PROTONEN Nyheter från Proton Group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTONEN Nyheter från Proton Group"

Transkript

1 PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2014 Vi har mycket att lära av varandra Välkommen till Smålands Teknikcollege Från praktikant till produktionsledare

2 INNEHÅLL LEDAREN Nr 2: Aktuellt Välkommen till Smålands Teknikcollege Höstens mässor Vi har mycket att lära av varandra Samarbetet mellan Protons olika affärsområden hittar allt fler former. Nu plockas russinen ur kakan, för att hitta ett gemensamt arbetssätt för all produktion. 6 Utbildning det satsar vi på! Proton Technology i Bankeryd är det minsta affärsområdet i Proton Group, och skiljer sig på så sätt att det inte är ett producerande företag. Anna tar slutspurten för S10 Proton Caretec fortsätter att satsa på produktutveckling och kompletterar organisationen med Anna Segerblom, ny produktansvarig projektledare Vi ska bli en stark leverantör inom fordonsindustrin. Att koncentrera verksamheten till kunder inom fordon och svensk verkstadsindustri är en tydlig strategisk målsättning för Proton Engineering. Snart fördubblar vi vår kapacitet på Alkalisk Zink För att möta marknadens behov väljer Proton Finishing vid årsskiftet att ta bort nickelkromprocessen och istället satsa på en fördubbling av kapaciteten för ytbehandling i alkalisk zink. Från praktikant till produktionsledare Christoffer Sjölander började på Proton Lighting som praktikant redan i gymnasieåldern och bestämde sig tidigt för att bli produktionsledare. Vi vill träffa våra kunder ofta! Proton Lighting Suomi Oy är Proton Groups minsta enhet och ingår i affärsområdet Proton Lighting. Maria vill vara ute i verkligheten Möt Maria Thom, kvalitets- och miljöchef på Proton Finishing. Nyanställda Året som gått V i avslutar inom kort verksamhetsåret Det har på flera sätt varit ett mycket framgångsrikt år där vi inom varje affärsområde stärkt vår position på marknaden. Vi agerar idag som en koncern där varje affärsområde bidrar till utvecklingen. Vi kan läsa inom olika medier att flera länder inom euroområdet har det svårt och att efterfrågan inte riktigt tagit fart. Vi ser även att industriproduktionen i Sverige inte utvecklas som beräknat. Men trots detta har vi under året ökat vår totala omsättning på ett mycket positivt sätt, samtidigt som vi nu genererar en resultatnivå som blir den högsta på 14 år. Att ständigt utvecklas Vi har under året inom varje affärsområde utvecklats positivt. Vi har naturligtvis ställts inför utmaningar där kraven och förutsättningarna förändrats, men i grunden handlar det om att ständigt utvecklas, att alltid sträva efter att bli bäst på det vi gör och att varje dag fråga oss hur vi kan göra saker bättre. Ständiga förbättringar handlar om ett organisatoriskt lärande där vi tillsammans arbetar med små kontrollerande förbättringssteg. Vi gör idag helt enkelt rätt saker som leder till en positiv utveckling för koncernen. För mig är det av stor vikt att vi upprätthåller en arbetsplats där människor trivs och känner trygghet. Detta är grunden till att lyckas långsiktigt. Våra värderingar som engagerad, tydlig, modig och nyfiken måste ligga till grund i allt vi gör, att vara engagerad innebär att bry sig och göra sitt bästa, att vara tydlig handlar om att ge varandra återkoppling och feedback, att vara modig är att utmana och ifrågasätta, att våga säga ifrån, att vara nyfiken handlar om att vara lyhörd, prova nya vägar och lära nytt, att vilja lära och förstå. Det kanske känns abstrakt men i grunden är det just vårt sätt att vara, tänka och agera som skapar framgången. Framtiden Vi har en styrelse och ägare som vill satsa framåt, som vill utveckla varje affärsområde för att bli bäst på det vi gör. Jag har framhållit det förut, våra tillgångar ligger inte i maskiner eller utrustningar, vår verkliga tillgång är människorna som arbetar hos oss. Jag ser mycket positivt på 2015 där vi tillsammans skall bygga vidare på den väg vi påbörjat och det engagemang som finns, att utvecklas som koncern och tillvarata vår gemensamma kompetens, att dela med oss och arbeta tillsammans. Detta är något jag verkligen vill skall prägla vår verksamhet framöver. I detta nummer kan ni läsa om ett högaktuellt projekt där vi samarbetar inom koncernen. Ni kan även läsa om hur vi engagerar oss för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Tack alla, för ett fantastiskt Jag vill samtidigt önska Er en riktigt God Jul och Gott nytt år. Magnus Biesse Protonen Personaltidning från Proton Group Redaktör Ann-Chatrine Lundqvist, marknadskommunikatör Proton Group, Form Ann-Chatrine Lundqvist Ansvarig utgivare Magnus Biesse, vd Proton Group Tryck Värnamo Ljuskopiering Omslagsbild Martin Johansson, mjfoto.se Projektgruppen Integration Produktion: Henrik Dyberg, Royni Isaksson, Håkan Andersson. Deltagare i projektgruppen är även Esko Nykänen, ej med på bild. 10 vår verkliga tillgång är människorna som arbetar hos oss 2 Proton Group 2014 Proton Group

3 AKTUELLT AKTUELLT Välkommen till SMÅLANDS TEKNIKCOLLEGE Höstens mässor Under hösten har Proton Lighting, Finishing och Technology deltagit i olika mässor och fått chans att träffa både nya och gamla kunder med många givande samtal som resultat. En alldeles färsk katalog för Exaktor fanns på plats på Elmässan Utbildningen är ett certifi erat Teknikcollege det betyder att skolan är granskad och godkänd utefter tio kriterier och därmed får bära den åtråvärda teknikcollegesymbolen. Läs mer om Smålands Teknikcollege på Smålands Teknikcollege har redan tjuvstartat sin verksamhet i Värnamo i lånade lokaler på Campus, men arbetet med egna och nyrenoverade lokaler är i full gång. Till våren kommer de första eleverna att flytta in på Postgatan 4 i Värnamo. vi jobbar tillsammans och långsiktigt Proton Group är ett av de företag som tillsammans med flera andra företag i Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryds kommuner satsar på att skapa en teknikutbildning för att attrahera ungdomar. Samarbetet med skolan är unikt och satsningen är långsiktig. Den nya skolan i Värnamo har som mål att bli ett av Sveriges bästa tekniska gymnasier och riktar sig i första hand till ungdomar i Jönköpings län. Proton Finishing Brøndby ytbehandlar fästelement till Vestas vindkraftverk Renoveringen av skollokalerna är i full gång. Tanken är inte ny Tanken att skapa en riktigt bra företagsanpassad utbildning är inte ny, men nu blir den äntligen verklighet. Föreningens medlemmar omsätter tillsammans 4,9 miljarder och har totalt anställda. Vi är angelägna om fortsatt teknikutveckling i regionen, berättar Magnus Biesse, ordförande i den ekonomiska föreningen Företag för kompetensförsörjning i Småland. Magnus Biesse, Proton, Ulrika Elmersson, Teknikcollege Västra Småland, Leila Khammari, Lichron samt Jörgen Johansson, IKV Tools. Elmässan oktober Kistamässan, Stockholm Elmia Subcontractor november Jönköping 4 Proton Group 2014 Proton Group

4 PROTON GROUP VI HAR MYCKET ATT LÄRA AV VARANDRA Henrik Dyberg, Håkan Andersson, Royni Isaksson och Esko Nykänen (ej med på bild) arbetar tillsammans för att hitta ett gemensamt arbetssätt i Protons produktion. Foto: Martin Johansson, mjfoto.se Våra värderingar grundas på att jag är engagerad, bryr mig och tar initiativ Samarbetet mellan Protons olika affärsområden hittar allt fler former. Nu plockas russinen ur kakan, för att hitta ett gemensamt arbetssätt för all produktion. Se och lär av de som lyckats bäst i koncernen. Alla som jobbar i Proton-koncernen kommer att bli involverade, säger Henrik Dyberg. Samarbetet mellan Protons olika företag har under lång tid varit en av de allra viktigaste frågorna för koncernen. För ett år sedan samordnades ekonomifunktionen och nu har turen kommit till produktionen. Men varje affärsområde har olika produkter och marknader, så hur långt kan man egentligen gå? De flesta affärsområden har ungefär samma produktionsapparat, så inom tillverkningen har vi mycket att lära av varandra, säger Henrik Dyberg som leder projektet för integrerad produktion. Samma arbetssätt Det långsiktiga målet är att hela koncernen ska ha samma verksamhetsfilosofi och arbetssätt. Med detta menas att oavsett vilken produkt eller tillverkningsmetod som du hanterar, så kan vi ha samma syn på exempelvis kvalitet, säkerhet, ordning och reda. Fördelarna är många. Om det blir enklare att känna igen arbetssättet från en produktionsanläggning till en annan, blir det också enklare att byta arbetsuppgifter inom koncernen. Vi vill gärna bli bättre på att utbyta kompetenser inom koncernen. Om vi kan rekrytera mer internt blir Proton en bättre arbetsgivare, förklarar Håkan Andersson. tydlig, uttrycker förväntningar och ger feedback modig, tror på mig själv och vågar säga ifrån nyfiken, har viljan att lära och förstå 6 Proton Group 2014 Proton Group

5 PROTON GROUP PROTON TECHNOLOGY Best practice Men vad ska vi lära varandra? Här gäller best practice, det vill säga att den som vet mest eller har utvecklat den bästa metoden får visa de andra. En mängd olika arbetssätt och metoder jämförs mellan varje affärsområde för att hitta en förebild som andra kan följa efter. Vi ska plocka godbitarna. Ta två exempel: Finishing är duktiga på line kapacitet, alltså att planera beläggningen på maskinerna, medan Engineering är bra på reklamationsuppföljning. Alltså har vi mer vi kan lära oss om både produktionsstyrning och uppföljning, förklarar Royni Isaksson. Hela personalen Ingen kommer undan de ständiga kraven på förbättring, eftersom kunderna i alla sammanhang söker mest värde för pengarna. Produktionen är hjärtat i koncernens verksamhet och engagerar också mest personal. Eftersom alla som jobbar i Proton-koncernen blir involverade kommer det naturligtvis att ta tid. Vi planerar att sprida projektet genom förbättringsgrupper, sedan bygger framgången på medarbetarnas engagemang, säger Henrik Dyberg. Alla som jobbar i Protonkoncernen kommer att bli involverade, säger Henrik Dyberg. Vi kan lära oss mer om både produktionsstyrning och uppföljning, förklarar Royni Isaksson. Protons verksamhetsfilosofi beskriver hur vi agerar och förhåller oss till varandra. AKTUELLT FÖR PROTONS GEMENSAMMA ARBETSSÄTT Ledning och struktur: Rutiner och arbetssätt i ledningssystemet Beskrivning av processfl öden Övergripande verksamhetsfi losofi Organisation och personal: Tydliga befattningar, ansvar och förbättringar Personalrutiner (personalhandbok) Systematiskt arbetsmiljöarbete/säkerhet Produktionsstyrning: Uppföljning av mål och nyckeltal Daglig produktionsstyrning Tydlig mötesstruktur Om vi kan rekrytera mer internt blir Proton en bättre arbetsgivare, säger Håkan Andersson. Utbildning det satsar vi på! Proton Technology i Bankeryd är det minsta affärsområdet i Proton Group, och skiljer sig på så sätt att det inte är ett producerande företag. Technology är ett av ett fåtal företag i Sverige som är ackrediterade för korrosionsprovning och verifiering av ytskikt på metall, och har kunder som kommer från många olika branscher. Det man sysslar med är korrosionstestning, dvs man skapar verklighetsnära miljöer och påfrestningar för att se hur lång tid det egentligen tar innan fordonsdetaljen, verktyget eller möbeln börjar rosta. Självklart skiljer det väldigt mycket mellan kraven som ställs på olika produkter. En stol som ska användas inomhus behöver t.ex inte tåla lika mycket påfrestningar som en bult som ska sitta i vingfästet på ett vindkraftverk. Vilken kravnivå som gäller avgörs av det företag som säljer alternativt producerar slutprodukten, och det är viktigt för Technology att alltid ligga i framkant när det gäller vilka tester som behövs och ska göras. Det är inte länge sedan ytbehandling bara var något nödvändigt ont, något som fanns med längst ner i produktionskedjan. Nu har företagen som tillverkar mer kunskap, men ännu är det långt kvar tills alla har insett hur viktig ytan faktiskt är. I många fall är det den som avgör produktens livslängd och därmed lönsamheten. För att hjälpa inköpare från de olika företagen att förstå ytbehandlingens möjligheter och begränsningar startade Proton Technology för några år sedan en egen skola Surface Academy. Göran Holmbom har lång erfarenhet som utbildare och har också sedan länge ett permanent samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola. Kurserna på Surface Academy är öppna för alla, men det som är mest populärt är de kurser som skräddarsys för olika företag. Utbildningar är något som vi kommer att satsa vidare på, under 2015 kommer vi att lägga fokus på en kurs för inköpare och konstruktörer om korrosion och korrosionsskydd, berättar Göran Holmbom. Vi vet att marknaden ställer krav på ytskikten, och kunskapen hos våra kunder behöver alltid förstärkas. Utbildning är viktigt för att nå rätt mål! Hösten 2015 är vi igång Nu inleder vi arbetet med att hitta en verksamhetsfilosofi med gemensamma principer, metoder och arbetssätt, säger Henrik Dyberg och går in i startmötet med representanter från varje affärsområde. Om ett år ska deras arbete ha resulterat i fler gemensamma inslag mellan produktionen i ditt företag och övriga i Proton-koncernen. Text: Peter Feurst, text.peterfeurst.se Projektet Integration Produktion är ett gemensamt projekt i Proton Group. Deltagare i projektgruppen är: Håkan Andersson, produktionschef Proton Caretec Royni Isaksson, produktionschef Proton Engineering Esko Nykänen, produktionschef Proton Lighting Henrik Dyberg, operativ chef Proton Finishing KONCERNSIFFROR Omsättning (koncernen): 672 Mkr Antal affärsområden: 5 Antal anställda: 417 Visste du att det enligt SCB kommer att saknas personer med industriutbildning år 2030 i Sverige. 8 Proton Group 2014 Proton Group

6 PROTON CARETEC Anna Segerblom, produktansvarig projektledare på Proton Caretec. Anna tar slutspurten för S10 Det här är en väldigt rolig roll eftersom jag är involverad i mycket som händer här. Jag står mitt emellan produktion och marknad. Vi ska bli en stark leverantör inom fordonsindustrin. Att koncentrera verksamheten till kunder inom fordon och svensk verkstadsindustri är en tydlig strategisk målsättning för framtiden. Under 2014 har Proton Engineering genomgått flera förändringar för att förstärka sin inriktning som en stark leverantör mot fordonsindustrin. Under hösten har marknadsgruppen i Skillingaryd förstärkts rejält med två nya projektsäljare, Niclas Orre och Filip Andersson, som har anställts. Emir Begicevic kommer som tidigare att arbeta med nykalkylering av både prototyper och serieartiklar. I spetsen för marknadsgänget står Patric Fagrell. PROTON ENGINEERING Branschen för tunga fordon förväntas öka med ca 25% under de kommande åren. Den ska vi haka på, säger Patric Fagrell. Det blir ett intensivt arbete men vi räknar med att kunna ta marknadsandelar genom att först och främst öka på våra befintliga kunder, men vi har även potential att hitta nya kunder. Proton Caretec fortsätter att satsa på produktutveckling och kompletterar organisationen med Anna Segerblom, ny produktansvarig projektledare. Hon tar utvecklingen av patientvagnen Proton S10 sista sträckan fram till produktion. Jag kom in i projektets slutskede. Nu kör vi nollserien, nästa år går Proton S10 i produktion och projektet avslutas, förklarar Anna Segerblom. Resultatet är en svår balansgång, särskilt när det gäller patientvagnar för akutsjukvård som Proton S10 eftersom de rullar mycket och slits väldigt hårt. PROTON FINISHING Snart fördubblar vi vår kapacitet på Alkalisk Zink Styr sortimentet Sedan väntar nya projekt. Anna ansvarar för att Caretec har rätt produkter i sitt sortiment och att nya projekt följer företagets produktstrategi. På sikt ska alla äldre produkter uppdateras, parallellt med utvecklingen av nya produkter och tillbehör. I samarbete med konstruktörerna håller Anna i trådarna från idéstadie till produktion. Dessutom ska hon bevaka vilka trender som råder inom vården. Sängar och patientvagnar ska till exempel kunna bära allt tyngre patienter, men vårdpersonalen vill förstås ändå ha produkter som är lätta och smidiga att använda. Lyssnar på vården Resultatet är en svår balansgång, särskilt när det gäller patientvagnar för akutsjukvård som Proton S10 eftersom de rullar mycket och slits väldigt hårt, förklarar Anna. Caretecs nya produkter har en utvecklingstid på minst ett år. Då ingår ett gediget förarbete, bland annat i samarbete med vårdpersonal för att ta fram korrekta kravspecifikationer för produkten. Givetvis i samarbete med konstruktörerna, men Anna kan också luta sig mot en utbildning till maskiningenjör och erfarenheten som produktutvecklare på Trelleborg. Roliga uppgifter Som ansvarig för produktfloran har Anna snabbt hittat sin roll i Caretecs organisation. Det här är en väldigt rolig roll eftersom jag är involverad i mycket som händer här. Jag står mitt emellan produktion och marknad, säger Anna. Text: Peter Feurst, text.peterfeurst.se Foto: Martin Johansson, mjfoto.se Anna Segerblom Ålder: 32 år. Familj: Min man Jonas och våra två dalmatiner Bor: Voxtorp, utanför Värnamo. Aktuell: Produktansvarig projektledare på Proton Caretec sedan augusti Fritidsintressen: Allt som har med hundarna att göra, lydnadsträning, vilt- och personspår m.m. Även måla är ett stort intresse men det är sällan det blir tid över till det längre. Senast lästa bok: Rikard Wolffs självbiografi Rikitikitavi. Favoriträtt: Vad som helst med skaldjur Lyssnar på: Just nu Niklas Lind, Bo Kaspers orkester och Juha Mulari. För att möta marknadens behov väljer Proton Finishing vid årsskiftet att ta bort nickelkromprocessen och istället satsa på en fördubbling av kapaciteten för ytbehandling i alkalisk zink. Den utökade kapaciteten sätts i drift under första kvartalet 2015 och kommer att finnas i anläggningen i Hillerstorp. Utökningen kompletterar redan befintlig kapacitet för alkalisk zink i Anderstorp. Genom att göra denna satsning möter vi behoven från en marknad med stor tillväxtpotential. Samtidigt är detta i linje med den strategiska inriktning som Proton Finishing har, att övergå till mer miljövänliga processer. Alkalisk zink används till största delen för ytbehandling när man önskar ett lite högre korrosionsskydd. Fakta om Alkalisk Zink (Alkalisk Zn) Alkalisk Zink ytbehandlingsskiktet med den stora bredden. Ett elektrolytiskt, oorganiskt, korrosionsskyddande beläggningssystem som passar för applicering på de fl esta stålkonstruktioner. 10 Proton Group 2014 Proton Group

7 PROTON LIGHTING - Jag har kämpat för att utbilda mig till produktionsledare och det ångrar jag inte, säger Christoffer Sjölander. Foto: Martin Johansson, mjfoto.se Proton Lighting Suomi Oy är Proton Groups minsta enhet och ingår i affärsområdet Proton Lighting. På kontoret i Helsingfors arbetar Timo, Hannu och Nina med försäljning av belysningslösningar till grossister runt om i Finland. PROTON LIGHTING V i vill träffa våra kunder ofta! Möt oss som jobbar på Proton Lighting Suomi: Från praktikant till produktionsledare Christoffer Sjölander Ålder: 26 år. Familj: Sambo och två döttrar Bor: Värnamo Aktuell: Ny produktionsledare på Proton Lighting sedan Oktober Fritidsintressen: Matlagning, spela gitarr och läsa böcker när jag hinner. Senast lästa bok: Lean Gör avvikelser till framgång. Favoriträtt: Ingen speciell, men något riktigt starkt är gott. Lyssnar på: Mycket olika, men mest nån form av metal. En dröm jag vill uppfylla: Resa till USA, har varit en dröm sedan barnsben. Den största samarbetspartnern idag är grossistkedjan SLO, Finlands ledande grossist när det gäller el, tele och automation. SLO har 36 stycken försäljningskontor runt om i Finland. Men även samarbetet med fristående planerare och installatörer har genom åren utvecklats på ett positivt sätt och är idag en viktig del av försäljningen. Täta kundkontakter och regelbundna events är en del av framgångskonceptet. Timo, Hannu och Nina på Proton Lighting Suomi ser positivt på framtiden och målet är självklart att bli en av Finlands bästa leverantörer av belysningslösningar. Timo Orre Ålder: Ung Familj: Fru, tre barn + en hund Bor: Helsingfors Arbetar som: VD Fritidsintressen: Tennis Senast lästa bok: Jorma Ollila, Mahdoton menestys, ( Impossible Success ) Favoriträtt: Ärtsoppa Lyssnar på: Min fru En dröm jag vill uppfylla: Att Proton Lighting Suomi Oy växer till en betydande belysningsleverantör i Finland Christoffer Sjölander började på Proton Lighting som praktikant redan i gymnasieåldern och bestämde sig tidigt för att bli produktionsledare. Att vara målmedveten och envis lönar sig. Nu jobbar han som produktionsledare och är redo att sätta nästa mål. Här är hans berättelse. Gymnasiet var inte så kul, men blev bättre sista terminen när jag fick en praktikplats på Proton Lighting två dagar i veckan. Efter skolan sommarjobbade jag här och augusti 2007 blev jag anställd på plåtavdelningen, hjärtat i fabriken där vi klipper och bockar plåten till armaturerna. En bra arbetsplats med god stämning mellan arbetskamraterna. Problemet var att skiftarbetet egentligen inte passade mig. Det där är så olika och funkar bra för många andra, men jag hade svårt att växla skift och komma i fatt dygnsrytmen. Och det var inte alls optimalt när vi fick barn, så jag behövde göra en förändring. Egentligen har jag velat bli produktionsledare ända sedan jag började jobba för Henrik Gotmark, som var min första produktionschef. Så jag försökte visa framfötterna och avancera inom företaget, men insåg att jag behövde utbildning. När vi fick vår första dotter 2010 bestämde jag mig. Jag sökte en yrkeshögskoleutbildning för produktionsledare, som var tvåårig på halvfart. Det var inga problem att få tjänstledigt, här var arbetsgivaren bara positiv och hjälpsam. Jag fick till exempel använda ett eget rum att plugga i. Utbildningen var upplagd så att jag fick lära mig hur företaget här fungerade. Jag fick återigen vara praktikant på plåtavdelningen, följden blev att jag hade dubbla roller. Måndag-tisdag följde jag cheferna, resten av veckan jobbade jag som vanligt i produktionen. Att följa cheferna bakom kulisserna och se helheten var väldigt intressant, eftersom jag alltid jobbat på en och samma avdelning. Samtidigt fick jag förstås försaka en del inkomst och mycket fritid för att kunna plugga. Jag är tacksam att min sambo ställde upp. När min utbildning var avslutad tog det inte lång tid att hitta ett jobb. Jag ville ju fortsätta på Proton Lighting och i augusti blev tre tjänster för produktionsledare lediga. Sedan oktober är jag produktionsledare på monteringsavdelningen, dagtid förstås. Jag fördelar jobben och ska få fler uppgifter efter hand. Jag hoppas få syssla mer med Lean-arbete, eftersom Lean var den röda tråden i min utbildning. Nästa mål? Om 10 år hoppas jag vara produktionschef. Möjligheten att utvecklas finns här. Företaget vågar satsa för att behålla kunskapen inom huset. Det är ju dumt att släppa oss som blivit experter genom att jobba här. Men det gäller att visa framfötterna och tala om för cheferna att man vill utvecklas. Utbildning är högsta prioritet för att utveckla sitt jobb, inom alla yrken. Det har hjälpt mig och dessutom gett mig ett nätverk av andra produktionsledare som jag håller kontakt med. Nästa år vill jag gärna besöka några av dem på deras arbetsplatser. Text: Peter Feurst, text.peterfeurst.se Hannu Siikamäki Ålder: Yngre Familj: Ungkarl Bor: Helsingfors Arbetar som: Försäljningschef Fritidsintressen: Tennis Senast lästa bok: Sofia Oksanen, Puhdistus (Utrensning) Favoriträtt: Asiatiska rätter Lyssnar på: Radio Suomi En dröm jag vill uppfylla: Leva till 100 år Nina Ruokolainen Ålder: Yngst Familj: Man, två barn + två hundar Bor: Kyrkslätt Arbetar som: Försäljningsassistent Fritidsintressen: Vakbad, hundarna Senast lästa bok: på gång: Hosseini Khaled, Ja vuoret kaikuvat (Och bergen svarade) Favoriträtt: Under Julen, lutfisk Lyssnar på: Radio Nova och och även Lugna Favoriter En dröm jag vill uppfylla: Resa till Lappland och uppleva ruska, höstfägring. KORTA FAKTA Proton Lighting Suomi Oy etablerades som ett försäljningskontor för Proton Lighting i årsskiftet med Timo Orre som ensam anställd. Redan 2009 omsatte kontoret 1,1 miljoner euro och under samma år anställdes både Hannu och Nina. Sedan 2009 har försäljningen stadigt gått framåt och under 2014 siktar Timo, Hannu och Nina på att nå en försäljning på ca 2,6 miljoner euro (ca 24 miljoner SEK) Kontoret fi nns där allting händer, mitt i centrala Helsingfors. 12 Proton Group 2014 Proton Group

8 NYTT OM NAMN NYANSTÄLLDA Maria vill vara ute i verkligheten Maria Thom syns sällan på sitt kontor. Som chef över tre ansvarsområden kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö har hon fullt upp med att vaka över Proton Finishings sex enheter. Vilket är helt i sin ordning, eftersom hon trivs bäst ute i verkligheten. Hur fungerar det att kombinera ansvaret för tre viktiga ansvarsområden hos en och samma chef? Jag tycker det går bra, eftersom min roll egentligen är samma för alla tre uppdrag: Att ha övergripande ansvar för att företaget har koll på vilka krav som ställs på verksamheten och att det i vårt ledningssystem finns styrningar som stämmer överens med dessa krav, säger Maria. Koll på regler Inom varje ansvarsområde ska hon vara ett stöd för större ärenden, och hjälpa till att driva förbättringsarbetet framåt. Det handlar helt enkelt om att ha ordning och reda på de regelverk som gäller och när det förekommer avvikelser ska de åtgärdas. Hennes arbetssätt är att vara ett stöd för ansvariga på respektive enhet. Större projekt planerar och arbetar de med tillsammans. På kvalitetsområdet kan det exempelvis gälla större reklamationsärenden, där man tillsammans med kunden går till botten med problemet för att hitta en långsiktig lösning. Det är ju sällan enbart den ena partens fel, så med tvärfunktionella team från både oss och kunden kan vi hjälpas åt att lösa problemen. Märka kemikalier Inom området miljö och arbetsmiljö har Proton Finishing under hösten gjort djuplodande revisioner, för att fastställa status och möjliga förbättringar. Nu är det dags komma igång med åtgärder. Nu ska vi ta itu med både större och mindre åtgärder, så jag hoppas att alla på företaget kommer att märka förbättringar under vintern. Maria menar att förbättringar inom områdena miljö och arbetsmiljö går hand i hand i en verksamhet som hanterar mycket kemikalier. Enkla saker som exempelvis korrekt uppmärkning och hantering av kemikalier ger snabbt förbättringar. Ledningsgruppen Maria tillhör sedan i våras Proton Finishings ledning men är ganska sällan på huvudkontoret i Värnamo, de vet knappt vem jag är. Hon utgår från hemmet i Smålandsstenar och vill helst vara ute på företagets enheter bland dem som kan och driver verksamheten som kan hjälpa till att upptäcka förbättringspunkter inom kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö. Mitt mål är att kunder, kollegor, grannar och myndigheter ska uppfatta att vi är professionella och hela tiden förbättras. Text: Peter Feurst, text.peterfeurst.se Foto: Martin Johansson, mjfoto.se Proton Caretec 1. Sebastian Håkansson, säljare 2. Anders Axelsson, kvalitetsansvarig 3. Anna Segerblom, produktansvarig projektledare 4. Alen Karabasic, montering Proton Engineering 5. Stefan Brevitz, produktionstekniker 6. Niclas Orre, projektsäljare 7. Filip Andersson, projektsäljare Proton Lighting 8. Loan Pham, montering 9. Charlotte Sköld, montering 10. Ann-Marie Dano, montering 11. Cecilia Eliasson, montering 12. Peter Sandberg, försäljningschef Exaktor Proton Finishing 13. Ann-Chatrine Lundqvist, marknadskommunikatör 14. Eduardo Hansen Ochoa, operatör Proton Finishing Industripulver 15. Pär Rothén, truckförare, Proton Finishing Industripulver 16. Roger Lindqvist, operatör, Proton Finishing Industripulver 17. Alexis Silva Chavarria, operatör, Proton Finishing Industripulver Ej med på bild Pamela Johansson, operatör, Proton Finishing Industripulver Ljuban Javorac, operatör, Proton Finishing Industripulver Robin Salomonsson, operatör, Proton Finishing Industripulver Roland Reiz, operatör, Proton Finishing Industripulver 14 Maria Thom Ålder: 40 år. Familj: sambo Magnus, tre döttrar (Amanda 9, Emelie 9 och Ida 7) samt katten Micke. Bor: Villa i Smålandsstenar. Aktuell: Ny kvalitets- och miljöchef på Proton Finishing sedan april Fritidsintressen: Oundvikligt med familj och hem som fritidssyssla, blir det tid över tränar jag eller sitter med näsan i en bok. Senast lästa bok: Välbevarade hemligheter av Jeffrey Archer. Favoriträtt: Isterband och dillstuvad potatis. Lyssnar på: För mycket enligt sambon men mest blir det rock (Nickelback och Live är några favoriter) En dröm jag vill uppfylla: Bo på en klippa vid havet. Vilka planer har du inför 2015? Charlotte Sköld, Proton Lighting: Inför 2015 har jag ett väldigt tydligt mål, jag ska komma med på kvallistan till Bruks SM tillsammans med min hund Översten. För att nå det ska allt stämma perfekt och i år har vi alla förutsättningar för det. Under 2016 ska vi vara med i SM! Anders Axelsson, Proton Caretec: Jag har många små och stora mål under året som kommer, bl.a att dottern ska ta körkort och att sonen som kör motocross ska lyckas bra. I jobbet tänker jag fortsätta att styra mot rätt kvalitet så att vi kan nå våra mål. Stefan Brevitz, Proton Engineering: Mina barn är stora och kräver inte så mycket av mig längre, så under året kommer jobbet vara i mitt fokus. Det finns otroligt mycket att göra och det kommer att bli ett spännande år. Och så vill jag såklart ha en trevlig semester! 14 Proton Group 2014 Proton Group

9 Returadress: Proton Group Box Värnamo SØREN DAHL TIPSAR Njut av vinterns goda Æbleskiver (munkar) från danska Brøndby! 30 stycken Deg 4 dl lättmjölk 3 ägg 250 g vetemjöl (ca. 4,5dl) Vill du göra munkarna lite grövre kan du byta ut 50 g vetemjöl mot 50 g fullkornsvetemjöl. 1 2 tsk bikarbonat 1 msk strösocker 1 4 tsk grovt salt 3 msk smält smör Pynt Florsocker Tillbehör dl sylt Blanda lättmjölk och äggulor i en matberedare tillsammans med mjöl, bikarbonat, socker och salt. Blanda i hög hastighet i ca 2 minuter eller tills det är en jämn smet. Täck smeten och låt den vila i ca 30 minuter. Vispa äggvitorna hårt och vänd försiktigt ner dem i smeten. Häll över smeten i en kanna. Värm upp en munkpanna och smörj den. Fyll hålen till 3/4 med smet och grädda på måttlig värme. Vänd munkarna då och då. När munkarna gräddat klart, ta upp dem och håll dem varma på ett fat. Pudra florsocker över och servera tillsammans med valfri sylt. Tips Vänd munkarna första gången när degen är ljusbrun och har bildat en skorpa. Vänd munkarna ofta så att de gräddas jämnt.

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Förbättringskompetens/mognad

Förbättringskompetens/mognad /mognad En fullständigt ovetenskaplig analys baserad på ett antal års erfarenhet av svensk industri Av Ronny Brandqvist QDC Förbättringskonsult AB Kännetecken: -Kortsiktigt tänkande -Accepterar vissa förluster,

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2015 ÅR Jubileumsåret 2015 Exaktor en högeffektiv 70-åring med många barn Fler får plats hos Proton INNEHÅLL LEDAREN Nr 1:2015 4 6 Jubileumsåret 2015 Proton: en positivt

Läs mer

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus Bygg ett -pepparkakshus Baka, baka liten kaka, eller ett pepparkakshus i -modell. Med detta recept och en portion tålamod kommer du att få ett fint och annorlunda pepparkakshus. Lycka till! Vi skickar

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2015 Jubileumsåret 2015 Exaktor en högeffektiv 70-åring med många barn Fler får plats hos Proton INNEHÅLL LEDAREN Nr 1:2015 4 6 Jubileumsåret 2015 Proton: en positivt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss!

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! Mysigt adventspyssel bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! 2011 Ritat av Mia Öhrn Bygg Hus & Hems historiska pepparkakshus! Att bygga pepparkakshus är roligt

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Wise Happiness - Vägen till lycka går via hälsan, jobbet och familjen

Wise Happiness - Vägen till lycka går via hälsan, jobbet och familjen Wise Happiness - Vägen till lycka går via hälsan, jobbet och familjen Wise Group har initierat en undersökning av vad som gör människor lyckliga i allmänhet och på jobbet. Alla företag som ingår i Wise

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg Bygg Älvsbyhus jubileumsmodell Saga som årets pepparkakshus eller annat valfritt Älvsbyhus! Vi gör denna tävling som en avslutning på vårt 70-årsjubileum som vi firat hela 2014. I år bjuder vi in till

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR I SMÅLAND 2014 2015 JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR I SMÅLAND 2014 2015 JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR I SMÅLAND 2014 2015 JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG JÖNKÖPINGS LÄN Data/IT Projektledare Cloud engineering Gislaved. www.hph.nu Ekonomi, administration, försäljning Affärsinriktad

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Fördel Fonder AKTIEFONDINDEX FOND! FORMSTARK ÄN IDAG LÄS OM DIN. HIPP, HIPP, HURRA Nästa år fyller din fond 50 år

Fördel Fonder AKTIEFONDINDEX FOND! FORMSTARK ÄN IDAG LÄS OM DIN. HIPP, HIPP, HURRA Nästa år fyller din fond 50 år Fördel Fonder F Ö R F O N D S PA R A R E I H A N D E L S B A N K E N O K T 2 0 0 7 LÄS OM DIN FOND! HIPP, HIPP, HURRA Nästa år fyller din fond 50 år JAG BEHÖVER INTE GÖRA NÅGOT SJÄLV Möt en av våra fondsparare

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser.

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Kakor och fikabröd Saftig banankaka 100 g smör 3 ägg 2 dl Fairtrade-märkt

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Smör. ALLT blir godare med

Smör. ALLT blir godare med Smör Folk har varit lite smör-rädda, men nu är fett hett igen och vår gula vän är tillbaka i köket. Ylva Porsklev berättar varför vi ska älska en av våra bästa smakförstärkare. ALLT blir godare med Av

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group. Lyser upp i salen PF har en ny plan Vi måste tro på framtiden Technology växer vidare

PROTONEN. Nyheter från Proton Group. Lyser upp i salen PF har en ny plan Vi måste tro på framtiden Technology växer vidare PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2009 Lyser upp i salen PF har en ny plan Vi måste tro på framtiden Technology växer vidare innehåll Nr 2:2009 12 Technology växer vidare Ny laboratorieverksamhet utvecklar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Recept för bakning till Björnö 2014

Recept för bakning till Björnö 2014 Recept för bakning till Björnö KARINS MJUKA KOLAKAKA 4 st ägg 6 dl socker 4 msk kakao 6 dl mjöl 2 msk bakpulver 100 g smör 3 dl kokande vatten Ugn: 175⁰C 2 st runda kakor Smält margarinet. Vispa ägg och

Läs mer

Till eleven. Pär Sahlin

Till eleven. Pär Sahlin Till eleven Har du tänkt på att det finns olika typer av texter? En del texter har till uppgift att informera medan andra vill roa och underhålla. Ta till exempel en text med rubriken Gitarren. Det skulle

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

ByGG HAGA slott som PEPPArKAKsHus!

ByGG HAGA slott som PEPPArKAKsHus! By HAA sott som PEPPArAsHus! Att bygga pepparkakshus är ett roligt pyssel, särskilt om man hjälps åt. Slottet är inte svårt att bygga men delarna är många, så räkna med att det tar lite tid. RITNIN OH

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH MiniMax receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH GRÖTAR HAVREGRYNSGRÖT (2 PORTIONER) 1 dl havregryn En nypa salt (kan uteslutas) Servera den mängd som du tror att barnet kommer att äta upp och spar resten

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Säkra din produktion med Axelent Engineering Dags att byta mindset! I tidningen Verkstadforum har Richard Skogward, VD Axelent Engineering, vid flera tillfällen fått agera analytiker och skribent vad gäller

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Fastighetsbranschens talangprogram initierades år 2012 av FASTIGO, HSB, SABO, Riksbyggen

Läs mer

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror!

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror! Gör en god hemlagad potatismos eller köp hem goda korvbröd! Tillbehör är viktigt tex Gurkmix Räksallad Lingonsylt Torkad Lök Smakrik Senap Ketchup mm. 29. 95 9. 95 Styck Njut av en god Varmkorv Ingemar

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Foto: Martin Skredsvik

Foto: Martin Skredsvik RECEPTHANDBOK Framtagen i samarbete med Mariann Andersson, författaren bakom succén Baka med LCHF (Bonnier Fakta). Ni hittar hennes blogg på www.mariannslchf.se Foto: Martin Skredsvik Citronkaka Ca 14

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer