Konsten att ställa frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsten att ställa frågor"

Transkript

1 Konsten att ställa frågor Fråge- och enkätkonstruktion Fredrik Scheffer Enheten för Mätteknik (PCA) SCB

2 Frågekonstruktion psykologi &språk Att designa frågor och svarsalternativ Insamlingsmetoder - olika insamlingsmetoders för- och nackdelar Struktur & Layout Test - Vikten av att testa en blankett, vad vi gör, vad ni kan göra

3 Mätteknik? Mätfel Mätfel Mätfel Totalt fel Totalt fel Totalt fel

4 Den standardiserade finns inte! respondenten Varierande egenskaper språkförståelse kognitiva förutsättningar (förmåga) ålder, ursprung, kultur, utbildning etc.

5 Mätinstrumentet?

6 Frågeblanketten - kommunikation Kommunikation via språket (tal/skrift) = Frågekonstruktör Uppgiftslämnare

7 Frågeblanketten - kommunikation Kommunikation via språket (tal/skrift) = Frågekonstruktör Uppgiftslämnare

8 Ska det vara så svårt att kommunicera med uppgiftslämnarna? Språket är inte ett perfekt verktyg för kommunikation! 8

9 Språket Två, tack! KONTEXT

10 Svarsprocess CASM-modellen/4-stegs modellen Förstå fråga Finna svar Bedöma svaret (Tourangeau et al m.fl.) Avge svaret

11 Frågekonstruktion Frågan ska vara: enkel, kort, rak, neutral och begripligt formulerad. Frågan ska förstås av ALLA!... och på samma sätt. Betrakta blanketten som ett samtal (som genomförs standardiserat)

12 Som man frågar får man svar Exempel på frågor som kan ge problem vid tolkningen av resultaten

13 1 Att vara specifik

14 Att vara specifik Tror du att barn far illa av att titta på program med våld i? Utvärderingar visade att testpersonerna uppfattade begreppen barn, far illa och våld väldigt olika. (Belson, 1981) 1

15 Att vara specifik Tycker du om fotboll?

16 Att vara specifik Tycker du om fotboll?

17 Ledande fråga Den nya James Bond filmen har redan setts av 80 miljoner människor. Har du sett den? Ja Nej

18 Ledande fråga Har du sett den nya James Bondfilmen? Ja Nej

19 Ledande fråga Hur bra trivs du på ditt arbete? Hur dåligt trivs du på ditt arbete? Hur trivs du på ditt arbete?

20 Mer än en fråga Har du bytt arbetsgivare och arbetsplats under det senaste året? 1. Ja 2. Nej

21 Frågor om det förflutna

22

23 Frågor om det förflutna Det första man bör fråga sig är om respondenterna kan förväntas ha uppmärksammat och lagt på minnet det man frågar efter överhuvudtaget. Hur många bilar passerade dig på vägen till jobbet imorse? Minnet är inte ett fotoalbum med objektiva bilder som förblir oförändrade över tid! Hur långt tillbaka kan man fråga om då? Det beror på vad man frågar efter. Riktlinjer: Framträdande händelser (större inköp, sjukhusvistelser, viktiga livshändelser etc) = kan minnas många år senare Vardagliga händelser (matinköp, motionerande etc) = Få veckor

24 Referensperioder Senaste veckan / 3 mån /12 mån Minne - Logiskt

25 Frågor om framtiden Skulle du kunna tänka dig att ta ett arbete som innebär att resan från hemmet till arbetet tar mer än 1 timme?

26 Attitydfrågor

27 Attitydfrågor Att fråga efter någons attityd åsikt inställning till någonting

28 Attityd / åsiktsfrågor Attityd/åsiktsfrågor kan vara en utmaning att utforma Respondenten kanske inte har någon åsikt/kunskap om ämnet (attitydobjektet) 30% anger en åsikt om påhittade ämnen (Schuman & Presser, 1981)

29 Attitydfrågor Två typer av attityder Stabila Temporära

30 Attitydfrågor Stabila The filedrawer model (Wilson & Hodges 1992) Förstå fråga Finna svar Bedöma svar Avge svar

31 Attitydfrågor Stabila The filedrawer model (Wilson & Hodges 1992) Antaganden: Attityder finns redan Attityder är stabila

32 Attitydfrågor Temporära Skapa en åsikt här och nu Förstå fråga Skapa svar Bedöma svar Avge svar

33 Attitydfrågor Temporära Skapa en åsikt här och nu Perifer info blir viktigt: Frågekontext Frågeordning Andra omständigheter = osäkra mätningar(?)

34 Attityder

35 Attitydfrågor Att tänka på: (Wärneryd m.fl.) Var försiktig med att fråga om ämnen som folk inte intresserat sig för Var försiktig med att dra slutsatser från svaren på enstaka frågor

36 Frågor i påståendeform Frågor i påståendeform ÄR problematiskt

37 Frågor i påståendeform Frågor i påståendeform ÄR problematiskt Ursprung Varför fungerar det dåligt? När fungerar det?

38 Frågor i påståendeform Varför fungerar det dåligt? Mer komplicerad kognitiv process Mindre förpliktigande Hypotetiska situationer Uppmuntrar till acquiescence (benägenhet att hålla med) Osäkrare på sina svar Svårt att utforma neutrala påståenden

39 Frågor i påståendeform När fungerar det? Aktuella påståenden, som alla kan förväntas ha en uppfattning om När ämnet är känsligt mindre konfrontativt Bättre för attityder/värderingar än för rena faktafrågor

40 Rangordning Problematiskt avancerad kognitiv uppgift bedömning var för sig/i relation + ordna Tar tid resp. gör egna lösningar

41 Villkor Deltog du, på din fritid, i någon kurs eller annan aktivitet som leddes av lärare eller instruktör under vecka 32, till exempel gympapass, studiecirkel, föreläsning eller trafikskola?

42 Villkor Om du tänker på din fritid under v. 32: Deltog du i någon kurs eller annan aktivitet som leddes av lärare eller instruktör? (Exempel???? förlorar vi något?)

43 Exemplifiering Använde du på något sätt arbetsförmedlingens tjänster när du fick ditt nuvarande arbete, t.ex. deras tjänster på internet? Risk att exemplifieringen styr

44 Tips vid frågekonstruktion Undvik Långa meningar, långa ord, svåra begrepp, facktermer bindeord (och, samt, eller) negationer ledande frågor (pos/neg laddade)

45 Svarsalternativ 1 Grundregler 2 Svarsskalor 3 Antal skalsteg? 4 Mittenalternativ? 5 Vet inte/ingen åsikt/ej aktuellt

46 Svarsalternativ Grundregler Ömsesidigt uteslutande Uttömmande Överblickbara Jämna skalsteg Ett svar på frågan

47 Svarsalternativ 1 Grundregler 2 Svarsskalor 3 Antal skalsteg? 4 Mittenalternativ? 5 Vet inte/ingen åsikt/ej aktuellt

48 Svarsskalor Konsekvens i blanketten om möjligt Verbaliserade svarsalternativ Jämna skalsteg

49 Svarsalternativ 1 Grundregler 2 Svarsskalor 3 Antal skalsteg? 4 Mittenalternativ? 5 Vet inte/ingen åsikt/ej aktuellt

50 Svarsskalor Antal skalsteg (11?) Dock två aspekter 1. Reliabilitet validitet 2. Användarvänligt Hur ska analysen göras/se ut?

51 Svarsalternativ 1 Grundregler 2 Svarsskalor 3 Antal skalsteg? 4 Mittenalternativ? 5 Vet inte/ingen åsikt/ej aktuellt

52 Mittenalternativ Hur trivs du på ditt arbete? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt

53 Mittenalternativ Varken bra eller dåligt??? Både bra och dåligt (lika mycket bra som dåligt)

54 Mittenalternativ Mittenalternativ kan ge bias: Uppgiftslämnare med olika förutsättningar använder samma svar: Vill inte ta ställning Har ingen åsikt Vill ligga i mitten av skalan ( lika bra som dåligt )

55 Mittenalternativ 15 möjliga mittpunkter (tolkningar): Varken P eller N Proportionellt lika mycket P och N Oproportionellt P och N Samtidigt helt P och helt N Dynamisk blandning av lika mycket P och N Till hälften helt P och till hälften helt N Halva tiden P och halva tiden N Ibland P, ibland N, ibland varken eller Ibland P, ibland N, ibland båda Ibland P, ibland N, ibland varken eller, ibland båda Osäker proportion Okänd proportion Irrelevant proportion Ovilja att svara Ingen åsikt om proportion Yorke 2001

56 Mittenalternativ bipolär skala Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt

57 Mittenalternativ bipolär skala Inget mittenalternativ kan ge bias: Ej jämna skalsteg: Större avstånd mellan mittenalternativen jämfört med övriga

58 Mittenalternativ bipolär/unipolär skala Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Mycket bra Ganska bra Inte så bra Inte alls bra

59 Mittenalternativ bipolär/unipolär skala Unipolär skala kan ge bias: Positivt skev skala?: Alla skalsteg nämner ordet bra Kan det dock underlätta att ange negativa svar?

60 Svarsalternativ 1 Grundregler 2 Svarsskalor 3 Antal skalsteg? 4 Mittenalternativ? 5 Vet inte/ingen åsikt/ej aktuellt

61 Svarsalternativ En väg ut Det ska finnas ett svarsalternativ för alla upptänkliga svar

62 Svarsskalor Alla respondenter måste vara överrens om tolkningen av varje skalstegs mening, och frågeställarna måste veta vad denna tolkning är Dvs. för att få reliabilitet måste respondenten ha klart för sig vad varje skalsteg står för. Ju mer respondenten måste tolka, ju större risk för inkonsistens i svar över tid och mellan respondenter (Krosnick et.al. 2005)

63 Frågans koncept Det är inte alltid våra teoretiska regler stämmer överens med verkligheten

64 Frågans koncept Trivs mycket bra Trivs ganska bra Trivs ganska dåligt Trivs mycket dåligt Mycket trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg

65 Frågans koncept Trivs mycket bra Trivs ganska bra Trivs ganska dåligt Trivs mycket dåligt Mycket trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg Mycket trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg

66 Barn-ULF (10-11 åringar), svarsfördelning positivt och negativt riktade påståenden Stämmer precis Stämmer ungefär Stämmer dåligt Positvt (%) 98 2 Positvt (%) 97 2 Positvt (%) 98 2 Positvt (%) 98 2 Negativt (%) Negativt (%) Negativt (%) Negativt (%) Stämmer inte alls

67 Tolkning Nyhet 17:e april 2012 (SVT Aktuellt): 9 av 10 barn i Sverige känner sig trygga i skolan Jag känner mig trygg I skolan (5:e klassare) Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vägt genomsnitt % 65,3 28,2 x x Mer än 3 av 10 barn i Sverige känner sig inte trygga i skolan?

68 Insamlingsmetoder Besöksintervju Telefonintervju Postenkät Webbenkät

69 Insamlingsmetoder Via örat ljud Via ögat visuellt

70 Insamlingsmetoder Primacyeffekt: Respondenten väljer ett av de första svarsalternativen (typiskt web/papper) Recencyeffekt: Respondenten väljer ett av de sista svarsalternativen (typiskt telefon)

71 Blandad insamling Mixed mode Anledningar till att blanda insamlingsmetoder: 1) Öka svarsfrekvensen (olika personer föredrar olika datainsamlingsmetoder) 2) Att utnyttja olika metoders styrkor (intervju för komplexa frågor och själv-administrerade för känsliga) 3) Att spara pengar starta med ett billigt alternativ och spara de dyrare till uppföljningar.

72 Blandad insamling Mixed mode Varför kan vi förvänta oss skillnader mellan olika datainsamlingsmetoder? 1) Intervjuarpåverkan (både pos och neg) 2) Människors vana av och beteenden kan variera mellan olika datainsamlingsmetoder (t.ex. Internetvana) 3) Presentation av informationen (visuellt eller ljudmässigt, öga eller öra)

73 Webb Smartphone Två insamlingsmetoder? Skärmstorlek Frånvaro av fysiskt tangentbord och mus Var man befinner sig när man svarar

74 Smartphone Webblankett via mobil Högre andel avhopp Längre svarstid Färre/kortare öppna svar Risk för skevhet i svar

75 Smartphone Insamlingsverktyget bör kunna optimera för vilken enhet uppgiftslämnaren använder!

76 Smartphone Allt som rör den enskilda frågan ska synas på skärmbilden uppgiftslämnaren ska inte behöva scrolla, zooma, svepa. Undvik onödiga element Tablåfrågor separata frågor

77 Smartphone Webblankett via mobil Ny värld av paradata ( data om data ) gör applikationen redo att samla in detta, t.ex. svarstid, enhet (device) m.m. Kommer troligen öka men sannolikt aldrig bra för längre undersökningar

78 Strukturen i en blankett Vad är viktigt? Börja med det (efter vissa bakgrundsfrågor ) Så få hoppanvisningar som möjligt Använd filterfrågor Om du har bil? Fråga: Ej svar eller partiellt bortfall? Logisk ordning Samma ämne samma avsnitt Rubriker

79 Blankett - layout Intresseväckande Lätt att läsa Lätt att förstå Lätt att fylla i Rationell att hantera 6

80 Instruktioner (Thanks: Jussi Rouhunkoski stat. Finland)

81 Instruktioner (Thanks: Jussi Rouhunkoski stat. Finland)

82 Blankett - layout

83 Visuell design Bryt ner komplexa frågor till flera, enklare frågor Ha en konsekvent layout på sidan/skärmen Använd visuell design för att tydliggöra vad som hör ihop och inte Frågor och svarsalternativ ska vara nära varandra Ha instruktioner vid frågan där de behövs undvik separata instruktioner

84 Visuell design handlar mycket om att dra nytta av perceptionslagar, respondenternas allmänna erfarenheter och att vara konsekvent Gör viktiga områden visuellt distinkta, mindre viktiga områden visuellt perifera Gör navigering enkel (upp->ned, vänsterjusterat) Ha frågan i fet stil och svarsalternativen i normal stil Ha svarsalternativen vertikalt!

85 Visuell information - bilder Bilders påverkan Hur ofta äter du på restaurang? Forskning (av t.ex. Mick Couper) har visat att bilder och till och med perifera visuella signaler kan påverka svaren

86 Visuell design - bilder

87 Att tänka på Allt man gör ska hjälpa respondenten att läsa, förstå och svara på frågan! Plats får inte vara en faktor. I webb kostar det inte mer att använda mer plats!

88 Mycket att tänka på men: Genom att följa grundreglerna kommer man långt! Frågan: enkel, kort, rak, neutral och begripligt formulerad. Svaren: Ömsesidigt uteslutande Uttömmande Överblickbara Jämna skalsteg (så gott det går) Ett svar på frågan Dom ska förstå frågorna Vi ska förstå svaren SUNT FÖRNUFT!

89 Att testa en blankett SCB - Enheten för mätteknik

90 Varför testa en blankett Varför se till att fallskärmen fungerar innan man hoppar?

91 Varför testa en blankett? I det stora hela: Minska det totala felet Strategier: Låtsas som det regnar Skatta alla felkomponenter Preventiva åtgärder - Varför testa överhuvudtaget? Extremt svårt att formulera frågor vid skrivbordet. Minska mätfel, öka svarsfrekvens, minska kostnader för granskning etc.

92 Att testa en blankett SCB enheten för mätteknik Debriefing Fokusgrupper Expertgranskning Kognitiva intervjuer

93 Test villkor Om mätinstrumentet är helt nytt. Om mätinstrumentet ändras, t.ex. frågor eller insamlingsmetod. Om mätsituationen förändras. Om det finns indikationer på problem. Om mätinstrumentet inte har testats tidigare. Om kunden önskar test, eller av policyskäl.

94 Att testa en blankett Testa blanketten!

95 Ny bok i tryck

96 Att testa en blankett Testa blanketten!

97 Tidningsrubrik Cyklister är för hjälmlag 73 procent är för lag om obligatorisk cykelhjälm

98 Tidningsrubrik Frågan bakom rubriken och artikeln: Skulle du vilja ha en lag om cykelhjälm om den hjälpte till att rädda cirka 30 liv per år?

99 Tack för mig!

100 Litteratur: Schwarz N, Sudman S (1996): Answering Questions Jossey-Bass Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K.(2000). The psychology of Survey Response. Cambridge: Cambridge University Press. Buskirk, T. D., Andrus, C. (2012) Smart Surveys for Smart Phones: Exploring Various Approaches for Conducting Online Mobile Surveys via Smartphones De Bruijne, M., Wijnant, A., (2013) Comparing Survey Results Obtained via Mobile Devices and Computers: An Experiment With a Mobile Web Survey on a Heterogeneous Group of Mobile Devices Versus a Computer-Assisted Web Survey. To Mix or Not to Mix Data Collection Modes in Surveys (de Leeuw 2005): 0mode%20jos% pdf Dillman, D. A. (2007). Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method. (2nd ed., 2007 update). Hoboken, John Wiley Co., New Jersey.

101 Litteratur: Schuman H, Presser S, eds. (1981). Questions and Answers in Attitude Surveys: Experiments on Question Form, Wording and Context. New York: Academic Sudman, S., Bradburn, N.M., & Schwarz, N. (1996). Thinking about answers The application of cognitive processes to survey methodology. SF: Jossey-Bass Publishers Wilson, T.D., & Hodges, S.D. (1992). Attitudes as Temporary Constructions in L. Martin, & A. Tesser, (eds.) The Construction of Social Judgment. Hillsdale, NJ. Erlbaum. Krosnick, J.A., Judd, C.M., & Wittenbrink, B. (2005) The Measurement of Attitudes. In D. Albarracin, B.T. Johnson & M.P. Zanna (Eds.) The Handbook of Attitudes (Chapter 2) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Yorke, M., (2001). Bipolarity or not? Some Conceptual Problems Relating to Bipolar Scales. British Educational Research Journal. Vol. 27, No. 2 pp Wärneryd B m.fl. (1990) Att fråga, Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Statistiska centralbyrån.

102 Litteratur: Fowler Floyd J. (1995) Improving Survey Questions, Design and Evaluation Willis G. B. (2005) Cognitive Interviewing, SAGE Publications Saris, W. E., Krosnick, J. A., Revilla, M., Shaeffer, E. M., (2010). Comparing Questions with Agree/Disagree Response Options to Question with Item-Specific Response Options, Survey Research Methods, Vol.4, No.1, Couper M. (2008) Designing Effective Web Surveys. Cambridge New York. Dillman D, Smyth J.D, Christian L.M. (2009) Internet, Mail and Mixed Mode Surveys, The Tailored Design Method. Wiley & Sons Millar, M. M., Dillman, D. A. (2012) Encouraging Survey Response via Smartphones: Effects on Respondents Use of Mobile Devices and Survey Response Rates Belson, W. A. (1981) The design and understanding of survey questions. Gower Publishing, Co, Aldershot, England.

103 Bra svensk litteratur om statistiska undersökningar Wärneryd B m.fl. (1990) Att fråga, Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Statistiska centralbyrån. Dahmström K (2000). Från datainsamling till rapport en statistisk undersökning Studentlitteratur, Lund att göra Ribe M. (1994, 1996) ABC i statistik, DEF i statistik Särtryck ur Välfärdsbulletinen Wallgren A och B, Persson R, Jorner U, Haaland J-A, (1996): Graphing Statistics & Data. Creating Better, Charts SAGE Publications Att köpa statistiska undersökning (1998) SCB Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter (2001) SCB Persson A. (I tryck, 2016) Frågor och Svar Om frågekonstruktion i Enkät- och Intervjuundersökningar. SCB

104 Kontaktstrategier web/mixed mode Optimal Contact Strategy in a Mail and Web Mixed Mode Survey (Holmberg, Lorenc, Werner 2008): _OPTIMAL_CONTACT_STRATEGY_HOLMBERGLORENCWERNER.pdf

Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning

Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning Fredrik Scheffer Enheten för mätteknik SCB fredrik.scheffer@scb.se Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning Mätinstrumentet

Läs mer

Att designa frågor och svarsalternativ

Att designa frågor och svarsalternativ Att designa frågor och svarsalternativ Fredrik Scheffer Enheten för Mätteknik Processavdelningen SCB 2012-03-07 1 Frågorna är viktiga! Jag förstår inte vad de menar i den där frågan. Jag chansar på något.

Läs mer

Frågekonstruktion & frågetestning

Frågekonstruktion & frågetestning Frågekonstruktion & frågetestning Andreas Persson Enheten för mätteknik SCB Att utveckla frågor och blanketter för att förbättra mätningen Frågekonstruktion & frågetestning 2010-10- 29 2 uppfattas av alla

Läs mer

Som man frågar får man svar Frågekonstruktion & frågetestning

Som man frågar får man svar Frågekonstruktion & frågetestning Som man frågar får man svar Frågekonstruktion & frågetestning Andreas Persson Enheten för mätteknik SCB Att utveckla frågor och blanketter för att förbättra mätningen Frågekonstruktion & frågetestning

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OCH KODNING

FRÅGEFORMULÄR OCH KODNING F8 FRÅGEFORMULÄR OCH KODNING Förberedelser inför undersökningen och frågeformuläret: 1. Tidigare undersökningar Om formulär finns, hur fungerade det? Kvaliteten? 2. Registeruppgifter/sekundärdata Samma

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Frågor och svar. om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar. Andreas Persson (Redaktör)

Frågor och svar. om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar. Andreas Persson (Redaktör) om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar Andreas Persson (Redaktör) om frågekonstruktion i enkätoch intervjuundersökningar Statistiska centralbyrån 2016 om frågekonstruktion i enkät- och

Läs mer

Frågeformulärskonstruktion

Frågeformulärskonstruktion F7 Frågeformulärskonstruktion (kap 5, Fråga rätt: kap 5) Frågeformulärskonstruktion Att tänka på Själva formuleringen av frågan Svarsalternativen Ordningsföljden av frågorna Känsliga frågor Information

Läs mer

Marika Wenemark. Utveckling av enkätmetodik. Respondenten i fokus 2013-01-21. Svarsfrekvens i Riks-SOM 1995 2009.

Marika Wenemark. Utveckling av enkätmetodik. Respondenten i fokus 2013-01-21. Svarsfrekvens i Riks-SOM 1995 2009. Response rate (%) 2013-01-21 Marika Wenemark Folkhälsocentrum Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin Institutionen för medicin och hälsa Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se Färska svarsfrekvenser

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling -

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling - Utvärdering Fredag 1 oktober 13-15 F1 Ann Lantz - alz@nada.kth.se Anna Swartling - ast@kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur agerar man, vad händer? Hur används teknik? Beteendevetenskapliga

Läs mer

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Metoder för datainsamling FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Tommy Holmberg Metoder för datainsamling Kvantitativ forskning Datainsamling Kvalitativ forskning Självrapporterad data

Läs mer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer Beteendevetenskaplig metod Ann Lantz alz@nada.kth.se Introduktion till beteendevetenskaplig metod och dess grundtekniker Experiment Fältexperiment Fältstudier - Ex post facto - Intervju Frågeformulär Fyra

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren Rapportskrivning Användarcentrerad Design Introduktion Resultat måste presenteras på ett begripligt och åskådligt sätt Om du inte kan förmedla dina resultat på ett sätt som folk förstår spelar det ingen

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav

Läs mer

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys Föreläsning 3, Utvärderingstekniker Än en gång: Frågetekniker Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 13-15. Mål, frågeställningar Teknik Hur

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och ungdomar

Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och ungdomar Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och ungdomar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 130409 Datainsamling

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Övergripande (2) Med/utan användare. Heuristisk utvärdering. Expertutvärdering. Måndagen den 29 september 8-10 F1

Utvärdering. Övergripande (1) Övergripande (2) Med/utan användare. Heuristisk utvärdering. Expertutvärdering. Måndagen den 29 september 8-10 F1 Utvärdering Måndagen den 29 september 8-10 F1 Ann Lantz Alz@nada.kth.se Anna Stockhaus Ast@nada.kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur används teknik på arbetsplatsen? Kan man förbättra design

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen Resultatenhet 2 Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

LINKOPINGS UNIVERSITET, KOGNITIONSVETENSKAP 1. Analys av primacy- och recencyeffekter för falska minnen

LINKOPINGS UNIVERSITET, KOGNITIONSVETENSKAP 1. Analys av primacy- och recencyeffekter för falska minnen LINKOPINGS UNIVERSITET, KOGNITIONSVETENSKAP 1 Analys av primacy- och recencyeffekter för falska minnen 3-30-2010 Sammanfattning Vår frågeställning är hur viktiga är de första och sista orden som presenteras

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Gröna Lunds förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 84%

Gröna Lunds förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 84% Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 00 7 7 0 3 3 3 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 00 7 0. Personalen är engagerad i mitt

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Disposition Mätinstrument - enkät. Gruppövning del 1. Mätinstrument - enkät. Strukturerat formulär - enkät

Disposition Mätinstrument - enkät. Gruppövning del 1. Mätinstrument - enkät. Strukturerat formulär - enkät Mätinstrument - enkät Syfte: Att ge en introduktion till hur man formulerar frågor i enkäter. Disposition - 9.15-12.00 9.15-10.00: Gruppövning del 1 10.00-10.15: Rast 10.15-11.00: Föreläsning 11.00-12.00:

Läs mer

Kvalitetsstandarder inom statistikproduktionen. 2011-10-19 Lilli Japec, Dr Utvecklingschef SCB lilli.japec@scb.se

Kvalitetsstandarder inom statistikproduktionen. 2011-10-19 Lilli Japec, Dr Utvecklingschef SCB lilli.japec@scb.se Kvalitetsstandarder inom statistikproduktionen 2011-10-19 Lilli Japec, Dr Utvecklingschef SCB lilli.japec@scb.se 1 Inledning Vad är kvalitet? Vilka ramverk finns? Några exempel från SCB:s kvalitetsarbete

Läs mer

Olika datainsamlingsmetoder

Olika datainsamlingsmetoder Olika datainsamlingsmetoder F6 Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd (kap 2.2, 3, 7.2) Ursprung: Linda Wänström Definition: Respondent = person (eller dylikt) som ska besvara en enkät/intervju/observeras

Läs mer

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun Övning i intervjuteknik och olika faktorer som kan påverkar en intervjun Cecilia Gustafsson & Moa Haglund 1. Introduktion Övningen går ut på att studera olika faktorer som kan påverka utfallet av en intervju.

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga Enskedegårds förskolor Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät

Läs mer

Sånga Säby Flerfamiljsystem Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Sånga Säby Flerfamiljsystem Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. Sånga Säby Flerfamiljsystem föregående år 0 00 79 9 0 3, 63 3 3 3. Verksamheten är stimulerande för mitt

Läs mer

Freinetskolan Mimer Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Freinetskolan Mimer Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, 8% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 78 8 0 0. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 9 0 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015

Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Klinten Föräldrar Förskola 25 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2016

Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2016 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2016 Njupkärrs förskola Föräldrar Förskola 88 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2016, sida

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

Institutionen för mediestudier/jmk/mkv Vetenskaplighet, teori och metod 15 hp

Institutionen för mediestudier/jmk/mkv Vetenskaplighet, teori och metod 15 hp Institutionen för mediestudier/jmk/mkv Vetenskaplighet, teori och metod 15 hp 2017.02.15 V17 Specialisering inom metod Kvantitativa metoder Ansvarig lärare: Sven Ross sven.ross@ims.su.se Kvantitativa metoder

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015

Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 015 Loket - Nalle Puh Föräldrar Förskola 15 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 015, sida 1

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Första stegets förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 85%

Första stegets förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 85% Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, 5% bra Utveckling och lärande 0 0 %. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 3 7 00% 76 6% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66 3 3 7 7% 00% 56 36 %. Personalen

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Kursplan specialistkurs för psykologer: HÄLSOPSYKOLOGI

Kursplan specialistkurs för psykologer: HÄLSOPSYKOLOGI WiseMind AB www.wisemind.se Kursplan specialistkurs för psykologer: HÄLSOPSYKOLOGI Kurskod AKO310 1-3 mars, 27-28 april och 19 maj, 2017 Område: klinisk psykologi och pedagogisk psykologi. Inriktning:

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Chris von Borgstede

Chris von Borgstede 2010-11-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Vänligen stäng av mobilen 1 Läsanvisning: Eagly & Kulesa: Attitudes, attitude structure, and resistance to change Biel, Larsson

Läs mer

skriva vetenskapligt

skriva vetenskapligt skriva vetenskapligt Varför skriva så mycket? Vad är en effektiv text? Hur ska jag börja? Empiri Organisera Skrivandets förstadie Vad vill jag/vi skriva om? Varför? Research Sortering Strukturering/planering

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? FORSKNINGSRAPPORT Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? Maria Ek Styvén Åsa Wallström Anne Engström Esmail Salehi-Sangari Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Kusin Vitamin Föräldrar Förskola - Våren 2013 52 svar, 74%

Kusin Vitamin Föräldrar Förskola - Våren 2013 52 svar, 74% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, 7% bra Utveckling och lärande 7 0 97%. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 5 00% 0 5 0 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 7 8 0 8% 0 5 5 90%. Personalen

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola

Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola 15 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Steg för steg-guide för. Genomföra marknadsundersökningar

Steg för steg-guide för. Genomföra marknadsundersökningar Steg för steg-guide för Genomföra marknadsundersökningar Marknadsundersökningar omfattar många olika områden som gör det lättare för företagen att förbättra sin marknadsföring, produktutveckling och marknadsposition.

Läs mer

GDQ Associates lanseringsmingel. 21 mars 2017 i Stockholm

GDQ Associates lanseringsmingel. 21 mars 2017 i Stockholm GDQ Associates lanseringsmingel 21 mars 2017 i Stockholm Program Maria Åkerlund hälsar välkomna Christian Jacobsson berättar om senaste forskningen om och med GDQ. Björn Pehrson från Lightweb och Nishteman

Läs mer

Språket, individen och samhället VT08

Språket, individen och samhället VT08 Språket, individen och samhället VT08 Barns och vuxnas andraspråksinlärning Tvåspråkighet, kognition, m.m. Ellen Breitholtz 1. Barns och vuxnas andraspråksinlärning Vem är bäst? Vem är bäst på att lära

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola 15 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter

Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter FS 2017:1 2017-03-02 FOKUS: STATISTIK Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning Montessoriförskolan Lupinen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning Montessoriförskolan Lupinen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Montessoriförskolan Lupinen - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren svar, 100%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 7 80 7 0 0 3, 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 3 0 0 3 3 3,. Personalen är engagerad i mitt

Läs mer

Ekonomisk statistik 3 Economic statistics 3. Länkning. Länkning? Länkning. Ekonomisk statistik Höstterminen 2008 Stockholms Universitet

Ekonomisk statistik 3 Economic statistics 3. Länkning. Länkning? Länkning. Ekonomisk statistik Höstterminen 2008 Stockholms Universitet Ekonomisk statistik 3 Economic statistics 3 Länkning Masterkurs Daniel Thorburn Höstterminen 2008 Stockholms Universitet Ekonomisk statistik Höstterminen 2008 Stockholms Universitet Länkning När statistiken

Läs mer

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 0 9% 9 7. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9% 9% % 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 57 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Sätra familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Sätra familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren 6 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. 0 98 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 3 0 7 96 3. Dagbarnvårdaren är engagerad

Läs mer

Chefer och psykisk hälsa och ohälsa

Chefer och psykisk hälsa och ohälsa Chefer och psykisk hälsa och ohälsa attityder, kunskap och beteende Hjärnkoll är en nationell kampanj för att öka kunskapen och förändra negativa attityder och beteenden till personer med psykisk sjukdom

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

F1 Introduktion. Statistisk undersökning. Vad är statistik? Vad är en statistisk undersökning? Klassificering efter mål eller syfte med undersökningen

F1 Introduktion. Statistisk undersökning. Vad är statistik? Vad är en statistisk undersökning? Klassificering efter mål eller syfte med undersökningen F1 Introduktion. Statistisk undersökning. Leif Ruckman och Christina Andersson Avdelningen för Nationalekonomi och Statistik Karlstads universitet Vad är statistik? 1. Statistiska uppgifter. T ex som underlag

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer