Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation"

Transkript

1 Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation

2 Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: st om man dessutom ska räknar med kalla bäddar har Åre kommun ca st bäddar. En bra dag kan vi ha personer i kommunen st företag finns i kommunen. Inga större industrier, kommunens största näring är turismen.

3 Hur ser organisationen ut? Räddningsnämnd ( tillika nämnd för samhällsbyggnadskontoret ) Vi tillhör alltså Samhällsbyggnadskontoret Förvaltningschef: Tobias Arvidsson, som även är VD för Årehus Räddningschef: Callis Blom. Vid räddningstjänst är det räddningschefen som är den högst beslutande i kommunen. Rädd- ningschefen kan delegera ansvaret att vara Räddningsledare till lägst styrkeledare deltid.

4 Räddningsvärn i Kall Deltidsstationer i Järpen;Hallen, Storlien och Åre samt Insatsledare

5 Dagtidspersonal / arbetsuppgifter Räddningschef: övergripande ansvar över hela verksamheten tex. personal och budget, kontakten mot politiker, Insatsledare. Callis Blom Brandinspektör: förebyggande-tillsyn, automatlarm, insatsplaner olycksundersökning, Insatsledare. Operativt Ansvarig : Insatsledare, rekrytering, materiel, fastigheter, larmfrågor, inköp, kontering, övningsprogram mm, vissa personalfrågor Erik Forsell Kent Eriksson Utbildningsansvarig : Ansvarar för räddningstjänstens fortbildning i form av övningskvällar och samövning av hela operativa verksamheten. Insatsledare. Kåke Rose n Assistent: fakturering, kontering, arkivering, rekrytering, beredskaps frågor, läkarundersökningar mm. Lena Roos Säkerhetsutbildare: Kommunens interna säkerhetsutbildare / säkerhetssamordnare, Anna Hammarberg Serviceman: service, underhåll på fordon och teknik, besiktningar, Andreas Persson

6 Brandlarmet 5 minuter till brandstation. Järpens släckområde störst med 19 mil från Björkede till Vålådalen Kör tid

7 Avtal med andra kommuner/ förbund Åre kommun har avtal om räddniningstjänst med kommunerna Verdal och Meråker, vid behov hjälper vi varandra i gränstrakterna samt några mil in i respektive land. Samarbetar med JRF, närmaste styrka åker på larmet. Ingen debitering för de första två timmarna

8 Stationernas resurser Åre: släck räddningsbil, höjdfordon, tankbil, ivpa-bil, skoter, fyrhjuling, kemstation! ( dräkter men inte mycket mer ) Totalt 10,5 m2 vatten, 900 l skum 400 l alk. res samt 500 l det. skum, räddningsbåt-gummi stor m-spruta. 1+4man Storlien: släck-räddningsbil, ivpa-bil, bandvagn med tanksläp 1200 l, totalt 4,7 m2 vatten. trafikolyckstält. m-spruta 1+2man Järpen: släck räddningsfordon, tankbil, ivpa-bil, skoter, fyrhjuling, tyngre hydraul- utrustning än de andra stationerna, totalt 400 l alk. res. skum, 10,5m2 vatten, räddningsbåt- buster. m-spruta. Katastrofvagn, Bandvagn mm 1+4man Hallen: släck-räddningsfordon, tankbil, ivpa-bil, räddningsbåt-buster, större. 13,5 m2 vatten 1+2man Kalls räddningsvärn: Tankbil, Pickup, motorspruta. 11pers,ingen beredskap 7m2 vatten

9 Samarbete! Större händelser senaste åren 2008: Racklöfska branden. Järpen, Åre, Hallen, Trångsviken, Krokom 5 stationer hjälps åt. Halva byggnaden räddas! 2010: Prästgatan, 8 stationer användes totalt, Oviken, Järpen, Krokom, Brunflo, östersund mfl. Stort behov av resurser under längre insats Ras / Skred olycka Åre juni 131mm under ett dygn, marken mättad, snö kvar på fjället, tjäle i marken: 22 grävmaskiner, hur många lastbilar och traktorer som arbetade i räddningstjänst vet vi inte, men många var det. Krokom, Järpen, Åre stationer fanns på plats, alla vi 3 högre befäl från Åre, fler befäl från Jämtlands RTJ inblandade: mycket stort ledningsbehov Dåligt exempel: Bussolycka 2002, 2 bussar, 1 timmerbil 106 inblandade i olyckan, Järpen rycker ut, begär ingen förstärkning? Ingen insatsledare?

10 Insatsrapporter / Efter insats LSO 3kap 10 : När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. Insatsrapport skrivs efter alla typer av händelser, det är den lägsta graden av olyckundersökning som man enligt lag är skyldig att genomföra. Dessutom: RL. Som agerar myndighetsperson behöver dokumentera sina beslut i större grad än tidigare, för att i efterhand kunna påvisa på vilka grunder besluten togs. I vissa fall kan det vara olycksorsaken som är intressant, i andra fall olycksförloppet och eller insatsens genomförande. En olycksutredning skall genomföras efter allvarligare händelser.

11 Utalarmering / Larmvägar Kommunikation Digital utalarmering: infördes vecka 24, 2010 i Åre. I våra sökare har vi bara möjlighet att ta imot text, alltså inget tal! Kommunikation via Rakel: fullt ut sedan vecka 24, 2012 All analog urustning borta. Reservvägsutalarmering via rakel årsskiftet klart. När allt fungerar som tänkt och personal har rätt utbildning är rakel överlägset all tidigare kommunikation vi tidigare haft.

12 Nyanställning! Utbildning: 10v, preparand skola samt hemmastudier. Personlig skyddsutrustning Arbetsgivaransvar samt eget-ansvar Skyddsombud, Huvudskyddsombud Var och en är sitt eget skyddsombud Utrustning, för under och efter larm!: Återställning Inköp ny utrustning: Ideér, lyhörd!

13 Utryckningar 2012 Järpen 125 st + förstärkningslarm Åre 166 st + förstärkningslarm Hallen 35 st + förstärkningslarm Storlien 44st + förstärkningslarm Kall 15 Totalt 384 st

14 Larmplaner Räddningstjänsten Åre Hallens station 1+2 styrka Trafikolycka omfattning låg ( alla ute ur bilen) : stort larm, medel (personer kvar i bilen) och hög 5 eller fler inblandade personer eller att bilen brinner: tvåstationslarm. Brand i byggnad: stort larm samt ytterligare en station Brand ej i byggnad: litet larm Is och vattenlivräddning: stort larm IVPA: tre personer ( beredskapsstyrkan) ink.styrkeledare. Utsläpp farligt gods: stort larm I princip dras stort larm på allt utom brand ej i byggnad och IVPA, samt automatlarm. Storliens station 1+2 styrka Trafikolycka omfattning låg ( alla ute ur bilen) : stort larm, medel ( personer kvar i bilen) och hög 5 eller fler inblandade personer eller att bilen brinner: tvåstationslarm Brand i byggnad: stort larm samt ytterligare en station Brand ej i byggnad: litet larm Is och vattenlivräddning: stort larm IVPA: tre personer ( beredskapsstyrkan) ink.styrkeledare. Utsläpp farligt gods: stort larm I princip dras stort larm på allt utom brand ej i byggnad och IVPA, samt automatlarm Åre station 1+4 styrka Trafikolycka omfattning låg ( alla ute ur bilen) : litet larm, medel ( personer kvar i bilen) och hög 5 eller fler inblandade personer eller att bilen brinner: tvåstationslarm. Brand i byggnad: litet larm samt ytterligare en station Brand ej i byggnad: litet larm Is och vattenlivräddning: litet larm IVPA: tre personer ur beredskapsstyrken, ej styrkeledare Utsläpp farligt gods: litet larm Automatlarm: litet larm I princip dras litet larm på allt. Insatledare och Styrkeledare har möjlighet att dra stort larm vid behov. Järpen station 1+4 styrka Trafikolycka omfattning låg ( alla ute ur bilen) : litet larm, medel (personer kvar i bilen) och hög 5 eller fler inblandade personer eller att bilen brinner: tvåstationslarm. Brand i byggnad: litet larm samt ytterligare en station Brand ej i byggnad: litet larm Is och vattenlivräddning: litet larm IVPA: tre personer ur beredskapsstyrken, ej styrkeledare Utsläpp farligt gods: litet larm Automatlarm: litet larm I princip dras litet larm på allt. Insatledare och Styrkeledare har möjlighet att dra stort larm vid behov. Kalls räddningsvärn 11 personer i tjänsteplikt Hjärtstoppslarm, alla blir dragna på larmen via personsökare ( digitalt) Åker på händelser i västra Kall, ner till Bonäshamn. Enda värnet som dras per automatik. Järpen blir alltid dragna samtidigt.

15 Problemområde Hallens släckområde är vårat problemområde? Varför? Inom 22km från Mattmar finns 4 brandstationer, varav två stationer räknas som en: Nälden Trångsviken 2+3 man i beredskap, ingen tankbil! Trångsviken är en specialstyrka som framförallt har skärsläckare och värmekamera. Järpen som är en rökdykarstyrka 1+4 samt egen tankbil Hallen 1+2samt egen tankbil. Åtgärd: idag larmas mer än vad som troligtvis behövs i området för att säkerställa att tillräckligt med resurser kommer fram till olycksplatsen.

16 Samarbete! IL har fjällräddningens skarpa larm och övningslarm på IL-telefonen via sk. Rapid-reach. Viss samlokalisation och ökat samarbete i framtiden. Skistar, vid händelser informeras RTJ Krisledning: kommunens krisledning kan initieras av Räddningschef eller hans ersättare, Insatsledare i beredskap eller sökerhetssamordnare.

17 FRÅGOR?

Innehållsförteckning. Insatsutvärdering Drunkning Rönnöfors 2012-02-09 Dnr 450.2012.01026

Innehållsförteckning. Insatsutvärdering Drunkning Rönnöfors 2012-02-09 Dnr 450.2012.01026 Innehållsförteckning Insatsutvärdering Drunkning Rönnöfors 2012-02-09 Dnr 450.2012.01026 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstöd...2 Bakgrund...2 Uppdrag...2 Mål och syfte...2 Metod...2 Avgränsningar...3

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Räddsam F sticker ut

Räddsam F sticker ut Nr 4 december 2014 Räddnings En webbtidning för erfarenhetsutbyte inom området skydd mot olyckor utgiven av RäddSam F RäddSam F är ett samarbetsorgan för 13 kommuner i Jönköpings län och Ydre kommun i

Läs mer

Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 '

Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 ' Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 ' Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 09.00 Ersättarna underrättas om

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Budget 2008 samt verksamhetsplan 2009-2010

Budget 2008 samt verksamhetsplan 2009-2010 Budget 2008 samt verksamhetsplan 2009-2010 Upprättad: 2007-10-17 Antagen av direktionen: 2007-12-06 Reviderad: 2007-11-16 Version: 1,0 Handläggare: Ks Nerikes Brandkår Tillsammans med andra skapar vi trygghet!

Läs mer

Olycksundersökning och Insatsutvärdering

Olycksundersökning och Insatsutvärdering Kalmar Brandkår Olycksundersökning och Insatsutvärdering Händelse: Brand i affärscenter Datum: 20111012 Larmtid 22:20 Adress: Berga centrum Utförd av: Lennart Ericson, Karl-Johan Daleen Kalmar brandkår

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst

Handlingsprogram för räddningstjänst Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2015 Beslutad av kommunfullmäktige i Gislaved 2013-06-24, 88 Beslutad av kommunfullmäktige i Gnosjö 2013-06-18, 59 FÖRORD Varje dag inträffar incidenter och olyckor

Läs mer

Olycksundersökning insats vid brand DHL:s lager och G Möller AB, Ljungby 2014-05-30

Olycksundersökning insats vid brand DHL:s lager och G Möller AB, Ljungby 2014-05-30 2014-11-17 1 (20) Räddningstjänsten Pär Liljekvist, stf räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Olycksundersökning insats vid brand DHL:s lager och G Möller AB, Ljungby

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst Datum 2013-01-22 Vår beteckning Kallelse/Underrättelse Västra Sörmlands Räddningstjänst direktionen Plats och tid: Brandstationen i Katrineholm, torsdagen den 28 februari 2013, klockan 18.00 Ärenden: 1.

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Gällande mandatperiod 2011-2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 1.2 AMBITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 1.3 SAMRÅD 2. LJUSDALS KOMMUN 2.1 RISKBILD

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning 2014 Dnr 740.2014.00667. Årsredovisning 2014. Godkänd av direktionen 2015-02-24

Årsredovisning 2014 Dnr 740.2014.00667. Årsredovisning 2014. Godkänd av direktionen 2015-02-24 Årsredovisning 2014 Godkänd av direktionen 2015-02-24 1 Innehåll VÅR FÖRBUNDSDIREKTION 2014... 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 FÖRBUNDSCHEFEN OM VERKSAMHETSÅRET... 5 OM FÖRBUNDET... 7 VÅRA MEDLEMSKOMMUNER...

Läs mer

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14 Handlingsprogram LSO 2014 Beslutad: 2014-02-14 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST 3 Operativ organisation 4 PROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNST OCH FÖREBYGGANDE VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-16 Perioden 2012-01-01 2015-12-31 INNEHÅLL 1. Inledning. 1.1 Bakgrund

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Projekt Stora gatan. Sigtuna stad

Projekt Stora gatan. Sigtuna stad Projekt Stora gatan Sigtuna stad Slutrapport Brandmästarklassen Den 29 april 2004 Anders Andersson Ulf Andersson Marcus Asplund Lars Brolin Tomas Holm Jörgen Karlsson Björn Törmänen Håkan Wikman Stefan

Läs mer

Operativ ledning och samverkan

Operativ ledning och samverkan Operativ ledning och samverkan Handbok Version 1.0 Antagen av Funktionschef för RoM och RI Datum 2015-05-29 Reviderad datum: Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte... 4 Mål... 5 Avgränsning... 5 Juridik...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Innehåll Vår förbundsdirektion 2014... 1 Förbundsordförande har ordet... 2 Förbundschefen om verksamhetsåret... 3 Om förbundet...

Läs mer

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Mandatperioden 2011 2014 1 2 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) för Nybro kommun Gäller från 2012-01-01 Innehåll

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2009 1 Innehåll Slanglista" Ordförande har ordet... 3 Direktion... 4 Revision... 5 Räddningschefen har ordet... 5 Organisation 2009... 6 Uppföljning av ägaruppdraget...

Läs mer

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19 Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012 Årssekvensnummer 2012003282 Göteborg 2012-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204

Läs mer