Nya Arlanda. Maria Rankka ser resandets möjligheter. Arlanda Express satsar Populärt A380-besök Naturen inventerad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Arlanda. Maria Rankka ser resandets möjligheter. Arlanda Express satsar Populärt A380-besök Naturen inventerad"

Transkript

1 Nya Arlanda NR 43 OKT 2010 En tidning för dig som tycker om Stockholm-Arlanda Airport Maria Rankka ser resandets möjligheter Arlanda Express satsar Populärt A380-besök Naturen inventerad

2 Nya Arlanda Swedavia Arlanda, Stab Kommunikation, Stockholm-Arlanda Tel , fax Upplaga: Ansvarig utgivare: Jan Lindqvist Redaktion: Anders Bredfell, Karin Magnusson, Susanne Rundström, Michael Sanz Grafisk form: Interactive Publishing AB Tryck: CM-gruppen Omslagsbild: Maria Rankka, tillträdande vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Lasse Modin Det har varit en händelserik sommar på Arlanda i år. Flera renoveringsarbeten har avlöst varandra. Bland annat fick Sky City en ansiktslyftning med nyslipade golv, på bana 2 byttes betongen ut mot asfalt och framför Terminal 5 rustades vägen upp och är nu i toppskick. Samtidigt kunde vi också välkomna oväntat många resenärer. Totalt hade Arlanda närmare 4,7 miljoner resenärer under månaderna juni, juli och augusti. Det är en ökning med 3,5 procent för inrikestrafiken och 10 procent för utrikestrafiken. Det gläder oss förstås alldeles särskilt då vi vet att utvecklingen på Stockholms flygplatser är en bra barometer för hur Stockholmsregionen och landet mår. En annan god nyhet är att grundstenen till det nya hotellet på Arlanda nu är lagd. Hotellet kommer att dramatiskt öka hotellkapaciteten på Arlanda och erbjuda betydligt fler terminalnära hotellrum något som efterfrågas av våra resenärer. Hotellet som ska stå klart 2012 utgör det första steget i den nya utvecklingsregionen Stockholm Airport City som i framtiden kommer att vara en viktig del av det dynamiska centrum som växer fram kring flygplatsen. Med nästan 17 miljoner resenärer per år fungerar flygplatsen redan idag som ett naturligt nav för infrastrukturen i norra Stockholm men med den fortsatta utvecklingen kommer fler företag inom olika verksamheter att kunna dra fördel av det nav som en flygplats utgör, avseende transporter, människor och olika aktiviteter. Hundra år efter att flyget gjorde sitt inträde i Sverige med Flygbaronen Carl Cederströms flyguppvisningar på Ladugårdsgärdet i Stockholm år 1910 var det dags för ytterligare en milstolpe i svensk flyghistoria. Denna gång hände det på Arlanda och inte med ett litet enmansflygplan utan med världens största passagerarflygplan. För första gången i historien landade en Airbus A380 i Sverige. Den 15 september gjorde Lufthansa ett uppskattat besök som följdes av tusentals flygentusiaster och media på Arlanda. Med sin stora kapacitet, sin effektiva bränsleförbrukning på bara 0,3 liter per mil och resenär och sina tystgående motorer hoppas jag självklart på fler besök av denna flygplanstyp, men då i reguljär trafik! Kerstin Lindberg Göransson Flygplatsdirektör Foto: Cina Stensson 2 NYA ARLANDA

3 Arlanda leder EU-projekt Foto: Daniel Asplund Stockholm-Arlanda Airport har tagit på sig ledartröjan för ett stort europeiskt projekt som i framtiden ska leda till ett effektivare och mer tidsoptimerat flyg. Genom projektet kommer man i framtiden kunna förutsäga exakta tider för flygplanens ankomst, hantering på mark samt avgång. Det känns fantastiskt roligt att få leda ett sådant här stort internationellt projekt, och visa att Arlanda vill ligga i framkant med flygutvecklingen, säger Henrik Bagewitz, Swedavia, som är projektledare för CDM. Projektet som kallas CDM (Collaborative Decision Making) handlar om tidsstyrda operationer genom att dela information och agera på denna. Det förutsätter ett nära samarbete mellan flygplatser, flygbolag och flygtrafikledning över hela Europa. Projektet är en del av SESAR Joint Undertaking, som är ett internationellt samarbetsprogram för att effektivisera flygtrafiken i Europa. Samarbetet sker inom miljö-, säkerhets- och teknikutvecklingsområden och visionen är ett hållbart och effektivt europeiskt flyg till år För oss på Arlanda är det viktigt att få vara med och påverka utvecklingen från början, istället för att sitta och bli drabbad av den, säger Anders Ledin, operativ specialist, Swedavia. Av Susanne Rundström Byggstart för nya storhotellet på Arlanda Vid en högtidlig ceremoni lades grundstenen för det nya Clarion Hotel Arlanda Airport den 24 augusti. Det är startskottet för det 414 rum stora hotellet som byggs i anslutning till Sky City och som beräknas vara klart i november Ambitionen är hög Europas bästa flygplatshotell ska det bli. Det var Kerstin Lindberg Göransson (flygplatsdirektör för Stockholm-Arlanda Airport), Petter Stordalen (ägare och styrelseordförande i Choice Hotels Scandinavia) och Tomas Carlsson (VD för NCC Construction Sverige AB) som la den första grundstenen för hotellet som ska bli navet i den nya utvecklingsregionen Stockholm Airport City. Grundstenen innehöll tidstypiska föremål och dagstidningar och har nu gjutits in i bottenplattan på hotellbyggnaden. Det här blir hela Sveriges hotell eftersom Arlanda är knutpunkten för både den nationella och den internationella flygtafiken, säger Kerstin Lindberg Göransson. Hotellet är en del av vår starka ambition att bli Sveriges största knutpunkt och en av Europas ledande flygplatser. För våra resenärer handlar det om logistik, men också om miljönytta. Hotellbyggnationen bedrivs som ett partneringprojekt i samarbete mellan Stockholm-Arlanda Airport, Choice Hotels Scandinavia och huvudentreprenören NCC Construction Sverige AB. Arkitekt är Aros Arkitekter AB. Inredningsarkitekt är Bjorken Architects. Bild: Aros Arkitekter NYA ARLANDA 3

4 Mitt i naturen Ett mer pastoralt landskap än det vid Lejdens gård får man leta efter. Intill Arlanda, vid den uråldriga handelsvägen mellan Sigtuna och Lunda, betar omkring 50 kor. Som kor gjort före dem sedan vikingatiden. FN har utlyst 2010 till den biologiska mångfaldens år. Samtidigt har Swedavia gjort en naturinventering av marken runt Stockholm-Arlanda Airport. Inventeringen visar att många växt- och djurarter inom området är sällsynta, även ur ett europeiskt perspektiv. Flyg och natur kan på ett utmärkt sätt leva sida vid sida kring Arlanda. Foto: Michael Sanz Nils Förberg är förvaltningschef Swedavia Arlanda. Han känner berättigad stolthet över de stora naturvärdena kring flygplatsen. Swedavias naturinventering gjordes under våren Målet var dels att inventera värdefulla naturmiljöer och skyddsvärda arter i allmänhet, dels arter och biotoper specifika för flygplatsmiljön. Naturinventeringen kring Arlanda behövdes för flygplatsens nya miljötillstånd. Därigenom har vi fått ett brett kunskapsunderlag i ämnet. Resultatet ska ligga till grund för skötseln av den kringliggande naturen säger Owe Quennerstedt, förvaltare av Swedavias jord- och skogsbruksmark kring Arlanda. Nils Förberg, Swedavias förvaltningschef på Arlanda började på flygplatsen för fem år sedan. Han intresserade sig då för hur de gamla trähusen på dåvarande LFV:s område skulle bevaras. I dag har Nils en vision: Arlanda ska bli Europas grönaste flygplats, en effektiv och miljöcertifierad internationell storflygplats där passagerare och boende kan uppleva ett rikt växt- och djurliv i en levande kulturbygd. Facit av naturinventeringen är att 58 områden kring flygplatsen bedömts hysa stora värden. Ett av områdena klassas som nationellt skyddsvärt i högsta nivån. 21 andra objekt betecknas som regionalt och 36 som kommunalt skyddsvärda. Det med nationellt bevarandevärde är en betesmark vid Lejdens gård, öster om flygplatsen. Floran där har inslag av flera starkt hotade arter. Lejden är sedan 2009 naturvårdsområde skapat av Swedavia i samarbete med arrendatorn Keith Majander, Sigtuna kommun, länsstyrelsen och Världsnaturfonden. Keith Majander har bott här i hela sitt liv. Han har tidigare också arbetat på Arlandas fälthållningstjänst. Det är roligt att de som inventerade imponerades så mycket av den stora artrikedomen. Inventeringen har verkligen visat att den energi vi lagt ned här genom åren har gett resultat och den lägger en bra grund inför det framtida arbetet, säger Keith Majander. Keiths sambo Charlotte konstaterar att det tar lång tid att nå resultat i ett naturvårdande arbete. 4 NYA ARLANDA

5 Och Lejden har traditioner ängarna har betats oavbrutet åtminstone sedan järnåldern. Också vildmarken gör sig påmind här, vid Nya Arlandas besök passerar två tranor. Ett par korpar flaxar runt i en ekdunge och tre ormvråkar skruvar sig upp i termiken. Lejden ligger vid väg 273, där också en busshållplats finns. Alla är välkomna hit för att njuta av landskapet. Större vattensalamander och Finnögontröst Bland övriga områden finns en blandning av skogsmiljöer, öppna sandmiljöer och dammar. I de senare trivs större vattensalamandern. Den är skyddsvärd ur ett europeiskt perspektiv. Femtiofem av de inventerade arterna är rödlistade, alltså hotade ur ett nationellt perspektiv. Två av dem, Fältgentiana och Finnögontröst, är starkt hotade. De finns båda i Lejdens naturvårdsområde. Fjorton arter anses sårbara och 38 som nära hotade. Bland dem finns både svampar, fåglar och insekter. Tio av fågelarterna anses av EU som särskilt skyddsvärda. Flera av de höga naturvärdena finns i inflygningsområdena, öppna marker med både skyddsvärd flora och fauna. Intressant i sammanhanget är att djurarter som normalt är känsliga för buller, som tjäder, sångsvan och trana, finns nära flygplatsen. Det är naturligtvis av stor betydelse att flygplatsen kan visa upp så starka naturvärden. Det betyder att mängder av växter och djur, även sällsynta arter, mycket väl kan frodas i flygverksamhetens närhet, säger Owe Quennerstedt. Olika naturtyper Arlanda vilar på Stockholmsåsen, en grusås som sträcker sig från Arlanda till Jordbro. Området domineras av barrskog men andra biotoper är insprängda. I mossar och kärr växer exempelvis orkidéarten ängsnycklar. Swedavias område omfattar en sjö, Halmsjön. Angränsande är Sigridsholmssjön, med rikt fågelliv. Nära flygplatsen finns så kallade ruderatmiljöer, ytor påverkade av mänsklig verksamhet. Ruderatmark är som regel artrik, inte minst i fråga om blommor. Också mindre allmänna fågelarter som Tornfalk, Göktyta och Nattskärra trivs här. Sand- och grusmiljöer är i dag ovanliga. Kring Arlanda utmärker sig fyra öppna sandområden för rik biologisk mångfald. Ett av dem är Arlanda motorbana, precis nordost om bana 2. Förutom den skyddsvärda naturen utgör Arlandas omgivningar också en intressant kulturbygd upptäckte Keith Majander en runsten, den så kallade Brostenen, vid Lejden. Den är nu restaurerad och kan beskådas i naturvårdsområdet. På Lejdens betesmarker finns flera gravfält från järnåldern. Arlandas omgivningar är ett uppskattat rekreationsområde med nära 60 fritidshus bara i Swedavias område. En del av byggnaderna är så gamla som från 1700-talet. Jag känner stor stolthet. Det yttersta beviset på Arlandas stora naturvärden är ju faktiskt att människor betalar för att få bo och semestra i flygplatsens stugor, säger Nils Förberg. Natur, kultur och flyg har alltså alla förutsättningar att leva tillsammans på Arlanda. Av Michael Sanz Fastighetsförvaltare Owe Quennerstedt, Swedavia, och arrendator Keith Majander vid brostenen på Lejden. Finnögontröst (Euphrasia rostcoviana fennica) är rödlistad och finns bara på ett 30-tal platser i Sverige. En av dem är Lejdens naturvårdsområde strax öster om Arlanda. Den tillhör kategorin starkt hotade arter. Den senblommande Fältgentianan (Gentianella campestris) är den andra av Arlandas rödlistade arter, också den starkt hotad i Sverige. NYA ARLANDA 5

6 Foto: Daniel Asplund Fler reser till och från Stockholmsregionen Resenärerna ökade rejält på Stockholm-Arlanda Airport under sommarmånaderna. Totalt har flygplatsen haft resenärer under juni, juli och augusti. Det är särskilt utrikestrafiken som växer starkt och i absoluta tal reste resenärer utrikes och resenärer inrikes. Jämfört med samma period föregående år innebär det en ökning på 3,5 procent för inrikestrafiken och 10 procent för utrikestrafiken. Utvecklingen på Arlanda är en bra barometer för hur Stockholmsregionen mår. Effektiva kommunikationer är viktigt för företagen i regionen och därmed den ekonomiska utvecklingen i Sveriges tillväxtmotor. När det går bra för Arlanda så går det bra för Sverige, säger Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör på Arlanda. Att också privatresandet ökar tyder på att folk har tilltro till ekonomin och vågar spendera mer pengar på semester och resande, avslutar hon. Premiär för Street Food på Arlanda Lagom till midsommar öppnade stjärnkocken Marcus Samuelsson och restaurangföretaget SSP en ny Street Food-restaurang i Arlandas Terminal 5, i piren för gaterna Restaurangen erbjuder besökarna fräsch och nyttig street food från hela världen, med mycket smak och färg. I anslutning till Street Food öppnar även konceptet Smörgås med klassiska svenska smörgåsar. Att jag tillsammans med SSP nu öppnar vår andra Street Food-restaurang på Arlanda känns som den naturliga fortsättningen för detta koncept. En flygplats är sista stoppet innan man ger sig av till nya spännande matkulturer. Därför känns det bra att nu kunna erbjuda Arlandas resenärer chansen att börja sin matresa redan på Arlanda genom ett besök på Street Food, säger Marcus Samuelsson. Mätstationer runt Arlanda Mitt i snåren ligger en liten glänta. Här står en låda med en mikrofon placerad på ett sju meter högt stativ. Lådan är den ena av två ljudmätarstationer som installerades i somras runt Arlanda för att mäta buller. Flygplanen befinner sig cirka 120 meter upp i luften och ljudet ligger på nästan 90 dba. Så här nära banan är landningsbullret väldigt likartat oavsett flygplanstyp. Med teknisk utrustning som mäter ljudet blir det enklare att göra beräkningar, eller att jämföra mellan olika flygplanstyper, säger Mikael Liljergren på Swedavia Flygakustik. Mikael är bullerexpert och har varit med och valt ut de bäst lämpade platserna för mätstationerna. För att få exakta mätvärden krävs det egentligen att platsen ska vara fritt belägen utan omkringliggande föremål som ger upphov till reflexioner, marken ska vara platt, det får inte vara någon vind eller nederbörd och inte heller något bakgrundsbuller. Detta är förstås omöjligt att uppnå men det finns en standard som beskriver vilka förhållanden som är acceptabla. Sedan länge är önskemålet om ljudmätningar stort från grannar och närkommuner, att vi ska komma och mäta buller just hos dem. Men ju längre bort från flygplatsen man mäter, desto osäkrare blir resultaten. Bullret från samma flygplanstyp, på samma höjd låt oss säga över till exempel Upplands Väsby, kan vid olika väderförhållanden variera så mycket som 20 decibel, säger Mikael. Dessutom är bakgrundsbullret i tätorter ofta alldeles för högt för att det ska gå att skilja ut flygbullret specifikt. Syftet med ljudmätningarna vid Arlanda är att verifiera beräknade värden, som i sin tur faktiskt är baserade på uppmätta värden. Enormt mycket beräkningar av bullerkurvor följer med i Arlandas ansökan för det nya miljötillståndet. Vi vill verifiera det vi gör, det vill säga kolla beräkningarna mot faktiska mätningar. Alla verifieringsmätningar ska med i ansökan, förklarar Mikael. Foto: Daniel Asplund 6 NYA ARLANDA

7 Direktflyg till Marocko från Arlanda I november börjar Norwegian flyga reguljärflyg till Marrakech och Agadir från Arlanda. Marrakech får två avgångar i veckan och Agadir en avgång i veckan. Vi ser en stor potential för reguljärflyg till Marrakech och Agadir eftersom efterfrågan är stor men utbudet begränsat. Idag måste resenärerna åka charter eller resa via en större stad i Europa därför känns det bra att kunna erbjuda direktflyg från Stockholm, säger Åsa Larsson, pressansvarig för Norwegian. Norwegian kommer att flyga direkt till Marrakech varje tisdag och lördag från Stockholm Arlanda med start den andra november. Till Agadir kommer Norwegian att flyga varje lördag med start den sjätte november. Sky City har fått en ansiktslyftning Under sommaren har golven renoverats och återfått sin lyster. Träslaget är amerikansk körsbär. Foto: Daniel Asplund Foto: Anders Bredfell Nybygget är invigt Helgen den september invigdes Nybygget, som är det senaste visningshusområdet i Sverige. På motsvarande två fotbollsplaner kan besökarna botanisera bland husobjekt och annat som hör hemmet till. Här kan man på en och samma plats träffa landets ledande hustillverkare. På Nybygget finns också café och barnhörna. Visningshusområdet är beläget precis vid Stockholm- Arlanda flygplats (vid Benstockens långtidsparkering). Nybygget ingår i Arlandastad Holding AB. och Stockholm Fisk en ny kostym Efter sommaren kunde restaurangchef Susanne Hagelin välkomna gästerna till en ombyggd restaurang. Foto: Daniel Asplund SAS-lopp på Bana 3 Drygt 200 personer trotsade de kalla höstvindarna för att delta i SAS Runway den 16 september. Loppet som genomfördes på den 2500 meter långa bana 3 arrangerades av friskvårdspersonalen från SAS. Det är en historisk händelse att springa på en start- och landningsbana på en aktiv flygplats! Jag har inte hört talas om att något liknande har gjorts någon annanstans så vi hoppas att komma med i Guinness rekordbok med detta, säger Anders Bruhn, SAS stationschef på Arlanda. Foto: Daniel Asplund NYA ARLANDA 7

8 Miljöeffekterna av resandet ska minskas, inte resandet i sig Klockan slår 14:00 i lobbyn på ett hotell i centrala Stockholm. Exakt på minuten dyker hon upp, Maria Rankka, Stockholms Handelskammares tillträdande vd. Just nu arbetar hon dubbelt. Dels med sitt gamla jobb som chef för tankesmedjan Timbro, dels det nya som hon redan hunnit tjuvstarta med, så tiden för intervjun är knapp. Knappt hinner vi utbyta de artiga fraserna om hur varmt det var i sommar men att augusti regnade bort innan vi kommer in på ämnet infrastruktur, och Maria blir sådär engagerad som man förväntar sig av en chef för en tankesmedja. Maria är väldigt engagerad i kommunikationer vilket kanske är naturligt för någon som skrivit en bok i ämnet. Så jag måste fråga varför någon blir så intresserad av resande, eller som hon själv vill kalla det mobilitet. Egentligen är det inte infrastrukturfrågorna som sådana som driver mitt intresse, det är möjligheterna med resandet som är det intressanta. Det handlar inte bara om att världen skulle bli mycket tråkigare om vi inte kunde resa och uppleva andra kulturer, utan vi skulle också gå miste om utveckling, välstånd, idéer och allt det andra positiva som mobilitet bidrar till. Fysisk mobilitet hänger ihop med social rörlighet och är en av de starkaste utvecklingskrafterna i världen. Foto: Lasse Modin Väcker debatt Men det är inte alla som håller med Maria. I ett debattinlägg som hon skrivit på debattsajten Newsmill om att resor är bra får hon många mothugg och anklagas av en del för att inte förstå att vi måste sluta resa för att rädda miljön. En del menar till och med att vi bara kan göra en resa med flyg vart tionde år ifall vi ska kunna rädda miljön. Maria tar dock dessa domedagsprofetior med en nypa salt. Det är klart att vi ska värna om miljön. Men det är de miljöeffekter som uppstår i samband med resandet som ska minskas, inte resandet i sig. Jag tycker det är bra att vi har en miljödebatt om flyg och resande eftersom den snabbar på utvecklingen av alternativa bränslen och mindre miljöpåverkande resande. Därmed inte sagt att debatten inte är obalanserad. Två av de mest energislukande mänskliga aktiviteterna är boende och matproduktion, men det är ingen som på allvar föreslår att vi ska sluta bo och äta. Vi måste hitta sätt att minska påverkan inom alla områden. Du har sagt att motståndet mot infrastruktur, speciellt flyget är klassförakt. Vad menar du med det? Som sagt, möjligheten för folk i allmänhet att 8 NYA ARLANDA

9 resa och transportera sig är viktigt för utveckling, men det är också en djupare fråga om frihet. Jag tror att alla människor i grunden vill resa. Det är en naturlig drivkraft hos oss och inte minst vi svenskar reser gärna både inom- och utomlands, men det verkar som att så fort något blir tillgängligt för alla så finns det en elit som menar att det är dåligt. När man för hundra år sedan började bygga järnväg i England så fattiga arbetare fick möjlighet att ta sig till kusten så fanns det en del som protesterade. Idag ser vi denna elitism i debatten om lågprisflyget. När det blir billigare att flyga och fler får möjligheten att resa så anser en del att det är något dåligt. Det finns också ett starkt demokratiskt argument för mobilitet. Mänskliga möten och fri rörlighet är en förutsättning för yttrandefrihet, demokrati, äganderätt och marknadsekonomi. Det är inte utan anledning som mobilitet är upptaget som en mänsklig rättighet i artikel 13 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men kan inte digitala kanaler ersätta många av de möten som idag sker genom långa resor? Digitala kanaler är ingen motsats till resandet. Det är lite för utopiskt att tro att de kan ersätta det personliga mötet, men det är ett väldigt bra komplement. Ta den här lobbyn vi sitter i som exempel. Se dig omkring och du ser alla dessa affärsresande som sitter med sina telefoner och datorer medan de väntar på ett viktigt möte. Tekniken skapar fler möjligheter men den kan aldrig ersätta det mänskliga mötet. Vikten av kommunikation Maria Rankka talar länge och väl om kommunikationer och vikten av dessa, men under intervjun blir jag medveten om mina egna fördomar. Framför mig sitter en intelligent och välklädd kvinna i 35-årsåldern. Långt från min mentala bild av hur en vd för en handelskammare brukar se ut, speciellt med tanke på att denna dessutom är styrelseledamot i Svenska jägareförbundet. På frågan om hur det blev så här blir Maria nästan lite överpedagogisk och svarar på den uppenbart dumt ställda frågan: En sak som jag definitivt inte gör är att gå omkring och tänka på att jag är kvinna! Men jag tror ändå att jag kan tillföra ett annat perspektiv på olika frågor och jag tror att en blandning mellan kön och ursprung är bra för alla verksamheter. Vet du att den grupp jägare som ökar mest varje år är de kvinnliga jägarna. De ökar betydligt mer än män och precis som med jakt så tror jag att vi kommer se fler och fler kvinnor i bolagsstyrelser framöver. En internationell trend är att det går bättre för kvinnor än män om man ser till utbildning och karriär. Det kommer säkert snart att synas på många olika sätt, så även i näringslivet. Tiden för intervjun börjar lida mot sitt slut och det märks när Maria allt oftare smygtittar på sitt armbandsur. Hennes nästa möte börjar närma sig men innan vi släpper iväg henne vill vi veta vad som är det första hon kommer att ta itu med på sin nya tjänst på Handelskammaren. Först blir det en intern diskussion för att tillsammans med våra intressenter komma fram till vilken framtidsagenda vi ska ha. Att efterträda Peter Egardt, som gjort så enormt mycket för regionen under sina 15 år blir en rejäl utmaning. Så man kan kalla detta ditt drömjobb? Ja, men så var det inte till en början. När frågan kom upp så tänkte jag aldrig i livet! Men efterhand som jag lärde mig vad Handelskammaren åstadkommit, om dess nätverk, medarbetare och verksamhet så har det blivit det. Det är en stor personlig utmaning att bli vd för en tung värderingsbaserad och opinionsbildande organisation. Så nu är det mitt drömjobb, jag var nog bara för dum för att förstå det först. Innan hon stressar iväg till nästa möte säger hon med bevislig stenkoll på alla siffror: Skriv gärna något om hur viktig jag tycker Arlanda flygplats är för regionen med sina anställda och sitt bidrag på 18,6 miljarder till samhällsekonomin, säger Maria innan hon skyndar iväg genom Stockholm. Av Anders Bredfell Namn: Maria Rankka Ålder: 35 Fritidsintressen: Jakt Bor: Stockholms innerstad Senaste resan: I somras var det Gotland och Skåne, men den senaste internationella resan var till Kerala i Indien. Favoritresmål: Ulan Bator i Mongoliet, Paris där hon en gång pluggade franska och Furillen på Gotland. NYA ARLANDA 9

10 Världens största passagerarflygplan på Arlanda Den 15 september landade världens största och modernaste flygplan, Airbus 380, på Stockholm-Arlanda Airport. Foto: Daniel Asplund Utanför staketen följde tusentals flygentusiaster händelsen. Vi är väldigt glada över besöket. Vår flygplats kan nu ta emot flygplan av den här storleken och detta är ett utmärkt tillfälle att visa det, säger Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör på Stockholm-Arlanda Airport. Med en längd på 73 meter, höjd på 24 meter och ett vingspann på 79 meter är A380 världens största passagerarflygplan. Det är även det modernaste flygplanet i reguljär trafik. Med en stor kapacitet och en effektiv bränsleförbrukning på bara 0,3 liter per mil och resenär sätter flygplanet en ny standard i miljöprestanda, teknologi och bekvämlighet. Trots sin imponerande storlek bullrar planet betydligt mindre än en jumbojet. Efter en och en halv timmes besök på Arlanda var besöket över men kvar på marken stod publiken och följde planet bort mot horisonten. Av Anders Bredfell 10 NYA ARLANDA

11 Foto: Esse Lindblom Foto: Michael Sanz Foto: Michael Sanz Ecologistic Award-vinnare koras År 2008 vann SAS och LFV priset, förra året vann Gävle Hamn, Green Cargo och AFAB. Snart är det dags att kora årets vinnare av Ecologistic Award, priset som uppmärksammar och belönar betydelsefulla och innovativa miljölogistikarbete i anslutning till Arlandaområdet. Bakom priset står ALN, Arlanda Logistic Network vars vision inom miljöarbetet är att vara initiativtagare och tillämpare av innovativa lösningar för att minska miljöpåverkan från transporter. Priset är initierat av transport- och logistikföretaget DHL Global Forwarding. Syftet med priset är att lyfta och uppmuntra miljöförbättrande åtgärder som leder till klimatförbättringar kring Arlandaområdet. Priset delas ut av Arlanda Logistic Network (ALN) den 19 november på Arlanda Conference & Business Center, lokal SkyCity Hall och de tre finalisterna presenteras i SkyCity på Stockholm-Arlanda flygplats den 15 oktober klockan 11:45. Vill du veta mer? Besök Ecologistic Awards webbplats Arlanda Sky Clinic utökar öppettiderna Sedan den 4 september har vårdcentralen på flygplatsen öppet även under helgerna. Öppettiderna är lördagsöndag kl Under vardagar håller vårdcentralen och tandläkarmottagningen öppet som tidigare, det vill säga tisdag, onsdag och fredag kl 08:00-17:00, måndag och torsdag kl 08:00-18:00. Med utökade öppettider är förhoppningen att det blir lättare för dig att hitta en tid som passar, hälsar medarbetarna på Arlanda Sky Clinic. Du hittar Arlanda Sky Clinic i Sky City, uppgång A, våning 5. Läs mer på NYA ARLANDA 11

12 Arlanda Express förnyas Lokförare Bo Blom tycker att Arlanda Express-tågen är trevliga att köra. De är smidiga och accelererar snabbt. De är väldigt pålitliga, ytterst sällan blir ett tåg stående någonstans. Men en av de främsta fördelarna med att köra Arlanda Express är kanske ändå att man aldrig behöver vara borta hemifrån, jag får komma hem varje kväll! Foto: Lasse Modin Arlanda Express har renoverat sina tåg och lanserar samtidigt Framtidståget. I samband med det har Nya Arlanda fått en exklusiv titt bakom kulisserna på Arlanda Express. Flyget har helt naturligt många verkstäder på Arlanda. Men vid flygplatsen ligger också en anläggning som få känner till: Arlandas Express egen tågverkstad. Efter drygt tio års trafik har det blivit dags för kapacitetsökning och förnyelse av Arlanda Express järnvägsfordon. Det gäller tågens interiör, som vartefter byts ut helt och hållet. Det första färdiga tåget visades i juni. Vi investerar 100 miljoner kronor för att bygga om alla sju tågsätten. Det tar mellan en och en halv och två månader att uppgradera varje tåg, säger Martin Byström, A-Trains tekniske chef. Renoveringsarbetet utförs av EuroMaint Rail i Malmö och slutleverans ska ske sommaren Bland förändringarna märks att passagerarkapaciteten ökas med 20 procent, från 190 platser till mer än 230 i varje tåg. Det är vårt strå till stacken för en bättre miljö. Genom att öka tågens passagerarkapacitet med 20 procent kan resandeströmmar flyttas från E4:an till järnväg, säger Martin Byström. På utsidan har tågen behållit sin signalgula färg medan den metallgrå ersatts med vitt. Men det som antagligen främst slår resenärerna är vagnarnas nya interiör. De har inretts av firman Idesign enligt konceptet The New Nordic skandinavisk design med nya influenser. Färgskalan är svalare än den tidigare varma. En annan disposition av salongerna har gjorts i de nya tågen. Sätena är av en helt ny, skålad, modell klädd med 100 procent ulltyg. De ska ge känslan av en egen sfär. Trots att det finns plats för fler passagerare i varje vagn så är benutrymme och komfort bättre än tidigare, säger Peter Rundström, fordonsingenjör på A-Train. Stolarna ser förvisso tunna ut. Men när vi provsitter är de faktiskt bekvämare än de tidigare. Förutom de sedvanliga stolsarrangemangen har en lounge med barstolar inrättats för dem som hinner koppla på sin dator. Naturligtvis finns trådlöst internet och varje plats har eget strömuttag. I dekoren ingår fotografier med svenska motiv på salongernas kortväggar. Särskild möda har lagts på ljussättningen. När tåget startar dimmas ljusen för att åter öka i styrka vid ankomst. Bland andra finesser kan nämnas att en hjärtformad lampa med pulserande rött ljus anger när hemlighuset är upptaget. Och det är inte utan att personalens stolthet över de uppgraderade tågen märks. De nya tågen är fantastiska, designen är helt ny med ett helt nytt tänk, och det är vi på Arlanda Express som tillsammans med Idesign har tagit fram den. Det finns ingen annan som gjort något liknande, svarar Peter Rundström på den raka frågan om vad han tycker om de nydesignade tågen. 12 NYA ARLANDA

13 Tågunderhållsdepå på Arlanda Arlanda Express huvudkontor ligger invid Centralstationen i Stockholm men tågen servas nära flygplatsen. Depån där A-Trains tåg underhålls ligger lite avsides, några hundra meter från Benstockens långtidsparkering. Här arbetar 17 personer, varav tolv tekniker. Hallens mått imponerar, två hela tågsätt får plats. Intill underhållshallen finns en tvätthall där ytterligare ett tåg ryms. På vintern används tvätthallen också för avisning av tåg. En resurs som bidrog till god regularitet även under den hårda vintern 2010, som gick hårt åt annan tågtrafik. På Arlanda-depån görs huvudsakligen lättare underhåll, om man nu kan tala om lätt när det gäller hantering av vagndelar på flera ton. Exempelvis byts här boggier, motorer och växellådor. Översynsintervallet går huvudsakligen efter antal kilometer, men underhållet av vissa delar är tidsstyrda. Arlanda Express motsvarighet till flygets stora D-check, när ett flygplan plockas ned i sina beståndsdelar, kallas nioårsunderhåll. Ett Arlanda Express-tåg har fyra vagnar varav två motorvagnar, en i var ände. Tågen drivs av sammanlagt åtta traktionsmotorer med en total effekt på 3,5 megawatt. Under 2009 reste nära tre miljoner passagerare med Arlanda Express gjordes en enkät där stockholmare gav A-Train/Arlanda Express högsta betyg bland företagen i resebranschen. A-Train har fått Naturskyddsföreningens utmärkelse Bra Miljöval. Tågens tillänglighet och regularitet är mycket hög och säkert har arbetet vid A-Trains Arlandadepå en hel del med det att göra! Av Michael Sanz Peter Rundström är fordonsingenjör och Martin Byström teknisk chef på A-Train. A-Train/Arlanda Express I november 1999 invigdes Arlanda Express och har sedan dess förbundit flygplatsen med huvudstaden. Men det hela började egentligen redan för 30 år sedan när Linjeflygs flytt från Bromma till Arlanda bidrog till ett dramatiskt ökat antal resenärer på Arlanda. Trafikökningen krävde större kapacitet för flyget, främst en tredje start- och landningsbana. Som villkor för att tredje banan skulle få byggas sattes ett tak för utsläpp av miljöskadliga ämnen från flygplatsen. För att nå målet måste biltrafiken på flygplatsen minska. En järnvägsförbindelse till Arlanda var då en naturlig möjlighet för minskad miljöpåverkan. Arlandas tredje bana banade så att säga väg för järnvägen. Finansieringen av Arlanda Link genomfördes med privata aktörer, framtida biljettintäkter var enda säkerhet en unik lösning i Sverige. Bandelen Ulriksdal-Rosersberg byggdes dock ut till fyra spår i Banverkets regi medan den egentliga Arlanda Link (Rosersberg-Arlanda- Odensala) anlades av konsortiet ALC. När banan stod färdig överlämnades den till staten och genom avtal hyr A-Train AB tillbaka spåren fram till 2040, med exklusiv nyttjanderätt. Bolaget driver tågtrafiken under varumärket Arlanda Express och är samtidigt infrastrukturförvaltare med totalt ansvar för säkerhet och kapacitetstilldelning. Fakta Antal medarbetare: 180 Vd: Per Thorstenson Ägare: Australiensiska Macquarie Group Antal resenärer 2009: 2,9 miljoner Tågen Tillverkare: Alstom Transport Ltd, Birmingham, England Antal: Sju tågsätt à fyra vagnar varav två motorvagnar Maxhastighet: 200 km/h Antal platser: 230 sittplatser (tidigare 190) Anläggningar Antal stationer Arlanda: Två för Arlanda Express, en för fjärrtåg Tunnlar: Totalt meter Underhållsdepå: Yta kvadratmeter Tekniker Matte Johansson på EuroMaint Rail undersöker tåg nummer 4 i A-Trains underhållsdepå vid Arlanda. NYA ARLANDA 13

14 Av Olle Engkvist Vinnare i förra numret: Karin Andersson, Upplands Väsby Sören och Mait Brandin, Sigtuna Nils Persson, Upplands Väsby Leon Lee, SMHI Ann Rantakeisu, SAS Vi vill ha ditt svar senast den 19 november 2010 till: Swedavia Stab Info Stockholm-Arlanda Märk kuvertet Korsord. Fem vinnare får biobiljetter och ett korsordshäfte av korsordsmakaren Olle Engkvist. Namn (Företag) Adress: 14 NYA ARLANDA

15 Bana 2 komplett Asfalteringen sker i långa drag. Man vill inte ha några tvärskarvar utan hela längder på meter asfalteras i en hastighet på ungefär 10 kilometer i timmen. Men då hinner man också köra framför asfaltsmaskinen och mata ner asfalten samtidigt som den sprids. En vält kör efter ekipaget och vältar slätt medan asfalten är varm. Asfalt läggs på i olika lager och tjockleken på banan blir till slut ungefär 25 centimeter. Foto: Michael Sanz Så fick Bana 2 den sista betongen utbytt mot asfalt under sommaren En epok är över fast det finns en hel del betong kvar att byta ut på ena taxibanan nästa sommar. Men det ska inte påverka flygtrafiken. Nu avslutas en renovering av Arlandas bansystem som påbörjades i slutet av nittiotalet, det vill säga för mer än tio år sedan. Olika entreprenörer har kommit och gått. Eilert Johansson från Jason AB har varit med de senaste fem åren som projektledare, och lett ett nästan konstant pågående byggnadsarbete. Planeringen för årets arbete på den öst-västliga bana 2 började omedelbart efter att förra sommarens arbete på bana 1 var avslutat. Själva arbetsplaneringen med mannar, scheman, tillstånd och körvägar satte igång i vintras. Detta är logistik på högsta nivå. I sommar har som mest man arbetat ute på banan samtidigt med att slå sönder betong, köra bort den, jobba med underlaget, gjuta nya brunnar för banljusen, asfaltera och välta slätt kvadratmeter betong på sammanlagt meter av banans längd byttes ut under sju sommarveckor. Banunderhåll måste alltid ske sommartid eftersom det bara är då vädret och trafikmängden tillåter att banan hålls stängd för flygtrafik. Att renovera en hel landningsbana är en ren pojkdröm som förstås innehåller stora maskiner, till exempel en 60 ton tung grävmaskin, säger Eilert. Han berättar om en fantastisk stämning i arbetslaget trots värme, hårt arbete och arbetsdagar från klockan 6 till 22. Alla brinner för sin uppgift. Byggledare Johnny Härdfeldt firade till exempel sin 60-årsdag för två år sedan med att arbeta precis som vanligt ute på just bana 2. Ingenting får avbryta ett banarbete! Det är klart att det är ett kall, man måste ju vara en särskild sorts människa som offrar sommarsemestrarna med familjen Men ens nära och kära har överseende. De vet att branschen fungerar så här, säger Eilert. Arlandas bansystem är på sammanlagt 2,5 miljoner kvadratmeter. Även om det snart består helt och hållet av asfalt kommer naturligtvis inte underhållsbehovet att minska. Tvärtom måste asfalten bytas ut med ett mellanrum på ungefär 15 år. Men det går så mycket fortare än att renovera betong; en hel rullbana toppas om på ungefär 1-2 veckor, och man kan arbeta nattetid. Att ha fått vara med och renovera Arlandas rullbanor har varit fantastiskt, säger Eilert. Det är svårt att förstå att det nästan är över. Efter de här enorma projekten känns det konstigt att kanske gå tillbaka till att göra cykelbanor igen Men Brommas bana ska repareras, förmodligen redan nästa år. Får jag vara med där blir det i så fall en ny spännande utmaning, för renoveringen ska ske under pågående flygtrafik! Av Susanne Rundström Betongen från femtiotalet försvinner inte från Arlanda. Den används som fyllningsmassa vid vägar och andra anläggningar. Denna betong hamnar antagligen i kommande dammbyggen vid flygplatsen. NYA ARLANDA 15

16 Svenskt flyg 100 år Vi Fem Världens största passagerarplan, Airbus A380, premiärlandar på Arlanda. Vad betyder det för dig? Richard Evers, Operations & Project Controller, Skavsta Det är spännande. Speciellt i och med att det är första gången i Sverige. Foto: Michael Sanz Mikael Carlson hyllade flygets 100 år i Sverige med att flyga Tekniska museets Blériot XI, byggd 1918, över Ladugårdsgärdet i Stockholm besökare var med och firade. Flyget i Sverige fyller 100 år vilket firas på olika sätt runt om i landet. I Stockholm var den mest spektalurära manifestationen den flygfest som hölls på Ladugårdsgärdet under två dagar i augusti. Frida Söderström, Inter Hannover Jättespännande! Trevligt att så mycket folk samlas här. Dessutom roligt att A380 är ett steg framåt för miljön. Den 21 och 22 augusti arrangerades Stockholms Flygfestival på Ladugårdsgärdet för att högtidlighålla 100-årsminnet av det svenska flyget. Det var också här som Sveriges första aviatör Flygbaronen Carl Cederström genomförde flyguppvisningar med sitt franska flygplan Blériot inför häpna åskådare år Ett sekel senare heter showens stjärna utan tvekan Mikael Carlson. Med Tekniska Museets Blériot XI genomförde han sex flygningar med det hundraåriga flygplanet. Nu över en ny jublande generation. Carlson flög med samma typ av maskin som Cederström gjorde 1910, bara det en bedrift. Låt vara att han själv renoverat flygplanet under ett och ett halvt år. Flygfestivalen var en exposé över flygets utveckling under dess första sekel. Överflygningar gjordes med plan som Saab 32 Lansen, JAS 39 Gripen, försvarets helikopter HKP 15 och civila räddningshelikoptern Sikorsky S-76. Till och med SAS amerikaplan, en Airbus A330 som startat från Arlanda, gjorde en passage över Gärdet. Segelflyg, skärmglidare och gyrokoptrar var andra inslag. Köerna till de många rundflygshelikoptrarna vittnade om att flyget fortfarande fängslar. Arrangörerna, Tekniska museet och Försvarsmakten, uppskattade antalet besökare under de två dagarna till Händelsen var ovanlig så tillvida att det var länge sedan flygplan landade och startade på Ladugårdsgärdet. En plats som skulle kunna kallas Arlandas mormors mor. Detta var ju Stockholms första flygfält innan Lindarängens sjöflyghamn öppnades i början av 1920-talet. Därefter följde Bromma 1936 och Arlanda Av Michael Sanz Marie Louise Reinius, tidigare flygplatschef Bromma Jätteroligt att världens största passagerarplan visas upp. Även för oss i branschen är det alltid lika fascinerande att se ett så enormt flygplan lyfta. Gilbert Olsson, Ludvika Det här är häftigt. Resan hit var verkligen mödan värd. Tekniska Museets Blériot XI är med sina 92 år Sveriges äldsta flygdugliga flygplan. Mikael Carlsons hustru Gunilla och Tekniska museets intendent Chris Hinchcliffe hjälps åt med att hålla flygplanet kvar på marken efter landningen. Bernt Olsson, Svensk Flyghistorisk Förening För en flyghistoriker är detta en milsten. Att svensk industri medverkar i projektet gör det ju än mer intressant. 16 NYA ARLANDA

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats

Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats Flyget har under en rad år ökat kraftigt och har stor betydelse för landets kommunikationer. Det är i många

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Flygplatsbeläggningar

Flygplatsbeläggningar Flygplatsbeläggningar Robert Lestander, Swedavia Om Swedavia Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat.

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Mina damer och herrar Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Se så vackert här är.. På de branta sluttningarna växer ädellövskog med en fantastisk blomning av ramslök

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se Välkommen till Visbytravet 2015 visbytravet.se En ny spännande säsong på Visbytravet Vi vill med denna skrift hälsa såväl publik som aktiva inom travsporten hjärtligt välkomna till Visbytravet säsongen

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala På Idön har kalkbarrskogen fått växa och falla lite som den vill. På marken ser man förra generationen av gran som nu är helt täckt av mossa. Betande djur gör att skogen blir lite mer öppen, men ändå behåller

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Flygplanens utveckling Det första uppgifter om ritningar och flygförsök var av Ibn Firnasi det islamska Spanien år 875. I Europa skissade Leonardo Da Vinci på de första

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03 Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE MOT BULLER I NORRA

Läs mer

3d är för dem som vill lära sig nya saker

3d är för dem som vill lära sig nya saker 3d-bild av Sören Larsson. På senare tid har han arbetat mycket med grafikkorts rendering, eller GPU-rendering. En vanlig renderingsprocess tar mycket lång tid, att utveckla rendering med hjälp av grafikkort

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

Vad kostar flygstrejken?

Vad kostar flygstrejken? Vad kostar flygstrejken? En analys av näringslivseffekter Fredrik Bergström Michael Cronholm Jessica Lindblom En HUI-rapport gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv 1 Förord Med anledning av att förhandlingarna

Läs mer

Klimatrapport Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7)

Klimatrapport Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7) Klimatrapport 2015 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg. Denna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 11 mars 2011 NORRBOTTEN Bra skola i Arvidsjaur Grundskolan i Arvidsjaur är nästan bäst i hela Sverige. Det tycker Lärarnas Riksförbund som varje år väljer ut Sveriges bästa

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013 Tidtabell 1 april - 18 augusti 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket Efter semestern Hej Mikaela! Hej Joanna! Hur har du haft det på din semester? Vi har haft det jättebra! Var var ni nånstans? Vi var i Turkiet. Ja, just det, du berättade ju. Och du var lite orolig för

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Kundutvärdering (Cissila Adeyemi)

Kundutvärdering (Cissila Adeyemi) Kundutvärdering (Cissila Adeyemi) Avresedatum: 2015 07 18 Hur blev du mottagen vid ankomsten? Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Hur var maten som ingick i resans pris? Vad tyckte du om kvaliteten

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

LUFTENS HÄRSKARE - EN DAG MED SIGYN JANGSKOG

LUFTENS HÄRSKARE - EN DAG MED SIGYN JANGSKOG LUFTENS HÄRSKARE - EN DAG MED SIGYN JANGSKOG Sigyn Jangskog i hennes kontor. ARLANDA Tidigt på morgonen, strax innan 06:00 når jag Kalmar flygplats. Ungefär 30 minuter senare kommer ett flygplan lyfta

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Fö 1: Kursinfo och introduktion Tobias Andersson Granberg Tobias Andersson Granberg Civ Ing Industriell Ekonomi Doktor i Infrainformatik Lektor i Kvantitativ Logistik Flygplatslogistik och ATM Blåljuslogistik

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

New Summary Report - 25 June 2015

New Summary Report - 25 June 2015 New Summary Report - June 215 1. Har du börjat planera din sommarsemester? 1 81.1% 5 18.9% Ja Nej Ja 81.1% 816 Nej 18.9% 19 Total 1,6 2. Kommer du att åka på bilsemester i år dvs bila runt i Sverige för

Läs mer

VIP-resa Slaget om England Battle of Britain 75- årsjubileet 8 dagar söndag 13 september söndag 20 september 2015

VIP-resa Slaget om England Battle of Britain 75- årsjubileet 8 dagar söndag 13 september söndag 20 september 2015 VIP-resa Slaget om England Battle of Britain 75- årsjubileet 8 dagar söndag 13 september söndag 20 september 2015 Detta blir GARANTERAT SISTA gången som det hålls ett stort Battle of Britain-jubileum där

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av STA DSVA KT E N G RILL B A R N Ö J E J U L B O R D E T 2 0 1 7 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den

Läs mer