Projektrapport för Foodo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport för Foodo 2003-05-14"

Transkript

1 Projektrapport för

2 Projektrapport Sammanfattning är namnet på en projektgrupp i kursen Användarcentrerad Programutveckling (ACPU) vid KTH. I år var temat tillgänglighet på offentliga platser och vi fem personer i bestämde oss för att öka tillgängligheten till matserveringar i Stockholm för turister. Eftersom man i detta projekt ska lära sig att sätta användaren i centrum var just kontakten med våra användare viktig när vi tog reda på om turister hade problem med att hitta den mat de var ute efter i huvudstaden och om vi i så fall kunde med turisternas hjälp utveckla någon sorts hjälpmedel i jakten på den mat de ville ha. Kontakten med våra användare, turisterna, skedde med hjälp av två omgångar prober och två intervjuomgångar där vi tog kontakt med ett flertal turister varje gång på ställen i staden där vi visste att det fanns god chans att hitta turister, som t ex museer. Proberna bestod av pennor, färgkritor och papper med lite angivna frågor där vi bad turisterna berätta lite om hur deras val av restaurang gick till och vad de ville ha för information för att kunna göra ett bra val. Baserat på den information vi fick av proberna kunde vi ta fram en prototyp på hur hjälpmedlet för att hitta den önskade maten i Stockholm skulle kunna tänkas se ut. Denna passade vi på att låta våra användare tycka till om under den första intervjuomgången där vi alltså kunde ställa lite mer ingående frågor till turisterna. Prototypen omarbetades sedan baserat på användarkommentarerna och expertutlåtanden innan intervjuomgång nummer två som gav ytterligare åsikter från användare. Den sista prototypen är den som presenteras i denna rapport och är tänkt att användas av turister som en guide till restaurangutbudet i Stockholm. Prototypen är i första hand tänkt att användas i en platt, hopvikbar, pekskärm med GPS-funktionalitet som turisten kan hyra under sin stockholmsvistelse men kan också vara plattformsoberoende så att den kan användas i en handdator, mobiltelefon eller på Internet (11)

3 Projektrapport Innehåll 1 Inledning Gruppsammansättning Målsättning Avgränsningar Definitioner Omvärlden Befintliga liknande lösningar Sverigehuset Webbsajter Hårdvara Metoder Kooperativ design Prober Intervjuer Prototyputvärdering Gränssnittsdesign Designprocessen Projektidé målgrupp Prob Prob Intervju 1 / Prototyp 1 och Intervju 2 / Prototyp Resultat Hårdvara Mjukvara Finansiering Diskussion Vidareutveckling Gränssnitt Projektgruppen Referenser Bilagor Bilaga A Bilaga B Bilaga C Prober och intervjuer Prototyper Modell Bilaga D Resultat från prob 2 Bilaga E Resultat från användartest av prototyp 2 Bilaga F Resultat från användartest av prototyp (11)

4 Projektrapport 1 Inledning Detta projektarbete ingår i kursen Användarcentrerad Programutveckling, 2D1410, vid KTH. Projektarbetet har utförts under våren Eftersom denna typ av projekt bäst bedrivs i tvärvetenskapliga grupper ges denna kurs bland annat för studenter på KTH, beteendevetare från Stockholms Universitet, grafiker från Grafiska institutet och industridesignelever från Konstfack års projekttema var Tillgänglighet på offentliga platser. Utgångspunkten för projektarbetet var en målgrupp och en offentlig plats. Projektarbetet skulle leda till utveckling av en teknisk lösning eller en teknisk idé som på något sätt stödjer målgruppens tillgänglighet på denna offentliga plats. Det var också ett krav att arbetet skulle utföras i samarbete med målgruppen. 1.1 Gruppsammansättning Grupper och teman för kursens projektarbeten sattes samman under en gemensam brainstorming där närvarande kursdeltagare först fick ta fram offentliga platser och målgrupper. Sedan sattes de olika grupperna samman utifrån de intressantaste kombinationerna av målgrupper och platser samt de olika deltagarnas intresse- och kompetensområden. Målet med gruppsammansättningen var att få lagom stora grupper samt att skapa så stor spridning av de olika kompetenserna i varje grupp. Tyvärr var det mycket få deltagare i årets kurs med grafisk kompetens, kompetens inom formgivning eller beteendevetenskap. Detta projekts projektgrupp bestod av fem teknologer från KTH, med inriktningar som Medieteknik, Medicinsk vetenskap, Fysik, Musikvetenskap, Data/MDI samt Farkostteknik. Att gruppen endast bestått av teknologer har upplevts som en brist av gruppens deltagare. 1.2 Målsättning Målsättningen för projektet har förskjutits något under processens gång. Utgångspunkten var att utveckla en teknisk lösning som kunde hjälpa hungriga turister att hitta mat i den offentliga miljön i Stockholm. I samtal med användarna har det framkommit att problemet inte är att hitta mat i Stockholm utan snarare att hitta rätt typ av mat. Efter hand ändrade gruppen inriktning till att göra Stockholms bra och/eller speciella matställen tillgängliga för tillfälliga besökare. Den tekniska lösningen skulle tas fram tillsammans med användare i målgruppen, i enlighet med temabeskrivningen för projektet. Ytterligare målsättningar med projektet var att kontrollera att de hungriga turisterna verkligen vill ha hjälp att hitta mat och att lösningen helst skulle bli språkoberoende. 1.3 Avgränsningar Projektgruppen har koncentrerat sig på att utveckla ett gränssnitt till en portal för hungriga turister. Denna portal skulle kunna nås från ett flertal medier, men gruppen har koncentrerat sig på ett gränssnitt lämpligt för en tänkt pekskärm. Sådana pekskärmar finns inte för personligt bruk i dagsläget. Gruppen har tagit fram en enkel mock-up för denna tänkta pekskärm, dock utan att fördjupa sig i hur de tekniska möjligheterna ser ut. För de andra tänkbara medierna Internet, mobiltelefon och handdator har inga förslag på gränssnitt tagits fram trots att dessa sannolikt kräver lite annat upplägg, framför allt med tanke på storlek och upplösning (11)

5 Projektrapport 1.4 Definitioner Brainstorming Workshop Prob Storyboard Prototyp Mock-up GPS Handdator Pekskärm En metod för gemensam problemlösning eller idéskapande där alla medlemmar i en grupp spontant bidrar med idéer. Ett möte eller seminarium med tyngdpunkt på utbyte av informa tion mellan en vanligtvis liten grupp av deltagare. I samband med kooperativ design brukar workshopen också innehålla någon form av modellbygge. En metod inom området människa-datorinteraktion, där man i ett tidigt stadium av utvecklingen av en produkt inspirerar en grupp tänkta användare att tänka i nya banor och komma på idéer som kan leda till lösningar på deras problem. [Beudouin-Lafon, 2001] En serie (ofta mycket skissartat) tecknade bilder som beskriver sekvensen mellan scener i t.ex. en film eller något annat händelseförlopp. Ibland med plats för skrivna kommentarer under. En ofta fungerande modell i full skala av en ny produkt eller en ny version av en existerande produkt. En ickefungerande, handfast modell, i full skala, av en tänkt teknisk pryl. Global Positionig System Ett satellitbaserat radionavigeringssystem som drivs av USA s försvarsdepartement. Det använder 24 satelliter för att identifiera punkter på jordytan genom triangulering av signalerna från tre av dessa satelliter. Noggrannheten för civil användning är ca. 20 m. Bärbar dator som är så liten att den kan hållas i handen vid användning. En digital display (i detta fall i färg) som är känslig för tryck så att användaren kan ge indata till applikationen bakom genom att trycka på displayen med t.ex. en penna eller sitt finger (11)

6 Projektrapport 2 Omvärlden 2.1 Befintliga liknande lösningar Under arbetets gång har gruppen inte hittat några befintliga liknande lösningar. Gruppen kontaktade Daniel Pargman som för några år sedan jobbade en kort tid på ett dot.com företag som hette Citikey. De utvecklade en applikation för handdatorn Palm. Företaget hann tyvärr gå i konkurs innan det blev några säljbara resultat. Applikationen, så långt de hade kommit finns tydligen i alla fall kvar. 2.2 Sverigehuset Sverigehuset är Stockholms största turistbyrå. Under projektets gång flyttade Sverigehuset till Kulturhuset och bytte namn till Stockholm tourist centre. Sverigehuset drivs av Stockholm visitors board. Stockholm tourist centre förvaltar webbplatsen stockholmtown.com som är Stockholms officiella besöksguide på nätet. 2.3 Webbsajter stockholmtown.com Just nu ligger ca. 300 av Stockholms kommuns 4000 matserveringar i denna databas. Informationen som finns om restaurangerna på stockholmtown.com är: adress, öppettider, tfn. nr och ibland en kort beskrivning. Inga bilder finns med eftersom det bedöms vara för mycket redigeringsjobb med dem. Användarna kan välja restauranger från olika nationella kategorier (fransk, italiensk, svensk o.s.v.) samt en kategori testad mat som är testad av en frilansande jury. Sajten har ca unika besökare per månad, framför allt nordeuropéer och amerikaner, nästan inga ryssar trots att många ryssar kommer hit på semester. stockholmtown.com får mycket spontan feedback från sina användare via mejl. Enligt Marie Eberhardt, projektledare för sajten är den helt uppbyggd efter önskemålen i användarnas mejl. lunchinfo.com Sajten lunchinfo.com är en restaurangportal med tjänster för både restaurangkunder och restaurangägare. Den är upplagd efter städer. Restaurangerna tillhandahåller varierande mycket information om sig själva, allt från vilken typ av mat de serverar till hela dagens meny inklusive en rundvandring i restauranglokalen. En anpassad version av portalens information går att ladda hem till en handdator. Det går även att komma åt portalen via WAP. Den som blir medlem erhåller ett nyhetsbrev där bl.a. menyerna till utpekade favoritrestauranger listas. Sajten är någorlunda lättnavigerad. Tyvärr gör de mycket specificerade urvalskriterierna i sökfunktionen ofta att inga träffar hittas. Lunchinfo är den mest heltäckande existerande restaurangportalen gruppen har tittat på. menyer.se, kvartersmenyn.com, lunchdags.com och matsedel.com Dessa sajter tillhandahåller länkar till restauranger och/eller menyer främst för Stockholm. Alla är gratis för användarna. Restaurangerna uppdaterar själva sin information på sajterna. Alla sajter har någon typ av sökfunktion av varierande kvalité. Endast matsedel.com tillhandahåller information om tillgänglighet för en speciell målgrupp, genom att räkna upp ett antal rökfria restauranger. Det har lagts till på allmän begäran. I de flesta fall går det också att söka efter vegetarisk mat. 2.4 Hårdvara Det finns en del forskning på området tunna böjliga pekskärmar, men i Europa är forskning kring skärmteknik inte speciellt stort. Philips är klart dominerande enligt tidningen Ny Teknik. I Sverige finns Swedish LCD Center i Borlänge som är kandidater för finansiering genom ett forskningsprojekt inom EU till skärmforskning. Projektet har fått namnet Flexidis, vilket ska stå för "flexibla displayer". Initiativtagaren är Philips, och målet är att ta fram industriella metoder för att tillverka böjliga skärmar med LCD-teknik. Vad gäller handdatorer håller GPS-tillverkaren Garmin på att ta fram en sådan med inbyggd GPS. Den har Palm OS 5 som operativsystem, färgskärm (320 x 480 punkter), är ca 13 x 7,5 x 2 cm stor och väger 162 gram. Den börjar säljas i slutet av 2003 och priset ska ligga runt kr. MIT's elektroniska kulramspapper verkar mest vara ett forskningsprojekt och dessutom i svart/vitt (11)

7 Projektrapport Pekskärmar till industrimiljö går att köpa för några tusenlappar men då är det tunga stötsäkra konstruktioner. Detta är knappast något en turist vill hyra och bära med sig bland allt annat som de måste bära på när de turistar i Stockholm. Mobiltelefoner och handdatorer med färgskärm går redan idag att tillverka hyfsat billigt. 3 Metoder Ett av huvudkraven på projektuppgiften var att arbetet utfördes i samarbete med målgruppen, kooperativ design. 3.1 Kooperativ design Denna designform koncentrerar sig på relationerna mellan människorna i målgruppen och i designgruppen. Den baseras på kommunikation där det gäller att undvika så många missförstånd som möjligt. Designformen letar efter möjligheter snarare än lösningar på problem. Formen på resultatet bedöms också ha stor betydelse för användbarheten. Detta finns beskrivet av flera författare bl.a. [Bødker, Ehn, Sjögren & Sundblad, 2000; Müller, Haslwanter & Dayton, 1997]. 3.2 Prober Gruppen valde bland annat att använda sig av ett antal olika prober för att samla in information från potentiella användare eftersom det inte fanns tid till att hålla workshops med dem. De prober som kunde användas med tillfälliga besökare som målgrupp måste ta kort tid att fylla med information. Exempel på för gruppen fungerande prober är ett adresserat och frankerat vykort (med penna), med vilket turisterna kan dokumentera sitt matsökande och sedan returnera det till gruppen. Exempel på hur prober kan utformas finns i Cultural Probes [Gaver, Dunne och Pacenti, 1999]. 3.3 Intervjuer Korta intervjuer användes för att samla information. Främst i samband med utvärdering av prototyperna. Längre intervjuer eller till exempel designövning nr 5 ur The interactive thread [http://interliving.kth.se/papers.html], skulle ha kunnat utförts på flygplatser, färjeterminaler, flygbussar, Arlanda-express och centralstationen där turisterna ändå måste vänta men det gjordes inte. 3.4 Prototyputvärdering De framtagna prototyperna utvärderades tillsammans med användarna i två omgångar. Detta gjordes i Sverigehuset där det visade sig vara relativt enkelt att få låna några minuter av besökarnas tid. 3.5 Gränssnittsdesign Som grund för gränssnittsdesignen har designteorierna i Design av informationsteknik materialet utan egenskaper av Jonas Löwgren och Erik Stolterman använts. Andra principer för användarvänlighet som gruppen försökt använda i sin design beskrivs i Human-Computer Interaction second edition [Dix, Finlay, Abowd, Beale, 1997]. 4 Designprocessen 4.1 Projektidé målgrupp Målet för vårt projekt var att göra fler av Stockholms många bra restauranger och caféer tillgängliga för tillfälliga besökare. Första tanken på målgrupp var hungriga människor i Stockholm. För att få en tydligare grupp begränsades målgruppen till hungriga turister. I Den goda resan [Berg, Danius, Åstrand, Öberg 00] ges några aspekter på hur denna grupp skiljer sig i från andra hungriga individer, samt hur man kan tillgodose deras behov. Projektgruppen valde att inte begränsa sig till svensktalande turister varför alla prober och intervjuer har gjorts både på svenska och på engelska. Projektgruppen valde platsen det offentliga gaturummet i Stockholm som är en mycket ospecificerad plats. Den valdes därför att gruppen inte ville förutsätta att turis ten ska gå till någon speciell plats för att få veta var den passande maten finns. Projektgruppens val av målgrupp satte ett antal begränsningar. På grund av turistandets kortlivade natur var det omöjligt att jobba med samma grupp användare under hela arbetets gång. Workshops var inte heller möjliga på grund av att de tar alldeles för lång tid att genomföra. Insamlingen av data måste gå snabbt eller ske i samband med att turisterna ändå sitter och väntar (11)

8 Projektrapport Insamlingen av information skedde från turister som kom ut från museer vid lunchtid, från turister som satt och väntade på Centralstationen och från turister som befann sig i Sverigehuset. 4.2 Prob 1 Målet med den första proben var att få turisterna att förutsättningslöst berätta om upplevelser de hade haft i samband med att det hade ätit i Stockholm. Syftet var att projektgruppen skulle hitta några frågor att fokusera vidare på. Den första proben var ett häfte med plats att berätta om en händelse i samband med mat, se Bilaga A. Den delades ut till turister som satt och väntade på Stockholms Centralstation. Den första proben gav inte speciellt mycket. Turisterna hade framför allt tagit fasta på att händelsen skulle vara minnesvärd och berättade om trevliga restaurangbesök. Gruppens slutsats av resultatet från denna prob blev att frågorna måste vara mer avgränsade och specifika. Gruppen bestämde efter den första utvärderingen att huvudfrågorna skulle vara: Hur hittar man mat? Hur väljer man matställe? 4.3 Prob 2 Prob 2 var ett frankerat och adresserat vykort i A5-format, se bilaga A. Dessa vykort delades ut till turister utanför olika museer på Djurgården samt på Slottsbacken och i Kungsträdgården. Efter en dryg vecka hade alla vykorten anlänt och en utvärdering genomfördes. Det framgick att matkvalitén var det som de flesta av användarna tyckte var viktigt när de valde matställe. Även miljön, mysigt, atmosfär, var viktig. Sen följde priset och tillgängligheten. Tillgänglighet betyder i det här fallet att det ska vara enkelt eller vara barnvänligt. Se sammanställning av svaren i bilaga D. Inte heller dessa svar gav projektgruppen några konkreta förslag att jobba vidare med. Efter ett möte med gruppens handledare togs beslutet att utgå från något mer handfast för att komma vidare. Gruppen valde att utgå från en papperskarta. Kartan är ett beprövat och oftast fungerande sätt för att hitta på en ny plats. Dessutom har de allra flesta turister tidigare erfarenheter av kartor i olika former. Kartan är dessutom språkoberoende. 4.4 Intervju 1 / Prototyp 1 och 2 Nästa möte med användarna inleddes med en kort intervju för att fånga upp allmänna åsikter. Sedan visades en enkel papperskarta och sist en första version av tjänsten så som projektgruppen tänkte sig den (i en PC). Tjänsten var då en enkel animering av en karta i en mobiltelefon där turisterna kunde få information om restauranger och andra matställen genom att välja några olika inställningar på knappar. (Se bilaga B samt webbsidan för prototypen.) Vad som fanns på knapparna valdes utifrån det som de första användarna såg som viktigt, priskategorier och tillgänglighet för rullstolar/barnvagnar samt bilder på restaurangmiljöerna. Det som var allra viktigast enligt resultatet från prob 2, matkvalitén och miljön, var lite mer svårfångat. Ett enkelt sätt för användarna att själv avge ett omdöme efter avslutad måltid lades till tjänsten. Dessa omdömen skulle sedan kunna ses av andra användare. Detta som ett alternativ till de erfarenheter som lokalbefolkningen har om vad som är bra och trevligt och inte. Huvudintrycket efter denna användarkontakt var att det inte var något problem att hitta mat i Stockholm, som tydligen är en mycket restaurangtät stad. Problemet var istället att hitta rätt typ av mat. Det som de flesta gav som exempel var svensk mat. En annan iakttagelse var att tillgänglighet för barnvagnar, som var viktigt för flera av de svenska turister som besvarade proberna, inte var så intressant bland dessa utländska, barnlösa turister. Däremot var det, lite oväntat, intressant om man får ha hundar med sig på restaurangen eller inte. Mobilen visade sig inte heller vara det rätta mediet för de utländska turisterna. De lämnar oftast mobilen hemma eftersom det blir mycket dyrt att använda den utomlands eller för att abonnemanget inte täcker. Dessutom var det flera som inte ville ha mobilen med sig på semestern eftersom de förknippar den med jobbet. Över huvud taget var det också få som kunde tänka sig att betala för den föreslagna tjänsten (11)

9 Projektrapport Dessa resultat ledde till designbesluten att införa två knappar för val av mat av olika nationalitet och specialmat, till exempel vegetarisk, samt att bilderna på restaurangerna skulle vara kvar och att tidigare gästers omdömen var en bra funktion. Ett alternativ till mobiltjänsten krävdes. Det behövdes en annan portabel lösning, något som turisten enkelt kan plocka fram varhelst han/hon befinner sig i stan. Ett sätt skulle kunna vara att erbjuda Stockholms turister en billig, engångs-restaurangguide i form av en tunn och smidig pekskärm på samma sätt som man idag köper engångskameror. Mot det talar att tekniken knappast kommer att bli så billig att detta kan vara möjligt under de närmaste åren. En annan nackdel med denna lösning är miljöaspekten Uthyrning av tjänsten skulle också vara en möjlighet. Tjänsten skulle kunna finnas tillgänglig och kunna lämnas tillbaka på ett välorganiserat sätt, t.ex. genom Pressbyrån. Det behöver inte vara märkligare än att hyra bilar, cyklar eller andra kapitalvaror. Denna sista idé ville projektgruppen testa med sina användare. Därför tillverkades en enkel mock-up av en vikbar pekskärm, se Bilaga C. 4.5 Intervju 2 / Prototyp 3 Prorotypen av funktionerna i PC n vidareutvecklades dels med hänsyn till resultaten från användarutvärderingen, dels med tanke på att den skulle passa i den bärbara pekskärmen. Den andra användarutvärderingen av prototypen utfördes också hos Stockholm tourist centre. Vid denna utvärdering visades först mock-upen på pekskärmen i plast och papper och sedan fick turisterna prova prototyp 3. (se bilaga B samt vår hemsida) i en PC utan fler inledande förklaringar än vad den är tänkt att användas till. Våra användare provade sig fram och efter att de testat en stund och ibland fått vissa saker förklarade för sig så förstod de det mesta. Omdömet av prototypen i sin helhet var att tjänsten var intressant, i en pekskärm eller i mobilen, handdatorn eller på webben och värd att betala för om det även ingick annan information. Det som nämndes var affärer, teatrar och biografer med program, buss- och färjetidtabeller, hotell och vandrarhem samt mer information om restaurangerna. Men alla användarna stötte också på olika saker som skulle behöva förbättras. De valda symbolerna var inte alls självklara, de fungerade inte utan förklaringar i ord. Projektgruppen hade dessutom valt att göra knapparna för rökning och barnvagnsvänligt i tre lägen. Det första läget, inte intryckt, visade alla restauranger, det andra läget de restauranger där rökning inte är tillåten och det tredje läget restauranger där rökning är tillåten. Denna lösning var projektgruppen lite tveksamma till själva. En del av användarna förstod funktionen på knapparna direkt medan andra missförstod på olika sätt. Till exempel såg någon inte skillnad på lägena restauranger som tillåter rökning och alla restauranger, andra misstolkade helt symbolerna för tillåtet och inte tillåtet, detta trots att det klassiska röda överkorsande strecket användes för inte tillåtet. Flera användare föreslog även dessa knappar skulle vara rullmenyer på samma sätt som matkategorierna. Mat-typknappen vållade också en del huvudbry, många tolkade flaggorna som att de står för det språk som talas i restaurangen. Tidigare gästers omdömen uppskattades av de flesta. Någon ville använda tjänsten för att förbereda sig hemma inför resan. 5 Resultat Designen av den slutgiltiga tekniska lösningen påbörjades medvetet efter det att önskade egenskaper var fastställda. Gruppen har fokuserat på att göra en bra informationsportal för en hungrig turist, oavsett vilket medium den implementeras på. I arbetet med gränssnittet har gruppen anpassat det efter en tänkt pekskärm. Troligtvis är det lämpligt att använda ett flertal medier för att nå användaren. 5.1 Hårdvara Gruppens förslag till lösning är en platt, hopvikbar, pekskärm med GPS-funktionalitet. Gruppen har gjort bedömningen att sådana kan finnas tillgängliga inom ett par år till rimliga priser. Se länkarna [http://www.usatoday.com/tech/techreviews/2002/4/23/ebookscreen.htm] och [http://wildcat.arizona.edu/papers/94/135/01_6_m.html] om pekskärmar. Pekskärmen ska mot en depositionsavgift kunna hyras på många platser i Stockholm, t.ex. via Connex, Pressbyrån eller SevenEleven. En mycket viktig förutsättning för denna lösning är att depositionsavgiften inte blir allt för stor. Applikationen måste också finnas tillgänglig på Internet för de turister som vill planera sin resa innan de kommer till Stockholm (11)

10 Projektrapport 5.2 Mjukvara Grunden för applikationen blir en databas där information om alla restauranger lagras. Innehållet i denna databas presenteras sedan på Internet och i pekskärmen. Denna typ av, för turister anpassad bärbara pekskärm, skulle dessutom kunna innehålla en mängd annan värdefull information; så som tåg- och busstidtabeller, öppettider på museer, information om hotell samt aktuella evenemang. 5.3 Finansiering Om tjänsten ska finansieras av restaurangerna, som då får betala för att få vara med, är risken stor att den endast kommer att innehålla de restauranger som redan idag specialiserat sig på turister. Dessa restauranger har inget större incitament att satsa på kvalité eftersom det ändå ligger i deras gästers natur att inte återvända. De blir därför typiska så kallade turistfällor och är just de ställen som många turister vill undvika. Resultat från prober och intervjuer säger att användarna inte är villiga att betala speciellt mycket för tjänsten, så länge den inte innehåller mer information än matguiden. Om däremot utvecklas vidare till en heltäckande elektronisk turistguide var de flesta av våra användare intresserade av att betala för tjänsten. Den skulle då kunna utnyttja den teknik som finns idag, eller inom de närmaste åren, med positionering och möjlighet till snabb uppdatering Reklamfinansiering vore ytterligare en möjlighet i vår pekskärmsapplikation. Vi tror att våra användare kan tänka sig re klam som skärmsläckare eller reklam på baksidan av skärmen. 6 Diskussion Projektgruppens undersökning av målgruppen får på intet sätt ses som statistiskt underbyggd. Målet har snarare varit att identifiera möjligheter och problem än att se hur utbredda de var. Givetvis varierar åsikterna ordentligt om något så subjektivt som mat, men projektgruppen tycker sig ändå ha identifierat ett par gemensamma nämnare för målgruppen hungriga turister. Detta trots att projektgruppen har strävat efter att få med ett så brett spektra av turister som möjligt, från back-packers, via barnfamiljer till affärsresenärer. En betydande begränsning har varit att turister inte är statiska utan oftast bara kan nås vid ett enda tillfälle och att de då sannolikt har ont om tid. Detta har satt stora begränsningar i vilken typ av samarbete som kan utföras. Samtidigt har projektgruppen efter att ha fokuserat sina frågor fått användbara resultat. Med denna typ av målgrupp blir det alltså extra viktigt att planera sina användarkontakter noggrant och att ha relativt specifika frågor till dem. Framför allt den första proben visade att med den valda målgruppen ger löst ställda frågor sannolikt få användbara resultat. Förmodligen behövs mer sammanhållen tid tillsammans med användarna för att denna typ av undersökning ska fungera och ge användbara resultat. Gruppen har också noterat att resultaten i användarkontakterna blir ganska olika beroende av vem som pratar med turisten. Hur gruppmedlemmen lägger tyngdpunkten i sina frågor ger utslag på resultatet även om frågorna kan tyckas vara samma. 7 Vidareutveckling Projektgruppen skulle gärna fortsätta med detta projekt för att vidareutveckla till en heltäckande elektronisk turistguide. Hotell och vandrarhem m.m. skulle kunna läggas till på samma sätt som matställen. 7.1 Gränssnitt För en eventuell vidareutveckling föreslår projektgruppen en huvudmeny högst upp, enligt Windows-standard för val av funktion, t.ex. mat, husrum, teater/biografer, museer, nattliv, affärer, kommunikation/kollektivtrafik. Själva matguiden skulle kunna förbättras med följande: Jobba allmänt mer med att förtydliga symbolerna, göra fler användarstudier. Specifikt titta på barnvagnsknappen som är otydlig, den ska ju även stå för tillgänglighet för rullstolar. Symboler för Hallal- och Koschermat. Göra om trevalsknapparna till rullmenyer, det bör göra dem tydligare och dessutom blir det mer konsekvent. Lägga in namn på större gator och T-banestationer (11)

11 Projektrapport 8 Projektgruppen Projektgruppen bestod av fem personer. Tyvärr med i sammanhanget rätt likartade kompetenser. Handledare för projektet var Ann Lantz. Moa Malin Nils Henry Ulrica Moa Söderhielm, Teknisk Fysik KTH, Kostymdesign Projektledare, kontaktperson, slutredovisning, skriftlig rapport Malin Bjurling, Medieteknik KTH, Medicinsk vetenskap, Prototyper Prototyp, materialförvaltare Nils Hellstrand, Teknisk Fysik/Media KTH/Lund, Musikvetenskap Omvärldsanalys, film Henry Molander, Data, Människa Datorinteraktion KTH Filmansvarig Ulrica Westerlund, Farkostteknik KTH, Modedesign Skriftlig rapport, webb, prototyp 9 Referenser [Beudouin-Lafon] et al, Cooperative Design with Families, Rapport från Interlivingprojektet CID/Nada, Stockholm 2001 [Bødker, Ehn, Sjögren & Sundblad], Co-operative Design perspectived on 20 years with the Scandinavian IT Design Model, i Proceedings of NordiCHI 2000 [ Müller, Haslwanter & Dayton], Participatory practices in the software lifecycle, 1997 [Gaver, Dunne & Pacenti], Cultural Probes, 1999 [Dix, Finlay, Abowd & Beale], Human-Computer Interaction, second edition, 1997 [Berg, Danius, Åstrand & Öberg], Den goda resan, 2000 [Marie Eberhardt], projektledare för stockholmtown.com [http://www.usatoday.com/tech/techreviews/2002/4/23/ebook-screen.htm] och [http://wildcat.arizona.edu/papers/94/135/01_6_m.html], o m pekskärmar [http://www.nada.kth.se/projects/acpu03/grupp5], projektets webbsida (11)

12 Bilaga A Intervju 1 Huvudfrågor: Kan du berätta om vad du gjorde någon gång när du var hungrig här i Stockholm och fick problem? Om du inte haft några problem, berätta om hur du gjorde när du var hungrig! Har du något förslag på lösningar på eventuella problem? Följdfrågor: Brukar du ha problem när du är hungrig här i Stockholm? Hade du flera valmöjligheter? Vad var i så fall viktigt när du valde? Saknade du någon information när du valde? Är du nöjd med ditt val? Hur skulle man kunna underlätta valen? Efter dessa frågor visades prototyp 1 (papperskartan) och följande frågor ställdes: Vad skulle du behöva för ytterligare information för att hitta den mat som du vill ha? Rita gärna! Slutligen visades prototyp 2 och följande frågor ställdes: Förklara vad vi tänkt oss att man ska kunna göra i stora drag. Vad tycker du? Är restaurangens eller tidigare besökares omdömen viktigast? Vilka knappar/ikoner skulle du vilja ha? A 1

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data och Elektroteknik Valfritt Informatikprogram Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter C-uppsats i Informatik

Läs mer

MORGAN. unga mobilvanor

MORGAN. unga mobilvanor unga mobilvanor Välkommen! För att få en dagsaktuell bild av hur ungdomar använder sina mobiler, vad som är viktigt när de väljer telefoner och operatörer, och vad de önskar sig av sin mobil framöver har

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt INTERNRAPPORT CERTEC, LTH NUMMER 1:2000 Charlotte Magnusson Elsa Foisack MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt samarbetsprojekt Certec Institutionen för Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Förord

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Interaction design, design methods, police, mobile applications, digital handbook, mixedfidelity

Interaction design, design methods, police, mobile applications, digital handbook, mixedfidelity 1 Patrolling officers in Malmö have a varied and unpredictable working environment. When they encounter situations within which they are not certain how to take action, they have printed material with

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Slutrapport: Framtagande av riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt

Slutrapport: Framtagande av riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Slutrapport: Framtagande av riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innehåll Inledning... 3 Mål och syfte...

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gränssnitt och tjänster för IPTV

EXAMENSARBETE. Gränssnitt och tjänster för IPTV EXAMENSARBETE 2006:027 CIV Gränssnitt och tjänster för IPTV Camilla Isaksson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Datateknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Datalogi 2006:027

Läs mer

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM IT-UNIVERSITETET, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM [ för AB Scandinavian Travel Agent DMC] Madeleine Afshar

Läs mer