5/2014. Uppförandekoden bra för företagen STAMNÄTET BEHÖVER FÖRSTÄRKAS VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5/2014. Uppförandekoden bra för företagen STAMNÄTET BEHÖVER FÖRSTÄRKAS VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR"

Transkript

1 5/2014 Uppförandekoden bra för företagen STAMNÄTET BEHÖVER FÖRSTÄRKAS VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

2 NOTISER Vindkraftsparken Dantysk. Siemens kraftverk till Sandbank Vattenfall har gett Siemens en order som innefattar levererans av 72 stycken 4 MW vindturbiner av Model SWT till den nya havsbaserade vindkraftsparken Sandbank utanför den tyska Nordsjökusten, samt order att utföra underhållsarbete på Sandbank under en initial tidsperiod på fem år. Parkens totala kapacitet blir 288 MW. Uppförandet av parken är beräknad att börja under 2015 och när den är färdigbyggd kommer den att kunna räknas till en av de mest moderna i världen. Parken anläggs 90 kilometer väster om den tyska ön Sylt utanför den tyska Nordsjökusten på ett vattendjup mellan 25 och 37 meter. Genom dess lokalisering endast 20 kilometer från vindkraftsparken Dantysk kommer en serviceplan att generera synergier och därmed lägre underhållskostnader för de båda projekten. Den beställda turbinmodellen Model SWT representerar det senaste inom Siemens G4-plattform för vindturbiner. Den kombinerar den teknik som redan används i de flesta turbinserier använda för havsbaserad vindkraft med en signifikant ökad kraftutvinning på 4 MW med jämförbara underhållskostnader. Välkommen till Vind 2014 Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi. På Vind 2014 är i år temat El en svensk exportvara. Vår utgångspunkt är att Sverige kommer ha ett överskott av el under de närmaste åren. Sverige har mycket goda förutsättningar att producera vindkraft kostnadseffektivt och vi skulle i ännu högre grad kunna bidra till Europas omställning mot koldioxidfri el. Förutom en fin utställning och bra program kan vi bjuda på några spännande nyheter i år. Det är med stor glädje och för första gången som Nätverket för vindbruk medverkar. Nätverket för vindbruk grundades år 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket för vindbruk kommer att under den första dagen ha ett parallellt och kompletterande program i form av en Seminarie- och samtalsarena. Havs- och vattenmyndigheten kommer att hålla ett kort dialogseminarium parallellt med vårt Vind-program. Varje år provar vi nya grepp och i år är det Innovation Wall i utställningshallen. Det blir en samlingsplats och ett modererat forum där idéer och synpunkter noteras och exponeras. Detta måste upplevas! För fjärde året i rad delar vi ut det Stora Förnybarhetspriset och under middagen den 22 oktober kommer vi att presentera vinnaren. Och vi hoppas naturligtvis att se dig på middagen som förutom god mat bjuder på underhållning. Jag hoppas att vi syns den oktober 2014 på Stockholm Waterfront Congress Center, centralt i Stockholm. På Vind-webben, finns hela vårt spännande seminarieprogram och mycket, mycket mer. Du kan också ladda ner vår App Vind2014. Varmt välkommen! Annika Helker Lundström Vd Svensk Vindenergi Barnen döpte Jämtkrafts vindkraftverk De 26 vindkraftverken på Mullberg är nu officiellt invigda. De har namngivits av skolbarnen i Rätan, som också var med och hjälpte till med invigningen. Samarbetet med de som bor här i bygden har varit väldigt bra, därför vill vi rikta ett särskilt tack till er i dag, sa Melcher Falkenberg, vd för Mullbergs Vind, vid invigningen. Under byggprocessen har ett av målen varit att anlita så många lokala entreprenörer som möjligt, och en summering nu när vindparken står klar visar att mer än 50 procent av de anlitade entreprenörerna har sin verksamhet i Jämtlands län. Utöver det har Mullbergs Vind också samarbetat med byalag, skolan, lokala Skolbarn från byn Rätan invigde Jämtkrafts 26 nya vindkraftverk på Mullberg. Foto: Staffan Andersson. restauranger och butiker. Under kvällen bjöd Jämtkraft och Skanska byborna i Rätan på tivoli. De cirka 260 personerna som var med vid invigningen fick också lyssna till en jojk om vinden av Annasara Stenvall och ett föredrag om klimatet av Andreas Gyllenhammar. Mullbergs vindpark beräknas producera förnybar el till hushåll i 25 år framöver. Varje verk är 179 meter högt och väger 600 ton. Vindparken har byggts av Jämtkraft och Skanska ID som tillsammans bildade bolaget Mullbergs Vind AB. Totalkostnaden är cirka 1,2 miljarder kronor. Vind utges av Svensk Vindenergi i samarbete med ERA och Svensk Energi som en oberoende branschtidskrift. För åsikter som framförs i signerade artiklar svarar författaren. För ledarsidan svarar Svensk Vindenergi. För icke beställt material ansvaras ej. Allt material lagras elektroniskt. REDAKTION Peter Jansson, redaktionschef, Monica Bracco, Svensk Vindenergi, Kalle Karlsson, Svensk Energi, Torsten Blomquist, frilans. POSTGIRO BANKGIRO INTERNET TELEFON VÄXEL TELEFAX , POSTADRESS Vind, Stock holm BESÖKSADRESS Olof Palmes Gata 31, 6 tr ANSVARIG UTGIVARE Kalle Karlsson TRYCK Trydells Tryckeri, Laholm 2014 Vind i ERA är miljömärkt enligt Svanen ISSN TS-KONTROLLERAD FACKPRESSUPPLAGA ex (2013). VIND I ERA är medlem i Sveriges Tidskrifter LAYOUT Provins AB. Omslagsfoto: Mostphotos.se MILJÖMÄRKT VIND 5/2014

3 Anslut företaget till Uppförandekoden och du framstår som trovärdig Sasja Beslik betraktas som en av Sveriges främsta experter på hur företag ska göra affärer på ett ansvarsfullt sätt. Nu hjälper han vindkraftsbranschen att införa gemensamma regler för uppförande. text och foto: jonas hållén Han har synts mycket i media som en av de mest framträdande inom CSR (Social Corporate Responsibility) i Sverige och har drivit frågan om att det inte finns en motsägelse mellan vinst och ansvarsfullt företagande. I dag är Sasja Beslik chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea. Han kom som flykting till Sverige för tjugo år sedan från krigets Sarajevo. Jag har på nära håll upplevt vad som händer när regler och lagar sätts åt sidan och ansvarslöshet och kaos tar över, säger han. Den svenska vindkraftsbranschen har hittills inte haft några stora skandaler eller konflikter, men Sasja Beslik menar att det bara är en tidsfråga innan branschen, som har växt snabbt på mindre än tio år, råkar ut för oegentligheter som skapar rubriker. Ett bra sätt att förbereda sig på det och försöka förhindra omfattningen är att skaffa sig en gemensam uppförandekod, säger han. Redan i dag har de större tillverkarna egna, interna bestämmelser för hur affärerna ska skötas. Fler, mindre bolag följer nu efter. Hur skapar man en uppförandekod? Ofta vet företagen själva vad som behövs. De duktigaste har redan en inofficiell uppförandekod. De känner till var riskerna finns och hur de måste bete sig för att minimera skadeverkningarna av en konflikt. Är det krångligt att införa? Nej, det kan däremot bli krångligt om man INTE inför det. Medarbetarna behöver ett dokument som klart talar om var gränserna går inom organisationen. Det handlar om att sätta sig ner och skriva ner den kollektiva kompetens som finns bland de anställda när det gäller spelregler och moral. Den finns ofta redan bland personalen i organisationen, den måste bara tecknas ner. Hur mycket resurser krävs för att få ihop en uppförandekod? Det beror på vad för slags bolag vi talar om och hur hög ambitionsnivån är. Lägsta nivån är att cheferna och organisationen vet hur man ska agera utan några formella regler. Om man är ambitiös kan man skriva en helt egen uppförandekod, från början till slut. En mellanväg är att ansluta sig till branschens gemensamma uppförandekod. Tillsammans med Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftsförening har jag tagit fram ett gemensamt dokument och en gemensam utbildning. Alla delarna finns redan på plats för de som vill ansluta sig. Vad är fördelen med en sådan gemensam kod? Den bli ju en gemensam lägsta nivå för alla. Det blir också enklare för alla om man har samma regler. Företagen behöver inte heller jobba aktivt med allt som står i koden, utan välja ut några särskilt viktiga områden för den egna verksamheten. Finns det andra fördelar? Ansluter du dig till koden och följer den - framstår du som seriös och trovärdig. Det hjälper dig i allt från försäljning till kontraktsskrivande och upphandling. Största problemet? Att det inte finns någon efterfrågan på en uppförandekod i dag från kommunerna och länsstyrelserna. Om de ställde krav på en sådan skulle arbetet med att införa uppförandekoden för hela branschen gå mycket fortare. En uppförandekod är inte krånglig att införa, säger Sasja Beslik. FAKTA Fyrstegsanslutning Anslutning till Uppförandekoden sker i fyra steg: 1. Utbildning: Företagets representant/er genomgår en utbildning på en dag 2. Anmälan: Företaget anmäler sig till Uppförandekoden 3. Anslutning: Uppförandekoden med nödvändiga verktyg införs hos företaget som därmed blir anslutet när det är bekräftat. 4. Årlig uppföljning: Alla anslutna företag gör en årlig uppföljning av sitt arbete med Uppförandekoden Status: Det har varit 28 företag och 38 personer som genomgått utbildningen. Av dessa har sju företag anmält sig för anslutning. De sju företagen har fått uppföljningsformulär skickade till sig att fylla och skicka in, för att sedan bli godkända och företaget blir då anslutet. Ett anslutet företag har rätt att använda Uppförandekodens symbol på webbplats och också i övrig kommunikation och hänvisa till att de är anslutna till och följer vindkraftsbranschen Uppförandekod. En helt klar konkurrensfördel. 2 VIND 5/2014

4 Även vid samma årsprisnivå kan en förbindelse därför vara lönsam. StamnäteT behöver FÖRSTÄRKAS För dagen har Sverige en elproduktion i balans och de lägsta elpriserna på sju år. Om kärnkraften levererar en stabil produktion, om vattenmagasinen är välfyllda och vi har en fortsatt stark utbyggd vindkraft får vi ett elöverskott de närmaste åren. text: torsten blomquist u Det i sin tur innebär att stamnätet måste byggas ut för att möjliggöra en ökad andel export av el. De flesta aktörer såväl i energibranschen som i de politiska korridorerna tycks tro på ett scenario med ett succesivt ökande elöverskott de närmaste årtiondena. Har vi behov av fler utlandsförbindelser? Till vilket eller vilka länder skulle detta gälla? Ja, om man säger vi utifrån ett europeiskt perspektiv och tänker på variabel produktion och Nordens förmåga att balansera detta. Ja, om man tänker vi utifrån ett svenskt perspektiv och tänker förnybar utbyggnad och försörjningstrygghet. Ja, om man tar ett nordiskt perspektiv och tänker intjäningsbehovet för nordiska elproducenter, säger Frank Krönert på Sweco, ett internationellt teknikkonsultbolag som bland annat verkar inom energisektorn och analyserar energimarknader på lång sikt. Om vi ska integrera marknaderna fysiskt, så är det Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Polen och Baltikum som är de närliggande alternativen. Kan elexport löna sig när priserna på kontinenten inte är mycket högre än i Sverige? Ja, intäkterna beror på prisskillnaderna timme för timme. Även vid samma årsprisnivå kan en förbindelse därför vara lönsam så länge det finns skillnader mellan till exempel dag- och nattpriser, säger Frank Krönert. Kalkylen kan dock snabbt förändras om marknadsdesignen förändras i olika länder, det vill säga om man till exempel inför kapacitetsmekanismer utan att ta hänsyn till kablarna. Vi räknar mycket på de samhällsekonomiska effekterna för både Sverige och Norden för olika kabelalternativ. Här får man vara medveten om att till exempel norska eller danska planer påverkar Sverige och tvärtom, säger Frank Krönert. Kommer dagens flaskhalsar i nätet att förstärkas med flera kablar? Ja, i princip, eftersom de svenska utlandskablarna kommer att anslutas i elområdena SE3 och SE4. Däremot byggs de nuvarande flaskhalsarna nu förutseende bort. Bygger man kablar till utlandet behöver det interna nätet förstärkas, vilket till exempel Svenska kraftnät, norska Statnett och de tyska stamnätsoperatörerna gör (se faktaruta). Ingen spekulation För Sveriges del har det statliga affärsverket Svenska kraftnät uppdraget att bedöma behovet av och bygga ut stamnätet och förstärka redan befintliga nät på ett samhällsekonomiskt bra vis. Men om Svenska kraftnät av någon anledning anser att man inte vill bygga flera kablar, öppnar inte svensk lagstiftning kabelmarknaden för privata aktörer. Utlandsförbindelser ska ägas av svenska staten bland annat just därför att de är nära kopplade till interna förstärkningsbehov. Svenska Kraftnät kan inte bygga nät på spekulation utan analyserar behovet utifrån ett nytto- och kostnadsperspektiv samt utvecklingen i omvärlden, säger Olof 2 VIND 5/2014

5 Klingvall, pressekretare vid Svenska kraftnät. Utlandsförbindelser är en viktig del i uppdraget att integrera de nordiska elnäten med omvärlden. Vilka utlandsförbindelser som prioriteras är ett resultat av den nyttovärdering som görs av förbindelserna utifrån de behov som till exempel finns att integrera näten och marknaderna. Vindkraftsbranschen oroas över att nätutbyggnaden inte går i takt med etableringen av vindkraft. En utmaning i planeringen är att definiera hur åtgärder och nybyggen utförs i tid. I snitt åtta år Vårt uppdrag är att skapa de förutsättningar marknaden behöver infrastrukturmässigt för att fungera. Elmarknadsnyttan består bland annat av konsument- och producentnytta och redovisas bland annat i den gemensamma europeiska tioårsplan som görs av de europeiska stamnätsföretagens organisation, Entso-E, säger Olof Klingvall. Vindkraftsbranschen oroas över att nätutbyggnaden inte går i takt med etableringen av vindkraft. En utmaning i planeringen är att definiera hur åtgärder och nybyggen utförs i tid. Ledtiderna för nätförstärkningar är långa. Det tar i snitt åtta år att få en ny ledning på plats, säger Olof Klingvall. I tioårsplanen, som uppdateras vartannat år, analyseras behovet av nya utlandsförbindelser kontinuerligt. Syftet med planen är att samordna investeringar för att möta EU:s miljö- och klimatmål, analysera behovet av nya förnybara produktionskällor samt eventuella förändringar av konsumtionsmönster inom EU och KRAFTSYSTEMET 2014 Det svenska stamnätet omfattar kraft led ningar för 400 och 220 kv med ställ verk, transformatorstationer m.m. samt utlandsförbindelser för växel- och likström. OMFATTNING 2014 LUFTLEDNIN G K A B E L 400 kv växelström km 8 km 220 kv växelström km 29km Högspänd likström (HVDC) 100 km 660 km Bergen Stavanger 400 kv ledning 275 kv ledning 220 kv ledning HVDC (likström) Samkörningsförbindelse för lägre spänning än 220 kv Planerad/under byggnad Vattenkraftstation Värmekraftstation Vindkraftpark Transf./kopplingsstation Planerad/under byggnad (300 kv) DANMARK Kass Flensburg Eemshaven Rjukan Trondheim NORGE Kristiansand Kiel Lübeck Nea Oslo Hasle Ringhals Tunnsjødal Göteborg Malmö Köpenhamn Rostock Røssåga Narvik Ofoten SVERIGE Luleå Umeå Vasa Sundsvall Olkiluoto Forsmark Enköping Stockholm Norrköping Oskarshamn Karlshamn Klaipeda Slupsk km (220 kv) (220 kv) Rovaniemi Kemi Uleåborg Tammerfors Rauma Åbo Riga FINLAND Viborg Loviisa Helsingfors Tallin ESTLAND LETTLAND LITAUEN Vilnius N Illustration: Svenska kraftnät u forts VINDKRAFTVERK KÖPES - Uppförda, max 5 år gamla vindkraftverk. - Minst 10 år elcertifikat kvar - Validerad produktion och effektkurva. Kontakta oss på VIND 5/2014 3

6 Det tar i snitt åtta år att få en ny ledning på plats. Skillnader i elpriserna över dygnet kan göra utvidgade utlandsförbindelser lönsamma, säger Frank Krönert, Sweco. Utlandsförbindelser är en viktig del i uppdraget att integrera de nordiska elnäten med omvärlden, säger Olof Klingvall, Svenska kraftnät. Det är angeläget att Svenska Kraftnät i närtid planerar för en betydande förstärkning genom framförallt snitt två, säger Anton Steen, Svensk Vindenergi. forts u medverka till en gemensam europeisk marknad. Det är inte bara lönsamheten som är viktig utan också att hänsyn tas till de interna nätförstärkningar som krävs när nya förbindelser byggs, säger Olof Klingvall. Flaskhalsar byggs bort Att på sikt minska interna flaskhalsar i nätet är ett av syftena med den nya förbindelsen mellan elområdena SE3 och SE4 som tas i drift i början av nästa år. Andra flaskhalsar i nätet, som framför allt finns i snitten mellan områdena, lättas genom till exempel förstärkningar som görs bland annat med kompensering eller med förstärkningar av anläggningar alltså inte alltid nödvändigtvis med nya ledningar, säger Olof Klingvall. Dagens prognoser indikerar stor utbyggnad av den förnybara elproduktionen de kommande årtiondena, vilken kräver investeringar i nya anslutningar och ny överföringskapacitet. Stamnäten är en förutsättning för en gemensam nordisk och europeisk elmarknad. Exakt hur stor vindkraftsutbyggnaden blir de kommande åren vet ingen. Men Svenska kraftnät har fått in ansökningar om tillstånd för vindkraft som överstiger MW. Det är dubbelt så mycket som all kärnkraft och motsvarar nästan 75 procent av landets maximala elbehov. Om man plussar på de ansökningar som finns hos landets största elnätsföretag och räknar in de tillståndsprocesser som pågår, motsvarar summan av alla ansökningar 140 procent av Sveriges maximala effektbehov, enligt FAKTA tso OCh elmarknad: Källa: Svensk Energi. Inom elmarknaden redovisar balansansvariga sin handel med fastkraft till den stamnätsoperatör (transmissionsnätsoperatör, TSO) hos vilken man vill få fastkraftaffären tillgodogjord. TSO:erna organiserar elmarknaden i elmarknadsområden/elområden inom branschen. Mellan olika elmarknadsområden förekommer det att nätets överföringskapacitet inte räcker till, så kallade flaskhalsar, och där måste elhandeln begränsas. Svenska kraftnäts beräkningar. Men alla projekt kommer givetvis inte att realiseras. Hur mycket samt när och var el ska distribueras via stamnäten och ut i de regionala näten, styrs bland annat av elcertifikatsystemets utformning, de tröga tillståndsprocesserna för vindkraftsetableringar och de långa processerna som föregår byggandet av stamnät. Inom ramen för certifikatmarknaden kan ungefär ytterligare MW vindkraft realiseras i Sverige fram till 2020, varav en större del i SE1 och SE2. Med den planerade utbyggnaden ökar överföringskapaciteten mellan Norden och kontinenten med 80 procent fram till 2030, säger Frank Krönert. Inte tillräckligt Förstärkningar i det interna stamnätet är en mycket viktig fråga för vindkraftsbranschen. Enligt våra prognoser för vindkraftsutbyggnaden, som sträcker sig fram till 2018, kommer majoriteten av vindkraften att hamna norr om snitt två. Svenska kraftnät planerar ett par enklare tekniska åtgärder för att åtgärda flaskhalsproblemet vid snitt två, i höjd med Gävleborg och Dalarna. Troligtvis kommer dock dessa åtgärder varken att vara tillräckliga eller hinna realiseras i tid för att undvika inlåsningseffekter. Det är därför väldigt angeläget att Svenska Kraftnät i närtid planerar för en betydande förstärkning genom framförallt snitt två, säger Anton Steen vid Svensk Vindenergi.

Frekvensreglering. EG2205 Föreläsning 5-6, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Frekvensreglering. EG2205 Föreläsning 5-6, vårterminen 2015 Mikael Amelin Frekvensreglering EG2205 Föreläsning 5-6, vårterminen 2015 Mikael Amelin 1 Kursmål Förklara hur balansen mellan produktion och konsumtion upprätthålls i ett elsystem, beräkna hur frekvensen påverkas av

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

STORA FÖRETAG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT

STORA FÖRETAG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT 5/2013 STORA FÖRETAG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD 5/2013 NOTISER Den förnybara energin förväntas öka mest i världen På bilden Annakarin Andersen, kundservice

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 7/2014 Aktivt nätverk för vindbruk Vind 2014: Tydliga besked från energiministern VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Fler anslutna till Uppförandekoden Nu är det tre företag som är

Läs mer

Europas påverkan på Sveriges elnät

Europas påverkan på Sveriges elnät Europas påverkan på Sveriges elnät Värme- och Kraftkonferensen 2013-11-12 Hilda Dahlsten Europas påverkan på Sveriges elnät > Kraftsystemet 2013 > Den nordeuropeiska elmarknadens utveckling > Nyckelfrågor

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Svenska Kraftnäts Perspektivplan 2025.

Svensk Vindenergis synpunkter på Svenska Kraftnäts Perspektivplan 2025. Till: Svenska Kraftnät Er referens 2012/1390 Svensk Vindenergis synpunkter på Svenska Kraftnäts Perspektivplan 2025. Svensk Vindenergi välkomnar Svenska Kraftnäts perspektivplan som ska synliggöra och

Läs mer

10 år senare (2002) om framtiden

10 år senare (2002) om framtiden Utbyggnad av det svenska elstamnätet Värme och Kraftkonferensen 2011-11-16, Stockholm Mikael Engvall, Svenska Kraftnät Avdelningschef Nätplanering och Förvaltning Svenska Kraftnät första 10 åren > 3 500

Läs mer

Vindkraftutbyggnadförutsättningar

Vindkraftutbyggnadförutsättningar Vindkraftutbyggnadförutsättningar och prognos Svensk Vindenergi 2015-09-29 Tomas Hallberg Agenda Statistik och prognos Förutsättningar Styrmedel Nätinfrastruktur Vikande lönsamhet Goda vindlägen Vind 2015

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter Mia Bodin 2017-06-13 VI ÄR BODECKER PARTNERS Oberoende rådgivning...och förvaltning av Elcertifikat, EUA och nordiska elprisrisker Den nordiska Elmarknaden

Läs mer

3/2014 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

3/2014 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 3/214 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 3/214 VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTVERK ÄR DANSKT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vattenfall

Läs mer

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 6/2014 Guide: Utbildningar för jobb med vindkraft Energimyndigheten: 150 TWh vindkraft i Sverige VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vattenfall satsar på vindkraft Vattenfall investerar

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

7/2013. Sverige söker samarbete kring förnybar energi Med hopskruvade torn mot högre höjder VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

7/2013. Sverige söker samarbete kring förnybar energi Med hopskruvade torn mot högre höjder VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 7/2013 Sverige söker samarbete kring förnybar energi Med hopskruvade torn mot högre höjder VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD 7/2013 NOTISER Bixia och Riksbyggen i vindkraftssamarbete

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-9-8 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 37 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34,7 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

INGEN VINDKRAFT ANSLUTS TILL NORDBALT

INGEN VINDKRAFT ANSLUTS TILL NORDBALT 2/2013 Ledare: FöRNyBART ELSySTEM FöR EN SäKER ELFöRSöRjNING Havsvindkraft: INGEN VINDKRAFT ANSLUTS TILL NORDBALT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR VINDKRAFT 2/2013 Förnybart elsystem För

Läs mer

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 8/2013 Välfylld utställning på Vind 2013 Färre störningar med ny teknik VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD 8/2013 NOTISER Utbildning för vindkraftstekniker nu GWO-certifierad Yrkeshögskoleutbildningen

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 2. Stora prisskillnader mellan elområdena i Sverige

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 2. Stora prisskillnader mellan elområdena i Sverige Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-15 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 51 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 31,2 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft Särskild satsning på havsbaserad vindkraft April 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning... 3 2. Goda skäl för en särskild satsning på havsbaserad vindkraft... 4 2.1 Försörjningstrygghet...

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-3 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 14 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,9 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan som gick.

Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 14 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 213-12-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med 1,6 TWh sedan föregående rapport och uppgår

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-8-24 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 35 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 16,8 EUR/MWh, vilket var något högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 41. Stigande systempris och spotpriser i Sverige under veckan.

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 41. Stigande systempris och spotpriser i Sverige under veckan. Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-9-7 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 37 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 16,3 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Sverige är ett långt land där produktionen av el främst sker i norr och elförbrukningen i söder. Elen måste därför transporteras långa sträckor. Över hela landet

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 19 år Ökade spotpriser under veckan

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 19 år Ökade spotpriser under veckan Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Pressinformation. 11 april 2007

Pressinformation. 11 april 2007 Pressinformation 11 april 2007 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Till: Miljö och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se kopia till Fredrik Norlund fredrik.norlund@regeringskansliet.

Till: Miljö och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se kopia till Fredrik Norlund fredrik.norlund@regeringskansliet. Till: Miljö och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se kopia till Fredrik Norlund fredrik.norlund@regeringskansliet.se Er referens MB2015/01982/Ee Svensk Vindenergis och Svensk

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 2 år 2017

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 2 år 2017 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 17. Varmare väder och överföringsbegränsningar pressade elpriserna

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 17. Varmare väder och överföringsbegränsningar pressade elpriserna Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 44

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 44 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 17

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 17 Läget på elmarknaden är en gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB Strömsund - Vindkraftdialogen 2008 2008-09-24 AGENDA Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Projektets Tidplan Påverkan Lokalt Näringsliv STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 27 år Kraftigt ökade spotpriser i Finland och Baltikum

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 27 år Kraftigt ökade spotpriser i Finland och Baltikum Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

Prisbildning på den nordiska elmarknaden Avdelningen för elektriska energisystem EG2050 SYSTEMPLANERING Vårterminen 2010 Datoruppgift Prisbildning på den nordiska elmarknaden I denna uppgift ska du studera prisbildningen på den nordiska elmarknaden.

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 46

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 46 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 35. Något lägre systempris och spotpriser i Sverige under veckan

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 35. Något lägre systempris och spotpriser i Sverige under veckan Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 34. Något högre systempris och något lägre spotpriser i Sverige under veckan

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 34. Något högre systempris och något lägre spotpriser i Sverige under veckan Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-23 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 13 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,4 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

EL OCH ENERGIMARKNADEN INOM EU

EL OCH ENERGIMARKNADEN INOM EU EL OCH ENERGIMARKNADEN INOM EU 1 ENERGIMARKNADEN INOM EU EU har enats om 4 energimål som ska vara uppfyllda 2020; Minska växthusgaseffekten med 20 % jämfört med 1990 Sänka energiförbrukningen med 20 %

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 40. Terminspriser steg under veckan till följd av bland annat torrt väder och stigande bränslepriser

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 40. Terminspriser steg under veckan till följd av bland annat torrt väder och stigande bränslepriser Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Efter en avvaktande vår har nu vårfloden kommit igång ordenligt. Spotpriserna föll därför på elmarknaden under veckan som gick.

Efter en avvaktande vår har nu vårfloden kommit igång ordenligt. Spotpriserna föll därför på elmarknaden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 21 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Efter en avvaktande vår har nu vårfloden kommit igång ordenligt. Spotpriserna föll därför på elmarknaden

Läs mer

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013 Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark Stefan Stambej Power Väst 2013 Agenda Ø Jämtkrafts målsättning Ø Teknisk lösning på Kyrkberget Ø Erfarenheter efter drift med avisning Ø Teknisk

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 5-1, uppdaterad: 1 februari 5 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Ett förtydligande av begreppet är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har källan Nord Pool och de

Läs mer

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030 Energiledarkonferensen 2009 Så här ser elproduktionen ut 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Faktorer som påverkar framtidens elproduktion Politiska styrmedel Kärnkraft Infasningen av all förnybar

Läs mer

Vindkraft i elnäten. Vindkraft i elnäten 2008-12-04. Om du gillar vindkraft, så måste du älska kraftledningar

Vindkraft i elnäten. Vindkraft i elnäten 2008-12-04. Om du gillar vindkraft, så måste du älska kraftledningar Vindkraft i elnäten 2008-12-04 Arne Bergström Vattenfall Eldistribution AB, Nätplanering Vindkraft i elnäten Om du gillar vindkraft, så måste du älska kraftledningar 2 Vindkraft i elnäten Vindkraftutbyggnaden

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 42. Torrt väder och fortsatt stigande elpriser

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 42. Torrt väder och fortsatt stigande elpriser Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Arbete med vindkraft Det här kapitlet beskriver samebyns möjligheter till alternativ sysselsättning i samband med vindkraftsetableringar. Projektstart Samråd Överenskommelse

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-11-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 46 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 24,9 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 32. Stigande spotpriser och lite vatten i magasinen

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 32. Stigande spotpriser och lite vatten i magasinen Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 9. Elpriserna fortsätter uppåt.

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 9. Elpriserna fortsätter uppåt. Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 46. Historisk låga årskontrakt

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 46. Historisk låga årskontrakt Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer