INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 7 SAMMANTRÄDESDOKUMENT Punkter och numrering... 7:2 Dagordning... 7:3 Kallelse... 7:4 Protokoll... 7:5 Protokollsutdrag...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 7 SAMMANTRÄDESDOKUMENT Punkter och numrering... 7:2 Dagordning... 7:3 Kallelse... 7:4 Protokoll... 7:5 Protokollsutdrag..."

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDERNA I WORD Programfönster... 1:4 Skriva in text... 1:5 Skapa mapp och spara dokument... 1:6 Stänga dokument... 1:7 Öppna befintligt dokument... 1:7 Nytt dokument... 1:8 Stavnings- och grammatikkontroll... 1:9 Utskriftsformat...1:10 Dolda tecken...1:11 Visningslägen...1:11 Zooma...1:12 Specialtecken...1:12 Förhandsgranska...1:15 Utskrift...1:15 2 REDIGERING Förflyttningstangenter... 2:1 Markera med tangenter... 2:1 Redigera text... 2:2 Avstavning... 2:3 Words avstavningsfunktion... 2:4 Sök och ersätt... 2:5 3 FORMATERING Tecken... 3:1 Rubriker... 3:2 Hämta format... 3:3 Formatmallar PRIVATA BREV OCH ANDRA SKRIVELSER Identifieringsuppgifter... 4:1 Platsansökan... 4:3 Vänster- och högeruppställda dokument... 4:4 Vänsterindrag via dialogrutan Stycke... 4:5 Indrag via linjalen... 4:6 Hängande indrag... 4:7 Meritförteckning... 4:8 5 BILDER, FIGURER, FÄRGER M M Bildhantering... 5:1 Redigera bilder i Word... 5:3 Färdiga figurer... 5:7 Egna figurer... 5:8 Symboler... 5:8 Organisationsschema... 5:8 Diagram... 5:9 WordArt...5:10 Placering av bilder...5:11 Kantlinjer och sidokantlinjer...5:12 6 RAPPORTSKRIVNING Dokumentmall... 6:1 Besöksrapport... 6:4 Utredningsrapport... 6:5 Arbetsprocessen... 6:9 Språket i rapporter... 6:9 Synonymer...6:10 Fotnoter och slutkommentarer...6:10 Innehållsförteckning...6:11 Annorlunda förstasida... 6:12 7 SAMMANTRÄDESDOKUMENT Punkter och numrering... 7:2 Dagordning... 7:3 Kallelse... 7:4 Protokoll... 7:5 Protokollsutdrag... 7:6 8 TABBAR, TABELLER OCH TEXTJUSTERING Tabulering... 8:1 Lodrät linje och utfyllnadstecken... 8:3 Tabeller... 8:5 Justering... 8:8 9 LÄSBARHET OCH SPALTER Radlängd och teckenstorlek... 9:1 Radlängd och radavstånd... 9:2 Spalter i Word... 9:2 Avsnittsbrytning och spaltbrytning... 9:3 Anfang... 9:3 Inställningar för formatmallar... 9:3 10 SAMVERKAN WORD OCH EXCEL Koppla dokument...10:3 Skapa adressregister...10:4 Word och Excel i samverkan...10:6 11 FORMULÄR BLANKETT PÅ SKÄRM Konstruera formulär...10:1 Skydda formulär...10:2 12 FLERA FÖRFATTARE ETT DOKUMENT Samlingsdokument med underdokument... 12:1 Öppna ett samlingsdokument... 12:3 Redigera i ett underdoument... 12:4 Ändra dispositionen... 12:4 Innehållsförteckning... 12:4 Visa och dölj text... 12:4 13 TIPS OCH TRIX Spara som verktyg... 13:1 Spara version... 13:3 Autotext... 13:4 Autokorrigering... 13:4 Autoformatering... 13:5 Makro... 13:5

3 Grunderna i Word 1 När du öppnar Word kommer du att finna ett programfönster, ett åtgärdsfönster och ett tomt dokument. Programfönstret innehåller förutom åtgärdsfönstret en namnlist, en menyrad, ett eller flera verktygsfält och en statusrad. Åtgärdsfönstret, som finns till höger om det tomma dokumentet, ändrar innehåll beroende på vad programmet antar att du vill göra. Om du just har öppnat programmet finns där därför bland annat en funktion för att öppna ett befintligt dokument. Innehållet i åtgärdsfönstret kan alltså variera. Namnlist Menyrad Verktygsfält Linjal Dokumentet, dvs den skrivyta du har till ditt förfogande, har ännu inte fått något namn, därför ger Word det ett tillfälligt namn, i detta fall Dokument 1. På skrivytan anger den blinkande insättningspunkten var du kan börja skriva in text Längst till höger på namnlisten finns de knappar som 1 minimerar, 2 maximerar/återställer 3 stänger programmet. 4 Om endast ett dokument har öppnats visas även dokumentets stängknapp. Har däremot flera dokument öppnats används programmets stängknapp för att stänga aktuellt dokument. 5 Åtgärdsfönstrets stängknapp. Statusrad Grunderna i Word 1:3

4 PROGRAMFÖNSTER Överst i programfönstret finns alltså namnlisten. Längst bort till höger på namnlisten finns de knappar med vilka du kan minimera programmet, maximera respektive återställa det samt stänga programmet. Minimera. När du minimerar programmet lägger det sig på aktivitetsfältet längst ned på skärmen. Du kan därför återkalla det närhelst du vill genom att klicka på symbolen för programmet på aktivitetsfältet. Återställ. När knappen Återställ är framme fyller programfönstret hela skärmen. Om du då klickar på knappen, kommer programfönstret att få en justerad storlek. Storleken på programfönstret kan du själv justera. Maximera. På bilden nedan visas Words programfönster i en justerad storlek. Bakom Word ligger i detta fall ett helt annat program (PhotoShop). Knappen Återställ har nu ändrats till knappen Maximera. Om du då klickar på knappen Maximera kommer programfönstret återigen att fylla hela skärmen. Stäng. Det finns tre olika stängknappar. En för att stänga programmet, en för att stänga ett dokumentfönster och en för att stänga åtgärdsfönstret. Menyrad Klickar du på något ord i menyraden kommer dess meny fram. Om det längst ned på menyn visas två nedåtriktade pilar (se bild) innebär detta att hela menyn ännu inte har vecklats ut. Vänta några sekunder så visas hela menyn. Vill du se hela menyn på en gång dubbelklickar du på menyordet. En meny kan också öppnas genom att man håller Alt-tangenten nedtryckt medan man trycker ned tangenten för den understrukna bokstaven i menyordet. När ett ord i menyn följs av en pil innebär detta att en undermeny öppnas när du för muspekaren till menyordet. Vissa menyord följs av tre prickar, vilket innebär att programmet kräver mer information från dig för att kunna utföra kommandot. En dialogruta kommer därför att öppnas, där du kan göra ytterligare val. 1:4 Grunderna i Word

5 Uppgift 1-1, Menyrad Skaffa dig en överblick över menyraden genom att klicka på de olika menyorden. Träna på att nå menyerna utan att använda musen. Verktygsfält Vilka verktygsfält som ska finnas på skärmen bestämmer du själv. Eftersom verktygsfälten tar plats, bör du dock inte ha alltför många framme. De verktygsfält som är nödvändiga är verktygsfälten Standard och Formatering. Skulle dessa inte finnas på plats, går du in i Visa, Verktygsfält och väljer dem i undermenyn (se bilden) Klicka på Visa och för musen till Verktygsfält. Se till att Standard och Formatering är valda. Denna undermeny kan du även ta fram genom att klicka med höger musknapp var som helst på verktygsfältet. När du öppnar Word kan verktygsfälten Standard och Formatering ligga på samma rad. Förutom att du själv kan bestämma hur många verktygsfält som ska ligga framme, kan du bestämma var dessa ska ligga. De olika verktygsfälten kan säras på och läggas under varandra, vid sidan om varandra etc. För att flytta på ett verktygsfält håller du vänster musknapp nedtryckt (muspekaren får då formen av en fyrriktad pil) och drar den lodräta streckade linjen. Du kommer nu att märka att hela verktygsfältet följer med. Uppgift 1-2, Verktygsfält Träna på att föra samman och sära på verktygsfält samt flytta verktygsfält. Träna på att ta fram och ta bort verktygsfält. Avsluta med att ha verktygsfälten Standard och Formatering framme. SKRIVA IN TEXT På skrivytan blinkar insättningspunkten. När du börjar skriva placeras texten där. Om du skriver något ord som saknas i Words ordlista, markeras detta ord med en röd, vågig linje. Radlängd, teckensnitt och teckenstorlek beror på vilka inställningar som gjorts tidigare. Just nu är det dock det viktigaste att du lär dig att låta programmet själv byta rad. Uppgift 1-3, Inskrift av text Skriv in nedanstående text. Låt programmet själv byta rad. Jag reste till Zaragoza i Spanien den 28 december Där skrev jag ett brev för att tala om att jag hade kommit fram. Brevet daterade jag den 1 januari 2003 och kunde samtidigt önska gott nytt år! Jag lovade att komma hem mellan den 24 och 27 januari. Det var svårt att veta exakt hur lång tid den 165 mil långa resan skulle ta. Om du behöver radera använder du antingen Backstegaren, som raderar till vänster om insättningspunkten, eller tangenten Delete, som raderar till höger om insättningspunkten. Backstegaren finner strax ovanför knappen Enter. Grunderna i Word 1:5

6 Arkiv, Spara som Ctrl S Här på Nils Fredriksson har du tillgång till följande enheter: L: arbete P: presentation U: utveckling L: har både du och din lärare tillgång till P: är det endast du som har tillgång till U: du kan öppna och läsa, men inte spara något på enheten. SKAPA MAPP OCH SPARA DOKUMENT När du arbetat med en text vill du förmodligen spara den. För att datorn ska veta var du vill spara dina texter, måste du använda rätt enhetsbeteckning. Enhetsbeteckningen för diskettenheten är A: och för hårddisken C:. Om datorn är kopplad i ett lokalt nätverk har den tillgång till en server. En server är en dator som betjänar flera datorer i ett nätverk. Serverns enhetsbeteckning bestäms av en nätverkstekniker. För att det inte ska bli allmän oreda på den enhet där du sparar är det lämpligt att du skapar mappar för olika ändamål. Du kan exempelvis ha en mapp för brev och en annan för protokoll. I en utbildningssituation är det lämpligt att skapa mappar för de olika kurserna. I denna kurs är det lämpligt att du skapar en mapp för varje kapitel, på så sätt blir det lättare både för dig och din lärare att hitta de olika dokumenten. Word förväntar sig att du ger dokumentet ett namn. Om du vill spara ett namnlöst dokument, leder därför både Arkiv, Spara och Arkiv, Spara som till en dialogruta, där du ska ange ett filnamn. Samma resultat får du om du trycker Ctrl S eller klickar på knappen Spara. Om du sparar ett dokument som redan är namngivet, kommer originalet att ersättas med den kopia som du har på skärmen. Vill du då ha originalet kvar måste du ge kopian ett nytt namn. Detta kan du endast göra via dialogrutan Spara som. Öppna dialogrutan Spara som Du ska nu skapa en ny mapp. Kontrollera att du skapar den på rätt plats. Klicka på knappen Skapa ny mapp och ge mappen ett lämpligt namn. Ge dokumentet ett namn. Namnet bör inte innehålla punkter, kolon etc. Bekräfta genom att klicka på knappen Spara eller genom att trycka på Enter. 3 4 Uppgift 1-3 fortsättning, Skapa mapp och spara dokument Du ska nu spara uppgiften Skapa en ny mapp med namnet på den kurs du går. 2 Skapa i den nya mappen en mapp med namnet Kapitel 1. 3 Spara dokumentet i mappen Kapitel 1 med namnet Stäng därefter dokumentet genom att klicka på dokumentets stäng-knapp. 1:6 Grunderna i Word

7 STÄNGA DOKUMENT När du sparar ett dokument finns det i två exemplar. Det ena ligger i den mapp och enhet du bestämt och det andra finns i datorns arbetsminne, dvs det finns kvar på skärmen. Det är fullt möjligt att arbeta med fler dokument öppna samtidigt, men det tar onödigt mycket plats i datorns arbetsminne. Arkiv, Stäng Ctrl W Om du bara har ett dokument öppet finns en speciell stäng-knapp till detta dokument. Knappen är placerad rakt under programmets stäng-knapp. Finns däremot flera dokument öppna, stänger programmets knapp aktuellt dokument. ÖPPNA ETT BEFINTLIGT DOKUMENT Som vi tidigare talat om ändras innehållet i Åtgärdsfönstret efter den arbetsuppgift som Word förmodar att du vill ha utförd. När du ska öppna ett nyligen sparat dokument, klickar du på filnamnet i Åtgärdsfönstret. Som standard listas de fyra senaste filerna under den understrukna rubriken Öppna ett dokument. Arkiv, Öppna Ctrl O Skulle du vilja att fler filer ska visas i listan, väljer du Verktyg, Alternativ, fliken Allmänt. I dialogrutan skriver du in antalet filer som ska visas. Det snabbaste sättet att öppna ett dokument som inte finns med i listan är att använda Ctrl O. Jämför bilden nedan av dialogrutan Öppna med bilden på föregående sida av dialogrutan Spara som. Som du ser är dialogrutorna förvillande lika. De flesta verktygen är exakt desamma. Den genomgång vi gör här gäller alltså även dialogrutan Spara som. 1 Om du markerar en fil eller en mapp och sedan klickar på knappen Ta bort raderas den. 2 Listknappen Vyer ger dig möjlighet att välja hur filer och mappar ska presenteras Listknappen Verktyg ger dig möjlighet att 3 söka efter en fil, skriva ut en markerad fil etc. Grunderna i Word 1:7

8 Uppgift 1-4, Öppna dokument via Åtgärdsfönstret 1 Öppna 1-3 via Åtgärdsfönstret. 2 Placera insättningspunkten sist i dokumentet. Tips håll Ctrl-tangenten nedtryckt och tryck på tangenten End. 3 Skriv in nedanstående text. 4 Spara dokumentet med namnet 1-4 i mappen Kapitel 1. Skriv! Den 23 januari 2003 var det dags att börja resan hem. I Andorra blev det snöstorm, vägen gick på meters höjd. Klockan 14:20 fick jag äntligen lunch i huvudstaden Andorra la Vella. Den kostade 5,80 Euro. Huvudstaden, som är omgiven av berg, har cirka invånare. I hela Andorra finns invånare. Dess yta är omkring 960 gånger mindre än Sveriges. Så visst kan vi tala om lilleputtland. För den fortsatta resan köpte jag päron för 0,15 Euro. Sedan gick färden utan problem och jag kom hem den 26 januari. Arkiv, Nytt Åtgärdsfönstret, Tomt dokument Ctrl N NYTT DOKUMENT När du startar Word finns alltid ett nytt tomt dokument framme. Om du skulle vilja skapa ytterligare dokument måste du dock ta fram ett nytt tomt dokument. Eftersom detta är en så vanligt förekommande arbetsuppgift bör du lära dig att använda kortkommandot Ctrl N. Förutom med Ctrl N kan du ta fram ett nytt dokument genom att använda något av följande alternativ: välja Arkiv, Nytt klicka på Tomt dokument i Åtgärdsfönstret klicka på knappen Nytt dokument. Uppgift 1-5, Skapa nytt dokument Här i texten finns ett dollartecken. Detta tecken åstadkommer du genom att hålla Alt Gr-tangenten nedtryckt samtidigt som du skriver siffran 4. Lägg märke till att punkt används som tusenavgränsare när det gäller valutor. 1 Ta fram ett nytt dokument. (Använd gärna Ctrl N.) 2 Skriv in nedanstående text. 3 Spara dokumentet med namnet 1-5 i mappen Kapitel 1. Skriv! Sjung och spela mer! Det kan löna sig riktigt bra. Hösten 1995 kunde man läsa i tidningarna att Mick Jagger i Rolling Stones fick tolv miljoner dollar ( $) av Microsoft-chefen Bill Gates. Microsoft betalade denna fantastiska summa för rättigheten att använda stoneslåten Start me up vid marknadsföringen av operativsystemet Windows 95. Mick Jagger och de andra i gruppen brukar aldrig tillåta att någon använder deras låtar i kommersiellt syfte. Bill Gates drog därför till med en rejäl summa! 1:8 Grunderna i Word

9 STAVNINGS- OCH GRAMMATIKKONTROLL Vi har redan nämnt att det i Word finns en ordlista. Skriver du ett ord som saknas i listan markeras detta med en röd, vågig linje. Detta behöver dock inte innebära att du skrivit fel. Skulle du få problem med stavningskontrollen kan det bero på att fel ordlista är vald, dvs att Word söker i en ordlista för exempelvis tyska eller engelska eller att ordet saknas i den svenska ordlistan. På statusraden kan du se vilken ordlista som är aktiv. Om du dubbelklickar på språket öppnas en dialogruta i vilken du kan ändra språk. Eftersom programmet inte tar hänsyn till ordens betydelse, markeras inte alla felstavade ord. Har du t ex skrivit kam och menar kom förstår inte Word att detta är fel. Du kan därför inte helt lita på ordlistan, utan måste själv läsa igenom texten för att kontrollera att orden är rättstavade. Om du får en grön, vågig linje under ord eller en mening, innebär detta att Word har något att invända mot ditt sätt att formulera dig. Du kan exempelvis ha skrivit en alltför lång mening eller gjort dig skyldig till något grammatiskt fel. Lär dig dock att lita på dig själv Words grammatikkontroll har brister. När du vill rätta till markerade ord och fraser har du olika möjligheter. Du kan högerklicka på markeringen eller klicka på knappen Ordlista på statusraden. Dessa båda alternativ leder till snabbmenyerna avbildade ovan. Om du istället vill öppna dialogrutan Stavningsoch grammatikkontroll har du tre möjligheter: kortkommando F7 knappen stavning och grammatik stavning och grammatik på verktygsmenyn. Ibland får du flera förslag på stavning. Klickar du på ett av förslagen byts ordet i texten ut. Om ordet saknas kan du antingen välja Lägg till ordet eller strunta i att ordet markeras som felstavat, dvs Ignorera alla. Om du har upprepat ett ord, markeras andra ordet som felstavat. Du har även här möjlighet att ignorera. Grunderna i Word 1:9

10 Uppgift 1-6, Stavningskontrollera 1 Öppna dokumentet Midsommar 1. 2 Stavningskontrollera texten. Obs, du kan inte helt lita på programmet. 3 Spara som 1-6 i mappen Kapitel 1. Arkiv, Utskriftsformat UTSKRIFTSFORMAT Ett vanligt A4-papper har måtten 21 x 29,7 cm. Eftersom de förinställda värdena på marginalerna är 2,5 cm i vänster- respektive i högerkant blir skrivytan 16 cm. Generellt gäller att en skrivrad som är längre än 13 cm är svårläst. För att underlätta för läsaren bör vi alltså ställa in marginalerna så att raderna inte överstiger 13 cm. Svensk standard ger oss två val; antingen kan vi välja att placera texten vänsterställd eller högerställd. Vi återkommer senare till högerställd text. Vänsterställd text Vänsterställd text innebär att den breda marginalen hamnar på den högra sidan av papperet. Mottagaren har då möjlighet att där göra anteckningar. För att åstadkomma vänsterställd text väljer du Arkiv, Utskrift. I den dialogruta som då dyker upp ändrar du de förinställda värdena enligt bilden till vänster. UTGIVARE DOKUMENTNAMN 1 (2) Gatuadress ORT Här kommer texten att skrivas med den breda marginalen på höger sida. För att skriva ett upphöjt tecken trycker du först Ctrl +. Skriv därefter tecknet som ska vara upphöjt. Tryck Ctrl + igen för att fortsätta skriva på raden. För att skriva nedsänkt tecken trycker du först Ctrl Skift =. Skriv därefter tecknet som ska vara nedsänkt. Tryck Ctrl Skift = igen för att fortsätta på raden. Uppgift 1-7, Upphöjt eller nedsänkt tecken 1 Ta fram ett nytt dokument. 2 Ändra utskriftsformatet till vänsterställd text. 3 Skriv in nedanstående text. 4 Spara som Uppgift 1-7 i mappen Kapitel 1. Skriv! I laboratoriet är det 19 o C varmt, tack vare luftkonditioneringen. Ute är det högsommar och 28 o C i skuggan. Med dagens post fick laboratoriet ett paket, 3 dm 3 stort, som innehöll H 2 SO 4. Personalen är dock mer intresserade av H 2 O, helst i form av en sjö, för att hålla kroppstemperaturen på 37 o C. 1:10 Grunderna i Word

11 DOLDA TECKEN Förutom olika tecken i form av bokstäver och siffror kan din skärm visa koder för blanksteg och nytt stycke m m. Med hjälp av Visa/dölj kan du se dessa koder. Vänj dig vid att arbeta med synliga koder. Du lär du då att dig tyda dem och därmed se om du råkat göra något fel. Ett enkelt sätt att åstadkomma nytt stycke är att göra en extra blankrad med Enter. Använd aldrig Enter för att enbart byta rad detta klarar programmet alldeles av sig självt. Enter används bara för att ange att ett stycke är slut. Enter Nytt stycke Skift Enter Ny rad Gör till en vana att alltid visa dolda tecken. Tabb Mellanslag Placering ord/fras på en angiven plats. Endast mellan ord. Använd Enter endast vid nytt stycke. Uppgift 1-6 fortsättning, Dolda tecken 1 Aktivera visa dolda tecken. 2 Radera felaktiga stycketecken. 3 Spara som 1-6 i mappen Kapitel 1. VISNINGSLÄGEN När vi skriver ett dokument, i synnerhet när vi själva står för författandet, är vår koncentration inriktad på formulering, val av rubriker etc. Vår koncentration är alltså inriktad på själva texten och inte på textens placering eller utseende. Ibland har vi dock behov av att även se var texten exakt placeras på papperet. Vi behöver då se hela sidan med marginaler och papperskant. I Word kan du växla mellan olika visningslägen, dvs olika lägen för hur dokumentet ska visas på skärmen. De lägen som du kommer att använda i denna kurs är normal- och utskriftslayoutläget. Normalläge Utskriftslayoutläge Grunderna i Word 1:11

12 Eftersom utskriftslayouläget kräver mer av datorn och därför är mer tidskrävande bör man tänka på att vid inskrivning och redigering av extremt långa dokument arbeta i normalläge och bara när så behövs arbeta i utskriftslayoutläget. Förutom dessa två lägen finns ett webblayoutläge och ett dispositionsläge. Webblayoutläget används när man vill publicera ett Word-dokument på Internet och dispositionsläget används vid avancerad redigering, exempelvis när man vill sammanställa flera dokument till ett samlingsdokument. Uppgift 1-8 Kontokort, Visningslägen 1 Öppna filen Kontokort. 2 Spara filen som Kontokort i mappen Kapitel 1. 3 Ändra till vänsterställd uppställning, radera felaktiga styckebrytningar och rätta till eventuella stavfel. 4 Kontrollera hur filen ser ut i olika visningslägen. 5 Spara som 1-8 i mappen Kapitel 1. ZOOMA Hur ett dokument visas på skärmen beror dels på visningsläget, dels på zoomningsgraden. Med hjälp av funktionen zooma, som du kan nå i verktygsfältet Standard eller via Visa, Zooma, kan du göra skrivytan större eller mindre än 100 %. Här till vänster visas de val du kan göra via listknappen Zooma. Om du i stället väljer att gå via Visa, Zooma gör du dina val i en dialogruta, se den högra bilden. För vissa arbetsuppgifter kanske du behöver se detaljerna och höjer då zoomningsgraden. Detta leder dock till att du inte kan se början och slutet av raderna samtidigt. Du måste då använda den horisontella rullningslisten eller piltangenterna för att kunna läsa texten. Om du ändrar zoomningsgraden till 75 %, ser du en större del av skrivytan utan att texten blir oläsbar och ser, om du arbetar i utskriftslayoutläge, även papperets kant. Skift- och Alt Gr-tangenterna SPECIALTECKEN Förutom siffror och bokstäver har vi behov av att kunna skriva en mängd specialtecken. Om det för varje tecken skulle krävas en egen tangent, skulle tangentbordet bli alltför utrymmeskrävande. Genom att utnyttja olika tangentkombinationer kan dock en och samma tangent stå för flera tecken. Vissa tangenter har upp till tre tecken. För att skriva det övre tecknet håller du Skift-tangenten nedtryckt och för att skriva det nedre högra tecknet håller du Alt Gr-tangenten nedtryckt. 1:12 Grunderna i Word

13 Tankstreck Ett tankstreck är längre än ett bindestreck. Tankstrecket kan du åstadkomma genom att du gör två bindestreck efter varandra. De två bindestrecken omvandlas då till ett längre tankstreck i enlighet med Words autoformat. Detta tankstreck bygger dock på amerikansk standard. Här i Sverige använder vi ett kortare tankstreck. Det svenska tankstrecket får du fram genom att hålla ned Alt-tangenten medan du trycker 0150 på det numeriska tangentbordet. Det typografiska tankstrecket ska användas i uttryck som Smyghuk Haparanda 9 juni 16 augusti I exemplet på ovan betecknar tankstrecket från... och till... Lägg märke till att här görs inga blanksteg varken före eller efter tankstrecket. Dessutom kan tankstreck användas i stället för kommatecken för att markera en inskjuten sats i en mening (blanksteg före och efter tankstrecket) och som s. k. pratminus för att markera att någon säger något (blanksteg efter tankstrecket). Använder du här vanligt bindestreck blir det automatiskt ett tankstreck när du gör blankstegen. Uppgift 1-9, Tankstreck 1 Ta fram ett nytt dokument. 2 Ändra utskriftsformatet till vänsterställd text. 3 Spara som 1-9 i mappen Kapitel 1. Skriv! Företaget har semesterstängt 1 21 juli. Kalle Resare älskar att åka tåg och går den 3 juli in på Norrköpings central och frågar: Kan jag köpa en biljett sträckan Norrköping Giverny? Var ligger Giverny? I Frankrike. Ibland vill man byta rad utan att göra ett nytt stycke. I sådana fall används Skift Enter. Nej, tåget stannar inte i Giverny, så ni får byta i Paris. Sträckan Norrköping Malmö åkte Kalle med X I Giverny besökte han museet där konstnären Claude Monet bodde. Monet levde Han är allra mest känd för målningen Näckrosdammen den målade han i flera hundra versioner. Grunderna i Word 1:13

14 Uppgift 1-10, Grav och akut accent, citationstecken, &, tyskt ü, 1 2, % 1 Ta fram ett nytt dokument. 2 Ändra utskriftsformatet till vänsterställd text. 3 Spara som 1-10 i mappen Kapitel 1. Skriv! Günter Müller är kock och kommer från München. Han lagar gärna oxfilé à la minute. (Det är fransk och betyder på minuten ). Han gör sina inköp hos firma Biffen & Bananen. Priset för oxfilén är ca 250 kr/kg. Tycker du om oxfilé? Till fyra portioner rekommenderar Günter: 1 2 kg oxfilé 2 msk smör salt, svartpeppar Bryn smöret i stekpannan, lägg i köttet och stek ca 1 minut på var sida. Stektiden beror på hur tjocka köttskivorna är och hur välstekta du önskar dem. Servera tillsammans med gräddsås, som med fördel kan göras på matlagningsgrädde (15 % fetthalt), råstekt potatis och grönsallad. Lycka till! Uppgift 1-11, Grav och akut accent, citationstecken, snedstreck etc 1 Ta fram ett nytt dokument. 2 Skriv in nedanstående text. 3 Spara som 1-11 i mappen Kapitel 1. Skriv! Observera att gradtecknet föregås av ett blanksteg när det symboliserar temperatur. När det är frågan om vinkelgrader placeras gradtecknet direkt efter siffran. Vissa tangenter är döda, dvs de reagrar först efter det att du skrivit ned nästkommande tecken. Till dessa tecken hör bland andra grav och akut accent. Låt oss då ta en lång färd med S/Y Måsen IV. (Det är min fjärde segelbåt med samma namn). Sveriges yta består till 15 % av vatten. Vi börjar därför resan genom Göta Kanal till Göteborg i en hastighet av 4 knop/h. En knop är m/h. I Göreborg fyllde vi på förråden hos Firma Måås & Son. Utanför Frankrikes kust blåste det upp till storm, dvs 25 m/s. Vi fick 45 o slagsida men lyckades tack och lov häva den. Temperaturen var +12 o C. Vi sökte hamn i Biarritz. Där passade vi på att äta middag på anrika Hotel d Angleterre. Vi åt bl a hjortfilé à la chef. Efter ett par dagar seglade vi vidare till Portugal och ankrade i hamnstaden Porto. Porto betyder hamn. Vi köpte 1 2 kg musslor i en låda som mätte 25 x 36 x 18 cm. Musslorna smakade mycket bra. På resan söderut besökte vi: Ria d Aveiro, Ilhas Farihões och Ericeira. Sjökortet var i skalan 1: Så långt hade vi använt 7.648, 50 kronor. 1:14 Grunderna i Word

15 FÖRHANDSGRANSKA Det finns anledning att då och då kontrollera hur dokumentet skulle se ut vid en utskrift på papper. Detta kan du göra via knappen Förhandsgranska. Knapparna i förhandsgranska ger dig möjlighet att bland annat se dokumentet på olika sätt. Efter det att du förhandsgranskat kan du direkt begära en utskrift utan att först behöva stänga granskningsfönstret. Arkiv, Förhandsgranska Om knappen Förstoringsglas (2) avaktiveras kan du redigera. Mer omfattande redigeringar bör dock göras i textläge. Knappen Stäng (9) leder tillbaka till textläget Utskrift 2 Förstoringsglas 3 En sida 4 Flera sidor 5 Zoomningsgrad 6 Visa linjal 7 Förminska 8 Helskärm 9 Stäng förhandsgranska 10 Sammanhangsberoende hjälp 11 Lägg till eller ta bort knappar UTSKRIFT Om du ska skriva ut ett enkelsidigt exemplar använder du snabbkommandot Ctrl P eller klickar på knappen Skriv ut. Dokumentet kommer nu att skrivas ut på den förvalda skrivaren. Arkiv, Skriv ut Ctrl P Om du har flera skrivare inkopplade och vill välja någon annan skrivare än den förvalda måste du klicka Arkiv och där välja dialogrutan Skriv ut. I denna dialogruta finner du även andra utskriftsalternativ. Du kan här välja att skriva ut fler exemplar eller vissa sidor av ett långt dokument. Vissa skrivare klarar även ut att skriva dubbelsidigt. 1 2 Välj Arkiv, Skriv ut Kontrollera att rätt skrivare är vald Under sidintervall har du olika utskriftsalternativ. Du kan välja att skriva ut alla sidor, den sida där markören befinner sig, ett urval av sidor eller endast ett markerat område. 4 Du kan här ange hur många kopior du vill ha. I så fall bör du även välja Sortera. 5 För att kontrollera om skrivaren klarar dubbelsidigt klickar du på knappen Egenskaper. Grunderna i Word 1:15

16 7 6 7 I dialogrutan Egenskaper för dokumentet kan du välja att skriva ut dubbelsidigt. Du har också möjlighet att skriva ut på liggande pappersformat Bekräfta ditt val med OK eller Enter. Du kommer nu tillbaka till föregående dialogruta. Bekräfta även här ditt val med OK eller Enter. 8 1:16 Grunderna i Word

Handbok Microsoft Word 2007

Handbok Microsoft Word 2007 Handbok Microsoft Word 2007 Detta är en bok från Consensis AB Tryckta böcker kan beställas från Consensis AB 021-444 01 93 info@consensis.se www.consensis.se Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Fritis Datorkunskap A (DAA1201)

Fritis Datorkunskap A (DAA1201) Fritis Datorkunskap A (DAA1201) Amelia Nilsson amelia@linuxchick.se Copyright (c) Amelia Nilsson. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

DATOR KUNSKAP OFFICE

DATOR KUNSKAP OFFICE DATOR KUNSKAP OFFICE 2010 Till boken medföljer ett antal övningsfiler som du hämtar från vår webbplats www.docendo.se: 1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se i adressfältet och tryck på Retur. 2.

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 Microsoft Word 2010 fördjupningskurs 1 dag DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12 39 00 e-post: admin@dclaromedel.com

Läs mer