SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010"

Transkript

1 SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND NATIONELLA UPPDRAGET 3 TIDIGARE RAPPORTER 3 SYFTE 3 METOD 3 OMFATTNING 3 BOENDE 4 UPPVÄRMNING AV HUSEN 4 LOGISTIK 4 HANDLA DAGLIGVAROR 4 MATLAGNING 4 HUSHÅLLSSYSSLOR 5 HJÄLPMEDEL 5 INSATSER/HJÄLP UTANFÖR FAMILJEN 5 LÄKEMEDEL 5 SYN 5 HÖRSEL 6 HUSDJUR 6 AKTIVITETER 6 ORSAKER TILL ATT AVSTÅ BESÖK 6 DIREKTA ÅTGÄRDER 7 TIPS OCH GODA RÅD 8 EGNA KONTAKTER MED PROJEKTLEDAREN 9 KOMMENTARER 9 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 11 BILAGA: PROCENTUELL SAMMANSTÄLLNING 12 2

3 SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010 BAKGRUND NATIONELLA UPPDRAGET Regeringen har beslutat att satsa på utveckling inom äldreområdet med bl.a. förebyggande verksamhet / hälsofrämjande besök. Högsby kommun har sökt och fått stimulansmedel för detta ändamål. I denna rapport redovisas resultatet av samtal med kommuninnevånare som fyllt 80 år under 2009/2010 och som bor i ordinärt boende utan insatser från äldreomsorgen. TIDIGARE RAPPORTER Uppsökande verksamhet för äldre personer i Högsby kommun, 2008 Rapport om hemtjänst i Högsby kommun Samtal med 121 brukare/kunder, 2009 Rapport om särskilt boende i Högsby kommun, 2009 SYFTE Syftet med besöket är att kommunen på sikt ska främja hälsa hos de äldre invånarna i kommunen genom uppsökande verksamhet. Besöken innehåller ömsesidigt informationsbyte kring hälsa, säkerhet, trygghet och behov. METOD Målgruppen har erbjudits ett individuellt samtal i sin hemmiljö med ämnen som är intressanta för den äldre. Det har handlat om t.ex. Bostadsförhållande, matvanor, fysisk aktivitet, social kontakt, trygghet och fallförebyggande åtgärder. Besöket har föregåtts av ett personligt brevutskick. Därefter har telefonkontakt tagits inom en vecka för att komma överens om tid för samtalet. Samtalet varade ca 1,5 timmar. OMFATTNING Totalt omfattar undersökningen 92 personer. Av dessa tackade 70 ja till besök, 39 kvinnor och 31 män. 12 kvinnor och 10 män avstod. 3

4 BOENDE Ensamboende 16 kvinnor och 7 män bor i villa 4 kvinnor och 1 man bor i hyreslägenhet. Sammanboende 13 personer bor tillsammans med make/maka äldre än 80 år, 11 bor i villa, 2 i lägenhet 20 personer lever i par/sambo med yngre person, 18 bor i villa och 2 i lägenhet 6 personer bor i annan relation, 5 i villa och 1 i lägenhet 3 personer är särbo, 1 i villa och 2 i lägenhet UPPVÄRMNING AV HUSEN I villorna sker uppvärmning mestadels med ved eller pellets, som kan kombineras med olja eller elektrisk uppvärmning, vilket man påtalar är dyrt idag. Några har satt in berg- eller jordvärme. En del vet fortfarande inte vilken förändring de ska välja när de inte klarar vedeldning längre. LOGISTIK 15 kvinnor och 24 av männen har tillgång till bil och kör själva 7 män och 24 kvinnor är beroende av skjuts när de ska åka någonstans 3 kvinnor uppger att de även åker med kollektiv trafiken. HANDLA DAGLIGVAROR 21 kvinnor och 12 män uppger att de själva klarar av att handla och göra sina inköp 13 kvinnor och 9 män är delvis beroende av annan eller att man som makar hjälps åt med att besöka affären 5 kvinnor och 10 män säger sig vara helt beroende av hjälp för att kunna handla. MATLAGNING 34 kvinnor och 10 män klarar av sin matlagning själva 4 kvinnor och 8 män uppger att de hjälps åt med matlagning eller att man köper hel och halvfabrikat i butiken 1 kvinna och 13 män säger de är helt beroende av hjälp med matlagning. 4

5 HUSHÅLLSSYSSLOR 26 kvinnor och 6 män uppger att de klarar alla sina hushålls sysslor i hemmet själva 12 kvinnor och 16 män har någon som hjälper sig ibland med storstädning, fönsterputsning, gardinbyten mm 1 kvinna och 9 män säger att de är helt beroende av hjälp. De som är par hjälps oftast åt, annars är det mestadels andra familjemedlemmar som hjälper till. HJÄLPMEDEL 1 kvinna och 1 man uppger att de använder käpp utomhus 8 kvinnor och 3 män har rollatorer INSATSER/HJÄLP UTANFÖR FAMILJEN Under samtalet fick jag veta att 1 person har städhjälp från kommunen 1 person har hjälp med personlig omvårdnad 2 personer har trygghetslarm 3 personer har hjälp med gräsklippning och snöskottning från Tegelbruket/Arbetscentrum. LÄKEMEDEL 5 personer uppger att de är helt läkemedelsfria resterande varierar mellan 1 10 olika läkemedel SYN Glasögon används av de flesta av olika anledningar. Man verkar vara införstådd med vad för synfel man har. De som inte är nöjda med glasögonen, har god kontakt med sin optiker och har inte sällan en tid inplanerad för kontroll, när man fortfarande kan korrigera synfelet med glasögon. Andra säger de är på väg att ta kontakt. Flera påtalar även att synen har försämrats och att man därför får avstå mycket av det man gjort förr eftersom synen inte räcker till och inte kan förbättras. 5

6 HÖRSEL Hörapparater har de flesta svårt att vänja sig med. Man försöker helst att vara utan den. HUSDJUR 3 kvinnor har hund och 4 har katt 2 män har både hund och katt 3 män har hund och 6 har katt. AKTIVITETER Många gånger är det hälsan som minimerar aktivitetsnivån. Aktiviteterna är väldigt varierande. För en del är hushållssysslorna fullt tillräcklig motion och vad man orkar med. Flera har sina trädgårdar och diverse växter som behöver skötsel och vård som tar mycket tid och energi. Det sociala livet och samvaron med andra är väldigt individuellt. Några trivs med att få vara för sig själva och är nöjda med umgänget man har med sina anhöriga. De har aldrig varit några föreningsmänniskor medan andra är mycket aktiva, engagerade och deltar aktivt i föreningslivet. Samhället har blivit annorlunda och generationsskiftningar har skett i bostadsområdena. De gamla grannarna har bytts ut mot yngre generationer som man inte lärt känna eller umgås med eller så har husen sålts och blivit mera bostäder där man vistas kortare tider eller för säsongs boende. De yngre arbetar och är inte hemma dagtid. De flesta säger man umgås inte med sina grannar som man gjorde förr. Man hälsar och pratar med varandra över staketet men inte mer. ORSAKER TILL ATT AVSTÅ BESÖK Ingen nytta av det, vet mina rättigheter Har fullt upp med min släkting som vistas tillfälligt på korttids avdelning, jag vet inte vad det blir för honom, var han ska ta vägen, och så håller jag på att sälja en sommarstuga Kan väl vilja ha besök men inte nu, vi är två, vi är pigga och vi hjälps åt. Inga bekymmer, mår bra. Arbetar. Piggare nu än när jag var 50. Inget emot dig. Lycka till i ditt arbete, må så gott. Hej Flyttat från kommunen 6

7 Vistas på äldreboende Inget svar på telefon, ej fått kontakt (2) Hustru svarar han vill nog inte det, får avvakta med det än Vi är två, klarar oss bra, kan höra av oss om vi behöver då Behövs inte nu, har en snäll granne. Snällt och bra att ni bryr er, tack snälla Tycker inte jag behöver men du är välkommen sen Klarar mig själv och kan sköta mig själv än så länge, så det sparar vi till lite längre fram Själv mycket engagerad, reser mycket och har barn och barnbarn som jobbar inom vården och äldrevården Ingen idé, är på väg att flytta från kommunen, söker lägenhet i Mönsterås, pga. att inget finns i kommunen, som affären och skolan läggs ner Hustrun svarar att jag varit hos dem och tycker att det räcker med det som var när jag besökte dem vid det förra tillfället när jag var hos henne 2008 om jag inte har något nytt att informera om (vilket jag inte har) Har pratat med andra, vi tycker ungefär likadant, onödigt, blir inget Jag har varit hos dem för ett par år sedan, fick information då. Vi tycker vi klarar oss och har det bra just nu, vill återkomma när vi inte klarar oss Tycker det går bra än så länge, har telefonnummer om det är något, hör av mig i så fall Inte intresserad i år, är pigg och vital, varit och spelat boule på förmiddagen, kapar ved nu. Så är vi ju två, det spelar också roll, så länge hälsan är med så. Tackar i alla fall för att kommunen tänker på oss. Vi mår och har det bra, det går sin gilla gång och vi har inga frågor Tycker inte nu att det är någonting, tycker det är bra. Vi hör av oss när vi vill något DIREKTA ÅTGÄRDER 1. Kontaktar distrikts/demens sköterska enligt överenskommelse under samtalet (5) 2. Lämnar Varsam katalogen, där man kan köpa egenvårds hjälpmedel och artiklar för egen träning som exempel griptång, strumppådragare (3) 3. Lämnar information och broschyr om Närtrafiken i Högsby (7) 4. Lämnar informationsbroschyren som Hälsocentralen i Högsby ger ut, som visar vilka som arbetar där (4) 5. Lämnar informationsbroschyren från Äldreomsorgen i Högsby, för eventuella framtida behov av exempel trygghetslarm eller andra insatser (7) 6. Lämnar Linnéagårdens broschyr (1) 7. Lämnar listan med namnen på kyrkans besöksgrupp (2) 8. Kontaktar anhörigsamordnaren för att hon ska ta kontakt med besökta innevånare (3) 9. Lämnar broschyr om anhörigstöd (2) 10. Hjälper till med rättelse av faktura efter fel i hantering från kommunen, inkluderar återbesök (1) 11. Återbesök för kontakt med anhörig (1) 12. Återbesök för hjälp med brandvarnare, isättning av batteri och upphängning (1) 13. Kontaktar kommunens rehabiliteringspersonal för behov av hjälpmedel till badkar, ny rollator eller kontroll av redan befintlig (6) 14. Lämnar broschyr och ansökningsblankett till Högsby Bostads AB, när tankar finns att byta bostad (2) 15. Kontaktar arbetscentrum Tegelbruket för hjälp med tvätt (1) 7

8 16. Lämnar ansökan om parkeringstillstånd (1) 17. Lämnar blankett och hjälpt till att fylla i ansökan om färdtjänst (1) 18. Kontaktar kommunens syn och hörselinstruktör för hjälp med telefon och hörapparat (1) 19. Lämnar telefon nummer för kontakt med fotvårds specialist efter telefon förfrågan (1) 20. Hjälper till med telefonnummer till ekonomiavdelning angående kommunens insatskostnader (1) 21. Kollar upp och informerar tillbaka om öppettider på distriktssköterskemottagning (1) 22. Hjälper till med att få telefonnummer till sjuksköterska, för privat kontakt (1) 23. Kollar upp vad spistimer kostar att köpa i förhållande till att få det beviljat via biståndsbeslut och ringer besked tillbaka (1) 24. Kontaktar Hälsocentralens chef för upplevda bemötande problem (1) 25. Erbjuder alla att få ringa om man inte vet vart man vänder sig eller har frågor gällande kommunens insatser 26. Alla får broschyren Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Som MSB (Myndigheten för samhälls skydd och beredskap) ger ut 27. Alla får besökarens visitkort TIPS och GODA RÅD Skaffa halkmatta till badkar och duschutrymme (12) Ta ny läkarkontakt för problem som kan vara läkemedels relaterade, innan man börjar med hälsokost preparat mm (4) Stöta på om remiss till ögonkliniken (1) Prova stavar för att komma igång med promenader och kanske stadigare gång (2) Ta av mattorna för snubbelrisk (2) Skaffa ytterligare brandvarnare, skaffa batteri till de befintliga (3) Skaffa och börja använda cykelhjälm när man cyklar (8) Skaffa dosett som hjälp till läkemedlen (2) Förbättra respektive sätta upp ny ledstång till källare respektive övervåning (2) Samtala med sin distriktssköterska före planerat läkarbesök (1) Kontakta biståndshandläggare pga insatsbehov (2) Införskaffa spistimer (1) Skaffa sladdlös dammsugare (1) Trädgårds service, Rutavdrag Kontakta sin hörcentral för hjälp med hörapparaten Alltid ha ytterdörrarna låsta, även dagtid 8

9 EGNA KONTAKTER MED PROJEKTLEDAREN Besök på kontoret för samtal Personligt samtal, som på den enskildas uppdrag överlämnats till sjuksköterska och biståndshandläggare Telefonsamtal där telefonnummer lämnats till biståndshandläggare angående insatsärenden (3) Telefonsamtal, telefonnummer lämnats när fixarhjälp önskats Telefonsamtal för att få telefon nummer till fotvårdsspecialist Telefonsamtal för hjälp när man inte lyckats ringa till Hälsocentralen i kommunen Telefonsamtal för hjälp vart man vänder sig för hjälpmedelsansökan (2) Telefon samtal vart man vänder sig för ansökan om bostadsanpassning Telefonsamtal för att få telefon nummer för att kunna beställa sjukresa KOMMENTARER Saknar bensinmacken i Fagerhult (2) Bra att foto finns i brevet man vet hur besökaren ser ut Garderat mig med lång stör i garderoben om obehörig kommer in Tankar kommer fram ibland, hur länge vi kan bo kvar, man vet så lite Säger ett par gånger under samtalet att det var ett trevligt besök och hälsar projektledaren välkommen tillbaka Vill kunna köra min bil även i framtiden Känns bra att få prata om sånt man inte alltid kan Är nöjd och trivs med tillvaron Oro över att inte orka med hus och trädgård, vill helst bo kvar Orolig hur det blir när Ruda affären läggs ner (4) Är rädd för ensamheten om jag blir hjälpberoende, vill bo kvar så länge som möjligt Tycker det är svårare att få sjukresa numera, hänvisas till att ta bussen Tycker inte om affärsnedläggningen i Ruda Tycker det är bra att kommunen bryr sig om de äldre Tar en dag i taget, så länge man får vara pigg är det inget att oroa sig för framtiden, då ingen vet hur den blir Känner mig ensam ibland men har vant mig Tycker inte personalen i hemtjänsten ska gå två och två om det inte behövs. Blir att de pratar med varandra och över huvudet på brukaren Jag tycker att man själv ska få avgöra när jag behöver flytta till äldreboende, exempel när man har behov av hjälp flera ggr/dag, ramlar, svimmar ibland och känner sig otrygg i sitt hem Känner oro inför när jag inte kan köra bil själv Tegelbruket klipper för sällan och att de då inte räfsar efter sig Grannhusen står tomma stora delar av året, främst den mörka årstiden som nu snart stundar Trevligt att få gå igenom en del jag tänkt på Ensamhetskänsla och saknar att inte kunna vara i min snickarverkstad Tycker inte man blir bra bemött på Hälsocentralen, ingen bryr sig, svårt att få tider Hälsar projektledaren välkommen tillbaka flera gånger under samtalet för att prata en stund och dricka kaffe Ensamheten måste man lära sig leva med när maken dör Svårt vara i folksamlingar för hörselproblematik 9

10 Vill man ha det fint som alltid, får man hålla på för allting tar längre tid numera Tack för att du kom, bra att få veta lite som man annars inte får veta Jag känner mig ledsen och ensam. Är bara till besvär, vill inte vara till besvär. De har sitt, har alltid bråttom, känner mig så beroende av min son, och de har inte tid Det är inte varje dag det kommer någon. Tiden är bara en väntan, mest på posten och telefonsamtal När brevet kom var det som en skänk från ovan, tänkte att det var maken som sett hur deprimerad jag var idag Det är inte lätt att komma in i gemenskapen som inflyttad äldre Efter att ha fått kontakt med anhörigsamordnaren; Nu har jag något att se fram emot Vad skönt puuh - tänk att du fanns känns som att du förstår hur jag har det Påtalar hemtjänstpersonalens brådska och stress under den korta tiden de är på besök Tackade nej förra gången pga. bristande ork efter att maken nyligen fått en stroke, nu är jag mycket tacksam Tycker inte Tegelbruket stämmer upp till utlovad hjälp, säger de ska komma tillbaka utan att komma. Bättre att inte ge löften som inte kan infrias Lednings problem När jag besökte äldreboendet stod alltid tre personer av personalen och pratade tillsammans, sedan gick de ut för att dricka kaffe och de gamla fick sitta kvar inne Irriterad över och tycker inte läkarna lyssnar på sin patient Bra att få besök från kommunen och att de bryr sig Trivs och vill bo kvar i min lägenhet så länge som möjligt Tegelbruket klipper gräset mycket kort, sedan får det växa, klippt 3 gånger i år. Det är för sällan. Kul med besök, händer inte så ofta och speciellt inte från kommunen Ensamhetskänslan, många tillfällen, främst kvällarna Är orolig för när jag inte kan köra längre och kanske inte är berättigad till färdtjänst Tycker det är tråkigt att äta ensam Ensamhetskänsla svårt att ta sig någonstans när man inte kör själv Vill kunna prata med grannarna Tycker inte om alla tomma hus som finns runt omkring Glad att projektledaren kommit och pratat en stund Vill inte bo kvar hemma om jag blir beroende av hjälp och inte kan ta mig någonstans vill då till Kvillgården När jag inte klarar mig själv vill jag in på ett äldreboende, vill inte bli sittandes själv. Jag vill ha någon att prata med Tack för att du kom, trevligt när någon kommer Önskar trygghetsboende med gemensamhetsutrymme framöver, där man själv kan välja när man vill ha sällskap, bo enskilt och ändå centralt Upplever att man är till besvär när man ringer Hälsocentralen, ifrågasättande om nödvändighet att träffa doktorn. Personalen ska ju vara till för patienterna, jag är tillräckligt gammal för att kunna avgöra det själv och jag känner själv bäst min kropp. Vilka normer har de där? Det är som en spärr innan man kan få en läkartid, mm. Ett helvete att bli gammal, får väl bli hemmet, men vill helst bo kvar Om jag inte kan bo kvar här önskar jag mig en två rums lägenhet i markplan, med gemensamhetsutrymme dit man kan gå och äta om man inte vill laga mat själv. 10

11 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Att främja hälsa för 80-åringar i Högsby kommun innebär att stärka och bevara det som är friskt utan uppifrånperspektiv och pekpinnar. De äldre ska känna sig trygga i sin närmiljö. Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem med höga kostnader och svårt lidande som följd. Antalet fallolyckor är ett växande problem och ska förebyggas. Besöket har mottagits positivt. De äldre känner sig sedda, hörda och upplever att någon bryr sig. Besöket bidrar till ökad trygghet och kan på sikt påverka hälsan i positiv riktning. Genom besöket finns möjlighet för kommunen att upptäcka olika behov innan det är för sent. Det kan exempelvis gälla hjälpmedel, bostadsanpassning, anhörigstöd mm. Man vill bo kvar hemma i sina nuvarande bostäder. Ingen vet dock hur framtiden kommer att bli. De är medvetna och oroliga över svårigheten att få hjälp med resor till/från sjukvårds inrättningar. Det är långt till busshållplatser och inte heller alltid lätt att ta sig in i bussar och tåg. Det har även blivit svårare att få färdtjänst beviljad, vilket försvårar för den sociala kontakten. Man har också uttryckt önskemål att själv kunna få avgöra när det är dags att flytta till ett äldreboende, exempelvis pga. otrygghet. Orsak till oro/otrygghet varierar väldigt från individ till individ. Flera av dem som har uttryckt ensamhets känsla har också sagt att den känsla av saknad som man har kan inte någon annan ersätta, då det är sin partner, make/maka som man oftast levt tillsammans med under många år man främst saknar. I vissa områden tycker man att det är ensamt och mörkt i husen, då de permanent boende har ersatts av inte sällan utländska medborgare som kanske endast vistas på orten ett fåtal veckor under året eller enbart på sommaren. Negativa synpunkter och stora besvikelser har flera som ringer till hälsocentralen framfört. Man känner en spärr och upplever ibland ett mindre trevligt bemötande från den som svarar när man vill beställa tid för att få träffa en/sin doktor. Man tycker att man känner sin kropp bäst själv och är gammal nog att kunna avgöra när det är dags för läkarbesök. Ökade former för samverkan med kommunens anhörigsamordnare behöver utvecklas. 11

12 Bilaga Procentuell sammanställning av undersökningsresultaten, Totalt 70 personer (92 tillfrågade varav 22 har avstått) BOENDE Ensamboende 40 Villa 33 Lägenhet 7 Sammanboende 60 Villa 50 Lägenhet 10 LOGISTIK Tillgång till egen bil 56 Beroende av skjuts 44 INKÖP Klarar själv 47 Delvis beroende, hjälps åt 31 Helt beroende av andras 22 hjälp MATLAGNING Klarar själv 63 Hjälps åt, avd halvfabrikat 17 Beroende av andra 20 (93 procent män) HUSHÅLLSSYSSLOR Klarar själv 46 Hjälp ibland, storstädning 40 Beroende av andra 14 HJÄLPMEDEL Rullator 16 LÄKEMEDEL Inga mediciner mediciner personer har avstått ifrån att deltaga i undersökningen Känner sig pigga, inget behov i dagsläget Andra orsaker, flytt ifrån kommunen, ej svarat, m m

13 Högsby i oktober 2010 Asta M Andersson projektledare Adress: Högsby kommun Högsby Besöksadress: Kommunhuset Kyrkogatan 8, Högsby Telefon: e-post:

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 1 (7) Datum 2016-12-05 Diarienummer SN 2016-129 Handläggare Christina Nilsson Direkttelefon 0380-51 85 07 E-postadress Christina.nilsson@nassjo.se Socialnämnden Information om uppsökande verksamhet för

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre personer i Högsby kommun. Årsrapport 2008

Uppsökande verksamhet för äldre personer i Högsby kommun. Årsrapport 2008 Uppsökande verksamhet för äldre personer i Högsby kommun Årsrapport 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 3 Bakgrund 5 Syfte och mål 5 Metod 6 Resultat 7 Projektets fortsättning 12 2

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

Omvårdnad Gävles korttidsenheter

Omvårdnad Gävles korttidsenheter Omvårdnad Gävles korttidsenheter OMVÅRDNAD GÄVLE Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som är i behov av en tillfällig plats efter till exempel sjukhusvistelse, i väntan på annat boende eller för

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Uppsökande verksamhet 2011, enkät riktad till dig som är född 1931 och inte sedan tidigare har insatser från Vård och äldreomsorgen

Uppsökande verksamhet 2011, enkät riktad till dig som är född 1931 och inte sedan tidigare har insatser från Vård och äldreomsorgen Uppsökande verksamhet 2011, enkät riktad till dig som är född 1931 och inte sedan tidigare har insatser från Vård och äldreomsorgen 28 1. Kön: Kvinna Man 2. Område: Område Norr Område Söder BOENDE 3. Bor

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Förebyggande Hembesök I Lunds kommun

Förebyggande Hembesök I Lunds kommun Förebyggande Hembesök I Lunds kommun Årsrapport 2015 Personer födda 1935 Elisabeth Bennet Bakgrund Det förebyggande hembesöket har varit en permanent verksamhet i Lunds kommun sedan 2011. Syftet med hembesöken

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

ANNAS OCH LARS HÄLSA

ANNAS OCH LARS HÄLSA ANNAS OCH LARS HÄLSA FÖR EN GOD FÖREBYGGANDE VÅRD I HALLAND Modell för hälsofrämjande och förebyggande hembesök Fastställd av Strategisk grupp 2012-11-30 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Hembesök

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Deltagare Totalt svarade 40 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 55,4%

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Medborgardialog 28 september 2016 Tillgängliga bostäder för äldre

Medborgardialog 28 september 2016 Tillgängliga bostäder för äldre Medborgardialog 28 september 2016 Tillgängliga bostäder för äldre Allmänna frågor Kvinna 34 61,8 Man 21 38,2 Total 55 100 Ålder Under 50 år 0 0 50-65 år 4 7,3 Över 65 år 51 92,7 Total 55 100 Bor du ensam?

Läs mer

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun 213 214 F 1 Hur bedömer du ditt Allmänna hälsotillstånd? Mycket gott Ganska gott 23 18-5 Någorlunda 53 5-3 Ganska dåligt 16 25 9 Mycket dåligt 9 8-1 F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej 38

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SENIOR

TILL DIG SOM ÄR SENIOR TILL DIG SOM ÄR SENIOR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016 Östansjö Folkets hus 2016, Foto: Ove Andersson DAGCENTRAL Kommunens dagcentraler är värdefulla mötesplatser där man dagligen kan äta

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Bakgrund: Mål: Syfte: Mätning: Linnéa 5, Ljungby 2. Inga-Lill Palm Noomi Lundgren Evelina Hédin Josefin Olausson

Bakgrund: Mål: Syfte: Mätning: Linnéa 5, Ljungby 2. Inga-Lill Palm Noomi Lundgren Evelina Hédin Josefin Olausson Linnéa 5, Ljungby 2. Inga-Lill alm Noomi Lundgren Evelina Hédin Josefin Olausson Bakgrund: En efterfrågan fanns om hur Linnéor i Ljungby Kommun kan fortsätta bo hemma med fullgod livskvalitet utan insats

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Borgmästarens hemvård

Borgmästarens hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning Borgmästarens hemvård ger stöd och hjälp till ungefär 300 personer.

Läs mer

Äldreundersökning 2014

Äldreundersökning 2014 Äldreundersökning 2014 Kommunal hemtjänst De fem frågor där andelen positiva svar är högst Får bra bemötande från personalen 98 Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 97 Personalen kommer på avtalad tid 93

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Foto Jesper Molin Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

SERVICEGARANTIER VÅRA LÖFTEN TILL KARLSTADSBORNA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

SERVICEGARANTIER VÅRA LÖFTEN TILL KARLSTADSBORNA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN SERVICEGARANTIER VÅRA LÖFTEN TILL KARLSTADSBORNA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN VÅRA LÖFTEN TILL KARLSTADSBORNA! För att du som Karlstadsbo ska veta vad du kan förvänta dig av kommunen har vi servicegarantier

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma och klara dig själv. Att

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende Kvalitetsuppföljning, Pilegården (juli 2010) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Goda vanor för att förebygga fallskador

Goda vanor för att förebygga fallskador Goda vanor för att förebygga fallskador För de allra flesta är det viktigt att kunna göra det man vill. Att tänka efter före och förebygga olyckor kan ge ett mer självständigt liv. Fallolyckor är tyvärr

Läs mer

RJL 2015/524. Namn: Personnummer: Datum: individuell plan. Genomförandeplan. Min vilja

RJL 2015/524. Namn: Personnummer: Datum: individuell plan. Genomförandeplan. Min vilja individuell plan Genomförandeplan Min vilja 1 lag LSS LSS ska stödja personer med funktionsnedsättning att leva som andra. Delaktighet och inflytande betyder att du kan vara med i planering runt dig och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer