Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 LabOra gudstjänst 8 självstudieavsnitt

2 8 lektioner i användandet av LabOra Nedan finns 8 lektioner i användningen av LabOra. Varje lektion utgör en egen helhet. Texten är inte primärt disponerad som hjälpfil, utan uttryckligen som utbildnings- och självstudiematerial. SmartStart SmartStart är en hjälpfunktion i LabOra som fungerar som en handledare. Via några enkla och tydliga steg kan du på det sättet föras in till de rätta ställena i programmet för att nå den funktion eller de resurser du behöver. I materialet nedan presenteras SmartStart i rutor vid sidan om den egentliga funktionen. SmartStart når man alltid genom att trycka på knappen längst till vänster uppe i knappraden. 1. Ställ in LabOra Innan du på allvar tar itu med gudstjänstarbetet i LabOra behöver du se till att några grundinställningar är omskötta. Starta LabOra Gå till Verktyg > Inställningar för församlingen. Följande fönster öppnar sig: Uppe i fältet finns flikarna. Klicka på Samfällighet. Det är viktigt att det finns ett namn på samfälligheten här. Adressuppgifter och andra data kan du lägga dit om du vill. Om du jobbar i en enskild församling kan du sätta in församlingens namn både vid samfälligheten och vid församlingen. Om namnet inte finns, eller är fel, så använd de små knapparna uppe till höger för att ta bort och lägga till. Uppgifterna lagras först då programmet frågat om du vill spara. Gå vidare till Församlingar, lagra din församling på samma sätt. Lagra Gudstjänstlokaler och sedan Personal, de personer som är inblandade i församlingens gudstjänster. Hela vägen är det viktigt att lagra namnen. Övrig information kan man lämna bort eller ta med. Det går att återkomma om man märker att det behövs mera information. Vid fliken Språk anger du språket för en viss gudstjänstlokal. LabOra kan arbeta med svenska och finska. Om du håller gudstjänster också på finska lönar det sig att lägga in gudstjänstlokalen två gånger varpå du vid språkfliken kan göra den ena lokalen svensk och den andra finsk.

3 Gå slutligen till fliken Översikt. Högerklicka (klicka med musens högra knapp) på någon av symbolerna i rutan. En meny lik den invid kommer fram. Den här vägen kopplar man ihop församlingen med samfälligheten, gudstjänstlokaler med församlingar och personal till gudstjänstlokaler. Det är kanske lite onaturligt för oss att kombinera personal med gudstjänstlokaler och inte med församlingen, men i LabOra görs det så. Då personal kopplas till gudstjänstlokaler anger man också i vilken uppgift personen ifråga är. Du skall alltså först mata in data på flikarna Samfällighet Språk. Efter det skall du koppla ihop funktionerna under fliken Översikt. Under menyn Verktyg > Alternativ finns också endel inställningar som man kan titta på. T.ex. kan man här ange vilken tid en gudstjänst i allmänhet börjar. På det sättet behöver man inte för varje gudstjänst rätta uppgiften om gudstjänstens tidpunkt. Klicka slutligen OK för att stänga de olika fönstren. Nu kan du börja med gudstjänstplaneringen! Om listan över uppgifter inte innehåller det du behöver kan du ändra den. Tryck OK så att du kommer ut ur fönstret Inställningar för församlingen. Gå till gudstjänstlistan genom att trycka på den knapp som finns längst uppe till vänster med en kyrkklocka och en kalender. Om en kalendervy med liturgiska färger öppnar sig så skall du hitta en flik där det står Gudstjänstlista. Klicka på den. Gå sedan till menyn Verktyg > Redigera layout... Följande fönster kommer fram. I det andra fältet från vänster finns Egna fält. Där kan du med likadana knappar som tidigare lägga till och ta bort olika uppdrag. Gör listan sådan som du vill ha den och klicka sedan OK. Nu kan du gå tillbaka till Inställningar för församlingen och göra den biten klar. Öva: Mata in de personer som regelbundet medverkar i gudstjänsten och tilldela var och en den rättauppgiftsbenämningen. Kontrollera vid fliken Översikt att det blev rätt.

4 2. Skapa en gudstjänst 1. upprätta, enkel detaljplanering, skapa användarmall, agenda Börja skapandet av en ny gudstjänst genom att välja ett datum från kalendern. Dubbelklicka den dagen så kommer följande fönster fram. vilken typ av gudstjänst du vill skapa. Klicka på pilen bredvid Högmässa. LabOra låter dig här välja mellan alla formulär som finns i gudstjänstboken och d e s s u t o m t i o förrättningsformulär. I exemplet här använder vi formuläret för högmässa. Principen är gemensam för alla gudstjänster. Välj sedan vilken mässerie du använder, kontrollera tider och platser och klicka slutligen Nästa. Du kommer till ett annat fönster. Där lönar det sig att kruxa i rutan Öppna detaljplan och gå vidare. Nästa steg är att detaljplanera den. Det skedet är mycket centralt i användningen av LabOra. Detaljplaneringsfönstret öppnas automatiskt om du kruxade för det alternativet nyss. Det kan också öppnas då man trycker på knappen med ett altare som ligger till vänster uppe i knappraden. Fönstret som öppnar sig är följande: Klicka nu på ordet Välsignelse eller symbolen invid. I rutan uppe till höger kommer de olika alternativen för inledande välsignelse fram. Då man klickar på ett av dem ser man textinnehållet i momentet i rutan nere till höger. Då man dubbelklickar ett alternativ väljs det och texten till vänster där vi började ändrar så att det valda alternativet nu syns där. Klicka sedan på Ingångspsalm. En lista över alla psalmer dyker upp uppe till höger. Då man klickar på en psalm ser man texten nere till höger, och då man dubbelklickar väljs psalmen in i detaljplaneringsfönstret. Notera att programmet föreslår både Kyrie och Kyrielitania. Den

5 Psalmvalet kan varieras och göras effektivt med många tilläggsfunktioner, vi återkommer till dem längre fram. ena måste man ta bort. Välj t.ex. Kyrie, tryck DEL och bekräfta raderingen. Gå på detta sätt igenom detaljplaneringen och välj moment för moment hur du vill att din gudstjänst skall utformas. Öva: Gör en gudstjänstplanering utan psaltarpsalm och kyrielitania. Välj Dagens bön och psalmer samt mässmusik enligt Mässa 3. SmartStart SmartStart hjälper kan väl användas som hjälp in i Click & Print. Den är också behändig då man vill öppna ett dokument som man tidigare har gjort. 3. Utskrift Click&Print För att sedan kunna hålla gudstjänsten måste du naturligtvis få ut den på papper. LabOra kan skapa en agenda såväl för den som celebrerar gudstjänsten som för den som sitter i bänken. Det finns väldigt mycket möjligheter att ställa in och välja alternativ för det. Här gör vi nu på enklast möjliga sätt en agenda för prästen. OBS: Funktionen Click&Print kräver att MS Word (version 2000 eller nyare) finns installerat på datorn. Om man använder WordPerfect eller någon annan ordbehandlare måste man gå enligt funktionen Skapa agenda som aktiveras från knappen till höger om Click&Printknappen. Tryck på den 6. knappen från vänster som har en symbol med ett blad och ett W (som i Word). En funktion kallad Click&Print startar. Börja med att välja mall för utskriften bland alternativen med blå kursivstil mitt på skärmen. För präster är i regel det första alternativet bra. Det går bra att få med noter också där trots att rubriken anger (inga mässmelodier) som utgångspunkt. Välj sedan pappersformat från de färdiga modellerna till vänster. Alternativen varierar en del beroende på vilken mall du valt. Efter detta förflyttar du dig till följande skede genom att klicka på fliken Outline ovanför de olika alternativen för pappersformat. Den vänstra delen av fönstret byter nu utseende och flera effektiva redskap för redigerandet av utskriften kommer fram.

6 Man kan skilt ange hur varje moment i gudstjänsten skall skrivas ut. Man kan ta med rubrik, textinnehåll och utskrift av noter (under förutsättning att det finns innehåll resp. noter för momentet ifråga). Detta val görs med knapparna till höger och valen syns på de symboler som uppenbarar sig till vänster. Pröva dig fram med dessa knappar och se hur de fungerar. Notbilden för alla moment som har liturgisk musik får du enkelt fram med ett enda knapptryck på knappen som finns längst ner i raden. Denna knapp syns endast för liturgens mall. Med knappen med klamrar kan man dölja resp. visa sådana moment som är valbara. De val man gör här kan man sedan spara med diskettknappen. Det lönar sig att spara en utskriftsmall för sådana gudstjänster som man ofta planerar. Genom att ge ett logiskt namn åt utskriftsmallen är den lätt att hitta följande gång. Sparade utskriftsmallar kan man välja med hjälp av den undre knappen. Då du är färdig med detta skede är det dags att skapa dokumentet. Det görs med hjälp av trollspöet upptill. Då skapas ett Word-dokument i fältet till vänster. Det kan redigeras med alla de redskap som Word har (det är alltså programmet Word som öppnas i ett fönster). Efter att dokumentet skapats kan man fortfarande göra samma val som tidigare beträffande rubrik, innehåll och notbild. Man kan då direkt se vad som händer i dokumentet. Med zoomvalet uppe till höger kan man öka tydligheten och antingen titta på detaljer eller se på helheten. Flera funktioner i Click&Print Vill man göra mera avancerad redigering av dokumentet kan man enkelt föra över det i Word med alla menyer och funktioner åtkomliga. Det görs genom att man klickar på knappen med Word-symbolen. OBS! Knappen för utskrift skriver ut till datorns standardskrivare. Vill du välja en annan skrivare skall du först välja funktionen förhandsgranska, sedan kan du i menyerna fritt välja vilken skrivare du vill skriva ut till. Det går också lätt att förstora eller förminska teckensnittet med knapparna som har ett A och en pil på. Knappen bredvid minskar hela dokumentets storlek med en sida, och är behändig om man t.ex. för kopieringens skull vill minska sidantalet från fem till fyra. Om du valt en sidmall med liggande A4 uppdelat i två spalter kommer dokumentet att skrivas ut som ett häfte, dvs. sidorna skrivs ut i en ordning som är lätt att kopiera med avsikt på ett blad som stansas på mitten och viks. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, och så att dokumentet vänds på kortsidan kan du direkt skriva ut bladet som ett häfte oberoende av hur många sidor dokumentet består av. Öva: Skriv ut en gudstjänst så att liturgin har notbilder, psalmerna enbart rubriker, trosbekännelsen har text och Herrens bön enbart rubrik.

7 4. Skapa en gudstjänst 2. Detaljplaneringsfönstret lite närmare, psalmvalet Detaljplaneringsfönstret är ett av de två verkligt viktiga fönstren i LabOra. Därför skall vi ägna lite mera tid åt det. Öppna alltså en gudstjänst och ett detaljplaneringsfönster. Fönstret är ordnat enligt en hierarkisk struktur. Det består av huvudgrenar, grenar och moment. Tar man bort en huvudgren (t.ex. I INLEDNING) kommer också de grenar och moment som finns under den att raderas. Plus och minustecknen till vänster öppnar och stänger delar av fönstret enligt hierarkin. Tidigare har vi tagit bort moment. Det går naturligtvis också att lägga till moment. Högerklicka något moment och välj Infoga före > Moment. Då kommer en lista över alla moment som LabOra känner till och man kan fritt välja. Det nya momentet kommer in framför det man nyss aktiverade och är tillgängligt för planering som resten av gudstjänsten. Man kan också flytta moment. Ett sätt är att helt enkelt dra omkring dem med musen. Ett annat sätt är att klippa, kopiera och klistra in med knapparna i raden till vänster. Lek en stund med de här olika möjligheterna och försök sedan skapa en avslutning som består av en lovpsalm, Herrens välsignelse och slutmusik. TIPS: Ibland vill man ha in ett moment strax efter något annat moment, men lyckas bara infoga det före. Då kan man ta det andra momentet och i sin tur flytta det ett steg uppåt varvid det infogade momentet kommer efter det andra momentet. TIPS: Då man redigerar text i detaljplaneringsfönstret måste man passa på med Del -knappen. Den vill nämligen ta bort hela momentet (programmet varnar dock innan någonting försvinner). Använd alltid Pil bakåt -knappen för att ta bort text i Det går också bra att ändra på moment. T.ex. allmänna kyrkobönen hör till de moment som Gudstjänstboken uppmanar att skapas i församlingen. Handbokens böner kan då användas som grund till vilken man tillfogar, redigerar och tar bort delar. Välj momentet Förbön (Huvudgren II ORDET, gren Kyrkans förbön, moment Förbön). Högerklicka momentet och välj Skapa eget moment. Ett nytt alternativ dyker då upp i fönstret uppe till höger med bl.a. dagens datum i rubriken. Innehållet är detsamma som i det alternativ som var aktivt, men nu kan man direkt redigera texten i fönstret nere till höger. Lägg kursorn in i texten och skriv in text, ta bort text eller redigera på något annat sätt den text som finns som grund. Ändringarna sparas automatiskt. Vill man senare redigera detta samma alternativ går det också bra genom att man högerklickar rubriken för alternativet. Denna väg går det att ta bort det redigerade alternativet, att redigera det eller att byta namn på det. Det lönar sig att ge ett genomtänkt namn åt sina egna alternativ så att man framöver lätt kan se vad de innehåller. Den bön man redigerar såhär är en ny bön som inte rör det material som färdigt finns i LabOra. Det finns också moment som man inte kommer åt att redigera, såsom bibeltexterna. Psalmval LabOra kan erbjuda mångsidig hjälp vid valet av psalmer till en gudstjänst. Redan i detaljplaneringsfönstret finns det olika möjligheter att söka psalmer. Öppna ett detaljplaneringsfönster och klicka på någon av psalmerna. Listan över psalmer öppnar sig uppe till höger. Psalmerna kommer i nummerordning. Om du vill ha dem i alfabetisk

8 ordning så högerklicka mitt på psalmlistan. Välj Sortera i alfabetisk ordning. Psalmerna sorteras på ett ögonblick i alfabetisk ordning och man kan söka upp en psalm som man vet begynnelseord, men inte nummer på. I samma meny finns också Visa psalmförslag.... Detta val visar de psalmer som Evangelieboken föreslår som ingångspsalm resp. dagens psalm för söndagen ifråga. Man kan direkt välja någon av psalmerna i listan till detaljplaneringsfönstret. Vill man inte välja någon av dessa psalmer trycker man på Avbryt. Vid sidan av psalmlistan finns tre knappar. Den översta spelar upp psalmens melodi. Den andra öppnar sökfönstret och den tredje visar hur mycket du använt psalmen/psalmerna tidigare. Försök spela upp en psalm. Lyckas det inte kan det bero på att datorn inte har möjlighet att spela upp ljud. Det kan också handla om hur datorns inställningar för ljud är gjorda. (Psalmerna är lagrade som midifiler.) Öppna sökfönstret: Här kan du söka efter något ord i psalmboken. Samma fönster låter dig också söka ord och uttryck i evangelieboken och gudstjänstboken samt Dagens böner. Sök t.ex. efter fred i psalmboken. Denna funktion kan ge överraskande öppningar då du söker efter en lämplig psalm till något tillfälle. Den tredje knappen rapporterar psalmanvändningen. Vill du bara använda några verser ur en psalm är det i regel enklast att välja hela psalmen och redigera i slutskedet med textbehandlaren Öva: Skapa en gudstjänst där beredelsen kommer efter predikan, kyrkans förbön är redigerad och alla psalmer innehåller ordet Ande. Skriv ut så att slutpsalmen har bara en vers. SmartStart SmartStart erbjuder ett effektiv sätt att komma åt resurser i resursfönstret. Välj Text, Musik, Bilder och följ instruktionerna. 5. Bli vän med resursfönstret Detaljplaneringsfönstret är en av LabOra centrala delar, resursfönstret är en annan. I detaljplaneringsfönsret är materialet disponerat enligt gudstjänstformulären. I resursfönstret är materialet disponerat systematiskt. Resursfönstret låter dig därför jobba med allt material i LabOra på ett överskådligt och mångsidigt sätt. Resursfönstret aktiveras från änglaknappen i mitten av den övre knappraden.

9 Det laddas som ett separat program, och ser ut så här: Uppbyggnaden av resursfönstret är helt hierarkisk. Längst till vänster finns symboler för de olika grupperna av material. Följande fönster högerut visar kyrkoåret, alternativt psalmbokens avdelningar, gudstjänstens olika komponenter el.dyl. Klicka på knappen Finska resurser längst nere så byts ikonerna ut till motsvarande finskspråkiga. Under övriga resurser finns bilder och symboler. Det går också att lägga till symboler för egna sångsamlingar som man kan skapa. Om fönstret inte ser ut som bilden utan något fält saknas kan man öppna det från menyn Visa upptill. Alla kanter och lister i resursfönstret kan flyttas genom att du helt enkelt drar dem med musen. Då man valt t.ex. bibeltexter, väljer man söndag i kyrkoåret (den söndag man jobbar med visas automatiskt) varvid en lista över den söndagens texter syns uppe till höger och den text man väljer nere till höger. Med knapparna upptill kan man kopiera texten, skriva ut den, förhandsgranska utskriften. Är det ett moment med noter, en psalm eller liturgisk musik kan man titta på notbilden och kopiera den till klippbordet. Det går också att lyssna på psalmernas melodier genom att trycka på knappen Spela. Man kan dra moment eller resurser direkt in i detaljplaneringsfönstret. Ta t.ex. en psalm, dra psalmens rubrik från fönstret uppe till höger till detaljplaneringsfönstret. Resursfönstret har också långt drivna möjligheter att dra resurser till olika program. Man kan t.ex. ta en psalm och dra den direkt till Word, till Outlook som bilaga till e-post, eller till något annat program som är tillräckligt kompatibelt med MS Office. WordPerfect kan inte ta emot resurserna direkt dragna, men man kan kopiera dem till klippbordet och sedan klistra in dem. Det är nästan lika snabbt och ofta lättare att kontrollera. Välj t.ex. ett förbönsämne från Gudstjänstboken. Klicka på Kopiera upptill (eller tryck Ctrl-C) och gå till WordPerfect. Lägg markören på det ställe dit du vill ha texten och välj Klistra in (eng. Paste) (eller tryck Ctrl-V), så kommer texten in där. Vill du göra ett psalmblad kan du lätt få ut texterna från resursfönstret. Vid ikonen Söndagens tema hittar man söndagens beskrivning och psalmrekommendationerna. Beskrivningen kan man t.ex. kopiera in i inledningsorden i detaljplaneringen. Noter till psalerna hittar man genom att trycka på knappen med ett par noter och ett förstoringsglas uppe i knappraden. Då noterna syns kan man dra dem över t.ex. till Word genom att ta i själva notbilden

10 med musen och dra den dit man vill ha den. Gör du en tvåspråkig gudstjänst är resursfönstret väldigt smidigt. Psalmerna kan dras in i detaljplaneringsfönstret turvis från den finska och den svenska psalmboken. Har du skapat en egen sångsamling kan du också dra in sånger från den. Övriga moment kan endast föras in i detaljplaneringsfönstret på det språk som är valt för kyrkan, men det är lätt att i slutskedet då du redan jobbar med textbehandlaren foga in finska texter från resursfönstret. De övriga symbolerna och knapparna upptill i resursfönstret kan flyttas om och ordnas enligt vad du använder och behöver. Ms Officeprogram kan startas direkt här, e-postmeddelanden kan startas här. Det blåa stiftet låser Resursfönstret så att det alltid ligger överst. Om du gör det litet genom att flytta kanterna med musen kan du ständigt ha det till hands i något hörn av skärmen. Det lönar sig att bli vän med Resursfönstret. Då får man mångsidig nytta vid planeringen av gudstjänster, men det kan också användas helt separat då man behöver material av olika slag i ett användbart format. Öva: 1. Hämta söndagens beskrivning för påskdagen och foga in texten i påskdagens inledningsord i detaljplaneringsfönstret. 2. Gör ett psalmblad i Word genom att dra psalmtexter från resursfönstret. Lägg in två psalmer, gärna med noter, och trosbekännelsen. 6. Långtidsplanera Upprepa gudstjänst, hantera gudstjänstlistan Förutom enskilda gudstjänster kan du med LabOra också planera längre perioder. Du kan upprätta gudstjänster för en viss tid, du kan planera gudstjänstlokaler, medverkande och t.ex. när det skall vara högmässa och när det skall vara gudstjänst. Planeringen kan lätt skrivas ut och delas ut åt dem som har nytta av de uppgifterna. Börja med att ta fram Gudstjänstlistan. Den kommer då du trycker på knappen nästlängst till vänster på knappraden upptill. Med flikarna uppe till vänster kan du välja mellan lista och kalender. Gudstjänstlistan kan se ut såhär: I gudstjänstlistan kan du lätt ändra data. Klicka t.ex. på en ruta med gudstjänstlokal. En pil uppenbarar sig till vänster och när du klickar på den får du upp listan över tillgängliga lokaler. På samma sätt kan du välja medverkande, typ av gudstjänst osv.

11 Men först måste man skapa gudstjänsterna så att man får innehåll i listan. Gå till Arkiv > Nytt > Gudstjänst period. En serie fönster med olika val visas. Du uppmanas välja formulär, och sist i listan finns de formulär som du själv har sparat, vidare kan du välja mässmusik i förhållande till liturgisk färg, m.a.o. får du t.ex. automatiskt in en skild mässerie för fastetiden. Slutligen väljer du vilka dagar en gudstjänst skall upprättas. Det första alternativet är Varje sön- och helgdag. I praktiken är det ofta ett välfungerande alternativ. Klicka på fullborda så kommer gudstjänsterna in i listan. Sedan kan den som sagt anpassas så att den motsvarar den verkliga planeringen. Gudstjänstlistan kan anpassas så att den visar det som behövs. Gå till Verktyg > Redigera layout. Samma fält som vi jobbade med i kapitel 1. används nu. Nertill i rutan kan man sedan bestämma i vilken ordning de olika fälten kommer upp. Försök ta i kolumnen Tid och flytta den direkt efter Datum. Det görs genom att du dubbelklickar på ordet tid, ett par röda pilar kommer fram som visar var den kommer att hamna, och du kan med musen flytta den till höger eller vänster. Släpp när de röda pilarna visar på den skarv dit du vill placera kolumnen Tid Flera layouter Gudstjänstlistan är mycket mångsidig och flexibel. Du kanske vill förse kantorn, kanslisten och vaktmästaren med olika uppgifter om gudstjänsten. Kanslisten behöver veta vem som medverkar och vaktmästarn behöver veta vilken som är den liturgiska färgen och hur många ljus som skall ställas på altaret. Då skall du skapa flera layouter. Klicka på Ny uppe till höger och ge den nya layouten ett beskrivande namn (t.ex. kanslistens layout). Sedan kan du plocka bort onödig information och ordna det som blir kvar i en logisk följd. Ta t.ex. bort uppgifterna om texterna, medverkande som inte används (t.ex. diakon). Gör så många layouter som du behöver. Gå sedan tillbaka till själva gudstjänstlistan. Välj Visa > Layout. Där visas nu alla layouter du har skapat och du kan skriva ut en lista åt kanslisten och en åt vaktmästaren. Då du vill skriva ut gudstjänstlistan är det bara att välja Arkiv > Utskrift. Om du bara vill ha med en viss period, t.ex. innevarande termin så skall du aktivera de rader där den perioden finns. Klicka i marginalen till vänster om den gudstjänst som är först i perioden (på Öva: Skapa gudstjänster för en termin, lägg in ansvarspersoner för alla gudstjänster och gör en skild utskrift för kantor och präst. Gör vidare en utskrift där enbart ordinarie kantorns gudstjänster är med.

12 den gråa rutan) så att den raden blir blå. Håll inne Shift-tangenten och klicka sedan på samma sätt på den sista gudstjänsten i perioden. Nu borde alla gudstjänster i perioden vara aktiva (blåa). Vid utskrift kommer endast de valda gudstjänsterna att tas med. 7. Följ upp, rapportera och analysera LabOra erbjuder en del redskap för att följa upp gudstjänstlivet i församlingen. En del information är enkelt tillgänglig helt automatiskt, en del måste man skilt lagra data efter varje gudstjänst. Uppgifter om psalmanvändningen kommer helt automatiskt. Gå till detaljplaneringsfönstret, klicka på en psalm och högerklicka till höger i psalmlistan. Välj Rapportera användning. Följande fönster visas: Till först visas den psalm som är aktiv då man startar funktionen. Du kan dock enkelt välja en annan psalm i fältet upptill. Överst upp på psalmlistan finns alternativet Alla psalmer. Välj det. Sedan väljer du en period under vilken du vill kontrollera användningen av psalmer samt hur resultatet skall rapporteras. Klicka på OK, och du får en prydlig lista över hur psalmboken används. I början av LabOraanvändningen är det inte så mycket information, men efter något år visar det redan en hel del. Om LabOra i församlingen installerats i nätverk kan man se församlingens totala användning av psalmer. Det kan vara av intresse då flera präster och kantorer försöker erbjuda en mångsidig användning av psalmerna. Det går också att registrera antalet gudstjänstbesökare och nattvardsgäster. Gör du det kan du senare skriva ut en rapport som direkt kan överföras på kyrkostyrelsens statistikblanketter. Detta förutsätter naturligtvis att alla gudstjänster finns i LabOra och att deltagarantalet är inskrivet för alla gudstjänster. Gå till kalendern genom att klicka på knappen uppe till vänster i knappraden och välja kalender från fliken. Högerklicka en gudstjänst som redan upprättats. Du ser det på att ljusen brinner. Välj Redigera gudstjänst. Följande fönster öppnar sig: Här skriver du in antalet deltagare m.m. och klickar OK. Gå sedan till Arkiv > Skriv ut statistik. Följande fönster öppnar sig: Under de båda flikarna Period och Rapport väljer du vad du vill ha och klickar OK. Svårare än så är det inte! Också denna funktion är allra nyttigast om LabOra är installerat i ett Öva: Mata in deltagarantal för tio gudstjänster under en period på minst tre månader, och gör sedan en rapport över gudstjänstdeltagandet.

13 nätverk så att många användare gemensamt använder programmet. Då visar statistiken församlingens data och inte den enskilda prästens eller kantorns data. Då kan man också ha t.ex. kanslisten eller vaktmästaren att fylla i de statistiska uppgifterna. Detta kräver att man i församlingen går in för denna metod, och att alla följer det som kommits överens. 8. LabOra utforskaren Då du jobbat med LabOra någon tid kan utforskaren komma till stor nytta. För det första arkiverar utforskaren allt du gör. Alla predikningar finns där och kan lätt hittas antingen enligt predikotext eller enligt kyrkoår. För det andra kan du lätt foga in tidigare dokument, predikningar eller annat material i samma arkivsystem. Det går också bra att utgå från LabOra resurshanterare då du skapar nya dokument, t.ex. protokoll, insändare, brev, kalkylark eller någonting annat. Gå till Arkiv>LabOra Utforskare. Följande fönster öppnas: Till vänster finns ett träd som omfattar kyrkoåret, alla bibelböcker, resultat av sökningar m.m. Klicka någon söndag som du har gjort en predikan för. Predikan syns i listan till höger. Dubbelklicka raden så öppnas predikan. Samma information hittas under den bibelbok från vilken predikotexten är hämtad. Sedan kan man öppna Windows resurshanterare och därifrån dra över ett dokument i samma mapp. Själva dokumentet flyttas inte men en länk skapas så att man framöver kan hitta just det dokumentet via denna mapp. Om man alltså sedan tidigare har några påskdagspredikningar sparade i datorn kan man inordna dessa i samma arkivsystem dit predikningar för påskdagen som görs i LabOra i framtiden automatiskt kommer in. Förutom att LabOra håller reda på dina predikningar kan man också använda den som katalog för andra texter man skriver. Gå ner till Gemensam mapp och markera någon mapp där. Högerklicka sedan någonstans i listan till höger. Följande fönster öppnar sig: Nu kan du välja vilken typ av dokument du vill skapa. Rutan uppe till höger anger vilken textbehandlare du avser använda. Sedan öppnar sig programmet och du kan på vanligt vis skapa ditt dokument. Efter det hittar du det alltid enkelt via utforskaren. Det går också bra att modifiera mapparna så att man ger egna namn, läger till och tar bort mappar. Högerklicka på någon mapp och välj om du vill skapa en ny undermapp, ändra namnet eller ta bort den aktuella mappen. Tar du bort en mapp så kommer också alla dokument i mappen att raderas. Öva: Foga in några dokument som du sedan tidigare har sparade på datorn på lämpligt ställe i resurshanteraren.

14 Slutord Mycket av det som LabOra kan erbjuda finns inte i det här materialet. Dessutom utvecklas programmet hela tiden så att det blir mångsidigare och följer tidens krav. Det lönar sig därför att tillbringa tid vid programmet. Dess gränser kommer inte emot så fort som man kunde tro! Med önskan om välsignelse och framgång i arbetet! Johan Westerlund

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan.

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Där efter går du till rutan Skapa ny katalog och väljer där att Skapa ny produktkatalog.

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen.

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen. LATHUND Nr.2 Att anpassa och arbeta i kontrollplanen Lägga upp Organisationen Överblicka ditt projekt Möten Bjud in/skicka protokoll Skriv ut Kontrollplanen Att ladda upp egna mallar Att anpassa och arbeta

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser. Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer