EndNote X5 en kortfattad introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EndNote X5 en kortfattad introduktion"

Transkript

1 EndNote X5 en kortfattad introduktion

2 EndNote... 3 Om EndNote... 3 Skapa ett bibliotek Inställningar Journals Term List... 3 Lägga till referenser... 4 Lägga till referenser manuellt... 4 Importera referenser med filter... 5 Importera referenser med direktimport... 7 Importera referenser med Online Search... 9 Skapa grupper Söka i ett bibliotek PDF-filer Hitta dubbletter Uppdatera referenser Infoga ett EndNote-bibliotek till ett annat EndNote-bibliotek Spara och skicka ett EndNote-bibliotek EndNote och Word Instant formatting Infoga referenser i ett Worddokument Infoga tabeller och bilder Formatera referenser Välja stil Ändra i en referens Ta bort en referens Ta bort fältkoder Skapa en separat litteraturförteckning Dela referenserna från ett Worddokument Lite överkurs Hämta referenser direkt från tidskrifter hos förlag OVID Elsevier Wiley Ändra utseendet på en referenslista för Vancouver

3 EndNote Om EndNote EndNote är ett referenshanteringsprogram där du kan samla referenser från exempelvis databaser. Referenserna sparas i ett EndNote-bibliotek. Referenserna från ditt bibliotek kan du sedan infoga i exempelvis ett worddokument. Skapa ett bibliotek Skapa ett nytt bibliotek genom att öppna EndNote och välj File > New Filen som skapas har ändelsen.enl Tillsammans med.enl-filen skapas också en mapp med ändelsen.data Om du döpt ditt bibliotek till endnote1 bildas filen endnote1.enl samt mappen endnote1.data EndNote-fönstret består av tre delar. Överst till höger ser du dina referenser i en lista. Till vänster ser du en översikt över t.ex. dina grupper, nere till höger har du ett förhandsgransknings-/sökfält där du kan se hur referenserna ser ut i vald stil, hantera bifogade pdf:er samt söka i ditt bibliotek. Inställningar Journals Term List För att EndNote ska känna igen och tolka tidskriftsförkortningar på rätt sätt behöver du uppdatera Journals Term List innan du börjar använda programmet. Välj Tools > Open Term Lists > Journals Term List Under fliken Terms, markera alla och välj Delete Term till höger 3

4 Under fliken Lists, markera Journals i listan om det inte redan är gjort och välj Import List till höger Leta upp EndNote-mappen på datorn, vanligtvis under C/Program. Öppna mappen Terms Lists och välj Medical.txt Välj Update List till höger, klicka ok. Lägga till referenser I EndNote kan du lägga till referenser på olika sätt. Det går att skapa referenser manuellt, importera referenser med filter, importera referenser med direktimport eller importera referenser med Online Search. Lägga till referenser manuellt Öppna ditt bibliotek Välj References > New Reference (alternativt klicka på det gröna plustecknet) Under Reference Type väljer du vilken typ av dokument referensen gäller, Journal Article är inställd som automatiskt förval. Fyll i uppgifterna, alla fält måste inte fyllas i Författare skrivs Efternamn, Förnamn Exempel: Johansson, Bertil Johansson, Bertil Gabriel Johansson, B.G. Är det flera författare skrivs de på olika rader (tryck Enter för ny rad) Om författaren är t.ex. en myndighet skrivs ett kommatecken efteråt, men inget kommatecken mellan namnen. Exempel: Kungliga Biblioteket, För att spara din referens, klicka på File > Save 4

5 Importera referenser med filter Import med filter görs i två steg, först sparas referenserna som en textfil från den databas där du sökt, sedan importeras filen till EndNote med hjälp av ett filter. PubMed När du gjort en sökning i PubMed, bocka för de referenser du vill spara Klicka på Send to uppe till höger om träfflistan Bocka för Citation manager Klicka på Create File Välj spara och spara filen där du lätt kan hitta den I EndNote väljer du sedan File > Import > File eller klickar på nedåtpilen Klicka på Choose, leta upp filen, och välj sedan öppna i filhämtningsrutan. Välj PubMed (NLM) under Import Option. Kommer det alternativet inte upp får du klicka på Other Filters och leta upp PubMed (NLM) i listan. Klicka på Import, referenserna importeras nu till ditt EndNote-bibliotek. 5

6 Cochrane När du gjort en sökning i Cochrane, bocka för de referenser du vill spara. Klicka på Export Selected Citations under träfflistan Välj önskat alternativ under Export Type Välj önskat alternativ under File Type Klicka på Export Citation Spara filen på ett ställe där du lätt kan hitta den I EndNote väljer du File > Import > File Klicka på Choose för att leta upp filen som du nyss sparade. Välj Cochrane Library (Wiley) under Import Option. Kommer det alternativet inte upp får du klicka på Other Filters och leta upp Cochrane Library (Wiley) i listan. Klicka på Import, referenserna importeras nu till ditt EndNote bibliotek. 6

7 Importera referenser med direktimport I många databaser finns alternativet att man kan spara ner referenser direkt från databasen utan att behöva använda sig av filter. EBSCO-databaser (CINAHL, PsycINFO, AMED, MEDLINE) Alternativ 1 (vid export av enstaka referenser) Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Gör sökningen Klicka på titeln så att referensen öppnas Välj Export i högermenyn Se till så att Direct Import in RIS format är markerat Klicka på Save Referensen exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek Alternativ 2 (vid export av många referenser) Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Gör sökningen Klicka på Add to folder vid de referenser som ska exporteras till EndNote Klicka på Folder eller Folder View vid Go to Folder View Bocka för de referenser som ska exporteras Klicka på export Se till så att Direct Import in RIS format är markerat Klicka på Save Referenserna exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek 7

8 LIBRIS Gör din sökning Bocka i de referenser som ska exporteras Klicka på skapa referenser längst ner på sidan Vid format väljer du.ris Klicka på Spara som fil För direktexport till EndNote, välj öppna i filhämtningsrutan som dyker upp Referenserna exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek Google Scholar Klicka på hjulet i övre högra hörnet och välj Scholar-inställningar Bläddra ner till Bibliografiförvaltare och välj EndNote i menyn Visa länkar att importera citeringar till Klicka på Spara inställningar Gör en sökning Under varje träff finns nu länken importera till EndNote, klicka på den Välj öppna i filhämtningsrutan Referensen importeras nu automatiskt av ditt EndNote-bibliotek 8

9 Importera referenser med Online Search I EndNote går det att söka direkt i databaser och på så sätt importera referenser. Inom landstinget är det idag endast möjligt att göra detta i PubMed. Om du söker direkt i EndNote söker du i EndNotes gränssnitt och det går inte att göra mer avancerade sökningar. Markera PubMed under Online Search till vänster i EndNote Gör en sökning och klicka på Search I dialogrutan Confirm Online Search frågar EndNote hur många av träffarna du vill spara Gör ett val och klicka på ok De hämtade träffarna syns nu till vänster vid Online Search PubMed (NLM) 9

10 EndNote kan arbeta i två olika lägen när du söker direkt från programmet. Online Search Mode (Temporary Library) och Integrated Library & Online Search Mode Söker du i Online Search Mode (Temporary Library) läggs referenserna som du väljer att hämta i ett tillfälligt bibliotek. För att spara referenser därifrån, markera de referenser du vill behålla och välj References > Copy References To och välj att spara i ditt bibliotek. I exemplet ovan har vi sökt i Integrated Library & Online Search Mode. Då sparas alla referenser som du väljer att behålla direkt i ditt bibliotek. Skapa grupper Istället för att skapa flera olika bibliotek kan man skapa grupper att lägga referenser i. Skapa en grupp genom att välja Groups > Create Group Namnge gruppen För att lägga dit referenser, dra referenser från ditt bibliotek till gruppen eller markera en referens/flera referenser, högerklicka och välj Add References To. Referenserna kopieras då till vald grupp, dock finns de alltid kvar under All References. Det går även att skapa Smart Groups dit du automatiskt kan sortera referenser utifrån vissa sökkriterier. Skapa en Smart Group genom att välja Groups > Create Smart Group Ge gruppen ett namn Ställ in de sökkriterier som ska gälla för gruppen, exempelvis att du vill att alla referenser med dysphagia i titeln ska ingå där. När du i fortsättningen importerar en referens till EndNote med dysphagia i titeln läggs den automatiskt till i gruppen. Även här är det endast kopior som sparas i gruppen, referensen finns alltid kvar i All References. 10

11 Söka i ett bibliotek För att söka i ditt bibliotek, välj Tools > Search Library. Du får då upp ett fält med sökmöjligheter under dina referenser. Du kan också klicka på fliken Search direkt vid förhandsgranskningsrutan. Det går också att använda Quick Search uppe till höger i EndNote. 11

12 PDF-filer Har du en artikel som PDF-fil på din dator kan du i de flesta fall lägga in den som en referens i ditt bibliotek genom att importera den till EndNote. Välj File > Import > File Klicka på Choose, leta upp filen och klicka på öppna. Välj PDF under Import Option, finns PDF inte med som ett alternativ, klicka på Other Filters och leta upp PDF i listan. För att lägga till en PDF-fil till en redan existerande referens markerar du referensen och klickar på References > File Attachments > Attach File. Du kan också dra filen direkt till referensen när du letat upp den på datorn. 12

13 I EndNote finns också möjligheten att hitta fulltext till referenser som redan finns i ditt bibliotek. Markera en eller flera referenser Välj References > Find Full Text Om fulltext hittas markeras detta med ett gem bredvid referensen. Det går också att se vad som hittats i menyn till vänster under Find Full Text. I förhandsgransknings-/sökfältet längst ner i EndNote kan du välja fliken PDF & Quick Edit för att läsa och arbeta med PDF-filen. För att öka möjligheten att hitta fulltext vid datorer inom landstingsnätet kan du göra följande inställningar: Välj Edit > Preferences > Find Full Text Bocka för alla fyra rutor Under OpenURL Path skriver du in Hitta dubbletter Välj References > Find Duplicates. EndNote söker då igenom ditt bibliotek efter dubbletter, om dubbletter hittas kan du jämföra dem sida vid sida för att avgöra om du vill ta bort den ena. Uppdatera referenser Markera en eller flera referenser och välj References > Find Reference Updates Hittas en uppdatering får du granska den nya och gamla versionen sida vid sida för att sedan avgöra vilka uppdateringar som ska göras. 13

14 Infoga ett EndNote-bibliotek till ett annat EndNote-bibliotek Välj File >Import > File Under Choose, välj det EndNote-bibliotek som ska importeras, välj öppna Under Import Option väljer du EndNote Library Spara och skicka ett EndNote-bibliotek För att kopiera ditt bibliotek till ett USB-minne eller skicka det till en kollega, sparar du det i komprimerad form. Välj File > Compressed Library (.enlx) Välj önskade alternativ, klicka på Next När den komprimerade filen packas upp bildas en.enl-fil samt en.data-mapp. 14

15 EndNote och Word Observera att verktygsfältet för EndNote i Word ser olika ut beroende på vilken version av Word du har, den här guiden är skapad utifrån Word Instant formatting Instant formatting innebär att Word uppdateras varje gång en ny referens läggs in, citeringar formateras och litteraturförteckningen uppdateras löpande. Det kan vara tungt för Word att arbeta på detta sätt och det kan därför vara bra att stänga av Instant Formatting. Detta görs genom att klicka på Preferences, rutan Enable Instant Formatting on new Word documents ska ej vara ibockad. För att uppdatera citeringar och litteraturförteckning när funktionen är avstängd, välj Update Citations and Bibliography. Infoga referenser i ett Worddokument Markera i EndNote vilken eller vilka referenser du vill infoga i ditt textdokument. För att välja flera referenser håller du nere ctrl-tangenten. Öppna Worddokumentet som du vill infoga referenser i. Klicka där du vill sätta in referensen/erna. Gör ett mellanslag. Klicka på Insert Citation > Insert Selected Citation(s) i EndNotes verktygsfält i Word. 15

16 Ett alternativ är att markera i Worddokumentet var referensen ska infogas, sedan gå till EndNote där du markerar vilken referens du vill infoga och därefter klickar du på Insert Citation. Du kommer då tillbaka till Word och den valda referensen har förts in. Det går också att söka upp referenser genom att i EndNotes verktygsfält i Word välja Insert Citation > Find Citation. Gör en sökning, markera referensen och infoga genom att klicka på Insert. Om du valt att inte tillåta Instant Formatting är de infogade referenserna oformaterade, så kallade Temporary Citations. De kan exempelvis se ut såhär: {Polit, 2011 #215} När du sedan formaterar dina referenser ändras detta utifrån den stil du valt. Infoga tabeller och bilder Du behöver först spara tabeller och bilder som referenser i ditt EndNote-bibliotek. Detta gör du genom att skapa en ny referens i EndNote. Skapa en referens för en tabell: I EndNote, välj References > New reference Välj Chart or Table under Reference Type Högerklicka i fältet Figure, välj Figure och sedan Attach Figure. Leta upp filen med tabellen på din dator och klicka på öppna Skriv namnet på tabellen i fältet Caption Skapa referens för en bild Välj References > New reference Välj Figure under Reference Type Högerklicka i fältet Figure, välj Figure och sedan Attach Figure. Leta upp bilden och klicka på öppna Skriv namnet på bilden i fältet Caption I Word väljer du sedan Insert Citation > Find Figure och letar upp den tabell eller bild du vill infoga. 16

17 Formatera referenser Välja stil Du ändrar stil (exempelvis Vancouver eller Lancet) på dina referenser genom att välja önskad stil vid Style i verktygsfältet för EndNote i Word. Om stilen du vill ha inte finns med finns det fler att välja bland om du klickar på pilen och sedan väljer Select Another Style. För att se hur dokumentet ser ut i den valda stilen klickar du på Update Citations and Bibliography. När du formaterat ditt dokument skapas även en litteraturförteckning i slutet utifrån den valda stilen. Vill du ändra stil väljer du en ny vid Style och uppdaterar sedan ditt dokument genom att klicka på Update Citations and Bibliography. Ändra i en referens Inga ändringar av referenser får göras direkt i texten i Worddokumentet eftersom det finns en koppling till EndNote. Är en referens felaktig, t.ex. felstavad, gör du ändringen i ditt EndNote-bibliotek. Markera referensen i den löpande texten (ej referenslistan) i Word och välj Edit Library Reference(s) i verktygsfältet för EndNote i Word Du förflyttas då till EndNote där du gör ändringen Spara och återgå till Word För att se ändringen, klicka på Update Citations and Bibliography Vill du ta bort författaren från en referens (tex om namnet redan nämns i meningen), markerar du i Worddokumentet den referens du vill ändra, väljer Edit & Manage Citation(s) i verktygsfältet för EndNote i Word och vid formatting väljer du Exclude author. 17

18 Ta bort en referens Klicka på Edit & Manage Citation(s) i EndNotes verktygsfält i Word Markera den referens du vill ta bort Välj Remove Citation under Edit Reference Ta bort fältkoder När du är klar med ditt dokument ska EndNote-formateringen tas bort innan du exempelvis skickar iväg dokumentet för publicering. Fältkoderna syns som gråa partier i texten. Ta bort fältkoderna genom att välja Convert Citations and Bibliography > Convert to Plain Text. En kopia av dokumentet skapas som du får spara. Originaldokumentet finns fortfarande kvar och det är i detta som du ska arbeta om du senare vill ändra något. 18

19 Skapa en separat litteraturförteckning Alternativ 1, separat litteraturförteckning i EndNote I EndNote, välj den stil du vill att litteraturförteckningen ska ha vid Edit > Output Styles Markera de referenser som ska vara med Välj File > Print Preview Alternativ 2, separat litteraturförteckning i Word I EndNote, välj den stil du vill att litteraturförteckningen ska ha vid Edit > Output Styles Markera de referenser som ska vara med Välj Edit > Copy Formatted Gå till Word och det ställe där litteraturförteckningen ska infogas Klistra in (ctrl+v) Dela referenserna från ett Worddokument Du kan dela med dig av dina referenser till en kollega genom att skicka en formaterad Wordfil. Bifoga den formaterade Wordfilen (notera att fältkoderna alltså ska vara kvar när du skickar dokumentet). Kollegan öppnar dokumentet och väljer sedan Export to EndNote > Export Travelling Library. Då exporteras de referenser som finns i dokumentet till kollegans öppna EndNote-bibliotek. 19

20 Lite överkurs Hämta referenser direkt från tidskrifter hos förlag OVID Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Bocka för de referenser som ska exporteras Klicka på export Välj EndNote under Export To Bocka för Complete Reference Klicka på Export Citation(s) Referensen exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek, 20

21 Elsevier Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Bocka för de referenser som ska exporteras Klicka på export citations Vid export format, bocka i RIS format Klicka på Export Referensen exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek 21

22 Wiley Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Bocka för de referenser som ska exporteras Klicka på Export citation Vid Format, välj EndNote Vid Export Type, välj om du vill inkludera abstract Klicka på Submit Klicka på öppna Referensen exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek 22

23 Ändra utseendet på en referenslista för Vancouver Vill du ändra indraget på en referenslista för Vancouver gör du på följande sätt: I EndNote, välj Edit > Output Style och leta upp Vancouver. Är Vancouver redan markerad välj Edit > Output Style Edit Vancouver För att ändra indrag välj Layout under Bibliography Vid Hanging Indent längst ner till höger ändrar du från None till All paragraphs Spara genom att välja File > Save As och döp den till något så att du förstår att det är en ändrad kopia av Vancouver Vid Style i EndNotes verktygsfält i Word letar du sedan upp den stil du nyss skapat. Uppdatera referenslistan genom att välja Update Citations and Bibliography. 23

24 Den här manualen baseras på Mittuniversitetets guide: EndNote X3 /X Manualen baseras också på EndNote X2 en introduktion, Tomas Kindenberg, Sjukhusbiblioteken i Sörmland Den baserades i sin tur på EndNote X1- Kortfattad manual, av Eva Nordgren, Medicinska biblioteket med Vårdbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, och EndNote X2 av Maria Nyman och Sofia Pemer, Umeå universitetsbibliotek, Sjukhusbiblioteken i Sörmland Anette Årebrink

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

Bygg ditt eget referensbibliotek

Bygg ditt eget referensbibliotek Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering och hantering

Läs mer

Referenshantering med EndNote X6

Referenshantering med EndNote X6 Referenshantering med EndNote X6 Innehåll Vad är EndNote?... 2 Hur får jag tillgång till programmet?... 2 Tekniska krav... 2 Skapa ett EndNote bibliotek... 2 Importera referenser... 3 PubMed... 3 Web of

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek EndNote X8 Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X6 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X6 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X6 Innehåll 1. Skapa ett eget EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Skapa en ny stil 5. Ta bort fältkoder

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett eget EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Skapa en ny stil 5. Ta bort fältkoder

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Ta bort fältkoder 5. Skapa en ny stil

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett EndNote-bibliotek 2. Importera referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Ta bort fältkoder 5. Skapa en ny stil

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

Import av referenser från bibliotekets databaser

Import av referenser från bibliotekets databaser Import av referenser från bibliotekets databaser 140630 Granska referensen! Det är viktigt att det blir rätt när du ska använda referenserna i dina texter så tänk på att det ibland finns fel i referenserna

Läs mer

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se EndNote online T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se Idag går vi igenom: (Skapa konto i EndNote online) Hur EndNote online är uppbyggt Hämta in referenser

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Import från databaser till RefWorks

Import från databaser till RefWorks 2014-10-13 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till RefWorks Instruktioner för att importera referenser från fler databaser är tillgängliga när du är inloggad i RefWorks under menyvalet:

Läs mer

Umeå Universitetsbibliotek Mars, 2015

Umeå Universitetsbibliotek Mars, 2015 Kort manual på svenska. För en engelsk utförligare manual se hjälpfunktion i programmet. Quick guide in Swedish. For an English more detailed user guide see the help function in the program. På UmUB:s

Läs mer

3.0 kort manual på svenska för en engelsk utförligare manual se hjälpfunktionerna i programmet

3.0 kort manual på svenska för en engelsk utförligare manual se hjälpfunktionerna i programmet 3.0 kort manual på svenska för en engelsk utförligare manual se hjälpfunktionerna i programmet Skapa användare: För att skapa en användare för EndNoteWeb gå till www.endnote.com klicka på endnote web login

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

Referenshantering med. EndNote X7 PC. Studentguide

Referenshantering med. EndNote X7 PC. Studentguide Referenshantering med EndNote X7 PC Studentguide Bibliotek & IKT Medicinska fakulteten Lunds universitet 2016 Referenshantering med EndNote X7 PC Innehåll Vad är EndNote?... 2 Hur får jag tillgång till

Läs mer

Guide till Endnote X7 MITTUNIVERSITETET TORUN SUNDSTRÖM 2015-06-02

Guide till Endnote X7 MITTUNIVERSITETET TORUN SUNDSTRÖM 2015-06-02 Guide till Endnote X7 MITTUNIVERSITETET TORUN SUNDSTRÖM 2015-06-02 Innehåll Innehåll... 1 Kom igång... 3 Skapa ett bibliotek... 3 Att arbeta med Endnote... 3 Inställningar (preferences)... 3 Display layout...

Läs mer

Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150821

Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150821 Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150821 EndNote X7 Contents 1. Skapa ett bibliotek... 3 2. Spara ditt bibliotek... 3 3. Dela ditt EndNote X7 bibliotek... 3 4. Skriv in referenser manuellt...

Läs mer

Hämta via databaser Pröva några olika databaser. Se Hämta referenser från databaser.

Hämta via databaser Pröva några olika databaser. Se Hämta referenser från databaser. RefWorks Miniguide Skapa ett RefWorks-konto 1. Gå till bibliotekets webbplats: www.bibl.liu.se 2. Citera och referera 3. RefWorks 4. Skapa ett konto/logga in 5. Gå till RefWorks login center 6. Sign up

Läs mer

Hämta via databaser Se Hämta referenser från databaser.

Hämta via databaser Se Hämta referenser från databaser. Guide till RefWorks Denna guide beskriver kort hur du kommer igång med RefWorks, hur du importerar referenser till RefWorks, delar dina referenser med andra samt hur du refererar och skapar referenslistor.

Läs mer

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar 2013-02-05 Karlstads universitetsbibliotek Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar Import av referenser från American Chemical Society Gör en sökning i ACS. Markera relevanta poster.

Läs mer

RefWorks user guide för studenter

RefWorks user guide för studenter RefWorks user guide för studenter 1. Skapa ett användarkonto i RefWorks Öppna RefWorks startsida (http://www.refworks.com/) och klicka på Login. Klicka på Sign up for a New Account, fyll i uppgifterna

Läs mer

Guide till RefWorks Skapa ett RefWorks-konto Under Citera och referera > RefWorks Hjälp funktioner i RefWorks Help Tutorial Help

Guide till RefWorks Skapa ett RefWorks-konto Under Citera och referera > RefWorks Hjälp funktioner i RefWorks Help Tutorial Help Guide till RefWorks Denna guide beskriver kort hur du kommer igång med RefWorks, hur du importerar referenser till RefWorks, delar dina referenser med andra samt hur du refererar och skapar referenslistor.

Läs mer

Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150209

Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150209 Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150209 EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett bibliotek... 3 2. Spara ditt bibliotek... 3 3. Skriv in referenser manuellt... 3 4. Bibliografiska fält i en

Läs mer

Guide till New RefWorks

Guide till New RefWorks Guide till New RefWorks Version 4 2017-05-12 Innehåll Lägga in referenser i New RefWorks... 1 Importera dina referenser från RefWorks Legacy... 1 Direktexportera referenser från databaser (bl.a. från bibliotekets

Läs mer

Referenshanteringsprogrammet

Referenshanteringsprogrammet Referenshanteringsprogrammet Åbo Akademis bibliotek referenshantering@abo.fi RefWorks Med hjälp av RefWorks kan du: Importera referenser från olika databaser och bibliotekskataloger och skapa en egen databas

Läs mer

Endnote X6 En guide över valda delar i programmet

Endnote X6 En guide över valda delar i programmet Installera Endnote Endnote X6 En guide över valda delar i programmet En licens för Endnote och Endnote Web kan införskaffas hos Helpdesk som också hjälper till att installera programmet på din dator. Har

Läs mer

Karlstads universitetsbibliotek

Karlstads universitetsbibliotek Karlstads universitetsbibliotek 2015 Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor

Läs mer

Referenshantering med. EndNote X8 PC. Studentguide

Referenshantering med. EndNote X8 PC. Studentguide Referenshantering med EndNote X8 PC Studentguide Bibliotek & IKT Medicinska fakulteten Lunds universitet 2017 Referenshantering med EndNote X8 PC Innehåll Vad är EndNote?... 2 Hur får jag tillgång till

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Referenshantering med. EndNote X8 Mac. Studentguide

Referenshantering med. EndNote X8 Mac. Studentguide Referenshantering med EndNote X8 Mac Studentguide Bibliotek & IKT Medicinska fakulteten Lunds universitet 2017 Referenshantering med EndNote X8 Mac Innehåll Vad är EndNote?... 2 Hur får jag tillgång till

Läs mer

Referenshantering med Zotero Introduktion

Referenshantering med Zotero Introduktion Referenshantering med Zotero Introduktion Innehåll Om Zotero Att tänka på Installation Organisera ditt bibliotek Importera referenser Lägg in referenser manuellt Redigera referenser Etiketter (taggar)

Läs mer

Medicinska biblioteket Umeå Universitetsbibliotek

Medicinska biblioteket Umeå Universitetsbibliotek Medicinska biblioteket Umeå Universitetsbibliotek 100615 EndNote X3 Innehåll 1. Inställningar i EndNote som bör göras innan du börjar arbeta... 3 2. Skriv in referenser manuellt... 3 3. Bibliografiska

Läs mer

Import från databaser till Mendeley

Import från databaser till Mendeley 2015-05-11 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till Mendeley Instruktioner för att importera referenser till Mendeley från flera av databaserna som tillhandahålls av Linköpings universitet.

Läs mer

Umeå Universitetsbibliotek Mars, 2016

Umeå Universitetsbibliotek Mars, 2016 Kort manual på svenska. För en engelsk utförligare manual se hjälpfunktion i programmet. Quick guide in Swedish. For an English more detailed user guide see the help function in the program. På UmUB:s

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Uppdaterad 2013-06-11 Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Endast publicerat material skall registreras. Följande

Läs mer

Manual - EndNote Online/basic

Manual - EndNote Online/basic Manual - EndNote Online/basic UMEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERSION 2016-11-15 This document is a quick guide in Swedish for EndNote Online/EndNote basic. For an English more detailed user guide see the help

Läs mer

Innan du börjar arbeta med RefWorks måste du skapa ett personligt konto. Gör så här: Klicka på Sign up for a New Account.

Innan du börjar arbeta med RefWorks måste du skapa ett personligt konto. Gör så här: Klicka på Sign up for a New Account. RefWorks-lathund RefWorks-lathund... 1 Starta RefWorks... 2 Skapa konto... 2 Logga in inom ESHs lokaler... 2 Inloggning utanför ESH... 2 Hjälpmedel... 2 Hur gör man?... 3 Skapa en referensdatabas... 3

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

EndNote i ditt uppsatsarbete : några tips.

EndNote i ditt uppsatsarbete : några tips. EndNote i ditt uppsatsarbete : några tips. Eli Bytoft Nyaas BLR 2012 Innehåll 1. Skapa ett bibliotek i EndNote 2. Att integrera EndNote i Word och låta systemet skriva texthänvisningar och samtidigt skapa

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Sid 1 (7) referenser till DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: ISI, PubMed XML, EndNote XML, MODS v.3,

Läs mer

zotero -kort handledning Universitetsbiblioteket

zotero -kort handledning Universitetsbiblioteket zotero -kort handledning Universitetsbiblioteket Zotero: En kort handledning INNEHÅLL 1 Inledning... 1 Installation... 1 Mitt Zoterobibliotek... 2 Ändra information i en bibliografisk post... 2 2 Samla...

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA 1 Importera referenser till DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote

Läs mer

Hur man kan dela ett EndNotebibliotek

Hur man kan dela ett EndNotebibliotek Hur man kan dela ett EndNotebibliotek Använd share- Dela en grupp Placera biblioteket Skicka hela Använd funktionaliteten i biblioteket centralt biblioteket traveling library Delar referenser och bifogade

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA 2012-04-23 Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Uppdaterad 2009-03-09 http://diva.ub.uu.se/helpdesk Följande format accepteras av DiVA: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote Referer Format, MODS V3, BibTex, BibLatex, RIS

Läs mer

Att använda referenshanteringsprogram

Att använda referenshanteringsprogram Att använda referenshanteringsprogram EndNote, Mendeley och BibTeX Bengt Haraldsson ECE KTH bango@kth.se VT 2012 Innehållsförteckning Introduktion...4 Kort om begreppsanvändning...4 Att komma igång...5

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Lathund till PsycINFO (OVID)

Lathund till PsycINFO (OVID) Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, som medicin, psykiatri, sociologi m.m. Databasen indexerar tidskrifter från 1806 och

Läs mer

EndNote på MAC (150819)

EndNote på MAC (150819) EndNote på MAC (150819) Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Att börja med EndNote och inställningar som bör göras innan man lägger in referenser Klicka på EndNote-ikonen

Läs mer

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket.

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket. PubMed lathund 2016-02-04 Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Skriv in dina söktermer och klicka på För att få se vad som har hänt bakom kulissen, titta på Search details.

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

Man hittar RefWorks på bibliotekets hemsida www.esh.se/bibliotek Söka och

Man hittar RefWorks på bibliotekets hemsida www.esh.se/bibliotek Söka och RefWorks-lathund RefWorks-lathund... 1 Starta RefWorks... 2 Skapa konto... 2 Logga in inom ESHs lokaler... 2 Inloggning utanför ESH... 2 Hjälpmedel... 2 Hur gör man?... 3 Skapa en referensdatabas... 3

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

RefWorks user guide för forskare

RefWorks user guide för forskare RefWorks user guide för forskare 1. Skapa ett användarkonto i RefWorks Öppna RefWorks startsida (http://www.refworks.com/) och klicka på Login. Klicka på Sign up for a New Account, fyll i uppgifterna och

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Biblioteken, Futurum 2017

Biblioteken, Futurum 2017 Biblioteken, Futurum 2017 Om PubMed PubMed innehåller mer än 27 miljoner referenser till tidskriftsartiklar inom biomedicin, omvårdnad, odontologi m.m. PubMed är fritt tillgänglig men om du använder länken

Läs mer

Lathund för Thunderbird 0.8

Lathund för Thunderbird 0.8 Lathund för Thunderbird 0.8 1. Var hamnar breven och attachments? 2. Lägga in sin signatur 3. Hur man vidarebefordrar text som brödtext 4. Fetstil mm i brödtexten 5. Prioriteringsgrader på mail 6. Adressboken

Läs mer

Arrangera - Resultat Export och Import

Arrangera - Resultat Export och Import 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Arrangera - Resultat Export och Import [Här kan du läsa en enkel guide hur du hanterar resultat.]

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality Lathund till PEP Databasen PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) innehåller 59 tidskrifter och 96 klassiska böcker inom psykoanalys. Dessutom innehåller PEP fulltext och redaktörskommentarer till

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter 1.2 Utgåva 1 (16) för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter Hur du väljer i Lotus Notes vad du vill konvertera... 1 Från arkivfil... 1 Från Inkorgen... 1 Från mapp... 2 Alternativ

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg IT-körkort för språklärare Modul 2: Blogg Innehåll Gloslista 2 Logga in på bloggen (punkt 1-3) 3 Skapa och redigera sidor och undersidor (punkt 4 och 5) 4 Infoga dokument (punkt 6 och 7) 7 Skapa inlägg

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Lathund för uppsatsadministratörer

Lathund för uppsatsadministratörer 1 Lathund för uppsatsadministratörer godkänn publicering av uppsatser/examensarbeten från Stockholms universitet i DiVA Ansvaret för studentuppsatser i DiVA ligger hos institutionerna. Om du som DiVA-administratör

Läs mer

RefWorks låter dig...

RefWorks låter dig... 1 RefWorks låter dig... Spara referenser från olika databaser och bibliotekskataloger Dela och annotera referenser med kollegor Med verktyget Write-N-Cite eller RefWorks Citation Manager (Word 2016, ej

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Adobe Presenter. Skapad: 2012-04-23

Adobe Presenter. Skapad: 2012-04-23 Adobe Presenter Manualen beskriver hur man skapar en interaktiv film till PowerPoint med tilläggsprogramvaran Adobe Presenter. Mikrofon och webkamera är förutsättningar förutom programvarorna. Skapad:

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Manual för StoraBasen. Stora Basen

Manual för StoraBasen. Stora Basen Manual för Filerna i mappen För att ska fungera behöver alla olika filer vara med och inte byta namn eller plats. I mappen Kartex finns alla filer för visning i Kartex I mappen TillFrån finns alla filer

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer