KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer"

Transkript

1 VÅRT KÖVDE EN TIDNING OM VÅR VÄG MOT VISION SKÖVDE 2025 Med höga ambitioner och KÄRLEK till bra mat Elever frågar ut kommunstyrelsens ordförande Så bygger vi framtidens Skövde Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer

2 OM ALLA KONKRETA STEG I RIKTNING MOT VÅR VISION TILL SOMMAREN HAR DET gått fem år sedan Skövde kommun klubbade Vision Skövde Ett beslut som blev precis så viktigt som alla hoppades på att det skulle bli. Har jag fog för att säga så? Är en vision verkligen viktig för en kommun? KORTFATTAT SKA EN VISION beskriva hur vi önskar att framtiden ska vara vid en viss tidpunkt och Skövdes vision strävar mot år Det som gör Skövdes vision så stark är att den arbetades fram tillsammans med ett aktivt förenings- och näringsliv och den beslutades av ett enigt kommunfullmäktige. Den är i dag en naturlig del av det vardagliga arbetet i kommunen. Alla mål som sätts upp ska sträva mot visionen och målen utvärderas och följs upp kontinuerligt. MEN ETT VISIONSARBETE ÄR naturligtvis inte helt enkelt. Och om vi ska vara ärliga så finns det ibland en gnutta sanning i den kritik som man kan rikta mot en kommunal vision; den är flummig eller den har inget med verkliga livet att göra. Dessutom har verkligheten en förmåga att spela oss spratt. Allt går inte Visioner i kombination med åtgärder kan förändra världen! att förutspå och ibland innebär den mänskliga faktorn att saker och ting inte går som planerat. MEN OAVSETT DEN KRITIK som man eventuellt kan tillskriva en vision, är det faktum att den finns ovärderlig. Den ger oss energi och kraft att gå åt rätt håll. Den är ett konkret verktyg för vår utveckling och den är också en möjlighet för Skövdes invånare att sätta blåslampan på sina makthavare. VARJE DAG TAR SKÖVDE kommun steg i riktning mot visionen. Steg som vi kanske inte tänker på i vardagen, men som är oerhört viktiga. Det är det vi vill berätta om i denna tidning! Alla dessa konkreta steg i riktning mot Vision Skövde För det är precis som framtidsforskaren Joel A Barker uttryckte det: Visioner utan åtgärder är bara drömmar. Åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv. Men visioner i kombination med åtgärder kan förändra världen! Trevlig läsning! Christina Herthnek, kommunikationschef i Skövde kommun Redaktör: Eva Nilsson, kommunikationsenheten Skövde kommun, Ansvarig utgivare: Christina Herthnek, kommunikationschef Skövde kommun, Texter: Lisa Mikko Layout och redigering: Henrik Svensson, Hallpressen Foto: Skövde kommun, Johan Hoffman, Jesper Anhede, Jan Andersson, Jens Fransson Lisa Mikko Upplaga: ex. Tryck: V-TAB Vimmerby Distribution: Som bilaga i Skövde Nyheter via Svensk Direktreklam 2 VÅRT VARUMÄRKE

3 SEX FOKUSOMRÅDEN FÖR ATT NÅ VISIONEN Vision Skövde 2025 beslutades av kommunfullmäktige 2010 och innebär att vi inom kommunens alla verksamheter arbetar för att göra skillnad för dig som bor och verkar i Skövde. Framförallt jobbar vi inom dessa sex områden: REGIONEN Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort och agera draglok för hela Skövderegionen. Vi ska verka för att skapa en större, gemensam arbetsmarknadsregion. Därför ska infrastrukturen utvecklas så att vi enkelt kan röra oss inom Skövderegionen och till eller från andra orter eller centra som är viktiga för oss. NATUR OCH MILJÖ Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt med kommande generationer i åtanke. ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde. TILLSAMMANS Tillsammans är vi starkare! Vi ska utveckla former för att mötas och samverka på alla nivåer så att alla invånare ska kunna känna delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung. Mångfald, tolerans och nyfikenhet ska prägla Skövderegionen. Ett rikt och varierat kulturliv ska bidra till ökad livskvalitet. KUNSKAPS- UTVECKLING OCH ARBETE Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända spetskompetenser som lockar nyetableringar till Skövderegionen. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass. Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer för att skapa för utsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv. VÅRT VARUMÄRKE Vi ska göra Skövde varumärke starkt och tydligt. Marknadsföring och annan kommunikation förstärks och ska utgå från en genomtänkt varumärkesstrategi. Vi är alla stolta ambassadörer för vår stad och för Skövderegionen. VÅRT VARUMÄRKE 3

4 FRAMTIDEN I FOKUS FRÅGAR UT Klara Carlsson-Lindskog, Agnes Börjesson och Andreas Carlsson från klass 6 på Heneskolan i Hentorp träffade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) och pratade med henne om Skövdes utveckling och framtid. Trion har hörts i Radio Skaraborgs juniorpanel och är vana att ställa vassa frågor till samhällets makthavare. På vilket sätt ska Skövde få fler invånare? Framförallt genom att ni ungdomar ska trivas. Vi vill få unga att känna att de dras till Skövde och att det ska finnas mycket att göra och många arbetstillfällen. Varför är det så viktigt att vi blir invånare? I dag lever vi längre och det kommer att ställa stora krav på samhället. Vi måste vara många som är med och betalar välfärden för att klara av att ta hand om de äldre. Fler invånare, innebär det att ni tar bort fler grönområden? Vi tar inte bort grönområdena men vissa kanske vi måste nagga på i kanten. Hur tror du att Skövde kommer att se ut om 20 år? Jag tror att centrala Skövde kommer att få mer puls med ett bubblande centrum. Trädgårdsstaden är utbyggd, Stadsskogen i Södra Ryd är ett nytt boende, Simsjön kommer att vara en ny yttertätort och våra ytterområden kommer att utvecklas. Hur ska man ta sig till och från Skövde? Vi vill att järnvägen byggs ut till tre spår. E 20 är viktig för hela vår region, liksom riksväg 26. Det måste vara enkelt att ta sig till Skövde. Varför ska vi lägga pengar på E 20? För att människor ska kunna pendla till och från Skövde. Vi har skrivit ett avtal där de fem etapperna ska påbörjas att byggas Är Cementa bra för Skövde? Det är bra med tanke på arbetet, men idag hade vi inte gett tillstånd för brytning. Cementa har hjälpt till att bygga Skövde. Hur kommer skolorna att påverkas av att det blir fler invånare i Skövde? En ny skola finns med i budgeten och ytterligare en planeras på Norrmalm. Vi bygger en ny förskola varje år för att klara behovet. Det är en utmaning att se till att vi bygger i samma takt som vi blir fler. På vilket sätt försöker ni höja kunskapsnivån i skolan? Med de allmänna proven och uppföljningar. Vi har tagit ett beslut på att vi ska mäta att barnen har med sig rätt kunskaper från skolan. Hur ser det ut arbetsmässigt i Skövde om tio år? Jag hoppas att Volvo finns kvar, och jag tror att försvarsmakten också gör det. Vi tror på spelindustrin och fler företag inom vårdsektorn. Turismen kommer att vara en av de näringar som har vuxit mest de senaste tio åren. 4 VÅRT VARUMÄRKE

5 Vad tycker juniorpanelen själva om Skövde? Andreas: Storleken är bra och alla känner alla, det är en bra gemenskap. Jag gillar att det inte är så mycket stress i affärerna, alla är väldigt trevliga. Det finns möjlighet att prova på många sporter. NÄR JUNIORERNA KATARINA JONSSON Agnes: Det är bra att vi har tillgång till grönområden och att det inte är så mycket trafik. Människorna är trevliga mot varandra och de flesta säger hej. Visst skulle IKEA vara jättebra för Skövde, men jag tror att turismen kommer att stå för den största ökningen i näringslivet. Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande Har ni funderat på att bygga en skatepark? Många ungdomar vill ha det. En förening har bildats som jobbar med att undersöka om vi har råd. Jag förstår att många ungdomar tycker att det är viktigt med en skatepark. Skövde är ganska dött på sommaren, har ni tänkt på hur staden kan bli mer levande? Om vi lyckas med satsningen på berget kommer turisterna även att lockas ner i centrum och skapa mer drag under sommaren. Boulognersjön drar till sig badsugna och det finns många andra badsjöar i kommunen. Arenan är också väldigt populär även sommartid. Blir det nya grejer i Arenabadet? Det blir en ny attraktion och en utepool Vi ska också bygga nya fräscha omklädningsrum. Vilken sorts industri eller vilket företag vill du ha hit? Visst skulle IKEA vara jättebra för Skövde, men jag tror att turismen kommer att stå för den största ökningen i näringslivet. Jag skulle vilja se en stor aktör som säljer paket och upplevelser till turister. Det finns många äldre skolor i kommunen med gamla och slitna skolgårdar. Hur gör ni för att rusta upp dem? Vi avsätter pengar till skolgårdar och vi vill gärna få reda på vad eleverna tycker om sina skolmiljöer. Vad är Skövdes varumärke? Man ska få en positiv känsla i magen när man hör Skövde. Det ska kännas att vi står för kraft, mod och glädje och vi som bor här ska vara stolta över vår stad. Klara: Jag tycker att Skövde är en lagom stor stad att växa upp i. Det är bra att det finns många olika sporter att välja mellan. VÅRT VARUMÄRKE 5

6 Planerad bostadsutbyggnad Område Antal lägenheter Start Aspö Trädgårdsstaden Lunden, Kvarnsjön Hasslum Hentorp Skultorp, Bissgården Skultorp, Stensborg Stöpen, Björkebacken Ekedal Södra Centrum, kv. Rönnen MOD OCH ANSVAR BYGGER FRAMTIDENS 300 nya bostäder varje år invånare inom ett decennium. Boendefrågan är central i Skövdes vision och löper som en röd tråd genom kommunens arbete. EN KOMMUN ÄR DESS invånare och Skövde vill växa. Därför är arbetet med att skapa attraktiva boendemiljöer särskilt viktigt inför framtiden. Både för att locka nya medborgare att bosätta sig här och för att främja trivseln hos redan boende. Skövde kommun vill skapa attraktiva boendealternativ genom att arbeta långsiktigt med aktiv samhällsplanering. Då skapas mervärden som attraherar kommande generationer. Som samhällsbyggnadschef utgör Eva Darolf Linnros navet i det arbetet. En rad spännande projekt pågår just nu, och fler ska det bli. Visionens mål sträcker sig till Tio Allt det vi gör och lägger till ska bidra till och skapa nya kvaliteter i samhället. Eva Darolf Linnros, samhällsbyggnadschef år kan tyckas vara lång tid men i samhällsbyggnadsarbete ingår också ett ännu långsiktigare perspektiv. Allt det vi gör och lägger till ska bidra till och skapa nya kvaliteter i samhället. Utmaningen är att värna om befintliga kvaliteter samtidigt som vi har mod att våga utvecklas i en framtidsinriktad stadsutveckling som skapar växtkraft, säger Eva Darolf Linnros. EVA DAROLF LINNROS framhåller kontrasterna, stad och land, som en av Skövdes främsta styrkor. Skövde är en stad stor nog att ha en urban prägel, men som också har kvaliteter som cykelavstånd till landsbygd. 6 ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER

7 Kommunala bolag Kommunen äger helt eller delvis ett antal bolag. Här nedan kan du läsa om deras verksamheter. Skövde stadshus AB Skövde stadshus AB bildades 2010 med uppdrag att ha tillsyn över de kommunala bolagen i enlighet med aktiebolagslagen och för att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun. AB Skövdebostäder Verksamheten omfattar i huvudsak förvaltning av bolagets fastighetsbestånd med drygt bostäder. Bolaget är helägt av kommunen. Next Skövde Destinationsutveckling AB Bolagets uppdrag är att ansvara för marknadsfrågorna i Skövde inom de fyra affärsområdena evenemang, handel, möten och turism samt att medverka i utvecklingen av Skövde inom dessa områden. SKÖVDE Balthazar Science Center AB Balthazar är en mötesplats där besökare i alla åldrar får upptäcka, samspela och fundera över olika naturvetenskapliga fenomen, tekniska uppfinningar och aktuella samhällsfrågor. Balthazar är också ett stöd till pedagogiska verksamheter och målet är att fler ungdomar ska söka till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Här finns en massa värden som jag tror att inte minst nästa boendegeneration kommer att värdera ännu högre än vi gör i dag, säger hon. I STRÄVAN EFTER ATT nå visionens mål och bortom dem jobbar man inifrån och ut, inifrån stadskärnan och ut i kransområdena. I stadsplaneringen ser man mellanrummen som en potential, som ska nyttjas för att skapa områden med liv, antingen i form av bostäder, rekreationsmöjligheter eller annat. Det minskar avstånden samtidigt som staden växer. Eva Darolf Linnros tar Skövdebostäders planer på ett bostadsområde med ekologisk profil som exempel eller del av ett exempel, snarare: Aspö-projektet kan bli en riktig pärla och får en spännande pendang* i trästadsprojektet vid Frostaliden, säger hon. Med utgångspunkt i stadskärnan bildas ett helt band av pärlor, via blandstaden i planprogrammet för Norrmalm och vidare ut mot Frostaliden och Aspö-projektet för att sedan landa i Södra Ryd. Genom att binda ihop dem får man plötsligt ett starkt och jätteintressant stråk. *pendang = motsvarighet, parallell Skövde Värmeverk AB Bolaget, som bildades den 1 juli 2003, är helägt av Skövde kommun. Bolaget ska anlägga, äga och driva fjärrvärmeanläggningar, fjärrvärmenät och andra miljövänliga anläggningar för energiproduktion samt äga aktier och andelar i bolag inom branschen. SkövdeNät AB SkövdeNät AB är ett helägt kommunalt bolag som bland annat ansvarar för nätdistribution, projektering, dokumentation, drift, underhåll och nyanläggning av eldistributionsanläggningar. SkövdeNät AB sköter även debitering av avgifter för vatten och avlopp åt VAavdelningen, renhållning och slamtömning för AÖS (Avfallshantering östra Skaraborg), elhandel för Billinge Energi AB samt fjärrvärme för Skövde Värmeverk AB. Kreativa Hus Skövde AB Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter för allmänt främjande av näringslivet i Skövde kommun. Skövde kommun äger samtliga aktier i bolaget. Skövde Flygplats AB Skövde Flygplats AB ägs till drygt 95 procent av Skövde kommun. För resterande del svarar cirka 85 företag och privatpersoner. ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER 7

8 Aspö gård fortsätter att utvecklas Det populära området vid Aspö med bondgårdsdjur, café, fiskemöjligheter, utescen och koloniområde kommer att utvecklas i samband med nybyggnationerna. Gården och bostadsområdet ska upplevas som välkomnande för alla. Fler allmännyttiga bostadsföretag bygger miljövänligt Bland SABO:s (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)medlemmar har intresset för att miljöcertifiera byggnader blivit större. Miljöbyggnad är det som ökar snabbast bland våra medlemsföretag. Det systemet är enklast att använda och utgår från svenska regelverk. Att arbeta med certifiering av byggnader kan vara en bra metod för att fånga in viktiga miljöaspekter i byggprocessen och att minska riskerna för framtida problem i husen, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO. Certifiering av byggnader anslutna till SABO Typ Andel Passivhus 10,6% Miljöbyggnad 14,9% Svanen 3,2% Källa: SABO SVERIGEUNIK EKOBY BYGGS PÅ ASPÖ Ett unikt, ekologiskt byggnadsprojekt pågår i Skövde. I samspel med den rogivande och inspirerande omgivningen växer snart ett helt nytt ekologiskt bostadsområde fram på Aspö. Här ska de boende bara genom att flytta in kunna känna att de gör en insats för miljön. ASPÖ GÅRD HAR SEDAN slutet av 1980-talet varit ett populärt besöksmål för Skövdeborna. Nu tar Skövdebostäder ett stort kliv framåt på vägen mot ett hållbart samhälle och utvecklar Aspö till ett unikt bostadsområde med ekologisk profil. Projektet har haft arbetsnamnet Aspö Eko- Logi. Det blir en modern ekoby, ett ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr. Jag vågar säga att den här satsningen är unik i Sverige och vi hoppas att den kan få spridning även internatio- Dan Sandén, VD för Skövdebostäder AB. nellt, säger Skövdebostäders VD Dan Sandén. DET NYA BOSTADSOMRÅDET med punkthus, radhus, fyrfamiljshus, ett trygghetsboende, ett gruppboende och en förskola placeras i utkanten av Aspö, mestadels på ytor som tidigare använts som hagar. Med ett bostadsområde i anslutning kan nu Aspö gård utvecklas och bli ännu mer tillgänglig för våra hyresgäster och Skövdeborna, menar Dan Sandén. 8 NATUR & MILJÖ

9 Illustrationer: CHRISTINA JONSSON/ FINGERPRINT ILLUSTRATIONER Aspö får den starkaste miljömärkningen i Sverige Miljöboendet på Aspö är först i Sverige med att bli certifierat enligt de tre starkaste miljömärkningarna för byggande: Passivhus FEBY12 Svanen (som ställer tuffa krav på att inga miljöskadliga ämnen ska förekomma i byggnaderna.) Miljöbyggnad Guld (certifieringen finns i guld, silver och brons.) Fakta Aspö Eko-Logi Det här är ett av de mest intressanta och framåtsyftande bostadsprojekten i Sverige just nu. Kurt Eliasson, VD SABO Människor i olika åldrar och med olika familjesituationer kommer att ha en gemensam oas och samlingspunkt i den centralt placerade köksträdgården. Odlingen blir det sociala kittet för de boende. Vi vill uppmuntra till en ekologisk livsstil, men utan några tvång, förklarar Dan Sandén. PROJEKTET ÄR UNIKT BÅDE i Sverige och internationellt. Med tre miljömärkningar har mycket uppmärksamhet riktats mot Skövde och Skövdebostäder. En permanent utställning ska uppföras med tanke på alla studiebesök som väntas. Det här är ett av de mest intressanta och framåtsyftande bostadsprojekten i Sverige just nu. Kombinationen av flera miljöcertifieringar och projektets ambition att arbeta med hyresgästernas miljöbeteende är mycket spännande, menar Kurt Eliasson, VD för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Byggstart i början av Inflyttning mellan 2016 och Största investeringen i Skövdebostäders historia sett i pengar. Bostadsdelen kostar 410 miljoner kronor. 242 lägenheter och förskola med fem avdelningar för 100 barn. Miljövänliga material såsom fasader med thermowood (värmebehandlat trä), miljövänlig hantering av dagvattnet, spillvattenåtervinning och carportar med sedumtak som är integrerade i den omgivande naturen är några exempel på nytänkande miljölösningar. Växthus och odlingsmöjligheter, elbilspool och cykelverkstad finns i området. NATUR & MILJÖ 9

10 Ekologiska livsmedel som Skövde kommun köper in Alla mejeriprodukter Bananer Morötter Ketchup Apelsiner Broccoli Havregryn Vetemjöl Kaffe Varorna valdes ut på grund av att prisskillnaden var liten jämfört med konventionella produkter. Andelen ekologiska livsmedel i kommunen låg under 2014 på 18 procent. Bra, god och näringsriktig mat är något av det viktigaste kommunen kan erbjuda, säger Conny Bjurman. SVENSK, NÄRODLAD MAT SKA ÖKA I KOMMUNENS KÖK Miljön och människans hälsa är viktiga områden för Skövde kommuns måltidsavdelning. Det politiska målet är att köken i första hand ska köpa svenskt och närodlat. I SAMBAND MED ATT tre organisationer för kommunala måltider blev en i början av 2014 anställdes en livsmedelscontroller. Målet var att få gemensamma riktlinjer, rättvisa och en likvärdighet, menar Conny Bjurman, livsmedelcontroller sedan ett drygt år tillbaka. I dag finns inga gemensamma riktlinjer för de kommunala måltiderna, men det är på gång. Alliansen är tydliga med vad de vill. I Alliansens programförklaring för mandatperioden framgår tydligt att vi vill satsa på att i större utsträckning servera mat som är producerad i Sverige. Är den dessutom närodlad är det givetvis bra. Ett ytterligare plus är om den också är ekologisk, säger kommunalrådet Leif Walterum (C). Närodlad och svensk mat Vid upphandling kan svenskt eller närproducerat inte väljas som kriterium, men kommunen kan föra en dialog med leverantörerna. Genom Grönsakshuset i Skövde som just nu är kommunens leverantör av grönsaker, potatis och rotfrukter får Skövdes skolbarn och äldre till exempel 130 ton lokalt odlad potatis och 21 ton lokalt odlad vitkål varje år. Skånemejerier som är kommunens leverantör av mejeriprodukter producerar dessutom en del av sina varor på Hjordnära mejeri utanför Hjo. Dafgårds som levererar kött försöker i största möjliga mån förse Skövde kommun med svenskt kött. 10 NATUR & MILJÖ

11 SVERIGEMÄSTARE LAGAR MATEN PÅ BILLINGSKOLAN Barnens sinnen stimuleras när de känner lukten från köket och ser oss arbeta med råvarorna. Emmelie Svensson, kock I köket på Billingskolan i Skövde arbetar Emmelie Svensson, kock och SM-medaljör i skolmatlagning. Cheferna i Skövde kommun är fantastiska, jag får fria händer att använda min kreativitet och fantasi varje dag, säger Emmelie Svensson. VÅREN 2014 TÄVLADE EMMELIE tillsammans med Skövdekockarna Elin Strömberg och Mikaela Johansson Ferm i skolmats-sm och tog hem guldmedalj till Skövde. Det kändes helt fantastiskt! Vi vann en resa till Schweiz och fick se så otroligt mycket. Schweizarna har en helt annan inställning till mat, där finns en insikt om att alla, oavsett diet eller önskemål, ska få sina matbehov tillgodosedda, förklarar Emmelie Svensson. INSPIRATIONEN OCH LUSTEN ATT prova nya saker som hon fick efter resan tog hon med sig till jobbet som arbetsledare i Billingskolans tillagningskök. När skolbarnen kom tillbaka efter sommarlovet hösten 2014 möttes de av en ny skola med ljusa, öppna ytor där matsal och kök har en central placering. Barnens sinnen stimuleras när de känner lukten från köket och ser oss arbeta med råvarorna, säger hon. Det råder en stor miljömedvetenhet bland personalen i köket. Varje dag finns en vegetariskt rätt som alternativ och en gång i veckan serveras alla vegetariskt. KÖTTBULLAR, ÄPPELMOS, BRÖD OCH ketchup är exempel på mat och tillbehör som de gärna lagar själva från grunden. Halvfabrikat undviks i största möjliga mån. Istället för att köpa in till exempel färdiga pannkakor lagar de hellre egen ugnspannkaka. Vi slänger aldrig mat om den inte varit ute i serveringen. Häromdagen hade vi potatismos över som vi lagade potatisbullar av och frös in. Det blir en del av ett mellanmål en annan dag, förklarar Emmelie Svensson. Kökenfröken visar skolmaten i sociala medier Att bara läsa fisk och potatis på menyn säger inte mycket om en skolmaträtt. Jag vill att föräldrar ska bli mer intresserade av vad deras barn äter och sedan prata med sina barn om det. Kommer eleverna hit med höga förväntningar på maten så blir vi taggade att anstränga oss ännu mer, förklarar Emmelie som gärna lägger upp bilder på skolmaten på Facebook och Instagram under sitt alias Kökenfröken. SM i skolmat Skövdelaget som vann SM-guld bestod av Emmelie Svensson, Elin Strömberg och lagkapten Mikaela Johansson Ferm. Till en jury skickade de in recept för 100 personer på en näringsberäknad meny där en soppa, en vegetarisk rätt och en huvudrätt tillsammans med salladsbuffé skulle ingå. En skolmatsmeny för tre veckor och bilder på maten begärdes också. Laget gick vidare i tävlingen och nästa moment var att laga mat under verkliga förhållanden i lagkaptenens kök på Helenaskolan under översyn av juryn. Fem finalister fick åka till Stockholm och laga sin meny och det gjorde Skövdelaget riktigt bra så bra att de tog hem en guldmedalj. NATUR & MILJÖ 11

12 På gång i konsthallen och konstmuseet under 2015 Under rubriken C/o konstmuseet kommer bland andra Bernt Jutemar, som var den första att ställa ut på museet för 20 år sedan, göra en retrospektiv utställning tillsammans med Skövde Allmänna Konstförening. Utifrån museets unika donation med konst av skulptrisen Elli Hemberg diskuteras kvinnligt konstnärskap under 1900-talet. After art - en mötesplats för konstnärer som bor i bygden. Tillsammans med dataspelsutbildningen på Högskolan i Skövde och Konsthögskolan Valand i Göteborg visas en utställning om hur konst och dataspel hör ihop. Kulturfabrikens VD Martin Lindor, konstchef Thomas Oldrell och kulturchef Katarina Strömgren Sandh är alla överens om att kulturen är viktig för Skövdes utveckling. SAMTIDEN SPEGLAS I SVERIGES FÖRSTA KULTURHUS Vi har ett grundläggande behov av att tillsammans med andra få kommentera och reflektera över hur det är att vara människa. Thomas Oldrell, Konstchef När kulturhuset byggdes på 1960-talet blev Skövde först i Sverige med att skapa ett gemensamt hus för kulturen. Den offentligt finansierade konstverksamheten erbjuder invånarna i kommunen ett utbud av kulturupplevelser med hög kvalitet, säger Thomas Oldrell, konstchef i Skövde. UNDER ALLA EPOKER I mänsklighetens historia har vi haft en stark vilja av att få uttrycka oss. Vi har ett grundläggande behov av att tillsammans med andra få kommentera och reflektera över hur det är att vara människa, menar Thomas Oldrell. Tidigare har konsten och kulturen ansetts vara välgörande för hälsan och välbefinnandet och numera ser man den gärna som en kreativ gren i ett näringslivsperspektiv. Men det finns andra nyttor med konsten som Thomas Oldrell vill lyfta fram. Att vi belyser aspekter som kön, sexualitet, etnicitet och strävar efter att alla ska känna att kulturen är tillgänglig för dem är väldigt viktigt, säger han. FRÅN OCH MED 2015 kommer konstenheten att jobba mer med publika möten och arrangemang i samband med utställningarna. Kulturhuset är en plats som ska kunna rymma samtal om samhällsfrågor. Ett exempel på det är vårens utställning Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? med konstnären och doktoranden Cecilia Parsberg, som är uppvuxen i Skövde. Hon har med sitt konstnärliga språk tittat på det fenomenet att vi numera har en stadsbild med folk som sitter och tigger runtom i hela Europa. Detta är något som alla möter, både stora och små, och som vi behöver samlas kring och prata om på olika sätt, säger Thomas Oldrell. 12 TILLSAMMANS

13 Konstnärer väljer landsbygden Enligt Thomas Oldrell har det skett ett trendbrott inom kulturen med fler färdigutbildade konstnärer som väljer landsbygden framför storstaden. Fler ser fördelarna med att välja till exempel Skaraborg som arena för sin konstnärliga verksamhet. Här finns både gott om plats och bra kommunikationer som gynnar både utövare och publik, säger han. KULTUR SKAPAR MÖTESPLATSER, TILLVÄXT OCH ETT GOTT LIV Konst i Skövde Inom Skövde kommuns konstverksamhet ryms konsthallen, konstmuseet, konst i det offentliga rummet såsom skulpturer och utsmyckningar, och konst i kommunala verksamheter. Kulturen blir då en del i det viktiga livspusslet som gör att du vill bo kvar i Skövde. Katarina Strömgren Sandh, Kulturchef Skövdes kulturchef Katarina Strömgren Sandh ser kulturen som en viktig bit i livspusslet, både för den enskilda invånaren och för samhället i stort. För att kunna skapa ett gott samhälle och få människor att känna sig välkomna måste det finnas något i Skövde som tilltalar på ett djupare plan, säger hon. FÖR KATARINA STRÖMGREN SANDH är kopplingen mellan ett sjudande kulturliv och en växande stad i utveckling självklar. Hon menar att både människor och näringsliv mår bra av att kulturen får leva och blomstra. Det finns forskning som visar att när stora företag letar efter nya etableringsorter så tittar de inte enbart på om tomtpriserna är låga. Andra aspekter, som till exempel om den nya orten kan erbjuda medarbetarna en meningsfull fritid med ett rikt och varierat kulturutbud, kan spela en stor roll. Där kan Skövde skaffa sig ett försprång som gynnar hela Skaraborg, förklarar hon. Hon ser också möjligheter i att låta kulturens arenor skapa mötesplatser för kommuninvånarna. Med konstens hjälp kan vi göra offentliga miljöer attraktiva och intressanta. Det kan till exempel handla om att ljussätta en park eller ett torg. Det får människor att trivas och må bra. Kulturen blir då en del i det viktiga livspusslet som gör att du vill bo kvar i Skövde, säger Katarina Strömgren Sandh. TILLSAMMANS 13

14 UNIK KULTUR- KOMBINATION VÄNTAS GE SPÄNNANDE EFFEKTER Från hösten 2016 kommer Skövde stadsmuseum slås samman med musikskolan och bilda nya Kulturfabriken. Att vi går ihop kan resultera i nya ämnen och nya konstformer, säger Martin Lindor, musikskolechef och blivande chef för Kulturfabriken. TVÅ BETYDELSEFULLA PEDAGOGISKA verksamheter med olika grund i samma lokaler, det blir verklighet efter att stadsmuseet byggts ut och anpassats för det nya samarbetet. Vi är först ut i Sverige med att kombinera ett museum med en musikskola på det här sättet. Ska du in och ha en musiklektion så får du passera en utställning, och de som går på en utställning får samtidigt möjligheten att uppleva musik, säger Martin Lindor. TANKEN ÄR ATT KULTURFABRIKEN ska vara ett sprudlande kulturhus med utställningar, musikundervisning och evenemangslokaler där alla åldrar kan mötas. Våra yngsta musikskoleelever är i treårsåldern och till Skövde stadsmuseum söker sig besökare i hela åldersspannet. Vi hoppas mycket på ett gott samarbete med de studieförbund som finns runtomkring Kulturfabriken på Norrmalm, säger Martin Lindor. HANS ERFARENHET ÄR ATT musikskola och övrigt kulturutbud kan väga tungt när en familj ska välja en ny bostadsort. Det händer fler gånger per år att föräldrar ringer till musikskolan och frågar vilka möjligheter det finns för deras barn att fortsätta med sin musikverksamhet efter en flytt till Skövde. 14 TILLSAMMANS

15 SKÖVDE OCH ITALIEN LÄR AV VARANDRA Skövde kommun är delaktig i det svensk-italienska samarbetet SERN (Sweden Emilia Romagna Network) där kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kooperativ ingår. Tanken är att samarbetet ska stärka våra länders relation och att vi ska utbyta erfarenheter och kunskaper, säger kommunalrådet Marie Ekman (S) som representerar Skövde i nätverkets styrelse. I PROJEKT, WORKSHOPS OCH seminarier har Sverige och Italien under tio år haft ett givande utbyte genom SERN. Offentliga verksamhetsområden såsom kultur, miljö, äldreboenden, skola och social omsorg öppnas upp för studiebesök när länderna turas om att besöka varandra varje år. När italienarna var här på styrelsemöte förra hösten besökte vi bland annat kulturhuset. De fick även se ljusinstallationer under Stad i ljus och uppleva en nordisk vinter med kyla och snö, det var exotiskt för dem. SERN är något helt annat än vänorter som handlar mer om artighet, säger Marie Ekman. INSIKTEN OM HUR STORA skillnaderna är i de två EU-länderna skapar förståelse för varandras förutsättningar och kulturella förhållanden. Italienarna ser Sverige som ett rikt och priviligierat land med alla skolor, omsorg och kommunal service. Där har de en tradition av Marie Ekman (S) frivilligarbetare som hjälper till med sådant som vi tar för självklart, som till exempel musik- och idrottsundervisning i skolan. De värdesätter familj, samvaro och det sociala livet mer än vad vi gör. Det är en viktig tanke som vi kan ta med oss, säger Marie Ekman. INFÖR FRAMTIDEN ÄR SIKTET inställt på att hitta samverkansprojekt och stödformer kring frågor om arbetsmarknad, miljö, social hållbarhet, pedagogik och förskola. Marie Ekmans förhoppning är att all den värdefulla kunskap som föds ur kontakterna med Italien kommer att tillämpas i kommunens verksamheter mer i framtiden. Det behöver finnas en person som jobbar med internationella samarbetsprojekt för att de insikter som utbytet resulterar i inte ska rinna ut i sanden. I den nya kommunala organisationen kommer dessa frågor att ingå i en beredning som kallas Medborgare och Folkhälsa, säger hon. SKÖVDE SAMARBETAR MED STAD I KINA Fakta SERN (Sweden Emilia Romagna Network) Nätverket mellan Sverige och Emilia Romagna i Italien startade 2003 för att ett 30-tal små italienska kommuner ville stärka samarbetet med Sverige. I slutet av 2004 valdes en styrelse med elva ledamöter från Italien och lika många från Sverige. Skövde har en styrelseplats sedan 2011 där Marie Ekman sitter som representant. I SERN:s generalförsamling finns 57 medlemmar bestående av kommuner, landsting, regioner, companions (rådgivare för kooperativa företag), organisationer, kooperativ och kommunförbund. Huvudkontoret finns i Bologna, Italien. Ordförandeskapet skiftas vartannat år är Sverige ordförandeland. SKÖVDE KOMMUN HAR INLETT samtal om erfarenhetsutbyte med staden Zhangjiakou i nordöstra Kina. De två städerna binds samman av Volvo Cars eftersom det numera kinesiskt-ägda företaget Volvo Cars har tillverkning såväl i Skövde som i Zhangjiakou. I Skövde är Volvo Cars en stor arbetsgivare och ambitionen är att de ska bli det även i Zhangjiakou. Städerna har därmed liknande utmaningar i frågor som till exempel kompetensförsörjning och miljöfrågor. Zhangjiakou är med sina fyra miljoner invånare en liten stad, med kinesiska mått mätt. I MAJ 2014 VAR EN delegation från Skövde på besök i Zhangjiakou för att fördjupa förståelsen och kontakten mellan de båda städerna. Nu planeras ett besök från Zhangjiakou till Skövde. Avsikten är då att ett vänortsavtal mellan då båda städerna ska undertecknas. TILLSAMMANS 15

Vision Skövde 2025. Vår väg mot. Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling.

Vision Skövde 2025. Vår väg mot. Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling. Vår väg mot Vision Skövde 2025 Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling. Fiber som bygger NÄTVERK Med EU-pengar, kommunalt stöd och eget kapital grävs

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler Ungt inflytande 2015 SLUTRAPPORT Ett hållbart Nacka för fler 1 Innehåll FÖRORD...3 ÅRETS TEMA ETT HÅLLBART NACKA FÖR FLER...4 MÅNGFALD I PRAKTIKEN...5 Uppdragsbeskrivning...6 Idé 1: Hop on Nacka en upplevelsebuss

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor NYinflyttad En tidning för alla nyblivna Växjöbor 2014 Vi vill ha dig här! Livet här är sämre utan dig och betydligt bättre med dig! Vi välkomnar dina egenheter, dina vilda idéer, din drivkraft, din kritiska

Läs mer

Framtidens bränsle i våra tankar

Framtidens bränsle i våra tankar Hälsa som livsstil Framtidens bränsle i våra tankar Trycket i våra tankar och värmeväxlare är ofta extremt högt. Precis lika höga är kraven på tillverkning. Det handlar om att hitta smarta lösningar till

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 2 Maj 2010 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC Eksjö får ny arena Drömmen om en arena med fullstora mått, flexibilitet och möjlighet att ta emot

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se Nyfiken på Katrineholm 2009/10 www.katrineholm.se Snabba fakta Folkmängd 31 juni 2009: 32 365 (en ökning under 2008 med 45 personer) Folkmängdens fördelning på olika områden under 2008 Bie 547 Björkvik

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer