Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2014

2 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo V. ordförande Mariann Gustafsson Kvenneberga Sekreterare Inger Bard Växjö (SV) Kassör Allan Isaksson Växjö Gunnar Andersson Ryssby Carin Jonasson Tolg Lisbeth Reuterhage Alvesta Urban Spjuth Torne Roland Cronholm Älghult Leif Danielson Jät Gerd Svensson Häradsbäck Bernt Salomonsson Lagan Arbetsutskott: Ordförande Åke Wenrup V. ordförande Mariann Gustafsson Sekreterare Inger Bard Kassör Allan Isaksson Friskvårdsansvarig: Carin Jonasson Studieansvarig: Roland Cronholm Inger Bard Rekryteringsansvarig: Mariann Gustafsson Trafiksäkerhetsansvarig: Roland Cronholm Bengt Swahn, Ljungby Reseansvarig: Gunnar Andersson Läkemedelsansvarig: Lisbeth Reuterhage IT-ansvarig: Revisorer: Valberedning Urban Spjuth Ruth Thor Filip Carlsson Ingvar Fransson Ywonne Jansson Värends Nöbbele Grimslöv Lönashult, ersättare Växjö, ersättare Eskil Andersson, Växjö, sammankallande Willy Uvebrant, Agunnaryd Alf Samuelsson, Ingelstad

3 3 Medlemsantal Antalet medlemmar i distriktet var den 31 december en ökning med 100 st. Ökningen är 1,6 % näst bästa distrikt i landet. Vi fick in 527 st. nya medlemmar. 145 avlidna. Cirka 50 procent av landets pensionärer är inte med i någon pensionärsförening. Det finns många som vi kan intressera att bli medlemmar i SPF, men det gäller att ha ett attraktivt och mångsidigt program. Då 282 st lämnade oss så är det viktigt att vi tar hand om medlemmarna, ingen medlem skall känna sig utanför utan alla skall känna sig välkomna till SPF. Sammanträden Distriktsstyrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Samt 4 inför Inspirationsdagen. Under året har valberedningen varit med vid olika tillfällen. Distriktsstämman och Kongress 2014 Distriktsstämman hölls den 25 mars på Grimslövs folkhögskola, 71 ombud, distriktsstyrelsen och övriga medlemmar, cirka 120 totalt. Svensson och Svensson underhöll med sång och musik. Vid SPF:s Kongress i juni som hölls i Jönköping var Åke Wenrup, Mariann Gustafsson, Urban Spjuth ombud samt som ersättare Allan Isaksson. Ordförande Åke Wenrup, vice ordförande Mariann Gustafsson samt styrelseledamöter har varit och besökt ett stort antal föreningar och informerat om SPF:s verksamhet. Åke Wenrup har varit på två distriktsordförande konferenser, samt en utbildning. Åke Wenrup och Mariann Gustafsson har varit på en konferens för nyvalda ordförande, samt en för marknadsförare. Studie- folkhälso- kultur- och trafikverksamheten Studiecirklar Föreningarna har haft studiecirklar i många varierande ämnen, flest i Markaryd med 26 st. under året. Under året har ett nytt studiematerial framtagits Ålderism i samarbete med SV. Folkhälsoverksamhet. Dessa båda verksamheter ligger så nära varandra att vi valt att arbeta tillsammans. Distriktet har inbjudit folkhälsoansvariga i föreningarna till en kursdag med föreläsningar om "Hållbar kost" och hörselvård. Ang. läkemedel har vi erbjudit föreningarna medverkan vid föreningsmöten. Vissa föreningar har själva inbjudit ortens farmacevt som föreläsare. Föreningarna har erbjudit medlemmarna olika aktiviteter med syfte att behålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Distriktets läkemedels- och folkhälsoansvariga har deltagit i de kurser som förbundet erbjudit. Boule. Ett stort antal medlemmar har varit aktiva i bouleverksamheten. 25 lag har spelat i serien, men många föreningar ordnar boulespel utan att delta i seriespelet. Distriktsmästerskap har genomförts i Grimslöv med 42 deltagare. Distriktsmästare 2014 blev Erik Nordin och Irene Nordin Ljungby. Verksamheten ger motion och social gemenskap. Kulturdag och kulturarrangemang Vid olika sammankomster har det genomförts varierande kulturarrangemang exempelvis sång och musik. Föreläsningar i varierande ämnen har varit vanliga inslag i föreningarnas aktiviteter. Den populära kulturdagen genomfördes den 16 september med välkände Aron Aronsson som med hjälp av härliga bilder berättade om sitt 27-åriga liv i rullstol. Att bl.a. bestiga berg, cykla för hand till Paris. Detta var mycket uppskattat av de 170 som närvarade.

4 4 Trafikverksamhet Under året höll distriktet en utbildningsdag för trafikansvariga. Ute i föreningarna har Trafikinformation lämnats av de trafikansvariga. 5-minuters föreläsningar har lagts upp på distriktets hemsida för att kunna utnyttjas vid föreningsmöten. Information Distriktet genomförde KPR-dag i Grimslöv den 2 september. I de kommuner där KPR fungerar har det getts information från olika kommunala förvaltningar gällande serviceresor, hjälpmedel m.m. som sedan har förmedlats på föreningarnas möten. Resegruppen Under det gångna året har anordnats 2 resor för SPF Seniorerna. Den april deltog 29 personer på Kasta Loss med Cinderella Viking Line till Mariehamn augusti en tredagarsresa till Bornholm. 33 personer deltog i resan som blev en mycket lyckad resa. Resegruppen vill tacka alla för det gångna året. IT-funktionen Under året har distriktet fortsatt satsningen med att höja medlemmarnas datakompetens. De 20 bärbara datorer (laptops) som anskaffades 2012 har under 2014 lånats ut till 6 föreningar som har genomfört grundläggande datautbildning med sina medlemmar. 10 av datorerna har återlämnats till SPF Öjaby och de återstående 10 datorerna finns nu vid SV kansli för utlåning till de föreningar som vill genomföra datautbildning. Information om utlåningsmateriel finns på distriktets hemsida under Föreningsservice. Av hemsidornas besöksstatistik framgår att de har en fortsatt och snabbt växande betydelse för medlemmarnas informationsinhämtning och för marknadsföringen av SPF verksamhet. För att möta efterfrågan behöver därför årligen återkommande utbildningsinsatser göras för att förbättra hemsidornas kvalité. IT-och hemsidesfunktionen har med egna lärarresurser under året genomfört två dagkurser i Grimslöv för de hemsidesansvariga. En grundläggande utbildning under våren med 15 deltagare representerande 12 av distriktets 36 föreningar och en utbildning under hösten avseende bildhantering med 19 deltagare representerande 17 av föreningarna. Utbildningsarbetet har resulterat i en fortsatt positiv utveckling av hemsidornas kvalité. Tyvärr finns det fortfarande några föreningar som inte bearbetar sina hemsidor. Sannolikt beror detta på att de inte har lyckats rekrytera tillräckligt engagerade hemsidesansvariga eller att de inte har skickat dem till någon grundläggande utbildning. Grundutbildningar under 2015 kommer därför särskilt att riktas till dessa föreningar. Distriktsutbildningar och konferenser Under året har femton kurser och konferenser genomförts i distriktet. Ordförandekonferernser som hållits 2 gånger har varit mycket givande. Utbildningarna varav en med medel från förbundets utvecklingspott, med ett mycket varierande innehåll, det har varit för ordföranden, studie- och folkhälsoansvariga, medlemsregister- och hemsidesansvariga bland annat. Att delta i kurser och konferenser är en viktig del i SPF:s verksamhet. Distriktet har försökt erbjuda en omväxlande och aktuell kursverksamhet som vänder sig till medlemmar med olika uppgifter i föreningarna. Därför har under året dessa kurser varit avgiftsfria.

5 5 Projekt Inspirationsdagen Trots arbetsgruppen och distriktsstyrelsens ansträngningar under 6 månader, samt ett rikt antal utställare blev anmälningsantalet så lågt (under 200) att arrangemanget fick avlysas. Under första ordförandekonferensen diskuterades orsak och verkan och riktlinjer för framtiden drogs upp. Rekrytering Rekryteringsarbetet i distriktet har gått mycket bra och med detta så har vi avverkat 2014 års rekryteringstävling. Sedan vi startade rekryteringstävlingen 2010 har vi totalt fått 2782 nya medlemmar och det är mycket bra. Vi har också startat upp en idébank som finns på distriktets hemsida för att vi på detta sätt vill stärka vårt engagemang ute i föreningarna. Vi har under året haft kurs för rekryterare, program och idéansvariga som var mycket givande. Vi i distriktets rekryteringsgrupp vill tacka alla er ute i föreningarna för ett mycket bra arbete, det är ni som lägger grunden för ett bra samarbete i SPF och nu går vi in i 2015 och VI REKRYTERAR SÅ DET RYKER. Kulturdag Den populära kulturdagen genomfördes den 16 september med välkände Aron Aronsson som med hjälp av härliga bilder berättade om sitt 27-åriga liv i rullstol. Att bl.a. bestiga berg, cykla för hand till Paris. Detta var mycket uppskattat av de 170 som närvarade. Regionala träffar Det har varit 2 regionala träffar, båda träffarna i Jönköpings län. Gemensamma distrikts-frågor, förbundsfrågor och framtidsfrågor stod på dagordningen Resenärsrådet Ordförande och Mariann Gustafsson har deltaget i Resenärrådets möten under året och bevakat våra intressen när det gäller kollektivtrafiken, Länstrafiken och sjukresorna. Studieförbundet Vuxenskolan, SV Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan har fungerat bra med Stefan Gabrielsson som till i maj verksamhetsansvarig för SPF frågor. Inger Bard har ersatt Stefan. SPF har förlängt avtalet med SV till gällande hela Det har inneburit att Stefan /Inger. har arbetat på en 20 % tjänst för SPF. SPF har sitt kontor i SVs lokaler på Smedjegatan 3B i Växjö.

6 6 Slutord Vid Kongressen 2014 beslutades att det nya namnet är: SPF Seniorerna. Samt en ny logotype: Vidare under kongressen antogs nya stadgar för Förbund, Distrikt och Föreningar för införande under Under året har på vårt initiativ ett givande samarbete mellan de fyra övriga rikstäckande pensionärsorganisationerna startat med möten hos oss inför Dialogmöten med Landstinget. Grunden i SPF arbetet är medlemmarnas och föreningarnas arbete och engagemang. Den gemenskap som vi alla möter inom SPF är mycket värdefull. Det finns många som känner sig ensamma i dagens Sverige. Här har SPF en stor uppgift, att inspirera och inbjuda till medlemskap. Genom en omväxlande verksamhet kan vi intressera många nya medlemmar. SPF skall på alla plan höras, synas och påverka i de viktiga frågor och beslut som gäller oss seniorer. Nu gäller det för SPF, på alla nivåer, att arbeta så att löftena om förbättringar infrias. Vi behöver vara många, så att vi blir en stor och betydelsefull maktfaktor i samhället. Aldrig tidigare har vi haft så stor möjlighet att få fler seniorer in i vår organisation. Låt oss alla tillsammans göra vårt bästa för att bli ännu fler. Styrelsen tackar alla medlemmar och föreningar för ett gott och givande samarbete under Ett varmt tack även till Förbundsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan, Landstinget Kronoberg och Länstrafiken för ett gott samarbete under det gångna året. Växjö mars 2015 Åke Wenrup Allan Isaksson Mariann Gustafsson Åke Wenrup Allan Isaksson Mariann Gustafsson Bernt Salomonsson Gunnar Andersson Carin Jonasson Bernt Salomonsson Gunnar Andersson Carin Jonasson Lisbeth Reuterhage Urban Spjuth Gerd Svenson Lisbeth Reuterhage Urban Spjuth Gerd Svensson Roland Cronholm Leif Danielsson Inger Bard Roland Cronholm Leif Danielsson Inger Bard

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin verksamhet. Ett antal pensionärsföreningar i Göteborg och omkringliggande områden samlades denna dag för att diskutera och besluta om bildande

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2013 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2013, distriktets trettioåttonde verksamhetsår. Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING 2013 Berit Paulsson in memorian Distriktets kassör Berit Paulsson avled den 28 november 2013 efter en kort tids sjukdom. Hon blev 76

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2011 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Runo Carlsson, sekreterare Kerstin

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter.

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter. SPF SKARA Sid 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Medlemmar Antalet var 478 vid årets början och 480 vid årets slut. Styrelse Alice Ferm ordförande Odd Bergmann kassör Anita Kjällström vice ordförande Ruth Eliaeson

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01-2014-12-31 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer