SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010"

Transkript

1 SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND NATIONELLA UPPDRAGET 3 TIDIGARE RAPPORTER 3 SYFTE 3 METOD 3 OMFATTNING 3 BOENDE 4 UPPVÄRMNING AV HUSEN 4 LOGISTIK 4 HANDLA DAGLIGVAROR 4 MATLAGNING 4 HUSHÅLLSSYSSLOR 5 HJÄLPMEDEL 5 INSATSER/HJÄLP UTANFÖR FAMILJEN 5 LÄKEMEDEL 5 SYN 5 HÖRSEL 6 HUSDJUR 6 AKTIVITETER 6 ORSAKER TILL ATT AVSTÅ BESÖK 6 DIREKTA ÅTGÄRDER 7 TIPS OCH GODA RÅD 8 EGNA KONTAKTER MED PROJEKTLEDAREN 9 KOMMENTARER 9 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 11 BILAGA: PROCENTUELL SAMMANSTÄLLNING 12 2

3 SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010 BAKGRUND NATIONELLA UPPDRAGET Regeringen har beslutat att satsa på utveckling inom äldreområdet med bl.a. förebyggande verksamhet / hälsofrämjande besök. Högsby kommun har sökt och fått stimulansmedel för detta ändamål. I denna rapport redovisas resultatet av samtal med kommuninnevånare som fyllt 80 år under 2009/2010 och som bor i ordinärt boende utan insatser från äldreomsorgen. TIDIGARE RAPPORTER Uppsökande verksamhet för äldre personer i Högsby kommun, 2008 Rapport om hemtjänst i Högsby kommun Samtal med 121 brukare/kunder, 2009 Rapport om särskilt boende i Högsby kommun, 2009 SYFTE Syftet med besöket är att kommunen på sikt ska främja hälsa hos de äldre invånarna i kommunen genom uppsökande verksamhet. Besöken innehåller ömsesidigt informationsbyte kring hälsa, säkerhet, trygghet och behov. METOD Målgruppen har erbjudits ett individuellt samtal i sin hemmiljö med ämnen som är intressanta för den äldre. Det har handlat om t.ex. Bostadsförhållande, matvanor, fysisk aktivitet, social kontakt, trygghet och fallförebyggande åtgärder. Besöket har föregåtts av ett personligt brevutskick. Därefter har telefonkontakt tagits inom en vecka för att komma överens om tid för samtalet. Samtalet varade ca 1,5 timmar. OMFATTNING Totalt omfattar undersökningen 92 personer. Av dessa tackade 70 ja till besök, 39 kvinnor och 31 män. 12 kvinnor och 10 män avstod. 3

4 BOENDE Ensamboende 16 kvinnor och 7 män bor i villa 4 kvinnor och 1 man bor i hyreslägenhet. Sammanboende 13 personer bor tillsammans med make/maka äldre än 80 år, 11 bor i villa, 2 i lägenhet 20 personer lever i par/sambo med yngre person, 18 bor i villa och 2 i lägenhet 6 personer bor i annan relation, 5 i villa och 1 i lägenhet 3 personer är särbo, 1 i villa och 2 i lägenhet UPPVÄRMNING AV HUSEN I villorna sker uppvärmning mestadels med ved eller pellets, som kan kombineras med olja eller elektrisk uppvärmning, vilket man påtalar är dyrt idag. Några har satt in berg- eller jordvärme. En del vet fortfarande inte vilken förändring de ska välja när de inte klarar vedeldning längre. LOGISTIK 15 kvinnor och 24 av männen har tillgång till bil och kör själva 7 män och 24 kvinnor är beroende av skjuts när de ska åka någonstans 3 kvinnor uppger att de även åker med kollektiv trafiken. HANDLA DAGLIGVAROR 21 kvinnor och 12 män uppger att de själva klarar av att handla och göra sina inköp 13 kvinnor och 9 män är delvis beroende av annan eller att man som makar hjälps åt med att besöka affären 5 kvinnor och 10 män säger sig vara helt beroende av hjälp för att kunna handla. MATLAGNING 34 kvinnor och 10 män klarar av sin matlagning själva 4 kvinnor och 8 män uppger att de hjälps åt med matlagning eller att man köper hel och halvfabrikat i butiken 1 kvinna och 13 män säger de är helt beroende av hjälp med matlagning. 4

5 HUSHÅLLSSYSSLOR 26 kvinnor och 6 män uppger att de klarar alla sina hushålls sysslor i hemmet själva 12 kvinnor och 16 män har någon som hjälper sig ibland med storstädning, fönsterputsning, gardinbyten mm 1 kvinna och 9 män säger att de är helt beroende av hjälp. De som är par hjälps oftast åt, annars är det mestadels andra familjemedlemmar som hjälper till. HJÄLPMEDEL 1 kvinna och 1 man uppger att de använder käpp utomhus 8 kvinnor och 3 män har rollatorer INSATSER/HJÄLP UTANFÖR FAMILJEN Under samtalet fick jag veta att 1 person har städhjälp från kommunen 1 person har hjälp med personlig omvårdnad 2 personer har trygghetslarm 3 personer har hjälp med gräsklippning och snöskottning från Tegelbruket/Arbetscentrum. LÄKEMEDEL 5 personer uppger att de är helt läkemedelsfria resterande varierar mellan 1 10 olika läkemedel SYN Glasögon används av de flesta av olika anledningar. Man verkar vara införstådd med vad för synfel man har. De som inte är nöjda med glasögonen, har god kontakt med sin optiker och har inte sällan en tid inplanerad för kontroll, när man fortfarande kan korrigera synfelet med glasögon. Andra säger de är på väg att ta kontakt. Flera påtalar även att synen har försämrats och att man därför får avstå mycket av det man gjort förr eftersom synen inte räcker till och inte kan förbättras. 5

6 HÖRSEL Hörapparater har de flesta svårt att vänja sig med. Man försöker helst att vara utan den. HUSDJUR 3 kvinnor har hund och 4 har katt 2 män har både hund och katt 3 män har hund och 6 har katt. AKTIVITETER Många gånger är det hälsan som minimerar aktivitetsnivån. Aktiviteterna är väldigt varierande. För en del är hushållssysslorna fullt tillräcklig motion och vad man orkar med. Flera har sina trädgårdar och diverse växter som behöver skötsel och vård som tar mycket tid och energi. Det sociala livet och samvaron med andra är väldigt individuellt. Några trivs med att få vara för sig själva och är nöjda med umgänget man har med sina anhöriga. De har aldrig varit några föreningsmänniskor medan andra är mycket aktiva, engagerade och deltar aktivt i föreningslivet. Samhället har blivit annorlunda och generationsskiftningar har skett i bostadsområdena. De gamla grannarna har bytts ut mot yngre generationer som man inte lärt känna eller umgås med eller så har husen sålts och blivit mera bostäder där man vistas kortare tider eller för säsongs boende. De yngre arbetar och är inte hemma dagtid. De flesta säger man umgås inte med sina grannar som man gjorde förr. Man hälsar och pratar med varandra över staketet men inte mer. ORSAKER TILL ATT AVSTÅ BESÖK Ingen nytta av det, vet mina rättigheter Har fullt upp med min släkting som vistas tillfälligt på korttids avdelning, jag vet inte vad det blir för honom, var han ska ta vägen, och så håller jag på att sälja en sommarstuga Kan väl vilja ha besök men inte nu, vi är två, vi är pigga och vi hjälps åt. Inga bekymmer, mår bra. Arbetar. Piggare nu än när jag var 50. Inget emot dig. Lycka till i ditt arbete, må så gott. Hej Flyttat från kommunen 6

7 Vistas på äldreboende Inget svar på telefon, ej fått kontakt (2) Hustru svarar han vill nog inte det, får avvakta med det än Vi är två, klarar oss bra, kan höra av oss om vi behöver då Behövs inte nu, har en snäll granne. Snällt och bra att ni bryr er, tack snälla Tycker inte jag behöver men du är välkommen sen Klarar mig själv och kan sköta mig själv än så länge, så det sparar vi till lite längre fram Själv mycket engagerad, reser mycket och har barn och barnbarn som jobbar inom vården och äldrevården Ingen idé, är på väg att flytta från kommunen, söker lägenhet i Mönsterås, pga. att inget finns i kommunen, som affären och skolan läggs ner Hustrun svarar att jag varit hos dem och tycker att det räcker med det som var när jag besökte dem vid det förra tillfället när jag var hos henne 2008 om jag inte har något nytt att informera om (vilket jag inte har) Har pratat med andra, vi tycker ungefär likadant, onödigt, blir inget Jag har varit hos dem för ett par år sedan, fick information då. Vi tycker vi klarar oss och har det bra just nu, vill återkomma när vi inte klarar oss Tycker det går bra än så länge, har telefonnummer om det är något, hör av mig i så fall Inte intresserad i år, är pigg och vital, varit och spelat boule på förmiddagen, kapar ved nu. Så är vi ju två, det spelar också roll, så länge hälsan är med så. Tackar i alla fall för att kommunen tänker på oss. Vi mår och har det bra, det går sin gilla gång och vi har inga frågor Tycker inte nu att det är någonting, tycker det är bra. Vi hör av oss när vi vill något DIREKTA ÅTGÄRDER 1. Kontaktar distrikts/demens sköterska enligt överenskommelse under samtalet (5) 2. Lämnar Varsam katalogen, där man kan köpa egenvårds hjälpmedel och artiklar för egen träning som exempel griptång, strumppådragare (3) 3. Lämnar information och broschyr om Närtrafiken i Högsby (7) 4. Lämnar informationsbroschyren som Hälsocentralen i Högsby ger ut, som visar vilka som arbetar där (4) 5. Lämnar informationsbroschyren från Äldreomsorgen i Högsby, för eventuella framtida behov av exempel trygghetslarm eller andra insatser (7) 6. Lämnar Linnéagårdens broschyr (1) 7. Lämnar listan med namnen på kyrkans besöksgrupp (2) 8. Kontaktar anhörigsamordnaren för att hon ska ta kontakt med besökta innevånare (3) 9. Lämnar broschyr om anhörigstöd (2) 10. Hjälper till med rättelse av faktura efter fel i hantering från kommunen, inkluderar återbesök (1) 11. Återbesök för kontakt med anhörig (1) 12. Återbesök för hjälp med brandvarnare, isättning av batteri och upphängning (1) 13. Kontaktar kommunens rehabiliteringspersonal för behov av hjälpmedel till badkar, ny rollator eller kontroll av redan befintlig (6) 14. Lämnar broschyr och ansökningsblankett till Högsby Bostads AB, när tankar finns att byta bostad (2) 15. Kontaktar arbetscentrum Tegelbruket för hjälp med tvätt (1) 7

8 16. Lämnar ansökan om parkeringstillstånd (1) 17. Lämnar blankett och hjälpt till att fylla i ansökan om färdtjänst (1) 18. Kontaktar kommunens syn och hörselinstruktör för hjälp med telefon och hörapparat (1) 19. Lämnar telefon nummer för kontakt med fotvårds specialist efter telefon förfrågan (1) 20. Hjälper till med telefonnummer till ekonomiavdelning angående kommunens insatskostnader (1) 21. Kollar upp och informerar tillbaka om öppettider på distriktssköterskemottagning (1) 22. Hjälper till med att få telefonnummer till sjuksköterska, för privat kontakt (1) 23. Kollar upp vad spistimer kostar att köpa i förhållande till att få det beviljat via biståndsbeslut och ringer besked tillbaka (1) 24. Kontaktar Hälsocentralens chef för upplevda bemötande problem (1) 25. Erbjuder alla att få ringa om man inte vet vart man vänder sig eller har frågor gällande kommunens insatser 26. Alla får broschyren Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Som MSB (Myndigheten för samhälls skydd och beredskap) ger ut 27. Alla får besökarens visitkort TIPS och GODA RÅD Skaffa halkmatta till badkar och duschutrymme (12) Ta ny läkarkontakt för problem som kan vara läkemedels relaterade, innan man börjar med hälsokost preparat mm (4) Stöta på om remiss till ögonkliniken (1) Prova stavar för att komma igång med promenader och kanske stadigare gång (2) Ta av mattorna för snubbelrisk (2) Skaffa ytterligare brandvarnare, skaffa batteri till de befintliga (3) Skaffa och börja använda cykelhjälm när man cyklar (8) Skaffa dosett som hjälp till läkemedlen (2) Förbättra respektive sätta upp ny ledstång till källare respektive övervåning (2) Samtala med sin distriktssköterska före planerat läkarbesök (1) Kontakta biståndshandläggare pga insatsbehov (2) Införskaffa spistimer (1) Skaffa sladdlös dammsugare (1) Trädgårds service, Rutavdrag Kontakta sin hörcentral för hjälp med hörapparaten Alltid ha ytterdörrarna låsta, även dagtid 8

9 EGNA KONTAKTER MED PROJEKTLEDAREN Besök på kontoret för samtal Personligt samtal, som på den enskildas uppdrag överlämnats till sjuksköterska och biståndshandläggare Telefonsamtal där telefonnummer lämnats till biståndshandläggare angående insatsärenden (3) Telefonsamtal, telefonnummer lämnats när fixarhjälp önskats Telefonsamtal för att få telefon nummer till fotvårdsspecialist Telefonsamtal för hjälp när man inte lyckats ringa till Hälsocentralen i kommunen Telefonsamtal för hjälp vart man vänder sig för hjälpmedelsansökan (2) Telefon samtal vart man vänder sig för ansökan om bostadsanpassning Telefonsamtal för att få telefon nummer för att kunna beställa sjukresa KOMMENTARER Saknar bensinmacken i Fagerhult (2) Bra att foto finns i brevet man vet hur besökaren ser ut Garderat mig med lång stör i garderoben om obehörig kommer in Tankar kommer fram ibland, hur länge vi kan bo kvar, man vet så lite Säger ett par gånger under samtalet att det var ett trevligt besök och hälsar projektledaren välkommen tillbaka Vill kunna köra min bil även i framtiden Känns bra att få prata om sånt man inte alltid kan Är nöjd och trivs med tillvaron Oro över att inte orka med hus och trädgård, vill helst bo kvar Orolig hur det blir när Ruda affären läggs ner (4) Är rädd för ensamheten om jag blir hjälpberoende, vill bo kvar så länge som möjligt Tycker det är svårare att få sjukresa numera, hänvisas till att ta bussen Tycker inte om affärsnedläggningen i Ruda Tycker det är bra att kommunen bryr sig om de äldre Tar en dag i taget, så länge man får vara pigg är det inget att oroa sig för framtiden, då ingen vet hur den blir Känner mig ensam ibland men har vant mig Tycker inte personalen i hemtjänsten ska gå två och två om det inte behövs. Blir att de pratar med varandra och över huvudet på brukaren Jag tycker att man själv ska få avgöra när jag behöver flytta till äldreboende, exempel när man har behov av hjälp flera ggr/dag, ramlar, svimmar ibland och känner sig otrygg i sitt hem Känner oro inför när jag inte kan köra bil själv Tegelbruket klipper för sällan och att de då inte räfsar efter sig Grannhusen står tomma stora delar av året, främst den mörka årstiden som nu snart stundar Trevligt att få gå igenom en del jag tänkt på Ensamhetskänsla och saknar att inte kunna vara i min snickarverkstad Tycker inte man blir bra bemött på Hälsocentralen, ingen bryr sig, svårt att få tider Hälsar projektledaren välkommen tillbaka flera gånger under samtalet för att prata en stund och dricka kaffe Ensamheten måste man lära sig leva med när maken dör Svårt vara i folksamlingar för hörselproblematik 9

10 Vill man ha det fint som alltid, får man hålla på för allting tar längre tid numera Tack för att du kom, bra att få veta lite som man annars inte får veta Jag känner mig ledsen och ensam. Är bara till besvär, vill inte vara till besvär. De har sitt, har alltid bråttom, känner mig så beroende av min son, och de har inte tid Det är inte varje dag det kommer någon. Tiden är bara en väntan, mest på posten och telefonsamtal När brevet kom var det som en skänk från ovan, tänkte att det var maken som sett hur deprimerad jag var idag Det är inte lätt att komma in i gemenskapen som inflyttad äldre Efter att ha fått kontakt med anhörigsamordnaren; Nu har jag något att se fram emot Vad skönt puuh - tänk att du fanns känns som att du förstår hur jag har det Påtalar hemtjänstpersonalens brådska och stress under den korta tiden de är på besök Tackade nej förra gången pga. bristande ork efter att maken nyligen fått en stroke, nu är jag mycket tacksam Tycker inte Tegelbruket stämmer upp till utlovad hjälp, säger de ska komma tillbaka utan att komma. Bättre att inte ge löften som inte kan infrias Lednings problem När jag besökte äldreboendet stod alltid tre personer av personalen och pratade tillsammans, sedan gick de ut för att dricka kaffe och de gamla fick sitta kvar inne Irriterad över och tycker inte läkarna lyssnar på sin patient Bra att få besök från kommunen och att de bryr sig Trivs och vill bo kvar i min lägenhet så länge som möjligt Tegelbruket klipper gräset mycket kort, sedan får det växa, klippt 3 gånger i år. Det är för sällan. Kul med besök, händer inte så ofta och speciellt inte från kommunen Ensamhetskänslan, många tillfällen, främst kvällarna Är orolig för när jag inte kan köra längre och kanske inte är berättigad till färdtjänst Tycker det är tråkigt att äta ensam Ensamhetskänsla svårt att ta sig någonstans när man inte kör själv Vill kunna prata med grannarna Tycker inte om alla tomma hus som finns runt omkring Glad att projektledaren kommit och pratat en stund Vill inte bo kvar hemma om jag blir beroende av hjälp och inte kan ta mig någonstans vill då till Kvillgården När jag inte klarar mig själv vill jag in på ett äldreboende, vill inte bli sittandes själv. Jag vill ha någon att prata med Tack för att du kom, trevligt när någon kommer Önskar trygghetsboende med gemensamhetsutrymme framöver, där man själv kan välja när man vill ha sällskap, bo enskilt och ändå centralt Upplever att man är till besvär när man ringer Hälsocentralen, ifrågasättande om nödvändighet att träffa doktorn. Personalen ska ju vara till för patienterna, jag är tillräckligt gammal för att kunna avgöra det själv och jag känner själv bäst min kropp. Vilka normer har de där? Det är som en spärr innan man kan få en läkartid, mm. Ett helvete att bli gammal, får väl bli hemmet, men vill helst bo kvar Om jag inte kan bo kvar här önskar jag mig en två rums lägenhet i markplan, med gemensamhetsutrymme dit man kan gå och äta om man inte vill laga mat själv. 10

11 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Att främja hälsa för 80-åringar i Högsby kommun innebär att stärka och bevara det som är friskt utan uppifrånperspektiv och pekpinnar. De äldre ska känna sig trygga i sin närmiljö. Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem med höga kostnader och svårt lidande som följd. Antalet fallolyckor är ett växande problem och ska förebyggas. Besöket har mottagits positivt. De äldre känner sig sedda, hörda och upplever att någon bryr sig. Besöket bidrar till ökad trygghet och kan på sikt påverka hälsan i positiv riktning. Genom besöket finns möjlighet för kommunen att upptäcka olika behov innan det är för sent. Det kan exempelvis gälla hjälpmedel, bostadsanpassning, anhörigstöd mm. Man vill bo kvar hemma i sina nuvarande bostäder. Ingen vet dock hur framtiden kommer att bli. De är medvetna och oroliga över svårigheten att få hjälp med resor till/från sjukvårds inrättningar. Det är långt till busshållplatser och inte heller alltid lätt att ta sig in i bussar och tåg. Det har även blivit svårare att få färdtjänst beviljad, vilket försvårar för den sociala kontakten. Man har också uttryckt önskemål att själv kunna få avgöra när det är dags att flytta till ett äldreboende, exempelvis pga. otrygghet. Orsak till oro/otrygghet varierar väldigt från individ till individ. Flera av dem som har uttryckt ensamhets känsla har också sagt att den känsla av saknad som man har kan inte någon annan ersätta, då det är sin partner, make/maka som man oftast levt tillsammans med under många år man främst saknar. I vissa områden tycker man att det är ensamt och mörkt i husen, då de permanent boende har ersatts av inte sällan utländska medborgare som kanske endast vistas på orten ett fåtal veckor under året eller enbart på sommaren. Negativa synpunkter och stora besvikelser har flera som ringer till hälsocentralen framfört. Man känner en spärr och upplever ibland ett mindre trevligt bemötande från den som svarar när man vill beställa tid för att få träffa en/sin doktor. Man tycker att man känner sin kropp bäst själv och är gammal nog att kunna avgöra när det är dags för läkarbesök. Ökade former för samverkan med kommunens anhörigsamordnare behöver utvecklas. 11

12 Bilaga Procentuell sammanställning av undersökningsresultaten, Totalt 70 personer (92 tillfrågade varav 22 har avstått) BOENDE Ensamboende 40 Villa 33 Lägenhet 7 Sammanboende 60 Villa 50 Lägenhet 10 LOGISTIK Tillgång till egen bil 56 Beroende av skjuts 44 INKÖP Klarar själv 47 Delvis beroende, hjälps åt 31 Helt beroende av andras 22 hjälp MATLAGNING Klarar själv 63 Hjälps åt, avd halvfabrikat 17 Beroende av andra 20 (93 procent män) HUSHÅLLSSYSSLOR Klarar själv 46 Hjälp ibland, storstädning 40 Beroende av andra 14 HJÄLPMEDEL Rullator 16 LÄKEMEDEL Inga mediciner mediciner personer har avstått ifrån att deltaga i undersökningen Känner sig pigga, inget behov i dagsläget Andra orsaker, flytt ifrån kommunen, ej svarat, m m

13 Högsby i oktober 2010 Asta M Andersson projektledare Adress: Högsby kommun Högsby Besöksadress: Kommunhuset Kyrkogatan 8, Högsby Telefon: e-post:

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Slutrapport Elisabeth Bennet, Arbetsterapeut Cecilia Larsson Glowacki, Biståndshandläggare

Läs mer

RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder Innehållsförteckning 1. Nationella uppdraget sid 3 2. Syfte och mål med utredningen sid 3 3. Metod sid 3 4. Redogörelse för svarsfrekvensen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök

Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök Omvårdnadsförvaltningen 2011-01-24 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-02-11 Slutrapport VillGott Förebyggande hembesök Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Sätt på kaffet! så tar jag med fikabröd. Rapport Tomelilla december 2008 Christel Nilsson Tel: 0417 181 28 Mobil 0709-958 128 HUchristel.nilsson@tomelillaU

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Förord Kommunförbundet i Norrbotten fick februari 2013 uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten att "kartlägga behov av och tillgång

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Uppsökande hembesök Hos personer 80 år och äldre Slutrapport

Uppsökande hembesök Hos personer 80 år och äldre Slutrapport SLUTRAPPORT 2010-08-31 Uppsökande hembesök Hos personer 80 år och äldre Slutrapport Marita Nilsson September 2010 2(23) Uppsökande hembesök hos personer 80 år och äldre 3 Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen Medverkande Annika Larsson Ann-Britt Lundin Eva Johansson Erja Mattson

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Digital fotoram som minnesstöd Visningsmiljö med hjälpmedel för äldre personer Nina Larsson Rapport 2012:03 December 2012 FOU nu FOU

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer