Utfärdad av: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Köpenhamn V Danmark Tfn: Design och grafisk produktion: Bysted A/S Redigerad av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdad av: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Köpenhamn V Danmark Tfn: +45 703 33 311 Design och grafisk produktion: Bysted A/S Redigerad av:"

Transkript

1 Vi är alltid där

2 Utfärdad av: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Köpenhamn V Danmark Tfn: Design och grafisk produktion: Bysted A/S Redigerad av: Jeppe Ilkjær Louis Honoré

3 I mer än ett sekel har det varit Falcks uppdrag att förhindra olyckor, sjukdomar och nödsituationer, att snabbt och kompetent rädda och hjälpa människor i nödsituationer samt att rehabilitera människor efter sjukdom och skada. Utifrån detta uppdrag är det Falcks vision att utveckla en stor internationell organisation som arbetar med tjänster inom assistans, akuthjälp, säkerhet samt hälso- och sjukvård. Falck har verksamhet på sex kontinenter, världens största privata brandväsen och är den största internationella ambulansoperatören i världen.

4 IN N EH ÅL L SFÖ RT EC K N I N G I broschyren 6 Allan Søgaard Larsen, CEO: 8 Närvarande på sex kontinenter Falck har verksamhet på sex kontinenter, vilket gör oss till världens största internationella räddningsföretag. Det handlar om människor som hjälper människor 4 10 Historien om Falck i korthet Det hela började i Köpenhamn 1906.

5 12 Tjänster Vi förebygger olyckor, ger akut medicinsk vård och bedriver brand- och räddningstjänst. 20 Vi handlar efter våra värderingar Möt Falck-medarbetare runt om i världen.

6 INLEDNING Det handlar om människor som hjälper människor PÅ FALCK ARBETAR VI MOT ETT GEMENSAMT MÅL. VI ÄR SPRIDDA ÖVER OLIKA LÄNDER, SPRÅK OCH KULTURER MED EN GEMENSAM AMBITION ATT ERBJUDA ASSISTANS OCH HJÄLPA MÄNNISKOR ATT KÄNNA SIG TRYGGA OCH SÄKRA. Vi på Falck hjälper människor, oavsett om det handlar om att bekämpa bränder, bistå med hjälp på vägarna, transportera patienter till sjukhus, behandla människor med värkande leder, lära människor att ta hand om sig själva i nödsituationer eller på annat sätt erbjuda assistans. Falck har sina rötter i en tradition som sträcker sig över hundra år tillbaka, där generation efter generation av engagerade medarbetare haft som främsta uppgift att erbjuda assistans när en olycka varit framme. Det hjälparbete som de manliga och kvinnliga medarbetarna på Falck bistod offren vid jordbävningen i Haiti 2010 byggde på det hjälparbete som bistods vid Danmarks värsta tågolycka utanför Köpenhamn Våra värderingar på Falck är mycket tydliga. Vi är tillgängliga, kompetenta, effektiva, snabba, hjälpsamma och pålitliga. Dessa värderingar utgör grunden som vi bygger vår gemensamma framtid på. De grundläggande värderingarna är också den vägledande principen bakom Falcks tjänster över hela världen. Vi brinner för att erbjuda den kompetens och expertis som vi har utvecklat för att hjälpa fler människor i andra delar av världen. Och vi gör det helt enkelt för att vi kan. I takt med Falcks globala tillväxt omfattas vi av ett växande antal medarbetare med olika kulturell bakgrund, hudfärg och religion. Vi kommer alla från olika bakgrunder, vi växte upp i olika länder, talar olika språk och har olika traditioner och tänkesätt. Men vi delar ett gemensamt mål. Vi delar ambitionen att erbjuda lindring och assistans och att hjälpa våra medmänniskor att känna sig trygga och säkra. Viljan att hjälpa till är som en kompass som pekar ut riktningen för alla Falck-medarbetare. Det har varit så i generationer och det kommer att förbli så. De medarbetare på Falck som tar över efter oss kommer att se till att Falck ger service och assistans till människor, företag och myndigheter i de länder vi är verksamma. 6

7 Allan Søgaard Larsen, född Började på Falck 1990 som HR-chef. Sedan 2004 VD och koncernchef. Allan Søgaard Larsen är gift och har två barn.

8 Falck på 6 kontinenter Nordamerika Falck etablerade sin ambulansverksamhet i USA Idag har vi ambulanser i ett flertal delstater i USA. Afrika På våra utbildningscenter i Västafrika erbjuder vi säkerhetsutbildning för personer som arbetar till havs för olje- och gasbolag eller rederier. Latinamerika I Latinamerika använder hundratusentals människor Falcks tjänster för att erhålla läkare, ambulanser eller helt enkelt medicinsk rådgivning per telefon. 8

9 Europa Varje år ser miljontals människor i hela Europa när Falck-medarbetare ingriper vid bärgningar, trafikolyckor och bränder. Vi erbjuder även fysioterapi och andra behandlingstyper dagligen. Asien Vi har ett antal välutrustade utbildningscenter med faciliteter för teoretisk undervisning och boende samt för verklighetstrogna sjöräddnings- och brandbekämpningsövningar. Australien Vi erbjuder sjukvård på plats, säkerhetstjänster och tjänster i nödsituationer till bygg-, naturresursoch offshoreindustrin i Australien. 9

10 HISTORIK Mer än ett sekel av räddningstjänst I MER ÄN 100 ÅR HAR FALCK FÖRHINDRAT OLYCKOR, SJUKDOMAR OCH NÖD- SITUATIONER, RÄDDAT OCH ASSISTERAT MÄNNISKOR I NÖDSITUATIONER OCH HJÄLPT MÄNNISKOR ATT ÅTERHÄMTA SIG EFTER SJUKDOM OCH SKADA Av en tillfällighet passerade Sophus Falck Christiansborgs slott i Köpenhamn under den stora branden den 3 oktober. Han erbjöd sig att hjälpa till på plats och blev djupt påverkad av räddningsinsatsens kaotiska karaktär, som i slutändan ledde till omfattande förluster av oersättliga tillgångar Sophus Falck grundade Falck Räddningstjänst 22 år efter den stora branden på Christiansborgs slott. Den största tågkatastrofen någonsin i Danmark inträffade den 1 november det här året. 40 människor omkom och 26 skadades. Räddningsarbetet fick ske nattetid och Falck stod för den största delen. En explosion på ett litet fartyg i Haderslev, Danmark. 59 människor omkom. Falcks räddningspersonal och dykare från hela landet genomförde hjälp- och räddningsarbete. 10

11 Personalen utförde brandövningar för allmänheten när Sophus Falck öppnade sin nya räddningsstation Falck bistod i räddningsinsatsen vid en brand på Hotel Caledonien i Kristiansand i Norge, som orsakade 14 dödsoffer. Tsunamin i Thailand blev det största uppdraget någonsin för Falcks krispsykologer, som gav timmars kristerapi under en tvåveckorsperiod. Falck-företaget Life Response biträdde i räddningsinsatsen i efterdyningarna av orkanen Gustav i Louisiana i USA. Gustav utlöste den största evakueringen i USA:s historia med över tre miljoner människor på flykt från sina hem. Uppskattningsvis tre miljoner människor drabbades av en större jordbävning i Haiti. Falck skickade ett team av läkare och sjuksköterskor för att hjälpa till i katastrofhjälparbetet. Falken har funnits på alla Falcks logotyper sedan

12 TJÄNSTER Tjänster Akutsjukvård Falck köpte sin första ambulans 1907 och inledde sin verksamhet med det som då var den första bilambulansen i Skandinavien. Idag är Falck världens största internationella leverantör av ambulans- och akutvårdstjänster. Falck tillhandahåller akutsjukvård till allmänheten i länder över hela världen i nära samarbete med myndigheterna. Falcks mer än ambulanser gör mer än fyra miljoner utryckningar per år, till allvarligt sjuka, kvinnor med förlossningsvärkar eller olycksoffer. Falck tillhandahåller också ett stort antal andra prehospitala tjänster, däribland akuthelikoptrar och snabba insatsenheter med ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare. Ny teknik i ambulanserna Vid millennieskiftet var Falck bland de första ambulanstjänsteleverantörerna att övervaka sina ambulanser med hjälp av GPS och GIS. Det gör att vi alltid kan dirigera närmast tillgängliga ambulans till en nödsituation, vilket vinner nödvändig tid och räddar liv. Falck stöder också aktivt utvecklingen av telemedicin. I vissa länder kan våra ambulansbesättningar överföra uppgifter om patientens hjärtfrekvens, blodtryck och syremättnad direkt från ambulansen till en specialist på sjukhuset. Baserat på dessa uppgifter kan specialisten sedan vägleda ambulanspersonalen och se till att patienten får optimal behandling i ambulansen. 12

13 Patienttransport Falck har under årtionden hjälpt patienter fram och tillbaka vid läkarbesök, sjukhusbesök eller andra behandlingsalternativ. Under årens lopp har Falck hjälpt såväl den offentliga och privata sektorn som enskilda abonnenter. Falcks sjuktransportfordon körs av empatisk och erfaren Falck-personal som känner stor yrkesstolthet över att transportera patienter från hemmet till behandlingsplatsen eller mellan sjukhus på ett säkert sätt. Falcks räddningspersonal ser alltid till att patienterna eskorteras på ett säkert sätt hela vägen, oavsett vart de ska. Vårdcentraler, kliniker och jourläkartjänster Med grund i Falcks historia och erfarenhet av att tillhandahålla sjukvård över gränser och kulturer specialiserar vi oss på att uppfylla de medicinska kraven hos medelklassen i tillväxtmarknader. När människor blir rikare sätter de större värde på den personliga hälsan. I länder med en snabbt växande medelklass finns det en växande efterfrågan på medicinska tjänster av hög kvalitet både vad gäller förebyggande och behandling. Falcks mål är att erbjuda tillgänglig, pålitlig och patientcentrerad sjukvård av serviceinriktade, välutbildade läkare. Det gör vi i moderna, välutrustade, centralt belägna vårdcentraler och kliniker eller genom att skicka läkaren till patientens hem. Falck bedriver sjukvård och har kliniker i Polen, Slovakien, Uruguay och Venezuela, och jourläkartjänster i Colombia, Ecuador, El Salvador, Panama, Uruguay och Venezuela. Vårt mål är att utöka dessa tjänster globalt. 13

14 TJÄNSTER Global säkerhets- och medicinsk assistans Falck Global Assistance tillhandahåller lösningar inom hälsa, trygghet samt risk- och säkerhetshantering till globala företag och deras globala arbetsstyrkor samt till resenärer. Våra globala tjänster inom säkerhets- och medicinsk assistans används av många företag i olika branscher (försäkring, finans, resor, flygbolag, myndigheter) för att de ska kunna garantera säkerheten för sina anställda och kunder som reser eller arbetar utomlands. Vi förbereder företag så att de kan uppfylla sin omsorgsplikt och ser till att de efterlever sin strategi gällande varumärke och socialt ansvar. Genom ett omfattande globalt nätverk av säkerhets- och medicinska specialister hjälper vi företag att minska de säkerhets- och medicinska risker som deras globala arbetsstyrkor och resenärer står inför. Vi har duktiga läkare, sjuksköterskor och säkerhetsspecialister i tjänst på våra nödcentraler dygnet runt, sju dagar i veckan, hela året. Vårt omfattande och globala leverantörsnätverk säkerställer tillgång till kvalitetsbehandling och medicinsk övervakning samt lokalt stöd i krissituationer. Våra tjänster omfattar: global rådgivning och assistans inom medicin och säkerhet, remisser till Falcks föredragna leverantörer, medicinsk övervakning av patienter, säkerhets- och medicinsk evakuering och hemtransport, medicinsk eskort, medicinsk information och säkerhetsinformation online, resesäkerhet och spårning, krishantering, tjänster inom lokalassistans, säkerhetsutbildning, kostnadskontroll, riskanalys och bedömningar. Employee assistance programmes (EAP) I mer än ett decennium har Falck varit Danmarks största privata leverantör av EAP-hälsovård. På senare år har denna verksamhet utökats till Norge, Polen, Slovakien och Sverige. Falcks EAP-sjukvård syftar till att förebygga olyckor på arbetsplatsen och hjälpa människor att undvika förlust av arbetsförmågan samt påfrestningar och skador. Målet är högsta möjliga trivsel på arbetet och för varje individ att fungera effektivt under hela arbetslivet. Genom EAP-aktiviteter kan Falck bidra till att minska arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro. Dessutom sparar den offentliga sektorn sociala avgifter och försäkrings- och pensionsbolag får färre ersättningskostnader relaterade till arbetsskador och arbetsoförmåga. Falcks nätverk av sjuksköterskor, läkare, psykologer, fysioterapeuter och annan personal utgör ett väl samordnat team av specialister som tillhandahåller tjänster inom allt från förebyggande av livsstilssjukdomar och granskningar av komplicerade patientfall till psykologisk kristerapi och rehabilitering efter en olycka eller arbetsrelaterad skada. Dessa förebyggande åtgärder och hälsofrämjande insatser tillhandahålls genom privata abonnemang, pensionsbolag, jobbrelaterade system eller den offentliga sektorn. 14

15 Tjänster inom gruvindustrin Målet för våra tjänster inom gruvindustrin är att bidra till nollvisionen för skador. Just den här sektorn kräver en kombination av tjänster inom medicin, räddningsinsatser, skydds- och säkerhetsutbildning samt rådgivning. Med tanke på Falcks omfattande internationella erfarenhet tror vi att vi har mycket att erbjuda. Vårt utbud av dessa tjänster har lett till etableringen och driften av omfattande och fullt integrerade lösningar för gruvindustrisektorn på avlägsna platser och med en enda källa. Vi är också den ledande globala leverantören av säkerhetsutbildning för högriskindustrier. Falcks kunder omfattar några av världens största företag inom gruv- och byggsektorn. Att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet är av grundläggande strategisk betydelse för Falck. Genom att outsourca den här typen av tjänster till Falck kan bygg- och gruvföretag fokusera på sin kärnverksamhet. Uthyrning av sjukvårdspersonal Varje år tillhandahåller vi vikarierande sjukvårdspersonal till sjukhus, hemsjukvård, vårdinstitutioner, privata företag och kunder. Det är en tjänst som nu sträcker sig utanför Danmark och täcker mer och mer av övriga Norden samt Grönland. Tjänsterna tillhandahålls via Falcks vårdbemanningsbolag ActivCare och VikTeam, som erbjuder dedikerad och högt kvalificerad vårdpersonal samt läkare och specialistläkare. ActivCare erbjuder vård- och socialtjänstpersonal, som sjuksköterskor eller vårdassistenter till hälso- och socialtjänstsektorn, sociala institutioner, privata företag och privatkunder. vikarierande personals uppgift att använda sin professionella och personliga kompetens för att ta hand om patienterna på bästa möjliga sätt. På Falcks personaluthyrning ser vi till att det finns en god överensstämmelse mellan kunden och vår vikarierande personal innan vikariatet påbörjas. Vi erbjuder vikarierande personal för såväl kort- som mycket långsiktiga uppdrag. Det gör oss till en professionell partner till våra nuvarande och framtida kunder i Danmark och övriga Norden. VikTeam tillhandahåller läkare och specialistläkare för tillfälliga uppdrag. Snabb service Flexibilitet är viktigt för att kunna erbjuda bemanningstjänster. Vår förmåga att fylla en plats med mycket kort varsel för att täcka kort- eller långsiktiga vikariat innebär att vi på ett effektivt och ekonomiskt sätt kan hjälpa våra kunder vid flaskhalsar, sjukdom eller allmän personalbrist. Jobbet är alltid detsamma Oavsett om arbetsplatsen är ett stort sjukhus, en borrigg, en by på Grönland eller en privat bostad är det alltid vår 15

16 TJÄNSTER Brandtjänst Sedan grundandet av företaget Falck 1906 har vår kärnverksamhet varit brandbekämpning. Idag har vi mer än 100 års erfarenhet som leverantör av brandtjänster till både myndigheter och industrikunder. Sedan 2006 har Falck varit den ledande internationella leverantören av brand- och räddningstjänster för högriskindustrier och flygplatser. Idag driver Falck Brandtjänst världens största privata brandbekämpningsföretag och har utvecklat många av de bästa metoderna som används globalt. Vi är din pålitliga partner inom brandtjänster och du kan vara säker på att vi kommer att ta hand om din brandkår på ett ansvarsfullt sätt. Industribrand- och räddningstjänst Falck är den ledande internationella leverantören av industribrand- och räddningstjänster för flygplatser och högriskindustrier, bland annat petrokemiska anläggningar, kärnkraftverk, stålverk och biltillverkare. Falck tillhandahåller högkvalitativa tjänster genom outsourcingavtal som är skräddarsydda efter kundens önskemål. Falck erbjuder ett högkvalitativt och kostnadseffektivt integrerat brandskyddssystem. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina strategiska mål och kärnkompetenser, samtidigt som de kan förlita sig på tjänsterna från en brandbekämpningsspecialist och dedikerad leverantör av räddningstjänster. Industribrandutbildning I mer än två decennier har Falck utbildat räddningsteam i hantering av incidenter i den industriella och offentliga sektorn. Varje år utbildar vi tusentals professionella brandmän från hela världen på våra unika utbildningscenter och ökar deras medvetande om säkerhet. Falck utvecklar och levererar skräddarsydda industrisäkerhetsutbildningar. De skräddarsydda, teoretiska utbildningarna och praktiska scenarierna är helt i linje med våra kunders önskemål och behov. Falcks brandutbildningar fokuserar på alla nivåer i incidentorganisationer inom både den offentliga och den industriella sektorn. Konsulttjänster Falck tillhandahåller specialiserade konsulttjänster inom brand- och explosionsriskhantering för olje- och gasindustrin samt den petrokemiska industrin, däribland raffinaderier, terminaler, lagringsdepåer, offshore- och kemiska produktionsanläggningar, flygplatser och andra högriskindustrier. Vi erbjuder våra tjänster över hela världen och våra konsulter har erfarenhet av att arbeta med projekt i mer än 70 länder runt om i världen. Vi anses vara bland de ledande experterna inom brand- och explosionshantering. 16

17 Säkerhet inom oljeoch gasindustrin Falck är världsledande leverantör av arbetsplatsrelaterade säkerhetskurser och tjänster, däribland räddnings- och katastroftjänster, särskilt för offshore- och sjöfartssektorerna. Företag inom kemi-, flyg- och gruvindustrin utnyttjar också Falcks specialkompetens och expertis, som har utvecklats i nära samarbete med internationella samarbetspartners och genom Falcks mer än hundraåriga erfarenhet av räddningstjänst. Vår verksamhet är inriktad på att utbilda personal på alla nivåer i organisationen i säkert beteende för att undvika olyckor på arbetsplatsen. Dessutom utbildas kursdeltagarna i hur man reagerar under mycket svåra förhållanden om olyckor inträffar. Dessa aktiviteter äger rum på våra 29 utbildningsanläggningar i världsklass, placerade i närheten av våra kunders verksamheter runt om i världen. Falck fokuserar kontinuerligt på produktutveckling för att möta de ständigt ökande internationella säkerhetskraven som våra kunder möter i sina ofta mycket svåra arbetsmiljöer. Falck erbjuder arbetsplatsrelaterade säkerhetsutbildningar och tjänster enligt högsta internationella standarder. Falck är ackrediterat för OLF, Opito, NOGEPA, STCW, JOIFF och andra internationella standarder. 17

18 TJÄNSTER MEMIR (Major emergency management initial response) Falck tillhandahåller utbildning i krishantering och större krisberedskap, MEMIR, på alla organisationsnivåer. Utbildningen gör det möjligt för våra kunder inom olje- och gasindustrin samt offshore- och sjöfartsindustrin att hantera kriser och nödsituationer på ett sätt som undviker eller minimerar dödsfall eller förluster av egendom. Säkerhet i hem och byggnad När Sophus Falck grundade Falck 1906 var företagets första uppdrag att rädda värdesaker vid bränder och liknande nödsituationer. Det är fortfarande ett av våra mål, men idag arbetar Falck även för att förebygga olyckor och skador på och i privata bostäder och andra byggnader. Ett Falck-larmsystem förebygger inte bara inbrott och stöld, det upptäcker även bränder, gasläckor och översvämmade källare. MEMIR är scenariobaserad och anpassad efter kundernas specifika driftsmiljöer. Utbildningen är också teambaserad och fokuserar i hög grad på dynamiken mellan kris- eller beredskapsledaren och teamet. Falck använder en proaktiv metod och presenterar ett antal olika scenarier för kursdeltagarna. Deltagarna ombeds sedan att analysera situationen och avgöra om den skulle kunna utvecklas till en kris. De utbildas också i att avgöra vilka proaktiva åtgärder som bör vidtas samt att välja och samordna de företagsresurser som krävs för att hantera den potentiella krisen. Om ett hem eller en byggnad skadas av storm, brand, svåra översvämningar eller fallna träd levererar Falck länspumpar eller skydd. Falck kan också skicka specialister inom trädhuggning för att förhindra ytterligare skador. Falck erbjuder kurser i första hjälpen för privat- och företagskunder, eftersom vi är övertygade om att alla bör ha första hjälpen-kunskap. Företaget säljer även säkerhetsprodukter som pulversläckare, brandfiltar, defibrillatorer och förbandslådor på abonnentbasis. Dessa säkerhetsprodukter gör att kunderna kan agera om en olycka inträffar. 18

19 Vägassistans Falcks röda bärgningsfordon har varit ett mycket bekant inslag på de danska vägarna sedan 1930-talet. Miljoner danska bilförare har genom åren fått hjälp av Falcks kompetenta bärgningspersonal. Under 1990-talet expanderade Falck bärgningsverksamheten till övriga Skandinavien och Estland. Våra tjänster baseras huvudsakligen på abonnemangspaket till kunder inom den privata, offentliga eller företagssektorn. Alla fordon kan få assistans vid olyckor eller haveri: bilar, lastbilar, bussar, husvagnar, släpvagnar, cyklar, motorcyklar och även båtar. Falck ger vägassistans när en bil går sönder eller är inblandad i en olycka. I de flesta fall kan Falck-medarbetarna reparera bilen på plats, vilket gör att bilisten kan fortsätta sin resa. Om det inte är möjligt ser Falck till att kunden kommer till sin destination och transporterar fordonet till den destination kunden vill, till exempel en verkstad. Falcks vägassistans tillhandahåller skydd, oavsett var i Europa fordonet havererar. Falck Euro Service är ett omfattande nätverk av lokala vägassistansföretag som agerar som partners och ger rätt typ av hjälp till Falcks kunder på platser där Falcks egen vägassistans inte är närvarande. Falck strävar efter att garantera sina kunder högsta möjliga säkerhet och trygghet. Därför erbjuder vi servicekontroller regelbundet för att kunderna ska känna sig bekväma bakom ratten och på vägen. Och med Falcks säkerhetsutrustning i bilen är alla väl rustade för att hjälpa sig själva och andra om olyckan är framme. Falck erbjuder professionell hjälp om någon i fordonet upplever psykiska eller fysiska problem till följd av en olycka. Falck tillhandahåller också juridisk hjälp i händelse av en tvist med en annan part eller ett försäkringsbolag. 19

20 VÄRDERINGAR Vi handlar efter våra värderingar FALCKS SEX VÄRDERINGAR TILLGÄNGLIG, KOMPETENT, EFFEKTIV, SNABB, HJÄLPSAM OCH PÅLITLIG UTGÖR ORGANI- SATIONENS RYGGRAD. När en ung mamma i Uruguay ringer oss och ber oss hjälpa hennes dotter agerar vi direkt. Hon behöver hjälp. Omedelbart. Om skiftplanen behöver ändras eller ytterligare resurser måste sättas in för att kunna hjälpa henne hanteras det internt av våra medarbetare efteråt. Med andra ord, det är detta som Falcks värderingar handlar om. Det viktiga är att våra kunder känner att vi svarar och hjälper dem att lösa sina problem när de ringer. Att handla efter våra värderingar är viktigare än det faktum att vi har definierat dem. På följande sidor möter du sex Falck-medarbetare som var och en berättar en historia som i sin tur representerar en av Falcks sex värderingar. De valdes inte ut för att de skiljer sig från sina många tusen kollegor på Falck. Tvärtom. De valdes ut eftersom deras engagemang och förmåga att tillhandahålla assistans och hjälp är kännetecknande för alla som arbetar för Falck. Och de skulle lika gärna ha kunnat berätta en historia om någon av de andra sex värderingarna. För dem är våra värderingar som en kompass de följer helt automatiskt och utan att de behöver bli påminda om dem. Tillsammans med resten av sina kollegor handlar de efter Falcks värderingar varenda dag. Paula är läkare i Uruguay och hon hjälper Falck-abonnenter som kontaktar oss gällande sjukdomar och hälsofrågor. I Malaysia undervisar Richard Ng anställda från rederier samt olje- och gasindustrin i hur man räddar liv när en olycka inträffar. I Danmark ledsagar Maria Wivel resenärer som har skadats eller måste transporteras hem säkert och snabbt. I Rumänien är Marian Cioc redo att agera om en brand uppstår på oljeraffinaderiet i staden Ploiesti. I Sverige bärgar Anders Håkansson bilar och hjälper människor som har låst sig ute ur sina bilar. I USA tar ambulansmannen Guillermo Canate hand om sjuka eller skadade människor och transporterar dem till sjukhus i sin ambulans. Dessa sex personer har mycket gemensamt de inte bara arbetar för Falck, utan är också välutbildade och mycket duktiga på sitt arbete. Deras viktigaste gemensamma nämnare är att de alla ser det som sin viktigaste uppgift att hjälpa människor och få dem att känna sig trygga och säkra. Dessa värderingar står i centrum för det arbete de utför, liksom allt annat vi gör på Falck. Genom att tro på och leva upp till dessa värderingar blir de förr eller senare en livsstil för alla som arbetar på Falck. Våra värderingar är vår ledstjärna. 20

21 Tillgänglig Möt Paula Techera från Uruguay, läkare i Montevideo Kompetent Ambulansmannen Guillermo Canate kommer till undsättning på gatorna i Seattle Effektiv Se hur brandmannen Marian Cioc svarar på ett larmsamtal i Rumänien Snabb Följ Maria Wivel från Danmark när hon hjälper resenärer och utomlandsstationerade i nöd Hjälpsam Anders Håkansson i Sverige hjälper kunder med bilproblem Pålitlig Malaysiern Richard Ng utbildar kursdeltagare i räddnings- och säkerhetsverksamhet

22 TILLGÄNGLIG Paula är redo att hjälpa alla kunder I URUGUAY ABONNERAR TUSENTALS MÄNNISKOR PÅ FALCKS SJUKVÅRDSTJÄNSTER. EN AV DE PERSONER SOM GER HJÄLP ÄR DOKTOR PAULA TECHERA. FALCK-VÄRDERING När doktor Techera kom till jobbet en decembermorgon hittade hon ett brev i receptionen som var adresserat till henne. Tack, stod det. Hon kände inte igen avsändarens namn, men när hon hade skummat igenom brevet förstod hon vad det handlade om. Några dagar tidigare hade den 34-åriga läkaren från Montevideo i Uruguay talat i telefon med mamman till en flicka med svår magsmärta. Flickan hade redan blivit undersökt på ett sjukhus, men mamman var fortfarande orolig och bestämde sig för att ringa Falck. Hennes röst darrade när hon berättade om sin dotter. Paula Techera är alltid redo att hjälpa kunder som ber om råd i frågor om sjukdom och hälsa. Hon arbetar via telefon eller på fältet genom att besöka kunder hemma eller ge hjälp på en av Falcks medicinska kliniker i Uruguays huvudstad. Under 2011 förvärvade Falck en majoritetsandel i Grupo Emi, ett ambulans- och hemvårdsföretag baserat i Colombia med ett omfattande team av specialister som bistår i 22 medicinska nödsituationer i sex latinamerikanska länder. Grupo Emis tjänster är abonnentbaserade, precis som Falcks tjänster i Danmark när företaget grundades i början av 1900-talet. Mamman kände inte att de lyssnade på henne på sjukhuset, så hon ringde Falck, förklarar doktor Techera. Hemligheten bakom en bra relation med mina patienter är att behandla alla med respekt och att vara ärlig och öppen. Människor är människor. Jag behandlar alla på samma sätt. Tillsammans med sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra experter ingår Paula Techera i ett team av specialister som täcker alla vårdområden. De hjälper abonnenter med allt från förebyggande av livsstilssjukdomar till krishjälp och återhämtning efter olyckor. När mamman hade talat med Paula Techera bokade hon tid hos en lokal läkare som tidigare hade behandlat hennes dotter. Jag gillar verkligen att lyssna på och lugna människor som kommer till mig för hjälp. Det är alltid trevligt att veta att man gör skillnad. Och självklart blev jag väldigt glad när jag fick tackbrevet, säger Paula Techera. Möt Paula på Tillgänglig Vi är alltid tillgängliga och redo att hjälpa.

23 Paula Techera, 34 år. Arbetar som läkare i Montevideo i Uruguay. Hon har arbetat på Falck i åtta år. När hon inte arbetar på en av Falcks kliniker eller ger medicinsk rådgivning på telefon besöker hon kunder i hemmet.

24 KOMPETENT Jag vill bli ännu bättre på detta I SEATTLE KAN SJUKA ELLER SKADADE FÅ HJÄLP AV FALCKS RÄDDNINGSPERSONAL OCH SJUKSKÖTERSKOR. EN AV DESSA MEDARBETARE ÄR AMBULANSMANNEN GUILLERMO CANATE. FALCK-VÄRDERING En decemberkväll skulle Guillermo Canate hjälpa till att transportera ett litet barn i nöd till sjukhuset. Barnet hade uppenbarligen ont, bet ihop tänderna och kippade efter andan. Guillermo Canate är glad över att hans kollegor är erfarna och bra på sitt jobb. En sak som jag har lärt mig under åren är att ett barns tillstånd kan försämras mycket snabbt. Därför är det verkligen viktigt att de övervakas i ambulansen av personal som vet vad de gör, säger 33-åriga Guillermo Canate. Pojken led av andnöd och såg blek ut. Guillermo Canate hade kallats in för akut transport till barnavdelningen på Mary Bridge Hospital i Tacoma. Guillermo Canate arbetar utifrån stationen i Mountlake Terrace, en halvtimmes bilfärd från Seattle, Washington. Falck kör sju ambulanser i området och de tillhandahåller för det mesta transporter mellan sjukhus. Falck är världens största internationella ambulansleverantör, och räddningspersonal, sjuksköterskor och läkare som arbetar på Falck behandlar mer än fyra miljoner sjuka eller skadade varje år. Pojkens andnöd krävde extra behandling i ambulansen. Det innebar att övervaka hans puls, blodtryck och blodsyrenivåer. Det handlar om att arbeta tillsammans som ett team. Jag kör ambulansen, eftersom det finns ett behov av mina kvalifikationer och min erfarenhet, säger Guillermo Canate. Guillermo Canate har kört ambulans sedan Idag är han ambulansansvarig, men skulle vilja få ytterligare utbildning för att ta ytterligare karriärsteg inom Falck. Nästa steg för mig är att utbilda mig till sjuksköterska eller sjukvårdare. Jag skulle vilja lära mig mer, så att jag kan hjälpa mina patienter mer, säger Guillermo Canate. Pojken bak i ambulansen avfyrar ett leende när Guillermo Canate startar sirenen. Alla i ambulansen är lättade. Det är alltid trevligt att se. Jag var bara glad över att se att han andades på egen hand, säger Guillermo Canate. Möt Guillermo på Kompetent Vi anstränger oss kontinuerligt för att bibehålla och förbättra våra kunskaper. 24

25 Guillermo Canate, 33 år. Ambulansansvarig i Seattle i USA. Innan han började på Falck 2012 hade han arbetat som ambulansansvarig i fyra år. Han är gift och har två barn.

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Ytterligare service ett axplock

Ytterligare service ett axplock Porsche Assistance Ytterligare service ett axplock - Ersättning för reskostnader för att följa med vid hämtning utomlands av minderåriga. - Ersättning för kostnader av - seende resa och inkvartering vid

Läs mer

Porsche Assistance När som helst, var som helst!

Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance innebär att du får snabb hjälp 24 timmar om dygnet, om du har någon av Porsches garantier. Vare sig det är en garanti

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe Malmö Juniorbrandkår De sista åren med Malmö Brandkår 2009 Lars-Owe Göthe Brandstation årets höjdpunkt! Den 18-19 juni 2005 hölls den sista Brandstationen under Malmö Brandkår. Ute på övningsplatsen Barbara,

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet Säker i Sommar! Äntligen sommar! Här kommer en informationsbroschyr till dig som bor och lever i Lomma kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. Nu kommer sommaren med

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 7 a) PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Ärende: Punkt 7 a) på dagordningen Stöd till ledamöterna/läkar- och kuratorsmottagningen FÖR KÄNNEDOM Syftet

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till:

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till: Lumpen Civilplikt skickas ut i samband med kallelsen till civilpliktstjänstgöring. Den har producerats av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) i samarbete med Räddningsverket, Svenska Kraftnät, Pliktverket

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Nationella Samordnaren utsatta EU-medborgare S2015:01 Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Bakgrund Unionsmedborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i andra

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami Forskningsrapport Söråker s Robotics Tsunami En tsunami är som en jättestor våg, om det börjar koka/bubbla i vattnet så är det en chans att en tsunami är på väg. Om en tsunami kommer så krossar den allt

Läs mer