Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 LabOra gudstjänst 8 självstudieavsnitt

2 8 lektioner i användandet av LabOra Nedan finns 8 lektioner i användningen av LabOra. Varje lektion utgör en egen helhet. Texten är inte primärt disponerad som hjälpfil, utan uttryckligen som utbildnings- och självstudiematerial. SmartStart SmartStart är en hjälpfunktion i LabOra som fungerar som en handledare. Via några enkla och tydliga steg kan du på det sättet föras in till de rätta ställena i programmet för att nå den funktion eller de resurser du behöver. I materialet nedan presenteras SmartStart i rutor vid sidan om den egentliga funktionen. SmartStart når man alltid genom att trycka på knappen längst till vänster uppe i knappraden. 1. Ställ in LabOra Innan du på allvar tar itu med gudstjänstarbetet i LabOra behöver du se till att några grundinställningar är omskötta. Starta LabOra Gå till Verktyg > Inställningar för församlingen. Följande fönster öppnar sig: Uppe i fältet finns flikarna. Klicka på Samfällighet. Det är viktigt att det finns ett namn på samfälligheten här. Adressuppgifter och andra data kan du lägga dit om du vill. Om du jobbar i en enskild församling kan du sätta in församlingens namn både vid samfälligheten och vid församlingen. Om namnet inte finns, eller är fel, så använd de små knapparna uppe till höger för att ta bort och lägga till. Uppgifterna lagras först då programmet frågat om du vill spara. Gå vidare till Församlingar, lagra din församling på samma sätt. Lagra Gudstjänstlokaler och sedan Personal, de personer som är inblandade i församlingens gudstjänster. Hela vägen är det viktigt att lagra namnen. Övrig information kan man lämna bort eller ta med. Det går att återkomma om man märker att det behövs mera information. Vid fliken Språk anger du språket för en viss gudstjänstlokal. LabOra kan arbeta med svenska och finska. Om du håller gudstjänster också på finska lönar det sig att lägga in gudstjänstlokalen två gånger varpå du vid språkfliken kan göra den ena lokalen svensk och den andra finsk.

3 Gå slutligen till fliken Översikt. Högerklicka (klicka med musens högra knapp) på någon av symbolerna i rutan. En meny lik den invid kommer fram. Den här vägen kopplar man ihop församlingen med samfälligheten, gudstjänstlokaler med församlingar och personal till gudstjänstlokaler. Det är kanske lite onaturligt för oss att kombinera personal med gudstjänstlokaler och inte med församlingen, men i LabOra görs det så. Då personal kopplas till gudstjänstlokaler anger man också i vilken uppgift personen ifråga är. Du skall alltså först mata in data på flikarna Samfällighet Språk. Efter det skall du koppla ihop funktionerna under fliken Översikt. Under menyn Verktyg > Alternativ finns också endel inställningar som man kan titta på. T.ex. kan man här ange vilken tid en gudstjänst i allmänhet börjar. På det sättet behöver man inte för varje gudstjänst rätta uppgiften om gudstjänstens tidpunkt. Klicka slutligen OK för att stänga de olika fönstren. Nu kan du börja med gudstjänstplaneringen! Om listan över uppgifter inte innehåller det du behöver kan du ändra den. Tryck OK så att du kommer ut ur fönstret Inställningar för församlingen. Gå till gudstjänstlistan genom att trycka på den knapp som finns längst uppe till vänster med en kyrkklocka och en kalender. Om en kalendervy med liturgiska färger öppnar sig så skall du hitta en flik där det står Gudstjänstlista. Klicka på den. Gå sedan till menyn Verktyg > Redigera layout... Följande fönster kommer fram. I det andra fältet från vänster finns Egna fält. Där kan du med likadana knappar som tidigare lägga till och ta bort olika uppdrag. Gör listan sådan som du vill ha den och klicka sedan OK. Nu kan du gå tillbaka till Inställningar för församlingen och göra den biten klar. Öva: Mata in de personer som regelbundet medverkar i gudstjänsten och tilldela var och en den rättauppgiftsbenämningen. Kontrollera vid fliken Översikt att det blev rätt.

4 2. Skapa en gudstjänst 1. upprätta, enkel detaljplanering, skapa användarmall, agenda Börja skapandet av en ny gudstjänst genom att välja ett datum från kalendern. Dubbelklicka den dagen så kommer följande fönster fram. vilken typ av gudstjänst du vill skapa. Klicka på pilen bredvid Högmässa. LabOra låter dig här välja mellan alla formulär som finns i gudstjänstboken och d e s s u t o m t i o förrättningsformulär. I exemplet här använder vi formuläret för högmässa. Principen är gemensam för alla gudstjänster. Välj sedan vilken mässerie du använder, kontrollera tider och platser och klicka slutligen Nästa. Du kommer till ett annat fönster. Där lönar det sig att kruxa i rutan Öppna detaljplan och gå vidare. Nästa steg är att detaljplanera den. Det skedet är mycket centralt i användningen av LabOra. Detaljplaneringsfönstret öppnas automatiskt om du kruxade för det alternativet nyss. Det kan också öppnas då man trycker på knappen med ett altare som ligger till vänster uppe i knappraden. Fönstret som öppnar sig är följande: Klicka nu på ordet Välsignelse eller symbolen invid. I rutan uppe till höger kommer de olika alternativen för inledande välsignelse fram. Då man klickar på ett av dem ser man textinnehållet i momentet i rutan nere till höger. Då man dubbelklickar ett alternativ väljs det och texten till vänster där vi började ändrar så att det valda alternativet nu syns där. Klicka sedan på Ingångspsalm. En lista över alla psalmer dyker upp uppe till höger. Då man klickar på en psalm ser man texten nere till höger, och då man dubbelklickar väljs psalmen in i detaljplaneringsfönstret. Notera att programmet föreslår både Kyrie och Kyrielitania. Den

5 Psalmvalet kan varieras och göras effektivt med många tilläggsfunktioner, vi återkommer till dem längre fram. ena måste man ta bort. Välj t.ex. Kyrie, tryck DEL och bekräfta raderingen. Gå på detta sätt igenom detaljplaneringen och välj moment för moment hur du vill att din gudstjänst skall utformas. Öva: Gör en gudstjänstplanering utan psaltarpsalm och kyrielitania. Välj Dagens bön och psalmer samt mässmusik enligt Mässa 3. SmartStart SmartStart hjälper kan väl användas som hjälp in i Click & Print. Den är också behändig då man vill öppna ett dokument som man tidigare har gjort. 3. Utskrift Click&Print För att sedan kunna hålla gudstjänsten måste du naturligtvis få ut den på papper. LabOra kan skapa en agenda såväl för den som celebrerar gudstjänsten som för den som sitter i bänken. Det finns väldigt mycket möjligheter att ställa in och välja alternativ för det. Här gör vi nu på enklast möjliga sätt en agenda för prästen. OBS: Funktionen Click&Print kräver att MS Word (version 2000 eller nyare) finns installerat på datorn. Om man använder WordPerfect eller någon annan ordbehandlare måste man gå enligt funktionen Skapa agenda som aktiveras från knappen till höger om Click&Printknappen. Tryck på den 6. knappen från vänster som har en symbol med ett blad och ett W (som i Word). En funktion kallad Click&Print startar. Börja med att välja mall för utskriften bland alternativen med blå kursivstil mitt på skärmen. För präster är i regel det första alternativet bra. Det går bra att få med noter också där trots att rubriken anger (inga mässmelodier) som utgångspunkt. Välj sedan pappersformat från de färdiga modellerna till vänster. Alternativen varierar en del beroende på vilken mall du valt. Efter detta förflyttar du dig till följande skede genom att klicka på fliken Outline ovanför de olika alternativen för pappersformat. Den vänstra delen av fönstret byter nu utseende och flera effektiva redskap för redigerandet av utskriften kommer fram.

6 Man kan skilt ange hur varje moment i gudstjänsten skall skrivas ut. Man kan ta med rubrik, textinnehåll och utskrift av noter (under förutsättning att det finns innehåll resp. noter för momentet ifråga). Detta val görs med knapparna till höger och valen syns på de symboler som uppenbarar sig till vänster. Pröva dig fram med dessa knappar och se hur de fungerar. Notbilden för alla moment som har liturgisk musik får du enkelt fram med ett enda knapptryck på knappen som finns längst ner i raden. Denna knapp syns endast för liturgens mall. Med knappen med klamrar kan man dölja resp. visa sådana moment som är valbara. De val man gör här kan man sedan spara med diskettknappen. Det lönar sig att spara en utskriftsmall för sådana gudstjänster som man ofta planerar. Genom att ge ett logiskt namn åt utskriftsmallen är den lätt att hitta följande gång. Sparade utskriftsmallar kan man välja med hjälp av den undre knappen. Då du är färdig med detta skede är det dags att skapa dokumentet. Det görs med hjälp av trollspöet upptill. Då skapas ett Word-dokument i fältet till vänster. Det kan redigeras med alla de redskap som Word har (det är alltså programmet Word som öppnas i ett fönster). Efter att dokumentet skapats kan man fortfarande göra samma val som tidigare beträffande rubrik, innehåll och notbild. Man kan då direkt se vad som händer i dokumentet. Med zoomvalet uppe till höger kan man öka tydligheten och antingen titta på detaljer eller se på helheten. Flera funktioner i Click&Print Vill man göra mera avancerad redigering av dokumentet kan man enkelt föra över det i Word med alla menyer och funktioner åtkomliga. Det görs genom att man klickar på knappen med Word-symbolen. OBS! Knappen för utskrift skriver ut till datorns standardskrivare. Vill du välja en annan skrivare skall du först välja funktionen förhandsgranska, sedan kan du i menyerna fritt välja vilken skrivare du vill skriva ut till. Det går också lätt att förstora eller förminska teckensnittet med knapparna som har ett A och en pil på. Knappen bredvid minskar hela dokumentets storlek med en sida, och är behändig om man t.ex. för kopieringens skull vill minska sidantalet från fem till fyra. Om du valt en sidmall med liggande A4 uppdelat i två spalter kommer dokumentet att skrivas ut som ett häfte, dvs. sidorna skrivs ut i en ordning som är lätt att kopiera med avsikt på ett blad som stansas på mitten och viks. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, och så att dokumentet vänds på kortsidan kan du direkt skriva ut bladet som ett häfte oberoende av hur många sidor dokumentet består av. Öva: Skriv ut en gudstjänst så att liturgin har notbilder, psalmerna enbart rubriker, trosbekännelsen har text och Herrens bön enbart rubrik.

7 4. Skapa en gudstjänst 2. Detaljplaneringsfönstret lite närmare, psalmvalet Detaljplaneringsfönstret är ett av de två verkligt viktiga fönstren i LabOra. Därför skall vi ägna lite mera tid åt det. Öppna alltså en gudstjänst och ett detaljplaneringsfönster. Fönstret är ordnat enligt en hierarkisk struktur. Det består av huvudgrenar, grenar och moment. Tar man bort en huvudgren (t.ex. I INLEDNING) kommer också de grenar och moment som finns under den att raderas. Plus och minustecknen till vänster öppnar och stänger delar av fönstret enligt hierarkin. Tidigare har vi tagit bort moment. Det går naturligtvis också att lägga till moment. Högerklicka något moment och välj Infoga före > Moment. Då kommer en lista över alla moment som LabOra känner till och man kan fritt välja. Det nya momentet kommer in framför det man nyss aktiverade och är tillgängligt för planering som resten av gudstjänsten. Man kan också flytta moment. Ett sätt är att helt enkelt dra omkring dem med musen. Ett annat sätt är att klippa, kopiera och klistra in med knapparna i raden till vänster. Lek en stund med de här olika möjligheterna och försök sedan skapa en avslutning som består av en lovpsalm, Herrens välsignelse och slutmusik. TIPS: Ibland vill man ha in ett moment strax efter något annat moment, men lyckas bara infoga det före. Då kan man ta det andra momentet och i sin tur flytta det ett steg uppåt varvid det infogade momentet kommer efter det andra momentet. TIPS: Då man redigerar text i detaljplaneringsfönstret måste man passa på med Del -knappen. Den vill nämligen ta bort hela momentet (programmet varnar dock innan någonting försvinner). Använd alltid Pil bakåt -knappen för att ta bort text i Det går också bra att ändra på moment. T.ex. allmänna kyrkobönen hör till de moment som Gudstjänstboken uppmanar att skapas i församlingen. Handbokens böner kan då användas som grund till vilken man tillfogar, redigerar och tar bort delar. Välj momentet Förbön (Huvudgren II ORDET, gren Kyrkans förbön, moment Förbön). Högerklicka momentet och välj Skapa eget moment. Ett nytt alternativ dyker då upp i fönstret uppe till höger med bl.a. dagens datum i rubriken. Innehållet är detsamma som i det alternativ som var aktivt, men nu kan man direkt redigera texten i fönstret nere till höger. Lägg kursorn in i texten och skriv in text, ta bort text eller redigera på något annat sätt den text som finns som grund. Ändringarna sparas automatiskt. Vill man senare redigera detta samma alternativ går det också bra genom att man högerklickar rubriken för alternativet. Denna väg går det att ta bort det redigerade alternativet, att redigera det eller att byta namn på det. Det lönar sig att ge ett genomtänkt namn åt sina egna alternativ så att man framöver lätt kan se vad de innehåller. Den bön man redigerar såhär är en ny bön som inte rör det material som färdigt finns i LabOra. Det finns också moment som man inte kommer åt att redigera, såsom bibeltexterna. Psalmval LabOra kan erbjuda mångsidig hjälp vid valet av psalmer till en gudstjänst. Redan i detaljplaneringsfönstret finns det olika möjligheter att söka psalmer. Öppna ett detaljplaneringsfönster och klicka på någon av psalmerna. Listan över psalmer öppnar sig uppe till höger. Psalmerna kommer i nummerordning. Om du vill ha dem i alfabetisk

8 ordning så högerklicka mitt på psalmlistan. Välj Sortera i alfabetisk ordning. Psalmerna sorteras på ett ögonblick i alfabetisk ordning och man kan söka upp en psalm som man vet begynnelseord, men inte nummer på. I samma meny finns också Visa psalmförslag.... Detta val visar de psalmer som Evangelieboken föreslår som ingångspsalm resp. dagens psalm för söndagen ifråga. Man kan direkt välja någon av psalmerna i listan till detaljplaneringsfönstret. Vill man inte välja någon av dessa psalmer trycker man på Avbryt. Vid sidan av psalmlistan finns tre knappar. Den översta spelar upp psalmens melodi. Den andra öppnar sökfönstret och den tredje visar hur mycket du använt psalmen/psalmerna tidigare. Försök spela upp en psalm. Lyckas det inte kan det bero på att datorn inte har möjlighet att spela upp ljud. Det kan också handla om hur datorns inställningar för ljud är gjorda. (Psalmerna är lagrade som midifiler.) Öppna sökfönstret: Här kan du söka efter något ord i psalmboken. Samma fönster låter dig också söka ord och uttryck i evangelieboken och gudstjänstboken samt Dagens böner. Sök t.ex. efter fred i psalmboken. Denna funktion kan ge överraskande öppningar då du söker efter en lämplig psalm till något tillfälle. Den tredje knappen rapporterar psalmanvändningen. Vill du bara använda några verser ur en psalm är det i regel enklast att välja hela psalmen och redigera i slutskedet med textbehandlaren Öva: Skapa en gudstjänst där beredelsen kommer efter predikan, kyrkans förbön är redigerad och alla psalmer innehåller ordet Ande. Skriv ut så att slutpsalmen har bara en vers. SmartStart SmartStart erbjuder ett effektiv sätt att komma åt resurser i resursfönstret. Välj Text, Musik, Bilder och följ instruktionerna. 5. Bli vän med resursfönstret Detaljplaneringsfönstret är en av LabOra centrala delar, resursfönstret är en annan. I detaljplaneringsfönsret är materialet disponerat enligt gudstjänstformulären. I resursfönstret är materialet disponerat systematiskt. Resursfönstret låter dig därför jobba med allt material i LabOra på ett överskådligt och mångsidigt sätt. Resursfönstret aktiveras från änglaknappen i mitten av den övre knappraden.

9 Det laddas som ett separat program, och ser ut så här: Uppbyggnaden av resursfönstret är helt hierarkisk. Längst till vänster finns symboler för de olika grupperna av material. Följande fönster högerut visar kyrkoåret, alternativt psalmbokens avdelningar, gudstjänstens olika komponenter el.dyl. Klicka på knappen Finska resurser längst nere så byts ikonerna ut till motsvarande finskspråkiga. Under övriga resurser finns bilder och symboler. Det går också att lägga till symboler för egna sångsamlingar som man kan skapa. Om fönstret inte ser ut som bilden utan något fält saknas kan man öppna det från menyn Visa upptill. Alla kanter och lister i resursfönstret kan flyttas genom att du helt enkelt drar dem med musen. Då man valt t.ex. bibeltexter, väljer man söndag i kyrkoåret (den söndag man jobbar med visas automatiskt) varvid en lista över den söndagens texter syns uppe till höger och den text man väljer nere till höger. Med knapparna upptill kan man kopiera texten, skriva ut den, förhandsgranska utskriften. Är det ett moment med noter, en psalm eller liturgisk musik kan man titta på notbilden och kopiera den till klippbordet. Det går också att lyssna på psalmernas melodier genom att trycka på knappen Spela. Man kan dra moment eller resurser direkt in i detaljplaneringsfönstret. Ta t.ex. en psalm, dra psalmens rubrik från fönstret uppe till höger till detaljplaneringsfönstret. Resursfönstret har också långt drivna möjligheter att dra resurser till olika program. Man kan t.ex. ta en psalm och dra den direkt till Word, till Outlook som bilaga till e-post, eller till något annat program som är tillräckligt kompatibelt med MS Office. WordPerfect kan inte ta emot resurserna direkt dragna, men man kan kopiera dem till klippbordet och sedan klistra in dem. Det är nästan lika snabbt och ofta lättare att kontrollera. Välj t.ex. ett förbönsämne från Gudstjänstboken. Klicka på Kopiera upptill (eller tryck Ctrl-C) och gå till WordPerfect. Lägg markören på det ställe dit du vill ha texten och välj Klistra in (eng. Paste) (eller tryck Ctrl-V), så kommer texten in där. Vill du göra ett psalmblad kan du lätt få ut texterna från resursfönstret. Vid ikonen Söndagens tema hittar man söndagens beskrivning och psalmrekommendationerna. Beskrivningen kan man t.ex. kopiera in i inledningsorden i detaljplaneringen. Noter till psalerna hittar man genom att trycka på knappen med ett par noter och ett förstoringsglas uppe i knappraden. Då noterna syns kan man dra dem över t.ex. till Word genom att ta i själva notbilden

10 med musen och dra den dit man vill ha den. Gör du en tvåspråkig gudstjänst är resursfönstret väldigt smidigt. Psalmerna kan dras in i detaljplaneringsfönstret turvis från den finska och den svenska psalmboken. Har du skapat en egen sångsamling kan du också dra in sånger från den. Övriga moment kan endast föras in i detaljplaneringsfönstret på det språk som är valt för kyrkan, men det är lätt att i slutskedet då du redan jobbar med textbehandlaren foga in finska texter från resursfönstret. De övriga symbolerna och knapparna upptill i resursfönstret kan flyttas om och ordnas enligt vad du använder och behöver. Ms Officeprogram kan startas direkt här, e-postmeddelanden kan startas här. Det blåa stiftet låser Resursfönstret så att det alltid ligger överst. Om du gör det litet genom att flytta kanterna med musen kan du ständigt ha det till hands i något hörn av skärmen. Det lönar sig att bli vän med Resursfönstret. Då får man mångsidig nytta vid planeringen av gudstjänster, men det kan också användas helt separat då man behöver material av olika slag i ett användbart format. Öva: 1. Hämta söndagens beskrivning för påskdagen och foga in texten i påskdagens inledningsord i detaljplaneringsfönstret. 2. Gör ett psalmblad i Word genom att dra psalmtexter från resursfönstret. Lägg in två psalmer, gärna med noter, och trosbekännelsen. 6. Långtidsplanera Upprepa gudstjänst, hantera gudstjänstlistan Förutom enskilda gudstjänster kan du med LabOra också planera längre perioder. Du kan upprätta gudstjänster för en viss tid, du kan planera gudstjänstlokaler, medverkande och t.ex. när det skall vara högmässa och när det skall vara gudstjänst. Planeringen kan lätt skrivas ut och delas ut åt dem som har nytta av de uppgifterna. Börja med att ta fram Gudstjänstlistan. Den kommer då du trycker på knappen nästlängst till vänster på knappraden upptill. Med flikarna uppe till vänster kan du välja mellan lista och kalender. Gudstjänstlistan kan se ut såhär: I gudstjänstlistan kan du lätt ändra data. Klicka t.ex. på en ruta med gudstjänstlokal. En pil uppenbarar sig till vänster och när du klickar på den får du upp listan över tillgängliga lokaler. På samma sätt kan du välja medverkande, typ av gudstjänst osv.

11 Men först måste man skapa gudstjänsterna så att man får innehåll i listan. Gå till Arkiv > Nytt > Gudstjänst period. En serie fönster med olika val visas. Du uppmanas välja formulär, och sist i listan finns de formulär som du själv har sparat, vidare kan du välja mässmusik i förhållande till liturgisk färg, m.a.o. får du t.ex. automatiskt in en skild mässerie för fastetiden. Slutligen väljer du vilka dagar en gudstjänst skall upprättas. Det första alternativet är Varje sön- och helgdag. I praktiken är det ofta ett välfungerande alternativ. Klicka på fullborda så kommer gudstjänsterna in i listan. Sedan kan den som sagt anpassas så att den motsvarar den verkliga planeringen. Gudstjänstlistan kan anpassas så att den visar det som behövs. Gå till Verktyg > Redigera layout. Samma fält som vi jobbade med i kapitel 1. används nu. Nertill i rutan kan man sedan bestämma i vilken ordning de olika fälten kommer upp. Försök ta i kolumnen Tid och flytta den direkt efter Datum. Det görs genom att du dubbelklickar på ordet tid, ett par röda pilar kommer fram som visar var den kommer att hamna, och du kan med musen flytta den till höger eller vänster. Släpp när de röda pilarna visar på den skarv dit du vill placera kolumnen Tid Flera layouter Gudstjänstlistan är mycket mångsidig och flexibel. Du kanske vill förse kantorn, kanslisten och vaktmästaren med olika uppgifter om gudstjänsten. Kanslisten behöver veta vem som medverkar och vaktmästarn behöver veta vilken som är den liturgiska färgen och hur många ljus som skall ställas på altaret. Då skall du skapa flera layouter. Klicka på Ny uppe till höger och ge den nya layouten ett beskrivande namn (t.ex. kanslistens layout). Sedan kan du plocka bort onödig information och ordna det som blir kvar i en logisk följd. Ta t.ex. bort uppgifterna om texterna, medverkande som inte används (t.ex. diakon). Gör så många layouter som du behöver. Gå sedan tillbaka till själva gudstjänstlistan. Välj Visa > Layout. Där visas nu alla layouter du har skapat och du kan skriva ut en lista åt kanslisten och en åt vaktmästaren. Då du vill skriva ut gudstjänstlistan är det bara att välja Arkiv > Utskrift. Om du bara vill ha med en viss period, t.ex. innevarande termin så skall du aktivera de rader där den perioden finns. Klicka i marginalen till vänster om den gudstjänst som är först i perioden (på Öva: Skapa gudstjänster för en termin, lägg in ansvarspersoner för alla gudstjänster och gör en skild utskrift för kantor och präst. Gör vidare en utskrift där enbart ordinarie kantorns gudstjänster är med.

12 den gråa rutan) så att den raden blir blå. Håll inne Shift-tangenten och klicka sedan på samma sätt på den sista gudstjänsten i perioden. Nu borde alla gudstjänster i perioden vara aktiva (blåa). Vid utskrift kommer endast de valda gudstjänsterna att tas med. 7. Följ upp, rapportera och analysera LabOra erbjuder en del redskap för att följa upp gudstjänstlivet i församlingen. En del information är enkelt tillgänglig helt automatiskt, en del måste man skilt lagra data efter varje gudstjänst. Uppgifter om psalmanvändningen kommer helt automatiskt. Gå till detaljplaneringsfönstret, klicka på en psalm och högerklicka till höger i psalmlistan. Välj Rapportera användning. Följande fönster visas: Till först visas den psalm som är aktiv då man startar funktionen. Du kan dock enkelt välja en annan psalm i fältet upptill. Överst upp på psalmlistan finns alternativet Alla psalmer. Välj det. Sedan väljer du en period under vilken du vill kontrollera användningen av psalmer samt hur resultatet skall rapporteras. Klicka på OK, och du får en prydlig lista över hur psalmboken används. I början av LabOraanvändningen är det inte så mycket information, men efter något år visar det redan en hel del. Om LabOra i församlingen installerats i nätverk kan man se församlingens totala användning av psalmer. Det kan vara av intresse då flera präster och kantorer försöker erbjuda en mångsidig användning av psalmerna. Det går också att registrera antalet gudstjänstbesökare och nattvardsgäster. Gör du det kan du senare skriva ut en rapport som direkt kan överföras på kyrkostyrelsens statistikblanketter. Detta förutsätter naturligtvis att alla gudstjänster finns i LabOra och att deltagarantalet är inskrivet för alla gudstjänster. Gå till kalendern genom att klicka på knappen uppe till vänster i knappraden och välja kalender från fliken. Högerklicka en gudstjänst som redan upprättats. Du ser det på att ljusen brinner. Välj Redigera gudstjänst. Följande fönster öppnar sig: Här skriver du in antalet deltagare m.m. och klickar OK. Gå sedan till Arkiv > Skriv ut statistik. Följande fönster öppnar sig: Under de båda flikarna Period och Rapport väljer du vad du vill ha och klickar OK. Svårare än så är det inte! Också denna funktion är allra nyttigast om LabOra är installerat i ett Öva: Mata in deltagarantal för tio gudstjänster under en period på minst tre månader, och gör sedan en rapport över gudstjänstdeltagandet.

13 nätverk så att många användare gemensamt använder programmet. Då visar statistiken församlingens data och inte den enskilda prästens eller kantorns data. Då kan man också ha t.ex. kanslisten eller vaktmästaren att fylla i de statistiska uppgifterna. Detta kräver att man i församlingen går in för denna metod, och att alla följer det som kommits överens. 8. LabOra utforskaren Då du jobbat med LabOra någon tid kan utforskaren komma till stor nytta. För det första arkiverar utforskaren allt du gör. Alla predikningar finns där och kan lätt hittas antingen enligt predikotext eller enligt kyrkoår. För det andra kan du lätt foga in tidigare dokument, predikningar eller annat material i samma arkivsystem. Det går också bra att utgå från LabOra resurshanterare då du skapar nya dokument, t.ex. protokoll, insändare, brev, kalkylark eller någonting annat. Gå till Arkiv>LabOra Utforskare. Följande fönster öppnas: Till vänster finns ett träd som omfattar kyrkoåret, alla bibelböcker, resultat av sökningar m.m. Klicka någon söndag som du har gjort en predikan för. Predikan syns i listan till höger. Dubbelklicka raden så öppnas predikan. Samma information hittas under den bibelbok från vilken predikotexten är hämtad. Sedan kan man öppna Windows resurshanterare och därifrån dra över ett dokument i samma mapp. Själva dokumentet flyttas inte men en länk skapas så att man framöver kan hitta just det dokumentet via denna mapp. Om man alltså sedan tidigare har några påskdagspredikningar sparade i datorn kan man inordna dessa i samma arkivsystem dit predikningar för påskdagen som görs i LabOra i framtiden automatiskt kommer in. Förutom att LabOra håller reda på dina predikningar kan man också använda den som katalog för andra texter man skriver. Gå ner till Gemensam mapp och markera någon mapp där. Högerklicka sedan någonstans i listan till höger. Följande fönster öppnar sig: Nu kan du välja vilken typ av dokument du vill skapa. Rutan uppe till höger anger vilken textbehandlare du avser använda. Sedan öppnar sig programmet och du kan på vanligt vis skapa ditt dokument. Efter det hittar du det alltid enkelt via utforskaren. Det går också bra att modifiera mapparna så att man ger egna namn, läger till och tar bort mappar. Högerklicka på någon mapp och välj om du vill skapa en ny undermapp, ändra namnet eller ta bort den aktuella mappen. Tar du bort en mapp så kommer också alla dokument i mappen att raderas. Öva: Foga in några dokument som du sedan tidigare har sparade på datorn på lämpligt ställe i resurshanteraren.

14 Slutord Mycket av det som LabOra kan erbjuda finns inte i det här materialet. Dessutom utvecklas programmet hela tiden så att det blir mångsidigare och följer tidens krav. Det lönar sig därför att tillbringa tid vid programmet. Dess gränser kommer inte emot så fort som man kunde tro! Med önskan om välsignelse och framgång i arbetet! Johan Westerlund

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar DigiStoff bruksanvisning för Hem och Skolas föreningar Index 1. Digistoff...2 2. Inställningar...3 3. Anslagstavlan...4 4. Struktur...5 Nivåer...6 Filtrering...6 Siddetaljer...7 5. Moduler...9 Moduldetaljer...9

Läs mer