Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2 Ord från ordförande Året som gick var ett mycket händelserikt år. Eftersom jag blev ny ordförande och vår styrelse har fått flera nya personer, har vi under året jobbat mycket med värderingar för att hitta våra roller i vår fantastiska förening. Under året har vi hunnit bli hela medlemmar! Det är fantastiskt roligt att så många vill vara med och träna i vår förening. Naturligtvis ställer också alla medlemmar krav på att vi har tillräckligt med funktionärer; ledare, gyminstruktörer, värdar och barnvakter med flera. Till dig som är funktionär och bidrar till att vi får så mycket bra träning i föreningen: ett stort TACK! Tillsammans är vi BÄST! Om du ännu inte är funktionär, tycker jag du ska söka. Kom på informationsmöte på Ultuna den 22/3 kl Vi behöver bli fler! Mycket har också hänt i våra lokaler under 2011 Den största synliga förändringen har skett på Väderkvarn. Under året blev gymmet 400 kvm större och hela maskinparken byttes ut. Visst var det besvärligt att stänga gymmet under tiden för ombyggnaden, men vilket lyft det blev, eller hur? Gymmen är fortfarande vår prioritet för att försöka minska trycket på lokalerna. Nya planer för gymmen på både Väderkvarn, Ultuna och Ekeby håller på att ta form. Under 2012 kommer vi att utöka lokalerna med sammanlagt över 1000 kvadratmeter! Apropå Ekeby, har du besökt vinden? Jag kan varmt rekommendera ett besök och prova på Funktionell Träning. Per-Åke Niska Ordförande Friskis&Svettis Uppsala PS. Under 2011 tränade jag 95 pass. Undrar om jag klarar 100 i år?

3 Friskis&Svettis idag 4 Ett förädlat Friskis&Svettis 5 Friskis&Svettis ändamål 6 Friskis&Svettis vision och verksamhetsidé 6 Friskis&Svettis värderingar 8 Vårt varumärke 10 Friskis&Svettis organisation 11 Vår syn på träning 12 Utbildning och uppföljning 15 Friskis&Svettis träningsutbud 16 Friskis&Svettis Uppsala Träningslagens gemensamma mål Träningslagens aktiviteter Värdar 32 Barn och ungdom 34 Lokalerna 37 Information och marknadsföring 38 Verksamhetschefens och 40 medarbetarnas arbete 2010 Ekonomi och kortpriser 43

4 Friskis&Svettis i dag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över en halv miljon människor Den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis har under år 2011 fortsatt sin framgångsrika utveckling. Verksamhetsidén, att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla, är levande. Allt fler barn, unga, unga vuxna, vuxna, äldre och seniorer lägger till träning som en god vana. Utvecklingen har varit enorm. Mer än 5,4 % av svenska folket har ett medlemskap i en av Friskis&Svettis ideella idrottsföreningar i Sverige. I denna utveckling har Friskis&Svettis varumärke behållit sin starka position. Det skapas av ideella funktionärer i 159 ideella idrottsföreningar i nio länder. Under de senaste tio åren har vi utvecklats i takt med att vi breddar vårt utbud. Nu är Friskis&Svettis-rörelsen i en normaliseringsfas som innebär mognad på många plan. Nu utvecklas vi i en mer normal takt och lever med naturliga med- och motgångar som idrottsförening och träningsaktör. En medlemsutveckling som planar ut, en allt snabbare utvecklingstakt som både sporrar och stressar, frågor kring hur man på bästa sätt leder och organiserar sin förening samt hur framtidens ideella funktionärer och deras engagemang tas på bästa sätt är nya utmaningar för oss. För andra året har Svenskt Kvalitetsindex mätt kundnöjdheten i träningsbranschen. Och för andra året i rad har Friskis&Svettis nöjdast kunder. Dock visade undersökningen att Friskis&Svettis största utmaning är servicekvalitet = personalens kompetens, tillgänglighet och personlig service. 4

5 Ett förädlat Friskis&Svettis Det välkomnande värdskapet I det förädlade Frisksi&Svettis står dialogen och relationen mellan människor i centrum. Det välkomnade värdskapet är utvecklat på alla plan och träningsgemenskapen är Friskis&Svettis starkaste marknadsföringskanal. I ett förädlat Friskis&Svettis ska varje ny medlem, liksom varje befintlig medlem känna sig välkommen på riktigt, vilket betyder att vårt värdskap blir allt viktigare på alla nivåer. Vi ser och bekräftar varje medlem bättre. Vi utmanar, inspirerar och visar att vi gillar det vi gör. Medlemmarna, de ideella funktionärerna och de anställda medarbetarna är ännu mer initierade i Friskis&Svettis träningsutbud. De kan sin träning, tycker om sin träning, utvecklas i sin träning och är därmed bra ambassadörer för sin förening och Friskis&Svettis. Sammantaget ger ett förädlat värdskap oss ännu fler nyfikna medlemmar som vill provsmaka flera delar av vårt träningsutbud, vilket gör att medlemsomsättningen minskar. En träningsgemenskap Friskis&Svettis stärker sin starkaste marknadsföringskanal: dialogen mellan människor. Glada och stolta medlemmar berättar ännu flitigare än i dag för andra om sitt Friskis&Svettis och sin träning för vänner, på Facebook, på jobbet och inom familjen. Friskis&Svettis följer med människor under hela livet. Ibland är man medlem och ibland inte, ibland aktiv i långa perioder och ibland vilande i långa perioder. De flesta som bor i en stad där Friskis&Svettis finns kommer någon gång under sin livsperiod att vara medlem. Man tränar för att må bra, träffa människor, utvecklas, prestera mer, bli mer attraktiva, leva länge och inte bli skadad. Människor vill via träning bli sedda, utveckla sin hälsa och utmana sig mer. Eller med våra ord: människor ler när de tänker på träning. 5

6 Friskis&Svettis ändamål utdrag ur stadgarna 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål Föreningens idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Denna idé är gemensam för hela Friskis&Svettis-rörelsen. Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med Friskis&Svettis verksamhetsidé samt med särskild målsättning att få så många som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje. erbjuda olika former av fysiska aktiviteter med Friskis&Svettis värderingar och kvalitet som grund. öka insikten om motionens betydelse för välbefinnande och hälsa. Föreningen skall i sin verksamhet verka för en dopningsfri idrott. Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. De ideella funktionärerna och de anställda medarbetarna ler när de tänker på Friskis&Svettis. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. 6

7 7

8 Friskis&Svettis värderingar 12 anledningar till att vi gör som vi gör Friskis&Svettis startade Idén var att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Samt att göra det utifrån vissa ställningstaganden, ett antal värderingar som även om de formuleras om ibland ledare, instruktörer, värdar, sagoläsare, receptionister, styrelser, ekonomer, vaktmästare och andra bär omkring i sina träningssjälar. I dag har vi formulerat tolv sådana vägval. Förhoppningsvis gör de skillnad när vi möter dig. Och i allt vi gör. 1 Träning ska vara fri från krav på prestation När man inte känner krav känner man sig fri och när man känner sig fri kommer lusten. Vårt sätt att leda, instruera och driva på får deltagarna att känna sig fria. 2 Träning ska utveckla hela människan Musik och rörelser frigör känslor och hjälper oss att bygga upp förtroende för våra kroppar och oss själva. Träning ska beröra och ge positiva upplevelser som man vill ha igen och igen. 3 Gränser ska testas Andras och Friskis&Svettis sanningar bör alltid ifrågasättas. Inte bara för att det är kul att provocera utan för att det är ett bra sätt att starta diskussion och initiera utveckling. Att bara lyssna och lyda är inte Friskis&Svettis. Vi tar ut svängarna. Vi överraskar, tar risker och startar debatt. 4 Varje enskild medlem och varje idé är viktig En ideell förening lever och utvecklas genom medlemmarnas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft. Varje medlem ska känna sig sedd och bekräftad. Varje idé och åsikt ska behandlas med största respekt. Vi odlar en kultur med en känsla av att ingenting är omöjligt. På så sätt håller vi liv i glädjen och energin i Friskis&Svettis. Alla kan påverka utvecklingen. 5 Träning ska vara lustfylld Människan är byggd för rörelse. När vi rör oss mår vi bra. Men om vi ska röra oss regelbundet måste det vara kul. Träning ska vara en upplevelse. Vi som leder och instruerar lever ut i träningen. 8

9 6 Att mötas är lika viktigt som att träna Vår idé om den lustfyllda träningen omfattar hela besöket på Friskis&Svettis, från första mötet med en välkomnande funktionär till hej då för i dag. Vi eftersträvar inte bara klanderfri service, utan verkliga möten. 7 Människor kan ta ansvar för sin hälsa Vi erbjuder träning, en möjlighet att lägga till en bra vana. Vi gillar inte pekpinnar och uttrycker därför inga synpunkter kring hälsosamt eller ohälsosamt leverne. Vi är snarare i upplevelsebranschen än i hälsobranschen. 8 Hög kvalitet är viktigt på alla områden Vi vill vara bäst på det vi gör. Därför ska vi alltid hålla vårt löfte om att erbjuda både lust och hög kvalitet. Vi kan inte acceptera brister i träningen, men inte heller i till exempel lokalerna, ljudanläggningarna eller it-systemet. 9 Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta Att vara medlem i Friskis&Svettis ska vara enkelt och inspirerande. Det ska vara enkelt att ha att göra med föreningen och enkelt att få träna på det sätt man önskar. 10 Att stå fri är värdefullt Vi överväger varje samarbete mycket noga. Våra möjligheter att alltid och utan kompromisser agera i enlighet med våra värderingar är viktigt för Friskis&Svettis. 11 Att träna är inget märkvärdigt Vi motarbetar all hysteri kring kropp och hälsa. Det är naturligt att träna. 12 Alla ska kunna träna Människor har olika behov och upplever träningslust och rörelseglädje på olika sätt. Somliga vill alltid ligga på gränsen, andra trivs bäst på mindre ansträngande nivåer. En del tycker att om att träna med redskap, andra nöjer sig med den egna kroppen. Klart att alla ska kunna hitta en träningsform man trivs med hos oss! 9

10 Vårt varumärke Friskis&Svettis är ett oerhört starkt varumärke och det har vuxit till denna styrka genom våra människor. Varje dag, på varje pass, i varje möte mellan funktionärer och medlemmar skapar vi varumärket, det byggs ständigt. Det stärks när vi gör på Friskis&Svettis-sättet, det skadas när vi inte lyckas hålla oss till det som vi vet ger framgång. Sammantaget handlar allt arbete om att sträva mot högre Friskis&Svettis-kvalitet och på så sätt utveckla och stärka Friskis&Svettis varumärke, d v s människornas upplevelse och uppfattning om Friskis&Svettis. Till vår hjälp finns dokument som hjälper oss att göra rätt, oftare: Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks. Alla föreningar är medlemmar i Friskis&Svettis Riks, därmed är våra stadgar det som binder oss samman och förenar oss. Normalstadgan för idrottsföreningen Friskis&Svettis. Alla medlemsföreningar har sina egna stadgar men de ser i princip likadana ut, de garanterar demokratin och vår tillhörighet i idrottsrörelsen. Villkor för medlemsförening i Friskis&Svettis. Vår kvalitet är viktig, det som en förening gör, får effekter för övriga föreningar. I Villkoren anges de stora linjerna efter vilka vi ska verka. Regler och rekommendationer. Nu är vi nere på detaljnivå, en förening ställs dagligen inför olika beslut stöd i dessa kan hämtas från Regler och rekommendationer. Vita boken, Friskis&Svettis värderingar endast för internt beslut. Våra värderingsböcker, den mjukare sidan av det som är Friskis&Svettis. 10

11 Friskis&Svettis organisation Friskis&Svettis är en organisation som består av 159 föreningar. En förutsättning för att vara en Friskis&Svettisförening är ett medlemskap i Friskis&Svettis Riks, föreningarnas förening och anslutning till Riksidrottsförbundet via ett specialidrottsförbund. Varje medlemsförening har ett antal rättigheter och ett antal skyldigheter. Dessa är reglerade i gemensamma styrdokument. Varje förening ansvarar för sin ekonomi. Verksamheten finansieras av medlems- och träningsavgifter. Eventuellt överskott går alltid tillbaka till verksamheten. Varje förening ansvarar för sina medlemmar och funktionärer. Det ideella engagemanget är Friskis&Svettis rörelsens främsta framgångsfaktor. Träningsutbudet varierar i föreningarna efter föreningens olika förutsättningar. Gemensamt är dock att alla ledare och instruktörer är rekryterade, utbildade och diplomerade/licensierade via Friskis&Svettis Riks. Utbildningarna är grunden för att hålla värderingar och kultur levande. 11

12 Vår syn på träning Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Det är vår verksamhetsidé. Ovanför den svävar vår vision om att alla ska le när de tänker på träning. Där emellan, i verkligheten, finns våra träningsformer, präglade inte bara av verksamhetsidé och vision utan också av våra värderingar. Du ska känna igen oss Alla våra träningsformer ska, trots att de i många fall har namn som du känner igen från andra träningsställen, ha ett eget och kännetecknande Friskis&Svettis-uttryck. Var du än tränar och vilken träningsform du än väljer ska du känna igen det som är typiskt Friskis&Svettis. Friskis&Svettis träningsidé präglar alla våra träningsformer och är en vägvisare när vi driver och utvecklar verksamheten. Vi utvecklar våra egna koncept, intresserar oss alltid för nyheter på träningsmarknaden, och ser ständigt över verksamheten. De här kraven ska du ställa: Det ska vara kul! Första gången. Det handlar inte om att må bra efteråt, utan också under tiden. Våra ledare bejakar musiken, rörelseglädjen och en tillåtande kultur, befriad från prestationskrav. Det ska vara enkelt! Du ska känna dig välkommen och kunna hänga med på en gång. Du märker det både på en genomtänkt träning och på attityden hos våra ledare, instruktörer, receptionister och värdar. Det ska vara hög kvalitet! Träningseffekten ska vara garanterad, likaså den minimala risken att skada sig. (Alla våra ledare och instruktörer går gedigna utbildningar och diplomeras innan de får förtroendet att leda och instruera.) Alla ska kunna vara med (Inte på varje aktivitet, men det ska finnas något för alla.) F&S träningsidé präglar alla våra träningsformer och är en vägvisare när vi driver och utvecklar verksamheten. Friskis&Svettis är idé om träning, det är inte bara olika träningsformer. 12

13 13

14 14

15 Utbildning och uppföljning Friskis&Svettis utbildar sina ledare. Ledare, värdar och instruktörer rekryteras av den lokala Friskis&Svettisföreningen både utifrån intervjuer och tester i t ex musik och rörelse. Friskis&Svettis grundutbildningar är Jympa, Gym, Skivstång, Spinning, Step/Aerobics och Barn/Junior. Utbildningen är uppdelad på två steg. Steg 1 är gemensam för alla, medan steg 2 är helt inriktad på den träningsform man sedan ska leda eller instruera för. Efter grundutbildning diplomeras/ licensieras man efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov. Alla gruppträningspass, som bygger på musik och rörelse, sätts ihop av varje ledare individuellt. Varje pass är därför unikt och den personliga prägeln är en viktig del av Friskis&Svettis träningsidé. Kontinuerlig uppföljning En kontinuerlig uppföljning av alla Friskis&Svettis ledare och instruktörer sker minst en gång per år av särskilt utbildade uppföljare. Uppföljarens främsta uppgift är att stärka ledarnas ledar/instruktörsroll samt att hjälpa ledaren/instruktören med att utveckla hennes/hans träningsupplägg. Varje ledare/instruktör ska följas upp minst en gång per år. Huvudsyftet är att diskutera kring ledar/instruktörsrollen. Dessutom tittar man på träningsinnehåll, upplägg, syfte och ger ledaren/instruktören återkoppling. Årligen möts Friskis&Svettis funktionärer från alla föreningar på konvent för inspiration och vidareutbildning. Verksamhetsdagarna för de som leder och utvecklar föreningen, Svettisdagarna för ledare och instruktörer och Värddagar för värdar och receptionerna. Utöver detta ordnas tema- och inspirationsdagar av olika slag. 15

16 Jympa Vår klassiska gruppträning sedan 1978 Jympa är Friskis&Svettis egen unika träning. Varierad, funktionell och enkel att hänga med i, bland annat för att träningskänslan och lusten att röra sig föds ur musiken. Ledaren väljer också själv sin musik och passen har olika personliga uttryck. Övningarna ger en allround träning i en form som är suverän. På en timme får du träna allt. Styrka, kondition och rörlighet. Den klassiska Jympan finns på bas, medel och intensiv nivå, alla med samma träningsupplägg. Start Skön jympa för dig som vill komma igång på ett lustfyllt, enkelt och skonsamt sätt. Du hinner med i alla rörelser, även om du är helt ovan. Inga hopp eller tunga övningar. Bas Rejält utan hopp. Passar dig som vill ha en rejäl jympa som bygger upp styrka, kondition och rörlighet från grunden. Medel Högre tempo och en del hopp. Passar dig som är van att röra på dig och vill ha lite mer krävande styrke- och konditionsövningar. Intensiv Svettig och tuff genomkörare. Intensiv är mycket effektiv om du har bra kondition och starka muskler. Styrka Jympa med betoning på styrke träning. Finns på bas- och medelnivå. Puls Jympa med mer kondition. För dig som är van att jympa, gillar tempo och inspireras av lite rörelseutmaning. Junior Ös för yngre till häftig musik med bra rörelser för hela kroppen år. Mamma core Om du vill komma igång med träning före eller efter graviditet. Här bygger du upp kondition och får extra träning för mage, rygg och bäckenbotten. Utan hopp. Familjelek Glädje, musik och lekfulla rörelser för barn mellan 2 och 6 år. Barnpassning 0-1,5 år och 2-6 år. Enkeljympa Jympa och rörelseglädje för intellektuellt funktionshindrade. 16

17 Övrig gruppträning I Övrig gruppträning lägger vi fokus på en viss träningskvalitet eller speciell karaktär. Passen kan finnas på olika nivåer. Aerobics finns till exempel i två svårighetsgrader och Skivstång även i en 75 minuter lång variant som innehåller cirka 15 minuter konditionsträning. Aerobics Stegkombinationer med dansig känsla. Box Tuff och rolig träning med handskar och handmitzar. Inspiration från Fjärran Östern, qigong och kampsport. Finns i två nivåer. Från 16 år. Cirkelfys Funktionell, sportig träning i stationer. Core Styrketräning för rygg och mage. Stabiliserar musklerna runt bålen. Dans fuego Ösigt och hett med latinska rytmer. Flex Funktionell träning med fokus på rörlighet. IntervallFlex Tufft kombipass för kondition, styrka och rörlighet. Skivstång Effektiv och utmanande styrketräning. SkivstångIntervall 75 minuter effektiv styrketräning och tuff kondition. Step Stegkombinationer med dansig känsla på step up-bräda. Yoga Vår egen Yoga. 17

18 Gym Individuell träning med kunniga instruktörer Det är kul att träna genomtänkt och seriöst! Den tanken ligger också bakom den syn på träning våra instruktörer representerar. Behöver du rehabilitera en skada, komplettera annan träning eller helt enkelt komma i form? Vi har ett stort antal instruktörer i gymmet som du kan boka för instruktioner, men du är också välkommen att ställa spontana frågor till lediga instruktörer. Träningen går att variera i det oändliga, men en sak är alltid densamma. Nämligen den speciella och välkomnande känslan som vi hoppas ska göra att du trivs, oavsett hur van du är att vistas i ett gym eller på träningslokal över huvud taget. I våra gym är det seriös träning som gäller, men utan att det blir för allvarligt. Lite utmaning/inspiration Träna med instruktör Prova nya övningar och program alternativt träningsmetoder tillsammans med en tränande instruktör. Gymträning i grupper på max tre personer för dig som har lite mer gymvana. Du är lite ovan Grundinstruktion Grundinstruktion vänder sig till dig som är ny i gymmet eller till dig som vill fräscha upp de grundläggande principerna för styrketräning. Tillsammans med instruktören går du igenom ett grundprogram med maskiner och vikter som passar dig och dina mål med träningen. Du har kommit igång Fortsättning Fortsättning är en perfekt instruktion för dig som har viss vana av styrketräning. Du har kanske kört ett grundprogram i minst 6-8 veckor och vill nu träna 1-3 gånger i veckan med bra effekt. Efter intervju föreslår instruktören ett träningsupplägg med övningar som ni går igenom tillsammans. Programmet kan innehålla både maskiner och fria vikter. Medan du tränar Tillgänglig instruktör Vissa timmar i veckan finns instruktörer på plats för att hjälpa dig i din träning. De svarar på frågor utan att du behöver boka tid. Det är fritt fram och gratis att använda denna resurs. Gör det! Du är van Avancerad instruktion Du har relativt stor träningsvana och vill träna med speciell inriktning eller mot ett visst mål. Det kan vara fokus på bålstabilitet, funktionell styrka och rörlighet eller styrketräning med fria vikter, ett splittat program eller andra specifika önskemål. 18

19 Spinning Konditionsträning på cykel I Spinning har du möjlighet att träna din kondition precis så mycket du önskar. Riktigt, riktigt tufft om du så vill, eller lättsamt och mindre svettigt. Spinning finns på flera nivåer. Gemensamt är att ledaren, musiken och stämningen i gruppen peppar, samtidigt som du tränar utifrån din egen förmåga. Du bestämmer belastningen, motståndet själv. Spinning är skonsamt för leder och muskler och träningen är enkel, samtidigt som du kan träna och utmana din kondition för fullt. Du stärker muskulaturen i lår och vader och med rätt teknik tränar du också övriga muskler. Ledaren ger dig information om rätt teknik och position och om säkerhet kring cykelns handhavande. Spinning finns på start-, bas-, medeloch intensivnivå. Start Kom igång på kul och trivsamt sätt. Du som är ovan att träna, här kan du tryggt börja från grunden med rolig, enkel och skonsam konditionsträning. Passet är 40 minuter. Bas Effektiv, skön konditionsträning på basnivå. Passar dig som trivs med en lite mjukare ansträngningsnivå, eller dig som är van att röra dig och träna, men är ny på spinning. Medel Högre tempo och mer driv. Passar dig som är van att träna, har en bra kondition och gillar att utmana dig själv lite. Intensiv Tufft och utmanande. Det här är passet för dig som är rejält vältränad, van vid spincykling och gillar att träna på en hög och intensiv konditionsnivå. Spin puls Spinning med direkt feedback på din träning. Här får du en direkt feedback som kan guida din träning. Med hjälp av pulsband och intensitetsmätare kan du följa din egen ansträngningsgrad. Informationen överförs trådlöst och visas anonymt på bild. Ett sätt att hitta din rätta individuella träningsnivå. Passet är på medelnivå. Skivstång Spin Kombipass med styrka och kondition. Skivstångens styrka för armar, axlar, skuldror, mage, rygg och höfter följs av med konditionträning med Spinning. 19

20 Friskis&Svettis Uppsala 2011 Under 2011 har Friskis&Svettis Uppsala såsom många andra Friskis&Svettis-föreningar genomgått en normaliseringsfas. Fram till 2010 har medlemsutvecklingen varit enorm. Mellan åren 2000 och 2010 ökade medlemsantalet med 155 procent. Under 2011 var tillväxten marginell, främst beroende på trängsel i våra styrketräningslokaler. Dessutom var gymmet på Väderkvarn stängt för renovering under hela sommarperioden/13 veckor, vilket bidrog till att många medlemmar valde att köpa kort på annan träningsanläggning. År 1990 hade Friskis&Svettis Uppsala medlemmar. År 2000 var vi var vi medlemmar. Detta medlemsantal innebär att mer än 13,6 % av Uppsalas befolkning är medlemmar i Friskis&Svettis. Verksamheten bygger, som i övriga rörelsen, på en stor frivillig insats från medlemmarna. Alla ledare, instruktörer, värdar, barnvakter och styrelseledamöter är föreningens funktionärer, d v s medlemmar som arbetar ideellt. År 1990 bestod funktionärskåren av 45 engagerade funktionärer. År 2000 var vi 210 funktionärer. Nu är vi är närmare 400 personer som ideellt arbetar för att vi uppsalabor ska le när vi tänker på träning. 20

21 År 1990 hade Friskis&Svetttis Uppsala en medarbetare. År 2000 var vi fem medarbetare. Nu är vi 26 medarbetare. Vi är således många människor som är engagerade i Friskis&Svettis Uppsala. Oerhört viktigt är att vi alla funktionärer och medarbetare strävar åt samma håll. Vi måste därför lägga ner ett stort engagemang för att vi alla funktionärer och medarbetare ska känna till, känna för och leva våra gemensamma värderingar. Dessutom måste själva föreningen inta en stödjande och tillåtande anda som skapas genom värdebaserat ledarskap. Under hösten 2011 initierade reklambyrån Zellout en varumärkesbarometer bland 1000 Uppsalabor. Denna påvisade att Friskis&Svettis är det starkaste varumärket i Uppsala 88 % känner till varumärket 75 % har bra kunskap om F&S verksamhet 75 % är positiva till F&S 88 % vill rekommendera F&S till en vän eller kollega F&S förknippas med hälsa och glädje! Styrelsen Styrelsen väljs vid årsmötet. Alla styrelseledamöter är motionärer/medlemmar som representerar medlemmarna. Under 2011 har styrelsen haft åtta styrelsemöten. Styrelsen har utöver de åligganden som framgår av stadgarna att fatta beslut om: Tillsättande och entledigande, lön samt anställningsvillkor för verksamhetschefen, VC. Övergripande organisation av föreningen. Verksamhetsplan och budget. Fastställande av attestinstruktion. Regler för medelsförvaltning. Styrelse Per-Åke Niska, ordförande Per-Olov Sundberg Pia Ulfendahl Johanna Uddén Ove Stålhammar Ann Lindberg Anna Wahlgren Valberedning Christina Frimodig Åsa Sandström Martin Wester 21

22 Organisation 2011 Verksamhetschef Ingrid Administrationschef Carin Träningschef Anna Lokalchef Robert Ekonomi Pia Medlemsservice Viveka Träningskoordinator Björn Fastighetstekniker Kristofer Assistenter Annika Monica VK Maria Ekeby Linnéa Ultuna Frida +övriga receptionister Värdar Linnéa + LL Barnvakter Monica + LL Jympa Frida + LL ÖG Björn + LL Spin Maria + LL Gym Anders + LL Gym Tanja Gym Olle VK Micke & Kristofer Ekeby Jens Ultuna Jens Alla funktionärer är uppdelade i olika verksamhetslag. Varje lag leds av en arvoderad lagledare. Lagledarens största och viktigaste uppgift är att skapa sammanhållning, kommunikation, delaktighet och ansvarstagande i sin grupp. Lagledaren utses av VC. Lagledare Jympalaget Kenneth Olsson Övrig gruppträning Susanne Lagnebratt Gymlaget Hanna Johansson Spinninglaget Mats Sahlberg Värdlaget Agneta Schelen Barnvaktslagen Rosita Eriksson/ungdomslaget och Inga Hedberg-Sowa/seniorlaget 22

23 Medarbetare Kansliet är föreningens hjärta. På kansliet finns anställda som sköter det dagliga arbetet, såsom verksamhetsfrågor, ekonomi, marknadsföring och schemaläggning. Kansliets uppgifter är främst att se till att föreningen fungerar både externt mot allmänheten, företag och media samt internt mot medlemmar och funktionärer. Medarbetarnas funktion är också att underlätta funktionärernas engagemang genom att skapa en kreativ miljö med stor lust och effektivitet. Kansliet ligger i anslutning till träningslokalerna på Väderkvarnsgatan. Föreningen hade under året sjutton tillsvidareanställda medarbetare samt tio visstidsanställda receptionister som ansvarar för allt arbete i receptionen, dag- som kvällstid. Inför 2011 implementerades ny medarbetarorganisation, se modell. En ledningsgrupp skapades och VC överlämnade en viss del av chefs- och personalansvar till AC, TC och LC. Ingrid Hovstadius VC/Verksamhetschef Carin Isaksson AC/Administrationschef Anna Jakobsson TC/Träningschef Robert Jonsson LC/Lokalchef Pia Larm EA, Ekonomiansvarig Annika Emanuelsson Ekonomiassistent Viveka Ekholm MA, medlemsserviceansvarig Monica Forsberg Medlemsservice/receptionist, arbetar med Barnvaktslagen Björn Eriksson TK, Träningskoordinator, arbetar med Övrig gruppträning Maria Forslin Medlemsservice/receptionist, arbetar med Spinninglaget Linnea Thor Medlemsservice/receptionist, arbetar med Värdlaget Frida Liden Medlemsservice/receptionist, arbetar med Jympalaget Jonas Sellén Vikarie Anders Stern Gymansvarig Väderkvarn, arbetar med Gymlaget Jenny Eriksson Vikarie Olle Zetterqvist Gymansvarig Ekeby Tanja Bergström Gymansvarig Ultuna Kristofer Larm Fastighetstekniker Mikael Ax Vaktmästare Väderkvarn Jens Svedberg Träningsutrustningstekniker, Ekeby&Ultuna Elva receptionister mellan 25 och 90 % 23

24 Friskis&Svettis Uppsala Vägledande principer för 2011 Vi ska med professionalism och varsamhet försöka välja rätt kommunikationskanal vid varje kommunikationstillfälle. Året ska präglas av en fortsatt förädling av funktionärsengagemang funktionärerna ska känna sig delaktiga i och att ständigt hålla Friskis&Svettis gemensamma vägval levande. Vi ska under året fortsätta med att stärka och utveckla alla former av ledar- och värdskap. Vi ska under året stärka och utveckla medarbetarskapet. Vi ska sträva efter en helhetssyn på träning funktionell, positiv, utvecklande, effektiv träning. Våra medlemmar ska få många möjligheter till omväxling och progression i sin träning. Året ska fortsätta att genomsyras av att föreningens tre lokaler blir likvärdiga, vad gäller utformning och träningsformer. Vi ska fortsätta att arbeta för kvalitets- och säkerhetstänkande såväl ur ett litet som ur ett stort perspektiv. Vi ska visa uppsalaborna att Friskis&Svettis är det bästa träningsalternativet och den mest positiva samt åldersnischbefriade mötesplatsen i hela Uppsala. Målet för verksamhetsåret är att öka medlemstalet till minst Medlemmar Friskis&Svettis Uppsala hade vid utgången av verksamhetsåret medlemmar och bland dessa var 375 ideellt arbetande funktionärer. Ca 37 % av medlemmarna var män Ca 2 % av medlemmarna var mellan 6 och 15 år Ca 40 % av medlemmarna var mellan 16 och 25 år Ca 53 % av medlemmarna var mellan 6 och 29 år Ca 24 % av medlemmarna var mellan 26 och 35 år Ca 12 % av medlemmarna var mellan 36 och 45 år Ca 11 % av medlemmarna var mellan 46 och 55 år Ca 7 % av medlemmarna var mellan 56 och 65 år Ca 4 % av medlemmarna var mellan 66 och 85 år 24

25 25

26 Träningslagens gemensamma mål 2011 Att utöka tillgängligheten för all träning Att säkerställa kvaliteten på träningen Att stärka själva ledarskapet Att utöka antalet ledare/instruktörer Att uppnå en jämn fördelning av ledarlaget på alla våra lokaler utifrån ledarerfarenhet, ålder och kön Att bibehålla och stärka sam hörigheten och solidariteten i laget Att alla ledare strävar efter att alltid skapa välkomnande möten med medlemmarna Att förädla kommunikationen inom laget Att alla ledare känner sig väl förankrade med Friskis&Svettis vägval Att alla ledare är väl insatta i föreningens medlemskompisregler Att alla ledare är väl insatta i föreningens handlingsplaner för akutoch nödsituationer Att alla ledare är väl insatta i föreningens brandskyddsarbete Träningslagen består av Jympa laget, Övrig Gruppträningslaget, Spinninglaget och Gymlaget. Många av ledarna och instruktörerna är verksamma i mer än ett lag. Föreningens träningschef/tc, Anna Jakobsson, ansvarar för alla utbildnings- och rekryteringsfrågor, strukturering och utveckling av fadderverksamheten inom alla träningsverksamhetslag. TC ansvarar även för den årliga kick-offen då alla funktionärer tillsammans deltar. Under årets kick-off fick alla funktionärer testa/träna Medeljympa med Emma Jönsson, Spinning med Susanne Jidesten, Gymworkshop med Stefan Haag, workshop i funcgymband och Bollywood med Neda Sadehgi. Alla funktionärer bjöds även på ett mycket uppskattat föredrag om det goda värdskapet med Jan Gunnarsson. 26

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lokaler lokaler och åter lokaler Tänk vad mycket en fräsch träningslokal kan betyda! Under året har vi haft den stora glädjen att se ännu fler förbättringar växa fram på den

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

Verksamhetsplan 20121

Verksamhetsplan 20121 Verksamhetsplan 20121 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lätttillgänglig träning av hög kvalité för alla. 2 Verksamhetsplan

Läs mer

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning Passbeskrivning Jympa och annan gruppträning Jympa Soft Rörelsevalet är lätt att hänga på. Passet genomsyras av en hållningsbefrämjande medvetenhet som ger en säker och effektiv träning. Att bibehålla

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 1

Verksamhetsplan 2013 1 Verksamhetsplan 2013 1 2 Verksamhetsplan Friskis&Svettis i dag 4 Friskis&Svettis Uppsala i dag 10 Omvärlden 12 Organisationen 14 Övergripande mål 16 Mål 17 Miljöpolicy 27 Miljöplan 2013 28 Denna verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Från ordföranden 4 Friskis&Svettis idag 6 Ett förädlat Friskis&Svettis 7 Friskis&Svettis vision och verksamhetsidé 8 Friskis&Svettis ändamål 9 Friskis&Svettis värderingar 10

Läs mer

Lustfyllt Inspirerande Modernt

Lustfyllt Inspirerande Modernt Denna årsberättelse gäller för perioden 2014-04-01 2015-03-31. Innehåll Från ordföranden 2014... 1 Vår vision... 2 Friskis&Svettis idag... 2 Vårt varumärke... 3 En ideell idrottsförening... 3 Ingen ägare...

Läs mer

Verksamhetsplan. Friskis&Svettis Uppsala

Verksamhetsplan. Friskis&Svettis Uppsala Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Uppsala 1 2 Verksamhetsplan Friskis&Svettis i dag 4 Friskis&Svettis Uppsala i dag 10 Omvärlden 12 Organisationen 14 Övergripande mål 16 Mål 17 Miljöpolicy 27 Miljöplan

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsplan 2016-2017 Friskis&Svettis Norrköping OM VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen är ett styrdokument för anställda och funktionärer i föreningen och är tillgänglig för alla medlemmar. Den ska

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Innehåll Friskis&Svettis Sollentuna Friskis&Svettis 12 värderingar Vision Ambition Mål för

Innehåll Friskis&Svettis Sollentuna Friskis&Svettis 12 värderingar Vision Ambition Mål för S i d a 1 12 S i d a 2 12 Innehåll Innehåll... 3 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 4 Vision... 5 Ambition... 6 Mål för 2015-2016... 6 Projekt/Nyheter... 7 Utbud... 9 Digitala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult hösten 2015 ÄLMHULT Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Idag har F&S Älmhult 26 års erfarenhet av rolig träning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BOLLMORA GÅRDSVÄG 8 135 39 TYRESÖ www.friskissvettis.se/tyreso info@tyreso.friskissvettis.se ORDFÖRANDE HAR ORDET MEDLEMMEN I CENTRUM NÄR FRISKIS&SVETTIS

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS FALKENBERGS Friskisar! FUNKTIONÄRSTRÄFF Tema: Fridrott VI VAR DÄR! Sparbanksdagen 2013 MISSA INTE DETTA Medlemsdag Team Sportia Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE 2016 2018 1 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och en vägvisare i vardagen. Såväl budget

Läs mer

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum Hösten 2012 Träningsguide friskissvettis.se/lerum Välkommen till Friskis&Svettis! Vi har lust. Har du? Välkommen till en höst fylld med träning som erbjuder 40 st gruppträningspass per vecka och flera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Friskvårdskompaniet erbjuder gruppträningspass som passar just dig!

Friskvårdskompaniet erbjuder gruppträningspass som passar just dig! Friskvårdskompaniet erbjuder gruppträningspass som passar just dig! Vi erbjuder över 70 gruppträningspass per vecka! Du får alltid vägledning av en instruktör så att du får ut så mycket som möjligt av

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding TÄBY Text och produktion: Peer Weding FRISKIS&SVETTIS RIKS VISION Fler människor ler när de tänker på träning 1978 startades 535 000 medlemmar, YES!! 5 % av svenska befolkningen Sveriges största idrottsrörelse!

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Visby. Julklappstips Ge mamma lugn och ro. Passa på! Nu kan du bjuda med din kompis

Visby. Julklappstips Ge mamma lugn och ro. Passa på! Nu kan du bjuda med din kompis 6 2013 för dig som redan är medlem och tränar: bjud en kompis på träning! foto: magnus fredriksson Passa på! Nu kan du bjuda med din kompis Kör ett kompispass och peppa varandra. Är ni två som tränar ihop

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN 2016 VISION Människor ler när de tänker på träning. VAD GÖR FRISKIS&SVETTIS? Vår verksamhetsidé beskriver vad vi gör: Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och

Läs mer

Södertälje. Eterlängtad utveckling. Utmanande & lustfyllt i höst

Södertälje. Eterlängtad utveckling. Utmanande & lustfyllt i höst Södertälje utmana dig själv! Uttagning AV VÄRDAR, LEDARE & INSTRUKTÖRER onsdag 28 sept. sid 5. Utmanande & lustfyllt i höst Hösten är fylld av roliga utmaningar för dig som vill utveckla din träning. Läs

Läs mer

Kom som du är! Rolig träning hela hösten 2014. Schema från 25 augusti 14 december

Kom som du är! Rolig träning hela hösten 2014. Schema från 25 augusti 14 december Kom som du är! Rolig träning hela hösten 2014 Schema från 25 augusti 14 december Vi tycker om dig. Precis som du är. Ät vad du vill, lev hur du vill, älska vem du vill, men det ska vara roligt att motionera!

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2015 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix www.flowkalix.se Kalix Gymnastikklubb Hästholmsv. 15 0923-67 00 76 952 95 Båtskärsnäs

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kiruna Vårterminen 2013 Deltagande aktörer Actic Adolf Hedinsvägen 37 0980-702 88 981 33 Kiruna www. Friskis & Svettis c/o Berit Karkiainen Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11.

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11. 2016-04-08 Rekryteringsdag för alla som har lust Vi söker ledarämnen! Vill DU testa på hur det känns att leda/instruera? Nu har du en jättechans! Du lovar inget, bara kom och känn på det, träna med oss

Läs mer

Motioner. Motioner 2016

Motioner. Motioner 2016 Motioner 2016 FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Motioner 2016 1 Motion nr 1 Pensionärsrabatt på ordinarie årskort Friskis och Svettis i Tyresö erbjuder idag inte rabatt på ordinarie årskort för pensionärer. De flesta

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG

FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG Träning för ALLA finns i vårt DNA 41 106medlemmar ökning sedan 2015 + 3 097 antal träningsformer 40 antal gymbesök 733 003 1 240 000inpasseringar ökning sedan 2015 + 82 000 DITT

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 IF Friskis&Svettis Karlstad Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. VISION... 2 3. VERKSAMHETSIDÉ... 2 4. VÄRDERINGAR... 2 5. VÅR GEMENSAMMA MÅLBILD... 3 6. STYRKORTET 2013... 4 7. FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Spin distans. Aktuellt. Träningsupplevelsen

Spin distans. Aktuellt. Träningsupplevelsen Spin distans Konditionen kan tränas på en mängd olika sätt. Både vad gäller träningsmodeller och upplägg, inne och ute, utifrån sträckor och tid eller efter upplevelse och känsla, enskilt eller på gruppträningspass

Läs mer

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar totalt, 79 svar Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar Allmänt om sammanställningen och analysen av svaren: Antal svarande yngre än 20 år 3 st 20-39 år 10 st 40-59 år 38 st 60 år och äldre 28 st

Läs mer

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Resultatet i medlemsenkäten

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2014-2015 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Passbeskrivning HT 2016

Passbeskrivning HT 2016 Passbeskrivning HT 2016 Barntillåtna pass: Ordinarie pass, Jympa medel, som öronmärkts "Barntillåtet". Här är barn välkomna att träna i sällskap med vuxen. Notera: Barntillåtna pass är inte specifikt anpassade

Läs mer

Medlemsundersökning Återkoppling

Medlemsundersökning Återkoppling Medlemsundersökning 2016 Återkoppling Hur nöjd är du totalt sett med oss? Citat från frisvaren: Go Friskis! Är glad att föreningen finns! Tack Friskis och Svettis för trevlig och folklig träningskultur.

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer 812000-4034 Styrelsens arbete Förutom löpande ärenden har styrelsen under det gångna verksamhetsåret ägnat tid åt föreningens

Läs mer

Visby. alla barn. få vad de förtjänar. Forskning visar Rörelse som ung = aktiv äldre

Visby. alla barn. få vad de förtjänar. Forskning visar Rörelse som ung = aktiv äldre 5-13 Nu ska alla barn få vad de förtjänar Forskning visar Rörelse som ung = aktiv äldre Barn som rör sig mår bra, får bra betyg och är glada Koncentrationsförmågan ökar och kroppen blir stark Sid 2 alla

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Vårterminen 2017 Vårterminen 2017 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix flowkalix.se Hjärt- och Lung Furuhedsvägen 5G 070-285 35 63 Kalix

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet Friskis & Svettis Svedala Antagen på årsmötet 2012-03-15 Grundstenar Vision Friskis & Svettis ska vara det lustfyllda och lättillgängliga träningsalternativet för alla som har livet som huvudintresse.

Läs mer

Friskis&Svettis Väsby!

Friskis&Svettis Väsby! Välkommen till Friskis&Svettis Väsby! Vi är stolta över att du valt att träna hos oss! 1 FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS VÄSBY Friskis&Svettis vision är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag C POLAR CYKEL 45 Lena Li C RPM 30 Annica L

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag C POLAR CYKEL 45 Lena Li C RPM 30 Annica L 19.05 19.35 L* 18.55-19.25 C RPM 30 Lena 19.00-19.30 L 19.40-20.35 L N N 19.05-19.35 C POLAR CYKEL 30 Niklas 19.45-20.15 Y YOGA 30 Tove W Inga pass Dag före helgdag (Nationaldagen) 18.55-19.25 C RPM 30

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 F&S ändamål - vårt enda mål! Ändamålet med Friskis&Svettis: Vi ska få så många människor som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje, erbjuda olika

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2017 Vårterminen 2017 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix flowkalix.se Hjärt- och Lung Furuhedsvägen 5G 070-285 35 63

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2017-2018 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

En träningsform på väg tillbaka

En träningsform på väg tillbaka Spinning En träningsform på väg tillbaka När spinningen slog igenom för snart 20 år sedan blev konditionscykling i grupp snabbt det självklara valet för många träningsentusiaster. Och det är inte så svårt

Läs mer

Gym Lokal Gym - Trivsel

Gym Lokal Gym - Trivsel Gym och träning Gym Lokal Större friytor. Hoppas vi att vi kan fixa till det, åtminstone på CITY och RL. Utegym liknande Tufteparken. Vi vill fixa det på RL. Men vet inte om nuvarande uteplätt måste flyttas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 2 Syfte med verksamhetsplanen

Läs mer

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Inledning FRISKIS&SVETTIS IDÉ OM TRÄNING DELAS AV ÖVER EN HALV MILJON MÄNNISKOR Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 535 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto gruppträning Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto UTbILdnInG I RöRELSE Gymnastikförbundet är ett av de största förbunden inom Riksidrottsförbundet. Vi ser oss gärna som en folkrörelse inom friskvården

Läs mer

Löpning distans. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp

Löpning distans. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp Löpning distans Löpning distans är träning utomhus där vi primärt tränar kondition och skapar förutsättningar för effektiv, utvecklande och rolig löpning. Inom Löpning distans strävar vi efter att hålla

Läs mer