Support: Solen Pro. Användar- manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual"

Transkript

1 Support: Solen Pro Användar- manual

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET PROGRAMTILLÄGG... 9 Exempel på programtillägg... 9 Starta programtillägg LICENSHANTERING Välj licens ANVÄNDARBEHÖRIGHET Enkel behörighet Avancerad behörighet Administratör LOGGA IN I SOLEN PRO LOGGA IN I SOLEN PRO LÖSENORD PROGRAMMETS UPPBYGGNAD SOLEN PRO GRÄNSSNITT INFORMATIONSPANELEN Skiktkontrollen Skiktinformation Informationsfönstret Översiktsfönster Statusfält ATTRIBUTTABELL ÖPPNA KARTA Formuläret Öppna Karta Öppna karta med aktuell vy... 29

4 3.5 ÖPPNA FLER SKIKT I EN KARTA Öppna tabell Öppna tabell (eget) MENYER NÄR INGEN KARTA ÄR ÖPPNAD Arkiv Redigera Hjälp NÄR EN KARTA ÄR ÖPPNAD Arkiv Redigera Objekt Urval Tabell Alternativ Alternativ>Fönster Alternativ>Karta Alternativ>Diagram Alternativ>Layout Hjälp VERKTYG HUVUDVERKTYG Huvudverktyg - extraverktyg VY- OCH LÄNKVERKTYG Vy och Länk - extraverktyg SPECIAL Special - extraverktyg... 59

5 5.4 REDIGERA Redigera - extraverktyg OBJEKTINSTÄLLNINGAR INSTÄLLNINGAR FORMULÄRET INSTÄLLNINGAR Fliken Generella Fliken Övriga MAXIMERA KARTANS STORLEK EXTERNA DYNAMISKA DATAKOPPLINGAR SÖKNINGAR I SOLEN PRO GRÄNSSNITT SÖKRESULTAT SÖKTYPER VÄLJ / VÄLJ MED SQL Välj Välj med SQL SKAPA/REDIGERA DATA SKAPA OBJEKT I KARTAN REDIGERA OBJEKT I KARTAN SPARA RITADE OBJEKT SKAPA NYTT SKIKT MED ATTRIBUTDATA KOPIERA OBJEKT I ETT SKIKT OCH INFOGA DEM I ETT ANNAT? DIGITALISERINGSFUNKTIONER SNAP Verktygen Bruten linje och Polygon Verktygen Rektangel och Ellips VYHANTERING... 82

6 9.1 VISA EN VY REGISTRERA NY TYP AV VY REGISTRERA EN NY VY RADERA EN TYP AV VY RADERA EN VY LÄNKAR VISA LÄNKAR SKAPA LÄNKAR Funktioner LAYOUTMALLAR HANTERA LAYOUTMALLAR FUNKTIONER FÖR LAYOUTMALL ÖPPNA LAYOUTMALL SPARA LAYOUTMALL TA BORT LAYOUTMALL UTSKRIFTSGUIDEN UTSKRIFT MED LAYOUTMALL UTSKRIFTSGUIDEN - STEG UTSKRIFTSGUIDEN - STEG UTSKRIFTSGUIDEN - STEG ENKEL UTSKRIFT UTSKRIFT TILL BILDFIL DIREKTUTSKRIFT SKRIV UT BRA ATT VETA ÄNDRA KARTANS ZOOMNIVÅ SNABBSTART AV SOLEN-KARTA

7 13.3 DEBUGLÄGE SNABBTANGENTER

8 1 ALLMÄNT 1.1 INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET När en organisation börjar använda ett geografiskt informationssystem, GIS, så är kart- och tabelldata en betydande investering. Antingen har organisationen köpt kart- och tabelldata eller så har organisationen producerat data själv. Genom att utnyttja GIS på ett effektivt sätt kan investeringarna snabbt betala sig. De kostsammaste delarna i ett GIS är det data som används och utbildning av användarna. Utbildningen av användarna kan vara resurskrävande men är viktigt för att de ska kunna använda och utnyttja systemet på ett optimalt sätt. Det kan vara svårt för enskilda användare att bedöma kvalitet, noggrannhet och aktualitet på sitt data. En organisation som inför ett GIS säkerställer att alla användare har tillgång till samma, aktuella och korrekta, information. Genom att använda Solen kan användarna i organisationen tryggt utföra sina arbetsuppgifter och vara säkra på att behovet av korrekt och relevant data tillgodoses på ett tillförlitligt sätt. Solen är uppbyggt av olika moduler vilket medför att systemet kan anpassas till många olika organisationer. Solen-administratören har till uppgift att förse användarna med de data som de behöver. För administration av kartdata används en MetaDataBas och programvaran Solen Administration. I samband med registreringen av data i MetaDataBasen lagras en mängd olika uppgifter så som typ av karta, användarrättigheter, aktualitet, ursprung med mera. Presentationen av registrerade data i MetaDataBasen sker med något av klientprogrammen Solen Pro, SolenX eller Solen Web. MetaDataBasen och kart- och tabelldata lagras på en server varifrån Solen-klienterna hämtar data för att göra sökningar, presentationer och analyser. När en karta är öppnad i Solen-klienten styr användaren vad som ska vara synligt i kartan, exempelvis vilka lager, tematiseringar eller länkade dokument som ska visas. Användare kan inte ändra innehållet i den registrerade kartan i MetaDataBasen utan bara lokalt på sin egen dator. Det är bara Solen-administratören som kan göra förändringar av data i MetaDataBasen. Detta garanterar att kartorna inte blir oavsiktligt förändrade och att GIS-data behåller en bra struktur. 8

9 1.2 PROGRAMTILLÄGG Förutom alla inbyggda funktioner i Solen Pro kan olika programtillägg utöka funktionaliteten i Solen-miljön. För att se vilka programtillägg som finns till Solen-konceptet, besök Cartesias hemsida. Utvecklingen av tilläggsprogram pågår kontinuerligt vilket innebär att möjligheterna är stora att det finns programtillägg som ytterligare underlättar ditt arbete i Solen. Kontakta Cartesia för mer information. Med Solen som plattform är alla vägar öppna, oavsett vilka tillämpningar en organisation har på sitt GIS. I Solen Pro bildar inladdade programtillägg ett fliksystem till vänster om kartpanelen, för att snabbt kunna växla mellan olika tillägg i Solen Pro. Exempel på programtillägg Solen FAST Solen FOLK Genom att koppla ett fastighetsregister till Solen-kartan utökas Solen Pro med många användbara funktioner. Med hjälp av Solen FAST är det exempelvis enkelt att skapa adressetiketter till fastighetsägare i ett geografiskt område. Solen FAST är ett vanligt tillägg för kommunkunder. För frågeställningar som är baserade på befolkningsstatistik, såsom äldrevård eller elevplacering i skolor, är verktyget Solen FOLK ett kraftfullt hjälpmedel. Användare kan till exempel markera skolors upptagningsområde direkt i kartan och omgående se hur många elever som hamnar i varje skola. 9

10 Starta programtillägg För att starta programtillägg, öppna dialogrutan Tillägg som finns på menyn Redigera>Programtillägg... när ingen karta är öppen, och bocka för önskat programtillägg. I formuläret kan användaren välja att ladda alla eller avsluta alla utan att behöva markera/avmarkera respektive tillägg.. 10

11 1.3 LICENSHANTERING En licens i Solen tillåter x antal samtidiga användare. Det innebär att en kund kan ha flera Solen-klienter installerade och flera personer som använder Solen då och då men att endast x stycken kan vara inloggade samtidigt. Antalet möjliga Solen-klienter styrs av hur många licenser av kartmotorn, MapX (SolenX) eller MapInfo Professional (Solen Pro), som finns. Välj licens Första gången en användare loggar in i Solen kommer formuläret Licenshantering upp. I listan finns alla registrerade licenser för aktuell produkt. Normalt finns bara en registrerad licens per produkt och kund eftersom licensen innehåller rättigheter för ett antal samtidiga användare. Välj en licens och tryck OK. Om ingen licens finns i listan betyder det att det är första gången produkten körs. Tryck i så fall på knappen Ny licens. 11

12 1.4 ANVÄNDARBEHÖRIGHET En användare i Solen-klienterna har någon av följande användarbehörigheter; Enkel, Avancerad eller Administratör. För att Solen ska fungera optimalt bör Solen-administratören sträva efter att anpassa användarnas behörigheter till de uppgifter användarna utför. Genom att begränsa antalet användare som kan ändra i MetaDatabasen, ökar stabiliteten i systemet och risken för att någon oavsiktligt ändrar i kartdata minskar. Enkel behörighet En användare med enkel behörighet har tillgång till basutbudet av funktioner i Solen Pro men har inte rättigheter att ändra i MetaDataBasen. Användaren kan tillfälligt anpassa data, i sin egen Solen-klient. De flesta användare bör ha enkel behörighet. Avancerad behörighet En användare med avancerad behörighet har, förutom basutbudet, tillgång till ett antal extrafunktioner, exempelvis rättighet att länka nya bilder eller dokument till kartobjekt och att skapa nya skikt. Administratör En användare med administratörsrättigheter har fullständiga rättigheter i Solen och är den som har till uppgift att förse övriga användare med det GIS-data som de behöver. Detta kan administratören göra genom att skapa skikt, arbetsytor och kartor som användarna kan använda i olika sammanhang samt sköta de inställningar som styr hur Solen kan användas. Administratören använder administrationsprogrammet Solen Administration för att göra de flesta av de inställningar. Antalet användare med administratörsbehörighet bör begränsas till ett minimum. Skillnader mellan behörighetsnivåerna: Funktion / Nivå Admin Avancerad Enkel Vyhantering skapa egna typer x radera typer x skapa nya startvyer x radera startvyer x skapa vyer under "Mina egna" x x x radera vyer under "Mina egna" x x x se vy i karta x x x Länkar skapa nya länkar x x radera länkar x x visa länk i karta x x x visa länk x x x Redigera data skikt i karta x x grafiskt kager x x x skapa nytt skikt x x Öppna skikt från MetaDataBas x x x egna skikt x x x Skapa/Ändra Licens x x Skapa tematisk karta x x 12

13 2 LOGGA IN I SOLEN PRO 2.1 LOGGA IN I SOLEN PRO För att kunna använda Solen Pro måste användaren logga in i systemet. Solen-administratören registrerar användare och deras behörighetsnivåer i Solen Administration. Högst upp på inloggningsformuläret står namnet på den MetaDataBas som kommer att öppnas vid inloggning. För att byta MetaDataBas: 1. Tryck på knappen längst upp till vänster i inloggningsrutan. 2. Markera önskad databas i dialogrutan Välj MetaDataBas. I dialogrutan finns alltid ett obligatoriskt val Peka ut. Peka ut fungerar som en bläddra-funktion, i en dialogruta för att öppna filer kan användaren välja önskad MetaDataBas i Access-format (*.mdb). 13

14 Förutom att manuellt peka ut önskad MetaDataBas kan Solen-Administratören bygga upp en snabbvalslista av MetaDataBaser som användaren kan välja bland. Snabbvalslistan kan innehålla MetaDataBaser lagrade i både Access och SQL-server. Snabbvalslistan är lagrad i en fil, Meta.ini, som ligger i den katalog där Solen Administration är installerad på servern. Mer information om Meta.ini och hur den är uppbyggd finns i en speciell manual på Solens installations-cd. 3. Knappen OK öppnar inloggningsformuläret med den nya MetaDataBasen vald. Ange användarnamn och lösenord till vald MetaDataBas och tryck på OK för att slutföra inloggningen. Automatisk inloggning Längst ner på inloggningsformuläret finns en liten kryssruta för automatisk inloggning. När automatisk inloggning är aktiverad behöver inte användaren mata in användarnamn och lösenord vid start av Solen Pro. För att slå på automatisk inloggning: Bocka i kryssrutan Automatisk inloggning innan inloggningen är slutförd. För att ta bort automatisk inloggning: Välj Arkiv>Logga ut. Logga in igen med kryssrutan Automatisk inloggning tom. 2.2 LÖSENORD För att byta lösenord finns knappen Lösenord>>. Den utökar formuläret med möjligheten att byta lösenord. Användaren anger det nya lösenordet två gånger och klickar på Ändra lösenord. 14

15 3 PROGRAMMETS UPPBYGGNAD Kapitlet beskriver utseende och funktionalitet hos gränssnittet i Solen Pro. 3.1 SOLEN PRO GRÄNSSNITT Detta är normalutseendet för Solen Pro när en karta är öppen. Gränssnittet i Solen Pro har tre huvudpaneler, verktygspanelen, informationspanelen och kartpanelen. Dessutom finns en statusrad längst ned i fönstret med användbara genvägar. Överst i fönstret finns verktygspanelen som innehåller rullgardinsmenyer och verktygsknappar. Största delen av skärmen är täckt av kartpanelen. I kartpanelen visas huvudkartan. Det är i denna del som det mesta av arbetet sker och där verktygen i verktygspanelen används. Till vänster finns informationspanelen som innehåller översiktsfönstret. skiktkontrollen, informationsfönstret och 15

16 I Solen Pro-fönstret finns en delningskontroll, där användaren kan ändra storlek/förhållandet mellan karta och informationspanel samt mellan översiktsfönstret och informationsfönstret. För musen över den vertikala avdelaren mellan kartfönster och informationspanel eller informationsfönstrets nedre kant. Muspekarens utseende ändras till en dragikon. Klicka med vänster musknapp och håll den nere. Dra muspekaren till önskad placering. Släpp upp musknappen när storleken på fönstren är lagom. Denna placering går att spara från menyn Redigera>Avdelare. 16

17 3.2 INFORMATIONSPANELEN Informationspanelen är den del av gränssnittet där användaren, i skiktkontrollen, kan styra vilken information som visas i kartan och, i informationsfönstret, kan se information om valt/valda objekt. Skiktkontrollen Längst upp i informationspanelen finns skiktkontrollen som hanterar kartans innehåll. Här kan användaren välja vilken information som ska vara synlig i kartan. Skiktkontrollen består av tre flikar, Grupplager, Skikt och Tema. Fliken Grupplager På fliken Grupplager finns en lista på alla arbetsytor som ingår i kartan. Om kartan innehåller fler än tretton arbetsytor går det att bläddra i listan med reglaget längst till höger. 17

18 Inställningar som användaren kan göra för varje arbetsyta: Synligt Etiketter Teckenförklaring Länkar Styr om arbetsytan ska vara synlig i kartan. En röd ram runt rutan innebär att det finns skikt i arbetsytan som inte är synliga. Slår av/på visningen av arbetsytans etiketter i kartan. Ett X innebär att arbetsytan har en teckenförklaring. För att visa förklaringen, i ett eget fönster, klicka på krysset. Ett X innebär att det finns länkar i arbetsytan. Klicka på krysset för att öppna länkformuläret. Läs mer i avsnittet Länkar. Information Ett innebär att arbetsytan innehåller en eller flera temakartor. Temakartorna är listade under fliken Tema. Ett innebär att arbetsytan har ett eller flera skikt som bara visas inom vissa kartbredder. Vanligtvis har de flesta arbetsytor zoomintervall. Verkställ Varje förändring av inställningar för en arbetsyta, som ändrad synlighet eller slå på/av etiketter, medför en omritning av kartan. För att ändra flera inställningar på samma gång, i samma omritning, går det att använda höger musknapp. Klicka med höger musknapp på de arbetsytor du vill förändra inställningarna för (en blå ram visas). Klicka på knappen Verkställ längst upp till höger i skiktkontrollen för att genomföra alla ändringar samtidigt. 18

19 Fliken Skikt På denna flik visas de skikt som hör till den arbetsyta som är markerad på fliken Arbetsyta. Högst upp på skiktfliken står namnet på den arbetsyta som skiktet tillhör. Är arbetsytans namn för långt går det att se hela namnet med hjälp av markören. Inställningar på varje skikt: Synligt Redigerbar Valbart Styr om skiktet ska vara synligt i kartan eller inte. Anger om skiktet ska vara redigerbart. Bara ett skikt i taget kan vara redigerbart. Styr om det ska gå att markera objekt i skiktet, med något av verktygen för urval, i kartan. Tabellfönster Öppna skiktets tabellfönster genom att klicka på knappen. Mer information finns i avsnittet Attributtabell. Information Se information om skiktet genom att klicka på knappen. Informationen hämtas från MetaDataBasen. Uppdatera lista av skikt Uppdaterar listan av skikt. 19

20 Fliken Tema På fliken Tema visas de tematiska kartor som hör till den arbetsyta som är markerad på fliken Arbetsyta. Högst upp syns vilken arbetsyta temat tillhör. Är arbetsytans namn för långt går det att se hela namnet med hjälp av markören. Synligt Anger om temakartan ska vara synlig i kartan. Eget fönster Ett klick på öppnar temakartan i ett eget kartfönster. Teckenförklaring Visar en teckenförklaring för en temakarta som är synlig i kartan. 20

21 Skiktinformation Från skiktkontrollen, under fliken Skikt, finns möjlighet att klicka på knappen för att öppna en dialogruta med information om ett skikt. Informationen är skrivskyddad i Solen-klienten och administreras av Solens administratör. Formuläret har två flikar; Grundinformation och Detaljerad skiktinformation. Fliken Grundinformation Namn Sökväg Sign. / Kontaktperson Ändrad Aktualitet Ajourhållning Ursprung Lägeskvalité Beskrivning / Anmärkning Skiktets namn i MetaDataBasen. Sökväg till server eller hårddisk och filnamn till MapInfo-tabellen. Skiktets kontaktperson. Datum när skiktets egenskaper senast uppdaterades av Solens administratör. Skiktets aktualitet. Ajourhållning Ursprung, till exempel ur vilken kartserie skiktet är hämtat. Lägeskvalité, exempel centimeter, meter, översiktlig. Valfri beskrivning för skiktet. 21

22 Fliken Detaljerad information Registrerad Datum då skiktet registrerades i MetaDataBasen. Datatyp Valfri text som beskriver skiktets datatyp, exempel Vektor eller Raster. Topologi/Geografisk struktur Beskrivande text om skiktets innehåll. Referenssystem/Koordinatsystem Referenssystemet för skiktet, exempel RT90 2.5gonV Grundskala Grundskala, 1:500, 1:1000, 1: Fält / Kolumner Här listas automatiskt de fält och kolumner som finns i skiktet. 22

23 Informationsfönstret I mitten av informationspanelen finns ett fönster som används för information från Solen Pro till användaren. Fönstret består av ett fliksystem med flikarna Information, Sökning och Meddelande. Information Under fliken Information visas informationen från verktyget Visa information och om valda objekt i kartan. Inställningarna för den dynamiska urvalshanteringen avgör hur informationen presenteras. Informationen är organiserad i en trädmodell där första nivån visar vilka skikt som objekten ingår i. Under varje skikt visas berörda objekt i det skiktet. På objektnivå redovisas fyra olika objekttyper i form av ikoner; text, yta, linje eller symbol. Om objektnivån öppnas (+-tecknet) visas kolumnnivån för objekten med Attribut (13). Siffran inom parentesen anger hur många kolumner som finns i skiktet. Information om eventuella länkar kopplade till objektet visas också här. För att öppna/stänga nivåer i trädet, klicka på plus (+) och (-) tecknen i informationsfönstret. Om ett urval ger många objekt hämtas inte objektens data förrän användaren begär det genom att öppna noderna i resultatträdet. För varje skikt visas antalet hittade/markerade objekt inom parantes efter skiktnamnet. Det går att stänga av den dynamiska urvalshanteringen i formuläret Inställningar. Då går det bara att få fram information om objekt genom knappen Visa information. 23

24 Attributdata Genom att dubbelklicka på ett objekts attribut i listan öppnas en dialogruta där attributen visas i klartext. Genom att trycka på knappen går attributen att redigera. Med attributtabellen i redigeringsläge går det alltid att antingen Ångra (alla ändringar återgår till ursprungsvärden) eller Spara för att ändringarna ska bli genomförda. Länk Om det finns länkar knutna till objekt i urvalet så markeras dessa med en länksymbol under symbolen för attributtabellen. Dubbelklicka på texten Länk under objektet för att öppna länken. Länken öppnas antingen i Solen Pro eller ett externt program, beroende på vilken typ av visning som är inställd i Redigera>Inställningar Solen Pro... Dessutom öppnas formuläret Visa länk filtrerat på bara den/de länkar som är kopplade till det objektet. Läs mer i avsnittet Länkar. 24

25 Fliken Sökning listar alla sökningar som är kopplade till den öppna kartan. Vilka sökningar som finns styrs av Solens administratör. Läs mer i avsnitten Sökningar, Dynamisk urvalshantering. Fliken Meddelanden visar en liten logg om vad som hänt i programmet. Om det finns en zoombegränsning för kartan visas ett meddelande här om användaren försöker zooma utanför tillåtet intervall. Zoombegränsning ställs in av administratören i Solen Administration. Översiktsfönster Längst ned i informationspanelen finns översiktsfönstret, med en översiktskarta. Översiktskartan hjälper användaren att lokalisera sig i kartan genom att visa en större omgivning än den som visas i kartfönstret. Dessutom finns, längst ned i översiktsfönstret, en lista med snabbval för detaljkartans skala. Om Solens administratör inte har registrerat någon översiktskarta för aktuell huvudkarta av så är denna del tom. Fliken Översikt Den röda rektangeln visar huvudkartans aktuella vy och blir direkt uppdaterad när huvudkartan panoreras, flyttas eller zoomas in/ut. Huvudkartans vy går att påverka via översiktskartan. Genom att flytta den röda ramen i översiktsfönstret så flyttas huvudkartan för att motsvara det område som är inramat. För att flytta den röda ramen, använd verktyget Välj och ta tag i den röda ramen med muspekaren. Håll nere vänster musknapp och dra och släpp ramen på önskad plats i översiktsfönstret. Ställa in en kartbredd eller en kartskala Under översiktskartan finns en listruta som visar huvudkartans aktuella bredd eller skala. Listrutan fungerar som en genväg för att snabbt ändra huvudkartans bredd/skala, antingen genom att välja något fördefinierat värde eller genom att skriva in ett eget värde. Vad som visas, bredd eller skala, beror på inställningarna i dialogrutan Inställningar (Redigera>Inställningar Solen Pro ). 25

26 Statusfält Allra längst ner i Solen Pro-fönstret finns statusfältet som är indelad i fyra fält. Första fältet visar markörens position i kartan. Andra fältet redogör för aktuell skala eller bredd i detaljkartan, beroende på vad som är inställt under Redigera>Inställningar Solen Pro. Tredje fältet visar vilket skikt som är redigerbart, samt vilken arbetsyta som skiktet hör till. Fjärde fältet visar anpassad information beroende på vilken del i gränssnittet som är i fokus. När kartan är i fokus visas vilket skikt som eventuellt valda objekt hör till, samt vilken arbetsyta skiktet tillhör. Är en sökning markerad visas information om denna sökning. Sist i fältet går också att se om funktionen SNAPPA är aktiverad. Läs mer om funktionen SNAPPA i kapitlet 8.2 Digitaliseringsfunktioner. 3.3 ATTRIBUTTABELL Från skiktkontrollen går det att öppna tabellfönstret för skiktet genom att klicka i rutan under tabellikonen för valt skikt. 26

27 En användare som har skrivrättigheter i skiktet kan ändra och lägga till nya attributvärden direkt i tabellfönstret. För att lägga till nya poster, högerklicka i tabellfönstret och välj Ny rad. Genom att högerklicka och välja Välj fält... för att ändra kolumnerna i tabellen. Genom att markera en post i tabellen och trycka tangenten Delete på tangentbordet tas posten bort. VIKTIGT! Både tabellposten och tillhörande kartobjekt tas bort. 3.4 ÖPPNA KARTA Efter inloggning i Solen Pro kommer användaren till dialogrutan Öppna Karta. Det här kapitlet beskriver de möjligheter som finns när en karta ska öppnas i Solen Pro. Formuläret Öppna Karta Formuläret består av tre listrutor, Typ, Karta och Startvy. Det finns också en informationsrutan med information om vald karta och knappar för OK och Avbryt. Under fliken Typ listas alla typer av kartor som finns att välja bland. När användaren markerar en karttyp visar listan Karta de kartor som hör till den markerade karttypen Valet Senaste öppnade kartor visar de kartor som senast varit öppnade. Dessa kartor visas även under menyn Arkiv med numreringen 1, 2, 3, 4. Valet Alla typer listar alla kartor, oavsett karttyp, som användaren har behörighet att se. 27

28 Under Startvy kan användaren välja vilken vy som kartan ska öppnas med. I fältet Beskrivning/Anmärkning visas information om kartan från Solen Administration. Beskrivningen kan också innehålla hyperlänkar. Till varje karta finns information om vem som är kartans kontaktperson, vilket datum kartan blev registrerad och en kort beskrivning av kartans information. Solens administratör styr vilka kartor som inloggad användare ska kunna se eller öppna. Om en MetaDataBas är stor och innehåller många typer och kartor kan det vara svårt att hitta rätt karta. Under fliken Sök karta finns möjligheter att utifrån en kartas namn, eller del av namn, filtrera fram de kartor som är intressanta. Användaren kan välja vilka kategorier som sökningen ska köras i. Utöver möjligheten att söka på kartans namn (kategori Kartor) finns även möjlighet att söka på namn och innehåll i ingående arbetsytor (kategori Arbetsytor) samt i ingående skikts namn (kategori Skikt). Genom att kryssa ur eller i rutorna för respektive sökkategori kan sökningen begränsas eller utökas. När sökord och kategorier är angivna startas sökningen genom att trycka på knappen Sök. Om sökningen inte gav något resultat meddelar Solen Pro användaren om detta, annars visas de hittade kartorna i listan Karta. 28

29 Öppna karta med aktuell vy Om en karta redan är öppen när användaren öppnar formuläret Öppna karta finns en vy, Befintlig vy, att välja som startvy. Befintlig vy innebär att den nya kartan som öppnas får samma vy som den tidigare öppnade kartan har. Det kan vara bra om en mer detaljerad bild över ett område tillfälligtvis behövs. Det går då snabbt att byta karta, och behålla samma vy. Sedan är det lika enkelt byta tillbaka till den första kartan igen. Uppgifter om varje karta Startvy Beskrivning / Anmärkning Sign. /Kontaktperson Senast ändrad Listar alla tillgängliga startvyer för vald karta. Beskrivande text om kartan. Kartans kontaktperson Datum då kartan senast blev uppdaterad i Solen Administration För att öppna en karta markera kartan i listan med kartor och tryck OK 3.5 ÖPPNA FLER SKIKT I EN KARTA Utöver de skikt som ingår i en karta kan extra skikt läggas till i en karta. I Solen Pro kan två typer av skikt öppnas: Öppna tabell skikt som är registrerade i MetaDataBasen Öppna tabell (eget) externa skikt som inte ligger i MetaDataBasen 29

30 Öppna tabell Menyvalet Arkiv>Öppna tabell... öppnar formuläret Öppna skikt. Där går det att öppna andra skikt som är registrerade i MetaDataBasen. För att öppna skikt: Välj vilken typ som skikten tillhör. Välj önskat skikt i mittenlistan. För varje markerat skikt visas tillhörande information längst till höger. För att få ytterligare information om skiktet går det att trycka på knappen Skiktinformation. Lägg till markerade skikt i kartan med knappen OK. De tillagda skikten hamnar under arbetsytan Egna skikt längst upp i Solens skiktkontroll. NOTERA! För att en användare ska kunna se ett skikt måste användare och skikt tillhöra samma grupp. I Solen Administration kan Solen-administratören styra användargruppernas behörigheter till skikt. Begränsningen i behörighet styr framförallt vilka användare som kan redigera skikt. För redigering måste användaren ha rätt behörighet och en giltig Solen-licens. Om en användare inte har behörighet att redigera ett skikt så syns anledningen till det i en inforuta när muspekaren förs över skiktnamnet i skiktkontrollen. De anledningar som redovisas är: Skrivskyddat på grund av att grupptillhörighet saknas. Skrivskyddat på disk/nätverksrättighet samt om det är skrivskyddat via metadata i skiktet. Skrivskyddat i arbetsytan (t.ex. Open Table xx ReadOnly) Skrivskyddat av programvara genom licens 30

31 Öppna tabell (eget) Menyvalet Arkiv>Öppna tabell (eget)... öppnar dialogrutan Öppna tabell/excel/access/bild. Menyvalet Öppna tabell (eget)... öppnar skikt som inte är registrerade i MetaDataBasen. De skikt som kan öppnas är tab-filer, Excel-blad, Access-tabeller och bilder. Det går inte att georeferera bilder utan de öppnas i ett eget fönster. Även skikt som saknar geografiska referenser kan öppnas på detta sätt. Öppnade skikt läggs till i kartan och hamnar under arbetsytan Egna skikt längst upp i Solens skiktkontroll. Öppna Excel-fil Välj filformat (*.xls) och namn på filen. Välj om hela eller en del av kalkylbladet ska öppnas. Om en del av kalkylbladet ska öppnas, ange vilken del du vill öppna. 31

32 Intervallet ska bara innehålla data. Om Excel-bladet innehåller kolumnrubriker på rad 1 så ska intervallet starta på rad 2. Om det finns kolumnrubriker, ange det. Så här kan resultatet se ut: 32

33 Öppna Access-tabell Välj rätt Accessdatabas. OBS! Filformatet för Accessdatabasen måste vara *.mdb (Access 2003 eller tidigare). Ange namnet på den önskade tabellen. Tryck på OK för att öppna tabellen. 33

34 Så här kan resultatet se ut: 34

35 4 MENYER Det här kapitlet beskriver de verktyg som finns i menysystemet i Solen Pro. Utseendet på de olika menyerna varierar beroende på vilken behörighet inloggad användare har. I detta kapitel är de maximala menyerna beskrivna. 4.1 NÄR INGEN KARTA ÄR ÖPPNAD Arkiv Öppna karta... Öppnar formuläret Öppna karta. I formuläret har den inloggade användaren tillgång till sina kartor från MetaDataBasen 1, 2, 3, 4 En genväg för att öppna någon av de fyra senast öppnade kartorna. Klicka på ett nummer för att öppna den kartan utan att behöva använda formuläret Öppna karta. Logga ut... Avsluta Loggar ut inloggad användare från MetaDataBasen och en ny inloggning är nödvändig för att kunna använda programmet. Avslutar programmet. 35

36 Redigera Inställningar... Programtillägg... Licens... Öppnar formuläret Inställningar. Läs mer i avsnittet Inställningar. Öppnar dialogrutan Programtillägg för att välja vilka programtillägg som ska vara tillgängliga i Solen-klienten. Läs mer i avsnittet Programtillägg. Här kan licensen för applikationen ändras. Menyvalet bör bara användas av Solen-administratören. Läs mer i avsnittet Licenshantering. Hjälp Funktionerna på menyn Hjälp är de samma som motsvarande funktioner på menyn Hjälp när en karta är öppnad. 36

37 4.2 NÄR EN KARTA ÄR ÖPPNAD Arkiv Många funktioner i denna meny är mer ingående beskrivna i hjälpfilen för MapInfo Professional. 37

38 Öppna karta Stäng karta Nytt tabell Öppna tabell Öppna tabell (eget) Öppna webbtjänst Öppna Universal Data... Lägg till Bing flygfoto till karta Lägg till Bing hybrid till karta Stäng tabell Spara skikt Spara kopia som Spara grafiskt lager Återställ skikt Utskriftsguiden Skicka e-post Öppnar formuläret Öppna karta där inloggad användare har tillgång till sina kartor från MetaDataBasen. Stänger aktuell karta. Om det finns data som inte är sparat, varnar programmet för detta. Det går också att avbryta stängningen. Öppnar dialogrutan Ny tabell för att skapa ett nytt skikt. Öppnar formuläret Öppna skikt för att öppna och lägga till skikt från MetaDataBasen i kartan. Läs mer i Öppna skikt. Öppnar formuläret Öppna tabell/excel/access/bild för att öppna egna skikt som inte är registrerade i MetaDataBasen. Läs mer i Öppna skikt (eget). Öppnar WFS- samt WMS-lager. Läs mer i hjälpfilen för MapInfo Professional. Konverterar och öppnar data från till exempel AutoCAD, ESRI arcsde, Google Earth KML eller Personal Geodatabase. Lägger till en Microsoft Bing flygbild. Om det aktuella fönstret är en karta läggs det till ett Bing-lager på den. Om det inte är en karta eller om det inte finns något öppet fönster skapas en ny karta med ett Bing-lager. Lägger till en Microsoft Bing hybridbild. Om det aktuella fönstret är en karta läggs det till ett Bing-lager på den. Om det inte är en karta eller om det inte finns något öppet fönster skapas en ny karta med ett Bing-lager. Öppnar dialogrutan Stäng skikt där det går att stänga öppnade, egna skikt. Jämför Öppna tabell (eget)... ovan. Verktyget är bara aktivt om det finns öppnade, egna skikt. Öppnar dialogrutan Spara tabell för att spara redigerade skikt. Verktyget är bara aktivt om det finns öppna, osparade tabeller. Öppnar dialogrutan Spara kopia som för att spara en kopia av ett befintligt skikt. Öppnar dialogrutan Spara grafiska objekt där objekt i Grafiskt lager går att spara till ett eget skikt. Återställer det redigerbara skiktet till det senast sparade. Öppnar en guide som underlättar utskrifter av kartor och layouter. Läs mer i avsnittet Utskriftsguiden. Startar programmet för e-post och lägger aktuell karta i ett nytt e-postmeddelande. Formatet på bilden är.jpg. Solen Pro stödjer programmen Microsoft Outlook, GroupWise och Lotus Notes för e-post. 38

39 Hantera layoutmallar Sidinställningar Skriv ut Öppnar formuläret Hantera layoutmallar där det går att lägga till, redigera eller radera layoutmallar. Läs mer i avsnittet Hantera Layoutmallar. Öppnar dialogrutan Sidinställningar för att ange vilken skrivare och vilka marginaler som ska användas vid utskrift av aktivt fönster. Öppnar dialogrutan Skriv ut för utskrift. Denna dialogruta är den vanliga dialogrutan för utskrift, som används av de flesta program. Läs mer i avsnittet Skriv ut En genväg för att öppna någon av de fyra senast öppnade kartorna. Klicka på ett nummer för att öppna den kartan utan att behöva använda formuläret Öppna karta. Detta menyval fungerar också som en genväg när en karta behöver laddas om, till exempel för att få effekt av en ändrad inställning. Logga ut... Avsluta Loggar ut från MetaDataBasen och en ny inloggning/byte av databas kan ske i dialogrutan för inloggning. Avslutar programmet. 39

40 Redigera Många funktioner i denna meny är mer ingående beskrivna i hjälpfilen för MapInfo Professional. Ångra Klipp ut Kopiera Klistra in Ta bort Ta endast bort kartobjekt Omforma Ångrar senaste ändringen i kartan. Alla ändringar går inte att ångra. Jämför med Återställ skikt. Klipper ut markerat objekt eller text. Det som klipps ut kopieras också till klippbordet i Windows. Kopierar markerat objekt eller text. Kopieras till klippbordet i Windows. Klistrar in innehållet från klippbordet i Windows. Innehållet i urklipp måste vara av en sådan typ som passar där objektet ska klistras in annars händer inget alls. Exempelvis går det inte att kopiera in en yta i ett textfält och så vidare. Tar bort markerat kartobjekt med tabellpost, markerad text eller tabellpost. För att kunna ta bort ett kartobjekt måste skiktet som kartobjektet tillhör vara redigerbart. Tar bort bara kartobjektet från markerade objekt i redigerbart lager. Funktionen fungerar endast för kartobjekt i redigerbara skikt. Sätter markerat objekt i nodredigeringsläge. Funktionen fungerar endast om valt objekt hör till det redigerbara skiktet. 40

41 Ny rad Avdelare Lägger till en ny rad i aktivt tabellfönster. Fungerar bara om användaren har skrivrättighet i skiktet. Inställningar för att hantera avdelaren (mellan vänstermarginalens skiktkontroll/dynamisk urvalshantering/översiktsfönster och kartfönstret): Låsa den i originalposition Spara den i aktuell position (om användaren flyttat avdelaren i sidled för att minska/öka kartans storlek) Hämta en sparad position Återställa avdelarens position till standardläge. Återställa fönster (MapInfo) Licenser för programtillägg Inställningar för programtillägg Inställningar Solen Pro... Med denna funktion kan några av MapInfos egna fönster (Information, Meddelande och Statistik) återställas till sitt ursprungliga öppningsläge. Öppnar en dialogruta för att välja och mata in licenser för tillgängliga programtillägg. Öppnar en dialogruta för inställningar för programtillägg, till exempel sökvägar som programtilläggen använder. Läs mer i avsnittet Inställningar. Öppnar formuläret Inställningar. Läs mer i avsnittet Inställningar. 41

42 Objekt Många funktioner i denna meny är mer ingående beskrivna i hjälpfilen för MapInfo Professional. I menyn Objekt finns funktioner som används vid objektredigering. Dessa funktioner är samma som i MapInfo Professional, se användarmanualen för det programmet. 42

43 Urval Många funktioner i denna meny är mer ingående beskrivna i hjälpfilen för MapInfo Professional. Välj Välj med SQL Välj allt från Grafiskt lager Invertera markering Avmarkera alla Sökningar Sök adress... Öppnar en dialogruta för att göra enklare urval. Läs mer i kapitlet Välj/Välj med SQL. Öppnar en dialogruta för urval med möjlighet att göra mer avancerade urval. Läs mer i kapitlet Välj/Välj med SQL. Väljer alla objekt från det grafiska lagret. Markerar allt som inte är valt och avmarkerar det valda. Avmarkerar alla valda objekt i kartan. Under sökningar visas alla tillgängliga, fördefinierade, sökningar. Kräver Envinsa eller MapMarker server eller ett EOLS-konto (Envinsa direkttjänst hos Pitney Bowes MapInfo Corporation). 43

44 Sök efter markerat Beräkna statistik... Tabellfönster från urval Urval till Excel Zoomar in till det som är markerat i kartan. Beräknar statistik på en kolumn i en tabell. När det finns markerade objekt i kartan öppnar detta menyval ett tabellfönster med valda poster. Exporterar attributdata för valda objekt till Excel. Denna funktion förutsätter att Microsoft Excel 97 eller senare version finns installerad i datorn. 44

45 Tabell I menyn Tabell finns funktioner som används vid objektredigering. Dessa funktioner är samma som i MapInfo Professional, se beskrivning i hjälpfilen för MapInfo Professional. 45

46 Alternativ Många funktioner i denna meny är mer ingående beskrivna i hjälpfilen för MapInfo Professional. Under menyn Alternativ finns ett antal undermenyer. Vilka undermenyer som visas beror på vilket fönster som är aktivt i Solen Pro. 46

47 Alternativ>Fönster Nytt tabellfönster Nytt kartfönster Nytt diagramfönster... Nytt layoutfönster... Nytt distriktsindelningsfönster... Uppdatera fönster Öppnar ett nytt tabellfönster. Användaren får upp en lista över alla lager som finns i kartan. Markera önskat lager, klicka på OK för att öppna tabellen. Snabbkommando för detta val är knappen F2. Öppnar dialogrutan Nytt kartfönster där användaren på vänster sida får upp alla tillgängliga lager att inkludera i det nya kartfönstret. Med knappen > (flytta markerade) eller >> (flytta alla) så bestämmer användaren vilka lager som ska ingå i det nya kartfönster. Användaren kan även bestämma ritordningen för dessa med knapparna Upp och Ned. Snabbkommando för detta val är knappen F3. Startar guiden Skapa diagram där användaren kan skapa ett diagram från de data användaren jobbar med. Diagrammet visas i ett nytt fönster. Snabbkommando för detta val är knappen F4. Startar guiden Nytt layoutfönster som skapar en layout för den karta som visas i kartpanelen, redo för vidare bearbetning eller utskrift. Snabbkommando för detta val är knappen F5. Skapar en tabell med namnet Distrikt, tabellen visas i tabellfönstret. I distriktsindelningsfönstret, som används tillsammans med ett kartfönster, kan en distriktsindelning utföras. Genom att gruppera objekt, med avseende på någon egenskap, i distrikt, kan förändringar analyseras och visualiseras. Används för att uppdatera det aktiva fönstret. 47

48 Visa MapInfo Med detta alternativ kan användaren visa MapInfos egna gränssnitt. Användaren kan kopiera den aktuella kartan till MapInfo. Använd Alternativ>Fönster>Göm MapInfo för att återgå till Solens normalläge. 48

49 Alternativ>Karta Menyvalet är bara aktivt när kartfönstret är det aktiva fönstret. Under denna meny finns bland annat MapInfos lagerstyrning samt möjlighet att skapa egna tematiska kartor. Dessa menyval är bara avsedda för användare som har goda kunskaper i MapInfo. Menyn är mer begränsad för användare med användarebehörigheten Enkel. Läs mer i avsnittet Maximera kartans storlek för att täcka kartan över större delen av skärmen. Finns det en extern dynamisk datakopplig så kan datakopplingen uppdateras från denna meny. Läs mer i avsnittet Externa Dynamiska datakopplingar. 49

50 Alternativ>Diagram Menyvalet är bara aktivt när diagramfönstret är det aktiva fönstret. Under denna meny justeras egenskaperna för aktivt diagramfönster. 50

51 Alternativ>Layout Menyvalet är bara aktivt när layoutfönstret är det aktiva fönstret. Under denna meny justeras egenskaperna för aktivt layoutfönster. Linjeinställningar Ändrar utseende för linjeobjekt. Läs mer i avsnittet Skapa/Redigera data. Områdesinställningar Ändrar utseende för områdesobjekt. Läs mer i avsnittet Skapa/Redigera data. Symbolinställningar Textinställningar Teckenförklaring Statistikfönstret Visa MapBasic-fönstret Ändrar utseende för symbolobjekt. Läs mer i avsnittet Skapa/Redigera data. Ändrar utseende för textobjekt. Läs mer i avsnittet Skapa/Redigera data. Öppnar en dialogserie för att skapa en teckenförklaring. Öppnar ett fönster med statistik över valda objekt. Öppnar ett nytt fönster där det går att skriva MapBasic-kommandon. 51

52 Anpassade färger Användarinställningar Visa kartinformation Minimera öppna programtillägg MapInfos standardpalett visas. Användaren kan definiera egna färger. Ändrar grundinställningar i MapInfo som Systeminställningar och Utdatainställningar. Visar information om den öppna kartan, till exempel namn, typ, när den är registrerad/ändrad samt hur många arbetsytor och skikt den innehåller. Det går också att visa en rapport över de skikt som ingår i kartan med sökvägar till var de ligger. Döljer fönster för öppnat/öppnade programtillägg bakom Solens skiktkontroll. Genom att klicka på fliken, mellan skiktkontroll och kartfönster, med programtilläggets namn visas programtillägget igen. Se bild nedan. Exempel på programtillägg som minimerats (SolenRUTT, SolenFAST och SolenFOLK) 52

53 Hjälp Hjälp om Solen Pro Hjälp om MapInfo Cartesia på webben Solen på webben Information från Admin Öppnar online-hjälpen för Solen Pro. Kräver uppkoppling mot Internet. Öppnar online-hjälp för MapInfo Professional. Menyvalet finns bara om Solen Pro körs mot fullversion av MapInfo Professional. Öppnar Cartesias hemsida - i datorns webbläsare. Kräver uppkoppling mot Internet. Öppnar avsnittet om Solen på Cartesias hemsida i datorns webbläsare. Kräver uppkoppling mot Internet. Öppnar en dialogruta för att läsa sparade systemmeddelanden från Solens administratör. Tidigare systemmeddelanden sparas i en historik. Olästa systemmeddelanden flyttas efter 30 dagar till historiken. Antalet dagar innan meddelandet flyttas kan ställas in individuellt. I dialogrutan går det att ta bort inaktuella meddelanden. MapInfo licensiering 53

54 Överför licens till Mapinfo Licenser i MapInfo är datorspecifika, vilket innebär att den bara fungerar på den dator den är installerad på. För att kunna använda MapInfo Professional på en annan dator, till exempel om användaren får en ny dator på jobbet, måste licensen först överföras till MapInfos licensserver från den gamla datorn och sedan hämtas upp igen från den nya datorn (fungerar automatiskt vid installation). Mer information finns i hjälpen för MapInfo Professional om hur överföring av en licens i verktyget Licensserver går till. Låna licens från licensserver Med detta val är det möjligt, om organisationen har samtidiga licenser (egen licensserver), att låna en licens för att använda MapInfo Professional utan att behöva vara ansluten mot licensservern, exempelvis vid fältarbete. Kontrollera med administratören för licensservern om Er samtidiga licens inkluderar lån. Vid lån av en licens måste användaren ange en låneperiod mellan 1 och 365 dagar. Om låneperioden går ut innan licensen är återlämnad återgår den automatiskt till licensservern. Då måste datorn ansluta till nätverket igen och checka ut en ny licens för att fortsätta använda MapInfo Professional. Mer information finns i hjälpen för MapInfo Professional om hur lån av en licens i verktyget Licensserver går till. Återlämna lånad licens För att återlämna den lånade licensen måste datorn vara ansluten till nätverket, om den inte är det är kommandot Återlämna lånad licens inte valbart. Mer information finns i hjälpen för MapInfo Professional om hur återlämning av en lånad licens i verktyget Licensserver går till. Om Solen Pro Öppnar dialogrutan Om där information om applikationen och eventuella laddade programtillägg visas. 54

55 5 VERKTYG Verktygen i programmet är indelade i grupper. För varje grupp finns en grunduppsättning verktyg och för alla grupper utom objektinställningar finns också en uppsättning extra verktyg. I formuläret Inställningar finns möjlighet att ställa in vilka verktyg som skall vara synliga, både i grunduppsättningarna och de extra verktygen. 5.1 HUVUDVERKTYG Välj Flytta Zooma in Markerar/flyttar kartobjekt i huvudkartan. Byter vy i detaljkartan genom att klicka i översiktskartan. Flytta runt i kartan, panorera, genom att trycka ner vänster musknapp, håll in den och dra kartan i önskad riktning. Släpp musknappen när kartan har önskad vy. Verktyget fungerar för både huvudkarta och översiktskarta. Kan användas på två sätt: Klicka med vänster musknapp där något av hörnen på den förstorade kartan ska vara. Håll in musknappen och dra ut en lagom stor ruta. Släpp musknappen när rutan har önskad storlek. Kartbilden förstoras och centreras. Genom att göra ett enkelklick i kartan blir den förstorad med en fördefinierad faktor och centrerad kring punkten där användaren klickade. Zooma ut Visa information Fungerar på motsvarande sätt som Zooma in men förminskar istället för att förstorar. Visar tabellinformation vid markerad punkt. Informationen visas i Informationspanelen mellan skiktkontrollen och översiktskartan. Verktyget Visa information visar information om ingående tabellkolumner och de länkar som finns kopplade till den punkt i kartan som användaren markerat. Det går också att använda MapInfos vanliga informationsverktyg. Pil nerknappen till höger om informationsverktyget öppnar en meny där MapInfos informationsverktyg går att välja. Avselektera allt Invertera markering Sök urval Avmarkerar alla valda objekt i kartan. Avmarkerar alla valda objekt och markerar alla övriga objekt i samma skikt. (Kräver MapInfo 6.5 eller senare.) Lokaliserar, centrerar och justerar zoomnivån så att valt/valda objekt syns i sin helhet i kartan. 55

56 Huvudverktyg - extraverktyg Byt vy Öppnar formuläret Byt vy där det är möjligt att ange en önskad centrumkoordinat, zoomnivå och skala. I formuläret går det att välja zoomnivå eller kartskala. Tryck OK för att använda valda inställningar i kartvyn. Linjal Mäter avstånd i kartan. Enkelklicka vid startpunkt. Enkelklicka vid brytpunkter, om mätsträckan inte är rak. Dubbelklicka vid slutpunkt. Sträckan redovisas i ett eget fönster uppe till vänster på skärmen. Areamätning Skapa etikett Välj inom rektangel Enkelklicka på en punkt i kartan för att sätta ut en etikett vid punkten. Informationen hämtas från den kolumn som angivits när kartan skapades. Etiketten sätts ut i det skikt som ligger längst upp i kartan och är valbart. Markerar allt inom utritad rektangel. Sätt ut rektangelns övre vänstra hörn genom att trycka ner vänster musknapp Håll ner musknappen och dra ut en ruta. Släpp upp musknappen när det nedre högra hörnet på rektangeln är på önskad plats. Objekten kommer att hämtas ur det skikt som ligger längst upp i kartan och är valbart. 56

57 Välj inom radie Markerar allt inom utritad cirkelradie. Sätt ut cirkelns mittpunkt genom att klicka med vänster musknapp. Håll ner musknappen och dra ut önskad radie. Släpp musknappen. Objekten väljs ur det skikt som ligger längst upp i kartan och är valbart. Välj inom polygon Markerar allt inom utritad polygon. Klicka på önskad startpunkt med vänster musknapp. Klicka på brytpunkter runt området med vänster musknapp. Det finns tre sätt att stänga polygonen, klicka ovanpå startnoden, dubbelklicka på den sista brytpunkten eller tryck på Esc-knappen. Objekten väljs ur det skikt som ligger längst upp i kartan och är valbart. Välj inom rand Markerar allt inom en vald befintlig yta. Klicka på en yta i kartan, exempelvis ett kvarter eller ett nyckelkodsområde, och alla objekt som berör den valda ytan blir markerade. Objekten väljs ur det skikt som ligger längst upp i kartan och är valbart. 57

58 5.2 VY- OCH LÄNKVERKTYG Visa hela lagret... Föregående vy Visar alla objekt i ett visst skikt. Ur en lista med alla, i kartan ingående, skikt väljer användaren vilket skikt som ska visas i sin helhet. Det går också att välja Visa alla, för att visa kartan i sin helhet. Om ett zoomintervall är satt på skiktet så kan det innebära att skiktet inte syns. Byter till detaljkartans föregående centrering och zoomnivå. Visa startvy Kartan återgår till sin startvy, enligt inställning i Solen Administration. Hämta och spara vyer Visa länk från valt kartobjekt Visa alla länkar i vyn Öppnar dialogrutan Vyer för att spara och titta på vyer. Läs mer i avsnittet Vyhantering. Läs mer i avsnittet Länkar. Visar alla befintliga länkar i vyn med en symbol som är inställd av Solens administratör. Länkarna läggs i det grafiska lagret, så använd Rensa grafiskt lager för att ta bort dem. Vy och Länk - extraverktyg Länka vald Läs mer i avsnittet Länkar. 58

59 5.3 SPECIAL Dra kartfönster Skapa skalstock Tryck ner musknappen i kartan, dra handtaget ner till det program i aktivitetsfältet du vill kopiera in kartan till, exempelvis Word eller Excel. Håll still handtaget med musknappen nertryckt tills programmet öppnas på skärmen. För upp handtaget till positionen i dokumentet där kartbilden ska läggas och släpp musknappen. Enkelklicka i kartan där det nedre vänstra hörnet av skalstocken ska vara placerad, anpassa eventuellt parametrarna i dialogrutan Skalstock. Tryck Skapa och skalstocken är klar. OBS! När det grafiska lagret blir rensat, blir också skiktet för skalstock rensat. Special - extraverktyg Visa/göm statistikfönster Markera ett eller flera objekt i kartan, klicka på verktyget varpå statistiska data för urvalet visas i eget fönster. 59

60 5.4 REDIGERA Rensa grafiskt lager Redigera grafiskt lager Redigera valt lager Symbol Rensar det Grafiska lagret på objekt. Sätter det Grafiska lagret redigerbart. Sätter det lager, som valda objekt tillhör, redigerbart. Skapar en symbol på utvald punkt genom vänster musklick i kartan. Bruten linje Polygon Ellips Rektangel Text Digitaliserar en linje med flera brytpunkter. Startnod och brytpunkter sätts ut genom att klicka med vänster musknapp, slutnod registreras genom att dubbelklicka på den sista punkten eller att trycka på ESC-tangenten. Genom att hålla ned tangenten SHIFT blir vinklarna mellan linjerna lika stora (i 45-graders intervaller). Läs mer i avsnittet Digitaliseringsfunktioner. Digitaliserar en sluten yta med flera brytpunkter. Startnod och brytpunkter sätts ut genom att klicka med vänster musknapp, slutnod registreras genom att klicka ovanpå startnoden, dubbelklicka på den sista brytpunkten eller genom att trycka på ESC-knappen. Läs mer i avsnittet Digitaliseringsfunktioner. Digitaliserar en ellips. Markera ellipsens mittpunkt genom att klicka med vänster musknapp, hålla ner den, dra och släppa upp musknappen vid önskad utbredning. Genom att samtidigt hålla ned tangenten SHIFT blir objektet en cirkel. Läs mer i avsnittet Digitaliseringsfunktioner. Startpunkt (övre vänstra hörnet) sätts ut genom att klicka med vänster musknapp, hålla musknappen nertryckt, dra och släppa upp musknappen vid önskad utbredning. Genom att samtidigt hålla ned tangenten SHIFT blir objektet en kvadrat. Läs mer i avsnittet Digitaliseringsfunktioner. Markera var textens övre vänstra hörn ska vara genom att klicka med vänster musknapp. Börja skriva för att skapa en text vid markerad punkt Redigera - extraverktyg Omforma Lägg till nod Aktiverar nodredigering på valt objekt i det redigerbara skiktet. Endast aktivt om ett objekt är valt i ett redigerbart skikt. Gör det möjligt att lägga till noder i ett objekt som öppnats för redigering se Omforma ovan. Aktivt endast om ett objekt är i nodredigeringsläge. 60

61 5.5 OBJEKTINSTÄLLNINGAR Symbolinställningar Öppnar ett formulär för att ställa in utseendet på symboler. Objektinställningarna slår igenom på markerade objekt i det redigerbara skiktet eller gäller för nästa objekt som skapas. Linjeinställningar Öppnar ett formulär för att ställa in utseendet på linjer. Objektinställningarna slår igenom på markerade objekt i det redigerbara skiktet eller gäller för nästa objekt som skapas. Områdesinställningar Öppnar ett formulär för att ställa in utseendet på ytor. Objektinställningarna slår igenom på markerade objekt i det redigerbara skiktet eller gäller för nästa objekt som skapas. Textinställningar Öppnar ett formulär för att ställa in utseendet på texter. Objektinställningarna slår igenom på markerade objekt i det redigerbara skiktet eller gäller för nästa objekt som skapas. 61

62 6 INSTÄLLNINGAR 6.1 FORMULÄRET INSTÄLLNINGAR Formuläret för inställningar i Solen Pro finns på menyn Redigera>Inställningar Solen Pro. Här finns information om olika inställningar och användaren har möjlighet att anpassa Solen-klienten utifrån sina behov. Varje användare har sina egna inställningar. Förändringar av inställningarna får effekt direkt, det behövs ingen omstart, och gäller till de blir ändrade igen, även om programmet startas om. Fliken Generella Metadatabas Här visas information om vilken MetaDataBas som är kopplad till Solen Pro. 62

63 Felsökningsläge Öppna kartor i felsökningsläge genom att bocka för kryssrutan Felsökningsläge. Felsökningsläget är användbart för felsökning om en karta inte fungerar som den ska. När felsökningen är över rekommenderar vi att inställningen återställs till standardläget, avbockad. "Tvinga" MapInfo RunTime Om både MapInfo Professional och MapInfo RunTime finns installerade kan användaren ange att Solen Pro ska använda MapInfo RunTime genom att bocka i kryssrutan. Som standard använder Solen Pro MapInfo Professional om det finns installerat. Verktyg Här finns möjlighet att välja vilka verktygsgrupper som skall vara synliga i verktygspanelen i programmet. För varje grupp finns en grunduppsättning verktyg, samt några mer avancerade extraverktyg som aktiveras separat. Läs mer om de olika verktygen i avsnittet Verktyg. Genom att bocka i kryssrutan Stora knappar visas verktygens ikoner i ett större format, vilket är användbart för användare som har en skärm med hög upplösning. Kryssrutan Fullständiga menyer innebär att alla MapInfos menyval kommer att finnas direkt i Solen Pro. Utseendet på dessa menyer ser ut beror på versionen av MapInfo. Länk- och sökredovisning Här går det att ställa in hur Solen Pro ska visa länkade objekt och sökningar. Flyttar och zoomar, som är standardläget, innebär att kartan centreras och zoomas in mot sökt(a) objekt. Flyttar innebär att bara centrering sker, zoomnivån behålls intakt. Inställningar för flytta och zooma Dessa värden är bara giltiga för valet Flyttar och zoomar. Värdet Faktor styr inzoomningsgraden mot valt objekt i kartan. Ju högre värde på Faktor ju mer av omgivningen visas i kartan, det vill säga att kartbredden ökar. Ett högt Faktor-värde innebär alltså att graden av inzoomning minskar. Om den framräknade zoomnivån ligger under det angivna Min-värdet, standard, så är det den bredden på kartan som visas. Inställningen Symbolobjekt gäller om det sökta objektet är av typen Symbol, det vill säga ett punkt-objekt. Om sökt objekt är en symbol blir kartbredden så stor som angivits i Symbolobjekt, vilket innebär att inställningarna på Faktor och Min-värde, standard är utan funktion när objektet är en punkt. Knappen Standardvärden återställer standardvärden på zoom-inställningarna. Knapparna Symbol..., Yta..., Linje... Här kan användaren styra hur sökta objekt ska se ut när de blir markerade i kartan. 63

64 MapInfo-sökning Fördefinierade sökningar, definierade i Solen Administration, kan utföras på två sätt, Med MapInfo eller Med Solen. Valet Med MapInfo innebär att sökningarna sker med MapInfos sökfunktioner. Med valet Med Solen sker sökningarna med en anpassad sökdialog i Solen Pro. Den anpassade sökdialogen ger möjligheter att styra hur sökresultatet skall presenteras, till exempel avseende kolumner och sortering. Ett objekt i kartan kan visas i ett eget skikt med en anpassad symbol och etikett. Dynamisk urvalshantering Den dynamiska urvalshanteringen gör att alla objekt som är markerade i kartan läggs upp i fliken Information i Solens gränssnitt. För de markerade objekten visas tillhörande tabelldata samt eventuella länkar. Om användaren jobbar med stora urval i kartan så kan den dynamiska urvalshanteringen innebära att Solen Pro går lite trögt. Därför finns möjligheten att slå av den dynamiska urvalshanteringen. Standardvärdet är Aktiverad. Läs mer i avsnittet Dynamisk urvalshantering. Redovisa Här går det att ställa in om kartans aktuella zoombredd Bredd eller skala Skala ska visas längst ned i översiktsfönstret. Koordinatpresentation Matematiska koordinater, Matematiskt, (standard) innebär att koordinaters X-värde beskriver den östvästliga positionen, och Y-värdet bestämmer nord-sydligt läge. Inställningen Kartografiskt kastar om axlarna så att till exempel Svenska koordinatsystemet RT90 stämmer (X = nord-sydlig, Y = öst-västlig). 64

65 Fliken Övriga Kartfönster Denna inställning styr om huvudkartans fönster skall öppnas i normalt eller maximerat läge. Karta Användaren kan välja att öppna en karta, och tillhörande startvy, automatiskt. Detta ger en förenklad start av Solen Pro, speciellt för användare som ofta använder en viss karta. Tillåt förhöjd återgivning i MapInfo eller senare Genom att välja denna inställning blir kartan tydligare och får fler inställningsmöjligheter. Förhöjd återgivning ger bland annat möjligheter till halvgenomskinliga vektorobjekt, utjämnad text, vektorer och bilder och förbättrade utskriftsmöjligheter. Visning av länkade bilder Användaren kan välja om länkade bilder skall visas i Solen Pro eller i något annat program. 65

66 Skiktkontroll Genom att avmarkera kryssrutan Förhöjd redovisning av osynliga grupplager/skikt/tema visas alla grupplager i skiktkontrollen med svart textfärg, även de grupplager som inte är synliga. Översiktsinställningar Inställningarna för översiktsfönstret kan ställas in på två olika nivåer. För inloggad användare Inställningen gäller för inloggad användare i alla kartor. För denna karta. Inställningen gäller för samtliga användare av denna karta. En användare med administratörsbehörighet kan i klienten göra översiktsinställningen så att den gäller för aktuell karta. Finns en sådan inställning för en karta gäller den alltid i första hand då en användare öppnar kartan. Användaren kan dock tillfälligt, i aktuell session, välja att använda sin egen inställning. Begränsad översikt Inom vissa zoomområden tillför inte översiktskartan så mycket information. Genom att ange gränsvärden för översikten uppdateras översiktskartan bara om huvudkartans bredd är inom dessa värden. Funktionen går att slå av/på med kryssrutan Aktiverad. Skalfaktor En faktor anger hur många gånger bredare översiktskartan skall vara i förhållande till huvudkartan. Spara ändringarna i inställningarna genom att trycka på knappen OK. 66

67 6.2 MAXIMERA KARTANS STORLEK Så här ser gränssnittet ut om när kartan är maximerad i Solen Pro. Skillnaden mot Solens normalläge är att Informationspanelen är dold och detaljkartan breder ut sig över hela skärmen. Strax ovanför kartan finns rullgardinsmenyer som ger möjlighet att välja kartans skala/bredd samt aktivera sökningar. Gå in under menyn Alternativ>Karta>Återställ kartans storlek för att återgå till normalläge, alternativt snabbtangenterna Ctrl + Shift + M. Normalläge är det sätt som karta och skiktkontroll visas när en karta öppnas. 67

68 6.3 EXTERNA DYNAMISKA DATAKOPPLINGAR Använd denna funktion för att använda externa datakällor (via ADO) och koppla data till ett skikt. Solens informationsverktyg kan visa information om länkat data som etiketter i kartan. Det går också att skapa tematiska kartor som är baserade på länkat data. Alla kopplingar/tematiska kartor administreras i Solen Administration. När Solen Pro öppnar en karta så finns all data färdigkopplad, om användaren har behörighet att använda datakopplingen. För att uppdatera attributdata under en session, använd menyvalet Alternativ>Karta>Uppdatera datakoppling. NOTERA! Finns ingen datakoppling i kartan så är inte menyvalet Uppdatera datakoppling valbart. 68

69 7 SÖKNINGAR I SOLEN PRO Genom att koppla ett antal genomtänkta sökningar till en karta ökar användarnas nytta av Solen Pro. Utformningen av sökningarna bör utgå från de behov och arbetsprocesser användarna har. En bra utformad sökning ger användaren önskad information i få, enkla steg. En sökning kan innebära att användaren söker sig till ett visst område på kartan, söker ägare till en fastighet eller söker efter antalet folkbokförda i ett utvalt kvarter. I Solen Pro finns olika typer av sökningar för att kunna utnyttja tekniken med sökningar på bästa sätt. 7.1 GRÄNSSNITT I Informationspanelen i Solens gränssnitt finns fliken Sökning. På denna flik finns alla sökningar som är kopplade till den karta som är öppen. Det är Solens administratör som registrerar sökningar för en karta. För att öppna dialogrutan för sökning finns två alternativ: Markera den önskade sökningen och klicka på Öppna. Dubbelklicka på den önskade sökningen. Innehållet i dialogrutan för sökning är olika beroende på vilken typ av sökning det är. 7.2 SÖKRESULTAT Sökningen resulterar i ett urval. Presentationen av urvalet sker på olika sätt, beroende på vilken typ av sökning det är. Presentationen kan innebära att huvudkartan flyttas så att urvalet centreras i kartan. Det kan också innebära anpassning av zoomnivån i kartan för att resultatet av sökningen ska framgå så tydligt som möjligt. OBS! I listan visas de registrerade namnen på sökningarna. Mer information om sökningen visas i statusfältet. 69

70 Det är Solens administratör som registrerar sökningarna till kartan, sökningarna som finns visas i listan. Här visas ett exempel på hur en sökning på gatunamn kan se ut. Genom att ange en del av gatunamnet skapar sökningen en lista med alla gator som uppfyller villkoret. Jokertecken (*)kan användas både i början och i slutet av söksträngen. Funktioner: Starta sökning Rensa, börja om Avancerat uttryck Startar sökningen. Rensar urval och sökkriterier. Det krävs minst avancerad behörighet för att ha tillgång till knappen Avancerat uttryck. Denna knapp ger möjlighet att göra avancerade urval med hjälp av SQL. 70

71 Genom att bocka för kryssrutan Visa med sökobjekt kommer valda objekt att få det utseende som är inställt för symboler, linjer och ytor under Redigera>Inställningar Solen Pro Genom att bocka för kryssrutan Ta bort föregående sökobjekt kommer bara det senaste urvalet visas i kartan med sökobjekt. Här visas ett exempel då två kolumner visas i sökresultatet. Vid sökning på strängar behöver användaren inte skriva in en stjärna (*) i slutet på sitt uttryck. Hittas ingen exakt matchning vid sökningen söks uttrycket automatiskt med en stjärna. Det går att ställa in så att sökning sker i en kolumn medan data i resultatet hämtas från en eller flera andra kolumner. Max två kolumner kan redovisas i resultatlistan. Det går att få resultatet sorterat. Vilka fält som skall redovisas och sorteras ställs in i Solen Administration. 71

72 7.3 SÖKTYPER MapInfo Innebär att sökningen sker i en bestämd kolumn i ett bestämt skikt. Databassökning Dynamiskt kopplade databaser. Solens administratör har möjlighet att koppla data från alla databaser som stöder ADO till kartan. Mer om detta i hjälpfilen till Solen Administration. PlugIn-sök Olika tilläggsmoduler (speciella applikationer skrivna mot Solens PlugIn-gränssnitt) i Solen ger möjlighet till att valfritt bestämma vad som ska ske när sökningen startas i Solen-klienten. Läs mer i avsnittet Programtillägg. 7.4 VÄLJ / VÄLJ MED SQL Ett flexibelt sätt att göra ett urval av data är att använda funktionerna Välj eller Välj med SQL. Båda funktionerna ger användaren möjlighet att söka i valfri tabell utifrån egendefinierade sökvillkor. Funktionen Välj med SQL är en mer avancerad funktion som kräver att användaren behärskar frågespråket SQL. Välj Menyvalet Urval>Välj... öppnar dialogrutan Välj. 72

73 För att göra ett urval med funktionen Välj...: Välj önskad tabell i listrutan Välj poster i tabellen:. Ange sökvillkor i rutan där: Enkla sökvillkor kan skrivas direkt i textrutan, till exempel: För mer komplicerade sökvillkor, använd knappen Assistera som öppnar dialogrutan Uttryck. I listrutorna Kolumner, Operatorer och Funktioner väljer användaren hur sökvillkoret ska se ut. När sökvillkoret är färdigt kan knappen Verifiera kontrollera att uttrycket är syntaktiskt korrekt. Genom att trycka på OK hämtas sökuttrycket till dialogrutan Välj. 73

74 Knappen Hjälp öppnar hjälpen för MapInfo Professional där funktioner och operatorer är mer utförligt beskrivna. Ange namn för det utsökta urvalet i rutan Spara i tabellen:. Standardnamn är Selection vilket fungerar för tillfälliga urval. För att göra flera egna urval och ha tillgång till tidigare urval måste användaren definiera egna namn annars skriver programmet över tabellen Selection varje gång ett urval görs. Ange om resultatet ska vara sorterat i listrutan Sortera per kolumn: Om urvalet bara ska göras i det område som för tillfället syns i kartan, bocka för kryssrutan Sök resultat i aktuellt kartfönster. Standardläge är att urvalet görs i hela tabellen. För att kunna göra om sökningar finns möjligheten att spara sökningen som en mall med knappen Spara mall. För att använda en sparad sökning, tryck på knappen Läs in mall. 74

75 Välj med SQL Menyvalet Urval>Välj med SQL... öppnar dialogrutan Välj med SQL. Funktionen Välj med SQL... är utförligt beskriven i hjälpen för MapInfo Professional. 75

76 8 SKAPA/REDIGERA DATA Beroende på vilken behörighet en Solen-användare har; Administratör, Avancerad eller Enkel, har användaren olika möjligheter att förändra kartdata i Solen. Läs mer i avsnittet Användarbehörighet. I Solen Pro (/MapInfo) måste det skiktet som ska redigeras (objekt ska läggas till, tas bort eller ändras ) alltid vara markerat som redigerbart. För att göra ett skikt redigerbart, bocka i rutan, vid skiktnamnet, i kolumnen Redigerbar, i Solens skiktkontroll under fliken Skikt. Ett annat, ofta smidigare, sätt är att markera ett objekt i det skikt som ska redigeras och trycka på verktyget Redigera valt lager. NOTERA! Bara ett skikt åt gången kan vara redigerbart! 8.1 SKAPA OBJEKT I KARTAN För att skapa objekt används något av dessa verktyg: Symbol Bruten linje Polygon Ellips Rektangel Text För att välja manér, utseende, på de nya objekten används verktygen för objektinställningar: Symbolinställningar för symbolobjekt Linjeinställningar för linjeobjekt Områdesinställningar för polygoner, ellipser och rektanglar Textinställningar för text För att ange vilket utseende de nya objekten ska ha, gör de önskade inställningarna i det formulär som verktygen öppnar när de blir valda. Nya objekt får automatiskt det inställda utseendet. 76

77 8.2 REDIGERA OBJEKT I KARTAN 1. Hur ändrar jag manér på befintligt objekt? Se till att rätt skikt är redigerbart. Markera/selektera det/de objekt vars manér ska ändras. Objekten ska vara av samma typ. Tryck på det objektinställningsverktyg som hör till valda objektet/objekten. Gör de önskade förändringarna och tryck OK för att verkställa. Kom ihåg att spara skiktet om redigeringen blev korrekt. 2. Hur flyttar jag ett objekt? Se till att rätt skikt är redigerbart. Markera/selektera det/de objekt som ska flyttas. Om bara ett objekt är markerat visas fyra redigeringspunkter runt objektet. För att flytta urvalet används verktyget Välj. Klicka på ett av de valda objekten eller en redigeringspunkt. Håll ner vänster musknapp, flytta pekaren motsvarande sträcka och riktning som objekten ska flyttas och släpp därefter upp musknappen. Kom ihåg att spara skiktet om redigeringen blev korrekt. 3. Hur raderar jag befintliga kartobjekt? Se till att rätt skikt är redigerbart. Markera/selektera de objekt som ska tas bort. Tryck därefter på tangenten Delete på tangentbordet eller använd menyvalet Redigera>Ta bort. Kom ihåg att spara skiktet om redigeringen blev korrekt. 77

78 8.3 SPARA RITADE OBJEKT Beroende på vilken typ av skikt som ska sparas är metoden olika. Om ändringarna är gjorda i kartans grafiska lager kan dessa föras över till ett permanent skikt. Objekt i grafiska lagret kan inte sparas i det grafiska lagret utan de måste kopieras över till ett nytt skikt. Menyvalet Arkiv>Spara grafiskt lager öppnar en dialog för att namnge det nya skiktet. Om ändringarna är gjorda i ett befintligt skikt är menyvalet istället Arkiv>Spara skikt. För ändringar som är gjorda i ett befintligt skikt men originalet ska vara kvar, går det att via menyvalet Arkiv>Spara kopia som... spara skiktet med ett nytt namn. Återställ originalet till sitt ursprung med menyvalet Arkiv>Återställ skikt. Observera att det alltså betyder att alla ändringar går förlorade i originalet. 8.4 SKAPA NYTT SKIKT MED ATTRIBUTDATA Exempel: I en befintlig karta ska det skapas ett nytt skikt med områden som beskriver olika delar i en park. Varje del ska ritas ut som områden, namnsättas och ges en förklarande text. 1. Öppna den karta som skiktet ska ingå i. 2. Skapa det nya skiktet genom menyvalet Arkiv>Ny tabell... I den följande dialogen - markera som bilden visar. 3. Tryck på knappen Skapa. I nästa dialog kan användaren definiera tabellstrukturen för den nya tabellen. I tabellstrukturen anger användaren vilka fält som tabellen ska innehålla och vilken typ av värden som ska lagras i varje fält. Med knappen Lägg till fält och genom att ange information i avsedda textrutor skapas en struktur som ser ut som på bilden nedan. Två fält; ett där områdesnamnet (Namn) ska lagras och ett där en beskrivning till området kan anges (Beskrivning). Tryck på knappen Skapa. Peka ut en mapp och ange ett filnamn för den MapInfo-tabell som skapas. Skiktet blir automatiskt redigerbart och hamnar därefter under arbetsytan Egna skikt i Solens skiktkontroll. 78

79 4. Det är nu möjligt att rita in nya områden i kartan, vanligen med verktyget Polygon. 5. Ta fram skiktets tabellfönster för att skriva in information (attributdata) för området i tabellen. Se i avsnittet skiktkontroll. 6. Markera objektet i kartan för att se vilken rad i tabellen som gäller för det området. Skriv in informationen. 7. Fortsätt med fler områden på samma sätt. När editeringarna är klara sparas skiktet med menyvalet Arkiv>Spara skikt. 79

80 8.5 KOPIERA OBJEKT I ETT SKIKT OCH INFOGA DEM I ETT ANNAT? Se till att det skikt där objekten ska kopieras in är redigerbart. Markera/selektera det/de objekt som ska kopieras. Menyvalet Redigera>Kopiera lägger kopior av objekten i Windows klippbord och Redigera>Klistra In lägger in objekten i det redigerbara skiktet. Om tabellstrukturen är lika i de två skikten så flyttas även all attributdata till det nya skiktet. 8.6 DIGITALISERINGSFUNKTIONER I samband med kartredigering och nyskapande av kartobjekt finns ett antal digitaliseringsfunktioner som beskrivs här. Funktionsknapparna SHIFT och CTRL på tangentbordet utökar funktionerna hos de flesta redigeringsverktyg. Tillsammans med Solens SNAP-funktion utgör dessa verktyg kraftfulla hjälpmedel vid de flesta typer av kartredigering. De olika redigeringsverktygen beskrivs i kapitlet Verktyg. SNAP Solens SNAP-funktion fungerar till nästan alla verktyg och aktiveras/avaktiveras med tangenten S på tangentbordet. Funktionen gör att muspekaren, när den förs över kartan, snappas fast på kartobjekts noder för att göra det möjligt att mäta exakt efter en annan linje, eller digitalisera linjeändar så att de fästs samman med en annan linje eller yta, till exempel vid digitalisering i en korsning med väglänkar. Verktygen Bruten linje och Polygon Till dessa verktyg finns en funktion som kallas Låna linje. Idén är att utnyttja befintliga kartobjekts noder och "kopiera" det nya objekt som ska skapas. Vanligtvis används funktionen när en ny yta ska digitaliseras direkt mot en befintlig yta, till exempel grannliggande fastigheter eller säljområden. Funktionen kräver att SNAP-funktionen är aktiverad. Metoden är flerstegsbaserad och ser ut såhär: 1. Med något av verktygen Bruten linje eller Polygon aktiva, snappa fast på den första nod som ska "lånas", i ett befintligt kartobjekt. 2. För sedan muspekaren till den sista noden som ska lånas och utan att klicka på musen. Tryck ner SHIFT-tangenten och släpp upp så flyttas den tunna grå linjen som alltid syns vid digitalisering av nya kartobjekt flyttas från att gå rakt mellan start- och slutnoden och att följa det "lånade" kartobjektets kantlinje. 80

81 Om det lånade kartobjektet är en yta, tryck istället ner CTRL-tangenten och se att den tunna grå linjen nu istället går den längre vägen runt kartobjektets kantlinje. 3. När den grå tunna linjen motsvarar den sträckning som det nya kartobjektets kantlinje ska ha klicka med vänster musknapp och alla noder från det befintliga kartobjektet förs då över till det nya objektet. 4. Fortsätt att digitalisera linjen eller ytan, antingen genom att "låna linje" från något ytterligare befintligt kartobjekt eller att fritt digitalisera fler noder. Metoden Låna linjer säkerställer att datat förblir städat vid addering eller modifiering av kartobjekt i ett skikt. Inga överlapp eller mellanrum mellan ytor kan förekomma om allt data skapats med denna teknik. Ett rent, städat, data är en förutsättning för kvalitativa analyser med hjälp av kartan. Verktygen Rektangel och Ellips Vid ritande av rektanglar och ellipser har SHIFT- och CTRL-tangenterna andra funktioner. SHIFT-tangenten låser proportionerna mellan rektangelns/ellipsens bredd:höjd till 1:1 så att rektangeln blir en kvadrat och ellipsen en cirkel. CTRL-tangenten modifierar om objekten centreras eller har sitt övre vänstra hörn där användaren klickar för att rita objektet. Både SHIFT- och CTRL-tangenterna kan kombineras för att exempelvis rita en cirkel som är centrerad där användaren klickar. 81

82 9 VYHANTERING Verktyget Hämta och spara vyer eller menyvalet Alternativ>Karta>Hantera vyer... öppnar dialogen Vyer Vyer är en form av genväg till förutbestämda visningar av kartan. Att skapa en vy innebär att lagra kartans centrumpunkt och zoombredd tillsammans med ett beskrivande namn. Dialogrutan Vyer har två listor, Typ och Vy. I listan Typ visas alla typer av vyer som finns i MetaDataBasen. När någon typ är markerad visas en lista över alla vyer av denna typ i listan Vy. Information om en markerad vy visas längst ner på formuläret. (Solens administratör kan begränsa användares rättigheter att se länkar i Solen Administration läs mer i hjälpfilen till Solen Administration.) Det finns två olika standardtyper för vyer: Kartans vyer Mina vyer Dessa vyer är de som visas i formuläret Öppna karta. Alla användare som har rättighet att öppna en karta kan också använda dess vyer. Det här är privata vyer som bara är tillgängliga för den inloggade användaren. De privata vyerna är tillgängliga för användaren i alla kartor. Det går att skapa egna typer, förutom de två obligatoriska typerna. Vyer som är skapade med denna typ är liksom typen Mina egna privata och finns alltid tillgängliga för användaren. 82

83 9.1 VISA EN VY Det finns två metoder för att visa en lagrad vy i kartan. Markera vyn i listan och tryck på knappen Se. Dubbelklicka på den önskade vyn. 9.2 REGISTRERA NY TYP AV VY Klicka på knappen Ny Typ under listan med typer. Ange ett namn för typen i den efterföljande dialogen och tryck OK. 9.3 REGISTRERA EN NY VY Öppna dialogrutan Vyer när huvudkartan visar den önskade vyn. Ange vilken typ den nya vyn ska ha. Tryck på knappen Ny under listan med vyer. Ange ett namn för vyn i nästa dialogruta och tryck OK för att lagra vyn. 9.4 RADERA EN TYP AV VY Knappen Radera tar bort den markerade typen. Standardtyperna enligt ovan går inte att radera. Dessa typer finns alltid. För att kunna ta bort en annan typ av vy så måste alla vyer som hör till den typen först raderas knappen Radera är alltså inte valbar i detta läge. 9.5 RADERA EN VY Markera den vy som ska tas bort och tryck därefter på knappen Radera. 83

84 10 LÄNKAR I Solen går det att länka bilder, dokument, webbadresser, med mera till objekt i kartan. Länkarna, som kan vara av många olika filtyper, visas i de program som respektive filformat är associerat till i Windows. Till exempel används Microsoft Word för att öppna och visa ett Word-dokument (.doc). Det är Solens administratör som registrerar länkar i MetaDataBasen VISA LÄNKAR 84

85 Formuläret Visa länk visar vilka länkar som är kopplade till kartan. Det finns flera sätt att öppna formuläret: 1. Om det finns länkar i en arbetsyta visas detta på fliken Arbetsyta i skiktkontrollen genom att det finns ett litet X i stapeln Länkar på samma rad som arbetsytas namn. Öppna formuläret Visa länk (se ovan) genom att klicka på krysset. 2. Markera/välj ett kartobjekt med verktyget Välj och tryck sedan på verktyget Visa länk från valt kartobjekt... Om det valda objektet har en (1) länk öppnas/visas den direkt. Om det valda objektet har flera länkar öppnas formuläret Visa länk. 3. Genom att använda info-knappen och klicka på ett objekt som har en (1) länk kommer information om den upp i informationsfönstret i dynamisk urvalshantering. Även fönstret Visa länk öppnas och det länkade objektet visas på en gång. Om objektet har fler länkar kommer fönstret Visa länk upp automatiskt. Metod 2 och 3 för att öppna dialogrutan Visa länk visar bara de länkar som finns för det aktuella kartobjekt. Länkar i alla befintliga länkkategorier visas när formuläret Visa länk öppnas. Det går att filtrera länklistan genom att välja en viss kategori. När länkar presenteras i kartan med en gul blixt visar verktygstips vad länken heter när muspekaren står över länksymbolen. Länkar indelas i olika typer, bilder, dokument, video och så vidare. Länkarnas namn visas tillsammans med typtillhörighet i informationsfönstret. Genom att använda verktyget Visa information på en länk öppnas ett fönster med information om länken, bland annat vilket skikt länken är registrerad i. Visa alla länkar i vyn Verktyget Visa alla länkar i vyn visar alla länkar i aktuell vy i form av symboler (gula blixtar) vilket gör det lättare att se vilka kartobjekt som har kopplade länkar. Bara länkar användaren är behörig att se visas i kartan. När musmarkören befinner sig över den gula blixten, så visas ett verktygstips med länkens namn. Om länkarna i aktuell vy ska uppdateras kontinuerligt när användaren förflyttar sig i kartan kan denna inställning göras via menyvalet Alternativ>Karta>Visa Länkar automatiskt. Genom att markera en länk och välja verktyget Visa länk från valt kartobjekt... öppnas länken direkt om det bara finns ett länkat objekt. Annars öppnas ett länkformulär med objektets alla länkar. Färg och storlek på länksymbolen går att ställa in i Solen Administration. Inställningen gäller antingen hela systemet eller en viss karta. Rensa det grafiska lagret för att ta bort länkar från kartan. 85

86 10.2 SKAPA LÄNKAR Länka vald... Verktyget Länka vald... öppnar formuläret Länka till valt kartobjekt/skapa ny länk. I formuläret kan användaren registrera nya länkar och koppla dem till kartobjekt. För att få tillgång till verktyget Länka vald... måste verktygsgruppen Vy o länk Avancerad version vara aktiverad. När det inte är någon karta öppen kan användaren aktivera verktygsgruppen Vy o länk Avancerad version i dialogrutan Inställningar via menyvalet Redigera>Inställningar... Ett kartobjekt måste vara markerat i kartan för att verktyget ska vara valbart. När användaren ska skapa den första länken i ett skikt kontrollerar Solen Pro att strukturen i tabellen är sådan att det går att koppla länkar till den. Om tabellstrukturen inte kan ta emot länkar så kan Solen Pro modifiera tabellstrukturen. Användaren bestämmer om Solen Pro ska modifiera tabellen automatiskt. Tabellen anpassas och en bekräftelse visar att ändringen är utförd. 86

87 Funktioner Ny post Editera Spara Lägger till en ny länk. Funktionen är bara aktiv när formuläret öppnats via verktyget Länka vald Sätter markerad länk i redigeringsläge. Funktionen är inte aktiv när formuläret öppnats via verktyget Länka vald... Lagrar alla ändringar i formuläret. Ångra Radera Ångrar påbörjad editering och återställer formuläret till senast sparat läge. Raderar kopplingen mellan länk och kartobjekt. Om formuläret har öppnats via verktyget Visa länk från valt kartobjekt så raderar funktionen bara kopplingen mellan det valda kartobjektet och länken. Om valt kartobjekt var det sista/enda kartobjekt som länken var kopplad mot frågar Solen Pro om länken ska raderas ur MetaDataBasen också eftersom den inte längre används mot något kartobjekt. Om formuläret har öppnats via skiktkontrollen så raderar funktionen länken från samtliga kartobjekt som den är kopplad mot. Solen Pro frågar om länken ska raderas ur MetaDataBasen också eftersom den inte längre används mot något kartobjekt. NOTERA! Länkar kan fortfarande finnas kvar i MetaDataBasen även om de inte längre är kopplade mot något kartobjekt! Öppna länk Visa länk geografiskt Hämta länk Länka detta dokument mot valt kartobjekt Öppnar vald/markerad länk. Beroende på hur Solen-klienten är konfigurerat så öppnas länkade bilder internt i Solen eller i Windows-associerat program. Visar markerad länk i kartan. Funktionen är inte aktiv när formuläret öppnats via verktyget Länka vald... Öppnar utforskaren för att möjliggöra val av länk i form av dokument/bild. Gör det möjligt att länka bild/dokument som visas i listan Länk i fönstret Länka till valt kartobjekt/skapa ny länk till valt kartobjekt. 87

88 11 LAYOUTMALLAR I Solen Pro går det att lägga till, ta bort eller ändra layoutmallar. Genom att använda layoutmallar uppnår organisationen ett enhetligt utseende på kartor vid utskrift och annan distribution. För att skapa och ändra layoutmallar används programmet SRGDesigner, som finns i katalogen C:\Program Files (x86)\cartesia\solenreportgenerator\. Solen Pro är inte beroende av Microsoft Office utan använder SolenReportGenerator för att skapa rapporter och layouter HANTERA LAYOUTMALLAR Layoutmallarna delas in i olika kategorier. I formuläret Hantera layoutmallar finns en listruta där användaren kan välja en kategori och se vilka mallar som hör till denna. Information, om vilken användare som registrerat layoutmallen, när mallen skapades, en beskrivande anmärkning och om layoutmallen går att öppna i Word, visas också direkt i formuläret. För att se hur en layoutmall är uppbyggd används knappen Förhandsgranska. 88

89 11.2 FUNKTIONER FÖR LAYOUTMALL En layoutmall kan innehålla fasta texter, ramar för kartfönster, teckenförklaringar, temakartor samt inklistrade logotyper med mera. Utöver detta går det att lägga in ett antal funktioner som hämtar upp intressant information från MetaDataBasen. Nedan en förteckning över funktioner med en kort beskrivning. [CONTACT] [USR] [ANM] [DATE] Kartans kontaktperson. Inloggad användare. Kartans anmärkningsfält. Dagens datum. [SCALE] Aktiv skala när layoutfönstret öppnades. (Till exempel 1:5000) [MAPWIDTH] [COL_VALUE;xx] [SELOBJAREA;xx] [SELOBJLENGTH;xx] [USER_TEXT;xxx] [EXT_DB_COL_VALUE;xxx;yyy] [SELOBJCENTERX;xx] [SELOBJCENTERY;xx] Kartans bredd i meter när layoutfönstret öppnades. Hämtar värdet ur kolumn "xx". Endast om ett objekt är markerat. (Till exempel ur kolumnen "Namn") Summerad areal på valda kartobjekt. Där "xx" är areaenhet enligt MapInfo/MapBasic (Till exempel "sq m" för kvadratmeter, "hectare" för hektar, med flera). Summerad längd på valda kartobjekt. Där "xx" är längdenhet enligt MapInfo/MapBasic (Till exempel "m" för meter, "km" för kilometer, med flera). Anger att användaren får skriva in en egen text där "xxx" är en förklaring som anvisar användaren om vad som skall skrivas in. En layout kan innehålla flera av dessa. (Exempelvis "Kartrubrik") Hämtar värde från en dynamisk sökning (en typ av sökning som administratören har skapat och som är en koppling mot en extern databas) "xxx" är sökningens namn som den presenteras för användaren och "yyy" är presentationsnamnet på fältet som visas i det sökta resultatet. Visar centrumkoordinaterna för ett markerat objekt. xx styr antalet decimaler. 89

90 [ORGANIZATION] [MAPCOORD_MAXX;xx], [MAPCOORD_MINX;xx], [MAPCOORD_MAXY;xx], [MAPCOORD_MINY;xx] [COL_VALUE;xx], [EXT_DB_COL_VALUE;xxx;yyy] Användarens organisationstillhörighet. Hämtar ut kartans hörnkoordinater. xx styr antalet decimaler. Redovisar information från ett eller flera markerade kartobjekt. Funktionerna skrivs in som texter i layoutmallen på den position som den text som funktionen returnerar ska finnas. Det är noga att funktionerna skrivs in precis som de beskrivs ovan och inom hakparanteser []. När flera kartobjekt är valda vid layout och [COL_VALUE;] används får användaren en fråga om värdena skall hämtas med radbrytning eller som tidigare med komma mellan dem. Detta är gjort för att bättre kunna göra rapporter i layouterna där användaren får värdena i ett mer rutnätsliknande utseende. 90

91 11.3 ÖPPNA LAYOUTMALL Fliken Layoutmallar i formuläret Hantera layoutmallar visar alla befintliga layoutmallar. Vilka som visas beror på vilken kategori som valts i listrutan Kategori. Knappen Förhandsgranska öppnar vald layoutmall i ett layoutfönster. När layouten är öppen går det att redigera den, flytta ramar, ändra texter med mera. Alla funktioner skrivs ut i klartext för att även dessa ska gå att ändra vid behov SPARA LAYOUTMALL För att kunna spara en layoutmall måste mallen ha ett namn, antingen nytt eller befintligt i listrutan, och tillhöra en kategori. De olika kategorierna är: Mina layoutmallar Kartans layoutmallar Gemensamma layoutmallar Demo Mina layoutmallar hör ihop med inloggad användare och är inte synliga för övriga användare. Kartans layoutmallar visas för alla användare av samma karta. Kategorierna Gemensamma layoutmallar och Demo är tillgängliga för alla användare och i alla kartor. Det går även att spara layoutmallar med en bestämd vy. Aktuell vy sparas då i mallen. När användaren öppnar layoutmallen frågar programmet om den sparade vyn ska aktiveras TA BORT LAYOUTMALL Markera den mall som ska tas bort i listan Layoutmall på fliken Layoutmallar i formuläret Hantera layoutmallar. Knappen Ta bort visar en dialogruta där användaren måste bekräfta borttagandet av layoutmallen. 91

92 12 UTSKRIFTSGUIDEN Ofta behöver Solens kartor skrivas ut. Kanske ska kartor över olika områden skickas som bilagor till rapporter eller skrivelser. I Solen finns en guide som i en trestegsprocess hjälper användaren att nå optimala resultat med sina utskrifter. Menyvalet Arkiv>Utskriftsguiden öppnar guiden och användaren kan välja någon av fyra typer av utskrifter. I Solen Pro finns möjlighet att göra utskrifter på pappersstorlekar upp till A0. Utskrift med layoutmall Enkel utskrift Utskrift till bildfil Direktutskrift Visa guide / Dölj guide För att få ytterligare vägledning, tryck på knappen Visa guide som ger en beskrivande text till varje steg i Utskriftsguiden. Samma knapp används också för att dölja informationen. 92

93 Här visas ett exempel på den expanderade guiden. Gå vidare i guiden med knapparna >>, <<, Skriv ut, Förhandsgranska samt Sidinställningar Knapparna är bara aktiva när de har någon funktion. Knapparna blir aktiverade beroende på vilket steg guiden står i samt vilken typ av utskrift som är vald. Knapparna >> (Nästa) samt << (Bakåt) flyttar guiden mellan de olika stegen. När användaren gjort önskade inställningar öppnas layouten med knappen Förhandsgranska för att kontrollera att inställningarna är korrekta eller om något ska ändras. När layoutfönstret är öppet byter knappen Förhandsgranska funktion till Skriv ut. Om layouten är korrekt skickar knappen Skriv ut layouten till vald skrivare. När kartan är förhandsgranskad går det att öppna den i Word genom att trycka på knappen Öppna i Word. Då är det möjligt att välja vilken upplösning kartan ska ha. Knappen Sidinställningar ändrar pappersinställningar för det aktiva fönstret. Om något i layouten behöver justeras; stäng ner layoutfönstret, justera inställningarna och tryck på knappen Förhandsgranska igen. 93

94 12.1 UTSKRIFT MED LAYOUTMALL UTSKRIFTSGUIDEN - STEG 1 UTSKRIFTSGUIDEN - STEG 2 Så här ser Steg 2 ut om Utskrift med layoutmall är vald. 94

95 Kategori I rullistan visas alla kategorier av layoutmallar som finns tillgängliga för aktuell karta. Välj den kategori som innehåller den önskade layoutmallen. Layoutmall Denna lista visar alla tillgängliga layoutmallar som hör till den valda kategorin enligt ovan. För att lägga till, ändra eller ta bort layoutmallar läs mer i avsnittet Hantera layoutmallar. Öppningsbar i Word Om markerad layoutmall är registrerad som öppningsbar i Word är det en bock i kryssrutan. Uppgifter som presenteras om varje layoutmall Beskrivning /Anmärkning Beskrivande text om layoutmallen. Sign. /Kontaktperson Registrerad Vem som har registrerat layoutmallen i MetaDataBasen. Datum då layoutmallen registrerades i MetaDataBasen. UTSKRIFTSGUIDEN - STEG 3 Så här ser Steg 3 ut om Utskrift med layoutmall är vald. Genom att bocka för Redovisa valda objekt kommer valda objekt i kartan att få ett streckat utseende. Bestäm vilken skala kartan ska ha genom att bocka i Skalenlig utskrift och skriva värdet i rutan till höger om Skala 1:. Knappen Placera utskriftsruta placerar en ruta i kartan. Det som finns inom denna ruta kommer att vara med i kartlayouten. Det går att flytta rutan med verktyget Välj. NOTERA! Ändra inte storleken på rutan! Rutan är anpassad för att passa layouten. 95

96 Tryck på knappen Förhandsgranska för att se hur layouten ser ut. Det går att öppna layouten i Word. Ange först en upplösning och tryck därefter på knappen Öppna i Word. Ett eget alternativt värde på upplösning går att registrera i Solen Administration. Då finns det värdet med som ett alternativ i Utskriftsguiden tillsammans med de andra standardalternativen. Den upplösning användaren väljer sparas för att användas som förvald upplösning vid nästa utskrift. Tryck på knappen Skriv ut för att skriva ut layouten ENKEL UTSKRIFT Vid Enkel utskrift skrivs huvudkartan ut, utan beskrivande texter eller bilder. Skalenlig utskrift är möjlig, liksom redovisning av valda objekt. Det går att justera marginaler och dessa inställningar sparas automatiskt till nästa gång de ändras UTSKRIFT TILL BILDFIL Finns valda objekt i kartan kommer Solen Pro att fråga om dessa ska redovisas i bildfilen. Om användaren svarar Ja på denna fråga kommer valda ytor att markeras som rödstreckade, valda linjer blir breda och röda och valda punkter visas som svarta stjärnor. Om användaren svarar Nej kommer inte de valda objekten att vara markerade i kartan. 96

97 Nästa steg blir att trycka på knappen Skriv ut. En dialogruta öppnas då där användaren väljer ett filnamn och filformat på den bildfil som ska skapas. Detaljer om den funktionen beskrivs i hjälpfilen för MapInfo Professional. 97

98 12.4 DIREKTUTSKRIFT Vid direktutskrift kan användaren välja vilken skrivare med tillhörande inställningar som ska användas. Nästa steg blir att trycka på knappen Skriv ut, vid behov justera inställningarna och bekräfta utskriften. 98

99 12.5 SKRIV UT Använd funktionen Skriv Ut för att utan förhandsgranskning eller större kontroll över format på resultatet skriva ut det aktiva fönstret till ett papper eller fil. För snyggare och mer kontrollerade utskrifter läs mer i avsnittet Utskriftsguiden. 99

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. SolenX. Användar- manual

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. SolenX. Användar- manual Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se SolenX Användar- manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 7 1.1 INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET... 7 1.2 PROGRAMTILLÄGG... 8 Exempel på programtillägg... 8

Läs mer

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5 Nyheter i Solen Pro/SolenX 6.5 Solen Pro och SolenX Nyheter och förbättringar Utseendeförbättringar I både Pro och X har en del småändringar gjorts för att öka tydligheten/enkelheten i gränssnittet. -

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

InfoVisaren s grundfunktionalitet

InfoVisaren s grundfunktionalitet InfoVisaren s grundfunktionalitet Snabbt komma igång Zooma in (förstora) Klicka på - placera muspekaren på kartan, enkelklicka och kartan förstoras. Zooma ut (visa ett större område) Klicka på - placera

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen Nyheter i Solen Administration 6.5 Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen kan med andra ord

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.6

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.6 Nyheter i Solen Pro/SolenX 6.6 Solen Pro och SolenX Nyheter och förbättringar Utseendeförbättringar o Nytt utseende på ikoner i meny (många nya), Toolbar och i TOC o Ny 32bit program-ikon o Nytt ljusare

Läs mer

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 1.1 Börja här... 3 1.1.1 Starta programmet... 3 1.2 Fastighet... 4 1.2.1 Sök en Fastighet.....

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.6

Nyheter i. Solen Administration 6.6 Nyheter i Solen Administration 6.6 Solen Administration Nyheter och förbättringar Office oberoende. Vi använder SolenReportGenerator (SRG) för alla rapporter. Om Office finns installerat kan den fortfarande

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.7

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.7 Nyheter i Solen Pro/SolenX 6.7 Solen Pro och SolenX Nyheter och förbättringar SolenX och Solen Pro Hotlinks! Nu har Solen stöd för Hotlinks. När man i Solen Administration sätter upp en hotlink går man

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.7

Nyheter i. Solen Administration 6.7 Nyheter i Solen Administration 6.7 Solen Administration Nyheter och förbättringar Stöd för metadatabas 6.1. o Nu finns det inställningar/nycklar för arbetsyta. o Två arbetsytor registreras samtidigt, wor

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 2/16 Manual till webbkartornas Manual till den interaktiva kartans MANUAL grundläggande funktioner DEN INTERAKTIVA KARTANS GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Webbfönstret

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Version 1.2 (april 2013) Hjälp om RIB Karta

Version 1.2 (april 2013) Hjälp om RIB Karta Version 1.2 (april 2013) Hjälp om RIB Karta This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innehåll 1. Välkommen till RIB Karta... 1 2. Använda hjälpen i RIB Karta... 2 3. Så här gör du för att...

Läs mer