INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 7 SAMMANTRÄDESDOKUMENT Punkter och numrering... 7:2 Dagordning... 7:3 Kallelse... 7:4 Protokoll... 7:5 Protokollsutdrag...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 7 SAMMANTRÄDESDOKUMENT Punkter och numrering... 7:2 Dagordning... 7:3 Kallelse... 7:4 Protokoll... 7:5 Protokollsutdrag..."

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDERNA I WORD Programfönster... 1:4 Skriva in text... 1:5 Skapa mapp och spara dokument... 1:6 Stänga dokument... 1:7 Öppna befintligt dokument... 1:7 Nytt dokument... 1:8 Stavnings- och grammatikkontroll... 1:9 Utskriftsformat...1:10 Dolda tecken...1:11 Visningslägen...1:11 Zooma...1:12 Specialtecken...1:12 Förhandsgranska...1:15 Utskrift...1:15 2 REDIGERING Förflyttningstangenter... 2:1 Markera med tangenter... 2:1 Redigera text... 2:2 Avstavning... 2:3 Words avstavningsfunktion... 2:4 Sök och ersätt... 2:5 3 FORMATERING Tecken... 3:1 Rubriker... 3:2 Hämta format... 3:3 Formatmallar PRIVATA BREV OCH ANDRA SKRIVELSER Identifieringsuppgifter... 4:1 Platsansökan... 4:3 Vänster- och högeruppställda dokument... 4:4 Vänsterindrag via dialogrutan Stycke... 4:5 Indrag via linjalen... 4:6 Hängande indrag... 4:7 Meritförteckning... 4:8 5 BILDER, FIGURER, FÄRGER M M Bildhantering... 5:1 Redigera bilder i Word... 5:3 Färdiga figurer... 5:7 Egna figurer... 5:8 Symboler... 5:8 Organisationsschema... 5:8 Diagram... 5:9 WordArt...5:10 Placering av bilder...5:11 Kantlinjer och sidokantlinjer...5:12 6 RAPPORTSKRIVNING Dokumentmall... 6:1 Besöksrapport... 6:4 Utredningsrapport... 6:5 Arbetsprocessen... 6:9 Språket i rapporter... 6:9 Synonymer...6:10 Fotnoter och slutkommentarer...6:10 Innehållsförteckning...6:11 Annorlunda förstasida... 6:12 7 SAMMANTRÄDESDOKUMENT Punkter och numrering... 7:2 Dagordning... 7:3 Kallelse... 7:4 Protokoll... 7:5 Protokollsutdrag... 7:6 8 TABBAR, TABELLER OCH TEXTJUSTERING Tabulering... 8:1 Lodrät linje och utfyllnadstecken... 8:3 Tabeller... 8:5 Justering... 8:8 9 LÄSBARHET OCH SPALTER Radlängd och teckenstorlek... 9:1 Radlängd och radavstånd... 9:2 Spalter i Word... 9:2 Avsnittsbrytning och spaltbrytning... 9:3 Anfang... 9:3 Inställningar för formatmallar... 9:3 10 SAMVERKAN WORD OCH EXCEL Koppla dokument...10:3 Skapa adressregister...10:4 Word och Excel i samverkan...10:6 11 FORMULÄR BLANKETT PÅ SKÄRM Konstruera formulär...10:1 Skydda formulär...10:2 12 FLERA FÖRFATTARE ETT DOKUMENT Samlingsdokument med underdokument... 12:1 Öppna ett samlingsdokument... 12:3 Redigera i ett underdoument... 12:4 Ändra dispositionen... 12:4 Innehållsförteckning... 12:4 Visa och dölj text... 12:4 13 TIPS OCH TRIX Spara som verktyg... 13:1 Spara version... 13:3 Autotext... 13:4 Autokorrigering... 13:4 Autoformatering... 13:5 Makro... 13:5

3 Grunderna i Word 1 När du öppnar Word kommer du att finna ett programfönster, ett åtgärdsfönster och ett tomt dokument. Programfönstret innehåller förutom åtgärdsfönstret en namnlist, en menyrad, ett eller flera verktygsfält och en statusrad. Åtgärdsfönstret, som finns till höger om det tomma dokumentet, ändrar innehåll beroende på vad programmet antar att du vill göra. Om du just har öppnat programmet finns där därför bland annat en funktion för att öppna ett befintligt dokument. Innehållet i åtgärdsfönstret kan alltså variera. Namnlist Menyrad Verktygsfält Linjal Dokumentet, dvs den skrivyta du har till ditt förfogande, har ännu inte fått något namn, därför ger Word det ett tillfälligt namn, i detta fall Dokument 1. På skrivytan anger den blinkande insättningspunkten var du kan börja skriva in text Längst till höger på namnlisten finns de knappar som 1 minimerar, 2 maximerar/återställer 3 stänger programmet. 4 Om endast ett dokument har öppnats visas även dokumentets stängknapp. Har däremot flera dokument öppnats används programmets stängknapp för att stänga aktuellt dokument. 5 Åtgärdsfönstrets stängknapp. Statusrad Grunderna i Word 1:3

4 PROGRAMFÖNSTER Överst i programfönstret finns alltså namnlisten. Längst bort till höger på namnlisten finns de knappar med vilka du kan minimera programmet, maximera respektive återställa det samt stänga programmet. Minimera. När du minimerar programmet lägger det sig på aktivitetsfältet längst ned på skärmen. Du kan därför återkalla det närhelst du vill genom att klicka på symbolen för programmet på aktivitetsfältet. Återställ. När knappen Återställ är framme fyller programfönstret hela skärmen. Om du då klickar på knappen, kommer programfönstret att få en justerad storlek. Storleken på programfönstret kan du själv justera. Maximera. På bilden nedan visas Words programfönster i en justerad storlek. Bakom Word ligger i detta fall ett helt annat program (PhotoShop). Knappen Återställ har nu ändrats till knappen Maximera. Om du då klickar på knappen Maximera kommer programfönstret återigen att fylla hela skärmen. Stäng. Det finns tre olika stängknappar. En för att stänga programmet, en för att stänga ett dokumentfönster och en för att stänga åtgärdsfönstret. Menyrad Klickar du på något ord i menyraden kommer dess meny fram. Om det längst ned på menyn visas två nedåtriktade pilar (se bild) innebär detta att hela menyn ännu inte har vecklats ut. Vänta några sekunder så visas hela menyn. Vill du se hela menyn på en gång dubbelklickar du på menyordet. En meny kan också öppnas genom att man håller Alt-tangenten nedtryckt medan man trycker ned tangenten för den understrukna bokstaven i menyordet. När ett ord i menyn följs av en pil innebär detta att en undermeny öppnas när du för muspekaren till menyordet. Vissa menyord följs av tre prickar, vilket innebär att programmet kräver mer information från dig för att kunna utföra kommandot. En dialogruta kommer därför att öppnas, där du kan göra ytterligare val. 1:4 Grunderna i Word

5 Uppgift 1-1, Menyrad Skaffa dig en överblick över menyraden genom att klicka på de olika menyorden. Träna på att nå menyerna utan att använda musen. Verktygsfält Vilka verktygsfält som ska finnas på skärmen bestämmer du själv. Eftersom verktygsfälten tar plats, bör du dock inte ha alltför många framme. De verktygsfält som är nödvändiga är verktygsfälten Standard och Formatering. Skulle dessa inte finnas på plats, går du in i Visa, Verktygsfält och väljer dem i undermenyn (se bilden) Klicka på Visa och för musen till Verktygsfält. Se till att Standard och Formatering är valda. Denna undermeny kan du även ta fram genom att klicka med höger musknapp var som helst på verktygsfältet. När du öppnar Word kan verktygsfälten Standard och Formatering ligga på samma rad. Förutom att du själv kan bestämma hur många verktygsfält som ska ligga framme, kan du bestämma var dessa ska ligga. De olika verktygsfälten kan säras på och läggas under varandra, vid sidan om varandra etc. För att flytta på ett verktygsfält håller du vänster musknapp nedtryckt (muspekaren får då formen av en fyrriktad pil) och drar den lodräta streckade linjen. Du kommer nu att märka att hela verktygsfältet följer med. Uppgift 1-2, Verktygsfält Träna på att föra samman och sära på verktygsfält samt flytta verktygsfält. Träna på att ta fram och ta bort verktygsfält. Avsluta med att ha verktygsfälten Standard och Formatering framme. SKRIVA IN TEXT På skrivytan blinkar insättningspunkten. När du börjar skriva placeras texten där. Om du skriver något ord som saknas i Words ordlista, markeras detta ord med en röd, vågig linje. Radlängd, teckensnitt och teckenstorlek beror på vilka inställningar som gjorts tidigare. Just nu är det dock det viktigaste att du lär dig att låta programmet själv byta rad. Uppgift 1-3, Inskrift av text Skriv in nedanstående text. Låt programmet själv byta rad. Jag reste till Zaragoza i Spanien den 28 december Där skrev jag ett brev för att tala om att jag hade kommit fram. Brevet daterade jag den 1 januari 2003 och kunde samtidigt önska gott nytt år! Jag lovade att komma hem mellan den 24 och 27 januari. Det var svårt att veta exakt hur lång tid den 165 mil långa resan skulle ta. Om du behöver radera använder du antingen Backstegaren, som raderar till vänster om insättningspunkten, eller tangenten Delete, som raderar till höger om insättningspunkten. Backstegaren finner strax ovanför knappen Enter. Grunderna i Word 1:5

6 Arkiv, Spara som Ctrl S Här på Nils Fredriksson har du tillgång till följande enheter: L: arbete P: presentation U: utveckling L: har både du och din lärare tillgång till P: är det endast du som har tillgång till U: du kan öppna och läsa, men inte spara något på enheten. SKAPA MAPP OCH SPARA DOKUMENT När du arbetat med en text vill du förmodligen spara den. För att datorn ska veta var du vill spara dina texter, måste du använda rätt enhetsbeteckning. Enhetsbeteckningen för diskettenheten är A: och för hårddisken C:. Om datorn är kopplad i ett lokalt nätverk har den tillgång till en server. En server är en dator som betjänar flera datorer i ett nätverk. Serverns enhetsbeteckning bestäms av en nätverkstekniker. För att det inte ska bli allmän oreda på den enhet där du sparar är det lämpligt att du skapar mappar för olika ändamål. Du kan exempelvis ha en mapp för brev och en annan för protokoll. I en utbildningssituation är det lämpligt att skapa mappar för de olika kurserna. I denna kurs är det lämpligt att du skapar en mapp för varje kapitel, på så sätt blir det lättare både för dig och din lärare att hitta de olika dokumenten. Word förväntar sig att du ger dokumentet ett namn. Om du vill spara ett namnlöst dokument, leder därför både Arkiv, Spara och Arkiv, Spara som till en dialogruta, där du ska ange ett filnamn. Samma resultat får du om du trycker Ctrl S eller klickar på knappen Spara. Om du sparar ett dokument som redan är namngivet, kommer originalet att ersättas med den kopia som du har på skärmen. Vill du då ha originalet kvar måste du ge kopian ett nytt namn. Detta kan du endast göra via dialogrutan Spara som. Öppna dialogrutan Spara som Du ska nu skapa en ny mapp. Kontrollera att du skapar den på rätt plats. Klicka på knappen Skapa ny mapp och ge mappen ett lämpligt namn. Ge dokumentet ett namn. Namnet bör inte innehålla punkter, kolon etc. Bekräfta genom att klicka på knappen Spara eller genom att trycka på Enter. 3 4 Uppgift 1-3 fortsättning, Skapa mapp och spara dokument Du ska nu spara uppgiften Skapa en ny mapp med namnet på den kurs du går. 2 Skapa i den nya mappen en mapp med namnet Kapitel 1. 3 Spara dokumentet i mappen Kapitel 1 med namnet Stäng därefter dokumentet genom att klicka på dokumentets stäng-knapp. 1:6 Grunderna i Word

7 STÄNGA DOKUMENT När du sparar ett dokument finns det i två exemplar. Det ena ligger i den mapp och enhet du bestämt och det andra finns i datorns arbetsminne, dvs det finns kvar på skärmen. Det är fullt möjligt att arbeta med fler dokument öppna samtidigt, men det tar onödigt mycket plats i datorns arbetsminne. Arkiv, Stäng Ctrl W Om du bara har ett dokument öppet finns en speciell stäng-knapp till detta dokument. Knappen är placerad rakt under programmets stäng-knapp. Finns däremot flera dokument öppna, stänger programmets knapp aktuellt dokument. ÖPPNA ETT BEFINTLIGT DOKUMENT Som vi tidigare talat om ändras innehållet i Åtgärdsfönstret efter den arbetsuppgift som Word förmodar att du vill ha utförd. När du ska öppna ett nyligen sparat dokument, klickar du på filnamnet i Åtgärdsfönstret. Som standard listas de fyra senaste filerna under den understrukna rubriken Öppna ett dokument. Arkiv, Öppna Ctrl O Skulle du vilja att fler filer ska visas i listan, väljer du Verktyg, Alternativ, fliken Allmänt. I dialogrutan skriver du in antalet filer som ska visas. Det snabbaste sättet att öppna ett dokument som inte finns med i listan är att använda Ctrl O. Jämför bilden nedan av dialogrutan Öppna med bilden på föregående sida av dialogrutan Spara som. Som du ser är dialogrutorna förvillande lika. De flesta verktygen är exakt desamma. Den genomgång vi gör här gäller alltså även dialogrutan Spara som. 1 Om du markerar en fil eller en mapp och sedan klickar på knappen Ta bort raderas den. 2 Listknappen Vyer ger dig möjlighet att välja hur filer och mappar ska presenteras Listknappen Verktyg ger dig möjlighet att 3 söka efter en fil, skriva ut en markerad fil etc. Grunderna i Word 1:7

8 Uppgift 1-4, Öppna dokument via Åtgärdsfönstret 1 Öppna 1-3 via Åtgärdsfönstret. 2 Placera insättningspunkten sist i dokumentet. Tips håll Ctrl-tangenten nedtryckt och tryck på tangenten End. 3 Skriv in nedanstående text. 4 Spara dokumentet med namnet 1-4 i mappen Kapitel 1. Skriv! Den 23 januari 2003 var det dags att börja resan hem. I Andorra blev det snöstorm, vägen gick på meters höjd. Klockan 14:20 fick jag äntligen lunch i huvudstaden Andorra la Vella. Den kostade 5,80 Euro. Huvudstaden, som är omgiven av berg, har cirka invånare. I hela Andorra finns invånare. Dess yta är omkring 960 gånger mindre än Sveriges. Så visst kan vi tala om lilleputtland. För den fortsatta resan köpte jag päron för 0,15 Euro. Sedan gick färden utan problem och jag kom hem den 26 januari. Arkiv, Nytt Åtgärdsfönstret, Tomt dokument Ctrl N NYTT DOKUMENT När du startar Word finns alltid ett nytt tomt dokument framme. Om du skulle vilja skapa ytterligare dokument måste du dock ta fram ett nytt tomt dokument. Eftersom detta är en så vanligt förekommande arbetsuppgift bör du lära dig att använda kortkommandot Ctrl N. Förutom med Ctrl N kan du ta fram ett nytt dokument genom att använda något av följande alternativ: välja Arkiv, Nytt klicka på Tomt dokument i Åtgärdsfönstret klicka på knappen Nytt dokument. Uppgift 1-5, Skapa nytt dokument Här i texten finns ett dollartecken. Detta tecken åstadkommer du genom att hålla Alt Gr-tangenten nedtryckt samtidigt som du skriver siffran 4. Lägg märke till att punkt används som tusenavgränsare när det gäller valutor. 1 Ta fram ett nytt dokument. (Använd gärna Ctrl N.) 2 Skriv in nedanstående text. 3 Spara dokumentet med namnet 1-5 i mappen Kapitel 1. Skriv! Sjung och spela mer! Det kan löna sig riktigt bra. Hösten 1995 kunde man läsa i tidningarna att Mick Jagger i Rolling Stones fick tolv miljoner dollar ( $) av Microsoft-chefen Bill Gates. Microsoft betalade denna fantastiska summa för rättigheten att använda stoneslåten Start me up vid marknadsföringen av operativsystemet Windows 95. Mick Jagger och de andra i gruppen brukar aldrig tillåta att någon använder deras låtar i kommersiellt syfte. Bill Gates drog därför till med en rejäl summa! 1:8 Grunderna i Word

9 STAVNINGS- OCH GRAMMATIKKONTROLL Vi har redan nämnt att det i Word finns en ordlista. Skriver du ett ord som saknas i listan markeras detta med en röd, vågig linje. Detta behöver dock inte innebära att du skrivit fel. Skulle du få problem med stavningskontrollen kan det bero på att fel ordlista är vald, dvs att Word söker i en ordlista för exempelvis tyska eller engelska eller att ordet saknas i den svenska ordlistan. På statusraden kan du se vilken ordlista som är aktiv. Om du dubbelklickar på språket öppnas en dialogruta i vilken du kan ändra språk. Eftersom programmet inte tar hänsyn till ordens betydelse, markeras inte alla felstavade ord. Har du t ex skrivit kam och menar kom förstår inte Word att detta är fel. Du kan därför inte helt lita på ordlistan, utan måste själv läsa igenom texten för att kontrollera att orden är rättstavade. Om du får en grön, vågig linje under ord eller en mening, innebär detta att Word har något att invända mot ditt sätt att formulera dig. Du kan exempelvis ha skrivit en alltför lång mening eller gjort dig skyldig till något grammatiskt fel. Lär dig dock att lita på dig själv Words grammatikkontroll har brister. När du vill rätta till markerade ord och fraser har du olika möjligheter. Du kan högerklicka på markeringen eller klicka på knappen Ordlista på statusraden. Dessa båda alternativ leder till snabbmenyerna avbildade ovan. Om du istället vill öppna dialogrutan Stavningsoch grammatikkontroll har du tre möjligheter: kortkommando F7 knappen stavning och grammatik stavning och grammatik på verktygsmenyn. Ibland får du flera förslag på stavning. Klickar du på ett av förslagen byts ordet i texten ut. Om ordet saknas kan du antingen välja Lägg till ordet eller strunta i att ordet markeras som felstavat, dvs Ignorera alla. Om du har upprepat ett ord, markeras andra ordet som felstavat. Du har även här möjlighet att ignorera. Grunderna i Word 1:9

10 Uppgift 1-6, Stavningskontrollera 1 Öppna dokumentet Midsommar 1. 2 Stavningskontrollera texten. Obs, du kan inte helt lita på programmet. 3 Spara som 1-6 i mappen Kapitel 1. Arkiv, Utskriftsformat UTSKRIFTSFORMAT Ett vanligt A4-papper har måtten 21 x 29,7 cm. Eftersom de förinställda värdena på marginalerna är 2,5 cm i vänster- respektive i högerkant blir skrivytan 16 cm. Generellt gäller att en skrivrad som är längre än 13 cm är svårläst. För att underlätta för läsaren bör vi alltså ställa in marginalerna så att raderna inte överstiger 13 cm. Svensk standard ger oss två val; antingen kan vi välja att placera texten vänsterställd eller högerställd. Vi återkommer senare till högerställd text. Vänsterställd text Vänsterställd text innebär att den breda marginalen hamnar på den högra sidan av papperet. Mottagaren har då möjlighet att där göra anteckningar. För att åstadkomma vänsterställd text väljer du Arkiv, Utskrift. I den dialogruta som då dyker upp ändrar du de förinställda värdena enligt bilden till vänster. UTGIVARE DOKUMENTNAMN 1 (2) Gatuadress ORT Här kommer texten att skrivas med den breda marginalen på höger sida. För att skriva ett upphöjt tecken trycker du först Ctrl +. Skriv därefter tecknet som ska vara upphöjt. Tryck Ctrl + igen för att fortsätta skriva på raden. För att skriva nedsänkt tecken trycker du först Ctrl Skift =. Skriv därefter tecknet som ska vara nedsänkt. Tryck Ctrl Skift = igen för att fortsätta på raden. Uppgift 1-7, Upphöjt eller nedsänkt tecken 1 Ta fram ett nytt dokument. 2 Ändra utskriftsformatet till vänsterställd text. 3 Skriv in nedanstående text. 4 Spara som Uppgift 1-7 i mappen Kapitel 1. Skriv! I laboratoriet är det 19 o C varmt, tack vare luftkonditioneringen. Ute är det högsommar och 28 o C i skuggan. Med dagens post fick laboratoriet ett paket, 3 dm 3 stort, som innehöll H 2 SO 4. Personalen är dock mer intresserade av H 2 O, helst i form av en sjö, för att hålla kroppstemperaturen på 37 o C. 1:10 Grunderna i Word

11 DOLDA TECKEN Förutom olika tecken i form av bokstäver och siffror kan din skärm visa koder för blanksteg och nytt stycke m m. Med hjälp av Visa/dölj kan du se dessa koder. Vänj dig vid att arbeta med synliga koder. Du lär du då att dig tyda dem och därmed se om du råkat göra något fel. Ett enkelt sätt att åstadkomma nytt stycke är att göra en extra blankrad med Enter. Använd aldrig Enter för att enbart byta rad detta klarar programmet alldeles av sig självt. Enter används bara för att ange att ett stycke är slut. Enter Nytt stycke Skift Enter Ny rad Gör till en vana att alltid visa dolda tecken. Tabb Mellanslag Placering ord/fras på en angiven plats. Endast mellan ord. Använd Enter endast vid nytt stycke. Uppgift 1-6 fortsättning, Dolda tecken 1 Aktivera visa dolda tecken. 2 Radera felaktiga stycketecken. 3 Spara som 1-6 i mappen Kapitel 1. VISNINGSLÄGEN När vi skriver ett dokument, i synnerhet när vi själva står för författandet, är vår koncentration inriktad på formulering, val av rubriker etc. Vår koncentration är alltså inriktad på själva texten och inte på textens placering eller utseende. Ibland har vi dock behov av att även se var texten exakt placeras på papperet. Vi behöver då se hela sidan med marginaler och papperskant. I Word kan du växla mellan olika visningslägen, dvs olika lägen för hur dokumentet ska visas på skärmen. De lägen som du kommer att använda i denna kurs är normal- och utskriftslayoutläget. Normalläge Utskriftslayoutläge Grunderna i Word 1:11

12 Eftersom utskriftslayouläget kräver mer av datorn och därför är mer tidskrävande bör man tänka på att vid inskrivning och redigering av extremt långa dokument arbeta i normalläge och bara när så behövs arbeta i utskriftslayoutläget. Förutom dessa två lägen finns ett webblayoutläge och ett dispositionsläge. Webblayoutläget används när man vill publicera ett Word-dokument på Internet och dispositionsläget används vid avancerad redigering, exempelvis när man vill sammanställa flera dokument till ett samlingsdokument. Uppgift 1-8 Kontokort, Visningslägen 1 Öppna filen Kontokort. 2 Spara filen som Kontokort i mappen Kapitel 1. 3 Ändra till vänsterställd uppställning, radera felaktiga styckebrytningar och rätta till eventuella stavfel. 4 Kontrollera hur filen ser ut i olika visningslägen. 5 Spara som 1-8 i mappen Kapitel 1. ZOOMA Hur ett dokument visas på skärmen beror dels på visningsläget, dels på zoomningsgraden. Med hjälp av funktionen zooma, som du kan nå i verktygsfältet Standard eller via Visa, Zooma, kan du göra skrivytan större eller mindre än 100 %. Här till vänster visas de val du kan göra via listknappen Zooma. Om du i stället väljer att gå via Visa, Zooma gör du dina val i en dialogruta, se den högra bilden. För vissa arbetsuppgifter kanske du behöver se detaljerna och höjer då zoomningsgraden. Detta leder dock till att du inte kan se början och slutet av raderna samtidigt. Du måste då använda den horisontella rullningslisten eller piltangenterna för att kunna läsa texten. Om du ändrar zoomningsgraden till 75 %, ser du en större del av skrivytan utan att texten blir oläsbar och ser, om du arbetar i utskriftslayoutläge, även papperets kant. Skift- och Alt Gr-tangenterna SPECIALTECKEN Förutom siffror och bokstäver har vi behov av att kunna skriva en mängd specialtecken. Om det för varje tecken skulle krävas en egen tangent, skulle tangentbordet bli alltför utrymmeskrävande. Genom att utnyttja olika tangentkombinationer kan dock en och samma tangent stå för flera tecken. Vissa tangenter har upp till tre tecken. För att skriva det övre tecknet håller du Skift-tangenten nedtryckt och för att skriva det nedre högra tecknet håller du Alt Gr-tangenten nedtryckt. 1:12 Grunderna i Word

13 Tankstreck Ett tankstreck är längre än ett bindestreck. Tankstrecket kan du åstadkomma genom att du gör två bindestreck efter varandra. De två bindestrecken omvandlas då till ett längre tankstreck i enlighet med Words autoformat. Detta tankstreck bygger dock på amerikansk standard. Här i Sverige använder vi ett kortare tankstreck. Det svenska tankstrecket får du fram genom att hålla ned Alt-tangenten medan du trycker 0150 på det numeriska tangentbordet. Det typografiska tankstrecket ska användas i uttryck som Smyghuk Haparanda 9 juni 16 augusti I exemplet på ovan betecknar tankstrecket från... och till... Lägg märke till att här görs inga blanksteg varken före eller efter tankstrecket. Dessutom kan tankstreck användas i stället för kommatecken för att markera en inskjuten sats i en mening (blanksteg före och efter tankstrecket) och som s. k. pratminus för att markera att någon säger något (blanksteg efter tankstrecket). Använder du här vanligt bindestreck blir det automatiskt ett tankstreck när du gör blankstegen. Uppgift 1-9, Tankstreck 1 Ta fram ett nytt dokument. 2 Ändra utskriftsformatet till vänsterställd text. 3 Spara som 1-9 i mappen Kapitel 1. Skriv! Företaget har semesterstängt 1 21 juli. Kalle Resare älskar att åka tåg och går den 3 juli in på Norrköpings central och frågar: Kan jag köpa en biljett sträckan Norrköping Giverny? Var ligger Giverny? I Frankrike. Ibland vill man byta rad utan att göra ett nytt stycke. I sådana fall används Skift Enter. Nej, tåget stannar inte i Giverny, så ni får byta i Paris. Sträckan Norrköping Malmö åkte Kalle med X I Giverny besökte han museet där konstnären Claude Monet bodde. Monet levde Han är allra mest känd för målningen Näckrosdammen den målade han i flera hundra versioner. Grunderna i Word 1:13

14 Uppgift 1-10, Grav och akut accent, citationstecken, &, tyskt ü, 1 2, % 1 Ta fram ett nytt dokument. 2 Ändra utskriftsformatet till vänsterställd text. 3 Spara som 1-10 i mappen Kapitel 1. Skriv! Günter Müller är kock och kommer från München. Han lagar gärna oxfilé à la minute. (Det är fransk och betyder på minuten ). Han gör sina inköp hos firma Biffen & Bananen. Priset för oxfilén är ca 250 kr/kg. Tycker du om oxfilé? Till fyra portioner rekommenderar Günter: 1 2 kg oxfilé 2 msk smör salt, svartpeppar Bryn smöret i stekpannan, lägg i köttet och stek ca 1 minut på var sida. Stektiden beror på hur tjocka köttskivorna är och hur välstekta du önskar dem. Servera tillsammans med gräddsås, som med fördel kan göras på matlagningsgrädde (15 % fetthalt), råstekt potatis och grönsallad. Lycka till! Uppgift 1-11, Grav och akut accent, citationstecken, snedstreck etc 1 Ta fram ett nytt dokument. 2 Skriv in nedanstående text. 3 Spara som 1-11 i mappen Kapitel 1. Skriv! Observera att gradtecknet föregås av ett blanksteg när det symboliserar temperatur. När det är frågan om vinkelgrader placeras gradtecknet direkt efter siffran. Vissa tangenter är döda, dvs de reagrar först efter det att du skrivit ned nästkommande tecken. Till dessa tecken hör bland andra grav och akut accent. Låt oss då ta en lång färd med S/Y Måsen IV. (Det är min fjärde segelbåt med samma namn). Sveriges yta består till 15 % av vatten. Vi börjar därför resan genom Göta Kanal till Göteborg i en hastighet av 4 knop/h. En knop är m/h. I Göreborg fyllde vi på förråden hos Firma Måås & Son. Utanför Frankrikes kust blåste det upp till storm, dvs 25 m/s. Vi fick 45 o slagsida men lyckades tack och lov häva den. Temperaturen var +12 o C. Vi sökte hamn i Biarritz. Där passade vi på att äta middag på anrika Hotel d Angleterre. Vi åt bl a hjortfilé à la chef. Efter ett par dagar seglade vi vidare till Portugal och ankrade i hamnstaden Porto. Porto betyder hamn. Vi köpte 1 2 kg musslor i en låda som mätte 25 x 36 x 18 cm. Musslorna smakade mycket bra. På resan söderut besökte vi: Ria d Aveiro, Ilhas Farihões och Ericeira. Sjökortet var i skalan 1: Så långt hade vi använt 7.648, 50 kronor. 1:14 Grunderna i Word

15 FÖRHANDSGRANSKA Det finns anledning att då och då kontrollera hur dokumentet skulle se ut vid en utskrift på papper. Detta kan du göra via knappen Förhandsgranska. Knapparna i förhandsgranska ger dig möjlighet att bland annat se dokumentet på olika sätt. Efter det att du förhandsgranskat kan du direkt begära en utskrift utan att först behöva stänga granskningsfönstret. Arkiv, Förhandsgranska Om knappen Förstoringsglas (2) avaktiveras kan du redigera. Mer omfattande redigeringar bör dock göras i textläge. Knappen Stäng (9) leder tillbaka till textläget Utskrift 2 Förstoringsglas 3 En sida 4 Flera sidor 5 Zoomningsgrad 6 Visa linjal 7 Förminska 8 Helskärm 9 Stäng förhandsgranska 10 Sammanhangsberoende hjälp 11 Lägg till eller ta bort knappar UTSKRIFT Om du ska skriva ut ett enkelsidigt exemplar använder du snabbkommandot Ctrl P eller klickar på knappen Skriv ut. Dokumentet kommer nu att skrivas ut på den förvalda skrivaren. Arkiv, Skriv ut Ctrl P Om du har flera skrivare inkopplade och vill välja någon annan skrivare än den förvalda måste du klicka Arkiv och där välja dialogrutan Skriv ut. I denna dialogruta finner du även andra utskriftsalternativ. Du kan här välja att skriva ut fler exemplar eller vissa sidor av ett långt dokument. Vissa skrivare klarar även ut att skriva dubbelsidigt. 1 2 Välj Arkiv, Skriv ut Kontrollera att rätt skrivare är vald Under sidintervall har du olika utskriftsalternativ. Du kan välja att skriva ut alla sidor, den sida där markören befinner sig, ett urval av sidor eller endast ett markerat område. 4 Du kan här ange hur många kopior du vill ha. I så fall bör du även välja Sortera. 5 För att kontrollera om skrivaren klarar dubbelsidigt klickar du på knappen Egenskaper. Grunderna i Word 1:15

16 7 6 7 I dialogrutan Egenskaper för dokumentet kan du välja att skriva ut dubbelsidigt. Du har också möjlighet att skriva ut på liggande pappersformat Bekräfta ditt val med OK eller Enter. Du kommer nu tillbaka till föregående dialogruta. Bekräfta även här ditt val med OK eller Enter. 8 1:16 Grunderna i Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WORD 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB. Mångfaldigande

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Microsoft Word 2010 Grunder

Microsoft Word 2010 Grunder WORD 2010 GRUNDER Microsoft Word 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003 ADM1205 Offi ce 2003 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfi ler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

RIGMOR SANDER SPALTER Sid 1 (6)

RIGMOR SANDER SPALTER Sid 1 (6) RIGMOR SANDER SPALTER Sid 1 (6) Övning 1 1. Ställ in Marginaler enligt nedanstående Arkiv > Utskriftsformat 2. Skriv följande text, låt datorn byta rad Detta är en övning i att dela in texten i spalter

Läs mer

Microsoft Word 2013 Grunder

Microsoft Word 2013 Grunder WORD 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Dolphin Guide Dokument

Dolphin Guide Dokument Dolphin Guide Dokument Utgivare Syncentralens Datateam Stockholm 2015-07-13 Innehållsförteckning Skriva ett dokument... 3 Spara... 3 Avancerat sparande... 4 Spara ändringar i dokument... 5 Spara dokument

Läs mer

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje!

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 1 Sammanställd av SeniorNet Södertälje Februari

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Word del 3 Sidan 1 av 5

Word del 3 Sidan 1 av 5 Word del 3 Sidan 1 av 5 Visningslägen... 2 Verktygsfält... 2 Textruta... 3 Sök och ersätt... 4 Word del 3 Sidan 2 av 5 Visningslägen Övn 1 Tryck Visa på menyraden. Det går nu att växla dokumentets visningsläge

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint Kapitel 33 Presentationer med PowerPoint 164 165 Kapitel 33 Vad visas på skärmen? 33 I Microsoft Office PowerPoint 2010 finns ett antal verktyg och funktioner som kan användas till att skapa välformaterade

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced Word 2003 Advanced Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... VII 2 Kursmaterialets uppläggning... VII 3 Kursmaterialets utformning... VIII 4 Installation av övningsfi ler... VIII 5 Facit... IX 6 Innehåll

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Innehåll Datorkunskap

Innehåll Datorkunskap Innehåll Datorkunskap Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 5 Kapitel 2 Allmän IT-Kunskap 1 Datorn i Samhället...

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Microsoft Word 2016 Grunder

Microsoft Word 2016 Grunder WORD 2016 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WORD Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

Instruktioner till Styckeformattexten

Instruktioner till Styckeformattexten Instruktioner till Styckeformattexten Öppna G:\Uppgiftsmapp\ove\Openoffice\Writer\Forts\2 Styckeformat råtext.odt Välj Arkiv, Spara som. Spara i Mina Dokument Markera översta raden. Ställ in Teckensnitt

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

Brevuppställning med sidhuvud

Brevuppställning med sidhuvud RIGMOR SANDER WORD-BREVUPPSTÄLLNING Sid 1 (5) Brevuppställning med sidhuvud Identifikationsuppgifterna längst upp i brevet är praktiskt att placera i sidhuvudet 1. Ta fram ett nytt dokument och ställ in

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Använda SpellRight 2 i Word 2010

Använda SpellRight 2 i Word 2010 Använda SpellRight 2 i Word 2010 1. Skriva i Word 1. Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Steg 2 Word 2007 Windows 7

Steg 2 Word 2007 Windows 7 Steg 2 Word 2007 Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 2 Sida 1 Ordbehandlingsprogrammet Word 2007 Förberedelser Om du tidigare använt en äldre version av Word bör du först undersöka om

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Steg 2 Word 2007 Windows 8

Steg 2 Word 2007 Windows 8 Steg 2 Word 2007 Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 2 W8 Sida 1 Ordbehandlingsprogrammet Word 2007 Förberedelser Word finns förmodligen inte på din dator utan du måste ladda hem programmet

Läs mer