Helix Lund. stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helix Lund. stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund 1"

Transkript

1 Helix Lund 2011 stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund 1

2 HELIX LUND Så var det dags för ännu en innehållsrik Helix. Som en upptakt till att skriva dessa inledande rader brukar jag varje år bläddra igenom de objekt som valts ut till årets Helix. Varje år är reaktionen den samma, - Så många bra och intressanta projekt vi har åstadkommit här i Lund. Hög kvalitet i arbetet på alla fronter och på alla nivåer ger ett gott resultat. Sen sist har intresset för Lund och det som händer här ökat. Lund har blivit fokus för många både i regionen och i landet för övrigt. Vi har också haft besök från andra länder där vi kunnat berätta om den hållbara stadsutvecklingen här och hur vi arbetar för god gestaltning och intressant arkitektur. De stora forskningsanläggningarna, den nya stadsdelen Brunnshög och Kunskapsstråket har satt sig som begrepp och är på mångas läppar. Vi arbetar tillsammans med intressenterna i hela stråket för en gemensam vision. Aldrig tidigare har vi haft så många stora programarbeten igång samtidigt. Det innebär naturligtvis en stor arbetsbelastning men det är också en spännande situation. Inte minst är det en stor möjlighet att kunna åstadkomma en bra helhet när allt nu sker parallellt. Allt detta är i sin vagga och kommer först att synas i Helix när planerna blir konkreta platser och byggnader. Spaden är dock satt i jorden för Max IV, det gäller de underjordiska delarna samt markbehandlingen och därför finns detta med redan i år. Det är bråttom med planerna för flera andra projekt i stråket varför de snart kommer att dyka upp i kommande nummer av Helix. I årets nummer finns bostäder för både gammal och ung, i fina hus av god arkitektonisk kvalitet. Lunds första miljöklassade villa står färdig och har väckt ett stort intresse i vidare kretsar. Förnyelsearbetet i stadsparken är ett annat inslag som förtjänar att lyftas fram. Lund är i vår region en av de stora städerna men ändå ingen stor stad. Tillväxten i Lund är stark och stadsbyggnadskontoret står inför den stora uppgiften att balansera den lilla stadens kvalitéer med den växande stadens krav på plats för både växande och nya funktioner. Förvisso en svår uppgift men inte omöjlig. Denna dynamik är väl just det som gör en stad till en levande attraktiv stad. Jag önskar en trevlig stund med detta nya nummer av Helix och lovar att vi kommer tillbaka med nya spännande projekt i nästa års nummer. Lund i november 2011 Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör 2 Helix Lund 2011 utgiven av: Stadsbyggnadskontoret i Lund adress: Box 41, Lund telefon: fax: e-post: hemsida: Stadsbyggnadskontoret, Lund ansvarig utgivare: Inga Hallén omslag: Stadsparkscaféet, foto Kasper Dudzik övriga bilder: Kasper Dudzik (där ej annat anges) rekdaktion: Bengt Aronsson, Malin Sjögren, Daniel Wasden, Lars-Eric Holmgren, Annika André layout: Annika André tryck: Grahns Tryckeri AB

3 Lunds stadsbyggnadspris 2010 Lunds stadsbyggnadspris tilldelades 2010 arkitekterna Hans Ödman, Cecilia Pering och Claudia Meirama FOJAB Arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun, genom nybyggnaden av ett kontorshus i kvarteret Spettet invid polishuset. Claudia Meirama tilldelades priset postumt. Arkitekterna har gestaltat en byggnad, vars genomarbetade volymer, lågmälda form och vackra detaljer samspelar väl med omkringliggande byggnader, medan den vita färgen skapar en intressant kontrast till omgivningen. Tillsammans med näraliggande bebyggelse, bildar byggnaden ett vackert stadsrum samtidigt som den utgör en tilltalande vy för den som färdas västerut från Västra stationstorget. 3

4 Nya hyresrätter på Pedellgatan 4 LKF har uppfört radhusliknande flerbostadshus på Pedellgatan i Lund. Byggnaden, som byggts i nyfunkis med åtta hyreslägenheter, har ritats av arkitekt Björn Hegelund. Marken var en obebyggd del av LKFs område Rosengården, uppförd Den nya bebyggelsens högsta byggnadsdel ligger på samma höjd som den äldre bebyggelsens taknock. I söder och norr begränsas byggnadshöjden till en våning. Bebyggelsen är anpassad till områdets skala och blandade arkitektur. På motstående sida av Pedellgatan ligger Linnéstaden med sin kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse i rött tegel. Väster om fastigheten ligger Östervångskolan med med sin vackra park och sitt byggnadsminnesförklarade skolhus. Detta har ställt stora krav på den nya byggnadens utformning. Byggnaderna placeras indragna från gatan och förgården skall skyddas med en häck.

5 Bostadsrätter på Sankt Larsområdet Illustration: Jaenecke Arkitekter AB Efter många års planering har barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Sankt Lars parkområde rivits och i en första byggetapp givit plats för Riksbyggens 20 radhus och 32 lägenheter i två stadsvillor. Upplåtelseformen blir bostadsrätt. Med sitt röda fasadtegel och sina vita fönsterbågar ska båda hustyperna i material och kulör anknyta till den bevarade bebyggelsens karaktär. Radhusen i två våningsplan med fyra till fem rum och kök, kantar med små förgårdar en smal gata i nordsydlig riktning. Gatan leder söderut mot stadsvillorna i tre våningar med vind, som bildar solitärer i parken. I stadsvillornas lägenheter på två till fem rum och kök kan de boende njuta av Höjeå-landskapet från första parkett. Arkitekterna Ingemar Jönsson och Kenji Miyazu från Jaenecke Arkitekter AB, Malmö, har haft huvudansvaret för projekteringen. 5

6 Lägenheter att hyra på Östra Torn 6 Kvarteret Orkesterdiket har fått 64 hyreslägenheter, 56 stycken två rum och kök i storlek 52 m 2-68 m 2 samt åtta stycken 3 rum och kök, 80 m 2-85 m 2. Husen är byggda för att klara kraven för minienergihus. Alla lägenheter har fint ljus där öppenhet och genomsiktlighet är viktig. Matplatser finns i fönsterläge och ofta i burspråk, och köken är väl tilltagna. Sovrummen är stora och det finns gott om förvaringsutrymmen. Fasaderna har en stram gestaltning. Fönsterdörrar leder ut till uteplatser och balkonger i soligt läge där burspråken skapar avskildhet. Förrådens läge ger tillsammans med bostadshusen definierade gårdar och platser. I trädgårdarna finns det möjlighet för hyresgästerna Tt odla själva. Det finns också gott om bär och frukt att plocka och man får gärna skörda av områdets kryddodlingar. Tornahem är byggherre och Gunilla Svensson är arkitekt.

7 Södra Råbylund växer upp Öster om Lunds stadskärna, på sluttningen från Dalbyvägen ner mot Stora Råby, växer trädgårdsstaden Södra Råbylund upp. Täthet, bovänliga verksamheter och rekreation ska karakterisera området, där också förskolor och skolor har sin givna plats. I den föräldrakooperativa Montessoriförskolan Rosa Tornet huserar redan ca 70 barn. Av ca 170 bostäder i den första etappen har Myresjöhus tagit de första spadtagen och är på god väg att uppföra två grupper om sex villor i två våningsplan vardera. Med fasader i vit puts och svart träpanel, tak klätt med grå betongpannor och med en stor balkong ovanpå carporten har husen innehållande sex rum och kök på ca 160 m 2 fått stor attraktionskraft. Även läget som sista utposten mot den planerade Mariaparken, med naturlik dagvattenhantering och utblickar över Stora Råby och landskapet däremellan, är en garant för hög boendekvalitet. 7

8 Lunds första miljöklassade villa 8 Arkitekten Kiran M. Gerhardsson fick möjlighet att förvärva en nyavstyckad tomt på Kobjer och har där uppfört en miljöanpassad villa åt sin familj. Förutom att huset skulle ha låga drift- och underhållskostnader, var hennes vision att skapa förutsättningar för generationsboende och odling. Ett växthus är därför också tillbyggt mot den sydvästra fasaden. För att uppnå sina mål använde sig Kiran av tillgänglig teknik, bland annat åtta m 2 solfångare, som ligger i det 30-gradiga takfallet mot sydväst. Hon valde att uppföra huset i lättbetong, som också visade sig vara mycket lufttätt. För att slippa olägenheter med byggfukt påskyndades uttorkningen. Huset har ritats som typhus, Villa Trift 3.0. Det utgör nu en prototyp för framtida produktion som ett miljöklassat hus enligt systemet Miljöbyggnad.

9 Bostadsrätter vid Trollebergsvägen En parkeringsanläggning har delvis fått ge plats för den röda tegelborg på Väster, som nu ståtar granne med Petersgårdens kyrka. Det fem våningar höga bostadshuset rymmer 43 lägenheter, varav sex smålägenheter i bottenvåningen ingår i en gruppbostad. Övriga lägenheter varierar i storlek från 44 till 108 m 2. I en mindre butikslokal på ena gaveln har kvarterets etablerade blomsterhandel inrättat sig på nytt. Mot gården i söder har byggnaden en lättare karaktär än mot gatan. Där löper balkonger med transparenta fronter längs den ljust pustade fasaden. Bilarna har sin plats i ett nedsänkt garage under huset. Paulssons är byggherre och bostäderna upplåts som bostadsrätter. FOJAB Arkitekter, Malmö hade uppdraget att ta fram bygglovhandlingar och Sydark konstruera AB, Malmö hade projekteringsansvaret. 9

10 Efterlängtade studentbostäder 10 I kvarteret Utsädet har AF Bostäder uppfört ett nytt studentbostadshus för 77 studenter. Tillsammans med arkitekt Peter Torudd har man utvecklat ett nytt boendekoncept, s k kompislägenhet, där två studenter delar på en mindre lägenhet med var sitt rum och gemensamt pentry och badrum. Vid fasadutformningen har omsorg lagts för att anpassa huset till intilliggande Magasinet. Fasaderna utgörs av ett rött tegel som utvecklats av arkitekten tillsammans med Tomas Gustavsson. Det trådskurna och massiva teglet tillverkas på Haga tegelbruk och dess unika format är anpassat för skalmurskonstruktioner. Genom att lägga den trådskurna ytan synlig, uppnås ett varierat visuellt uttryck. Huset är inflyttningsklart i januari 2012.

11 Nytt hotell i södra Lund Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder AB Inom kort kommer ännu ett hotell att uppföras i Lund. Hotellet, som kommer att ligga i anslutning till Tetrapak och trafikplats Råbylund, utgör den första etappen i ett större komplex med bla kontorslokaler och ett parkeringshus. Hotellbyggnaden reser sig i tio våningar. Fasaderna kläs med svarta fasadskivor och vit puts med inslag av klarröda fasadpartier kring entrén. I bottenvåningen förläggs bland annat en restaurang. Särskild omsorg har lagts vid att gestalta utemiljön med stensättningar, växtlighet och inslag av vatten, för att ge hotellgästerna en vacker och varierad upplevelse genom fönstren. Byggherre är Midroc och som arkitekter har anlitats Anders Blomqvist på Arkitekterna Krook & Tjäder AB och Charlotte Lund på Ateljé landskap. 11

12 Radhus i södra Nilstorp 12 Bostadsområdet Nilstorp har expanderat mot söder, där TetraPaks industriområde tar vid. Fler har därmed getts möjlighet att bosätta sig inom Lunds tätort, i något av de tolv radhus med äganderätt, som nu tydligt markerar bostadsområdets avgränsning i denna del. Det är Open House AB, en dotterorganisation till den norska byggkoncernen Obos, som har varit byggherre för projektet. Arkitektlaget, Helsingborg, har gestaltat de strama tvåvåningshusen i vitt och svart tegel, med svart träpanel samt med nästan platta tak. Bilarna lämnas på en gemensam parkeringsanläggning vid entrén till området, som därmed blir särskilt barnvänligt. På den effektiva bostadsytan 110 m 2 ryms fem rum och kök. Konceptet har visat sig vara så attraktivt att ytterligare sex radhus med samma utformning har påbörjats lite längre västerut.

13 Seniorboende på väster Från Värpinge Gård, norr om Trollebergsvägen på Väster, har mark styckats av för nya bostäder. Bland annat har ett flerbostadshus för seniorer, 55+, uppförts av JM. I tre våningar med inredd vind reser sig den gula tegelbyggnaden med ett stort sadeltak i rött tegel bakom den gamla gården. Den ersätter en riven voluminös ekonomibyggnad. Huset rymmer 32 lägenheter varav flertalet har balkong mot söder och de översta våningarna bjuder på utsikt mot landskapet vid Höje å. Marklägenheterna har istället en egen täppa med en liten redskapsbod. Bostäderna upplåts med bostadsrätt. Bilarna parkeras i carportar, men även cyklarna kan ställas upp under tak. Marie Ericsson, som är väl bekant med denna del av Lund efter att ha ritat en stor del av området söder om Trollebergsvägen, är arkitekten bakom projektet. 13

14 Ännu ett äldreboende 14 Kvarter för kvarter håller Sankt Lars område på att förvandlas från ett rent sjukhusområde, till ett bostadsområde med skolor och förskolor med insprängda vårdboenden. Ett sådant är Höjeågården, ett korttidsboende med sammanlagt 48 rumsenheter, som LKF har varit byggherre för. Den tegelröda byggnadens bumerangliknande grundform i fyra våningar, med den översta indragen från fasaden, omfamnar en del av parken med sina praktfulla träd och deras lummiga grönska. Under planeringen har siktet varit inställt både på en bra arbetsmiljö och en god boendemiljö, där små burspråk som smyckar fasaden ger bostadsrummen en extra kvalitet. Rumsenheterna är samlade i grupper om åtta kring gemensamma utrymmen och personalrum. Mårten Belin från Sydark Konstruera AB, Malmö, är anläggningens huvudansvarige arkitekt.

15 Förtätning i stadskärnan Illustration: FOJAB arkitekter Nybyggnationen sker inom LKFs fastighet Gernandtska lyckan 19 i den södra delen av Lunds stadskärna. Trygghetslägenheterna har förhöjd tillgänglighetsanpassning och brandsäkerhet. Personer som flyttar in ska vara minst 70 år och känna behov av större trygghet i sitt boende. En gemensam lokal ger fina möjligheter till social gemenskap och det finns även tillgång till värdinneservice. Huset uppförs i fem våningar med totalt 25 lägenheter. Källare med förråds- och teknikutrymmen byggs under del av huset. Alla våningar nås med hiss. Fasaderna är i rött tegel med balkonger mot gatan. Den nya byggnaden tar upp skillnaderna i de omgivande husen, binder samman de båda epokerna och sluter kvarteret. Huset är inflyttningsklart den 16 februari och den 1 mars LKF är byggherre, FOJAB arkitekter och Panorama är arkitekter. 15

16 Seniorboende mitt i stan Illustration: Arcon arkitektkontor 16 Inez Möllers Stiftelse sluter gaturummet och stadsbilden med nytt bostadshus för seniorer. Bomans cykels nya ansikte mot Bankgatan blir ett fyra våningar högt tegelhus med inredd takvåning innehållande tio tvårums lägenheter och tre dubbletter med hyresrätten som upplåtelseform. Byggnaden uppförs med tung stomme av hänsyn till både trafik och ljud. Samtliga tvårumslägenheter blir genomgående med traditionella balkonger mot gården och västersolen och med franska balkonger mot gatan. Dubbletterna får två mindre balkonger mot gården. Lägenhetsstorlekarna är kring 60 m2 för tvårummarna och ca 35 m 2 för dubbletterna. Innergårdens utemiljö är skapad för gemenskap med upplevelser i olika plan och nivåer. NCC är entreprenör och Arcon arkitektkontor har gestaltat byggnaden. Inflyttningen är beräknad till 1 oktober 2012.

17 Nya Onkologen Illustration: White Arkitekter AB Mitt i sjukhusområdet i Lund byggs en ny vårdbyggnad som skall inrymma onkologiska kliniken. För att ge plats för den nya byggnaden har före detta ångcentralen och en del av öron-näsa-halsklinikens hus rivits. Den nya byggnaden har till stor del slutna fasader, till följd av de krav som verksamheten ställer på massiva och fönsterlösa behandlingsrum. Arkitekt Lena Brand på White arkitekter AB har därför gestaltat byggnadens fasader med fasadglas i olika kulörer. På så vis skapas en livfull, varierad och vacker fasad. Även marken runt byggnaden kommer att ägnas omsorg med bla växtlighet och vatteninslag. Byggherre är Region Skåne och byggnaden förväntas stå klar

18 24 lägenheter vid Fäladstorget 18 År 2003 påbörjades ett detaljplanearbete för Fäladstorget. Man ville förädla och utöka butikslokalerna, göra inlastningen trafiksäkrare och att utöka parkeringen. Stadsbyggnadskontoret förslog att ett högre bostadshus skulle uppföras i centrumets sydvästra hörn. Byggnaden, som är i sju våningar, skall vara ett landmärke och markera Fäladstorget och stadsdelscentrum för de som färdas längs Svenshögsvägen. Markägaren, LKF, hade då inga planer på att bygga huset, men hade inget emot en byggrätt för ett sådant hus. Nu står byggnaden där sju år senare, ritad av arkitekt Johan Sennström på [reform]. Den innehåller tjugofyra hyreslägenheter och är uppförd i gråmelerat tegel. Det skiljer sig på så vis från det ursprungliga Röda Fäladstorget, som strax före butiksombyggnaden fick ny beläggning av tegelröd marksten genom Tekniska nämndens försorg.

19 Stångby väster Området med trädgårdsstaden som ideal, är ett småhusområde som växer fram med ett 40-tal fribyggartomter. I övrigt byggs grupphus, trygghetsboende och seniorboende. LKF, Götenehus, Haaks stenhus, Kärnhem, Eksjöhus och Byggkompagniet har tilldelats mark. Särskilt vikt har lagts vid fördröjning av dagvatten, d.v.s. ytligt regnvatten, genom att det bl.a. byggts övertäckta diken i de inre delarna av kvarteren. Området hålls samman genom att flertalet tak skall ha röda takpannor. I väster uppförs byggnader i två våningar för att skapa en stabil rygg för hela utbyggnadsområdet. I norra delen av området, uppförs en skola för ca 200 barn med ett flexibelt koncept. Ljus, genomblickar och en barnvänlig skala karaktäriserar denna byggnad, med miljö och hållbarhet i centrum för planeringen. Lundakontoret A-plan har ritat på uppdrag av Lundafastigheter 19

20 Påskagänget 20 På Dalbys södersluttning, med milsvid utsikt över det skånska landskapet, dyker drygt 200 markbostäder successivt upp ur myllan i den första och andra etappen av Påskagängets stationsnära boende. Det är de goda kommunikationerna med främst Lund och Malmö som i den tredje utbyggnadsetappen ytterligare ska stärka Dalbys attraktionskraft för bosättning. Byggherrarna JM, LKF, Midroc, Myresjöhus, NCC, PEAB, Riksbyggen och Skanska tävlar med varandra om att skapa vackra och moderna, välplanerade och prisvärda bostäder för alla hushållstyper. Barnfamiljerna välkomnas särskilt genom den tidigt uppförda förskolan Kattfoten med sex avdelningar. Bostädernas upplåtelseformer varierar från hyresrätt till bostadsrätt och äganderätt. Ett tiotal hushåll har också getts möjligheten att köpa en tomt och bygga sitt hus i egen regi.

21 Killebäckskolan reste sig ur askan Kvällen den 6 januari 2009 utbröt en brand på Killebäckskolan i Södra Sandby. Elden spred sig snabbt i taket och när släckningsarbetet var avslutat stod det klart att nästan en tredjedel av skolan hade brunnit ner till grunden. Resten var så skadad att en totalrenovering var nödvändig. Medan eleverna evakuerades till baracker påbörjades en rekordsnabb utredning och projektering. Man såg chansen att få lokaler som var mer anpassade till dagens sätt att undervisa samt att göra något åt den ganska mörka och labyrintiska miljön i de gamla delarna. Hösten 2010 kunde så den Nya Killebäckskolan tas i bruk. Den karaktäriseras i såväl nybyggda som ombyggda delar av ledorden ljus, genomblickar, orienterbarhet och mötesplatser. Huset byggdes ursprungligen 1984 och arkitekten var Contekton. För ombyggnaden svarar A-plan arkitekter i Lund. 21

22 Häckebergaskolan i Genarp 22 Häckebergaskolan i Genarp har byggts om och utökats med en större tillbyggnad i två våningar. Tanken med tillbyggnadens placering, norr om den ursprungliga skolbyggnaden, är att skolan på ett tydligare sätt skall annonsera sig mot byn och det grönstråk som ansluter från väster. Parkering och angöring sker norr om skoltomten och det öppna jordbrukslandskapet tar vid i öster. Även skolgården har byggts om och anpassats efter skolbarnens olika behov av upplevelserika, trygga och säkra ytor. Projektet drevs av Lundafastigheter och som arkitekt anlitades Lotta Sundström på Wigot konsult AB. Ombyggnaden är färdigställd och lokalerna togs i bruk 2010.

23 Moderna möbelklassiker i nytt hus I Vallkärra norr om Lund har bykärnan kompletterats med en ny byggnad som uppförts för att inrymma butiken Moderna möbelklassiker. Arkitekt Henrik Johannesson har, på uppdrag av fastighetsägaren, gestaltat byggnaden och omsorg har lagts vid att hitta ett formspråk och en skala som smälter in och kompletterar den kulturhistoriska miljön. Den långsmala huskroppen har ett modernt formspråk, men har samtidigt tydliga referenser till en traditionell magasinsbyggnad med brant sadeltak och ljust putsade väggar med svarta vägg- och fönsterpartier. Byggnaden togs i bruk

24 Spännande forskningsmiljö Illustration: Snøhetta och FOJAB arkitekter AB 24 På Brunnshög i nordöstra Lund växer en forskningsmiljö i världsklass fram och Max IV kommer att bli en av världens främsta materialforskningsanläggningar. Omgivande landskap möter den cirkulära byggnaden genom ett vågformat mönster av mjuka kullar. Mätutrustningen som kommer att finnas i byggnaden är mycket känslig för vibrationer och kullarnas placering avser dämpa omgivningens störningar på ett effektivt sätt. Under byggnaden löper ett långt strålrör. Projektet drivs av Fastighets AB ML4 och som arkitekter har anlitats det internationellt erkända arkitektkontoret Snøhetta i samarbete med FOJAB arkitekter AB. Den slutgiltiga gestaltningen av byggnaden är ännu inte klar, men redan nu kan man på platsen se hur det intrikata mönstret av kullar växer fram och arbetet med den underjordiska tunneln är påbörjat.

25 Nya Högevallsbadet Illustration: Architects and Friends Högevallsbadet i Lund är under om- och tillbyggnad. Badhuset är välbesökt och behov har länge funnits av att utöka verksamheten, både vad gäller tillgänglighet för allmänheten och för tränings- och tävlingsverksamhet. Badhuset byggs till med en ny 50-metersbassäng. I den befintliga badhallen tillskapas ett äventyrsbad med två nya rutschkanor som slingrar sig ut från fasaden åt söder. Taket byggs om och får en högre resning för att tillgodose simhopparnas behov av tillräcklig takhöjd. Fasaderna förses med gult tegel, puts och glas. Åt väster kompletteras fasaden med en växtvägg. Badhallen öppnas upp åt parken i söder, med hjälp av stora glasade partier. Projektet drivs av Lundafastigheter och som arkitekt har anlitats Architects and Friends genom Thomas Lind. 25

26 Parkering för den nya arenan 26 Beslutet att den nya ishallen på Klostergårdens idrottsplats skulle kompletteras med en handbollsarena skapade ett behov av nya parkeringsplatser. Den befintliga parkeringsplatsen till Klostergårdens idrottsplats skulle samtidigt bebyggas med bostäder. Efter många diskussioner om var en parkeringsanläggning skulle placeras och hur den skulle nås från Ringvägen, enades man om den nu öppnade Arena Park. Den har plats för 420 bilar under tak samt 220 i markparkering. Angöringsplats för bussar finns i bekväm närhet till gångbron över Ringvägen. Anläggningen betjänar också Stadsparken och Högevallsbadet. Byggnaden har en betongstomme som fått en fantasifull design i röd tegel av arkitekten Olof Meijby. På taket har den solceller som täcker en betydande del av anläggningens energibehov. På södergaveln finns ett konstverk av konstnären Alexius Huber.

27 Projekt som presenteras i Helix 2011, siffran hänvisar till sidnumret 24 Lund Utanför kartan presenteras även: omslaget , Stångby väster 20, Påskagänget Dalby 21, Killebäckskolan S Sandby 22, Häckebergaskolan Genarp 23, Verksamhetslokal Vallkärra Omslaget: I samband med förnyelsen av stadsparken inför dess hundraårsjubileum har en annan av stadens institutioner stadsparkskaféet - fått en ansiktslyftning. Under lång tid har stadsparken och serveringsbyggnaden haft en tydlig framsida och en tydlig baksida. Nu är det meningen att det skall vara framsida på alla håll. Mot parken (österut) har kaféet kvar sin gamla karaktär, med träpanel i rött med vita knutar, medan den mot väster (Järnvägen och Arena Park) har fått ett nutida ansikte i glas. Denna nya del innehåller ett komplement till den gamla verksamheten i form av en restaurang. Till- och ombyggnaden är ritad av arkitekt Lotta Sundström, Wigot konsult. 27

28 Stadsbyggnadskontoret, Box 41, Lund, (vx), Bangatan 10A, Lund.

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8 Framtidens Halmstad 9 800 bostäder planeras Pågående och kommande byggen sidan 8 Bra boende när orken börjar tryta Ett livslångt boende i Tallvik sidan 4 Bygga altan utan bygglov? Bygglovshandläggaren

Läs mer

I en storslagen & gemytlig idyll

I en storslagen & gemytlig idyll HÖST 2014 I en storslagen & gemytlig idyll Riksbyggen utvecklar en helt ny stadsdel Kom på visningshelg! några ord om i detta nummer Foto: Kristian Pohl Hej på dig granne säger du kanske inte när du möter

Läs mer

Emporia Bästa läget i Öresund

Emporia Bästa läget i Öresund Wingårdh Arkitektkontor Emporia Bästa läget i Öresund Emporia betyder handelsplats på latin, men är i sammanhanget mest känt som Skandinaviens främsta köpcenter. På plan 4, 5 och 6 i byggnaden, som även

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Vad som trots allt försvinner

Vad som trots allt försvinner 2010:54 Vad som trots allt försvinner - ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat kulturarv Projektrapport 2008-2010 Helene Stalin Åkesson Rapport 2010:54 Vad som trots allt

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från:

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från: ANNONS Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013 ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6 Haninge MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen 10 Nybyggare i Vega Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i Haninges Vega. Här ska det

Läs mer

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla? Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga

Läs mer

ATT BYGGA HÅLLBART. ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Lund och Malmö. Goda exempel från Lund och Malmö

ATT BYGGA HÅLLBART. ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Lund och Malmö. Goda exempel från Lund och Malmö ATT BYGGA HÅLLBART Goda exempel från Lund och Malmö För att vårt samhälle ska kunna bli mer hållbart behöver vi planera annorlunda och använda mer miljövänliga tekniker och material när vi bygger. Miljöbyggprogram

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6.

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6. Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun 100 000 invånare under våren sid 2 Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva:

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE

LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE NORDÖSTRA LUND BRUNNSHÖG ESS OCH MAX IV IDEON- TORGET UNIVERSITETS- SJUKHUSET UNIVERSITETS- PLÅN LUND C 1 HÅLLBAR

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

60-80. bostadshus i valsätra och gottsunda Arkitektur från 1960-1980-talen. kulturnämnden

60-80. bostadshus i valsätra och gottsunda Arkitektur från 1960-1980-talen. kulturnämnden 60-80 bostadshus i valsätra och gottsunda Arkitektur från 1960-1980-talen kulturnämnden [områdesindelning] gottsunda, valsätra Stadsbyggnadskontoret Uppsala kommun 2007. 1 13 2 3 4 7 5 6 8 11 9 12 10 Under

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Teknologiekandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik Institutionen för Arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer