Många föräldrar är oroliga för att de inte ska erbjudas en förskoleplats i god tid innan föräldraledigheten tar slut.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många föräldrar är oroliga för att de inte ska erbjudas en förskoleplats i god tid innan föräldraledigheten tar slut."

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret Datum Rekordökning av förskolan 2009 års 4500 nyfödda barn i Malmö har överträffats. Under 2010 har cirka 5200 nya Malmöbor fötts. Ökningen av både nyfödda och nyinflyttade innebär att minst 1000 nya platser behöver skapas under nästa år. Malmö stad växer så det knakar och det gör förskolan också. Detta innebär stora utmaningar både vad gäller att bygga nya förskoleplatser och att rekrytera nya engagerade medarbetare med rätt kompetens till dessa. I Malmö söks det med ljus och lykta efter nya lokaler och ny mark att bygga förskolor på. Till de nya förskoleplatserna behöver Malmö stad nyrekrytera samtidigt som det nationellt är brist på förskollärare. Många föräldrar är oroliga för att de inte ska erbjudas en förskoleplats i god tid innan föräldraledigheten tar slut. - Hittills har Malmö stad kunnat erbjuda plats inom fyra månader, men vi har små marginaler, därför kan vi inte lämna besked i så god tid som vi skulle önska och det beklagar vi, säger Ana-Maria Deliv, avdelningschef på avdelning barn och ungdom på stadskontoret. Så här ser det ut: Under Åren ökade antalet förskoleplatser med 600 till 800 per år ökade antalet nya förskoleplatser med 980. De senaste två åren har Malmö stad ökat sin personal med 400 förskollärare och 100 andra pedagoger. Under 2011 planerar Malmö stad att utöka med ytterligare minst 1000 platser. Pressmeddelande De accelererande behoven av nya platser ställer stora krav på organisationen på alla nivåer. Ökningen av antalet platser ska göras med bibehållen kvalitet och det betyder höga krav på miljö och kompetent personal. En satsning för att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare i förskolan i Malmö stad startade därför i augusti 2008 i projektet Kompetensförsörjning förskola. - Vi arbetar dels för att synliggöra förskolan och stärka bilden av Malmö stad som arbetsgivare och dels för att stärka och utveckla den personal vi redan har, berättar Inga Sandström, projektledare för Kompetensförsörjning förskola. Malmö stad tar ett helhetsgrepp om situationen och det är unikt i Sverige. Nu står vi inför helt nya nivåer av ökningar och vi måste kavla upp ärmarna rejält inför Obs! se nästa sida samt bilagor för exempel på nya förskoleplatser och insatser för att underlätta rekrytering. Kontakter Inga Sandström, projektledare, , Ana-Maria Deliv, avdchef, Stadskontoret avd barn och ungdom Lena Englund, kommunikatör Stadskontoret avd barn och ungdom ,

2 Sid 2 Så här går det till när förskolan växer Så här går det till när förskolan i Malmö växer. Artiklarna är hämtade från nr1 och av personaltidningen Fokus Förskola. Bilaga: 1. Buss ett pedagogiskt alternativ 2. Nystart i Fosie 3. Trädgårdens förskola 4. Nya Solglimten i Oxie Fokus Förskolan finns också på: malmo.se/jobbaiförskolan Marknadsföring av Malmö stad som arbetsgivare - exempel Annonskampanjer av olika slag. Den senaste är en bioreklamfilm, se här: malmo.se/4.2d cf2b7c00b html Hemsidan på: malmo.se/jobbaiförskolan Skoljobb.se: Filmer om förskolan i Malmö att använda till verksamhetsutveckling, se här: Fokus Förskola, tidning om förskolan i Malmö, malmo.se/jobbaiförskolan.

3 Aldrig tidigare har så många barn börjat i förskolan i Malmö som under Samma år föddes inte mindre än nya Malmöbor och därför kommer Malmö att under 2010 behöva utöka med omkring nya för skoleplatser. För stadsdelarna innebär tillströmningen stora utmaningar. Vi har besökt Klara förskola i Södra Innerstaden och Munkhätteskolans rektorsområde för att ta reda på hur de gör för att möta de nya barnen. KOLLA OCKSÅ STATISTIKEN PÅ SIDAN 16 OCH 21 >> Buss ett pedagog Det är minus tolv på morgonen. Men när b niotiden är det uppvärmt i bussen. Stefan Det är en ny dag på avdelningen Ugglan. 12 mars 2010

4 iskt alternativ arnen stiger på vid Högberg startar bussen. mars

5 K LARA FÖRSKOLA PÅ ROLFSGATAN i Södra Innerstaden blev först med en förskolebuss i december. Sannaparkens förskola i Limhamn- Bunkeflo startade sin buss i januari. Möllevångens förskola följer efter i mars. Även Centrum har planer på bussförskolor. På Klara förskola har förskolebussen inneburit att man har kunnat öppna ytterligare en avdelning för 3-5-åringar, Tuppen. Principen är att Ugglan och Tuppen turas om, en månad inomhus/en månad i förskolebussen. Pedagogerna följer samma schema, utom Stefan Högberg som i somras nappade på erbjudandet om en busschaufförsutbildning. Han har varit förskollärare länge och att säger det känns kul att få lära sig nya saker. När vi åker med är det sista bussveckan för Ugglan. Anne Sjöstedt längtar inte in. Hon skulle gärna se att Klara förskola skaffar en buss till, med en avdelning som är ute hela tiden. Anne Sjöstedt ser stora fördelar med utomhuspedagogiken. I naturen blir det färre konflikter mellan barnen. Det blir mer samarbete, fler gemensamma lekar. Hon tycker hon att hon kommer närmare barnen. Inget distraherar. På avdelningen dyker det upp sysslor, ärenden, telefonsamtal. I naturen utgår pedagogiken i större utsträckning från barnen. Vi jobbar mycket med språket, med rim och ramsor spontant när något händer. Det blir mycket naturkunskap. Barnen reagerar på det de ser. Alla spår i snön har varit spännande för dem. Vi har talat mycket om spår och kommer att jobba vidare med det när vi kommer inomhus, säger Anne Sjöstedt. Den här veckan har turerna gått till S:t Hans backar i Lund. Någon googlade pulkabackar i Skåne och fick tips om den gamla soptippen i Lund. När Stefan knixat in bussen på parkeringsplatsen är det dags för det trögaste momentet på en nystartad förskolebuss: av- och påstigning. 20 barn ska gå på toaletten, klä på sig vinterkläder och ta sig ut. Det tar tid när utrymmet är begränsat. Anne Sjöstedt och Marie Hansen hjälper två barn åt gången. Stefan Högstedt går ut, han ser till att stövlar kommer på och håller koll på barnen när de går ut. Det är bara att inse att det får ta lite tid. Man får vara tålmodig och vi har ingen tid att passa, säger Stefan Högberg. Bristen på lokaler och trycket på nya förskoleplatser är vad som har lett fram till Malmös första förskolebussar. Men ingen på Klara förskola ser bussen som en nödlösning. Rektorn Anne Tomelius har börjat tala om stationära och mobila enheter. Hon kan tänka sig fler mobila enheter, utan tvekan. Hon ser stora vinster i att barn får byta mellan inneoch utomhuspedagogik. Föräldrarna är nöjda med att barnen är ute och personalen är positiv. Att vara ute med bussen innebär INTE en månad med utflykter. Förskollärarna arbetar pedagogiskt även när de är på bussen, säger Anne Tomellius. Den gångna vintern har varit kall och snörik. Ugglan har tillbringat mycket tid utomhus men också i bussen. Lunchen har ätits i bussen och sedan har de oftast stannat där någon timme efteråt: läst, ritat eller spelat spel. Bussen har byggts efter personalens önskemål och man önskade särskilt en lässoffa längst bak. Bussen ger oss stor frihet. Det här är ingen uteförskola. Är det ruggigt väder behöver vi inte tvinga ut barnen. Då kan vi åka till stadsbiblioteket i stället, säger Anne Sjöstedt. Britta Stina Eisenberg, mamma till Lucas: Lucas har ett mindre syskon så han är ett 15-timmarsbarn. För honom har det varit lite ryckigt. Kanske har det varit stor skillnad mellan hemmadagarna och dagarna i bussen. Han hade en period då han inte vill gå hit. Men nu börjar det släppa. Alexandra Bäckström, mamma till Zakarias. Det passar min son perfekt. Han är väldigt fysisk och han mår bra av att få springa av sig. Och det är skillnad när man hämtar honom. Han är mycket tröttare. Det känns tryggt att veta att han har varit ute en stor del av dagen. bilder föräldrar: bild förra sidan: Stefan Högberg växlar mellan ratten och pedagogiken. 14 mars 2010

6 Kul att öppna nytt I Munkhättans rektorsområde i Fosie öppnade två nya förskolor inom åtta månader. Det har varit intensivt och jobbigt, men det är också en fantastisk möjlighet att bygga en verksamhet från grunden, säger rektorn John Horvat. bild stor: Snickeriet är ett av flera pedagogiska rum på Heleneholms förskola. bild liten: John Horvat har startat två förskolor på kort tid. F OSIE LIGGER I EN INFLYTTNINGSZON, SOM John Horvat uttrycker det. Här ligger stora sjuttiotalsområden som Nydala, Hermodsdal och Lindängen. I Heleneholm och Söderkulla ligger småhusområden där äldre flyttar och barnfamiljer flyttar in. I en del av den gamla lärarhögskolan ligger sedan våren 2009 Heleneholms förskola med fem avdelningar, utan strikta gränser mellan varandra. Lokalerna är nyrenoverade, miljöanpassade och ändamålsenliga. Det är fantastiskt att som ny komma till ett helt nyöppnat ställe. Här börjar alla från samma punkt i stället för att man måste anpassa sig till ett arbetssätt som redan finns i huset, säger Emma Larsson som anställdes direkt från lärarhögskolan. Kim Sjöberg berättar att starten var speciell. När man genomför massinskrivning, tolv barn åt gången, är det svårt att undvika kaos. Vi i personalen hade två veckor tillsammans innan barnen kom, så vi kunde förbereda oss tillsammans. Den tiden var väldigt viktig, inte minst för att vi alla har så olika bakgrund, säger Kim Sjöberg. John Horvat arbetade aktivt för att få en så god täckning som möjligt av den specialkompetens som läroplanen talar om. Medarbetarna har kompetens från bland annat slöjd, drama, bild, musik och IT. Förskolan har också en atelierista, den pedagogiska motorn på förskolan enligt den Reggio Emilia-filosofi man inspireras av. Under januari-februari var det dags för en ny förskolestart. Då öppnade Strumpans förskola med tre avdelningar och 51 barn under tre år. Det är förstås ganska speciella förutsättningar. Men det är så verkligheten ser ut. Barnen som står i kö är ett- och tvååringar, säger John Horvat. SÖKER SIG UT John Horvat arbetar för att förskolorna ska bidra till att barnen får en djupare förankring i samhället. Jag vill att de ska lära känna mer av Malmö än det egna bostadsområdet. Många barn här på våra skolor kommer inte längre än till Mobilia. De rör sig i snäva kretsar och får inget nätverk utanför dem. För att barnen ska känna delaktighet i samhället är det viktigt att redan tidigt få en koppling till sin stad. Och då handlar det inte om enstaka turistbesök utan återkommande besök på samma plats, som man följer upp på förskolan. Som ett led i detta arbete ska samtliga förskolor få så kalllade Christianiacyklar. mars

7 utbyggnad gnad utbyggn gnad Ny förskola i hemlighetsfull trädgård Fantastiskt var ett vanligt ord när Trädgårdens förskola invigdes i september. Västra Innerstaden har fått möjlighet att skapa en förskola på en av de storslagna tomterna på Ribersborg. BILD: Naturen finns alldeles utanför Trädgårdens förskola. F AMILJEN WEIBULLS trädgård på Ribersborg har länge varit en hemlighetsfull plats., inhägnad och dold för förbipasserades ögon. En jättelik tomt bakom en av Malmös grandiosa villor utmed Limhamnsvägen. Trädgården hade med tiden blivit igenvuxen när Västra Innerstaden fick lov att hyra en del av den. Kommunteknik har röjt gångar och lagt ut bark och flis, men den vilda naturkänslan finns kvar. Buskar, sly, fällda träd och stubbar inbjuder till upptäckarglädje hos barnen som tumlar runt under invigningsdagen. Närmast Limhamnsvägen står en fruktträdgård med äpplen och päron. Västra Innerstaden har ett skriande behov av fler förskoleplatser. Att i det läget kunna erbjuda en ny förskola i denna underbara miljö känns fantastiskt, säger Rosita Frick och berättar att både Trädgårdens och Pluttonens förskola ska använda sig av utemiljön. Förskolebyggnaden är en flyttbar paviljong som ställts upp på en del av Pluttonens gamla gård. Trädgårdens förskola invigdes av kommunalrådet Agneta Eriksson som även hon prisade miljön. Stadens parker är till för att användas. Jag hoppas att vi kan öppna ännu fler av Malmös vackra parkområden för förskolor och andra verksamheter. Bland alla besökare, föräldrar och barn fanns på invigningen också Henriette och Elisabet Weibull, som representerade ägarna. De berättar att det ända fram till andra världskriget var åkermark utmed Limhamnsvägen. Där förskolan nu ligger låg stora trädgårdsland. Det känns bra att parken kommer till användning. Vi har inte själva använt oss av den på senare år mer än för promenader. I den här hörnan har det växt fantastiska vårblommor, vi får hoppas att några av dem blir kvar, säger Henriette Weibull. n 6 n oktober 2010

8 Hallå Susanne Waltscheff, förskollärare på Kastanjegårdens förskola. Du är en av dem som deltagit i förskolelyftet. Vilken kurs gick du? Kursen hette Språk och matematik, lek och meningsskapande i förskolan. Varför sökte du? Jag är förskollärare men har arbetat i förskoleklass i tio år. När jag började på Kastanjegården förra året kände jag att jag ville uppdatera mig. Hur var det? Bra. Kursen bygger mycket på arbetet i Reggio Emilia och det arbetar vi med på förskolan, så jag fick en teoretisk bekräftelse på vårt arbete. Hur såg upplägget ut? Jag var ledig på halvtid för att studera. Under studiefrånvaron ersattes jag med 80 procent av lönen. FÖRSKOLELYFTET Regeringen fattade 2009 beslut om Förskolelyftet som riktar sig till förskollärare, barnskötare och pedagogiska ledare. Första fortbildningen inriktade sig mot att pedagogiskt stödja och stimulera barns språkliga och matematiska utveckling. För pedagogiska ledare erbjöds dessutom en fördjupning mot uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet. Förskollärarnas utbildning omfattar 15 högskolepoäng under 10 veckor. Pedagogiska ledare utbildar sig på 30 högskolepoäng under 20 veckor. Barnskötare omfattas av 5 veckors utbildning. I Malmö Stad har 15 förskollärare, 16 barnskötare och 4 pedagogiska ledare genomgått förskolelyftet. Under hösten deltar 10 förskollärare och 17 barnskötare i förskolelyftet. oktober 2010 n 7

9 utbyggnad gnad utbyggn gnad När allt började falla på plats på den nystartade Solglimtens förskola i Oxie, bestämdes att förskolan skulle växa med ytterligare två avdelningar. Nu är utbyggnaden klar och Solglimten börjar om med nya arbetslag och en del nya medarbetare. Två starter på två år SOLGLIMTEN: Namn: Solglimtens förskola Avdelningar: 6 Personal: 18 Inriktning: Språk, pedagogisk dokumentation, genus och matematik Inskolning: Heldagar i en vecka. BILD: Åsa Olofsson, Maria Molina och Linda Berg startar om. G LIMTVÄGEN, där Solglimtens förskola ligger, ger ingen träff på hitta.se och gps:en ställer sig frågande till adressen. Kristineberg och Käglinge är i förändring, här ligger nyasfalterade gator i väntan på att kläs med nyckelfärdiga hus, gräsmattor och belysning. Områdena växer snabbt och det är svårt för kartritarna att följa med. Att planera för förskoleplatser i denna nybyggaranda är en utmaning. Linda Berg blev biträdande rektor för fyra avdelningar på Lillstjärnans förskola I mars 2009 utökades uppdraget med fyra avdelningar på Solglimten. I december bestämdes att Solglimten skulle byggas ut med ytterligare två avdelningar som öppnade i september Visst, det är jobbigt men också fantastiskt roligt. Man kan forma allting från grunden, handplocka medarbetare, skapa en bra arbetsmiljö. Dessutom uppstår en stark sammanhållning bland personalen när allting är nytt. Det gäller även föräldrarna. Ofta har de precis flyttat hit till ett nytt hus, på förskolan träffar de andra föräldrar i samma situation och man märker att många börjar umgås, berättar Linda Berg som ser det som en fördel att lokalerna består av paviljonger. Snabbväxande barnfamiljsområden kräver flexibilitet. Lokalerna är lätta att förändra om barngrupperna behöver det. I framtiden kanske barnafödandet avtar och då kan någon byggnad flyttas till en skola istället. När Fokus Förskola är på besök är det bara några dagar tills den nya personalen ska börja. Två veckor ska ägnas åt introduktion. Det är en jätteviktig tid där vi kan prata ihop oss. Hur vill vi bemöta barnen på den här förskolan. Vilket förhållningssätt ska vi ha till varandra, till föräldrarna? Hur kan vi skapa bra lärmiljöer? Linda Berg har skapat arbetslag som blandar medarbetare från det nya och gamla gänget. Det kan förstås upplevas som jobbigt att byta arbetslag igen. Men på det här sättet kan vi alla bygga vidare på det som uppnåddes under första året, säger Linda Berg som är tacksam över medarbetarnas tålamod. Det första året ÄR slitsamt. Inga rutiner sitter i väggarna. Medarbetare ska lära känna varandra, barnen, föräldrarna. Dessutom uppstår alltid en del strul, den nya gården blev vattenfylld när det regnade och måste dräneras om. Utöver det har vi haft en lång serie infektioner. Ändå är personalen beredd att ta nya tag igen, säger Linda Berg. Förskollärarna Maria Molina och Åsa Olofsson ska flytta till en av de nya avdelningarna med en av de större barngrupperna. Först blev vi lite chockade när vi fick höra att de skulle bli en utbyggnad så snabbt. Men nu känns det ganska spännande, säger Maria Molina. Det har varit ett roligt men intensivt första år. Vi kommer från olika håll och har olika idéer med oss som ska jämkas samman. Den här hösten blir förmodligen intensiv den också. Sedan hoppas vi att lugnet ska sänka sig, så vi kan jobba mer ordentligt med det pedagogiska, säger Åsa Olofsson. n 8 n oktober 2010

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Hitta det här... Ditt nya jobb

Hitta det här... Ditt nya jobb Hitta det här... Ditt nya jobb 1 Detta är en information från Falkenbergs kommun Du som funderar på ditt framtida yrkesval Du som vill utbilda dig Du som söker jobb Du som vill veta mer om vad det innebär

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Malmö lockade danska Grya sista sidan

Malmö lockade danska Grya sista sidan EN TIDNING OM FÖRSKOLAN I MALMÖ STAD OKTOBER 2013 Malmö lockade danska Grya sista sidan Y Första grönare förskolegården snart klar 4 Z Y Nya förskoleledningen ser möjligheter 18 Z Y Rose-Marie ska leda

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus Kvalitetsredovisning Steninge förskolor 2005 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor; Orion,

Läs mer

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Beteckning: Akademin för teknik och miljö Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Anneli Olsson Ht-2010

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer