som hemma ARBETET SKA UTFÖRAS SOM HEMMA, I EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "som hemma ARBETET SKA UTFÖRAS SOM HEMMA, I EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I"

Transkript

1 som hemma ARBETET SKA UTFÖRAS SOM HEMMA, I EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I NOVEMBER 2013 NR 7

2 2 Som hemma November 2013 FOTO JEANETTE HÄGGLUND Tack! VD HAR ORDET Jag vill tacka dig för ditt engagemang, intresse och hjärta för Sh bygg. Sh-dagen den 27 september var oerhört glädjande där vi kom fram till både goda, utmanande och helt genomförbara idéer. Vi tänker rätt lika och ser samma möjligheter och viktiga saker att åtgärda. Lasse Svensson Lasse Svensson, barnbarn till farfar Sven Heribert Svensson som startade Sh bygg (då vid namn SH Svenssons Stensätteri Aktiebolag) Sedan 2011 äger Lasse Svensson Sh bygg, sten och anläggning till 100 procent. Det finns en oerhörd kompetens att vara stolt över inom Sh, något som blir extra tydligt en samlad dag som Sh-dagen. det var en fantastisk mängd tankar och idéer som kom fram och just nu samlar vi ihop dem och använder dem i verksamhetsplaneringen. Eftersom många idéer och aktiviteter hänger ihop så kommer vi att försöka slå samman och prioritera dem. Så bli inte sårad ifall just din goda tanke inte kan förverkligas exakt som du formulerade den. Det betyder inte att vi inte uppskattar den, utan att vi behöver använda allas idéer och engagemang och prioritera våra insatser för att verkligen få genomslag, tillsammans. Många av er pekade på vikten av ett breddat arbetssätt där även du som yrkesarbetare får ta mer plats, bli involverad i planeringen av projekten och ta större ansvar. Det är jätteroligt att höra att ni vill växa med ansvaret. Det är också helt i linje med min egen vision om ett bra lag. Ju fler som blir delaktiga i processen, desto bättre förstår vi varandra. Jag vill därför att vi arbetar på att ömsesidigt skapa förståelse för våra olika arbetssituationer. Till exempel att produktionsstöd kan komma ut i projekten och följa ett från start till mål därigenom ökar insikten i hur många moment som krävs och hur omständigt det kan vara. Jag vill också att ni yrkesarbetare lyssnar och frågar de kollegor som har gått från snickare eller anläggare till att bli tjänsteman. Alla som har gjort den resan vittnar om hur otroligt mycket jobb och stress det ligger bakom att driva och ansvara för ett projekt och de administrativa uppgifter som vi också måste klara för att vara ett företag och leverera till våra kunder. Varför är det då så viktigt att vi förstår varandra? Jo, för att alla individer på företaget fyller en funktion. Och det är när vi förstår varandras roller och erfarenheter som vi också till fullo kan dra nytta av laget och varandras kompetenser. Det finns en oerhörd kompetens att vara stolt över inom Sh, något som blir extra tydligt en samlad dag som Sh-dagen. Genom att smartare kunna utnyttja resurserna internt förbättras lönsamheten. Här kommer också vikten av ett bra informationsflöde in, något som de flesta av er uttryckte att ni ville ha mer av. Jag tar det som ytterligare ett bevis på ert engagemang och intresse att ni faktiskt vill vara delaktiga i processen. Det bästa med Sh-dagen var annars just att få träffa och prata med en massa av er som jag inte träffar så ofta annars. Det är mötet med er som ger mig energi och värdefull input. Jag hade också en otroligt trevlig middag och 90-årsfirande, med både en och två och flera utbringade skålar. Hoppas att ni hade det minst lika kul! Jag uppskattar alltid dig som vill fortsätt våga testa nya idéer! Ha en fin november! LASSE SVENSSON VD Fint beröm till Sh-gänget i Fornby En nyinflyttad i området Fornby norr om Uppsala är så nöjd med Sh byggs insats i byggprojektet där, att han tog initiativet att ringa in till Sh centralt för att sprida berömmet. Sh har varit på plats i Fornby i ett års tid och utfört mark- och VAsamt grundarbeten till 33 villor. Gruppen har utgjorts av platschef Uffe Erikssons markgäng tillsammans med trädgårdsavdelningen. Sh har gjort ett fantastiskt bra jobb här och ses som väldigt kompetenta, säger boenden Henrik. Dessutom har barnen älskat dem eftersom de varit så snälla mot dem. Henrik flyttade in i sitt hus här i maj och har som pappaledig sedan dess följt arbetet som har pågått. Han säger att det bor en hel del föräldralediga i området och att de alla delar upplevelsen att Sh verkligen har gjort det där lilla extra. Vi har varit imponerade över att de hela tiden har varit så glada och så genomtrevliga, förklarar han. De har tagit sig tid att uppmärksamma och vinka till barnen, som har älskat att få titta på grävmaskinerna. Henrik tillstår att han inte direkt brukar vara den som ringer in och berömmer. Men nu kände jag att det var mer än befogat.

3 November 2013 som hemma 3 I korthet Jubileumsseminarium i Sh byggs regi med anledning av sh byggs 90 år i branschen och ett speciellt inflytande när det gäller stadsutvecklingen i Uppsala, arrangerade Sh ett stort jubileumsseminarium på Uppsala konsert och kongress den 10 oktober. Temat var frågeställningen Hur bygger vi den attraktiva kvartsmiljonstaden Uppsala?. Närmare hundra viktiga kunder och kontakter anslöt och det blev en givande eftermiddag där deltagarna fick ta del av olika infallsvinklar på Uppsalas utveckling. Efter att Sh byggs vd, Lasse Svensson, hälsat alla välkomna tog Bengt Andrén, direktör för kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun, till orda angående strategier kring förtätning, attraktion och planer för staden. Terry Hartig, professor vid Institutet för boendeforskning, delade med sig av den senaste forskningen när det gäller hur människan vill bo och hur Paneldebatt anordnad av sh bygg med tom karlsson, bengt andrén, sten bernhardsson, kajsa bergdahl, terry Hartig och Hanna victoria mörck. funktionsbehoven ser ut i en attraktiv stad. Tre inflytelserika personer från Uppsala kommun, närmare bestämt Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Kajsa Bergdahl, utvecklingsstrateg, och Tom Karlsson, gatu- och parkchef, höll därefter i varsin gruppdiskussion där deltagarna bland annat fick ge förslag på vad som saknas och vad som bör bevaras i Uppsala. Det var högt i tak och fullt av engagerade förslag tillkännagavs. Dessa kommer att sammanställas och användas som underlag i Sh:s seminarieserie För att knyta samman eftermiddagens erfarenheter samlades alla sedan för en paneldebatt kring vad de olika grupperna kommit fram till. Hanna Stjärne, chefredaktör Upsala Nya Tidning, satt med under hela seminariet och fick avsluta det hela med att ge sin reflektion på allt som kommit fram. Härefter bjöds det på mingel uppe i skybaren, där givande diskussioner fortsatte över en bit mat. ny servicechef PÅ byggservice uppsala Tidigare arbetsledare Max Jensen har bytt från entreprenadsidan på bygg Uppsala till att bli servicechef för en egen avdelning på byggservice. Han har redan kavlat upp ärmarna och tagit sig an en ombyggnad av åtta lägenheter i Kåbo samtidigt som han är ansvarig för en villa i samma område. Gratis miljöapp i mobilen Det finns en användbar miljö-app till telefonen (tillgänglig för både android och Iphone) som gör det möjligt att söka på farligt avfall. Du kan snabbt hitta information om olika avfallstyper, avfallshantering för specifika produkter samt få tips på bra länkar och referenser. Appen heter Farligt avfall och är framtagen av FoU-Väst, Forskning och utveckling, med stöd från SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

4 4 Som hemma November 2013 REPORTAGE Sh-dagen 2013 Den 27 september var det en ordentlig heldag i Sh:s tecken. Nittio år fyllda visar sig Sh bygg vara mer än någonsin suget på att blicka framåt och att fortsätta bygga framtid. sh byggs dryga 300 anställda intog på fredagsmorgonen den 27 september anrika Svandammshallarna i Uppsala. Medan alla finner sin namnskylt och en kopp kaffe pågår ett intensivt och nyfiket hälsande på varandra. Genom att alla medarbetare till vardags är spridda i pågående projekt omkring Stockholm, Uppsala, Östhammar och Enköping innebär Sh-dagen ett trevligt tillfälle att samlas, få ett ansikte på kollegor och utbyta erfarenheter. Förmiddagen koncentrerades till företagsgemensamma frågor som värdegrund och affärsplan. Just värdegrunden gestaltades genom en fantastisk uppvisning i improvisationsteater, där igenkänningsfaktorn av olika karaktärstyper var minst sagt hög. Huvudfokus under dagen låg annars på verksamhetsplaneringen inför nästa år. Med hela företaget samlat blev Sh-dagen nämligen startskottet för denna aktivitet, genom att alla för första gången fick vara delaktiga i att jobba fram underlaget. Varje affärsområde delade upp sig i mindre grupper och diskuterade kring tre gemensamma frågor: 1. Vilka ska medverka under höstens verksamhetsplanering? 2. Hur jobbar vi med lönsamhet? 3. Vad saknar jag/vi för kompetens? Alla grupper var överens om att verksamhetsplaneringen ska utföras av både yrkesarbetare och tjänstemän tillsammans. Även diskussionerna kring övriga frågor visade på en enorm samstämmighet bland Sh byggs medarbetare. Flertalet uppskattar möjligheten till vidareutveckling genom Sh-akademin och listar de utbildningar som bör inkluderas i kursutbudet. Man nämner också arbetsrotation som ett bra sätt att sprida kompetensen som redan finns inom företaget. När det gällde lönsamhet var det framför allt några punkter som fördes fram som viktiga nycklar när det gäller att öka lönsamheten: w Uppstartsmöte innan projektstart där alla inblandade, från yrkesarbetare till platschef, deltar. w Löpande veckomöten under byggets gång där information delges och Eric Thärnström och Fredrik Helander assisterar improvisationsteatern.

5 November 2013 Som hemma 5 diskuteras. w Tillgänglig tidsplan och att eventuella ändringar meddelas tydligt. w Kalkyl jobbar i nära samarbete med produktion. w Uppföljning och erfarenhetsåterföring hålls efter projekt för att ta lärdom om vad som gått bra/mindre bra. w Genomtänkt planering görs i god tid för inköp, leverans, material och underentreprenörer. w Vi tar tillvara överblivet material. w Vi tar tillvara den interna kompetensen. Rätt person på rätt plats. w Tydliga roller och ansvarsområden. w Bra ledarskap genom att motivera och ge konstruktiv kritik. w Vi bygger starka relationer med långsiktiga kunder. w Ger ett trevligt bemötande. Gruppernas svar redovisades inför varandra och har därefter sammanställts för att tjäna som underlag för den pågående verksamhetsplaneringen (se grå rutan nedan). Efter en gemensam summering av 2013 års Sh-dag, som givit såväl nya insikter som gemensamma mål att jobba mot, var det dags att få skaka liv i benen igen. Utomhus hällde regnet ner och ruggvädret var perfekt lämpat för en mysig samkväm över en varm kopp kaffe så hela Sh bygg begav sig ut på uppdragstävling i stadsträdgården. Med den bravuren, och ett ändå imponerande bibehållet gott humör, hanns det även med lite omsvidning innan kvällens begivenhet med middag, underhållning och fest tog vid. Vid halv sex mötte medarbetarnas partners upp på röda mattan för att hela Sh-familjen skulle få fira den granna 90-åringen tillsammans. Entertainern John Houdi bjöd på förstklassig underhållning när han guidade alla genom middagen. Det bjöds på såväl livemusik, magi, buktaleri och opera bilderna på nästa sida får tala för sig själva. Fredrik Beringer modererade. TEXT OCH FOTO: LINDA HEDRÉN Hur används Sh-dagens grupparbete? Det är första gången som Sh bygg satsar på att låta alla anställda vara med och jobba fram underlaget för nästa års verksamhetsplaner. På detta viset hoppas man bättre kunna ta tillvara allas kompetens samt fördjupa och bredda engagemanget för verksamheten. Alla svar har noga sammanställts och ligger nu till grund för vardera affärsområdes fortsatta planering. Det är oerhört viktigt att alla är delaktiga i verksamhetsplaneringen, säger Magnus Lohe, marknadschef med ansvar för Sh:s verksamhetsplanering. Det är ju bara tillsammans som vi kan lyckas omsätta allt i praktiken. Han menar att de förslag som arbetades fram under Sh-dagen är ett tydligt kvitto på en allmän gemensam syn på verksamheten. Med stor enighet bakom aktiviteterna är det lättare att driva igenom förändringar. Det egna engagemanget är fortsatt viktigt, det vill säga att du som individ träder fram och säger eller visar att det här vill jag ta tag i. Det är det Sh alltid vinner på i längden, att vi både känner och tar ansvar.

6 6 Som hemma November ÅRSFIRANDET FOTO JOHN HILLER De faktiska vinnarna av eftermiddagens uppdragstävling vinner en varsin valfri och välförtjänt konsertbiljett hos Welcome Uppsala. Lennart Jakobsson stoltserar som solklar isprinsessa, men vad gör informatör Linda Hedrén, och framför allt vad gör jurist Fredrik Malmberg? Sh byggs vd föräras en vacker 90-årspresent från Sh Maskin, här i skepnad av Tonie Schagerström. Ansvaret vilar nu tungt hos Svensson som synes.

7 November 2013 Som hemma 7 Viveka Windahl och Tobias Ippe Noredal bjuder på sig själva under det bejublade numret med John Houdi. Iprenmannen, var får de det ifrån..? Kvällens bästa Arbetsledare TObias ippe Noredal och personalsamordnare viveka windahl gjorde formidabel succé när de drogs upp på scenen under middagen. Även om deras framträdande verkade nästintill inövat var de båda intet ont anande. Han bara frågade efter en klocka till sitt trick, förklarar Ippe, så, i ett svagt ögonblick erbjöd jag väl honom min. Sedan bad han om att få låna en ring, och Viveka erbjöd i ett ännu svagare ögonblick sin. Och tja, därefter rullade det liksom bara vidare. På uppmaning från publiken frågade John Houdi Tobias varför han kallas just Ippe, och fick förklaringen om Tobias snara likhet med Iprenmannen. Briljant, då funkar det alltså aldrig för din fru att skylla på huvudvärk? kommenterade Houdi imponerad. För den som missade numret live kan det nämnas att det inbegrep effektfullt buktaleri, som fick Viveka att inte framstå som den vassaste blondinen i stan medan Ippes obehagligt kärlekstörstande röst fick en och annan tjej att instinktivt korsa benen. Kommer du låna ut klockan nästa gång också? Absolut! Man måste ju bjuda lite på sig själv.

8 Som hemma November 2013 MEDARBETARBILDEN Julia Gustavsson erhållet yrkesbevis Anläggaren Julia Gustavsson, snart 22, har nu jobbat ihop till ett mycket efterlängtat yrkesbevis. Det känns jättebra! Det är ju en trygghet i sig att ha yrkesbevis, då har du något att stå på vad som än händer. Just nu är hon på projektet Lilla Alby i Sundbyberg. Dessförinnan har hon varit på Strömkajen och Frihamnen samt ute i Boo hur länge som helst (över ett år). Personalchef Anne Herholz har med sig tårta för att fira Julia och överräcka yrkesbeviset. Killarna kring fikabordet passar på att berömma sin mycket duktiga kollega. Det som är bäst här på Sh är ju arbetskollegorna, säger Julia. Man hoppas helt klart få vara kvar med dem. 8

9 November 2013 Som hemma 9 Lilla Alby-kollegorna Andreas, Thomas, Jan och Roger tar tillfället i akt att fira sin Julia. Rörläggare Roger Ohlsson i Lilla Alby. Snickaren Stefan Williamsson hjälper denna dag asfaltsgänget vid DHL. Snickarna Robert Salomonsson och Agne Johansson har trevligt på jobbet inne på DHL. Vi bygger framtid ett effektfullt exempel på skyltning vid en av Sh byggs arbetsplatser visar projektet vid Lilla Alby på. Här har mark Stockholm gjort grunden för den nya skola som ska byggas. Platschef Erik Enggrens grupp har gjort ett bra jobb i att ytterligare profilera Sh i Sundbybergs kommun, där vi sedan flera år haft pågående projekt inom framför allt byggservice.

10 10 Som hemma November 2013 REKRYTERING En ung tjej som visar framfötterna vid intervjubordet hos Sh byggs Patrik Bergman och Anne Herholz är Camilla Brundin. Hon gillar att måla och snickra och tror att hon skulle kunna lära sig mycket hos Sh. Unga jobb hjälp till en bra start i livet Som en viktig arbetsgivare i Uppsalaregionen valde Sh bygg att delta i projektet Unga jobb, arrangerat av Swedbank. Ett femtiotal företag samlades på Fyrishov i Uppsala och erbjöd arbetslösa ungdomar en möjlighet att träffa dem och söka praktikplatser på plats. Sh bygg är faktiskt här som enda byggbolag, säger Anne Herholz, Sh:s personalchef. Vi ser den här dagen som extra behjärtansvärd genom att vi får möjlighet att hjälpa våra ungdomar till en bra start i livet. Det här är en vinn-vinn-situation. De får viktig erfarenhet, medan vi får chansen att både hjälpa och få hjälp av dem. Nackademistudenten Simon Gustafsson var den som gissade bäst när det gällde vikten på en gatsten i Sh byggs monter. Han mottog sin vinst av Sh:s Evangelos Karanikolas, som själv pluggat på skolan. Entreprenadchef Magnus Fernström, bygg Stockholm, pratar engagerat om Sh för intresserade studenter på Nackademin.

11 November 2013 Som hemma 11 Den imponerande tillbyggnaden av DHL:s byggnad i Västberga är nu färdigställd. Behovet av nybyggnaden har kommit till av den utökade internethandeln. Projektet har varit ett lyckat internt samarbete mellan bygg och sten och anläggning i Stockholm. Morgonstund har guld i mun! Ett stycke som hemma-ögonblick på jobbet inträffar då asfaltsgruppens Leffe Isaksson bjuder på kaffe för kollegorna Stefan Tynell, Peter Blom och Tobias Noredal. FOTO LARS-OVE BENJAMINSSON Platschef Lars-Ove Looben Benjaminsson och arbetsledare Evangelos Karanikolas har gjort en jätteinsats på kort tid. Sh byggs asfaltsgrupp har lagt alla ytor på DHL, både i och utanför byggnaden.

12 HALLÅ DÄR! Bengt Sjelin, byggservicechef Uppsala Byggservice lyckas allt som oftast leverera ett gott resultat, oaktat de svängningar som emellanåt drabbar övriga byggbranschen. Vilken är egentligen hemligheten som gör dem så stabila? Bengt Sjelin Har jobbat på Sh bygg sedan Han har tidigare jobbat med egen verksamhet och tycker det är extra kul med nöjda kunder. Till de roligare projekten han har haft hör de där, där andra går bet... Huvudsaklig uppgift Som byggservicechef har han totalansvaret för att leda byggserviceavdelningen i Uppsala. Till sin hjälp har han servicecheferna Urban Wingren, Janne Johansson och Max Jensen samt 22 snickare/murare. I nuläget är ytterligare tre snickare inlånade från entreprenadsidan för att möta den stora efterfrågan. Vårt bästa säljhjälpmedel är den goda serviceandan och det professionella kundbemötandet hos alla på avdelningen. För oss är det viktigt att vårda våra ramavtal och återkommande kunder, och samtidigt vara på tå när nya dyker upp. Det gäller att vara flexibel och snabb i svängarna och ha ett brett kunnande, då jobben kan handla om allt från att montera en dörrstopp till en hyresgästanpassning på 7 miljoner. En styrka för oss är att vi har fyra avdelningar som fungerar väldigt bra, med god laganda och bra kommunikation. Samtidigt som vi jobbar ganska strikt i avdelningarna försöker vi alltid hjälpa varandra med att lösa vissa arbetstoppar. Har ni även något samarbete med övriga avdelningar på Sh? Ja, vi har faktiskt under hösten kommit igång riktigt bra tillsammans med mark hos GE Healthcare. Kunden har valt att utveckla samarbetet med oss och där har vi nu en 3 4 projekt på gång med både byggservice- och markarbeten. Deras behov av upprustning ser ut att vara stort, så det känns riktigt bra att vi är med på den resan. För övrigt är landstinget en väldigt stor och viktig kund för oss liksom för hela Sh. Vi är bra på att hantera lite mindre och medelstora jobb i känsliga miljöer på ett flexibelt sätt med våra servicebilar. Vad är det för typ av jobb som ni huvudsakligen utför? Som en bra bas i vår verksamhet ligger hyresgästanpassningar åt olika fastighetsbolag eller förvaltningar. Det kan handla om allt från att bygga kontorslokaler till krävande labbmiljöer. Just nu jobbar vi till exempel rätt nära fastighetsbolagen Aspholmen och Vasakronan. Utöver dessa har vi många återkommande kunder med ram- eller årsavtal, som Swedbank, Vattenfall, Uppsala kommun, Systembolaget, Q-med, Uppsala Akademiförvaltning och olika bostadsrättsföreningar med flera. Vad ser du för utvecklingspotential hos er? Vi vill gärna utveckla byggnadsvårdsdelen. Genom att få en ökad kunskap i trä- och mureriarbeten blir vi attraktiva för uppdrag i äldre och känsligare fastighetsbestånd, vilket vi tycker är riktigt intressant. Vidare har vi som projekt att under kommande år jobba på att bli bättre med BF9K, det vill säga kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och att kunna hantera det på ett bra sätt i byggservicevärlden. En reflektion är att du alltid pratar i termen vi, är det ett medvetet val? Det faller sig helt naturligt tycker jag. Alla här är ju delaktiga i att göra oss till den attraktiva entreprenör vi är och vi jobbar som ett lag. Vad tror du om framtiden? Orderstocken ser riktigt bra ut för stunden. Trots att vi lever i en värld med kort framförhållning så säger magkänslan att det kommer mera. Ambitionen är att uppdragen ska öka ytterligare lite och att vi under 2014 kan växa med två fyra medarbetare till. Vill du eller ditt projekt vara med i Som hemma? Hör av dig till Linda Hedrén, se nedan. Nästa nummer December Ansvarig utgivare Magnus Lohe, marknads- och kommunikationschef. Redaktör Linda Hedrén, informatör/webbredaktör Grafisk form, text och foto Linda Hedrén Framsida Rörläggare Roger Ohlsson, foto: Linda Hedrén. Tryck Tidtryck november 2013.

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE.

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. Vårt varumärke är så mycket mer än en logotyp och det vi bygger. Det är summan av de förväntningar och känslor som väcks när man tänker på oss vad som förväntas av oss,

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Ja, egentligen vet jag inte om han får kalla sig det på riktigt, därav situationstecknen, men det låter kul. Och han har faktiskt levererat till Kungen!

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016!

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016! En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Ny VD för Rejlers Energitjänster

Ny VD för Rejlers Energitjänster Motala, 2015-04-20 I det här numret 1 Nyheter i nytt format! 2 Ny VD för Rejlers Energitjänster 3 Nya säljare 4 Elmarknadsutbildning för hela företaget på Torpa Gård 5 Ediel- och avräkningskonferens 2014

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

UMEÅ SCANDIC PLAZA FREDAG 29 APRIL

UMEÅ SCANDIC PLAZA FREDAG 29 APRIL Du är inbjuden till... 2016 UMEÅ SCANDIC PLAZA FREDAG 29 APRIL NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 29 april är det dags för HR-Dagen på Scandic Plaza. Vi hälsar er varmt välkomna till en heldag där

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din.

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 1 2 I nr 1Våren 2015 ENTREPRENÖRER KVINNA MAMMA Kunskap som gör skillnad för dig. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 08 FESTFIXARE Små tips som gör det lättare att samlas. 14 DITT VARUMÄRKE

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

JÖNKÖPING ELITE STORA HOTELLET FREDAG 4 MARS

JÖNKÖPING ELITE STORA HOTELLET FREDAG 4 MARS Du är inbjuden till... 2016 JÖNKÖPING ELITE STORA HOTELLET FREDAG 4 MARS NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 4 mars är det dags för HR-Dagen på Elite Stora Hotellet i Jönköping. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. Du är inbjuden till... 2016 VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Välkommen till nästa tradition.

Välkommen till nästa tradition. Välkommen till nästa tradition. Vissa traditioner är alltid uppskattade och efterlängtade. För oss är detta ett sådant exempel. Varje år arrangerar vi Näringslivsdag och Galakväll i Malmö. Det gör vi för

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Träningsläger med Katya Solovey Jönköping, 24-26 maj 2013

Träningsläger med Katya Solovey Jönköping, 24-26 maj 2013 Träningsläger med Katya Solovey Jönköping, 24-26 maj 2013 www.itfsverige.se Text och foto: Patrik Carlström Efter flera års funderingar kring fenomenet Katya och hennes sätt att Sparras och vinna matcher,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer