Årgång 29 Nr 1/2008. Trevlig påskhelg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 29 Nr 1/2008. Trevlig påskhelg"

Transkript

1 Årgång 29 Nr 1/2008 Trevlig påskhelg

2 Logen Nr 10 Sibbesborg arrangerar ett S E M I N A R I U M MED MÄNNISKAN T O M M Y H E L L S T E N Lördagen den 5 april 2008 med början kl i Logelokalen i Broböle Boxvägen 4, Sibbo PROGRAM Kaffe med tilltugg Tommy Hellsten - åsiktsutbyte - pauser Lunch Samtal i smågrupper Dagens ämnen integrerade i vårt OF- arbete Avslutning med feedback Bindande anmälan till ÖM Lars Björkell eller CM Gunnar Isaksson så fort som möjligt, men senast den 31 mars OBS! Max. 80 deltagare. Deltagaravgiften 20 euro inbetalas på Logens konto

3 Tankar kring Brödragåvan Ett av våra budord påbjuder oss att Begrava de döda och som verksamhet i dagens samhälle är åtagandet helt acceptabelt, våra krafter och resurser förslår väl till detta värv med de samarbetspartner vi har i dag. En mera pessimistisk syn på våra möjligheter ger premieutvecklingen på sikt. Årets premieförhöjning beror på de anslutnas höga medelålder och den svaga tillströmningen av nya medlemmar till denna vår grupplivförsäkring. Möjligheten att omförhandla brödragåvans ansvar och ersättning är en mångfacetterad process, all den stund det finns så många olika kategorier av våra medlemmar och deras närmaste som idag omfattas av försäkringen. Om Systrarna och Bröderna vill behålla Brödragåvan i sin nuvarande form, finns väl inga andra möjligheter än, att många fler solidariskt ansluter sig till försäkringen, de behövande till gagn. I dag är anslutningen endast 32 % av alla Odd-Fellow s medlemmar. Vi är alla medvetna om att det för yngre finns förmånligare grupplivförsäkring, men Brödragåvan gäller för den försäkrade till livets slut. Genom en föryngring och ökning av de anslutna till brödragåvan kan premiens förhöjning bromsas, vid en lyckad nyrekrytering rentav sänkas, vilket vore välkommet i dagens värld. De försäkrades medelålder är idag 67,5 år och en sänkning av medelåldern med ett år minskar premien med c:a 10 euro på årsnivå. En annan utväg ur dagens dilemma vore väl att få Storlogen involverad i Brödragåvan. Om försäkringen sköts centralt kunde sammanslutningen brödragåvans status uppdateras till att fylla dagens juridiska och ekonomiska förväntningar. Frågan som kvarstår är dock att: skulle den enskilda medlemmen stöda vårt budord mera helhjärtat på detta sätt? Den etiska sidan av frågan och dess påverkan på vårt humanitära arv borde under året behandlas i alla loger, för att nästa årsmötesdelegater kunde besluta om vägvalet för framtiden för brödragåvan. Klarar vi av att leva med människan också framledes och stöda vår nästa samt ta hand om våra systrar och bröder vid livets slut? I VKS br. Gunnar (delegat vid årsmötet )) 3

4 BRÖDRAGÅVAN- Vad är det? Ja, vad är det för något? Det är många som nog inte har en aning om vad Brödragåvan är. Så det är kanske dags för information som komplettering till broder Gunnars tankar om Brödragåvan på föregående sida. Brödragåvan är Odd Fellow-logernas medlemmars och deras äkta hälfters frivilliga begravningshjälpssystem. Detta har ordnats i form av en grupplivförsäkring i försäkringsbolaget Veritas. För att systemet skall fungera och årspremierna skall förbli skäliga är det viktigt att så många som möjligt ansluter sig till Brödragåvan. Till Brödragåvan kan ansluta sig varje arbetsför medlem som icke fyllt 65 år. Också arbetsföra makar och Veronicor kan ansluta sig. Ny medlem kan ansluta sig till denna försäkring i juni och december månad efter det att hon eller han blivit medlem i Odd Fellow orden. Brödragåvan är inte bara en försäkring. Den förverkligar en av Odd Fellows centrala principer att begrava de döda. Begravningshjälpsbeloppet betalas åt de närstående (dödsboet) snarast möjligt efter dödsbudet. Det är då uttryckligen en hjälp under den första tiden, då förhållandena kan vara svåra och hjälpbehovet är som störst. Försäkringen är en ren dödsriskförsäkring. Försäkringssumman är 2.164,58 euro under försäkringsperioden Försäkringspremiens storlek är beroende av åldersfördelningen bland dem som anslutit sig till försäkringen. Premien för innevarande period är 83,32 euro. Varje loge har en kontaktperson som ger information samt tillhandahåller blankett för ansökan om försäkring. I Rebeckalogen nr 10 Ylva är syster Brigitte Backström kontaktperson, i Logen nr 10 Sibbesborg är broder Kurt Krogell den du skall kontakta. RT 4

5 FORSKNINGSUTSKOTTETS SEMINARIUM Det var ett stort sällskap som samlades i Viking-terminalen söndagen den 3 februari för att delta i kryssningsseminariet. Totalt 122 deltagare, Odd Fellow medlemmar från många loger i Finland. Vi var nio Ylvasystrar som hörsammat inbjudan. Brigitte Backström, Viola Björkell, Solveig Herlin, Elli Löflund, Gun Mannila, Solveig Martin, Rita Tackman, Ingalill Tuomolin och Monica Wickström. Ingen annan loge hade så många representanter. Vår deltagar% var 7,3. En broder från Sibbesborg, Rolf Björkell, var också med, så Sibbologerna var väl representerade. Efter att vi fått våra biljetter fick vi gå ombord och installera oss i våra hytter. Efter lite upptäcktsfärd, besök i baren och en riklig buffé samlades vi i auditoriet där forskningsutskottets ordförande Torbjörn Lindqvist hälsade välkomna. SS Tapio Katajamäki höll ett anförande om OF:s framtid. Även om han med lätt travestering av Sibelius berömda uttalande sade att han är en enkel storsire och ingen spågubbe så hade han nog en mängd spådomar att komma med. Torbjörn Lindqvist, ordförande för forskningsutskottet och primus motor för arrangemangen, konstaterade att det rikliga deltagandet i denna konferens ger gott hopp om Odd Fellows framtid. Av deltagarna i dag är 13 bröder och systrar födda på 50-talet, 3 på 60-talet, 1 på 70-talet. Det säger väl något om ålderstrukturen i OF-logerna. Han berättade allmänt om forskningsutskottet. Utskottet har instituerats 2006 och forskar bla i medlemsstrukturen, planerar strategier för framtiden mm. RP Marjatta Steiner undrade i sitt anförande om OF har en framtid i Finland och hur den kommer att se ut. Det var många intressanta aspekter som kom fram under kvällens lopp och jag tänker att det mesta refereras i Tre Länkar, så jag skall inte närmare gå in på att skriva mera om dem här. Efter att ha förfriskat oss och minglat en stund med OF-vännerna skingrades vi åt till olika sysselsättningar under fria former. Tyvärr var det storm på havet och det gjorde att alla inte förmådde ta till sig alla förströelser ombord. På morgonen blev vi transporterade med bussar till Odd Fellow-huset i Stockholm. Ett verkligt pampigt hus. Vi blev varmt mottagna och fick gå in i den fina logesalen genom en vacker koppardörr. Björn Ulfsson berättade om det ståtliga Ordenshuset som var byggt år 1630 och som logerna köpt på 1920-talet. I huset finns 3 logesalar som används av 5

6 23 institutioner med 2800 medlemmar. SS Lars Fryklund hälsade alla välkomna och sade sig vara imponerad av att få se så många OF-vänner från Finland. Han talade om morgondagens OF, om OF-arbetet i Sverige samt om Europeiska Storlogen. Det finns 8 suveräna Storloger i Europa, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Norge, Tyskland, Schweiz och Sverige. Storbritannien, Nordirland och Republiken Irland står utanför av historiska skäl. Under rubriken OF i Sverige kunde konstateras att man fokuserar på samma problem som i Finland rekrytering, skolning, åldersstruktur. I en Göteborg-loge har dock rekryteringen lyckats bra, inom tre år har den fått 43 nya medlemmar. Verkligen inponerande! Eftersom alla anföranden gick på svenska hade man vidtalat Rabbe Strann att tolka till finska. Han gjorde ett ypperligt översättningsarbete, ibland var han tom roligare än ursprungstexten! Efter en smaklig lunch fördes vi åter till hamnen där Vikings röda båt redan väntade. Återresan skedde under lugnare former, stormen hade avtagit. Efter kvällsmat i buffén samlades vi ännu i auditoriet och hörde Storkaplan Pertti Markkanen tala om humanism och en mänskligare värld. (Hans tal kan läsas i sin helhet i Tre Länkar). En stunds fri diskussion följde varefter det blev uppbrott och var och en fortsatte på sitt sätt. Ett stort tack till arrangörerna! Det var en lärorik och rolig resa med massor av nya intryck och vi fick lära känna många som tidigare bara varit ett namn och ett foto i matrikeln! 6 Ylvorna framför ÖM-stolen

7 INBJUDAN TILL HÖGTIDSLOGE Rebeckalogen nr 10 Ylva har äran att inbjuda Er alla, systrar i R10 Ylva och bröder i 10 Sibbesborg, till Högtidsloge lördagen den 19 april 2008 kl Vi uppmärksammar samtidigt R 10 Ylvas 30 verksamhetsår och har inbjudit RVP Anneli Röllich som festtalare. Efter Högtidslogen serveras en festmåltid á 30. Anmälning till måltiden senast , tel (ÖM), eller (PS). Hjärtligt välkomna! Systerligen I Vänskap, Kärlek och Sanning Elli Löflund Övermästare Monica Wickström Protokollsekreterare 7

8 TEATERRESA TILL HAMMARS Årets vintermånader har än så länge saknat typiska kännetecken för en nordisk vinter. Snöiga portar har vi fått vänta på förgäves och vinterbadaren har saknat sin vak att hoppa i. Det hördes följaktligen inga invändningar då logens traditionellt vårliga teaterbesök förlades till midvintern denna gång. Farsen vi såg retade fram skrattlökarna så att vi gott lever på dem hela våren. Trots att vi sibbobor helt nyligen bokstavligen tvingades gå över ån efter (klorfritt) vatten är det uppenbart att vi inte behöver gå över ån efter vatten när det gäller underhållande teater. Sådant upplever man på betydligt närmare håll, På hammarsscenen i Borgå hade teateramatörerna under uppsikt av regissören Asta Aarnio detta år satt upp pjäsen Fångad på nätet av Ray Cooney. Pjäsen handlade om taxichauffören, som utrustat sig med två hustrur, bosatta i var sin del av staden. Mellan skjutsarna fördelade han familjelivet mellan båda, till synes utan större problem med ett barn på vardera hållet, Pia respektive Lars. De hade hunnit uppnå mogen tonårsålder innan allvarligare trassel i äktenskapen störde tillvaron. Också i det aktuella fallet var dating på nätet avtryckaren till bekymren. Pia och Lars hade nämligen chattat på internet och funnit tycke för varandra och bestämt sig för första träffen. Detta hade pappa taxichauffören händelsevis fått nys om och var naturligtvis tvungen att till varje pris avstyra mötet mellan halvsyskonen. Ackompanjerad av publikens skrattsalvor och med hjälp av den inhyrda hyresgästen löste han den ena kvistiga situationen efter den andra tills den ofrånkomliga skrällen var ett faktum. Den inledande första akten präglades både av kärlek och vänskap medan sanningen fick anstå tills det var dags för ridå. Logebröderna Sven-Gustav Åström och Matti Räsänen innehade centrala roller i spektaklet, Sven-Gustav som taxichauffören och Matti som underhyresgästen, vilket gav en speciell krydda åt föreställningen. Ca. 40 logebröder med familjer samt tre änkor till våra avlidna bröder deltog i teaterresan Christer Svedberg 8

9 ÄI I NORRTÄLJE Under värdiga former förrättades ämbetsmannainstallation i R25 Havtorn i Norrtälje den 17 januari För ett drygt år sedan då 16 ylvasystrar upplevde ett mycket lyckat vänlogebesök hos systrarna i R25 Havtorn knöts nya vänskapsband men också minnen från tidigare besök uppluckrades. Så det var helt klart att kontakten till våra vänner och systrar skulle fortsätta på sätt eller annat. ÖM Elli Löflund, PS Monica Wickström och syster Kerstin Andersson hade hörsammat inbjudan att närvara vid installationen av ämbetsmän för inkommande termin. Logerna följer här kalenderåret vid byte av period. Ämbetsmannainstallationen var som förväntat högtidlig. Vald ÖM är nu syster Margareta Jobs Sjöblom, som också höll i trådarna under vårt besök hösten TExÖM blev syster Birgitta Johansson, som i det civila är delägare i Norrtäljes boutique nr 1, Mixit, där vi damer kunde fynda kreationer till vardag och fest. Systramåltiden avnjöts under lika stiliga former med respektive nationalsånger, konungens skål och roliga tal. Alla avgående ämbetsmän jämte ersättare avtackades speciellt för sitt arbete under terminen. Extra glans åt högtidskvällen gav den kunniga serveringspersonalen, herrar från brödralogen, som flinkt såg till att tallrikarna och glasen var välfyllda genom hela måltiden. Tacksam över att ha fått närvara! /Monica Wickström 9

10 Sibbesborgs vänloge i Stockholm, 116 Birka, genomförde en festlig Ämbetsmannainstallation den 7 februari Till ny ÖM installerades broder Björn Persson och till UM broder Rolf Linder. Besök Birkas hemsidor så får ni se hur dessa och övriga ÄM ser ut. Hemsidan hittar ni på linken: hem.spray.se/jerry.tornberg/. Till Birkas hemsida kommer man också via Sibbesborgs hemsida, vänloger. Vi var 10 bröder från Sibbesborg som tog oss med buss till Vikingbåten i Helsingfors den 6.2. Efter att samtliga stigit på bussen bjöd br Rolf på en välkomstdrink. Trots att glasen var små blev flaskan snabbt tom, det togs nämligen några extra välkomstdrinkar för säkerhets skull. Den 11 brodern, Yngve, tog sig på egen hand till Stockholm. Reseledaren Christer hade förberett resan väl och väl inne på båten fann vi oss snart vid matbordet. Maten var förbeställd, det var bara vinet som skulle väljas. Vinvalet blev ett eget programnummer för sig, i huvudrollen spelade vinkännaren Kjell-Åke. Han valde ett speciellt gott vin, som bara blev bättre efter dekanteringen. Det blev en hel del Odd Fellow-prat över maten, diskussionen fortsatte sedan senare i en bar invid dansgolvet. T.o.m. den lataste dansaren var tvungen att ta sig en svängom (eller fler) på dansgolvet, det fanns många dansanta damer som inte tyckte om att gubbarna sitter tillsammans och bara pratar. Kanske hade dom så rätt, trots dansens virvlar har man lättare huvud efter en danskväll än efter en drink-kväll. Framme i Stockholm blev den häpnadsväckande pigga brödraskaran hjärtligt emottagen av en grupp Birka-bröder. Vi fördes ut på en byggplatsexkursion. Bröderna Rolf Linder och Kenneth Forslund var involverade i ett stort byggnadsprojekt, som de presenterade och förevisade för oss. Efter det mötte vi tillsammans med Birka-bröder 23 bröder från 116 Castrum, Kongsvinger i Norge, vilka hade tagit sig med tåg till Stockholm. Det blev många glada återseenden, många ryggdunkningar och fasta handslag. De hade haft en trevlig tågresa och i och med deras ankomst hade de tre vänlogerna sammanstrålat åter en gång. Vi Sibbesborgare hade glädjen av att få bo hemma hos Birka-bröder, till vilka vi åkte efter mötet med norrmännen. Personligen gillar jag dessa hembesök, man får en möjlighet att lite mera djupgående diskutera Odd Fellow-ärenden över jurisdiktionsgränserna. 10 ÄI I STOCKHOLM

11 Trots att våra ritualer är så lika de svenska finns det ändå sådant som svenskarna har en lite annorlunda syn på, det finns alltid något man kan lära sig och ev. dra nytta av. Höjdpunkten för vår resa, Ämbetsmannainstallationen, var högtidlig och ritualerna genomfördes på ett ytterst välslipat sätt. Jämfört med tidigare installationer jag varit med om i Birka var denna nu kanske lite mjukare, vandrandet i salen mindre taktfast, hela ceremonin genomfördes säkert men lugnt och avspänt. Den mäktiga logesalen gör även sitt till stämningen och vår ÖM Lars hade nöjet att hålla ett tal i salen. Till saken hörde även, att ÄM från vänlogerna överräckte blommor åt de nyinstallerade ÄM genast efter installationen inne i logesalen. Efter installationen intog de över 100 närvarande en festlig brödramåltid, lik en festbankett med sittordning. Emedan ÖM Lars talade i logesalen var det ÖM Bjørnar från Castrum som tackade för maten på vänlogernas vägnar och inbjöd till vänlogemöte i Kongsvinger våren Den nyistallerade ÖM fick sitt eldprov genom sitt första officiella uppträdande inför den stora skaran gästande och egna bröder. Efter sitt tal delade han ut de på borden framlagda blommorna åt bröder han tyckte var värda en blomma. Sent omsider kom vi åter hem till våra värdfamiljer, för de flesta följde en sits hos värdarna till långt in på morgontimmarna. På förmiddagen var det 8 mindre pigga bröder som tog sig med tåg ut till Arlanda flygstation. I det skedet var man tacksam över att få komma snabbt hem med flyg. Det bästa med resor överhuvudtaget är nog hemkomsten. Så skönt att få kasta sig på den välbekanta soffan därhemma, kanske slumra till en stund med tidningen över ansiktet för att sedan få lägga det man erfarit i sina egna minnesfack. Timo W (med på resan var bröderna: Lars Björkell, Rolf Björkell, Gunnar Isaksson, Kjell-Åke Johnsson, Georg Löfman, Helge Löfman, Yngve Källberg, Christer Svedberg, Jarkko Weckström, Timo Wilenius och Ole Öhman) 11

12

13 Kommentarer till bilderna: 001: Besöket til Birka ÄI var i alla avseenden lyckat. På nästa resa finns fömodligen inga lediga platser i bussen! 002: Nej, det är inte Birkas nya logelokal, utan nya havsnära bostäder som utpekas under vårt besök till byggplatsen på Kvarnholmen i Nacka. Det är inte Sveriges billigaste bostäder som är föremål för ÖM -församlingens spekulationer, fr.v. ÖM Lasse Björkell, ExÖM Yngwe Ekström, ÖM Kenneth Forslund, tillträdande ÖM Henrik Persson och ExÖM Timo Wilenius 003: ÖM-representationen förstärktes under dagens lopp med ÖM Bjørnar Søberg och ExÖM Knut Østbøll från vänlogen 63 Castrum 004: Vid fotografens besök vid festbanketten rådde munter stämning runt CMbordet. ExCM Yngve Källberg, CM Siegfrid Gudmundsson (Birka), CM Gunnar Isaksson och ExCM Georg Löfman heter de glada prissarna 005: Yngre och äldre generationens Birkabröder, Ted von Knorring och Åke Ekström, i ivrigt samspråk om Ordens ideologi. // Foto och text: C. Svedberg 13

14 Rebeckalogen nr 10 Ylva Gradgivningar Str Kerstin Andersson erhöll logens II grad den 15 januari Str Pia Steffansson erhöll logens I grad den 19 februari Program på kommande INV. Gemensamt möte med R 20 Lovisa Ulrika RS Britt-Mari Blomberg berättar om Odd Fellows organisation Föreningen Veronica presenterar sig Pastor Heidi Jäntti talar om Rebecka. Försäljning av skott och plantor Traditionellt sommarmöte, gemensamt med R 5 Fredrika Runeberg och R 20 Lovisa Ulrika, på Logegården i Broböle. 14 Logen nr 10 Sibbesborg Rättelse av en felaktig uppgift i senaste Hofbladet. Rekryteringsutskottets rätta sammansättning:: SR Rolf Björkell ordf. Ralf-Olof Backström Tom Blomqvist Bjarne Jansson Patrik Olander Jonas Packalén Matti Räsänen

15 Logen nr 10 Sibbesborg Gradgivningar Br Rainer Stellberg och br Tom Blomqvist erhöll logens III grad den 22 januari En ny länk i Sibbesborgs kedja Den 26 februari 08 blev företagare Göran Jonsson en broder. Mötet var välbesökt och även DSS Rolf Taipale var närvarande, jämte gäster från 8 Fänrik Ståhl och 23 Bastionen. Talet till recipienden hölls av SR Rolf Björkell under brödramåltiden. I talet konstaterade han att han och br Göran redan i rekryteringsskedet diskuterat budet att hjälpa de nödställda. De är överens om att budet är viktigt och att hjälp inte är en fråga enbart om pengar utan också om att genom gärningar kunna ge någon annan en guldkant. Broder Göran tackade och visar förväntan inför sin Odd Fellow-vandring. Anders Backström PS Foto: Christer Svedberg 15

16 Informationsblad för Logen nr 10 Sibbesborg, Rebeckalogen nr 10 Ylva och Föreningen Veronica i Sibbo Huvudredaktör: Rita Tackman, tfn (09) , m e-post: Redaktörer: Sibbesborg: Timo Wilenius Ylva: Britt Mellin Veronica: Inger M Hildén Redaktionsråd: Gunborg Fagernäs, Christer Svedberg, Jarkko Weckström, Monica Wickström, Hofbladet nr 2/2008 utkommer i slutet av maj då sommaren står för dörren. Bidragen kan sändas genast när något av vikt har hänt, ss gradgivningar, val mm. men senast 20 maj bör huvudredaktören ha allt material till handa. Även andra än de som nämns här ovan får gärna bidra med inlägg av varierande slag. Glöm inte Morsdagslunchen! Också i år bjuder Vänlogekommittén på en välsmakande lunch Mors Dag infaller i år den 11 maj Alla fruar, mödrar, mor-och farmödrar är väl värda att slippa stå i köket åtminstone på Mors Dag! Hofbladet trycks på Formato Print i Borgå

Årgång 34 Nr 1/2014. Våraning

Årgång 34 Nr 1/2014. Våraning Årgång 34 Nr 1/2014 Våraning Övermästare Monica Wickström har ordet Tradition är temat som Rebeckarådet utlyst för denna termin. Vi Ylvor har på varierande vis fått oss åskådliggjort detta under perioden.

Läs mer

...än är det vinter kvar, säger mor!

...än är det vinter kvar, säger mor! Årgång 30 Nr 1/2009...än är det vinter kvar, säger mor! SIBBESBORGS ÖVERMÄSTARE HAR ORDET Trots att det ännu återstår en hel del av min tid som ÖM i Logen Nr 10 Sibbesborg, skall jag dra mig till minnes

Läs mer

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar Medlemsblad febr/mars 2008 Bröder i loge nr 73 Tre Länkar En ny arbetstermin tar sin början, med nya bröder på de flesta ämbetsmannastolar. Jag vill inleda med att tacka för det förtroende Ni givit mig

Läs mer

Birka Nytt - Maj 2014

Birka Nytt - Maj 2014 Birka Nytt - Maj 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Birka Nytt i ny skepnad Redaktionskommittén som tagit fram det nya utförandet av Birka

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

NYHETERNA. 15Medlemstidning för Logen N:o 15 Carl XlV Johan. Nr 3 2007

NYHETERNA. 15Medlemstidning för Logen N:o 15 Carl XlV Johan. Nr 3 2007 15Medlemstidning för Logen N:o 15 Carl XlV Johan NYHETERNA Nr 3 2007 Skumsläckning. Jonny Björkman visade att han kunde hantera en skumsläckare på rätt sätt. Säkerhetsutskotten fick agera brandmän vid

Läs mer

Det är dystra tider! Bröder, Bröder!

Det är dystra tider! Bröder, Bröder! Nr 1 2010 Från start nr 38 I detta nummer: Det är dystra tider! Bröder, Bröder! Världsekonomin har varit i ett bedrövligt läge, men nu spår siarna att det är på gång att vända. Det finns andra saker, oss

Läs mer

Svensk. Druid-Tidning. Alla Helgonsdag. Skogskyrkogården i Stockholm. Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november 2008. 74 årgången. Nr 9 november 2008

Svensk. Druid-Tidning. Alla Helgonsdag. Skogskyrkogården i Stockholm. Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november 2008. 74 årgången. Nr 9 november 2008 Svensk Druid-Tidning 74 årgången Alla Helgonsdag Skogskyrkogården i Stockholm 1 Foto: Göran Lindgren Tankar om de yttersta tingen Omslaget och sidan 2 i novembernumret visar två stämningsfyllda bilder

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 1 januari 2010. Foto Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 1 januari 2010. Foto Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2010 76 årgången Foto Göran Lindgren Logen Belenos firar 50 år! Välkommen till Uppsala lördagen den 15 maj 2010. När Uppsala börjar grönska och Botaniska trädgårdens alla

Läs mer

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök?

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vill du bli medlem i Fontänhuset Eksjö? Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vad är ett Fontänhus? Det är ett klubbhus, som är till för att hjälpa människor

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. Nr 8 oktober 2013. 79 årgången. Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. Nr 8 oktober 2013. 79 årgången. Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 79 årgången Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 2013 Efter Riksmöte i Lund - en summering I januarinumret av SDT skrev jag

Läs mer

Tempel Riddaren. Nya hemsidan. HSM:s Nyårshälsning sid 4. Furan 50 år. sid 2. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. Nya hemsidan. HSM:s Nyårshälsning sid 4. Furan 50 år. sid 2. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 93 NR 1 2012 Nya hemsidan sid 2 HSM:s Nyårshälsning sid 4 Furan 50 år sid 9 NY HEMSIDA FÖR STOR TEMPLET - SVERIGE OCH FINLAND

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 80 årgången Sköna maj välkommen... Foto Göran Lindgren under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 2 februari 2011. Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 2 februari 2011. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 2 februari 2011 77 årgången Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 2 februari 2011 Nyheter från Marknadsgruppen Dekaler för montering på väskor och insidan av bilrutan Keps

Läs mer

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 adoptivfamiljer MEDLEMSTIDNING FÖR FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION NR 4 2010 Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 ledare Den färggranna familjen Vi är alla olika. En del är långa, en del är korta,

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012

VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012 VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012 Ingvar Wikstrom Årets svensk-amerikan 2012 VASA ORDEN AV AMERIKA En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 VASA-VÄNNER!

Läs mer

Svensk. Druid-Tidning. Våren är här! Nr 5 maj 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2009. 75 årgången. Foto: Göran Lindgren

Svensk. Druid-Tidning. Våren är här! Nr 5 maj 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2009. 75 årgången. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning 75 årgången Våren är här! 1 Foto: Göran Lindgren En gammal tidning berättar Och vad är en druidisk plikt? Från första början för 75 år sedan var Druid-Tidningen av ekonomiska skäl

Läs mer

Nr. 1. 2013. Patrik skriver om Carema i Falkenberg Sid 7. Höstkylan tog staden i besittning Novell av Jasmine sid 18-19

Nr. 1. 2013. Patrik skriver om Carema i Falkenberg Sid 7. Höstkylan tog staden i besittning Novell av Jasmine sid 18-19 Nr. 1. 2013 Patrik skriver om Carema i Falkenberg Sid 7 Höstkylan tog staden i besittning Novell av Jasmine sid 18-19 Innehållsförteckning 1. Framsida; bild tagen vid Ätran i Januari 2013. 2. Innehållsförteckning

Läs mer

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha Nr 31, Årg 10 sept dec 2008 Skulle vilja tro Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha 1 ISSN 1404-448X Redaktör: Johannes Nordemar johannes.nordemar@alphasverige.org Grafisk formgivning:

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2012 78 årgången Oskrivna blad för 2012 Gott Nytt År! Foto Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2012 storlogen nordanland Kallar till Ordinarie Storlogemöte

Läs mer

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden.

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden. Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 90 NR 1 2009 Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2 Mästareskiften i fem tempel sid 4 58 bröder recipierade i nya tionde graden

Läs mer

RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014

RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014 rtvd rätten till en värdig död RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014 Foto Berit Hasselmark Stadsbiblioteket, Stockholm»Man kan inte öppna en bok utan att lära någonting.«(ordspråk från Kina) Avhandling om

Läs mer

Föreningsbandet BRÖDRATIDSKRIFT FÖR STOR CAPITLET I FINLAND AV SVENSKA FRIMURARE ORDEN Nr 1/2015 (71)

Föreningsbandet BRÖDRATIDSKRIFT FÖR STOR CAPITLET I FINLAND AV SVENSKA FRIMURARE ORDEN Nr 1/2015 (71) Föreningsbandet BRÖDRATIDSKRIFT FÖR STOR CAPITLET I FINLAND AV SVENSKA FRIMURARE ORDEN Nr 1/2015 (71) Redaktionen Innehåll Chefredaktör och ansvarig utgivare Guy Catani, DKM Redaktör Martin Gardberg materialbearbetning

Läs mer

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 94 sid 2 Nye SM blickar framåt sid 4-9 Rapport från GK NR 3 2013 sid 16 Tack från FSM TACK FÖR FÖRTROENDET! När jag nu vill tacka

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

Birka nytt - augusti 2014

Birka nytt - augusti 2014 Birka nytt - augusti 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Inledning Välkommen till höstens verksamhet i logen 116 Birka. Programmet ser du nedan.

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer