Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2 Ord från ordförande Året som gick var ett mycket händelserikt år. Eftersom jag blev ny ordförande och vår styrelse har fått flera nya personer, har vi under året jobbat mycket med värderingar för att hitta våra roller i vår fantastiska förening. Under året har vi hunnit bli hela medlemmar! Det är fantastiskt roligt att så många vill vara med och träna i vår förening. Naturligtvis ställer också alla medlemmar krav på att vi har tillräckligt med funktionärer; ledare, gyminstruktörer, värdar och barnvakter med flera. Till dig som är funktionär och bidrar till att vi får så mycket bra träning i föreningen: ett stort TACK! Tillsammans är vi BÄST! Om du ännu inte är funktionär, tycker jag du ska söka. Kom på informationsmöte på Ultuna den 22/3 kl Vi behöver bli fler! Mycket har också hänt i våra lokaler under 2011 Den största synliga förändringen har skett på Väderkvarn. Under året blev gymmet 400 kvm större och hela maskinparken byttes ut. Visst var det besvärligt att stänga gymmet under tiden för ombyggnaden, men vilket lyft det blev, eller hur? Gymmen är fortfarande vår prioritet för att försöka minska trycket på lokalerna. Nya planer för gymmen på både Väderkvarn, Ultuna och Ekeby håller på att ta form. Under 2012 kommer vi att utöka lokalerna med sammanlagt över 1000 kvadratmeter! Apropå Ekeby, har du besökt vinden? Jag kan varmt rekommendera ett besök och prova på Funktionell Träning. Per-Åke Niska Ordförande Friskis&Svettis Uppsala PS. Under 2011 tränade jag 95 pass. Undrar om jag klarar 100 i år?

3 Friskis&Svettis idag 4 Ett förädlat Friskis&Svettis 5 Friskis&Svettis ändamål 6 Friskis&Svettis vision och verksamhetsidé 6 Friskis&Svettis värderingar 8 Vårt varumärke 10 Friskis&Svettis organisation 11 Vår syn på träning 12 Utbildning och uppföljning 15 Friskis&Svettis träningsutbud 16 Friskis&Svettis Uppsala Träningslagens gemensamma mål Träningslagens aktiviteter Värdar 32 Barn och ungdom 34 Lokalerna 37 Information och marknadsföring 38 Verksamhetschefens och 40 medarbetarnas arbete 2010 Ekonomi och kortpriser 43

4 Friskis&Svettis i dag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över en halv miljon människor Den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis har under år 2011 fortsatt sin framgångsrika utveckling. Verksamhetsidén, att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla, är levande. Allt fler barn, unga, unga vuxna, vuxna, äldre och seniorer lägger till träning som en god vana. Utvecklingen har varit enorm. Mer än 5,4 % av svenska folket har ett medlemskap i en av Friskis&Svettis ideella idrottsföreningar i Sverige. I denna utveckling har Friskis&Svettis varumärke behållit sin starka position. Det skapas av ideella funktionärer i 159 ideella idrottsföreningar i nio länder. Under de senaste tio åren har vi utvecklats i takt med att vi breddar vårt utbud. Nu är Friskis&Svettis-rörelsen i en normaliseringsfas som innebär mognad på många plan. Nu utvecklas vi i en mer normal takt och lever med naturliga med- och motgångar som idrottsförening och träningsaktör. En medlemsutveckling som planar ut, en allt snabbare utvecklingstakt som både sporrar och stressar, frågor kring hur man på bästa sätt leder och organiserar sin förening samt hur framtidens ideella funktionärer och deras engagemang tas på bästa sätt är nya utmaningar för oss. För andra året har Svenskt Kvalitetsindex mätt kundnöjdheten i träningsbranschen. Och för andra året i rad har Friskis&Svettis nöjdast kunder. Dock visade undersökningen att Friskis&Svettis största utmaning är servicekvalitet = personalens kompetens, tillgänglighet och personlig service. 4

5 Ett förädlat Friskis&Svettis Det välkomnande värdskapet I det förädlade Frisksi&Svettis står dialogen och relationen mellan människor i centrum. Det välkomnade värdskapet är utvecklat på alla plan och träningsgemenskapen är Friskis&Svettis starkaste marknadsföringskanal. I ett förädlat Friskis&Svettis ska varje ny medlem, liksom varje befintlig medlem känna sig välkommen på riktigt, vilket betyder att vårt värdskap blir allt viktigare på alla nivåer. Vi ser och bekräftar varje medlem bättre. Vi utmanar, inspirerar och visar att vi gillar det vi gör. Medlemmarna, de ideella funktionärerna och de anställda medarbetarna är ännu mer initierade i Friskis&Svettis träningsutbud. De kan sin träning, tycker om sin träning, utvecklas i sin träning och är därmed bra ambassadörer för sin förening och Friskis&Svettis. Sammantaget ger ett förädlat värdskap oss ännu fler nyfikna medlemmar som vill provsmaka flera delar av vårt träningsutbud, vilket gör att medlemsomsättningen minskar. En träningsgemenskap Friskis&Svettis stärker sin starkaste marknadsföringskanal: dialogen mellan människor. Glada och stolta medlemmar berättar ännu flitigare än i dag för andra om sitt Friskis&Svettis och sin träning för vänner, på Facebook, på jobbet och inom familjen. Friskis&Svettis följer med människor under hela livet. Ibland är man medlem och ibland inte, ibland aktiv i långa perioder och ibland vilande i långa perioder. De flesta som bor i en stad där Friskis&Svettis finns kommer någon gång under sin livsperiod att vara medlem. Man tränar för att må bra, träffa människor, utvecklas, prestera mer, bli mer attraktiva, leva länge och inte bli skadad. Människor vill via träning bli sedda, utveckla sin hälsa och utmana sig mer. Eller med våra ord: människor ler när de tänker på träning. 5

6 Friskis&Svettis ändamål utdrag ur stadgarna 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål Föreningens idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Denna idé är gemensam för hela Friskis&Svettis-rörelsen. Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med Friskis&Svettis verksamhetsidé samt med särskild målsättning att få så många som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje. erbjuda olika former av fysiska aktiviteter med Friskis&Svettis värderingar och kvalitet som grund. öka insikten om motionens betydelse för välbefinnande och hälsa. Föreningen skall i sin verksamhet verka för en dopningsfri idrott. Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. De ideella funktionärerna och de anställda medarbetarna ler när de tänker på Friskis&Svettis. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. 6

7 7

8 Friskis&Svettis värderingar 12 anledningar till att vi gör som vi gör Friskis&Svettis startade Idén var att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Samt att göra det utifrån vissa ställningstaganden, ett antal värderingar som även om de formuleras om ibland ledare, instruktörer, värdar, sagoläsare, receptionister, styrelser, ekonomer, vaktmästare och andra bär omkring i sina träningssjälar. I dag har vi formulerat tolv sådana vägval. Förhoppningsvis gör de skillnad när vi möter dig. Och i allt vi gör. 1 Träning ska vara fri från krav på prestation När man inte känner krav känner man sig fri och när man känner sig fri kommer lusten. Vårt sätt att leda, instruera och driva på får deltagarna att känna sig fria. 2 Träning ska utveckla hela människan Musik och rörelser frigör känslor och hjälper oss att bygga upp förtroende för våra kroppar och oss själva. Träning ska beröra och ge positiva upplevelser som man vill ha igen och igen. 3 Gränser ska testas Andras och Friskis&Svettis sanningar bör alltid ifrågasättas. Inte bara för att det är kul att provocera utan för att det är ett bra sätt att starta diskussion och initiera utveckling. Att bara lyssna och lyda är inte Friskis&Svettis. Vi tar ut svängarna. Vi överraskar, tar risker och startar debatt. 4 Varje enskild medlem och varje idé är viktig En ideell förening lever och utvecklas genom medlemmarnas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft. Varje medlem ska känna sig sedd och bekräftad. Varje idé och åsikt ska behandlas med största respekt. Vi odlar en kultur med en känsla av att ingenting är omöjligt. På så sätt håller vi liv i glädjen och energin i Friskis&Svettis. Alla kan påverka utvecklingen. 5 Träning ska vara lustfylld Människan är byggd för rörelse. När vi rör oss mår vi bra. Men om vi ska röra oss regelbundet måste det vara kul. Träning ska vara en upplevelse. Vi som leder och instruerar lever ut i träningen. 8

9 6 Att mötas är lika viktigt som att träna Vår idé om den lustfyllda träningen omfattar hela besöket på Friskis&Svettis, från första mötet med en välkomnande funktionär till hej då för i dag. Vi eftersträvar inte bara klanderfri service, utan verkliga möten. 7 Människor kan ta ansvar för sin hälsa Vi erbjuder träning, en möjlighet att lägga till en bra vana. Vi gillar inte pekpinnar och uttrycker därför inga synpunkter kring hälsosamt eller ohälsosamt leverne. Vi är snarare i upplevelsebranschen än i hälsobranschen. 8 Hög kvalitet är viktigt på alla områden Vi vill vara bäst på det vi gör. Därför ska vi alltid hålla vårt löfte om att erbjuda både lust och hög kvalitet. Vi kan inte acceptera brister i träningen, men inte heller i till exempel lokalerna, ljudanläggningarna eller it-systemet. 9 Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta Att vara medlem i Friskis&Svettis ska vara enkelt och inspirerande. Det ska vara enkelt att ha att göra med föreningen och enkelt att få träna på det sätt man önskar. 10 Att stå fri är värdefullt Vi överväger varje samarbete mycket noga. Våra möjligheter att alltid och utan kompromisser agera i enlighet med våra värderingar är viktigt för Friskis&Svettis. 11 Att träna är inget märkvärdigt Vi motarbetar all hysteri kring kropp och hälsa. Det är naturligt att träna. 12 Alla ska kunna träna Människor har olika behov och upplever träningslust och rörelseglädje på olika sätt. Somliga vill alltid ligga på gränsen, andra trivs bäst på mindre ansträngande nivåer. En del tycker att om att träna med redskap, andra nöjer sig med den egna kroppen. Klart att alla ska kunna hitta en träningsform man trivs med hos oss! 9

10 Vårt varumärke Friskis&Svettis är ett oerhört starkt varumärke och det har vuxit till denna styrka genom våra människor. Varje dag, på varje pass, i varje möte mellan funktionärer och medlemmar skapar vi varumärket, det byggs ständigt. Det stärks när vi gör på Friskis&Svettis-sättet, det skadas när vi inte lyckas hålla oss till det som vi vet ger framgång. Sammantaget handlar allt arbete om att sträva mot högre Friskis&Svettis-kvalitet och på så sätt utveckla och stärka Friskis&Svettis varumärke, d v s människornas upplevelse och uppfattning om Friskis&Svettis. Till vår hjälp finns dokument som hjälper oss att göra rätt, oftare: Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks. Alla föreningar är medlemmar i Friskis&Svettis Riks, därmed är våra stadgar det som binder oss samman och förenar oss. Normalstadgan för idrottsföreningen Friskis&Svettis. Alla medlemsföreningar har sina egna stadgar men de ser i princip likadana ut, de garanterar demokratin och vår tillhörighet i idrottsrörelsen. Villkor för medlemsförening i Friskis&Svettis. Vår kvalitet är viktig, det som en förening gör, får effekter för övriga föreningar. I Villkoren anges de stora linjerna efter vilka vi ska verka. Regler och rekommendationer. Nu är vi nere på detaljnivå, en förening ställs dagligen inför olika beslut stöd i dessa kan hämtas från Regler och rekommendationer. Vita boken, Friskis&Svettis värderingar endast för internt beslut. Våra värderingsböcker, den mjukare sidan av det som är Friskis&Svettis. 10

11 Friskis&Svettis organisation Friskis&Svettis är en organisation som består av 159 föreningar. En förutsättning för att vara en Friskis&Svettisförening är ett medlemskap i Friskis&Svettis Riks, föreningarnas förening och anslutning till Riksidrottsförbundet via ett specialidrottsförbund. Varje medlemsförening har ett antal rättigheter och ett antal skyldigheter. Dessa är reglerade i gemensamma styrdokument. Varje förening ansvarar för sin ekonomi. Verksamheten finansieras av medlems- och träningsavgifter. Eventuellt överskott går alltid tillbaka till verksamheten. Varje förening ansvarar för sina medlemmar och funktionärer. Det ideella engagemanget är Friskis&Svettis rörelsens främsta framgångsfaktor. Träningsutbudet varierar i föreningarna efter föreningens olika förutsättningar. Gemensamt är dock att alla ledare och instruktörer är rekryterade, utbildade och diplomerade/licensierade via Friskis&Svettis Riks. Utbildningarna är grunden för att hålla värderingar och kultur levande. 11

12 Vår syn på träning Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Det är vår verksamhetsidé. Ovanför den svävar vår vision om att alla ska le när de tänker på träning. Där emellan, i verkligheten, finns våra träningsformer, präglade inte bara av verksamhetsidé och vision utan också av våra värderingar. Du ska känna igen oss Alla våra träningsformer ska, trots att de i många fall har namn som du känner igen från andra träningsställen, ha ett eget och kännetecknande Friskis&Svettis-uttryck. Var du än tränar och vilken träningsform du än väljer ska du känna igen det som är typiskt Friskis&Svettis. Friskis&Svettis träningsidé präglar alla våra träningsformer och är en vägvisare när vi driver och utvecklar verksamheten. Vi utvecklar våra egna koncept, intresserar oss alltid för nyheter på träningsmarknaden, och ser ständigt över verksamheten. De här kraven ska du ställa: Det ska vara kul! Första gången. Det handlar inte om att må bra efteråt, utan också under tiden. Våra ledare bejakar musiken, rörelseglädjen och en tillåtande kultur, befriad från prestationskrav. Det ska vara enkelt! Du ska känna dig välkommen och kunna hänga med på en gång. Du märker det både på en genomtänkt träning och på attityden hos våra ledare, instruktörer, receptionister och värdar. Det ska vara hög kvalitet! Träningseffekten ska vara garanterad, likaså den minimala risken att skada sig. (Alla våra ledare och instruktörer går gedigna utbildningar och diplomeras innan de får förtroendet att leda och instruera.) Alla ska kunna vara med (Inte på varje aktivitet, men det ska finnas något för alla.) F&S träningsidé präglar alla våra träningsformer och är en vägvisare när vi driver och utvecklar verksamheten. Friskis&Svettis är idé om träning, det är inte bara olika träningsformer. 12

13 13

14 14

15 Utbildning och uppföljning Friskis&Svettis utbildar sina ledare. Ledare, värdar och instruktörer rekryteras av den lokala Friskis&Svettisföreningen både utifrån intervjuer och tester i t ex musik och rörelse. Friskis&Svettis grundutbildningar är Jympa, Gym, Skivstång, Spinning, Step/Aerobics och Barn/Junior. Utbildningen är uppdelad på två steg. Steg 1 är gemensam för alla, medan steg 2 är helt inriktad på den träningsform man sedan ska leda eller instruera för. Efter grundutbildning diplomeras/ licensieras man efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov. Alla gruppträningspass, som bygger på musik och rörelse, sätts ihop av varje ledare individuellt. Varje pass är därför unikt och den personliga prägeln är en viktig del av Friskis&Svettis träningsidé. Kontinuerlig uppföljning En kontinuerlig uppföljning av alla Friskis&Svettis ledare och instruktörer sker minst en gång per år av särskilt utbildade uppföljare. Uppföljarens främsta uppgift är att stärka ledarnas ledar/instruktörsroll samt att hjälpa ledaren/instruktören med att utveckla hennes/hans träningsupplägg. Varje ledare/instruktör ska följas upp minst en gång per år. Huvudsyftet är att diskutera kring ledar/instruktörsrollen. Dessutom tittar man på träningsinnehåll, upplägg, syfte och ger ledaren/instruktören återkoppling. Årligen möts Friskis&Svettis funktionärer från alla föreningar på konvent för inspiration och vidareutbildning. Verksamhetsdagarna för de som leder och utvecklar föreningen, Svettisdagarna för ledare och instruktörer och Värddagar för värdar och receptionerna. Utöver detta ordnas tema- och inspirationsdagar av olika slag. 15

16 Jympa Vår klassiska gruppträning sedan 1978 Jympa är Friskis&Svettis egen unika träning. Varierad, funktionell och enkel att hänga med i, bland annat för att träningskänslan och lusten att röra sig föds ur musiken. Ledaren väljer också själv sin musik och passen har olika personliga uttryck. Övningarna ger en allround träning i en form som är suverän. På en timme får du träna allt. Styrka, kondition och rörlighet. Den klassiska Jympan finns på bas, medel och intensiv nivå, alla med samma träningsupplägg. Start Skön jympa för dig som vill komma igång på ett lustfyllt, enkelt och skonsamt sätt. Du hinner med i alla rörelser, även om du är helt ovan. Inga hopp eller tunga övningar. Bas Rejält utan hopp. Passar dig som vill ha en rejäl jympa som bygger upp styrka, kondition och rörlighet från grunden. Medel Högre tempo och en del hopp. Passar dig som är van att röra på dig och vill ha lite mer krävande styrke- och konditionsövningar. Intensiv Svettig och tuff genomkörare. Intensiv är mycket effektiv om du har bra kondition och starka muskler. Styrka Jympa med betoning på styrke träning. Finns på bas- och medelnivå. Puls Jympa med mer kondition. För dig som är van att jympa, gillar tempo och inspireras av lite rörelseutmaning. Junior Ös för yngre till häftig musik med bra rörelser för hela kroppen år. Mamma core Om du vill komma igång med träning före eller efter graviditet. Här bygger du upp kondition och får extra träning för mage, rygg och bäckenbotten. Utan hopp. Familjelek Glädje, musik och lekfulla rörelser för barn mellan 2 och 6 år. Barnpassning 0-1,5 år och 2-6 år. Enkeljympa Jympa och rörelseglädje för intellektuellt funktionshindrade. 16

17 Övrig gruppträning I Övrig gruppträning lägger vi fokus på en viss träningskvalitet eller speciell karaktär. Passen kan finnas på olika nivåer. Aerobics finns till exempel i två svårighetsgrader och Skivstång även i en 75 minuter lång variant som innehåller cirka 15 minuter konditionsträning. Aerobics Stegkombinationer med dansig känsla. Box Tuff och rolig träning med handskar och handmitzar. Inspiration från Fjärran Östern, qigong och kampsport. Finns i två nivåer. Från 16 år. Cirkelfys Funktionell, sportig träning i stationer. Core Styrketräning för rygg och mage. Stabiliserar musklerna runt bålen. Dans fuego Ösigt och hett med latinska rytmer. Flex Funktionell träning med fokus på rörlighet. IntervallFlex Tufft kombipass för kondition, styrka och rörlighet. Skivstång Effektiv och utmanande styrketräning. SkivstångIntervall 75 minuter effektiv styrketräning och tuff kondition. Step Stegkombinationer med dansig känsla på step up-bräda. Yoga Vår egen Yoga. 17

18 Gym Individuell träning med kunniga instruktörer Det är kul att träna genomtänkt och seriöst! Den tanken ligger också bakom den syn på träning våra instruktörer representerar. Behöver du rehabilitera en skada, komplettera annan träning eller helt enkelt komma i form? Vi har ett stort antal instruktörer i gymmet som du kan boka för instruktioner, men du är också välkommen att ställa spontana frågor till lediga instruktörer. Träningen går att variera i det oändliga, men en sak är alltid densamma. Nämligen den speciella och välkomnande känslan som vi hoppas ska göra att du trivs, oavsett hur van du är att vistas i ett gym eller på träningslokal över huvud taget. I våra gym är det seriös träning som gäller, men utan att det blir för allvarligt. Lite utmaning/inspiration Träna med instruktör Prova nya övningar och program alternativt träningsmetoder tillsammans med en tränande instruktör. Gymträning i grupper på max tre personer för dig som har lite mer gymvana. Du är lite ovan Grundinstruktion Grundinstruktion vänder sig till dig som är ny i gymmet eller till dig som vill fräscha upp de grundläggande principerna för styrketräning. Tillsammans med instruktören går du igenom ett grundprogram med maskiner och vikter som passar dig och dina mål med träningen. Du har kommit igång Fortsättning Fortsättning är en perfekt instruktion för dig som har viss vana av styrketräning. Du har kanske kört ett grundprogram i minst 6-8 veckor och vill nu träna 1-3 gånger i veckan med bra effekt. Efter intervju föreslår instruktören ett träningsupplägg med övningar som ni går igenom tillsammans. Programmet kan innehålla både maskiner och fria vikter. Medan du tränar Tillgänglig instruktör Vissa timmar i veckan finns instruktörer på plats för att hjälpa dig i din träning. De svarar på frågor utan att du behöver boka tid. Det är fritt fram och gratis att använda denna resurs. Gör det! Du är van Avancerad instruktion Du har relativt stor träningsvana och vill träna med speciell inriktning eller mot ett visst mål. Det kan vara fokus på bålstabilitet, funktionell styrka och rörlighet eller styrketräning med fria vikter, ett splittat program eller andra specifika önskemål. 18

19 Spinning Konditionsträning på cykel I Spinning har du möjlighet att träna din kondition precis så mycket du önskar. Riktigt, riktigt tufft om du så vill, eller lättsamt och mindre svettigt. Spinning finns på flera nivåer. Gemensamt är att ledaren, musiken och stämningen i gruppen peppar, samtidigt som du tränar utifrån din egen förmåga. Du bestämmer belastningen, motståndet själv. Spinning är skonsamt för leder och muskler och träningen är enkel, samtidigt som du kan träna och utmana din kondition för fullt. Du stärker muskulaturen i lår och vader och med rätt teknik tränar du också övriga muskler. Ledaren ger dig information om rätt teknik och position och om säkerhet kring cykelns handhavande. Spinning finns på start-, bas-, medeloch intensivnivå. Start Kom igång på kul och trivsamt sätt. Du som är ovan att träna, här kan du tryggt börja från grunden med rolig, enkel och skonsam konditionsträning. Passet är 40 minuter. Bas Effektiv, skön konditionsträning på basnivå. Passar dig som trivs med en lite mjukare ansträngningsnivå, eller dig som är van att röra dig och träna, men är ny på spinning. Medel Högre tempo och mer driv. Passar dig som är van att träna, har en bra kondition och gillar att utmana dig själv lite. Intensiv Tufft och utmanande. Det här är passet för dig som är rejält vältränad, van vid spincykling och gillar att träna på en hög och intensiv konditionsnivå. Spin puls Spinning med direkt feedback på din träning. Här får du en direkt feedback som kan guida din träning. Med hjälp av pulsband och intensitetsmätare kan du följa din egen ansträngningsgrad. Informationen överförs trådlöst och visas anonymt på bild. Ett sätt att hitta din rätta individuella träningsnivå. Passet är på medelnivå. Skivstång Spin Kombipass med styrka och kondition. Skivstångens styrka för armar, axlar, skuldror, mage, rygg och höfter följs av med konditionträning med Spinning. 19

20 Friskis&Svettis Uppsala 2011 Under 2011 har Friskis&Svettis Uppsala såsom många andra Friskis&Svettis-föreningar genomgått en normaliseringsfas. Fram till 2010 har medlemsutvecklingen varit enorm. Mellan åren 2000 och 2010 ökade medlemsantalet med 155 procent. Under 2011 var tillväxten marginell, främst beroende på trängsel i våra styrketräningslokaler. Dessutom var gymmet på Väderkvarn stängt för renovering under hela sommarperioden/13 veckor, vilket bidrog till att många medlemmar valde att köpa kort på annan träningsanläggning. År 1990 hade Friskis&Svettis Uppsala medlemmar. År 2000 var vi var vi medlemmar. Detta medlemsantal innebär att mer än 13,6 % av Uppsalas befolkning är medlemmar i Friskis&Svettis. Verksamheten bygger, som i övriga rörelsen, på en stor frivillig insats från medlemmarna. Alla ledare, instruktörer, värdar, barnvakter och styrelseledamöter är föreningens funktionärer, d v s medlemmar som arbetar ideellt. År 1990 bestod funktionärskåren av 45 engagerade funktionärer. År 2000 var vi 210 funktionärer. Nu är vi är närmare 400 personer som ideellt arbetar för att vi uppsalabor ska le när vi tänker på träning. 20

21 År 1990 hade Friskis&Svetttis Uppsala en medarbetare. År 2000 var vi fem medarbetare. Nu är vi 26 medarbetare. Vi är således många människor som är engagerade i Friskis&Svettis Uppsala. Oerhört viktigt är att vi alla funktionärer och medarbetare strävar åt samma håll. Vi måste därför lägga ner ett stort engagemang för att vi alla funktionärer och medarbetare ska känna till, känna för och leva våra gemensamma värderingar. Dessutom måste själva föreningen inta en stödjande och tillåtande anda som skapas genom värdebaserat ledarskap. Under hösten 2011 initierade reklambyrån Zellout en varumärkesbarometer bland 1000 Uppsalabor. Denna påvisade att Friskis&Svettis är det starkaste varumärket i Uppsala 88 % känner till varumärket 75 % har bra kunskap om F&S verksamhet 75 % är positiva till F&S 88 % vill rekommendera F&S till en vän eller kollega F&S förknippas med hälsa och glädje! Styrelsen Styrelsen väljs vid årsmötet. Alla styrelseledamöter är motionärer/medlemmar som representerar medlemmarna. Under 2011 har styrelsen haft åtta styrelsemöten. Styrelsen har utöver de åligganden som framgår av stadgarna att fatta beslut om: Tillsättande och entledigande, lön samt anställningsvillkor för verksamhetschefen, VC. Övergripande organisation av föreningen. Verksamhetsplan och budget. Fastställande av attestinstruktion. Regler för medelsförvaltning. Styrelse Per-Åke Niska, ordförande Per-Olov Sundberg Pia Ulfendahl Johanna Uddén Ove Stålhammar Ann Lindberg Anna Wahlgren Valberedning Christina Frimodig Åsa Sandström Martin Wester 21

22 Organisation 2011 Verksamhetschef Ingrid Administrationschef Carin Träningschef Anna Lokalchef Robert Ekonomi Pia Medlemsservice Viveka Träningskoordinator Björn Fastighetstekniker Kristofer Assistenter Annika Monica VK Maria Ekeby Linnéa Ultuna Frida +övriga receptionister Värdar Linnéa + LL Barnvakter Monica + LL Jympa Frida + LL ÖG Björn + LL Spin Maria + LL Gym Anders + LL Gym Tanja Gym Olle VK Micke & Kristofer Ekeby Jens Ultuna Jens Alla funktionärer är uppdelade i olika verksamhetslag. Varje lag leds av en arvoderad lagledare. Lagledarens största och viktigaste uppgift är att skapa sammanhållning, kommunikation, delaktighet och ansvarstagande i sin grupp. Lagledaren utses av VC. Lagledare Jympalaget Kenneth Olsson Övrig gruppträning Susanne Lagnebratt Gymlaget Hanna Johansson Spinninglaget Mats Sahlberg Värdlaget Agneta Schelen Barnvaktslagen Rosita Eriksson/ungdomslaget och Inga Hedberg-Sowa/seniorlaget 22

23 Medarbetare Kansliet är föreningens hjärta. På kansliet finns anställda som sköter det dagliga arbetet, såsom verksamhetsfrågor, ekonomi, marknadsföring och schemaläggning. Kansliets uppgifter är främst att se till att föreningen fungerar både externt mot allmänheten, företag och media samt internt mot medlemmar och funktionärer. Medarbetarnas funktion är också att underlätta funktionärernas engagemang genom att skapa en kreativ miljö med stor lust och effektivitet. Kansliet ligger i anslutning till träningslokalerna på Väderkvarnsgatan. Föreningen hade under året sjutton tillsvidareanställda medarbetare samt tio visstidsanställda receptionister som ansvarar för allt arbete i receptionen, dag- som kvällstid. Inför 2011 implementerades ny medarbetarorganisation, se modell. En ledningsgrupp skapades och VC överlämnade en viss del av chefs- och personalansvar till AC, TC och LC. Ingrid Hovstadius VC/Verksamhetschef Carin Isaksson AC/Administrationschef Anna Jakobsson TC/Träningschef Robert Jonsson LC/Lokalchef Pia Larm EA, Ekonomiansvarig Annika Emanuelsson Ekonomiassistent Viveka Ekholm MA, medlemsserviceansvarig Monica Forsberg Medlemsservice/receptionist, arbetar med Barnvaktslagen Björn Eriksson TK, Träningskoordinator, arbetar med Övrig gruppträning Maria Forslin Medlemsservice/receptionist, arbetar med Spinninglaget Linnea Thor Medlemsservice/receptionist, arbetar med Värdlaget Frida Liden Medlemsservice/receptionist, arbetar med Jympalaget Jonas Sellén Vikarie Anders Stern Gymansvarig Väderkvarn, arbetar med Gymlaget Jenny Eriksson Vikarie Olle Zetterqvist Gymansvarig Ekeby Tanja Bergström Gymansvarig Ultuna Kristofer Larm Fastighetstekniker Mikael Ax Vaktmästare Väderkvarn Jens Svedberg Träningsutrustningstekniker, Ekeby&Ultuna Elva receptionister mellan 25 och 90 % 23

24 Friskis&Svettis Uppsala Vägledande principer för 2011 Vi ska med professionalism och varsamhet försöka välja rätt kommunikationskanal vid varje kommunikationstillfälle. Året ska präglas av en fortsatt förädling av funktionärsengagemang funktionärerna ska känna sig delaktiga i och att ständigt hålla Friskis&Svettis gemensamma vägval levande. Vi ska under året fortsätta med att stärka och utveckla alla former av ledar- och värdskap. Vi ska under året stärka och utveckla medarbetarskapet. Vi ska sträva efter en helhetssyn på träning funktionell, positiv, utvecklande, effektiv träning. Våra medlemmar ska få många möjligheter till omväxling och progression i sin träning. Året ska fortsätta att genomsyras av att föreningens tre lokaler blir likvärdiga, vad gäller utformning och träningsformer. Vi ska fortsätta att arbeta för kvalitets- och säkerhetstänkande såväl ur ett litet som ur ett stort perspektiv. Vi ska visa uppsalaborna att Friskis&Svettis är det bästa träningsalternativet och den mest positiva samt åldersnischbefriade mötesplatsen i hela Uppsala. Målet för verksamhetsåret är att öka medlemstalet till minst Medlemmar Friskis&Svettis Uppsala hade vid utgången av verksamhetsåret medlemmar och bland dessa var 375 ideellt arbetande funktionärer. Ca 37 % av medlemmarna var män Ca 2 % av medlemmarna var mellan 6 och 15 år Ca 40 % av medlemmarna var mellan 16 och 25 år Ca 53 % av medlemmarna var mellan 6 och 29 år Ca 24 % av medlemmarna var mellan 26 och 35 år Ca 12 % av medlemmarna var mellan 36 och 45 år Ca 11 % av medlemmarna var mellan 46 och 55 år Ca 7 % av medlemmarna var mellan 56 och 65 år Ca 4 % av medlemmarna var mellan 66 och 85 år 24

25 25

26 Träningslagens gemensamma mål 2011 Att utöka tillgängligheten för all träning Att säkerställa kvaliteten på träningen Att stärka själva ledarskapet Att utöka antalet ledare/instruktörer Att uppnå en jämn fördelning av ledarlaget på alla våra lokaler utifrån ledarerfarenhet, ålder och kön Att bibehålla och stärka sam hörigheten och solidariteten i laget Att alla ledare strävar efter att alltid skapa välkomnande möten med medlemmarna Att förädla kommunikationen inom laget Att alla ledare känner sig väl förankrade med Friskis&Svettis vägval Att alla ledare är väl insatta i föreningens medlemskompisregler Att alla ledare är väl insatta i föreningens handlingsplaner för akutoch nödsituationer Att alla ledare är väl insatta i föreningens brandskyddsarbete Träningslagen består av Jympa laget, Övrig Gruppträningslaget, Spinninglaget och Gymlaget. Många av ledarna och instruktörerna är verksamma i mer än ett lag. Föreningens träningschef/tc, Anna Jakobsson, ansvarar för alla utbildnings- och rekryteringsfrågor, strukturering och utveckling av fadderverksamheten inom alla träningsverksamhetslag. TC ansvarar även för den årliga kick-offen då alla funktionärer tillsammans deltar. Under årets kick-off fick alla funktionärer testa/träna Medeljympa med Emma Jönsson, Spinning med Susanne Jidesten, Gymworkshop med Stefan Haag, workshop i funcgymband och Bollywood med Neda Sadehgi. Alla funktionärer bjöds även på ett mycket uppskattat föredrag om det goda värdskapet med Jan Gunnarsson. 26

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget!

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget! Friskis&Svettis Ängelholm föreningen! Friskis&Svettis Ängelholm är en ideell idrottsförening med visionen att få människor att le när dom tänker på träning. FLER NYHETER Senior station CirkelFuncgym CirkelFuncgym

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning Friskispressen Haninge missa inte! sänkt pris Allträningskort nu 2900:- foto: anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning Södertälje utejympa & utefys måndagar & onsdagar kl. 18.00 hela sommaren, i mälarparken. Sid 2. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna Utejympan är här och samtidigt flyttar Friskis&Svettis Södertälje

Läs mer

Haninge. Nya, gamla och fräscha Kom igång Kom igen Upptakt 1 september. Friskispressen. nummer 4 2009

Haninge. Nya, gamla och fräscha Kom igång Kom igen Upptakt 1 september. Friskispressen. nummer 4 2009 nummer 4 2009 Friskispressen Haninge Lotta Dahlgren som leder höstens nyhet Spin/start foto: Peter Dahlgren Nya, gamla och fräscha Kom igång Kom igen Upptakt 1 september Ordföranden har ordet Nytt schema

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS Örebro ÅRSMÖTE 20 MARS GÖR DIN RÖST HÖRD Läs mer på sid 5 foto: Emma melkersson Softa ofta En snäll träningsnyhet gör entré Kanske är du ny, ovan eller äldre? Kanske tränar du tufft och vill varva med

Läs mer

Eskilstuna. Flyttnytt. Ny snurr på spinningen. Ny lokal för

Eskilstuna. Flyttnytt. Ny snurr på spinningen. Ny lokal för Eskilstuna NYTT KONCEPT PÅ SPINNINGEN. MER FOKUS PÅ KÄNSLA. SIDAN 2 Ny snurr på spinningen Flyttnytt Ut med bas, medel och intensiv. In med Spin+tid, soft eller intervall. Nu släpps nya spinningkonceptet.

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Linköping. Ett nytt liv Träning som ger kraft och energi. En bra bas Jympan som passar alla

Linköping. Ett nytt liv Träning som ger kraft och energi. En bra bas Jympan som passar alla Linköping 127 PASS OCH 160 GYM- TIMMAR VARJE VECKA! foto: toomas piirimets Ett nytt liv Träning som ger kraft och energi Marie Malander har tränat sig till ett nytt liv. Det är inte bara träningen som

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års 5-12 1:års kalas! Friskis&Svettis har funnits i Stinsen i ett år. Var med och fira den 1 oktober. foto: Lea Hjalmarsson Spin puls Ny pulsbaserad spinning Håll koll på din spuls och spinningpasset blir

Läs mer

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide Guide till föreningar som vill utveckla sin gruppträning gruppträningsguide Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en gruppträningsverksamhet eller att utveckla er befintliga

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Kriterier: Person som kommer i fråga för Hedersmedlemskap ska under lång tid utfört synnerligen värdefulla och extraordinära insatser i föreningens anda och

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Västerås. Bygger ut Vi är många och blir fler... Vår i luften Kan man bli kär på F&S?

Västerås. Bygger ut Vi är många och blir fler... Vår i luften Kan man bli kär på F&S? Västerås börja TRÄNA UTE! Nu kommer solen och värmen tillbaka. Upptäck alla dofter och färger och häng med i vår Träna ute grupp. Läs mer på sidan 5. Bygger ut Vi är många och blir fler... Att utöka lokalerna

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer