Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO"

Transkript

1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2005 Många nya förskoleplatser Skolpersonal och föräldrar i gemensamt folkhälsoprojekt Utbyggnad i stadsdelen Strandängarna blir naturreservat Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005 1

2 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nyheter och information från Malmö stad Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Nr 3 Oktober 2005 Årgång 8 Postadress Malmö stad Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning MALMÖ Besöksadress: Apoteksgatan 7 Öppet: Måndag fredag 8 16 E-post: Hemsida: malmo.se/limhamnbunkeflo Telefon: Telefax: Ansvarig utgivare Stadsdelschef Inger Björkqvist telefon Redaktion Stadsdelsförvaltningens ledningsgrupp Redaktör Anita Andersson telefon E-post: Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Produktion, layout, redigering och klarspråksbearbetning Anita Andersson Omslagsbild: Barn på Gottorps förskola Foto: Anita Andersson Upplaga och distribution: ex varav ex distribueras av Posten till samtliga hushåll och företag i stadsdelen. Tidningen finns även som PDF-fil på malmo.se/limhamnbunkeflo Tryck: AB Malmö Centraltryckeri Nästa nummer av tidningen utkommer den 15 december Material inlämnas till redaktionen senast den 24 oktober Välkommen till Medborgarkontoret! Medborgarkontoret i Limhamn- Bunkeflo på Apoteksgatan 7 har öppet måndag fredag klockan Ökad kvalitet och fler platser i förskolan Efter sommarens uppehåll i politiken är nu aktiviteterna i full gång. I augusti bjöds medborgarna in för att ge synpunkter på aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan 2005 (se sidan 10). Detta var ett sätt att få igång en dialog kring plan- och utbyggnadsfrågorna i vår stadsdel. Stadsbyggnadskontoret informerade och stadsdelsfullmäktige hade möjlighet att lyssna av vad medborgarna tyckte innan vi skrev vårt yttrade. Jag tycker det är ett utmärkt sätt med sådana temamöten för att få igång en dialog. Äntligen ser jag en ljusning då det gäller att öka antalet platser inom barnomsorgen. Det har länge varit ett stort bekymmer och nu i höst kan jag konstatera att vi tack vare de så kallade Hallengrenpengarna både kan höja kvaliteten och skapa fler platser. Alla förskolor har fått pengar till personalförstärkning och det blir 65 nya platser. Dessutom har vi fått pengar till att öppna förskoleplatser i redan befintliga lokaler, vilket ska ge minst 76 platser till. Detta tillskott, tillsammans med den tidigare planeringen för nybyggda förskolor och avdelningar, gör att jag har en god förhoppning om att behovet av förskoleplatser tillgodoses. Det pågår många positiva saker i Limhamn-Bunkeflo. Jag vill lyfta fram våra tre högstadieskolor Berga, Linné och Sundsbro I detta nummer läser du bland annat om 2 Ökad kvalitet och fler platser i förskolan ordförande Birthe Sörestedt 3 Vår stadsdel fortsätter att växa stadsdelschef Inger Björkqvist 4 Nu lättar det på förskolekön! läs om nya och planerade platser i förskolan På nybyggda Gottorps förskola finns plats för 72 barn. Tillsammans med andra platser i stadsdelen har nu över 500 barn fått plats i förskolan under Läs mer på sidan 4. 6 Ängslätts gård nu flyttar barnen in i den gamla gården 7 Positiv självkänsla skolpersonal och föräldrar i gemensamt folkhälsoprojekt 8 Snus- och rökförbud på fritidsgårdarna 9 Glädje dansade i Bunkeflostrand dansgrupp från Ukraina på besök i skolorna 10 Malmö 2005 aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan läs om stadsdelsfullmäktiges yttrande till stadsbyggnadsnämnden 12 Bunkeflo strandängar blir naturreservat 15 Framgångsrikt resultat av hälsoprojekt i stadsdelen 16 Hälsovecka på Ängshamns förskolor och skola 17 Kvarndala en gård värd att bevara 18 Våga nattvandra! Du kan också vara med! 19 Kalendern som ligger i topp när Malmö redovisar antalet behöriga elever till gymnasieskolans nationella program som gick ut vårterminen Vi ska vara stolta över våra duktiga elever, men vi ska också uppmärksamma alla dem som ger skolan innehåll och förmedlar kunskap och färdigheter. De ska ha en eloge för sitt engagemang och sitt arbete till att goda resultat uppnås. Stadsdelsfullmäktiges ordförande Birthe Sörestedt (s) Så här på hösten är diskussionerna intensiva om hur vi ska använda resurser som Kommunfullmäktige tilldelat oss för Särskilda pengar är avsatta för trygghet och för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Ett positivt ekonomiskt tillskott som det gäller att använda väl. Jag tycker att arbetet i våra verksamheter flyter på bra och ser ljust på framtiden. Det finns goda skäl till att vi ska kunna göra en bra verksamhet bättre i Limhamn- Bunkeflo Birthe Sörestedt (s) ordförande Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige har lämnat yttrande till stadsbyggnadsnämnden över Malmö 2005 aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan. Läs mer på sidan Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005

3 Vår stadsdel fortsätter att växa! Stadsdelschef Inger Björkqvist Limhamn-Bunkeflo stadsdel växer! Nya bostadsområden står färdiga efterhand och nyligen kunde vi läsa i dagspressen att lyxiga seniorlägenheter ska byggas vid Kalkbrottet. Eurocs före detta huvudkontor är tänkt att byggas om och kompletteras för att ge plats till 210 seniorlägenheter med egen golfbana, inomhuspool och dygnet runt-service. I höst fattar kommunfullmäktige beslut om Malmös första naturreservat, Bunkeflo strandängar. Detta är helt i linje med stadsdelens önskemål, dels utgör detta ett skydd för växtligheten, dels ger det oss fantastiska möjligheter för rekreation och friluftsliv. Det senare är viktigt att lyfta fram i vår oftast alltför stressade tillvaro. Byggnationen av Klagshamns nya skola för skolår 6 9 pågår för fullt och Gottorps nya förskola i Bunkeflostrand med 72 platser står färdig. Som ni kan läsa på sidan 5 så är vi nu igång att verkligen bygga ut antalet förskoleplatser. Själv tycker jag det är mycket positivt att kunna få samlokalisera förskola och äldreboende. Detta kan säkert innebära mycket positivt över generationsgränserna. Vi har redan nu mycket bra erfarenhet av samarbete mellan skolor och äldreboende inom vår stadsdel. Enligt prognosen har vi ett positivt resultat i stadsdelsförvaltningens ekonomi. Årets andra delårsrapport håller nu i skrivandets stund att tas fram. Under hösten präglas mycket av förvaltningens övergripande arbete med att planera för Vår utökade resursfördelade bud- getram uppgår till drygt 760 miljoner kronor plus 91 miljoner till specialriktad verksamhet, till exempel kommunövergripande LSS (lag om stöd och service till funktionshindrade). Samtidigt är det också fler boende som behöver service. Enligt stadskontorets befolkningsprognos beräknas antalet invånare i vår stadsdel att vara vid slutet av Politikerna fastställer målen och sedan är det verksamhetsområdena i förvaltningen som beskriver sina åtagande för att utifrån givna resurser ge så god service som möjligt till er som bor i stadsdelen. Viktiga frågor framöver är naturligtvis fortsatt utbyggnad av servicen, inte minst förskoleverksamheten. Den upplevda otryggheten i Malmö måste också tas på största allvar. I samtliga stadsdelar ska vi nu använda oss av en gemensam metod, SSP, (som står för socialtjänst, skola och polis) och lokala handlingsplaner ska tas fram för att bland annat minska brottsligheten. En annan viktig fråga för förvaltningen är att fortsätta vårt framgångsrika arbete med att sänka sjukfrånvaron, läs mer om detta på sidan 15. Våra hälsofrämjande insatser har stor betydelse för detta arbete, men det nära arbetsledarskapet är också av största betydelse. Den kanske allra viktigaste framtidsfrågan för Malmö stad är hur arbetstillfällena i Malmö kan ökas för just Malmöbor och här måste vi använda nya, okonventionella sätt. Uppdraget finns inom Välfärd för alla det dubbla åtagandet men här måste alla Malmöbor, nationella och lokala politiker, näringsliv, föreningsliv och vi tjänstemän engagera oss och göra det till allas fråga för att lyckas. Inger Björkqvist stadsdelschef Möt arabvärldens kultur med Spiritus Mundi Välkommen till en spännande film- och musikafton om mötet mellan västerländsk och arabisk kultur torsdagen den 10 november klockan Filmen vi får se handlar om nio Malmömusikers resa genom tre arabländer där de tillsammans med arabiska musiker skapar och kommunicerar genom musik. Under resans gång bildas gruppen Spiritus Mundi och delar av gruppen kommer under kvällen att ge oss smakprov på sin musik. Kvällen avslutas med diskussion och möjlighet att ställa frågor till musikerna om deras spännande resa och erfarenheter. Lokal: Bergaskolans aula, Grönalundsgatan 2 Anmälan senast den 3 november till Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7, Limhamn, tel eller OBS! Begränsat antal platser. Fri entré! Besök oss på hemsidan På vår hemsida kan du förutom nyheter och information se rubriker på den post som kommer till stadsdelsförvaltningen. I stadsdelstidningen hänvisar vi i en del artiklar till mer information på olika hemsidor. Har du inte själv tillgång till internet är du välkommen att låna datorerna på Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7, eller på stadsdelsbiblioteken. Besök Malmö stad och Limhamn-Bunkeflo på hemsidan vi har öppet dygnet runt! Sara gör det lättare för Malmöborna Från den 15 augusti finns en virtuell medborgarassistent på malmo.se Satsningen är gjord för att det ska bli ännu lättare för medborgare och näringsliv att få svar på frågor dygnet runt, samt lättare att hitta rätt webbsida eller kontaktuppgifter inom Malmö stad. Sara, som assistenten heter, kan prata med 20 användare samtidigt. Den virtuella medborgarassistenten är ytterligare ett led i realiseringen av Malmö stads e-strategi som blev antagen av Kommunfullmäktige april Projektet e-service har genom lanseringen av den virtuella assistenten förverkligat den första etappen i e-strategin. Nu är det mycket lättare att fylla i och skicka blanketter till Malmö stad. Här finns allt från ansökan om stipendier och bidrag till ansökan om färdtjänst och inkomstanmälan för barnomsorg. Fler blanketter tillkommer efterhand i vårt användarvänliga bibliotek med mer än 80 digitala blanketter, vilket är det största kommunala blankettbiblioteket i Sverige samlat under e-serviceikonen på malmo.se Som ett led i Malmös utveckling av demokratifrågorna, testas att Kommunfullmäktige direktsänds varje månad på malmo.se Om du inte kan följa debatten på sammanträdesdagen kan du se en redigerad version av fullmäktige någon dag senare. Utställning Kom gärna in på Medborgarkontoret på Apoteksgatan 7 och se på våra monterutställningar. FOTO: KRISTIN FÄRDIGH Fram till den 31 oktober visar Sonja Nordgren sin unika barnbokssamling med illustrerade bilder. I november/december har vi en utställning med handgjorda kinesiska smycken av sötvattenpärlor. Smyckena finns också på Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005 3

4 Nu lättar trycket på förskolekön! I höst har vi kunnat erbjuda de flesta barn som står i kö till förskola en plats på någon av våra förskolor. I den nybyggda förskolan i Bunkeflostrand, Gottorps förskola, fick 72 barn i åldern 1 6 år plats. Dessutom kommer fler platser att tas fram under hösten och vi fortsätter även att öka platsantalet under 2006, säger Mats Bååth som är utbildningschef i Limhamn-Bunkeflo. Augusti månad är traditionellt den månad under året då störst förändring sker inom förskoleverksamheten. De barn som fyller sex år flyttar från förskolan till förskoleklassen, vars verksamhet är förlagd till skollokaler. Platserna som blir Utbildningschef Mats Bååth lediga på förskolorna reserveras för de barn som står i kö och normalt töms kön på barn. I år såg det likadant ut. Möjligen kunde några barn inte erbjudas plats i någon av våra egna förskolor i stadsdelen. Dessa barn försöker vi erbjuda platser i närliggande stadsdelar, säger Mats Bååth. Vi vet att det finns barn med behov av plats senare under hösten. För att möta denna efterfrågan arbetar vi med att starta 65 nya platser. Till detta kan läggas att ytterligare cirka 100 platser kan startas sent i höst eller möjligen först i början av 2006 med stöd av centrala kommunala resurser. 141 nya platser har tagits i anspråk i samband med omflyttningen i augusti. Stadsdelsfullmäktige beslutade den 31 augusti om verksamhet och ekonomi för stadsdelen. Här fick förskoleverksamheten 1,8 miljoner kronor till personalkostnader för de planerade 65 nya förskoleplatserna. Om detta är tillräckligt för att täcka efterfrågan återstår att se. Men vi ligger väl i fas och enligt beräkningar kommer efterfrågan i februari att vara i stort sett täckt, säger Mats Bååth. Nya skolan i Klagshamn på gång I Klagshamn pågår för närvarande byggnationen av den nya skolan. Skolan ska kunna ta emot cirka 350 elever i skolår 6 9. Inriktningen är att läsåret 2005/06 är det sista året elever från Tygelsjö och Klagshamn går på Sundsbroskolan. Läsåret 2006/07 ska verksamheten på den nya skolan i Klagshamn vara i gång. Här är en del av de barn som börjat på Gottorps förskola i Bunkeflostrand. Gottorps förskola i Bunkeflostrand är stadsdelens nyaste förskola. Här finns plats för 72 barn. Ängslätts rektorsområde utökas med ny förskola Gottorps förskola startade i september och tillhör Ängslätts rektorsområde. Förskolan har fyra avdelningar och plats för 72 barn. Här finns 14 anställda, varav 12 pedagoger. Barnen som fått plats på förskolan är 1 6 år. Förskolan har öppet klockan Gottorps förskola ligger i en härlig gammal lummig trädgård öster om Sundsbroskolan. Gottorps förskola liksom övriga förskolor i rektorsområdet arbetar med fokus på språkutveckling, matematik, hälsa, integration och miljö. Barnteater Kungen och drakön Sagofen Isadora gästar våra bibliotek i oktober med barnteatern Kungen och drakön. Bunkeflo 7 oktober kl 9.30 Tygelsjö 18 oktober kl 9.30 och Limhamn 26 oktober kl 9.30 Välkomna! Nu byggs den nya skolan i Klagshamn. Läsåret 2006/07 ska verksamheten på den nya 6 9-skolan vara igång. 4 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005

5 Många nya förskoleplatser i stadsdelen Opalens förskola i Klagshamn öppnade i våras med 36 platser. Gottorps förskola i Bunkeflostrand öppnade i september med fyra avdelningar och 72 platser för barn i åldern 1 6 år. Gottorps förskola ligger på Gottorpsvägen 7 strax öster om Sundsbroskolan. Ängslätts gårds förskola på Gottorpsvägen 7 öppnade i september en avdelning med 15 platser för barn i åldern 1 5 år. Förskolan har öppet klockan Här finns också lokaler för Mullvadens uteförskola, som utökar från 15 till 20 platser, och de sex dagbarnvårdarna i Ängslätts rektorsområde. Ytterligare en dagbarnvårdare ska anställas under hösten i stadsdelen. Ängslätts gårds förskola har plats för 15 barn och flyttar in i den renoverade gården. Läs mer om Ängslätts gård på sidan 6. I höst öppnar också en femte avdelning på Rubinens förskola i Klagshamn med 18 platser. Inskolningen började den 1 oktober. Planerade förskoleplatser 2005/2006 Ytterligare förskoleplatser planeras i Bunkeflo gamla församlingshem i Vintrie som öppnar en förskola med 36 platser. Bygglov är sökt och möjlig start kan bli sent 2005 eller i början av Föräldrakooperativet Smultronängen i Klagshamn har sökt tillstånd för cirka 30 platser med planerad start under första delen av Ansökan är ännu inte behandlad i stadsdelsfullmäktige. Ängsdals enskilda förskola i Bunkeflostrand utökade med 24 platser i augusti/ september. Dessutom har 340 platser frigjorts i stadsdelen när 6-åringarna började skolan, alltså plats för över 500 barn i förskolan under Vill du veta mer om den planerade utbyggnaden av förskoleplatser i stadsdelen kan du kontakta respektive skolområde eller Utbildning Limhamn-Bunkeflo, tel TEXT: ANITA ANDERSSON, MATS BÅÅTH FOTO: ANITA ANDERSSON Ängslättsgården (fritidsgården) i Bunkeflostrand planeras för 15 förskoleplatser. Fritidsverksamheten påverkas dock inte av detta. Öresundsgården. Här planeras för en förskola där det idag finns en tom avdelning. Bygglov är inlämnat. Här kan bli 36 platser med möjlig start sent 2005 eller i början av Det planeras för att behålla de 36 platserna på Linné förskola, Idrottsgatan 31, då Sannaparkens nybyggda förskola tas i bruk februari Linné förskola är en lägenhetsförskola idag fungerar som ersättningslokaler för Sannaparken under byggtiden. Den gamla byggnaden för Sannaparkens förskola har rivits och en ny förskola med fyra avdelningar uppförs. Denna nya förskola står färdig den 1 mars Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005 5

6 Barnen flyttar in i Ängslätts gård Ängslätts gårds förskola är en av de förskolor som startar i höst och är inrymd i gamla Ängslätts gård. Byggnadsställningar har under sommaren skymt den gamla gården, men nu står huset inflyttningsklart. Rolf Malmström på Serviceförvaltningen i Malmö stad berättar här mer om ursprunget för Ängslätts gård. Partiellt enskifte Ängslätts gård anlades ursprungligen i samband med att partiellt enskifte genomfördes i Vintrie Markanvändningen är idag nästan helt förändrad till följd av tillväxten av omgivande bebyggelse. Den ursprungliga fastighetsstrukturen kring Ängslätts gård kan dock fortfarande i någon mån anas i den omgivande fastighetsstrukturen och det lokala vägnätet. Storskiftet, som var den första stora omdaningen av jordbruket, innebar en sammanslagning av ägorna, men det innebar inte att en utflyttning från byn alltid genomfördes. Bönderna var fortfarande beroende av varandra och man saknade möjligheten att råda över sitt eget jordbruk kom en lantmäteriförordning som möjliggjorde en utflyttning av gårdarna från byn. Detta fenomen kom att bli relativt vanligt i Malmös omnejd. Det finns flera exempel på gårdar som skiftades ut under det som kallas det partiella enskiftet och som var föregångaren till enskiftet. Mangårdsbyggnaden Mangårdsbyggnaden är uppförd 1899 och placerad på samma plats som den ursprungliga. Fasaden på mangårdsbyggnaden är i rött tegel med gråstensgrund. Veranda samt entrépartier är i trä med snickerier och spröjsade fönster. En del fönster på mangårdsbyggnaden har dock bytts ut under tidens gång. Sadeltaket är belagt med svart eternit. Trädgården består av höga träd samt en del fruktträd. Det finns också en allé som leder från gårdsplanen in till mangårdsbyggnaden. Ekonomibyggnader De två ursprungliga ekonomibyggnaderna är uppförda samtidigt som mangårdsbyggnaden men förstördes i en brand Efter branden uppfördes de på nytt samma år, men idag finns bara en av ekonomibyggnaderna kvar. Gårdsplanen intill ekonomibyggnaden är stenlagd med kullersten, vilket är typiskt för tiden. På planen står ett vårdträd. Kulturhistoriskt värde Ängslätts gård har en kontinuitet som gårdsläge sedan 1790-talet och är en av de äldsta gårdarna i området. Gården är idag kringbyggd av senare tiders bebyggelse och är värdefull som ett historiskt dokument över det jordbrukslandskap som en gång präglade Bostadsbyggnaden på Ängslätts gård har genomgått en totalrenovering och ombyggnad för att ge plats åt en avdelning förskola med 15 platser, baslokal för uteförskola och hemvist för dagmammor. landskapet. Att gården skiftades ut så pass tidigt gör att den är unik och intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Mangårdsbyggnaden är ett tydligt exempel på 1890-talets lantbruksbebyggelse och är dessutom relativt intakt. Trots vissa förändringar har den kvar karaktären av den tidens stilideal. Ekonomibyggnaden är välbevarad och karaktären av gårdsmiljö tillsammans med den stenlagda gårdsplanen och vårdträdet är tydlig och avläsbar. Byggnaderna, tillsammans med trädgården och gårdsplanen som är välbevarade, visar tydligt strukturen på en gård som skiftades ut under enskiftet. Fastigheten med dess tydliga struktur och välbevarade trädgård och som grönstråk i den kringbyggda miljön har ett stort miljöskapande värde. Gården är en av få bevarade äldre bebyggelsemiljöer som finns lokaliserade i Bunkeflostrand och har därför ett stort lokalhistoriskt och kulturhistoriskt värde. Barnen flyttar in Bostadsbyggnaden har nu genomgått en totalrenovering och ombyggnad för att anpassas till förskola med 15 platser, baslokal för uteförskola samt som hemvist för dagmammor. Totalrenoveringen har lett till fuktisolering av grund, fogning av fasader samt ny takbeklädnad av plåt. Nya installationer för värme, ventilation, va och el. Nya ytskikt på golv, väggar och tak. Kostnaden för totalrenoveringen uppgår till 3,5 miljoner kronor. Byggnaden hyrs av Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning. TEXT: ROLF MALMSTRÖM FOTO: ANITA ANDERSSON Stadsdelsfullmäktige sammanträder 26 oktober klockan Alla är välkomna att lyssna när Limhamn- Bunkeflo stadsdelsfullmäktige sammanträder onsdagen den 26 oktober kl i Ängslättskolans matsal, Klagshamnsv 50. Sammanträdet inleds som vanligt med en allmän frågestund. Passa på att ställa frågor till de förtroendevalda! Handlingarna finns att läsa på hemsidan. För mer information se annons i dagspressen och på hemsidan limhamnbunkeflo Stadsdelsfullmäktige sammanträder i år också den 23 november och den 14 december på Mathildenborg, Rudbecksg 1, Limhamn. 6 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005

7 Skolpersonal och föräldrar i gemensamt folkhälsoprojekt Positiv Självkänsla är namnet på ett av folkhälsoprojekten som pågår i Limhamn- Bunkeflo stadsdel. Skolpersonal och föräldrarepresentanter utbildas i konflikthantering, gränssättning och kommunikation för att stimulera utvecklandet av en positiv självkänsla hos barnen. Det finns ett stort intresse för de här frågorna idag bland föräldrar. Det märker vi på de anmälningar som kommit in i höst, säger AnnLouise Becke som är lärare på Ängslättskolan och Claudia Cirnski som är föräldrarepresentant. Positiv Självkänsla är ett samverkansprojekt mellan hem och skola mot tidiga riskbeteende och ohälsa. Ett led i folkhälsoarbetet och det drogförebyggande arbetet i stadsdelen. Målet med projektet är att ge skolpersonalen i skolår F 5 tillsammans med föräldrarepresentanterna en utbildning i hur man kan stärka barns självkänsla och därmed minska riskerna för att barnen i de lägre åldrarna faller in i tidiga riskbeteende. Första omgången riktades till skolår 3 5. I höst utvidgas projektet till att omfatta även barn från förskoleklass till skolår 2. Då föräldramöten är ett bra forum där många föräldrar träffas utbildades pedagoger, skolpersonal och föräldrarepresentanter till handledare i ett föräldrastödsmaterial. På skolornas föräldramöten reflekterar och diskuterar nu föräldrar och pedagoger tillsammans om föräldrarollen; hur vi kan bidra till att stärka barnens självkänsla, hur föräldrar och skolpersonal kan samverka runt frågorna med mera. Skolpersonal och föräldrar har under våren 2004 genomgått en handledarutbildning i ämnet och därefter har skolorna fått diskussionsmaterialet Positiv Självkänsla. Detta används vid föräldramöten för att lyfta diskussioner om föräldrarollen. Det tar upp sex olika teman, till exempel att utveckla positiva relationer med värme och förtroende, gränssättning, och konfliktsituationer allt med utgångspunkt att stimulera utvecklingen av en positiv självkänsla hos barnet. Varje avsnitt bygger på en praktisk föräldra/barnsituation, exempelvis läxläsning, utetider, läggtider, grupptryck och så vidare. Varje förälder ges utrymme att tillsammans med andra i smågrupper eller på egen hand reflektera över eget och alternativa förhållningssätt. Syftet är att ge inspiration och bekräftelse till vuxna som lever och arbetar med barn samt praktiska redskap i arbetet med att stärka barnens självkänsla. Framöver ska varje föräldramöte under berörda skolår innehålla ett moment med diskussion kring just detta och varje skolenhet utarbetar sin metod för att hålla igång diskussionen. Det handlar inte om att skolpersonal ska undervisa föräldrar. Det är nog varken skolpersonal eller föräldrar intresserade av. Tanken är att pedagogen med föräldrarepresentanter leder en diskussion med givna ämnen för att medvetandegöra och bekräfta den vuxne i sin föräldraroll. Ytterst handlar det om hur vi kan få våra barn att må bättre, och vad vi kan göra tillsammans i samverkan, poängterar utbildare Birgitta Månsson med instämmande av Ann- Louise Becke som är lärare på Ängslättskolan. Det finns ett stort intresse för de här frågorna idag bland föräldrar. Det märker vi på de anmälningar som kommit in i höst från föräldrar med barn i skolår F 2. Lärarna tycker nu också det är lättare när vi varit igång ett tag. Utvärdering sker efter varje föräldramöte och i vår klass har dessa varit positiva. Vi har haft bra diskussioner som öppnat upp även till andra samtal. Många gånger är det en styrka att höra vad andra tycker. Man är inte ensam om problemen, berättar AnnLouise Becke. Claudia Cirnski är föräldrarepresentant och berättar att hon och läraren brukar träffas före föräldramötet och diskutera innehållet för det kommande mötet. Behovet är stort att få diskutera dessa frågor. Samverkan mellan lärare och föräldrar är viktigt och därför är det av stor betydelse att lägga upp diskussionsunderlaget tillsammans, säger Claudia Cirnski. Som förälder släpper man taget ju äldre barnen blir, då är det bra med föräldragruppen där vi tillsammans kan diskutera regler och förhållningssätt både i skolan och på fritiden. Det kan vara skönt att veta hur andra föräldrar känner och tänker i gemensamma frågor om våra barn och ungdomar. Det handlar om att öppna upp för en dialog för ökat engagemang som på sikt kan skapa positiv självkänsla hos barnen och tydliga vuxna i hem och skola, menar Birgitta Månsson. Vill du veta mer kan du kontakta planeringssekreterare Mats Ahlin på Utbildning Limhamn-Bunkeflo, tel TEXT: ANITA ANDERSSON, BIRGITTA MÅNSSON FOTO: ANITA ANDERSSON FAKTA Handledarutbildningen till diskussionsmaterialet ges under hösten till personal och föräldrarepresentanter i skolår F 2 fokuserar på behovet av en positiv självkänsla som en viktig del av den moderna människans välbefinnande samt våra möjligheter, i hem och skola, att medverka till att barnet utvecklar en positiv självkänsla innebär en genomgång av diskussionsmaterialet Positiv Självkänsla samt en fördjupad kunskap runt materialets olika tema samt verktyg och metoder för hur man bygger en förtroendefull relation till barnet konflikthantering, kommunikation och gränssättning samverkan mellan skolan och hem att vara handledare för föräldrar på föräldramöten upp till skolår 5 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005 7

8 Fritidsgårdarna inför snus- och rökförbud Öppet på fritidsgårdarna Fritidsgårdarna erbjuder en öppen verksamhet för främst ungdomar i åldern år. På fritidsgårdarna kan besökarna komma och gå utan krav på aktivt deltagande. Fritidsgårdarnas viktigaste funktion i detta sammanhang är att fungera som en träffpunkt och mötesplats för ungdomarna. Ett ställe dit man kommer för att träffa kompisar och knyta kontakter. Här kan du spela spel, biljard, och bordtennis, köpa en billig fika och vara med i någon av våra aktivitetsgrupper Berga fritidsgård finns på Grönalundsgatan 6 i Limhamn. Ring oss gärna på tel Vi har öppet: Mån torsdag Fredag Lördag Tygelsjö fritidsgård finns på Tygelsjö skolväg 14 i Tygelsjö. Ring oss gärna på tel Vi har öppet: Mån torsdag Fredag Söndagar Ängslättsgården finns på Klagshamnsvägen 52 i Bunkeflostrand. Ring oss gärna på tel Vi har öppet: Onsdag 19 21(mellanstadiet) Fredagar Inför höstterminen 2005 startar fritidsgårdarna i Limhamn- Bunkeflo med en ny tobakspolicy: Totalt rök- och snusförbud i och utanför fritidsgårdarna! Det bli en tuffare attityd från fritidsledarna då de alla strikt håller de uppsatta regler som utformats. Fritidsledarna kommer till exempel vid upptäckt av tobaksanvändande ungdomar att kontakta den enskildes föräldrar, ge dem allmän information om tobakens negativa sidor samt vara ett stöd för de individer som har viljan och motivationen till att vilja sluta använda tobak. Ambitionen ligger i att det kommer vara ett långsiktigt projekt. Vi vill på detta sätt vara ett bra föredöme och stöd för våra ungdomar i stadsdelen. Visst kan detta ses ur ett negativt perspektiv från vissa av de ungdomar som idag röker och snusar, men vi hoppas att ungdomarna en dag ska kunna se tillbaka och förstå varför vi valde att göra som vi gjorde, säger Malin Danielsson som är fritidsledare. Under våren har en referensgrupp fört fram de riktlinjer och bestämmelser som gäller för fritidsgården när det gäller tobak inför hösten I referensguppen finns två vuxna förebilder och tre ungdomar som idag är tobaksanvändare. Genom att ungdomarna själva är delaktiga i bestämmelserna hoppas vi på ett mer lyckat resultat. Förutom att den nya långsiktiga tobakspolicyn sätts i kraft kommer även temadagar med inriktning tobaksprevention att genomföras, då vi bjuder in både föräldrar och ungdomar. Under vecka 42 genomför vi ett pilotprojekt på Berga fritidsgård. Efter ett förhoppningsvis lyckat projekt hoppas vi i framtiden även kunna förmedla vidare detta upplägg tillsammans med de nya kunskaper och erfarenheter vi lärt oss till övriga skolor och fritidsgårdar i stadsdelen, hoppas Malin Danielsson. TEXT: MALIN DANIELSSON, ANITA ANDERSSON Sommaraktivitet på Sibbarp För tredje året i rad flyttade fritidsverksamheten i Limhamn-Bunkeflo ner på Sibbarp under sommaren. Här samlades folk i alla åldrar för olika aktiviteter och dessutom ordnades en lägervecka för mellanstadiebarn. Veckan efter midsommar hade vi en aktivitetsvecka/läger för barn på mellanstadiet. Vi fick en underbar grupp med barn som hade stor inlevelse och stort engagemang under hela veckan, säger fritidsledare Malin Danielsson som också berättar om riddardag, hinderbana, vattenspel till volleybollspel, grillning och en massa annat. De varma dagarna kom det många besökare till oss dagligen som ville mer än att bara sola och bada. Besökare från spädbarns ålder till övre medelåldern deltog i de olika aktiviteterna. Det var härligt att se att alla hade samma möjlighet att spela efter sin förmåga. Volleyboll var den aktivitet som drog mest folk under sommaren som gick. Stort tack till alla som var med i sommar, säger fritidsledarna. TEXT: MALIN DANIELSSON, ANITA ANDERSSON FOTO: OSKAR FALCK Många besökte Kyrkans helg En grupp ur Griffin Pipes and Drums spelade på Limhamn i september och inledde Kyrkans helg. Den som vaknade till märklig musik första lördagen i september hörde inte fel och såg inte i syne. Det var mycket riktigt säckpipeblåsare i full mundering som vandrade fram på Linnégatan en grupp ur Griffin Pipes and Drums i sällskap med anställda och förtroendevalda från Limhamns församling. Det hela utgjorde en festlig inledning på Kyrkans helg. Vad får jag för min kyrkoavgift undrar en del? Genom att besöka en stor utställning i församlingshuset Från vaggan till graven kunde en del frågor besvaras. I församlingshuset sjöng alla församlingens körer för den som satt ner en stund och tog en fika. Lilla vilda teatern spexade och sjöng för barn och vuxna med barnasinnet kvar. I tältet utanför kyrkan fanns möjlighet att skapa med sina egna händer. I kyrkan kunde man tända ljus och sitta ner en stund i stillhet, ta del av en kyrkoguidning och en änglautställning. Lördagskvällen avslutades med en Taizéinspirerad ljusmässa med tystnad, bön och mycket sång och musik av unga och vuxna i församlingens verksamhet. På söndagen hade gudstjänsten flyttat ut på Limhamns torg. Flera hundra personer njöt av det strålande höstvädret, deltog i bön och lyssnade till predikan, blåsare från Malmö Symfoniorkester och spelmän från Limhamn. Istället för det traditionella kyrkkaffet blev det korv och bröd från korvvagnen och underhållning. Omkring 800 Limhamnsbor tog chansen att lära känna sin församling ännu lite bättre denna strålande septemberhelg. Karin Håkansson Ny skejtanläggning i Stapelbäddsparken Vid varvet Kockums gamla stapelbädd byggs en stor skejtanläggning i betong. Där kommer skejtare i alla åldrar att kunna glädja sig åt pooler, ramper, trappor med mera. Initiativet till parken togs av skejtare från föreningen Bryggeriet. Arbetet med att planera parken har sedan bedrivits i ett intimt samarbete mellan Gatukontoret och föreningen. Skejtdelen har utformats av Stefan Hauser, som är en av världens främsta aktörer. Skejtanläggningen i Stapelbäddsparken står klar i oktober Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005

9 Glädje dansade in på skolorna i Bunkeflostrand Den 25 augusti fick eleverna på Ängslätt- och Sundsbroskolan tillfälle att bekanta sig med dansgruppen Glädje från Ukraina. Många elever samlades i Sundsbrohallen för att få uppleva denna fantastiska show, se danserna, känna rytmen och beundra de vackra kläderna. Under dagen fick ungdomarna från Ukraina se hur arbetet i våra skolor gick till. De fick vara med klasser i skolår 4 5 på Ängslättskolan och 8 9 på Sundsbroskolan. Några av dem kunde engelska, i övrigt fick broar byggas dels med hjälp av tecken- och kroppsspråk, dels via tolkhjälp. Frågesport i klasserna blev en bra inledning. Gunilla Englund på Ängslättskolan höll i trådarna inför besöket från Ukraina och berättar: Det började med att vi lämnade kläder till Ukraina. När stadsdelens skötbord blev utbytta till höj- och sänkbara i slutet av 2004 ombesörjde vi att de gamla skötborden skickades till Ukraina. Även gymnastikbänkar sändes med. Vi skapade kontakter och nu har vi dansgruppen här på Ängslättskolan. Vi hoppas att besöket ska få eleverna att brevväxla med varandra och använda internet och datorer. Planeringen för detta besöket började strax före sommarlovat. Det är tredje gången som ungdomarna är i Sverige. Sist var det Ungdomarna betalar själv resan till färjan i Tyskland. Sydskånska Ukrainahjälpen, en ideell förening som bildades för fem år sedan för att hjälpa människor i nöd, hjälper sedan till med finansieringen. Kläder och skor syr de oftast själva eller med föräldrarnas hjälp då det är dyrt att handla i Ukraina. De ställer också upp i olika tävlingar med sin danstrupp, säger Alla Wallin från Sydskånska Ukrainahjälpen i Trelleborg. Ungdomarna kommer från Kulturskolan i Borispol, en ort som ligger nära Kiev i Ukraina. De går i Kulturskolan på sin fritid. Skolan har många olika aktiviteter och dessa ungdomar lär sig dansa. Inte bara ukrainska danser utan även ryska, indiska och moderna rockdanser. Detta fick vi se prov på under föreställningen. Under det tio dagar långa besöket i Sverige har dansgruppen uppträtt, förutom i Sundsbrohallen, även på Soldattorpet i Limhamn, Mikaeli marknad i Trelleborg, i Svalöv och Vellinge. Det var första gången som de uppträdde på en skola med så mycket publik i deras egna åldrar. Efter föreställningen tackade rektor Conny Lindvall för upplevelsen att få se dessa ungdomar dansa och önskade dem lycka till i skolklasserna under dagen och en fortsatt trevlig vistelse i Sverige. Vi är öppna för utbyte mellan skolor i Sverige och Ukraina. Ta gärna kontakt med oss för mer diskussion, säger Alla Wallin. Sydskånska Ukrainahjälpen når du genom tel eller e-post: TEXT OCH FOTO: ANITA ANDERSSON Ungdomarna från Kulturskolan i Borispol dansar på sin fritid. Föreställningen visade inte bara ukrainska danser utan även ryska, indiska och moderna rockdanser. En föreställning med vackra kläder och mycket dansglädje! Alla Wallin från Sydskånska Ukrainahjälpen och Gunilla Englund från Ängslättskolan har planerat för ungdomarnas besök i Bunkeflostrand. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005 9

10 Stora utbyggnadsplaner i Limhamn-Bunkeflo Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige inbjöd till temakväll den 24 augusti om Malmö 2005 aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan. Ärendet låg därefter på stadsdelsfullmäktiges bord vid sammanträdet den 31 augusti. På temakvällen var Bertil Johansson från Stadsbyggnadskontoret inbjuden för att dela med sig av sina kunskaper om Malmö Planens mål är att Malmö ska vidareutvecklas som hållbar och attraktiv stad. Hållbarheten kan delas in i tre områden; ekonomi här handlar det om handel, näringsliv och arbetstillfällen, socialt här handlar det om att fördela resurser och motverka segregation, och ekologiskt här handlar det om att hushålla med naturens resurser. De planerade markreservationer som är aktuella nu är Citytunneln och kommunikationer i samband med denna. I Innerstaden och Slussplan planeras förtätning på enstaka tomter, i Västra hamnen fortsätter utbyggnaden och i Nyhamnen planeras bostäder. På Hyllievång, norr om Annetorpsvägen, blir det bostäder om cirka tre år. Öster om Hyllievång är det arbetsplats för Citytunneln. Arena och köpcenter planeras till omkring år Svågertorp planerades som verksamhetsområde, men det är främst handel som har flyttat dit. Endast handel med skrymmande varor får tillstånd att etablera sig där, inte dagligvaror. I bostadsplaneringen tittar man på vilka åldersgrupper som vill bo i Innerstaden respektive ytterområdena med låg bebyggelse. Unga familjer flyttar kanske under en period från staden för att senare återvända och då kanske bosätta sig i Innerstaden. Yngre och studerande bor gärna i stadskärnan. En förtätning av Innerstaden utesluter inte små- och låghus i ytterområdena. Behovet av ett väl fungerande kommunikationsnät är viktigt såväl som att se till att parker och grönstråk anläggs mellan olika områden. I Annestad fortsätter planeringen med både hyres- och bostadsrätter. Intresserade åhörare som kom till temakvällen ställde frågor om bland annat när Lorensborgsgatans förlängning mot Klagshamn blir aktuell. Bertil Johansson informerade om att exakt tidpunkt inte finns för närvarande, men det är inte alltför avlägset. Utbyggnaden beror på hur snabbt och mycket det byggs i Klagshamn. Det behövs en ny väg för att avlasta Gottorpsvägen och Klagshamnsvägen. På fråga om Kalkbrottet i Limhamn svarade Bertil Johansson att norra och östra delen i första hand är aktuella för byggande. Själva brottet är inte aktuellt för bostäder och användningen är osäker, men kanske kan det användas till diverse fritidsaktiviteter. Delar av brottet är naturskyddat. För området söder om Hammars park fortsätter den planering som varit igång en tid. Bertil Johansson från Stadsbyggnadskontoret kom till Mathildenborgs aula den 24 augusti för att ge mer information om Malmö 2005 aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan. FOTO: KRISTIN FÄRDIGH Hur det blir med Cementas område i Limhamn och silosbyggnaden är fortfarande inte bestämt. Marken är såld, vissa delar kommer att rivas och ersättas med bostäder, men eventuellt kommer något att behållas som industriminne. Bertil Johansson informerade också om att man börjat titta på olika alternativ vad som är möjligt angående spårförbindelser mellan Malmö och Näset, men det ligger ännu på diskussionsstadiet. Stadsdelsfullmäktiges yttrande Stadsdelsfullmäktige skriver i sitt yttrande till Stadsbyggnadsnämnden bland annat om att förslaget är väl förankrat genom den omfattande dialog som genomförts med ett stort antal intressenter. Översiktsplanen kan genom aktualiseringen få större betydelse som strategiskt diskussionsunderlag än den hittills haft. Stadsdelsfullmäktige delar också uppfattningen att den bör kompletteras med en planstrategi i enlighet med förslaget. På så sätt uppnås en tydligare uppfattning om hur viktiga mål utifrån planer, program och andra styrdokument kan uppnås genom en mer medveten strategi i den fortlöpande planeringen för stadens utveckling som helhet och i olika delar. I samband med de stora förändringar som pågår och planeras äga rum i Limhamn-Bunkeflo under det närmaste decenniet är det särskilt viktigt. Vid hög exploateringstakt riskerar målen annars att tillmätas för liten betydelse, eller till och med förbises. En planstrategi där överordnade visioner, mål och prioriteringar redovisas tydligt, ger också stadsdelsfullmäktige bättre överblick och förutsättningar att kunna lämna konstruktiva och väl genomtänkta synpunkter på de många program- och planförslag som remitteras för yttrande under de närmaste åren. De kompletteringar som gjorts är väl anpassade till Malmös nuvarande utmaningar och viktiga roll för utvecklingen i Skåne och Öresundsregionen. Samtidigt vill stadsdelsfullmäktige betona några aspekter som är särskilt viktiga för Limhamn-Bunkeflo och bör framhållas tydligare i översiktsplanen. Omvandling I stora delar av Limhamn-Bunkeflo pågår och planeras omfattande utbyggnad av bostäder. I Limhamns industriområde och på Ön kommer omvandling till mer småskaliga bostads-, verksamhets- och rekreations-områden i sundsnära lägen troligen att ske under det närmaste decenniet. Den situationen kräver noga överväganden för att kunna finna en balans som resulterar i ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet med bibehållande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Med hänvisning till den förväntade, snabba utvecklingen är följande aspekter särskilt viktiga: Kollektivtrafik i de södra delarna Goda förutsättningar för utveckling av offentlig service i takt med utbyggnad av bostäder är jämte gynnsamma förutsättningar för näringslivet och lokalt föreningsliv nödvändiga faktorer för hållbar utveckling. I det här sammanhanget vill stadsdelsfullmäktige särskilt understryka att kollektivtrafiken i de södra delarna av stadsdelen fortfarande är otillfredsställande. Det innebär bland annat att boende med begränsad tillgång till bil, framför allt barn, 10 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005

11 Många nya byggprojekt är på gång i stadsdelen, främst i stadsdelens södra delar. Småhus, hyres- och bostadsrättslägenheter växer fram i området. I Annestad (bilden nedan) fortsätter utbyggnaden, totalt kommer det att bli lägenheter. ungdomar och äldre, isoleras på ett oacceptabelt sätt. Samtidigt är beroendet av privata motorfordon fortsatt stort i de här delarna, vilket innebär oönskade miljöbelastningar och trafiksäkerhetsförhållanden. Det motverkar den strävan efter hållbarhet som översiktsplanen tillsammans med andra planer, program och andra styrdokument ger tydligt uttryck för. Grönytor Bevarande och utveckling av en attraktiv, hälsofrämjande grönstruktur är av avgörande betydelse för livskvalitet, hälsa och ekologiskt hållbar utveckling. Limhamns Miljöförening framhåller också att Malmö har lite grönytor i förhållande till andra kommuner i landet. Stadsdelsfullmäktige delar föreningens uppfattning att ambitionsnivån bör höjas på den punkten. Bebyggelsestruktur ska bevaras I översiktsplanen bör det uttryckas ännu tydligare att kulturhistoriskt värdefull landskapsoch bebyggelsestruktur ska bevaras. Det är särskilt viktigt för Limhamn-Bunkeflo, som har ett flertal karaktäristiska äldre bymiljöer. De är värdefulla för stadsdelens trivsel, identitet och livskvalitet i övrigt. De äldre delarna måste få behålla sin lantliga, attraktiva karaktär. Utbyggnad och kompletteringar måste därför göras med stor varsamhet och eftertanke. I det här sammanhanget efterlyser stadsdelsfullmäktige en mer fullständig kulturhistorisk inventering av byggnader och bebyggelsemiljöer som är värda att bevara. Närhet till Öresundsförbindelsen Ett antal danska familjer kommer sannolikt att bosätta sig i Limhamn-Bunkeflo, med sin närhet till Öresundsförbindelsen och tillgång på attraktiva bostäder. I takt med den utvecklingen och övrig integrationsutveckling följer bland annat ökande krav på miljövänligt och välfungerande transportsystem, god offentlig service och gynnsamma förutsättningar för etablering av företag. De ambitioner som är ägnade åt att möta den utvecklingen kan också uttryckas tydligare i översiktsplanen. Kommunfullmäktige beslutar Efter att ärendet behandlats i Stadsbyggnadsnämnden är det Kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om översiktsplanen. Vill du veta mer om Malmö 2005 aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan kan du kontakta Bertil Johansson, Stadsbyggnadskontoret, tel TEXT: ANN-CHRISTINE NILSSON, JAN BRANDT, ANITA ANDERSSON FOTO: ANITA ANDERSSON Nytt från stadsdelsfullmäktige Margareta Wallenstein Axelsson, Bunkeflostrand, har utsetts till ersättare i Limhamn- Bunkeflo stadsdelsfullmäktige för tiden till och med Träffa politiker! På måndagskvällar klockan har du möjlighet att träffa någon av de förtroendevalda i stadsdelsfullmäktige på Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7 på Limhamn. Följande måndagar finns dessa politiker på plats: 10 oktober Johnny Grönberg (s) Yvonne Sjöberg (s) 17 oktober Eva Jönsson (s) Lars-Åke Nilsson (s) 24 oktober Jonas Manjer (s) Lennart Bergström (s) 31 oktober Birthe Sörestedt (s) Yvonne Sjöberg (s) Margareta Wallenstein Axelsson (s) 7 november Gert-Ove Persson (s) Lennart Bergström (s) 14 november Lars-Åke Nilsson (s) Eva Jönsson (s) 21 november Birthe Sörestedt (s) Jonas Manjer (s) 28 november Gert-Ove Persson (s) Lars-Åke Nilsson (s) 5 december Birthe Sörestedt (s) Eva Jönsson (s) 12 december Christer Olsson (s) Margareta Wallenstein Axelsson (s) Reservation för eventuella ändringar. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/

12 Malmös första naturreservat finns i Bunkeflo I höst fattar kommunfullmäktige beslut om Malmös första naturreservat, Bunkeflo strandängar. Syftet med reservatet är dels att skydda och öka de natur- och kulturvärden som finns i området men också att förbättra möjligheterna för rekreation och friluftsliv. Tord Andersson, ekolog på Stadsbyggnadskontoret i Malmö, berättar här mer om naturreservatet. Ängarna har betats under tusentals år och floran i området har tvingats anpassa sig till detta. En snaggad mark ger möjlighet för en annorlunda flora och fauna att ta plats. Utan bete skulle ängarna i stället domineras av buskar och träd. Speciellt anpassad flora Området sträcker sig från Lernacken ner till Klagshamnsudden, en sträcka på drygt 4 km. Ängarna har pekats ut av staten som riksintresse för naturvård och hyser många både sällsynta och skyddsvärda arter. Anledningen till artrikedomen är att ängarna betats under tusentals år och floran i området har tvingats anpassa sig till detta, att ständigt snaggas av betesdjuren. Försvinner betet försvinner också många av de rara och betesanpassade arterna. Men det är inte nog med det, stora delar av året står ängarna under vatten och växterna exponeras för saltvatten, vilket långt ifrån alla arter klarar. Floran i området har även anpassat sig till detta och det är just dessa förhållanden, bete och saltexponering, som gör växtsamhället så intressant och artrikt, det man kallar en strandängsflora. Ängarna har en lång historia Ängarna i Bunkeflostrand har en mångtusenårig historia och har nyttjats av människan alltsedan de första bönderna kom till Skåne. Stränderna, eller saltängarna som de kallades, var olämpliga att odla på eftersom de var så sanka och översvämmades med havsvatten under delar av året. Ängarna nyttjades istället som gemensam betesmark. Längs kusten fanns flera enklare hamnar som omnämns under och 1600-talen. Vid Bunkeflo bys strandmark fanns en som benämndes Porse hamn (som i växten Pors), exakt var den låg är dock osäkert. Innanför Stenören hade man på stenåldern en hel flintyxeindustri. Limhamnsyxor fann sin väg långt bort från platsen de tillverkades på. Rekreation Förutom alla växter och djur som finner sin fristad i området är det många Bunkeflobor som använder området för promenader, hundrastning och bara för att koppla av i och njuta av den fina naturen. Malmö har ju länge gått under epitetet Parkernas stad, men på strandängarna finns andra kvaliteter av lite vildare och mindre tillrättalagt slag. Kvaliteter som inte finns i stadens parker. För att locka flera besökare till området och kanalisera besökarna till områden där de inte stör djurlivet planeras en diskret stenmjölsstig att dras genom området. Vidare kommer fågeltorn att uppföras samt informationstavlor som kortfattat beskriver växt och djurlivet på ängarna. 12 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005

13 Vitt strandfly (ovan) är en av de sällsynta arter som finns på strandängarna i Bunkeflo. Strandängarna står stora delar av året under vatten och växterna exponeras för saltvatten, vilket långt ifrån alla arter klarar. Mer bete skötsel I skötselplanen anges att större områden kommer att betas av kreatur. Tanken med det är dels att bibehålla den öppna landskapsbilden, men också att gynna de specialiserade växter som under lång tid anpassat sig till att betas och regelbundet översvämmas av saltvatten. Förslag till naturreservat Bunkeflo strandängar finns att läsa i sin helhet på Tord Andersson FOTO: STADSBYGGNADSKONTORET 300 arter växer på Bunkeflo strandängar Av de cirka 300 arterna kan nämnas bland annat: bergsgröe bitterkrassling blåhallon bocktörne cikoria dansk iris ekorrkorn glasört hamnsenap löktrav nagelört oxtunga puktörne ryssgubbe råttsvan sköldmöja sparris tiggarranunkel vildmorot ålgräs ängsskallra äppelros FAKTA Namnet Bunkeflo härleds ur Bunke+Flo där Bunke=Kärräng, tuvfigt ställe i ett kärr. Även besläktat med Bynke, skånskt namn på Artemisia (Malört). Flo= kärr, sumpig mark, översvämmat område. Används fortfarande i norra Skåne. Släkt med flod men inte identiskt. Namnet betecknar området väster om byn, kärrängen, som på rekognoseringskartan är märkt som sank mark. 180 arter har setts på Bunkeflo strandängar Nedan några av de totalt cirka 180 arter som setts på standängarna: alfågel blå och brun kärrhök buskskvätta dubbelbecksin gluttsnäppa grönbena havsörn häger knipa kricka mindre sångsvan myrsnäppa pilgrimsfalk prutgås snatterand stenfalk tordmule trana turkduva vitt strandfly ängshök ärtsångare Den danska irisen är fridlyst och skyddas från korna av staket. Blomman är dessutom vald som stadsdelsblomma i Limhamn-Bunkeflo år FOTO: ARVID SVENSSON Rundvandring på Bunkeflo strandängar! Torsdagen den 13 oktober blir det rundvandring med ekolog Tord Andersson på Bunkeflo strandängar. Då får vi veta mer om strandängarnas historia, flora och fauna. Vi träffas kl vid pumpstationen på strandängarna, väster om Bunkeflo idrottsplats, efter Ängsdalsvägens slut. Ta gärna med lite dryck och förtäring för en fika i det gröna. Ett tips är att ta med en kikare! Vandringen avslutas klockan Tänk på att välja väderanpassade kläder och skor/stövlar. Ring eller kom in och anmäl dig före den 13 oktober till Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7, tel Begränsat antal deltagare. Arrangemanget är gratis. Välkommen till en vandring på de natursköna strandängarna! Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/

14 Välkomna till biblioteket! På biblioteken har du tillgång till medier av olika slag, som du antingen kan låna hem eller använda på plats. Här kan du låna böcker, cd-skivor, videofilmer för barn samt cd-rom. Du kan också läsa och låna tidningar och tidskrifter. Här kan du söka information på Internet och på Limhamns- och Bunkeflostrandsbiblioteket kan du boka tid med bibliotekarie för att lära dig sökmetoder och hur man skickar e-post. Barnteater Kungen och drakön med Sagofen Isadora. Bunkeflo 7 oktober kl 9.30 Tygelsjö 18 oktober kl 9.30 och Limhamn 26 oktober kl 9.30 Öppet på biblioteken Limhamnsbiblioteket Linnégatan 41, tel Öppet: Måndag-onsdag Torsdag Fredag Sagostund Torsdagar 9.30 På Limhamnsbiblioteket kan du boka tid för att använda dator för ordbehandling och spara på diskett. Du kan också ta med egen diskett för att få ut ditt material på papper. Boka tid per telefon eller kom bara in och se om det finns ledig tid. Bunkeflostrandsbiblioteket Klagshamnsvägen 46 Gottorpsvägen tel Öppet: Måndag Onsdag Fredag Sagostund Onsdagar 9.30 Tygelsjöbiblioteket Tygelsjö skolväg 11 i Tygelsjö tel Öppet: Tisdag Fredag Vill du bli en säkrare senior? Fallolyckor förorsakar stora samhällskostnader. Räddningsverkets skadestatistik visar att de flesta olyckor inträffar i hemmet eller under fritiden. Äldre människor är klart överrepresenterade bland offren. Med Civilförsvarsförbundets kurs kan seniorer i hela landet lära sig hur de ska skydda sig mot fallolyckor och bränder samt undvika att bli ett brottsoffer. Efter kurserna i våras på Mathildenborg anordnar vi nu ytterligare två utbildningstillfällen. Kursledare Ywonne Falkbjer För dig som bor i Limhamn-Bunkeflo stadsdel och är 60+ ordnar vi nu tillsammans med Civilförsvarsförbundet denna kurs som sker i diskussionsform. På tre timmar lär vi dig hantera vardagens risker helt utan kostnad. Du har två dagar att välja på. Dessutom bjuder vi på en enkel förtäring. Vi hälsar dig välkommen till Mathildenborgs lilla konferensrum, Rudbecksgatan 1, Limhamn. KURSDAGAR Tisdagen den 25 oktober Onsdagen den 2 november Båda dagarna klockan Max 15 deltagare per kurs. Anmälan gör du till Eva Edler-Andersson På bara tre timmar får du lära dig: Hemsäkerhet Så förbättrar du säkerheten i ditt hem Så minskar du risken för olyckor Brandsäkerhet De vanligaste brandorsakerna Så gör du om det börjar brinna Bästa stället att placera brandvarnaren Personlig säkerhet Så undviker du att bli ett brottsoffer Så gör du om du råkat ut för ett brott Visste du att: Varje år söker äldre människor vård till följd av fallolyckor De flesta fallolyckor inträffar i eller nära bostaden Fallolyckor är den enskilt största orsaken till dödsfall i samband med olyckor Varje år omkommer personer i Sverige till följd av fallolyckor. Anhörigcenter öppet för alla anhörigvårdare Västra Innerstadens anhörigcenter på Dammfrigården välkomnar sedan den 1 juni anhörigvårdare från alla stadsdelar i Malmö. Med anhörigvårdare menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller handikapp inte längre klarar av vardagen på egen hand. På anhörigcentrat finns information om sådant som berör anhörigvårdare. Här finns också möjlighet att träffa demenssjuksköterska, hemvårdsinspektör, arbetsterapeut, sjukgymnast och distriktssköterska. Anhörigcentrat på Dammfrigården (Korsörvägen 1) är öppet måndag fredag klockan För mer information, kontakta hemvårdsinspektör Birgitta Mathiasson, tel Är du nyinflyttad i Limhamn-Bunkeflo? Hämta ditt välkomstpaket på Medborgarkontoret eller på biblioteken! Malmö stad ger ut en välkomnande mapp till alla nya Malmöbor. I den finns information om vad Malmö har att erbjuda och ansvarar för. Här finns också erbjudanden och ett antal rabattkuponger till teaterföreställningar, andra kulturevenemang och fritidsaktiviteter i Malmö. Mappen kan du hämta på Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7, eller på stadsdelsbiblioteken. I Limhamn-Bunkeflo har vi samlat en del information på hemsidan till våra nyinflyttade medborgare. Välkommen in och titta! Vi finns på malmo.se/ limhamnbunkeflo 14 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005

15 Framgångsrikt resultat av hälsoprojekt i stadsdelen Sedan juni 2005 är nu det framgångsrika projektet Hälsosamt medarbetarskap avslutat och resultat från utvärderingar samt statistik är sammanfattade. Stadsdelstidningen har under projektets gång informerat om hälsoprofilbedömningen och de olika delrapporterna. Nu är slutrapporten färdig. Projektledare Maria Stiber berättar här om ett urval av de olika utvärderingarna. Maria Stiber har varit projektledare för Hälsosamt medarbetarskap. Projektet visar på mycket framgångsrika resultat. Gruppen Risk för ohälsa har minskat betydligt. Resultat Hälsoenkät 1 jämfört med Hälsoenkät 2 Hälsoenkät 1 genomfördes september oktober Samtliga medarbetare i pilotgruppen fick svara på olika frågor om sin hälsa. cirka 50 % fick rekommendation om att gå vidare med sin hälsa (totalt 78 personer). cirka 60 % av dessa (47 personer) rekommenderades att genomföra en hälsoprofilbedömning cirka 40 % (31 personer) rekommenderades ett samtal med sin arbetsledare eller projektmedarbetare om sin hälsa. Hälsoenkät 2 genomfördes april maj 2005 då åter samtliga i pilotgruppen fick svara på frågor om sin hälsa. cirka 26 % rekommenderades att gå vidare med sin hälsa där cirka 64 % av dessa rekommenderades hälsoprofilbedömning cirka 33 % rekommenderades ett samtal med sin arbetsledare om sin hälsosituation. Detta resultat betyder att antalet medarbetare som bedömdes vara i riskzon för ohälsa och i värsta fall sjukskrivning halverades, vilket är ett mycket glädjande resultat, säger projektledare Maria Stiber på Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning. Frånvaro/närvaro Statistik har tagits fram vad gäller bland annat frånvaro mellan januari maj 2005 jämfört med samma tid Pilotgruppen har jämförts med en kontrollgrupp med motsvarande arbetsuppgifter och storlek. Resultat visar att den sammantagna frånvaron minskade med cirka 42 % i pilotgruppen, cirka 24 % i kontrollgruppen och cirka 24 % i hela Limhamn- Bunkeflo stadsdelsförvaltning. Detta är ett mycket bra resultat, menar Maria Stiber. Just nu pågår diskussioner om hur eventuell fortsättning av projektet kommer att se ut. TEXT: ANITA ANDERSSON, MARIA STIBER FOTO: JENNY LEYMAN Självbetjäning på Försäkringskassan Försäkringskassan i Sverige genomför under hösten en bred kampanj för att få fler föräldrar att använda de självbetjäningstjänster, som finns på försäkringskassans hemsida På hemsidan kan föräldrar göra anmälan, begära ersättning och planera sina uttag med hjälp av e-legitimation. Försäkringskassan i Område Malmö (Malmö stad och Vellinge kommun) distribuerar under hösten foldrar om självbetjäningstjänsterna. Foldrarna delas ut till alla barn i kommunala och fristående förskolor, öppna förskolor och familjedaghem och även till barn som kommer i kontakt med mödra- och barnhälsovård både inom den privata och offentliga sektorn. Foldrar kommer också att finnas på Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7, och på Patientforum, UMAS. Gruppinformation Försäkringskassan Område Malmö (Malmö stad och Vellinge kommun) erbjuder gruppinformation onsdagar klockan från och med den 5 oktober på Försäkringskassan Södervärn, Personalingången, Ahlmansgatan 1. Här ger Försäkringskassan information om grundläggande regler om föräldraförsäkringen, hur man kan planera sin föräldraledighet och tjänster på Internet och via servicetelefon. Uppehåll 15 december 15 januari. Följ med! Vandring på de natursköna strandängarna torsdagen den 13 oktober kl Läs mer på sidan 13! Ukrainska barn firade sommarlov i Limhamn Under fyra veckor i sommar kom ett 20-tal barn till Limhamn och Bergaskolan för att stärka sitt immunförsvar och njuta av livet i Malmö. Barnen har alla på något sätt drabbats av Tjernobylkatastrofen Världens största civila kärnkraftsolycka sätter fortfarande spår i människors liv, generation efter generation. Med stiftelsen The hope of life, Skandinaviska barnmissionen och Malmö pingstförsamling får barn som kommer från Tjernobylområdet möjlighet att vistas i Sverige under fyra veckor. De får för första gången i sina liv bada i havet, äta god mat och till och med gå på hamburgerrestaurang. De har besökt Folkets park, djurparker och fått prova på olika sporter. Barnen gillar att vara i Malmö. Här finns havet och den goda svenska maten som barnen verkligen uppskattar. I Ukraina serveras det mest potatis, soppa och sallad. Många av killarna spelade innebandy, men med deras teknik skulle man kunna tro att de hade tränat mycket hemma. TEXT: ANITA ANDERSSON Samling i musiksalen på Bergaskolan. Här var det samling varje dag för bland annat musik, filmvisning och lek. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/

16 Hälsovecka på Ängshamns förskolor och skola Vi är nu inne i oktober månad. Skolorna är åter igång och stadsdelstidningen har från Ängshamns förskolor och skolor fått hjälp att minnas hur roligt det var i maj där den årliga hälsoveckan anordnades för barn och skolelever. Syftet med hälsoveckan är att fokusera lite extra på att äta hälsosamt och att röra på sig. Men hälsa är inte bara att äta nyttigt och att röra på sig. Det är lika viktigt att ha roligt tillsammans. För att stärka samhörigheten fick barnen under veckan arbeta i tvärgrupper. Varje dag startade med en trevlig sångstund och därefter följde de olika aktiviteterna. Den första dagen kom Friskis& Svettis och gympade med oss. Den medryckande musiken gjorde att ingen kunde vara stilla. Därefter var det extra gott med lunch. Dagen därpå fick skolbarnen bland annat lära sig att dansa jenka, ta pulsen på sig själv, ge varandra massage, ta reda på vad maten innehåller och är enligt kostcirkeln. Förskolebarnen fick hoppa säck, cykla slalom, kasta boll i spann och hade fallskärmsövningar. Nästa dag var det dags för den stora utflykten. I härligt majväder promenerade sjungande skolbarn till Hammars park. Nu grönskar det i dalens famn... hördes vida omkring. I parken lockade naturligtvis den nya temalekplatsen till många fantasilekar. Många av barnen kunde inte motstå frestelsen att ta av sig strumpor och skor för att plaska i den lilla bäcken som rinner genom parken. Matsäcken, som var både nyttig och god, smakade utmärkt efter parkleken. Denna dag hade alla förskolebarnen en härlig dag i Ystads djurpark. Under hälsoveckan på Ängshamns förskolor och skola kom Kämpingegymnasterna och hade en fantastisk uppvisning. Eleverna fick också lära sig en del tips och trix med hoppandet. På torsdagen var det dags för den årliga fotbollsturneringen. Alla skolbarn och en del av förskolebarnen spelade. Resten var hejarklack och viftade glatt med egentillverkade flaggor. Grilla korv och äta ute hör till! Fredag och The grand final. Hopprepsflickorna från Kämpingegymnasterna kom till Bunkeflostrand. Innan de hade sin fantastiska uppvisning lärde de oss olika hopp och trick. Detta inspirerande alla och under hela eftermiddagen hördes ljud av hopprep som slog mot asfalten. Alla var nöjda med den mycket lyckade hälsoveckan. Detta glädjer och inspirerar oss alla att återkomma med en ny hälsovecka till våren, säger Kia Tvingstedt på Ängsdals skola. TEXT: ANITA ANDERSSON, KIA TVINGSTEDT FOTO: KIA TVINGSTEDT Tygelsjödagen lockade både stora små Istrålande solsken firade Tygelsjöborna för första gången sin dag på Granngården i Tygelsjö den 18 juni. För arrangemanget stod byns byalag, Granngården och LRF. Företagarna i byn visade och sålde sina produkter, lantbrukarna hade försäljning av nyskördade primörer och så fanns det förstås kaffeservering. För de små byborna fanns det 16 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005 förutom möjlighet att bekanta sig med kaniner, grisar, höns, får och hundvalpar även halmhoppning, ponnyridning och fiskestånd med godispåsar. Det blev en mycket lyckad dag med många besökare, säger Janne Möller från Tygelsjö byalag. TEXT: ANITA ANDERSSON, JANNE MÖLLER FOTO: JANNE MÖLLER

17 Kvarndala Gård väl värd att bevara Kvarndala gård är en kringbyggd, fyrlängad gård i Västra Klagstorp. Med anor tillbaka till 1600-talet är den en av bygdens äldsta och mest välbevarade gårdar. Den fick bli kvar vid enskiftet 1804 när de flesta av Västra Klagstorps gårdar flyttades ut i anslutning till respektive jordbruksmarker. I Malmös nejder finns flera renoverade gårdar som representerar olika tidsepoker. Kvarndala gård är viktig för att tillsammans med dessa komplettera en helhet. Den representerar det tidiga 1900-talets jordbruk och förmedlar kunskap om traktens historia. Iavsikt att gården ska bevaras och ges en funktion som hembygdsgård, testamenterades Kvarndala gård till föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps historia, som tog över gården Enligt föreningens stadgar tillfaller fastigheten Malmö kommun om föreningen upplöses. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps historia, som bedriver studieverksamhet och dokumentation, har över 750 medlemmar med stora entusiaster i spetsen. Kvarndala gård är idag hemvist för föreningens verksamhet. Gården är i stort behov av underhåll och restaurering. Södra gårdslängan är i sådant skick att det finns risk för ras. Dock har gårdens många kvaliteter väckt stort engagemang. Stöd och hjälp har kommit från privatpersoner, företag, Malmö kommun, Malmö Planterings- och Försköningsförening med flera. Efter samråd med Malmö kulturmiljö upprättades 2002 en vårdplan för Kvarndala gård bestående av en skadeinventering och ett åtgärdsprogram. I december förra året har Malmö Kulturmiljö kompletterat denna med en Kulturhistorisk utredning. I höstas kontaktade föreningens ordförande Bror Olsson Jobbcentrum, som vid första anblicken tyckte att gården såg ganska risig och nedgången ut. Men två timmar senare efter Kvarndala gård föreslås bli en levande hembygdsgård fylld med aktiviteter. Kvarndala gård testamenterades till föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps historia, som tog över gården år inlevelserik redogörelse av Bror, kunde Jobbcentrum känna historiens vingslag över gården och dess intakta miljö. Kvarndala gård har blivit ett spännande och roligt projekt där det skapats arbetstillfällen som är både lärorika och representerar gammal byggteknik. Inför den gångna vintern har Jobbcentrum gjort en del akuta arbeten som till exempel lagat taken provisoriskt för att inte vatten skulle tränga in och spränga sönder murverk. I logen är golvet nylagt och nu renoveras också en av bostadsdelarna som består av ett kök och två rum från tidigt 1900-tal. Jobbcentrum tycker det är speciellt roligt att arbeta med de gamla detaljerna och ser fram mot att få delta i fortsatt renovering. Föreningen har begärt hjälp av kommunen för att få råd och tips om hur man bör gå vidare för att lyckas med sina ambitioner. Sedan hösten 2004 har representanter från föreningens styrelse och tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret, Malmö Kulturmiljö, Stadsfastigheter och Jobbcentrum träffats och diskuterat hur man bäst bevarar gården och vilka funktioner som kan inrymmas. I en lägesbeskrivning presenteras en vision: Kvarndala bevaras som ett lantbrukarhem och särskilt lyfts fram hur gården kunde ha sett ut kring talet, med huvudbostad, tjänstebostäder och delvis bevarade stallbyggnader, allmogeträdgård och med ett fint inre gårdsrum där det stora vårdträdet bidrar till att skapa en mycket inbjudande gårdsmiljö. En helhet skapas med samspel mellan gård, bymiljö, gårdsstruktur och det öppna odlingslandskapet. Markområdena öster och söder om gården kan komma att användas för att demon- strera äldre tiders odlingsteknik och kanske också för betande djur. Kvarndala gård föreslås bli en levande hembygdsgård fylld med aktiviteter. Den blir ett kunskapscentrum där inte bara gårdens intakta miljöer visas upp utan även föreningens intressanta samlingar av föremål och dokument. Ombyggnader med kök och samlingssal skapar möjlighet för möten, föreläsningar och festarrangemang. Passa på att besöka gården på Öppet hus den 30 oktober och 4 december (se sidan 19). Om visionen kommer att kunna förverkligas är ännu ovisst men låt oss hoppas att detta blir ett exempel på att stort engagemang och vilja ger resultat. Vill du veta mer om Jobbcentrums arbete på Kvarndala gård kan du kontakta verksamhetssamordnare Tommy Florin, tel TEXT: TOMMY FLORIN, ISABELLA AHLGREN FOTO: ISABELLA AHLGREN, TOMMY FLORIN FAKTA Jobbcentrum är en av Malmö stads arbetsmarknadspolitiska åtgärder med syfte att bereda praktik eller arbete för personer som av olika anledningar har svårigheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. För att skapa arbetsuppgifter för deltagarna bedriver Jobbcentrum producerande verksamhet inom olika verksamhetsområden. De olika verksamhetsområdena leds av arbetsledare som arbetar för att öka deltagarens möjligheter att nå den öppna arbetsmarknaden. Produkterna och tjänsterna som produceras är till för kommunala och statliga förvaltningar samt ideella föreningar. Deltagaren erbjuds också att få deltaga i mindre utbildningsinsatser med samma syfte. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/

18 Våga bry dig! Våga vara vuxen! Våga vandra! Sillens dag på Soldattorpet Vill du känna dig behövd? Vill du skapa förtroende och trygghet? Vill du vara en förebild? Vill du visa att du bryr dig? Då ska du hänga med oss ut på nattvandring. Som nattvandrare rör vi oss bland våra ungdomar, vi är uppskattade och efterlängtade. Riksnätverket för nattvandrare är en ideell förening för nattvandrargrupper över hela landet. Sverige är uppdelat i sju olika regioner, 260 föreningar och cirka vandrare. I Sverige har nattvandrarna funnits i 25 år. I våra nordiska grannländer Danmark och Norge har rörelsen funnits i 12 respektive 5 år. Alla nattvandrare i Sverige förbinder sig att följa nedanstående etiska regler: Motverka och inte acceptera våld eller förstörelse Drogfria vandringar Ingen polis! Respektera ungdomarna och få respekt tillbaka Vet du att distriktssköterskorna Region Skåne träffas på Limhamn, Odengatan 47. Tidsbeställd mottagning och rådgivning. Dropin-mottagning: kl Telefontid: kl , , Öppet på återvinningscentralen i Bunkeflo Måndagar Tisdagar 9 17 Ons torsdagar Fredagar stängt Lördagar 9 15 Söndagar 31/ Bry oss om ungdomar och vuxna Vara positiva förebilder Alltid ha tid att lyssna, diskutera, medla och ge råd till våra ungdomar Skapa nätverk i samhället för våra ungdomar Samarbeta med kommun och privata bolag. Om det är din son eller dotter som riskerar att råka illa ut av en eller annan anledning, visst skulle det vara skönt att veta att det finns vuxna ute som bryr sig och som kanske kan ta hand om dem, säger Karin Kvist som är ordförande i Nattvandrarna Limhamn och samordnare i Malmöregionen. Vi Nattvandrare har ett enda mycket enkelt mål: Att avskaffa oss själva, att inte behövas längre. Men tyvärr är vägen dit lång, mycket lång. Under tiden arbetar vi för att vara en vuxen förebild för ungdomar samt att motverka våld, droger och främlingsfientlighet. Att nattvandra är helt frivilligt men som nattvandrare sitter du inte hemma passiv du gör en insats för din kommuns/stadsdels ungdomar. Om alla föräldrar till barn i skolår 6 9 vandrade en till två gånger per år, skulle vi kunna vara ute alla fredagar och lördagar året runt. En ganska liten insats om alla ställer upp! Nattvandrarna är med på alla föräldramöten i skolår 6, 7 och 8 på både Berga- och Linnéskolan. Du som läser detta, vill veta mer om att nattvandra och känner att du vill göra en insats kontakta oss gärna! E-post: Tel: E-post: TEXT: KARIN KVIST Loppmarknad Lördagen den 15 oktober blir det loppmarknad på Berga fritidsgård. Inlämning av saker och möbler pågår till den 12 oktober kl på fritidsgården, Grönalundsgatan Gåing-gänget firar 5 år och 100 mil Gåing-gänget på Limhamn firar i år femårsjubileum. Varje onsdag eftermiddag klockan sedan år 2000 har gänget promenerat på Limhamn. De har tillsammans gått hela drygt 100 mil! Starten går från Medborgarkontoret på Apoteksgatan 7. Efter passet samlas alla för en pratstund på Medborgarkontoret med frukt och dricka. Gåing-gänget tar gärna emot fler intresserade. Kom med i vår grupp! Alla är välkomna! Limhamns Museiförening anordnade traditionsenligt Sillens dag söndagen den 28 augusti i Soldattorpets trädgård. Limhamns Rökeri serverade sill i olika former. Publikfavoriten Gunhild Carling blev 2004 och 2005 års musikaliska attraktion på Sillens dag. Gunhild som sjunger och spelar trumpet, trombon och munspel bjöd ännu en gång på en härlig och smittande swingjazz. Bland de medverkande fanns Gammeldanskens Vänner och Skånska Snapssällskapet. Många sillentusiaster kom till Sillens dag denna härliga eftermiddag. TEXT: ANITA ANDERSSON Hoddefest med Limhamns Miljöförening Söndagen den 14 augusti var det som vanligt Hoddefest med Limhamns Miljöföre ning i korsningen Strandgatan/Götgatan. Denna varma sommardag kom många besökare för njuta av rökt sill, makrill och andra läckerheter. Gunnar Sparrholm underhöll och hoddorna var öppna för besökare! En lugn och gemytlig eftermiddag! TEXT OCH FOTO: ANITA ANDERSSON Ställ frågor till politikerna! Stadsdelsfullmäktiges sammanträden inleds alltid med en allmän frågestund där du kan ställa frågor till de förtroendevalda. Kom till nästa sammanträde onsdagen den 28 oktober kl 17 och ställ dina frågor direkt till politikerna! Välkomna! Lokal: Ängslättskolans matsal, Klagshamnsvägen Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005

19 Det händer i Limhamn-Bunkeflo OKTOBER 1/10 Limhamns Konstförening: Johnny Martinsson, skulptur. Utställningen pågår till 20/10. Tegnérgatan 60. 6/10 Limhamns Museiförening: Farfarsfars teknikvärld och barnbarnens. Om 1900-talets teknikutveckling med manliga och kvinnliga aspekter. Bilder. Förre chefen för Tekniska museet i Malmö, radiojournalisten och författaren Per Ragnarsson. Lokal: Mathildenborg, Rudbecksg 1, kl 19. 7/10 Barnteater kl 9.30, Bunkeflostrandsbiblioteket. 10/10 Träffa politiker! Medborgarkontoret kl /10 PRO Limhamn: Medlemsmöte kl 14 på Limhamns Folkets hus med mötesförhandlingar, kaffe och lotterier. Seniorshopen visar höstkollektionen. Dans till Krister och Percy. Bilj på exp den 5/10 kl Limhamns Föreläsningsförening Ellen Lundgren Choklad, choklad, åter choklad! Provsmakning (30 kr). Bergaskolans aula, Grönalundsg 2, kl /10 Rundvandring på Bunkeflo strandängar kl Läs mer på sidan /10 Loppmarknad på Berga fritidsgård, Grönalundsgatan 6. 17/10 Träffa politiker! Medborgarkontoret kl /10 Barnteater kl 9.30 och 10.30, Tygelsjöbiblioteket Limhamns Föreläsningsförening Peter Sivarm Sidenvägen. Bilder. Bergaskolans aula, Grönalundsg 2, kl /10 Limhamns Konstförening: Lars Bertle, måleri. Utställningen pågår till 10/11. Tegnérgatan /10 SPF Djupadal: Månadsmöte på Bellevue Park, Eddag 3, kl Malmö på 40- och 50-talen. Musik, sång och kåseri med Rolf Johnsson. Anmälan tel Träffa politiker! Medborgarkontoret kl /10 Limhamns Föreläsningsförening Bengt Hall. Malmö Regionens kulturhuvudstad. Bergaskolans aula, Grönalundsg 2, kl 19. Vill du bli en säkrare senior? Kurs på Mathildenborg. Läs mer på sidan /10 Barnteater kl 9.30, Limhamnsbiblioteket. Stadsdelsfullmäktige sammanträder kl 17 i matsalen på Ängslättskolan, Klagshamnsvägen 50. Limhamns Miljöförening. Höstmöte kl 19 på Tegnérskolan. Bland annat utdelande av Trädgårdspriset. 27/10 SPF Djupadal: Studiebesök på Skissernas Museum i Lund kl 11. Anmälan tel Limhamns Museiförening: Verkligheten bakom en släktsaga. TV-producenten Marianne Söderberg berättar om den framgångsrika programserien. Bergaskolans aula, Grönalundsg 2, kl /10 Öppet hus på Kvarndala kl 13 16! Se våra samlingar och fotografier, dokument och andra föremål som visar samhällets intressanta industri- och lantbrukshistoria. Kaffeservering, loppmarknad och goda parkeringsmöjligheter. Adressen är Gamla Borrebackevägen 25, Västra Klagstorps kyrkby. 31/10 Träffa politiker! Medborgarkontoret kl 17. NOVEMBER 1/11 Limhamns Föreläsningsförening Eva och Janeric Johansson. Öst möter väst nordiskt kulturcenter i Kina. Bilder. Bergaskolans aula, Grönalundsg 2, kl 19. 2/11 Vill du bli en säkrare senior? Kurs på Mathildenborg. Läs mer på sidan14. 7/11 Träffa politiker! Medborgarkontoret kl 17. 8/11 PRO Limhamn: Medlemsmöte kl 14 på Limhamns Folkets hus med mötesförhandlingar, kaffe och lotterier. Claes Nydahl från Gatukontoret informerar om citytunnelbygget med mera. Limhamnsgänget spelar och sjunger. Bilj på exp den 2/11 kl Limhamns Föreläsningsförening Klas-Göran Karlsson talet: Folkmordens århundrade. Bergaskolans aula, Grönalundsg 2, kl 19. 9/11 SPF Djupadal: Gåsamiddag på Annebergsgården. Anmälan tel Möt arabvärldens kultur med Spiritus Mundi kl Läs mer på sidan 3. 12/11 Limhamns Konstförening: Tommy B Nilsson, måleri. Utställningen pågår till 1/12. Tegnérg /11 Träffa politiker! Medborgarkontoret kl /11 Limhamns Föreläsningsförening Henrik Holmquist. Dag Hammarskjölds betydelse för dagens FN. Bergaskolans aula, Grönalundsg 2, kl /11 SPF Djupadal: Studiebesök i Einar Hansens bibliotek k l 14. Anmälan tel Limhamns Museiförening: Mina skånska möten kulturpersonligheter som berört mig. Estradören och imitatören Olof Buckard påminner om stora personligheter i vårt landskap. Bergaskolans aula, Grönalundsg 2. Kl /11 Limhamns Museiförening: Jul på torpet kl Limhamnsvägen /11 SPF Djupadal: Månadsmöte på Bellevue Park, Eddag 3, kl Thorsten Hallin kåserar om Pål Rackare och länsman Montan. Anmälan tel Träffa politiker! Medborgarkontoret kl 17. Limhamns Föreläsningsförening Theresa Benér. Kultur och konst i London och Paris metropolers kontraster. Bergaskolans aula, Grönalundsg 2, kl /11 Stadsdelsfullmäktige sammanträder kl 17 i Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1. 28/11 Träffa politiker! Medborgarkontoret kl /11 Limhamns Föreläsningsförening Elever från Geijerskolan. Jul i ord och ton. Bergaskolans aula, Grönalundsg 2, kl 19. DECEMBER 3/12 Limhamns Konstförening: Vinstutställning -11/12. Tegnérgatan 60. Julmarknad Ängslätt centrum 4/12 Julöppet på Kvarndala kl 13 16! Försmak av julen. Traditionsenligt bjuder vi på glögg och pepparkakor. Läs mer under Öppet hus 30/10. Gamla Borrebackev 25. 5/12 Träffa politiker! Medborgarkontoret kl /12 SPF Djupadal: Månadsmöte på Bellevue Park, Eddag 3, kl Luciafirande med lucia, tärnor och stjärngossar. Anm tel /12 Träffa politiker! Medborgarkontoret kl /12 PRO Limhamn: Limhamns Folkets hus kl 13. Julfest. Lucia med tärnor och stjärngossar. Dalby Dragspelsklubb svarar för underhållning och dans. Bilj på exp den 7/12 kl /12 Stadsdelsfullmäktige sammanträder i Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1. Hitta rätt i Limhamn-Bunkeflo Apoteket Svanen, Linnég Arbetsförmedling Barnhälsovård Järnvägsgatan Klagshamnsvägen Barnmorskemottagning Sundet, Idrottsgatan Bibliotek Linnégatan Klagshamnsvägen Tygelsjö skolväg BoForum , Budgetrådgivning Distriktssköterskemottagning , Odengatan 47 Folktandvård Linnégatan Klagshamnsvägen Fritidsgårdar Församlingar Limhamn, Linnég Bunkeflo, Klagshamnsv Tygelsjö och Västra Klagstorp Tygelsjö skolväg Förskola, köanmälan Djupadal Geijer Karl Johan/Ön Bunkeflo Tygelsjö/Klagshamn Försäkringskassan Erikslustvägen Gatukontorets kundtjänst Hemsjukvård Hemvårdsinspektör Hyresrådgivning Idrottsanläggningar Individ- och familjeomsorg Getgatan 48 C INM psykiatrisk öppenvård Odengatan Konsumentrådgivning Limhamns museum, Soldattorpet Limhamnsvägen Medborgarkontoret öppet 8 16 Apoteksgatan Pensionärsföreningar - PRO Klagshamn PRO Limhamn PRO Tygelsjö SPF Bunkeflostrand SPF Djupadal SPF Stranden SPF Tyelse Tygelsjö Polis, larm 112 Anmälan, tips och upplysningar Sjukvård, Limhamns Läkargrupp Tärnan, Järnvägsg Måsen, Järnvägsg Hälsohuset, Bunkeflostrand Sibbarps kallbadhus Sjukvårdsupplysningen Skolor och utbildning Skånetrafiken Trafikupplysning Social jour, larm 112 I övriga fall Skatteverket Tekniska hjälpmedel, trygg hetslarm och vårdboende Återvinningscentral Bunkeflo Se även Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/

20 GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och företag i Limhamn-Bunkeflo stadsdel Malmö stad Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning MALMÖ Besöksadress: Apoteksgatan 7 Telefon: Fax: E-post: Besök oss gärna på vår hemsida 20 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2005

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2005. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2005 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2005. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2005 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 1 Mars 2005 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2005 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nyheter och information från Malmö stad Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Trädplan Göteborg välkomnar Park- och naturnämndens beslut att upprätta inriktnings- och planeringsdokumentet Göteborgs grönplan. En strategi

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer