som hemma ARBETET SKA UTFÖRAS SOM HEMMA, I EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "som hemma ARBETET SKA UTFÖRAS SOM HEMMA, I EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I"

Transkript

1 som hemma ARBETET SKA UTFÖRAS SOM HEMMA, I EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I NOVEMBER 2013 NR 7

2 2 Som hemma November 2013 FOTO JEANETTE HÄGGLUND Tack! VD HAR ORDET Jag vill tacka dig för ditt engagemang, intresse och hjärta för Sh bygg. Sh-dagen den 27 september var oerhört glädjande där vi kom fram till både goda, utmanande och helt genomförbara idéer. Vi tänker rätt lika och ser samma möjligheter och viktiga saker att åtgärda. Lasse Svensson Lasse Svensson, barnbarn till farfar Sven Heribert Svensson som startade Sh bygg (då vid namn SH Svenssons Stensätteri Aktiebolag) Sedan 2011 äger Lasse Svensson Sh bygg, sten och anläggning till 100 procent. Det finns en oerhörd kompetens att vara stolt över inom Sh, något som blir extra tydligt en samlad dag som Sh-dagen. det var en fantastisk mängd tankar och idéer som kom fram och just nu samlar vi ihop dem och använder dem i verksamhetsplaneringen. Eftersom många idéer och aktiviteter hänger ihop så kommer vi att försöka slå samman och prioritera dem. Så bli inte sårad ifall just din goda tanke inte kan förverkligas exakt som du formulerade den. Det betyder inte att vi inte uppskattar den, utan att vi behöver använda allas idéer och engagemang och prioritera våra insatser för att verkligen få genomslag, tillsammans. Många av er pekade på vikten av ett breddat arbetssätt där även du som yrkesarbetare får ta mer plats, bli involverad i planeringen av projekten och ta större ansvar. Det är jätteroligt att höra att ni vill växa med ansvaret. Det är också helt i linje med min egen vision om ett bra lag. Ju fler som blir delaktiga i processen, desto bättre förstår vi varandra. Jag vill därför att vi arbetar på att ömsesidigt skapa förståelse för våra olika arbetssituationer. Till exempel att produktionsstöd kan komma ut i projekten och följa ett från start till mål därigenom ökar insikten i hur många moment som krävs och hur omständigt det kan vara. Jag vill också att ni yrkesarbetare lyssnar och frågar de kollegor som har gått från snickare eller anläggare till att bli tjänsteman. Alla som har gjort den resan vittnar om hur otroligt mycket jobb och stress det ligger bakom att driva och ansvara för ett projekt och de administrativa uppgifter som vi också måste klara för att vara ett företag och leverera till våra kunder. Varför är det då så viktigt att vi förstår varandra? Jo, för att alla individer på företaget fyller en funktion. Och det är när vi förstår varandras roller och erfarenheter som vi också till fullo kan dra nytta av laget och varandras kompetenser. Det finns en oerhörd kompetens att vara stolt över inom Sh, något som blir extra tydligt en samlad dag som Sh-dagen. Genom att smartare kunna utnyttja resurserna internt förbättras lönsamheten. Här kommer också vikten av ett bra informationsflöde in, något som de flesta av er uttryckte att ni ville ha mer av. Jag tar det som ytterligare ett bevis på ert engagemang och intresse att ni faktiskt vill vara delaktiga i processen. Det bästa med Sh-dagen var annars just att få träffa och prata med en massa av er som jag inte träffar så ofta annars. Det är mötet med er som ger mig energi och värdefull input. Jag hade också en otroligt trevlig middag och 90-årsfirande, med både en och två och flera utbringade skålar. Hoppas att ni hade det minst lika kul! Jag uppskattar alltid dig som vill fortsätt våga testa nya idéer! Ha en fin november! LASSE SVENSSON VD Fint beröm till Sh-gänget i Fornby En nyinflyttad i området Fornby norr om Uppsala är så nöjd med Sh byggs insats i byggprojektet där, att han tog initiativet att ringa in till Sh centralt för att sprida berömmet. Sh har varit på plats i Fornby i ett års tid och utfört mark- och VAsamt grundarbeten till 33 villor. Gruppen har utgjorts av platschef Uffe Erikssons markgäng tillsammans med trädgårdsavdelningen. Sh har gjort ett fantastiskt bra jobb här och ses som väldigt kompetenta, säger boenden Henrik. Dessutom har barnen älskat dem eftersom de varit så snälla mot dem. Henrik flyttade in i sitt hus här i maj och har som pappaledig sedan dess följt arbetet som har pågått. Han säger att det bor en hel del föräldralediga i området och att de alla delar upplevelsen att Sh verkligen har gjort det där lilla extra. Vi har varit imponerade över att de hela tiden har varit så glada och så genomtrevliga, förklarar han. De har tagit sig tid att uppmärksamma och vinka till barnen, som har älskat att få titta på grävmaskinerna. Henrik tillstår att han inte direkt brukar vara den som ringer in och berömmer. Men nu kände jag att det var mer än befogat.

3 November 2013 som hemma 3 I korthet Jubileumsseminarium i Sh byggs regi med anledning av sh byggs 90 år i branschen och ett speciellt inflytande när det gäller stadsutvecklingen i Uppsala, arrangerade Sh ett stort jubileumsseminarium på Uppsala konsert och kongress den 10 oktober. Temat var frågeställningen Hur bygger vi den attraktiva kvartsmiljonstaden Uppsala?. Närmare hundra viktiga kunder och kontakter anslöt och det blev en givande eftermiddag där deltagarna fick ta del av olika infallsvinklar på Uppsalas utveckling. Efter att Sh byggs vd, Lasse Svensson, hälsat alla välkomna tog Bengt Andrén, direktör för kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun, till orda angående strategier kring förtätning, attraktion och planer för staden. Terry Hartig, professor vid Institutet för boendeforskning, delade med sig av den senaste forskningen när det gäller hur människan vill bo och hur Paneldebatt anordnad av sh bygg med tom karlsson, bengt andrén, sten bernhardsson, kajsa bergdahl, terry Hartig och Hanna victoria mörck. funktionsbehoven ser ut i en attraktiv stad. Tre inflytelserika personer från Uppsala kommun, närmare bestämt Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Kajsa Bergdahl, utvecklingsstrateg, och Tom Karlsson, gatu- och parkchef, höll därefter i varsin gruppdiskussion där deltagarna bland annat fick ge förslag på vad som saknas och vad som bör bevaras i Uppsala. Det var högt i tak och fullt av engagerade förslag tillkännagavs. Dessa kommer att sammanställas och användas som underlag i Sh:s seminarieserie För att knyta samman eftermiddagens erfarenheter samlades alla sedan för en paneldebatt kring vad de olika grupperna kommit fram till. Hanna Stjärne, chefredaktör Upsala Nya Tidning, satt med under hela seminariet och fick avsluta det hela med att ge sin reflektion på allt som kommit fram. Härefter bjöds det på mingel uppe i skybaren, där givande diskussioner fortsatte över en bit mat. ny servicechef PÅ byggservice uppsala Tidigare arbetsledare Max Jensen har bytt från entreprenadsidan på bygg Uppsala till att bli servicechef för en egen avdelning på byggservice. Han har redan kavlat upp ärmarna och tagit sig an en ombyggnad av åtta lägenheter i Kåbo samtidigt som han är ansvarig för en villa i samma område. Gratis miljöapp i mobilen Det finns en användbar miljö-app till telefonen (tillgänglig för både android och Iphone) som gör det möjligt att söka på farligt avfall. Du kan snabbt hitta information om olika avfallstyper, avfallshantering för specifika produkter samt få tips på bra länkar och referenser. Appen heter Farligt avfall och är framtagen av FoU-Väst, Forskning och utveckling, med stöd från SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

4 4 Som hemma November 2013 REPORTAGE Sh-dagen 2013 Den 27 september var det en ordentlig heldag i Sh:s tecken. Nittio år fyllda visar sig Sh bygg vara mer än någonsin suget på att blicka framåt och att fortsätta bygga framtid. sh byggs dryga 300 anställda intog på fredagsmorgonen den 27 september anrika Svandammshallarna i Uppsala. Medan alla finner sin namnskylt och en kopp kaffe pågår ett intensivt och nyfiket hälsande på varandra. Genom att alla medarbetare till vardags är spridda i pågående projekt omkring Stockholm, Uppsala, Östhammar och Enköping innebär Sh-dagen ett trevligt tillfälle att samlas, få ett ansikte på kollegor och utbyta erfarenheter. Förmiddagen koncentrerades till företagsgemensamma frågor som värdegrund och affärsplan. Just värdegrunden gestaltades genom en fantastisk uppvisning i improvisationsteater, där igenkänningsfaktorn av olika karaktärstyper var minst sagt hög. Huvudfokus under dagen låg annars på verksamhetsplaneringen inför nästa år. Med hela företaget samlat blev Sh-dagen nämligen startskottet för denna aktivitet, genom att alla för första gången fick vara delaktiga i att jobba fram underlaget. Varje affärsområde delade upp sig i mindre grupper och diskuterade kring tre gemensamma frågor: 1. Vilka ska medverka under höstens verksamhetsplanering? 2. Hur jobbar vi med lönsamhet? 3. Vad saknar jag/vi för kompetens? Alla grupper var överens om att verksamhetsplaneringen ska utföras av både yrkesarbetare och tjänstemän tillsammans. Även diskussionerna kring övriga frågor visade på en enorm samstämmighet bland Sh byggs medarbetare. Flertalet uppskattar möjligheten till vidareutveckling genom Sh-akademin och listar de utbildningar som bör inkluderas i kursutbudet. Man nämner också arbetsrotation som ett bra sätt att sprida kompetensen som redan finns inom företaget. När det gällde lönsamhet var det framför allt några punkter som fördes fram som viktiga nycklar när det gäller att öka lönsamheten: w Uppstartsmöte innan projektstart där alla inblandade, från yrkesarbetare till platschef, deltar. w Löpande veckomöten under byggets gång där information delges och Eric Thärnström och Fredrik Helander assisterar improvisationsteatern.

5 November 2013 Som hemma 5 diskuteras. w Tillgänglig tidsplan och att eventuella ändringar meddelas tydligt. w Kalkyl jobbar i nära samarbete med produktion. w Uppföljning och erfarenhetsåterföring hålls efter projekt för att ta lärdom om vad som gått bra/mindre bra. w Genomtänkt planering görs i god tid för inköp, leverans, material och underentreprenörer. w Vi tar tillvara överblivet material. w Vi tar tillvara den interna kompetensen. Rätt person på rätt plats. w Tydliga roller och ansvarsområden. w Bra ledarskap genom att motivera och ge konstruktiv kritik. w Vi bygger starka relationer med långsiktiga kunder. w Ger ett trevligt bemötande. Gruppernas svar redovisades inför varandra och har därefter sammanställts för att tjäna som underlag för den pågående verksamhetsplaneringen (se grå rutan nedan). Efter en gemensam summering av 2013 års Sh-dag, som givit såväl nya insikter som gemensamma mål att jobba mot, var det dags att få skaka liv i benen igen. Utomhus hällde regnet ner och ruggvädret var perfekt lämpat för en mysig samkväm över en varm kopp kaffe så hela Sh bygg begav sig ut på uppdragstävling i stadsträdgården. Med den bravuren, och ett ändå imponerande bibehållet gott humör, hanns det även med lite omsvidning innan kvällens begivenhet med middag, underhållning och fest tog vid. Vid halv sex mötte medarbetarnas partners upp på röda mattan för att hela Sh-familjen skulle få fira den granna 90-åringen tillsammans. Entertainern John Houdi bjöd på förstklassig underhållning när han guidade alla genom middagen. Det bjöds på såväl livemusik, magi, buktaleri och opera bilderna på nästa sida får tala för sig själva. Fredrik Beringer modererade. TEXT OCH FOTO: LINDA HEDRÉN Hur används Sh-dagens grupparbete? Det är första gången som Sh bygg satsar på att låta alla anställda vara med och jobba fram underlaget för nästa års verksamhetsplaner. På detta viset hoppas man bättre kunna ta tillvara allas kompetens samt fördjupa och bredda engagemanget för verksamheten. Alla svar har noga sammanställts och ligger nu till grund för vardera affärsområdes fortsatta planering. Det är oerhört viktigt att alla är delaktiga i verksamhetsplaneringen, säger Magnus Lohe, marknadschef med ansvar för Sh:s verksamhetsplanering. Det är ju bara tillsammans som vi kan lyckas omsätta allt i praktiken. Han menar att de förslag som arbetades fram under Sh-dagen är ett tydligt kvitto på en allmän gemensam syn på verksamheten. Med stor enighet bakom aktiviteterna är det lättare att driva igenom förändringar. Det egna engagemanget är fortsatt viktigt, det vill säga att du som individ träder fram och säger eller visar att det här vill jag ta tag i. Det är det Sh alltid vinner på i längden, att vi både känner och tar ansvar.

6 6 Som hemma November ÅRSFIRANDET FOTO JOHN HILLER De faktiska vinnarna av eftermiddagens uppdragstävling vinner en varsin valfri och välförtjänt konsertbiljett hos Welcome Uppsala. Lennart Jakobsson stoltserar som solklar isprinsessa, men vad gör informatör Linda Hedrén, och framför allt vad gör jurist Fredrik Malmberg? Sh byggs vd föräras en vacker 90-årspresent från Sh Maskin, här i skepnad av Tonie Schagerström. Ansvaret vilar nu tungt hos Svensson som synes.

7 November 2013 Som hemma 7 Viveka Windahl och Tobias Ippe Noredal bjuder på sig själva under det bejublade numret med John Houdi. Iprenmannen, var får de det ifrån..? Kvällens bästa Arbetsledare TObias ippe Noredal och personalsamordnare viveka windahl gjorde formidabel succé när de drogs upp på scenen under middagen. Även om deras framträdande verkade nästintill inövat var de båda intet ont anande. Han bara frågade efter en klocka till sitt trick, förklarar Ippe, så, i ett svagt ögonblick erbjöd jag väl honom min. Sedan bad han om att få låna en ring, och Viveka erbjöd i ett ännu svagare ögonblick sin. Och tja, därefter rullade det liksom bara vidare. På uppmaning från publiken frågade John Houdi Tobias varför han kallas just Ippe, och fick förklaringen om Tobias snara likhet med Iprenmannen. Briljant, då funkar det alltså aldrig för din fru att skylla på huvudvärk? kommenterade Houdi imponerad. För den som missade numret live kan det nämnas att det inbegrep effektfullt buktaleri, som fick Viveka att inte framstå som den vassaste blondinen i stan medan Ippes obehagligt kärlekstörstande röst fick en och annan tjej att instinktivt korsa benen. Kommer du låna ut klockan nästa gång också? Absolut! Man måste ju bjuda lite på sig själv.

8 Som hemma November 2013 MEDARBETARBILDEN Julia Gustavsson erhållet yrkesbevis Anläggaren Julia Gustavsson, snart 22, har nu jobbat ihop till ett mycket efterlängtat yrkesbevis. Det känns jättebra! Det är ju en trygghet i sig att ha yrkesbevis, då har du något att stå på vad som än händer. Just nu är hon på projektet Lilla Alby i Sundbyberg. Dessförinnan har hon varit på Strömkajen och Frihamnen samt ute i Boo hur länge som helst (över ett år). Personalchef Anne Herholz har med sig tårta för att fira Julia och överräcka yrkesbeviset. Killarna kring fikabordet passar på att berömma sin mycket duktiga kollega. Det som är bäst här på Sh är ju arbetskollegorna, säger Julia. Man hoppas helt klart få vara kvar med dem. 8

9 November 2013 Som hemma 9 Lilla Alby-kollegorna Andreas, Thomas, Jan och Roger tar tillfället i akt att fira sin Julia. Rörläggare Roger Ohlsson i Lilla Alby. Snickaren Stefan Williamsson hjälper denna dag asfaltsgänget vid DHL. Snickarna Robert Salomonsson och Agne Johansson har trevligt på jobbet inne på DHL. Vi bygger framtid ett effektfullt exempel på skyltning vid en av Sh byggs arbetsplatser visar projektet vid Lilla Alby på. Här har mark Stockholm gjort grunden för den nya skola som ska byggas. Platschef Erik Enggrens grupp har gjort ett bra jobb i att ytterligare profilera Sh i Sundbybergs kommun, där vi sedan flera år haft pågående projekt inom framför allt byggservice.

10 10 Som hemma November 2013 REKRYTERING En ung tjej som visar framfötterna vid intervjubordet hos Sh byggs Patrik Bergman och Anne Herholz är Camilla Brundin. Hon gillar att måla och snickra och tror att hon skulle kunna lära sig mycket hos Sh. Unga jobb hjälp till en bra start i livet Som en viktig arbetsgivare i Uppsalaregionen valde Sh bygg att delta i projektet Unga jobb, arrangerat av Swedbank. Ett femtiotal företag samlades på Fyrishov i Uppsala och erbjöd arbetslösa ungdomar en möjlighet att träffa dem och söka praktikplatser på plats. Sh bygg är faktiskt här som enda byggbolag, säger Anne Herholz, Sh:s personalchef. Vi ser den här dagen som extra behjärtansvärd genom att vi får möjlighet att hjälpa våra ungdomar till en bra start i livet. Det här är en vinn-vinn-situation. De får viktig erfarenhet, medan vi får chansen att både hjälpa och få hjälp av dem. Nackademistudenten Simon Gustafsson var den som gissade bäst när det gällde vikten på en gatsten i Sh byggs monter. Han mottog sin vinst av Sh:s Evangelos Karanikolas, som själv pluggat på skolan. Entreprenadchef Magnus Fernström, bygg Stockholm, pratar engagerat om Sh för intresserade studenter på Nackademin.

11 November 2013 Som hemma 11 Den imponerande tillbyggnaden av DHL:s byggnad i Västberga är nu färdigställd. Behovet av nybyggnaden har kommit till av den utökade internethandeln. Projektet har varit ett lyckat internt samarbete mellan bygg och sten och anläggning i Stockholm. Morgonstund har guld i mun! Ett stycke som hemma-ögonblick på jobbet inträffar då asfaltsgruppens Leffe Isaksson bjuder på kaffe för kollegorna Stefan Tynell, Peter Blom och Tobias Noredal. FOTO LARS-OVE BENJAMINSSON Platschef Lars-Ove Looben Benjaminsson och arbetsledare Evangelos Karanikolas har gjort en jätteinsats på kort tid. Sh byggs asfaltsgrupp har lagt alla ytor på DHL, både i och utanför byggnaden.

12 HALLÅ DÄR! Bengt Sjelin, byggservicechef Uppsala Byggservice lyckas allt som oftast leverera ett gott resultat, oaktat de svängningar som emellanåt drabbar övriga byggbranschen. Vilken är egentligen hemligheten som gör dem så stabila? Bengt Sjelin Har jobbat på Sh bygg sedan Han har tidigare jobbat med egen verksamhet och tycker det är extra kul med nöjda kunder. Till de roligare projekten han har haft hör de där, där andra går bet... Huvudsaklig uppgift Som byggservicechef har han totalansvaret för att leda byggserviceavdelningen i Uppsala. Till sin hjälp har han servicecheferna Urban Wingren, Janne Johansson och Max Jensen samt 22 snickare/murare. I nuläget är ytterligare tre snickare inlånade från entreprenadsidan för att möta den stora efterfrågan. Vårt bästa säljhjälpmedel är den goda serviceandan och det professionella kundbemötandet hos alla på avdelningen. För oss är det viktigt att vårda våra ramavtal och återkommande kunder, och samtidigt vara på tå när nya dyker upp. Det gäller att vara flexibel och snabb i svängarna och ha ett brett kunnande, då jobben kan handla om allt från att montera en dörrstopp till en hyresgästanpassning på 7 miljoner. En styrka för oss är att vi har fyra avdelningar som fungerar väldigt bra, med god laganda och bra kommunikation. Samtidigt som vi jobbar ganska strikt i avdelningarna försöker vi alltid hjälpa varandra med att lösa vissa arbetstoppar. Har ni även något samarbete med övriga avdelningar på Sh? Ja, vi har faktiskt under hösten kommit igång riktigt bra tillsammans med mark hos GE Healthcare. Kunden har valt att utveckla samarbetet med oss och där har vi nu en 3 4 projekt på gång med både byggservice- och markarbeten. Deras behov av upprustning ser ut att vara stort, så det känns riktigt bra att vi är med på den resan. För övrigt är landstinget en väldigt stor och viktig kund för oss liksom för hela Sh. Vi är bra på att hantera lite mindre och medelstora jobb i känsliga miljöer på ett flexibelt sätt med våra servicebilar. Vad är det för typ av jobb som ni huvudsakligen utför? Som en bra bas i vår verksamhet ligger hyresgästanpassningar åt olika fastighetsbolag eller förvaltningar. Det kan handla om allt från att bygga kontorslokaler till krävande labbmiljöer. Just nu jobbar vi till exempel rätt nära fastighetsbolagen Aspholmen och Vasakronan. Utöver dessa har vi många återkommande kunder med ram- eller årsavtal, som Swedbank, Vattenfall, Uppsala kommun, Systembolaget, Q-med, Uppsala Akademiförvaltning och olika bostadsrättsföreningar med flera. Vad ser du för utvecklingspotential hos er? Vi vill gärna utveckla byggnadsvårdsdelen. Genom att få en ökad kunskap i trä- och mureriarbeten blir vi attraktiva för uppdrag i äldre och känsligare fastighetsbestånd, vilket vi tycker är riktigt intressant. Vidare har vi som projekt att under kommande år jobba på att bli bättre med BF9K, det vill säga kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och att kunna hantera det på ett bra sätt i byggservicevärlden. En reflektion är att du alltid pratar i termen vi, är det ett medvetet val? Det faller sig helt naturligt tycker jag. Alla här är ju delaktiga i att göra oss till den attraktiva entreprenör vi är och vi jobbar som ett lag. Vad tror du om framtiden? Orderstocken ser riktigt bra ut för stunden. Trots att vi lever i en värld med kort framförhållning så säger magkänslan att det kommer mera. Ambitionen är att uppdragen ska öka ytterligare lite och att vi under 2014 kan växa med två fyra medarbetare till. Vill du eller ditt projekt vara med i Som hemma? Hör av dig till Linda Hedrén, se nedan. Nästa nummer December Ansvarig utgivare Magnus Lohe, marknads- och kommunikationschef. Redaktör Linda Hedrén, informatör/webbredaktör Grafisk form, text och foto Linda Hedrén Framsida Rörläggare Roger Ohlsson, foto: Linda Hedrén. Tryck Tidtryck november 2013.

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2014 NR 2

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2014 NR 2 Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2014 NR 2 2 Som hemma Maj 2014 FOTO JEANETTE HÄGGLUND VD HAR ORDET Du har bara ett huvud Våren har kommit och

Läs mer

Som hemma. arbetet skall utföras som hemma, med en miljö som barn kan vistas och leva i JUNI 2014 nr 3

Som hemma. arbetet skall utföras som hemma, med en miljö som barn kan vistas och leva i JUNI 2014 nr 3 Som hemma arbetet skall utföras som hemma, med en miljö som barn kan vistas och leva i JUNI 2014 nr 3 2 Som hemma Juni 2014 Juni 2014 Som hemma 3 Lasse Svensson Lasse Svensson, barnbarn till farfar Sven

Läs mer

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2015 NR 3 2 Som hemma Maj 2015 FOTO JEANETTE HÄGGLUND VD HAR ORDET Pollen och gulröda grävskopor och nu har de

Läs mer

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I APRIL 2015 NR 2 2 Som hemma April 2015 FOTO JEANETTE HÄGGLUND VD HAR ORDET Det går bra, men det kan hacka! Vad menar

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer