EndNote X5 en kortfattad introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EndNote X5 en kortfattad introduktion"

Transkript

1 EndNote X5 en kortfattad introduktion

2 EndNote... 3 Om EndNote... 3 Skapa ett bibliotek Inställningar Journals Term List... 3 Lägga till referenser... 4 Lägga till referenser manuellt... 4 Importera referenser med filter... 5 Importera referenser med direktimport... 7 Importera referenser med Online Search... 9 Skapa grupper Söka i ett bibliotek PDF-filer Hitta dubbletter Uppdatera referenser Infoga ett EndNote-bibliotek till ett annat EndNote-bibliotek Spara och skicka ett EndNote-bibliotek EndNote och Word Instant formatting Infoga referenser i ett Worddokument Infoga tabeller och bilder Formatera referenser Välja stil Ändra i en referens Ta bort en referens Ta bort fältkoder Skapa en separat litteraturförteckning Dela referenserna från ett Worddokument Lite överkurs Hämta referenser direkt från tidskrifter hos förlag OVID Elsevier Wiley Ändra utseendet på en referenslista för Vancouver

3 EndNote Om EndNote EndNote är ett referenshanteringsprogram där du kan samla referenser från exempelvis databaser. Referenserna sparas i ett EndNote-bibliotek. Referenserna från ditt bibliotek kan du sedan infoga i exempelvis ett worddokument. Skapa ett bibliotek Skapa ett nytt bibliotek genom att öppna EndNote och välj File > New Filen som skapas har ändelsen.enl Tillsammans med.enl-filen skapas också en mapp med ändelsen.data Om du döpt ditt bibliotek till endnote1 bildas filen endnote1.enl samt mappen endnote1.data EndNote-fönstret består av tre delar. Överst till höger ser du dina referenser i en lista. Till vänster ser du en översikt över t.ex. dina grupper, nere till höger har du ett förhandsgransknings-/sökfält där du kan se hur referenserna ser ut i vald stil, hantera bifogade pdf:er samt söka i ditt bibliotek. Inställningar Journals Term List För att EndNote ska känna igen och tolka tidskriftsförkortningar på rätt sätt behöver du uppdatera Journals Term List innan du börjar använda programmet. Välj Tools > Open Term Lists > Journals Term List Under fliken Terms, markera alla och välj Delete Term till höger 3

4 Under fliken Lists, markera Journals i listan om det inte redan är gjort och välj Import List till höger Leta upp EndNote-mappen på datorn, vanligtvis under C/Program. Öppna mappen Terms Lists och välj Medical.txt Välj Update List till höger, klicka ok. Lägga till referenser I EndNote kan du lägga till referenser på olika sätt. Det går att skapa referenser manuellt, importera referenser med filter, importera referenser med direktimport eller importera referenser med Online Search. Lägga till referenser manuellt Öppna ditt bibliotek Välj References > New Reference (alternativt klicka på det gröna plustecknet) Under Reference Type väljer du vilken typ av dokument referensen gäller, Journal Article är inställd som automatiskt förval. Fyll i uppgifterna, alla fält måste inte fyllas i Författare skrivs Efternamn, Förnamn Exempel: Johansson, Bertil Johansson, Bertil Gabriel Johansson, B.G. Är det flera författare skrivs de på olika rader (tryck Enter för ny rad) Om författaren är t.ex. en myndighet skrivs ett kommatecken efteråt, men inget kommatecken mellan namnen. Exempel: Kungliga Biblioteket, För att spara din referens, klicka på File > Save 4

5 Importera referenser med filter Import med filter görs i två steg, först sparas referenserna som en textfil från den databas där du sökt, sedan importeras filen till EndNote med hjälp av ett filter. PubMed När du gjort en sökning i PubMed, bocka för de referenser du vill spara Klicka på Send to uppe till höger om träfflistan Bocka för Citation manager Klicka på Create File Välj spara och spara filen där du lätt kan hitta den I EndNote väljer du sedan File > Import > File eller klickar på nedåtpilen Klicka på Choose, leta upp filen, och välj sedan öppna i filhämtningsrutan. Välj PubMed (NLM) under Import Option. Kommer det alternativet inte upp får du klicka på Other Filters och leta upp PubMed (NLM) i listan. Klicka på Import, referenserna importeras nu till ditt EndNote-bibliotek. 5

6 Cochrane När du gjort en sökning i Cochrane, bocka för de referenser du vill spara. Klicka på Export Selected Citations under träfflistan Välj önskat alternativ under Export Type Välj önskat alternativ under File Type Klicka på Export Citation Spara filen på ett ställe där du lätt kan hitta den I EndNote väljer du File > Import > File Klicka på Choose för att leta upp filen som du nyss sparade. Välj Cochrane Library (Wiley) under Import Option. Kommer det alternativet inte upp får du klicka på Other Filters och leta upp Cochrane Library (Wiley) i listan. Klicka på Import, referenserna importeras nu till ditt EndNote bibliotek. 6

7 Importera referenser med direktimport I många databaser finns alternativet att man kan spara ner referenser direkt från databasen utan att behöva använda sig av filter. EBSCO-databaser (CINAHL, PsycINFO, AMED, MEDLINE) Alternativ 1 (vid export av enstaka referenser) Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Gör sökningen Klicka på titeln så att referensen öppnas Välj Export i högermenyn Se till så att Direct Import in RIS format är markerat Klicka på Save Referensen exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek Alternativ 2 (vid export av många referenser) Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Gör sökningen Klicka på Add to folder vid de referenser som ska exporteras till EndNote Klicka på Folder eller Folder View vid Go to Folder View Bocka för de referenser som ska exporteras Klicka på export Se till så att Direct Import in RIS format är markerat Klicka på Save Referenserna exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek 7

8 LIBRIS Gör din sökning Bocka i de referenser som ska exporteras Klicka på skapa referenser längst ner på sidan Vid format väljer du.ris Klicka på Spara som fil För direktexport till EndNote, välj öppna i filhämtningsrutan som dyker upp Referenserna exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek Google Scholar Klicka på hjulet i övre högra hörnet och välj Scholar-inställningar Bläddra ner till Bibliografiförvaltare och välj EndNote i menyn Visa länkar att importera citeringar till Klicka på Spara inställningar Gör en sökning Under varje träff finns nu länken importera till EndNote, klicka på den Välj öppna i filhämtningsrutan Referensen importeras nu automatiskt av ditt EndNote-bibliotek 8

9 Importera referenser med Online Search I EndNote går det att söka direkt i databaser och på så sätt importera referenser. Inom landstinget är det idag endast möjligt att göra detta i PubMed. Om du söker direkt i EndNote söker du i EndNotes gränssnitt och det går inte att göra mer avancerade sökningar. Markera PubMed under Online Search till vänster i EndNote Gör en sökning och klicka på Search I dialogrutan Confirm Online Search frågar EndNote hur många av träffarna du vill spara Gör ett val och klicka på ok De hämtade träffarna syns nu till vänster vid Online Search PubMed (NLM) 9

10 EndNote kan arbeta i två olika lägen när du söker direkt från programmet. Online Search Mode (Temporary Library) och Integrated Library & Online Search Mode Söker du i Online Search Mode (Temporary Library) läggs referenserna som du väljer att hämta i ett tillfälligt bibliotek. För att spara referenser därifrån, markera de referenser du vill behålla och välj References > Copy References To och välj att spara i ditt bibliotek. I exemplet ovan har vi sökt i Integrated Library & Online Search Mode. Då sparas alla referenser som du väljer att behålla direkt i ditt bibliotek. Skapa grupper Istället för att skapa flera olika bibliotek kan man skapa grupper att lägga referenser i. Skapa en grupp genom att välja Groups > Create Group Namnge gruppen För att lägga dit referenser, dra referenser från ditt bibliotek till gruppen eller markera en referens/flera referenser, högerklicka och välj Add References To. Referenserna kopieras då till vald grupp, dock finns de alltid kvar under All References. Det går även att skapa Smart Groups dit du automatiskt kan sortera referenser utifrån vissa sökkriterier. Skapa en Smart Group genom att välja Groups > Create Smart Group Ge gruppen ett namn Ställ in de sökkriterier som ska gälla för gruppen, exempelvis att du vill att alla referenser med dysphagia i titeln ska ingå där. När du i fortsättningen importerar en referens till EndNote med dysphagia i titeln läggs den automatiskt till i gruppen. Även här är det endast kopior som sparas i gruppen, referensen finns alltid kvar i All References. 10

11 Söka i ett bibliotek För att söka i ditt bibliotek, välj Tools > Search Library. Du får då upp ett fält med sökmöjligheter under dina referenser. Du kan också klicka på fliken Search direkt vid förhandsgranskningsrutan. Det går också att använda Quick Search uppe till höger i EndNote. 11

12 PDF-filer Har du en artikel som PDF-fil på din dator kan du i de flesta fall lägga in den som en referens i ditt bibliotek genom att importera den till EndNote. Välj File > Import > File Klicka på Choose, leta upp filen och klicka på öppna. Välj PDF under Import Option, finns PDF inte med som ett alternativ, klicka på Other Filters och leta upp PDF i listan. För att lägga till en PDF-fil till en redan existerande referens markerar du referensen och klickar på References > File Attachments > Attach File. Du kan också dra filen direkt till referensen när du letat upp den på datorn. 12

13 I EndNote finns också möjligheten att hitta fulltext till referenser som redan finns i ditt bibliotek. Markera en eller flera referenser Välj References > Find Full Text Om fulltext hittas markeras detta med ett gem bredvid referensen. Det går också att se vad som hittats i menyn till vänster under Find Full Text. I förhandsgransknings-/sökfältet längst ner i EndNote kan du välja fliken PDF & Quick Edit för att läsa och arbeta med PDF-filen. För att öka möjligheten att hitta fulltext vid datorer inom landstingsnätet kan du göra följande inställningar: Välj Edit > Preferences > Find Full Text Bocka för alla fyra rutor Under OpenURL Path skriver du in Hitta dubbletter Välj References > Find Duplicates. EndNote söker då igenom ditt bibliotek efter dubbletter, om dubbletter hittas kan du jämföra dem sida vid sida för att avgöra om du vill ta bort den ena. Uppdatera referenser Markera en eller flera referenser och välj References > Find Reference Updates Hittas en uppdatering får du granska den nya och gamla versionen sida vid sida för att sedan avgöra vilka uppdateringar som ska göras. 13

14 Infoga ett EndNote-bibliotek till ett annat EndNote-bibliotek Välj File >Import > File Under Choose, välj det EndNote-bibliotek som ska importeras, välj öppna Under Import Option väljer du EndNote Library Spara och skicka ett EndNote-bibliotek För att kopiera ditt bibliotek till ett USB-minne eller skicka det till en kollega, sparar du det i komprimerad form. Välj File > Compressed Library (.enlx) Välj önskade alternativ, klicka på Next När den komprimerade filen packas upp bildas en.enl-fil samt en.data-mapp. 14

15 EndNote och Word Observera att verktygsfältet för EndNote i Word ser olika ut beroende på vilken version av Word du har, den här guiden är skapad utifrån Word Instant formatting Instant formatting innebär att Word uppdateras varje gång en ny referens läggs in, citeringar formateras och litteraturförteckningen uppdateras löpande. Det kan vara tungt för Word att arbeta på detta sätt och det kan därför vara bra att stänga av Instant Formatting. Detta görs genom att klicka på Preferences, rutan Enable Instant Formatting on new Word documents ska ej vara ibockad. För att uppdatera citeringar och litteraturförteckning när funktionen är avstängd, välj Update Citations and Bibliography. Infoga referenser i ett Worddokument Markera i EndNote vilken eller vilka referenser du vill infoga i ditt textdokument. För att välja flera referenser håller du nere ctrl-tangenten. Öppna Worddokumentet som du vill infoga referenser i. Klicka där du vill sätta in referensen/erna. Gör ett mellanslag. Klicka på Insert Citation > Insert Selected Citation(s) i EndNotes verktygsfält i Word. 15

16 Ett alternativ är att markera i Worddokumentet var referensen ska infogas, sedan gå till EndNote där du markerar vilken referens du vill infoga och därefter klickar du på Insert Citation. Du kommer då tillbaka till Word och den valda referensen har förts in. Det går också att söka upp referenser genom att i EndNotes verktygsfält i Word välja Insert Citation > Find Citation. Gör en sökning, markera referensen och infoga genom att klicka på Insert. Om du valt att inte tillåta Instant Formatting är de infogade referenserna oformaterade, så kallade Temporary Citations. De kan exempelvis se ut såhär: {Polit, 2011 #215} När du sedan formaterar dina referenser ändras detta utifrån den stil du valt. Infoga tabeller och bilder Du behöver först spara tabeller och bilder som referenser i ditt EndNote-bibliotek. Detta gör du genom att skapa en ny referens i EndNote. Skapa en referens för en tabell: I EndNote, välj References > New reference Välj Chart or Table under Reference Type Högerklicka i fältet Figure, välj Figure och sedan Attach Figure. Leta upp filen med tabellen på din dator och klicka på öppna Skriv namnet på tabellen i fältet Caption Skapa referens för en bild Välj References > New reference Välj Figure under Reference Type Högerklicka i fältet Figure, välj Figure och sedan Attach Figure. Leta upp bilden och klicka på öppna Skriv namnet på bilden i fältet Caption I Word väljer du sedan Insert Citation > Find Figure och letar upp den tabell eller bild du vill infoga. 16

17 Formatera referenser Välja stil Du ändrar stil (exempelvis Vancouver eller Lancet) på dina referenser genom att välja önskad stil vid Style i verktygsfältet för EndNote i Word. Om stilen du vill ha inte finns med finns det fler att välja bland om du klickar på pilen och sedan väljer Select Another Style. För att se hur dokumentet ser ut i den valda stilen klickar du på Update Citations and Bibliography. När du formaterat ditt dokument skapas även en litteraturförteckning i slutet utifrån den valda stilen. Vill du ändra stil väljer du en ny vid Style och uppdaterar sedan ditt dokument genom att klicka på Update Citations and Bibliography. Ändra i en referens Inga ändringar av referenser får göras direkt i texten i Worddokumentet eftersom det finns en koppling till EndNote. Är en referens felaktig, t.ex. felstavad, gör du ändringen i ditt EndNote-bibliotek. Markera referensen i den löpande texten (ej referenslistan) i Word och välj Edit Library Reference(s) i verktygsfältet för EndNote i Word Du förflyttas då till EndNote där du gör ändringen Spara och återgå till Word För att se ändringen, klicka på Update Citations and Bibliography Vill du ta bort författaren från en referens (tex om namnet redan nämns i meningen), markerar du i Worddokumentet den referens du vill ändra, väljer Edit & Manage Citation(s) i verktygsfältet för EndNote i Word och vid formatting väljer du Exclude author. 17

18 Ta bort en referens Klicka på Edit & Manage Citation(s) i EndNotes verktygsfält i Word Markera den referens du vill ta bort Välj Remove Citation under Edit Reference Ta bort fältkoder När du är klar med ditt dokument ska EndNote-formateringen tas bort innan du exempelvis skickar iväg dokumentet för publicering. Fältkoderna syns som gråa partier i texten. Ta bort fältkoderna genom att välja Convert Citations and Bibliography > Convert to Plain Text. En kopia av dokumentet skapas som du får spara. Originaldokumentet finns fortfarande kvar och det är i detta som du ska arbeta om du senare vill ändra något. 18

19 Skapa en separat litteraturförteckning Alternativ 1, separat litteraturförteckning i EndNote I EndNote, välj den stil du vill att litteraturförteckningen ska ha vid Edit > Output Styles Markera de referenser som ska vara med Välj File > Print Preview Alternativ 2, separat litteraturförteckning i Word I EndNote, välj den stil du vill att litteraturförteckningen ska ha vid Edit > Output Styles Markera de referenser som ska vara med Välj Edit > Copy Formatted Gå till Word och det ställe där litteraturförteckningen ska infogas Klistra in (ctrl+v) Dela referenserna från ett Worddokument Du kan dela med dig av dina referenser till en kollega genom att skicka en formaterad Wordfil. Bifoga den formaterade Wordfilen (notera att fältkoderna alltså ska vara kvar när du skickar dokumentet). Kollegan öppnar dokumentet och väljer sedan Export to EndNote > Export Travelling Library. Då exporteras de referenser som finns i dokumentet till kollegans öppna EndNote-bibliotek. 19

20 Lite överkurs Hämta referenser direkt från tidskrifter hos förlag OVID Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Bocka för de referenser som ska exporteras Klicka på export Välj EndNote under Export To Bocka för Complete Reference Klicka på Export Citation(s) Referensen exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek, 20

21 Elsevier Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Bocka för de referenser som ska exporteras Klicka på export citations Vid export format, bocka i RIS format Klicka på Export Referensen exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek 21

22 Wiley Se till att ditt EndNote-bibliotek är öppet Bocka för de referenser som ska exporteras Klicka på Export citation Vid Format, välj EndNote Vid Export Type, välj om du vill inkludera abstract Klicka på Submit Klicka på öppna Referensen exporteras nu automatiskt till ditt bibliotek 22

23 Ändra utseendet på en referenslista för Vancouver Vill du ändra indraget på en referenslista för Vancouver gör du på följande sätt: I EndNote, välj Edit > Output Style och leta upp Vancouver. Är Vancouver redan markerad välj Edit > Output Style Edit Vancouver För att ändra indrag välj Layout under Bibliography Vid Hanging Indent längst ner till höger ändrar du från None till All paragraphs Spara genom att välja File > Save As och döp den till något så att du förstår att det är en ändrad kopia av Vancouver Vid Style i EndNotes verktygsfält i Word letar du sedan upp den stil du nyss skapat. Uppdatera referenslistan genom att välja Update Citations and Bibliography. 23

24 Den här manualen baseras på Mittuniversitetets guide: EndNote X3 /X Manualen baseras också på EndNote X2 en introduktion, Tomas Kindenberg, Sjukhusbiblioteken i Sörmland Den baserades i sin tur på EndNote X1- Kortfattad manual, av Eva Nordgren, Medicinska biblioteket med Vårdbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, och EndNote X2 av Maria Nyman och Sofia Pemer, Umeå universitetsbibliotek, Sjukhusbiblioteken i Sörmland Anette Årebrink 24

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett eget EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Skapa en ny stil 5. Ta bort fältkoder

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Ta bort fältkoder 5. Skapa en ny stil

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

Umeå Universitetsbibliotek Mars, 2015

Umeå Universitetsbibliotek Mars, 2015 Kort manual på svenska. För en engelsk utförligare manual se hjälpfunktion i programmet. Quick guide in Swedish. For an English more detailed user guide see the help function in the program. På UmUB:s

Läs mer

Import från databaser till RefWorks

Import från databaser till RefWorks 2014-10-13 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till RefWorks Instruktioner för att importera referenser från fler databaser är tillgängliga när du är inloggad i RefWorks under menyvalet:

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150209

Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150209 Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150209 EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett bibliotek... 3 2. Spara ditt bibliotek... 3 3. Skriv in referenser manuellt... 3 4. Bibliografiska fält i en

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

zotero -kort handledning Universitetsbiblioteket

zotero -kort handledning Universitetsbiblioteket zotero -kort handledning Universitetsbiblioteket Zotero: En kort handledning INNEHÅLL 1 Inledning... 1 Installation... 1 Mitt Zoterobibliotek... 2 Ändra information i en bibliografisk post... 2 2 Samla...

Läs mer

Att använda referenshanteringsprogram

Att använda referenshanteringsprogram Att använda referenshanteringsprogram EndNote, Mendeley och BibTeX Bengt Haraldsson ECE KTH bango@kth.se VT 2012 Innehållsförteckning Introduktion...4 Kort om begreppsanvändning...4 Att komma igång...5

Läs mer

Hur man kan dela ett EndNotebibliotek

Hur man kan dela ett EndNotebibliotek Hur man kan dela ett EndNotebibliotek Använd share- Dela en grupp Placera biblioteket Skicka hela Använd funktionaliteten i biblioteket centralt biblioteket traveling library Delar referenser och bifogade

Läs mer

Man hittar RefWorks på bibliotekets hemsida www.esh.se/bibliotek Söka och

Man hittar RefWorks på bibliotekets hemsida www.esh.se/bibliotek Söka och RefWorks-lathund RefWorks-lathund... 1 Starta RefWorks... 2 Skapa konto... 2 Logga in inom ESHs lokaler... 2 Inloggning utanför ESH... 2 Hjälpmedel... 2 Hur gör man?... 3 Skapa en referensdatabas... 3

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Arrangera - Resultat Export och Import

Arrangera - Resultat Export och Import 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Arrangera - Resultat Export och Import [Här kan du läsa en enkel guide hur du hanterar resultat.]

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN Joomla Guide 2.5.11 VERKTYGSFÄLTET JCE EDITORN Sida 1 av 8 VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN En kort genomgång/förklaring till de vanligaste symboler och användningsområdena för verktygsfältet i Joomla Uppdateringsmodulen

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Skapa egna övningar med ProProfs

Skapa egna övningar med ProProfs IT-körkort för språklärare Modul 10 Skapa egna övningar med ProProfs ProProfs kan användas till mycket och finns i två olika versioner: en grundversion som är gratis och en mer avancerad som kostar pengar.

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg IT-körkort för språklärare Modul 2: Blogg Innehåll Gloslista 2 Logga in på bloggen (punkt 1-3) 3 Skapa och redigera sidor och undersidor (punkt 4 och 5) 4 Infoga dokument (punkt 6 och 7) 7 Skapa inlägg

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Hur man skapa en Wiki.

Hur man skapa en Wiki. Hur man skapa en Wiki. Ordet wiki (i t.e.x Wikipedia) kommer från Hawaiian och betyder snabbt. Kortfattat kan man säga att en wik i är en webbplats där alla enkelt kan publicera och redigera material när

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Dreamweaver för nybörjare

Dreamweaver för nybörjare Startpaketet Dreamweaver för nybörjare För att kunna skapa en hemsida så måste du först öppna en plats för den och även skapa en bild mapp om du vill ha bilder på din hemsida. Tänk på en regel inom hemsideskapande,

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02 Prezi lathund Vi skall skapa en presentation med hjälp av Prezi. För att använda Prezi behöver man logga in, dvs. skapa ett konto hos Prezi. När man sedan loggat in kan man skapa en ny Prezi. Det första

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

ÄNDRA EN LÄNK. Guiden förutsätter att det finns en artikel med en redan skapad textlänk som ska ändras.

ÄNDRA EN LÄNK. Guiden förutsätter att det finns en artikel med en redan skapad textlänk som ska ändras. Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR ÄNDRA EN LÄNK Sida 1 av 11 ÄNDRA EN LÄNK I denna guide får du lära dig: Ändra en länk: Ändra textlänk till en extern www adress Ändra en länk: Ändra en textlänk till en PDF-länk

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html PDFX-Change Viewer Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html Skanna in dokument genom att trycka på ikonen som liknar en skanner. Efterföljande steg i skanningsprocessen varierar beroende

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation BizWizard 3.0 Faxmodulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett faxmeddelande... 3 Redigering av Faxmall... 4 Skapa ett meddelande för fax... 5 Redigering

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering OEvent Manual Version 1.2 ÅID-orientering Innehåll 1. Import fil från ÅIDs kansli Emit.txt och Tider.txt 2. Logga in och starta OEvent och importera filen Emit.txt Välj databas och importera från Emit.txt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer