Nya Arlanda. Maria Rankka ser resandets möjligheter. Arlanda Express satsar Populärt A380-besök Naturen inventerad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Arlanda. Maria Rankka ser resandets möjligheter. Arlanda Express satsar Populärt A380-besök Naturen inventerad"

Transkript

1 Nya Arlanda NR 43 OKT 2010 En tidning för dig som tycker om Stockholm-Arlanda Airport Maria Rankka ser resandets möjligheter Arlanda Express satsar Populärt A380-besök Naturen inventerad

2 Nya Arlanda Swedavia Arlanda, Stab Kommunikation, Stockholm-Arlanda Tel , fax Upplaga: Ansvarig utgivare: Jan Lindqvist Redaktion: Anders Bredfell, Karin Magnusson, Susanne Rundström, Michael Sanz Grafisk form: Interactive Publishing AB Tryck: CM-gruppen Omslagsbild: Maria Rankka, tillträdande vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Lasse Modin Det har varit en händelserik sommar på Arlanda i år. Flera renoveringsarbeten har avlöst varandra. Bland annat fick Sky City en ansiktslyftning med nyslipade golv, på bana 2 byttes betongen ut mot asfalt och framför Terminal 5 rustades vägen upp och är nu i toppskick. Samtidigt kunde vi också välkomna oväntat många resenärer. Totalt hade Arlanda närmare 4,7 miljoner resenärer under månaderna juni, juli och augusti. Det är en ökning med 3,5 procent för inrikestrafiken och 10 procent för utrikestrafiken. Det gläder oss förstås alldeles särskilt då vi vet att utvecklingen på Stockholms flygplatser är en bra barometer för hur Stockholmsregionen och landet mår. En annan god nyhet är att grundstenen till det nya hotellet på Arlanda nu är lagd. Hotellet kommer att dramatiskt öka hotellkapaciteten på Arlanda och erbjuda betydligt fler terminalnära hotellrum något som efterfrågas av våra resenärer. Hotellet som ska stå klart 2012 utgör det första steget i den nya utvecklingsregionen Stockholm Airport City som i framtiden kommer att vara en viktig del av det dynamiska centrum som växer fram kring flygplatsen. Med nästan 17 miljoner resenärer per år fungerar flygplatsen redan idag som ett naturligt nav för infrastrukturen i norra Stockholm men med den fortsatta utvecklingen kommer fler företag inom olika verksamheter att kunna dra fördel av det nav som en flygplats utgör, avseende transporter, människor och olika aktiviteter. Hundra år efter att flyget gjorde sitt inträde i Sverige med Flygbaronen Carl Cederströms flyguppvisningar på Ladugårdsgärdet i Stockholm år 1910 var det dags för ytterligare en milstolpe i svensk flyghistoria. Denna gång hände det på Arlanda och inte med ett litet enmansflygplan utan med världens största passagerarflygplan. För första gången i historien landade en Airbus A380 i Sverige. Den 15 september gjorde Lufthansa ett uppskattat besök som följdes av tusentals flygentusiaster och media på Arlanda. Med sin stora kapacitet, sin effektiva bränsleförbrukning på bara 0,3 liter per mil och resenär och sina tystgående motorer hoppas jag självklart på fler besök av denna flygplanstyp, men då i reguljär trafik! Kerstin Lindberg Göransson Flygplatsdirektör Foto: Cina Stensson 2 NYA ARLANDA

3 Arlanda leder EU-projekt Foto: Daniel Asplund Stockholm-Arlanda Airport har tagit på sig ledartröjan för ett stort europeiskt projekt som i framtiden ska leda till ett effektivare och mer tidsoptimerat flyg. Genom projektet kommer man i framtiden kunna förutsäga exakta tider för flygplanens ankomst, hantering på mark samt avgång. Det känns fantastiskt roligt att få leda ett sådant här stort internationellt projekt, och visa att Arlanda vill ligga i framkant med flygutvecklingen, säger Henrik Bagewitz, Swedavia, som är projektledare för CDM. Projektet som kallas CDM (Collaborative Decision Making) handlar om tidsstyrda operationer genom att dela information och agera på denna. Det förutsätter ett nära samarbete mellan flygplatser, flygbolag och flygtrafikledning över hela Europa. Projektet är en del av SESAR Joint Undertaking, som är ett internationellt samarbetsprogram för att effektivisera flygtrafiken i Europa. Samarbetet sker inom miljö-, säkerhets- och teknikutvecklingsområden och visionen är ett hållbart och effektivt europeiskt flyg till år För oss på Arlanda är det viktigt att få vara med och påverka utvecklingen från början, istället för att sitta och bli drabbad av den, säger Anders Ledin, operativ specialist, Swedavia. Av Susanne Rundström Byggstart för nya storhotellet på Arlanda Vid en högtidlig ceremoni lades grundstenen för det nya Clarion Hotel Arlanda Airport den 24 augusti. Det är startskottet för det 414 rum stora hotellet som byggs i anslutning till Sky City och som beräknas vara klart i november Ambitionen är hög Europas bästa flygplatshotell ska det bli. Det var Kerstin Lindberg Göransson (flygplatsdirektör för Stockholm-Arlanda Airport), Petter Stordalen (ägare och styrelseordförande i Choice Hotels Scandinavia) och Tomas Carlsson (VD för NCC Construction Sverige AB) som la den första grundstenen för hotellet som ska bli navet i den nya utvecklingsregionen Stockholm Airport City. Grundstenen innehöll tidstypiska föremål och dagstidningar och har nu gjutits in i bottenplattan på hotellbyggnaden. Det här blir hela Sveriges hotell eftersom Arlanda är knutpunkten för både den nationella och den internationella flygtafiken, säger Kerstin Lindberg Göransson. Hotellet är en del av vår starka ambition att bli Sveriges största knutpunkt och en av Europas ledande flygplatser. För våra resenärer handlar det om logistik, men också om miljönytta. Hotellbyggnationen bedrivs som ett partneringprojekt i samarbete mellan Stockholm-Arlanda Airport, Choice Hotels Scandinavia och huvudentreprenören NCC Construction Sverige AB. Arkitekt är Aros Arkitekter AB. Inredningsarkitekt är Bjorken Architects. Bild: Aros Arkitekter NYA ARLANDA 3

4 Mitt i naturen Ett mer pastoralt landskap än det vid Lejdens gård får man leta efter. Intill Arlanda, vid den uråldriga handelsvägen mellan Sigtuna och Lunda, betar omkring 50 kor. Som kor gjort före dem sedan vikingatiden. FN har utlyst 2010 till den biologiska mångfaldens år. Samtidigt har Swedavia gjort en naturinventering av marken runt Stockholm-Arlanda Airport. Inventeringen visar att många växt- och djurarter inom området är sällsynta, även ur ett europeiskt perspektiv. Flyg och natur kan på ett utmärkt sätt leva sida vid sida kring Arlanda. Foto: Michael Sanz Nils Förberg är förvaltningschef Swedavia Arlanda. Han känner berättigad stolthet över de stora naturvärdena kring flygplatsen. Swedavias naturinventering gjordes under våren Målet var dels att inventera värdefulla naturmiljöer och skyddsvärda arter i allmänhet, dels arter och biotoper specifika för flygplatsmiljön. Naturinventeringen kring Arlanda behövdes för flygplatsens nya miljötillstånd. Därigenom har vi fått ett brett kunskapsunderlag i ämnet. Resultatet ska ligga till grund för skötseln av den kringliggande naturen säger Owe Quennerstedt, förvaltare av Swedavias jord- och skogsbruksmark kring Arlanda. Nils Förberg, Swedavias förvaltningschef på Arlanda började på flygplatsen för fem år sedan. Han intresserade sig då för hur de gamla trähusen på dåvarande LFV:s område skulle bevaras. I dag har Nils en vision: Arlanda ska bli Europas grönaste flygplats, en effektiv och miljöcertifierad internationell storflygplats där passagerare och boende kan uppleva ett rikt växt- och djurliv i en levande kulturbygd. Facit av naturinventeringen är att 58 områden kring flygplatsen bedömts hysa stora värden. Ett av områdena klassas som nationellt skyddsvärt i högsta nivån. 21 andra objekt betecknas som regionalt och 36 som kommunalt skyddsvärda. Det med nationellt bevarandevärde är en betesmark vid Lejdens gård, öster om flygplatsen. Floran där har inslag av flera starkt hotade arter. Lejden är sedan 2009 naturvårdsområde skapat av Swedavia i samarbete med arrendatorn Keith Majander, Sigtuna kommun, länsstyrelsen och Världsnaturfonden. Keith Majander har bott här i hela sitt liv. Han har tidigare också arbetat på Arlandas fälthållningstjänst. Det är roligt att de som inventerade imponerades så mycket av den stora artrikedomen. Inventeringen har verkligen visat att den energi vi lagt ned här genom åren har gett resultat och den lägger en bra grund inför det framtida arbetet, säger Keith Majander. Keiths sambo Charlotte konstaterar att det tar lång tid att nå resultat i ett naturvårdande arbete. 4 NYA ARLANDA

5 Och Lejden har traditioner ängarna har betats oavbrutet åtminstone sedan järnåldern. Också vildmarken gör sig påmind här, vid Nya Arlandas besök passerar två tranor. Ett par korpar flaxar runt i en ekdunge och tre ormvråkar skruvar sig upp i termiken. Lejden ligger vid väg 273, där också en busshållplats finns. Alla är välkomna hit för att njuta av landskapet. Större vattensalamander och Finnögontröst Bland övriga områden finns en blandning av skogsmiljöer, öppna sandmiljöer och dammar. I de senare trivs större vattensalamandern. Den är skyddsvärd ur ett europeiskt perspektiv. Femtiofem av de inventerade arterna är rödlistade, alltså hotade ur ett nationellt perspektiv. Två av dem, Fältgentiana och Finnögontröst, är starkt hotade. De finns båda i Lejdens naturvårdsområde. Fjorton arter anses sårbara och 38 som nära hotade. Bland dem finns både svampar, fåglar och insekter. Tio av fågelarterna anses av EU som särskilt skyddsvärda. Flera av de höga naturvärdena finns i inflygningsområdena, öppna marker med både skyddsvärd flora och fauna. Intressant i sammanhanget är att djurarter som normalt är känsliga för buller, som tjäder, sångsvan och trana, finns nära flygplatsen. Det är naturligtvis av stor betydelse att flygplatsen kan visa upp så starka naturvärden. Det betyder att mängder av växter och djur, även sällsynta arter, mycket väl kan frodas i flygverksamhetens närhet, säger Owe Quennerstedt. Olika naturtyper Arlanda vilar på Stockholmsåsen, en grusås som sträcker sig från Arlanda till Jordbro. Området domineras av barrskog men andra biotoper är insprängda. I mossar och kärr växer exempelvis orkidéarten ängsnycklar. Swedavias område omfattar en sjö, Halmsjön. Angränsande är Sigridsholmssjön, med rikt fågelliv. Nära flygplatsen finns så kallade ruderatmiljöer, ytor påverkade av mänsklig verksamhet. Ruderatmark är som regel artrik, inte minst i fråga om blommor. Också mindre allmänna fågelarter som Tornfalk, Göktyta och Nattskärra trivs här. Sand- och grusmiljöer är i dag ovanliga. Kring Arlanda utmärker sig fyra öppna sandområden för rik biologisk mångfald. Ett av dem är Arlanda motorbana, precis nordost om bana 2. Förutom den skyddsvärda naturen utgör Arlandas omgivningar också en intressant kulturbygd upptäckte Keith Majander en runsten, den så kallade Brostenen, vid Lejden. Den är nu restaurerad och kan beskådas i naturvårdsområdet. På Lejdens betesmarker finns flera gravfält från järnåldern. Arlandas omgivningar är ett uppskattat rekreationsområde med nära 60 fritidshus bara i Swedavias område. En del av byggnaderna är så gamla som från 1700-talet. Jag känner stor stolthet. Det yttersta beviset på Arlandas stora naturvärden är ju faktiskt att människor betalar för att få bo och semestra i flygplatsens stugor, säger Nils Förberg. Natur, kultur och flyg har alltså alla förutsättningar att leva tillsammans på Arlanda. Av Michael Sanz Fastighetsförvaltare Owe Quennerstedt, Swedavia, och arrendator Keith Majander vid brostenen på Lejden. Finnögontröst (Euphrasia rostcoviana fennica) är rödlistad och finns bara på ett 30-tal platser i Sverige. En av dem är Lejdens naturvårdsområde strax öster om Arlanda. Den tillhör kategorin starkt hotade arter. Den senblommande Fältgentianan (Gentianella campestris) är den andra av Arlandas rödlistade arter, också den starkt hotad i Sverige. NYA ARLANDA 5

6 Foto: Daniel Asplund Fler reser till och från Stockholmsregionen Resenärerna ökade rejält på Stockholm-Arlanda Airport under sommarmånaderna. Totalt har flygplatsen haft resenärer under juni, juli och augusti. Det är särskilt utrikestrafiken som växer starkt och i absoluta tal reste resenärer utrikes och resenärer inrikes. Jämfört med samma period föregående år innebär det en ökning på 3,5 procent för inrikestrafiken och 10 procent för utrikestrafiken. Utvecklingen på Arlanda är en bra barometer för hur Stockholmsregionen mår. Effektiva kommunikationer är viktigt för företagen i regionen och därmed den ekonomiska utvecklingen i Sveriges tillväxtmotor. När det går bra för Arlanda så går det bra för Sverige, säger Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör på Arlanda. Att också privatresandet ökar tyder på att folk har tilltro till ekonomin och vågar spendera mer pengar på semester och resande, avslutar hon. Premiär för Street Food på Arlanda Lagom till midsommar öppnade stjärnkocken Marcus Samuelsson och restaurangföretaget SSP en ny Street Food-restaurang i Arlandas Terminal 5, i piren för gaterna Restaurangen erbjuder besökarna fräsch och nyttig street food från hela världen, med mycket smak och färg. I anslutning till Street Food öppnar även konceptet Smörgås med klassiska svenska smörgåsar. Att jag tillsammans med SSP nu öppnar vår andra Street Food-restaurang på Arlanda känns som den naturliga fortsättningen för detta koncept. En flygplats är sista stoppet innan man ger sig av till nya spännande matkulturer. Därför känns det bra att nu kunna erbjuda Arlandas resenärer chansen att börja sin matresa redan på Arlanda genom ett besök på Street Food, säger Marcus Samuelsson. Mätstationer runt Arlanda Mitt i snåren ligger en liten glänta. Här står en låda med en mikrofon placerad på ett sju meter högt stativ. Lådan är den ena av två ljudmätarstationer som installerades i somras runt Arlanda för att mäta buller. Flygplanen befinner sig cirka 120 meter upp i luften och ljudet ligger på nästan 90 dba. Så här nära banan är landningsbullret väldigt likartat oavsett flygplanstyp. Med teknisk utrustning som mäter ljudet blir det enklare att göra beräkningar, eller att jämföra mellan olika flygplanstyper, säger Mikael Liljergren på Swedavia Flygakustik. Mikael är bullerexpert och har varit med och valt ut de bäst lämpade platserna för mätstationerna. För att få exakta mätvärden krävs det egentligen att platsen ska vara fritt belägen utan omkringliggande föremål som ger upphov till reflexioner, marken ska vara platt, det får inte vara någon vind eller nederbörd och inte heller något bakgrundsbuller. Detta är förstås omöjligt att uppnå men det finns en standard som beskriver vilka förhållanden som är acceptabla. Sedan länge är önskemålet om ljudmätningar stort från grannar och närkommuner, att vi ska komma och mäta buller just hos dem. Men ju längre bort från flygplatsen man mäter, desto osäkrare blir resultaten. Bullret från samma flygplanstyp, på samma höjd låt oss säga över till exempel Upplands Väsby, kan vid olika väderförhållanden variera så mycket som 20 decibel, säger Mikael. Dessutom är bakgrundsbullret i tätorter ofta alldeles för högt för att det ska gå att skilja ut flygbullret specifikt. Syftet med ljudmätningarna vid Arlanda är att verifiera beräknade värden, som i sin tur faktiskt är baserade på uppmätta värden. Enormt mycket beräkningar av bullerkurvor följer med i Arlandas ansökan för det nya miljötillståndet. Vi vill verifiera det vi gör, det vill säga kolla beräkningarna mot faktiska mätningar. Alla verifieringsmätningar ska med i ansökan, förklarar Mikael. Foto: Daniel Asplund 6 NYA ARLANDA

7 Direktflyg till Marocko från Arlanda I november börjar Norwegian flyga reguljärflyg till Marrakech och Agadir från Arlanda. Marrakech får två avgångar i veckan och Agadir en avgång i veckan. Vi ser en stor potential för reguljärflyg till Marrakech och Agadir eftersom efterfrågan är stor men utbudet begränsat. Idag måste resenärerna åka charter eller resa via en större stad i Europa därför känns det bra att kunna erbjuda direktflyg från Stockholm, säger Åsa Larsson, pressansvarig för Norwegian. Norwegian kommer att flyga direkt till Marrakech varje tisdag och lördag från Stockholm Arlanda med start den andra november. Till Agadir kommer Norwegian att flyga varje lördag med start den sjätte november. Sky City har fått en ansiktslyftning Under sommaren har golven renoverats och återfått sin lyster. Träslaget är amerikansk körsbär. Foto: Daniel Asplund Foto: Anders Bredfell Nybygget är invigt Helgen den september invigdes Nybygget, som är det senaste visningshusområdet i Sverige. På motsvarande två fotbollsplaner kan besökarna botanisera bland husobjekt och annat som hör hemmet till. Här kan man på en och samma plats träffa landets ledande hustillverkare. På Nybygget finns också café och barnhörna. Visningshusområdet är beläget precis vid Stockholm- Arlanda flygplats (vid Benstockens långtidsparkering). Nybygget ingår i Arlandastad Holding AB. och Stockholm Fisk en ny kostym Efter sommaren kunde restaurangchef Susanne Hagelin välkomna gästerna till en ombyggd restaurang. Foto: Daniel Asplund SAS-lopp på Bana 3 Drygt 200 personer trotsade de kalla höstvindarna för att delta i SAS Runway den 16 september. Loppet som genomfördes på den 2500 meter långa bana 3 arrangerades av friskvårdspersonalen från SAS. Det är en historisk händelse att springa på en start- och landningsbana på en aktiv flygplats! Jag har inte hört talas om att något liknande har gjorts någon annanstans så vi hoppas att komma med i Guinness rekordbok med detta, säger Anders Bruhn, SAS stationschef på Arlanda. Foto: Daniel Asplund NYA ARLANDA 7

8 Miljöeffekterna av resandet ska minskas, inte resandet i sig Klockan slår 14:00 i lobbyn på ett hotell i centrala Stockholm. Exakt på minuten dyker hon upp, Maria Rankka, Stockholms Handelskammares tillträdande vd. Just nu arbetar hon dubbelt. Dels med sitt gamla jobb som chef för tankesmedjan Timbro, dels det nya som hon redan hunnit tjuvstarta med, så tiden för intervjun är knapp. Knappt hinner vi utbyta de artiga fraserna om hur varmt det var i sommar men att augusti regnade bort innan vi kommer in på ämnet infrastruktur, och Maria blir sådär engagerad som man förväntar sig av en chef för en tankesmedja. Maria är väldigt engagerad i kommunikationer vilket kanske är naturligt för någon som skrivit en bok i ämnet. Så jag måste fråga varför någon blir så intresserad av resande, eller som hon själv vill kalla det mobilitet. Egentligen är det inte infrastrukturfrågorna som sådana som driver mitt intresse, det är möjligheterna med resandet som är det intressanta. Det handlar inte bara om att världen skulle bli mycket tråkigare om vi inte kunde resa och uppleva andra kulturer, utan vi skulle också gå miste om utveckling, välstånd, idéer och allt det andra positiva som mobilitet bidrar till. Fysisk mobilitet hänger ihop med social rörlighet och är en av de starkaste utvecklingskrafterna i världen. Foto: Lasse Modin Väcker debatt Men det är inte alla som håller med Maria. I ett debattinlägg som hon skrivit på debattsajten Newsmill om att resor är bra får hon många mothugg och anklagas av en del för att inte förstå att vi måste sluta resa för att rädda miljön. En del menar till och med att vi bara kan göra en resa med flyg vart tionde år ifall vi ska kunna rädda miljön. Maria tar dock dessa domedagsprofetior med en nypa salt. Det är klart att vi ska värna om miljön. Men det är de miljöeffekter som uppstår i samband med resandet som ska minskas, inte resandet i sig. Jag tycker det är bra att vi har en miljödebatt om flyg och resande eftersom den snabbar på utvecklingen av alternativa bränslen och mindre miljöpåverkande resande. Därmed inte sagt att debatten inte är obalanserad. Två av de mest energislukande mänskliga aktiviteterna är boende och matproduktion, men det är ingen som på allvar föreslår att vi ska sluta bo och äta. Vi måste hitta sätt att minska påverkan inom alla områden. Du har sagt att motståndet mot infrastruktur, speciellt flyget är klassförakt. Vad menar du med det? Som sagt, möjligheten för folk i allmänhet att 8 NYA ARLANDA

9 resa och transportera sig är viktigt för utveckling, men det är också en djupare fråga om frihet. Jag tror att alla människor i grunden vill resa. Det är en naturlig drivkraft hos oss och inte minst vi svenskar reser gärna både inom- och utomlands, men det verkar som att så fort något blir tillgängligt för alla så finns det en elit som menar att det är dåligt. När man för hundra år sedan började bygga järnväg i England så fattiga arbetare fick möjlighet att ta sig till kusten så fanns det en del som protesterade. Idag ser vi denna elitism i debatten om lågprisflyget. När det blir billigare att flyga och fler får möjligheten att resa så anser en del att det är något dåligt. Det finns också ett starkt demokratiskt argument för mobilitet. Mänskliga möten och fri rörlighet är en förutsättning för yttrandefrihet, demokrati, äganderätt och marknadsekonomi. Det är inte utan anledning som mobilitet är upptaget som en mänsklig rättighet i artikel 13 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men kan inte digitala kanaler ersätta många av de möten som idag sker genom långa resor? Digitala kanaler är ingen motsats till resandet. Det är lite för utopiskt att tro att de kan ersätta det personliga mötet, men det är ett väldigt bra komplement. Ta den här lobbyn vi sitter i som exempel. Se dig omkring och du ser alla dessa affärsresande som sitter med sina telefoner och datorer medan de väntar på ett viktigt möte. Tekniken skapar fler möjligheter men den kan aldrig ersätta det mänskliga mötet. Vikten av kommunikation Maria Rankka talar länge och väl om kommunikationer och vikten av dessa, men under intervjun blir jag medveten om mina egna fördomar. Framför mig sitter en intelligent och välklädd kvinna i 35-årsåldern. Långt från min mentala bild av hur en vd för en handelskammare brukar se ut, speciellt med tanke på att denna dessutom är styrelseledamot i Svenska jägareförbundet. På frågan om hur det blev så här blir Maria nästan lite överpedagogisk och svarar på den uppenbart dumt ställda frågan: En sak som jag definitivt inte gör är att gå omkring och tänka på att jag är kvinna! Men jag tror ändå att jag kan tillföra ett annat perspektiv på olika frågor och jag tror att en blandning mellan kön och ursprung är bra för alla verksamheter. Vet du att den grupp jägare som ökar mest varje år är de kvinnliga jägarna. De ökar betydligt mer än män och precis som med jakt så tror jag att vi kommer se fler och fler kvinnor i bolagsstyrelser framöver. En internationell trend är att det går bättre för kvinnor än män om man ser till utbildning och karriär. Det kommer säkert snart att synas på många olika sätt, så även i näringslivet. Tiden för intervjun börjar lida mot sitt slut och det märks när Maria allt oftare smygtittar på sitt armbandsur. Hennes nästa möte börjar närma sig men innan vi släpper iväg henne vill vi veta vad som är det första hon kommer att ta itu med på sin nya tjänst på Handelskammaren. Först blir det en intern diskussion för att tillsammans med våra intressenter komma fram till vilken framtidsagenda vi ska ha. Att efterträda Peter Egardt, som gjort så enormt mycket för regionen under sina 15 år blir en rejäl utmaning. Så man kan kalla detta ditt drömjobb? Ja, men så var det inte till en början. När frågan kom upp så tänkte jag aldrig i livet! Men efterhand som jag lärde mig vad Handelskammaren åstadkommit, om dess nätverk, medarbetare och verksamhet så har det blivit det. Det är en stor personlig utmaning att bli vd för en tung värderingsbaserad och opinionsbildande organisation. Så nu är det mitt drömjobb, jag var nog bara för dum för att förstå det först. Innan hon stressar iväg till nästa möte säger hon med bevislig stenkoll på alla siffror: Skriv gärna något om hur viktig jag tycker Arlanda flygplats är för regionen med sina anställda och sitt bidrag på 18,6 miljarder till samhällsekonomin, säger Maria innan hon skyndar iväg genom Stockholm. Av Anders Bredfell Namn: Maria Rankka Ålder: 35 Fritidsintressen: Jakt Bor: Stockholms innerstad Senaste resan: I somras var det Gotland och Skåne, men den senaste internationella resan var till Kerala i Indien. Favoritresmål: Ulan Bator i Mongoliet, Paris där hon en gång pluggade franska och Furillen på Gotland. NYA ARLANDA 9

10 Världens största passagerarflygplan på Arlanda Den 15 september landade världens största och modernaste flygplan, Airbus 380, på Stockholm-Arlanda Airport. Foto: Daniel Asplund Utanför staketen följde tusentals flygentusiaster händelsen. Vi är väldigt glada över besöket. Vår flygplats kan nu ta emot flygplan av den här storleken och detta är ett utmärkt tillfälle att visa det, säger Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör på Stockholm-Arlanda Airport. Med en längd på 73 meter, höjd på 24 meter och ett vingspann på 79 meter är A380 världens största passagerarflygplan. Det är även det modernaste flygplanet i reguljär trafik. Med en stor kapacitet och en effektiv bränsleförbrukning på bara 0,3 liter per mil och resenär sätter flygplanet en ny standard i miljöprestanda, teknologi och bekvämlighet. Trots sin imponerande storlek bullrar planet betydligt mindre än en jumbojet. Efter en och en halv timmes besök på Arlanda var besöket över men kvar på marken stod publiken och följde planet bort mot horisonten. Av Anders Bredfell 10 NYA ARLANDA

11 Foto: Esse Lindblom Foto: Michael Sanz Foto: Michael Sanz Ecologistic Award-vinnare koras År 2008 vann SAS och LFV priset, förra året vann Gävle Hamn, Green Cargo och AFAB. Snart är det dags att kora årets vinnare av Ecologistic Award, priset som uppmärksammar och belönar betydelsefulla och innovativa miljölogistikarbete i anslutning till Arlandaområdet. Bakom priset står ALN, Arlanda Logistic Network vars vision inom miljöarbetet är att vara initiativtagare och tillämpare av innovativa lösningar för att minska miljöpåverkan från transporter. Priset är initierat av transport- och logistikföretaget DHL Global Forwarding. Syftet med priset är att lyfta och uppmuntra miljöförbättrande åtgärder som leder till klimatförbättringar kring Arlandaområdet. Priset delas ut av Arlanda Logistic Network (ALN) den 19 november på Arlanda Conference & Business Center, lokal SkyCity Hall och de tre finalisterna presenteras i SkyCity på Stockholm-Arlanda flygplats den 15 oktober klockan 11:45. Vill du veta mer? Besök Ecologistic Awards webbplats Arlanda Sky Clinic utökar öppettiderna Sedan den 4 september har vårdcentralen på flygplatsen öppet även under helgerna. Öppettiderna är lördagsöndag kl Under vardagar håller vårdcentralen och tandläkarmottagningen öppet som tidigare, det vill säga tisdag, onsdag och fredag kl 08:00-17:00, måndag och torsdag kl 08:00-18:00. Med utökade öppettider är förhoppningen att det blir lättare för dig att hitta en tid som passar, hälsar medarbetarna på Arlanda Sky Clinic. Du hittar Arlanda Sky Clinic i Sky City, uppgång A, våning 5. Läs mer på NYA ARLANDA 11

12 Arlanda Express förnyas Lokförare Bo Blom tycker att Arlanda Express-tågen är trevliga att köra. De är smidiga och accelererar snabbt. De är väldigt pålitliga, ytterst sällan blir ett tåg stående någonstans. Men en av de främsta fördelarna med att köra Arlanda Express är kanske ändå att man aldrig behöver vara borta hemifrån, jag får komma hem varje kväll! Foto: Lasse Modin Arlanda Express har renoverat sina tåg och lanserar samtidigt Framtidståget. I samband med det har Nya Arlanda fått en exklusiv titt bakom kulisserna på Arlanda Express. Flyget har helt naturligt många verkstäder på Arlanda. Men vid flygplatsen ligger också en anläggning som få känner till: Arlandas Express egen tågverkstad. Efter drygt tio års trafik har det blivit dags för kapacitetsökning och förnyelse av Arlanda Express järnvägsfordon. Det gäller tågens interiör, som vartefter byts ut helt och hållet. Det första färdiga tåget visades i juni. Vi investerar 100 miljoner kronor för att bygga om alla sju tågsätten. Det tar mellan en och en halv och två månader att uppgradera varje tåg, säger Martin Byström, A-Trains tekniske chef. Renoveringsarbetet utförs av EuroMaint Rail i Malmö och slutleverans ska ske sommaren Bland förändringarna märks att passagerarkapaciteten ökas med 20 procent, från 190 platser till mer än 230 i varje tåg. Det är vårt strå till stacken för en bättre miljö. Genom att öka tågens passagerarkapacitet med 20 procent kan resandeströmmar flyttas från E4:an till järnväg, säger Martin Byström. På utsidan har tågen behållit sin signalgula färg medan den metallgrå ersatts med vitt. Men det som antagligen främst slår resenärerna är vagnarnas nya interiör. De har inretts av firman Idesign enligt konceptet The New Nordic skandinavisk design med nya influenser. Färgskalan är svalare än den tidigare varma. En annan disposition av salongerna har gjorts i de nya tågen. Sätena är av en helt ny, skålad, modell klädd med 100 procent ulltyg. De ska ge känslan av en egen sfär. Trots att det finns plats för fler passagerare i varje vagn så är benutrymme och komfort bättre än tidigare, säger Peter Rundström, fordonsingenjör på A-Train. Stolarna ser förvisso tunna ut. Men när vi provsitter är de faktiskt bekvämare än de tidigare. Förutom de sedvanliga stolsarrangemangen har en lounge med barstolar inrättats för dem som hinner koppla på sin dator. Naturligtvis finns trådlöst internet och varje plats har eget strömuttag. I dekoren ingår fotografier med svenska motiv på salongernas kortväggar. Särskild möda har lagts på ljussättningen. När tåget startar dimmas ljusen för att åter öka i styrka vid ankomst. Bland andra finesser kan nämnas att en hjärtformad lampa med pulserande rött ljus anger när hemlighuset är upptaget. Och det är inte utan att personalens stolthet över de uppgraderade tågen märks. De nya tågen är fantastiska, designen är helt ny med ett helt nytt tänk, och det är vi på Arlanda Express som tillsammans med Idesign har tagit fram den. Det finns ingen annan som gjort något liknande, svarar Peter Rundström på den raka frågan om vad han tycker om de nydesignade tågen. 12 NYA ARLANDA

13 Tågunderhållsdepå på Arlanda Arlanda Express huvudkontor ligger invid Centralstationen i Stockholm men tågen servas nära flygplatsen. Depån där A-Trains tåg underhålls ligger lite avsides, några hundra meter från Benstockens långtidsparkering. Här arbetar 17 personer, varav tolv tekniker. Hallens mått imponerar, två hela tågsätt får plats. Intill underhållshallen finns en tvätthall där ytterligare ett tåg ryms. På vintern används tvätthallen också för avisning av tåg. En resurs som bidrog till god regularitet även under den hårda vintern 2010, som gick hårt åt annan tågtrafik. På Arlanda-depån görs huvudsakligen lättare underhåll, om man nu kan tala om lätt när det gäller hantering av vagndelar på flera ton. Exempelvis byts här boggier, motorer och växellådor. Översynsintervallet går huvudsakligen efter antal kilometer, men underhållet av vissa delar är tidsstyrda. Arlanda Express motsvarighet till flygets stora D-check, när ett flygplan plockas ned i sina beståndsdelar, kallas nioårsunderhåll. Ett Arlanda Express-tåg har fyra vagnar varav två motorvagnar, en i var ände. Tågen drivs av sammanlagt åtta traktionsmotorer med en total effekt på 3,5 megawatt. Under 2009 reste nära tre miljoner passagerare med Arlanda Express gjordes en enkät där stockholmare gav A-Train/Arlanda Express högsta betyg bland företagen i resebranschen. A-Train har fått Naturskyddsföreningens utmärkelse Bra Miljöval. Tågens tillänglighet och regularitet är mycket hög och säkert har arbetet vid A-Trains Arlandadepå en hel del med det att göra! Av Michael Sanz Peter Rundström är fordonsingenjör och Martin Byström teknisk chef på A-Train. A-Train/Arlanda Express I november 1999 invigdes Arlanda Express och har sedan dess förbundit flygplatsen med huvudstaden. Men det hela började egentligen redan för 30 år sedan när Linjeflygs flytt från Bromma till Arlanda bidrog till ett dramatiskt ökat antal resenärer på Arlanda. Trafikökningen krävde större kapacitet för flyget, främst en tredje start- och landningsbana. Som villkor för att tredje banan skulle få byggas sattes ett tak för utsläpp av miljöskadliga ämnen från flygplatsen. För att nå målet måste biltrafiken på flygplatsen minska. En järnvägsförbindelse till Arlanda var då en naturlig möjlighet för minskad miljöpåverkan. Arlandas tredje bana banade så att säga väg för järnvägen. Finansieringen av Arlanda Link genomfördes med privata aktörer, framtida biljettintäkter var enda säkerhet en unik lösning i Sverige. Bandelen Ulriksdal-Rosersberg byggdes dock ut till fyra spår i Banverkets regi medan den egentliga Arlanda Link (Rosersberg-Arlanda- Odensala) anlades av konsortiet ALC. När banan stod färdig överlämnades den till staten och genom avtal hyr A-Train AB tillbaka spåren fram till 2040, med exklusiv nyttjanderätt. Bolaget driver tågtrafiken under varumärket Arlanda Express och är samtidigt infrastrukturförvaltare med totalt ansvar för säkerhet och kapacitetstilldelning. Fakta Antal medarbetare: 180 Vd: Per Thorstenson Ägare: Australiensiska Macquarie Group Antal resenärer 2009: 2,9 miljoner Tågen Tillverkare: Alstom Transport Ltd, Birmingham, England Antal: Sju tågsätt à fyra vagnar varav två motorvagnar Maxhastighet: 200 km/h Antal platser: 230 sittplatser (tidigare 190) Anläggningar Antal stationer Arlanda: Två för Arlanda Express, en för fjärrtåg Tunnlar: Totalt meter Underhållsdepå: Yta kvadratmeter Tekniker Matte Johansson på EuroMaint Rail undersöker tåg nummer 4 i A-Trains underhållsdepå vid Arlanda. NYA ARLANDA 13

Nya Arlanda. Ewa Björling - med miljardaffärer i bagaget. Dreamliner på besök Högsta miljöbetyg igen Nu kommer pendeltåget!

Nya Arlanda. Ewa Björling - med miljardaffärer i bagaget. Dreamliner på besök Högsta miljöbetyg igen Nu kommer pendeltåget! Nya Arlanda NR 49 OKT 2012 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Ewa Björling - med miljardaffärer i bagaget Dreamliner på besök Högsta miljöbetyg igen Nu kommer pendeltåget! Nya Arlanda

Läs mer

Nya Arlanda. Anders Johansson - lämnar kommunhuset bakom sig. Norwegian flyger långt Tillgängligheten måste öka ABBA+Arlanda!

Nya Arlanda. Anders Johansson - lämnar kommunhuset bakom sig. Norwegian flyger långt Tillgängligheten måste öka ABBA+Arlanda! Nya Arlanda NR 50 DEC 2012 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Anders Johansson - lämnar kommunhuset bakom sig Norwegian flyger långt Tillgängligheten måste öka ABBA+Arlanda! Nya

Läs mer

Nya Arlanda. Magnus Samuelsson spänner musklerna på flygplatsen. Nu lyfter flyget Unikt samboskap Snöröjare på biogas

Nya Arlanda. Magnus Samuelsson spänner musklerna på flygplatsen. Nu lyfter flyget Unikt samboskap Snöröjare på biogas Nya Arlanda NR 44 DEC 2010 En tidning för dig som tycker om Stockholm-Arlanda Airport Magnus Samuelsson spänner musklerna på flygplatsen Nu lyfter flyget Unikt samboskap Snöröjare på biogas Nya Arlanda

Läs mer

Nya Arlanda. Johan von Schreeb - läkare utan gräns. Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air

Nya Arlanda. Johan von Schreeb - läkare utan gräns. Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air Nya Arlanda NR 41 APRIL 2010 En tidning för dig som tycker om Stockholm-Arlanda Airport Johan von Schreeb - läkare utan gräns Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air Nya Arlanda LFV

Läs mer

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Nya Arlanda NR 46 JUNI 2011 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Maria Montazami svenskast i Hollywood Miljötillståndsansökan inlämnad Utrikestrafiken slår nya rekord Barnen får egen

Läs mer

Nya Arlanda. Sune Nordgren - tar konsten till publiken. Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2

Nya Arlanda. Sune Nordgren - tar konsten till publiken. Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2 Nya Arlanda NR 51 MARS 2013 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Sune Nordgren - tar konsten till publiken Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2 Nya

Läs mer

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Nya Arlanda NR 52 JUNI 2013 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Sigrid Bárány - mästerkock med visioner Nya Terminal 2 invigd Sky Bridge det nya utflyktsmålet! I höst kommer Emirates

Läs mer

Nya Arlanda. Therese Alshammar på Arlanda i sommar. Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning

Nya Arlanda. Therese Alshammar på Arlanda i sommar. Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning Nya Arlanda NR 56 JUNI 2014 EN TIDNING FÖR DIG SOM TYCKER OM STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Therese Alshammar på Arlanda i sommar Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning Nya

Läs mer

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka«

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka« #1 TILL DIG SOM ÄR GRANNE MED STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2015 Här finns jobben Sveriges största arbetsplats växer och blir ännu större Bana 1 tar semester I sommar rustas banan för världens största passagerarplan

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. flyget Dagens tema från: Swedavia NR 2/6 En tidning om hur flyget bidrar till mångfald och tillväxt i Sverige. Foto: Samuel

Läs mer

Nya Arlanda. YOHIO gillar lugnet på Arlanda. 20 miljoner resenärer Utveckling för miljarder Miljötillståndet överklagas

Nya Arlanda. YOHIO gillar lugnet på Arlanda. 20 miljoner resenärer Utveckling för miljarder Miljötillståndet överklagas Nya Arlanda NR 55 MAR 2014 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport YOHIO gillar lugnet på Arlanda 20 miljoner resenärer Utveckling för miljarder Miljötillståndet överklagas Nya Arlanda

Läs mer

Nya Arlanda. Lottie Knutson stammis på Arlanda. Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer

Nya Arlanda. Lottie Knutson stammis på Arlanda. Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer Nya Arlanda NR 54 DEC 2013 EN TIDNING FÖR DIG SOM TYCKER OM STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Lottie Knutson stammis på Arlanda Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer Nya Arlanda Swedavia

Läs mer

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2014 FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet //SID 12 Därför behövs 3C // SID 16 Bromma rustas för framtiden // SID 4 Saab om behovet av en cityflygplats //

Läs mer

Fokus på förnybart //

Fokus på förnybart // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 2 2015 NYA BANLJUS //SID 4 Fokus på förnybart // SID 14 På gång sommaren 2015 // SID 8 Flygplatsens räddningstjänst // SID 12 Smidigt och effektivt resande

Läs mer

30 år. Marcus Samuelsson. Den nära flygplatsen. Stjärnkocken. Värda att fira

30 år. Marcus Samuelsson. Den nära flygplatsen. Stjärnkocken. Värda att fira Hela denna Hela denna bilaga bilaga är en annons är en annons från Göteborg från Högskolan Landvetter VästAirport Den nära flygplatsen NYCKELN TILL EN ATTRAKTIV REGION PAUL BRISSMAN Stjärnkocken Marcus

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

VIA STOCK HOLMS HAMN. alla vill kryssa. hamnrodd och nattjobb Ingen hamn utan öknamn

VIA STOCK HOLMS HAMN. alla vill kryssa. hamnrodd och nattjobb Ingen hamn utan öknamn VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/11 Skönt flyt alla vill kryssa hamnrodd och nattjobb Ingen hamn utan öknamn 2 Johan Castwall verk ställande direktör Med siktet framåt Vi kan nu, sex månader in på år 2011, se

Läs mer

Lagerbladet. Han gjuter nytt liv i Krutan. Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10

Lagerbladet. Han gjuter nytt liv i Krutan. Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10 Lagerbladet ÖSTHAMMAR En tidning från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2015 Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5 t e M A J O r D S K A lv Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10 Han gjuter

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

logistik Ständigt på väg mot nya äventyr magasinet Vinjett grå Sociala medier kräver nya sätt att tänka logistik

logistik Ständigt på väg mot nya äventyr magasinet Vinjett grå Sociala medier kräver nya sätt att tänka logistik logistik NR 3 SEPT 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Ständigt på väg mot nya äventyr Sociala medier kräver nya sätt att tänka logistik Stora utmaningar när Göteborg

Läs mer

Bibliotek på andra ställen

Bibliotek på andra ställen Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2013 Bibliotek på andra ställen En liter mjölk och en lånebok butik och bibliotek i ett Läsning på väg vägkrogarna som serverar litteratur

Läs mer

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 ROADS 5 2006 TIDNINGEN OM BALLAST OCH BELAGGNING KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9 Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 Midnatt råder, tyst

Läs mer

Inköp är försäljning!

Inköp är försäljning! April 2013 NUMMER 1 INNEHÅLL Trendrapport Direkt från bilsalongen i Genéve LRF Samköp hjälper Växa Unik upphandling på bilar Ny flyglinje Malmö Aviation satsar på Gotland Snyggare! Rica Hotels byter kostym

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer