Larmbesvaring. Manual för besvaring av larm Utbruten larmmottagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larmbesvaring. Manual för besvaring av larm Utbruten larmmottagning"

Transkript

1 Larmbesvaring Manual för besvaring av larm Utbruten larmmottagning

2 FÖRORD Välkommen att ta del av vår utbildning i Larmbesvaring. Med hjälp av den här manualen får du lära dig hur man hanterar larm i CareTechs digitala larmbesvaringssystem. I den här manualen får ni kunskap om att besvara, hantera och bevaka larm. Med vår utbrutna larmmottagning har ni en trygg och fungerande larmmottagning. CareTech uppfyller rådande lagar och säkerhetsföreskrifter vad det gäller PUL och tvåfaktorsinloggning. Vi önskar dig en positiv och givande utbildning. * * * Innehållsförteckning Logga in... s.3 Programinnehåll... s.4 Larmbesvaring... s.5 Historik... s.13 Sökverktyg... s.13 Fasta larmorsaker... s.14 * Bilaga Larmsession Utbildningsmaterial Larmbesvaring 2015 CareTech AB

3 Logga in Öppna din webläsare och gå till adressen: https://remoteapp.umo.caretech.se. Logga in med ditt användarnamn Domain\Username: umordp\användarnamn (umordp\ skall alltid stå före användarnamnet vid inloggningar) Password: lösenord Följande fönster öppnas. Klicka på ikonen»alarmpost«. AlarmPost-appen laddas ned i nederkanten av webläsaren. Öppna den. Ett nytt fönster öppnas, klicka på»anslut«. * Dialogruta enligt bild visas beroende på era säkerhetsinställningar. Tips! Bocka i»fråga inte...«för att slippa denna dialogruta nästa gång. Login öppnas, fyll i dina personliga uppgifter samt telennummer som är kopplad till din arbetsstation. AlarmPost öppnas. Bra, nu kan du börja svara på larm! Ps. Vid eventuella anslutningsproblem kontakta er egen it-avdelning. Delge dem denna instruktion samt den tekniska beskrivningen. 3

4 Programinnehall o Välkommen till WEBaccess och AlarmPost. Här presenterar vi de flikar och ikoner som är aktuella för dig. Flikar och ikoner i AlarmPost som är aktuella: Larmsession Historik Larmsession: Visar inkommande larm samt bevakning av larm. Historik: Visar färdighanterade, avslutade larm. Manuell post: Den vänstra inringade ikonen ovanför menyflikarna, Manuell post, används för att lägga in poster manuellt. Dokumentation: Den högra inringade ikonen ovanför menyflikarna, Word doc., används då mer omfattande dokumentation är nödvändig. Enhet: Kopplar ner larmsamtal. Stäng: Öppnar filter för att välja larmorsak. Talväxling: Den inringade ikonen nere till höger är talväxlingsknapp. Använd denna ikon/knapp alternativt F7-tangent för talväxling. 4

5 Larmbesvaring Vid lyckad inloggning visas följande startvy. 1 Inkommande larm visas på besvaringslistan. Besvara larmet genom att: Trycka på»f1«, systemet tar automatiskt det markerade larmet. Trycka på»enter«, systemet tar automatiskt det markerade larmet. Önskar du att besvara ett annat larm dubbelklickar du på den rad som du vill besvara. Inkommande larm Bevakning: Plats/Session: Datorgenererat nummer för larmsamtalet. Mottaget: Datum och tid då larmet kommer in i systemet. Kriterier: Typ av larmsamtal, ex. 117=larmmatta, 118=dörrlarm, 198=manuellt larm, 100=vårdlarm. Namn: För- och efternamn. Enhet: Larmkod för trygghetslarmet. Operatör: Anger operatören som arbetar med larmet. 5

6 2 Bilden ovan visas. Här får ni klientens uppgifter. Genom att gå igenom menyflikarna får ni information om klienten ex. sökrutin, privata kontakter (där anhöriguppgifter är angivna), klienthistorik (hur klienten har larmat tidigare) och rapport (information om pågående larmsamtal). I fönstrets nederkant är det en rad ikoner. Ni kommer åt dessa ikoner genom F-tangenterna. F1 Parkera Pausar/Parkerar larm för senare hantering. Det är endast operatören som har parkerat larmet som kan hantera det igen. F2 Frigör Pausar larm för senare hantering. Larmet blir synligt för alla inloggade operatörer. F3 Enhet Kopplar ner enhetens taluppkoppling. F4 Stäng Larmet är färdighanterat och ska läggas till bevakning eller historik. F6 Ring Påbörjar uppringning av markerat nummer i kundbilden. T.ex. hemnummer eller sökrutin. F7 Talväxling Talväxlar med kund, ikonens text ändras utifrån vad du gör. 6

7 3 Svara på larmet. Kommunikationen mellan klient och larmoperatör kräver talväxling. Ljudet blir betydligt klarare. Talväxling innebär att när larmoperatören pratar hörs inte det klienten säger och tvärtom, man talar eller lyssnar. Talväxling sker genom att klicka på ikonen för»talväxling«, 7:e ikonen från vänster i nederkanten alterntivt»f7«. När samtalet är klart kopplar du ner larmet genom att klicka på ikonen»enhet«eller»f3«. Obs! Talväxla i ett lugnt tempo annars kan det upplevas som att ni talar i halva meningar. 7

8 4 Fylla i larmorsak två alternativa arbetssätt Atlernativ 1. Behåll klientens larmbild aktiv, d.v.s. arbeta i fönstret samtidigt som du pratar med den larmande klienten. I detta fall används F7-tangenten för talväxling. Öppna fliken»rapport«, klicka sedan på den markerade ikonen till vänster, ett fönster öppnas (se bilden nedan). Fyll i den fasta larmorsaken, fyll även i larmorsak i anmärkningsfältet. Klicka sedan på»till bevakning«och fortsätt samtalet med klienten. Om larmet avslutas direkt, exempelvis vid provlarm, lägg till provlarm som larmorsak och klicka på»till bevakning«. Välj sedan att fortsätta eller avsluta samtalet med klienten. Atlernativ 2. Ta hand om larmsamtalet först och fyll i larmuppgifterna efter samtalet. Koppla ned larmsamtal genom att klicka på ikonen»enhet«. Klicka sedan på»stäng«. Följ instruktionerna för Alternativ 1 för övrigt. Ett dialogfönster öppnas, fyll i den fasta larmorsaken i anmärkningsfältet. Ni kan hänvisa till mer information som rör larmorsaken i»word doc.«(se s.4 eller punkt 8). Klicka sedan på»till bevakning«alternativt»till historik«. * Se sid. 14 för de fasta larmorsaker som finns i systemet. 8

9 5 På bevakningssidan visas ikoner utifrån operatörens val. Ikonerna förändras efterhand som operatören dubbelklickar i»stäng«sessionsinformationsfönstret. Se nedan ikonernas betydelse. Bevakningsikoner: Larmet är mottaget och placerat i bevakning. Påbörjad utringning eller sms är skickat, personal har inte svarat/bekräftat sms:et. Larmet är utringt och mottaget av personal, alternativt sms är skickat och bekräftat av personal. Personal har anlänt. Används ex. då man mäter tid från det att personal anländer tills att personalen är klar och lämnar klienten. Larmet är klarrapporterat och syns endast i historikfliken. 9

10 6 «Dubbelklicka i rutan»mottaget«på samma rad som den kontaktade hemvården för att dokumentera att larmet är överlämnat. Det medför att larmet i bevakningslistan får korrekt ikon. Ovan visas olika typer av tidsregistreringar (hjälpregistreringar). 1. Mottaget personal har mottagit utringt larm. 2. Ankomst personal har ankommit till den larmande klienten. 3. Avslutning av larm personal avslutar larm. 10

11 7 Ringa / sms:a ut larm För att ringa/sms:a ut larmet klicka på fliken»sökrutin«, välj den rutin som gäller, högerklicka på telefonnumret. Du får två val,»ring«eller»skicka SMS«, klicka på det alternativt som följer er kommuns rutin. Under tiden ni ringer ut larmet klicka på»personlig information«för att se brukarens uppgifter och tydligt kan förmedla de uppgifter som mottagaren behöver. Dokumentera vem som har tagit emot larmet. Klicka på ikonen»stäng«eller»f4«, dubbelklicka i rutan»mottaget«så att det syns tydligt att larmet är utringt. Följ sedan den rutin som gäller på just er central (bevaka eller signera larm). * För att kunna skicka SMS måste detta aktiveras av teknikansvarig i Malmö. 8 Dokumentation Det är bättre att dokumentera för mycket än för lite. Skriv utförlig information kring larmet för att säkerställa möjligheten att gå tillbaka senare och få ut nödvändiga uppgifter. Klicka på den inringade ikonen»word doc.«ovanför fliken»sökrutin«. Skriv vem som har tagit emot larmet så att det syns tydligt i rapporten. Dokumentet är begränsat vad det gäller antal tecken, om du behöver anteckna mer klicka på»ok«och öppna ett nytt dokument.

12 9 Om larmoperatören behöver ringa ett nummer som inte finns med i»sökrutin«eller på kundens bild kan man knappa in det manuellt i det inringade vita fältet nertill. Högerklicka, välj alternativ»ring«. * Observera att sms inte kan skickas till telefonnummer som inte finns i sökrutinen. 10 Återkommande besvarade/behandlade larm Larm som har hanterats/behandlats kan komma upp på besvaringslistan på nytt. Det kan exempelvis vara en klient som larmar gång på gång. 1. Påminnelselarm (child call) sätt påminnelse i Word doc. 2. Kvitteringslarm personal på plats kvitterar larmet som är utringt. Sätt kvittering på Word doc. signera och lägg över den till historik. 3. Careworker registration timeout två alternativ: a) Larmet är inte kvitterat efter överenskommen tid. Ring och påminn om kvittering. b) Sms är inte bekräftat och kommer upp på besvaringslistan efter 5 minuter, ring ut larmet. 4. Careworker refused personal nekar sms, ring det andra numret och lämna över larmet till dem. Förklara att första numret har nekat larmet. Om ett andra nummer saknas, ring till det första numret och förklara att vi inte har någon annan att lämna över larmet till. 12

13 11 Historik När ett larm är färdigbehandlat läggs det till historik. Larmet hamnar i fliken»historik«. Larmoperatören kan öppna historikfliken och söka upp ett larm på nytt. Genom att högerklicka på larmet och välja»visa«kan du titta på larmet eller»återöppna«för att återuppta arbetet med larmet. Det är möjligt att lägga tillbaka larmet till bevakningslistan. 12 Sökverktyg Sök i bevakningslista eller historiklista. Klicka en gång i valfritt område som ni önskar att söka i. Klicka på den markerade sökikonen, ett sökfönster öppnas, skriv in det ni vill söka på, ex. larmkod eller namn. 13

14 Fasta larmorsaker i systemet Akut Andningspåverkad Brandlarm Serviceanrop: Gruppnamn för följande extrautrustningar d.v.s. tillbehör till larmapparat, vilken typ av extrautrustning bör antecknas i klientens klientbild. Dörrlarm Larmmatta Ep-larm Fall-larm: Rings ut omgående, om inte annat anges i kundbilden. Rörelselarm Sänglarm Diverse: Skriv en närmare förklaring i anteckningsfältet ex. kan inte öppna sin medicinburk. Ej utringt: Bedömningsfråga från ev. tidigare larm och vad klienten sagt. Läggning Misstag Påminnelse Pers på plats: Kan användas om personal kommer in samtidigt som kunden larmar Ramlat Samtal Ej svar Toalettbesök Uppfattar ej Uppstigning Utan talkontakt Väntar på hemtjänst Återställning: Någon har tryckt på återställningsknappen på larmapparaten. Försäkra dig om att allt är i sin ordning genom att ringa till klienten. Provlarm Installation Omprogrammering Service: Gör gärna en anteckning om vad som är åtgärdat ex. batteri byte i apparten. Avslut Felinlagt: Används endast då man har lagt in ett manuellt larm fel. 14

15 Anteckningar:

16 Larmsession Här är en förklaring på larmsession, en händelse som kan tas ut via WEBaccess / Larmsamtal. Kriterier Typ av larm. Om larm inkommer från larmklocka eller enhet står det vårdlarm. Kundens namn och adress. Mottaget Datum och tidpunkt när larmet inkommer till centralen. Anmärkning Förtydligande kring larmorsak och möjlighet att se orsak direkt på bevakningslistan i larmsystemet. Hjälpregistrering Här loggas telefon vilket telefonnummer operatören ringde larm vilken tid samtalet påbörjades påslagen tidpunkt för när larmet togs emot av personal ankomst och utloggad tid då larmet avslutades Åtgärder: 100: Test Web Access AlarmPost ProAlert Alarmpost larmrapport Larminformation Plats/Session: 1 / Typ av rapport: Ramlat Kriterier: 198 : Manuellt larm Tel. Bostad: Larm lokalisering Enhetskod: Enhetstyp: SCAIP Fullständigt namn: Pernilla Demo Adress: Derbyvägen 24 Postnummer / Stad: Malmö Nyckelkod: ********** Nyckelplats: ********** Typ/ Tillgång Villa / Ingen hiss Mottaget: :45:48 CLI: Operatör: OP13 Initialer: OP13 Anmärkning: Ramlat se doc Minnesanteckning: Hjälpregistrering Namn Telefon Larm Påslagen Ankomst Utloggad Typ av rapport Larmorsak Test 1 dag/kväll :47: :48: :56: :56:35 Åtgärder Datum Beskrivning Anmärkning Operatör Initialer :45:49 Accept Alarm AutoAccept OP22 OP22 00:00:02 AcceptDelay 2 OP22 OP :47:31 UserDefined ramlat slagit höger arm upplever att hon inte OP22 OP22 kan röra den, :47:45 UserDefined klarar inte av att ta sig upp från golvet. OP22 OP :47:51 Dial OP22 OP :48:08 End dial OP22 OP :48:20 UserDefined Katarina åker dit OP22 OP :48:59 Close alarm OP22 OP22 00:03:08 BusyTime 188 OP22 OP :50:29 Printout OP22 OP :56:13 Reopen alarm OP13 OP :56:14 Accept Alarm AutoAccept OP13 OP :56:51 Printout OP13 OP :56:53 Alarm Ready OP13 OP :56:53 Close alarm OP13 OP13 00:00:38 BusyTime 38 OP13 OP13 AcceptAlarm Tidpunkt då operatören besvarade larmet. AcceptDelay Hur lång tid det tog för operatören att besvara larmet efter att det inkommit i systemet. UserDefined Dokumentationsfönster som operatören kan öppna och skriva anteckningar i. När en anteckning är sparad kan den inte ändras. Utskrivet den: :22:28 Av: OP22 1 Dial Tidpunkt när larmet rings ut. End dial är tidpunkten när samtalet avslutas. På höger sida visas det uppringda numret. Child call Upprepat larm. Kund larmar igen eller personal som trycker på larmet och kvitterar. BusyTime Tiden som larmet arbetats med, d.v.s. från det att larmet inkom på besvaringslistan tills det att operatör väljer att avsluta ärendet helt. Printout Larmsession är utskriven av operatör. Reopen alarm Operatör öppnar larmsessionen igen för att titta/arbeta vidare med den. Alarm Ready Larmsessionen avslutas.

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? För att köpa ett häfte i mobilen så skickar du ett sms med koden (ex. IRGBG för Göteborg) för den ort som du vill ha till nummer 72270.

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Digitala nämndhandlingar

Digitala nämndhandlingar 2014-10-13 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Digitala nämndhandlingar Lathund för användare Inledning Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt.

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen

Läs mer

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör SP_062_-01 Användarmanual Contact Center Administratör Spring Mobil Växel Innehållsförteckning Användarmanual Contact Center Administratör... 1 Inledning... 5 Inloggning... 6 Systeminformation... 7 Samtalsflödet...

Läs mer