som hemma ARBETET SKA UTFÖRAS SOM HEMMA, I EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "som hemma ARBETET SKA UTFÖRAS SOM HEMMA, I EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I"

Transkript

1 som hemma ARBETET SKA UTFÖRAS SOM HEMMA, I EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I NOVEMBER 2013 NR 7

2 2 Som hemma November 2013 FOTO JEANETTE HÄGGLUND Tack! VD HAR ORDET Jag vill tacka dig för ditt engagemang, intresse och hjärta för Sh bygg. Sh-dagen den 27 september var oerhört glädjande där vi kom fram till både goda, utmanande och helt genomförbara idéer. Vi tänker rätt lika och ser samma möjligheter och viktiga saker att åtgärda. Lasse Svensson Lasse Svensson, barnbarn till farfar Sven Heribert Svensson som startade Sh bygg (då vid namn SH Svenssons Stensätteri Aktiebolag) Sedan 2011 äger Lasse Svensson Sh bygg, sten och anläggning till 100 procent. Det finns en oerhörd kompetens att vara stolt över inom Sh, något som blir extra tydligt en samlad dag som Sh-dagen. det var en fantastisk mängd tankar och idéer som kom fram och just nu samlar vi ihop dem och använder dem i verksamhetsplaneringen. Eftersom många idéer och aktiviteter hänger ihop så kommer vi att försöka slå samman och prioritera dem. Så bli inte sårad ifall just din goda tanke inte kan förverkligas exakt som du formulerade den. Det betyder inte att vi inte uppskattar den, utan att vi behöver använda allas idéer och engagemang och prioritera våra insatser för att verkligen få genomslag, tillsammans. Många av er pekade på vikten av ett breddat arbetssätt där även du som yrkesarbetare får ta mer plats, bli involverad i planeringen av projekten och ta större ansvar. Det är jätteroligt att höra att ni vill växa med ansvaret. Det är också helt i linje med min egen vision om ett bra lag. Ju fler som blir delaktiga i processen, desto bättre förstår vi varandra. Jag vill därför att vi arbetar på att ömsesidigt skapa förståelse för våra olika arbetssituationer. Till exempel att produktionsstöd kan komma ut i projekten och följa ett från start till mål därigenom ökar insikten i hur många moment som krävs och hur omständigt det kan vara. Jag vill också att ni yrkesarbetare lyssnar och frågar de kollegor som har gått från snickare eller anläggare till att bli tjänsteman. Alla som har gjort den resan vittnar om hur otroligt mycket jobb och stress det ligger bakom att driva och ansvara för ett projekt och de administrativa uppgifter som vi också måste klara för att vara ett företag och leverera till våra kunder. Varför är det då så viktigt att vi förstår varandra? Jo, för att alla individer på företaget fyller en funktion. Och det är när vi förstår varandras roller och erfarenheter som vi också till fullo kan dra nytta av laget och varandras kompetenser. Det finns en oerhörd kompetens att vara stolt över inom Sh, något som blir extra tydligt en samlad dag som Sh-dagen. Genom att smartare kunna utnyttja resurserna internt förbättras lönsamheten. Här kommer också vikten av ett bra informationsflöde in, något som de flesta av er uttryckte att ni ville ha mer av. Jag tar det som ytterligare ett bevis på ert engagemang och intresse att ni faktiskt vill vara delaktiga i processen. Det bästa med Sh-dagen var annars just att få träffa och prata med en massa av er som jag inte träffar så ofta annars. Det är mötet med er som ger mig energi och värdefull input. Jag hade också en otroligt trevlig middag och 90-årsfirande, med både en och två och flera utbringade skålar. Hoppas att ni hade det minst lika kul! Jag uppskattar alltid dig som vill fortsätt våga testa nya idéer! Ha en fin november! LASSE SVENSSON VD Fint beröm till Sh-gänget i Fornby En nyinflyttad i området Fornby norr om Uppsala är så nöjd med Sh byggs insats i byggprojektet där, att han tog initiativet att ringa in till Sh centralt för att sprida berömmet. Sh har varit på plats i Fornby i ett års tid och utfört mark- och VAsamt grundarbeten till 33 villor. Gruppen har utgjorts av platschef Uffe Erikssons markgäng tillsammans med trädgårdsavdelningen. Sh har gjort ett fantastiskt bra jobb här och ses som väldigt kompetenta, säger boenden Henrik. Dessutom har barnen älskat dem eftersom de varit så snälla mot dem. Henrik flyttade in i sitt hus här i maj och har som pappaledig sedan dess följt arbetet som har pågått. Han säger att det bor en hel del föräldralediga i området och att de alla delar upplevelsen att Sh verkligen har gjort det där lilla extra. Vi har varit imponerade över att de hela tiden har varit så glada och så genomtrevliga, förklarar han. De har tagit sig tid att uppmärksamma och vinka till barnen, som har älskat att få titta på grävmaskinerna. Henrik tillstår att han inte direkt brukar vara den som ringer in och berömmer. Men nu kände jag att det var mer än befogat.

3 November 2013 som hemma 3 I korthet Jubileumsseminarium i Sh byggs regi med anledning av sh byggs 90 år i branschen och ett speciellt inflytande när det gäller stadsutvecklingen i Uppsala, arrangerade Sh ett stort jubileumsseminarium på Uppsala konsert och kongress den 10 oktober. Temat var frågeställningen Hur bygger vi den attraktiva kvartsmiljonstaden Uppsala?. Närmare hundra viktiga kunder och kontakter anslöt och det blev en givande eftermiddag där deltagarna fick ta del av olika infallsvinklar på Uppsalas utveckling. Efter att Sh byggs vd, Lasse Svensson, hälsat alla välkomna tog Bengt Andrén, direktör för kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun, till orda angående strategier kring förtätning, attraktion och planer för staden. Terry Hartig, professor vid Institutet för boendeforskning, delade med sig av den senaste forskningen när det gäller hur människan vill bo och hur Paneldebatt anordnad av sh bygg med tom karlsson, bengt andrén, sten bernhardsson, kajsa bergdahl, terry Hartig och Hanna victoria mörck. funktionsbehoven ser ut i en attraktiv stad. Tre inflytelserika personer från Uppsala kommun, närmare bestämt Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Kajsa Bergdahl, utvecklingsstrateg, och Tom Karlsson, gatu- och parkchef, höll därefter i varsin gruppdiskussion där deltagarna bland annat fick ge förslag på vad som saknas och vad som bör bevaras i Uppsala. Det var högt i tak och fullt av engagerade förslag tillkännagavs. Dessa kommer att sammanställas och användas som underlag i Sh:s seminarieserie För att knyta samman eftermiddagens erfarenheter samlades alla sedan för en paneldebatt kring vad de olika grupperna kommit fram till. Hanna Stjärne, chefredaktör Upsala Nya Tidning, satt med under hela seminariet och fick avsluta det hela med att ge sin reflektion på allt som kommit fram. Härefter bjöds det på mingel uppe i skybaren, där givande diskussioner fortsatte över en bit mat. ny servicechef PÅ byggservice uppsala Tidigare arbetsledare Max Jensen har bytt från entreprenadsidan på bygg Uppsala till att bli servicechef för en egen avdelning på byggservice. Han har redan kavlat upp ärmarna och tagit sig an en ombyggnad av åtta lägenheter i Kåbo samtidigt som han är ansvarig för en villa i samma område. Gratis miljöapp i mobilen Det finns en användbar miljö-app till telefonen (tillgänglig för både android och Iphone) som gör det möjligt att söka på farligt avfall. Du kan snabbt hitta information om olika avfallstyper, avfallshantering för specifika produkter samt få tips på bra länkar och referenser. Appen heter Farligt avfall och är framtagen av FoU-Väst, Forskning och utveckling, med stöd från SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

4 4 Som hemma November 2013 REPORTAGE Sh-dagen 2013 Den 27 september var det en ordentlig heldag i Sh:s tecken. Nittio år fyllda visar sig Sh bygg vara mer än någonsin suget på att blicka framåt och att fortsätta bygga framtid. sh byggs dryga 300 anställda intog på fredagsmorgonen den 27 september anrika Svandammshallarna i Uppsala. Medan alla finner sin namnskylt och en kopp kaffe pågår ett intensivt och nyfiket hälsande på varandra. Genom att alla medarbetare till vardags är spridda i pågående projekt omkring Stockholm, Uppsala, Östhammar och Enköping innebär Sh-dagen ett trevligt tillfälle att samlas, få ett ansikte på kollegor och utbyta erfarenheter. Förmiddagen koncentrerades till företagsgemensamma frågor som värdegrund och affärsplan. Just värdegrunden gestaltades genom en fantastisk uppvisning i improvisationsteater, där igenkänningsfaktorn av olika karaktärstyper var minst sagt hög. Huvudfokus under dagen låg annars på verksamhetsplaneringen inför nästa år. Med hela företaget samlat blev Sh-dagen nämligen startskottet för denna aktivitet, genom att alla för första gången fick vara delaktiga i att jobba fram underlaget. Varje affärsområde delade upp sig i mindre grupper och diskuterade kring tre gemensamma frågor: 1. Vilka ska medverka under höstens verksamhetsplanering? 2. Hur jobbar vi med lönsamhet? 3. Vad saknar jag/vi för kompetens? Alla grupper var överens om att verksamhetsplaneringen ska utföras av både yrkesarbetare och tjänstemän tillsammans. Även diskussionerna kring övriga frågor visade på en enorm samstämmighet bland Sh byggs medarbetare. Flertalet uppskattar möjligheten till vidareutveckling genom Sh-akademin och listar de utbildningar som bör inkluderas i kursutbudet. Man nämner också arbetsrotation som ett bra sätt att sprida kompetensen som redan finns inom företaget. När det gällde lönsamhet var det framför allt några punkter som fördes fram som viktiga nycklar när det gäller att öka lönsamheten: w Uppstartsmöte innan projektstart där alla inblandade, från yrkesarbetare till platschef, deltar. w Löpande veckomöten under byggets gång där information delges och Eric Thärnström och Fredrik Helander assisterar improvisationsteatern.

5 November 2013 Som hemma 5 diskuteras. w Tillgänglig tidsplan och att eventuella ändringar meddelas tydligt. w Kalkyl jobbar i nära samarbete med produktion. w Uppföljning och erfarenhetsåterföring hålls efter projekt för att ta lärdom om vad som gått bra/mindre bra. w Genomtänkt planering görs i god tid för inköp, leverans, material och underentreprenörer. w Vi tar tillvara överblivet material. w Vi tar tillvara den interna kompetensen. Rätt person på rätt plats. w Tydliga roller och ansvarsområden. w Bra ledarskap genom att motivera och ge konstruktiv kritik. w Vi bygger starka relationer med långsiktiga kunder. w Ger ett trevligt bemötande. Gruppernas svar redovisades inför varandra och har därefter sammanställts för att tjäna som underlag för den pågående verksamhetsplaneringen (se grå rutan nedan). Efter en gemensam summering av 2013 års Sh-dag, som givit såväl nya insikter som gemensamma mål att jobba mot, var det dags att få skaka liv i benen igen. Utomhus hällde regnet ner och ruggvädret var perfekt lämpat för en mysig samkväm över en varm kopp kaffe så hela Sh bygg begav sig ut på uppdragstävling i stadsträdgården. Med den bravuren, och ett ändå imponerande bibehållet gott humör, hanns det även med lite omsvidning innan kvällens begivenhet med middag, underhållning och fest tog vid. Vid halv sex mötte medarbetarnas partners upp på röda mattan för att hela Sh-familjen skulle få fira den granna 90-åringen tillsammans. Entertainern John Houdi bjöd på förstklassig underhållning när han guidade alla genom middagen. Det bjöds på såväl livemusik, magi, buktaleri och opera bilderna på nästa sida får tala för sig själva. Fredrik Beringer modererade. TEXT OCH FOTO: LINDA HEDRÉN Hur används Sh-dagens grupparbete? Det är första gången som Sh bygg satsar på att låta alla anställda vara med och jobba fram underlaget för nästa års verksamhetsplaner. På detta viset hoppas man bättre kunna ta tillvara allas kompetens samt fördjupa och bredda engagemanget för verksamheten. Alla svar har noga sammanställts och ligger nu till grund för vardera affärsområdes fortsatta planering. Det är oerhört viktigt att alla är delaktiga i verksamhetsplaneringen, säger Magnus Lohe, marknadschef med ansvar för Sh:s verksamhetsplanering. Det är ju bara tillsammans som vi kan lyckas omsätta allt i praktiken. Han menar att de förslag som arbetades fram under Sh-dagen är ett tydligt kvitto på en allmän gemensam syn på verksamheten. Med stor enighet bakom aktiviteterna är det lättare att driva igenom förändringar. Det egna engagemanget är fortsatt viktigt, det vill säga att du som individ träder fram och säger eller visar att det här vill jag ta tag i. Det är det Sh alltid vinner på i längden, att vi både känner och tar ansvar.

6 6 Som hemma November ÅRSFIRANDET FOTO JOHN HILLER De faktiska vinnarna av eftermiddagens uppdragstävling vinner en varsin valfri och välförtjänt konsertbiljett hos Welcome Uppsala. Lennart Jakobsson stoltserar som solklar isprinsessa, men vad gör informatör Linda Hedrén, och framför allt vad gör jurist Fredrik Malmberg? Sh byggs vd föräras en vacker 90-årspresent från Sh Maskin, här i skepnad av Tonie Schagerström. Ansvaret vilar nu tungt hos Svensson som synes.

7 November 2013 Som hemma 7 Viveka Windahl och Tobias Ippe Noredal bjuder på sig själva under det bejublade numret med John Houdi. Iprenmannen, var får de det ifrån..? Kvällens bästa Arbetsledare TObias ippe Noredal och personalsamordnare viveka windahl gjorde formidabel succé när de drogs upp på scenen under middagen. Även om deras framträdande verkade nästintill inövat var de båda intet ont anande. Han bara frågade efter en klocka till sitt trick, förklarar Ippe, så, i ett svagt ögonblick erbjöd jag väl honom min. Sedan bad han om att få låna en ring, och Viveka erbjöd i ett ännu svagare ögonblick sin. Och tja, därefter rullade det liksom bara vidare. På uppmaning från publiken frågade John Houdi Tobias varför han kallas just Ippe, och fick förklaringen om Tobias snara likhet med Iprenmannen. Briljant, då funkar det alltså aldrig för din fru att skylla på huvudvärk? kommenterade Houdi imponerad. För den som missade numret live kan det nämnas att det inbegrep effektfullt buktaleri, som fick Viveka att inte framstå som den vassaste blondinen i stan medan Ippes obehagligt kärlekstörstande röst fick en och annan tjej att instinktivt korsa benen. Kommer du låna ut klockan nästa gång också? Absolut! Man måste ju bjuda lite på sig själv.

8 Som hemma November 2013 MEDARBETARBILDEN Julia Gustavsson erhållet yrkesbevis Anläggaren Julia Gustavsson, snart 22, har nu jobbat ihop till ett mycket efterlängtat yrkesbevis. Det känns jättebra! Det är ju en trygghet i sig att ha yrkesbevis, då har du något att stå på vad som än händer. Just nu är hon på projektet Lilla Alby i Sundbyberg. Dessförinnan har hon varit på Strömkajen och Frihamnen samt ute i Boo hur länge som helst (över ett år). Personalchef Anne Herholz har med sig tårta för att fira Julia och överräcka yrkesbeviset. Killarna kring fikabordet passar på att berömma sin mycket duktiga kollega. Det som är bäst här på Sh är ju arbetskollegorna, säger Julia. Man hoppas helt klart få vara kvar med dem. 8

9 November 2013 Som hemma 9 Lilla Alby-kollegorna Andreas, Thomas, Jan och Roger tar tillfället i akt att fira sin Julia. Rörläggare Roger Ohlsson i Lilla Alby. Snickaren Stefan Williamsson hjälper denna dag asfaltsgänget vid DHL. Snickarna Robert Salomonsson och Agne Johansson har trevligt på jobbet inne på DHL. Vi bygger framtid ett effektfullt exempel på skyltning vid en av Sh byggs arbetsplatser visar projektet vid Lilla Alby på. Här har mark Stockholm gjort grunden för den nya skola som ska byggas. Platschef Erik Enggrens grupp har gjort ett bra jobb i att ytterligare profilera Sh i Sundbybergs kommun, där vi sedan flera år haft pågående projekt inom framför allt byggservice.

10 10 Som hemma November 2013 REKRYTERING En ung tjej som visar framfötterna vid intervjubordet hos Sh byggs Patrik Bergman och Anne Herholz är Camilla Brundin. Hon gillar att måla och snickra och tror att hon skulle kunna lära sig mycket hos Sh. Unga jobb hjälp till en bra start i livet Som en viktig arbetsgivare i Uppsalaregionen valde Sh bygg att delta i projektet Unga jobb, arrangerat av Swedbank. Ett femtiotal företag samlades på Fyrishov i Uppsala och erbjöd arbetslösa ungdomar en möjlighet att träffa dem och söka praktikplatser på plats. Sh bygg är faktiskt här som enda byggbolag, säger Anne Herholz, Sh:s personalchef. Vi ser den här dagen som extra behjärtansvärd genom att vi får möjlighet att hjälpa våra ungdomar till en bra start i livet. Det här är en vinn-vinn-situation. De får viktig erfarenhet, medan vi får chansen att både hjälpa och få hjälp av dem. Nackademistudenten Simon Gustafsson var den som gissade bäst när det gällde vikten på en gatsten i Sh byggs monter. Han mottog sin vinst av Sh:s Evangelos Karanikolas, som själv pluggat på skolan. Entreprenadchef Magnus Fernström, bygg Stockholm, pratar engagerat om Sh för intresserade studenter på Nackademin.

11 November 2013 Som hemma 11 Den imponerande tillbyggnaden av DHL:s byggnad i Västberga är nu färdigställd. Behovet av nybyggnaden har kommit till av den utökade internethandeln. Projektet har varit ett lyckat internt samarbete mellan bygg och sten och anläggning i Stockholm. Morgonstund har guld i mun! Ett stycke som hemma-ögonblick på jobbet inträffar då asfaltsgruppens Leffe Isaksson bjuder på kaffe för kollegorna Stefan Tynell, Peter Blom och Tobias Noredal. FOTO LARS-OVE BENJAMINSSON Platschef Lars-Ove Looben Benjaminsson och arbetsledare Evangelos Karanikolas har gjort en jätteinsats på kort tid. Sh byggs asfaltsgrupp har lagt alla ytor på DHL, både i och utanför byggnaden.

12 HALLÅ DÄR! Bengt Sjelin, byggservicechef Uppsala Byggservice lyckas allt som oftast leverera ett gott resultat, oaktat de svängningar som emellanåt drabbar övriga byggbranschen. Vilken är egentligen hemligheten som gör dem så stabila? Bengt Sjelin Har jobbat på Sh bygg sedan Han har tidigare jobbat med egen verksamhet och tycker det är extra kul med nöjda kunder. Till de roligare projekten han har haft hör de där, där andra går bet... Huvudsaklig uppgift Som byggservicechef har han totalansvaret för att leda byggserviceavdelningen i Uppsala. Till sin hjälp har han servicecheferna Urban Wingren, Janne Johansson och Max Jensen samt 22 snickare/murare. I nuläget är ytterligare tre snickare inlånade från entreprenadsidan för att möta den stora efterfrågan. Vårt bästa säljhjälpmedel är den goda serviceandan och det professionella kundbemötandet hos alla på avdelningen. För oss är det viktigt att vårda våra ramavtal och återkommande kunder, och samtidigt vara på tå när nya dyker upp. Det gäller att vara flexibel och snabb i svängarna och ha ett brett kunnande, då jobben kan handla om allt från att montera en dörrstopp till en hyresgästanpassning på 7 miljoner. En styrka för oss är att vi har fyra avdelningar som fungerar väldigt bra, med god laganda och bra kommunikation. Samtidigt som vi jobbar ganska strikt i avdelningarna försöker vi alltid hjälpa varandra med att lösa vissa arbetstoppar. Har ni även något samarbete med övriga avdelningar på Sh? Ja, vi har faktiskt under hösten kommit igång riktigt bra tillsammans med mark hos GE Healthcare. Kunden har valt att utveckla samarbetet med oss och där har vi nu en 3 4 projekt på gång med både byggservice- och markarbeten. Deras behov av upprustning ser ut att vara stort, så det känns riktigt bra att vi är med på den resan. För övrigt är landstinget en väldigt stor och viktig kund för oss liksom för hela Sh. Vi är bra på att hantera lite mindre och medelstora jobb i känsliga miljöer på ett flexibelt sätt med våra servicebilar. Vad är det för typ av jobb som ni huvudsakligen utför? Som en bra bas i vår verksamhet ligger hyresgästanpassningar åt olika fastighetsbolag eller förvaltningar. Det kan handla om allt från att bygga kontorslokaler till krävande labbmiljöer. Just nu jobbar vi till exempel rätt nära fastighetsbolagen Aspholmen och Vasakronan. Utöver dessa har vi många återkommande kunder med ram- eller årsavtal, som Swedbank, Vattenfall, Uppsala kommun, Systembolaget, Q-med, Uppsala Akademiförvaltning och olika bostadsrättsföreningar med flera. Vad ser du för utvecklingspotential hos er? Vi vill gärna utveckla byggnadsvårdsdelen. Genom att få en ökad kunskap i trä- och mureriarbeten blir vi attraktiva för uppdrag i äldre och känsligare fastighetsbestånd, vilket vi tycker är riktigt intressant. Vidare har vi som projekt att under kommande år jobba på att bli bättre med BF9K, det vill säga kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och att kunna hantera det på ett bra sätt i byggservicevärlden. En reflektion är att du alltid pratar i termen vi, är det ett medvetet val? Det faller sig helt naturligt tycker jag. Alla här är ju delaktiga i att göra oss till den attraktiva entreprenör vi är och vi jobbar som ett lag. Vad tror du om framtiden? Orderstocken ser riktigt bra ut för stunden. Trots att vi lever i en värld med kort framförhållning så säger magkänslan att det kommer mera. Ambitionen är att uppdragen ska öka ytterligare lite och att vi under 2014 kan växa med två fyra medarbetare till. Vill du eller ditt projekt vara med i Som hemma? Hör av dig till Linda Hedrén, se nedan. Nästa nummer December Ansvarig utgivare Magnus Lohe, marknads- och kommunikationschef. Redaktör Linda Hedrén, informatör/webbredaktör Grafisk form, text och foto Linda Hedrén Framsida Rörläggare Roger Ohlsson, foto: Linda Hedrén. Tryck Tidtryck november 2013.

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2014 NR 2

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2014 NR 2 Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2014 NR 2 2 Som hemma Maj 2014 FOTO JEANETTE HÄGGLUND VD HAR ORDET Du har bara ett huvud Våren har kommit och

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I FEBRUARI 2014 NR 1

som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I FEBRUARI 2014 NR 1 som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I FEBRUARI 2014 NR 1 2 Som hemma Februari 2014 FOTO JEANETTE HÄGGLUND VD HAR ORDET Så är 2014 i gång! Efter helger och

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Som hemma. arbetet skall utföras som hemma, med en miljö som barn kan vistas och leva i JUNI 2014 nr 3

Som hemma. arbetet skall utföras som hemma, med en miljö som barn kan vistas och leva i JUNI 2014 nr 3 Som hemma arbetet skall utföras som hemma, med en miljö som barn kan vistas och leva i JUNI 2014 nr 3 2 Som hemma Juni 2014 Juni 2014 Som hemma 3 Lasse Svensson Lasse Svensson, barnbarn till farfar Sven

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E S E M I N A R I E P R O G R A M & I N F O O N S D A G 1 1 M A J 08.00-09.00 Samling, registrering och kaffe 09.00 Säkerhetsåtgärder efter truckolycka Lennart

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I DECEMBER 2013 NR 8

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I DECEMBER 2013 NR 8 Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I DECEMBER 2013 NR 8 2 Som hemma December 2013 FOTO JEANETTE HÄGGLUND VD HAR ORDET Ett jubileumsår till ända Det är

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer