Årgång 29 Nr 1/2008. Trevlig påskhelg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 29 Nr 1/2008. Trevlig påskhelg"

Transkript

1 Årgång 29 Nr 1/2008 Trevlig påskhelg

2 Logen Nr 10 Sibbesborg arrangerar ett S E M I N A R I U M MED MÄNNISKAN T O M M Y H E L L S T E N Lördagen den 5 april 2008 med början kl i Logelokalen i Broböle Boxvägen 4, Sibbo PROGRAM Kaffe med tilltugg Tommy Hellsten - åsiktsutbyte - pauser Lunch Samtal i smågrupper Dagens ämnen integrerade i vårt OF- arbete Avslutning med feedback Bindande anmälan till ÖM Lars Björkell eller CM Gunnar Isaksson så fort som möjligt, men senast den 31 mars OBS! Max. 80 deltagare. Deltagaravgiften 20 euro inbetalas på Logens konto

3 Tankar kring Brödragåvan Ett av våra budord påbjuder oss att Begrava de döda och som verksamhet i dagens samhälle är åtagandet helt acceptabelt, våra krafter och resurser förslår väl till detta värv med de samarbetspartner vi har i dag. En mera pessimistisk syn på våra möjligheter ger premieutvecklingen på sikt. Årets premieförhöjning beror på de anslutnas höga medelålder och den svaga tillströmningen av nya medlemmar till denna vår grupplivförsäkring. Möjligheten att omförhandla brödragåvans ansvar och ersättning är en mångfacetterad process, all den stund det finns så många olika kategorier av våra medlemmar och deras närmaste som idag omfattas av försäkringen. Om Systrarna och Bröderna vill behålla Brödragåvan i sin nuvarande form, finns väl inga andra möjligheter än, att många fler solidariskt ansluter sig till försäkringen, de behövande till gagn. I dag är anslutningen endast 32 % av alla Odd-Fellow s medlemmar. Vi är alla medvetna om att det för yngre finns förmånligare grupplivförsäkring, men Brödragåvan gäller för den försäkrade till livets slut. Genom en föryngring och ökning av de anslutna till brödragåvan kan premiens förhöjning bromsas, vid en lyckad nyrekrytering rentav sänkas, vilket vore välkommet i dagens värld. De försäkrades medelålder är idag 67,5 år och en sänkning av medelåldern med ett år minskar premien med c:a 10 euro på årsnivå. En annan utväg ur dagens dilemma vore väl att få Storlogen involverad i Brödragåvan. Om försäkringen sköts centralt kunde sammanslutningen brödragåvans status uppdateras till att fylla dagens juridiska och ekonomiska förväntningar. Frågan som kvarstår är dock att: skulle den enskilda medlemmen stöda vårt budord mera helhjärtat på detta sätt? Den etiska sidan av frågan och dess påverkan på vårt humanitära arv borde under året behandlas i alla loger, för att nästa årsmötesdelegater kunde besluta om vägvalet för framtiden för brödragåvan. Klarar vi av att leva med människan också framledes och stöda vår nästa samt ta hand om våra systrar och bröder vid livets slut? I VKS br. Gunnar (delegat vid årsmötet )) 3

4 BRÖDRAGÅVAN- Vad är det? Ja, vad är det för något? Det är många som nog inte har en aning om vad Brödragåvan är. Så det är kanske dags för information som komplettering till broder Gunnars tankar om Brödragåvan på föregående sida. Brödragåvan är Odd Fellow-logernas medlemmars och deras äkta hälfters frivilliga begravningshjälpssystem. Detta har ordnats i form av en grupplivförsäkring i försäkringsbolaget Veritas. För att systemet skall fungera och årspremierna skall förbli skäliga är det viktigt att så många som möjligt ansluter sig till Brödragåvan. Till Brödragåvan kan ansluta sig varje arbetsför medlem som icke fyllt 65 år. Också arbetsföra makar och Veronicor kan ansluta sig. Ny medlem kan ansluta sig till denna försäkring i juni och december månad efter det att hon eller han blivit medlem i Odd Fellow orden. Brödragåvan är inte bara en försäkring. Den förverkligar en av Odd Fellows centrala principer att begrava de döda. Begravningshjälpsbeloppet betalas åt de närstående (dödsboet) snarast möjligt efter dödsbudet. Det är då uttryckligen en hjälp under den första tiden, då förhållandena kan vara svåra och hjälpbehovet är som störst. Försäkringen är en ren dödsriskförsäkring. Försäkringssumman är 2.164,58 euro under försäkringsperioden Försäkringspremiens storlek är beroende av åldersfördelningen bland dem som anslutit sig till försäkringen. Premien för innevarande period är 83,32 euro. Varje loge har en kontaktperson som ger information samt tillhandahåller blankett för ansökan om försäkring. I Rebeckalogen nr 10 Ylva är syster Brigitte Backström kontaktperson, i Logen nr 10 Sibbesborg är broder Kurt Krogell den du skall kontakta. RT 4

5 FORSKNINGSUTSKOTTETS SEMINARIUM Det var ett stort sällskap som samlades i Viking-terminalen söndagen den 3 februari för att delta i kryssningsseminariet. Totalt 122 deltagare, Odd Fellow medlemmar från många loger i Finland. Vi var nio Ylvasystrar som hörsammat inbjudan. Brigitte Backström, Viola Björkell, Solveig Herlin, Elli Löflund, Gun Mannila, Solveig Martin, Rita Tackman, Ingalill Tuomolin och Monica Wickström. Ingen annan loge hade så många representanter. Vår deltagar% var 7,3. En broder från Sibbesborg, Rolf Björkell, var också med, så Sibbologerna var väl representerade. Efter att vi fått våra biljetter fick vi gå ombord och installera oss i våra hytter. Efter lite upptäcktsfärd, besök i baren och en riklig buffé samlades vi i auditoriet där forskningsutskottets ordförande Torbjörn Lindqvist hälsade välkomna. SS Tapio Katajamäki höll ett anförande om OF:s framtid. Även om han med lätt travestering av Sibelius berömda uttalande sade att han är en enkel storsire och ingen spågubbe så hade han nog en mängd spådomar att komma med. Torbjörn Lindqvist, ordförande för forskningsutskottet och primus motor för arrangemangen, konstaterade att det rikliga deltagandet i denna konferens ger gott hopp om Odd Fellows framtid. Av deltagarna i dag är 13 bröder och systrar födda på 50-talet, 3 på 60-talet, 1 på 70-talet. Det säger väl något om ålderstrukturen i OF-logerna. Han berättade allmänt om forskningsutskottet. Utskottet har instituerats 2006 och forskar bla i medlemsstrukturen, planerar strategier för framtiden mm. RP Marjatta Steiner undrade i sitt anförande om OF har en framtid i Finland och hur den kommer att se ut. Det var många intressanta aspekter som kom fram under kvällens lopp och jag tänker att det mesta refereras i Tre Länkar, så jag skall inte närmare gå in på att skriva mera om dem här. Efter att ha förfriskat oss och minglat en stund med OF-vännerna skingrades vi åt till olika sysselsättningar under fria former. Tyvärr var det storm på havet och det gjorde att alla inte förmådde ta till sig alla förströelser ombord. På morgonen blev vi transporterade med bussar till Odd Fellow-huset i Stockholm. Ett verkligt pampigt hus. Vi blev varmt mottagna och fick gå in i den fina logesalen genom en vacker koppardörr. Björn Ulfsson berättade om det ståtliga Ordenshuset som var byggt år 1630 och som logerna köpt på 1920-talet. I huset finns 3 logesalar som används av 5

6 23 institutioner med 2800 medlemmar. SS Lars Fryklund hälsade alla välkomna och sade sig vara imponerad av att få se så många OF-vänner från Finland. Han talade om morgondagens OF, om OF-arbetet i Sverige samt om Europeiska Storlogen. Det finns 8 suveräna Storloger i Europa, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Norge, Tyskland, Schweiz och Sverige. Storbritannien, Nordirland och Republiken Irland står utanför av historiska skäl. Under rubriken OF i Sverige kunde konstateras att man fokuserar på samma problem som i Finland rekrytering, skolning, åldersstruktur. I en Göteborg-loge har dock rekryteringen lyckats bra, inom tre år har den fått 43 nya medlemmar. Verkligen inponerande! Eftersom alla anföranden gick på svenska hade man vidtalat Rabbe Strann att tolka till finska. Han gjorde ett ypperligt översättningsarbete, ibland var han tom roligare än ursprungstexten! Efter en smaklig lunch fördes vi åter till hamnen där Vikings röda båt redan väntade. Återresan skedde under lugnare former, stormen hade avtagit. Efter kvällsmat i buffén samlades vi ännu i auditoriet och hörde Storkaplan Pertti Markkanen tala om humanism och en mänskligare värld. (Hans tal kan läsas i sin helhet i Tre Länkar). En stunds fri diskussion följde varefter det blev uppbrott och var och en fortsatte på sitt sätt. Ett stort tack till arrangörerna! Det var en lärorik och rolig resa med massor av nya intryck och vi fick lära känna många som tidigare bara varit ett namn och ett foto i matrikeln! 6 Ylvorna framför ÖM-stolen

7 INBJUDAN TILL HÖGTIDSLOGE Rebeckalogen nr 10 Ylva har äran att inbjuda Er alla, systrar i R10 Ylva och bröder i 10 Sibbesborg, till Högtidsloge lördagen den 19 april 2008 kl Vi uppmärksammar samtidigt R 10 Ylvas 30 verksamhetsår och har inbjudit RVP Anneli Röllich som festtalare. Efter Högtidslogen serveras en festmåltid á 30. Anmälning till måltiden senast , tel (ÖM), eller (PS). Hjärtligt välkomna! Systerligen I Vänskap, Kärlek och Sanning Elli Löflund Övermästare Monica Wickström Protokollsekreterare 7

8 TEATERRESA TILL HAMMARS Årets vintermånader har än så länge saknat typiska kännetecken för en nordisk vinter. Snöiga portar har vi fått vänta på förgäves och vinterbadaren har saknat sin vak att hoppa i. Det hördes följaktligen inga invändningar då logens traditionellt vårliga teaterbesök förlades till midvintern denna gång. Farsen vi såg retade fram skrattlökarna så att vi gott lever på dem hela våren. Trots att vi sibbobor helt nyligen bokstavligen tvingades gå över ån efter (klorfritt) vatten är det uppenbart att vi inte behöver gå över ån efter vatten när det gäller underhållande teater. Sådant upplever man på betydligt närmare håll, På hammarsscenen i Borgå hade teateramatörerna under uppsikt av regissören Asta Aarnio detta år satt upp pjäsen Fångad på nätet av Ray Cooney. Pjäsen handlade om taxichauffören, som utrustat sig med två hustrur, bosatta i var sin del av staden. Mellan skjutsarna fördelade han familjelivet mellan båda, till synes utan större problem med ett barn på vardera hållet, Pia respektive Lars. De hade hunnit uppnå mogen tonårsålder innan allvarligare trassel i äktenskapen störde tillvaron. Också i det aktuella fallet var dating på nätet avtryckaren till bekymren. Pia och Lars hade nämligen chattat på internet och funnit tycke för varandra och bestämt sig för första träffen. Detta hade pappa taxichauffören händelsevis fått nys om och var naturligtvis tvungen att till varje pris avstyra mötet mellan halvsyskonen. Ackompanjerad av publikens skrattsalvor och med hjälp av den inhyrda hyresgästen löste han den ena kvistiga situationen efter den andra tills den ofrånkomliga skrällen var ett faktum. Den inledande första akten präglades både av kärlek och vänskap medan sanningen fick anstå tills det var dags för ridå. Logebröderna Sven-Gustav Åström och Matti Räsänen innehade centrala roller i spektaklet, Sven-Gustav som taxichauffören och Matti som underhyresgästen, vilket gav en speciell krydda åt föreställningen. Ca. 40 logebröder med familjer samt tre änkor till våra avlidna bröder deltog i teaterresan Christer Svedberg 8

9 ÄI I NORRTÄLJE Under värdiga former förrättades ämbetsmannainstallation i R25 Havtorn i Norrtälje den 17 januari För ett drygt år sedan då 16 ylvasystrar upplevde ett mycket lyckat vänlogebesök hos systrarna i R25 Havtorn knöts nya vänskapsband men också minnen från tidigare besök uppluckrades. Så det var helt klart att kontakten till våra vänner och systrar skulle fortsätta på sätt eller annat. ÖM Elli Löflund, PS Monica Wickström och syster Kerstin Andersson hade hörsammat inbjudan att närvara vid installationen av ämbetsmän för inkommande termin. Logerna följer här kalenderåret vid byte av period. Ämbetsmannainstallationen var som förväntat högtidlig. Vald ÖM är nu syster Margareta Jobs Sjöblom, som också höll i trådarna under vårt besök hösten TExÖM blev syster Birgitta Johansson, som i det civila är delägare i Norrtäljes boutique nr 1, Mixit, där vi damer kunde fynda kreationer till vardag och fest. Systramåltiden avnjöts under lika stiliga former med respektive nationalsånger, konungens skål och roliga tal. Alla avgående ämbetsmän jämte ersättare avtackades speciellt för sitt arbete under terminen. Extra glans åt högtidskvällen gav den kunniga serveringspersonalen, herrar från brödralogen, som flinkt såg till att tallrikarna och glasen var välfyllda genom hela måltiden. Tacksam över att ha fått närvara! /Monica Wickström 9

10 Sibbesborgs vänloge i Stockholm, 116 Birka, genomförde en festlig Ämbetsmannainstallation den 7 februari Till ny ÖM installerades broder Björn Persson och till UM broder Rolf Linder. Besök Birkas hemsidor så får ni se hur dessa och övriga ÄM ser ut. Hemsidan hittar ni på linken: hem.spray.se/jerry.tornberg/. Till Birkas hemsida kommer man också via Sibbesborgs hemsida, vänloger. Vi var 10 bröder från Sibbesborg som tog oss med buss till Vikingbåten i Helsingfors den 6.2. Efter att samtliga stigit på bussen bjöd br Rolf på en välkomstdrink. Trots att glasen var små blev flaskan snabbt tom, det togs nämligen några extra välkomstdrinkar för säkerhets skull. Den 11 brodern, Yngve, tog sig på egen hand till Stockholm. Reseledaren Christer hade förberett resan väl och väl inne på båten fann vi oss snart vid matbordet. Maten var förbeställd, det var bara vinet som skulle väljas. Vinvalet blev ett eget programnummer för sig, i huvudrollen spelade vinkännaren Kjell-Åke. Han valde ett speciellt gott vin, som bara blev bättre efter dekanteringen. Det blev en hel del Odd Fellow-prat över maten, diskussionen fortsatte sedan senare i en bar invid dansgolvet. T.o.m. den lataste dansaren var tvungen att ta sig en svängom (eller fler) på dansgolvet, det fanns många dansanta damer som inte tyckte om att gubbarna sitter tillsammans och bara pratar. Kanske hade dom så rätt, trots dansens virvlar har man lättare huvud efter en danskväll än efter en drink-kväll. Framme i Stockholm blev den häpnadsväckande pigga brödraskaran hjärtligt emottagen av en grupp Birka-bröder. Vi fördes ut på en byggplatsexkursion. Bröderna Rolf Linder och Kenneth Forslund var involverade i ett stort byggnadsprojekt, som de presenterade och förevisade för oss. Efter det mötte vi tillsammans med Birka-bröder 23 bröder från 116 Castrum, Kongsvinger i Norge, vilka hade tagit sig med tåg till Stockholm. Det blev många glada återseenden, många ryggdunkningar och fasta handslag. De hade haft en trevlig tågresa och i och med deras ankomst hade de tre vänlogerna sammanstrålat åter en gång. Vi Sibbesborgare hade glädjen av att få bo hemma hos Birka-bröder, till vilka vi åkte efter mötet med norrmännen. Personligen gillar jag dessa hembesök, man får en möjlighet att lite mera djupgående diskutera Odd Fellow-ärenden över jurisdiktionsgränserna. 10 ÄI I STOCKHOLM

11 Trots att våra ritualer är så lika de svenska finns det ändå sådant som svenskarna har en lite annorlunda syn på, det finns alltid något man kan lära sig och ev. dra nytta av. Höjdpunkten för vår resa, Ämbetsmannainstallationen, var högtidlig och ritualerna genomfördes på ett ytterst välslipat sätt. Jämfört med tidigare installationer jag varit med om i Birka var denna nu kanske lite mjukare, vandrandet i salen mindre taktfast, hela ceremonin genomfördes säkert men lugnt och avspänt. Den mäktiga logesalen gör även sitt till stämningen och vår ÖM Lars hade nöjet att hålla ett tal i salen. Till saken hörde även, att ÄM från vänlogerna överräckte blommor åt de nyinstallerade ÄM genast efter installationen inne i logesalen. Efter installationen intog de över 100 närvarande en festlig brödramåltid, lik en festbankett med sittordning. Emedan ÖM Lars talade i logesalen var det ÖM Bjørnar från Castrum som tackade för maten på vänlogernas vägnar och inbjöd till vänlogemöte i Kongsvinger våren Den nyistallerade ÖM fick sitt eldprov genom sitt första officiella uppträdande inför den stora skaran gästande och egna bröder. Efter sitt tal delade han ut de på borden framlagda blommorna åt bröder han tyckte var värda en blomma. Sent omsider kom vi åter hem till våra värdfamiljer, för de flesta följde en sits hos värdarna till långt in på morgontimmarna. På förmiddagen var det 8 mindre pigga bröder som tog sig med tåg ut till Arlanda flygstation. I det skedet var man tacksam över att få komma snabbt hem med flyg. Det bästa med resor överhuvudtaget är nog hemkomsten. Så skönt att få kasta sig på den välbekanta soffan därhemma, kanske slumra till en stund med tidningen över ansiktet för att sedan få lägga det man erfarit i sina egna minnesfack. Timo W (med på resan var bröderna: Lars Björkell, Rolf Björkell, Gunnar Isaksson, Kjell-Åke Johnsson, Georg Löfman, Helge Löfman, Yngve Källberg, Christer Svedberg, Jarkko Weckström, Timo Wilenius och Ole Öhman) 11

12

13 Kommentarer till bilderna: 001: Besöket til Birka ÄI var i alla avseenden lyckat. På nästa resa finns fömodligen inga lediga platser i bussen! 002: Nej, det är inte Birkas nya logelokal, utan nya havsnära bostäder som utpekas under vårt besök till byggplatsen på Kvarnholmen i Nacka. Det är inte Sveriges billigaste bostäder som är föremål för ÖM -församlingens spekulationer, fr.v. ÖM Lasse Björkell, ExÖM Yngwe Ekström, ÖM Kenneth Forslund, tillträdande ÖM Henrik Persson och ExÖM Timo Wilenius 003: ÖM-representationen förstärktes under dagens lopp med ÖM Bjørnar Søberg och ExÖM Knut Østbøll från vänlogen 63 Castrum 004: Vid fotografens besök vid festbanketten rådde munter stämning runt CMbordet. ExCM Yngve Källberg, CM Siegfrid Gudmundsson (Birka), CM Gunnar Isaksson och ExCM Georg Löfman heter de glada prissarna 005: Yngre och äldre generationens Birkabröder, Ted von Knorring och Åke Ekström, i ivrigt samspråk om Ordens ideologi. // Foto och text: C. Svedberg 13

14 Rebeckalogen nr 10 Ylva Gradgivningar Str Kerstin Andersson erhöll logens II grad den 15 januari Str Pia Steffansson erhöll logens I grad den 19 februari Program på kommande INV. Gemensamt möte med R 20 Lovisa Ulrika RS Britt-Mari Blomberg berättar om Odd Fellows organisation Föreningen Veronica presenterar sig Pastor Heidi Jäntti talar om Rebecka. Försäljning av skott och plantor Traditionellt sommarmöte, gemensamt med R 5 Fredrika Runeberg och R 20 Lovisa Ulrika, på Logegården i Broböle. 14 Logen nr 10 Sibbesborg Rättelse av en felaktig uppgift i senaste Hofbladet. Rekryteringsutskottets rätta sammansättning:: SR Rolf Björkell ordf. Ralf-Olof Backström Tom Blomqvist Bjarne Jansson Patrik Olander Jonas Packalén Matti Räsänen

15 Logen nr 10 Sibbesborg Gradgivningar Br Rainer Stellberg och br Tom Blomqvist erhöll logens III grad den 22 januari En ny länk i Sibbesborgs kedja Den 26 februari 08 blev företagare Göran Jonsson en broder. Mötet var välbesökt och även DSS Rolf Taipale var närvarande, jämte gäster från 8 Fänrik Ståhl och 23 Bastionen. Talet till recipienden hölls av SR Rolf Björkell under brödramåltiden. I talet konstaterade han att han och br Göran redan i rekryteringsskedet diskuterat budet att hjälpa de nödställda. De är överens om att budet är viktigt och att hjälp inte är en fråga enbart om pengar utan också om att genom gärningar kunna ge någon annan en guldkant. Broder Göran tackade och visar förväntan inför sin Odd Fellow-vandring. Anders Backström PS Foto: Christer Svedberg 15

16 Informationsblad för Logen nr 10 Sibbesborg, Rebeckalogen nr 10 Ylva och Föreningen Veronica i Sibbo Huvudredaktör: Rita Tackman, tfn (09) , m e-post: Redaktörer: Sibbesborg: Timo Wilenius Ylva: Britt Mellin Veronica: Inger M Hildén Redaktionsråd: Gunborg Fagernäs, Christer Svedberg, Jarkko Weckström, Monica Wickström, Hofbladet nr 2/2008 utkommer i slutet av maj då sommaren står för dörren. Bidragen kan sändas genast när något av vikt har hänt, ss gradgivningar, val mm. men senast 20 maj bör huvudredaktören ha allt material till handa. Även andra än de som nämns här ovan får gärna bidra med inlägg av varierande slag. Glöm inte Morsdagslunchen! Också i år bjuder Vänlogekommittén på en välsmakande lunch Mors Dag infaller i år den 11 maj Alla fruar, mödrar, mor-och farmödrar är väl värda att slippa stå i köket åtminstone på Mors Dag! Hofbladet trycks på Formato Print i Borgå

...än är det vinter kvar, säger mor!

...än är det vinter kvar, säger mor! Årgång 30 Nr 1/2009...än är det vinter kvar, säger mor! SIBBESBORGS ÖVERMÄSTARE HAR ORDET Trots att det ännu återstår en hel del av min tid som ÖM i Logen Nr 10 Sibbesborg, skall jag dra mig till minnes

Läs mer

Jag drömmer om en vit jul...

Jag drömmer om en vit jul... Årgång 27 Nr 4/2006 Jag drömmer om en vit jul... Huvudredaktören har ordet.. Visst har det varit en konstig vinter hittills. Snön som kom i månadsskiftet oktober-november försvann hastigt och sedan har

Läs mer

En skål för veteranerna

En skål för veteranerna Årgång 31 Nr 2/2010 En skål för veteranerna Jubelveteran Rolf Björkell, Jubelveteran Kurt Krogell, SSkM Folke Tegengren (teckenutdelare) och Veteran Lars Björkell TANKAR KRING ARBETSTERMINENS SLUT Jag

Läs mer

SYSTRAR OCH BRÖDER. I VKS Gunnar

SYSTRAR OCH BRÖDER. I VKS Gunnar Årgång 31 Nr 2/2011 2 SYSTRAR OCH BRÖDER Vi i logerna Ylva och Sibbesborg samt föreningen Veronica har ett gemensamt klubbutskott. Detta arrangerar traditionellt några fester om året. Meningen är att stöda

Läs mer

Årgång 27 Nr 3/2006. Vem har ätit?

Årgång 27 Nr 3/2006. Vem har ätit? Årgång 27 Nr 3/2006 Vem har ätit? 1 HÖSTFUNDERINGAR Nu har vi den långa, sköna och ovanligt varma sommaren bakom oss och hösten är här. Denna sommar kommer vi länge att minnas för det är inte ofta sådan

Läs mer

Årgång 34 Nr 1/2014. Våraning

Årgång 34 Nr 1/2014. Våraning Årgång 34 Nr 1/2014 Våraning Övermästare Monica Wickström har ordet Tradition är temat som Rebeckarådet utlyst för denna termin. Vi Ylvor har på varierande vis fått oss åskådliggjort detta under perioden.

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling.

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling. Övermästaren har ordet Mina Bröder! Välkomna till ett nytt givande år i Odd Fellow och vår Loge 106 Tre Kronor! Vi har hunnit med ett möte hittills, den 12 januari. Det var ett vanligt möte med lite olika

Läs mer

Egna grisar på grisfest Foto: RB

Egna grisar på grisfest Foto: RB Egna grisar på grisfest Foto: RB ÖM Timo har ordet... Kvällarna börjar vara mörka då Odd- Fellow arbetet åter påbörjats. Mörkret ger den rätta stämningen efter sommarens ljusa nätter, man känner av den

Läs mer

Årgång 32 Nr 2/2012. Storken häckar i Estland. Foto: Anders Albrecht

Årgång 32 Nr 2/2012. Storken häckar i Estland. Foto: Anders Albrecht Årgång 32 Nr 2/2012 Storken häckar i Estland Foto: Anders Albrecht Övermästaren i Logen Nr 10 Sibbesborg har ordet Halva tiden av denna period är snart avverkad och det för tankarna till det som skett

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Birka Nytt - Maj 2014

Birka Nytt - Maj 2014 Birka Nytt - Maj 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Birka Nytt i ny skepnad Redaktionskommittén som tagit fram det nya utförandet av Birka

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn Planen avser perioden B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen!

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen! Nr 2 2015-03 25 Bästa Vågbrytarbröder! A rbetet i O Fellow fortskrider och vi ämbetsmän börjar komma in i våra nya roller så sakta även om mycket återstår. Vi har varit på utbildning en dag, vi har haft

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Foto: Lars Svensson Helsingborg

Foto: Lars Svensson Helsingborg Foto: Lars Svensson Helsingborg POSTMÄSTERSKAP I BANGOLF 2008 Postens IF Helsingborg, BGK Kärnan och Postens Idrottsförbund inbjuder till postmästerskap i Bangolf i Helsingborg 14-15 juni 2008. Plats:

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Storsirens hälsning till Logen nr 10 Sibbesborg

Storsirens hälsning till Logen nr 10 Sibbesborg 1963 2013 STORSIREN I FINLAND Storsirens hälsning till Logen nr 10 Sibbesborg Bröder i Logen nr 10 Sibbesborg. Efter det att Odd Fellow Orden införts i Finland år 1925 följde en period på över 30 år under

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås Foto: Clifford Shirley Västerås & Co Bowling Västerås Än en gång ställer vi kosan mot Västerås, en stad som haft många PIF-arrangemang, bl.a. Postmilen, Posttrampet, Postsimmet. Bowling har också varit

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling.

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling. Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn B-90 Clementia, Helsingborg Planen avser perioden 2010-2011 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

POSTMÄSTERSKAP I GOLF

POSTMÄSTERSKAP I GOLF På uppdrag av Postens Idrottsförbund inbjuder Spik, Stockholm till: POSTMÄSTERSKAP I GOLF Årets PM i golf kommer att avgöras ute vid Arlanda närmare bestämt på Arlandastadsgolfbana. Ni som hänger med vet

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1!

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1! Hej PTK are! Det är tidigt onsdag morgon, onsdagen den 16 september 2015. Redaktören har haft nöjet att tillsammans med ett antal manliga tennisveteraner besöka Helsingfors i en årligen återkommande match

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Till alla föreningar anslutna till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund (VIF) DEFINITIV INBJUDAN SKID-VM 2009. Nu är dags att anmäla sig till

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Än en gång varmt välkommen! Stockholmspostens IK Postens Idrottsförbund

Än en gång varmt välkommen! Stockholmspostens IK Postens Idrottsförbund Årets bangolfmästerskap kommer att avgöras i vackra Tantolunden, en av Stockholms större parker. Här kommer du att spela på nygjorda banor byggda för VM 2011! Under lördagen spelas det på den lättare varianten

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

S:t Erikskrönikan Information från brödralägret nr 24 S:t Erik HP Ruta september 2010 Sep 2010 Kära bröder patriarker! Tänk vad tiden går fort, sommaren är så gott som slut och höstarbetet i lägret närmar

Läs mer

Mitt nya jobb. Månadsbrev

Mitt nya jobb. Månadsbrev Månadsbrev 0308 Mitt nya jobb I dag är det den 1 mars 2008 och det är en mycket stor dag för mig, Fredrik Jansson. Så länge jag kan minnas har jag drömt om att driva ett eget företag och kunna försörja

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011

Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011 Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011 Tävlingsplats Arrangör Sydpoolen 25 m bassäng, 8 banor Svenska Simförbundet och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Välkommen till Sundsvalls Sim den 17-18 Mars 2012 Sundsvalls Simsällskap inbjuder er förening till Sundsvalls Sim. Tävlingen avgörs i tre

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Vi har nöjet att inbjuda alla fotoklubbister i Svenskfinland till vårt 10- årsjubileum den 26-27.10. 2013. Jubiléet arrangeras i samarbete med Korsholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Än en gång, varmt välkomna!

Än en gång, varmt välkomna! Det är med glädje vi i SPIK hälsar er välkomna till Postmilen 2011, SPIK spinner vidare på slott och koja tråden. I fjol sprangs Postmilen till viss del i Slottskogen. I år blir det på fd kunglig jaktmark

Läs mer

DIANA NYMAN En romsk eldsjäl Redan som barn fick romen Diana Nyman uppleva utanförskap till följd av diskriminering. Som medlem för Göteborgs romska råd gör hon sitt yttersta för att historien inte skall

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Oktober 2014-Januari 2015

Oktober 2014-Januari 2015 Information från Odd Fellowlogen nr 126 Göinge Folke Zettervalls gata 4 281 33 Hässleholm Telefon logehuset: 0451-135 52 Oktober 2014-Januari 2015 Ansvarig utgivare: Rutger Möller Redaktörer: Lars Tegård,

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Vi i Göteborg är glada att få anordna det 27:e Postmästerskapet i Boule. Det har gått i Göteborg två gånger tidigare, 1992 och 1999 och vi tyckte det var dags igen.

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté välkomnar dig till Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad PM 1 Information Information och upplysningar lämnas av vår tävlingskommitté eller kansliet.

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer