Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping"

Transkript

1 Förskolan ett omsorgsfullt lärande oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings kommun

2 Konferensinformation arrangörer Institutionen för samhälls- och världsfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköping kommun. plats Louis De Geer konsert & kongress, Dalsgatan 15, Norrköping. målgrupp All personal inom förskola och förskoleklass, chefer och politiker med ansvar för förskola. arbetsformer Föreläsningar, seminarier/workshops, idéutställningar. idéutställningar Deltagare i konferensen inbjuds att visa upp sina idéer som används eller har använts i förskolan. Du/Ni kanske har någon idé som ni vill prova, här finns alla möjligheter. Det kan vara i form av en skärmutställning, foton, video eller på något annat sätt. Utvärderingar från tidigare konferenser visar att idéutställningarna är ett uppskattat inslag i konferensen och att flera kreativa idéer bör visas, så tag chansen att visa upp vad ni gör på er förskola/ motsv och samtidigt få ett reducerat pris på konferensavgiften. företagsutställningar Intresserade företag har möjlighet att ställa ut sina produkter. Konferenser har blivit en viktig mötesplats för deltagare och representanter från olika företag, som här kan presentera sitt material och skapa nya kontakter. för utställningar För kontakt och anmälan, se hemsida konferensavgift Ordinarie pris t o m : kr exkl moms Ordinarie pris fr o m : kr exkl moms Priser t o m Priser fr o m Antal deltagare Pris (exkl moms) per deltagare Antal deltagare Pris (exkl moms) per deltagare kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fler än kr Fler än kr I konferensavgiften ingår deltagande i de olika programpunkterna samt lunch och kaffe. Resor, logi eller mingelbuffé ingår ej. För att ovanstående rabatter ska kunna utnyttjas måste anmälan göras till en och samma faktureringsadress. Prisexempel: 25 delt kr = kr exkl moms, 85 delt kr = kr exkl moms. För idéutställare är konferensavgiften kr (exkl moms och mingelbuffé) per person och max två personer per utställning. mingelbuffé Pris för mingelbuffén måndag kväll inkl. film och utställningar på Visualiseringscenter C är 300 kr exkl moms. anmälan Anmälan är bindande. Anmälan och seminarieval görs på hemsidan. Konferensavgiften kommer att faktureras. Sista anmälningsdag är den 31 augusti 2012 till rabatterat pris. Vi har förbokat hotellrum för biennalens deltagare. Bokning sker vid anmälan. avbeställning Avbokning av deltagande i konferensen skall ske till Meetagain, epost tfn Vid avbeställning mottagen efter den 5 september debiteras en avgift på 300 kr i administrativ kostnad. Efter den 3 oktober debiteras 50% av konferensavgiften. Vid utebliven avbokning erläggs 100% av konferensavgiften. kontakt För frågor om program kontakta Anderz Grunnesjö, e-post tfn För frågor om anmälan, fakturering m.m. kontakta Meetagain, epost tfn

3 Program måndag 15 oktober Registrering och kaffe Samling i De Geerhallen Välkommen till Biennalen! Karin Mårdsjö Blume, dekanus, Utbildningsvetenskap, Linköpings universitet Olof Johansson, kommunalråd, Norrköpings kommun Catharina Rosencrantz, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun Lärandet som ett relationellt potentialitetsfält Lärandet som ett relationellt potentialitetsfält När förskolans pedagogiska betydelse förstärks väcks frågor kring hur vi ser på barn, kunskap och lärande i förskolan. För att möta detta nya landskap med dess nya förväntningar, men också för att utmana den situation som vi nu befinner oss i kommer föreläsningen ta sin utgångspunkt i välkomnandets och gästfrihetens pedagogik, som börjar med ett lyssnande. Ett lyssnande som med inspiration från den franske filosofen Gilles Deleuze kan öppna upp för en syn på lärandet som ett relationellt potentialitetsfält. Ett fält öppet för kreativa processer och produktioner. Gunilla Dahlberg är professor i pedagogik med inriktning mot förskoledidaktik vid Stockholms universitet. Hon har varit vetenskaplig ledare för projektet Pedagogik i en föränderlig omvärld och hon arbetar för närvarande med tre forskningsprojekt: transkulturalitet och kommunikation; Barns dialog med naturen; Magiska språket Barn, vuxna och pedagogisk dokumentation som aktiva agenter i pedagogiska praktiker Pedagogisk dokumentation används i Sverige i dag i första hand som ett verktyg för barns lek- och lärandeprocesser. Men det är fortfarande så att det i första hand är de vuxna dokumenterar barnen (liksom lite på distans), och att barnen alltför sällan görs delaktiga i själva dokumentationsarbetet. Att som barn vara delaktig i dokumentationsarbetet kan vara en central aspekt av deras lärandeprocesser kring ett gemensamt valt fenomen som vi tillsammans vill lära oss mer om eller vara fantasifulla och kreativa kring. I den här föreläsningen utgår jag från ett teoretiskt perspektiv som visar hur själva dokumentationsverktyget kan förstås som en aktiv agent i det pedagogiska arbetet tillsammans med barn och vuxna, som förstås också är aktiva och performativa agenter i sina respektive läroprocesser. Målsättningen med ett sådant perspektiv på pedagogisk dokumentation är dels att förstå hur viktigt det är att göra barnen centrala agenter i arbetet med dokumentationen, dels att förstå hur dokumentationen kan förstås som en slags materiell apparat, som precis som andra materialiteter är aktiva tillsammans med barn och vuxna i förskolans vardagsarbete. Hillevi Lenz Taguchi är professor i pedagogik och verksam vid Stockholms Universitet. Hon har på svenska skrivit Varför pedagogisk dokumentation?, In på bara benet: En introduktion till feministisk poststrukturalism, Lyssnandets pedagogik tillsammans med Ann Åberg, samt tillsammans med ett stort antal andra forskare, aktivister och förskollärare givit ut boken En rosa pedagogik. Jämställdhetspedagogiska utmaningar. I sitt internationella arbete är hon verksam inom fältet material feminist and poststructural educational and qualitative research Lunch med utställningsbesök Förskolan ur bitr. utbildningsminister Nyamko Sabunis perspektiv Nyamko Sabuni, Jämställdhetsminister, biträdande utbildningsminister Utbildningsdepartementet Parallella föreläsningar, seminarier, workshops A01 A Kaffe med utställningsbesök Parallella föreläsningar, seminarier, workshops B01 B Norrköpings visualiseringscenter & Mingelbuffé Visualiseringscenter C en mötesplats kring visualisering för forskning, kultur och näringsliv mitt i Norrköpings Industrilandskap. Mingelbuffé, utställningar och film. Särskild anmälan. 3

4 tisdag 16 oktober Parallella föreläsningar, seminarier, workshops C01 C Kaffe med utställningsbesök Parallella föreläsningar, seminarier, workshops D01 D Parallella föreläsningar, seminarier, workshops E01 E Lunch med utställningsbesök Parallella föreläsningar, seminarier, workshops F01 F Kaffe med utställningsbesök Förskolans utmaningar Den svenska förskolan står inför stora utmaningar. Övergången från ett socialt orienterat uppdrag till ett mer kunskapsinriktat uppdrag ställer krav på pedagogiskt nytänkande. Svensk och internationell forskning pekar på att förskolan kan ha stor betydelse för barns lärande och utveckling men att detta är beroende av särskilda kvaliteter i de pedagogiska relationerna. Vad detta innebär för den svenska förskolan och förskolepersonalens pedagogiska praktik diskuteras i föreläsningen. Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola. Han har skrivit flera kunskapsöversikter om villkor för barns lärande i förskolan och har ett särskilt intresse för relationell pedagogik och utbildningsvetenskap i förskolan. Avslutning 4

5 Valbara parallella seminarier Måndagen den 15 oktober A01 HALLÅ, HUR GÖR MAN? Systematiska analyser för uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola utifrån den reviderade läroplanen Förskolans uppdrag är att utveckla verksamheten för att stödja och utmana lärandeprocesser utifrån barns erfarenheter och lärande. Det är inte barnen, eller barnens enskilda kunskaper som ska mätas och utvärderas, utan verksamhetens systematiska kvalitetsarbete med de mål som finns för verksamheten. Ett uppdrag som förutsätter kunskaper om vad barn kan, men också att det inte är barns kunskaper som ska bedömas, kategoriseras och jämföras. Presentationen tar upp vad bedömning av arbetslaget, verksamheten och miljön innebär för att stödja förskolans mål i kontrast till skolans uppdrag att bedöma barns lärande och utveckling. Christian Eidevald är fil. dr. i pedagogik och Susanna Anderstaf fil. mag. i pedagogik. Både Christian och Susanna är förskollärare i botten och har sedan flera år arbetat med lärarutbildning. Just nu driver de tillsammans ett forskningsprojekt om hur förskollärare kan arbeta med systematiska analyser av förskolans verksamhet. A02 Förskolans vardagsmöten forum för utveckling! Att synliggöra barns utveckling och lärande kopplat till våra styrdokument, kräver pedagoger som är tydliga med att synliggöra sina mål. Pedagogens förhållningssätt, kunskapssyn och barnsyn speglar vilka lärmiljöer förskolan erbjuder och vilken möjlighet barn har att utvecklas. Att tydligt formulera sin pedagogiska ide alltså pedagogens tanke kring verksamhetens innehåll kopplat till syfte och mål, ger en daglig kvalitetssäkring då vi levandegör vårt uppdrag, samt synliggör denna pedagogiska ide för barn, pedagoger och vårdnadshavare. En direkt koppling mellan pedagogens profession och dess engagemang, samt mellan innehåll och genomförande, skapar goda förutsättningar för barns möjligheter att utveckla sociala och kommunikativa färdigheter i meningsfulla sammanhang! Tina Vamborg och Pia Ghamari arbetar som förskollärare och arbetslagsledare på förskolan Grengatan, Speldosan i Linköping. Vi har i flera år arbetat med att synliggöra vår verksamhet, vår barnsyn, kunskapssyn och hur vi tänker kring våra miljöer. Barns delaktighet och inflytande är central i detta och vår pedagogiska ide väl förankrad. Ur ett systematiskt kvalitetsperspektiv, upplever vi att genom att sätta ord på allt vi gör i förskolan, vara petig med hur vi menar och formulerar oss, lyfter vi förskolan som ett socialt forum för utveckling. A03 Spelens betydelse för barns aritmetiska utveckling I denna föreläsning presenteras effekter av olika numeriska spelinterventioner i förskoleklass för att stödja barns utveckling av grundläggande numeriska färdigheter och tidiga aritmetiska utveckling. Resultaten visar hur olika didaktiska verktyg kan bidra till barns tidiga utveckling och lärande i matematik. Jessica Carlsson är doktorand i Pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik vid Linköpings universitet. A04 Lärares tal och barns nyfikenhet? Om arbete med naturvetenskap i förskolan Naturen och naturupplevelser har alltid haft en plats i förskolans verksamhet men hur blir det när förskolan skall arbeta med avgränsade naturvetenskapliga fenomen och sammanhang? Föreläsningen ger en bild av förskolans förändrade uppdrag, exempel från praktikens tolkning samt några framåtsyftande tankar om uppdragets innebörd och behov Susanne Thulin är fil.dr. i pedagogik och arbetar som programansvarig för förskollärarutbildningen och som lärarutbildare vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse riktar sig mot arbete med naturvetenskap i förskolan. Lärarens tal och barns nyfikenhet? Om arbete med naturvetenskap i förskolan. A05, B03 Ett levande lärande projektinriktat arbetssätt utifrån Reggio Emilia Don t give the child the answer, help the child to construct the answer. Detta citat från Reuven Fuerstein skulle kunna sammanfatta våra tankar kring barn och deras lärande det kompetenta barnet. Genom ett projektinriktat arbetssätt kan barnen, inte bara överta färdiga kunskaper, utan främst skapa sina egna. Barnen föds forskande och utifrån deras nyfikenhet och frågor tar vi på förskolan Kakburken deras tankar vidare och utmanar dem att tänja på tänkandet. Genom pedagogisk dokumentation och kontinuerligt och systematiskt reflekterande kan vi få syn på lärandet och ta det vidare till en plats där alla får bli sina bästa jag. Detta kommer vi att presentera genom att berätta om två tidigare projekt, hur dessa är uppbyggda, organiserade, genomförda och vilket lärande man kan se. Ett levande lärande är när kunskapsbildande sker utifrån barnens egna frågor och utifrån dess omvärld. Detta är vårt arbetssätt och mål. Frågor som bland annat kommer delta och tiden att räcka till? Sofia Hedin & Stina Wilén arbetar som förskollärare på förskolan Kakburken i Ryd Linköping. Sofia arbetar med nätverk i hela området och är pedagogisk coach för samtlig personal. Stina arbetar som ateljerista, inspirerar och handleder personal utifrån sin kunskap. Parallella seminarier måndag: A kl B kl

6 A06 Teori och praktik i relationella fält Med barnet i fokus rör sig SU:s förskollärarutbildning mellan flera plan: förskola-utbildning-forskning. Utifrån idén om Lärandet som ett relationellt fält närmar vi oss de förskoledidaktiska frågorna på bred front och från flera perspektiv genom bl.a. ett utforskande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Vi har även öppnat pedagogiska och teoretiska rum där förskola, förskollärarutbildning och forskning möts och reflekterar kring pågående projekt i förskolan med utgångspunkt från teori och praktik som tätt sammanvävda och varandras förutsättningar. Ingela Elfström, studierektor och doktorand, Annelie Fredricson, adjunkt och doktorand, samt Bodil Halvars-Franzén, universitetslektor. Samtliga med förskollärarbakgrund och verksamma vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.t A07, B07 Kreativitetens betydelse för barns varande och blivande i förskolan Med utgångspunkt i att kreativitet är en förmåga och en färdighet som kan läras, övas och utvecklas, diskuteras tankar om den villkorade och den inramade kreativiteten i förskolans verksamhet. Genom ett antal exempel presenteras kreativitetens betydelse som en förutsättning för barns språkliga, relationella och kunskapsmässiga utveckling, men också som vuxnas och barns individuella och kollektiva egenskaper och uttryck i förskolans vardag. Mirella Forsberg Ahlcrona är förskollärare och lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om dockan som redskap, förskolans didaktik och förutsättningar för utveckling av kreativa lärprocesser. A08 Systematiskt kvalitetsarbete med barns lärande i fokus. Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Vi ger er här en inblick i hur vi på våra förskolor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med barns lärande i fokus. Med hjälp av våra verktyg Ecers, Lpfö98:10 och Mål och utvecklingsplaner dokumenterar, analyserar och följer vi upp våra mål och höjer på så vis kontinuerligt kvalitén i vår verksamhet. Arbetssättet genomsyras bl.a. av Sonja Sheridan Göran Krok och Margareta Lindewalds tankar. Välkomna på en föreläsning fylld av praktiska tips och idéer! Anja Mistrén är biträdande förskolechef i Södra skolområdet i Linköpings kommun med huvuduppdrag att bedriva utvecklingsarbete kring det nya läroplansområdet uppföljning utvärdering utveckling. Anne-Lie Armerö arbetar på Linköpings universitet som kurs och fältmentor på lärarutbildningen, samt förskollärare på Hjulsbro förskolor. A09, B01 Förskolans personal ur ett etnicitetsperspektiv Under senare decennier har det blivit allt vanligare att förskolor beskrivs som mångkulturella eller flerspråkiga. Gemensamt för dessa benämningar är att de uppmärksammar förskolans barngrupper och deras etniska sammansättning. Förskolans personal och deras etniska bakgrund är däremot ofta en frånvarande aspekt i dessa kategoriseringar och blir sällan föremål för diskussion. Vad kan det bero på och vad vet vi egentligen om förskolans personal och dess etniska sammansättning? Föreläsningen bygger på en intervjustudie med förskolechefer som blivit tillfrågade om hur etnicitet tillskrivs betydelse vid rekrytering och sammansättning av personalteam. Jag kommer att diskutera några av studiens centrala resultat, med särskilt fokus på de förväntningar som riktas mot personal med utländsk bakgrund och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för organiseringen av verksamheten och olika arbetsuppgifter. Sabine Gruber är forskare vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Hennes forskningsfält är etniska relationer och välfärdsinstitutioner.t A10, B09 Lustfyllt lärande med ipads i förskolan Barn på förskolan är födda in i den digitala världen! För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Med rätt verktyg hamnar lusten att lära, barnens egna drivkrafter, kreativitet och skapande i fokus samtidigt som målen i förskolans läroplan uppnås. Lena Gällhagen är skolutvecklare och IT-pedagog i Nacka kommun och arbetar med pedagogisk utveckling med modern teknik. Lena är i grunden rytmik- och musiklärare. Lena är författare till boken Lär och lek med surfplatta i förskolan. A11 Förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag Skolinspektionen kvalitetsgranskar stimulera och utmana barns utveckling och lärande? Skolinspektionen har genomfört en granskning av 42 förskolor om arbetet med det förstärkta pedagogiska läroplansuppdraget och tydligare lärandeområden, hur förskolorna tar sig an det allt viktigare kvalitetsarbetet med bl. a dokumentation och utvärdering, samt hur förskolorna lyckats genomföra förändringarna i uppdragen för förskolechef, förskollärare och arbetslag. Goda exempel och utvecklingsområden. IngBeth Larsson är fil dr i barn- och ungdomspsykiatri, beteendevetare, tidigare lektor vid Linköpings universitet, och numera utredare och projektledare på Skolinspektionen, med förskolan som ett fokusområde. A12 Genustänk i förskolan föreläsning om praktiskt genustänkande i förskolan. Vi vänder oss till dig som vill få en första inblick i genusfrågor. Du är kanske ny i ett arbetslag som redan jobbar genusmedvetet och behöver en grund att stå på, eller så är ni ett helt arbetslag som behöver en introduktion för att komma igång med genusarbetet. Vi vänder oss också till dig som är nyfiken och vill ha kunskap om genus i förskolan. Föreläsningen handlar om bakgrund, viktiga begrepp, förskolans jämställdhetsuppdrag, möjligheter i förskolans miljö, material och praktiska exempel från verksamheter som arbetar genusmedvetet. Vi blandar föreläsning och diskussion. 6 Parallella seminarier måndag: A kl B kl

7 Catharina Gunnarsson, förskollärare och genuspedagog. Catharina och hennes förskola har arbetat med genus sedan 2003 då de var en del av projektet Barns och ungdomars bästa. Handleder personal i förskolan. Gunilla Tegnevik, förskollärare och genuspedagog. Hon har arbetat med genus i förskolan sedan Föreläser och handleder personal i förskolan. Maria Hampusgård, lärare och genuspedagog i Linköpings kommun. Började med genusarbete i förskolan 2005 och föreläser och handleder personal ute i verksamheterna. Samtliga arbetar vi i Linköpings kommun. A13 Vi har nästan blivit för bra. Att tala om förskolan Föreläsningen handlar om hur pedagoger samtalar om förskolan. Vilka fördelar respektive nackdelar är det som pedagogerna lyfter fram? Fokus ligger på föreställningar om barn och barns förmåga, förskoleuppdraget samt yrkesprofessionen. Ingrid Granbom arbetar vid lärarutbildningen på Högskolan Väst disputerade hon med sin avhandling Vi har nästan blivit för bra Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik vid högskolan i Jönköping. A14 Hållbar utveckling i förskolan. Ett kommunnätverk som länk mellan utbildning och forskning En föreläsning som visar hur ett nätverksarbete kan verka som en länk mellan forskning och förskollärares vidareutbildning. Under presentationen berättas konkret hur vi arbetar med förskollärares fortbildning inom hållbar utveckling. En fråga i sammanhanget blir hur forskare, företrädare för kommuner och fristående förskolor kan mötas och samarbeta för att bidra till förskolans verksamhetsutveckling inom hållbar utveckling. Annika Elm Fristorp är fil.lic i didaktik vid Stockholms universitet och verksam vid Högskolan i Gävle. Hon har under många år arbetat med och forskat om barns lärande och meningsskapande inom förskola. Hon arbetar med fortbildning av förskollärare och är projektledare för ett regionalt kommunnätverk. A15 Hva fortelles om meg? Foredraget tar for seg dokumentasjon i barnehager. Det er mange grunner til at det skal dokumenteres i barnehagene, men det kan bli for mye, for hyppig og for ukritisk bruk av dokumentasjon. Det er en utfordring å stadig reflektere over hvordan, hvor mye og når vi kan dokumentere slik at dokumentasjonen gir positive bidrag både til barns værende og blivende fremfor å bli invaderende og definerende. Det er også en utfordring å se dokumentasjon i barnehagen i barn lære om seg selv og verden rundt når de deltar i dokumentasjonsprosesser? Bente Svenning er førskolelærer og cand. polit med hovedfag i barnehagepedagogikk. Hun har i flere år arbeidet med barn og voksne for å utforske barnehagers dokumentasjonsprosesser. Bente Svenning har 20 års erfaring fra barnehagesektoren og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo.. B02 Miljöer för lärande i matematik, naturvetenskap och teknik Vilken betydelse har förskolans miljö för barns lärande i matematik, naturvetenskap och teknik? Med miljö menas här både utemiljön och inomhusmiljön. Föreläsningen bygger på forskning och en aktuell undersökning om olika förskolemiljöer som utmanar och stimulerar till lärande i matematik, naturvetenskap och teknik. Konkreta exempel hämtade från olika förskolor presenteras. Maria Bjerneby Häll är lektor i matematikdidaktik med lång erfarenhet av lärarutbildning och särskilt intresse för matematik i förskolan. Hed Kerstin Larsson är lektor i kemi och undervisar blivande förskollärare i naturvetenskap. Jenny Isberg är lektor i idrottsdidaktik med intresse för kroppens betydelse för små barns lärande. Vi forskar tillsammans vid Högskolan Dalarna. B04 Bilderboksamtal innehåll vill visa vilken potential, såväl språkligt som socialt, som finns i bilderboken och bilderboksamtalet. Syfte, teori och exempel på genomförande av bilderboksamtal kommer att beröras i seminariet. Att jobba med bilderboksamtal stämmer väl överens med en del av innehållet i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Mariann Ekström Svensson leg. psykolog Språkpedagogiskt Centrum. Mariann E.S. har arbetat och handlett personal inom förskola och skola sedan Bildens förmåga att beröra både små och stora människor har länge engagerat Mariann E.S. som de sista åren lett till kurser i bilderboksamtal tillsammans med Ann Karlsson. Ann Karlsson är specialpedagog med påbyggnad inom tal, språk och kommunikation på Språkpedagogiskt Centrum i Linköping. Ann har i grunden en förskollärarexamen. Idag arbetar Ann med fortbildning av förskolans personal gällande barns språkutveckling. B05 Design för lärande i förskolan I föreläsningen ges olika exempel på barns meningsskapande och lärande i förskolan. En fråga som diskuteras är hur vi för att kunna möta och erkänna barnen i deras arbete kan förstå hur meningsskapande och lärande sker och hur det tar sig uttryck. Annika Elm Fristorp är fil.lic i didaktik vid Stockholms universitet och verksam som universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle. Hon har under många år arbetat med och forskat om barns meningsskapande och lärande inom förskola. B06 Kärnämnen i förskolan nycklar till livslångt lärande I förskolan läggs grunden till det livslånga lärandet. De förmågor barn utvecklar under sina år där bör få status som kärnämnen. Det är till exempel förmåga att rikta sin uppmärksamhet, koncentrera sig, lyssna, läsa av och bekräfta andra, men även att ta egna initiativ, göra sig förstådd och kommunicera i socialt samspel. Sådana förmågor kallar vi för kärnämnen i förskolan. Under seminariet går vi nära inpå dessa förmågor med Parallella seminarier måndag: A kl B kl

8 hjälp av verkliga exempel, aktuell forskning och teori. Stor vikt läggs vid hur man i förskolan kan arbeta med att stärka utvecklingen av dessa kärnämnen. Barbro Bruce är leg. logoped och medicine dr. i logopedi. Bim Riddersporre är leg. psykolog, leg logoped, fil dr. i psykologi och liksom Barbro universitetslektor i utbildningsvetenskap, vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. De arbetar mycket med fortbildning av medarbetare och chefer i förskolan. B08 Barns lek i förskola där barnen talar olika språk En föreläsning som handlar om hur barn mellan tre och fem år leker och kommunicerar i förskolor där det finns ett stort antal andra språk än svenska representerade. I föreläsningen ges exempel på hur barnen använder andra kommunikativa resurser än det verbala språket i sin lek och interaktion. Linda Häll är doktorand i Pedagogisk arbete vid ISV, Linköpings universitet men har också varit verksam som förskollärare. B10 Barn i regnbågsfamiljer välkomna, sedda och inkluderade? Inom Arvsfondsprojektet, Barn i regnbågsfamiljer, har ett metodmaterial med fokus på regnbågsfamiljer tagits fram, för att inspirera förskolepersonal i deras arbete med att synliggöra och bekräfta alla barns livssituation. På seminariet diskuteras hur bemötande och normer kring familjer, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck påverkar barn och hur förskolan/skolan kan arbeta för att alla barn, oavsett livssituation ska känna sig delaktiga och bekräftade. Klara Nygren är genusvetare som arbetar med olika utbildningsprojekt på RFSL (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter). Klara är projektledare för projektet Barn i regnbågsfamiljer och vill skapa metoder för att på ett konkret och inspirerande sätt diskutera normer och angripa föreställningar. B11 Personalbehörighet och legitimation i förskolan hur går man vidare efter kartläggningen Linköpings kommun genomförde under senare delen av 2010 en genomgripande kartläggning för att ta reda på utbildningen hos samtlig pedagogisk personal från förskola till gymnasieskola. Syftet med kartläggningen var att i god tid kunna planera för kompetensutveckling och andra insatser som behövs inför införandet av legitimation och skärpta behörighetskrav i förskola och skola. Linköping är våren 2012 färdiga med en kompetensförsörjningsplan/planering som avser att strukturera och de insatser kommunen behöver vidta. Föreläsningen kommer att fokusera på de åtgärder Linköpings kommun vidtagit och planerar vidta fram till att kravet på lärarlegitimation och förskollärarlegitimation fullt ut träder i kraft den 1 juli Tor Andersson är biträdande barn- och ungdomschef i Linköpings kommun. Han är från början lärare i grund- och gymnasieskola och har arbetat som rektor, undervisningsråd på Skolverket i Stockholm samt som kvalitetscontroller av den pedagogiska verksamheten i Västerås stad. B12 FÖLJA JOHN? Förskolors arbete med att FÖLJA, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande. Något om vad vi vet och behöver veta mer om! På seminariet ges glimtar från tidigare forskning och pågående forskning om förskolors arbete med att följa, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande. Ett särskilt fokus ges det arbete som sker i relation till barn i behov av stöd och deras varande och blivande i förskolan. Välkommen till ett seminarium som hoppas berika Ditt arbete! Johanna Lundqvist är doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet där hon forskar om barns möten med förskola, förskoleklass, fritids och skola. Johanna är också adjunkt vid Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås där hon bland annat utbildat inom förskollärarlyftet och förskolechefsoch rektorsprogrammet. Hon är specialpedagog och har en fil mag. i pedagogik, specialpedagogik och ledarskap. B13 Från att erövra kunskap till att skapa kunskap Augusti 2008 började vi ett nytt arbetssätt på vår avdelning. Inspirationen till förändringen fick vi av en annan förskola i Linköping som jobbade stationsinriktat. Vi plockade godbitar från deras tänk och gjorde om det, så att det passade på vår förskola. Vi gjorde tydliga och renodlade rum. En stor ateljé och ett byggrum plus möjligheter till utevistelse när barnen ville! Syftet med förändringen var att barnen skulle få göra egna val under sin dag på förskolan och kunna vistas i mindre grupper med en aktiv vuxen i varje station under större delen av dagen. Efter utbildningsinsatser de senaste åren har vi inspirerats av till exempel Lyssnandets pedagogik (Ann Åberg) och har då genomfört nya förändringar i vårt arbetssätt och i våra miljöer. Vi vill dela med oss av vår resa från traditio- vår roll som pedagoger, barnens och förskolans roll! Åsa Berglund, Jenny Harman och Jessica Iversen är ett av sex arbetslag på förskolan Ellen Key i Linköping som vill dela med sig av sina erfarenheter. B14 Toddlares användning av en interaktiv skrivtavla I denna forskningspresentation från en videostudie på en förskola ges närbilder från exempel på barnens eget utforskande vid en interaktiv tavla. Sara Hvit är doktorand i pedagogik på högskolan i Jönköping. Förskollärare och fil.mag i Lärande. Forskningsintresset riktas mot de yngsta förskolebarnens interaktion i förskolan. 8 Parallella seminarier måndag: A kl B kl

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Högskolan Kristianstad bjuder in förskolans lärare och ledare till en föreläsningsserie med rubriken: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv? Förskolans

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Hur kan dokumentationen synliggöra barns lärande i relation till verksamheten?

Hur kan dokumentationen synliggöra barns lärande i relation till verksamheten? Hur kan dokumentationen synliggöra barns lärande i relation till verksamheten? Pedagogisk dokumentation som grund för uppföljning och utvärdering för förändring Ingela Elfström, Stockholms universitet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i vardagen

Systematiskt kvalitetsarbete i vardagen Systematiskt kvalitetsarbete i vardagen Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerligt utvecklingsarbete Ingela Elfström, Stockholms universitet Föreläsning i Malmö 141023 Förskolans uppdrag Att

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen?

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Uppdraget Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Systematisk utvecklingsarbete och utvärdering med hjälp av pedagogisk dokumentation

Systematisk utvecklingsarbete och utvärdering med hjälp av pedagogisk dokumentation Systematisk utvecklingsarbete och utvärdering med hjälp av pedagogisk dokumentation - Förskola i Sverige kristina@mansfeldt.se kristina.mansfeldt@buv.su.se 1 INNAN och EFTER 1998 Socialstyrelsen Skolverket

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Matildaskolan AB. Förskoleplan för. Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd

Matildaskolan AB. Förskoleplan för. Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd Matildaskolan AB Förskoleplan för Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd Matildaskolan AB augusti 2016 1 Inledning Hösten 2011 startar vi med att använda förskoleplanen, och gruppen för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT SYFTE: En tydlig beskrivning av hur Tittuts pedagoger och anställda arbetar professionellt utifrån barns lärande. Ett styrdokument som gäller över tid. Ett styrdokument som ska följas av alla anställda.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolor Sturefors

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolor Sturefors Kvalitetsrapport 2015/2016 Vår Vision: En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang- Kompetens- Arbetsglädje Sammanfattning Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

0 Verksamhets idé Ht 2015/Vt 2016

0 Verksamhets idé Ht 2015/Vt 2016 0 Verksamhets idé Ht 2015/Vt 2016 Förord Verksamhetsidén är en länk i en kedja av olika styrdokument som bildar en helhet. Vårt mål har varit att göra en gemensam tolkning av vad uppdraget innebär för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Björketorps förskola Upprättad av Helena

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Kriterier för mätområde matematikutvecklande arbetssätt

Kriterier för mätområde matematikutvecklande arbetssätt Kriterier för mätområde matematikutvecklande arbetssätt Låg nivå röd Mellannivå gul Hög nivå grön Matematisk utforskande Arbetslaget arbetar med olika matematiska aktiviteter där barnen får använda matematik.

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Lokal Arbetsplan 2015/2016

Lokal Arbetsplan 2015/2016 150526 Lokal Arbetsplan 2015/2016 Gemensam grund Lars Wivallius förskola Sagans förskola Lillstugans förskola Larsgårdens förskola Förvaltningen Förskola och Skola Sydväst Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Matematikutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun

Matematikutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun Matematikutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun Sammanställt av Mattepiloterna Reviderad 2017-02-16 Förord Detta matematikutvecklingsprogram vänder sig till alla pedagoger i Vingåkers kommuns

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer