Verksamhetsbeskrivning/ mål och ledningsstruktur för VÄXJÖ KULTURSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning/ mål och ledningsstruktur för VÄXJÖ KULTURSKOLA"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning/ mål och ledningsstruktur för VÄXJÖ KULTURSKOLA

2 Kulturskolan har de senaste åren haft en oerhört expansiv utveckling på många områden. Barn särskild från de yngre årskullarna, söker vår verksamhet. Vi har fått in fler unga entusiastiska lärare, vilket känns stimulerande för nytänkande och samhällsutveckling. Vårt arbete genomsyras av Kent ((Kunskap-engagemang-nyfikenhettrygghet) vilket är en förutsättning för att landets Musik- och Kulturskolor ska leva vidare in i framtiden. Skapande skola. Kulturskolans pedagoger inom Bild, film, dans, teater är en mycket efterfrågad grupp till skolornas skapande skola projekt och där vill vi också vara. Åldersspann och Genus Den högsta puckeln ligger mellan 9-13 år. Glädjande är att det för tillfället är fler flickor som spelar gitarr än pojkar. Kan hänga ihop med medias fokusering på sjungande tjejer med gitarr, singsong wrighter. Pojkarna finns spridda lite varstans men kanske framför allt finns dom på den rockiga sidan. Man kan dock konstatera att det är flickorna som dominerar över lag i Kulturskolans verksamhet och inte mins i danskurserna som både ger kultur och friskvård. Marknadsföring: Vad vore en frivillig verksamhet utan elever? Vi måste hela tiden arbeta med marknadsföring. Nya medieformer dyker upp och datorn har en självklar plats i hemmet. Sedan 3 år tillbaka använder vi oss av webbaserad ansökan (Hypernet) vilket slagit ut väldigt bra hos våra kunder. Viktigt är också att ha olika projekt på våra grundskolor, framför allt för att propagera för de blåsinstrument som håller på att dö ut. Film i skolan Läsåren erhöll Växjö Kulturskola bidrag på kr från Svenska filminstitutet för att organisera skolbio och filmskapande för grundskolan i Växjö. Även om vi inte fullt ut kan bjuda alla barn på denna verksamhet görs årliga nedslag i skolan med framför allt animerad film och digitala berättelser. Detta görs nu också i samarbete med konsthallens pedagoger och internationella klasser. Förskoleprojekt Vi har märkt en ökning av elever från 3-6 år. Detta har vi börjat åtgärda med kurser i t.ex. Piano, suzukifiol, suzukicello och musiklek samt knatteteater. Redan sedan flera år är kurser som trumpet, trombone och barndans permanentade.

3 Ett brassförskoleprojekt på Östra Lungnet påbörjades vårterminen 2013 och 12 st instrument inköptes för projektet. Kursen är fulltecknad även 2014 och 10 elever har anmält att få fortsätta som betalande elev. 1. Presentation UPPDRAG Kulturskolan ska ge barn i Växjö kommun kulturell aktivitet genom att anordna ämneskurser i musik, dans, bild och teater. Vi ska även anpassa vår verksamhet efter kundens behov och önskemål samtidigt som det nationella uppdraget i kulturområdet är ytterst viktigt. GEOGRAFISKT LÄGE Kulturskolan har verksamhet på ett antal ställen. Huvudbyggnaden i Växjö är Kulturskolan på Kungsgatan 29. Verksamheten är även förlagd på Ringsbergskolan, Norrtullskolan, Bergendalska gården och ett antal grundskolor i staden. Vi bedriver även verksamhet i Lammhult, Gemla, Åryd, Åby, Ingelstad, Braås och Rottne. ORGANISATION På Kulturskolan arbetar 60 pedagoger på 42,65 % tjänst. I dessa ligger både ämneskurser, musiklärare i klass och försäljningsverksamhet. Kulturskolan tillhör resultatområdet Centrum. Där ingår Ringsbergskolan, Kulturskolan, Ulriksbergsskolan med förskolor samt Centrumskolan med förskolor. Kulturskolan har i den frivilliga delen ca 2000 ämneskurser och ca 1600 fysiska elever. Ämneskurs i musik står för den största delen, med ca 1100 elever, därefter dans med drygt 400 elever följt av bild och teater med ca 100 elever vardera. BUDGET Kulturskolan omsluter 18,450 mkr vilket motsvarar 1,5 % av förvaltningens totala budget. SAMVERKAN Kulturskolan samverkar med gymnasieskolan kring Musiktillägget. Vi har även omfattande uppdragsutbildning, där vi säljer både musik, bild och teater till förskolor, skolor, särskolor, Estetiska programmet, friskolor, skapande skola. Linneuniversitetet köper 4 pedagoger till lärarutbildningen i musik. Tillsammans med Kultur och Fritid anordnar vi sommarkurser. För blåsorkestrarna finns en elevförening som är ansluten till RUM (Riksförbundet Unga Musikanter. VISION Kulturskolan ska vara en stark institution som berör kommunens invånare. Vi vill anpassa verksamheten efter dagens ungdomskultur utan att för den skull tappa äldre tradition och vi vill arbeta för samverkan med andra kulturella institutioner. Vi arbetar aktivt för att barn med särskilda behov, invandrargrupper och jämställdhet ska bli synliggjort på Växjö Kulturskola. Vi vill även vara en plantskola för de som önskar sig en yrkesutbildning inom de kulturella områdena. Vi arbetar med ett 3 årigt

4 projekt genom SMOK ( Sveriges Musik och Kulturskoleråd) Om vi fick bestämma. Vi vill på det sätt som kulturskolan är organiserad, ha ett nära samarbete med den lagstadgade skolan samt vara en utbildningsinstitution. PROFIL Vi ha valt att profilera oss kring de fyra byggstenarna: Musik Bild Dans Teater KOMPETENSUTVECKLING Kulturskolan är en frivillig verksamhet där eleverna kommer 1-2 ggr i veckan mellan 20 minuter upp till 90 minuter för att utveckla sina färdigheter både i grupp och enskilt. För att säkerställa undervisningskvalitén krävs kontinuerlig kompetensutveckling av lärarkåren. KULTURSKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL Kulturskolan ska: Nå så många barn och ungdomar som möjligt upp till 19 år Stödja barn och ungdomar till att värdesätta och utveckla sitt eget skapande och ge dem möjligheter att uttrycka känslor och behov. Ge så många barn och ungdomar en grundläggande kunskap om och upplevelse av kultur. Bidra till att kultur mer integreras i barnomsorg och skola och vara ett stöd till KENT. (Kunskap-engagemang-nyfikenhet-trygghet) Öka barns och ungdomars intresse för att ta del av samhällets kulturutbud och vara ett alternativ till det kommersiella utbudet. Utveckla kunskaper och färdigheter utifrån den unga människans förutsättningar och intresse. HUR SKA DESSA MÅL GENOMFÖRAS? Nå de flesta barn och ungdomar upp till 19 år Genom Musiklärarna i klass som organiseras genom Kulturskolan är våra ambassadörer Skolkonserter med lärare och elever från kulturskolan Musikundervisning på specialskolor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Samarbete med grundskola, gymnasiets Estetiska program, musiktillägg och andra skolformer. Annonsering Öppet hus Webbanmälan Skapande skola

5 Institutioner och fria aktörer Stödja barn och ungdomar i att värdesätta och utveckla sitt eget skapande och ge dem möjligheter att uttrycka känslor och behov. Kulturskolan stödjer barn och ungdomar i undervisningen- individuellt och i ensemble/orkester/grupp. Lyhördhet för att hjälpa eleven att finna det som verkligen intresserar honom/henne. Samverkan lärare/förälder Samverkan ämnesgrupper emellan. Ge så många barn och ungdomar en grundläggande kunskap om och upplevelse av kultur. Fullföljs i undervisningen, individuellt, i ensembler, orkester eller grupp. Kulturskolan ger elever en grundläggande kunskap om och upplevelse av kultur genom: Medverkan i kulturaktiviteter. Uppmuntran till att besöka konserter, teatrar, utställningar m.m. Bidra till att kultur mer integreras i barnomsorgen och skolan genom att: Projekt görs i samarbete med Kulturskolan-grundskolan Samarbete med skolorna i vårt eget område Genom våra pedagoger inom alla discipliner Skapande skola Landningsbanan Internationella klasser Öka barns och ungdomars intresse för att ta del av samhällets kulturutbud och vara ett alternativ till det kommersiella utbudet genom att: Läraren under lektionen propagerar för kulturutbudet i kommunen. Eleverna medverkar i Kulturskolans utbud. Ungdomar utanför Kulturskolan inbjuds att ta del av utbudet. Samarbete med andra institutioner: Folkhögskolan, BG, studieförbund och Linnéuniversitetet. Utveckla kunskaper och färdigheter utifrån den unga människans förutsättningar och intresse genom att. Anpassa undervisningen och gruppsammansättningen efter eleven. Stödja motiverade elever till högre utbildning Erbjuda eftergymnasial utbildning i mån om plats Anordna talanglinjer/fördjupningskurser på musik, musikal och dans Verka för identitetsskapande

6 Kvalitétsutveckling och framtidsspaning Kulturskolan i Växjö är tillsammans med 20 andra liknande skolor i landet antagna till ett 3årsprojekt Om vi fick bestämma som finansieras av allmänna arvsfonden. Huvudmän är SMOK (Sveriges Musik&Kulturskoleråd) LSU, Demokratiakademien, Kulturskolan i Stockholm Unga berättar och Pascal (föreningen för funktionsnedsattas rätt till kultur) Projektet startade höstterminen 2012 med en kickoff i slutet av oktober och följdes av en stor föreläsning om Barnkonventionen den 17/ med personal från SMOK och Demokratiakademien. Dessförinnan den 7/1 blev hela personalen och 8 elever delaktiga i projektet. Alla 55 deltagarna delades in i 7 focusgrupper och dessa leds av en projektgrupp där 4 pedagoger har fått projektledaruppdrag med vardera 20% i sina tjänster. Dessa 4 ansvarar för följande områden 1. Maria Brisvall, Kulturskola 2030, ett sidospår till projektet som vi startade upp redan i augusti 2012 och där 4 föreläsningar var utspridda i landet under våren Hela personalen deltog i Malmö den 5/ Ramona Stasai Elmros. Pascal, ett samlingsnamn även för vår verksamhet med funktionsnedsatta samt att hon ansvararar för sociala medier. 3. Sara Backman, Integration och utvecklingen av kulturskolans roll i Araby samt vår nya resultatenhet Centrum. 4. Hans Parment, IT ansvar, samt film i skolan Syftet med projektet är: Förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge barn och ungdomar ökad delaktighet samt vara pilotskola för nya undervisningsmodeller. Focusgruppernas första uppgift var att undersöka vad man tycker om Kulturskolan. Det kan vara både våra egna elever, de som inte går hos oss, barn som vuxna. Avstämning var den 21 februari 2013 och på konferensen redogjordes vilka modeller som arbetats fram och resultat, resultatet skickades sedan till SMOK;s projektledare. Andra uppgiften: 2 klasser, blivande 4 or på Centrumskolan kommer att bli focusgrupper. Hur vill vi arbeta med årskursen? Vill vi dessutom ge förslag på hur kulturprofilen på Centrumskolan kan se ut från vårt perspektiv. Avstämning den 18/ Tredje uppgiften: Alla återgår till sina ordinarie arbetslag och följer upp den första uppgiften, undersökningen Om vi fick bestämma. Avstämning och utvärdering av vårens arbete den 14/

7 Fjärde uppgiften: 6 nya focusgrupper presenterades på kickoffen på Öland den 13/ Grupp 1 blev en sammansättning av de personer som ska arbeta i Centrumskolans årkurs 4. Focusgrupperna diskuterade följande frågeställningar: På ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra. Bedöma hur effektfullt olika utbildningar är och anpassa utbildningen därefter Samtidigt fick alla uppgift att sammanställa en bank av önskad kompetensutveckling som presenteras den 5 september. Uppgifterna sammanställdes i Google drive och fångades så upp av utvecklingsgruppen och nästa uppgift presenterades den 5 september 2014 Den 23 november 2013 var det avstämning i Stockholm för 3 pedagoger 1 chef och 2 elever tillsammans med övriga 19 Musik & kulturskolor i landet. Till detta förberedde vi ett bildspel om hur vi i Växjö arbetat med projektet,vårt huvudprojekt i Centrumskolan. Femte uppgiften: Utvecklingsgruppen plockar ut exempel från arbetet på Öland och grupperna väljer själva vad man skulle vilja fördjupa sig i och sammanställer ett tydligt dokument hur man tänker sig upplägget. Det kan vara allt från att filma varandras lektioner, jobba med dokumentation, bedömning. Arbetet redovisades den 7 januari Sjätte uppgiften som går parallellt med femte uppgifter: Efter en studiedag med Christer Weslund (konsult i förvaltningen och focus på entreprenöriellt lärande fick grupperna ett antal frågor att arbeta med. Detta arbete redovisades den 3/ Sjunde uppgiften: Grupperna fick i uppgift att undersöka hur och om vi arbetar utefter barnkonventionens intentioner. Detta arbete redovisades den 13/3-14 och på vår hemsida kan man läsa resultatet Åttonde uppgiften: Nu ska vi påbörja det stora utvärderingsarbetet som startar hösten 2014 och redovisas våren 2015 Vi har fått hjälp med processtöd av Josefine Aggestam från Malmö Högskola. Eftersom Kulturskolan har en komplex verksamhet blir det många spår att reda ut och bestämma vad som ska utvärderas. Just nu har vi två spår: Arbetet på centrumskolan där vår verksamhet kommer att permanentas med fler kulturyttringar i alla skolans årskurser. Kulturskolans övriga verksamhet, där vi också tittar på barn och ungas delaktighet. Så här långt har vi rönt uppmärksamhet nationellt genom att våra bildlärare är engagerade till en stor filmkulturell workshop i Norrköping i november samt att vi blivit tillfrågade att hålla seminarier under den stora SMOK konferensen i mars. Vi har också fått förfrågningar om kommande studiebesök.

8 Så här är mitt ledarskap Jag är en närvarande ledare både pedagogisk och fysiskt. Man når mig i princip när som helst. Jag känner tillit till mina medarbetare och litar på att alla gör ett gott arbete och att det är högt i tak med nya idéer. Mina medarbetare ger mig platsför mitt ledarskap samt för att verka för de idéer jag själv har och vill utveckla. Jag leder en stimulerande verksamhet där medarbetaren är ytterst självgående och tar stort ansvar Mina medarbetare känner delaktighet i verksamheten även i de frågor som man inte direkt är berörd av. VI-KÄNSLA Vi har stor demokratisk delaktighet på våra konferenser där alla frågor är viktiga, stora som små. Kulturskolan ska fortsätta på den inslagna vägen som beskrivits ovan där vi blickar fram till En Kulturskola 2030 samt att bland annat få till stånd ett El Sistema på Araby Park Arena. Elever 1600 och 2200 ämneskurser Pedagoger 60 st Projektgrupper inför produktioner 9 Ämneslag 6 blandade focusgrupper Utvecklingsgrupp 4 personer Institutionstekniker Informatör Assistent Rektor Utvecklingsgruppen träffas varje torsdag mellan Alla medarbetarna träffas varje torsdag mellan Första halvtimmen är APT med information och beslut arbetar focusgrupperan och därefter är det arbetslagsmöten eller tvärgrupper.

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 NR 5 OKTOBER 2013 Om vi fick bestamma.. KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Minns du hur det var när du var tio år gammal? Hur djupt man kunde tänka och hur starkt man

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Sida 1 av 16. Telefon 0416-271 82 (exp) 0416-272 56 (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan 275 80 SJÖBO

Sida 1 av 16. Telefon 0416-271 82 (exp) 0416-272 56 (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan 275 80 SJÖBO Sida 1 av 16 Sida 2 av 16 Sammanfattande analys har under 2013 präglats av arbetet med PRIO (Processer, Resultat, Initiativ, Organisation), som är ett skolutvecklingsprojekt initierat av Stockholms stads

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras Musikskolan i Laxå hotad sid 4 Smockan besöker Jönköping sid 7-11 Kulturverket i Umeå sid 14-15 Nr 5 OKT 2006 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Musik Direkt sid 16-17 Kritik mot musikhögskolor

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 MELLERUD 15.02.12 CLAS-GÖRAN JANSSON REKTOR/ENHETSCHEF Bokslut 2014 KulturMellerud År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län.

God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. Här kommer en rejäl julklapp. Europeiska socialfonden ger 737 195 kr till ett förprojekt

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

2007-2008. Kvalitetsprojektet Projekt Q. Ulrika Jörgensdotter - Projektledare

2007-2008. Kvalitetsprojektet Projekt Q. Ulrika Jörgensdotter - Projektledare Kvalitetsprojektet Projekt Q Ulrika Jörgensdotter - Projektledare 2007-2008 Kvalitet. Vad menar vi med det? Menar vi samma sak oavsett om vi är elev, förälder, lärare, ledare eller politiker? Går det att

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer