domkretsen Elisabet Fura-Sandström, Europadomstolen Unga lagöverträdare Ökad trivsel trots stora förändringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "domkretsen Elisabet Fura-Sandström, Europadomstolen Unga lagöverträdare Ökad trivsel trots stora förändringar"

Transkript

1 nr Nya EU-stater påverkar Kompetens inventeras Omfattande europarätt domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Unga lagöverträdare Ökad trivsel trots stora förändringar Elisabet Fura-Sandström, Europadomstolen

2 LEDARE INNEHÅLL Reformarbetet helt avgörande Thomas Rolén Jag har nu varit verksam i min nya befattning lite drygt en månad. Innan jag kommer in på mina första intryck och tankar inför framtiden vill jag passa på att än en gång rikta ett stort tack för alla vackra blommor och vänliga ord i samband med min utnämning. JAG HAR JU i min tidigare roll i Justitiedepartementet haft mycket att göra med både domstolsväsendet och Domstolsverket. Att det är en verksamhet som präglas av ett omfattande reformarbete var således ingen nyhet för mig. Däremot överraskades jag av att insikten om nödvändigheten av förändring var så stor. För mig var det en mycket glädjande upptäckt, eftersom jag anser att det arbetet är helt avgörande för att vi skall ha ett modernt och effektivt domstolsväsende även i framtiden. Februari månad har varit en mycket intensiv månad, inte bara för att det var min första, utan främst för att det är under den månaden som Domstolsverket fastställer budgetunderlag, årsredovisning m.m. Det budgetunderlag som nu givits in till Justitiedepartementet avser åren och där yrkar vi ordentliga tillskott. De tillskott som vi hoppas på skall då användas till att få ner genomströmningstider och balanser genom en utveckling av organisation och arbetsformer inga nya pengar i gammal organisation. På kort sikt är naturligtvis ekonomin för 2005 det mest prioriterade. Efter de åtstramningar som skedde alldeles före jul är situationen kritisk för många domstolar. Domstolsverket har nu en god dialog med Justitiedepartementet om att få tillskott på den tilläggsbudget som beslutas i samband med vårpropositionen. När det gäller arbetet med den yttre organisationen så kommer det arbetet att fortsätta om än i något begränsad omfattning, eftersom det i huvudsak redan är genomfört beträffande tingsrätterna. Däremot kommer arbetet med den inre organi- Innehåll nr LEDARE 17 TEMA Litauen och EU 31 Domstolar i EU Doris, en tjej att räkna med Domkretsen är AKTUELL GÄSTTYCKARE Anders Kruse Hög trivsel för medarbetare Sundsvall samordnar Färre tingsrätter TEMA Turkiet och EU Kommissionen finansierar TEMA Tvillingdomstol i Litauen Unga lagöverträdare PROFIL Elisabeth Fura- Sandström i Europadomstolen Fiktiv EG-rättslig tvist Kompetens inventeras EN DAG På EG-domstolen JK tar över talerätten KULTUR OCH HISTORIA Rättssymboler i (o)svenska rättssalar PÅ NY TJÄNST Regeringsrättens Lisbeth Molander BOKTIPS Oron gör boken Full fart för migrationsdomstolarna NOTISER VI FEM domkretsen är en gratistidning och ges ut av Domstolsverket till domstolsväsendets medarbetare och andra intresserade av domstolsfrågor. POSTADRESS Domstolsverket Jönköping TELEFON FAX E POST ANSVARIG UTGIVARE Charlotte Brokelind Europadomstolens REDAKTÖR Peder Jonsson Elisabeth REDAKTIONSRÅD Åsa Nordström, Helen Sivertsson 2 DOMKRETSEN NR 1/2005 Fura-Sandström, MEDVERKANDE Lars Collin, Viktoria Ekberg, FOTO Philippe Servent Anette Hertz, Bitti Ingemansson, Sara Johannesson, Petra Meyer, Malin Ullgren LAYOUT Otto Unge TRYCK Danagårds Grafiska AB UPPLAGA ex PERIODICITET Fyra gånger per år Tryckt på miljövänligt papper. Peder Jonsson, Helen Sivertsson, Åsa Nordström, Otto Unge

3 LEDARE AKTUELLT sationen att få ökad aktualitet. Det är viktigt att de nya domstolarna nu utnyttjar de fördelar det innebär att ha blivit en större organisatorisk enhet. Det gäller frågor om specialisering och arbetsformer samt ledning och styrning av verksamheten. Ett väsentligt inslag i det arbetet är vidareutvecklingen av Vera. Projekten med det inre arbetet kommer att beröra både de allmänna domstolarna, hyres- och arrendenämnderna samt förvaltningsdomstolarna. När det gäller det inre arbetet vill jag också peka på den lagrådsremiss som regeringen beslutade i mitten av februari om ändringar i rättegångsbalken. Förslagen innebär bland annat en utökad användning av videoteknik samt ett krav på prövningstillstånd i hovrätten för civilmålen. Om förslagen går igenom kommer de att i allra högsta grad påverka arbetet i både tings- och hovrätt. Även frågan om hovrätternas dimensionering kan komma att påverkas. I sammanhanget vill jag då också nämna att Domstolsverket, med hög prioritet, arbetar med den ständigt aktuella frågan om en ny resursfördelningsmodell. Det är självklart så att det är viktigt att resursfördelningen mellan domstolarna uppfattas som rimlig och rättvis. Ett stort arbete som kommer att ta mycket resurser från Domstolsverket är inrättandet av de nya migrationsdomstolarna. I skrivande stund är det fortfarande oklart hur de materiella och processuella reglerna kommer att se ut. Arbetet får därför än så länge bygga på ett antal antaganden när det gäller dimensionering m.m. Vi har i och med detta projekt givits en unik möjlighet att bygga upp en dömande verksamhet från grunden. Ambitionen är att den nya organisationen skall kunna träda i kraft den 1 januari Jag har under min första månad fått ett stort antal inbjudningar från olika domstolar. Jag har än så länge kunnat tacka ja till samtliga, vilket innebär att jag inom inte allt för lång tid kommer att träffa många av er som arbetar i domstolsväsendet. Jag kommer att utnyttja dessa tillfällen till att diskutera bland annat de strategiska frågor som jag berört ovan. Jag ser fram emot dessa diskussioner och att fortsätta vårt gemensamma arbete med att utforma det framtida domstolsväsendet. Thomas Rolén Generaldirektör Domstolsverket Lokal information blandas med central Domstolsväsendet har fått en ny tjej att räkna med. Hon heter Doris och är domstolsväsendets nya intranät sedan den 1 februari. Organisationen som driver det nya intranätet ser annorlunda ut och många fler är involverade. Tekniken blir underordnad, informationen står i fokus och redaktörerna är navet. TEXT HELEN SIVERTSSON FOTO OTTO UNGE DET NYA VERKTYGET EPiServer, kräver ett nytänkande och en helt annan organisation vid publicering av informationen på intranätet. De som står bakom införandet, Domstolsverkets informationssekretariat hoppas på en större delaktighet inom hela domstolsväsendet genom att lokal information blandas med central. Vi har ett sjuttiotal redaktörer som till stor del sköter det dagliga, löpande arbetet med intranätet och fler kommer det att bli framöver. Den fortsatta utvecklingen är dessutom helt beroende av engagemanget från medarbetarna i domstolsväsendet, säger Åsa Nordström som är ansvarig för förvaltningen av det nya intranätet. AKTUELLARE OCH SNABBARE Det nya publiceringsverktyget möjliggör en professionell hantering av information och kommunikation, säger Petra Thor Jonzon, projektledare för införandet av intranätet och menar att genom det nya intranätet skapas en bättre spridning där informationen både är mer aktuell och snabbare. STORT ENGAGEMANG Många inom domstolsväsendet har varit med och påverkat och redan från starten fanns referensgrupper kopplade till projektet. Engagemanget från alla inblandade har varit fantastiskt. De olika referensgrupperna har utifrån sin horisont tillfört viktig kunskap DOMKRETSEN NR 1/2005 3

4 AKTUELLT och erfarenhet, berättar Petra Thor Jonzon som också menar att ett intranät egentligen aldrig bli färdigt. En organisation eller myndighet utvecklas ständigt och det bör spegla intranätet. Fram till nu, har arbetat gått enligt plan men det är egentligen nu den stora utmaningen börjar, säger hon. DOMSTOLAR FÅR LOKAL INFORMATION I projektet har vissa domstolar varit piloter och de kommer att kunna ge sina medarbetare lokal information framöver. Alla myndigheter inom domstolsväsendet som vill kunna ge sina medarbetare lokal information ska få det. De får höra av sig till oss, så ska vi se till att de får tillgång till verktyget och får utbildning, säger Åsa Nordström som hoppas att alla i domstolsväsendet på sikt kommer att vilja bygga upp sina egna lokala delar på intranät. FÖRÄNDRINGAR ÖNSKAS En del har haft svårt att hitta det man söker, men så är det alltid när man ändrar från något gammalt invant till något nytt, beskriver Petra Thor Jonzon. Även om det nya intranätet är på plats, finns det mycket att arbeta vidare med. Vi jobbar på, tillsammans med våra webbredaktörer och redan under de första veckorna gjordes en del förändringar, menar Åsa Nordström som också berättar att webbredaktionen samlar ihop synpunkter och önskemål och går igenom dem för att kunna förbättra intranätet kontinuerligt. EN TJEJ ATT RÄKNA MED Namnet Doris (DOmstolsväsendets RIksintraSystem) kom till genom en tävling där Domkretsens läsare fick komma in med förslag. Ett urval av de namn som kom in till redaktionen fick sedan domstolsväsendets medarbetare rösta på genom intranätet. Det vinnande bidraget var insänt av Bo Rolfson, chef för Hyres- och arrendenämnden i Göteborg och han kommer få en härlig SPAweekend som pris. NYTT ÄVEN PÅ EXTERNA WEBBPLATSEN Domstolsväsendets externa webbplats ska också förbättras och just nu arbetar projektgruppen med struktur, innehåll, funktioner och utseende. Under påskveckan påbörjar vi byggandet av själva skalet, förklara Petra Thor Jonzon. Under sommaren arbetar vi med att lägga in information, färdigställa och testa, och i höst lanserar vi, säger hon. Även domstolarna får externa webbplatser och redan nu finns det ett tiotal domstolar med som piloter i projektet för den externa webbplatsen. Övriga domstolar kommer att erbjudas möjlighet att bygga upp sina egna externa webbplatser, berättar Petra Thor Jonzon slutligen. Varför pilotdomstol? Vi hade påbörjat en översyn av vår externa webbplats. När vi fick höra om pilotprojektet tog vi kontakt med DV och kom med. Vad tycker du om det nya intranätet? Det nya intranätet är mycket bra. Det ger bättre struktur på informationen och i pilotprojektet fick vi anledning att se över hur vi tidigare hade ordnat den information som lades ut. Integrationen med DV:s intranät är en fördel. Eftersom intranätet kommer upp som startsida blir det enkelt att hålla koll på information, både det lokala och den centrala från DV. Varför pilotdomstol? Vi har ett intranät sen snart fyra år och använder samma utvecklingsplattform som det nya gemensamma intranätet (EPiServer). Det känns naturligt att integrera vårt intranät med domstolsväsendets och på så sätt dra ett strå till stacken. Samtidigt får vi tillgång till en hel del funktioner som vi slipper utveckla själva. Vad tycker du om det nya intranätet? Det är välmatat och användbart redan från början. Samtidigt är det ett utvecklingsprojekt som inte har något slut. Ambitionsnivån är hög. Det ska bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen. Varför pilotdomstol? Det var av rent egoistiska skäl. Jag ville fortast möjligt dra nytta av det nya. Och så har jag lyckan att ha engagerade och intresserade medarbetare. En av dem gav sig raskt i kast med projektet. Vad tycker du om det nya intranätet? Intranätet stärker vi-känslan och intresset av att hålla sig à jour med vad som händer både på hemmaplan och på riksplan. Intranätet gör det också möjligt att utan pärmar samla all viktig information på ett ställe, som kan nås av alla medarbetare samtidigt och när som helst på dygnet. Alla gillar att informeras och informera mera. Varför pilotdomstol? Vi har som stor domstol med verksamhet på två orter (Malmö och Kristianstad) ett stort behov av att snabbt och enkelt kunna förmedla information till alla medarbetare. Den 1 januari 2006 planeras domstolen bli dubbelt så stor när migrationsmålen tillförs länsrätten. Då behöver vi naturligtvis också ett bra informationsverktyg. Vad tycker du om det nya intranätet? Jag tycker intranätet är bra, men det är många medarbetare som har svårt att hitta och saknar den information de tidigare hade lätt att hitta. Lena Blomquist, jur.kand., informatör, Högsta domstolen Thomas Askelöf, expert, Stockholms tingsrätt Bo Rolfson, chef för Hyres- och arrendenämnden i Göteborg Jonas Rosenkvist, administrativ direktör, Länsrätten i Skåne län. Vill du veta mer? Kontakta Petra Thor Jonzon på Domstolsverket. 4 DOMKRETSEN NR 1/2005

5 AKTUELLT Domkretsen anses vara aktuell och intressant TEXT HELEN SIVERTSSON Domkretsen läses av medarbetarna i domstolsväsendet och de tycker den är aktuell, relevant och kommer ut lagom ofta, visar en färsk läsvärdesundersökning. Men läsekretsen har också visat ett missnöje kring hur olika åsikter förs fram och vilka som får komma till tals i Domkretsen. SJU NUMMER har det hunnit bli av Nya Domkretsen och Domkretsens redaktion tyckte det var hög tid att ta reda på vad läsekretsen anser om tidningen. Två medieoch kommunikationsvetare från högskolan i Jönköping fick under hösten 2004 i uppdrag att undersöka vad domstolsväsendets medarbetare tycker om tidningen. Det har varit väldigt roligt att vi fick en sådan respons på vår webbaserade enkät som gick ut till 723 personer via e-post. Vi tog hänsyn till de olika yrkeskategorierna så att ingen grupp skulle bli över- eller underrepresenterad eftersom de skiljer sig i storlek, förklarar Gudrun Rosén och Carolina Kivner, som är mycket nöjda med att över 70 procent svarade på enkäten. Eftersom så många svarade på enkäten kan vi generalisera resultatet på domstolväsendets medarbetare, säger Gudrun Rosén som tidigare också praktiserat på Domstolsverket. INTRESSANT OCH RELEVANT Av de tillfrågade läser 90 procent Domkretsen och 42 procent svarar att de läser varje nummer av Domkretsen och de flesta gör det för att hålla sig uppdaterade. Mer än 80 procent av de som svarat tycker att innehållet är aktuellt, lättläst, trovärdigt och sakligt. Många har svarat att de vill få information om vad som är på gång och få en helhetsbild av domstolsväsendet. Åtskilliga tycker även att Domkretsen innehåller många intressanta och relevanta artiklar, berättar Carolina Kivner. En majoritet vill helst se att Domkretsen fortsätter att vara en papperstidning. FRAM FÖR MER TYCKANDE Undersökningen visar att många anser att de saknar mer debatt och flera åsikter i tidningen. I de öppna svaren har flera uttryckt att tidningen känns tillrättalagd och att få kommer till tals. Det är vår ambition att låta många komma till tals i våra artiklar, här måste vi bli ännu bättre, menar Peder Jonsson, informationschef på Domstolsverket och redaktör för Domkretsen. Sedan är inte Domkretsen i sin nuvarande form en personaltidning utan en informationstidning med en bredare läsekrets än enbart domstolsväsendet. Därför kan nog artiklarna emellanåt upplevas som tillrättalagda. Vi får titta på om vi ska ändra syftet med tidningen eller om vi i stället bör ha olika editioner för våra målgrupper, fortsätter Peder Jonsson. Av de artiklar som brukar förekomma i Domkretsen anser läsekretsen att Profilen, En dag och Aktuellt är mest intressant. Ett antal läsare kommenterar även att de vill ha mer utav inslagen Utblick, Tema och Profilen. Däremot får de mjukare inslagen som Krönikor/Boktips, Vi fem och Kultur och historia genomgående lägre värden. Det verkar helt klart vara så att anställda i väsendet vill ha en tidning med mycket faktainnehåll, kanske detta späckade temanummer om bland annat europarätt är ett steg i rätt riktning, menar Peder Jonsson. UNDERLAG FÖR UTVECKLING Syfte med undersökningen var att ge Domkretsens redaktion kunskap om vad läsekretsen anser om tidningen samt komma fram till lösningar hur tidningen kan utvecklas vidare. Vi tar till oss synpunkterna och kommer nu i redaktionsgruppen att fundera över hur vi kan disponera tidningen för att bli ännu bättre, säger Peder Jonsson, som ser att Domkretsen i sin nuvarande form är en viktig informationskanal för domstolsväsendet men också som kanal till övriga rättsväsendet. DOMKRETSEN NR 1/2005 5

6 GÄSTTYCKARE Europeiseringen av de svenska domstolarna»europarätten är nu så omfattande att den rör nästan alla rättsområden som en nationell domare kan komma i kontakt med.«anders Kruse Alla svenska domare måste kunna europarätten, veta hur den kommer till och kunna tillämpa den eftersom den ska vara en integrerad del i den nationella rätten, det menar Anders Kruse som är Domkretsens gästtyckare och regeringens ombud i målen vid EG-domstolen och departementsråd vid rättssekretariatet för EU-frågor på Utrikesdepartementet. TEXT ANDERS KRUSE FOTO JESPER LIEDHOLM NÄR JAG LÄSTE JURIDIK i Lund i slutet av 1960-talet bestod det internationella inslaget framför allt av sammankomster någon gång per termin med våra danska systrar och bröder. Själv försökte jag vidga mina kunskaper om andra rättssystem genom att studera engelsk rätt en sommar i London. Men naturligtvis var det den svenska rätten som stod i centrum för den som ville ägna sig åt en domstolskarriär. Domarutbildningen präglades åtminstone i den norrländska hovrätt där jag fick min skolning på 1970-talet i hög grad av kravet att domaren helt självständigt, och utan att rådgöra med andra, skulle komma fram till vad som var gällande svensk rätt och hur målen skulle avgöras. Visst förekom det mål med internationell anknytning särskilt i gränstrakterna till Finland och Norge men de komplicerade knappast tillvaron för de svenska domarna. Denna nästan helt nationella domarmiljö har blivit radikalt annorlunda i det moderna Sverige. Först och främst på grund av att samhället blivit internationellt på ett helt annat sätt än för några decennier sedan, genom internationell brottslighet, internationella affärer, människors rörlighet över nationsgränserna. Men framför allt på grund av Sveriges medlemskap i EU och de nya uppgifter för domstolarna, och domarna, som detta har fört med sig. Gemenskapsrätten, en helt ny omfattande europeisk rättsordning, har blivit också svensk rätt som en svensk domare måste känna och kunna tillämpa. Vår rättskällelära 6 DOMKRETSEN NR 1/2005

7 GÄSTTYCKARE sätts på prov i den nya europarättsliga miljön, där 25 regeringar och Europakommissionen förhandlar fram lagstiftning tillsammans med Europaparlamentet och där EG-domstolen är den yttersta uttolkaren av om den europeiska lagstiftningen är förenlig med fördragen. Inte bara uttryckliga författningsbestämmelser, utan också viktiga gemensamma allmänna principer, väger mycket tungt i rättstillämpningen. Och EG-domstolen har inte bara denna konstitutionella roll utan har också en uppgift för den gemensamma europeiska rättens riktiga tillämpning i medlemsstaterna genom vårt unika system med förhandsavgöranden. Domstolen står till förfogande för de nationella domarna när de behöver veta hur gemenskapsrätten ska tolkas. Att ställa frågor till EG-domstolen om den rätta innebörden av gällande gemenskapsrätt är dessutom inte bara en rättighet utan till och med, för de högsta domstolarna, en skyldighet. En förpliktelse som kan medföra skadeståndsskyldighet för staten om den inte följs av domstolarna (EG-domstolens dom i målet Köbler, C-224/01). Den här internationaliseringen av vår rättsordning kommer inte att minska eller försvinna. Man behöver bara tänka på betydelsen av den nya konstitutionen för Europa. Om konstitutionen så småningom ersätter de nuvarande europafördragen, kanske redan i slutet av 2006, kan straffrättsliga bestämmelser beslutade på europeisk nivå komma att gälla i Sverige. Det är ju ett område som hittills betraktats som helt förbehållet den nationella lagstiftaren. Och unionens stadga om de grundläggande rätttigheterna, som tagits in i konstitutionen och gjorts rättsligt bindande, kommer helt säkert att mycket snart ge upphov till frågor i de nationella domstolarna om stadgans omfattning och betydelse på nästan alla rättsområden. Enskildas rättigheter kan därigenom få genomslag på ett helt nytt sätt. GEMENSKAPSDOMARE I EUROPA Den nationella domarens roll i det nya Europa är därför annorlunda än den som vi varit vana vid. Domaren ska inte bara känna den nationella rätten och tillämpa den på ett riktigt sätt. Domaren är också gemenskapsdomare och ska åsidosätta den nationella rätten om den inte är förenlig med gemenskapsrätten. Generaladvokaten Léger uttrycker det på följande sätt i målet Köbler: Den nationella domstolen befinner sig i en vägkorsning av flera rättssystem och dess uppgift är att på ett väsentligt sätt bidra till att gemenskapsrätten faktiskt tillämpas och till att den europeiska integrationsprocessen utvecklas. I [EG-domstolens] rättspraxis har utvecklats en riktig gemenskapsrättslig domstolsetik. Enligt [principerna om gemenskapsrättens företräde och dess direkta effekt] skall den nationella domstolen både avgöra en normkonflikt (nationella och gemenskapsrättsliga normer) och vara en naturlig beskyddare av de rättigheter som enskilda har enligt gemenskapsrätten. ÖKADE KRAV PÅ SJÄLVSTÄNDIGHET Den europeiske domarens uppgift blir därmed svår, mycket svår. Domarens skyldighet att vara kritisk mot sin nationella rätt, att säkerställa skyddet för enskildas rättigheter enligt den europeiska rättsordningen, ställer inte bara nya krav på kunskaper om det europeiska lagstiftningsförfarandet, europeiska författningsbestämmelser, europeisk domstolspraxis och europeiska tolkningsprinciper. På den europeiske domaren ställs också ökade krav på självständighet och oberoende, kravet att kunna sätta den egna lagstiftarens regler åt sidan när de inte är förenliga med den europeiska rättsordningen. På domaren ställs också krav att kunna samverka med europeiska kollegor för att uttolka och utveckla europarätten. Europarätten är nu så omfattande att den rör nästan alla rättsområden som en nationell domare kan komma i kontakt med. Den kan bli aktuell inte bara när det gäller stora principer inom den offentliga rättens område, som stängning av kärnkraftverk, tillåtligheten av spelmonopol och apoteksmonopol, lagstiftningen om bolagsskatter. Den uppträder inte bara i de internationella företagens konkurrensmål eller i principiella mål om våra alkoholregler. Europarätten slår igenom även i vardagliga mål: förbudet mot att odla hampa, smuggling av ris över norska gränsen (målet C-99/00 Lyckeskog, som kom att väcka viktiga frågor om skyldigheten för de högsta domstolarna att fråga EG-domstolen och som gett upphov till att EG-kommissionen anklagat Sverige för fördragsbrott samt till att den brittiska högsta domstolen ändrat sina regler om prövningstillstånd), föräldraförsäkringen, regleringen av hur vattenskotrar får användas. Och som sagt: mer blir det. Det är helt enkelt inte möjligt att räkna med att det ska finnas domare som är specialiserade på europarätt. Alla domare måste kunna europarätten, veta hur den kommer till och kunna tillämpa den eftersom den ska vara en integrerad del i den nationella rätten. Alla domare måste kunna förstå och delta i den europeiska diskussionen om hur vår gemensamma rättsordning ska utformas genom att följa och medverka i rättsutvecklingen vid EG-domstolen i Luxemburg. FRÅGOR TILL DOMSTOLSVÄSENDET För mig som mest ägnar mig åt europarätten i mitt arbete som regeringens ombud vid domstolarna i Luxemburg är det svårt att hinna följa med i vad som sker i de svenska domstolarna. Därför har jag några frågor: Får europarätten tillräckligt med plats i juristutbildningen och i domarutbildningen? Får kunskaper i europarätt tillräckligt genomslag i domarrekryteringen? Är europarätten tillräckligt integrerad med den nationella rätten och får den samma tyngd som den nationella rätten? Diskuteras domstolsetiken vid tillämpning av europarätten, som generaladvokaten Legér talar om, mellan svenska domare? Hur kan man säkerställa att de svenska domarna får tid, kunskaper och verktyg för att kunna välja väg i den omfattande väv av olika dynamiska rättssystem som i dag utgör den svenska rättsordningen? Om Anders Kruse Är departementsråd vid rättssekretariatet för EU-frågor på UD och bland annat regeringens ombud i målen vid EG-domstolen samt ansvarig för den svenska lagstiftningen om EU-fördragen, internationella sanktioner, handelsfrågor, vapenexport. Jur. kand. i Lund 1969, genomgick notarie- och domarutbildning i Skellefteå, Umeå och Piteå , chefsjurist AMS Gift, hustru i Helsingfors, reste utomlands 175 dagar förra året, varav 80 i jobbet. DOMKRETSEN NR 1/2005 7

8 AKTUELLT Ökad trivsel trots stora förändringar Trivseln ökar hos domstolsväsendets medarbetare och den fysiska arbetsmiljön är mycket bra. Det visar en medarbetarenkät som besvarades strax innan årsskiftet. Undersökningen visar också att medarbetarna känner sig stressade, tycker att ledarskapet kan förbättras och de tycker också att de inte alltid får användning för hela sin kompetens i arbetet. TEXT HELEN SIVERTSSON FOTO OTTO UNGE, CARL JOHAN ERIKSON Medarbetarenkäten är ett av väldigt få instrument som den enskilda medarbetaren har för att anonymt tala om vad de tycker om sin arbetssituation. Nytt för i år var att enkäten låg som en länk på domstolsväsendets intranät. Det är tänkt att resultatet av enkäten ska visa hur arbetsmiljön och arbetssituationen ser ut på respektive arbetsplats, och vilka områden som det bör satsas extra på. GLÄDJANDE RESULTAT I årets mätning kan man se att mätvärdet, Nöjd Personal Index, NPI stigit ytterligare två enheter, från 56 till 58 enheter för domstolsväsendet som helhet. Första mätningen, som gjordes år 2000, låg mätvärdet NPI på 52. Under hela den tiden har det skett stora yttre organisationsförändringar, främst i tingsrättsorganisationen, men det verkar inte ha påverkat resultaten negativt. Många har nog trott att NPI skulle gå ner, men det är oerhört glädjande att vi har nått till 58, vilket var vår målsättning, säger Agneta Fransson som är domstolsväsendets personalkonsulent och en av dem som har varit med och arbetat med undersökningen tillsammans med de fackliga organisationerna, Jusek och Statstjänstemannaförbundet. Men man får inte glömma bort att det finns stora variationer på domstolarna, exempelvis har tingsrätterna ett NPI mellan medan länsrätterna inte har en lika stort spridning, menar Agneta Fransson. Vi kommer att göra allt vi kan för att stödja domstolarna i sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön ytterligare. SATSNINGAR GER RESULTAT Jämfört med andra verksamhetsgrenar inom rättsväsendet är kategorin mobbing/ trakassering och utfrysning hög. I den första undersökningen visade det sig att en förhållandevis hög andel administratörer kände sig utfrysta. Då gjordes det särskilda satsningar på dem där Domstolsverket bland annat erbjöd utbildningar och startade nätverk. Vi ser allvarligt på detta och vi måste lyfta fram och medvetandegöra problemen på domstolarna, säger Maria Isaksson. Vi ser nu till vår stora glädje att våra satsningar på administratörerna har gett resultat, men fortfarande ser vi för höga siffror och vi måste fortsätta vårt arbete inom detta område, bland annat med kategorin domstolssekreterare. Flera medier har gett en bild av att medarbetare på domstolarna känt sig hotade. Enligt undersökningen är det ca nio procent som uppger att de upplevt sig hotade. Det är bra, att vi inte ser någon ökning på detta område, men visst, vi ser naturligtvis helst att hoten försvinner helt, fortsätter Maria Isaksson, som har arbetat mycket med medarbetarfrågor som sektionschef inom Personalenheten på Domstolsverket. Vid allvarliga hot ska åtgärder i enlighet med domstolens krishanteringsplan vidtas. Självklart ska alla hot polisanmälas, menar Mats Malmsjö som är säkerhetschef för Domstolsverket och som arbetar med säkerhetsfrågor inom domstolsväsendet och som också beskriver att domstolen och medarbetarna kan stöttas av mentorer och till exempel Previa. Det är angeläget att checklistan Telefonhot som har delats ut till alla anställda inom väsendet används. HJÄLP ERBJUDS Domstolverket erbjuder domstolarna hjälp och stöd i arbetet med uppföljningen av resultatet av medarbetarenkäten. Utöver personal på Domstolsverket finns konsulter inom det psykosociala området upphandlade som är psykologer och beteendevetare att tillgå. Konsulterna kan göra mer omfattande insatser som chefstöd och grupputveckling eller andra särskilda insatser som man ser ett behov av i medarbetarenkäten. Vi vill absolut inte peka ut någon domstol, utan vi ser enkäten som ett hjälpmedel för att se vad det är som kan förbättras. Grundtanken med hela enkäten är att den är åtgärdsinrikad och vi ser gärna ett nära samarbete mellan oss här på personalenheten och den lokala ledningen på domstolen. Vill domstolen ha hjälp ska man få det, säger Maria Isaksson med eftertryck. NEDBRUTET RESULTAT Samtliga domstolar och myndigheter som har besvarat enkäten får en sammanfattning Betygsindex Nöjd Personalindex för tingsrätter = 57 Nöjd Personalindex för länsrätter = (64%) svarande av tingsrätternas personal. NPI för hela domstolsväsendet = (69%) svarande av länsrätternas personal. Betygsindex DOMKRETSEN NR 1/2005

9 AKTUELLT»Många har nog trott att det skulle gå ner, men det är oerhört glädjande att vi har nått till 58 i NPI, vilket var vår målsättning.«agneta Fransson»Vi vill absolut inte peka ut någon domstol, utan vi ser detta som ett hjälpmedel. Grundtanken med hela enkäten är att den är åtgärdsinrikad.«maria Isaksson som presenteras i en åtgärdsmatris där man kan se vilka bitar som de bör satsa på. De större domstolarna har fått möjlighet att bryta ner sitt resultat på avdelningsnivå då det kan skilja oerhört i resultat mellan olika avdelningar på en stor arbetsplats. Men för att garantera anonymiteten så måste det vara mer än tio personer som svarat för att en avdelning eller myndighet ska få ett eget resultat. FÖRHOPPNING OM FÖRÄNDRING Den totala svarsfrekvensen minskade i år från 77 till 64 procent. Länsrätter och kammarrätter hade generellt bra svarsfrekvenser medan det finns stora variationer på den allmänna sidan. Orsaker till att svarsfrekvensen har sjunkit tror vi dels kan bero på ovanan att svara på enkäten digitalt, men det kan även finnas en osäkerhet om att man är anonym trots att anonymiteten garanteras, säger Maria Isaksson. SCB trycker också på att det är viktigt att medarbetarna ser att det sker någon förbättring strax efter att man har svarat på enkäten. Därför är det så viktigt att domstolarnas ledning tar till sig resultatet och följer upp enkäten eftersom den väcker förhoppningar om förändring, menar Maria Isaksson. Om medarbetarenkäten Domstolsverket har tillsammans med de fackliga organisationerna och SCB bearbetat medarbetarenkäten, som alla anställda inom domstolsväsendet fick besvara strax innan årsskiftet 2004/2005. Enkäten som återkommer vartannat år tar upp frågor som rör arbete, egenkontroll, trivsel, stöd, ersättning, övertid, kompetens/kompetensutveckling, påverkan, mobbning/trakasserier/diskriminering, stress, sjukledighet, fysisk arbetsmiljö, information, mål/ledarskap, förtroende för ledningen, helhetsbedömning och Vera. NPI har stigit från det att mätningarna började. 2000=52, 2002=56, 2004=58. Det finns starka skäl till att i förbättringsarbete satsa på stress, ledarskap samt kompetensutveckling enligt rapporten. Trots att Statistiska Centralbyråns, SCB, metod är vanlig är det bara Polisen och domstolsväsendet som använder mätmetoden inom rättssektorn. Det har nu påbörjats ett samarbete inom arbetsmiljöområdet för att kunna jämföra hur arbetsmiljön inom rättssektorn upplevs. Hur kommer ni att arbeta med resultatet från medarbetarenkäten? LÄNSRÄTTEN I JÖNKÖPINGS LÄN Hans-Erik Jonasson, lagman 2002 hade vi ett starkt försämrat resultat (NPI 55), så vi anlitade en mycket duktig konsult, Birgitta Ahltorps som genomförde ett omfattande arbete där vi åkte på internat, gjorde intervjuer med personalen och arbetade aktivt på hemmaplan. Detta arbete gav resultat för nu har vi fått ett avsevärt förbättrad resultat (NPI 63) och en mycket hög svarsfrekvens (92%). Länsrättens samverkansgrupp skall arbeta vidare i mindre skala för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Gunnel Wennberg, hovrättspresident Vi har sedan den förra enkäten arbetat hårt för att alla medarbetare skall ha möjlighet att påverka våra arbetsformer och vår arbetsmiljö och det har gett tydliga positiva resultat i medarbetarenkäten. Vårt utvecklingsarbete har inneburit både högre NPI från 63 till 69 med en svarsfrekvens på 88 procent och dessutom ökad effektivitet. Detta visar hur viktigt det är att lyssna till och ta vara på medarbetarnas synpunkter. Vi kommer att fortsätta arbetet att öka delaktigheten och uppmuntra diskussioner om arbetsformer Mer information finns på domstolsväsendets intranät under Min anställning. DOMKRETSEN NR 1/2005 9

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004 nr 3 2004 Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog

Läs mer

domkretsen Byggboom i domstolsvärlden Brukarnas åsikter tillvaratas Fakturor i ny form Modernare rättgång Trivsel på arbetet granskas nr 3 2006

domkretsen Byggboom i domstolsvärlden Brukarnas åsikter tillvaratas Fakturor i ny form Modernare rättgång Trivsel på arbetet granskas nr 3 2006 nr 3 2006 Fakturor i ny form Modernare rättgång Trivsel på arbetet granskas domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Byggboom i domstolsvärlden Brukarnas åsikter tillvaratas Fakturor i ny form Modernare

Läs mer

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende nr 2 2008 Nya sammanläggningar Barnet i fokus Praktikplats Europa Pedagogiskt teknikstrul Ny generaldirektör för Domstolsverket domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR De bygger verktyg för förtroende

Läs mer

domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer

domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer nr 4 2004 Migrationsdomstolar Jurister tycker till Behov styr utbildning Internationella höjdare domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer

Läs mer

domkretsen Samarbete och dialog i Malmö Öppnare domarbana Ny domarskola Migrationsdomstolen ett år:

domkretsen Samarbete och dialog i Malmö Öppnare domarbana Ny domarskola Migrationsdomstolen ett år: nr 2 2007 Tester, tester, tester Domarspecialisering Vässad förtroendestatistik domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Migrationsdomstolen ett år: Samarbete och dialog i Malmö Öppnare domarbana

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten

ÅRSREDOVISNING 2004. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten ÅRSREDOVISNING 2004 Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten Produktion: Concret Reklam AB, Jönköping (Mars -05, DOV 4188) Tryck: NRS, Jönköping I N N E H Å L

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

domkretsen En dag för en systemadministratör Hur ser Veras framtid ut? Kvalitetspanel Varför skriver du? Individens behov nr 4 2005

domkretsen En dag för en systemadministratör Hur ser Veras framtid ut? Kvalitetspanel Varför skriver du? Individens behov nr 4 2005 nr 4 2005 Kvalitetspanel Varför skriver du? Individens behov domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET En dag för en systemadministratör Hur ser Veras framtid ut? Kvalitetspanel Varför skriver du?

Läs mer

domkretsen Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång

domkretsen Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång nr 2 2005 Alla har nu fått Vera Migrationsdomstolar Rättegångsspel Ny sexualbrottslag domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång

Läs mer

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form nr 3 2009 E-stämning införs Bättre mediekontakter Tidredovisning på gång Bra samtal med chefen domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Förvaltningsrätter tar form Öppna domstolar lockar många besökare

Läs mer

domkretsen Domarskolans rektor utsedd Minska balanserna Specialstyrkans uppdrag: Hirschfeldt i pension Framtidens jurister Tingsrätt skolar besökare

domkretsen Domarskolans rektor utsedd Minska balanserna Specialstyrkans uppdrag: Hirschfeldt i pension Framtidens jurister Tingsrätt skolar besökare Hirschfeldt i pension Framtidens jurister Tingsrätt skolar besökare nr 1 2008 EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR ledare innehåll En spännande tid av förändring Dagen före pressläggning för detta nummer

Läs mer

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt nr 4 2009 Hittade nya vägar Nya webbplatser Frilans i statens tjänst Framgångsrik rutinöversyn domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt Stockholms tingsrätt

Läs mer

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra nr12003 Taktik för trygghet Elisabeth Fritz kräver respekt Traditioner och tapas i Barcelona Vitsen med Vera domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av

Läs mer

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan nr 2 2004 Domarbanans framtid Unga berättar Branden i Lycksele En trotsig tonåring domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Två blir en - Vänersborg och Trollhättan Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten

ÅRSREDOVISNING. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten ÅRSREDOVISNING 2003 Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten Produktion: Concret Reklam AB, Jönköping (Mars -04, DOV 4006) Foto: Anna Clarén (Foto sidan 5, Håkan

Läs mer

domkretsen Skyll på Malin när tekniken fungerar Så upplever brukaren besöket i domstol

domkretsen Skyll på Malin när tekniken fungerar Så upplever brukaren besöket i domstol nr 4 2008 Öppethus-succé igen EMR-införandet i media Prognoserna blir bättre Gamla tingshus på nätet domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Skyll på Malin när tekniken fungerar Så upplever brukaren

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

domkretsen Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän

domkretsen Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän nr 1 2006 Etik i domstol Vaddå Palasso? Fokus på framtiden Migrationsdomstolar domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

domkretsen Ungdomar får mod att vittna Spektakulär hovrättsbyggnad Malmö

domkretsen Ungdomar får mod att vittna Spektakulär hovrättsbyggnad Malmö nr 1 2009 Beväpnade i rättssalen Domstol satsar friskt Claes Sjölin gästtycker Översyn av rättshjälp domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Ungdomar får Spektakulär hovrättsbyggnad i Malmö mod

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA # 9 2 NOVEMBER 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ Adriana Lender FÖRÄNDRA TAR TID Rygginstitutet

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

domkretsen Framsynt eller förkastligt Stöttepelare i Sundsvall visionen möter verkligheten vittnesstödjare lugnar och lotsar

domkretsen Framsynt eller förkastligt Stöttepelare i Sundsvall visionen möter verkligheten vittnesstödjare lugnar och lotsar nr 2 2003 Dömd till drogfri Konsekvenser av kultur Ekonomiska oläget Elektronisk demokrati domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Framsynt eller förkastligt visionen möter verkligheten Stöttepelare

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan Besök på anonym domstol ny metod KORtar sjuktider Irene Wennemo Kreativ utredare ny tidning: Dina sidor ute i höst #2 INNEHÅLL

Läs mer

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 6 15 JUNI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER Karin Larsson

Läs mer