PROTONEN Nyheter från Proton Group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTONEN Nyheter från Proton Group"

Transkript

1 PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2014 Vi har mycket att lära av varandra Välkommen till Smålands Teknikcollege Från praktikant till produktionsledare

2 INNEHÅLL LEDAREN Nr 2: Aktuellt Välkommen till Smålands Teknikcollege Höstens mässor Vi har mycket att lära av varandra Samarbetet mellan Protons olika affärsområden hittar allt fler former. Nu plockas russinen ur kakan, för att hitta ett gemensamt arbetssätt för all produktion. 6 Utbildning det satsar vi på! Proton Technology i Bankeryd är det minsta affärsområdet i Proton Group, och skiljer sig på så sätt att det inte är ett producerande företag. Anna tar slutspurten för S10 Proton Caretec fortsätter att satsa på produktutveckling och kompletterar organisationen med Anna Segerblom, ny produktansvarig projektledare Vi ska bli en stark leverantör inom fordonsindustrin. Att koncentrera verksamheten till kunder inom fordon och svensk verkstadsindustri är en tydlig strategisk målsättning för Proton Engineering. Snart fördubblar vi vår kapacitet på Alkalisk Zink För att möta marknadens behov väljer Proton Finishing vid årsskiftet att ta bort nickelkromprocessen och istället satsa på en fördubbling av kapaciteten för ytbehandling i alkalisk zink. Från praktikant till produktionsledare Christoffer Sjölander började på Proton Lighting som praktikant redan i gymnasieåldern och bestämde sig tidigt för att bli produktionsledare. Vi vill träffa våra kunder ofta! Proton Lighting Suomi Oy är Proton Groups minsta enhet och ingår i affärsområdet Proton Lighting. Maria vill vara ute i verkligheten Möt Maria Thom, kvalitets- och miljöchef på Proton Finishing. Nyanställda Året som gått V i avslutar inom kort verksamhetsåret Det har på flera sätt varit ett mycket framgångsrikt år där vi inom varje affärsområde stärkt vår position på marknaden. Vi agerar idag som en koncern där varje affärsområde bidrar till utvecklingen. Vi kan läsa inom olika medier att flera länder inom euroområdet har det svårt och att efterfrågan inte riktigt tagit fart. Vi ser även att industriproduktionen i Sverige inte utvecklas som beräknat. Men trots detta har vi under året ökat vår totala omsättning på ett mycket positivt sätt, samtidigt som vi nu genererar en resultatnivå som blir den högsta på 14 år. Att ständigt utvecklas Vi har under året inom varje affärsområde utvecklats positivt. Vi har naturligtvis ställts inför utmaningar där kraven och förutsättningarna förändrats, men i grunden handlar det om att ständigt utvecklas, att alltid sträva efter att bli bäst på det vi gör och att varje dag fråga oss hur vi kan göra saker bättre. Ständiga förbättringar handlar om ett organisatoriskt lärande där vi tillsammans arbetar med små kontrollerande förbättringssteg. Vi gör idag helt enkelt rätt saker som leder till en positiv utveckling för koncernen. För mig är det av stor vikt att vi upprätthåller en arbetsplats där människor trivs och känner trygghet. Detta är grunden till att lyckas långsiktigt. Våra värderingar som engagerad, tydlig, modig och nyfiken måste ligga till grund i allt vi gör, att vara engagerad innebär att bry sig och göra sitt bästa, att vara tydlig handlar om att ge varandra återkoppling och feedback, att vara modig är att utmana och ifrågasätta, att våga säga ifrån, att vara nyfiken handlar om att vara lyhörd, prova nya vägar och lära nytt, att vilja lära och förstå. Det kanske känns abstrakt men i grunden är det just vårt sätt att vara, tänka och agera som skapar framgången. Framtiden Vi har en styrelse och ägare som vill satsa framåt, som vill utveckla varje affärsområde för att bli bäst på det vi gör. Jag har framhållit det förut, våra tillgångar ligger inte i maskiner eller utrustningar, vår verkliga tillgång är människorna som arbetar hos oss. Jag ser mycket positivt på 2015 där vi tillsammans skall bygga vidare på den väg vi påbörjat och det engagemang som finns, att utvecklas som koncern och tillvarata vår gemensamma kompetens, att dela med oss och arbeta tillsammans. Detta är något jag verkligen vill skall prägla vår verksamhet framöver. I detta nummer kan ni läsa om ett högaktuellt projekt där vi samarbetar inom koncernen. Ni kan även läsa om hur vi engagerar oss för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Tack alla, för ett fantastiskt Jag vill samtidigt önska Er en riktigt God Jul och Gott nytt år. Magnus Biesse Protonen Personaltidning från Proton Group Redaktör Ann-Chatrine Lundqvist, marknadskommunikatör Proton Group, Form Ann-Chatrine Lundqvist Ansvarig utgivare Magnus Biesse, vd Proton Group Tryck Värnamo Ljuskopiering Omslagsbild Martin Johansson, mjfoto.se Projektgruppen Integration Produktion: Henrik Dyberg, Royni Isaksson, Håkan Andersson. Deltagare i projektgruppen är även Esko Nykänen, ej med på bild. 10 vår verkliga tillgång är människorna som arbetar hos oss 2 Proton Group 2014 Proton Group

3 AKTUELLT AKTUELLT Välkommen till SMÅLANDS TEKNIKCOLLEGE Höstens mässor Under hösten har Proton Lighting, Finishing och Technology deltagit i olika mässor och fått chans att träffa både nya och gamla kunder med många givande samtal som resultat. En alldeles färsk katalog för Exaktor fanns på plats på Elmässan Utbildningen är ett certifi erat Teknikcollege det betyder att skolan är granskad och godkänd utefter tio kriterier och därmed får bära den åtråvärda teknikcollegesymbolen. Läs mer om Smålands Teknikcollege på Smålands Teknikcollege har redan tjuvstartat sin verksamhet i Värnamo i lånade lokaler på Campus, men arbetet med egna och nyrenoverade lokaler är i full gång. Till våren kommer de första eleverna att flytta in på Postgatan 4 i Värnamo. vi jobbar tillsammans och långsiktigt Proton Group är ett av de företag som tillsammans med flera andra företag i Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryds kommuner satsar på att skapa en teknikutbildning för att attrahera ungdomar. Samarbetet med skolan är unikt och satsningen är långsiktig. Den nya skolan i Värnamo har som mål att bli ett av Sveriges bästa tekniska gymnasier och riktar sig i första hand till ungdomar i Jönköpings län. Proton Finishing Brøndby ytbehandlar fästelement till Vestas vindkraftverk Renoveringen av skollokalerna är i full gång. Tanken är inte ny Tanken att skapa en riktigt bra företagsanpassad utbildning är inte ny, men nu blir den äntligen verklighet. Föreningens medlemmar omsätter tillsammans 4,9 miljarder och har totalt anställda. Vi är angelägna om fortsatt teknikutveckling i regionen, berättar Magnus Biesse, ordförande i den ekonomiska föreningen Företag för kompetensförsörjning i Småland. Magnus Biesse, Proton, Ulrika Elmersson, Teknikcollege Västra Småland, Leila Khammari, Lichron samt Jörgen Johansson, IKV Tools. Elmässan oktober Kistamässan, Stockholm Elmia Subcontractor november Jönköping 4 Proton Group 2014 Proton Group

4 PROTON GROUP VI HAR MYCKET ATT LÄRA AV VARANDRA Henrik Dyberg, Håkan Andersson, Royni Isaksson och Esko Nykänen (ej med på bild) arbetar tillsammans för att hitta ett gemensamt arbetssätt i Protons produktion. Foto: Martin Johansson, mjfoto.se Våra värderingar grundas på att jag är engagerad, bryr mig och tar initiativ Samarbetet mellan Protons olika affärsområden hittar allt fler former. Nu plockas russinen ur kakan, för att hitta ett gemensamt arbetssätt för all produktion. Se och lär av de som lyckats bäst i koncernen. Alla som jobbar i Proton-koncernen kommer att bli involverade, säger Henrik Dyberg. Samarbetet mellan Protons olika företag har under lång tid varit en av de allra viktigaste frågorna för koncernen. För ett år sedan samordnades ekonomifunktionen och nu har turen kommit till produktionen. Men varje affärsområde har olika produkter och marknader, så hur långt kan man egentligen gå? De flesta affärsområden har ungefär samma produktionsapparat, så inom tillverkningen har vi mycket att lära av varandra, säger Henrik Dyberg som leder projektet för integrerad produktion. Samma arbetssätt Det långsiktiga målet är att hela koncernen ska ha samma verksamhetsfilosofi och arbetssätt. Med detta menas att oavsett vilken produkt eller tillverkningsmetod som du hanterar, så kan vi ha samma syn på exempelvis kvalitet, säkerhet, ordning och reda. Fördelarna är många. Om det blir enklare att känna igen arbetssättet från en produktionsanläggning till en annan, blir det också enklare att byta arbetsuppgifter inom koncernen. Vi vill gärna bli bättre på att utbyta kompetenser inom koncernen. Om vi kan rekrytera mer internt blir Proton en bättre arbetsgivare, förklarar Håkan Andersson. tydlig, uttrycker förväntningar och ger feedback modig, tror på mig själv och vågar säga ifrån nyfiken, har viljan att lära och förstå 6 Proton Group 2014 Proton Group

5 PROTON GROUP PROTON TECHNOLOGY Best practice Men vad ska vi lära varandra? Här gäller best practice, det vill säga att den som vet mest eller har utvecklat den bästa metoden får visa de andra. En mängd olika arbetssätt och metoder jämförs mellan varje affärsområde för att hitta en förebild som andra kan följa efter. Vi ska plocka godbitarna. Ta två exempel: Finishing är duktiga på line kapacitet, alltså att planera beläggningen på maskinerna, medan Engineering är bra på reklamationsuppföljning. Alltså har vi mer vi kan lära oss om både produktionsstyrning och uppföljning, förklarar Royni Isaksson. Hela personalen Ingen kommer undan de ständiga kraven på förbättring, eftersom kunderna i alla sammanhang söker mest värde för pengarna. Produktionen är hjärtat i koncernens verksamhet och engagerar också mest personal. Eftersom alla som jobbar i Proton-koncernen blir involverade kommer det naturligtvis att ta tid. Vi planerar att sprida projektet genom förbättringsgrupper, sedan bygger framgången på medarbetarnas engagemang, säger Henrik Dyberg. Alla som jobbar i Protonkoncernen kommer att bli involverade, säger Henrik Dyberg. Vi kan lära oss mer om både produktionsstyrning och uppföljning, förklarar Royni Isaksson. Protons verksamhetsfilosofi beskriver hur vi agerar och förhåller oss till varandra. AKTUELLT FÖR PROTONS GEMENSAMMA ARBETSSÄTT Ledning och struktur: Rutiner och arbetssätt i ledningssystemet Beskrivning av processfl öden Övergripande verksamhetsfi losofi Organisation och personal: Tydliga befattningar, ansvar och förbättringar Personalrutiner (personalhandbok) Systematiskt arbetsmiljöarbete/säkerhet Produktionsstyrning: Uppföljning av mål och nyckeltal Daglig produktionsstyrning Tydlig mötesstruktur Om vi kan rekrytera mer internt blir Proton en bättre arbetsgivare, säger Håkan Andersson. Utbildning det satsar vi på! Proton Technology i Bankeryd är det minsta affärsområdet i Proton Group, och skiljer sig på så sätt att det inte är ett producerande företag. Technology är ett av ett fåtal företag i Sverige som är ackrediterade för korrosionsprovning och verifiering av ytskikt på metall, och har kunder som kommer från många olika branscher. Det man sysslar med är korrosionstestning, dvs man skapar verklighetsnära miljöer och påfrestningar för att se hur lång tid det egentligen tar innan fordonsdetaljen, verktyget eller möbeln börjar rosta. Självklart skiljer det väldigt mycket mellan kraven som ställs på olika produkter. En stol som ska användas inomhus behöver t.ex inte tåla lika mycket påfrestningar som en bult som ska sitta i vingfästet på ett vindkraftverk. Vilken kravnivå som gäller avgörs av det företag som säljer alternativt producerar slutprodukten, och det är viktigt för Technology att alltid ligga i framkant när det gäller vilka tester som behövs och ska göras. Det är inte länge sedan ytbehandling bara var något nödvändigt ont, något som fanns med längst ner i produktionskedjan. Nu har företagen som tillverkar mer kunskap, men ännu är det långt kvar tills alla har insett hur viktig ytan faktiskt är. I många fall är det den som avgör produktens livslängd och därmed lönsamheten. För att hjälpa inköpare från de olika företagen att förstå ytbehandlingens möjligheter och begränsningar startade Proton Technology för några år sedan en egen skola Surface Academy. Göran Holmbom har lång erfarenhet som utbildare och har också sedan länge ett permanent samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola. Kurserna på Surface Academy är öppna för alla, men det som är mest populärt är de kurser som skräddarsys för olika företag. Utbildningar är något som vi kommer att satsa vidare på, under 2015 kommer vi att lägga fokus på en kurs för inköpare och konstruktörer om korrosion och korrosionsskydd, berättar Göran Holmbom. Vi vet att marknaden ställer krav på ytskikten, och kunskapen hos våra kunder behöver alltid förstärkas. Utbildning är viktigt för att nå rätt mål! Hösten 2015 är vi igång Nu inleder vi arbetet med att hitta en verksamhetsfilosofi med gemensamma principer, metoder och arbetssätt, säger Henrik Dyberg och går in i startmötet med representanter från varje affärsområde. Om ett år ska deras arbete ha resulterat i fler gemensamma inslag mellan produktionen i ditt företag och övriga i Proton-koncernen. Text: Peter Feurst, text.peterfeurst.se Projektet Integration Produktion är ett gemensamt projekt i Proton Group. Deltagare i projektgruppen är: Håkan Andersson, produktionschef Proton Caretec Royni Isaksson, produktionschef Proton Engineering Esko Nykänen, produktionschef Proton Lighting Henrik Dyberg, operativ chef Proton Finishing KONCERNSIFFROR Omsättning (koncernen): 672 Mkr Antal affärsområden: 5 Antal anställda: 417 Visste du att det enligt SCB kommer att saknas personer med industriutbildning år 2030 i Sverige. 8 Proton Group 2014 Proton Group

6 PROTON CARETEC Anna Segerblom, produktansvarig projektledare på Proton Caretec. Anna tar slutspurten för S10 Det här är en väldigt rolig roll eftersom jag är involverad i mycket som händer här. Jag står mitt emellan produktion och marknad. Vi ska bli en stark leverantör inom fordonsindustrin. Att koncentrera verksamheten till kunder inom fordon och svensk verkstadsindustri är en tydlig strategisk målsättning för framtiden. Under 2014 har Proton Engineering genomgått flera förändringar för att förstärka sin inriktning som en stark leverantör mot fordonsindustrin. Under hösten har marknadsgruppen i Skillingaryd förstärkts rejält med två nya projektsäljare, Niclas Orre och Filip Andersson, som har anställts. Emir Begicevic kommer som tidigare att arbeta med nykalkylering av både prototyper och serieartiklar. I spetsen för marknadsgänget står Patric Fagrell. PROTON ENGINEERING Branschen för tunga fordon förväntas öka med ca 25% under de kommande åren. Den ska vi haka på, säger Patric Fagrell. Det blir ett intensivt arbete men vi räknar med att kunna ta marknadsandelar genom att först och främst öka på våra befintliga kunder, men vi har även potential att hitta nya kunder. Proton Caretec fortsätter att satsa på produktutveckling och kompletterar organisationen med Anna Segerblom, ny produktansvarig projektledare. Hon tar utvecklingen av patientvagnen Proton S10 sista sträckan fram till produktion. Jag kom in i projektets slutskede. Nu kör vi nollserien, nästa år går Proton S10 i produktion och projektet avslutas, förklarar Anna Segerblom. Resultatet är en svår balansgång, särskilt när det gäller patientvagnar för akutsjukvård som Proton S10 eftersom de rullar mycket och slits väldigt hårt. PROTON FINISHING Snart fördubblar vi vår kapacitet på Alkalisk Zink Styr sortimentet Sedan väntar nya projekt. Anna ansvarar för att Caretec har rätt produkter i sitt sortiment och att nya projekt följer företagets produktstrategi. På sikt ska alla äldre produkter uppdateras, parallellt med utvecklingen av nya produkter och tillbehör. I samarbete med konstruktörerna håller Anna i trådarna från idéstadie till produktion. Dessutom ska hon bevaka vilka trender som råder inom vården. Sängar och patientvagnar ska till exempel kunna bära allt tyngre patienter, men vårdpersonalen vill förstås ändå ha produkter som är lätta och smidiga att använda. Lyssnar på vården Resultatet är en svår balansgång, särskilt när det gäller patientvagnar för akutsjukvård som Proton S10 eftersom de rullar mycket och slits väldigt hårt, förklarar Anna. Caretecs nya produkter har en utvecklingstid på minst ett år. Då ingår ett gediget förarbete, bland annat i samarbete med vårdpersonal för att ta fram korrekta kravspecifikationer för produkten. Givetvis i samarbete med konstruktörerna, men Anna kan också luta sig mot en utbildning till maskiningenjör och erfarenheten som produktutvecklare på Trelleborg. Roliga uppgifter Som ansvarig för produktfloran har Anna snabbt hittat sin roll i Caretecs organisation. Det här är en väldigt rolig roll eftersom jag är involverad i mycket som händer här. Jag står mitt emellan produktion och marknad, säger Anna. Text: Peter Feurst, text.peterfeurst.se Foto: Martin Johansson, mjfoto.se Anna Segerblom Ålder: 32 år. Familj: Min man Jonas och våra två dalmatiner Bor: Voxtorp, utanför Värnamo. Aktuell: Produktansvarig projektledare på Proton Caretec sedan augusti Fritidsintressen: Allt som har med hundarna att göra, lydnadsträning, vilt- och personspår m.m. Även måla är ett stort intresse men det är sällan det blir tid över till det längre. Senast lästa bok: Rikard Wolffs självbiografi Rikitikitavi. Favoriträtt: Vad som helst med skaldjur Lyssnar på: Just nu Niklas Lind, Bo Kaspers orkester och Juha Mulari. För att möta marknadens behov väljer Proton Finishing vid årsskiftet att ta bort nickelkromprocessen och istället satsa på en fördubbling av kapaciteten för ytbehandling i alkalisk zink. Den utökade kapaciteten sätts i drift under första kvartalet 2015 och kommer att finnas i anläggningen i Hillerstorp. Utökningen kompletterar redan befintlig kapacitet för alkalisk zink i Anderstorp. Genom att göra denna satsning möter vi behoven från en marknad med stor tillväxtpotential. Samtidigt är detta i linje med den strategiska inriktning som Proton Finishing har, att övergå till mer miljövänliga processer. Alkalisk zink används till största delen för ytbehandling när man önskar ett lite högre korrosionsskydd. Fakta om Alkalisk Zink (Alkalisk Zn) Alkalisk Zink ytbehandlingsskiktet med den stora bredden. Ett elektrolytiskt, oorganiskt, korrosionsskyddande beläggningssystem som passar för applicering på de fl esta stålkonstruktioner. 10 Proton Group 2014 Proton Group

7 PROTON LIGHTING - Jag har kämpat för att utbilda mig till produktionsledare och det ångrar jag inte, säger Christoffer Sjölander. Foto: Martin Johansson, mjfoto.se Proton Lighting Suomi Oy är Proton Groups minsta enhet och ingår i affärsområdet Proton Lighting. På kontoret i Helsingfors arbetar Timo, Hannu och Nina med försäljning av belysningslösningar till grossister runt om i Finland. PROTON LIGHTING V i vill träffa våra kunder ofta! Möt oss som jobbar på Proton Lighting Suomi: Från praktikant till produktionsledare Christoffer Sjölander Ålder: 26 år. Familj: Sambo och två döttrar Bor: Värnamo Aktuell: Ny produktionsledare på Proton Lighting sedan Oktober Fritidsintressen: Matlagning, spela gitarr och läsa böcker när jag hinner. Senast lästa bok: Lean Gör avvikelser till framgång. Favoriträtt: Ingen speciell, men något riktigt starkt är gott. Lyssnar på: Mycket olika, men mest nån form av metal. En dröm jag vill uppfylla: Resa till USA, har varit en dröm sedan barnsben. Den största samarbetspartnern idag är grossistkedjan SLO, Finlands ledande grossist när det gäller el, tele och automation. SLO har 36 stycken försäljningskontor runt om i Finland. Men även samarbetet med fristående planerare och installatörer har genom åren utvecklats på ett positivt sätt och är idag en viktig del av försäljningen. Täta kundkontakter och regelbundna events är en del av framgångskonceptet. Timo, Hannu och Nina på Proton Lighting Suomi ser positivt på framtiden och målet är självklart att bli en av Finlands bästa leverantörer av belysningslösningar. Timo Orre Ålder: Ung Familj: Fru, tre barn + en hund Bor: Helsingfors Arbetar som: VD Fritidsintressen: Tennis Senast lästa bok: Jorma Ollila, Mahdoton menestys, ( Impossible Success ) Favoriträtt: Ärtsoppa Lyssnar på: Min fru En dröm jag vill uppfylla: Att Proton Lighting Suomi Oy växer till en betydande belysningsleverantör i Finland Christoffer Sjölander började på Proton Lighting som praktikant redan i gymnasieåldern och bestämde sig tidigt för att bli produktionsledare. Att vara målmedveten och envis lönar sig. Nu jobbar han som produktionsledare och är redo att sätta nästa mål. Här är hans berättelse. Gymnasiet var inte så kul, men blev bättre sista terminen när jag fick en praktikplats på Proton Lighting två dagar i veckan. Efter skolan sommarjobbade jag här och augusti 2007 blev jag anställd på plåtavdelningen, hjärtat i fabriken där vi klipper och bockar plåten till armaturerna. En bra arbetsplats med god stämning mellan arbetskamraterna. Problemet var att skiftarbetet egentligen inte passade mig. Det där är så olika och funkar bra för många andra, men jag hade svårt att växla skift och komma i fatt dygnsrytmen. Och det var inte alls optimalt när vi fick barn, så jag behövde göra en förändring. Egentligen har jag velat bli produktionsledare ända sedan jag började jobba för Henrik Gotmark, som var min första produktionschef. Så jag försökte visa framfötterna och avancera inom företaget, men insåg att jag behövde utbildning. När vi fick vår första dotter 2010 bestämde jag mig. Jag sökte en yrkeshögskoleutbildning för produktionsledare, som var tvåårig på halvfart. Det var inga problem att få tjänstledigt, här var arbetsgivaren bara positiv och hjälpsam. Jag fick till exempel använda ett eget rum att plugga i. Utbildningen var upplagd så att jag fick lära mig hur företaget här fungerade. Jag fick återigen vara praktikant på plåtavdelningen, följden blev att jag hade dubbla roller. Måndag-tisdag följde jag cheferna, resten av veckan jobbade jag som vanligt i produktionen. Att följa cheferna bakom kulisserna och se helheten var väldigt intressant, eftersom jag alltid jobbat på en och samma avdelning. Samtidigt fick jag förstås försaka en del inkomst och mycket fritid för att kunna plugga. Jag är tacksam att min sambo ställde upp. När min utbildning var avslutad tog det inte lång tid att hitta ett jobb. Jag ville ju fortsätta på Proton Lighting och i augusti blev tre tjänster för produktionsledare lediga. Sedan oktober är jag produktionsledare på monteringsavdelningen, dagtid förstås. Jag fördelar jobben och ska få fler uppgifter efter hand. Jag hoppas få syssla mer med Lean-arbete, eftersom Lean var den röda tråden i min utbildning. Nästa mål? Om 10 år hoppas jag vara produktionschef. Möjligheten att utvecklas finns här. Företaget vågar satsa för att behålla kunskapen inom huset. Det är ju dumt att släppa oss som blivit experter genom att jobba här. Men det gäller att visa framfötterna och tala om för cheferna att man vill utvecklas. Utbildning är högsta prioritet för att utveckla sitt jobb, inom alla yrken. Det har hjälpt mig och dessutom gett mig ett nätverk av andra produktionsledare som jag håller kontakt med. Nästa år vill jag gärna besöka några av dem på deras arbetsplatser. Text: Peter Feurst, text.peterfeurst.se Hannu Siikamäki Ålder: Yngre Familj: Ungkarl Bor: Helsingfors Arbetar som: Försäljningschef Fritidsintressen: Tennis Senast lästa bok: Sofia Oksanen, Puhdistus (Utrensning) Favoriträtt: Asiatiska rätter Lyssnar på: Radio Suomi En dröm jag vill uppfylla: Leva till 100 år Nina Ruokolainen Ålder: Yngst Familj: Man, två barn + två hundar Bor: Kyrkslätt Arbetar som: Försäljningsassistent Fritidsintressen: Vakbad, hundarna Senast lästa bok: på gång: Hosseini Khaled, Ja vuoret kaikuvat (Och bergen svarade) Favoriträtt: Under Julen, lutfisk Lyssnar på: Radio Nova och och även Lugna Favoriter En dröm jag vill uppfylla: Resa till Lappland och uppleva ruska, höstfägring. KORTA FAKTA Proton Lighting Suomi Oy etablerades som ett försäljningskontor för Proton Lighting i årsskiftet med Timo Orre som ensam anställd. Redan 2009 omsatte kontoret 1,1 miljoner euro och under samma år anställdes både Hannu och Nina. Sedan 2009 har försäljningen stadigt gått framåt och under 2014 siktar Timo, Hannu och Nina på att nå en försäljning på ca 2,6 miljoner euro (ca 24 miljoner SEK) Kontoret fi nns där allting händer, mitt i centrala Helsingfors. 12 Proton Group 2014 Proton Group

8 NYTT OM NAMN NYANSTÄLLDA Maria vill vara ute i verkligheten Maria Thom syns sällan på sitt kontor. Som chef över tre ansvarsområden kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö har hon fullt upp med att vaka över Proton Finishings sex enheter. Vilket är helt i sin ordning, eftersom hon trivs bäst ute i verkligheten. Hur fungerar det att kombinera ansvaret för tre viktiga ansvarsområden hos en och samma chef? Jag tycker det går bra, eftersom min roll egentligen är samma för alla tre uppdrag: Att ha övergripande ansvar för att företaget har koll på vilka krav som ställs på verksamheten och att det i vårt ledningssystem finns styrningar som stämmer överens med dessa krav, säger Maria. Koll på regler Inom varje ansvarsområde ska hon vara ett stöd för större ärenden, och hjälpa till att driva förbättringsarbetet framåt. Det handlar helt enkelt om att ha ordning och reda på de regelverk som gäller och när det förekommer avvikelser ska de åtgärdas. Hennes arbetssätt är att vara ett stöd för ansvariga på respektive enhet. Större projekt planerar och arbetar de med tillsammans. På kvalitetsområdet kan det exempelvis gälla större reklamationsärenden, där man tillsammans med kunden går till botten med problemet för att hitta en långsiktig lösning. Det är ju sällan enbart den ena partens fel, så med tvärfunktionella team från både oss och kunden kan vi hjälpas åt att lösa problemen. Märka kemikalier Inom området miljö och arbetsmiljö har Proton Finishing under hösten gjort djuplodande revisioner, för att fastställa status och möjliga förbättringar. Nu är det dags komma igång med åtgärder. Nu ska vi ta itu med både större och mindre åtgärder, så jag hoppas att alla på företaget kommer att märka förbättringar under vintern. Maria menar att förbättringar inom områdena miljö och arbetsmiljö går hand i hand i en verksamhet som hanterar mycket kemikalier. Enkla saker som exempelvis korrekt uppmärkning och hantering av kemikalier ger snabbt förbättringar. Ledningsgruppen Maria tillhör sedan i våras Proton Finishings ledning men är ganska sällan på huvudkontoret i Värnamo, de vet knappt vem jag är. Hon utgår från hemmet i Smålandsstenar och vill helst vara ute på företagets enheter bland dem som kan och driver verksamheten som kan hjälpa till att upptäcka förbättringspunkter inom kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö. Mitt mål är att kunder, kollegor, grannar och myndigheter ska uppfatta att vi är professionella och hela tiden förbättras. Text: Peter Feurst, text.peterfeurst.se Foto: Martin Johansson, mjfoto.se Proton Caretec 1. Sebastian Håkansson, säljare 2. Anders Axelsson, kvalitetsansvarig 3. Anna Segerblom, produktansvarig projektledare 4. Alen Karabasic, montering Proton Engineering 5. Stefan Brevitz, produktionstekniker 6. Niclas Orre, projektsäljare 7. Filip Andersson, projektsäljare Proton Lighting 8. Loan Pham, montering 9. Charlotte Sköld, montering 10. Ann-Marie Dano, montering 11. Cecilia Eliasson, montering 12. Peter Sandberg, försäljningschef Exaktor Proton Finishing 13. Ann-Chatrine Lundqvist, marknadskommunikatör 14. Eduardo Hansen Ochoa, operatör Proton Finishing Industripulver 15. Pär Rothén, truckförare, Proton Finishing Industripulver 16. Roger Lindqvist, operatör, Proton Finishing Industripulver 17. Alexis Silva Chavarria, operatör, Proton Finishing Industripulver Ej med på bild Pamela Johansson, operatör, Proton Finishing Industripulver Ljuban Javorac, operatör, Proton Finishing Industripulver Robin Salomonsson, operatör, Proton Finishing Industripulver Roland Reiz, operatör, Proton Finishing Industripulver 14 Maria Thom Ålder: 40 år. Familj: sambo Magnus, tre döttrar (Amanda 9, Emelie 9 och Ida 7) samt katten Micke. Bor: Villa i Smålandsstenar. Aktuell: Ny kvalitets- och miljöchef på Proton Finishing sedan april Fritidsintressen: Oundvikligt med familj och hem som fritidssyssla, blir det tid över tränar jag eller sitter med näsan i en bok. Senast lästa bok: Välbevarade hemligheter av Jeffrey Archer. Favoriträtt: Isterband och dillstuvad potatis. Lyssnar på: För mycket enligt sambon men mest blir det rock (Nickelback och Live är några favoriter) En dröm jag vill uppfylla: Bo på en klippa vid havet. Vilka planer har du inför 2015? Charlotte Sköld, Proton Lighting: Inför 2015 har jag ett väldigt tydligt mål, jag ska komma med på kvallistan till Bruks SM tillsammans med min hund Översten. För att nå det ska allt stämma perfekt och i år har vi alla förutsättningar för det. Under 2016 ska vi vara med i SM! Anders Axelsson, Proton Caretec: Jag har många små och stora mål under året som kommer, bl.a att dottern ska ta körkort och att sonen som kör motocross ska lyckas bra. I jobbet tänker jag fortsätta att styra mot rätt kvalitet så att vi kan nå våra mål. Stefan Brevitz, Proton Engineering: Mina barn är stora och kräver inte så mycket av mig längre, så under året kommer jobbet vara i mitt fokus. Det finns otroligt mycket att göra och det kommer att bli ett spännande år. Och så vill jag såklart ha en trevlig semester! 14 Proton Group 2014 Proton Group

9 Returadress: Proton Group Box Värnamo SØREN DAHL TIPSAR Njut av vinterns goda Æbleskiver (munkar) från danska Brøndby! 30 stycken Deg 4 dl lättmjölk 3 ägg 250 g vetemjöl (ca. 4,5dl) Vill du göra munkarna lite grövre kan du byta ut 50 g vetemjöl mot 50 g fullkornsvetemjöl. 1 2 tsk bikarbonat 1 msk strösocker 1 4 tsk grovt salt 3 msk smält smör Pynt Florsocker Tillbehör dl sylt Blanda lättmjölk och äggulor i en matberedare tillsammans med mjöl, bikarbonat, socker och salt. Blanda i hög hastighet i ca 2 minuter eller tills det är en jämn smet. Täck smeten och låt den vila i ca 30 minuter. Vispa äggvitorna hårt och vänd försiktigt ner dem i smeten. Häll över smeten i en kanna. Värm upp en munkpanna och smörj den. Fyll hålen till 3/4 med smet och grädda på måttlig värme. Vänd munkarna då och då. När munkarna gräddat klart, ta upp dem och håll dem varma på ett fat. Pudra florsocker över och servera tillsammans med valfri sylt. Tips Vänd munkarna första gången när degen är ljusbrun och har bildat en skorpa. Vänd munkarna ofta så att de gräddas jämnt.

PROTONEN. Nyheter från Proton Group. Lyser upp i salen PF har en ny plan Vi måste tro på framtiden Technology växer vidare

PROTONEN. Nyheter från Proton Group. Lyser upp i salen PF har en ny plan Vi måste tro på framtiden Technology växer vidare PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2009 Lyser upp i salen PF har en ny plan Vi måste tro på framtiden Technology växer vidare innehåll Nr 2:2009 12 Technology växer vidare Ny laboratorieverksamhet utvecklar

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

PROTONEN VÄLKOMMEN HEM! Grönt krom öppnar dörren för miljömärkning Var så god och sitt! Lighting på ny hemmaplan Lägg dig i - en smartare hemvårdssäng

PROTONEN VÄLKOMMEN HEM! Grönt krom öppnar dörren för miljömärkning Var så god och sitt! Lighting på ny hemmaplan Lägg dig i - en smartare hemvårdssäng PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2008 Om Protons nya hem på webben; VÄLKOMMEN HEM! Grönt krom öppnar dörren för miljömärkning Var så god och sitt! Lighting på ny hemmaplan Lägg dig i - en smartare

Läs mer

surface academy Personaltidning för Proton Group 2:2006 proton finishing startar utbildning:

surface academy Personaltidning för Proton Group 2:2006 proton finishing startar utbildning: PROTONEN Personaltidning för Proton Group 2:2006 proton finishing startar utbildning: surface academy - -- -kompetensutveckling för ytbehandlingsbranschen - Proton Finishings utbildninsg ska höja kunskapen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

PROTONEN. Växjö tennissällskap har ny belysning Engineering spetsar kompetensen Black Metal i ny butik Årets medarbetarundersökning

PROTONEN. Växjö tennissällskap har ny belysning Engineering spetsar kompetensen Black Metal i ny butik Årets medarbetarundersökning PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2010 Växjö tennissällskap har ny belysning Engineering spetsar kompetensen Black Metal i ny butik Årets medarbetarundersökning innehåll Nr 2:2010 13 Medarbetarundersökningen

Läs mer

10 år. i Gnosjöregionen» Hitta leverantörer snabbt & smidigt. i Gnosjöregionens tjänst. Från idé till förstklassig. Proton stärker sin ställning

10 år. i Gnosjöregionen» Hitta leverantörer snabbt & smidigt. i Gnosjöregionens tjänst. Från idé till förstklassig. Proton stärker sin ställning Nummer 3 höst 2013 Anderstorp Bor Bredaryd Broaryd Burseryd Forsheda Gislaved Gnosjö Hestra Hillerstorp Hok Horda Kulltorp Nissafors Reftele Rydaholm Skeppshult Skillingaryd Smålandsstenar Vaggeryd Värnamo

Läs mer

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4 Anderstorp Bor Bredaryd Broaryd Burseryd Forsheda Gislaved Gnosjö Hestra Hillerstorp Hok Horda Kulltorp Nissafors Reftele Rydaholm Skeppshult Skillingaryd Smålandsstenar Vaggeryd Värnamo Åsenhöga Öreryd

Läs mer

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 En informationstidning för anställda vid Bosch Rexroth i Mellansel 05 2011 drives news Färgstark medarbetare visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 2 Drives

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

FutureD. Vad vill du bli när du blir stor?

FutureD. Vad vill du bli när du blir stor? FutureD Vad vill du bli när du blir stor? Hej! Du får den här katalogen för att du för tillfället pluggar tills ögonen blöder på en av Sveriges absolut bästa datautbildningar. Det är rent av löjligt hur

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri

...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri ...näringsliv på väg...tredje generationen...bransch med potential...världens bästa zinkgjuteri BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR Vi kan erbjuda In- och utlåning av personal Uthyrning

Läs mer

Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN

Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN Nummer 9 Ökad jämställdhet skapar BALANS och DYNAMIK Midroc är ny partner när Boliden INVESTERAR I NY GRUVA Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN GRUPPDYNAMIK SKAPAR vinnande team Foto: Hans Berggren

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Framtidens frisör. Ditt val. KOM I HÅG att göra ditt gymnasieval! Tringa på väg mot målet. Industrin i Västervik möter världen Kommunen behöver dig!

Framtidens frisör. Ditt val. KOM I HÅG att göra ditt gymnasieval! Tringa på väg mot målet. Industrin i Västervik möter världen Kommunen behöver dig! Hela tidningen är en annonsbilaga från Västerviks Gymnasium 2014 Industrin i Västervik möter världen Kommunen behöver dig! En tidning i samarbete med Västerviks Gymnasium och Västerviks Näringsliv. Ditt

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning Atea tomorrow för professionella it-användare 3-2009 UNIFIED COMMUNICATION: Peab sparar både tid och pengar NYTT ERBJUDANDE: Video som tjänst ELEVDATOR: Stor succé i Nyköpings skolor FRIIDROTT: Emma Green

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

HITTA BRA LEVERANTÖRER I

HITTA BRA LEVERANTÖRER I NUMMER 5 VINTER 2014 ANDERSTORP BOR BREDARYD BROARYD BURSERYD FORSHEDA GISLAVED GNOSJÖ HESTRA HILLERSTORP HOK HORDA KULLTORP NISSAFORS REFTELE RYDAHOLM SKEPPSHULT SKILLINGARYD SMÅLANDSSTENAR VAGGERYD VÄRNAMO

Läs mer