Utfärdad av: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Köpenhamn V Danmark Tfn: Design och grafisk produktion: Bysted A/S Redigerad av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdad av: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Köpenhamn V Danmark Tfn: +45 703 33 311 Design och grafisk produktion: Bysted A/S Redigerad av:"

Transkript

1 Vi är alltid där

2 Utfärdad av: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Köpenhamn V Danmark Tfn: Design och grafisk produktion: Bysted A/S Redigerad av: Jeppe Ilkjær Louis Honoré

3 I mer än ett sekel har det varit Falcks uppdrag att förhindra olyckor, sjukdomar och nödsituationer, att snabbt och kompetent rädda och hjälpa människor i nödsituationer samt att rehabilitera människor efter sjukdom och skada. Utifrån detta uppdrag är det Falcks vision att utveckla en stor internationell organisation som arbetar med tjänster inom assistans, akuthjälp, säkerhet samt hälso- och sjukvård. Falck har verksamhet på sex kontinenter, världens största privata brandväsen och är den största internationella ambulansoperatören i världen.

4 IN N EH ÅL L SFÖ RT EC K N I N G I broschyren 6 Allan Søgaard Larsen, CEO: 8 Närvarande på sex kontinenter Falck har verksamhet på sex kontinenter, vilket gör oss till världens största internationella räddningsföretag. Det handlar om människor som hjälper människor 4 10 Historien om Falck i korthet Det hela började i Köpenhamn 1906.

5 12 Tjänster Vi förebygger olyckor, ger akut medicinsk vård och bedriver brand- och räddningstjänst. 20 Vi handlar efter våra värderingar Möt Falck-medarbetare runt om i världen.

6 INLEDNING Det handlar om människor som hjälper människor PÅ FALCK ARBETAR VI MOT ETT GEMENSAMT MÅL. VI ÄR SPRIDDA ÖVER OLIKA LÄNDER, SPRÅK OCH KULTURER MED EN GEMENSAM AMBITION ATT ERBJUDA ASSISTANS OCH HJÄLPA MÄNNISKOR ATT KÄNNA SIG TRYGGA OCH SÄKRA. Vi på Falck hjälper människor, oavsett om det handlar om att bekämpa bränder, bistå med hjälp på vägarna, transportera patienter till sjukhus, behandla människor med värkande leder, lära människor att ta hand om sig själva i nödsituationer eller på annat sätt erbjuda assistans. Falck har sina rötter i en tradition som sträcker sig över hundra år tillbaka, där generation efter generation av engagerade medarbetare haft som främsta uppgift att erbjuda assistans när en olycka varit framme. Det hjälparbete som de manliga och kvinnliga medarbetarna på Falck bistod offren vid jordbävningen i Haiti 2010 byggde på det hjälparbete som bistods vid Danmarks värsta tågolycka utanför Köpenhamn Våra värderingar på Falck är mycket tydliga. Vi är tillgängliga, kompetenta, effektiva, snabba, hjälpsamma och pålitliga. Dessa värderingar utgör grunden som vi bygger vår gemensamma framtid på. De grundläggande värderingarna är också den vägledande principen bakom Falcks tjänster över hela världen. Vi brinner för att erbjuda den kompetens och expertis som vi har utvecklat för att hjälpa fler människor i andra delar av världen. Och vi gör det helt enkelt för att vi kan. I takt med Falcks globala tillväxt omfattas vi av ett växande antal medarbetare med olika kulturell bakgrund, hudfärg och religion. Vi kommer alla från olika bakgrunder, vi växte upp i olika länder, talar olika språk och har olika traditioner och tänkesätt. Men vi delar ett gemensamt mål. Vi delar ambitionen att erbjuda lindring och assistans och att hjälpa våra medmänniskor att känna sig trygga och säkra. Viljan att hjälpa till är som en kompass som pekar ut riktningen för alla Falck-medarbetare. Det har varit så i generationer och det kommer att förbli så. De medarbetare på Falck som tar över efter oss kommer att se till att Falck ger service och assistans till människor, företag och myndigheter i de länder vi är verksamma. 6

7 Allan Søgaard Larsen, född Började på Falck 1990 som HR-chef. Sedan 2004 VD och koncernchef. Allan Søgaard Larsen är gift och har två barn.

8 Falck på 6 kontinenter Nordamerika Falck etablerade sin ambulansverksamhet i USA Idag har vi ambulanser i ett flertal delstater i USA. Afrika På våra utbildningscenter i Västafrika erbjuder vi säkerhetsutbildning för personer som arbetar till havs för olje- och gasbolag eller rederier. Latinamerika I Latinamerika använder hundratusentals människor Falcks tjänster för att erhålla läkare, ambulanser eller helt enkelt medicinsk rådgivning per telefon. 8

9 Europa Varje år ser miljontals människor i hela Europa när Falck-medarbetare ingriper vid bärgningar, trafikolyckor och bränder. Vi erbjuder även fysioterapi och andra behandlingstyper dagligen. Asien Vi har ett antal välutrustade utbildningscenter med faciliteter för teoretisk undervisning och boende samt för verklighetstrogna sjöräddnings- och brandbekämpningsövningar. Australien Vi erbjuder sjukvård på plats, säkerhetstjänster och tjänster i nödsituationer till bygg-, naturresursoch offshoreindustrin i Australien. 9

10 HISTORIK Mer än ett sekel av räddningstjänst I MER ÄN 100 ÅR HAR FALCK FÖRHINDRAT OLYCKOR, SJUKDOMAR OCH NÖD- SITUATIONER, RÄDDAT OCH ASSISTERAT MÄNNISKOR I NÖDSITUATIONER OCH HJÄLPT MÄNNISKOR ATT ÅTERHÄMTA SIG EFTER SJUKDOM OCH SKADA Av en tillfällighet passerade Sophus Falck Christiansborgs slott i Köpenhamn under den stora branden den 3 oktober. Han erbjöd sig att hjälpa till på plats och blev djupt påverkad av räddningsinsatsens kaotiska karaktär, som i slutändan ledde till omfattande förluster av oersättliga tillgångar Sophus Falck grundade Falck Räddningstjänst 22 år efter den stora branden på Christiansborgs slott. Den största tågkatastrofen någonsin i Danmark inträffade den 1 november det här året. 40 människor omkom och 26 skadades. Räddningsarbetet fick ske nattetid och Falck stod för den största delen. En explosion på ett litet fartyg i Haderslev, Danmark. 59 människor omkom. Falcks räddningspersonal och dykare från hela landet genomförde hjälp- och räddningsarbete. 10

11 Personalen utförde brandövningar för allmänheten när Sophus Falck öppnade sin nya räddningsstation Falck bistod i räddningsinsatsen vid en brand på Hotel Caledonien i Kristiansand i Norge, som orsakade 14 dödsoffer. Tsunamin i Thailand blev det största uppdraget någonsin för Falcks krispsykologer, som gav timmars kristerapi under en tvåveckorsperiod. Falck-företaget Life Response biträdde i räddningsinsatsen i efterdyningarna av orkanen Gustav i Louisiana i USA. Gustav utlöste den största evakueringen i USA:s historia med över tre miljoner människor på flykt från sina hem. Uppskattningsvis tre miljoner människor drabbades av en större jordbävning i Haiti. Falck skickade ett team av läkare och sjuksköterskor för att hjälpa till i katastrofhjälparbetet. Falken har funnits på alla Falcks logotyper sedan

12 TJÄNSTER Tjänster Akutsjukvård Falck köpte sin första ambulans 1907 och inledde sin verksamhet med det som då var den första bilambulansen i Skandinavien. Idag är Falck världens största internationella leverantör av ambulans- och akutvårdstjänster. Falck tillhandahåller akutsjukvård till allmänheten i länder över hela världen i nära samarbete med myndigheterna. Falcks mer än ambulanser gör mer än fyra miljoner utryckningar per år, till allvarligt sjuka, kvinnor med förlossningsvärkar eller olycksoffer. Falck tillhandahåller också ett stort antal andra prehospitala tjänster, däribland akuthelikoptrar och snabba insatsenheter med ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare. Ny teknik i ambulanserna Vid millennieskiftet var Falck bland de första ambulanstjänsteleverantörerna att övervaka sina ambulanser med hjälp av GPS och GIS. Det gör att vi alltid kan dirigera närmast tillgängliga ambulans till en nödsituation, vilket vinner nödvändig tid och räddar liv. Falck stöder också aktivt utvecklingen av telemedicin. I vissa länder kan våra ambulansbesättningar överföra uppgifter om patientens hjärtfrekvens, blodtryck och syremättnad direkt från ambulansen till en specialist på sjukhuset. Baserat på dessa uppgifter kan specialisten sedan vägleda ambulanspersonalen och se till att patienten får optimal behandling i ambulansen. 12

13 Patienttransport Falck har under årtionden hjälpt patienter fram och tillbaka vid läkarbesök, sjukhusbesök eller andra behandlingsalternativ. Under årens lopp har Falck hjälpt såväl den offentliga och privata sektorn som enskilda abonnenter. Falcks sjuktransportfordon körs av empatisk och erfaren Falck-personal som känner stor yrkesstolthet över att transportera patienter från hemmet till behandlingsplatsen eller mellan sjukhus på ett säkert sätt. Falcks räddningspersonal ser alltid till att patienterna eskorteras på ett säkert sätt hela vägen, oavsett vart de ska. Vårdcentraler, kliniker och jourläkartjänster Med grund i Falcks historia och erfarenhet av att tillhandahålla sjukvård över gränser och kulturer specialiserar vi oss på att uppfylla de medicinska kraven hos medelklassen i tillväxtmarknader. När människor blir rikare sätter de större värde på den personliga hälsan. I länder med en snabbt växande medelklass finns det en växande efterfrågan på medicinska tjänster av hög kvalitet både vad gäller förebyggande och behandling. Falcks mål är att erbjuda tillgänglig, pålitlig och patientcentrerad sjukvård av serviceinriktade, välutbildade läkare. Det gör vi i moderna, välutrustade, centralt belägna vårdcentraler och kliniker eller genom att skicka läkaren till patientens hem. Falck bedriver sjukvård och har kliniker i Polen, Slovakien, Uruguay och Venezuela, och jourläkartjänster i Colombia, Ecuador, El Salvador, Panama, Uruguay och Venezuela. Vårt mål är att utöka dessa tjänster globalt. 13

14 TJÄNSTER Global säkerhets- och medicinsk assistans Falck Global Assistance tillhandahåller lösningar inom hälsa, trygghet samt risk- och säkerhetshantering till globala företag och deras globala arbetsstyrkor samt till resenärer. Våra globala tjänster inom säkerhets- och medicinsk assistans används av många företag i olika branscher (försäkring, finans, resor, flygbolag, myndigheter) för att de ska kunna garantera säkerheten för sina anställda och kunder som reser eller arbetar utomlands. Vi förbereder företag så att de kan uppfylla sin omsorgsplikt och ser till att de efterlever sin strategi gällande varumärke och socialt ansvar. Genom ett omfattande globalt nätverk av säkerhets- och medicinska specialister hjälper vi företag att minska de säkerhets- och medicinska risker som deras globala arbetsstyrkor och resenärer står inför. Vi har duktiga läkare, sjuksköterskor och säkerhetsspecialister i tjänst på våra nödcentraler dygnet runt, sju dagar i veckan, hela året. Vårt omfattande och globala leverantörsnätverk säkerställer tillgång till kvalitetsbehandling och medicinsk övervakning samt lokalt stöd i krissituationer. Våra tjänster omfattar: global rådgivning och assistans inom medicin och säkerhet, remisser till Falcks föredragna leverantörer, medicinsk övervakning av patienter, säkerhets- och medicinsk evakuering och hemtransport, medicinsk eskort, medicinsk information och säkerhetsinformation online, resesäkerhet och spårning, krishantering, tjänster inom lokalassistans, säkerhetsutbildning, kostnadskontroll, riskanalys och bedömningar. Employee assistance programmes (EAP) I mer än ett decennium har Falck varit Danmarks största privata leverantör av EAP-hälsovård. På senare år har denna verksamhet utökats till Norge, Polen, Slovakien och Sverige. Falcks EAP-sjukvård syftar till att förebygga olyckor på arbetsplatsen och hjälpa människor att undvika förlust av arbetsförmågan samt påfrestningar och skador. Målet är högsta möjliga trivsel på arbetet och för varje individ att fungera effektivt under hela arbetslivet. Genom EAP-aktiviteter kan Falck bidra till att minska arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro. Dessutom sparar den offentliga sektorn sociala avgifter och försäkrings- och pensionsbolag får färre ersättningskostnader relaterade till arbetsskador och arbetsoförmåga. Falcks nätverk av sjuksköterskor, läkare, psykologer, fysioterapeuter och annan personal utgör ett väl samordnat team av specialister som tillhandahåller tjänster inom allt från förebyggande av livsstilssjukdomar och granskningar av komplicerade patientfall till psykologisk kristerapi och rehabilitering efter en olycka eller arbetsrelaterad skada. Dessa förebyggande åtgärder och hälsofrämjande insatser tillhandahålls genom privata abonnemang, pensionsbolag, jobbrelaterade system eller den offentliga sektorn. 14

15 Tjänster inom gruvindustrin Målet för våra tjänster inom gruvindustrin är att bidra till nollvisionen för skador. Just den här sektorn kräver en kombination av tjänster inom medicin, räddningsinsatser, skydds- och säkerhetsutbildning samt rådgivning. Med tanke på Falcks omfattande internationella erfarenhet tror vi att vi har mycket att erbjuda. Vårt utbud av dessa tjänster har lett till etableringen och driften av omfattande och fullt integrerade lösningar för gruvindustrisektorn på avlägsna platser och med en enda källa. Vi är också den ledande globala leverantören av säkerhetsutbildning för högriskindustrier. Falcks kunder omfattar några av världens största företag inom gruv- och byggsektorn. Att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet är av grundläggande strategisk betydelse för Falck. Genom att outsourca den här typen av tjänster till Falck kan bygg- och gruvföretag fokusera på sin kärnverksamhet. Uthyrning av sjukvårdspersonal Varje år tillhandahåller vi vikarierande sjukvårdspersonal till sjukhus, hemsjukvård, vårdinstitutioner, privata företag och kunder. Det är en tjänst som nu sträcker sig utanför Danmark och täcker mer och mer av övriga Norden samt Grönland. Tjänsterna tillhandahålls via Falcks vårdbemanningsbolag ActivCare och VikTeam, som erbjuder dedikerad och högt kvalificerad vårdpersonal samt läkare och specialistläkare. ActivCare erbjuder vård- och socialtjänstpersonal, som sjuksköterskor eller vårdassistenter till hälso- och socialtjänstsektorn, sociala institutioner, privata företag och privatkunder. vikarierande personals uppgift att använda sin professionella och personliga kompetens för att ta hand om patienterna på bästa möjliga sätt. På Falcks personaluthyrning ser vi till att det finns en god överensstämmelse mellan kunden och vår vikarierande personal innan vikariatet påbörjas. Vi erbjuder vikarierande personal för såväl kort- som mycket långsiktiga uppdrag. Det gör oss till en professionell partner till våra nuvarande och framtida kunder i Danmark och övriga Norden. VikTeam tillhandahåller läkare och specialistläkare för tillfälliga uppdrag. Snabb service Flexibilitet är viktigt för att kunna erbjuda bemanningstjänster. Vår förmåga att fylla en plats med mycket kort varsel för att täcka kort- eller långsiktiga vikariat innebär att vi på ett effektivt och ekonomiskt sätt kan hjälpa våra kunder vid flaskhalsar, sjukdom eller allmän personalbrist. Jobbet är alltid detsamma Oavsett om arbetsplatsen är ett stort sjukhus, en borrigg, en by på Grönland eller en privat bostad är det alltid vår 15

16 TJÄNSTER Brandtjänst Sedan grundandet av företaget Falck 1906 har vår kärnverksamhet varit brandbekämpning. Idag har vi mer än 100 års erfarenhet som leverantör av brandtjänster till både myndigheter och industrikunder. Sedan 2006 har Falck varit den ledande internationella leverantören av brand- och räddningstjänster för högriskindustrier och flygplatser. Idag driver Falck Brandtjänst världens största privata brandbekämpningsföretag och har utvecklat många av de bästa metoderna som används globalt. Vi är din pålitliga partner inom brandtjänster och du kan vara säker på att vi kommer att ta hand om din brandkår på ett ansvarsfullt sätt. Industribrand- och räddningstjänst Falck är den ledande internationella leverantören av industribrand- och räddningstjänster för flygplatser och högriskindustrier, bland annat petrokemiska anläggningar, kärnkraftverk, stålverk och biltillverkare. Falck tillhandahåller högkvalitativa tjänster genom outsourcingavtal som är skräddarsydda efter kundens önskemål. Falck erbjuder ett högkvalitativt och kostnadseffektivt integrerat brandskyddssystem. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina strategiska mål och kärnkompetenser, samtidigt som de kan förlita sig på tjänsterna från en brandbekämpningsspecialist och dedikerad leverantör av räddningstjänster. Industribrandutbildning I mer än två decennier har Falck utbildat räddningsteam i hantering av incidenter i den industriella och offentliga sektorn. Varje år utbildar vi tusentals professionella brandmän från hela världen på våra unika utbildningscenter och ökar deras medvetande om säkerhet. Falck utvecklar och levererar skräddarsydda industrisäkerhetsutbildningar. De skräddarsydda, teoretiska utbildningarna och praktiska scenarierna är helt i linje med våra kunders önskemål och behov. Falcks brandutbildningar fokuserar på alla nivåer i incidentorganisationer inom både den offentliga och den industriella sektorn. Konsulttjänster Falck tillhandahåller specialiserade konsulttjänster inom brand- och explosionsriskhantering för olje- och gasindustrin samt den petrokemiska industrin, däribland raffinaderier, terminaler, lagringsdepåer, offshore- och kemiska produktionsanläggningar, flygplatser och andra högriskindustrier. Vi erbjuder våra tjänster över hela världen och våra konsulter har erfarenhet av att arbeta med projekt i mer än 70 länder runt om i världen. Vi anses vara bland de ledande experterna inom brand- och explosionshantering. 16

17 Säkerhet inom oljeoch gasindustrin Falck är världsledande leverantör av arbetsplatsrelaterade säkerhetskurser och tjänster, däribland räddnings- och katastroftjänster, särskilt för offshore- och sjöfartssektorerna. Företag inom kemi-, flyg- och gruvindustrin utnyttjar också Falcks specialkompetens och expertis, som har utvecklats i nära samarbete med internationella samarbetspartners och genom Falcks mer än hundraåriga erfarenhet av räddningstjänst. Vår verksamhet är inriktad på att utbilda personal på alla nivåer i organisationen i säkert beteende för att undvika olyckor på arbetsplatsen. Dessutom utbildas kursdeltagarna i hur man reagerar under mycket svåra förhållanden om olyckor inträffar. Dessa aktiviteter äger rum på våra 29 utbildningsanläggningar i världsklass, placerade i närheten av våra kunders verksamheter runt om i världen. Falck fokuserar kontinuerligt på produktutveckling för att möta de ständigt ökande internationella säkerhetskraven som våra kunder möter i sina ofta mycket svåra arbetsmiljöer. Falck erbjuder arbetsplatsrelaterade säkerhetsutbildningar och tjänster enligt högsta internationella standarder. Falck är ackrediterat för OLF, Opito, NOGEPA, STCW, JOIFF och andra internationella standarder. 17

18 TJÄNSTER MEMIR (Major emergency management initial response) Falck tillhandahåller utbildning i krishantering och större krisberedskap, MEMIR, på alla organisationsnivåer. Utbildningen gör det möjligt för våra kunder inom olje- och gasindustrin samt offshore- och sjöfartsindustrin att hantera kriser och nödsituationer på ett sätt som undviker eller minimerar dödsfall eller förluster av egendom. Säkerhet i hem och byggnad När Sophus Falck grundade Falck 1906 var företagets första uppdrag att rädda värdesaker vid bränder och liknande nödsituationer. Det är fortfarande ett av våra mål, men idag arbetar Falck även för att förebygga olyckor och skador på och i privata bostäder och andra byggnader. Ett Falck-larmsystem förebygger inte bara inbrott och stöld, det upptäcker även bränder, gasläckor och översvämmade källare. MEMIR är scenariobaserad och anpassad efter kundernas specifika driftsmiljöer. Utbildningen är också teambaserad och fokuserar i hög grad på dynamiken mellan kris- eller beredskapsledaren och teamet. Falck använder en proaktiv metod och presenterar ett antal olika scenarier för kursdeltagarna. Deltagarna ombeds sedan att analysera situationen och avgöra om den skulle kunna utvecklas till en kris. De utbildas också i att avgöra vilka proaktiva åtgärder som bör vidtas samt att välja och samordna de företagsresurser som krävs för att hantera den potentiella krisen. Om ett hem eller en byggnad skadas av storm, brand, svåra översvämningar eller fallna träd levererar Falck länspumpar eller skydd. Falck kan också skicka specialister inom trädhuggning för att förhindra ytterligare skador. Falck erbjuder kurser i första hjälpen för privat- och företagskunder, eftersom vi är övertygade om att alla bör ha första hjälpen-kunskap. Företaget säljer även säkerhetsprodukter som pulversläckare, brandfiltar, defibrillatorer och förbandslådor på abonnentbasis. Dessa säkerhetsprodukter gör att kunderna kan agera om en olycka inträffar. 18

19 Vägassistans Falcks röda bärgningsfordon har varit ett mycket bekant inslag på de danska vägarna sedan 1930-talet. Miljoner danska bilförare har genom åren fått hjälp av Falcks kompetenta bärgningspersonal. Under 1990-talet expanderade Falck bärgningsverksamheten till övriga Skandinavien och Estland. Våra tjänster baseras huvudsakligen på abonnemangspaket till kunder inom den privata, offentliga eller företagssektorn. Alla fordon kan få assistans vid olyckor eller haveri: bilar, lastbilar, bussar, husvagnar, släpvagnar, cyklar, motorcyklar och även båtar. Falck ger vägassistans när en bil går sönder eller är inblandad i en olycka. I de flesta fall kan Falck-medarbetarna reparera bilen på plats, vilket gör att bilisten kan fortsätta sin resa. Om det inte är möjligt ser Falck till att kunden kommer till sin destination och transporterar fordonet till den destination kunden vill, till exempel en verkstad. Falcks vägassistans tillhandahåller skydd, oavsett var i Europa fordonet havererar. Falck Euro Service är ett omfattande nätverk av lokala vägassistansföretag som agerar som partners och ger rätt typ av hjälp till Falcks kunder på platser där Falcks egen vägassistans inte är närvarande. Falck strävar efter att garantera sina kunder högsta möjliga säkerhet och trygghet. Därför erbjuder vi servicekontroller regelbundet för att kunderna ska känna sig bekväma bakom ratten och på vägen. Och med Falcks säkerhetsutrustning i bilen är alla väl rustade för att hjälpa sig själva och andra om olyckan är framme. Falck erbjuder professionell hjälp om någon i fordonet upplever psykiska eller fysiska problem till följd av en olycka. Falck tillhandahåller också juridisk hjälp i händelse av en tvist med en annan part eller ett försäkringsbolag. 19

20 VÄRDERINGAR Vi handlar efter våra värderingar FALCKS SEX VÄRDERINGAR TILLGÄNGLIG, KOMPETENT, EFFEKTIV, SNABB, HJÄLPSAM OCH PÅLITLIG UTGÖR ORGANI- SATIONENS RYGGRAD. När en ung mamma i Uruguay ringer oss och ber oss hjälpa hennes dotter agerar vi direkt. Hon behöver hjälp. Omedelbart. Om skiftplanen behöver ändras eller ytterligare resurser måste sättas in för att kunna hjälpa henne hanteras det internt av våra medarbetare efteråt. Med andra ord, det är detta som Falcks värderingar handlar om. Det viktiga är att våra kunder känner att vi svarar och hjälper dem att lösa sina problem när de ringer. Att handla efter våra värderingar är viktigare än det faktum att vi har definierat dem. På följande sidor möter du sex Falck-medarbetare som var och en berättar en historia som i sin tur representerar en av Falcks sex värderingar. De valdes inte ut för att de skiljer sig från sina många tusen kollegor på Falck. Tvärtom. De valdes ut eftersom deras engagemang och förmåga att tillhandahålla assistans och hjälp är kännetecknande för alla som arbetar för Falck. Och de skulle lika gärna ha kunnat berätta en historia om någon av de andra sex värderingarna. För dem är våra värderingar som en kompass de följer helt automatiskt och utan att de behöver bli påminda om dem. Tillsammans med resten av sina kollegor handlar de efter Falcks värderingar varenda dag. Paula är läkare i Uruguay och hon hjälper Falck-abonnenter som kontaktar oss gällande sjukdomar och hälsofrågor. I Malaysia undervisar Richard Ng anställda från rederier samt olje- och gasindustrin i hur man räddar liv när en olycka inträffar. I Danmark ledsagar Maria Wivel resenärer som har skadats eller måste transporteras hem säkert och snabbt. I Rumänien är Marian Cioc redo att agera om en brand uppstår på oljeraffinaderiet i staden Ploiesti. I Sverige bärgar Anders Håkansson bilar och hjälper människor som har låst sig ute ur sina bilar. I USA tar ambulansmannen Guillermo Canate hand om sjuka eller skadade människor och transporterar dem till sjukhus i sin ambulans. Dessa sex personer har mycket gemensamt de inte bara arbetar för Falck, utan är också välutbildade och mycket duktiga på sitt arbete. Deras viktigaste gemensamma nämnare är att de alla ser det som sin viktigaste uppgift att hjälpa människor och få dem att känna sig trygga och säkra. Dessa värderingar står i centrum för det arbete de utför, liksom allt annat vi gör på Falck. Genom att tro på och leva upp till dessa värderingar blir de förr eller senare en livsstil för alla som arbetar på Falck. Våra värderingar är vår ledstjärna. 20

21 Tillgänglig Möt Paula Techera från Uruguay, läkare i Montevideo Kompetent Ambulansmannen Guillermo Canate kommer till undsättning på gatorna i Seattle Effektiv Se hur brandmannen Marian Cioc svarar på ett larmsamtal i Rumänien Snabb Följ Maria Wivel från Danmark när hon hjälper resenärer och utomlandsstationerade i nöd Hjälpsam Anders Håkansson i Sverige hjälper kunder med bilproblem Pålitlig Malaysiern Richard Ng utbildar kursdeltagare i räddnings- och säkerhetsverksamhet

22 TILLGÄNGLIG Paula är redo att hjälpa alla kunder I URUGUAY ABONNERAR TUSENTALS MÄNNISKOR PÅ FALCKS SJUKVÅRDSTJÄNSTER. EN AV DE PERSONER SOM GER HJÄLP ÄR DOKTOR PAULA TECHERA. FALCK-VÄRDERING När doktor Techera kom till jobbet en decembermorgon hittade hon ett brev i receptionen som var adresserat till henne. Tack, stod det. Hon kände inte igen avsändarens namn, men när hon hade skummat igenom brevet förstod hon vad det handlade om. Några dagar tidigare hade den 34-åriga läkaren från Montevideo i Uruguay talat i telefon med mamman till en flicka med svår magsmärta. Flickan hade redan blivit undersökt på ett sjukhus, men mamman var fortfarande orolig och bestämde sig för att ringa Falck. Hennes röst darrade när hon berättade om sin dotter. Paula Techera är alltid redo att hjälpa kunder som ber om råd i frågor om sjukdom och hälsa. Hon arbetar via telefon eller på fältet genom att besöka kunder hemma eller ge hjälp på en av Falcks medicinska kliniker i Uruguays huvudstad. Under 2011 förvärvade Falck en majoritetsandel i Grupo Emi, ett ambulans- och hemvårdsföretag baserat i Colombia med ett omfattande team av specialister som bistår i 22 medicinska nödsituationer i sex latinamerikanska länder. Grupo Emis tjänster är abonnentbaserade, precis som Falcks tjänster i Danmark när företaget grundades i början av 1900-talet. Mamman kände inte att de lyssnade på henne på sjukhuset, så hon ringde Falck, förklarar doktor Techera. Hemligheten bakom en bra relation med mina patienter är att behandla alla med respekt och att vara ärlig och öppen. Människor är människor. Jag behandlar alla på samma sätt. Tillsammans med sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra experter ingår Paula Techera i ett team av specialister som täcker alla vårdområden. De hjälper abonnenter med allt från förebyggande av livsstilssjukdomar till krishjälp och återhämtning efter olyckor. När mamman hade talat med Paula Techera bokade hon tid hos en lokal läkare som tidigare hade behandlat hennes dotter. Jag gillar verkligen att lyssna på och lugna människor som kommer till mig för hjälp. Det är alltid trevligt att veta att man gör skillnad. Och självklart blev jag väldigt glad när jag fick tackbrevet, säger Paula Techera. Möt Paula på Tillgänglig Vi är alltid tillgängliga och redo att hjälpa.

23 Paula Techera, 34 år. Arbetar som läkare i Montevideo i Uruguay. Hon har arbetat på Falck i åtta år. När hon inte arbetar på en av Falcks kliniker eller ger medicinsk rådgivning på telefon besöker hon kunder i hemmet.

24 KOMPETENT Jag vill bli ännu bättre på detta I SEATTLE KAN SJUKA ELLER SKADADE FÅ HJÄLP AV FALCKS RÄDDNINGSPERSONAL OCH SJUKSKÖTERSKOR. EN AV DESSA MEDARBETARE ÄR AMBULANSMANNEN GUILLERMO CANATE. FALCK-VÄRDERING En decemberkväll skulle Guillermo Canate hjälpa till att transportera ett litet barn i nöd till sjukhuset. Barnet hade uppenbarligen ont, bet ihop tänderna och kippade efter andan. Guillermo Canate är glad över att hans kollegor är erfarna och bra på sitt jobb. En sak som jag har lärt mig under åren är att ett barns tillstånd kan försämras mycket snabbt. Därför är det verkligen viktigt att de övervakas i ambulansen av personal som vet vad de gör, säger 33-åriga Guillermo Canate. Pojken led av andnöd och såg blek ut. Guillermo Canate hade kallats in för akut transport till barnavdelningen på Mary Bridge Hospital i Tacoma. Guillermo Canate arbetar utifrån stationen i Mountlake Terrace, en halvtimmes bilfärd från Seattle, Washington. Falck kör sju ambulanser i området och de tillhandahåller för det mesta transporter mellan sjukhus. Falck är världens största internationella ambulansleverantör, och räddningspersonal, sjuksköterskor och läkare som arbetar på Falck behandlar mer än fyra miljoner sjuka eller skadade varje år. Pojkens andnöd krävde extra behandling i ambulansen. Det innebar att övervaka hans puls, blodtryck och blodsyrenivåer. Det handlar om att arbeta tillsammans som ett team. Jag kör ambulansen, eftersom det finns ett behov av mina kvalifikationer och min erfarenhet, säger Guillermo Canate. Guillermo Canate har kört ambulans sedan Idag är han ambulansansvarig, men skulle vilja få ytterligare utbildning för att ta ytterligare karriärsteg inom Falck. Nästa steg för mig är att utbilda mig till sjuksköterska eller sjukvårdare. Jag skulle vilja lära mig mer, så att jag kan hjälpa mina patienter mer, säger Guillermo Canate. Pojken bak i ambulansen avfyrar ett leende när Guillermo Canate startar sirenen. Alla i ambulansen är lättade. Det är alltid trevligt att se. Jag var bara glad över att se att han andades på egen hand, säger Guillermo Canate. Möt Guillermo på Kompetent Vi anstränger oss kontinuerligt för att bibehålla och förbättra våra kunskaper. 24

25 Guillermo Canate, 33 år. Ambulansansvarig i Seattle i USA. Innan han började på Falck 2012 hade han arbetat som ambulansansvarig i fyra år. Han är gift och har två barn.

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Ytterligare service ett axplock

Ytterligare service ett axplock Porsche Assistance Ytterligare service ett axplock - Ersättning för reskostnader för att följa med vid hämtning utomlands av minderåriga. - Ersättning för kostnader av - seende resa och inkvartering vid

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Porsche Assistance När som helst, var som helst!

Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance innebär att du får snabb hjälp 24 timmar om dygnet, om du har någon av Porsches garantier. Vare sig det är en garanti

Läs mer

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Räddnings- och beredskapsförvaltningen Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Trafikolycka 2014-05-01 Elljusspår, Harads Eget larmnummer: 2014A00147 SOS larmnummer: 8_2151645_2 Postadress

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

YrkesKompentensBevis för busschaufförer.

YrkesKompentensBevis för busschaufförer. YrkesKompentensBevis för busschaufförer. Lagen om Yrkesförarkompetens ska garantera att alla yrkeschaufförer har rätt kunskap och skicklighet för att säkerheten på vägarna ska öka. Värdefulla chaufförer

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) En stärkt krisberedskap m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Välj mellan Kompletterande reseskydd till din hemförsäkring och Heltäckande reseförsäkring. Helt utan självrisk. Tecknar

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

och moral inom Polisen har diskuterats flitigt i media, i olika debatter, på möten och säkerligen hemma vid köksborden de senaste veckorna. Det är nog många med mig som har känt sig bestörta och besvikna

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Kalmar 29 oktober 2013 Marianne Winqvist Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Gruppintervjuer Boendestöd: tre grupper, 4+4+5

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE Praktisk kriskommunikation Det du behöver veta för att kommunicera och agera på rätt sätt i en krissituation. Och hur du förbereder dig innan krisen är ett faktum. Av Jeanette

Läs mer

Försäkring för vård och omsorgstjänster

Försäkring för vård och omsorgstjänster Försäkring för vård och omsorgstjänster Det här är en branschanpassad försäkring för vård och omsorg. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Från mindre verksamheter till större industrier Med kunder inom de flesta branscher, såväl nationellt som internationellt, har

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 7 a) PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Ärende: Punkt 7 a) på dagordningen Stöd till ledamöterna/läkar- och kuratorsmottagningen FÖR KÄNNEDOM Syftet

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2011 340/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Utfärdad i Helsingfors den 6 april I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15 Säkerhet över alla gränser Leva utomlands Giltig från 2015-06-15 1 2 Säkerhet över alla gränser När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer