restaurangerna uppdaterar själva sin information på sajterna. Alla sajter har någon typ av sökfunktion av varierande kvalité. Endast matsedel.com tillhandahåller information om tillgänglighet för en speciell målgrupp, genom att räkna upp ett antal rökfria restauranger. Det har lagts till på allmän begäran. I de flesta fall går det också att söka efter vegetarisk mat. 2.4 Hårdvara Det finns en del forskning på området tunna böjliga pekskärmar, men i Europa är forskning kring skärmteknik inte speciellt stort. Philips är klart dominerande enligt tidningen Ny Teknik. I Sverige finns Swedish LCD Center i Borlänge som är kandidater för finansiering genom ett forskningsprojekt inom EU till skärmforskning. Projektet har fått namnet Flexidis, vilket ska stå för "flexibla displayer". Initiativtagaren är Philips, och målet är att ta fram industriella metoder för att tillverka böjliga skärmar med LCD-teknik. Vad gäller handdatorer håller GPS-tillverkaren Garmin på att ta fram en sådan med inbyggd GPS. Den har Palm OS 5 som operativsystem, färgskärm (320 x 480 punkter), är ca 13 x 7,5 x 2 cm stor och väger 162 gram. Den börjar säljas i slutet av 2003 och priset ska ligga runt kr. MIT's elektroniska kulramspapper verkar mest vara ett forskningsprojekt och dessutom i svart/vitt (11)

7 Projektrapport Pekskärmar till industrimiljö går att köpa för några tusenlappar men då är det tunga stötsäkra konstruktioner. Detta är knappast något en turist vill hyra och bära med sig bland allt annat som de måste bära på när de turistar i Stockholm. Mobiltelefoner och handdatorer med färgskärm går redan idag att tillverka hyfsat billigt. 3 Metoder Ett av huvudkraven på projektuppgiften var att arbetet utfördes i samarbete med målgruppen, kooperativ design. 3.1 Kooperativ design Denna designform koncentrerar sig på relationerna mellan människorna i målgruppen och i designgruppen. Den baseras på kommunikation där det gäller att undvika så många missförstånd som möjligt. Designformen letar efter möjligheter snarare än lösningar på problem. Formen på resultatet bedöms också ha stor betydelse för användbarheten. Detta finns beskrivet av flera författare bl.a. [Bødker, Ehn, Sjögren & Sundblad, 2000; Müller, Haslwanter & Dayton, 1997]. 3.2 Prober Gruppen valde bland annat att använda sig av ett antal olika prober för att samla in information från potentiella användare eftersom det inte fanns tid till att hålla workshops med dem. De prober som kunde användas med tillfälliga besökare som målgrupp måste ta kort tid att fylla med information. Exempel på för gruppen fungerande prober är ett adresserat och frankerat vykort (med penna), med vilket turisterna kan dokumentera sitt matsökande och sedan returnera det till gruppen. Exempel på hur prober kan utformas finns i Cultural Probes [Gaver, Dunne och Pacenti, 1999]. 3.3 Intervjuer Korta intervjuer användes för att samla information. Främst i samband med utvärdering av prototyperna. Längre intervjuer eller till exempel designövning nr 5 ur The interactive thread [http://interliving.kth.se/papers.html], skulle ha kunnat utförts på flygplatser, färjeterminaler, flygbussar, Arlanda-express och centralstationen där turisterna ändå måste vänta men det gjordes inte. 3.4 Prototyputvärdering De framtagna prototyperna utvärderades tillsammans med användarna i två omgångar. Detta gjordes i Sverigehuset där det visade sig vara relativt enkelt att få låna några minuter av besökarnas tid. 3.5 Gränssnittsdesign Som grund för gränssnittsdesignen har designteorierna i Design av informationsteknik materialet utan egenskaper av Jonas Löwgren och Erik Stolterman använts. Andra principer för användarvänlighet som gruppen försökt använda i sin design beskrivs i Human-Computer Interaction second edition [Dix, Finlay, Abowd, Beale, 1997]. 4 Designprocessen 4.1 Projektidé målgrupp Målet för vårt projekt var att göra fler av Stockholms många bra restauranger och caféer tillgängliga för tillfälliga besökare. Första tanken på målgrupp var hungriga människor i Stockholm. För att få en tydligare grupp begränsades målgruppen till hungriga turister. I Den goda resan [Berg, Danius, Åstrand, Öberg 00] ges några aspekter på hur denna grupp skiljer sig i från andra hungriga individer, samt hur man kan tillgodose deras behov. Projektgruppen valde att inte begränsa sig till svensktalande turister varför alla prober och intervjuer har gjorts både på svenska och på engelska. Projektgruppen valde platsen det offentliga gaturummet i Stockholm som är en mycket ospecificerad plats. Den valdes därför att gruppen inte ville förutsätta att turis ten ska gå till någon speciell plats för att få veta var den passande maten finns. Projektgruppens val av målgrupp satte ett antal begränsningar. På grund av turistandets kortlivade natur var det omöjligt att jobba med samma grupp användare under hela arbetets gång. Workshops var inte heller möjliga på grund av att de tar alldeles för lång tid att genomföra. Insamlingen av data måste gå snabbt eller ske i samband med att turisterna ändå sitter och väntar (11)

8 Projektrapport Insamlingen av information skedde från turister som kom ut från museer vid lunchtid, från turister som satt och väntade på Centralstationen och från turister som befann sig i Sverigehuset. 4.2 Prob 1 Målet med den första proben var att få turisterna att förutsättningslöst berätta om upplevelser de hade haft i samband med att det hade ätit i Stockholm. Syftet var att projektgruppen skulle hitta några frågor att fokusera vidare på. Den första proben var ett häfte med plats att berätta om en händelse i samband med mat, se Bilaga A. Den delades ut till turister som satt och väntade på Stockholms Centralstation. Den första proben gav inte speciellt mycket. Turisterna hade framför allt tagit fasta på att händelsen skulle vara minnesvärd och berättade om trevliga restaurangbesök. Gruppens slutsats av resultatet från denna prob blev att frågorna måste vara mer avgränsade och specifika. Gruppen bestämde efter den första utvärderingen att huvudfrågorna skulle vara: Hur hittar man mat? Hur väljer man matställe? 4.3 Prob 2 Prob 2 var ett frankerat och adresserat vykort i A5-format, se bilaga A. Dessa vykort delades ut till turister utanför olika museer på Djurgården samt på Slottsbacken och i Kungsträdgården. Efter en dryg vecka hade alla vykorten anlänt och en utvärdering genomfördes. Det framgick att matkvalitén var det som de flesta av användarna tyckte var viktigt när de valde matställe. Även miljön, mysigt, atmosfär, var viktig. Sen följde priset och tillgängligheten. Tillgänglighet betyder i det här fallet att det ska vara enkelt eller vara barnvänligt. Se sammanställning av svaren i bilaga D. Inte heller dessa svar gav projektgruppen några konkreta förslag att jobba vidare med. Efter ett möte med gruppens handledare togs beslutet att utgå från något mer handfast för att komma vidare. Gruppen valde att utgå från en papperskarta. Kartan är ett beprövat och oftast fungerande sätt för att hitta på en ny plats. Dessutom har de allra flesta turister tidigare erfarenheter av kartor i olika former. Kartan är dessutom språkoberoende. 4.4 Intervju 1 / Prototyp 1 och 2 Nästa möte med användarna inleddes med en kort intervju för att fånga upp allmänna åsikter. Sedan visades en enkel papperskarta och sist en första version av tjänsten så som projektgruppen tänkte sig den (i en PC). Tjänsten var då en enkel animering av en karta i en mobiltelefon där turisterna kunde få information om restauranger och andra matställen genom att välja några olika inställningar på knappar. (Se bilaga B samt webbsidan för prototypen.) Vad som fanns på knapparna valdes utifrån det som de första användarna såg som viktigt, priskategorier och tillgänglighet för rullstolar/barnvagnar samt bilder på restaurangmiljöerna. Det som var allra viktigast enligt resultatet från prob 2, matkvalitén och miljön, var lite mer svårfångat. Ett enkelt sätt för användarna att själv avge ett omdöme efter avslutad måltid lades till tjänsten. Dessa omdömen skulle sedan kunna ses av andra användare. Detta som ett alternativ till de erfarenheter som lokalbefolkningen har om vad som är bra och trevligt och inte. Huvudintrycket efter denna användarkontakt var att det inte var något problem att hitta mat i Stockholm, som tydligen är en mycket restaurangtät stad. Problemet var istället att hitta rätt typ av mat. Det som de flesta gav som exempel var svensk mat. En annan iakttagelse var att tillgänglighet för barnvagnar, som var viktigt för flera av de svenska turister som besvarade proberna, inte var så intressant bland dessa utländska, barnlösa turister. Däremot var det, lite oväntat, intressant om man får ha hundar med sig på restaurangen eller inte. Mobilen visade sig inte heller vara det rätta mediet för de utländska turisterna. De lämnar oftast mobilen hemma eftersom det blir mycket dyrt att använda den utomlands eller för att abonnemanget inte täcker. Dessutom var det flera som inte ville ha mobilen med sig på semestern eftersom de förknippar den med jobbet. Över huvud taget var det också få som kunde tänka sig att betala för den föreslagna tjänsten (11)

9 Projektrapport Dessa resultat ledde till designbesluten att införa två knappar för val av mat av olika nationalitet och specialmat, till exempel vegetarisk, samt att bilderna på restaurangerna skulle vara kvar och att tidigare gästers omdömen var en bra funktion. Ett alternativ till mobiltjänsten krävdes. Det behövdes en annan portabel lösning, något som turisten enkelt kan plocka fram varhelst han/hon befinner sig i stan. Ett sätt skulle kunna vara att erbjuda Stockholms turister en billig, engångs-restaurangguide i form av en tunn och smidig pekskärm på samma sätt som man idag köper engångskameror. Mot det talar att tekniken knappast kommer att bli så billig att detta kan vara möjligt under de närmaste åren. En annan nackdel med denna lösning är miljöaspekten Uthyrning av tjänsten skulle också vara en möjlighet. Tjänsten skulle kunna finnas tillgänglig och kunna lämnas tillbaka på ett välorganiserat sätt, t.ex. genom Pressbyrån. Det behöver inte vara märkligare än att hyra bilar, cyklar eller andra kapitalvaror. Denna sista idé ville projektgruppen testa med sina användare. Därför tillverkades en enkel mock-up av en vikbar pekskärm, se Bilaga C. 4.5 Intervju 2 / Prototyp 3 Prorotypen av funktionerna i PC n vidareutvecklades dels med hänsyn till resultaten från användarutvärderingen, dels med tanke på att den skulle passa i den bärbara pekskärmen. Den andra användarutvärderingen av prototypen utfördes också hos Stockholm tourist centre. Vid denna utvärdering visades först mock-upen på pekskärmen i plast och papper och sedan fick turisterna prova prototyp 3. (se bilaga B samt vår hemsida) i en PC utan fler inledande förklaringar än vad den är tänkt att användas till. Våra användare provade sig fram och efter att de testat en stund och ibland fått vissa saker förklarade för sig så förstod de det mesta. Omdömet av prototypen i sin helhet var att tjänsten var intressant, i en pekskärm eller i mobilen, handdatorn eller på webben och värd att betala för om det även ingick annan information. Det som nämndes var affärer, teatrar och biografer med program, buss- och färjetidtabeller, hotell och vandrarhem samt mer information om restaurangerna. Men alla användarna stötte också på olika saker som skulle behöva förbättras. De valda symbolerna var inte alls självklara, de fungerade inte utan förklaringar i ord. Projektgruppen hade dessutom valt att göra knapparna för rökning och barnvagnsvänligt i tre lägen. Det första läget, inte intryckt, visade alla restauranger, det andra läget de restauranger där rökning inte är tillåten och det tredje läget restauranger där rökning är tillåten. Denna lösning var projektgruppen lite tveksamma till själva. En del av användarna förstod funktionen på knapparna direkt medan andra missförstod på olika sätt. Till exempel såg någon inte skillnad på lägena restauranger som tillåter rökning och alla restauranger, andra misstolkade helt symbolerna för tillåtet och inte tillåtet, detta trots att det klassiska röda överkorsande strecket användes för inte tillåtet. Flera användare föreslog även dessa knappar skulle vara rullmenyer på samma sätt som matkategorierna. Mat-typknappen vållade också en del huvudbry, många tolkade flaggorna som att de står för det språk som talas i restaurangen. Tidigare gästers omdömen uppskattades av de flesta. Någon ville använda tjänsten för att förbereda sig hemma inför resan. 5 Resultat Designen av den slutgiltiga tekniska lösningen påbörjades medvetet efter det att önskade egenskaper var fastställda. Gruppen har fokuserat på att göra en bra informationsportal för en hungrig turist, oavsett vilket medium den implementeras på. I arbetet med gränssnittet har gruppen anpassat det efter en tänkt pekskärm. Troligtvis är det lämpligt att använda ett flertal medier för att nå användaren. 5.1 Hårdvara Gruppens förslag till lösning är en platt, hopvikbar, pekskärm med GPS-funktionalitet. Gruppen har gjort bedömningen att sådana kan finnas tillgängliga inom ett par år till rimliga priser. Se länkarna [http://www.usatoday.com/tech/techreviews/2002/4/23/ebookscreen.htm] och [http://wildcat.arizona.edu/papers/94/135/01_6_m.html] om pekskärmar. Pekskärmen ska mot en depositionsavgift kunna hyras på många platser i Stockholm, t.ex. via Connex, Pressbyrån eller SevenEleven. En mycket viktig förutsättning för denna lösning är att depositionsavgiften inte blir allt för stor. Applikationen måste också finnas tillgänglig på Internet för de turister som vill planera sin resa innan de kommer till Stockholm (11)

10 Projektrapport 5.2 Mjukvara Grunden för applikationen blir en databas där information om alla restauranger lagras. Innehållet i denna databas presenteras sedan på Internet och i pekskärmen. Denna typ av, för turister anpassad bärbara pekskärm, skulle dessutom kunna innehålla en mängd annan värdefull information; så som tåg- och busstidtabeller, öppettider på museer, information om hotell samt aktuella evenemang. 5.3 Finansiering Om tjänsten ska finansieras av restaurangerna, som då får betala för att få vara med, är risken stor att den endast kommer att innehålla de restauranger som redan idag specialiserat sig på turister. Dessa restauranger har inget större incitament att satsa på kvalité eftersom det ändå ligger i deras gästers natur att inte återvända. De blir därför typiska så kallade turistfällor och är just de ställen som många turister vill undvika. Resultat från prober och intervjuer säger att användarna inte är villiga att betala speciellt mycket för tjänsten, så länge den inte innehåller mer information än matguiden. Om däremot utvecklas vidare till en heltäckande elektronisk turistguide var de flesta av våra användare intresserade av att betala för tjänsten. Den skulle då kunna utnyttja den teknik som finns idag, eller inom de närmaste åren, med positionering och möjlighet till snabb uppdatering Reklamfinansiering vore ytterligare en möjlighet i vår pekskärmsapplikation. Vi tror att våra användare kan tänka sig re klam som skärmsläckare eller reklam på baksidan av skärmen. 6 Diskussion Projektgruppens undersökning av målgruppen får på intet sätt ses som statistiskt underbyggd. Målet har snarare varit att identifiera möjligheter och problem än att se hur utbredda de var. Givetvis varierar åsikterna ordentligt om något så subjektivt som mat, men projektgruppen tycker sig ändå ha identifierat ett par gemensamma nämnare för målgruppen hungriga turister. Detta trots att projektgruppen har strävat efter att få med ett så brett spektra av turister som möjligt, från back-packers, via barnfamiljer till affärsresenärer. En betydande begränsning har varit att turister inte är statiska utan oftast bara kan nås vid ett enda tillfälle och att de då sannolikt har ont om tid. Detta har satt stora begränsningar i vilken typ av samarbete som kan utföras. Samtidigt har projektgruppen efter att ha fokuserat sina frågor fått användbara resultat. Med denna typ av målgrupp blir det alltså extra viktigt att planera sina användarkontakter noggrant och att ha relativt specifika frågor till dem. Framför allt den första proben visade att med den valda målgruppen ger löst ställda frågor sannolikt få användbara resultat. Förmodligen behövs mer sammanhållen tid tillsammans med användarna för att denna typ av undersökning ska fungera och ge användbara resultat. Gruppen har också noterat att resultaten i användarkontakterna blir ganska olika beroende av vem som pratar med turisten. Hur gruppmedlemmen lägger tyngdpunkten i sina frågor ger utslag på resultatet även om frågorna kan tyckas vara samma. 7 Vidareutveckling Projektgruppen skulle gärna fortsätta med detta projekt för att vidareutveckla till en heltäckande elektronisk turistguide. Hotell och vandrarhem m.m. skulle kunna läggas till på samma sätt som matställen. 7.1 Gränssnitt För en eventuell vidareutveckling föreslår projektgruppen en huvudmeny högst upp, enligt Windows-standard för val av funktion, t.ex. mat, husrum, teater/biografer, museer, nattliv, affärer, kommunikation/kollektivtrafik. Själva matguiden skulle kunna förbättras med följande: Jobba allmänt mer med att förtydliga symbolerna, göra fler användarstudier. Specifikt titta på barnvagnsknappen som är otydlig, den ska ju även stå för tillgänglighet för rullstolar. Symboler för Hallal- och Koschermat. Göra om trevalsknapparna till rullmenyer, det bör göra dem tydligare och dessutom blir det mer konsekvent. Lägga in namn på större gator och T-banestationer (11)

11 Projektrapport 8 Projektgruppen Projektgruppen bestod av fem personer. Tyvärr med i sammanhanget rätt likartade kompetenser. Handledare för projektet var Ann Lantz. Moa Malin Nils Henry Ulrica Moa Söderhielm, Teknisk Fysik KTH, Kostymdesign Projektledare, kontaktperson, slutredovisning, skriftlig rapport Malin Bjurling, Medieteknik KTH, Medicinsk vetenskap, Prototyper Prototyp, materialförvaltare Nils Hellstrand, Teknisk Fysik/Media KTH/Lund, Musikvetenskap Omvärldsanalys, film Henry Molander, Data, Människa Datorinteraktion KTH Filmansvarig Ulrica Westerlund, Farkostteknik KTH, Modedesign Skriftlig rapport, webb, prototyp 9 Referenser [Beudouin-Lafon] et al, Cooperative Design with Families, Rapport från Interlivingprojektet CID/Nada, Stockholm 2001 [Bødker, Ehn, Sjögren & Sundblad], Co-operative Design perspectived on 20 years with the Scandinavian IT Design Model, i Proceedings of NordiCHI 2000 [ Müller, Haslwanter & Dayton], Participatory practices in the software lifecycle, 1997 [Gaver, Dunne & Pacenti], Cultural Probes, 1999 [Dix, Finlay, Abowd & Beale], Human-Computer Interaction, second edition, 1997 [Berg, Danius, Åstrand & Öberg], Den goda resan, 2000 [Marie Eberhardt], projektledare för stockholmtown.com [http://www.usatoday.com/tech/techreviews/2002/4/23/ebook-screen.htm] och [http://wildcat.arizona.edu/papers/94/135/01_6_m.html], o m pekskärmar [http://www.nada.kth.se/projects/acpu03/grupp5], projektets webbsida (11)

12 Bilaga A Intervju 1 Huvudfrågor: Kan du berätta om vad du gjorde någon gång när du var hungrig här i Stockholm och fick problem? Om du inte haft några problem, berätta om hur du gjorde när du var hungrig! Har du något förslag på lösningar på eventuella problem? Följdfrågor: Brukar du ha problem när du är hungrig här i Stockholm? Hade du flera valmöjligheter? Vad var i så fall viktigt när du valde? Saknade du någon information när du valde? Är du nöjd med ditt val? Hur skulle man kunna underlätta valen? Efter dessa frågor visades prototyp 1 (papperskartan) och följande frågor ställdes: Vad skulle du behöva för ytterligare information för att hitta den mat som du vill ha? Rita gärna! Slutligen visades prototyp 2 och följande frågor ställdes: Förklara vad vi tänkt oss att man ska kunna göra i stora drag. Vad tycker du? Är restaurangens eller tidigare besökares omdömen viktigast? Vilka knappar/ikoner skulle du vilja ha? A 1

13 Bilaga B Prototyper Prototyp 1 Den allra första prototypen var ett papper med en karta i mitten och plats att skriva och rita runt om. Prototyp 2 Den andra prototypen var en enkel animering av en karta i en mobiltelefon där turisterna kunde få information om några restauranger genom att välja några olika inställningar på några knappar. (Se webbsidan för en fungerande prototyp.) För denna prototyp förutsatte vi en mobiltelefon med pekskärm. På första bilden syns hur restaurangerna är markerade med färg för kostnad och med smileys för bedömningar från tidigare gäster. Andra bilden visar hur det kan se ut om turisten har pekat på en restaurang för att få mer information om den B 1

14 Bilaga B Prototyp 3 Eftersom mobiltelefonen inte verkade vara den bästa plattformen för gruppens applikation gjordes nästa prototyp i en storlek anpassad efter en tänkt pekskärm. Eftersom typen av mat visat sig vara viktig för turisterna fanns två knappar för att välja typ av mat. Den första knappen gav möjlighet att välja ett land som maten kommer ifrån. (Turisterna ville ofta hitta svensk mat.) Dessutom finns en knapp för att välja vegetariskt, fisk eller utan fläskkött. Priserna och andra kunders betyg hade här flyttats bort från knapparna och var alltid synliga. Eftersom flera i målgruppen hade barnvagn (men ingen rullstol) byttes rullstolsknappen ut mot en barnvagn. Nya knappar var också en knapp för tillåten hund och en knapp för att zooma kartan. Knapparna för rökning, hund och barnvagn hade tre lägen; Alla restauranger synliga Restauranger med förbud synliga Restauranger med tillåtet eller extra tillgängligt synliga B 2

15 Bilaga C Modell Vi byggde en modell av en tunn, vikbar pekskärm. Måtten på skärmen är 19 x 19 cm C 1

16 Bilaga D Resultat från prob 2 1. Vilka saker var viktiga när du valde (och vad var mindre viktigt)? 2. Är du nöjd med ditt val? 3. Vad och var åt du? ID Matkvalité Miljö Pris 1 magert, grönt, fräscht Tillgänglighet Läge 2 billigt kinesisik, italiensk, indisk 3.1 gott mysigt, trevligt 3.2 gott mysigt, trevligt 4.1 kvalitén viktig enkelt enkelt 4.2 italienskt 5 mindre viktigt 6 Lockande mat miljö viktig mysig miljö 7 light Utomhus i solen mindre viktigt mindre viktigt not to expensive 9.1 dåligt dyrt, speciellt dricka 9.2 bättre än Mc Donalds bra pris barn och baby sittplats för 1-åring vacker plats, nära museum Matspecialitet Service Hur hitta Annat Ställe dåligt på rekommendation såg skylt 11 nära hotellet 12 Näringsriktig kost mer mat för pengarna Barnvänligt, smidigt nära junibacken Pizza, pasta etc, spriträttig heter gick längs Drottninggatan Restaurang, inte café Antal valmöjligheter samt menyer på engelska Gamla Stan Gamla stan Mc Donalds 8 Atmosfär Bensinmack Pizzeria D 1

17 Bilaga E Resultat från användartest av prototyp 2 Vi hittade turister på Sverigehuset. Första delen av varje intervju är antecknat av Moa och Nils. Andra delen är nedtecknat av Malin när hon visade prototypen. Allmänna frågor: - Kan du berätta om vad du gjorde någon gång när du var hungrig här i Stockholm och fick problem? - Om du inte haft några problem, berätta om vad du gjorde när du var hungrig! - Har du något förslag på lösningar på eventuella problem? Frågor om Prototypen: - Vad tycker du? - Är informationen om restaurangen eller tidigare besökares omdömen viktigast? - Vilka knappar/ikoner skulle du vilja ha? 1. Två unga tyskar Åt på Sibylla eftersom han kände igen det från Beck-filmerna, tyckte om det. Mycket fastfood för att det är enkelt och ICA om det finns kök på vandrarhemmet. Hade egentligen gärna undvikit skräpmat. Dyrt att gå på restaurang i Sverige, skulle gärna hitta svensk mat utan en massa turister men hamnar oftast på Mc Donalds cause you know what you get. En vegetarian. Vill ha information om: Typ av mat, hög musik, pris, storlek, mycket/lite folk, rökning. Visning av prototyp Personerna var här på semester och hade därför lämnat mobiltelefonen hemma (så att de inte skulle bli störda). De trodde att många turister gör så.. Eftersom de var duktiga på engelska ansåg de att de klarade sig bra genom att fråga runt. De trodde inte att de behövde tjänsten. Om de fick lägga till en knapp skulle de vilja ha en för vegetarisk mat. De trodde att tjänsten skulle vara bättre för dem när de turistade i ett land där de inte kunde språket och där man inte talar engelska så bra som i Sverige. De tyckte att andra gästers omdöme var bättre än restaurangernas egen information. Restaurangerna gör bara reklam. Om de visste om tjänsten kanske de skulle ta med mobiltelefonen. De ville även ha information om vilken typ av mat som serveras på restaurangen, hur mycket gäster det brukar vara, kan man sitta ner, äter folk snabbt eller kan man sitta ner och äta och prata under en längre tid (fast food eller ej). 2. Österrikisk ung tjej Har köpt frukostmat 02:00 på Hade inga problem att hitta affären men hade annars frågat någon. Brukar köpa mat och laga själv men går ändå ibland på restaurang och vill då se menyn från utsidan innan man går in. Vill ha information om: Pris, typiskt svenskt, menyn, looks nice?, rekommendationer från andra, typ av restaurang. Visning av prototyp Vill ha en knapp för om hundar är tillåtna in på restaurangen eller ej. Vill ha information om det finns en uteservering. Det är viktigt vid bra väder. Tror att tjänsten skulle vara bättre i ett land där man inte pratar engelska i den utsträckning man gör i Sverige. I Sverige klarar man sig fint på engelska och det finns matställen överallt. Tycker att tjänsten är bra, men den behövs egentligen inte.tycker att prisuppgifts-knappen är den bästa knappen. Tycker att information från tidigare gäster är intressantare än restaurangens egen information eftersom restaurangen är partisk och vill göra reklam E 1

18 Bilaga E 3. Två medelålders tyskar Inga problem att hitta mat, hittade en svensk restaurang (tror de). Hungrighetsgrad avgör val av restaurang. Vill gå på nya ställen. Vill ha information om: Kategori, pris, specialiteter, vegetariskt alternativ, om det är tillåtet med småbarn och hundar. Visning av prototyp Vill ha en knapp för om hundar får följa med in på restaurangen. Vill ha information om hur man kommer till restaurangen med kollektivtrafik. Vegetariskt-knapp efterfrågas. Vill ha menyn eller information om vilken typ av mat som serveras (italienskt, fisk, svenskt) Om tjänsten var gratis skulle de gärna använda den, om den kostade pengar vill de ha kostnaden specificerad på telefonräkningen. Om den är för dyr frågar de hellre i hotellreceptionen. De har med sig mobiltelefonen på semestern eftersom de vill kunna nå barnen som är hemma. Tjänsten vore eventuellt mer intressant i ett land där engelskan inte funkar så bra. De tycker att det är viktigt att tjänsten är exakt, dvs alla restauranger måste vara med och exakt utmärkta annars skulle de förlora tilltron till tjänsten. 4. Fransman cirka 30 år, affärsresenär Tar gärna råd från andra, även utseende viktigt. Tycker att priserna brukar vara ungefär de samma överallt. Svårt att hitta något typiskt svenskt. Problem när menyn inte är på engelska men har hittat bra mat. Beter sig som hemma. Vill ha information om: Vilken sorts mat, pris, atmosfär, vill inte ha hela menyn, bra med andras omdömen om restaurangen. Visning av prototyp Vill ha en knapp i början för val av typ av mat. Han väljer ofta restaurang efter vilken typ av mat han vill äta och i Sverige vill man ofta äta något svenskt. Skulle vilja ha en meny med startfrågor som vilken stadsdel man vill äta i (om man är i Solna men vill äta i Gamla stan), typ av mat man vill äta, vegetarian-inställning för vegetarianer osv. Kan tänka sig att betala men beror på priset. Tror att restaurangägarna kan bli arga om de får många sura smileys. Vill ha objektiv information. Restaurangerna är partiska och andra gäster har inte samma smak. Som turist vill man ibland gå ut och ta första bästa. Man vill upptäcka nya saker. 5. Två unga, asiatiska tjejer, Hongkong/Singapore Har ätit på kinabuffé, hade varit där en gång innan för ett år sedan. Tycker inte det är svårt att hitta restauranger, går runt tills det dyker upp en bra. Pris och typ av mat viktigt. Vill se maten innan. Svårt med menyer på svenska. Kinamat är billigt och man får mycket men det var inte som hemma i Hongkong Vill ha information om: Typ av restaurang och mat, pris, inte viktigt vad andra tycker, rökning. Visning av prototyp Har varit två månader i Sverige och pluggar här. De tror inte att turister tar med mobiltelefonen eftersom abonnemanget inte funkar utomlands. Tjänsten täcks inte av mobilabonnemanget. Bra med bild för att se restaurangens atmosfär E 2

19 Bilaga E Vill inte betala för tjänsten, men kan använda den om den är gratis. De tycker inte att det är viktigast vad andra tycker. De vill ha objektiv information. Vill ha information om vilken typ av mat turisterna söker. 6. Ung tjej från Italien Tycker det är enkelt att hitta mat men tar gärna råd från andra. Vill gärna att det ska vara lätt att hitta, bra pris, rent, gå att förstå vad man beställer, gärna bilder. Visning av prototyp Vill veta hur man kommer till restaurangen med kollektivtrafik om den ligger långt borta Bilden är viktig för att se om det är rent och hur möblerna ser ut (ev bilder på maten) Menyn viktig Tjänsten måste vara billig att använda. Svårt att hitta svensk mat i Stockholm Turister kommer ihåg restauranger de går förbi under dagen och går sedan tillbaka dit när de blir hungriga. Första dagen i en ny stad när man känner sig osäker är tjänsten bra. Intressant vad andra gäster tycker och vad restaurangen säger, men andra gäster har inte min smak och restaurangen kan ljuga (fast det är i deras eget intresse att vara ärliga) 7. Turistinformatör Många frågar efter typiskt svensk mat, saknas bra matguide. En annan kategori är de som frågar efter billig mat här och nu. Förr var det vanligare att folk frågade efter vegetarisk mat. Tror inte på wap! E 3

20 Bilaga F Resultat från användartest av prototyp 3 Även denna gång Sverigehuset, men efter deras flytt till Kulturhuset. De fyra första intervjuerna/utvärderingarna gjordes av Ulrica och Nils, de fyra sista av Moa och Malin. Spansk kille Lite språkproblem, han kan nästan bara Spanska, inte vi. Han tycker att det generellt är bra information. Han försökte flytta på restaurangpresentationen genom att dra den med musen. Han ville också maximera bilden genom att trycka på knappen uppe till höger i restaurangbilden. Efterfrågade också en 360 panorering istället för bilden. Förstår priskodningen efter förklaring från oss. Saknar: Meny till restaurangen. 2 Tjejer, svenska Förstår priserna direkt. Tror först att smileysarna visar om restaurangerna är prisvärda. Undrar sedan varför vissa gubbar ser så sura ut och andra ser glada ut. Misstolkar knappen med överstruken barnvagn. Ser inte strecket alls utan tycker att den symbolen betyder barnvagn tillåtet. Efter en stund kommer de på att knapparna har tre funktioner utan vår hjälp. Detta gör de genom att trycka på knappen för rökning. Då förstår de logiken direkt. Tror att de skulle förstå knapparna bättre om det tillåtna alternativet kom först. Barnvagnsknappen tolkar de som barnvänligt. Förstår inte grisen. Tycker att den ser ut som en mus eller koalabjörn. Moroten tolkas som rent vegetariskt, liksom fisken som ren fiskrestaurang. Måste få tips av oss för att klicka på restaurangprickarna. Tycker att öppettiderna borde ange när köket stänger. Tror att de är för snåla för att hyra en sån här pryl. De har alltid en vanlig guidebok. Vill anteckna på papper, flanera och gå vilse ibland. Saknar: Rullstolsknapp Information om det finns uteservering Information om bar och spriträttigheter Kille och tjej, svenska Trycker direkt på en av restaurangknapparna. Zoomar sedan. På knapparna ser de överstrykningsstrecket direkt och förstår att det betyder inte. Tycker att det är svårt att förstå att ej intryckt knapp betyder alla restauranger. Tycker att det är konstigt med knappar med tre lägen. Tycker att det vore bättre om de knapparna också hade menyer som flaggorna. Tolkar moroten som vegetariskt och grisen vegansk. Tycker att symbolerna generellt är luddiga. Tror sedan att flaggorna betyder att välja språk. Efter en stund förstår de att flaggorna betyder typ av mat. Ser inte riktigt smileysarna. När de ser dem förstår de inte vad de betyder. När vi har visat tycker de att funktionen för röstning är jättebra. Tycker inte att meny för restaurangerna är nödvändig. Saknar: 2 tyska killar Information om närmaste tunnelbana för restaurangerna. Namn på gatorna, åtminstone de stora. Priset är viktigast. Försöker trycka på markeringsprickarna för pris i högra hörnet. Förstår i alla fall inte att prickarnas färg representerar pris på restaurangerna. Ser grisen och förstår vad den betyder! Förstår icke röknig direkt. En förstår flaggorna, den andre inte. Tycker att knapparna är otydliga, speciellt den för val av mat med flaggor F 1

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Bruksanvisning och formalia för proben

Bruksanvisning och formalia för proben Bruksanvisning och formalia för proben En studie i användarcentrerad programmutveckling Institutionen för Numerisk analys och datalogi, KTH Innehåll 1 Introduktion 2 2 Om kursen ACPU-02 2 2.1 Kursansvariga...

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Ansvarsfull Design. Inledning. Målgrupp. Bakgrundsstudie. Appen. Idéutformning

Ansvarsfull Design. Inledning. Målgrupp. Bakgrundsstudie. Appen. Idéutformning Ansvarsfull Design Inledning I detta projektarbete tillämpades så kallad Ansvarsfull Design som framförallt går ut på att, precis som namnet antyder, skapa något ansvarsfullt. Därtill fick vi i uppgift

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

Användartester av HiFi-Prototyp Svar enkäter och utvärdering

Användartester av HiFi-Prototyp Svar enkäter och utvärdering Användartester av HiFi-Prototyp Svar enkäter och utvärdering Grupp WP7D Svar enkätfrågor testperson 1 Inger Degerman, 45 år, van internetsurfare Ja, direkt! Visste inte var jag var eller vad jag skulle

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Användningsforum. Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it

Användningsforum. Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it Användningsforum Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it Uppdrag: Användare, 2015-04-14 Andreas Richter, projektledare för Användningsforums kansli Vad är Användningsforum? Regeringens

Läs mer

1.2 Skapa användarfall & 1.3 Genomför ett enkelt användartest

1.2 Skapa användarfall & 1.3 Genomför ett enkelt användartest Caseuppgift WPC01 Undersök och utvärdera den nuvarande webbsidan 1.1 Modellera sidstruktur Se bild WPC01_flödesschema_old.png på wikin. 1.2 Skapa användarfall & 1.3 Genomför ett enkelt användartest Användarfall

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Observations Studie. Teknik Thinking Aloud

Observations Studie. Teknik Thinking Aloud Observations Studie Teknik Thinking Aloud 2016-09-28 Tillsammans med gruppen hade vi kommit överens om våra frågor eller snarare de scenarion som vi skulle presentera för Subjeketet dvs den frivillige.

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :)

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :) Namn: Malin Mauritsen Resa: Portugal - Atlantkusten langritt Datum: 26.4-3.5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Enda var en missuppfattning om upphämtningstid

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om alperna (sid 4, rad 3), höga berg

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Personlig uppsats i kursen Människa-datorinteraktion Magisterprogrammet MDI/ID 2003 11 03 Mattias Ludvigsson it3luma@ituniv.se

Läs mer

Partneruniversitet: Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna.

Partneruniversitet: Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna. Partneruniversitet: Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna. Varför valde du att studera utomlands? Jag ville utveckla min akademiska engelska och min italienska. Utöver detta ville jag även testa på

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Process- och metodreflektion Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Planeringen Redan från början av projektet bestämde vi oss i gruppen för att planera utförande

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

1 of 6 15/02/2007 23:26 Enkätresultat Enkät: Enkät 479896 Status: öppen Datum: 2007-02-15 23:26:10 Grupp: Aktiverade deltagare (5C1108 Tillämpad fysik, mekanik) Besvarad av: 7(58) (12%) Sidan besökt av:

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig LIAkalendern Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig Det gäller att känna produkten du skall marknadsföra, dvs. DU! Det är absolut största vikt att

Läs mer

Hur man använder webbplatsen

Hur man använder webbplatsen Hur man använder webbplatsen Respect 4 Me är en interaktiv webbplats som unga kvinnor kan använda för få hjälp att tänka igenom hur man kan bete sig på ett säkrare sätt i det dagliga livet. www.respect4me.org

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

7 bilder som inte borde saknas i Din annons

7 bilder som inte borde saknas i Din annons 7 bilder som inte borde saknas i Din annons Sätt Dig in i de hyresgästers situation som söker efter en semesterbostad. Vilka bilder skulle Du vilja se innan Du bokar en semesterbostad? Skulle Du göra en

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH DESIGNPROCESSEN Drygt 20 studenter i kursen Industridesign med färg och form II deltog i att skapa detta tävlingsbidrag för Design

Läs mer

Tips från forskaren Semester

Tips från forskaren Semester Tips från forskaren Semester Stressforskningsinstitutet Semester Här listas forskarnas tips på hur man bäst undviker stress i samband med semestern Fyra tips för en stressfri semester Forskare Aleksander

Läs mer

Manual för administratör

Manual för administratör Manual för administratör Innehållsförteckning 1. Bloggar... 3 1.1 Byta Header- bild till blogg... 3 1.2 Ta bort/lägg till Kategori... 4 1.3 Byt Profilbild samt Lägg till Sociala Medier... 6 2. Publicera

Läs mer

Manual för administratör

Manual för administratör Manual för administratör Innehållsförteckning 1. Bloggar... 3 1.1 Byta Header- bild till blogg... 3 1.2 Ta bort/lägg till Kategori... 4 1.3 Byt Profilbild samt Lägg till Sociala Medier... 6 2. Publicera

Läs mer

Nokia Kartor Användarhandbok

Nokia Kartor Användarhandbok Nokia Kartor Användarhandbok Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kartor 3 Se din plats och bläddra på kartan 3 Hitta en plats 4 Upptäcka platser i närheten 4 Lägga till ett foto till en plats 5 Spara

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Jag är en häxa Lärarmaterial

Jag är en häxa Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera har köpt ett trollspö på ebay och lyckas till sin egen förvåning få liv sin gamla nalle genom att säga en trollramsa. Problemet

Läs mer

Workshop. Berätta genom bilder - bildspråk i skolarbetet SPIDERWEB. Kontakt Linda Hallén linda.hallen@konstfack.se 0707-157979

Workshop. Berätta genom bilder - bildspråk i skolarbetet SPIDERWEB. Kontakt Linda Hallén linda.hallen@konstfack.se 0707-157979 SPIDERWEB stad Blogg Länkar d Smyckesverk Hem Medieverksta Hej och välkomna till min sida! med och jag har jobbat Min historia är lång i många år nu. re många bildet och media hittar du som besöka med

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fliken Hårdvara 4 2 Fliken Layouter 4 3 Fliken Avancerat 5 3 Den här modulen gör det möjligt att välja hur ditt tangentbord fungerar.

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Det finns inga ord som jag rättvist kan beskriva det med

Det finns inga ord som jag rättvist kan beskriva det med RESEBERÄTTELSE Namn År och termin för utbyte Rebecca Ahlstrand VT 2016 Utbytesuniversitet National University of Singapore Business School Utbildningsprogram ilead Det finns inga ord som jag rättvist kan

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Information till elever och föräldrar i skolår 5

Information till elever och föräldrar i skolår 5 Information till elever och föräldrar i skolår 5 Att börja skolår 6 innebär en del förändringar jämfört med tidigare. En del av tiden i ämnena ligger på något vi kallar elevens tid och tema (ettpass).

Läs mer