Helix Lund. stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helix Lund. stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund 1"

Transkript

1 Helix Lund 2011 stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund 1

2 HELIX LUND Så var det dags för ännu en innehållsrik Helix. Som en upptakt till att skriva dessa inledande rader brukar jag varje år bläddra igenom de objekt som valts ut till årets Helix. Varje år är reaktionen den samma, - Så många bra och intressanta projekt vi har åstadkommit här i Lund. Hög kvalitet i arbetet på alla fronter och på alla nivåer ger ett gott resultat. Sen sist har intresset för Lund och det som händer här ökat. Lund har blivit fokus för många både i regionen och i landet för övrigt. Vi har också haft besök från andra länder där vi kunnat berätta om den hållbara stadsutvecklingen här och hur vi arbetar för god gestaltning och intressant arkitektur. De stora forskningsanläggningarna, den nya stadsdelen Brunnshög och Kunskapsstråket har satt sig som begrepp och är på mångas läppar. Vi arbetar tillsammans med intressenterna i hela stråket för en gemensam vision. Aldrig tidigare har vi haft så många stora programarbeten igång samtidigt. Det innebär naturligtvis en stor arbetsbelastning men det är också en spännande situation. Inte minst är det en stor möjlighet att kunna åstadkomma en bra helhet när allt nu sker parallellt. Allt detta är i sin vagga och kommer först att synas i Helix när planerna blir konkreta platser och byggnader. Spaden är dock satt i jorden för Max IV, det gäller de underjordiska delarna samt markbehandlingen och därför finns detta med redan i år. Det är bråttom med planerna för flera andra projekt i stråket varför de snart kommer att dyka upp i kommande nummer av Helix. I årets nummer finns bostäder för både gammal och ung, i fina hus av god arkitektonisk kvalitet. Lunds första miljöklassade villa står färdig och har väckt ett stort intresse i vidare kretsar. Förnyelsearbetet i stadsparken är ett annat inslag som förtjänar att lyftas fram. Lund är i vår region en av de stora städerna men ändå ingen stor stad. Tillväxten i Lund är stark och stadsbyggnadskontoret står inför den stora uppgiften att balansera den lilla stadens kvalitéer med den växande stadens krav på plats för både växande och nya funktioner. Förvisso en svår uppgift men inte omöjlig. Denna dynamik är väl just det som gör en stad till en levande attraktiv stad. Jag önskar en trevlig stund med detta nya nummer av Helix och lovar att vi kommer tillbaka med nya spännande projekt i nästa års nummer. Lund i november 2011 Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör 2 Helix Lund 2011 utgiven av: Stadsbyggnadskontoret i Lund adress: Box 41, Lund telefon: fax: e-post: hemsida: Stadsbyggnadskontoret, Lund ansvarig utgivare: Inga Hallén omslag: Stadsparkscaféet, foto Kasper Dudzik övriga bilder: Kasper Dudzik (där ej annat anges) rekdaktion: Bengt Aronsson, Malin Sjögren, Daniel Wasden, Lars-Eric Holmgren, Annika André layout: Annika André tryck: Grahns Tryckeri AB

3 Lunds stadsbyggnadspris 2010 Lunds stadsbyggnadspris tilldelades 2010 arkitekterna Hans Ödman, Cecilia Pering och Claudia Meirama FOJAB Arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun, genom nybyggnaden av ett kontorshus i kvarteret Spettet invid polishuset. Claudia Meirama tilldelades priset postumt. Arkitekterna har gestaltat en byggnad, vars genomarbetade volymer, lågmälda form och vackra detaljer samspelar väl med omkringliggande byggnader, medan den vita färgen skapar en intressant kontrast till omgivningen. Tillsammans med näraliggande bebyggelse, bildar byggnaden ett vackert stadsrum samtidigt som den utgör en tilltalande vy för den som färdas västerut från Västra stationstorget. 3

4 Nya hyresrätter på Pedellgatan 4 LKF har uppfört radhusliknande flerbostadshus på Pedellgatan i Lund. Byggnaden, som byggts i nyfunkis med åtta hyreslägenheter, har ritats av arkitekt Björn Hegelund. Marken var en obebyggd del av LKFs område Rosengården, uppförd Den nya bebyggelsens högsta byggnadsdel ligger på samma höjd som den äldre bebyggelsens taknock. I söder och norr begränsas byggnadshöjden till en våning. Bebyggelsen är anpassad till områdets skala och blandade arkitektur. På motstående sida av Pedellgatan ligger Linnéstaden med sin kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse i rött tegel. Väster om fastigheten ligger Östervångskolan med med sin vackra park och sitt byggnadsminnesförklarade skolhus. Detta har ställt stora krav på den nya byggnadens utformning. Byggnaderna placeras indragna från gatan och förgården skall skyddas med en häck.

5 Bostadsrätter på Sankt Larsområdet Illustration: Jaenecke Arkitekter AB Efter många års planering har barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Sankt Lars parkområde rivits och i en första byggetapp givit plats för Riksbyggens 20 radhus och 32 lägenheter i två stadsvillor. Upplåtelseformen blir bostadsrätt. Med sitt röda fasadtegel och sina vita fönsterbågar ska båda hustyperna i material och kulör anknyta till den bevarade bebyggelsens karaktär. Radhusen i två våningsplan med fyra till fem rum och kök, kantar med små förgårdar en smal gata i nordsydlig riktning. Gatan leder söderut mot stadsvillorna i tre våningar med vind, som bildar solitärer i parken. I stadsvillornas lägenheter på två till fem rum och kök kan de boende njuta av Höjeå-landskapet från första parkett. Arkitekterna Ingemar Jönsson och Kenji Miyazu från Jaenecke Arkitekter AB, Malmö, har haft huvudansvaret för projekteringen. 5

6 Lägenheter att hyra på Östra Torn 6 Kvarteret Orkesterdiket har fått 64 hyreslägenheter, 56 stycken två rum och kök i storlek 52 m 2-68 m 2 samt åtta stycken 3 rum och kök, 80 m 2-85 m 2. Husen är byggda för att klara kraven för minienergihus. Alla lägenheter har fint ljus där öppenhet och genomsiktlighet är viktig. Matplatser finns i fönsterläge och ofta i burspråk, och köken är väl tilltagna. Sovrummen är stora och det finns gott om förvaringsutrymmen. Fasaderna har en stram gestaltning. Fönsterdörrar leder ut till uteplatser och balkonger i soligt läge där burspråken skapar avskildhet. Förrådens läge ger tillsammans med bostadshusen definierade gårdar och platser. I trädgårdarna finns det möjlighet för hyresgästerna Tt odla själva. Det finns också gott om bär och frukt att plocka och man får gärna skörda av områdets kryddodlingar. Tornahem är byggherre och Gunilla Svensson är arkitekt.

7 Södra Råbylund växer upp Öster om Lunds stadskärna, på sluttningen från Dalbyvägen ner mot Stora Råby, växer trädgårdsstaden Södra Råbylund upp. Täthet, bovänliga verksamheter och rekreation ska karakterisera området, där också förskolor och skolor har sin givna plats. I den föräldrakooperativa Montessoriförskolan Rosa Tornet huserar redan ca 70 barn. Av ca 170 bostäder i den första etappen har Myresjöhus tagit de första spadtagen och är på god väg att uppföra två grupper om sex villor i två våningsplan vardera. Med fasader i vit puts och svart träpanel, tak klätt med grå betongpannor och med en stor balkong ovanpå carporten har husen innehållande sex rum och kök på ca 160 m 2 fått stor attraktionskraft. Även läget som sista utposten mot den planerade Mariaparken, med naturlik dagvattenhantering och utblickar över Stora Råby och landskapet däremellan, är en garant för hög boendekvalitet. 7

8 Lunds första miljöklassade villa 8 Arkitekten Kiran M. Gerhardsson fick möjlighet att förvärva en nyavstyckad tomt på Kobjer och har där uppfört en miljöanpassad villa åt sin familj. Förutom att huset skulle ha låga drift- och underhållskostnader, var hennes vision att skapa förutsättningar för generationsboende och odling. Ett växthus är därför också tillbyggt mot den sydvästra fasaden. För att uppnå sina mål använde sig Kiran av tillgänglig teknik, bland annat åtta m 2 solfångare, som ligger i det 30-gradiga takfallet mot sydväst. Hon valde att uppföra huset i lättbetong, som också visade sig vara mycket lufttätt. För att slippa olägenheter med byggfukt påskyndades uttorkningen. Huset har ritats som typhus, Villa Trift 3.0. Det utgör nu en prototyp för framtida produktion som ett miljöklassat hus enligt systemet Miljöbyggnad.

9 Bostadsrätter vid Trollebergsvägen En parkeringsanläggning har delvis fått ge plats för den röda tegelborg på Väster, som nu ståtar granne med Petersgårdens kyrka. Det fem våningar höga bostadshuset rymmer 43 lägenheter, varav sex smålägenheter i bottenvåningen ingår i en gruppbostad. Övriga lägenheter varierar i storlek från 44 till 108 m 2. I en mindre butikslokal på ena gaveln har kvarterets etablerade blomsterhandel inrättat sig på nytt. Mot gården i söder har byggnaden en lättare karaktär än mot gatan. Där löper balkonger med transparenta fronter längs den ljust pustade fasaden. Bilarna har sin plats i ett nedsänkt garage under huset. Paulssons är byggherre och bostäderna upplåts som bostadsrätter. FOJAB Arkitekter, Malmö hade uppdraget att ta fram bygglovhandlingar och Sydark konstruera AB, Malmö hade projekteringsansvaret. 9

10 Efterlängtade studentbostäder 10 I kvarteret Utsädet har AF Bostäder uppfört ett nytt studentbostadshus för 77 studenter. Tillsammans med arkitekt Peter Torudd har man utvecklat ett nytt boendekoncept, s k kompislägenhet, där två studenter delar på en mindre lägenhet med var sitt rum och gemensamt pentry och badrum. Vid fasadutformningen har omsorg lagts för att anpassa huset till intilliggande Magasinet. Fasaderna utgörs av ett rött tegel som utvecklats av arkitekten tillsammans med Tomas Gustavsson. Det trådskurna och massiva teglet tillverkas på Haga tegelbruk och dess unika format är anpassat för skalmurskonstruktioner. Genom att lägga den trådskurna ytan synlig, uppnås ett varierat visuellt uttryck. Huset är inflyttningsklart i januari 2012.

11 Nytt hotell i södra Lund Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder AB Inom kort kommer ännu ett hotell att uppföras i Lund. Hotellet, som kommer att ligga i anslutning till Tetrapak och trafikplats Råbylund, utgör den första etappen i ett större komplex med bla kontorslokaler och ett parkeringshus. Hotellbyggnaden reser sig i tio våningar. Fasaderna kläs med svarta fasadskivor och vit puts med inslag av klarröda fasadpartier kring entrén. I bottenvåningen förläggs bland annat en restaurang. Särskild omsorg har lagts vid att gestalta utemiljön med stensättningar, växtlighet och inslag av vatten, för att ge hotellgästerna en vacker och varierad upplevelse genom fönstren. Byggherre är Midroc och som arkitekter har anlitats Anders Blomqvist på Arkitekterna Krook & Tjäder AB och Charlotte Lund på Ateljé landskap. 11

12 Radhus i södra Nilstorp 12 Bostadsområdet Nilstorp har expanderat mot söder, där TetraPaks industriområde tar vid. Fler har därmed getts möjlighet att bosätta sig inom Lunds tätort, i något av de tolv radhus med äganderätt, som nu tydligt markerar bostadsområdets avgränsning i denna del. Det är Open House AB, en dotterorganisation till den norska byggkoncernen Obos, som har varit byggherre för projektet. Arkitektlaget, Helsingborg, har gestaltat de strama tvåvåningshusen i vitt och svart tegel, med svart träpanel samt med nästan platta tak. Bilarna lämnas på en gemensam parkeringsanläggning vid entrén till området, som därmed blir särskilt barnvänligt. På den effektiva bostadsytan 110 m 2 ryms fem rum och kök. Konceptet har visat sig vara så attraktivt att ytterligare sex radhus med samma utformning har påbörjats lite längre västerut.

13 Seniorboende på väster Från Värpinge Gård, norr om Trollebergsvägen på Väster, har mark styckats av för nya bostäder. Bland annat har ett flerbostadshus för seniorer, 55+, uppförts av JM. I tre våningar med inredd vind reser sig den gula tegelbyggnaden med ett stort sadeltak i rött tegel bakom den gamla gården. Den ersätter en riven voluminös ekonomibyggnad. Huset rymmer 32 lägenheter varav flertalet har balkong mot söder och de översta våningarna bjuder på utsikt mot landskapet vid Höje å. Marklägenheterna har istället en egen täppa med en liten redskapsbod. Bostäderna upplåts med bostadsrätt. Bilarna parkeras i carportar, men även cyklarna kan ställas upp under tak. Marie Ericsson, som är väl bekant med denna del av Lund efter att ha ritat en stor del av området söder om Trollebergsvägen, är arkitekten bakom projektet. 13

14 Ännu ett äldreboende 14 Kvarter för kvarter håller Sankt Lars område på att förvandlas från ett rent sjukhusområde, till ett bostadsområde med skolor och förskolor med insprängda vårdboenden. Ett sådant är Höjeågården, ett korttidsboende med sammanlagt 48 rumsenheter, som LKF har varit byggherre för. Den tegelröda byggnadens bumerangliknande grundform i fyra våningar, med den översta indragen från fasaden, omfamnar en del av parken med sina praktfulla träd och deras lummiga grönska. Under planeringen har siktet varit inställt både på en bra arbetsmiljö och en god boendemiljö, där små burspråk som smyckar fasaden ger bostadsrummen en extra kvalitet. Rumsenheterna är samlade i grupper om åtta kring gemensamma utrymmen och personalrum. Mårten Belin från Sydark Konstruera AB, Malmö, är anläggningens huvudansvarige arkitekt.

15 Förtätning i stadskärnan Illustration: FOJAB arkitekter Nybyggnationen sker inom LKFs fastighet Gernandtska lyckan 19 i den södra delen av Lunds stadskärna. Trygghetslägenheterna har förhöjd tillgänglighetsanpassning och brandsäkerhet. Personer som flyttar in ska vara minst 70 år och känna behov av större trygghet i sitt boende. En gemensam lokal ger fina möjligheter till social gemenskap och det finns även tillgång till värdinneservice. Huset uppförs i fem våningar med totalt 25 lägenheter. Källare med förråds- och teknikutrymmen byggs under del av huset. Alla våningar nås med hiss. Fasaderna är i rött tegel med balkonger mot gatan. Den nya byggnaden tar upp skillnaderna i de omgivande husen, binder samman de båda epokerna och sluter kvarteret. Huset är inflyttningsklart den 16 februari och den 1 mars LKF är byggherre, FOJAB arkitekter och Panorama är arkitekter. 15

16 Seniorboende mitt i stan Illustration: Arcon arkitektkontor 16 Inez Möllers Stiftelse sluter gaturummet och stadsbilden med nytt bostadshus för seniorer. Bomans cykels nya ansikte mot Bankgatan blir ett fyra våningar högt tegelhus med inredd takvåning innehållande tio tvårums lägenheter och tre dubbletter med hyresrätten som upplåtelseform. Byggnaden uppförs med tung stomme av hänsyn till både trafik och ljud. Samtliga tvårumslägenheter blir genomgående med traditionella balkonger mot gården och västersolen och med franska balkonger mot gatan. Dubbletterna får två mindre balkonger mot gården. Lägenhetsstorlekarna är kring 60 m2 för tvårummarna och ca 35 m 2 för dubbletterna. Innergårdens utemiljö är skapad för gemenskap med upplevelser i olika plan och nivåer. NCC är entreprenör och Arcon arkitektkontor har gestaltat byggnaden. Inflyttningen är beräknad till 1 oktober 2012.

17 Nya Onkologen Illustration: White Arkitekter AB Mitt i sjukhusområdet i Lund byggs en ny vårdbyggnad som skall inrymma onkologiska kliniken. För att ge plats för den nya byggnaden har före detta ångcentralen och en del av öron-näsa-halsklinikens hus rivits. Den nya byggnaden har till stor del slutna fasader, till följd av de krav som verksamheten ställer på massiva och fönsterlösa behandlingsrum. Arkitekt Lena Brand på White arkitekter AB har därför gestaltat byggnadens fasader med fasadglas i olika kulörer. På så vis skapas en livfull, varierad och vacker fasad. Även marken runt byggnaden kommer att ägnas omsorg med bla växtlighet och vatteninslag. Byggherre är Region Skåne och byggnaden förväntas stå klar

18 24 lägenheter vid Fäladstorget 18 År 2003 påbörjades ett detaljplanearbete för Fäladstorget. Man ville förädla och utöka butikslokalerna, göra inlastningen trafiksäkrare och att utöka parkeringen. Stadsbyggnadskontoret förslog att ett högre bostadshus skulle uppföras i centrumets sydvästra hörn. Byggnaden, som är i sju våningar, skall vara ett landmärke och markera Fäladstorget och stadsdelscentrum för de som färdas längs Svenshögsvägen. Markägaren, LKF, hade då inga planer på att bygga huset, men hade inget emot en byggrätt för ett sådant hus. Nu står byggnaden där sju år senare, ritad av arkitekt Johan Sennström på [reform]. Den innehåller tjugofyra hyreslägenheter och är uppförd i gråmelerat tegel. Det skiljer sig på så vis från det ursprungliga Röda Fäladstorget, som strax före butiksombyggnaden fick ny beläggning av tegelröd marksten genom Tekniska nämndens försorg.

19 Stångby väster Området med trädgårdsstaden som ideal, är ett småhusområde som växer fram med ett 40-tal fribyggartomter. I övrigt byggs grupphus, trygghetsboende och seniorboende. LKF, Götenehus, Haaks stenhus, Kärnhem, Eksjöhus och Byggkompagniet har tilldelats mark. Särskilt vikt har lagts vid fördröjning av dagvatten, d.v.s. ytligt regnvatten, genom att det bl.a. byggts övertäckta diken i de inre delarna av kvarteren. Området hålls samman genom att flertalet tak skall ha röda takpannor. I väster uppförs byggnader i två våningar för att skapa en stabil rygg för hela utbyggnadsområdet. I norra delen av området, uppförs en skola för ca 200 barn med ett flexibelt koncept. Ljus, genomblickar och en barnvänlig skala karaktäriserar denna byggnad, med miljö och hållbarhet i centrum för planeringen. Lundakontoret A-plan har ritat på uppdrag av Lundafastigheter 19

20 Påskagänget 20 På Dalbys södersluttning, med milsvid utsikt över det skånska landskapet, dyker drygt 200 markbostäder successivt upp ur myllan i den första och andra etappen av Påskagängets stationsnära boende. Det är de goda kommunikationerna med främst Lund och Malmö som i den tredje utbyggnadsetappen ytterligare ska stärka Dalbys attraktionskraft för bosättning. Byggherrarna JM, LKF, Midroc, Myresjöhus, NCC, PEAB, Riksbyggen och Skanska tävlar med varandra om att skapa vackra och moderna, välplanerade och prisvärda bostäder för alla hushållstyper. Barnfamiljerna välkomnas särskilt genom den tidigt uppförda förskolan Kattfoten med sex avdelningar. Bostädernas upplåtelseformer varierar från hyresrätt till bostadsrätt och äganderätt. Ett tiotal hushåll har också getts möjligheten att köpa en tomt och bygga sitt hus i egen regi.

21 Killebäckskolan reste sig ur askan Kvällen den 6 januari 2009 utbröt en brand på Killebäckskolan i Södra Sandby. Elden spred sig snabbt i taket och när släckningsarbetet var avslutat stod det klart att nästan en tredjedel av skolan hade brunnit ner till grunden. Resten var så skadad att en totalrenovering var nödvändig. Medan eleverna evakuerades till baracker påbörjades en rekordsnabb utredning och projektering. Man såg chansen att få lokaler som var mer anpassade till dagens sätt att undervisa samt att göra något åt den ganska mörka och labyrintiska miljön i de gamla delarna. Hösten 2010 kunde så den Nya Killebäckskolan tas i bruk. Den karaktäriseras i såväl nybyggda som ombyggda delar av ledorden ljus, genomblickar, orienterbarhet och mötesplatser. Huset byggdes ursprungligen 1984 och arkitekten var Contekton. För ombyggnaden svarar A-plan arkitekter i Lund. 21

22 Häckebergaskolan i Genarp 22 Häckebergaskolan i Genarp har byggts om och utökats med en större tillbyggnad i två våningar. Tanken med tillbyggnadens placering, norr om den ursprungliga skolbyggnaden, är att skolan på ett tydligare sätt skall annonsera sig mot byn och det grönstråk som ansluter från väster. Parkering och angöring sker norr om skoltomten och det öppna jordbrukslandskapet tar vid i öster. Även skolgården har byggts om och anpassats efter skolbarnens olika behov av upplevelserika, trygga och säkra ytor. Projektet drevs av Lundafastigheter och som arkitekt anlitades Lotta Sundström på Wigot konsult AB. Ombyggnaden är färdigställd och lokalerna togs i bruk 2010.

23 Moderna möbelklassiker i nytt hus I Vallkärra norr om Lund har bykärnan kompletterats med en ny byggnad som uppförts för att inrymma butiken Moderna möbelklassiker. Arkitekt Henrik Johannesson har, på uppdrag av fastighetsägaren, gestaltat byggnaden och omsorg har lagts vid att hitta ett formspråk och en skala som smälter in och kompletterar den kulturhistoriska miljön. Den långsmala huskroppen har ett modernt formspråk, men har samtidigt tydliga referenser till en traditionell magasinsbyggnad med brant sadeltak och ljust putsade väggar med svarta vägg- och fönsterpartier. Byggnaden togs i bruk

24 Spännande forskningsmiljö Illustration: Snøhetta och FOJAB arkitekter AB 24 På Brunnshög i nordöstra Lund växer en forskningsmiljö i världsklass fram och Max IV kommer att bli en av världens främsta materialforskningsanläggningar. Omgivande landskap möter den cirkulära byggnaden genom ett vågformat mönster av mjuka kullar. Mätutrustningen som kommer att finnas i byggnaden är mycket känslig för vibrationer och kullarnas placering avser dämpa omgivningens störningar på ett effektivt sätt. Under byggnaden löper ett långt strålrör. Projektet drivs av Fastighets AB ML4 och som arkitekter har anlitats det internationellt erkända arkitektkontoret Snøhetta i samarbete med FOJAB arkitekter AB. Den slutgiltiga gestaltningen av byggnaden är ännu inte klar, men redan nu kan man på platsen se hur det intrikata mönstret av kullar växer fram och arbetet med den underjordiska tunneln är påbörjat.

25 Nya Högevallsbadet Illustration: Architects and Friends Högevallsbadet i Lund är under om- och tillbyggnad. Badhuset är välbesökt och behov har länge funnits av att utöka verksamheten, både vad gäller tillgänglighet för allmänheten och för tränings- och tävlingsverksamhet. Badhuset byggs till med en ny 50-metersbassäng. I den befintliga badhallen tillskapas ett äventyrsbad med två nya rutschkanor som slingrar sig ut från fasaden åt söder. Taket byggs om och får en högre resning för att tillgodose simhopparnas behov av tillräcklig takhöjd. Fasaderna förses med gult tegel, puts och glas. Åt väster kompletteras fasaden med en växtvägg. Badhallen öppnas upp åt parken i söder, med hjälp av stora glasade partier. Projektet drivs av Lundafastigheter och som arkitekt har anlitats Architects and Friends genom Thomas Lind. 25

26 Parkering för den nya arenan 26 Beslutet att den nya ishallen på Klostergårdens idrottsplats skulle kompletteras med en handbollsarena skapade ett behov av nya parkeringsplatser. Den befintliga parkeringsplatsen till Klostergårdens idrottsplats skulle samtidigt bebyggas med bostäder. Efter många diskussioner om var en parkeringsanläggning skulle placeras och hur den skulle nås från Ringvägen, enades man om den nu öppnade Arena Park. Den har plats för 420 bilar under tak samt 220 i markparkering. Angöringsplats för bussar finns i bekväm närhet till gångbron över Ringvägen. Anläggningen betjänar också Stadsparken och Högevallsbadet. Byggnaden har en betongstomme som fått en fantasifull design i röd tegel av arkitekten Olof Meijby. På taket har den solceller som täcker en betydande del av anläggningens energibehov. På södergaveln finns ett konstverk av konstnären Alexius Huber.

27 Projekt som presenteras i Helix 2011, siffran hänvisar till sidnumret 24 Lund Utanför kartan presenteras även: omslaget , Stångby väster 20, Påskagänget Dalby 21, Killebäckskolan S Sandby 22, Häckebergaskolan Genarp 23, Verksamhetslokal Vallkärra Omslaget: I samband med förnyelsen av stadsparken inför dess hundraårsjubileum har en annan av stadens institutioner stadsparkskaféet - fått en ansiktslyftning. Under lång tid har stadsparken och serveringsbyggnaden haft en tydlig framsida och en tydlig baksida. Nu är det meningen att det skall vara framsida på alla håll. Mot parken (österut) har kaféet kvar sin gamla karaktär, med träpanel i rött med vita knutar, medan den mot väster (Järnvägen och Arena Park) har fått ett nutida ansikte i glas. Denna nya del innehåller ett komplement till den gamla verksamheten i form av en restaurang. Till- och ombyggnaden är ritad av arkitekt Lotta Sundström, Wigot konsult. 27

28 Stadsbyggnadskontoret, Box 41, Lund, (vx), Bangatan 10A, Lund.

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen Kv. Riksdagen i Värpinge lkf.se/riksdagen Värpinge Värpinge Lund De nya lägenheterna och radhusen ligger i populära Värpinge med Värpinge By som nära granne. Lägenheterna får en fin utsikt över byn och

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör Gråbruna betongpannor på sadeltak, papptäckta plana tak Fasader, tegel Panel, vindskivor, fönster och dörrar S 5040-Y90R S 4030-Y S 8505-Y80R Färgändringar kan godtas dock inte med för stor spridning,

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG OMBYGGNAD GÖTEBORG Jurymotivering: Goda exempel av omdaningar och upprustningar av rekordårens bostadsbestånd. I fallet Gångalåten handlar det om ganska drastiska ingrepp med tillbyggnader och hissinstallationer.

Läs mer

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge 10 750 kvm 11 748 kvm Park och lekplats Mot Gislövs läge och havet 1 1 2 8 9 915 kvm 6 915 kvm 3 913 kvm 913 kvm 808 kvm 810

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Bostadsområdet Oden. Linero. lkf.se/oden

Bostadsområdet Oden. Linero. lkf.se/oden Bostadsområdet Oden Linero lkf.se/oden Linero Lund Linero Linero ligger nära Lunds centrum och som boende i området kan man ta sig dit med cykel på bara ett par minuter. Från Linero är det lika smidigt

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Krämaren tar boendet till nya höjder

Krämaren tar boendet till nya höjder Kvarteret Krämaren Krämaren tar boendet till nya höjder Norra Fäladen är en stadsdel i norra Lund. Här bor ca 12000 personer, i allt från studentbostäder och flerfamiljshus, till radhus och villor. Större

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Gestaltningsprogram för Tredje Backe, del av Gripsholm 4:1 och Mariefred 2:1, etapp 1 Antagandehandling Hpl. Hpl. 24 lgh.

Gestaltningsprogram för Tredje Backe, del av Gripsholm 4:1 och Mariefred 2:1, etapp 1 Antagandehandling Hpl. Hpl. 24 lgh. 1 Hpl Hpl N A 24 lgh C B 14 lgh Äng 17 lgh Varv Lek Småbåtsbryggor Strandpromenad Gestaltningsprogram för Tredje Backe, del av Gripsholm 4:1 och Mariefred 2:1, etapp 1 Antagandehandling 2007-11-27 2 Flygbild

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD 22 23 21 20 A 20 B 18 19 ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD , putsade och fönster Vindskivor och dörrar Röda betongpannor S 0500-N fotsinklädnader och uthus S 8505-Y80R S 8505-Y80R S 6030-R

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Studentbostäder med passivhusprestanda och tung stomme

Studentbostäder med passivhusprestanda och tung stomme Studentbostäder med passivhusprestanda och tung stomme larki lund 25 % adjungerad professor 25 % privatpraktiserande landskapsarkitekt 50 % fastighetschef i studentbostadsföretag Bengt Persson Stiftelsen

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Sadeltak: bruna alt röda betongpannor. Platta tak: svart takpapp Fasader, tegel och trä S 2030-Y S 4040-Y90R S 8505-Y20R, trä S 8505-Y20R Den tidsenliga utformningen och färgsättningen är karaktärsfull.

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Helix Lund. s ta d s b y g g n a d s k o n to r e t p r e s e n t e r a r

Helix Lund. s ta d s b y g g n a d s k o n to r e t p r e s e n t e r a r Helix Lund 2009 s ta d s b y g g n a d s k o n to r e t p r e s e n t e r a r aktuella projekt i lund 1 HELIX LUND Du håller nu ett nytt nummer av Helix Lund i din hand med ett urval av aktuella projekt,

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter Kvarteret Gräslöken i Genarp Åtta parhuslägenheter Bostadsområdet Gräslöken i Genarp Allmänt Bostadsområdet Gräslöken är en del av området Kryddvången vid norra infarten till Genarp. LKF har sedan tidigare

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Lillhamra Trädgårdsstad

Lillhamra Trädgårdsstad Lillhamra Trädgårdsstad Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Kv. Gärdesängen. Dalby

Kv. Gärdesängen. Dalby Kv. Gärdesängen Dalby En ort på frammarsch Dalby ligger knappt en mil öster om Lund, och är ett samhälle med gamla anor. Sedan länge ligger här en av nordens äldsta stenkyrkor Dalby heligkorskyrka. Kyrkan,

Läs mer

KVALITETSPROGRAM KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN PLANÄNDRING: KVALITETSPROGRAM 2006 02 08

KVALITETSPROGRAM KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN PLANÄNDRING: KVALITETSPROGRAM 2006 02 08 KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN, KÖPMANGATAN 11, 111 31 STOCKHOLM T: 08-10 18 00, F: 08-21 30 21, M: 0707 48 18 00, e-post: jonas.glock@glockgruppen.se Delägare i Praktiserande Arkitekter i

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Skålbo Förvaltning AB. Djupestrand. Hudiksvall. Strandvillorna & Strandpromenaden

Skålbo Förvaltning AB. Djupestrand. Hudiksvall. Strandvillorna & Strandpromenaden Djupestrand Strandvillorna & Strandpromenaden Djupestrand Alla byggnader i projektet byggs i förnyelsebara material enligt principen passiv energidesign för a skapa lågenergihus. De a för a bidra ll hög

Läs mer

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER OMRÅDETS BEFINTLIGA ARKITEKTUR Malmfältets folkhögskola invigdes1960, arkitekturen är väl förankrad på platsen.

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Grå betongpannor Gavelspetsar, vindskivor, fönster och dörrar S 2030-Y, tegel S 8505-Y20R S 7020-Y80R, tegel Husgruppen hålls samman av de bruna gavelspetsarna och vindskivorna. För att ge ett mer varierat

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Hårds väg 12C. Malmö, Öster, Törnrosen

Hårds väg 12C. Malmö, Öster, Törnrosen Hårds väg 12C Malmö, Öster, Törnrosen Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens

Läs mer

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang.

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang. Datum 2013-06-13 1 (8) Vår kontaktperson Ludmilla Larsson Direkttelefon 08-617 61 14 Epost Ludmilla Larsson@brunnbergoforshed.se Mottagare BILD 1 Hej! Jag heter Ludmilla Larsson och är arkitekt på Brunnberg

Läs mer

Bennets väg 6A. Malmö, Öster, Törnrosen

Bennets väg 6A. Malmö, Öster, Törnrosen Bennets väg 6A Malmö, Öster, Törnrosen Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

VI HAR EN VISION LÄGENHETSFAKTA FÖRSLAG TILL HAMMARSHUS KVARTER F

VI HAR EN VISION LÄGENHETSFAKTA FÖRSLAG TILL HAMMARSHUS KVARTER F VI HAR EN VISION Vi på K-fastigheter är intresserade av att exploatera en del av Hammar 9:151. Området vi har valt att planera bostäder för är Kvarter F enligt intresseanmälan. Vi är intresserade av Kvarter

Läs mer

Bennets väg 17D. Malmö, Öster, Törnrosen

Bennets väg 17D. Malmö, Öster, Törnrosen Bennets väg 17D Malmö, Öster, Törnrosen Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till

Läs mer

INBJUDAN. till tre kövisningar

INBJUDAN. till tre kövisningar INBJUDAN till tre kövisningar BRF BRYGGHUSEN Norra Sjötorget, Väsjön, Sollentuna I Sollentuna kommer den nya stadsdelen Väsjön växa fram. Här bygger vi lägenheter med bästa läge vid sjön, med närhet till

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

Kv. Flintyxan. Gunnesbo. lkf.se/flintyxan

Kv. Flintyxan. Gunnesbo. lkf.se/flintyxan Kv. Flintyxan Gunnesbo lkf.se/flintyxan Gunnesbo Stadsdelen Gunnesbo byggdes i huvudsak under 1980-talet. Stadsdelen har fått sitt namn efter lantbrukaren Sven Gunnar Hansson, som ägde en gård i området

Läs mer

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag 2 Inledning Varsamhet ska enligt Plan- och bygglagen (kap 8 17) tillämpas vid om- och tillbyggnader, men även vid

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Ett lite enklare sätt att hitta hem.

Ett lite enklare sätt att hitta hem. EGNAHEM Ett lite enklare sätt att hitta hem. EGNAHEM- är en husserie framtagen för att göra ditt husköp lite enklare och därmed också lite billigare. Det betyder inte att vi tummat på kvaliteten. Egnahem

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06

GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06 GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06 2 INNEHÅLL INLEDNING 3 KÖPCENTRET 4 BOSTADSKVARTERET 9 PARKERINGSHUSET 13 3 INLEDNING Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6 Objektivt 1-2015 Kvarteret Dammhagen, Lund Sid 2 Interiör studentlägenhet Sid 3 Radhus i Trelleborg Sid 6 Fotograf: Emilia Ahlgren 2 Standarden på lägenheterna är god och funktionell, med vitmålade väggar,

Läs mer

VY TVÄRBANETORGET MOT ENTRÉN TILL OMRÅDET OCH SALUHALLEN

VY TVÄRBANETORGET MOT ENTRÉN TILL OMRÅDET OCH SALUHALLEN VY TVÄRBANETORGET MOT ENTRÉN TILL OMRÅDET OCH SALUHALLEN 21 växtlighet och planteringar Längs de stora omgivande vägarna och järnvägen planteras rikligt med naturliga planteringar. Längs E4 kan befintliga

Läs mer

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA OMBYGGNAD LANDSKRONA Jurymotivering: Konvertering från rustik industrimiljö till bostäder står sig som trend. Här ett gammalt tryckeri vars äldsta byggnadsdelar härstammar från 1752, som känsligt omvandlats

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-04 Handläggare Catarina Holdar Telefon 08-508 274 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen

Läs mer

Samrådshandling. GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande Detaljplan för Del av Gripsholm 4:1 Tredje Backe, Mariefred STRÄNGNÄS KOMMUN

Samrådshandling. GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande Detaljplan för Del av Gripsholm 4:1 Tredje Backe, Mariefred STRÄNGNÄS KOMMUN Samrådshandling GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande Detaljplan för Del av Gripsholm 4:1 Tredje Backe, Mariefred STRÄNGNÄS KOMMUN Upprättat 2010-10-22 Sweco Architects 2 Innehåll Inledning, bakgrund 3 Trädgårdsstaden

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Göingegården. kv. Aroma

Göingegården. kv. Aroma Göingegården kv. Aroma VILLOR Välkommen till Göingegården! Precis invid en genuin gammal äppelodling växer en helt ny stadsdel fram, centralt belägen nära stan och med utmärkta förbindelser till både Halmstad

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

Helix Lund. stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund

Helix Lund. stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund Helix Lund 2007 stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund HELIX LUND Så var det åter dags för HELIX LUND, nu för tredje gången. Stadsbyggnadskontoret vill med denna publikation visa på

Läs mer