Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet."

Transkript

1 Högskolan på Åland Beslut vid möte Kalendarium för styrelsen för läsåret Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet. Vid mötena under läsåret behandlas vid sidan av de i kalendariet upptagna ärendena utvärderingar och strategifrågor, sådana personalärenden som beslutas om av styrelsen, skrivelser till styrelsen samt olika aktuella frågor för högskolans ledning. Möte eftermiddag 13.8, heldag eller förmiddag 14.8 Kickoff med besök vid annan högskola Strategiplanen Verksamhetsberättelse (ÅFS 81/ ) Studieguide Öppna högskolans kurskatalog Möte kl Studerandestatistiken per den 20 september Beslut om nya studieplatser per utbildningsprogram vid nästa antagning Grunderna för antagningen av de studerande (ÅFS 81/ ) Marknadsföringsplanen Möte kl Budgeten för nästa år Rektors uppdrag, genomgång och avstämning Examensfest (höst) (för kännedom) Jullunch kl Möte kl Genomgång och analys av ekonomin: - Kostnad per utbildningsprogram och per student - Kostnad för forskning - Kostnad för Öppna Högskolan - Kostnad för Högskolebiblioteket - Externfinansierade projekt och uppdrag Verksamhets- och ekonomiplanen (ÅFS 81/ ) Fördelning av budgetanslagen för året (ÅFS 81/ ) Möte kl Budgetförslag för nästa budgetår (första behandling) Trivselundersökningen bland studerande, Analys och åtgärdsförslag Examensfest (vår) (för kännedom) Möte kl Budgetförslag för nästa budgetår (ÅFS 81/ ) Verksamhetsberättelse för föregående år (ÅFS 81/ )

2 PROTOKOLL BRANSCHRÅDET FÖR IT OCH LANDBASERAD ET MÖTE NR 2/2008 Datum: Tid: Plats: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17 (Konferensrummet), Mariehamn Närvarande: Joakim Isaksson, programledare för IT vid HÅ, ordförande Matias Waller, programledare för ET vid HÅ Angelina Lindgren, studeranderepresentant från IT Johan Eriksson, Optinova Joakim Jansson, PBS SuperWise Victoria Sundberg, Consilia Carita Weiss, Crosskey Banking Solutions Kaj Åkerfelt, PAF (EGET) Daniel Dahlén, Ålands Handelskammare Marc Hellström, Volym AB Erik Hemming, lektor i språk vid HÅ Frånvarande: Rachid Oujlouq, studeranderepresentant från IT Gustav Sjöblom, studeranderepresentant från ET Marcus Karlsson, Harrys El Kjell Manselin, PAF Kim-Stephan Sirkka, PBS 1 Godkännande av agendan Agendan godkändes, dock så att 5 (IT-engelska) behandlades först. Närvarolista enligt ovan. 2 Val av sekreterare och protokolljusterare Till sekreterare valdes Joakim Isaksson och till protokolljusterare Kaj Åkerfelt. 3 Branschförening för den högteknologiska sektorn på Åland Daniel Dahlén från Ålands Handelskammare informerade om hur ansvaret för den tilltänkta branschföreningen i stället skulle kunna påföras handelskammaren i form av ett IT-utskott och en ITombudsman. För finansiering av en ombudsman kan sökas EUfinansiering. Ett utskott kan i princip tillsättas omedelbart. Branschrådets medlemmar ställde sig positiva till förslaget. Det poängterades att utskottet och ombudsmannen skall verka också för ET, vilket borde återspeglas även i benämningarna på dessa. Avsikten är att branschrådet skall kunna koncentrera sig på utbildningarnas innehåll och utformning gentemot branschens behov, medan utskottet och ombudsmannen skall fokusera på synliggörandet av branschen för nuvarande och framtida studerande. En risk som påtalades var att en viss splittring av krafterna kan uppstå i och med att de tillgängliga personresurserna trots allt är begränsade. Förutom Crosskey är alla företag i branschrådet, samt Högskolan, 1/3

3 redan medlemmar i handelskammaren. Även Högskolan bör vara representerad i utskottet. Beslut: Crosskey utreder möjligheterna att ansluta sig till handelskammaren. Efter detta är avsikten att gå vidare med ärendet enligt den föreslagna modellen med utskott och ombudsman 4 Presentation av Volym AB Marc Hellström presenterade det nystartade bemannings- och rekryteringsföretaget Volym AB. 5 Kurs i IT-engelska i samarbete med industrin Erik Hemming informerade om en planerad kurs i IT-engelska, innefattande en resa till CeBit-mässan i Tyskland i mars Avsikten, och tillika en förutsättning för att kursen skall kunna förverkligas, är att kursen skulle genomföras i samarbete med företag på Åland som har intresse av att veta det senaste inom för dem aktuella områden inom IT. Efter resan rapporterar den studerande till företaget och presenterar även resultat, metoder och upplevelser för IT-programmet. En viss sponsorering förutsätts från de medverkande företagens sida. Det torde också vara möjligt att erbjuda kursen via Öppna Högskolan och därmed göra det möjligt även för personal från företagen att delta i kursen och på så vis knyta personliga kontakter till de studerande vid Högskolan. Beslut: De företag som är intresserade av att medverka i kursen meddelar om detta till Högskolan (Joakim Isaksson/Erik Hemming) innan semesterperioden, så att detaljplaneringen av kursen kan fortsätta under hösten. 6 Studerandeläget inför nästa läsår Joakim Isaksson och Matias Waller informerade om ansöknings- och studerandeläget inför nästa läsår. Utbildningsprogrammet för informationsteknik har för närvarande 14 sökande. På årskurs 2 kommer programmet att ha uppskattningsvis 13 aktiva studerande. Utbildningsprogrammet för elektroteknik har 17 sökande. På årskurs 3 kommer programmet att ha uppskattningsvis 10 aktiva studerande. Allmänt taget beskrevs studerandeläget inför nästa år som tillfredsställande, även om antalet sökande speciellt till informationsteknik naturligtvis gärna skulle få vara större med tanke på att man alltid måste räkna med ett visst bortfall av studerande speciellt under det första studieåret. 2/3

4 7 Nya kursbeskrivningar inför läsåret Inga kommentarer angående IT:s nya kursbeskrivningar framlades vid mötet, men alla deltagare hade inte hunnit bekanta sig med de utskickade kursbeskrivningarna på förhand. Möjligheterna att kontinuerligt följa med utbildningsplaner, läsårsplaneringar och kursbeskrivningar via Högskolans hemsida presenterades. Beslut: Branschrådets medlemmar inkommer med kommentarer på kursbeskrivningarna senast fredagen den Utlåtande om utbildningsprogrammen Medlemmarna i branschrådet anser att utbildningarna ET (landbaserad) och IT fungerar väl. De utexaminerade fungerar bra ute i arbetslivet, och Högskolan upplevs som lyhörd för industrins önskemål och behov. Det poängterades att situationen naturligtvis inte är statisk, utan att ett kontinuerligt samarbete mellan Högskolan och industrin behövs för att upprätthålla utbildningens goda anseende bland företagen. Efterfrågan på utbildade inom branschen sades vara stor eller t.o.m. mycket stor. 9 Övriga ärenden Matias Waller berättade om den pågående kursen Modellering och simulering för ET-2. Kursen hålls av Matias tillsammans med professorerna Andy Ruina från Cornell University och Rudra Pratap från Indian Institute of Science. Mariehamn, den 23 maj 2008 Joakim Isaksson Ordförande och sekreterare Kaj Åkerfelt Protokolljusterare 3/3

5 Rekrytering och pensionering Inom handelssjöfarten finns enligt Maskinbefälsförbundets medlemsregister ca. 800 personer i handelssjöfarten 2007/11. Av dessa går i pension sammanlagt 274 personer under åren Samtidigt blir ca. 30 personer / år färdiga med utbildningen. Av de nya så fortsätter normalt 1/3 efter 5 år till sjöss. Nybörjarplatserna är 65/år, borde fördubblas! Eläkkeelle- Jää merelle-bli Opiskelijat/vuosOpiskelu paikat-utbildnings platser Rekrytointi ja eläköytyminen SKL Rekrytering och pensionering Eläkeläiset ja merelle jäävät Pensionärer och de som blir till sjöss Eläkkeelle-Pension Jää merelle-blir till sjöss Opiskelijat/vuosi-Utbildade/år Opiskelu paikat-utbildnings platser Valmistuvat ja opiskelupaikat Utbildade och utbildningsplatser

6 Suomen Laivanpäällystöliiton eläkkeelle siirtyvät jäsenet ja koulutus paikat sekä valmistuvat Eläkkeelle-Pentkinto-Examlupaikat-Studieplatser Kansipäällystö, eläköityminen, opiskelupaikat Däcksbefäl, pensionering och examen Määrä Antal År Eläkkeelle-Pension Tutkinto-Examen Opiskelupaikat-Studieplatser

7 Platser Examen Sydväst HÅ KYAMK SATAMK TOT Sydväst HÅ KYAMK SATAMK TOT

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Inledning Högskolan på Åland 2003 2010 3 Verksamhetens mål 5 Forskning 6 Kvalitetsutveckling 10 Organisation Styrelsen 11 Studerandekåren

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Inledning Bakgrund 4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 Verksamhetens mål 6 Forskning 6 Kvalitetsutveckling

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 5 Kvalitetsledningssystemet vid högskolan 5 Styrelsen

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning Introduktion 3 Uppföljning av målen 3 Under året särskilt uppmärksammade verksamhetsområden 3 Fakulteterna för examensinriktad

Läs mer

Förslag till BUDGET. för 2015

Förslag till BUDGET. för 2015 Förslag till BUDGET för 2015 Godkänd i styrelsen X.X.2014 Budget 2015 Innehåll Budgeten i huvuddrag... 3 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2015... 3 1.1 Skilt budgetmoment 46.55.70: uppgradering av maskinlaboratoriet...

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 4 Forskning vid fakulteten 4 Kvalitetsutveckling

Läs mer

innehåll verksamhetsberättelse 2003

innehåll verksamhetsberättelse 2003 innehåll verksamhetsberättelse 2003 1. Bakgrund...3 Året i sammandrag Rektors översikt...4 Verksamhetens målsättning...6 Forskning och utveckling...7 2. Organisation...8 Studerandekår...8 Styrelsen...9

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

'Sc. 2012 ""12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

'Sc. 2012 12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar: ~, BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN 2012 ""12- o 6 Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd,r'"" f (' ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Ålands lagting STENOGRAFISKT PROTOKOLL Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Plenum börjar... 1 Bordläggning... 2 1 Lagutskottets betänkande nr 14/2008-2009 om godkännande av avtalet med Kazakstan för att

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 1 UPPDRAGET Den 22 december 2011 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002

Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002 Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002 Plats: Arlande, Sky City, rum SAAB 2000 (13), plan 3. Tid: 10.00 15.15 (svensk tid) Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003 Sida 1 av 1 Mötestid: Tisdagen den 22 april 2003 kl. 13.00-15.25 Plats: Storagatan 9 Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Lars Hassel Lennart Isaksson tom 143 Anne-Christine

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-09-23, 7:30, kårhuset Närvarande: Hanna Bergman, Anders Blomqvist, Maja Fjaestad, Per Haraldson, Åsa Lindström, Sofia Lundberg,

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer