Årgång 29 Nr 1/2008. Trevlig påskhelg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 29 Nr 1/2008. Trevlig påskhelg"

Transkript

1 Årgång 29 Nr 1/2008 Trevlig påskhelg

2 Logen Nr 10 Sibbesborg arrangerar ett S E M I N A R I U M MED MÄNNISKAN T O M M Y H E L L S T E N Lördagen den 5 april 2008 med början kl i Logelokalen i Broböle Boxvägen 4, Sibbo PROGRAM Kaffe med tilltugg Tommy Hellsten - åsiktsutbyte - pauser Lunch Samtal i smågrupper Dagens ämnen integrerade i vårt OF- arbete Avslutning med feedback Bindande anmälan till ÖM Lars Björkell eller CM Gunnar Isaksson så fort som möjligt, men senast den 31 mars OBS! Max. 80 deltagare. Deltagaravgiften 20 euro inbetalas på Logens konto

3 Tankar kring Brödragåvan Ett av våra budord påbjuder oss att Begrava de döda och som verksamhet i dagens samhälle är åtagandet helt acceptabelt, våra krafter och resurser förslår väl till detta värv med de samarbetspartner vi har i dag. En mera pessimistisk syn på våra möjligheter ger premieutvecklingen på sikt. Årets premieförhöjning beror på de anslutnas höga medelålder och den svaga tillströmningen av nya medlemmar till denna vår grupplivförsäkring. Möjligheten att omförhandla brödragåvans ansvar och ersättning är en mångfacetterad process, all den stund det finns så många olika kategorier av våra medlemmar och deras närmaste som idag omfattas av försäkringen. Om Systrarna och Bröderna vill behålla Brödragåvan i sin nuvarande form, finns väl inga andra möjligheter än, att många fler solidariskt ansluter sig till försäkringen, de behövande till gagn. I dag är anslutningen endast 32 % av alla Odd-Fellow s medlemmar. Vi är alla medvetna om att det för yngre finns förmånligare grupplivförsäkring, men Brödragåvan gäller för den försäkrade till livets slut. Genom en föryngring och ökning av de anslutna till brödragåvan kan premiens förhöjning bromsas, vid en lyckad nyrekrytering rentav sänkas, vilket vore välkommet i dagens värld. De försäkrades medelålder är idag 67,5 år och en sänkning av medelåldern med ett år minskar premien med c:a 10 euro på årsnivå. En annan utväg ur dagens dilemma vore väl att få Storlogen involverad i Brödragåvan. Om försäkringen sköts centralt kunde sammanslutningen brödragåvans status uppdateras till att fylla dagens juridiska och ekonomiska förväntningar. Frågan som kvarstår är dock att: skulle den enskilda medlemmen stöda vårt budord mera helhjärtat på detta sätt? Den etiska sidan av frågan och dess påverkan på vårt humanitära arv borde under året behandlas i alla loger, för att nästa årsmötesdelegater kunde besluta om vägvalet för framtiden för brödragåvan. Klarar vi av att leva med människan också framledes och stöda vår nästa samt ta hand om våra systrar och bröder vid livets slut? I VKS br. Gunnar (delegat vid årsmötet )) 3

4 BRÖDRAGÅVAN- Vad är det? Ja, vad är det för något? Det är många som nog inte har en aning om vad Brödragåvan är. Så det är kanske dags för information som komplettering till broder Gunnars tankar om Brödragåvan på föregående sida. Brödragåvan är Odd Fellow-logernas medlemmars och deras äkta hälfters frivilliga begravningshjälpssystem. Detta har ordnats i form av en grupplivförsäkring i försäkringsbolaget Veritas. För att systemet skall fungera och årspremierna skall förbli skäliga är det viktigt att så många som möjligt ansluter sig till Brödragåvan. Till Brödragåvan kan ansluta sig varje arbetsför medlem som icke fyllt 65 år. Också arbetsföra makar och Veronicor kan ansluta sig. Ny medlem kan ansluta sig till denna försäkring i juni och december månad efter det att hon eller han blivit medlem i Odd Fellow orden. Brödragåvan är inte bara en försäkring. Den förverkligar en av Odd Fellows centrala principer att begrava de döda. Begravningshjälpsbeloppet betalas åt de närstående (dödsboet) snarast möjligt efter dödsbudet. Det är då uttryckligen en hjälp under den första tiden, då förhållandena kan vara svåra och hjälpbehovet är som störst. Försäkringen är en ren dödsriskförsäkring. Försäkringssumman är 2.164,58 euro under försäkringsperioden Försäkringspremiens storlek är beroende av åldersfördelningen bland dem som anslutit sig till försäkringen. Premien för innevarande period är 83,32 euro. Varje loge har en kontaktperson som ger information samt tillhandahåller blankett för ansökan om försäkring. I Rebeckalogen nr 10 Ylva är syster Brigitte Backström kontaktperson, i Logen nr 10 Sibbesborg är broder Kurt Krogell den du skall kontakta. RT 4

5 FORSKNINGSUTSKOTTETS SEMINARIUM Det var ett stort sällskap som samlades i Viking-terminalen söndagen den 3 februari för att delta i kryssningsseminariet. Totalt 122 deltagare, Odd Fellow medlemmar från många loger i Finland. Vi var nio Ylvasystrar som hörsammat inbjudan. Brigitte Backström, Viola Björkell, Solveig Herlin, Elli Löflund, Gun Mannila, Solveig Martin, Rita Tackman, Ingalill Tuomolin och Monica Wickström. Ingen annan loge hade så många representanter. Vår deltagar% var 7,3. En broder från Sibbesborg, Rolf Björkell, var också med, så Sibbologerna var väl representerade. Efter att vi fått våra biljetter fick vi gå ombord och installera oss i våra hytter. Efter lite upptäcktsfärd, besök i baren och en riklig buffé samlades vi i auditoriet där forskningsutskottets ordförande Torbjörn Lindqvist hälsade välkomna. SS Tapio Katajamäki höll ett anförande om OF:s framtid. Även om han med lätt travestering av Sibelius berömda uttalande sade att han är en enkel storsire och ingen spågubbe så hade han nog en mängd spådomar att komma med. Torbjörn Lindqvist, ordförande för forskningsutskottet och primus motor för arrangemangen, konstaterade att det rikliga deltagandet i denna konferens ger gott hopp om Odd Fellows framtid. Av deltagarna i dag är 13 bröder och systrar födda på 50-talet, 3 på 60-talet, 1 på 70-talet. Det säger väl något om ålderstrukturen i OF-logerna. Han berättade allmänt om forskningsutskottet. Utskottet har instituerats 2006 och forskar bla i medlemsstrukturen, planerar strategier för framtiden mm. RP Marjatta Steiner undrade i sitt anförande om OF har en framtid i Finland och hur den kommer att se ut. Det var många intressanta aspekter som kom fram under kvällens lopp och jag tänker att det mesta refereras i Tre Länkar, så jag skall inte närmare gå in på att skriva mera om dem här. Efter att ha förfriskat oss och minglat en stund med OF-vännerna skingrades vi åt till olika sysselsättningar under fria former. Tyvärr var det storm på havet och det gjorde att alla inte förmådde ta till sig alla förströelser ombord. På morgonen blev vi transporterade med bussar till Odd Fellow-huset i Stockholm. Ett verkligt pampigt hus. Vi blev varmt mottagna och fick gå in i den fina logesalen genom en vacker koppardörr. Björn Ulfsson berättade om det ståtliga Ordenshuset som var byggt år 1630 och som logerna köpt på 1920-talet. I huset finns 3 logesalar som används av 5

6 23 institutioner med 2800 medlemmar. SS Lars Fryklund hälsade alla välkomna och sade sig vara imponerad av att få se så många OF-vänner från Finland. Han talade om morgondagens OF, om OF-arbetet i Sverige samt om Europeiska Storlogen. Det finns 8 suveräna Storloger i Europa, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Norge, Tyskland, Schweiz och Sverige. Storbritannien, Nordirland och Republiken Irland står utanför av historiska skäl. Under rubriken OF i Sverige kunde konstateras att man fokuserar på samma problem som i Finland rekrytering, skolning, åldersstruktur. I en Göteborg-loge har dock rekryteringen lyckats bra, inom tre år har den fått 43 nya medlemmar. Verkligen inponerande! Eftersom alla anföranden gick på svenska hade man vidtalat Rabbe Strann att tolka till finska. Han gjorde ett ypperligt översättningsarbete, ibland var han tom roligare än ursprungstexten! Efter en smaklig lunch fördes vi åter till hamnen där Vikings röda båt redan väntade. Återresan skedde under lugnare former, stormen hade avtagit. Efter kvällsmat i buffén samlades vi ännu i auditoriet och hörde Storkaplan Pertti Markkanen tala om humanism och en mänskligare värld. (Hans tal kan läsas i sin helhet i Tre Länkar). En stunds fri diskussion följde varefter det blev uppbrott och var och en fortsatte på sitt sätt. Ett stort tack till arrangörerna! Det var en lärorik och rolig resa med massor av nya intryck och vi fick lära känna många som tidigare bara varit ett namn och ett foto i matrikeln! 6 Ylvorna framför ÖM-stolen

7 INBJUDAN TILL HÖGTIDSLOGE Rebeckalogen nr 10 Ylva har äran att inbjuda Er alla, systrar i R10 Ylva och bröder i 10 Sibbesborg, till Högtidsloge lördagen den 19 april 2008 kl Vi uppmärksammar samtidigt R 10 Ylvas 30 verksamhetsår och har inbjudit RVP Anneli Röllich som festtalare. Efter Högtidslogen serveras en festmåltid á 30. Anmälning till måltiden senast , tel (ÖM), eller (PS). Hjärtligt välkomna! Systerligen I Vänskap, Kärlek och Sanning Elli Löflund Övermästare Monica Wickström Protokollsekreterare 7

8 TEATERRESA TILL HAMMARS Årets vintermånader har än så länge saknat typiska kännetecken för en nordisk vinter. Snöiga portar har vi fått vänta på förgäves och vinterbadaren har saknat sin vak att hoppa i. Det hördes följaktligen inga invändningar då logens traditionellt vårliga teaterbesök förlades till midvintern denna gång. Farsen vi såg retade fram skrattlökarna så att vi gott lever på dem hela våren. Trots att vi sibbobor helt nyligen bokstavligen tvingades gå över ån efter (klorfritt) vatten är det uppenbart att vi inte behöver gå över ån efter vatten när det gäller underhållande teater. Sådant upplever man på betydligt närmare håll, På hammarsscenen i Borgå hade teateramatörerna under uppsikt av regissören Asta Aarnio detta år satt upp pjäsen Fångad på nätet av Ray Cooney. Pjäsen handlade om taxichauffören, som utrustat sig med två hustrur, bosatta i var sin del av staden. Mellan skjutsarna fördelade han familjelivet mellan båda, till synes utan större problem med ett barn på vardera hållet, Pia respektive Lars. De hade hunnit uppnå mogen tonårsålder innan allvarligare trassel i äktenskapen störde tillvaron. Också i det aktuella fallet var dating på nätet avtryckaren till bekymren. Pia och Lars hade nämligen chattat på internet och funnit tycke för varandra och bestämt sig för första träffen. Detta hade pappa taxichauffören händelsevis fått nys om och var naturligtvis tvungen att till varje pris avstyra mötet mellan halvsyskonen. Ackompanjerad av publikens skrattsalvor och med hjälp av den inhyrda hyresgästen löste han den ena kvistiga situationen efter den andra tills den ofrånkomliga skrällen var ett faktum. Den inledande första akten präglades både av kärlek och vänskap medan sanningen fick anstå tills det var dags för ridå. Logebröderna Sven-Gustav Åström och Matti Räsänen innehade centrala roller i spektaklet, Sven-Gustav som taxichauffören och Matti som underhyresgästen, vilket gav en speciell krydda åt föreställningen. Ca. 40 logebröder med familjer samt tre änkor till våra avlidna bröder deltog i teaterresan Christer Svedberg 8

9 ÄI I NORRTÄLJE Under värdiga former förrättades ämbetsmannainstallation i R25 Havtorn i Norrtälje den 17 januari För ett drygt år sedan då 16 ylvasystrar upplevde ett mycket lyckat vänlogebesök hos systrarna i R25 Havtorn knöts nya vänskapsband men också minnen från tidigare besök uppluckrades. Så det var helt klart att kontakten till våra vänner och systrar skulle fortsätta på sätt eller annat. ÖM Elli Löflund, PS Monica Wickström och syster Kerstin Andersson hade hörsammat inbjudan att närvara vid installationen av ämbetsmän för inkommande termin. Logerna följer här kalenderåret vid byte av period. Ämbetsmannainstallationen var som förväntat högtidlig. Vald ÖM är nu syster Margareta Jobs Sjöblom, som också höll i trådarna under vårt besök hösten TExÖM blev syster Birgitta Johansson, som i det civila är delägare i Norrtäljes boutique nr 1, Mixit, där vi damer kunde fynda kreationer till vardag och fest. Systramåltiden avnjöts under lika stiliga former med respektive nationalsånger, konungens skål och roliga tal. Alla avgående ämbetsmän jämte ersättare avtackades speciellt för sitt arbete under terminen. Extra glans åt högtidskvällen gav den kunniga serveringspersonalen, herrar från brödralogen, som flinkt såg till att tallrikarna och glasen var välfyllda genom hela måltiden. Tacksam över att ha fått närvara! /Monica Wickström 9

10 Sibbesborgs vänloge i Stockholm, 116 Birka, genomförde en festlig Ämbetsmannainstallation den 7 februari Till ny ÖM installerades broder Björn Persson och till UM broder Rolf Linder. Besök Birkas hemsidor så får ni se hur dessa och övriga ÄM ser ut. Hemsidan hittar ni på linken: hem.spray.se/jerry.tornberg/. Till Birkas hemsida kommer man också via Sibbesborgs hemsida, vänloger. Vi var 10 bröder från Sibbesborg som tog oss med buss till Vikingbåten i Helsingfors den 6.2. Efter att samtliga stigit på bussen bjöd br Rolf på en välkomstdrink. Trots att glasen var små blev flaskan snabbt tom, det togs nämligen några extra välkomstdrinkar för säkerhets skull. Den 11 brodern, Yngve, tog sig på egen hand till Stockholm. Reseledaren Christer hade förberett resan väl och väl inne på båten fann vi oss snart vid matbordet. Maten var förbeställd, det var bara vinet som skulle väljas. Vinvalet blev ett eget programnummer för sig, i huvudrollen spelade vinkännaren Kjell-Åke. Han valde ett speciellt gott vin, som bara blev bättre efter dekanteringen. Det blev en hel del Odd Fellow-prat över maten, diskussionen fortsatte sedan senare i en bar invid dansgolvet. T.o.m. den lataste dansaren var tvungen att ta sig en svängom (eller fler) på dansgolvet, det fanns många dansanta damer som inte tyckte om att gubbarna sitter tillsammans och bara pratar. Kanske hade dom så rätt, trots dansens virvlar har man lättare huvud efter en danskväll än efter en drink-kväll. Framme i Stockholm blev den häpnadsväckande pigga brödraskaran hjärtligt emottagen av en grupp Birka-bröder. Vi fördes ut på en byggplatsexkursion. Bröderna Rolf Linder och Kenneth Forslund var involverade i ett stort byggnadsprojekt, som de presenterade och förevisade för oss. Efter det mötte vi tillsammans med Birka-bröder 23 bröder från 116 Castrum, Kongsvinger i Norge, vilka hade tagit sig med tåg till Stockholm. Det blev många glada återseenden, många ryggdunkningar och fasta handslag. De hade haft en trevlig tågresa och i och med deras ankomst hade de tre vänlogerna sammanstrålat åter en gång. Vi Sibbesborgare hade glädjen av att få bo hemma hos Birka-bröder, till vilka vi åkte efter mötet med norrmännen. Personligen gillar jag dessa hembesök, man får en möjlighet att lite mera djupgående diskutera Odd Fellow-ärenden över jurisdiktionsgränserna. 10 ÄI I STOCKHOLM

11 Trots att våra ritualer är så lika de svenska finns det ändå sådant som svenskarna har en lite annorlunda syn på, det finns alltid något man kan lära sig och ev. dra nytta av. Höjdpunkten för vår resa, Ämbetsmannainstallationen, var högtidlig och ritualerna genomfördes på ett ytterst välslipat sätt. Jämfört med tidigare installationer jag varit med om i Birka var denna nu kanske lite mjukare, vandrandet i salen mindre taktfast, hela ceremonin genomfördes säkert men lugnt och avspänt. Den mäktiga logesalen gör även sitt till stämningen och vår ÖM Lars hade nöjet att hålla ett tal i salen. Till saken hörde även, att ÄM från vänlogerna överräckte blommor åt de nyinstallerade ÄM genast efter installationen inne i logesalen. Efter installationen intog de över 100 närvarande en festlig brödramåltid, lik en festbankett med sittordning. Emedan ÖM Lars talade i logesalen var det ÖM Bjørnar från Castrum som tackade för maten på vänlogernas vägnar och inbjöd till vänlogemöte i Kongsvinger våren Den nyistallerade ÖM fick sitt eldprov genom sitt första officiella uppträdande inför den stora skaran gästande och egna bröder. Efter sitt tal delade han ut de på borden framlagda blommorna åt bröder han tyckte var värda en blomma. Sent omsider kom vi åter hem till våra värdfamiljer, för de flesta följde en sits hos värdarna till långt in på morgontimmarna. På förmiddagen var det 8 mindre pigga bröder som tog sig med tåg ut till Arlanda flygstation. I det skedet var man tacksam över att få komma snabbt hem med flyg. Det bästa med resor överhuvudtaget är nog hemkomsten. Så skönt att få kasta sig på den välbekanta soffan därhemma, kanske slumra till en stund med tidningen över ansiktet för att sedan få lägga det man erfarit i sina egna minnesfack. Timo W (med på resan var bröderna: Lars Björkell, Rolf Björkell, Gunnar Isaksson, Kjell-Åke Johnsson, Georg Löfman, Helge Löfman, Yngve Källberg, Christer Svedberg, Jarkko Weckström, Timo Wilenius och Ole Öhman) 11

12

13 Kommentarer till bilderna: 001: Besöket til Birka ÄI var i alla avseenden lyckat. På nästa resa finns fömodligen inga lediga platser i bussen! 002: Nej, det är inte Birkas nya logelokal, utan nya havsnära bostäder som utpekas under vårt besök till byggplatsen på Kvarnholmen i Nacka. Det är inte Sveriges billigaste bostäder som är föremål för ÖM -församlingens spekulationer, fr.v. ÖM Lasse Björkell, ExÖM Yngwe Ekström, ÖM Kenneth Forslund, tillträdande ÖM Henrik Persson och ExÖM Timo Wilenius 003: ÖM-representationen förstärktes under dagens lopp med ÖM Bjørnar Søberg och ExÖM Knut Østbøll från vänlogen 63 Castrum 004: Vid fotografens besök vid festbanketten rådde munter stämning runt CMbordet. ExCM Yngve Källberg, CM Siegfrid Gudmundsson (Birka), CM Gunnar Isaksson och ExCM Georg Löfman heter de glada prissarna 005: Yngre och äldre generationens Birkabröder, Ted von Knorring och Åke Ekström, i ivrigt samspråk om Ordens ideologi. // Foto och text: C. Svedberg 13

14 Rebeckalogen nr 10 Ylva Gradgivningar Str Kerstin Andersson erhöll logens II grad den 15 januari Str Pia Steffansson erhöll logens I grad den 19 februari Program på kommande INV. Gemensamt möte med R 20 Lovisa Ulrika RS Britt-Mari Blomberg berättar om Odd Fellows organisation Föreningen Veronica presenterar sig Pastor Heidi Jäntti talar om Rebecka. Försäljning av skott och plantor Traditionellt sommarmöte, gemensamt med R 5 Fredrika Runeberg och R 20 Lovisa Ulrika, på Logegården i Broböle. 14 Logen nr 10 Sibbesborg Rättelse av en felaktig uppgift i senaste Hofbladet. Rekryteringsutskottets rätta sammansättning:: SR Rolf Björkell ordf. Ralf-Olof Backström Tom Blomqvist Bjarne Jansson Patrik Olander Jonas Packalén Matti Räsänen

15 Logen nr 10 Sibbesborg Gradgivningar Br Rainer Stellberg och br Tom Blomqvist erhöll logens III grad den 22 januari En ny länk i Sibbesborgs kedja Den 26 februari 08 blev företagare Göran Jonsson en broder. Mötet var välbesökt och även DSS Rolf Taipale var närvarande, jämte gäster från 8 Fänrik Ståhl och 23 Bastionen. Talet till recipienden hölls av SR Rolf Björkell under brödramåltiden. I talet konstaterade han att han och br Göran redan i rekryteringsskedet diskuterat budet att hjälpa de nödställda. De är överens om att budet är viktigt och att hjälp inte är en fråga enbart om pengar utan också om att genom gärningar kunna ge någon annan en guldkant. Broder Göran tackade och visar förväntan inför sin Odd Fellow-vandring. Anders Backström PS Foto: Christer Svedberg 15

16 Informationsblad för Logen nr 10 Sibbesborg, Rebeckalogen nr 10 Ylva och Föreningen Veronica i Sibbo Huvudredaktör: Rita Tackman, tfn (09) , m e-post: Redaktörer: Sibbesborg: Timo Wilenius Ylva: Britt Mellin Veronica: Inger M Hildén Redaktionsråd: Gunborg Fagernäs, Christer Svedberg, Jarkko Weckström, Monica Wickström, Hofbladet nr 2/2008 utkommer i slutet av maj då sommaren står för dörren. Bidragen kan sändas genast när något av vikt har hänt, ss gradgivningar, val mm. men senast 20 maj bör huvudredaktören ha allt material till handa. Även andra än de som nämns här ovan får gärna bidra med inlägg av varierande slag. Glöm inte Morsdagslunchen! Också i år bjuder Vänlogekommittén på en välsmakande lunch Mors Dag infaller i år den 11 maj Alla fruar, mödrar, mor-och farmödrar är väl värda att slippa stå i köket åtminstone på Mors Dag! Hofbladet trycks på Formato Print i Borgå

Alla bröder och systrar samt alla vänner både när och fjärran tillönskas Fridfull Julhelg och Gott Nytt År 2010

Alla bröder och systrar samt alla vänner både när och fjärran tillönskas Fridfull Julhelg och Gott Nytt År 2010 Årgång 30 Nr 4/2009 Alla bröder och systrar samt alla vänner både när och fjärran tillönskas Fridfull Julhelg och Gott Nytt År 2010 Logen nr 10 Sibbesborg Rebeckalogen nr 10 Ylva Föreningen Veronica 2

Läs mer

Årgång 33 Nr 1/2013. Snörik vinter

Årgång 33 Nr 1/2013. Snörik vinter Årgång 33 Nr 1/2013 Snörik vinter Övermästaren i Logen Nr 10 Sibbesborg har ordet Den 20 april har det förflutit 50 år sedan Logen nr 10 Sibbesborg instituerades. De stora festligheterna går av stapeln

Läs mer

Årgång 31 Nr 1/2011. ÖM Magnus Halin mottar Kvarnbykavlen av ÖM Kjell-Åke Johnsson

Årgång 31 Nr 1/2011. ÖM Magnus Halin mottar Kvarnbykavlen av ÖM Kjell-Åke Johnsson Årgång 31 Nr 1/2011 ÖM Magnus Halin mottar Kvarnbykavlen av ÖM Kjell-Åke Johnsson Odd Fellows forskningsutskott hade för andra gången inbjudit till seminarium kring angelägna och intressanta frågor. Efter

Läs mer

Årgång 30 Nr 3/2009. Sommarminne

Årgång 30 Nr 3/2009. Sommarminne Årgång 30 Nr 3/2009 Sommarminne 2 ÖM-TALET PÅ BRÖDRAMÅLTIDEN VID ÄMBETSMANNAINSTALLATIONEN 8 SEPTEMBER 2009 PÅ LOGEGÅRDEN I BROBÖLE Det är en stor glädje för mig som nyinstallerad ÖM att få utföra min

Läs mer

Standarutdelning vid festbanketten i Kongsvinger

Standarutdelning vid festbanketten i Kongsvinger Årgång 30 Nr 2/2009 Standarutdelning vid festbanketten i Kongsvinger Alla systrar och bröder tillönskas en skön sommar med värme och regn i lagom mängd Sommarens stora happening GRISFESTEN hålls i år lördagen

Läs mer

Årgång 31 Nr 1/2010. Foto Ketlin Tackman. Parkbänkar i väntan på våren

Årgång 31 Nr 1/2010. Foto Ketlin Tackman. Parkbänkar i väntan på våren Årgång 31 Nr 1/2010 Foto Ketlin Tackman Parkbänkar i väntan på våren YLVASYSTRAR RESTE VÄSTERUT Rebeckalogen nr 25 Havtorn är vår vänloge sedan många år tillbaka Därifrån kom på hösten en inbjudan för

Läs mer

SYSTRAR OCH BRÖDER. I VKS Gunnar

SYSTRAR OCH BRÖDER. I VKS Gunnar Årgång 31 Nr 2/2011 2 SYSTRAR OCH BRÖDER Vi i logerna Ylva och Sibbesborg samt föreningen Veronica har ett gemensamt klubbutskott. Detta arrangerar traditionellt några fester om året. Meningen är att stöda

Läs mer

En skål för veteranerna

En skål för veteranerna Årgång 31 Nr 2/2010 En skål för veteranerna Jubelveteran Rolf Björkell, Jubelveteran Kurt Krogell, SSkM Folke Tegengren (teckenutdelare) och Veteran Lars Björkell TANKAR KRING ARBETSTERMINENS SLUT Jag

Läs mer

Årgång 27 Nr 1/2006 GLAD VÅR!

Årgång 27 Nr 1/2006 GLAD VÅR! Årgång 27 Nr 1/2006 GLAD VÅR! Funderingar en vårmorgon Ja, nu kan man väl säga att vintern har tappat sitt grepp och våren är i antågande med allt vad det innebär. Snösmältning, slask, översvämningar men

Läs mer

Jag drömmer om en vit jul...

Jag drömmer om en vit jul... Årgång 27 Nr 4/2006 Jag drömmer om en vit jul... Huvudredaktören har ordet.. Visst har det varit en konstig vinter hittills. Snön som kom i månadsskiftet oktober-november försvann hastigt och sedan har

Läs mer

...än är det vinter kvar, säger mor!

...än är det vinter kvar, säger mor! Årgång 30 Nr 1/2009...än är det vinter kvar, säger mor! SIBBESBORGS ÖVERMÄSTARE HAR ORDET Trots att det ännu återstår en hel del av min tid som ÖM i Logen Nr 10 Sibbesborg, skall jag dra mig till minnes

Läs mer

Årgång 26 Nr 3/2005. Nordiskt samförstånd under rundvandringen på Söderkulla Gård. Foto: L. Björkell

Årgång 26 Nr 3/2005. Nordiskt samförstånd under rundvandringen på Söderkulla Gård. Foto: L. Björkell Årgång 26 Nr 3/2005 Nordiskt samförstånd under rundvandringen på Söderkulla Gård. Foto: L. Björkell Trampade steg genom livet Den korta tid vi har att vandra här på jorden har det blivit mig förunnat att

Läs mer

Årgång 29 Nr 3/2008 Installerade valda ämbetsmän R10 Ylva 2008-2010

Årgång 29 Nr 3/2008 Installerade valda ämbetsmän R10 Ylva 2008-2010 Årgång 29 Nr 3/2008 Installerade valda ämbetsmän R10 Ylva 2008-2010 Välkomna till höstfest i tysk Oktoberfest-stil på Logegården fredagen den 14. november kl. 19.00. Vi bjuder på sauerkrautsuppe mit bratwurst

Läs mer

Årgång 34 Nr 1/2014. Våraning

Årgång 34 Nr 1/2014. Våraning Årgång 34 Nr 1/2014 Våraning Övermästare Monica Wickström har ordet Tradition är temat som Rebeckarådet utlyst för denna termin. Vi Ylvor har på varierande vis fått oss åskådliggjort detta under perioden.

Läs mer

Årgång 32 Nr 3/2012 NOARK

Årgång 32 Nr 3/2012 NOARK Årgång 32 Nr 3/2012 NOARK Övermästaren i R10 Ylva har ordet Uppdraget och förtroendet att få vara Ylvornas övermästare den kommande terminen känns både inspirerande och svårt. Att få vara med och delge

Läs mer

Övermästaren i Logen Nr 10 Sibbesborg har ordet

Övermästaren i Logen Nr 10 Sibbesborg har ordet Årgång 32 Nr 1/2012 Övermästaren i Logen Nr 10 Sibbesborg har ordet Jag sitter i stugan i Vårvik i den Åboländska skärgården och blickar ut över vinterlandskapet. Brasan knastrar i vedspisen och den varma

Läs mer

Årgång 34 Nr 3-4/2014

Årgång 34 Nr 3-4/2014 Årgång 34 Nr 3-4/2014 Aronia ÖVERMÄSTAREN I R10 YLVA HAR ORDET 2 Till först en kort tillbakablick på min Rebeckavandring. Jag kom med i logen 2001. Logemötena fick mig att stanna upp, lyssna, ta del av

Läs mer

Kommer du med på en resa?

Kommer du med på en resa? Kommer du med på en resa? Presentation av Odd Fellow Orden och Logen Nr 10 Sibbesborg 10.10 Kommer Du med på en resa? Världen är fylld av möjligheter inom olika hobbyer och föreningar. Du har kanske bekantat

Läs mer

Huvudredaktörens sida

Huvudredaktörens sida Årgång 26 Nr 2/2005 Huvudredaktörens sida Detta år hölls vänlogemöte i Stockholm. Från Sibbo startade vi fredagen den 13. maj med egen buss, som längs resrutten plockade upp alla 42 deltagare. Överresan

Läs mer

ALLA TILLÖNSKAS EN SKÖN OCH BLOMMIG SOMMAR

ALLA TILLÖNSKAS EN SKÖN OCH BLOMMIG SOMMAR Årgång 28 Nr 2/2007 ALLA TILLÖNSKAS EN SKÖN OCH BLOMMIG SOMMAR HUVUDREDAKTÖRENS AVSKED Egentligen är det inte så mycket att orda om. Jag meddelade om min avgång redan i förra bladet. Men nu är det då definitivt.

Läs mer

Årgång 27 Nr 3/2006. Vem har ätit?

Årgång 27 Nr 3/2006. Vem har ätit? Årgång 27 Nr 3/2006 Vem har ätit? 1 HÖSTFUNDERINGAR Nu har vi den långa, sköna och ovanligt varma sommaren bakom oss och hösten är här. Denna sommar kommer vi länge att minnas för det är inte ofta sådan

Läs mer

Årgång 33 Nr 3-4/2013

Årgång 33 Nr 3-4/2013 Årgång 33 Nr 3-4/2013 Valda Ämbetsmän 2013-2015 1 Mina bröder! Efter en särdeles strålande sommar, som ju började med värmerekord redan till Pingsten har hösten något oförmärkt smugit sig inpå oss. Detta

Läs mer

Titt i ett dockhem (dockmuséet på Sveaborg)

Titt i ett dockhem (dockmuséet på Sveaborg) Årgång 28 Nr 1/2007 Titt i ett dockhem (dockmuséet på Sveaborg) Ylvas Övermästare har ordet Då ÖM vid logens öppning hälsar systrarna välkomna och påminner om att vi samlats för att vårda vår Ordens läror,

Läs mer

Årgång 35 Nr 2/2015 Hofgård tecknad av syster Sirkka-Liisa Martin 1992

Årgång 35 Nr 2/2015 Hofgård tecknad av syster Sirkka-Liisa Martin 1992 Årgång 35 Nr 2/2015 Hofgård tecknad av syster Sirkka-Liisa Martin 1992 HÖGTIDSLOGEN 25.4.2015 Bland många traditionella samarbetsaktiviteter mellan logerna R10 Ylva och 10 Sibbesborg hör den gemensamma

Läs mer

Årgång 27 Nr 2/2006 REBECKA

Årgång 27 Nr 2/2006 REBECKA Årgång 27 Nr 2/2006 REBECKA MYSIG MORSDAGSLUNCH Morsdagslunchen som anordnades av vänlogekommittén var som vanligt en trivsam tillställning. Yngve Källberg inledde med att läsa en dikt av Zacharias Topelius,

Läs mer

Låt mig få tända ett ljus

Låt mig få tända ett ljus Årgång 29 Nr 4/2008 Låt mig få tända ett ljus Av min två-årsperiod som övermästare har redan första höstterminen förflutit. Det har varit ganska spännande att försöka hålla i trådarna. Ibland har jag visst

Läs mer

Årgång 30 Nr 3/2010. Sommarens sista ros

Årgång 30 Nr 3/2010. Sommarens sista ros Årgång 30 Nr 3/2010 Sommarens sista ros 2 Några tankar Mina två år som Övermästare är tillända. Det har varit en intressant och givande tid av mitt liv. Lätt har det inte varit alla gånger, men tack vare

Läs mer

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning 1/11 Organ för Logen Nr 2 Nylandia av Finland I.O.O.F. februari 2011 God fortsättning på det nya Odd Fellow-året, som speciellt under första halvan kommer att vara mycket intressant men också utmanande

Läs mer

Veteraner och jubelveteraner

Veteraner och jubelveteraner Årgång 29 Nr 2/2008 Veteraner och jubelveteraner Lite grann om ärtsoppsfesten Det är ju en gammal tradition att gemensamma klubbutskottet anordnar grisfest, julmiddag och ärtsoppsfest. Just i den ordningen.

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling.

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling. Övermästaren har ordet Mina Bröder! Välkomna till ett nytt givande år i Odd Fellow och vår Loge 106 Tre Kronor! Vi har hunnit med ett möte hittills, den 12 januari. Det var ett vanligt möte med lite olika

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Mina bröder! Snart är det dags för mig att lämna över till nästa övermästare. Jag tycker att det känns väldigt fint att vara och att ha varit en i den långa raden av övermästare,

Läs mer

Årgång 32 Nr 2/2012. Storken häckar i Estland. Foto: Anders Albrecht

Årgång 32 Nr 2/2012. Storken häckar i Estland. Foto: Anders Albrecht Årgång 32 Nr 2/2012 Storken häckar i Estland Foto: Anders Albrecht Övermästaren i Logen Nr 10 Sibbesborg har ordet Halva tiden av denna period är snart avverkad och det för tankarna till det som skett

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Egna grisar på grisfest Foto: RB

Egna grisar på grisfest Foto: RB Egna grisar på grisfest Foto: RB ÖM Timo har ordet... Kvällarna börjar vara mörka då Odd- Fellow arbetet åter påbörjats. Mörkret ger den rätta stämningen efter sommarens ljusa nätter, man känner av den

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten.

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten. Räkafton Galanta damer underhöll med sång. Lite humor med norrlands dialekt. Vårt höghus uppmärksammades Diverse bilder från Räkafton med underhållning av Finjarevyn. Br Sten Werner läser traditionsenligt

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås Foto: Clifford Shirley Västerås & Co Bowling Västerås Än en gång ställer vi kosan mot Västerås, en stad som haft många PIF-arrangemang, bl.a. Postmilen, Posttrampet, Postsimmet. Bowling har också varit

Läs mer

Foto: Lars Svensson Helsingborg

Foto: Lars Svensson Helsingborg Foto: Lars Svensson Helsingborg POSTMÄSTERSKAP I BANGOLF 2008 Postens IF Helsingborg, BGK Kärnan och Postens Idrottsförbund inbjuder till postmästerskap i Bangolf i Helsingborg 14-15 juni 2008. Plats:

Läs mer

Holmiadagen 2013 Det klappar

Holmiadagen 2013 Det klappar Holmiadagen 2013 Det klappar En gång är ingen gång, två gånger är en vana och tre gånger är en tradition, enligt ett bevingat uttryck. Kanske utbildning är på väg att bli tradition i vår loge. För två

Läs mer

Kärlekens grad 28 oktober 2014

Kärlekens grad 28 oktober 2014 Årgång 35 Nr 1/2015 Kärlekens grad 28 oktober 2014 Frej-Johan Bärlund, Stefan Karlssonoch Thomas Svedberg flankerade av TExÖM Yngve Källberg och ÖM Christer Svedberg Foto: AA Att hjälpa de nödställda Vi

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Nr 4 november 2009 Kära Bröder! Så har då vintern kommit. Jag sitter i torpet i norduppland i början av november och kan konstatera att den första snön har lagt sig. Är det redan

Läs mer

NylandiaNytt 4/10. Tiden verkar gå snabbare hela tiden

NylandiaNytt 4/10. Tiden verkar gå snabbare hela tiden 4/10 Organ för Logen Nr 2 Nylandia av Finland I.O.O.F. november 2010 Tiden verkar gå snabbare hela tiden Det är inte länge sedan vi njöt av den varma sommaren och såg fram emot höstens utmaningar. Nu är

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Blåsippan. Hä r kommer referät frä n Hä nt i logen jänuäri-juni 2013. Nr 1 2013

Blåsippan. Hä r kommer referät frä n Hä nt i logen jänuäri-juni 2013. Nr 1 2013 Blåsippan Nr 1 2013 Hä r kommer referät frä n Hä nt i logen jänuäri-juni 2013 2013-01-08 Det första sammanträdet - med den nya agendan. I matsalen serverades vi en mycket god fisksoppa. Stämningen runt

Läs mer

Birka nytt - november 2014

Birka nytt - november 2014 Birka nytt - november 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Inledning När ni får Birkanytt är det två logeaktiviteter kvar under 2014. En invigningsgrad

Läs mer

Resa med SPF Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo.

Resa med SPF Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo. Resa med SPF 2016-09-12--13. Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo. Dag 1. Gemensam samling vid bussterminalen i Ulricehamn kl.06.00. Första etappen som bestod av tre blandade ressällskap som skulle

Läs mer

Årgång 31 Nr 3/2011. Höstglöd

Årgång 31 Nr 3/2011. Höstglöd Årgång 31 Nr 3/2011 Höstglöd SIBBESBORGS ÖVERMÄSTARE HAR ORDET Det är med stor tacksamhet till alla Ni bröder i Logen Nr 10 Sibbesborg, som har stött mig och gett ert förtroende som jag tisdagen 13.9 fick

Läs mer

Blåsippan. Nr Hä r kommer referät frä n Hä nt i logen äugusti - december 2013

Blåsippan. Nr Hä r kommer referät frä n Hä nt i logen äugusti - december 2013 Blåsippan Nr 2 2013 Hä r kommer referät frä n Hä nt i logen äugusti - december 2013 2013-08-20 Sommarsammanträde på PRO gården i Kärna. 24 systrar träffades på första sammanträdet för hösten. Efter sammanträdet

Läs mer

Birka Nytt - Maj 2014

Birka Nytt - Maj 2014 Birka Nytt - Maj 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Birka Nytt i ny skepnad Redaktionskommittén som tagit fram det nya utförandet av Birka

Läs mer

DETALJPROGRAM FÖR ÅRSMÖTE I BORLÄNGE 2017

DETALJPROGRAM FÖR ÅRSMÖTE I BORLÄNGE 2017 ! DETALJPROGRAM FÖR ÅRSMÖTE I BORLÄNGE 2017 Välkomna till klubbens trettonde årsmöte. Nu på Tyllsnäs stugby och camping i Borlänge. Staden är tätort i Dalarna och blev en viktig industriort i samband med

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2006 ODD FELLOW Bäste Callunabroder Tack för det gångna året! Ett år där Callunaandan fortsatt att spira med ökad tillströmning vid våra sammankomster och där målet om minst

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn Planen avser perioden B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 4.1 2014-05-20 1. Statistik om logens utveckling I kolumnerna 2014-2017 ligger prognosen för kommande år.

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

DHR Ängelholm. NR.1 2013. Informationsblad om det som händer i föreningen. Kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR Ängelholm. NR.1 2013. Informationsblad om det som händer i föreningen. Kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR Ängelholm. NR.1 2013. Informationsblad om det som händer i föreningen. Kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 3 2013-12-31 1. Statistik om logens utveckling Sifferunderlag till er statistik finner ni i Medlemssystemet

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR LOGEN 101 ANSGARIUS,

VERKSAMHETSPLAN FÖR LOGEN 101 ANSGARIUS, VERKSAMHETSPLAN FÖR LOGEN 101 ANSGARIUS, 2008 2009 Logens ändamål är: Att i Växjö med omnejd verka för att bröderna i Vänskap, Kärlek och Sanning utövar människokärlek och barmhärtighet genom att besöka

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

S:t Erikskrönikan Bröder Patriarker! April 2015 Brödralägret nr 24 S:t Erik I.O.O.F. av Sverige Adress Redaktör Huvudpatriark E-post Plusgiro

S:t Erikskrönikan Bröder Patriarker! April 2015 Brödralägret nr 24 S:t Erik I.O.O.F. av Sverige Adress Redaktör Huvudpatriark E-post Plusgiro S:t Erikskrönikan Information från brödralägret nr 24 S:t Erik Bröder Patriarker David Minugh, huvudpatriark i S:t Erik. Hoppsan Det är redan april, hur nu det har gått till när man samtidigt tycker att

Läs mer

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik Och så kom det sej att David fick sjunga för kungen, när kungen var orolig sjöng han tröstesånger, sånger om Gud. HERREN ÄR MIN HERDE Herren är

Läs mer

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt 1000 varma tack för den informativa, kunskapsfyllda, lättillgängliga boken Glutenfritt gott och enkelt! Alla lättbakade, goda och säkra recept kommer

Läs mer

PTKS på vikingatåg i österled mars 2014

PTKS på vikingatåg i österled mars 2014 PTKS på vikingatåg i österled mars 2014 I fjol hade PTKS:s aktive lagledare, Björn Hjortsberg, gjort upp med sin motsvarighet i Helsingfors, B- O Estlander HVS/Mäntti-Niskat, att föreningarna skulle mötas

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :)

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :) Namn: Malin Mauritsen Resa: Portugal - Atlantkusten langritt Datum: 26.4-3.5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Enda var en missuppfattning om upphämtningstid

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen!

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen! Nr 2 2015-03 25 Bästa Vågbrytarbröder! A rbetet i O Fellow fortskrider och vi ämbetsmän börjar komma in i våra nya roller så sakta även om mycket återstår. Vi har varit på utbildning en dag, vi har haft

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Årgång 33 Nr 2/2013. Algots Lykta

Årgång 33 Nr 2/2013. Algots Lykta Årgång 33 Nr 2/2013 Algots Lykta Övermästaren i Logen Nr 10 Sibbesborg har ordet Mina bröder, Vi är nu i mål efter att ha genomfört logens oförglömliga 50 års jubileum och vänlogeträffen i varm anda. Detta

Läs mer

Julmarknadskryssning längs med Donau

Julmarknadskryssning längs med Donau Julmarknadskryssning längs med Donau Följ med och upplev den magiska stämningen på några av Europas vackraste julmarknader. Ombord på vår mysiga älvkryssningsbåt, Der Kleine Prinz, får du julstämning och

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

S:t Erikskrönikan Information från brödralägret nr 24 S:t Erik HP Ruta september 2009 Kära bröder patriarker, Så är sommaren slut och hösten gör sig påmind genom att Lägerarbetet börjar så smått Vi i lägerkollegiet

Läs mer

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 Republikens president, doktor Arajärvi, kära vänner från

Läs mer

Årskalender Årskalender

Årskalender Årskalender Årskalender 2015 Årskalender 2015 1 Årsmötet 2015 Årsmötet hölls den 5 mars i LFV filmsal. Ordföranden Arne Axelsson hälsade 27 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Lennart Jönsson valdes

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

B 71 S:t Olof Sid 2

B 71 S:t Olof Sid 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR Odd Fellow-logen B 71 S: t Olof 2011-2014 Fastställd i logen den Elf Karlsson Hans Svanqvist Övermästare Protokollsekreterare B 71 S:t Olof 2010-10-27 Sid 2 Innehåll 0. Allmänt...2

Läs mer

KATRINEHOLMS MOTORKLUBB 80 ÅR Stadshotellet Katrineholm 2004-04-23

KATRINEHOLMS MOTORKLUBB 80 ÅR Stadshotellet Katrineholm 2004-04-23 KATRINEHOLMS MOTORKLUBB 80 ÅR Stadshotellet Katrineholm 2004-04-23 Vår meste hedersordf. Torsten Stedt, höll ett inledningsanförande med mycket intressant historik. Vartefter kvällens ordningsman SAMA,

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Namnuppgifter. Barndomen

Namnuppgifter. Barndomen Tilltalsnamn (eventuell smeknamn) Namnuppgifter Tidigare efternamn Barndomen Min födelseplats och boendeplatser under uppväxten Här kan det stå om platser jag bott på och vad det har betytt för mig och

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

POSTMÄSTERSKAP I GOLF

POSTMÄSTERSKAP I GOLF På uppdrag av Postens Idrottsförbund inbjuder Spik, Stockholm till: POSTMÄSTERSKAP I GOLF Årets PM i golf kommer att avgöras ute vid Arlanda närmare bestämt på Arlandastadsgolfbana. Ni som hänger med vet

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Till alla föreningar anslutna till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund (VIF) DEFINITIV INBJUDAN SKID-VM 2009. Nu är dags att anmäla sig till

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer