teknisk fastighetsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teknisk fastighetsinformation"

Transkript

1 för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2009:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida ger användarvänlig tillgång till den tekniska förvaltningsinformationen. *informationssystem diffi stöds vid ritningshantering av programvaran Autodesk Design Review, som tillhandahålls av Autodesk. Denna koncisa manual har begränsats till att visa det mest typiska användningssättet av programvaran i relation till diffi. Mer (engelskspråkig) information om programvaran nås i verktygsfältet hos en öppnad ritning bakom en ikon av här nedanför avbildat utseende. På samma sätt som våra kunder och användare alltid är välkomna att kommentera vårt informationssystem, tar vi gärna emot synpunkter på denna koncisa manual, och frågor om sådant som inte kunnat ges utrymme att förklaras på ett tillräckligt uttömmande sätt. Ring oss gärna på tel:

2 Navigeringssida för teknisk förvaltningsinformation Till startsidan kommer man härifrån genom att klicka på företagets logotype Valt teknikområde visas här Våningsplan väljs här Planmodell Ett helt våningsplan visas på en ritning. Valt våningsplan visas här. Driftinstruktioner öppnas härifrån genom att klicka på den understrukna blå texten (Forts följer på sid.16) Meny för ritningar Här väljs teknikområde. Definitionsritningar Här väljs önskade ritningar för utskrift. A3 skala 1:100. Bläddra bland ritningarna För att öppna en ritning, eller för att skifta från en ritning till en annan, klickar man på önskat teknikområde, väljer Plan och sedan Planmodell alt. Definitionsritning. 2

3 Översikt (sid 1/2) över kommandon i Design Review 2009 De siffror som anges till vänster om förklaringstexterna nedan hänvisar till positionsangivelserna i bilden här ovanför. 1 Utskrifter. (Se även sid. 10.) 2 Tar en enkel bild av vad som visas i ritningsfönstret. (Bilden kan sedan klistras in i ett textdokument.) (Se äv. sid 11) 3 Zoomning och panorering. (Se även sid. 6.) 4 Öppnar rit-, skriv- och mätverktyg liksom en kamera som tar enkla bilder av en skärmpresentation m.m. när ikonen klickas. Verktygen är numrerade och beskrivs kort på nästa sida. (Se äv. sid 14) 5 Zoomar in ritningen så att den fyller hela skärmen. (Samma effekt fås genom att klicka bokstaven n på tangentbordet.) Återgå till normal visning genom att klicka bokstaven n på tangentbordet. (Alt. Klicka bort Full Screen enl. hjälpkommando 7 här nedanför.) 6 Gör ritningens CAD-lager tillgängliga för släckning / tändning. (Se även sid. 8.) 7 Hjälpkommandon görs tillgängliga när man högerklickar på ritningen. Kommandona 8, 9 och 10 väljs härifrån. 8 De publicerade originalritningarna är typiskt sett upprättade i skala 1:1. För att få rätta måttuppgifter vid längd och ytmätning kalibreras måttverktyget för detta. Klicka Units and Scale. (Mer om saken under Kalibrering Sid.5.) 9 Yt- och längdmätning underlättas oftast om mätverktyget instrueras att söka sig till uppritade linjer och brytpunkter. Klicka Snap To Geometry. (Kontrollera att bocken blivit markerad.) 10 Programvaran Design Review erbjuder ett engelskspråkigt användarstöd. Klicka Help i den öppnade hjälpmenyn, eller tangenten F1 på tangentbordet. 3

4 Översikt (sid 2/2) över kommandon (Forts.) Figuren ovan visar en bild med fler ikoner etc. än på föregående bild. Vi skall strax komma till detta, men först 11 En publicerad ritningsfil kan lokalt kompletteras med text, linjer och mått (Se sid ). Sådana kompletterade ritningsfiler kan sparas lokalt. Klicka ikonen under 11. En dialogruta öppnas. Ange önskat filnamn och plats i mappstrukturen. Spara. Nu sparas den publicerade ritningsfilen lokalt. (Ett enkelt tips: Låt ritningens senaste uppdateringsdatum ingå i filnamnet.) (Se äv. sid 15) 12 Textsträngar, med t.ex. rumsnamn eller rumsnummer, kan sökas på ritningen. Klicka kikarikonen. En spalt öppnas med en sökruta högst upp. Skriv in önskad textsträng. Klicka på kikaren intill sökrutan. Resultat visas i spalten under. Klicka på önskat sökresultat så markerar programmet platsen för fyndet. 13 På en publicerad ritningsfil kan text läggas till lokalt. Klicka Bokstaven A. Därmed aktiveras t.h. en grupp av hittills gråtonade ikoner. Den första är B. Klicka B. Sätt pekdonet på ritningsytan. Håll ner vänster musknapp och dra upp en ruta där texten skall placeras. Släpp upp musknappen. Skriv in önskad text i den snedstreckade ram som visas. Textstorlekar, färger, fyllningsfärger etc. kan väljas med de verktyg som tillhör gruppen. (Se äv. sid. 13,14.) 14 På en publicerad ritning kan linjer och revideringsmoln läggas till lokalt. Klicka den lilla svarta pilen t.h. om ikonen under 14. Då visas alternativ för linjeval. Färger och linjetjocklekar kan väljas. (Se äv. sid. 13,14.) 15 Måttagning: Klicka på den lilla svarta pilen t.h. om måttikonen. Alternativ för längdmått, kedjemått och area ges: Längdmått Färger och linjetjocklekar kan väljas. (Se äv. sid. 12.), 16 Programvaran innehåller några engelskspråkiga stämplar som är intressanta för vissa användare. Med dessa kan man stämpla in texter, om godkännande o.s.v., på ritningar. 17 Den kamera som visas under besiffringen tar en enkel bild av t.ex. en ritningsdetalj eller av ritning och aktuellt skärminnehåll i övrigt. En ram visar sig. Dess storlek kan förändras med pekdonets hjälp. När aktuellt område är valt klickas den kameraikon, som visas längst ner till vänster under ramen. Då sparas bilden lokalt i filen. 18 Inritade linjer, inskrivna texter och inmätta ytor kan redigeras med hjälp av de verktyg som finns under 18. Markera önskat objekt genom att klicka på det. Redigera sedan när det är markerat. (Se äv. sid. 14.) 4

5 Kalibrering av måttverktygen (Pos. 7, 8, sid.3.) (Det måttverktyg som finns i tittskåpsprogrammet behöver kalibreras för att ange mått i önskade enheter. Utan kalibrering kommer programmet att ange mått i units och squnits.) Så här kalibreras verktyget för att ange längdmått i m och ytmått i m 2 : Högerklicka på en ritning som öppnats i ritningsfönstret. Välj Units and Scale i den hjälpmeny som kommer upp. Då öppnas den dialogruta som visas här till höger - Gör nu inställningarna Millimeters, bocka för Make this, Meters, Decimal: 0,000 och bocka för ännu en Make this. Klicka sedan OK. Med dessa inställningar kommer visade mått att ges i meter och m 2 och med tre decimalers noggrannhet. 5

6 Zooma och panorera i ritningar (Pos. 3, sid 3.) Vänsterklicka på önskad ikon. Peka sedan i ritningsfältet ZOOMA PAN Flytta ritningen i olika riktningar. (Håll ner vänster musknapp och flytta musen.) a. Zooma in & ut Håll vänster musknapp nere. För musen framåt / bakåt. b. Zooma in valt område Håll vänster musknapp nere. Dra upp en ram för att markera önskad inzoomning... c. Zooma ut med ett vänsterklick här. Då kommer hela ritningen att visas i fönstret (Vid användning av skrollmus kan zooming och panorering 6

7 Gå mellan tidigare zoomvyer (Ett litet tips) Det finns en möjlighet att snabbt växla mellan tidigare inzoomade områden på ritningen genom att klicka på de här pilarna. 7

8 Lager (Pos. 6, sid. 3) CAD-ritningar skapas så att teknikområden och tekniska system redovisas i skilda lagerstrukturer. Dessa finns åtkomliga i webbpresentationen. Som exempel visas här hur ett tilluftsystem redovisats i ett lager (blått) och ett frånluftsystem redovisats i ett annat lager (grönt). Med en klickning, på den ikon som pilen visar på, öppnas den panel där CAD-lagren redovisas. (I exemplet önskar användaren släcka lagret FRÅNLUFT_NYTT.) Lagret har därför markerats och kan släckas / tändas genom att klicka på lampsymbolen till vänster om lagerbeteckningen. Knappen med ett vitt kryss längst upp i panelen stänger den igen. 8

9 Vissa ritningar visas i eget fönster Här nedan visas hur en ritning presenteras när den öppnas i eget fönster. På övriga sidor visas ett annat visningssätt. Önskat verktyg väljs från kommandoraden genom att peka på det med pekdonet. Klicka det sedan med vänster musknapp. Lägger ner ritningen på aktivitetsfältet. Förstorar bilden till hela fönstret. Stänger fönstret. 9

10 Utskrifter (Pos.1, sid 3.) Skrivare Välj din lokala skrivare här den här vägen. Pappersformat Storlek på papperet väljs här. Pappersorientering Landscape = Liggande format Portrait = Stående format. Utskriftsområde (2 alternativ visas) Full page: Ger skalenlig utskrift, av definitionsritningar, på A3-papper. Markera Full page. Current view = Utskrift av inzoomat område. Önskas skala 1:100? Välj Scale 100% och sedan Clip Pages. Önskas en full uppsättning utskrifter i skala 1:100 av hela ritningen? Välj Scale 100% och Tile Pages så visas antalet utskrifter. Val av färg på utskrift Här kan man välja mellan utskrift i färg, gråskala eller svartvitt 10

11 Kopiera skärminformationen klistra in den i ett Word-dokument (Pos.2, sid.3) Zooma in på önskad del av ritningen. Klicka på den ikon som har detta utseende. Den grafik som visas i ritningsområdet kopieras då (Forts. nedan.) (Forts.) Öppna sedan önskat Worddokument. Högerklicka i dokumentet på den plats där grafiken skall placeras. En lista med hjälpkommandon visas. Välj kommandot Klistra in. Då placeras en kopia av ritningsgrafiken i word-dokumentet... Där kan bilden kompletteras i Word med där tillgängliga text- och ritverktyg. (Om figurer ur Word-programmet läggs in så som figuren här intill visar får man se till att den görs transparent. Markera figuren. Sök Verktyg för textruta / Figurfyllning / Fler fyllningsfärger och justera sedan transparensen 11

12 Skapa information med mätverktyg (Pos. 4 / 15, sid. 3, 4) Bilden är ett montage, som visar måttobjekt från tre slags uppmätningar. (Se 1-3 i figuren.) Färger på texter, fyllda ytor och linjer Förval: Programmet har röd färg som förval för text och måttlinjer och transparent röd färg som förval för ytmarkering. Redigering: När en mätåtgärd genomförs, men också sedan den avslutats, kan ett måttobjekts färg, linjetjocklek och textstorlek samt ev. ytfärgs transparens, redigeras. Så här görs det i efterhand: a./ Pekdonet förs över måttobjektet och förändras till ett pilkors. b./ Vänsterklicka så markeras måttobjektet med gula prickar. d./ Välj något av de verktyg som beskrivs under pos. 18( ).Med AA:ikonen väljs textstorlek, med det understrukna A:et textfärg, med pennikonen linjefärg och med hinkikonen väljs fyllningsfärg. (OBS! Notera att den fyllningsfärg som fyller en yta måste göras transparent för att inte dölja underliggande text. Transparensen regleras längst ner på den palett som öppnas när pilen vid hinkikonen klickas ) 1 2 Längdmått: C143, Korridor - Rummets bredd har mätts upp, med längdmåttsverktyget, till 1,951 m. (Textstorlek har valts till 12 med AA-ikonen. Textfärg har valts blå med A-ikonen. Linjefärg har valts lila med pennikonen. Linjetjocklek har valts 1½ med linjeikonen.). Klicka Esc-knappen uppe till vänster på tangentbordet för att gå ur kommandot.) Kedjemått: Gångavståndet från yttertrappa och in i C144, Ställverk har mätts till 16,242 m. (Redigering genomförs på sätt som motsvarar vad som sagts här ovanför.) Areamått, (2 exempel): 3 Rumsytorna för rum C148 etc. har mätts upp till 31,710 m 2 och för C139-C142 till 34,025 m 2. (Den övre ytan givits en grå, transparent färg. Den neder ytan har markerats och har fått en mängd gula lysande punkter i vinklar och hörn. Måttobjektet kan alltså redigeras.) Två tips: 1. - När ett måttobjekt har markerats kan det flyttas och kopieras. De tända gula punkterna kan också släpas individuellt till nya lägen. Därvid kommer måttuppgifterna att justeras. 2. Filer med gjorda uppmätningar kan sparas lokalt. Se Pos. 11, sid.4 och även sid

13 Skapa information med ritverktyg (Pos. 4 / 14 sid. 3, 4) Märk: Utöver verktyg 14 har verktyget t.h. om detta använts för att rita molnet i figuren nedan.) Bilden på denna sida är ett montage. I programvaran finns två huvudsakliga ritverktyg och ett verktyg som används för att förändra linjetjocklekar, färger och viss textinformation. I bildexemplet nedan har två objekt ritats in. Det ena har givits en grön kontur och en gråaktig fyllning. Det andra objektet är plommonfärgat. Nedrullningslistens rektangelverktyg, längst t.v., har använts i båda fallen. Fyllningsfärgen har klickvalts från den palett som nås från hinkikonen. Linjetjocklekar kan också väljas t.h. om färghinken. Ett moln med vidhängande etikett har ritats in med den andra nedrullningslistens verktyg Rectangle callout, revision. Den medföljande etiketten ger möjlighet att skriva in en text. Här ska vi bygga om har skrivits in på etiketten, som för övrigt kan placeras fritt. En separat text Jag behöver uppgifter om el-installationen har påbörjats så här: Först har A och sedan B klickats. Därpå har en ruta för den nya texten dragits upp med muspekaren. Textstorlek har valts från nedrullningslisten under AA-ikonen. Textfärg har valts från en palett som klickväljs från det understrukna A:et. Texten har också klickats och roterats, med musen, kring det gröna handtag som visar sig när rutan markeras. (I det här fallet är skrivningen inte avslutad. Därför visas fortfarande en gråstreckad ram runt texten.) 13

14 Ändra färger och linjetjocklekar på ritade detaljer och färger på måttdetaljer (Pos. 4, 13, 18, sid 3, 4) (Märk: Själva ikonerna för ritnings och måttagningsverktygen ändras med val av verktyg.) (Bilden här nedanför är av pedagogiska skäl delvis ett montage.) På en outnyttjad del av en ritning har vi utfört flera operationer där linjefärger, fyllningsfärger och transparens har justerats. a I bilden visas den palett som rullas ned när ett objekt är aktiverat och hinkikonen klickas. Här kan fyllningsfärger väljas. OBS! Lägg märke till att färgens transparens behöver regleras om man skall kunna läsa underliggande text genom en pålagd färg. Transparensen kan väljas längst ner på paletten. b Skriv in text : (Pos 13 sid 4) Klicka bokstavsikonen A längst t.v. Då aktiveras ikonerna vid B. Klicka B. Pekdonet placeras i ritningsfältet. Håll ner vänster musknapp. Dra upp en rektangel. En snedstreckad ram visar sig. Textstorlek/textfärg och ramtjocklek/ramfärg kan väljas från ikonerna t.h. om B. Text skrivs in i ramen. Fyllningsfärg kan väljas från hinkikonen. I exemplet har slutligen texten snedställts sedan objektet aktiverats med musklickning. När det gröna handtaget visar sig kan objektet roteras då pekdonet placeras över handtaget. c Den röda ytan har mätts upp. Om objektet markeras så att brytpunkterna lyser gula kan färgen ändras från hinkikonen. Justera transparensen, om det behövs, för läsning av underliggande information t.ex. d Rita (Pos 4/13 sid 3,4) på fri hand, raka linjer, länkade linjer, rektanglar och ellipser. Linjefärger, linjetjocklekar och fyllningsfärg med olika grader av transparens kan väljas. Jfr vad som sagts strax ovanför. e Rita revideringmoln. (Äv. sid. 13.) T.h. om ritverktyget finns det verktyg som använts för att rita molnet. Hur den pålagda texten kan justeras sägs i bilden. En transparent fyllningsfärg har lagts på i rutan. (Notera att den underliggande ritningen kan läsas genom fyllningsfärgen.) b a e c d 14

15 Spara bearbetad ritning lokalt? Ja, och kom ihåg (Pos. 4 / 11, sid 3, 4.) Kom ihåg: De filer som presenteras över Internet uppdateras gradvis. Därför bör huvudrutinen vara att hämta sökta filunderlag från navigeringssidan Ändå, när arbete lagts ner på att tillföra viss information till en fil kan den sparas direkt i den lokala datorn och naturligtvis även skickas vidare därifrån. Datera gärna filen med ritningens aktuella uppdateringsdatum. Här nedanför beskrivs i ord och bild hur man går tillväga för att spara en fil lokalt. Klicka på den inringade diskettikonen när ritningen är öppen Nu öppnas en dialogruta Save File Datorn söker information om 1. Var filen skall sparas 2. Vad filen skall heta (Exemplet visar hur en ny mapp skapas och hur platsen Lokal disk väljs för mappen. Så här görs det) Högerklicka i fönstret i dialogrutan Save File. Peka på Nytt Klicka på Mapp. (En mapp med namnförslaget Ny mapp visar sig då. Skriv in önskat namn) I detta exempel skrevs namnet A_kvarteret in. Filen namnges också i den öppna dialogrutan. Ange gärna datum i filnamnet. Klicka till slut på den mapp där filen skall sparas. Klicka Öppna. Klicka Spara. 15

16 Driftinstruktioner för fastigheten / byggnaden nås via samlingssidan *. (Se fig. nedan) Här samlas digitala pärmar som innehåller viktiga delar av den tekniska fastighetsinformationen. En röd knapp, Tillbaka, finns på samlingssidan. Klickas den öppnas navigeringssidan. Ett antal mörkblå knappar finns också på samlingssidan. Klickas en sådan knapp öppnas en digitala pärm. Innehållet framgår av den vita texten på knappen. På samlingssidan finns också en menyruta 1 som kan tändas/släckas med två vertikalt ställda knappar Visa Menyn / Dölj Menyn. Menyrutans funktion kommenteras ytterligare på de följande två sidorna. 1 *Samlingssidan nås genom att klicka Driftinstruktioner på navigeringssidan. (Se sid. 2) 16

17 En pärms Flikstruktur innehåll och hantering Namnet på vald pärm visas här 3, och dess flikstruktur visas till höger på skärmen. När en radtext i flikstrukturen klickas 4 visas flikens innehåll i menyrutan. 5 Klickas ett filnamn i menyrutan öppnas den valda dokumentationen till höger på skärmen. Det kan exempelvis gälla pdfdokument eller databaser. (Forts. sid. 18 resp. 19) En flik kan innehålla ytterligare ett flikregister 6. I demot visas ett exempel på detta

18 Dokument visning och utskrift En pdf-fil har öppnats från menyrutan. I dokumentets bokmärkesfält till vald sida. 7 presenteras rubriker i dokumentet. Klickas dessa rubriker bläddrar dokumentet snabbt över Den öppnade dokumentationen kan nu enkelt skrivas ut 8 på lokal skrivare. För att smidigt komma tillbaka till den aktuella pärmens flikstruktur klickas på flik 01 i flikregistret En annan pärm kan också enkelt väljas. Klicka bara på önskad, mörkblå, pärmknapp. 18

19 Databaser - att använda / uppdatera dem I driftinstruktionerna kan information finnas upplagd i form av databaser. Materialförteckningar, armaturförteckning, gruppförteckningar eller injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem är exempel på sådana. Typiskt för diffi :s databaser är att de publiceras över Internet, och att de den vägen kan uppdateras av behöriga användare. Materialförteckningar och armaturförteckningar har många likheter i sin databasuppbyggnad. I figuren nedan presenteras MATERIALFÖRTECKNING i databasformat. A Den har aktiverats från menyrutan. A Klicka under fastighet och du får upp en sida där du kan välja information bland broschyrer. B (Se sid. 20) Klicka under utskrift och du kan skriva ut din förteckning. Klicka under redigera på verktyget och du får upp en sida där du kan lägga till en komponent i förteckningen. C (Se sid. 21) Klicka, under redigera, på arket och här visas historik om redigering. 19

20 Broschyrer nås via databas. B [Till databasen klickas följande väg: Samlingssida / pärm / radtext i flikregister / menyruta / databas.] Broschyrer för komponenter kan kopplas till databasen. * Klicka under Pos. på önskat positionsnummer C C och en broschyr för önskad komponent öppnas i ett eget fönster B Byggvarudeklarationer görs tillgängliga här. Information om service och underhåll placeras här. *Broschyrer kopplas till databasen under medverkan av AMAX. 20

21 Inläggning av komponenter i databas Behöriga användare kan enkelt lägga till en komponent i en förteckning. D [OBS! I figuren nedan visas en påbörjad uppdatering av databasen. Till höger om ett antal övriga uppgifter skrivits in.] F har radnummer E77 skapats och D Skapa ny rad: Klicka i rutan under E Skriv in önskat radnummer. Klicka knappen Lägg till rad nr. Redigeringsraden öppnas av programmet. Aktuella data fylls i. Avsluta med att klicka uppdatera. G F E G När uppdatera har klickats lyfts informationen från redigeringsraden in i databasen. 21

22 Gruppförteckningar för databashantering finns utvecklade. informationssystem diffi I figuren närmast nedanför visas hur en databas för gruppförteckningar presenteras. Här visas i steg hur den kan hanteras. Databasen har aktiverats från menyrutan. a g a Välj hus genom att klicka på den lilla pilen. Klicka sedan bokstav på nedrullningslisten. b då visas en lista över elcentralernas gruppförtecknin gar. Informationen kan uppdateras i databasen. Klicka för utskrift av förteckning. Välj pappersformat. c Behöriga användare kan uppdatera informationen. Klicka verktygsikonen så öppnas en redigeringssida. Klicka texten för att lägga till central i databasen. Revideringshistoriken öppnas med en klickning på pappersikonen. (Forts. nästa sida.) 22

23 Uppdatering av gruppförteckning [Här visas endast uppdatering av en grupp. Ny rad skapas enligt den procedur som visas på sidan 21.] När verktygsikonen klickats (Sid. 22 c ) öppnas det databasformulär som visas här nedanför. Formuläret är uppdelat i en övre och en nedre del. Varje del uppdateras för sig. Formulärets övre gröna fält Önskade ändringar skrivs in direkt. (Revideringsdatum ändras automatiskt.) Avsluta med att klicka Uppdatera d Formulärets nedre fält OBS! I figuren nedan visas att en uppdatering har påbörjats. Radnummer 6 har klickats vid på den valda raden kopierats till redigeringsraden f. De uppgifter som visas kan nu redigeras Avsluta med att klicka Uppdatera, längst ut till höger. g Nu lyfts den uppdaterade informationen från redigeringsraden och in i databasen. e. Därmed har uppgifterna c d f g e 23

24 Injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem kan också presenteras med informationen upplagd i databas. Därmed kan behöriga användare redigera och uppdatera informationen direkt över Internet. För information om denna typ av databashantering ber vi att få hänvisa till AMAX:s support. 24

25 Innehållsförteckning Försättsblad Sid 1 Navigeringssida (Presentation) 2 Översikt (Sid. 1/2) över kommandon i Design Review 3 Översikt (Sid. 2/2) över kommandon i Design Review 4 Kalibrering av måttverktygen 5 Zooma och panorera i ritningar 6 Gå mellan tidigare zoomvyer 7 Lager (i Cad-ritningarna) 8 Vissa ritningar visas i eget fönster 9 Utskrifter (av ritningar) 10 Kopiera skärminformation, klistra in i Word-dokument 11 Skapa information med mätverktyg 12 Skapa information med ritverktyg 13 Ändra färger och linjetjocklekar 14 Spara bearbetad ritning lokalt 15 Driftinstruktioner, samlingssida för digitala pärmar 16 En pärms flikstruktur 17 Dokument visning och utskrift (Pdf-fil) 18 Databaser att använda / uppdatera dem 19 Broschyrer nås via databas 20 Inläggning av komponenter i databas 21 Gruppförteckningar för databashantering 22 Uppdatering av gruppförteckning 23 Injusteringsprotokoll 24 Denna innehållsförteckning 25 Skulle Du som användare ha frågor omkring denna koncisa manual, eller om någon del av informationssystem diffi, är Du alltid välkommen att höra av Dig till oss. Vi svarar gärna på frågor. Telefon: E-post: 25

teknisk fastighetsinformation

teknisk fastighetsinformation för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2010:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida ger användarvänlig tillgång

Läs mer

teknisk fastighetsinformation

teknisk fastighetsinformation informationssystem diffi för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2014:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur.

Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur. Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur. Du har just startat Arkiv Digital. Klicka på Sök i arkivet för att komma till kyrkböcker och andra historiska dokument. Där hittar du också

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Word del 3 Sidan 1 av 5

Word del 3 Sidan 1 av 5 Word del 3 Sidan 1 av 5 Visningslägen... 2 Verktygsfält... 2 Textruta... 3 Sök och ersätt... 4 Word del 3 Sidan 2 av 5 Visningslägen Övn 1 Tryck Visa på menyraden. Det går nu att växla dokumentets visningsläge

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se Ung teket Banläggning i CAD Ung teket Övning 1 - banläggning i CAD Nu är det dags att testa på CAD för banläggning. I CAD kan du som banläggare göra allt ifrån träningar och övningar till att sköta banläggning

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Administrationsmanual för SCMS

Administrationsmanual för SCMS Administrationsmanual för SCMS Merea AB Box 69, 311 21 Falkenberg Tel: 0346-450 400 E-post: info@merea.se www.merea.se 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa ny sida... 3 Skapa Nyheter...4 Redigera

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Byggnet Viewer Version Oktober

Byggnet Viewer Version Oktober Byggnet Viewer Version Oktober 2016 1 Lathund för Byggnet Viewer Byggnet erbjuder två versioner av Brava viewer. Den förvalda versionen stöds av HTML och kräver ingen installation och därför kan den användas

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil:

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil: Adobe Reader-hjälp för ios: Öppna PDF-filer i Reader Öppna PDF-filer i Reader v. 11.2.0, Jan. 21 2013 Så här öppnar du en PDF-fil: 1. Hämta PDF-filen på din enhet via valfritt program. 2. Gör en lång tryckning

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer