SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010"

Transkript

1 SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND NATIONELLA UPPDRAGET 3 TIDIGARE RAPPORTER 3 SYFTE 3 METOD 3 OMFATTNING 3 BOENDE 4 UPPVÄRMNING AV HUSEN 4 LOGISTIK 4 HANDLA DAGLIGVAROR 4 MATLAGNING 4 HUSHÅLLSSYSSLOR 5 HJÄLPMEDEL 5 INSATSER/HJÄLP UTANFÖR FAMILJEN 5 LÄKEMEDEL 5 SYN 5 HÖRSEL 6 HUSDJUR 6 AKTIVITETER 6 ORSAKER TILL ATT AVSTÅ BESÖK 6 DIREKTA ÅTGÄRDER 7 TIPS OCH GODA RÅD 8 EGNA KONTAKTER MED PROJEKTLEDAREN 9 KOMMENTARER 9 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 11 BILAGA: PROCENTUELL SAMMANSTÄLLNING 12 2

3 SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010 BAKGRUND NATIONELLA UPPDRAGET Regeringen har beslutat att satsa på utveckling inom äldreområdet med bl.a. förebyggande verksamhet / hälsofrämjande besök. Högsby kommun har sökt och fått stimulansmedel för detta ändamål. I denna rapport redovisas resultatet av samtal med kommuninnevånare som fyllt 80 år under 2009/2010 och som bor i ordinärt boende utan insatser från äldreomsorgen. TIDIGARE RAPPORTER Uppsökande verksamhet för äldre personer i Högsby kommun, 2008 Rapport om hemtjänst i Högsby kommun Samtal med 121 brukare/kunder, 2009 Rapport om särskilt boende i Högsby kommun, 2009 SYFTE Syftet med besöket är att kommunen på sikt ska främja hälsa hos de äldre invånarna i kommunen genom uppsökande verksamhet. Besöken innehåller ömsesidigt informationsbyte kring hälsa, säkerhet, trygghet och behov. METOD Målgruppen har erbjudits ett individuellt samtal i sin hemmiljö med ämnen som är intressanta för den äldre. Det har handlat om t.ex. Bostadsförhållande, matvanor, fysisk aktivitet, social kontakt, trygghet och fallförebyggande åtgärder. Besöket har föregåtts av ett personligt brevutskick. Därefter har telefonkontakt tagits inom en vecka för att komma överens om tid för samtalet. Samtalet varade ca 1,5 timmar. OMFATTNING Totalt omfattar undersökningen 92 personer. Av dessa tackade 70 ja till besök, 39 kvinnor och 31 män. 12 kvinnor och 10 män avstod. 3

4 BOENDE Ensamboende 16 kvinnor och 7 män bor i villa 4 kvinnor och 1 man bor i hyreslägenhet. Sammanboende 13 personer bor tillsammans med make/maka äldre än 80 år, 11 bor i villa, 2 i lägenhet 20 personer lever i par/sambo med yngre person, 18 bor i villa och 2 i lägenhet 6 personer bor i annan relation, 5 i villa och 1 i lägenhet 3 personer är särbo, 1 i villa och 2 i lägenhet UPPVÄRMNING AV HUSEN I villorna sker uppvärmning mestadels med ved eller pellets, som kan kombineras med olja eller elektrisk uppvärmning, vilket man påtalar är dyrt idag. Några har satt in berg- eller jordvärme. En del vet fortfarande inte vilken förändring de ska välja när de inte klarar vedeldning längre. LOGISTIK 15 kvinnor och 24 av männen har tillgång till bil och kör själva 7 män och 24 kvinnor är beroende av skjuts när de ska åka någonstans 3 kvinnor uppger att de även åker med kollektiv trafiken. HANDLA DAGLIGVAROR 21 kvinnor och 12 män uppger att de själva klarar av att handla och göra sina inköp 13 kvinnor och 9 män är delvis beroende av annan eller att man som makar hjälps åt med att besöka affären 5 kvinnor och 10 män säger sig vara helt beroende av hjälp för att kunna handla. MATLAGNING 34 kvinnor och 10 män klarar av sin matlagning själva 4 kvinnor och 8 män uppger att de hjälps åt med matlagning eller att man köper hel och halvfabrikat i butiken 1 kvinna och 13 män säger de är helt beroende av hjälp med matlagning. 4

5 HUSHÅLLSSYSSLOR 26 kvinnor och 6 män uppger att de klarar alla sina hushålls sysslor i hemmet själva 12 kvinnor och 16 män har någon som hjälper sig ibland med storstädning, fönsterputsning, gardinbyten mm 1 kvinna och 9 män säger att de är helt beroende av hjälp. De som är par hjälps oftast åt, annars är det mestadels andra familjemedlemmar som hjälper till. HJÄLPMEDEL 1 kvinna och 1 man uppger att de använder käpp utomhus 8 kvinnor och 3 män har rollatorer INSATSER/HJÄLP UTANFÖR FAMILJEN Under samtalet fick jag veta att 1 person har städhjälp från kommunen 1 person har hjälp med personlig omvårdnad 2 personer har trygghetslarm 3 personer har hjälp med gräsklippning och snöskottning från Tegelbruket/Arbetscentrum. LÄKEMEDEL 5 personer uppger att de är helt läkemedelsfria resterande varierar mellan 1 10 olika läkemedel SYN Glasögon används av de flesta av olika anledningar. Man verkar vara införstådd med vad för synfel man har. De som inte är nöjda med glasögonen, har god kontakt med sin optiker och har inte sällan en tid inplanerad för kontroll, när man fortfarande kan korrigera synfelet med glasögon. Andra säger de är på väg att ta kontakt. Flera påtalar även att synen har försämrats och att man därför får avstå mycket av det man gjort förr eftersom synen inte räcker till och inte kan förbättras. 5

6 HÖRSEL Hörapparater har de flesta svårt att vänja sig med. Man försöker helst att vara utan den. HUSDJUR 3 kvinnor har hund och 4 har katt 2 män har både hund och katt 3 män har hund och 6 har katt. AKTIVITETER Många gånger är det hälsan som minimerar aktivitetsnivån. Aktiviteterna är väldigt varierande. För en del är hushållssysslorna fullt tillräcklig motion och vad man orkar med. Flera har sina trädgårdar och diverse växter som behöver skötsel och vård som tar mycket tid och energi. Det sociala livet och samvaron med andra är väldigt individuellt. Några trivs med att få vara för sig själva och är nöjda med umgänget man har med sina anhöriga. De har aldrig varit några föreningsmänniskor medan andra är mycket aktiva, engagerade och deltar aktivt i föreningslivet. Samhället har blivit annorlunda och generationsskiftningar har skett i bostadsområdena. De gamla grannarna har bytts ut mot yngre generationer som man inte lärt känna eller umgås med eller så har husen sålts och blivit mera bostäder där man vistas kortare tider eller för säsongs boende. De yngre arbetar och är inte hemma dagtid. De flesta säger man umgås inte med sina grannar som man gjorde förr. Man hälsar och pratar med varandra över staketet men inte mer. ORSAKER TILL ATT AVSTÅ BESÖK Ingen nytta av det, vet mina rättigheter Har fullt upp med min släkting som vistas tillfälligt på korttids avdelning, jag vet inte vad det blir för honom, var han ska ta vägen, och så håller jag på att sälja en sommarstuga Kan väl vilja ha besök men inte nu, vi är två, vi är pigga och vi hjälps åt. Inga bekymmer, mår bra. Arbetar. Piggare nu än när jag var 50. Inget emot dig. Lycka till i ditt arbete, må så gott. Hej Flyttat från kommunen 6

7 Vistas på äldreboende Inget svar på telefon, ej fått kontakt (2) Hustru svarar han vill nog inte det, får avvakta med det än Vi är två, klarar oss bra, kan höra av oss om vi behöver då Behövs inte nu, har en snäll granne. Snällt och bra att ni bryr er, tack snälla Tycker inte jag behöver men du är välkommen sen Klarar mig själv och kan sköta mig själv än så länge, så det sparar vi till lite längre fram Själv mycket engagerad, reser mycket och har barn och barnbarn som jobbar inom vården och äldrevården Ingen idé, är på väg att flytta från kommunen, söker lägenhet i Mönsterås, pga. att inget finns i kommunen, som affären och skolan läggs ner Hustrun svarar att jag varit hos dem och tycker att det räcker med det som var när jag besökte dem vid det förra tillfället när jag var hos henne 2008 om jag inte har något nytt att informera om (vilket jag inte har) Har pratat med andra, vi tycker ungefär likadant, onödigt, blir inget Jag har varit hos dem för ett par år sedan, fick information då. Vi tycker vi klarar oss och har det bra just nu, vill återkomma när vi inte klarar oss Tycker det går bra än så länge, har telefonnummer om det är något, hör av mig i så fall Inte intresserad i år, är pigg och vital, varit och spelat boule på förmiddagen, kapar ved nu. Så är vi ju två, det spelar också roll, så länge hälsan är med så. Tackar i alla fall för att kommunen tänker på oss. Vi mår och har det bra, det går sin gilla gång och vi har inga frågor Tycker inte nu att det är någonting, tycker det är bra. Vi hör av oss när vi vill något DIREKTA ÅTGÄRDER 1. Kontaktar distrikts/demens sköterska enligt överenskommelse under samtalet (5) 2. Lämnar Varsam katalogen, där man kan köpa egenvårds hjälpmedel och artiklar för egen träning som exempel griptång, strumppådragare (3) 3. Lämnar information och broschyr om Närtrafiken i Högsby (7) 4. Lämnar informationsbroschyren som Hälsocentralen i Högsby ger ut, som visar vilka som arbetar där (4) 5. Lämnar informationsbroschyren från Äldreomsorgen i Högsby, för eventuella framtida behov av exempel trygghetslarm eller andra insatser (7) 6. Lämnar Linnéagårdens broschyr (1) 7. Lämnar listan med namnen på kyrkans besöksgrupp (2) 8. Kontaktar anhörigsamordnaren för att hon ska ta kontakt med besökta innevånare (3) 9. Lämnar broschyr om anhörigstöd (2) 10. Hjälper till med rättelse av faktura efter fel i hantering från kommunen, inkluderar återbesök (1) 11. Återbesök för kontakt med anhörig (1) 12. Återbesök för hjälp med brandvarnare, isättning av batteri och upphängning (1) 13. Kontaktar kommunens rehabiliteringspersonal för behov av hjälpmedel till badkar, ny rollator eller kontroll av redan befintlig (6) 14. Lämnar broschyr och ansökningsblankett till Högsby Bostads AB, när tankar finns att byta bostad (2) 15. Kontaktar arbetscentrum Tegelbruket för hjälp med tvätt (1) 7

8 16. Lämnar ansökan om parkeringstillstånd (1) 17. Lämnar blankett och hjälpt till att fylla i ansökan om färdtjänst (1) 18. Kontaktar kommunens syn och hörselinstruktör för hjälp med telefon och hörapparat (1) 19. Lämnar telefon nummer för kontakt med fotvårds specialist efter telefon förfrågan (1) 20. Hjälper till med telefonnummer till ekonomiavdelning angående kommunens insatskostnader (1) 21. Kollar upp och informerar tillbaka om öppettider på distriktssköterskemottagning (1) 22. Hjälper till med att få telefonnummer till sjuksköterska, för privat kontakt (1) 23. Kollar upp vad spistimer kostar att köpa i förhållande till att få det beviljat via biståndsbeslut och ringer besked tillbaka (1) 24. Kontaktar Hälsocentralens chef för upplevda bemötande problem (1) 25. Erbjuder alla att få ringa om man inte vet vart man vänder sig eller har frågor gällande kommunens insatser 26. Alla får broschyren Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Som MSB (Myndigheten för samhälls skydd och beredskap) ger ut 27. Alla får besökarens visitkort TIPS och GODA RÅD Skaffa halkmatta till badkar och duschutrymme (12) Ta ny läkarkontakt för problem som kan vara läkemedels relaterade, innan man börjar med hälsokost preparat mm (4) Stöta på om remiss till ögonkliniken (1) Prova stavar för att komma igång med promenader och kanske stadigare gång (2) Ta av mattorna för snubbelrisk (2) Skaffa ytterligare brandvarnare, skaffa batteri till de befintliga (3) Skaffa och börja använda cykelhjälm när man cyklar (8) Skaffa dosett som hjälp till läkemedlen (2) Förbättra respektive sätta upp ny ledstång till källare respektive övervåning (2) Samtala med sin distriktssköterska före planerat läkarbesök (1) Kontakta biståndshandläggare pga insatsbehov (2) Införskaffa spistimer (1) Skaffa sladdlös dammsugare (1) Trädgårds service, Rutavdrag Kontakta sin hörcentral för hjälp med hörapparaten Alltid ha ytterdörrarna låsta, även dagtid 8

9 EGNA KONTAKTER MED PROJEKTLEDAREN Besök på kontoret för samtal Personligt samtal, som på den enskildas uppdrag överlämnats till sjuksköterska och biståndshandläggare Telefonsamtal där telefonnummer lämnats till biståndshandläggare angående insatsärenden (3) Telefonsamtal, telefonnummer lämnats när fixarhjälp önskats Telefonsamtal för att få telefon nummer till fotvårdsspecialist Telefonsamtal för hjälp när man inte lyckats ringa till Hälsocentralen i kommunen Telefonsamtal för hjälp vart man vänder sig för hjälpmedelsansökan (2) Telefon samtal vart man vänder sig för ansökan om bostadsanpassning Telefonsamtal för att få telefon nummer för att kunna beställa sjukresa KOMMENTARER Saknar bensinmacken i Fagerhult (2) Bra att foto finns i brevet man vet hur besökaren ser ut Garderat mig med lång stör i garderoben om obehörig kommer in Tankar kommer fram ibland, hur länge vi kan bo kvar, man vet så lite Säger ett par gånger under samtalet att det var ett trevligt besök och hälsar projektledaren välkommen tillbaka Vill kunna köra min bil även i framtiden Känns bra att få prata om sånt man inte alltid kan Är nöjd och trivs med tillvaron Oro över att inte orka med hus och trädgård, vill helst bo kvar Orolig hur det blir när Ruda affären läggs ner (4) Är rädd för ensamheten om jag blir hjälpberoende, vill bo kvar så länge som möjligt Tycker det är svårare att få sjukresa numera, hänvisas till att ta bussen Tycker inte om affärsnedläggningen i Ruda Tycker det är bra att kommunen bryr sig om de äldre Tar en dag i taget, så länge man får vara pigg är det inget att oroa sig för framtiden, då ingen vet hur den blir Känner mig ensam ibland men har vant mig Tycker inte personalen i hemtjänsten ska gå två och två om det inte behövs. Blir att de pratar med varandra och över huvudet på brukaren Jag tycker att man själv ska få avgöra när jag behöver flytta till äldreboende, exempel när man har behov av hjälp flera ggr/dag, ramlar, svimmar ibland och känner sig otrygg i sitt hem Känner oro inför när jag inte kan köra bil själv Tegelbruket klipper för sällan och att de då inte räfsar efter sig Grannhusen står tomma stora delar av året, främst den mörka årstiden som nu snart stundar Trevligt att få gå igenom en del jag tänkt på Ensamhetskänsla och saknar att inte kunna vara i min snickarverkstad Tycker inte man blir bra bemött på Hälsocentralen, ingen bryr sig, svårt att få tider Hälsar projektledaren välkommen tillbaka flera gånger under samtalet för att prata en stund och dricka kaffe Ensamheten måste man lära sig leva med när maken dör Svårt vara i folksamlingar för hörselproblematik 9

10 Vill man ha det fint som alltid, får man hålla på för allting tar längre tid numera Tack för att du kom, bra att få veta lite som man annars inte får veta Jag känner mig ledsen och ensam. Är bara till besvär, vill inte vara till besvär. De har sitt, har alltid bråttom, känner mig så beroende av min son, och de har inte tid Det är inte varje dag det kommer någon. Tiden är bara en väntan, mest på posten och telefonsamtal När brevet kom var det som en skänk från ovan, tänkte att det var maken som sett hur deprimerad jag var idag Det är inte lätt att komma in i gemenskapen som inflyttad äldre Efter att ha fått kontakt med anhörigsamordnaren; Nu har jag något att se fram emot Vad skönt puuh - tänk att du fanns känns som att du förstår hur jag har det Påtalar hemtjänstpersonalens brådska och stress under den korta tiden de är på besök Tackade nej förra gången pga. bristande ork efter att maken nyligen fått en stroke, nu är jag mycket tacksam Tycker inte Tegelbruket stämmer upp till utlovad hjälp, säger de ska komma tillbaka utan att komma. Bättre att inte ge löften som inte kan infrias Lednings problem När jag besökte äldreboendet stod alltid tre personer av personalen och pratade tillsammans, sedan gick de ut för att dricka kaffe och de gamla fick sitta kvar inne Irriterad över och tycker inte läkarna lyssnar på sin patient Bra att få besök från kommunen och att de bryr sig Trivs och vill bo kvar i min lägenhet så länge som möjligt Tegelbruket klipper gräset mycket kort, sedan får det växa, klippt 3 gånger i år. Det är för sällan. Kul med besök, händer inte så ofta och speciellt inte från kommunen Ensamhetskänslan, många tillfällen, främst kvällarna Är orolig för när jag inte kan köra längre och kanske inte är berättigad till färdtjänst Tycker det är tråkigt att äta ensam Ensamhetskänsla svårt att ta sig någonstans när man inte kör själv Vill kunna prata med grannarna Tycker inte om alla tomma hus som finns runt omkring Glad att projektledaren kommit och pratat en stund Vill inte bo kvar hemma om jag blir beroende av hjälp och inte kan ta mig någonstans vill då till Kvillgården När jag inte klarar mig själv vill jag in på ett äldreboende, vill inte bli sittandes själv. Jag vill ha någon att prata med Tack för att du kom, trevligt när någon kommer Önskar trygghetsboende med gemensamhetsutrymme framöver, där man själv kan välja när man vill ha sällskap, bo enskilt och ändå centralt Upplever att man är till besvär när man ringer Hälsocentralen, ifrågasättande om nödvändighet att träffa doktorn. Personalen ska ju vara till för patienterna, jag är tillräckligt gammal för att kunna avgöra det själv och jag känner själv bäst min kropp. Vilka normer har de där? Det är som en spärr innan man kan få en läkartid, mm. Ett helvete att bli gammal, får väl bli hemmet, men vill helst bo kvar Om jag inte kan bo kvar här önskar jag mig en två rums lägenhet i markplan, med gemensamhetsutrymme dit man kan gå och äta om man inte vill laga mat själv. 10

11 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Att främja hälsa för 80-åringar i Högsby kommun innebär att stärka och bevara det som är friskt utan uppifrånperspektiv och pekpinnar. De äldre ska känna sig trygga i sin närmiljö. Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem med höga kostnader och svårt lidande som följd. Antalet fallolyckor är ett växande problem och ska förebyggas. Besöket har mottagits positivt. De äldre känner sig sedda, hörda och upplever att någon bryr sig. Besöket bidrar till ökad trygghet och kan på sikt påverka hälsan i positiv riktning. Genom besöket finns möjlighet för kommunen att upptäcka olika behov innan det är för sent. Det kan exempelvis gälla hjälpmedel, bostadsanpassning, anhörigstöd mm. Man vill bo kvar hemma i sina nuvarande bostäder. Ingen vet dock hur framtiden kommer att bli. De är medvetna och oroliga över svårigheten att få hjälp med resor till/från sjukvårds inrättningar. Det är långt till busshållplatser och inte heller alltid lätt att ta sig in i bussar och tåg. Det har även blivit svårare att få färdtjänst beviljad, vilket försvårar för den sociala kontakten. Man har också uttryckt önskemål att själv kunna få avgöra när det är dags att flytta till ett äldreboende, exempelvis pga. otrygghet. Orsak till oro/otrygghet varierar väldigt från individ till individ. Flera av dem som har uttryckt ensamhets känsla har också sagt att den känsla av saknad som man har kan inte någon annan ersätta, då det är sin partner, make/maka som man oftast levt tillsammans med under många år man främst saknar. I vissa områden tycker man att det är ensamt och mörkt i husen, då de permanent boende har ersatts av inte sällan utländska medborgare som kanske endast vistas på orten ett fåtal veckor under året eller enbart på sommaren. Negativa synpunkter och stora besvikelser har flera som ringer till hälsocentralen framfört. Man känner en spärr och upplever ibland ett mindre trevligt bemötande från den som svarar när man vill beställa tid för att få träffa en/sin doktor. Man tycker att man känner sin kropp bäst själv och är gammal nog att kunna avgöra när det är dags för läkarbesök. Ökade former för samverkan med kommunens anhörigsamordnare behöver utvecklas. 11

12 Bilaga Procentuell sammanställning av undersökningsresultaten, Totalt 70 personer (92 tillfrågade varav 22 har avstått) BOENDE Ensamboende 40 Villa 33 Lägenhet 7 Sammanboende 60 Villa 50 Lägenhet 10 LOGISTIK Tillgång till egen bil 56 Beroende av skjuts 44 INKÖP Klarar själv 47 Delvis beroende, hjälps åt 31 Helt beroende av andras 22 hjälp MATLAGNING Klarar själv 63 Hjälps åt, avd halvfabrikat 17 Beroende av andra 20 (93 procent män) HUSHÅLLSSYSSLOR Klarar själv 46 Hjälp ibland, storstädning 40 Beroende av andra 14 HJÄLPMEDEL Rullator 16 LÄKEMEDEL Inga mediciner mediciner personer har avstått ifrån att deltaga i undersökningen Känner sig pigga, inget behov i dagsläget Andra orsaker, flytt ifrån kommunen, ej svarat, m m

13 Högsby i oktober 2010 Asta M Andersson projektledare Adress: Högsby kommun Högsby Besöksadress: Kommunhuset Kyrkogatan 8, Högsby Telefon: e-post:

Uppsökande verksamhet för äldre personer i Högsby kommun. Årsrapport 2008

Uppsökande verksamhet för äldre personer i Högsby kommun. Årsrapport 2008 Uppsökande verksamhet för äldre personer i Högsby kommun Årsrapport 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 3 Bakgrund 5 Syfte och mål 5 Metod 6 Resultat 7 Projektets fortsättning 12 2

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Förebyggande Hembesök I Lunds kommun

Förebyggande Hembesök I Lunds kommun Förebyggande Hembesök I Lunds kommun Årsrapport 2014 Personer födda 1934 Elisabeth Bennet Bakgrund Det förebyggande hembesöket har varit en permanent verksamhet i Lunds kommun sedan 2011. Syftet med hembesöken

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strömsborg Strömsborg Strömsborgs vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har ett

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor

Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor Fall och fallskador kan förebyggas Risken att ramla och drabbas av skador ökar med stigande ålder. Det finns en hel del du kan göra själv eller tillsammans

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Björktrasten Björktrasten Björktrastens vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Vad är ett gott liv var dag?

Vad är ett gott liv var dag? Vad är ett gott liv var dag? Anteckningar från dialogcafé om framtidens omsorg. Tema: äldreomsorg. 2014-12-02 Skogslid, Gamla kyrkvägen 6, Fristad Närvarande Politiker: Malin Carlsson (S) ordförande Stadsdelsnämnden

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strandvägen Strandvägen Vårdboende Strandvägen erbjuder tillfälligt boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

HEMTJÄNST i Årjängs kommun

HEMTJÄNST i Årjängs kommun Rev 140116 HEMTJÄNST i Årjängs kommun Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen... 3 Ingår i städning... 4 Ingår ej i städning... 4 För att vi skall kunna städa behövs... 5 Ingår

Läs mer

Avlösning á la Avesta

Avlösning á la Avesta Avlösning á la Avesta I Avesta har man hittat modellen för en framgångsrik avlösning. Handplockad personal och ett starkt stöd i kommunen är en del. Att alltid ha samma personer som avlöser är en annan.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a)

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) BERÄTTELSESERIE Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) Hemtjänst - samverkan Senior alert Vid vårdplaneringen på sjukhuset, där även Lars son Anders deltar, kommer Lars överens med kommunens biståndshandläggare

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i oktober 2008 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fritt val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer