Många föräldrar är oroliga för att de inte ska erbjudas en förskoleplats i god tid innan föräldraledigheten tar slut.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många föräldrar är oroliga för att de inte ska erbjudas en förskoleplats i god tid innan föräldraledigheten tar slut."

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret Datum Rekordökning av förskolan 2009 års 4500 nyfödda barn i Malmö har överträffats. Under 2010 har cirka 5200 nya Malmöbor fötts. Ökningen av både nyfödda och nyinflyttade innebär att minst 1000 nya platser behöver skapas under nästa år. Malmö stad växer så det knakar och det gör förskolan också. Detta innebär stora utmaningar både vad gäller att bygga nya förskoleplatser och att rekrytera nya engagerade medarbetare med rätt kompetens till dessa. I Malmö söks det med ljus och lykta efter nya lokaler och ny mark att bygga förskolor på. Till de nya förskoleplatserna behöver Malmö stad nyrekrytera samtidigt som det nationellt är brist på förskollärare. Många föräldrar är oroliga för att de inte ska erbjudas en förskoleplats i god tid innan föräldraledigheten tar slut. - Hittills har Malmö stad kunnat erbjuda plats inom fyra månader, men vi har små marginaler, därför kan vi inte lämna besked i så god tid som vi skulle önska och det beklagar vi, säger Ana-Maria Deliv, avdelningschef på avdelning barn och ungdom på stadskontoret. Så här ser det ut: Under Åren ökade antalet förskoleplatser med 600 till 800 per år ökade antalet nya förskoleplatser med 980. De senaste två åren har Malmö stad ökat sin personal med 400 förskollärare och 100 andra pedagoger. Under 2011 planerar Malmö stad att utöka med ytterligare minst 1000 platser. Pressmeddelande De accelererande behoven av nya platser ställer stora krav på organisationen på alla nivåer. Ökningen av antalet platser ska göras med bibehållen kvalitet och det betyder höga krav på miljö och kompetent personal. En satsning för att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare i förskolan i Malmö stad startade därför i augusti 2008 i projektet Kompetensförsörjning förskola. - Vi arbetar dels för att synliggöra förskolan och stärka bilden av Malmö stad som arbetsgivare och dels för att stärka och utveckla den personal vi redan har, berättar Inga Sandström, projektledare för Kompetensförsörjning förskola. Malmö stad tar ett helhetsgrepp om situationen och det är unikt i Sverige. Nu står vi inför helt nya nivåer av ökningar och vi måste kavla upp ärmarna rejält inför Obs! se nästa sida samt bilagor för exempel på nya förskoleplatser och insatser för att underlätta rekrytering. Kontakter Inga Sandström, projektledare, , Ana-Maria Deliv, avdchef, Stadskontoret avd barn och ungdom Lena Englund, kommunikatör Stadskontoret avd barn och ungdom ,

2 Sid 2 Så här går det till när förskolan växer Så här går det till när förskolan i Malmö växer. Artiklarna är hämtade från nr1 och av personaltidningen Fokus Förskola. Bilaga: 1. Buss ett pedagogiskt alternativ 2. Nystart i Fosie 3. Trädgårdens förskola 4. Nya Solglimten i Oxie Fokus Förskolan finns också på: malmo.se/jobbaiförskolan Marknadsföring av Malmö stad som arbetsgivare - exempel Annonskampanjer av olika slag. Den senaste är en bioreklamfilm, se här: malmo.se/4.2d cf2b7c00b html Hemsidan på: malmo.se/jobbaiförskolan Skoljobb.se: Filmer om förskolan i Malmö att använda till verksamhetsutveckling, se här: Fokus Förskola, tidning om förskolan i Malmö, malmo.se/jobbaiförskolan.

3 Aldrig tidigare har så många barn börjat i förskolan i Malmö som under Samma år föddes inte mindre än nya Malmöbor och därför kommer Malmö att under 2010 behöva utöka med omkring nya för skoleplatser. För stadsdelarna innebär tillströmningen stora utmaningar. Vi har besökt Klara förskola i Södra Innerstaden och Munkhätteskolans rektorsområde för att ta reda på hur de gör för att möta de nya barnen. KOLLA OCKSÅ STATISTIKEN PÅ SIDAN 16 OCH 21 >> Buss ett pedagog Det är minus tolv på morgonen. Men när b niotiden är det uppvärmt i bussen. Stefan Det är en ny dag på avdelningen Ugglan. 12 mars 2010

4 iskt alternativ arnen stiger på vid Högberg startar bussen. mars

5 K LARA FÖRSKOLA PÅ ROLFSGATAN i Södra Innerstaden blev först med en förskolebuss i december. Sannaparkens förskola i Limhamn- Bunkeflo startade sin buss i januari. Möllevångens förskola följer efter i mars. Även Centrum har planer på bussförskolor. På Klara förskola har förskolebussen inneburit att man har kunnat öppna ytterligare en avdelning för 3-5-åringar, Tuppen. Principen är att Ugglan och Tuppen turas om, en månad inomhus/en månad i förskolebussen. Pedagogerna följer samma schema, utom Stefan Högberg som i somras nappade på erbjudandet om en busschaufförsutbildning. Han har varit förskollärare länge och att säger det känns kul att få lära sig nya saker. När vi åker med är det sista bussveckan för Ugglan. Anne Sjöstedt längtar inte in. Hon skulle gärna se att Klara förskola skaffar en buss till, med en avdelning som är ute hela tiden. Anne Sjöstedt ser stora fördelar med utomhuspedagogiken. I naturen blir det färre konflikter mellan barnen. Det blir mer samarbete, fler gemensamma lekar. Hon tycker hon att hon kommer närmare barnen. Inget distraherar. På avdelningen dyker det upp sysslor, ärenden, telefonsamtal. I naturen utgår pedagogiken i större utsträckning från barnen. Vi jobbar mycket med språket, med rim och ramsor spontant när något händer. Det blir mycket naturkunskap. Barnen reagerar på det de ser. Alla spår i snön har varit spännande för dem. Vi har talat mycket om spår och kommer att jobba vidare med det när vi kommer inomhus, säger Anne Sjöstedt. Den här veckan har turerna gått till S:t Hans backar i Lund. Någon googlade pulkabackar i Skåne och fick tips om den gamla soptippen i Lund. När Stefan knixat in bussen på parkeringsplatsen är det dags för det trögaste momentet på en nystartad förskolebuss: av- och påstigning. 20 barn ska gå på toaletten, klä på sig vinterkläder och ta sig ut. Det tar tid när utrymmet är begränsat. Anne Sjöstedt och Marie Hansen hjälper två barn åt gången. Stefan Högstedt går ut, han ser till att stövlar kommer på och håller koll på barnen när de går ut. Det är bara att inse att det får ta lite tid. Man får vara tålmodig och vi har ingen tid att passa, säger Stefan Högberg. Bristen på lokaler och trycket på nya förskoleplatser är vad som har lett fram till Malmös första förskolebussar. Men ingen på Klara förskola ser bussen som en nödlösning. Rektorn Anne Tomelius har börjat tala om stationära och mobila enheter. Hon kan tänka sig fler mobila enheter, utan tvekan. Hon ser stora vinster i att barn får byta mellan inneoch utomhuspedagogik. Föräldrarna är nöjda med att barnen är ute och personalen är positiv. Att vara ute med bussen innebär INTE en månad med utflykter. Förskollärarna arbetar pedagogiskt även när de är på bussen, säger Anne Tomellius. Den gångna vintern har varit kall och snörik. Ugglan har tillbringat mycket tid utomhus men också i bussen. Lunchen har ätits i bussen och sedan har de oftast stannat där någon timme efteråt: läst, ritat eller spelat spel. Bussen har byggts efter personalens önskemål och man önskade särskilt en lässoffa längst bak. Bussen ger oss stor frihet. Det här är ingen uteförskola. Är det ruggigt väder behöver vi inte tvinga ut barnen. Då kan vi åka till stadsbiblioteket i stället, säger Anne Sjöstedt. Britta Stina Eisenberg, mamma till Lucas: Lucas har ett mindre syskon så han är ett 15-timmarsbarn. För honom har det varit lite ryckigt. Kanske har det varit stor skillnad mellan hemmadagarna och dagarna i bussen. Han hade en period då han inte vill gå hit. Men nu börjar det släppa. Alexandra Bäckström, mamma till Zakarias. Det passar min son perfekt. Han är väldigt fysisk och han mår bra av att få springa av sig. Och det är skillnad när man hämtar honom. Han är mycket tröttare. Det känns tryggt att veta att han har varit ute en stor del av dagen. bilder föräldrar: bild förra sidan: Stefan Högberg växlar mellan ratten och pedagogiken. 14 mars 2010

6 Kul att öppna nytt I Munkhättans rektorsområde i Fosie öppnade två nya förskolor inom åtta månader. Det har varit intensivt och jobbigt, men det är också en fantastisk möjlighet att bygga en verksamhet från grunden, säger rektorn John Horvat. bild stor: Snickeriet är ett av flera pedagogiska rum på Heleneholms förskola. bild liten: John Horvat har startat två förskolor på kort tid. F OSIE LIGGER I EN INFLYTTNINGSZON, SOM John Horvat uttrycker det. Här ligger stora sjuttiotalsområden som Nydala, Hermodsdal och Lindängen. I Heleneholm och Söderkulla ligger småhusområden där äldre flyttar och barnfamiljer flyttar in. I en del av den gamla lärarhögskolan ligger sedan våren 2009 Heleneholms förskola med fem avdelningar, utan strikta gränser mellan varandra. Lokalerna är nyrenoverade, miljöanpassade och ändamålsenliga. Det är fantastiskt att som ny komma till ett helt nyöppnat ställe. Här börjar alla från samma punkt i stället för att man måste anpassa sig till ett arbetssätt som redan finns i huset, säger Emma Larsson som anställdes direkt från lärarhögskolan. Kim Sjöberg berättar att starten var speciell. När man genomför massinskrivning, tolv barn åt gången, är det svårt att undvika kaos. Vi i personalen hade två veckor tillsammans innan barnen kom, så vi kunde förbereda oss tillsammans. Den tiden var väldigt viktig, inte minst för att vi alla har så olika bakgrund, säger Kim Sjöberg. John Horvat arbetade aktivt för att få en så god täckning som möjligt av den specialkompetens som läroplanen talar om. Medarbetarna har kompetens från bland annat slöjd, drama, bild, musik och IT. Förskolan har också en atelierista, den pedagogiska motorn på förskolan enligt den Reggio Emilia-filosofi man inspireras av. Under januari-februari var det dags för en ny förskolestart. Då öppnade Strumpans förskola med tre avdelningar och 51 barn under tre år. Det är förstås ganska speciella förutsättningar. Men det är så verkligheten ser ut. Barnen som står i kö är ett- och tvååringar, säger John Horvat. SÖKER SIG UT John Horvat arbetar för att förskolorna ska bidra till att barnen får en djupare förankring i samhället. Jag vill att de ska lära känna mer av Malmö än det egna bostadsområdet. Många barn här på våra skolor kommer inte längre än till Mobilia. De rör sig i snäva kretsar och får inget nätverk utanför dem. För att barnen ska känna delaktighet i samhället är det viktigt att redan tidigt få en koppling till sin stad. Och då handlar det inte om enstaka turistbesök utan återkommande besök på samma plats, som man följer upp på förskolan. Som ett led i detta arbete ska samtliga förskolor få så kalllade Christianiacyklar. mars

7 utbyggnad gnad utbyggn gnad Ny förskola i hemlighetsfull trädgård Fantastiskt var ett vanligt ord när Trädgårdens förskola invigdes i september. Västra Innerstaden har fått möjlighet att skapa en förskola på en av de storslagna tomterna på Ribersborg. BILD: Naturen finns alldeles utanför Trädgårdens förskola. F AMILJEN WEIBULLS trädgård på Ribersborg har länge varit en hemlighetsfull plats., inhägnad och dold för förbipasserades ögon. En jättelik tomt bakom en av Malmös grandiosa villor utmed Limhamnsvägen. Trädgården hade med tiden blivit igenvuxen när Västra Innerstaden fick lov att hyra en del av den. Kommunteknik har röjt gångar och lagt ut bark och flis, men den vilda naturkänslan finns kvar. Buskar, sly, fällda träd och stubbar inbjuder till upptäckarglädje hos barnen som tumlar runt under invigningsdagen. Närmast Limhamnsvägen står en fruktträdgård med äpplen och päron. Västra Innerstaden har ett skriande behov av fler förskoleplatser. Att i det läget kunna erbjuda en ny förskola i denna underbara miljö känns fantastiskt, säger Rosita Frick och berättar att både Trädgårdens och Pluttonens förskola ska använda sig av utemiljön. Förskolebyggnaden är en flyttbar paviljong som ställts upp på en del av Pluttonens gamla gård. Trädgårdens förskola invigdes av kommunalrådet Agneta Eriksson som även hon prisade miljön. Stadens parker är till för att användas. Jag hoppas att vi kan öppna ännu fler av Malmös vackra parkområden för förskolor och andra verksamheter. Bland alla besökare, föräldrar och barn fanns på invigningen också Henriette och Elisabet Weibull, som representerade ägarna. De berättar att det ända fram till andra världskriget var åkermark utmed Limhamnsvägen. Där förskolan nu ligger låg stora trädgårdsland. Det känns bra att parken kommer till användning. Vi har inte själva använt oss av den på senare år mer än för promenader. I den här hörnan har det växt fantastiska vårblommor, vi får hoppas att några av dem blir kvar, säger Henriette Weibull. n 6 n oktober 2010

8 Hallå Susanne Waltscheff, förskollärare på Kastanjegårdens förskola. Du är en av dem som deltagit i förskolelyftet. Vilken kurs gick du? Kursen hette Språk och matematik, lek och meningsskapande i förskolan. Varför sökte du? Jag är förskollärare men har arbetat i förskoleklass i tio år. När jag började på Kastanjegården förra året kände jag att jag ville uppdatera mig. Hur var det? Bra. Kursen bygger mycket på arbetet i Reggio Emilia och det arbetar vi med på förskolan, så jag fick en teoretisk bekräftelse på vårt arbete. Hur såg upplägget ut? Jag var ledig på halvtid för att studera. Under studiefrånvaron ersattes jag med 80 procent av lönen. FÖRSKOLELYFTET Regeringen fattade 2009 beslut om Förskolelyftet som riktar sig till förskollärare, barnskötare och pedagogiska ledare. Första fortbildningen inriktade sig mot att pedagogiskt stödja och stimulera barns språkliga och matematiska utveckling. För pedagogiska ledare erbjöds dessutom en fördjupning mot uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet. Förskollärarnas utbildning omfattar 15 högskolepoäng under 10 veckor. Pedagogiska ledare utbildar sig på 30 högskolepoäng under 20 veckor. Barnskötare omfattas av 5 veckors utbildning. I Malmö Stad har 15 förskollärare, 16 barnskötare och 4 pedagogiska ledare genomgått förskolelyftet. Under hösten deltar 10 förskollärare och 17 barnskötare i förskolelyftet. oktober 2010 n 7

9 utbyggnad gnad utbyggn gnad När allt började falla på plats på den nystartade Solglimtens förskola i Oxie, bestämdes att förskolan skulle växa med ytterligare två avdelningar. Nu är utbyggnaden klar och Solglimten börjar om med nya arbetslag och en del nya medarbetare. Två starter på två år SOLGLIMTEN: Namn: Solglimtens förskola Avdelningar: 6 Personal: 18 Inriktning: Språk, pedagogisk dokumentation, genus och matematik Inskolning: Heldagar i en vecka. BILD: Åsa Olofsson, Maria Molina och Linda Berg startar om. G LIMTVÄGEN, där Solglimtens förskola ligger, ger ingen träff på hitta.se och gps:en ställer sig frågande till adressen. Kristineberg och Käglinge är i förändring, här ligger nyasfalterade gator i väntan på att kläs med nyckelfärdiga hus, gräsmattor och belysning. Områdena växer snabbt och det är svårt för kartritarna att följa med. Att planera för förskoleplatser i denna nybyggaranda är en utmaning. Linda Berg blev biträdande rektor för fyra avdelningar på Lillstjärnans förskola I mars 2009 utökades uppdraget med fyra avdelningar på Solglimten. I december bestämdes att Solglimten skulle byggas ut med ytterligare två avdelningar som öppnade i september Visst, det är jobbigt men också fantastiskt roligt. Man kan forma allting från grunden, handplocka medarbetare, skapa en bra arbetsmiljö. Dessutom uppstår en stark sammanhållning bland personalen när allting är nytt. Det gäller även föräldrarna. Ofta har de precis flyttat hit till ett nytt hus, på förskolan träffar de andra föräldrar i samma situation och man märker att många börjar umgås, berättar Linda Berg som ser det som en fördel att lokalerna består av paviljonger. Snabbväxande barnfamiljsområden kräver flexibilitet. Lokalerna är lätta att förändra om barngrupperna behöver det. I framtiden kanske barnafödandet avtar och då kan någon byggnad flyttas till en skola istället. När Fokus Förskola är på besök är det bara några dagar tills den nya personalen ska börja. Två veckor ska ägnas åt introduktion. Det är en jätteviktig tid där vi kan prata ihop oss. Hur vill vi bemöta barnen på den här förskolan. Vilket förhållningssätt ska vi ha till varandra, till föräldrarna? Hur kan vi skapa bra lärmiljöer? Linda Berg har skapat arbetslag som blandar medarbetare från det nya och gamla gänget. Det kan förstås upplevas som jobbigt att byta arbetslag igen. Men på det här sättet kan vi alla bygga vidare på det som uppnåddes under första året, säger Linda Berg som är tacksam över medarbetarnas tålamod. Det första året ÄR slitsamt. Inga rutiner sitter i väggarna. Medarbetare ska lära känna varandra, barnen, föräldrarna. Dessutom uppstår alltid en del strul, den nya gården blev vattenfylld när det regnade och måste dräneras om. Utöver det har vi haft en lång serie infektioner. Ändå är personalen beredd att ta nya tag igen, säger Linda Berg. Förskollärarna Maria Molina och Åsa Olofsson ska flytta till en av de nya avdelningarna med en av de större barngrupperna. Först blev vi lite chockade när vi fick höra att de skulle bli en utbyggnad så snabbt. Men nu känns det ganska spännande, säger Maria Molina. Det har varit ett roligt men intensivt första år. Vi kommer från olika håll och har olika idéer med oss som ska jämkas samman. Den här hösten blir förmodligen intensiv den också. Sedan hoppas vi att lugnet ska sänka sig, så vi kan jobba mer ordentligt med det pedagogiska, säger Åsa Olofsson. n 8 n oktober 2010

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION Linköpings kommun Förskolan Djurgården Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25 Västra skolområdet 582 29 LINKÖPING Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Barnen som går på Bäret (1-3år) bor på en vacker ö, Tranholmen. Runt omkring finns otrolig vacker natur.

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Sibbebo Förskola 1 Vilken förskola går ditt barn på? Mariebo 0 0 Sibbebo 44 100 Obesvarad 0 0 Ack. svar 44 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Gräshoppan 0 0 Nyckelpigan 0 0 Skalbaggen 0 0 Trollsländan

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

I UR OCH SKUR MULLEBO

I UR OCH SKUR MULLEBO NÄRA NATUREN I UR OCH SKUR Lötkärrsskolan Lötkärrsskolan är en liten grundskola med elever från förskoleklass till åk 5 (från 2013 till åk 6). Verksamheten bedrivs av lärare, fritidspedagoger och förskollärare.

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Kvalitetsrapport RE 4-2014

Kvalitetsrapport RE 4-2014 Kvalitetsrapport RE 4-2014 Charlottenberg 2014-08-27 Monica Skönnå Förskolechef 1 Innehållsförteckning Kvalitetsarbetets period...3 Verksamheterna som omfattas...3 Underlag och rutiner för att ta fram

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Elmsta förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011

Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 2012-01-29 Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Förskolans enhet Skultuna Ansvarig: Carina Sandström Enhetschef/förskolechef Kvalitetsrapport förskola Inledning Enheten Skultuna förskolor

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Vittra förskola i J-a (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Vittra kobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau User: jukis001,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer