teknisk fastighetsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teknisk fastighetsinformation"

Transkript

1 för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2009:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida ger användarvänlig tillgång till den tekniska förvaltningsinformationen. *informationssystem diffi stöds vid ritningshantering av programvaran Autodesk Design Review, som tillhandahålls av Autodesk. Denna koncisa manual har begränsats till att visa det mest typiska användningssättet av programvaran i relation till diffi. Mer (engelskspråkig) information om programvaran nås i verktygsfältet hos en öppnad ritning bakom en ikon av här nedanför avbildat utseende. På samma sätt som våra kunder och användare alltid är välkomna att kommentera vårt informationssystem, tar vi gärna emot synpunkter på denna koncisa manual, och frågor om sådant som inte kunnat ges utrymme att förklaras på ett tillräckligt uttömmande sätt. Ring oss gärna på tel:

2 Navigeringssida för teknisk förvaltningsinformation Till startsidan kommer man härifrån genom att klicka på företagets logotype Valt teknikområde visas här Våningsplan väljs här Planmodell Ett helt våningsplan visas på en ritning. Valt våningsplan visas här. Driftinstruktioner öppnas härifrån genom att klicka på den understrukna blå texten (Forts följer på sid.16) Meny för ritningar Här väljs teknikområde. Definitionsritningar Här väljs önskade ritningar för utskrift. A3 skala 1:100. Bläddra bland ritningarna För att öppna en ritning, eller för att skifta från en ritning till en annan, klickar man på önskat teknikområde, väljer Plan och sedan Planmodell alt. Definitionsritning. 2

3 Översikt (sid 1/2) över kommandon i Design Review 2009 De siffror som anges till vänster om förklaringstexterna nedan hänvisar till positionsangivelserna i bilden här ovanför. 1 Utskrifter. (Se även sid. 10.) 2 Tar en enkel bild av vad som visas i ritningsfönstret. (Bilden kan sedan klistras in i ett textdokument.) (Se äv. sid 11) 3 Zoomning och panorering. (Se även sid. 6.) 4 Öppnar rit-, skriv- och mätverktyg liksom en kamera som tar enkla bilder av en skärmpresentation m.m. när ikonen klickas. Verktygen är numrerade och beskrivs kort på nästa sida. (Se äv. sid 14) 5 Zoomar in ritningen så att den fyller hela skärmen. (Samma effekt fås genom att klicka bokstaven n på tangentbordet.) Återgå till normal visning genom att klicka bokstaven n på tangentbordet. (Alt. Klicka bort Full Screen enl. hjälpkommando 7 här nedanför.) 6 Gör ritningens CAD-lager tillgängliga för släckning / tändning. (Se även sid. 8.) 7 Hjälpkommandon görs tillgängliga när man högerklickar på ritningen. Kommandona 8, 9 och 10 väljs härifrån. 8 De publicerade originalritningarna är typiskt sett upprättade i skala 1:1. För att få rätta måttuppgifter vid längd och ytmätning kalibreras måttverktyget för detta. Klicka Units and Scale. (Mer om saken under Kalibrering Sid.5.) 9 Yt- och längdmätning underlättas oftast om mätverktyget instrueras att söka sig till uppritade linjer och brytpunkter. Klicka Snap To Geometry. (Kontrollera att bocken blivit markerad.) 10 Programvaran Design Review erbjuder ett engelskspråkigt användarstöd. Klicka Help i den öppnade hjälpmenyn, eller tangenten F1 på tangentbordet. 3

4 Översikt (sid 2/2) över kommandon (Forts.) Figuren ovan visar en bild med fler ikoner etc. än på föregående bild. Vi skall strax komma till detta, men först 11 En publicerad ritningsfil kan lokalt kompletteras med text, linjer och mått (Se sid ). Sådana kompletterade ritningsfiler kan sparas lokalt. Klicka ikonen under 11. En dialogruta öppnas. Ange önskat filnamn och plats i mappstrukturen. Spara. Nu sparas den publicerade ritningsfilen lokalt. (Ett enkelt tips: Låt ritningens senaste uppdateringsdatum ingå i filnamnet.) (Se äv. sid 15) 12 Textsträngar, med t.ex. rumsnamn eller rumsnummer, kan sökas på ritningen. Klicka kikarikonen. En spalt öppnas med en sökruta högst upp. Skriv in önskad textsträng. Klicka på kikaren intill sökrutan. Resultat visas i spalten under. Klicka på önskat sökresultat så markerar programmet platsen för fyndet. 13 På en publicerad ritningsfil kan text läggas till lokalt. Klicka Bokstaven A. Därmed aktiveras t.h. en grupp av hittills gråtonade ikoner. Den första är B. Klicka B. Sätt pekdonet på ritningsytan. Håll ner vänster musknapp och dra upp en ruta där texten skall placeras. Släpp upp musknappen. Skriv in önskad text i den snedstreckade ram som visas. Textstorlekar, färger, fyllningsfärger etc. kan väljas med de verktyg som tillhör gruppen. (Se äv. sid. 13,14.) 14 På en publicerad ritning kan linjer och revideringsmoln läggas till lokalt. Klicka den lilla svarta pilen t.h. om ikonen under 14. Då visas alternativ för linjeval. Färger och linjetjocklekar kan väljas. (Se äv. sid. 13,14.) 15 Måttagning: Klicka på den lilla svarta pilen t.h. om måttikonen. Alternativ för längdmått, kedjemått och area ges: Längdmått Färger och linjetjocklekar kan väljas. (Se äv. sid. 12.), 16 Programvaran innehåller några engelskspråkiga stämplar som är intressanta för vissa användare. Med dessa kan man stämpla in texter, om godkännande o.s.v., på ritningar. 17 Den kamera som visas under besiffringen tar en enkel bild av t.ex. en ritningsdetalj eller av ritning och aktuellt skärminnehåll i övrigt. En ram visar sig. Dess storlek kan förändras med pekdonets hjälp. När aktuellt område är valt klickas den kameraikon, som visas längst ner till vänster under ramen. Då sparas bilden lokalt i filen. 18 Inritade linjer, inskrivna texter och inmätta ytor kan redigeras med hjälp av de verktyg som finns under 18. Markera önskat objekt genom att klicka på det. Redigera sedan när det är markerat. (Se äv. sid. 14.) 4

5 Kalibrering av måttverktygen (Pos. 7, 8, sid.3.) (Det måttverktyg som finns i tittskåpsprogrammet behöver kalibreras för att ange mått i önskade enheter. Utan kalibrering kommer programmet att ange mått i units och squnits.) Så här kalibreras verktyget för att ange längdmått i m och ytmått i m 2 : Högerklicka på en ritning som öppnats i ritningsfönstret. Välj Units and Scale i den hjälpmeny som kommer upp. Då öppnas den dialogruta som visas här till höger - Gör nu inställningarna Millimeters, bocka för Make this, Meters, Decimal: 0,000 och bocka för ännu en Make this. Klicka sedan OK. Med dessa inställningar kommer visade mått att ges i meter och m 2 och med tre decimalers noggrannhet. 5

6 Zooma och panorera i ritningar (Pos. 3, sid 3.) Vänsterklicka på önskad ikon. Peka sedan i ritningsfältet ZOOMA PAN Flytta ritningen i olika riktningar. (Håll ner vänster musknapp och flytta musen.) a. Zooma in & ut Håll vänster musknapp nere. För musen framåt / bakåt. b. Zooma in valt område Håll vänster musknapp nere. Dra upp en ram för att markera önskad inzoomning... c. Zooma ut med ett vänsterklick här. Då kommer hela ritningen att visas i fönstret (Vid användning av skrollmus kan zooming och panorering 6

7 Gå mellan tidigare zoomvyer (Ett litet tips) Det finns en möjlighet att snabbt växla mellan tidigare inzoomade områden på ritningen genom att klicka på de här pilarna. 7

8 Lager (Pos. 6, sid. 3) CAD-ritningar skapas så att teknikområden och tekniska system redovisas i skilda lagerstrukturer. Dessa finns åtkomliga i webbpresentationen. Som exempel visas här hur ett tilluftsystem redovisats i ett lager (blått) och ett frånluftsystem redovisats i ett annat lager (grönt). Med en klickning, på den ikon som pilen visar på, öppnas den panel där CAD-lagren redovisas. (I exemplet önskar användaren släcka lagret FRÅNLUFT_NYTT.) Lagret har därför markerats och kan släckas / tändas genom att klicka på lampsymbolen till vänster om lagerbeteckningen. Knappen med ett vitt kryss längst upp i panelen stänger den igen. 8

9 Vissa ritningar visas i eget fönster Här nedan visas hur en ritning presenteras när den öppnas i eget fönster. På övriga sidor visas ett annat visningssätt. Önskat verktyg väljs från kommandoraden genom att peka på det med pekdonet. Klicka det sedan med vänster musknapp. Lägger ner ritningen på aktivitetsfältet. Förstorar bilden till hela fönstret. Stänger fönstret. 9

10 Utskrifter (Pos.1, sid 3.) Skrivare Välj din lokala skrivare här den här vägen. Pappersformat Storlek på papperet väljs här. Pappersorientering Landscape = Liggande format Portrait = Stående format. Utskriftsområde (2 alternativ visas) Full page: Ger skalenlig utskrift, av definitionsritningar, på A3-papper. Markera Full page. Current view = Utskrift av inzoomat område. Önskas skala 1:100? Välj Scale 100% och sedan Clip Pages. Önskas en full uppsättning utskrifter i skala 1:100 av hela ritningen? Välj Scale 100% och Tile Pages så visas antalet utskrifter. Val av färg på utskrift Här kan man välja mellan utskrift i färg, gråskala eller svartvitt 10

11 Kopiera skärminformationen klistra in den i ett Word-dokument (Pos.2, sid.3) Zooma in på önskad del av ritningen. Klicka på den ikon som har detta utseende. Den grafik som visas i ritningsområdet kopieras då (Forts. nedan.) (Forts.) Öppna sedan önskat Worddokument. Högerklicka i dokumentet på den plats där grafiken skall placeras. En lista med hjälpkommandon visas. Välj kommandot Klistra in. Då placeras en kopia av ritningsgrafiken i word-dokumentet... Där kan bilden kompletteras i Word med där tillgängliga text- och ritverktyg. (Om figurer ur Word-programmet läggs in så som figuren här intill visar får man se till att den görs transparent. Markera figuren. Sök Verktyg för textruta / Figurfyllning / Fler fyllningsfärger och justera sedan transparensen 11

12 Skapa information med mätverktyg (Pos. 4 / 15, sid. 3, 4) Bilden är ett montage, som visar måttobjekt från tre slags uppmätningar. (Se 1-3 i figuren.) Färger på texter, fyllda ytor och linjer Förval: Programmet har röd färg som förval för text och måttlinjer och transparent röd färg som förval för ytmarkering. Redigering: När en mätåtgärd genomförs, men också sedan den avslutats, kan ett måttobjekts färg, linjetjocklek och textstorlek samt ev. ytfärgs transparens, redigeras. Så här görs det i efterhand: a./ Pekdonet förs över måttobjektet och förändras till ett pilkors. b./ Vänsterklicka så markeras måttobjektet med gula prickar. d./ Välj något av de verktyg som beskrivs under pos. 18( ).Med AA:ikonen väljs textstorlek, med det understrukna A:et textfärg, med pennikonen linjefärg och med hinkikonen väljs fyllningsfärg. (OBS! Notera att den fyllningsfärg som fyller en yta måste göras transparent för att inte dölja underliggande text. Transparensen regleras längst ner på den palett som öppnas när pilen vid hinkikonen klickas ) 1 2 Längdmått: C143, Korridor - Rummets bredd har mätts upp, med längdmåttsverktyget, till 1,951 m. (Textstorlek har valts till 12 med AA-ikonen. Textfärg har valts blå med A-ikonen. Linjefärg har valts lila med pennikonen. Linjetjocklek har valts 1½ med linjeikonen.). Klicka Esc-knappen uppe till vänster på tangentbordet för att gå ur kommandot.) Kedjemått: Gångavståndet från yttertrappa och in i C144, Ställverk har mätts till 16,242 m. (Redigering genomförs på sätt som motsvarar vad som sagts här ovanför.) Areamått, (2 exempel): 3 Rumsytorna för rum C148 etc. har mätts upp till 31,710 m 2 och för C139-C142 till 34,025 m 2. (Den övre ytan givits en grå, transparent färg. Den neder ytan har markerats och har fått en mängd gula lysande punkter i vinklar och hörn. Måttobjektet kan alltså redigeras.) Två tips: 1. - När ett måttobjekt har markerats kan det flyttas och kopieras. De tända gula punkterna kan också släpas individuellt till nya lägen. Därvid kommer måttuppgifterna att justeras. 2. Filer med gjorda uppmätningar kan sparas lokalt. Se Pos. 11, sid.4 och även sid

13 Skapa information med ritverktyg (Pos. 4 / 14 sid. 3, 4) Märk: Utöver verktyg 14 har verktyget t.h. om detta använts för att rita molnet i figuren nedan.) Bilden på denna sida är ett montage. I programvaran finns två huvudsakliga ritverktyg och ett verktyg som används för att förändra linjetjocklekar, färger och viss textinformation. I bildexemplet nedan har två objekt ritats in. Det ena har givits en grön kontur och en gråaktig fyllning. Det andra objektet är plommonfärgat. Nedrullningslistens rektangelverktyg, längst t.v., har använts i båda fallen. Fyllningsfärgen har klickvalts från den palett som nås från hinkikonen. Linjetjocklekar kan också väljas t.h. om färghinken. Ett moln med vidhängande etikett har ritats in med den andra nedrullningslistens verktyg Rectangle callout, revision. Den medföljande etiketten ger möjlighet att skriva in en text. Här ska vi bygga om har skrivits in på etiketten, som för övrigt kan placeras fritt. En separat text Jag behöver uppgifter om el-installationen har påbörjats så här: Först har A och sedan B klickats. Därpå har en ruta för den nya texten dragits upp med muspekaren. Textstorlek har valts från nedrullningslisten under AA-ikonen. Textfärg har valts från en palett som klickväljs från det understrukna A:et. Texten har också klickats och roterats, med musen, kring det gröna handtag som visar sig när rutan markeras. (I det här fallet är skrivningen inte avslutad. Därför visas fortfarande en gråstreckad ram runt texten.) 13

14 Ändra färger och linjetjocklekar på ritade detaljer och färger på måttdetaljer (Pos. 4, 13, 18, sid 3, 4) (Märk: Själva ikonerna för ritnings och måttagningsverktygen ändras med val av verktyg.) (Bilden här nedanför är av pedagogiska skäl delvis ett montage.) På en outnyttjad del av en ritning har vi utfört flera operationer där linjefärger, fyllningsfärger och transparens har justerats. a I bilden visas den palett som rullas ned när ett objekt är aktiverat och hinkikonen klickas. Här kan fyllningsfärger väljas. OBS! Lägg märke till att färgens transparens behöver regleras om man skall kunna läsa underliggande text genom en pålagd färg. Transparensen kan väljas längst ner på paletten. b Skriv in text : (Pos 13 sid 4) Klicka bokstavsikonen A längst t.v. Då aktiveras ikonerna vid B. Klicka B. Pekdonet placeras i ritningsfältet. Håll ner vänster musknapp. Dra upp en rektangel. En snedstreckad ram visar sig. Textstorlek/textfärg och ramtjocklek/ramfärg kan väljas från ikonerna t.h. om B. Text skrivs in i ramen. Fyllningsfärg kan väljas från hinkikonen. I exemplet har slutligen texten snedställts sedan objektet aktiverats med musklickning. När det gröna handtaget visar sig kan objektet roteras då pekdonet placeras över handtaget. c Den röda ytan har mätts upp. Om objektet markeras så att brytpunkterna lyser gula kan färgen ändras från hinkikonen. Justera transparensen, om det behövs, för läsning av underliggande information t.ex. d Rita (Pos 4/13 sid 3,4) på fri hand, raka linjer, länkade linjer, rektanglar och ellipser. Linjefärger, linjetjocklekar och fyllningsfärg med olika grader av transparens kan väljas. Jfr vad som sagts strax ovanför. e Rita revideringmoln. (Äv. sid. 13.) T.h. om ritverktyget finns det verktyg som använts för att rita molnet. Hur den pålagda texten kan justeras sägs i bilden. En transparent fyllningsfärg har lagts på i rutan. (Notera att den underliggande ritningen kan läsas genom fyllningsfärgen.) b a e c d 14

15 Spara bearbetad ritning lokalt? Ja, och kom ihåg (Pos. 4 / 11, sid 3, 4.) Kom ihåg: De filer som presenteras över Internet uppdateras gradvis. Därför bör huvudrutinen vara att hämta sökta filunderlag från navigeringssidan Ändå, när arbete lagts ner på att tillföra viss information till en fil kan den sparas direkt i den lokala datorn och naturligtvis även skickas vidare därifrån. Datera gärna filen med ritningens aktuella uppdateringsdatum. Här nedanför beskrivs i ord och bild hur man går tillväga för att spara en fil lokalt. Klicka på den inringade diskettikonen när ritningen är öppen Nu öppnas en dialogruta Save File Datorn söker information om 1. Var filen skall sparas 2. Vad filen skall heta (Exemplet visar hur en ny mapp skapas och hur platsen Lokal disk väljs för mappen. Så här görs det) Högerklicka i fönstret i dialogrutan Save File. Peka på Nytt Klicka på Mapp. (En mapp med namnförslaget Ny mapp visar sig då. Skriv in önskat namn) I detta exempel skrevs namnet A_kvarteret in. Filen namnges också i den öppna dialogrutan. Ange gärna datum i filnamnet. Klicka till slut på den mapp där filen skall sparas. Klicka Öppna. Klicka Spara. 15

16 Driftinstruktioner för fastigheten / byggnaden nås via samlingssidan *. (Se fig. nedan) Här samlas digitala pärmar som innehåller viktiga delar av den tekniska fastighetsinformationen. En röd knapp, Tillbaka, finns på samlingssidan. Klickas den öppnas navigeringssidan. Ett antal mörkblå knappar finns också på samlingssidan. Klickas en sådan knapp öppnas en digitala pärm. Innehållet framgår av den vita texten på knappen. På samlingssidan finns också en menyruta 1 som kan tändas/släckas med två vertikalt ställda knappar Visa Menyn / Dölj Menyn. Menyrutans funktion kommenteras ytterligare på de följande två sidorna. 1 *Samlingssidan nås genom att klicka Driftinstruktioner på navigeringssidan. (Se sid. 2) 16

17 En pärms Flikstruktur innehåll och hantering Namnet på vald pärm visas här 3, och dess flikstruktur visas till höger på skärmen. När en radtext i flikstrukturen klickas 4 visas flikens innehåll i menyrutan. 5 Klickas ett filnamn i menyrutan öppnas den valda dokumentationen till höger på skärmen. Det kan exempelvis gälla pdfdokument eller databaser. (Forts. sid. 18 resp. 19) En flik kan innehålla ytterligare ett flikregister 6. I demot visas ett exempel på detta

18 Dokument visning och utskrift En pdf-fil har öppnats från menyrutan. I dokumentets bokmärkesfält till vald sida. 7 presenteras rubriker i dokumentet. Klickas dessa rubriker bläddrar dokumentet snabbt över Den öppnade dokumentationen kan nu enkelt skrivas ut 8 på lokal skrivare. För att smidigt komma tillbaka till den aktuella pärmens flikstruktur klickas på flik 01 i flikregistret En annan pärm kan också enkelt väljas. Klicka bara på önskad, mörkblå, pärmknapp. 18

19 Databaser - att använda / uppdatera dem I driftinstruktionerna kan information finnas upplagd i form av databaser. Materialförteckningar, armaturförteckning, gruppförteckningar eller injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem är exempel på sådana. Typiskt för diffi :s databaser är att de publiceras över Internet, och att de den vägen kan uppdateras av behöriga användare. Materialförteckningar och armaturförteckningar har många likheter i sin databasuppbyggnad. I figuren nedan presenteras MATERIALFÖRTECKNING i databasformat. A Den har aktiverats från menyrutan. A Klicka under fastighet och du får upp en sida där du kan välja information bland broschyrer. B (Se sid. 20) Klicka under utskrift och du kan skriva ut din förteckning. Klicka under redigera på verktyget och du får upp en sida där du kan lägga till en komponent i förteckningen. C (Se sid. 21) Klicka, under redigera, på arket och här visas historik om redigering. 19

20 Broschyrer nås via databas. B [Till databasen klickas följande väg: Samlingssida / pärm / radtext i flikregister / menyruta / databas.] Broschyrer för komponenter kan kopplas till databasen. * Klicka under Pos. på önskat positionsnummer C C och en broschyr för önskad komponent öppnas i ett eget fönster B Byggvarudeklarationer görs tillgängliga här. Information om service och underhåll placeras här. *Broschyrer kopplas till databasen under medverkan av AMAX. 20

21 Inläggning av komponenter i databas Behöriga användare kan enkelt lägga till en komponent i en förteckning. D [OBS! I figuren nedan visas en påbörjad uppdatering av databasen. Till höger om ett antal övriga uppgifter skrivits in.] F har radnummer E77 skapats och D Skapa ny rad: Klicka i rutan under E Skriv in önskat radnummer. Klicka knappen Lägg till rad nr. Redigeringsraden öppnas av programmet. Aktuella data fylls i. Avsluta med att klicka uppdatera. G F E G När uppdatera har klickats lyfts informationen från redigeringsraden in i databasen. 21

22 Gruppförteckningar för databashantering finns utvecklade. informationssystem diffi I figuren närmast nedanför visas hur en databas för gruppförteckningar presenteras. Här visas i steg hur den kan hanteras. Databasen har aktiverats från menyrutan. a g a Välj hus genom att klicka på den lilla pilen. Klicka sedan bokstav på nedrullningslisten. b då visas en lista över elcentralernas gruppförtecknin gar. Informationen kan uppdateras i databasen. Klicka för utskrift av förteckning. Välj pappersformat. c Behöriga användare kan uppdatera informationen. Klicka verktygsikonen så öppnas en redigeringssida. Klicka texten för att lägga till central i databasen. Revideringshistoriken öppnas med en klickning på pappersikonen. (Forts. nästa sida.) 22

23 Uppdatering av gruppförteckning [Här visas endast uppdatering av en grupp. Ny rad skapas enligt den procedur som visas på sidan 21.] När verktygsikonen klickats (Sid. 22 c ) öppnas det databasformulär som visas här nedanför. Formuläret är uppdelat i en övre och en nedre del. Varje del uppdateras för sig. Formulärets övre gröna fält Önskade ändringar skrivs in direkt. (Revideringsdatum ändras automatiskt.) Avsluta med att klicka Uppdatera d Formulärets nedre fält OBS! I figuren nedan visas att en uppdatering har påbörjats. Radnummer 6 har klickats vid på den valda raden kopierats till redigeringsraden f. De uppgifter som visas kan nu redigeras Avsluta med att klicka Uppdatera, längst ut till höger. g Nu lyfts den uppdaterade informationen från redigeringsraden och in i databasen. e. Därmed har uppgifterna c d f g e 23

24 Injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem kan också presenteras med informationen upplagd i databas. Därmed kan behöriga användare redigera och uppdatera informationen direkt över Internet. För information om denna typ av databashantering ber vi att få hänvisa till AMAX:s support. 24

25 Innehållsförteckning Försättsblad Sid 1 Navigeringssida (Presentation) 2 Översikt (Sid. 1/2) över kommandon i Design Review 3 Översikt (Sid. 2/2) över kommandon i Design Review 4 Kalibrering av måttverktygen 5 Zooma och panorera i ritningar 6 Gå mellan tidigare zoomvyer 7 Lager (i Cad-ritningarna) 8 Vissa ritningar visas i eget fönster 9 Utskrifter (av ritningar) 10 Kopiera skärminformation, klistra in i Word-dokument 11 Skapa information med mätverktyg 12 Skapa information med ritverktyg 13 Ändra färger och linjetjocklekar 14 Spara bearbetad ritning lokalt 15 Driftinstruktioner, samlingssida för digitala pärmar 16 En pärms flikstruktur 17 Dokument visning och utskrift (Pdf-fil) 18 Databaser att använda / uppdatera dem 19 Broschyrer nås via databas 20 Inläggning av komponenter i databas 21 Gruppförteckningar för databashantering 22 Uppdatering av gruppförteckning 23 Injusteringsprotokoll 24 Denna innehållsförteckning 25 Skulle Du som användare ha frågor omkring denna koncisa manual, eller om någon del av informationssystem diffi, är Du alltid välkommen att höra av Dig till oss. Vi svarar gärna på frågor. Telefon: E-post: 25

teknisk fastighetsinformation

teknisk fastighetsinformation för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2010:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida ger användarvänlig tillgång

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer