Utfärdad av: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Köpenhamn V Danmark Tfn: Design och grafisk produktion: Bysted A/S Redigerad av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdad av: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Köpenhamn V Danmark Tfn: +45 703 33 311 Design och grafisk produktion: Bysted A/S Redigerad av:"

Transkript

1 Vi är alltid där

2 Utfärdad av: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Köpenhamn V Danmark Tfn: Design och grafisk produktion: Bysted A/S Redigerad av: Jeppe Ilkjær Louis Honoré

3 I mer än ett sekel har det varit Falcks uppdrag att förhindra olyckor, sjukdomar och nödsituationer, att snabbt och kompetent rädda och hjälpa människor i nödsituationer samt att rehabilitera människor efter sjukdom och skada. Utifrån detta uppdrag är det Falcks vision att utveckla en stor internationell organisation som arbetar med tjänster inom assistans, akuthjälp, säkerhet samt hälso- och sjukvård. Falck har verksamhet på sex kontinenter, världens största privata brandväsen och är den största internationella ambulansoperatören i världen.

4 IN N EH ÅL L SFÖ RT EC K N I N G I broschyren 6 Allan Søgaard Larsen, CEO: 8 Närvarande på sex kontinenter Falck har verksamhet på sex kontinenter, vilket gör oss till världens största internationella räddningsföretag. Det handlar om människor som hjälper människor 4 10 Historien om Falck i korthet Det hela började i Köpenhamn 1906.

5 12 Tjänster Vi förebygger olyckor, ger akut medicinsk vård och bedriver brand- och räddningstjänst. 20 Vi handlar efter våra värderingar Möt Falck-medarbetare runt om i världen.

6 INLEDNING Det handlar om människor som hjälper människor PÅ FALCK ARBETAR VI MOT ETT GEMENSAMT MÅL. VI ÄR SPRIDDA ÖVER OLIKA LÄNDER, SPRÅK OCH KULTURER MED EN GEMENSAM AMBITION ATT ERBJUDA ASSISTANS OCH HJÄLPA MÄNNISKOR ATT KÄNNA SIG TRYGGA OCH SÄKRA. Vi på Falck hjälper människor, oavsett om det handlar om att bekämpa bränder, bistå med hjälp på vägarna, transportera patienter till sjukhus, behandla människor med värkande leder, lära människor att ta hand om sig själva i nödsituationer eller på annat sätt erbjuda assistans. Falck har sina rötter i en tradition som sträcker sig över hundra år tillbaka, där generation efter generation av engagerade medarbetare haft som främsta uppgift att erbjuda assistans när en olycka varit framme. Det hjälparbete som de manliga och kvinnliga medarbetarna på Falck bistod offren vid jordbävningen i Haiti 2010 byggde på det hjälparbete som bistods vid Danmarks värsta tågolycka utanför Köpenhamn Våra värderingar på Falck är mycket tydliga. Vi är tillgängliga, kompetenta, effektiva, snabba, hjälpsamma och pålitliga. Dessa värderingar utgör grunden som vi bygger vår gemensamma framtid på. De grundläggande värderingarna är också den vägledande principen bakom Falcks tjänster över hela världen. Vi brinner för att erbjuda den kompetens och expertis som vi har utvecklat för att hjälpa fler människor i andra delar av världen. Och vi gör det helt enkelt för att vi kan. I takt med Falcks globala tillväxt omfattas vi av ett växande antal medarbetare med olika kulturell bakgrund, hudfärg och religion. Vi kommer alla från olika bakgrunder, vi växte upp i olika länder, talar olika språk och har olika traditioner och tänkesätt. Men vi delar ett gemensamt mål. Vi delar ambitionen att erbjuda lindring och assistans och att hjälpa våra medmänniskor att känna sig trygga och säkra. Viljan att hjälpa till är som en kompass som pekar ut riktningen för alla Falck-medarbetare. Det har varit så i generationer och det kommer att förbli så. De medarbetare på Falck som tar över efter oss kommer att se till att Falck ger service och assistans till människor, företag och myndigheter i de länder vi är verksamma. 6

7 Allan Søgaard Larsen, född Började på Falck 1990 som HR-chef. Sedan 2004 VD och koncernchef. Allan Søgaard Larsen är gift och har två barn.

8 Falck på 6 kontinenter Nordamerika Falck etablerade sin ambulansverksamhet i USA Idag har vi ambulanser i ett flertal delstater i USA. Afrika På våra utbildningscenter i Västafrika erbjuder vi säkerhetsutbildning för personer som arbetar till havs för olje- och gasbolag eller rederier. Latinamerika I Latinamerika använder hundratusentals människor Falcks tjänster för att erhålla läkare, ambulanser eller helt enkelt medicinsk rådgivning per telefon. 8

9 Europa Varje år ser miljontals människor i hela Europa när Falck-medarbetare ingriper vid bärgningar, trafikolyckor och bränder. Vi erbjuder även fysioterapi och andra behandlingstyper dagligen. Asien Vi har ett antal välutrustade utbildningscenter med faciliteter för teoretisk undervisning och boende samt för verklighetstrogna sjöräddnings- och brandbekämpningsövningar. Australien Vi erbjuder sjukvård på plats, säkerhetstjänster och tjänster i nödsituationer till bygg-, naturresursoch offshoreindustrin i Australien. 9

10 HISTORIK Mer än ett sekel av räddningstjänst I MER ÄN 100 ÅR HAR FALCK FÖRHINDRAT OLYCKOR, SJUKDOMAR OCH NÖD- SITUATIONER, RÄDDAT OCH ASSISTERAT MÄNNISKOR I NÖDSITUATIONER OCH HJÄLPT MÄNNISKOR ATT ÅTERHÄMTA SIG EFTER SJUKDOM OCH SKADA Av en tillfällighet passerade Sophus Falck Christiansborgs slott i Köpenhamn under den stora branden den 3 oktober. Han erbjöd sig att hjälpa till på plats och blev djupt påverkad av räddningsinsatsens kaotiska karaktär, som i slutändan ledde till omfattande förluster av oersättliga tillgångar Sophus Falck grundade Falck Räddningstjänst 22 år efter den stora branden på Christiansborgs slott. Den största tågkatastrofen någonsin i Danmark inträffade den 1 november det här året. 40 människor omkom och 26 skadades. Räddningsarbetet fick ske nattetid och Falck stod för den största delen. En explosion på ett litet fartyg i Haderslev, Danmark. 59 människor omkom. Falcks räddningspersonal och dykare från hela landet genomförde hjälp- och räddningsarbete. 10

11 Personalen utförde brandövningar för allmänheten när Sophus Falck öppnade sin nya räddningsstation Falck bistod i räddningsinsatsen vid en brand på Hotel Caledonien i Kristiansand i Norge, som orsakade 14 dödsoffer. Tsunamin i Thailand blev det största uppdraget någonsin för Falcks krispsykologer, som gav timmars kristerapi under en tvåveckorsperiod. Falck-företaget Life Response biträdde i räddningsinsatsen i efterdyningarna av orkanen Gustav i Louisiana i USA. Gustav utlöste den största evakueringen i USA:s historia med över tre miljoner människor på flykt från sina hem. Uppskattningsvis tre miljoner människor drabbades av en större jordbävning i Haiti. Falck skickade ett team av läkare och sjuksköterskor för att hjälpa till i katastrofhjälparbetet. Falken har funnits på alla Falcks logotyper sedan

12 TJÄNSTER Tjänster Akutsjukvård Falck köpte sin första ambulans 1907 och inledde sin verksamhet med det som då var den första bilambulansen i Skandinavien. Idag är Falck världens största internationella leverantör av ambulans- och akutvårdstjänster. Falck tillhandahåller akutsjukvård till allmänheten i länder över hela världen i nära samarbete med myndigheterna. Falcks mer än ambulanser gör mer än fyra miljoner utryckningar per år, till allvarligt sjuka, kvinnor med förlossningsvärkar eller olycksoffer. Falck tillhandahåller också ett stort antal andra prehospitala tjänster, däribland akuthelikoptrar och snabba insatsenheter med ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare. Ny teknik i ambulanserna Vid millennieskiftet var Falck bland de första ambulanstjänsteleverantörerna att övervaka sina ambulanser med hjälp av GPS och GIS. Det gör att vi alltid kan dirigera närmast tillgängliga ambulans till en nödsituation, vilket vinner nödvändig tid och räddar liv. Falck stöder också aktivt utvecklingen av telemedicin. I vissa länder kan våra ambulansbesättningar överföra uppgifter om patientens hjärtfrekvens, blodtryck och syremättnad direkt från ambulansen till en specialist på sjukhuset. Baserat på dessa uppgifter kan specialisten sedan vägleda ambulanspersonalen och se till att patienten får optimal behandling i ambulansen. 12

13 Patienttransport Falck har under årtionden hjälpt patienter fram och tillbaka vid läkarbesök, sjukhusbesök eller andra behandlingsalternativ. Under årens lopp har Falck hjälpt såväl den offentliga och privata sektorn som enskilda abonnenter. Falcks sjuktransportfordon körs av empatisk och erfaren Falck-personal som känner stor yrkesstolthet över att transportera patienter från hemmet till behandlingsplatsen eller mellan sjukhus på ett säkert sätt. Falcks räddningspersonal ser alltid till att patienterna eskorteras på ett säkert sätt hela vägen, oavsett vart de ska. Vårdcentraler, kliniker och jourläkartjänster Med grund i Falcks historia och erfarenhet av att tillhandahålla sjukvård över gränser och kulturer specialiserar vi oss på att uppfylla de medicinska kraven hos medelklassen i tillväxtmarknader. När människor blir rikare sätter de större värde på den personliga hälsan. I länder med en snabbt växande medelklass finns det en växande efterfrågan på medicinska tjänster av hög kvalitet både vad gäller förebyggande och behandling. Falcks mål är att erbjuda tillgänglig, pålitlig och patientcentrerad sjukvård av serviceinriktade, välutbildade läkare. Det gör vi i moderna, välutrustade, centralt belägna vårdcentraler och kliniker eller genom att skicka läkaren till patientens hem. Falck bedriver sjukvård och har kliniker i Polen, Slovakien, Uruguay och Venezuela, och jourläkartjänster i Colombia, Ecuador, El Salvador, Panama, Uruguay och Venezuela. Vårt mål är att utöka dessa tjänster globalt. 13

14 TJÄNSTER Global säkerhets- och medicinsk assistans Falck Global Assistance tillhandahåller lösningar inom hälsa, trygghet samt risk- och säkerhetshantering till globala företag och deras globala arbetsstyrkor samt till resenärer. Våra globala tjänster inom säkerhets- och medicinsk assistans används av många företag i olika branscher (försäkring, finans, resor, flygbolag, myndigheter) för att de ska kunna garantera säkerheten för sina anställda och kunder som reser eller arbetar utomlands. Vi förbereder företag så att de kan uppfylla sin omsorgsplikt och ser till att de efterlever sin strategi gällande varumärke och socialt ansvar. Genom ett omfattande globalt nätverk av säkerhets- och medicinska specialister hjälper vi företag att minska de säkerhets- och medicinska risker som deras globala arbetsstyrkor och resenärer står inför. Vi har duktiga läkare, sjuksköterskor och säkerhetsspecialister i tjänst på våra nödcentraler dygnet runt, sju dagar i veckan, hela året. Vårt omfattande och globala leverantörsnätverk säkerställer tillgång till kvalitetsbehandling och medicinsk övervakning samt lokalt stöd i krissituationer. Våra tjänster omfattar: global rådgivning och assistans inom medicin och säkerhet, remisser till Falcks föredragna leverantörer, medicinsk övervakning av patienter, säkerhets- och medicinsk evakuering och hemtransport, medicinsk eskort, medicinsk information och säkerhetsinformation online, resesäkerhet och spårning, krishantering, tjänster inom lokalassistans, säkerhetsutbildning, kostnadskontroll, riskanalys och bedömningar. Employee assistance programmes (EAP) I mer än ett decennium har Falck varit Danmarks största privata leverantör av EAP-hälsovård. På senare år har denna verksamhet utökats till Norge, Polen, Slovakien och Sverige. Falcks EAP-sjukvård syftar till att förebygga olyckor på arbetsplatsen och hjälpa människor att undvika förlust av arbetsförmågan samt påfrestningar och skador. Målet är högsta möjliga trivsel på arbetet och för varje individ att fungera effektivt under hela arbetslivet. Genom EAP-aktiviteter kan Falck bidra till att minska arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro. Dessutom sparar den offentliga sektorn sociala avgifter och försäkrings- och pensionsbolag får färre ersättningskostnader relaterade till arbetsskador och arbetsoförmåga. Falcks nätverk av sjuksköterskor, läkare, psykologer, fysioterapeuter och annan personal utgör ett väl samordnat team av specialister som tillhandahåller tjänster inom allt från förebyggande av livsstilssjukdomar och granskningar av komplicerade patientfall till psykologisk kristerapi och rehabilitering efter en olycka eller arbetsrelaterad skada. Dessa förebyggande åtgärder och hälsofrämjande insatser tillhandahålls genom privata abonnemang, pensionsbolag, jobbrelaterade system eller den offentliga sektorn. 14

15 Tjänster inom gruvindustrin Målet för våra tjänster inom gruvindustrin är att bidra till nollvisionen för skador. Just den här sektorn kräver en kombination av tjänster inom medicin, räddningsinsatser, skydds- och säkerhetsutbildning samt rådgivning. Med tanke på Falcks omfattande internationella erfarenhet tror vi att vi har mycket att erbjuda. Vårt utbud av dessa tjänster har lett till etableringen och driften av omfattande och fullt integrerade lösningar för gruvindustrisektorn på avlägsna platser och med en enda källa. Vi är också den ledande globala leverantören av säkerhetsutbildning för högriskindustrier. Falcks kunder omfattar några av världens största företag inom gruv- och byggsektorn. Att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet är av grundläggande strategisk betydelse för Falck. Genom att outsourca den här typen av tjänster till Falck kan bygg- och gruvföretag fokusera på sin kärnverksamhet. Uthyrning av sjukvårdspersonal Varje år tillhandahåller vi vikarierande sjukvårdspersonal till sjukhus, hemsjukvård, vårdinstitutioner, privata företag och kunder. Det är en tjänst som nu sträcker sig utanför Danmark och täcker mer och mer av övriga Norden samt Grönland. Tjänsterna tillhandahålls via Falcks vårdbemanningsbolag ActivCare och VikTeam, som erbjuder dedikerad och högt kvalificerad vårdpersonal samt läkare och specialistläkare. ActivCare erbjuder vård- och socialtjänstpersonal, som sjuksköterskor eller vårdassistenter till hälso- och socialtjänstsektorn, sociala institutioner, privata företag och privatkunder. vikarierande personals uppgift att använda sin professionella och personliga kompetens för att ta hand om patienterna på bästa möjliga sätt. På Falcks personaluthyrning ser vi till att det finns en god överensstämmelse mellan kunden och vår vikarierande personal innan vikariatet påbörjas. Vi erbjuder vikarierande personal för såväl kort- som mycket långsiktiga uppdrag. Det gör oss till en professionell partner till våra nuvarande och framtida kunder i Danmark och övriga Norden. VikTeam tillhandahåller läkare och specialistläkare för tillfälliga uppdrag. Snabb service Flexibilitet är viktigt för att kunna erbjuda bemanningstjänster. Vår förmåga att fylla en plats med mycket kort varsel för att täcka kort- eller långsiktiga vikariat innebär att vi på ett effektivt och ekonomiskt sätt kan hjälpa våra kunder vid flaskhalsar, sjukdom eller allmän personalbrist. Jobbet är alltid detsamma Oavsett om arbetsplatsen är ett stort sjukhus, en borrigg, en by på Grönland eller en privat bostad är det alltid vår 15

16 TJÄNSTER Brandtjänst Sedan grundandet av företaget Falck 1906 har vår kärnverksamhet varit brandbekämpning. Idag har vi mer än 100 års erfarenhet som leverantör av brandtjänster till både myndigheter och industrikunder. Sedan 2006 har Falck varit den ledande internationella leverantören av brand- och räddningstjänster för högriskindustrier och flygplatser. Idag driver Falck Brandtjänst världens största privata brandbekämpningsföretag och har utvecklat många av de bästa metoderna som används globalt. Vi är din pålitliga partner inom brandtjänster och du kan vara säker på att vi kommer att ta hand om din brandkår på ett ansvarsfullt sätt. Industribrand- och räddningstjänst Falck är den ledande internationella leverantören av industribrand- och räddningstjänster för flygplatser och högriskindustrier, bland annat petrokemiska anläggningar, kärnkraftverk, stålverk och biltillverkare. Falck tillhandahåller högkvalitativa tjänster genom outsourcingavtal som är skräddarsydda efter kundens önskemål. Falck erbjuder ett högkvalitativt och kostnadseffektivt integrerat brandskyddssystem. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina strategiska mål och kärnkompetenser, samtidigt som de kan förlita sig på tjänsterna från en brandbekämpningsspecialist och dedikerad leverantör av räddningstjänster. Industribrandutbildning I mer än två decennier har Falck utbildat räddningsteam i hantering av incidenter i den industriella och offentliga sektorn. Varje år utbildar vi tusentals professionella brandmän från hela världen på våra unika utbildningscenter och ökar deras medvetande om säkerhet. Falck utvecklar och levererar skräddarsydda industrisäkerhetsutbildningar. De skräddarsydda, teoretiska utbildningarna och praktiska scenarierna är helt i linje med våra kunders önskemål och behov. Falcks brandutbildningar fokuserar på alla nivåer i incidentorganisationer inom både den offentliga och den industriella sektorn. Konsulttjänster Falck tillhandahåller specialiserade konsulttjänster inom brand- och explosionsriskhantering för olje- och gasindustrin samt den petrokemiska industrin, däribland raffinaderier, terminaler, lagringsdepåer, offshore- och kemiska produktionsanläggningar, flygplatser och andra högriskindustrier. Vi erbjuder våra tjänster över hela världen och våra konsulter har erfarenhet av att arbeta med projekt i mer än 70 länder runt om i världen. Vi anses vara bland de ledande experterna inom brand- och explosionshantering. 16

17 Säkerhet inom oljeoch gasindustrin Falck är världsledande leverantör av arbetsplatsrelaterade säkerhetskurser och tjänster, däribland räddnings- och katastroftjänster, särskilt för offshore- och sjöfartssektorerna. Företag inom kemi-, flyg- och gruvindustrin utnyttjar också Falcks specialkompetens och expertis, som har utvecklats i nära samarbete med internationella samarbetspartners och genom Falcks mer än hundraåriga erfarenhet av räddningstjänst. Vår verksamhet är inriktad på att utbilda personal på alla nivåer i organisationen i säkert beteende för att undvika olyckor på arbetsplatsen. Dessutom utbildas kursdeltagarna i hur man reagerar under mycket svåra förhållanden om olyckor inträffar. Dessa aktiviteter äger rum på våra 29 utbildningsanläggningar i världsklass, placerade i närheten av våra kunders verksamheter runt om i världen. Falck fokuserar kontinuerligt på produktutveckling för att möta de ständigt ökande internationella säkerhetskraven som våra kunder möter i sina ofta mycket svåra arbetsmiljöer. Falck erbjuder arbetsplatsrelaterade säkerhetsutbildningar och tjänster enligt högsta internationella standarder. Falck är ackrediterat för OLF, Opito, NOGEPA, STCW, JOIFF och andra internationella standarder. 17

18 TJÄNSTER MEMIR (Major emergency management initial response) Falck tillhandahåller utbildning i krishantering och större krisberedskap, MEMIR, på alla organisationsnivåer. Utbildningen gör det möjligt för våra kunder inom olje- och gasindustrin samt offshore- och sjöfartsindustrin att hantera kriser och nödsituationer på ett sätt som undviker eller minimerar dödsfall eller förluster av egendom. Säkerhet i hem och byggnad När Sophus Falck grundade Falck 1906 var företagets första uppdrag att rädda värdesaker vid bränder och liknande nödsituationer. Det är fortfarande ett av våra mål, men idag arbetar Falck även för att förebygga olyckor och skador på och i privata bostäder och andra byggnader. Ett Falck-larmsystem förebygger inte bara inbrott och stöld, det upptäcker även bränder, gasläckor och översvämmade källare. MEMIR är scenariobaserad och anpassad efter kundernas specifika driftsmiljöer. Utbildningen är också teambaserad och fokuserar i hög grad på dynamiken mellan kris- eller beredskapsledaren och teamet. Falck använder en proaktiv metod och presenterar ett antal olika scenarier för kursdeltagarna. Deltagarna ombeds sedan att analysera situationen och avgöra om den skulle kunna utvecklas till en kris. De utbildas också i att avgöra vilka proaktiva åtgärder som bör vidtas samt att välja och samordna de företagsresurser som krävs för att hantera den potentiella krisen. Om ett hem eller en byggnad skadas av storm, brand, svåra översvämningar eller fallna träd levererar Falck länspumpar eller skydd. Falck kan också skicka specialister inom trädhuggning för att förhindra ytterligare skador. Falck erbjuder kurser i första hjälpen för privat- och företagskunder, eftersom vi är övertygade om att alla bör ha första hjälpen-kunskap. Företaget säljer även säkerhetsprodukter som pulversläckare, brandfiltar, defibrillatorer och förbandslådor på abonnentbasis. Dessa säkerhetsprodukter gör att kunderna kan agera om en olycka inträffar. 18

19 Vägassistans Falcks röda bärgningsfordon har varit ett mycket bekant inslag på de danska vägarna sedan 1930-talet. Miljoner danska bilförare har genom åren fått hjälp av Falcks kompetenta bärgningspersonal. Under 1990-talet expanderade Falck bärgningsverksamheten till övriga Skandinavien och Estland. Våra tjänster baseras huvudsakligen på abonnemangspaket till kunder inom den privata, offentliga eller företagssektorn. Alla fordon kan få assistans vid olyckor eller haveri: bilar, lastbilar, bussar, husvagnar, släpvagnar, cyklar, motorcyklar och även båtar. Falck ger vägassistans när en bil går sönder eller är inblandad i en olycka. I de flesta fall kan Falck-medarbetarna reparera bilen på plats, vilket gör att bilisten kan fortsätta sin resa. Om det inte är möjligt ser Falck till att kunden kommer till sin destination och transporterar fordonet till den destination kunden vill, till exempel en verkstad. Falcks vägassistans tillhandahåller skydd, oavsett var i Europa fordonet havererar. Falck Euro Service är ett omfattande nätverk av lokala vägassistansföretag som agerar som partners och ger rätt typ av hjälp till Falcks kunder på platser där Falcks egen vägassistans inte är närvarande. Falck strävar efter att garantera sina kunder högsta möjliga säkerhet och trygghet. Därför erbjuder vi servicekontroller regelbundet för att kunderna ska känna sig bekväma bakom ratten och på vägen. Och med Falcks säkerhetsutrustning i bilen är alla väl rustade för att hjälpa sig själva och andra om olyckan är framme. Falck erbjuder professionell hjälp om någon i fordonet upplever psykiska eller fysiska problem till följd av en olycka. Falck tillhandahåller också juridisk hjälp i händelse av en tvist med en annan part eller ett försäkringsbolag. 19

20 VÄRDERINGAR Vi handlar efter våra värderingar FALCKS SEX VÄRDERINGAR TILLGÄNGLIG, KOMPETENT, EFFEKTIV, SNABB, HJÄLPSAM OCH PÅLITLIG UTGÖR ORGANI- SATIONENS RYGGRAD. När en ung mamma i Uruguay ringer oss och ber oss hjälpa hennes dotter agerar vi direkt. Hon behöver hjälp. Omedelbart. Om skiftplanen behöver ändras eller ytterligare resurser måste sättas in för att kunna hjälpa henne hanteras det internt av våra medarbetare efteråt. Med andra ord, det är detta som Falcks värderingar handlar om. Det viktiga är att våra kunder känner att vi svarar och hjälper dem att lösa sina problem när de ringer. Att handla efter våra värderingar är viktigare än det faktum att vi har definierat dem. På följande sidor möter du sex Falck-medarbetare som var och en berättar en historia som i sin tur representerar en av Falcks sex värderingar. De valdes inte ut för att de skiljer sig från sina många tusen kollegor på Falck. Tvärtom. De valdes ut eftersom deras engagemang och förmåga att tillhandahålla assistans och hjälp är kännetecknande för alla som arbetar för Falck. Och de skulle lika gärna ha kunnat berätta en historia om någon av de andra sex värderingarna. För dem är våra värderingar som en kompass de följer helt automatiskt och utan att de behöver bli påminda om dem. Tillsammans med resten av sina kollegor handlar de efter Falcks värderingar varenda dag. Paula är läkare i Uruguay och hon hjälper Falck-abonnenter som kontaktar oss gällande sjukdomar och hälsofrågor. I Malaysia undervisar Richard Ng anställda från rederier samt olje- och gasindustrin i hur man räddar liv när en olycka inträffar. I Danmark ledsagar Maria Wivel resenärer som har skadats eller måste transporteras hem säkert och snabbt. I Rumänien är Marian Cioc redo att agera om en brand uppstår på oljeraffinaderiet i staden Ploiesti. I Sverige bärgar Anders Håkansson bilar och hjälper människor som har låst sig ute ur sina bilar. I USA tar ambulansmannen Guillermo Canate hand om sjuka eller skadade människor och transporterar dem till sjukhus i sin ambulans. Dessa sex personer har mycket gemensamt de inte bara arbetar för Falck, utan är också välutbildade och mycket duktiga på sitt arbete. Deras viktigaste gemensamma nämnare är att de alla ser det som sin viktigaste uppgift att hjälpa människor och få dem att känna sig trygga och säkra. Dessa värderingar står i centrum för det arbete de utför, liksom allt annat vi gör på Falck. Genom att tro på och leva upp till dessa värderingar blir de förr eller senare en livsstil för alla som arbetar på Falck. Våra värderingar är vår ledstjärna. 20

21 Tillgänglig Möt Paula Techera från Uruguay, läkare i Montevideo Kompetent Ambulansmannen Guillermo Canate kommer till undsättning på gatorna i Seattle Effektiv Se hur brandmannen Marian Cioc svarar på ett larmsamtal i Rumänien Snabb Följ Maria Wivel från Danmark när hon hjälper resenärer och utomlandsstationerade i nöd Hjälpsam Anders Håkansson i Sverige hjälper kunder med bilproblem Pålitlig Malaysiern Richard Ng utbildar kursdeltagare i räddnings- och säkerhetsverksamhet

22 TILLGÄNGLIG Paula är redo att hjälpa alla kunder I URUGUAY ABONNERAR TUSENTALS MÄNNISKOR PÅ FALCKS SJUKVÅRDSTJÄNSTER. EN AV DE PERSONER SOM GER HJÄLP ÄR DOKTOR PAULA TECHERA. FALCK-VÄRDERING När doktor Techera kom till jobbet en decembermorgon hittade hon ett brev i receptionen som var adresserat till henne. Tack, stod det. Hon kände inte igen avsändarens namn, men när hon hade skummat igenom brevet förstod hon vad det handlade om. Några dagar tidigare hade den 34-åriga läkaren från Montevideo i Uruguay talat i telefon med mamman till en flicka med svår magsmärta. Flickan hade redan blivit undersökt på ett sjukhus, men mamman var fortfarande orolig och bestämde sig för att ringa Falck. Hennes röst darrade när hon berättade om sin dotter. Paula Techera är alltid redo att hjälpa kunder som ber om råd i frågor om sjukdom och hälsa. Hon arbetar via telefon eller på fältet genom att besöka kunder hemma eller ge hjälp på en av Falcks medicinska kliniker i Uruguays huvudstad. Under 2011 förvärvade Falck en majoritetsandel i Grupo Emi, ett ambulans- och hemvårdsföretag baserat i Colombia med ett omfattande team av specialister som bistår i 22 medicinska nödsituationer i sex latinamerikanska länder. Grupo Emis tjänster är abonnentbaserade, precis som Falcks tjänster i Danmark när företaget grundades i början av 1900-talet. Mamman kände inte att de lyssnade på henne på sjukhuset, så hon ringde Falck, förklarar doktor Techera. Hemligheten bakom en bra relation med mina patienter är att behandla alla med respekt och att vara ärlig och öppen. Människor är människor. Jag behandlar alla på samma sätt. Tillsammans med sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra experter ingår Paula Techera i ett team av specialister som täcker alla vårdområden. De hjälper abonnenter med allt från förebyggande av livsstilssjukdomar till krishjälp och återhämtning efter olyckor. När mamman hade talat med Paula Techera bokade hon tid hos en lokal läkare som tidigare hade behandlat hennes dotter. Jag gillar verkligen att lyssna på och lugna människor som kommer till mig för hjälp. Det är alltid trevligt att veta att man gör skillnad. Och självklart blev jag väldigt glad när jag fick tackbrevet, säger Paula Techera. Möt Paula på Tillgänglig Vi är alltid tillgängliga och redo att hjälpa.

23 Paula Techera, 34 år. Arbetar som läkare i Montevideo i Uruguay. Hon har arbetat på Falck i åtta år. När hon inte arbetar på en av Falcks kliniker eller ger medicinsk rådgivning på telefon besöker hon kunder i hemmet.

24 KOMPETENT Jag vill bli ännu bättre på detta I SEATTLE KAN SJUKA ELLER SKADADE FÅ HJÄLP AV FALCKS RÄDDNINGSPERSONAL OCH SJUKSKÖTERSKOR. EN AV DESSA MEDARBETARE ÄR AMBULANSMANNEN GUILLERMO CANATE. FALCK-VÄRDERING En decemberkväll skulle Guillermo Canate hjälpa till att transportera ett litet barn i nöd till sjukhuset. Barnet hade uppenbarligen ont, bet ihop tänderna och kippade efter andan. Guillermo Canate är glad över att hans kollegor är erfarna och bra på sitt jobb. En sak som jag har lärt mig under åren är att ett barns tillstånd kan försämras mycket snabbt. Därför är det verkligen viktigt att de övervakas i ambulansen av personal som vet vad de gör, säger 33-åriga Guillermo Canate. Pojken led av andnöd och såg blek ut. Guillermo Canate hade kallats in för akut transport till barnavdelningen på Mary Bridge Hospital i Tacoma. Guillermo Canate arbetar utifrån stationen i Mountlake Terrace, en halvtimmes bilfärd från Seattle, Washington. Falck kör sju ambulanser i området och de tillhandahåller för det mesta transporter mellan sjukhus. Falck är världens största internationella ambulansleverantör, och räddningspersonal, sjuksköterskor och läkare som arbetar på Falck behandlar mer än fyra miljoner sjuka eller skadade varje år. Pojkens andnöd krävde extra behandling i ambulansen. Det innebar att övervaka hans puls, blodtryck och blodsyrenivåer. Det handlar om att arbeta tillsammans som ett team. Jag kör ambulansen, eftersom det finns ett behov av mina kvalifikationer och min erfarenhet, säger Guillermo Canate. Guillermo Canate har kört ambulans sedan Idag är han ambulansansvarig, men skulle vilja få ytterligare utbildning för att ta ytterligare karriärsteg inom Falck. Nästa steg för mig är att utbilda mig till sjuksköterska eller sjukvårdare. Jag skulle vilja lära mig mer, så att jag kan hjälpa mina patienter mer, säger Guillermo Canate. Pojken bak i ambulansen avfyrar ett leende när Guillermo Canate startar sirenen. Alla i ambulansen är lättade. Det är alltid trevligt att se. Jag var bara glad över att se att han andades på egen hand, säger Guillermo Canate. Möt Guillermo på Kompetent Vi anstränger oss kontinuerligt för att bibehålla och förbättra våra kunskaper. 24

25 Guillermo Canate, 33 år. Ambulansansvarig i Seattle i USA. Innan han började på Falck 2012 hade han arbetat som ambulansansvarig i fyra år. Han är gift och har två barn.

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014 PROFILEN, SIDAN 12 Det är svårt att gå till val på att förebygga katastrofer som kan hända 20 år framåt. Margareta Wahlström, FN:s särskilda representant för katastrofrisk

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Konferens i Mardin. om utmaningar i arbetet med hedersproblematik

Konferens i Mardin. om utmaningar i arbetet med hedersproblematik Konferens i Mardin om utmaningar i arbetet med hedersproblematik Denna rapport är en mycket lätt bearbetad transkription av vår konferens i Mardin. Samtalen återges i sin ursprungliga talspråksform. Rapporten

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll?

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll? En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag STOPS Vad gör dina risker i kväll? Stolpiller eller spray? 2009 WWW.SunGard.SE Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle. Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004

Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle. Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004 Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004 Innehåll SOS Alarm och Sveriges Radio 4 SOS Alarm och Sveriges radio har sedan 1997 ett

Läs mer

världens tryggaste folk

världens tryggaste folk f o l k 6. Kanada 7. Finland 8. Nederländerna 9. Schweiz 10. Irland t r y g g a s t e 1. Norge 2. Danmark 3. Sverige 4. Australien 5. Nya Zeeland v ä r l d e n s VÄRLDENS LYCKLIGASTE FOLK Nordens befolkning,

Läs mer

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 1 OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 Ett gott bemötande innebär att vara så trygg i sin professionalitet att man vågar vara personlig EMELIE HJELM BONIN, EN AV FRÖSUNDAS 206 VERKSAMHETSCHEFER

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter 509893-LLP-1-2010-1-SE-LEONARDO-LMP WP2: FORSKNING OM KOMPETENS FÖR ICKE RUTINMÄSSIGA UPPGIFTER

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

krafter Frivilliga LEDER RÄTT En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013

krafter Frivilliga LEDER RÄTT En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013 S O S En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013 Frivilliga krafter LEDER RÄTT Så får du in mobilen i Rakel Allt fler kräver ambulans På nätet mobbas barn dygnet runt Kattis Ahlström S O S Innehåll nr 4 2013

Läs mer

Hot. vardag 5TIPS. En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015. visar din exakta position. 112, hallå? Vad händer om mobilnätet slutar fungera?

Hot. vardag 5TIPS. En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015. visar din exakta position. 112, hallå? Vad händer om mobilnätet slutar fungera? S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015 Attityden i samhället har hårdnat under de år Hanna Litz har jobbat som polis operatör. Hot är hannas vardag Ny teknik visar din exakta position 112, hallå? Vad

Läs mer

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Hemligheter kända av många -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Av : Ve r o n i c a S v e n s k C o p y r i g h t F ö r b u n d e t U n g a R ö r e l s e h i n d r a d e F i n a n

Läs mer

Manuskript inför publicering. Får ej spridas eller kopieras utan angivande av källa.

Manuskript inför publicering. Får ej spridas eller kopieras utan angivande av källa. Författare: Eva Kjellberg BUP Gällivare sjukhus Telefon: 0970 19 447 eva.kjellberg@nll.se Manuskript inför publicering. Får ej spridas eller kopieras utan angivande av källa. FÖRORD Detta är en sammanställning

Läs mer

Det går inte att. när det otänkbara händer

Det går inte att. när det otänkbara händer barn barn 1 nr3.2011 LEDARE INNEHÅLL när det otänkbara händer Det är som att komma till världens rand. Till en plats där allt har tagit slut. Ödeland. Och samtidigt så många spår av livet som har upphört.

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer