e övriga 18 presenterades i vårt" name="description"> e övriga 18 presenterades i vårt">

^k W ^L Nr 6 SEPTEMBER 1966 I ^A kontakten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "^k W ^L Nr 6 SEPTEMBER 1966 I ^A kontakten"

Transkript

1 ^k W ^L Nr 6 SEPTEMBER 1966 I ^A kontakten

2 w#"* distributionscentraler inom Hakonbolaget natioiiuoiuyc i '<<-(< ~«" tionscentraler. 8 av dt '< sas pä nedanstående karta. >e övriga 18 presenterades i vårt förra nummer. GÄLLIVARE 12 MILJ. STORUMAM 7 MILJ STRÖMSUND 8 MILJ. L ÖSTERSUND 33 MILJ ÖRNSKÖLDSVIK 12 MILJ. AVDELNINGS KONTOR FILIAL KONTOR Tidigare har vi i serien ICA distributionscentraler presenterat SV, EOL och en del av Hakonbolaget. I förra numret presenterades Skövde, Södertälje, Eskilstuna, Örebro, Karlstad, Västerås, Uppsala, Borlänge, Gävle och Sundsvall med tillhörande filialer. Här presenteras Hakonbolagets övriga åtta distributionscentraler. Dessa åtta distributionscentraler och kontor är uppdelade i tre avdelningskontor och fem filialkontor. Antalet kontor koncentreras successivt. I mars detta år sammanfördes sålunda Sveg med Östersund. Någon ytterligare sammanslagning är inte aktuell i år. Antalet anställda vid förra årsskiftet utgjorde totalt 308 varav lagerpersonal, chaufförer, Wasabrödsdistributörer och förpackningspersonal kontors- och försäljningspersonal 162 Omsättningen 1965 uppgick till totalt 120,6 miljoner kronor för dessa distributionscentraler och de olika kontorens andel framgår av ovanstående karta. Omslagsbilden: Butikslokaliseringen är en viktig faktor för ICAkedjans utveckling. Pä sidan 12 berättar disponent Olof Henningson om EOL.s etableringsavdelning.

3 kontakten Tidning för ICA-företagens personal Nummer 6. September 1966 Ansvarig utgivare: Stig Svensson T. f. redaktör: Claes Rudén Adress: ICA-kontakten, ICA-förlaget AB, Fack, Västerås Telefon: 021/ Tidningen utkommer med 8 nummer per år Claes Rudén, som under det gångna året skött det redaktionella arbetet på ICA-kontakten lämnar med detta nummer tidningen för att fortsätta sina studier. Han redovisar här några intryck från sitt arbete. Ett år med ICA-kontakten Ungefär ett år har gått sedan de första utkasten gjordes till det, som skulle bli vår personaltidning ICA-kontakten. Tidningen skulle bli ett sammanhållande kontaktorgan för människor inom ICA-sfären. Kommunikationerna mellan de olika företagen skulle förbättras genom en gemensam tidning. Under det år som gått har jag fått kontakter och försökt förmedla kontakter med många människor på olika nivåer och med olika ställning inom ICA. Det började i höstas då vi reste upp till ICA Centralorganisation i Stockholm för att presentera innehållet i det första numret av personaltidningen. Det var den första kontakten jag fick i mitt nya arbete. Jag möttes där av en atmosfär som har gjort arbetet lätt. Det har alltid varit enkelt att få kontakt med människor inom ICA. Efter att ha träffat eller pratat med en person i telefon en gång har jag nästa gång vi träffats känt som om vi hade varit goda vänner sedan länge. Jag minns till exempel en chaufför från Gällivare som jag intervjuade per telefon. När jag träffade honom några veckor senare i ett annat sammanhang var det som att möta en gammal god vän och vi hade en mängd saker att prata om. En annan gång besökte jag ett av bageriföretagen för att göra ett reportage. Företagsledningen hjälpte mig tillrätta och visade mig runt i lokalerna och jag tillbringade sedan den tid som var kvar av dagen på egen hand i bageriet. En bagare tyckte kanske att jag såg vilsekommen ut och kom intresserat fram till mig för att visa och berätta mer ingående om tillverkningen. Vi fick god kontakt från första stund. Tack vare detta fick jag ytterligare inblick i verksamheten. Detta var bara några exempel. Det finns många. Under det år som gått har det utkommit sju nummer av ICA-kontakten. Det naturliga startmotståndet har övervunnits och tidningen står nu pä egna ben. När jag nu lämnar ICA-kontakten vill jag tacka alla ICA-vänner landet runt för ett trivsamt år. CLa^o &vw^s

4 ICA startar treårig utbildnin Den treåriga utbildningen av chefsaspiranter inom ICA har nu startat. Den 29 augusti samlades de 17 aspiranterna på Hakonsgården i Västerås till en gemensam introduktionsvecka. Aspiranterna är i åldern 19 till 27 år och har handelsgymnasium eller liknande som grundutbildning. Efter utbildningstiden har de möjlighet att efterhand få chefsbefattningar inom den ICA-anslutna parti- och detaljhandeln. Under västeråsveckan fick man en grundlig inblick i utbildningsprogrammet för de tre kommande åren. Aspiranterna fick också bekanta sig med varandra och med ledningen för utbildningen. Riksstudieråd ansvarar för utbildningen Livsmedelshandelns Riksstudieråd, som består av representanter för ASK-företagen, ICA och SSLF, är ansvarigt för utbildningen. Från ICA deltar direktör Ingemar Litzell, ICA Centralorganisation och direktör Sven Lindblad, ICA-förlaget. Rådet har till uppgift att främja samarbetet i utbildningsfrågor inom enskild livsmedelshandel. Med denna aspirantutbildning tror man sig ha funnit en lämplig form för högre utbildning på detta område. Praktik, kurser och hemstudier under tre år Utbildningen pågår tre år och omfattar både praktik och teori. Under första året får aspiranterna praktisera inom detaljhandeln och under andra och tredje året omfattar praktiken såväl parti- som detaljhandelsledet. Gemensamma studier pä Kl Vid sidan av hemstudier genomgår aspiranterna varje år ett centralt seminarium om vardera två veckor på Köpmannainstitutet i Stockholm. På dessa kurser studeras marknadskunskap med tonvikt på marknadsföring, företagsekonomi, personalorganisation och personalledning. Dessa kurser ligger på universitetsnivå. Varje aspirantår får asipranterna dessutom delta i de kurser som ICA-skolan anordnar av typ Säljträning och Startträning. Aspiranterna är anställda av de tre inköpscentralerna. I denna första kurs har Hakonbolaget elva, SV en och EOL fem aspiranter. Forts, pä sid. C. Här har chefsaspiranterna samlats runt en modell av Borlänge distributionscentral, som förevisas av direktör Birger Jarl Persson från Hakonbolaget i Västerås. I

5 g av chefsaspiranter Intresserade åskådare frän vänster, på knä: Leif Runfeldt, Bengt Strömberg, Västerås, Olle Melander, Skövde, Lars Olof Söderholm, Bo Ohlström, Västerås, Leif Johansson, Ljungsbro, Leif Lindström, Östersund, Ulf Helmer, Borås, och Hans Olof ölmeby, Göteborg. Stående från vänster: Håkan Jansson, Västerås, Tommy Olsson, Malmö, Jan Erik Andersson, Västerås, Johannes Tartu, Eskilstuna, Per-Olof Jakobsson, Västerås, Sten Lindblad, Södertälje, och Ingvar Andersson, Kristianstad. 5

6 tober och en i Falun den 15 november. Båda enheterna får 100 sittplatser. VI VÄXER Östersunds tillbyggnad inflyttningsklar i oktober CA partiomsättning steg 15 % första halvåret Under det första halvåret ökade ICA inköpscentraler sin partihandelsomsättning med 14,6 %. Den totala omsättningen för inköpscentralerna inklusive övriga IC A-före tag steg med 15 %. Fyra nya ICA-restauranger öppnas i höst Under hösten 1966 kommer ICA-restauranger att öppna fyra nya enheter. Den 1 oktober öppnas en restaurang med 292 sittplatser i varuhuset Ferd. Lundqvist i Göteborg och den 15 oktober invigs en Ringbar med 202 sittplatser i köpmanna-varuhuset Sigma i Västerås. Vidare öppnas en Ringbar i Uddevalla den 15 ok- När tillbyggnaden i Östersund blir klar får kolonialvarorna m- större utrymme. Tillbyggnaden av Östersunds distributionscentral, som påbörjades i maj i år blir inflyttningsklar i början av oktober. Den nya delen på m 2, som utförs i ett plan, innebär i stort sett en fördubbling av nuvarande koloniallager. Även utlastningskajen har byggts ut vilket förbättrar våra utlastningsmöjligheter, berättar lagerchefen Sven Nordlöf. Vi får dessutom en separat konserv- och sillkyl och frukt- och ostpaketeringen får större kapacitet. ICA startar treårig... Fortsättning från sidan J/. Avsikten är att utbildningen skall vara öppen även för ungdomar med enbart grundskola som bas. Förberedande kurser för dessa är under planering och ICA kommer att ställa vissa stipendier till förfogande. Digert program under första kursveckan Den första gemensamma veckan innehöll ett späckat program för att aspiranterna skulle få en ordentlig inblick i handelns utveckling och organisation samt grundlig kännedom om ICA-rörelsen. Första dagen lyssnade man till direktör Nils-Erik Wirsäll och disponent Lars-Gunnar Hansson, Hakonbolaget. Vidare gjorde man besök i en ICA-butik och rundvandring på Hakonhus. Ett av de stora områden som behandlades under veckan var den utveckling vi har mot allt större butiker och hur man planerar dessa. Man behandlade vidare bland annat frågor om marknadsföring och arbetsorganisation för kontor och lager. Denna utbildningsform passar oss Innan aspiranterna skildes åt på fredagseftermiddagen gjordes ett studiebesök på ICA-förlaget. ICAkontakten passade samtidigt på att ställa frågor till några av deltagarna. - Jag har genomgått handelsgymnasium och har sedan arbetat ett och ett halvt år på Hakonbolaget, berättar Bengt Strömberg. Läste om chefsaspirantutbildningen i tidningen och skickade in min ansökan eftersom jag ansåg det vara en vettig grund för kommande arbete. Det är ännu svårt att säga vilket avsnitt jag vill arbeta inom. På tre år kan ju många nya funktioner komma. - Jag har gått på handelsgymnasium och såg en annons om denna utbildning då jag gjorde min värnplikt. Jag har ingen tidigare erfarenhet av ICA, men tror att denna utbildningsform passar mig, säger Tommy Ohlsson, EOL. Speciellt försäljning har alltid intresserat mig. 6

7 e Birkahallen ny butik i Vasastan Ännu en ICA butik har öppnats i Stockholms city. Det var köpman Evald Holmberg, som i slutet av juni öppnade Birkahallen vid Rörstrandsgatan intill St. Eriksplan. Den totala butiksytan är 515 kvadratmeter, därav 340 kvadratmeter säljyta. Butiken ligger i ett bostadsområde med ett stort strög i närheten, säger Evald Holmberg. Vi har alla färskvaror paketerade. Speciellt köttavdelningen har slagit bra. Butiken är planerad för en omsättning på 3 miljoner. 200 olika artiklar. I sortimentet finner man också typiska varor för turisterna som till exempel soltorkat renkött, renhorn, hjortronsylt och getost. ICA-hall i nytt Västeråscentrum Stora exponeringar dominerar i Trollbackshallen. Trollbackshallen öppnades i juli i ett nybyggt bostadsområde i utkanten av Västerås. Butiken ligger i ett närhetscentrum tillsammans med ytterligare en livsmedelshall och ett flertal andra branscher. Kundunderlaget för centret är cirka 5000 personer. Omsättningen första året beräknas uppgå till tre miljoner. På våra 360 kvadratmeter säljyta har vi även fått in en non food avdelning, säger Axel Herberthsson. Vi för i första hand ett dagligvarusortiment men kommer även att punktsälja andra non food varor. Lyckselebutik satsar på turister Den 9 juni öppnades ICA-expo i Lycksele centrum. Köpman David Holmlund har konkurrens från tre varuhus i en stad på invånare. Han räknar med att uppnå en försäljning på en och en halv miljon under första året. På 200 kvadratmeter säljyta finns ett allivssortiment och en särskild avdelning för hälsokost med ICA-hall i Jämjöslätt Den 7 juli öppnade Jan och Olle Svensson Jämjöhallen, en modern självbetjäningsbutik i Jämjöslätt, Blekinge. Totalytan är på 600 kvadratmeter, därav 400 kvadratmeter säljyta. Vi har manuell köttavdelning, men för övrigt har vi fullt utbyggt självbetjäningssystem. Frukt och grönsaker satsar vi hårt på. Vi arbetar med tre kassor och den kalkylerade omsättningen är 2,5 miljoner kronor. Utvecklingen pekar emellertid mot 3,5 miljoner, så vi är mycket nöjda, berättar Olle Svensson. Djupfryst har fått ett stort utrymme i ICA-expo. Jämjöhallen beräknar omsätta 3,5 miljoner. 7

8 Nytt non food program hos Det ökade inslaget av icke livsmedelsvaror i ICA-butiker har medfört att man på Hakanbolagets huvudkontor snart kommer att presentera ett nytt non food program för medlemmarna. Det innebär bland annat att varorna huvudsakligen indelas i två grupper. Ett grundsortitnent skall täcka behovet av alltid aktuella varor medan de med lägre efterfrågefrekvens skall tillhöra ett kampanjsortiment. Inköpscentralen kommer att erbjuda sina medlemsbutiker fyra nyheter: ny exponeringsplan för varorna en central prismärkning skriftlig beordring personligt säljstöd från konsulenterna Direktör Folke Lingegård berättar om det introduktionsprogram, som nu pågår i vissa butiker inom hakonsområdet. - I den nya uppläggningen har vi i våra beräkningar bland annat använt oss av tidigare försäljningssiffror. Sortimentet har förändrats något, så att en snävare efterfrågeanspassning skett. Varor med låg omsättningshastighet har förvunnit ur det normala sortimentet och skall i fortsättningen återkomma i kampanjer. Exponering på pelare och i glasfack Konsulent Thore Wernolf, som leder fältarbetet, säger om detta: - Fördelen med non foodvaror är att de kan placeras på utrymmen, där kolonialvaror inte är säljande. Pelare i butikerna kan med fördel utnyttjas att placera spjutkartor på. I övrigt kommer dock spjutkartornas antal att minska. Den indelning med glasskivor, som varuhusen ofta använder har vi funnit lämplig även för ICA-butiker. Den ger kunden ett bättre perspektiv över de varor som finns, och underlättar beordring och skötsel för den ansvarige. Butik femdubblade försäljningen - Färskvaror och övriga livsmedel har en begränsad livslängd, varför deras skötsel naturligtvis kommer i första hand. Tyvärr har det inneburit att non foodsortimentet i stort sett fått sköta sig självt. Köpmännen börjar dock inse, vilket stort värde det finns i non foodvarorna. En av butikerna vi studerat vid denna omläggning köpte tidigare non foodvaror för cirka kronor under en femveckorsperiod. I dag ligger butikens veckoorder på kronor. Defekteringen går nu enklare och vi får in ordern senast varje tisdag morgon. Den tas snabbt om hand och expedieras omedelbart, så att varorna når butiken under torsdagen. För att minska upplockningstiden, undersöker vi möjligheterna för en central prismärkning, så att artiklarna förses med cirkapriser hos oss eller redan hos fabrikanten. Det innebär, att varorna snabbare kommer på plats i hyllorna och tidigare når kundens köpintresse. Butikerna får konsujentstöd - Under övergången kommer butikerna att få stöd från våra konsulenter, vilka har god butiksvana och förmåga att se problemen ur detaljistens synvinkel. För att få köpmannens förtroende måste det stå klart, att konsulenterna inte i första hand skall sälja till butiken utan hjälpa den sälja till konsumenterna. Köpmannen är positivt inställda och vi på partisidan tror fullt och fast på non foodvarornas framtid i livsmedelsbutikerna, slutar Thore Wernolf. ICA-kontakten återkommer med en utförligare presentation av Hakons nya non foodprogram efterhand som erfarenheterna samlas och programmet får en fastare form. 8

9 Hakonbolaget Konsulentstödet är en viktig faktor i det nya non food programmet. Här far Siv Nygren hos Skytten Livs, Västerås, anvisningar av konsulent Thore Wernolf. 9

10 KONTAKT EOL och Köpmannatjänst om samarbetsfrågor medlemmar från handelskammaren i Toulose. Gruppen med sin generalsekreterare i spetsen informerades först om ICA-företagen, varefter ett studiebesök gjordes på SVs färskvarucentral. Hakonbolaget engageras i omskolning Ett 50-tal elever i omskolningskurser från Hallstahammar utanför Västerås har under ett par dagar fått studera kontorsverksamheten vid Hakonbolagets huvudkontor. Elsey Morlin skötte informationen från Hakonbolagets sida. Förutom en allmän information om inköpscentralens uppläggning och en omfattande rundvandring studerade man användningen av kontorsmaskiner och annan utrustning. Initiativtagarna Rune Erblad (längst till vänster) och Sture Löveström tillsammans med några av de övriga konferensdeltagarna: från vänster Gordon Norman, Lars Lund och Anders Stenberg. Vid månadsskiftet augusti september samlades EOL:s konsulenter och Köpmannatjänsts inredningsexperter till en konferensvecka i Ronneby Brunns inspirerande miljö. På programmet stod samarbetsfrågor och butikstekniska problem. Vid veckans slut var alla överens om att man hade fått en nyttig genomkörare inom de olika områden som avgör butikernas framgång. Samtidigt hade inredare och konsulenter kommit varandra närmare. Det bör medverka till att samarbetet i framtiden blir ännu bättre. Det är bara att hoppas, att detta goda samarbete inte äventyrades genom den överlägsenhet som EOL-konsulenterna visade i den fotbollsmatch, som stod som avslutning på programmet blev slutresultatet. Vännerna på EOL var ofina nog att som tack för god kamp överräcka en kulram till Köpmannatjänst. Av minerna att döma var det dock ingen som kände sig stött. Franskt besök hos SV SV i Stockholm har nyligen gästats av ett tjugotal EOL-grupp på engelskt studiebesök EOL-bolagets styrelseledamöter och disponenter har just återkommit från ett veckolångt studiebesök i England. Man studerade engelsk livsmedelsfabrikation och distribution och besökte företag inom livsmedelsbranschen, bland annat J. Sainesbury Ltd. och Tesco samt givetvis Londis, som är Englands medlem i Eurogroup. ICA med på Expo Öresund Livsmedelsutställningen Expo Öresund pågår i Hälsingborg veckan innan ICA förbundsstämma hålles där september. ICA presenteras på den stora utställningen med ett åskådligt material. Tonvikten är lagd vid livsmedel och 80 % av utställningen tillhör också denna bransch. I och med Expo Öresund kommer uttrycket "Livsmedelsstaden Hälsingborg" att introduceras. U N A-representant gäst vid ICA:s årsstämma Monsieur Jean Couturier har utnämnts till verkställande direktör i UNA, Frankrikes medlem i Eurogroup. Han kommer att representera UNA vid ICAförbundets årsstämma i Hälsingborg den 26 till 27 september. Monsieur Couturier har tidigare besökt Sverige och är en mycket uppskattad gäst hos ICA. 10

11 Trångt om utrymmet. Här får SV-chauffören Stig Johannesson hjälp av en kollega i Gamla Stan. SV i stockholmstrafiken gäller det centimetern Då vi ser våra ICA-bilar ute i trafiken, tänker vi nog knappast på hur många problem, som är förknippade med en varutransport från lager till butik. Detta gäller i synnerhet storstäderna. För att studera problemet vände vi oss till SV i Stockholm. 45 minuter för att passera Västerbron Distributionen till mera avlägset liggande butiker upp mot Vallentuna eller ned mot Huddinge går relativt smidigt, då resan mest består av landsvägskörning. Innan Essingeleden fanns, kunde dock rusningstrafiken orsaka besvärande väntetider. Svåraste hindret var då Västerbron, som ibland kunde ta ända upp till 45 minuter att passera. För närvarande är butikerna i Gamla Stan svårast att nå. De smala gatorna blockeras helt då en bil stannar för att lossa. Endast yrkestrafik borde få förekomma på smågatorna under dagen, säger chaufför Stig Johannesson, som ofta får höra beska ord om blockering av gatan, då han levererar varor på Svartmansgatan i Gamla Stan. Trots det trivs min medhjälpare Harry Höglund och jag bra med arbetet och den omväxling det bjuder på. Nu har vi dessutom fått nya bilar med lyftanordningar, som verkligen underlättar varuhanteringen. Trafiken är väl inte mycket att göra åt, men visst blir man irriterad av att se en del av ackordslönen ätas upp av all väntetid som uppstår i trafiken. Sex gånger större plats i Arsta Vi är väl medvetna om de väntetider som förekommer och har i den ackordsjustering, som nyligen gjordes även räknat med den påverkan, som övrig trafik utgör säger disponent Lennart Samuelsson. Givetvis ser vi fram emot att få flytta in i vår nya distributionscentral i Årsta. Som det är nu, så har vi endast fyra lastningsplatser för kolonialvagnarna och endast gatan att placera dem på, då de är fulllastade och skall gå ut till butikerna. Den nya lastningshallen kommer att ge plats för 24 bilar. 11

12 ICA-kontakten insläppt i EOL:s hemliga rum Disponent Olof Henningson på EOL:s etableringsavdelning i Göteborg har en värdefull kartsamling. De 500 kartorna ligger väl gömda i en specialgjord kombination av bord och skåp i ett ständigt låst rum. ICA-kontakten fick förmånen att göra ett besök. - Att kalla det EOL:s hemliga rum är inte alldeles felaktigt, skrattar Olof Henningson. Det är givet att vi vill hålla detta omfattande kartmaterial för oss själva. Inom vårt område har alla orter över cirka invånare kartlagts. Dessa kartor spelar en väsentlig roll i vår femåriga etableringsplan. Hemlighetsmakeri nödvändigt - Vi arbetar nu fram till 1970 efter en etableringsplan som styrelsen antagit. Denna etableringsplan säger bland annat att vi med nya etableringar skall öka vår marknadsandel med en viss procent. Detta skall ske samtidigt som vi skall klara det omsättningsbortfall som blir genom nedläggningar av mindre butiksenheter. For en oinvigd kan det tyckas vara mycket hemlighetsmakeri. Men eftersom framgången ofta beror på om man vet mer än konkurrenterna är detta en nödvändighet. Jakt på bra lägen Den centrala etableringsavdelningen i Göteborg består förutom Olof Henningson av intendent Lars- Erik Lyser, ingenjör Gunnar Olsson och sekreteraren Gun Alkstrand. - Förutom vi fyra är åtskilliga personer inkopplade på denna sida. I var och en av våra tio sektioner finns en intendent som lokalt håller i etableringsfrågorna. Dessutom är cheferna på de olika kontoren i mycket stor utsträckning direkt engagerade. Skall man dra en gräns var etableringsavdelningens arbete börjar och slutar kan man enkelt uttrycka sig så här. Det gäller att ta hem bästa möjliga läge på en ort. När vi lyckats med detta är det konsulentsidan som får ta vid. 30 nyetableringar planeras omsätta 115 miljoner - Vi som arbetar med etableringar har en oerhört fascinerande sysselsättning. Få yrken kan ge en sådan stimulans som detta att ständigt få leva med i utvecklingen. Speciellt nu när utvecklingen sker så snabbt. Jag skall bara ge ett exempel på detta. Vår nuvarande organisation startade Omsättningen för de 29 butiker som öppnade det året beräknas till 36 miljoner. I år etablerar vi 30 butiker med en planerad omsättning på 115 miljoner. Nära inblick i samhällsutvecklingen - Men det är inte bara inom distributionen man får leva med. Man får dessutom en nära inblick i samhällets utveckling. Bara det att få läsa "nyheter" i tidningarna som man varit med att diskutera för flera år sedan har en viss tjusning. Detta är : 'EOL:s hemliga, rum". Här finns etableringskartor över alla städer och tätorter inom EOL:s område. Disponent Olof Henningson visar här intendent Lars-Erik Lyser ett nytt butiksluge. 12

13 13

14 UTBLICK Eurogroup sammanträder i Paris Medlemmarna i Eurogroup sammanträder den 3 4 oktober i Paris. ICA representeras av en grupp på nio personer. Österrikes modernaste distributionscentral öppnad I St. Pölten i Österrike har nu ADEG, Österrikes motsvarighet till ICA, tagit sin nya central i bruk efter två års byggnadstid. Lokalerna har kostat ungefär 7,2 miljoner kronor. Sammanlagda ytan uppgår till m 2. ICA-föredrag på UGAL-kongress Den 6 och 7 oktober i år deltar direktör Sven Lindblad, IC A-förlaget som föredragshållare vid UGAL:s kongress i Lausanne, Schweiz. UGAL, Union des Groupments d'achat de 1'Alimentation, är en sammanslutning av europeiska köpmannaägda inköpsorganisationer som har till uppgift dels att företräda de anslutna organisationerna i EEC-sammanhang och dels vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Sven Lindblad kommer att tala om "företagens åtgärder för fortbildning av medlemmar." Rewe inviger ny distributionscentral i Hag Rewe i Hag i Västtyskland har nu kunnat ta sin nya distributionscentral i bruk. De nya lokalerna har en yta av m 2 mot förutvarande Distributionscentralens omsättning har under de senaste fem åren ökat från 10 miljoner till i runt tal 30 miljoner DM. En modern dataanläggning levererar värdefull data för både grossistfunktionen och till anslutna detaljister. Som första företag i Hag-området har Rewe uppnått en betydande rationaliseringseffekt genom ett leveranssystem med rullpallar till sina medlemmar. Kesko öppnar nytt centrallager i Helsingfors Detta är Keskos nya centrallager Hakkila utanför Helsingfors, vars lageryta är lika stor som Hakonshus i Västerås, drygt 21f.000 m~. Kesko, Finlands motsvarighet till ICA, invigde i mars sitt nya centrallager, som ligger i Hakkila i Helsingfors' utkant och har en yta av drygt m 2. De mindre lokallagren kan nu inrikta sig på varor med snabbare omsättningshastighet och slipper föra artiklar med lång lagringstid. Sådana varor beställs nu istället direkt från Hakkila. Direktör U. Eskola sade vid invigningen bland annat följande: Inom vår organisation har fram till denna tidpunkt vart och ett av våra 23 kontor strävat efter att lagerföra ett sådant urval och sortiment, som motsvara kundkretsens behov. Då vår kundkrets består av detaljhandlare inom flera olika branscher samt av företag och inrättningar, är det förståeligt, att kontorens sortiment omfattar cirka olika artiklar. På grund av den stigande levnadsstandarden måste köpmännen utöka sitt sortiment och detta sätter lokala kontor i en svår situation. Om vi däremot kan koncentrera tillräckligt mycket köpkraft till ett lager, kan vi också hålla tillräckliga säkerhetslager per vara och ändå nå en tillfredsställande omsättning. Som distributionslager ombesörjer centrallagret både lager- och distributionstransportverksamhet för de filialkontor som ligger på ett avstånd av kilometer från Hakkila. Centrallagret kan även leverera varor åt kunder till sådana filialer som ligger utanför nämnda distributionsområde. Det sker då enligt en leveransorder från det lokala kontoret. övriga nyheter och förbättringar är en dataanläggning, fröpackeri, mottagningslager för bananer, kafferosteri samt enskilt tullnederlag. Dessutom bygger man fullständig serviceverkstad, som i första hand skall utgöra ett stöd för den egna försäljningen av jordbruksmaskiner. 14

15 Svensk livsmedelsförsäljning 1965: De stora säljgrupperna De större säljgrupperna hade 1965 en total livsmedelsomsättning av nära 9 miljarder kronor i butiker. Dessa sju säljgrupper torde svara för ungefär två tredjedelar av livsmedelsomsättningen i detaljhandeln. Under 1965 hade dessa butiksgruppers livsmedelsomsättning ökat med cirka 12 %, medan butiksantalet minskade med under motsvarande tid. Genomsnittsförsäljningen per butik steg kraftigt Konsum Konsumbutikerna ökade sin livsmedelsomsattning med 90 miljoner kronor medan butiksantalet minskade med 594 till ICA ICA-butikerna ökade sin livsmedelsomsättning med 280 miljoner kronor. Antalet butiker minskade med 519 och uppgick totalt till Konsums siffror är hämtade ur KF:s verksamhetsberättelse för 1965 och från KF:s utredningsavdelning. ICA-siffrorna bygger på uppgifter ur ICA:s senaste butiksundersökning. Livsmedelsomsättningarna för Tempo-Åhléns samt EPA har lämnats av respektive företag. Livsmedelsomsättningarna för VIVO, Favör och Metro har i samtliga fall antagits vara cirka 90 % av dessa gruppers redovisade totalomsättningar. Livsmedelsomsattning i miljoner kronor: VIVO VlVO-butikcrna ökade sin livsmedelsomsättning med 155 miljoner. Antalet butiker var oförändrat Tempo-Åhléns Tempo-Åhléns livsmedelsomsättning uppgick till 540 miljoner kronor. EPA i 64 enheter EPA:s livsmedelsomsättning i 76 enheter uppgick till 400 miljoner kronor. Favör Favörbutikernas omsättning uppgick till 215 miljoner kronor. Antal butiker: 289. Metro Metrobutikernas omsättning uppgick till 195 miljoner kronor. Antal butiker:

16 TILLTALSFR Birgitta Ernsteli, ICA Centralorganisation, Sthlm - Ja, jag är Du med min chef och det gör samarbetet smidigare. Det är klart att det var lite besvärligt i början. Däremot säger vi inte Du till varandra då vi har besökare som inte tillhör ICA. Respekten minskar inte bara för att man får säga Du när man blir äldre. Erling Persson, Hakonbolaget, Skellefteå - Min närmaste chef är lagerchefen och till honom oäger jag Du. Det har jag gjort under hela min anställningstid och det blir mycket kamratligare på så sätt. Samarbetet blir också lättare. Jag tycker absolut man ska säga i Du till de närmaste cheferna men inte direkt till högsta chefen. Vanja Nelsén, Hjalmar Blomqvist, Linköping Ja, jag säger Du vilket jag tycker är naturligt. Vi har mycket med varandra att göra och då är det besvärligt med titulering. Däremot är jag inte Du med företagets direktör och jag anser det fullt korrekt. Om det skulle bli aktuellt med en titelbortläggning skulle jag ändock respektera honom som chef. Bertil Tidäng, EOL, Växjö - Jag är färskvaruchef och säger Du till disponenten. Det är genomgående så bland den manliga personalen. Har alltid sagt Du och tycker det underlättar samarbetet betydligt. Respekten ökar snarare, då man på ett mera naturligt sätt kan samtala med sin chef. Anita Johansson, SV, Norrköping Nej, jag säger inte Du till närmaste chefen. De äldre säger Du, och det är genomgående bland de manliga anfe»««^ ^jtllfa ställda. Jag skulle gärna säga I «## k *#W Du till min chef och jag tror f y inte respekten skulle minska, %4? men samarbetet bli lättare. Skulle själv gärna bli kallad > Du av dem, istället för fru Johansson. 16 Leif ( Larsson, Hakonbolaget, Katrineholm Jag sa inte Du till lagerchefen i början, men nu får jag göra det. Det är bra att han tillåter att man säger Du, för det visar att han inte håller så hårt på någon skillnad mellan arbetare och chef. Och jag har inte mindre respekt för honom nu fastän jag får säga Du.

17 ÅGÅN Säger ni Du till närmaste chefen? Elsa Persson, EOL, Kristianstad - Nej, jag säger inte Du och personligen tycker jag inte man ska göra det. Tror inte samarbetet skulle kunna bli bättre än vad det nu är. Så även om jag hade fått säga Du, hade jag nog inte kunnat förmå mig till det. Det är i mycket en uppfostringssak. Lennart Edberg, pri John Eriksson & Co., Tibro Jag har sagt Du till min chef under hela min anställningstid. Det var lite besvärligt i början att säga Du men jag tycker det är bäst så. Även om kontakten mellan chef och anställd blir mera intim behöver inte respekten minska, för att man säger Du. Christina Martinsson ^L^^M EOL, Borås - Jag säger Du till min närmaste chef och jag tycker det går lättare att tala med en människa som man är Du med. Man respekterar honom givetvis ändå som chef, men samtidigt känns det som att tala till en kamrat. Jag tycker också samarbetet blir lättare om man slipper titulera honom. Bernt Boström, Hakonbolaget, Örnsköldsvik - Jag säger Du till min chef men då jag började på företaget var det inte vanligt. Nu är det dock genomfört och jag tycker det är mycket lätt att samarbeta under en sådan form. Ens aktning för chefen blir inte mindre trots att man arbetar något gemytligare då man slipper kalla honom disponent. Gunilla Lundgren, Hakonbolaget, Nyköping Den kvinliga personalen är i regel inte Du med närmaste chefen. Samarbetet här är mycket bra men jag tror att det skulle gå lättare att prata med chefen om man vore Du. Jag skulle inte ha något emot att säga Du och respekten skulle absolut inte minska. Stig Vingren, EOL, Halmstad Ja, men för mig är det en uppfostringssak att inte säga Du till chefen. Ju längre uppåt landet man kommer desto mer allmänt säger man gpps 'Wtm I > rju oavsett man känner varann eller inte. Samarbetet är det bästa tänkbara och jag tror det skulle vara lika gott även om vi inte var Du. 17

18 Vaktmästare Gösta Larsson vid skovueu.dihuin. uclönades därvid för 25 års prickfri körning. Jag har kört bil i snart trettio år, berättar Gösta Larsson, och det är den fjärde bilen jag har nu. Att köra prickfritt har inte varit svårt hitintills, men hur det ska gå nu vid omläggningen till högertrafik är inte lätt att säga. Jag, liksom många yrkeschaufförer, är absolut anhängare av vänstertrafiken. 25 år prickfritt Fem gånger söderut God reklam för ICA-resor gör Knut Sundberg på SV i Stockholm, som just kommit hem från en trevlig semester i Italien. Det är femte gången jag åker med ICA-resor och det bevisar väl att jag är nöjd med arrangemangen. Hotell och mat är verkligen bra. Liksom tidigare, finns det åter möjlighet att i höst följa med på ICA:s populära fritidsresor till Kanarieöarna. Ring eller skriv till fru Pers, ICA-förlaget, Västerås. Motormännens Riksförbund delade i augusti ut förtjänstmärken till bilförare för mångårig prickfri körning. Kumla Fruktindustri på personalresa Den 18 juni anordnades en heldagsutflykt för anställda på AB Kumla Fruktindustri. Fabriksklubben på företaget lade fram förslaget om personalresa och direktör Frank Olof Jansson tog sedan hand om ledningen. Man började dagen med rundvandring på Reymyre glasbruk där man samtidigt fick tillfälle att handla. Huvudmålet för resan var dock Kolmårdens djurpark, som också blev dagens verkliga höjdpunkt. På Serietabellen Familjens 10-årige son studerar ivrigt sportsidorna i tidningen. Plötsligt säger han: Pappa, nu är det hårt i både botten och toppen av korpfotbollen. Säger Du det. Vem leder nu? Jo, det gör Skånska Cement och sist ligger Armerad Betong. Levnadskonstnär Bruksdisponenten var ute på sin sedvanliga inspektionsrond. Han hade förirrat sig till utkanten av domänerna när han fick se en luffare sitta och sola sig. Disponenten var på sitt bästa humör och ville säga något trevligt: Det är till att sitta och ha det bra ser jag. Den helledige satt tyst några sekunder, men sen sa han: Ja, om du skött dej, så kunde du haft det lika bra. Sankte Per En bilverkstadsägare dog plötsligt i sina bästa år. När han kom till Sankte Per sa han: Det måste väl vara fel. Jag ska väl inte hit ännu? Här gör vi inga fel, svarade Sankte Per. Men vänta ska jag titta i rullorna. Jo, att döma av den tid Ni debiterat era kunder ska Ni vara 108 år nu. Sängplats Det har gått framåt för det lilla företaget och med de ökade ekonomiska resurserna har chefens fru blivit mycket intresserad av antikviteter. En dag köpte hon en säng i Ludvig XlV-stil, men redan nästa dag var hon tillbaka i affären och ville byta: 18

19 hemvägen besöktes Norrköping där man tittade på staden och åt middag, som också var det enda deltagarna behövde betala själva. Omkring hälften av företagets 100 anställda med anhöriga var med på den trevliga resan. Man hoppas nu kunna genomföra en lika trivsam personalutflykt varje år, berättade Lars Lindwall. Ett särskilt tack riktade deltagarna till Frank Olof Jansson för den trevliga uppläggningen av resan. Vi gratulerar Femtio år: Augusti 7 Yngve Montell, EOL, Hälsingborg 19 Brita Fernström, Hakonbolaget, Västerås 20 Sven Johansson, EOL, Uddevalla 27 Inga Landin, Hakonbolaget, Skövde Sextio år: Aros-hakoniter på Ängsö Augusti 4 Elsa Andersson, AB Svea Choklad, Norrköping 8 Signe Karlsson, Hakonbolaget, Uppsala 24 Erik Hall, Hakonbolaget, Örebro 26 Gustaf Enocksson, Hakonbolaget, Eskilstuna tidigt kunde man roa sig med en trevligt upplagd naturstig med kniviga frågor att besvara under vandringen. Efter årsmötesförhandlingarna avslutades sammankomsten med auktion och Hakoniterna bjöd därefter på sill och potatis. Hakoniterna samlade till förhandlingar i det fria. Personalföreningen Hakoniterna i Västerås höll sitt årsmöte lördagen den 3 september på Ängsö, drygt två mil utanför Västerås. Man samlades redan på förmiddagen till en del idrottsliga övningar. Bland annat avgjordes klubbmästerskapet i varpa och sam- Stöd Macao-insamlingen Som vi tidigare omtalat, har ICA-kurirens läsare bidragit till ett barnhem i Macao. Men ICA-hemmet behöver fortfarande medel för att kunna drivas. Alla bidrag mottas tacksamt på Lutherhjälpens postgirokonto Skriv ICA/Macao på talongen. Den var faktiskt litet för trång den där sängen, sa hon, Ni har möjligen inte en Ludvig XV? Nytt liv Då är vi alltså överens om att du börjar ett nytt liv i morgon? Ja, men väck mig bara inte för tidigt. Hoppfullt Vi tänker nu börja en tävling om vem som är firmans bäste försäljare under resten av året. Och vad får vinnaren? Han får behålla sitt jobb. Direktörn behöver inte leta längre. Jag hittade kontraktet på direktörns skrivbord. 19

20 FÖRETAGSNÄMNDERNA EOL, Uddevalla Ackordslöneutvecklingen Arne Holm lämnade en sammanfattande rapport om ackordslöneutvecklingen på företaget. Till kursen "Tid för ackord" har ett 15-tal anställda på lageroch transportavdelningarna anmält sig och man ämnar hålla kursen varje måndag i 10 veckor. För att stimulera intresset för ackordet och kunskap i ackordsfrågor erhåller varje deltagare, som cirkelledaren godkänner, ett kursstipendium på 50: kronor. Dessutom bidrager företaget med kaffe och smörgås vid varje kurskväll. Hakonbolaget, Gävle Ny golvbeläggning hindrar damm Astrid Mickols och Ragnar Söderlund, som hade deltagit i årets bolagsstämma i Västerås, redogjorde kort för sina intryck därifrån. Ragnar Söderlund hade speciellt lagt märke till hur rent och snyggt det var på lagret i Hakonshus, medan man här i Gävle måste dras med ett dammigt lager på grund av cementgolvet. Ordföranden Arne Malmgren meddelade, att man för närvarande undersöker möjligheten att genom någon beläggning på golvet förhindra att det dammar. Ordföranden meddelade att engångskaffekoppar och fat av den typ som presenterades vid dagens sammanträde kommer att införas. Varje anställd på kontoret får sin egen behållare och däri sätts engängsbägaren av papper. Den allmänna reaktionen inför de nya kaffekopparna var positiv. Lennart Swenson redogjorde för den medlemsträff com hållits i Gävle och som visade att det förelåg ett behov av ökad kontakt med medlemmarna. I september kommer liknande medlemsträffar att hållas i Sandviken och Bollnäs. Hakonbolaget, Karlstad Problem med varuhanteringen Ejnar Olsson påtalade anmärkningar från medlemmar om att gods ibland saknas och varor skadas genom felaktig packning, lastning och genom hårdhänt behandling under transporter. Vid en nyligen hållen medlemsträff hade en medlem påtalat att dessa missförhållanden ökar. Av den följande diskussionen framgick att anmärkningarna är befogade och att åtgärder måste vidtagas för att en bättring skall komma till stånd. I detta syfte beslöts att ömtåliga ostsorter skall packas i varukorgar. Vidare måste grönsaker, frukt och övriga ömtåliga varor packas och transporteras med större varsamhet än vad som hittills skett. Noggrannheten skall skärpas vid expedieringen så att inga överhoppningar eller strykningar sker i onödan. Dessutom måste framtagningen av varor ske på 20

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1!

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1! Hej PTK are! Det är tidigt onsdag morgon, onsdagen den 16 september 2015. Redaktören har haft nöjet att tillsammans med ett antal manliga tennisveteraner besöka Helsingfors i en årligen återkommande match

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel!

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Onsdagen den 28 oktober spelades ett antal finaler och semifinaler i STV Classic 2014. Här några foton med förklarande text. OBS! Matchresultat från onsdagens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Representation... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Sammanträden... 3 Riksbryggans Årsstämma... 3 Ekonomi... 3 Medlemstal... 3 Bryggans lokal... 3 Kurser och

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) 2009 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året När vi nu lägger verksamhetsåret 2009

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Folke Svärd Arne Knöös. Kalle Funke. Henry Klarqvist

Folke Svärd Arne Knöös. Kalle Funke. Henry Klarqvist (Källa - Boken om bandy - 1946) 1934-03-11 Slottsbrons IF - IFK Uppsala 6-0 (2-0) Denna match var en omspelsmatch. Det första mötet, på Stockholms Stadion, slutade 1-1 inför 10.000 åskådare. I en sällsam

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer