KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer"

Transkript

1 VÅRT KÖVDE EN TIDNING OM VÅR VÄG MOT VISION SKÖVDE 2025 Med höga ambitioner och KÄRLEK till bra mat Elever frågar ut kommunstyrelsens ordförande Så bygger vi framtidens Skövde Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer

2 OM ALLA KONKRETA STEG I RIKTNING MOT VÅR VISION TILL SOMMAREN HAR DET gått fem år sedan Skövde kommun klubbade Vision Skövde Ett beslut som blev precis så viktigt som alla hoppades på att det skulle bli. Har jag fog för att säga så? Är en vision verkligen viktig för en kommun? KORTFATTAT SKA EN VISION beskriva hur vi önskar att framtiden ska vara vid en viss tidpunkt och Skövdes vision strävar mot år Det som gör Skövdes vision så stark är att den arbetades fram tillsammans med ett aktivt förenings- och näringsliv och den beslutades av ett enigt kommunfullmäktige. Den är i dag en naturlig del av det vardagliga arbetet i kommunen. Alla mål som sätts upp ska sträva mot visionen och målen utvärderas och följs upp kontinuerligt. MEN ETT VISIONSARBETE ÄR naturligtvis inte helt enkelt. Och om vi ska vara ärliga så finns det ibland en gnutta sanning i den kritik som man kan rikta mot en kommunal vision; den är flummig eller den har inget med verkliga livet att göra. Dessutom har verkligheten en förmåga att spela oss spratt. Allt går inte Visioner i kombination med åtgärder kan förändra världen! att förutspå och ibland innebär den mänskliga faktorn att saker och ting inte går som planerat. MEN OAVSETT DEN KRITIK som man eventuellt kan tillskriva en vision, är det faktum att den finns ovärderlig. Den ger oss energi och kraft att gå åt rätt håll. Den är ett konkret verktyg för vår utveckling och den är också en möjlighet för Skövdes invånare att sätta blåslampan på sina makthavare. VARJE DAG TAR SKÖVDE kommun steg i riktning mot visionen. Steg som vi kanske inte tänker på i vardagen, men som är oerhört viktiga. Det är det vi vill berätta om i denna tidning! Alla dessa konkreta steg i riktning mot Vision Skövde För det är precis som framtidsforskaren Joel A Barker uttryckte det: Visioner utan åtgärder är bara drömmar. Åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv. Men visioner i kombination med åtgärder kan förändra världen! Trevlig läsning! Christina Herthnek, kommunikationschef i Skövde kommun Redaktör: Eva Nilsson, kommunikationsenheten Skövde kommun, Ansvarig utgivare: Christina Herthnek, kommunikationschef Skövde kommun, Texter: Lisa Mikko Layout och redigering: Henrik Svensson, Hallpressen Foto: Skövde kommun, Johan Hoffman, Jesper Anhede, Jan Andersson, Jens Fransson Lisa Mikko Upplaga: ex. Tryck: V-TAB Vimmerby Distribution: Som bilaga i Skövde Nyheter via Svensk Direktreklam 2 VÅRT VARUMÄRKE

3 SEX FOKUSOMRÅDEN FÖR ATT NÅ VISIONEN Vision Skövde 2025 beslutades av kommunfullmäktige 2010 och innebär att vi inom kommunens alla verksamheter arbetar för att göra skillnad för dig som bor och verkar i Skövde. Framförallt jobbar vi inom dessa sex områden: REGIONEN Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort och agera draglok för hela Skövderegionen. Vi ska verka för att skapa en större, gemensam arbetsmarknadsregion. Därför ska infrastrukturen utvecklas så att vi enkelt kan röra oss inom Skövderegionen och till eller från andra orter eller centra som är viktiga för oss. NATUR OCH MILJÖ Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt med kommande generationer i åtanke. ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde. TILLSAMMANS Tillsammans är vi starkare! Vi ska utveckla former för att mötas och samverka på alla nivåer så att alla invånare ska kunna känna delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung. Mångfald, tolerans och nyfikenhet ska prägla Skövderegionen. Ett rikt och varierat kulturliv ska bidra till ökad livskvalitet. KUNSKAPS- UTVECKLING OCH ARBETE Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända spetskompetenser som lockar nyetableringar till Skövderegionen. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass. Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer för att skapa för utsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv. VÅRT VARUMÄRKE Vi ska göra Skövde varumärke starkt och tydligt. Marknadsföring och annan kommunikation förstärks och ska utgå från en genomtänkt varumärkesstrategi. Vi är alla stolta ambassadörer för vår stad och för Skövderegionen. VÅRT VARUMÄRKE 3

4 FRAMTIDEN I FOKUS FRÅGAR UT Klara Carlsson-Lindskog, Agnes Börjesson och Andreas Carlsson från klass 6 på Heneskolan i Hentorp träffade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) och pratade med henne om Skövdes utveckling och framtid. Trion har hörts i Radio Skaraborgs juniorpanel och är vana att ställa vassa frågor till samhällets makthavare. På vilket sätt ska Skövde få fler invånare? Framförallt genom att ni ungdomar ska trivas. Vi vill få unga att känna att de dras till Skövde och att det ska finnas mycket att göra och många arbetstillfällen. Varför är det så viktigt att vi blir invånare? I dag lever vi längre och det kommer att ställa stora krav på samhället. Vi måste vara många som är med och betalar välfärden för att klara av att ta hand om de äldre. Fler invånare, innebär det att ni tar bort fler grönområden? Vi tar inte bort grönområdena men vissa kanske vi måste nagga på i kanten. Hur tror du att Skövde kommer att se ut om 20 år? Jag tror att centrala Skövde kommer att få mer puls med ett bubblande centrum. Trädgårdsstaden är utbyggd, Stadsskogen i Södra Ryd är ett nytt boende, Simsjön kommer att vara en ny yttertätort och våra ytterområden kommer att utvecklas. Hur ska man ta sig till och från Skövde? Vi vill att järnvägen byggs ut till tre spår. E 20 är viktig för hela vår region, liksom riksväg 26. Det måste vara enkelt att ta sig till Skövde. Varför ska vi lägga pengar på E 20? För att människor ska kunna pendla till och från Skövde. Vi har skrivit ett avtal där de fem etapperna ska påbörjas att byggas Är Cementa bra för Skövde? Det är bra med tanke på arbetet, men idag hade vi inte gett tillstånd för brytning. Cementa har hjälpt till att bygga Skövde. Hur kommer skolorna att påverkas av att det blir fler invånare i Skövde? En ny skola finns med i budgeten och ytterligare en planeras på Norrmalm. Vi bygger en ny förskola varje år för att klara behovet. Det är en utmaning att se till att vi bygger i samma takt som vi blir fler. På vilket sätt försöker ni höja kunskapsnivån i skolan? Med de allmänna proven och uppföljningar. Vi har tagit ett beslut på att vi ska mäta att barnen har med sig rätt kunskaper från skolan. Hur ser det ut arbetsmässigt i Skövde om tio år? Jag hoppas att Volvo finns kvar, och jag tror att försvarsmakten också gör det. Vi tror på spelindustrin och fler företag inom vårdsektorn. Turismen kommer att vara en av de näringar som har vuxit mest de senaste tio åren. 4 VÅRT VARUMÄRKE

5 Vad tycker juniorpanelen själva om Skövde? Andreas: Storleken är bra och alla känner alla, det är en bra gemenskap. Jag gillar att det inte är så mycket stress i affärerna, alla är väldigt trevliga. Det finns möjlighet att prova på många sporter. NÄR JUNIORERNA KATARINA JONSSON Agnes: Det är bra att vi har tillgång till grönområden och att det inte är så mycket trafik. Människorna är trevliga mot varandra och de flesta säger hej. Visst skulle IKEA vara jättebra för Skövde, men jag tror att turismen kommer att stå för den största ökningen i näringslivet. Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande Har ni funderat på att bygga en skatepark? Många ungdomar vill ha det. En förening har bildats som jobbar med att undersöka om vi har råd. Jag förstår att många ungdomar tycker att det är viktigt med en skatepark. Skövde är ganska dött på sommaren, har ni tänkt på hur staden kan bli mer levande? Om vi lyckas med satsningen på berget kommer turisterna även att lockas ner i centrum och skapa mer drag under sommaren. Boulognersjön drar till sig badsugna och det finns många andra badsjöar i kommunen. Arenan är också väldigt populär även sommartid. Blir det nya grejer i Arenabadet? Det blir en ny attraktion och en utepool Vi ska också bygga nya fräscha omklädningsrum. Vilken sorts industri eller vilket företag vill du ha hit? Visst skulle IKEA vara jättebra för Skövde, men jag tror att turismen kommer att stå för den största ökningen i näringslivet. Jag skulle vilja se en stor aktör som säljer paket och upplevelser till turister. Det finns många äldre skolor i kommunen med gamla och slitna skolgårdar. Hur gör ni för att rusta upp dem? Vi avsätter pengar till skolgårdar och vi vill gärna få reda på vad eleverna tycker om sina skolmiljöer. Vad är Skövdes varumärke? Man ska få en positiv känsla i magen när man hör Skövde. Det ska kännas att vi står för kraft, mod och glädje och vi som bor här ska vara stolta över vår stad. Klara: Jag tycker att Skövde är en lagom stor stad att växa upp i. Det är bra att det finns många olika sporter att välja mellan. VÅRT VARUMÄRKE 5

6 Planerad bostadsutbyggnad Område Antal lägenheter Start Aspö Trädgårdsstaden Lunden, Kvarnsjön Hasslum Hentorp Skultorp, Bissgården Skultorp, Stensborg Stöpen, Björkebacken Ekedal Södra Centrum, kv. Rönnen MOD OCH ANSVAR BYGGER FRAMTIDENS 300 nya bostäder varje år invånare inom ett decennium. Boendefrågan är central i Skövdes vision och löper som en röd tråd genom kommunens arbete. EN KOMMUN ÄR DESS invånare och Skövde vill växa. Därför är arbetet med att skapa attraktiva boendemiljöer särskilt viktigt inför framtiden. Både för att locka nya medborgare att bosätta sig här och för att främja trivseln hos redan boende. Skövde kommun vill skapa attraktiva boendealternativ genom att arbeta långsiktigt med aktiv samhällsplanering. Då skapas mervärden som attraherar kommande generationer. Som samhällsbyggnadschef utgör Eva Darolf Linnros navet i det arbetet. En rad spännande projekt pågår just nu, och fler ska det bli. Visionens mål sträcker sig till Tio Allt det vi gör och lägger till ska bidra till och skapa nya kvaliteter i samhället. Eva Darolf Linnros, samhällsbyggnadschef år kan tyckas vara lång tid men i samhällsbyggnadsarbete ingår också ett ännu långsiktigare perspektiv. Allt det vi gör och lägger till ska bidra till och skapa nya kvaliteter i samhället. Utmaningen är att värna om befintliga kvaliteter samtidigt som vi har mod att våga utvecklas i en framtidsinriktad stadsutveckling som skapar växtkraft, säger Eva Darolf Linnros. EVA DAROLF LINNROS framhåller kontrasterna, stad och land, som en av Skövdes främsta styrkor. Skövde är en stad stor nog att ha en urban prägel, men som också har kvaliteter som cykelavstånd till landsbygd. 6 ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER

7 Kommunala bolag Kommunen äger helt eller delvis ett antal bolag. Här nedan kan du läsa om deras verksamheter. Skövde stadshus AB Skövde stadshus AB bildades 2010 med uppdrag att ha tillsyn över de kommunala bolagen i enlighet med aktiebolagslagen och för att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun. AB Skövdebostäder Verksamheten omfattar i huvudsak förvaltning av bolagets fastighetsbestånd med drygt bostäder. Bolaget är helägt av kommunen. Next Skövde Destinationsutveckling AB Bolagets uppdrag är att ansvara för marknadsfrågorna i Skövde inom de fyra affärsområdena evenemang, handel, möten och turism samt att medverka i utvecklingen av Skövde inom dessa områden. SKÖVDE Balthazar Science Center AB Balthazar är en mötesplats där besökare i alla åldrar får upptäcka, samspela och fundera över olika naturvetenskapliga fenomen, tekniska uppfinningar och aktuella samhällsfrågor. Balthazar är också ett stöd till pedagogiska verksamheter och målet är att fler ungdomar ska söka till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Här finns en massa värden som jag tror att inte minst nästa boendegeneration kommer att värdera ännu högre än vi gör i dag, säger hon. I STRÄVAN EFTER ATT nå visionens mål och bortom dem jobbar man inifrån och ut, inifrån stadskärnan och ut i kransområdena. I stadsplaneringen ser man mellanrummen som en potential, som ska nyttjas för att skapa områden med liv, antingen i form av bostäder, rekreationsmöjligheter eller annat. Det minskar avstånden samtidigt som staden växer. Eva Darolf Linnros tar Skövdebostäders planer på ett bostadsområde med ekologisk profil som exempel eller del av ett exempel, snarare: Aspö-projektet kan bli en riktig pärla och får en spännande pendang* i trästadsprojektet vid Frostaliden, säger hon. Med utgångspunkt i stadskärnan bildas ett helt band av pärlor, via blandstaden i planprogrammet för Norrmalm och vidare ut mot Frostaliden och Aspö-projektet för att sedan landa i Södra Ryd. Genom att binda ihop dem får man plötsligt ett starkt och jätteintressant stråk. *pendang = motsvarighet, parallell Skövde Värmeverk AB Bolaget, som bildades den 1 juli 2003, är helägt av Skövde kommun. Bolaget ska anlägga, äga och driva fjärrvärmeanläggningar, fjärrvärmenät och andra miljövänliga anläggningar för energiproduktion samt äga aktier och andelar i bolag inom branschen. SkövdeNät AB SkövdeNät AB är ett helägt kommunalt bolag som bland annat ansvarar för nätdistribution, projektering, dokumentation, drift, underhåll och nyanläggning av eldistributionsanläggningar. SkövdeNät AB sköter även debitering av avgifter för vatten och avlopp åt VAavdelningen, renhållning och slamtömning för AÖS (Avfallshantering östra Skaraborg), elhandel för Billinge Energi AB samt fjärrvärme för Skövde Värmeverk AB. Kreativa Hus Skövde AB Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter för allmänt främjande av näringslivet i Skövde kommun. Skövde kommun äger samtliga aktier i bolaget. Skövde Flygplats AB Skövde Flygplats AB ägs till drygt 95 procent av Skövde kommun. För resterande del svarar cirka 85 företag och privatpersoner. ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER 7

8 Aspö gård fortsätter att utvecklas Det populära området vid Aspö med bondgårdsdjur, café, fiskemöjligheter, utescen och koloniområde kommer att utvecklas i samband med nybyggnationerna. Gården och bostadsområdet ska upplevas som välkomnande för alla. Fler allmännyttiga bostadsföretag bygger miljövänligt Bland SABO:s (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)medlemmar har intresset för att miljöcertifiera byggnader blivit större. Miljöbyggnad är det som ökar snabbast bland våra medlemsföretag. Det systemet är enklast att använda och utgår från svenska regelverk. Att arbeta med certifiering av byggnader kan vara en bra metod för att fånga in viktiga miljöaspekter i byggprocessen och att minska riskerna för framtida problem i husen, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO. Certifiering av byggnader anslutna till SABO Typ Andel Passivhus 10,6% Miljöbyggnad 14,9% Svanen 3,2% Källa: SABO SVERIGEUNIK EKOBY BYGGS PÅ ASPÖ Ett unikt, ekologiskt byggnadsprojekt pågår i Skövde. I samspel med den rogivande och inspirerande omgivningen växer snart ett helt nytt ekologiskt bostadsområde fram på Aspö. Här ska de boende bara genom att flytta in kunna känna att de gör en insats för miljön. ASPÖ GÅRD HAR SEDAN slutet av 1980-talet varit ett populärt besöksmål för Skövdeborna. Nu tar Skövdebostäder ett stort kliv framåt på vägen mot ett hållbart samhälle och utvecklar Aspö till ett unikt bostadsområde med ekologisk profil. Projektet har haft arbetsnamnet Aspö Eko- Logi. Det blir en modern ekoby, ett ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr. Jag vågar säga att den här satsningen är unik i Sverige och vi hoppas att den kan få spridning även internatio- Dan Sandén, VD för Skövdebostäder AB. nellt, säger Skövdebostäders VD Dan Sandén. DET NYA BOSTADSOMRÅDET med punkthus, radhus, fyrfamiljshus, ett trygghetsboende, ett gruppboende och en förskola placeras i utkanten av Aspö, mestadels på ytor som tidigare använts som hagar. Med ett bostadsområde i anslutning kan nu Aspö gård utvecklas och bli ännu mer tillgänglig för våra hyresgäster och Skövdeborna, menar Dan Sandén. 8 NATUR & MILJÖ

9 Illustrationer: CHRISTINA JONSSON/ FINGERPRINT ILLUSTRATIONER Aspö får den starkaste miljömärkningen i Sverige Miljöboendet på Aspö är först i Sverige med att bli certifierat enligt de tre starkaste miljömärkningarna för byggande: Passivhus FEBY12 Svanen (som ställer tuffa krav på att inga miljöskadliga ämnen ska förekomma i byggnaderna.) Miljöbyggnad Guld (certifieringen finns i guld, silver och brons.) Fakta Aspö Eko-Logi Det här är ett av de mest intressanta och framåtsyftande bostadsprojekten i Sverige just nu. Kurt Eliasson, VD SABO Människor i olika åldrar och med olika familjesituationer kommer att ha en gemensam oas och samlingspunkt i den centralt placerade köksträdgården. Odlingen blir det sociala kittet för de boende. Vi vill uppmuntra till en ekologisk livsstil, men utan några tvång, förklarar Dan Sandén. PROJEKTET ÄR UNIKT BÅDE i Sverige och internationellt. Med tre miljömärkningar har mycket uppmärksamhet riktats mot Skövde och Skövdebostäder. En permanent utställning ska uppföras med tanke på alla studiebesök som väntas. Det här är ett av de mest intressanta och framåtsyftande bostadsprojekten i Sverige just nu. Kombinationen av flera miljöcertifieringar och projektets ambition att arbeta med hyresgästernas miljöbeteende är mycket spännande, menar Kurt Eliasson, VD för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Byggstart i början av Inflyttning mellan 2016 och Största investeringen i Skövdebostäders historia sett i pengar. Bostadsdelen kostar 410 miljoner kronor. 242 lägenheter och förskola med fem avdelningar för 100 barn. Miljövänliga material såsom fasader med thermowood (värmebehandlat trä), miljövänlig hantering av dagvattnet, spillvattenåtervinning och carportar med sedumtak som är integrerade i den omgivande naturen är några exempel på nytänkande miljölösningar. Växthus och odlingsmöjligheter, elbilspool och cykelverkstad finns i området. NATUR & MILJÖ 9

10 Ekologiska livsmedel som Skövde kommun köper in Alla mejeriprodukter Bananer Morötter Ketchup Apelsiner Broccoli Havregryn Vetemjöl Kaffe Varorna valdes ut på grund av att prisskillnaden var liten jämfört med konventionella produkter. Andelen ekologiska livsmedel i kommunen låg under 2014 på 18 procent. Bra, god och näringsriktig mat är något av det viktigaste kommunen kan erbjuda, säger Conny Bjurman. SVENSK, NÄRODLAD MAT SKA ÖKA I KOMMUNENS KÖK Miljön och människans hälsa är viktiga områden för Skövde kommuns måltidsavdelning. Det politiska målet är att köken i första hand ska köpa svenskt och närodlat. I SAMBAND MED ATT tre organisationer för kommunala måltider blev en i början av 2014 anställdes en livsmedelscontroller. Målet var att få gemensamma riktlinjer, rättvisa och en likvärdighet, menar Conny Bjurman, livsmedelcontroller sedan ett drygt år tillbaka. I dag finns inga gemensamma riktlinjer för de kommunala måltiderna, men det är på gång. Alliansen är tydliga med vad de vill. I Alliansens programförklaring för mandatperioden framgår tydligt att vi vill satsa på att i större utsträckning servera mat som är producerad i Sverige. Är den dessutom närodlad är det givetvis bra. Ett ytterligare plus är om den också är ekologisk, säger kommunalrådet Leif Walterum (C). Närodlad och svensk mat Vid upphandling kan svenskt eller närproducerat inte väljas som kriterium, men kommunen kan föra en dialog med leverantörerna. Genom Grönsakshuset i Skövde som just nu är kommunens leverantör av grönsaker, potatis och rotfrukter får Skövdes skolbarn och äldre till exempel 130 ton lokalt odlad potatis och 21 ton lokalt odlad vitkål varje år. Skånemejerier som är kommunens leverantör av mejeriprodukter producerar dessutom en del av sina varor på Hjordnära mejeri utanför Hjo. Dafgårds som levererar kött försöker i största möjliga mån förse Skövde kommun med svenskt kött. 10 NATUR & MILJÖ

11 SVERIGEMÄSTARE LAGAR MATEN PÅ BILLINGSKOLAN Barnens sinnen stimuleras när de känner lukten från köket och ser oss arbeta med råvarorna. Emmelie Svensson, kock I köket på Billingskolan i Skövde arbetar Emmelie Svensson, kock och SM-medaljör i skolmatlagning. Cheferna i Skövde kommun är fantastiska, jag får fria händer att använda min kreativitet och fantasi varje dag, säger Emmelie Svensson. VÅREN 2014 TÄVLADE EMMELIE tillsammans med Skövdekockarna Elin Strömberg och Mikaela Johansson Ferm i skolmats-sm och tog hem guldmedalj till Skövde. Det kändes helt fantastiskt! Vi vann en resa till Schweiz och fick se så otroligt mycket. Schweizarna har en helt annan inställning till mat, där finns en insikt om att alla, oavsett diet eller önskemål, ska få sina matbehov tillgodosedda, förklarar Emmelie Svensson. INSPIRATIONEN OCH LUSTEN ATT prova nya saker som hon fick efter resan tog hon med sig till jobbet som arbetsledare i Billingskolans tillagningskök. När skolbarnen kom tillbaka efter sommarlovet hösten 2014 möttes de av en ny skola med ljusa, öppna ytor där matsal och kök har en central placering. Barnens sinnen stimuleras när de känner lukten från köket och ser oss arbeta med råvarorna, säger hon. Det råder en stor miljömedvetenhet bland personalen i köket. Varje dag finns en vegetariskt rätt som alternativ och en gång i veckan serveras alla vegetariskt. KÖTTBULLAR, ÄPPELMOS, BRÖD OCH ketchup är exempel på mat och tillbehör som de gärna lagar själva från grunden. Halvfabrikat undviks i största möjliga mån. Istället för att köpa in till exempel färdiga pannkakor lagar de hellre egen ugnspannkaka. Vi slänger aldrig mat om den inte varit ute i serveringen. Häromdagen hade vi potatismos över som vi lagade potatisbullar av och frös in. Det blir en del av ett mellanmål en annan dag, förklarar Emmelie Svensson. Kökenfröken visar skolmaten i sociala medier Att bara läsa fisk och potatis på menyn säger inte mycket om en skolmaträtt. Jag vill att föräldrar ska bli mer intresserade av vad deras barn äter och sedan prata med sina barn om det. Kommer eleverna hit med höga förväntningar på maten så blir vi taggade att anstränga oss ännu mer, förklarar Emmelie som gärna lägger upp bilder på skolmaten på Facebook och Instagram under sitt alias Kökenfröken. SM i skolmat Skövdelaget som vann SM-guld bestod av Emmelie Svensson, Elin Strömberg och lagkapten Mikaela Johansson Ferm. Till en jury skickade de in recept för 100 personer på en näringsberäknad meny där en soppa, en vegetarisk rätt och en huvudrätt tillsammans med salladsbuffé skulle ingå. En skolmatsmeny för tre veckor och bilder på maten begärdes också. Laget gick vidare i tävlingen och nästa moment var att laga mat under verkliga förhållanden i lagkaptenens kök på Helenaskolan under översyn av juryn. Fem finalister fick åka till Stockholm och laga sin meny och det gjorde Skövdelaget riktigt bra så bra att de tog hem en guldmedalj. NATUR & MILJÖ 11

12 På gång i konsthallen och konstmuseet under 2015 Under rubriken C/o konstmuseet kommer bland andra Bernt Jutemar, som var den första att ställa ut på museet för 20 år sedan, göra en retrospektiv utställning tillsammans med Skövde Allmänna Konstförening. Utifrån museets unika donation med konst av skulptrisen Elli Hemberg diskuteras kvinnligt konstnärskap under 1900-talet. After art - en mötesplats för konstnärer som bor i bygden. Tillsammans med dataspelsutbildningen på Högskolan i Skövde och Konsthögskolan Valand i Göteborg visas en utställning om hur konst och dataspel hör ihop. Kulturfabrikens VD Martin Lindor, konstchef Thomas Oldrell och kulturchef Katarina Strömgren Sandh är alla överens om att kulturen är viktig för Skövdes utveckling. SAMTIDEN SPEGLAS I SVERIGES FÖRSTA KULTURHUS Vi har ett grundläggande behov av att tillsammans med andra få kommentera och reflektera över hur det är att vara människa. Thomas Oldrell, Konstchef När kulturhuset byggdes på 1960-talet blev Skövde först i Sverige med att skapa ett gemensamt hus för kulturen. Den offentligt finansierade konstverksamheten erbjuder invånarna i kommunen ett utbud av kulturupplevelser med hög kvalitet, säger Thomas Oldrell, konstchef i Skövde. UNDER ALLA EPOKER I mänsklighetens historia har vi haft en stark vilja av att få uttrycka oss. Vi har ett grundläggande behov av att tillsammans med andra få kommentera och reflektera över hur det är att vara människa, menar Thomas Oldrell. Tidigare har konsten och kulturen ansetts vara välgörande för hälsan och välbefinnandet och numera ser man den gärna som en kreativ gren i ett näringslivsperspektiv. Men det finns andra nyttor med konsten som Thomas Oldrell vill lyfta fram. Att vi belyser aspekter som kön, sexualitet, etnicitet och strävar efter att alla ska känna att kulturen är tillgänglig för dem är väldigt viktigt, säger han. FRÅN OCH MED 2015 kommer konstenheten att jobba mer med publika möten och arrangemang i samband med utställningarna. Kulturhuset är en plats som ska kunna rymma samtal om samhällsfrågor. Ett exempel på det är vårens utställning Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? med konstnären och doktoranden Cecilia Parsberg, som är uppvuxen i Skövde. Hon har med sitt konstnärliga språk tittat på det fenomenet att vi numera har en stadsbild med folk som sitter och tigger runtom i hela Europa. Detta är något som alla möter, både stora och små, och som vi behöver samlas kring och prata om på olika sätt, säger Thomas Oldrell. 12 TILLSAMMANS

13 Konstnärer väljer landsbygden Enligt Thomas Oldrell har det skett ett trendbrott inom kulturen med fler färdigutbildade konstnärer som väljer landsbygden framför storstaden. Fler ser fördelarna med att välja till exempel Skaraborg som arena för sin konstnärliga verksamhet. Här finns både gott om plats och bra kommunikationer som gynnar både utövare och publik, säger han. KULTUR SKAPAR MÖTESPLATSER, TILLVÄXT OCH ETT GOTT LIV Konst i Skövde Inom Skövde kommuns konstverksamhet ryms konsthallen, konstmuseet, konst i det offentliga rummet såsom skulpturer och utsmyckningar, och konst i kommunala verksamheter. Kulturen blir då en del i det viktiga livspusslet som gör att du vill bo kvar i Skövde. Katarina Strömgren Sandh, Kulturchef Skövdes kulturchef Katarina Strömgren Sandh ser kulturen som en viktig bit i livspusslet, både för den enskilda invånaren och för samhället i stort. För att kunna skapa ett gott samhälle och få människor att känna sig välkomna måste det finnas något i Skövde som tilltalar på ett djupare plan, säger hon. FÖR KATARINA STRÖMGREN SANDH är kopplingen mellan ett sjudande kulturliv och en växande stad i utveckling självklar. Hon menar att både människor och näringsliv mår bra av att kulturen får leva och blomstra. Det finns forskning som visar att när stora företag letar efter nya etableringsorter så tittar de inte enbart på om tomtpriserna är låga. Andra aspekter, som till exempel om den nya orten kan erbjuda medarbetarna en meningsfull fritid med ett rikt och varierat kulturutbud, kan spela en stor roll. Där kan Skövde skaffa sig ett försprång som gynnar hela Skaraborg, förklarar hon. Hon ser också möjligheter i att låta kulturens arenor skapa mötesplatser för kommuninvånarna. Med konstens hjälp kan vi göra offentliga miljöer attraktiva och intressanta. Det kan till exempel handla om att ljussätta en park eller ett torg. Det får människor att trivas och må bra. Kulturen blir då en del i det viktiga livspusslet som gör att du vill bo kvar i Skövde, säger Katarina Strömgren Sandh. TILLSAMMANS 13

14 UNIK KULTUR- KOMBINATION VÄNTAS GE SPÄNNANDE EFFEKTER Från hösten 2016 kommer Skövde stadsmuseum slås samman med musikskolan och bilda nya Kulturfabriken. Att vi går ihop kan resultera i nya ämnen och nya konstformer, säger Martin Lindor, musikskolechef och blivande chef för Kulturfabriken. TVÅ BETYDELSEFULLA PEDAGOGISKA verksamheter med olika grund i samma lokaler, det blir verklighet efter att stadsmuseet byggts ut och anpassats för det nya samarbetet. Vi är först ut i Sverige med att kombinera ett museum med en musikskola på det här sättet. Ska du in och ha en musiklektion så får du passera en utställning, och de som går på en utställning får samtidigt möjligheten att uppleva musik, säger Martin Lindor. TANKEN ÄR ATT KULTURFABRIKEN ska vara ett sprudlande kulturhus med utställningar, musikundervisning och evenemangslokaler där alla åldrar kan mötas. Våra yngsta musikskoleelever är i treårsåldern och till Skövde stadsmuseum söker sig besökare i hela åldersspannet. Vi hoppas mycket på ett gott samarbete med de studieförbund som finns runtomkring Kulturfabriken på Norrmalm, säger Martin Lindor. HANS ERFARENHET ÄR ATT musikskola och övrigt kulturutbud kan väga tungt när en familj ska välja en ny bostadsort. Det händer fler gånger per år att föräldrar ringer till musikskolan och frågar vilka möjligheter det finns för deras barn att fortsätta med sin musikverksamhet efter en flytt till Skövde. 14 TILLSAMMANS

15 SKÖVDE OCH ITALIEN LÄR AV VARANDRA Skövde kommun är delaktig i det svensk-italienska samarbetet SERN (Sweden Emilia Romagna Network) där kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kooperativ ingår. Tanken är att samarbetet ska stärka våra länders relation och att vi ska utbyta erfarenheter och kunskaper, säger kommunalrådet Marie Ekman (S) som representerar Skövde i nätverkets styrelse. I PROJEKT, WORKSHOPS OCH seminarier har Sverige och Italien under tio år haft ett givande utbyte genom SERN. Offentliga verksamhetsområden såsom kultur, miljö, äldreboenden, skola och social omsorg öppnas upp för studiebesök när länderna turas om att besöka varandra varje år. När italienarna var här på styrelsemöte förra hösten besökte vi bland annat kulturhuset. De fick även se ljusinstallationer under Stad i ljus och uppleva en nordisk vinter med kyla och snö, det var exotiskt för dem. SERN är något helt annat än vänorter som handlar mer om artighet, säger Marie Ekman. INSIKTEN OM HUR STORA skillnaderna är i de två EU-länderna skapar förståelse för varandras förutsättningar och kulturella förhållanden. Italienarna ser Sverige som ett rikt och priviligierat land med alla skolor, omsorg och kommunal service. Där har de en tradition av Marie Ekman (S) frivilligarbetare som hjälper till med sådant som vi tar för självklart, som till exempel musik- och idrottsundervisning i skolan. De värdesätter familj, samvaro och det sociala livet mer än vad vi gör. Det är en viktig tanke som vi kan ta med oss, säger Marie Ekman. INFÖR FRAMTIDEN ÄR SIKTET inställt på att hitta samverkansprojekt och stödformer kring frågor om arbetsmarknad, miljö, social hållbarhet, pedagogik och förskola. Marie Ekmans förhoppning är att all den värdefulla kunskap som föds ur kontakterna med Italien kommer att tillämpas i kommunens verksamheter mer i framtiden. Det behöver finnas en person som jobbar med internationella samarbetsprojekt för att de insikter som utbytet resulterar i inte ska rinna ut i sanden. I den nya kommunala organisationen kommer dessa frågor att ingå i en beredning som kallas Medborgare och Folkhälsa, säger hon. SKÖVDE SAMARBETAR MED STAD I KINA Fakta SERN (Sweden Emilia Romagna Network) Nätverket mellan Sverige och Emilia Romagna i Italien startade 2003 för att ett 30-tal små italienska kommuner ville stärka samarbetet med Sverige. I slutet av 2004 valdes en styrelse med elva ledamöter från Italien och lika många från Sverige. Skövde har en styrelseplats sedan 2011 där Marie Ekman sitter som representant. I SERN:s generalförsamling finns 57 medlemmar bestående av kommuner, landsting, regioner, companions (rådgivare för kooperativa företag), organisationer, kooperativ och kommunförbund. Huvudkontoret finns i Bologna, Italien. Ordförandeskapet skiftas vartannat år är Sverige ordförandeland. SKÖVDE KOMMUN HAR INLETT samtal om erfarenhetsutbyte med staden Zhangjiakou i nordöstra Kina. De två städerna binds samman av Volvo Cars eftersom det numera kinesiskt-ägda företaget Volvo Cars har tillverkning såväl i Skövde som i Zhangjiakou. I Skövde är Volvo Cars en stor arbetsgivare och ambitionen är att de ska bli det även i Zhangjiakou. Städerna har därmed liknande utmaningar i frågor som till exempel kompetensförsörjning och miljöfrågor. Zhangjiakou är med sina fyra miljoner invånare en liten stad, med kinesiska mått mätt. I MAJ 2014 VAR EN delegation från Skövde på besök i Zhangjiakou för att fördjupa förståelsen och kontakten mellan de båda städerna. Nu planeras ett besök från Zhangjiakou till Skövde. Avsikten är då att ett vänortsavtal mellan då båda städerna ska undertecknas. TILLSAMMANS 15

16 SAMVERKAN FÖR BÄTTRE KONTAKT MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV Skövdes skolelever, från förskoleklass till gymnasiet, ska genom Samverkan Skola Arbetsliv (SSA) få bättre information om vilka kunskaps- och yrkesområden som finns i närområdet. Med en fördjupad samverkan mellan skola och arbetsliv ökar möjligheten att behålla kompetensen i kommunen, och därmed underlättas rekryteringen av framtida medarbetare, säger Mikael Lönn som är skolans kontaktperson för SSA. BEHOVET AV EN SAMSYN kring skola och näringsliv, liknande gymnasiet med dess yrkesprogram och kopplingar till yrkeslivet, är bakgrunden till arbetet med Samverkan Skola Arbetsliv. Mikael Lönn har en central roll i projektet. Han sitter med i olika näringslivsnätverk och bollar sedan tankar och idéer med chefer och lärare inom skolan. Just nu tittar vi över praosystemet* och ser hur vi kan göra för att eleverna ska vara mer förberedda inför sina första möten med yrkeslivet, förklarar han. Hur företag kan knytas till de olika skolämnena och hur eleverna ska redovisa sin prao är några av de frågor som hanteras. De som inte har någon lärare med många kontakter får väldigt få utbyten utanför skolan. Vi bygger system för att hjälpa elever att få en inblick i yrkeslivet, berättar Mikael Lönn. SSA FINNS OCKSÅ PÅ gymnasienivå och där är det främst de program som inte är yrkesförberedande som är delaktiga. Elever på de vetenskapliga och humanistiska programmen erbjuds att vara med på föreläsningar på högskolan. De får en uppfattning om vilken nivå kurserna ligger på och hur det fungerar, säger han. *Prao= Praktisk arbetslivsorientering De som inte har någon lärare med många kontakter får väldigt få utbyten utanför skolan. Mikael Lönn, SSA 16 KUNSKAPSUTVECKLING OCH ARBETE

17 UNG FÖRETAGSAMHET FÖR ALLA ELEVER PÅ GYMNASIUM SKÖVDE Inom två år kommer kursen Ung Företagsamhet (UF) att vara obligatorisk eller valbar för alla elever inom Gymnasium Skövde. Sektor Barn och utbildning gör en jättesatsning för att näringsliv och gymnasieungdomar ska komma närmare varandra. Det är ett sätt att skapa arbete och öka andelen nystartade företag. Historiskt har vi sett att UF-företag resulterat i etablering av nya verksamheter, berättar gymnasiechef Johan Rahmberg. I DAGSLÄGET FINNS UF-FÖRETAG som valbar kurs endast på en handfull av Skövdes olika gymnasieprogram. Målet är att Ung Företagsamhet ska vara obligatoriskt, alternativt finnas som valbar kurs, på samtliga program på de båda kommunala gymnasieskolorna Kavelbro och Västerhöjd inom Gymnasium Skövde. Grunden till detta är att ta tag i åtgärder för att stimulera elever att starta UF-företag med hög kvalitet, säger Johan Rahmberg. GYMNASIUM SKÖVDE HAR TILLSAMMANS med de fristående gymnasieskolorna i Skövde varit på studiebesök i Borås för att titta på hur de arbetar med Ung Företagsamhet. I Borås de är duktiga på UF. Kommunen och UF har ett bra samarbete och Boråsungdomarna börjar redan tidigt att fundera på vilket slags företag de vill driva. Dit vill vi också komma, förklarar han. Konceptet är redan i gång. En tredjedel av gymnasieprogrammen har nu Ung Företagsamhet som obligatoriskt eller valbart alternativ. Vi har startat en grupp som jobbar med detta där vi plockat in de lärare som är engagerade i Ung Företagsamhet. Vi får se det som ett projekt som behöver leva under några år. Det krävs en stor utbildningssatsning från UF som ska utbilda lärare för att det ska fungera, menar Johan Rahmberg som räknar med att alla inom Gymnasium Skövde kan välja UF som kurs inom två år. Varför ska fler hålla på med Ung Företagsamhet? Oavsett om eleverna kommer att arbeta med försäljning eller något annat i framtiden så lär de sig genom UF att hantera olika roller, att marknadsföra, utöva ledarskap, utveckla gruppdynamik och driva projektprocesser, säger Johan Rahmberg. MEDBORGAR- SERVICE I SÖDRA RYD I slutet av året kommer Skövde kommun att slå upp portarna till ett kontaktcenter i stadshuset. Ett intensivt arbete pågår just nu och fortsätter under hela 2015 för att förbereda starten. En del i det blivande kontaktcentret är medborgarservice i Södra Ryd som redan har öppnat. KONTORET ÖPPNADE I JANUARI och är ett första steg för att ge ett enhetligt bemötande till alla kunder som hör av sig med frågor beträffande kommunala verksamheter och samhället i stort. Södra Ryd är en av de stadsdelar som uppvisar styrkor vad gäller engagemang och vilja att utvecklas. Vi skapar nu en ökad möjlighet till att få direktkontakt mellan invånarna och kommunen. Vi vill möta våra invånare på plats där behov finns, säger Christina Mikkelä Björnberg, projektkoordinator för Medborgarservice. Vi öppnade den 15 januari med kalas och invigning. Medborgarservice kommer att ha öppet tre dagar i veckan. Till den sista juni är det mig, Christina Mikkelä Björnberg, ni träffar när ni besöker Medborgarservice, i Södra Ryds bibliotek. KUNSKAPSUTVECKLING OCH ARBETE 17

18 Vasaloppscenter på Billingen Billingen är certifierat Vasaloppscenter i alla discipliner såsom cykling, löpning och skidor. Det är en kvalitetsstämpel på anläggningen som innebär en hög nivå på till exempel spår, träningsmöjligheter, boende och omklädningsrum. Vasaloppet rekommenderar sina åkare att träna på ett certifierat Vasaloppscenter inför skidloppet. Mats Olsson tipsar En familj som bor i Göteborg och har Regionen runt-kort kan ta tåget till Skövde, åka skidor ena dagen, sova gott på hotell och gå på Arena-badet nästa dag och sedan åka hem. En mini-semester fylld med upplevelser och aktiviteter. Lättillgängligt, nära och till ett bra pris. Så mycket omsätter turismen SKARABORG 2007: 1,7 miljarder kr 2012: 3,3 miljarder kr 2013: 3,3 miljarder kr (preliminärt) BILLINGENS BLI SÖDRA SVERIGES Billingens fritidsområde är ett av Västergötlands mest kompletta sport- och rekreationsområden och dessutom officiellt Vasaloppscenter för cykel, löpning och skidor. Många Skövdebor är stolta över berget och allt som erbjuds där. VÄSTRA GÖTALAND 2012: 35,4 miljarder kr 2013: 34 miljarder kr (preliminärt) I hela Sverige ökade turismomsättningen med 3,9 procent 2013, till 284,4 miljarder kr. Källa: VÄSTSVENSKA TURIST- RÅDET, TILLVÄXTVERKET MED CIRKA BESÖKARE per år är det alltid full fart på Billingens fritidsområde. För att kunna ge dig som besökare en positiv upplevelse året om, oavsett om du springer, cyklar, åker skidor eller skridskor, fiskar eller besöker aktivitetsparken, krävs en hel del arbete. Sedan 2011 är Billingens ekonomiska förening en part man samarbetar med. 18 föreningar och företag med verksamhet på Billingen gick då samman och har nu siktet inställt på att området ska bli södra och västra Sveriges mest attraktiva fritidsanläggning året runt. Certifieringen till officiellt Vasaloppscenter för skidor, cykel och löpning betyder att vi är en bra bit på väg, säger föreningens verksamhetsledare Lotta Stigsdotter. BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE HAR DE senaste åren fått ett lyft. Med gemensamma krafter har aktörerna på berget arbetat för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och höja kvaliteten. Vi jobbar med att göra ständiga förbättringar. Aktivitetsparken vid Hagenstugan är kanske den bästa satsningen vi gjort på Billingen de senaste åren, den är välbesökt året runt. Det roliga är att parken lockar människor som kanske inte kommer Aktivitetsparken är kanske den bästa satsningen vi gjort på Billingen de senaste åren. Lars-Göran Elversson, enhetschef 18 VÅRT VARUMÄRKE

19 Vad betyder Billingen för dig? Johanna Pettersson, Varnhem Billingen är mysigt för barnfamiljer, jag går ofta på promenader här och det märks att det satsas mycket här uppe. FRITIDSOMRÅDE SKA MEST ATTRAKTIVA FRITIDSANLÄGGNING Franco Archenti, Skövde För mig är Billingen som ett gratis hälsocenter. Jag har som mål att gå en miljon steg på tio månader. På 1980-talet åkte jag Munkloppet på 4,5 mil här. upp hit för att springa, åka skidor eller fiska, utan bara vill njuta av miljön och ha en härlig dag tillsammans. Framförallt ser vi en stor ökning av familjer som inte har svensk bakgrund, vilket är väldigt roligt, berättar Lars-Göran Elversson som är verksamhetsledare på Billingens fritidsområde. DESTINATIONSBOLAGET NEXT SKÖVDE har ett uppdrag att marknadsföra Skövde och få fler besökare att komma hit. De satsar nu på att få fler att upptäcka vilken fantastisk miljö som finns för den som vill vara Jag ser Billingen som Skövdes skärgård. Mats Olsson, VD Next Skövde fysiskt aktiv och kombinera det med boende och andra aktiviteter. Jag ser Billingen som Skövdes skärgård och det är en av de saker som är unik för vår stad när det kommer till att attrahera besökare, säger Mats Olsson, VD på Next Skövde. Det fina med att satsa på besöksnäringen är att den produceras och konsumeras här. Det är en viktig basnäring inför framtiden och den måste byggas underifrån med hjälp av de företag och föreningar som finns på plats, menar Mats Olsson. Jannika Larsson, Värsås Jag tycker om att det finns något för alla åldrar, allt från att grilla korv, gå promenader med barnvagn till att springa i motionsspåret. VÅRT VARUMÄRKE 19

20 BALTHAZAR SCIENCE CENTER SKA VÄCKA UPPTÄCKARLUSTEN Populärt för alla åldrar Skövde kommun och Skövdes näringsliv förverkligade 2001 idén om en vetenskaplig mötesplats med syfte att säkra kompetensförsörjningen till industrin. Balthazar Science Center, som hade besökare 2014, är det tredje största besöksmålet i Skövde kommun efter Billingen och Arenabadet. Verksamheten består av besök från allmänhet och företag, pedagogiska program för elever och lärare samt evenemang och arrangemang. Balthazar i skolan Är du pedagog och behöver en inspirerande start eller nya infallsvinklar på ett kommande skolarbete? Kontakta Balthazar Science Center så får du veta mer! Alla besök på Balthazar är gratis för skolklasser i Skövde kommun. I den lekfulla och inspirerande miljön på Balthazar Science Center AB engageras besökare i alla åldrar att upptäcka och fundera över naturvetenskapliga fenomen, tekniska uppfinningar och aktuella samhällsfrågor. Vi satsar brett för att väcka intresset hos framtidens innovatörer, forskare, tekniker och entreprenörer, säger Linda Höft, VD på Balthazar som blev kommunalt bolag SEDAN BALTHAZAR STARTADE 2001 har de naturvetenskapliga, tekniska och industritekniska programmen på Skövdes gymnasieskolor blivit mer populära bland de unga i Skaraborg. Det är viktigt att det finns en hög kompetensbas i Skaraborg för att vara ett attraktivt arbetsmarknadsområde, menar Linda Höft. VÄSTRA GÖTALAND ÄR EN av Europas industritätaste regioner. För att fortsätta vara i internationell framkant och inte tappa konkurrenskraft och jobb så är det viktigt att det finns arbetskraft med hög kompetens. Vi måste jobba långsiktigt med kompetensförsörjning för att locka och behålla befolkning och arbetsgivare i Skaraborg. När Balthazar Science Center blev kommunalt bolag 2014 öppnades möjligheter för utvecklande samarbeten med näringslivet i hela Skaraborg, förklarar kommunalrådet Leif Walterum som är ordförande i bolagets styrelse. PÅ SAMMA SÄTT SOM musikskolornas verksamhet lagt grunden för det svenska musikundret och idrottsföreningarnas bredd frambringat svenska idrottsframgångar försöker de vetenskapliga mötesplatserna i hela Sverige höja statusen på de naturvetenskapliga Vi ska erbjuda en inbjudande och tillåtande miljö där vi skapar positiva minnen och erfarenheter, säger Balthazar Science Centers VD Linda Höft. Leif Walterum är bolagets styrelseordförande och centerpartistiskt kommunalråd. Vi vill uppmuntra våra besökare till det vi kallar celebrate failure, att våga misslyckas och prestigelöst pröva igen. Linda Höft, VD Balthazar 20 KUNSKAPSUTVECKLING OCH ARBETE

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Inledning Närodlad politik nära dig Centerpartiet i Älmhults kommun ser att kommunen har unika möjligheter för framtiden och vi vill fortsätta vara

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare När pedagogiken blir verklig är alla vinnare Ett spännande sätt att både ta ansvar och stimulera teknikintresse och nyfikenhet. En skola mitt i verkligheten Johan Drott, forskningschef på Gambro Gränslösa

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut I den här broschyren presenteras några av de framtidsbilder som lyfts fram i projektet Vision Tibro 2017. Dessa målbilder kan Tibro sträva mot och längta till, men de kräver också delaktighet och samarbete

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara!

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara! Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB Etablera dig i Skara! Vårt mål är Sveriges bästa dialog Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik naturligtvis

Läs mer