Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november årgången. Foto: Göran Lindgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november 2013. 79 årgången. Foto: Göran Lindgren"

Transkript

1 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november årgången Foto: Göran Lindgren

2 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 Ordensledningen informerar Logen Nemeton i Lund 50 år Bröder av alla grader inbjuds att med damer delta i vårt jubileum lördagen den 8 februari 2014 kl på Axelgård i Vallkärra, Västratornsvägen 1, Lund Högtidsdräkt med vit väst Program: Välkomstdrink Trerätters middag Dans till orkester Meny: Laxtartar Hjortrygg med kantarellsås Vit chokladnoisette Kaffe med tårta Pris: 350 kronor per person Insätts i samband med anmälan på bankgiro Anmälan senast den 15 januari till: Lv Jan Hörnlund eller Välkomna! Jerker Modéer ÄÄ Ändringar i Ordenscirkulär Följande Oc har ändrats med anledning av beslut som fattats vid årets Rm.: Oc 01 SL, vad avser bärande av ämbetsregalie i efterloge. Oc 14 SL, vad avser SOrg som nu är ämbetsman i SL. Arbetsuppgifter i SL, sidan 10 är kompletterad med anledning av detta. Oc 129 GL, vad avser brådskande åtgärder vid broders bortgång, behov av snabb rapportering av Skr/SSkr till Ordenskansliet. Oc 135 GL, vad avser införandet av system Ogma från och med Oc 139 GL, vad avser information till recipiend att vid reception bäres alltid frack. Oc 140 GL, vad avser upprättande av protokoll i ÄK. Oc 302 Bröder, vad avser avgifter. Broder som före är avgiftsbefriad till RSL, behåller den förmånen. I övrigt slopas avgiftsbefrielsen. Avgiften till RSL höjs till 125:-/kvartal Oc 312 Bröder, Vad avser klädsel vid Logesammankomst. P 1, Näsduk i bröstfickan bäres ej till frack. P 6, Fluga och kapiteltriangel skall vikas fram så att båda är väl synliga. Utöver detta är kontrollistor/register uppdaterade. Ändringar finns att hämta och skriva ut till Oc-pärmarna från Ordens hemsida, ansvarig för detta är respektive pärminnehavare. Gunnar Persson RSBibl Handlingarna från Riksmötet i Lund kommer att finnas på vår hemsida: INOM KORT! LOKAL MED MÅNGA MÖJLIGHETER UPP TILL 330 KVM GALLERI, SHOWROOM KONTOR mm Du har idéerna - vi har lokalen DRUIDHUSET I MALMÖ Västergatan 3 - ett par minuters promenad från Malmö C Boka tid för visning, telefon

3 Nr 9 november 2013 Svensk Druid-Tidning I huvudet på en redaktör Vi lever i en föränderlig tid Jag skulle betala på mataffären nyligen och den unga kassörskan föreslog att jag skulle ta med mina egna kassar eftersom plastpåsar inte är bra för miljön. Er generation brydde sig inte tillräckligt för att bevara miljön till kommande generationer. Hon hade förståss rätt i sak vi hade inte miljötänket i vår tid. Men vad hade vi i vår tid? Efter långt funderade och sökande djupt i min egen själ insåg jag vad vi hade. Då hade vi mjölkflaskor som vi lämnade tillbaka, läskflaskor som vi pantade. Butiken skickade tillbaka dem till tillverkaren, som tvättade dem och återanvände. Men vi hade inget miljötänk. Vi gick i trappor för vi hade inte hiss eller rulltrappor i alla affärer, skolor och företagsbyggnader. Vi gick till affären för att handla och vi tog inte bilen varje gång vi skulle förflytta oss några hundra meter. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljötänk. På den tiden hade vi en enda TV eller radio i hemmet, inte en i varje rum. TV:n hade en liten skärm ungefär som en näsduk inte som halva Gotland. I köket blandade, vispade vi alltid för hand, vi hade inga maskiner som gjorde allt åt oss. Vi startade aldrig en bensinslukande motor för att klippa gräset vi sköt gräsklipparen för hand. Kassörskan hade rätt, vi hade inget miljötänk. Vi drack vatten direkt ifrån kranen istället för att en plastmugg eller flaska varje gång. Vi ersatte rakblad i rakhyveln istället för att kasta hela hyveln bara för att bladet var slött. På den tiden åkte folk buss, barnen cyklade eller gick till skolan istället för att göra föräldrarna till en taxirörelse. Vi hade ett eluttag i varje rum istället för ett dussintal uttag i en förgrening. Vi behövde inte ha en datoriserad pryl som skickar datassignaler flera mil ut i rymden för att hitta närmsta pizzeria. Är det inte lite sorgligt hur dagens generation beklagar sig över hur slösaktigt den äldre generationen är bara för att vi inte hade miljötänk? Johnny S Andersson Johnny S Andersson Tel E-post: Svensk Druid-Tidning SVENSKA DRUID-ORDEN F G D O Västergatan 3A Malmö Tel Bankgiro: Bank: Svenska Handelsbanken Org.nr: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Dag Wikman Hamnplan 2A lgh Piteå, Tel E-post: Redaktion: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö, Tel Mobil: E-post: Johnny S Andersson Spruthusgränd Söderhamn, Tel Mobil: E-post: Bertil Carlsson Spinettstråket 1 G Umeå, Mobil: E-post: Henrik Enander Storgatan 23 CA Ljungby, Tel Mobil: E-post: Caj Söderberg Box Uppsala, Tel Mobil: E-post: Annonsansvarig - samt layout & original: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö Tel Mobil E-post: Adressändringar Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i Malmö Prenumeration inom Sverige: 100:-/år Prenumeration utom Sverige: 400:-/år Tryckeri: Jomagp, Ljungby Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus. Nummer 10 utkommer den 20 december manusstopp den 25 november Nummer 1/2014 utkommer den 20 januari manusstopp den 25 december Upplaga ISSN:

4 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 IGLD/SGLD mötet i Ljungby På lördagen den 5 oktober avhölls ett IGLD-möte med gradgivning i logen Wirdars logehus. Ämbetsmännen från de tre länderna genomförde mötet i den internationella graden. Under högtidliga former invigdes 26 svenska bröder i IGLD-graden. Efter de traditionella rapporterna och ett ideellt inslag avlutades mötet. RSÄÄ framförde ett varmt tack till logen Wirdar för ett mycket fint genomfört värd-skap under dessa dagar. Totalt deltog 54 bröder i mötet. Rapport från SGLD-ÄK Sedan förra mötet har den Svenska Druid-Orden nu ca 4950 bröder varav 870 har den internationella graden. Vid förra ämbetsperioden recipierade totalt 1000 bröder men den totala ökningen stannade vid ca 20 bröder. Trots ett stort antal recipiender under perioden så var tillväxten till slut närmst obefintlig. För att öka antalet bröder och bättre behålla de som recipierat kommer ett fortsatt och fördjupat arbete med vår värdegrund att ske under ämbetsperioden. Tre fokusområden föreligger. Brödravård-utbildning, rekrytering samt marknadsföring. Temat vid konferensen var Utbildning i Druidisk kunskap. Diskussioner kring frågeställningen Vad håller oss samman och Hur får vi ut budskapet till logerna och bröderna? Många goda förslag och idéer kom fram och kommer att användas framöver. När det gäller den engelska grenen av Druid-Orden och frågan om hjälp till deras verksamhet så har ÄK beslutat att i denna fråga samarbeta med den Norska Druid-Orden. Man kommer sedan gemensamt undersöka om det finns motsvarande intresse för samarbete från den Engelska Druid-Orden. Således ett försiktigt närmande från SGLD i denna fråga. Från svensk sida har vi kontakt med våra engelska bröder genom br John- Ture Karlsson, logen Rigel i Örnsköldsvik och från norsk sida genom br Ole-Johan Eide. Rapport från Svenska Druid-Orden. På riksmötet i Lund utdelades stipendiefondens gåva till ledande prostatacancerforskare. På mötet diskuterades värdegrunder såsom brödravård och välgörenhet. Tillsammans med rekryteringsfrågor är detta prioriterade frågor för RSL. Tankesmedjor har startats och dessa har redan inkommit med brett material som kommer att bearbetas framöver i Ordensledning, Storloger och Grundloger. Vad gäller rekrytering används den så kallad Halmstadsmodellen efter norsk förebild. Bedömningen är att inom kort kommer Druid-Orden att passera 5000 bröder. Nationella insamlingen till Stipendiefonden inbringade ca SEK och det delades ut två stipendier om vardera SEK. Därutöver har ca SEK/ år delats ut i lokala projekt. Rapport från Norska Druid-Orden. Antal bröder i norska druidorden är 2774 varav 987 bröder är IGLDmedlemmar. Sedan förra SGLD- mötet har det bildats 2 nya loger. Logen Tryggvason på Bryne samt Logen Gaia på Island. Ett ordenshus i Sandfjord har tagits i bruk dit ordenskansliet har flyttat in. Lokalerna utnyttjas därutöver flitigt för mötesverksamhet. En uppdatering och förnyelse av ordens internet-sidor pågår och man hoppas att resultatet ska bli en ökad tillgänglighet och ett större utnyttjande av bröderna. Rapport från Danska Druid-Orden. Antalet bröder i den danska Druid-Orden är idag 269 stycken. Sista året har antalet bröder minskat med 4%. En utveckling som beskrivs som i bästa fall stagnerande och i värsta fall katastrofal. Fortsätter denna trend är risken stor för att man måste vända sig till de svenska bröderna för att få hjälp. De interna stridigheter som förelegat i Danska Druid-Orden under det första året av ämbetsperioden, är nu helt borta och man arbetar intensivt och koncentrerat på att vända den pågående negativa trenden. Druid-Ordens 269 bröder är idag fördelade på tio loger. Tre är belägna i Köpenhamnsområdet, två loger på Fyn och fem loger är fördelade över Jylland. Avslutning Mötet avslutades i E F E och innan alla bröder skiljdes åt intogs en god brödramåltid tillsammans med passande dryck och därefter serverades kaffe med avec för de som så önskade. 4

5 Nr 9 november 2013 Svensk Druid-Tidning SL Bardalands höstmöte i Stockholm Logen Dair stod som värd för storlogens höstmöte den 19 oktober. 85 bröder från grundlogerna samlades i de olika graderna under dagen. SÄÄ Bertil Svensson hälsade alla välkomna och ett särskilt välkommen riktades till RSOÄ Björn Cederberg och ROÄ Thor-Inge Svensson och Lars-Eric Gahnström. OÄ Ingvar Nyström, logen Dair, fick under högtidliga former mottaga Ordens Förtjänsttecken, vilket utdelades vid Kapitelmötet av RSOÄ Björn Cederberg. Br Ingvar har varit ämbetsman i många perioder inom både logen Belenos och logen Dair. Han är vidare stiftarbroder i loge Dair och var i flera perioder dess ÄÄ. Med sin stora druidiska kunskap har han varit drivande och uppoffrande i det druidiska arbetet med att först starta en ny grundloge i Stockholm och därefter arbeta för dess utveckling och etablering. Ingenting har varit omöjligt för br Ingvar. Lokalfrågor i centrala Stockholm kan vara svåra - men inte för broder Ingvar. Ring-graden SL-ämbetsmännen hedrade nio kapitelbröder med Ring-graden. Dessa bröder kan nu vara stolta bärare av Ordensringen. Anders Robson: det är mycket vi har fått höra idag och det tar tid att smälta alla intryck. Vi behöver besöka fler Ringgradsmöten och liksom äldre ringbröder idag lyssna in alla visdomsord igen. Jag är hedrad och stolt bärare av ringen. Tack för en fin reception. Från vänster SÄÄ Bertil Svensson, RSOÄ Björn Cederberg, OÄ Ingvar Nyström SOÄ Hans Rosengren Sex ROÄ, 40 OÄ, 20 Ring- och 19 kapitelbröder gästade mötet under dagen och stämningen var som vanligt lättsam men med den stillhet och eftertänksamhet som de tre SL-ritualerna inbjuder till. Eldöverbringandet från det nyligen avhållna RM var stämningsfullt och dagens möten inramades av SL-organistens Roland Ulfelds musik och ett bildspel om varg och björn från norra Finland. OÄ-graden SL-ämbetsmännen förlänade högtidligen fyra R-bröder OÄ-graden, vilka därtill gjort sig förtjänta. Christer Pettersson: att få OÄ-graden är ett länge efterlängtat mål. Äldre OÄ-ar har varit ett föredöme. I förrummet skapades en förväntan om denna gradgivning och den högtidliga receptionen överträffade förväntan. Jag är hedrad och stolt. Hans Jandér Idris, Max Engsander Idris, Christer Pettersson Guta samt Leif Cassinger Belenos. Kurt Olsson Beltain, Joachim Mellberg Dair, Hans Röjdeby Belenos, Håkan Askelöf Idris, Mårten Rosell Idris, Johan Nyberg Doru, Åke Svennbeck Belenos, Jan Bergström Belenos och Anders Robson Belenos. Kapitelgraden SL-ämbetsmännen kallade tre druidbröder till erhållande av Bo Hägerman Arosia, Karl-Åke Utterström Arosia och Bertil Carlsson Doru. kapitelgraden och den gyllene triangeln. Bo Hägerman: En fråga jag haft är vad SLgraderna och deras regalier betyder. Idag har kapitelgraden givit mig sitt svar. Mina förväntningar är infriade och jag är hedrad och stolt. Den röda tråd som finns i grundlogegraderna ser jag idag en fortsättning på. Jag vill leva upp till logen Arosias förväntningar på mig att ta en ämbetsmannaroll. RSOÄ Björn Cederberg återinstallerade Organist Roland Ulfeld nu som värdig SL-organist och behängde honom med de tecken och regalier som tillhör detta ämbete. SOÄ Hans Rosengren höll parentation över bortgångne Belenos brodern Åke Lagerström som recipierade i Eu-graden 1973 och erhöll OÄ-graden 1989, Stjärntecknet 1988, Veterantecknet 1998 och recipierade i IGLD Br Åke var aktiv och innehade ämbeten i sju perioder som YV, M och LV samt besökte sammanlagt 496 möten. Vi har br Åke i ljust minne. Br Åke blev 76 år. Efterlogen En nyhet denna gång var att dagen avslutades med en middag. Den bestod av viltkött med potatisgratin och för de flesta gott rödvin därtill. Minst 60 bröder stannade kvar till denna fina avslutning. Tacktal utbyttes. MÄ Anders Engström, Dair tackade Storlogen för att de givit logen Dair förtroendet att genomföra dagens möte, vilket de gjorde på ett rakt igenom förtjänstfullt sätt. RSOÄ Björn Cederberg tackade för maten med en som vanligt trevlig historia. OÄ Ingvar Nyström tackade för det erhållna Förtjänsttecknet och Guta-bröderna sjöng visor på Guta-mål.. Stämningen var således god. Alla åtskiljdes med en hälsning till varandra - vi ses nästa gång på Gotland i månadsskiftet maj/juni då SL Bardalands vårmöte äger rum. Text och bild: Åke Pehrsson och Anders Engström 5

6 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 SL-möte i Östanland Denna vackra höstdag, solsken och höstlöven i alla möjliga färger, samlades bröderna i SL Östanland hos Logen Allbota i Färjestaden på Öland. Redan på fredagskvällen samlades SL ämbetsmännen tillsammans med RSMÄ Anders Eriksson för en uppstart av arbetet med en delning av Östanland. OÄ-församling SÄÄ Per Larsen hälsade alla bröder välkomna. Speciellt välkomnades RSMÄ Anders Eriksson, RSV Rolf Mattsson och OArk Lars-Åke Sevborn från Ordensledningen. Även varmt välkommen önskades SÄÄ Claes Nilsson och SSkm Ivar Clementz från SL Sunnanland. SÄÄ Åke Mattfolk och OÄ Tommy Davidsson, logen Thesevs, båda från SL Folkungaland. Hedersdruid Sven-Holger Johansson, ROÄ Bo J Olsson och ROÄ Thor Johansson från SL Östanland. Vid dagens möte fanns ingen recipiend i OÄ-graden. Ringgradgivning Efter en god lunch var det dags för möte i Ringgraden. Dagens enda recipiend var broder Bo Lindgren, Logen Merlin, som hedrades med Ordensringen och kan nu titulera sig ringbroder. Talet till dagens nyblivne R-br hölls av SSkr Lars-Göran Andersson. Kapitelgraden RSMÄ Anders Eriksson tackade Lv och Logen Allbota för god mat och fint värdskap. Ännu ett SL-möte med bra stämning och fin brödragemenskap var till ända. SL Östanlands Ämbetsmannakår: (med nyinstallerad SV) Övre raden: SL Ers Ulf Svensson, SV Ulf Andersson, SM Rickard Jönsson, SOrg Mats Lundberg. Främre raden: SSkm Kurt-Arne Nordström, SOÄ Hans Assarsson, SÄÄ Per Larsen, SMÄ Peter Sunnanek, SSkr Lars-Göran Andersson Text: Ulf Svensson, logen Värend, Foto: Peter Lund, logen Stonehenge SÄÄ hälsade de nytillkomna bröderna välkomna. Sju Druidbröder hade kallats till kapitelgraden: Roger Lundberg och Michael R:son Boberg logen Allbota. Stefan Nilsson och Jörn Green-Hansen logen Avalon samt David Persson, Shawn Cordeiro, Joakim Schmuul logen Stonehenge, fick mottaga den första SL graden. SSkm Kurt-Arne Nordström talade till de nyblivna Kapitelbröderna och nyvordne Kapitelbrodern Joakim Schmuul framförde recipiendernas tack. OÄ Ulf Andersson blev högtidligen installerad som ny SV av RSMÄ Anders Eriksson och OArk Lars-Åke Sevborn. RSV Rolf Mattsson höll parentation över följande bröder som avlidit sedan föregående SL-möte: OÄ Roland Johansson logen Wirdar, OÄ Rune Assarsson logen Merlin, OÄ Börje Karlsson logen Ossian, OÄ Claes-Bertil Boman logen Wirdar samt R Rolf Lindh logen Merlin. Det ideella inslaget hölls av Allbotas Lv tillika krögare på Hotell Skansen i Färjestaden, Fredrik Norén. Ett mycket intressant föredrag, där han berättade att Hotell Skansen och whisky har mycket gemensamt. Här finns Sveriges största whiskysortiment c:a 1250 olika sorter och man har även ett eget brand - The Long Island Whisky. När kapitelmötet var avslutat hälsades vi välkomna till en trevlig brödramåltid med vackert dukade bord och mycket god mat. Efter brödramåltiden redovisade SMÄ Peter Sunnanek dagens insamlade medel till Druid-Ordens Stipendiefond: kr totalt! Skänk minst 100:- till Stipendiefonden så får Du Druidkalendern som gåva Kalendern finns hos Din ÄÄ DRUIDKALENDERN 2014 till förmån för Ordens Stipendiefond Bg

7 Nr 9 november 2013 Svensk Druid-Tidning SL Vänerland Lördagen 11 oktober visade sig hösten i all sin färgprakt för bröderna i Vänerland som samlades till storlogemöte i Arvika. Efter hand som bröderna anlände till logelokalen bjöds det på frukost av arbetsutskottet, och en broderlig stämning infann sig redan från början. OÄ-Möte Som vanligt öppnade SÄÄ Alf Stenson dagens första möte ritualenligt och på ett lugnt och tryggt sätt. Med dikten Höstvisa av Elsa Beskow hälsades alla bröder hjärtligt välkomna, och ett särskilt välkomnande gick till RSOÄ Björn Cederberg. Under en väl genomförd ceremoni förlänades OÄ-graden till Anders Johansson, logen Aquila. Br. Anders kunde sedan slå sig ner i lunden och lyssna till SSkr Anders Regnells visdomsord till honom samt Värmlandsvisan som passande nog framfördes av vikarierande SLOrg Steve Barrheden, logen Altair. Möte i Ringgraden Efter att ha njutit av lunchen var det dags att åter samlas i lunden. Denna dag hade det slumpat sig så att det inte fanns någon broder i Vänerland som var redo att bli hedrad med ringgraden. SÄÄ Alf Stenson förhöjde stämningen genom att även öppna detta möte med en höstdikt. Denna gång var dikten av Karl-Erik Forslund. Istället för att se nya gyllene ordensringar bli utdelade, fick vi med alla våra sinnen uppleva hur OÄ Sigvard Strömberg framförde dikten En fattig munk från Skara. Med sitt teatraliska framförande höll han bröderna i ett järngrepp under hela berättelsen. Ett välförtjänt tack fick också Br. Sigvard av SÄÄ. Därefter kryddades detta kulturella inslag med Snigelns visa från en cd med Mando Diao. Kapitel-möte Sin vana trogen framförde SÄÄ Alf Stensson en dikt som inledning även på detta möte. Ämbetsmannakåren genomförde ett högtidligt och välrepeterat upptagande av fyra druidbröder i kapitelgraden. Dessa var Mattias Nilsson och Stig Otterborg logen Camulus, Andreas Grandt logen Taliesin och Jan Olsson logen Aquila. Beredande br. ROÄ Bo Björkman tog hand om de nya kapitelbröderna före upptagandet och SV Tomas Wenell gav dem ett ord på vägen efter genomförd ritual. Tyvärr fick vi också en påminnelse om vår förgänglighet då SOÄ Dan Bergeld hade den smärtsamma plikten att meddela att tre SL-bröder avlidit. Under tiden vi lyssnade till ett stilla musikstycke gick våra tankar till Brr Hans Larsson och Douglas Persson logen Cynthus samt Br. Torsten Bergström logen Aquila. SMÄ Jan Andersson talade om för församlade bröder att SL-Vänerland idag har totalt 482 bröder. Det magiska sträcket på 500 är fortfarande svårt att nå, men han uppmanade oss alla att jobba vidare med det målet i sikte. RSOÄ Björn Cederberg äntrade så scenen och med benägen hjälp av SM Pierre Ullmark kallades ROÄ Bo Björkman fram för att installeras som SL- Vänerlands nya SOÄ. Samtidigt avtackades den avgående SOÄ Dan Bergeld som utfört sitt uppdrag på ett mycket förtjänstfullt sätt och nu lyckönskades till sitt nya ämbete som RSM. RSOÄ hade ytterligare ett uppdrag att utföra, nämligen att utdela inte mindre än tre Förtjänsttecken. Dessa tecken utdelades till tre mer eller mindre förvånade ROÄ, nämligen Dan Bergeld logen Aquila, Curt Fredsberg logen Camulus och Benny Tryggsson logen Cynthus. På RSLs vägnar uttryckte RSOÄ Björn Cederberg tacksamhet för det arbete som dessa bröder tillägnat vår Orden. De sex ÄÄ från SL-Vänerlands grundloger fick så genom SÄÄ Alf Stenson mottaga en hälsning från riksmötet och en uppmaning till fortsatt arbete i druidisk anda. OÄ Thure Aspgren logen Aquila bad om ordet och påtalade vikten av att vi alla jobbar för att öka antalet bröder i våra grundloger. Detta är allas vårt ansvar liksom att få dem att trivas när de kommer till våra möten, framhöll Br. Thure. I efterlogen SMÄ Jan Andersson poängterade för oss att vara uppmärksamma på och uppskatta skiftningarna i våra årstider. Det var inte svårt att förstå vad han menade denna underbara höstdag. SM Pierre Ullmark gav under sång bröderna uppmaning om hur avdukningen skulle ske efter måltiden, vilket också efterlevdes och fungerade smärtfritt. Insamlingsbössan gick laget runt och inte mindre än Kr kunde räknas in till Stipendiefonden. SÄÄ tackade logen Altair för det jobb de gjort för att detta SL-möte skulle fungera. Han tackade också Br. Jan Andersson som varit ämbetsmannakåren behjälplig på alla sätt. OÄ Anders Johansson var tacksam för sin förläning av OÄ-graden och tackade ämbetsmannakåren och övriga som deltagit vid mottagandet av kedjan. Kapitelbroder Stig Otterborg gjorde sig till tals för de nyvordna kapitelbröderna och tackade även han ämbetsmännen för det stilfulla sätt på vilket de genomfört tilldelningen av kapitelgraden. RSOÄ Björn Cederberg tackade så för maten och hyllade Lv Anders Karlsson och hans mannar i arbetsutskottet som gav oss god mat och utmärkt service under hela dagen. Så berättade han en historia som gav öppning även för flera andra bröder att framföra olika munterheter, allt till församlingens odelade glädje. Tack ämbetsmannakåren och logen Altair för denna gången. Vi som var med ser redan fram mot nästa möte hos logen Cynthus i Ulricehamn till våren. Närmare bestämt 12 april Text: Thomas Ahlqvist Cynthus. Foto: Kennet Johansson Taliesin Stipendiefonden behöver Ditt bidrag! Bg Skriv Stipendiefonden, så kommer bidraget rätt. 7

8 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 Svenska Birgitta- Riksstorlogen Den 21 september 2013 med logen Ceres, Ulricehamn som värdloge, instiftade ämbetskollegiet i Svenska Birgitta-Riksstorlogen en ny Birgitta-Storloge som fick namnet Mellankronan. Vi detta högtidliga tillfälle deltog 95 systrar representerade från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Ämbetskollegiet för perioden består av: Ht Uppl S Anne-Marie Stenson, Ht L O S Anna Forserud, Ht L V O S Margareta Zederfeldt Hedman, Ht L S Sekr Ingegerd Johansson, Ht L S Kass Margaretha Styrlin samt Ht L S Cer Lisbeth Linnarsson Följande grundloger tillhör Birgitta-Storlogen Mellankronan: Logen Ceres, Ulricehamn Logen Rhiannon, Norrköping Logen Astrea, Ljungby Logen Elin, Skövde Logen Stella, Växjö Vill Du veta mer om Svenska Birgitta-Riksstorlogen? På vår hemsida kan Du läsa mer. Med systerhälsning i FSG SVENSKA BIRGITTA-RIKSSTORLOGEN Christina Hyttfors, Hst L O S Druidtidning på tyska av Bertil Carlsson Man kan väl inte säga att man är internationell om de internationella sammanhangen glöms bort? Det sa jag och satte mig med ett nummer av den tyska Druidenstern för att få ett begrepp av vad som finns med i deras tidning, vilket råkade bli nr Sidoantalet är mäktigt, 50 sidor, men i gengäld har de framme vid halvårsskiftet bara kommit fram till årets tredje tidning. De yngre ska ju alltid ha aktning för de äldre och SDT på sin 78:e årgång måste buga för Druidenstern som är framme på sitt 139:e år. Ett sådant här studium blir en lång rad av jämförelser. Det är lättare att se likheter och skillnader om man har den svenska tidningen i bakhuvudet då den tyska tidningen ska läsas. Den tyska redaktionen och Ordensledningen är uppenbart angelägna om att det ska synas att vi är druider. Vi ska låta stjärnan följa med oss även utanför Lunden. Inte bara det, redaktionen vädjar till medlemmarna att synas i tidningen med annonser om det finns något att göra reklam för. Naturligtvis en ekonomisk fråga, men även att man genom annonserna visar sitt engagemang inom Orden. Ledaren handlade om Den gyllene regeln, att behandla sina medmänniskor väl. Slutklämmen var en mäktig uppmaning till alla bröder: Allt handlar om vikten att vidarebefordra elden, inte att bevara askan! En mycket fin formulering. En krönika med lite vardagsfilosofi: En man i kassan på en stormarknad kan läsa en skylt som säger att betalning inte längre är möjlig med 200- och 500-eurosedlar! Hur reagerar han? Först med att han är medveten om att det var mycket länge sedan han haft så stora valörer i plånboken! Sedan följer en ekonomisk analys av var pengarna tar vägen, eftersom det är bristen på växel som omöjliggör betalningar med de stora valörerna. Pengarna flyger runt, mest som kontopengar, och kontanter blir mer och mer sällsynta. Vi kan köpa vingar för pengarna, men det är nog mer vanligt att det är pengarna som har vingar. En annan vardagsbetraktelse handlar om hur vi beter oss vid våra datorer. Vi skäller och bråkar och glömmer att ta en promenad runt kvarteret i stället för att slåss med dem. PC:n är inte din fiende, den är bara en maskin! Merlins lärdomar är inte sju i Tyskland! En artikel ger de sju reglerna i minst femton varianter, och den artikeln, tillsammans med ledaren, visar att Druidenstern är seriösa när det gäller våra regler och principer. Ett stort internationellt engagemang kan också skönjas. Norge, Sverige, USA och Nya Zeeland behandlas i en stor artikel. Bland annat ett stort kapitel om vårt RM i Lund. Där det berättas om hela OL. Den tyska redaktionen har en egen Henrik Enander! Flera tunga historiska artiklar vittnar om intellektuell tyngd, bland annat en intressant artikel om Leonardo da Vinci. Slutligen en artikel som avslutas med en viktig fråga: På vad känner jag ditt allvar, då dina ord och gärningar inte stämmer? Om allt i tidningen som påminner om vårt Landet runt behöver jag inte säga något. Det är ju så likt vår egen tidning. Sammanfattningsvis vill jag säga att tidningen känns lite tyngre än vår egen. Den lätthet som Kari skapar med sina illustrationer saknas och jag tvivlar på att den tyska redaktionen har lika roligt som vi har, men jag har kanske fel? Offizielles Organ des Deutschen Druiden-Ordens und der Landesgrossloge des Schweizerischen Druidenordens VAOD DDO 139. Jahrgang, Juli - September 2013 III/2013 SDO 43. Jahrgang, Oktober - Dezember

9 Nr 9 november 2013 BOK Tipset av Folke Dubell År 2008 publicerades en bok som heter Celtic Wisdom, alltså Keltisk vishet. Den har underrubriken Tidlös vishet i poesi och prosa. Urval och redigering av Gerald Benedict, en man med goda kunskaper i religionsvetenskap. Han har valt texter som i någon mening är sakrala, dvs religiösa eller andliga. Boken är på engelska och texterna är från tiden före Kristus (fvt) till långt fram på 1700-talet. Därför varierar både språket och innehållet en hel del. Det är en bok i litet format på 184 sidor med en klar och tydlig innehållsförteckning, och det är lätt att hitta i den. Den börjar med en introduktion, som handlar om kelternas historia. Sen följer tolv olika avsnitt. Det första handlar om Skapelsen. Därefter kommer avsnitt om Livet, Platser, Män och kvinnor, Vidskepelse och magi, Kunskap och vishet, Bekännelser, Det andliga livet, Visioner och mystik, Historier, Naturen och döden. Boken avslutas med en irländsk välsignelse. Nedan följer några smakprov på innehållet. Översättningarna är mina egna förutom den om sinnesfrid. Under Det andliga livet finner man de typiska keltiska tre-talen. Att respektera det äkta mänskliga De tre främsta grunderna för det äkta mänskliga är: Sanning Heder Plikt. Det äkta mänskliga yttrar sig på tre sätt: Hövlighet Generositet Medkänsla (Förkristen tid) Vidare i samma avsnitt läser vi följande: Medlidande och samvete Ha ett varmt och medlidsamt hjärta. Precis som fruset vatten inte kan rena kroppen, så kan inte ett fruset hjärta tvätta bort orena fläckar från själen. Den ridderlige mannen skattar ingenting högre än sin heder, vilket märker ut honom som en man av hög ställning. Heder kan också vara ett kännetecken för en fattig man, ty den beror varken på rikedom eller på rang. (Förkristen tid) Vi har ett klart direktiv på att vi ska marknadsföra Druid-Orden. Vad är inte bättre än att bära druidnålen så den syns och väcker frågor. Det är då vi själva är de bästa marknadsförarna. Handgreppet och igenkänningstecknet är idag rester från en förgången tid. Bär din nål så att det syns att du är druid. Har du druidringen så ska du naturligtvis också bära den i vardagen om du inte har ett jobb som sliter på den. Svensk Druid-Tidning Nästa stycke handlar om sinnesfrid. Rådet är från förkristen tid. Om sinnesfrid Om någon gör dig orätt utan anledning, låt inte detta störa ditt lugna sinne. Gör inget förutom att förakta dem. Den slitande vinden och det plötsligt blixtrande ljuset lämnar solen och månen oberörda; deras ilska får fritt utlopp mot träden och växterna nedanför. Så är det [också] med oförätter som begås av dödliga; oförätterna stör inte män av hög rang i god ställning, men orsakar turbulens i de lägre stående männens hjärtan. (Översättning: Annika Ihd) I avsnittet Bekännelser finns tankar om samvetet. Samvete Samvetet är Guds öga i människan. Den försiktige mannen låter inget bli sett som är ovärdigt, osunt eller omanligt. Han är alltid försiktig i tal, ty endast de som kan återkalla en klockas ringning kan återkalla ord, som sagts i hast. Om inte det onda fanns på jorden, hur skulle vi då kunna veta vad som är gott, och skilja det svaga från det starka? Hur skulle vi veta att sträva mot framsteg? (Förkristen tid) Till sist ett stycke från Män och Kvinnor, som ger en antydan om de brittiska kelternas relationer till sina kvinnor. Trolovning Termen handfasting användes en gång i tiden i de gamla keltiska ceremonierna vid trolovning och proväktenskap, som varade i ett år och en dag. [Mannen och kvinnan tog varandras händer handfast dvs hårt och fast, och förklarade högtidligt inför en präst att de hade för avsikt att leva ihop, innan de ingått äktenskap. Min anm.]. När trolovningsceremonin är genomförd är vi man och hustru för ett år och en dag. När den tiden gått till ända, kan båda, om de vill, välja en ny partner, eller, om de så önskar, kalla på en präst, som gifter dem för livet. Och detta kallar vi handfasting. Vem kan ha glädje av denna bok? Kelter och druider är ju nära förbundna med varandra därför att de klassiska druiderna uppkom bland kelterna. I 1700-talets Storbritannien återuppstod föregångarna till de moderna druiderna. Boken fördjupar våra kunskaper om både keltiskt och druidiskt tänkande. Den bör vara särskilt intressant som referensbok för dem som bidrar med tankar och idéer under ideellt i lunden. Är den svår att läsa? Ja, den är lite svår! Men med ett bra lexikon eller tillgång till en kvalificerad nätordbok bör de flesta med hyfsade kunskaper i engelska, på gymnasienivå eller motsvarande, kunna läsa boken med behållning. Boken kan beställas i en vanlig bokhandel eller köpas på nätet av någon av de många nätbokhandlarna. Priset på nätet ligger runt 125 kronor. Det syns väl att Du tillhör Orden? 9

10 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 Fredagskväll i timmerkojan av Bertil Carlsson Är det pensionärsvarning då man samlas i en lokal för att samtala om sjukdomar? En fredagskväll! Nej, inte helt nödvändigt. Inte om skälet är att lyssna på en föreläsning med vår stipendiat Pernilla Wikström och ämnet handlar om prostatacancer. Orion hade gjort en omdisposition av arbetsordningen och bjöd in hela Birkeneland med damer för evenemanget och ett 70-tal kom. Faktiskt var alla grundlogerna representerade, vilket gladde Orions ämbetsmän och festlighetsutskottet. Vår ÄÄ Sten Rastberg hälsade alla välkomna och Pernilla kunde börja. Att det går att tala om så allvarliga saker så fjäderlätt! En snabbfråga ställdes om varför vi över huvud taget har denna prostatakörtel och när den frågan besvarades med att körteln verkar lika överflödig som dess bärare, då kan man ana att talaren har både kunskap och humor, för visst vill vi tro att vi är nödvändiga, vi män? Pernillas område gäller i första hand diagnostik. Trots landvinningar är diagnostiken ett trubbigt instrument. Varje rön hotas av att det väcks nya frågor, nya problem. (Ser vi något ljus i den mörka tunneln, eller är det ett mötande fordon på den smala vägen?) Vi blir allt äldre och de flesta män drabbas förr eller senare av symtom som är relaterade till prostatabesvär. Sedan kan det handla om snabba eller långsamma tillväxter, elakartade eller icke elakartade och på den spelplanen är vi alla män pjäser som tvingas följa spelets regler och hoppas på att de medicinska framstegen hunnit lika långt fram som de problem vi råkar ut för. PSA-prover och biopsier är varningsklockor för den sjukdom som i förlängningen är dödsdom för 5 % av männen. En tröst är att många kommer att dö med sjukdomen, inte av! Pernilla berättade om tillväxt, metastaser och spridning. Om hur vissa diagnoser inte kräver åtgärder, medan andra kan medföra kirurgi, strålning eller kastrering. För de drabbade kan det verka som det generösa valet mellan pest eller kolera, men sanningen är ju att det är valet till ett förlängt liv det handlar om hela tiden. Med höjd ålder följer för många andra medicineringar. Kolesterolsänkande statiner gillas inte av alla, men det har visat sig att dessa har positiva sidoeffekter mot prostatacancer. Det kan verka uppmuntrande och den mest lättade suck kunde höras då Pernilla kunde berätta att alkoholförtäring inte verkade ha något direkt samband med cancern! (Skönt med humor som saknar moral!) En fråga gällde om vi blir skrämda av att tala om sjukdomen. Fifty-fifty, blev svaret. Vi kan inte få sjudomen att försvinna bara för att vi inte talar om den och när vi talar ska vi kunna känna oss säkra på att läkarvetenskapen gör allt för att vägar ska finnas ut ur problemen. Vi ska känna oändlig tacksamhet för att eldsjälar strävar för att hitta lösningar och för att samhället har resurser till forskningen, för vilken vår gåva bara är en liten pust i yrvädret, men ändå är så ovärderlig! En sak är säker! De flesta forskarna skulle tjäna mer i andra karriärer! Det kostar att finna sanningen! Stort tack till Pernilla och festlighetsutskottet! Mycket intressant föredrag och enastående förplägnad! 2014 Druidkalender! finns nu hos din ÄÄ - Ditt bidrag behövs Bg DRUIDKALENDERN 2014 till förmån för Ordens Stipendiefond 10

11 Nr 9 november 2013 Svensk Druid-Tidning Så här gör vi i Henry Hurles Damklubb av Christina Fellhammar Vår Damklubb anordnade i våras en utflykt till en gammal syfabrik. För att få våra herrar intresserade av en syfabrik måste den fyllas med något intressant som kan fånga herrarnas intresse och uppmärksamhet och då letar vi upp något som innehåller motorer och missiler! Målet blev Arboga Missile Museum och det visade sig vara en alldeles utmärkt idé, 35 anmälda därav 16 herrar. Vi har som traditionen att även inbjuda ensamstående herrar till våra utflykter. Henry Fellhammar och Stig Jäderlund Stig Jäderlund, som är museiansvarig, tog emot oss och guidade oss runt. Föreningen bildades 2001 av en grupp från robotverkstan vid tidigare CVA, Centrala Flygverkstaden i Arboga, i folkmun kallad för Flyget. Lokalen valdes, det blev Rappshuset i Arboga och var en f.d. syfabrik. Föreningen fick namnet: Robothistoriska Föreningen i Arboga. Arbetet påbörjades med att man samlade in Robotmaterial och dokumentation. Den 22 april 2002 invigde den dåvarande landshövdingen för Västmanlands län Mats Svegfors Robotmuséet. Idag har föreningen över 200 medlemmar, spridda Anne och Jörgen Blom på väg ut från Robotmuséet. över hela landet och några utomlands. Museet besöks årligen av omkring 2000 besökare. Allt material till utställningen; motorer, simulatorer och STRIL ökar. Likaså blir dokumentationen mer omfattande och i dagsläget finns det över 2000 dokument, samtidigt som film- och bildmaterial utökats. Vapentillverkningen började under 1500-talet vid Jäders bruk. Gustav Vasa hade gett order om detta. Museet är unikt i Sverige och förmodligen också i hela världen, här beskrivs vår robothistoria, från tyska V1 fram till de vapnen som JAS planen har fört med sig. Robotmuseet har bl.a. följande: 25 olika robottyper från alla tre vapenslagen, simulatorer för utbildning bl.a. Link Trainer som är en simulator som byggdes i USA 1943 för utbildning på instrumentflygning av propellerplan. Piloterna i flygvapnet använde denna simulator framförallt för att träna flygning i mörker och i dåligt väder, samt STRIL som står för Stridsledning Jörgen Blom i Drakens cockpit (flygsimulatorn) och Luftbevakning. Flygvapnets STRIL 60-system användes för radarövervakning av luftrummet över och utanför Sveriges gränser. Även havsytan övervakades och man kunde då ha kontroll över fartygsläget. Dessutom finns olika typer av turbinmotorer bl.a. RM 8 - Viggenplanets motor. TORNSVALOR. Eftersom detta skrivs för Damklubben så måste Tornsvalor nämnas. Tidigare fanns ett system för optisk övervakning från ett nät av luftbevakningstorn. Dessa torn var bemannade av flyglottor som kallades för tornsvalor. Tornsvalorna rapporterade per telefon alla synliga flygplan till dåtidens ledningscentraler. Sverige var det första landet i världen att sända uppgifter om målets höjd, dess läge, fart, kurs och avstånd till piloterna via kommunikation över talradio. Vi gick alla fritt i museet, tittade oss omkring och läste på informationstavlorna som var placerade vid föremålen. Herrarna tänkte nog mycket på tekniken och damerna kanske mer på hur livet var för kvinnorna, för barnen - ja hur vardagslivet flöt på under kriget och under denna tidsepok - hur det påverkade människorna, familjerna... Det är viktigt att berättelser, fakta och information från människans vardag bevaras för framtiden. Att ha kunskap om sitt förflutna och sin historia - för hur skall vi annars förstå den tid som vi nu lever i? Efter besöket på Robotmuséet avslutade vi med ett restaurangbesök på grekiska Athena. Kvällen gick fort och till slut var det dags att bryta upp. Vår ordförande, Barbro Holmberg, avslutade med att tacka för att det var så många som hade kommit med på Damklubbens utflykt - och summerade att det var ett ämne som var rätt valt för både damer och framförallt för våra herrar: att kombinera en syfabrik med robotar - det kunde inte ha blivit mer perfekt! Gunlög Raninen i cockpit Per-Gunnar och Kerstin Markström framför AJS 37 Viggen 11

12 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 Vad fan angå dig Polens affärer? av Henrik Enander. Illustratör, Karikatyr Så sjöng Bellman för att trösta sin vän Mollberg som misshandlats på krogen Rostock och fått sin harpa sönderslagen för att han haft synpunkter på Polen. Kanske känner alla inte till att Sverige och Polen en gång hade en gemensam kung som styrde över båda länderna. Det var Gustav Vasas sonson Sigismund som en tid var både kung i Sverige och Polen men från den svenska tronen utmanövrerades han av farbrodern hertig Karl, sedermera kung Karl IX. Detta var en tid då Polen i allians med Litauen var en av Europas verkliga stormakter och vars gränser sträckte sig från Östersjön till Svarta Havet. Polen har en lång och många gånger tragisk historia. I slutet av 1600-talet hotade en turkisk invasion Europa och en stor turkisk armé hade nått ända fram till Wien. Där besegrades den av den polske kungen Jan Sobieski som med det polska adelskavalleriet avvärjde en muslimsk invasion av Europa och tvingade turkarna till reträtt. Men hundra år senare fanns inte Polen som en statsbildning på Europas karta, landet hade delats upp mellan grannstaterna Preussen, Österrike och Ryssland. Naturligtvis fanns det polacker men för många européer verkade det som om historien bevisade att dessa polacker var ett romantiskt och modigt folk, duktiga på att slåss, rida, dansa och supa men fullständigt inkapabla till att skapa en bestående statsbildning, och på grund av sitt geografiska läge, dömda till att vara historiens offer. Med undantag av det geografiska läget var detta synsätt fullständigt fel. Inget folkslag kan äga sådana speciella karaktärsdrag men det var också betecknande för 1800-talets sätt att se på folkslag och den historiska utvecklingen. Men Polen fanns inte på Europas karta, polackerna var underkuvade av sina tre mäktiga grannar och ingen kunde tro att Polen någonsin skulle återuppstå. Det som kom att förändra läget var det första världskriget. När i krigets slutskede de tyska, ryska och österrikiska kejsardömena föll ihop som korthus och slutligen de olika frederna undertecknades, så kunde också Europas karta ritas om. En rad nya självständiga stater uppstod, Finland, de tre baltiska staterna, Polen, Tjeckoslovakien och Jugoslavien bildades av landområden som tidigare tillhört de tre kejsardömena. Den unga polska republiken utsattes 1920 för en invasion av den nybildade Röda Armén som trängde ända fram till Warszawa innan den slogs tillbaka varpå den nya staten kunde börja byggas upp. Även om detta, i likhet med de övriga nybildade staterna, skedde efter bästa demokratiska mönster med en folkvald enkammarriksdag och med ambitiösa sociala reformprogram som åttatimmars arbetsdag och social- och sjukförsäkringar, så var Polen ett efterblivet bondeland: 65% av befolkningen levde på och av landsbygden men skördarna var 50% lägre än i grannlandet Tyskland. Möjligheterna till en genomgripande industrialisering var begränsade i det ekonomiska världskaos som rådde under och 1930-talen. Under 1930-talet visade det sig att risken för ett nytt krig ständigt ökade. Ur polsk synvinkel kom de största hoten från Tyskland och Sovjetunionen, trots allt hade Polen skapats av landområden som en gång tillhört stormakterna. Den polska utrikespolitiken kom därför att präglas av en försiktig balansgång på slak lina; 1932 slöt Polen en nonaggressionspakt med Sovjetunionen och två år senare en likadan med Tyskland. Efter Hitlers införlivande av Österrike och Tjeckoslovakien var det uppenbart att Polen stod i tur för de tyska erövringsplanerna. Våren 1939 slöt visserligen Polen en militärallians med Storbritannien och Frankrike men med den s k Molotov-Ribbentroppakten i augusti hade landet än en gång delats mellan mäktiga grannar. Det var bara vissa praktiska detaljer som återstod. Under förevändning att polska trupper trängt in på tyskt område anföll Tyskland Polen den 1 september Två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike Tyskland krig. Den 17 september marscherade Röda Armén in i östra Polen, två veckor senare upphörde krigshandlingarna. Polen existerade inte längre. 12

13 Nr 9 november 2013 Den östra delen av Polen införlivades med Sovjetunionen och 1.7 miljoner polacker deporterades till Sibirien. Pommern och Schlesien återfördes till Tyskland och den återstående centrala delen blev generalguvernementet Polen styrt av den tyske guvernören Hans Frank. Han förklarade att begreppet Polen skulle utraderas ur historien och de polacker som inte utrotades skulle enbart överleva som tyskarnas slavar. Aktionen började genast, präster, jurister, lärare och politiker avrättades eller skickades till nyuppförda koncentrationsläger som Auschwitz. Över en miljon polacker sändes till Tyskland som slavarbetare och under de kommande åren mördades över 2.7 miljoner av judiskt ursprung. Ändå fanns det en polsk regering och en polsk armé. I London bildade flyktande polacker en exilregering under general Wladyslaw Sikorski som också ledde de polska styrkor som undkommit från Polen. Också i själva Polen fortsatte motståndet mot den tyska ockupationsmakten. Den s k Hemmaarmén hade 1944 vuxit till nästan män och kvinnor och var den största motståndsrörelsen i det av tyskarna ockuperade Europa. Ett speciellt problem var att östra delen av Polen var ockuperat av Sovjetunionen och först efter det tyska anfallet 1941 gick Stalin med på att frige de polska fångarna. Den polske generalen Wladyslaw Anders byggde upp en armé av de frigivna och han gjorde upp listor på officerare och underofficerare som han visste tagits tillfånga av ryssarna hösten Hans krav på att de nu skulle friges besvarades undvikande av ryssarna eller inte alls. Den 11 april 1943 meddelade den tyska radion att man utanför Katyn, nära Smolensk i Ukraina, hittat massgravar med tusentals polska officerare, bakbundna och skjutna med nackskott. Från sovjetisk sida anklagades tyskarna för att ha begått dessa illdåd och den polska exilregeringen begärde att Internationella Röda Korset skulle få undersöka vad som verkligen hänt. Den 26 april anklagade Stalin polackerna för samarbete med tyskarna och avbröt de diplomatiska förbindelserna med exilregeringen. Den officiella sovjetiska versionen ända fram till kommunismens fall var att tyskarna var ansvariga för denna massaker. Först sedan de sovjetiska arkiven öppnats på 1990-talet kunde man konstatera att detta massmord utförts av den sovjetiska hemliga polisen på Stalins direkta order. Den sovjetiska segern vid Stalingrad vintern hade stärkt Stalins position bland de allierade och han förklarade att Polens gränser från före kriget inte längre kunde gälla. Den polska exilregeringen i London tvingades acceptera en helt ny gränsdragning till förmån för Stalins krav. I januari 1944 hade sovjetiska förband redan överskridit Polens östra gräns från 1939 och var hack i häl på de retirerande tyska trupperna. De polska förband som lydde under exilregeringen kämpade i Italien med de allierade långt borta från Polen. I juli 1944 hade Röda Armén nått fram till utkanterna av Warszawa och i en radioutsändning från Moskva uppmanades befolkningen att göra uppror mot tyskarna. Den polska Hemmaarmén ställdes inför ett dilemma, ett uppror skulle innebära fruktansvärda förluster och lidanden för civilbefolkningen. Men om man inte gjorde uppror skulle polackerna anklagas för samarbete med nazisterna. Det avgörande beslutet överläts dock åt Hemmaarméns befälhavare som trodde att med de sovjetiska trupperna så nära så skulle ett uppror kunna lyckas. Den 1 augusti 1944 gick Hemmarmén till anfall men tyskarna hade förstärkt sina trupper i Warszawa-området och polackerna lyckades inte driva ut tyskarna ur staden som besköts med tungt artilleri och bombades från luften. Samtidigt hade Röda Armén avbrutit sin framryckning 10 km utanför Warszawa. Den officiella sovjetiska förklaringen var att trupperna behövde omgrupperas och pansarförbanden få förnödenheter och bränsle. Efter två månaders ursinniga strider bland husruiner och i kloaker hade tyskarna kontroll över Warszawa vars centrala delar nu var en grusöken. Därpå retirerade tyskarna, Röda Armén fortsatte sin offensiv och befriade Polen Stalin hade uppnått vad han önskade, det fanns inte några polacker kvar som skulle motsätta sig ett kommunistiskt maktövertagande. Polen var det land som sannerligen förlorade mest i det andra världskriget. Polen hade kämpat för sin frihet och sitt oberoende från krigets första dag till dess sista. Landet hade förlorat mer än en halv miljon stupade soldater, nära sex miljoner civila hade dött, det fanns över en miljon föräldralösa barn och lika många krigsinvalider. Stora delar av landet låg i ruiner och hela ekonomin låg i spillror. Utan att folkmajoriteten så önskade blev Polen en kommuniststat under Sovjetunionens beskydd. Det skulle dröja 50 år innan Polen blev en fri och självständig stat så som det varit före Svensk Druid-Tidning Musik & Kulturafton på Druidvillan i Trelleborg Hans Hellman tackar Ulla-Kersti Carlsson ÄÄ Holger Sverin avtackar Hasse Andersson Logerna Selene och Stella Polaris i Trelleborg arrangerade Musik o Kulturafton tillsammans med Birgittalogen Afrodite fredagen den 11 oktober. Druidvillan besöktes av 144 systrar och bröder samt kvällens gäst Hasse Kvinnaböske Andersson. Tillsammans med tjejerna i köket kom vi upp i 147 personer. Säkert rekord för en vanlig kväll då systrar och bröder samlas för att åtnjuta en trevlig samvaro. Då alla satt sig till bords radade Musik- & Kulturgänget och logernas FU upp sig, för att hälsa gästerna välkomna med sång. Därefter avnjöt vi en god middag med många nya och trevliga sånger som gjorde att stämningen höjdes till taknivå. Sedan var det dags för kvällens presentation av konstnärerna som Ulla-Kersti Carlsson gjorde på ett mycket föredömligt sätt. Detta ökar spänningen och får ett intressantare perspektiv, då vinnarna väljer ut sina konstverk. Vi vill alla rikta ett stort tack till Ulla-Kersti för det fina arbete, hon har lagt ner under året. Med inköp av den fina konst som vi får beskåda och som förgyller vår Musik o Kulturafton. Kvällens första pris gick till en av de yngre bröderna i Logen Stella Polaris, broder Paul Mårtensson. Första priset var en färgstark oljemålning föreställande Trelleborg av konstnären Kerstin Torssell från Ö. Grevie. Efter dragningen fick vi till livs en härlig musikunderhållning av kvällens gäst Hasse Kvinnaböske Andersson som lät oss njuta av sina sånger. Det är i år 34 år sedan Hasse släppte singeln med Eva-Lena och en Ballad om ett barn. Att höra Hasse sjunga var en fröjd, men att höra hans historia och bakgrund till sin karriär gjorde det hela ännu mer intressant. Själv fick jag glädjen att avtacka Hasse och det hela avslutades med stående ovationer. Där var säkert någon som ville höra mer men man skall alltid avsluta när det är som bäst. Därefter avslutades aftonen med det lilla lotteriet och gästerna åkte förhoppningsvis nöjda hem. Kanske gnolande på någon av Hasses låtar. Många tog tillfället i akt att köpa signerade CD-skivor av honom. Nu är det snart dags att starta planeringen för nästa års inköp av ny konst och uppbokning av nya intressanta underhållare. Ett stort tack till medlemmarna i Musik & Kulturutskottet samt logernas FU, som gör ett fantastiskt arbete, så att vi alla kan samlas så här många till en trivsam kväll i sann Druidisk anda. Vid Pennan: ÄÄ Holger Sverin. Första priset! Foto: Br. Jan Fridsten 13

14 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 Oktoberfest hos Stella Polaris och besök av Ad Astra Den 3 oktober träffades två pigga 100 åringar på Druidvillan i Trelleborg. Moderlogen Ad Astra besökte sin dotterloge Stella Polaris. De två första logerna som uppnått en aktningsvärd ålder. För oss i Logen Stella Polaris var det ett mycket trevligt besök, som vi hoppas skall vara en början till ett mer utbrett utbyte logerna emellan. Där finns ju stor erfarenhet som man kan delge varandra. Kvällen startade med en Druidstämma där det skulle behandlas huruvida en tidigare gottstående broder från just Logen Ad Astra kunde beredas inträde i Logen Stella Polaris. Efter Druidstämmans godkännande och återinvigningen på det följande Eubatmötet var det extra trevligt för Ringbrodern Stefan Berglinden att hälsas välkommen av de båda Logerna. För broder Stefan, som numera bor i vårt närområde var det extra trevligt då han fick träffa många av sina tidigare bröder. Att vi har fått kontakt med broder Stefan är frukten av att logerna i Trelleborg, ställde upp med ett tält på Palmfestvalen för att informera om Druidordern och idka Brödravård. Sen var det dags för 79 bröder att sätta sig till bords för att avnjuta allahanda tyska korvar med potatismos och rotmos som tillbehör. Det känns härligt att vi bröder får ta del av lite husmanskost. Till detta kunde bröderna valfritt välja mellan olika sorters tysk öl. Kvällens tema var oktoberfest och som krydda på tillställningen hade vi besök av Mässingssextetten Styfva Hattar från Sjöbo som med sina blåsinstrument spelade lämplig musik. Kanske var detta början till en ny tradition där de kan återkomma för att förgylla våra oktoberfester. Stella Polaris har samlat in pengar för välgörande ändamål med start i början av januari Dessa pengar var beslutade att tillfalla Stipendiefonden. Som ÄÄ i Logen Stella Polaris var det ett ypperligt tillfälle att lämna över kr till Stipendiefondens ordförande Lars Grefmar då han fanns på plats. Vid Pennan: Holger Sverin. Foto: Jan Fridsten HÖSTFEST MED DAMER HOS AQUILA MÄ Ronny Lundberg höll ett bejublat tal till kvinnan 2014 Druidkalender! finns nu hos din ÄÄ - Ditt bidrag behövs Bg Höstfesten hos Aquila hade prägeln av förfest inför stundande 40-årsjubileum som kommer att äga rum Festfixarna är tidigt ute, men inget får gå fel när det är dags att inbjuda till detta kommande jubileum. Att inbjuda damer till denna förfest, lördagskvällen den 5 oktober, var därför ett givet inslag i jubileumsförberedelserna. Ett 40-tal bröder, inklusive damer, hade hörsammat inbjudan. En av dessa var ÄÄ, Rolf Kumlin med hustru från logen Grannos Avesta, som berättade lite om hur man arbetade i hans loge. För inbjudan och arrangemanget svarade festbröderna Björn Larsson, Hans Andersson, Håkan Canell och Ulf Sundequist. Den sistnämnde hade påtagit sig att samordna höstfesten, vilken han skötte med bravur. Han fungerade även som toastmaster under kvällen sekonderad av sambon Agneta, som sådde ett frö genom att undersöka intresset av att starta en damloge. Kvällen inleddes med mingel och följdes av en trerätters festmåltid och när den hade avnjutits var det dags för en stunds underhållning av duon Bertil & Bertil, som även svarade för den efterföljande dansmusiken. Det är bara att beklaga att inte fler bröder med damer hade anammat inbjudan. De gick miste om en gemytlig och trevlig logefest, men väl mött till 40-årsjubileet Text och foto Ulf Widén DRUIDKALENDERN 2014 till förmån för Ordens Stipendiefond ÄÄ Holger Sverin och Carry Persson ROÄ Lars Grefmar ÄÄ Holger Sverin 14

15 Nr 9 november 2013 Nya rekryteringsbroschyren Även om våra regler och principer inte förändras nämnvärt kan det ändå vara aktuellt med nya trycksaker. Med oktobernumret av Svensk Druid-Tidning fick Du vår nya rekryteringsbroschyr, sexton sidor. Vi hoppas att den ska underlätta svaren på de frågor som väcks när vår Orden ska presenteras för en oinvigd. Du bör läsa genom materialet noggrant för att kunna komplettera de punkter där Du tycker att det finns mer att säga. Broschyren är inte ett uppslagsverk - ingen källa ur vilken man kan ösa svaren på alla frågor. Tvärtom - några korta kapitel där en oinvigde får lite insikt i våra hjärtefrågor - men bara ytligt. Det är fritt för Dig att genom Din egen erfarenhet fylla på informationen där så behövs. Varav hjärtat är fullt talar munnen! Sällan är talesättet mer sant. Lycka till med rekryteringen i Din loge. Vi i redaktionen hoppas att broschyren ska vara till god hjälp! Resultatet kan bara Du bidra med! Svensk Druid-Tidning Finns att rekvirera från Kansliet! Taliesin & Excalibur på studiebesök i en ladugård. producerad mjölk. Väggen inne på mjölkkontoret dignade av utmärkelser. Mjölkroboten identifierar varje kossa och när hon kommer för att mjölkas får hon lite godis, kraftfoder. När mjölkningen är klar, vilket går på några minuter, föses kon ut från roboten och det är ingen idé att hon återvänder förrän efter en 8-10 timmar, mjölkroboten känner igen kossan genom hennes halsband. Avslutningsvis fick vi se när en ko kalvade. Naturen är fantastisk. En lätt regnig kväll i början av oktober hade Cynthusbrodern Lars-Olov Andersson ordnat så att Taliesin- och Excaliburbröder med respektive, barn och barnbarn fick se hur ett modernt lantbruk fungerar och när kor ska mjölkas. Lantbrukare Gunnar Werthén på gården Stora Hallebo utanför Habo visade en modern fäbodstinta, en mjölkrobot. Gården har ca 150 mjölkkor som dagligen levererar ca 4000 liter mjölk till Arla s mejeri i Jönköping. Lantbruket är ekologiskt vilket innebär att inga bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas, utan allt ska vara direkt från naturen. Gunnar Werthén berättade att han har en ko som är ca 18 år och har levererat ca 160 ton mjölk under sin levnad. Mjölkroboten, från De Laval, som Lars-Olov Andersson en gång sålt till Gunnar har under de 10 år den varit i drift ökat avkastningen så att hans lantbruk var ledande inom ekologiskt Man kan inte låta bli att imponeras av hur stora investeringar ett modernt lantbruk kräver för att det skall vara lönsamt. Samtidigt förvånas man över hur små marginaler en lantbrukare har om man jämför butikspriset på mjölk mot vad lantbrukaren får i ersättning. Men om man tänker efter lite grand, folk ondgör sig över hur dyr bensinen är, nästan 15:- litern men reagerar inte alls när de köper en halvliter Ramlösa för 40:- litern. Mjölken kostar oftast under en tia, det är billigt! Tack Lars-Olov för ett mycket givande besök i ladugården. 15

16 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 Fyra borgar - tre fängslande av Anders Eriksson 1536 beordrade den danske kungen Christian III att ett nytt slott skulle anläggas i Malmö, dåvarande Östdanmarks residensstad. De sturska Malmöborna insåg snabbt vikten av en ny borg då kungen inhyste stadens försvarande knektar hos dess invånare. Denna sydliga borg, Malmöhus, blev en av Danmarks viktigaste befästningsanläggningar och finns idag avbildad på SÄÄ sköldemärke. Borgen hade en storhetstid som ståndsbyggnad fram till 1658 då nya herrar, de svenska, tog över med segerns rätt efter krig i norden och Europa. Med hjälp av den kalla period som givits namnet lilla istiden möjliggjordes för den svenske kungen Carl X Gustav att natten den 5 februari 1658 tåga på isen över Stora Bält. Danmark fick kapitulera och Skåne med borgen Malmöhus blev svenskt. Efter freden i Lund 1679 insåg svenskarna de gamla danska fästningarnas strategiska betydelse för att bevaka gränserna. Dessa utgjordes i syd av Malmöhus, Landskrona och Helsingborg. Fästningarna var i dåligt skick och behövde rustas upp. Helst så billigt som möjligt. Det fanns många missgärningsmän som behövde placeras inom lås och bom och två flugor beslutades att slås i samma smäll. Man dömde helt enkelt dessa till arbete på fästning. Därmed inträdde för första gången fästningsfången på allvar i svensk historia. Vår södra borg, Malmöhus, började först på 1700-talet användas som ett mer traditionellt fängelse. Frihetsstraffet var en nymodighet och myndigheterna letade efter lämpliga lokaler. Regimen i fängelset var hård och maten nödtorftig. En söndagmiddag kunde bestå av 300 gram havregryn, 7 dl mjölk, 16 sillar, 100 gram rågmjöl, rovor och rötter. År 1840 var tiden inne för att reformera detta hårda system. En bok utkom med titeln Om straff och straffanstalter. Den kom att kalls Gula boken och var skriven under pseudonym men alla visste att författaren var kronprinsen, senare kung Oscar I och boken skulle få stor betydelse för livet på Malmöhus. Den Gula boken argumenterade mot de skrämmande förhållanden som vid denna tid rådde i rikets fängelser. Kronprinsen kritiserade de vanliga kroppsstraffen, dödsstraffet samt förordade införandet av cellfängelser och en aktiv fångvård. I Sveriges Riksdag mottogs förslagen med entusiasm och den svindlande summan av 1,3 miljoner riksdaler avsattes för ombyggnation av landets fängelser samt en omfattande nybyggnation av cellfängelser som på vissa platser fortfarande är i bruk. Tillvaron för en cellfånge kunde se ut ungefär så här: Dagen skulle tillbringas med att arbeta och nattetid skulle han vara inlåst i sin cell. Han fick inte på något sätt kommunicera med sina medfångar utan total tystnad skulle råda dygnet runt. Uppbygglig religiös litteratur skulle finnas tillhands samt ett och annat besök av fängelseprästen kunde fången förvänta sig. Med denna behandling skulle fången anpassas tillbaks till samhället. Det gick så där och regeln om total tystnad luckrades upp så småningom. Malmöhus var i drift fram till 1914 då det nya centralfängelset stod klart på Kirseberg. Malmöhus fångar kedjades ihop med varandra och marscherade upp till den nyuppförda borgen i stadens utkant. Detta nya fängelsebygge var i den lokala pressen mycket omdiskuterat då de satsats på faciliteter som centralvärme, vattenklosetter och enkelceller. Allmänheten var upprörd och tyckte att missgärningsmän nu skulle bo i Slottsliknande miljö. Anstalten var ett litet brukssamhälle för sig. I parken byggdes en direktörsvilla i Patricierstil. Villan utrustades med den tidens bekvämligheter bl.a en mekanisk anläggning som i köksdelen av villan påtalade för hembiträdet när direktören önskade service t.ex genom servering av kvällsgroggen. Allt var inte sämre förr. I ett något mindre hus även det beläget i fängelseparken låg 16

17 Nr 9 november 2013 Uppsyningsmannavillan där fängelsets högste uniformerade tjänsteman hade sin bostad. En klok investerare byggde i spekulation två hyreshus i nära anslutning till fängelset där fängelset vaktkonstaplar och överkonstaplar fick sin boning och på vårarna när solen började värma solade personalens fruar sig på gården men i strikt rangordning. Fruarna till de äldsta överkonstaplarna satt på den soligaste delen av gården. Borgen, som vi kallar fängelset i vardagligt tal, har nu snart tjänstgjort i 100 år. Den har genom tiderna genererat ett antal bröder till Druid-Orden men är inte den enda borg som kan stoltsera med detta. I den gamla staden Landskrona finns en borg vid namn Landskrona Citadell som uppfördes Under det sena 1600-talet byggdes citadellet ut till Nordens modernaste fästning. Från början av 1700 talet placerades fångar på fästningen blev anläggningen ett fängelse för livstidsdömda. Ett dåtida säkerhetsfängelse och under 1900 talet användes fängelset som tvångsarbetsanstalt för kvinnor ända fram till En av fängelsets direktörer, Carl-Emil Gülich, var också Druidbroder och en mycket framstående sådan. Han var RSÄÄ och även världspresident. Broder Carl-Emil Gülich, utförde ett mycket betydelsefullt arbete med Ordens grundlagar och ritualer. Så kommer vi till den för oss Druidbröder viktigaste borgen i Syd nämligen Druidborgen på Västergatan 3. Den 15 augusti 1923 lades grunden till den nya ordensbyggnaden, varefter arbetet fortsatte så att invigning kunde äga rum den 10 maj Då lämnades den gamla logelokalen på Baltzarsgatan och ÄÄ Gustaf A. Petterson höll ett stämningsfullt anförande blickandes tillbaks på de gångna årens arbete. Vår Druidiska borg belägen i Malmös medeltida centrum har sett sin omgivning förändras med åren. Från att ha varit belägen i vilda och osedliga kvarter har nu borgen sett sig bli granne med högskola, mondäna kontorskomplex och exklusiva bostadsrättshus. Svensk Druid-Tidning Uppsala Jazz Quintet erhöll Belenos årliga musikstipendium En musikalisk njutningsstund den 16 okt. Kvällen inleddes med att Uppsala Musikskolas Storband intog scenen och bjöd oss församlade på tre gamla jazzgodingar av Thad Jones och Count Basie. Det avslutande Basiestycket bjöd på en härlig insats, bakom kaggarna, en av Belenos stipendiater Oscar Johansson Werre. Scenen övertogs sedan av Uppsala Jazz Quintet, bestående av Erik Tengholm, trumpet, Hannes Junestav, trombon, Erik Lindh, elgitarr, Samuel Lundell, elbas och Oscar Johansson Werre, slagverk. Att vi gjort rätt val av stipendiater bevisade de fem killarna med all önskvärdhet när de bjöd oss på tre härligt svängiga låtar, varav den första var egenkomponerad. Sedan var det dags för undertecknad, assisterad av brr Anders Wessner och Lennart Moen, bakom kamera, att äntra scenen. Vi tackade Musikskolan för deras fantastiska insats med att lyfta fram nya musikaliska begåvningar. Till exempel har vi här fem killar som nu står på scenen och som vi utsett till Belenos stipendiater. Då såg vi att det ryckte till i de fem, till dess helt ovetande, stipendiaterna. Fram på scenen steg de förvånade, och glada, killarna som förutom diplom och publikens uppskattning fick dela på kronor. Motiveringen till stipendiet var följande: Uppsala Jazz Quintet är en grupp mycket begåvade elever inom jazz och improvisation vid Uppsala musikskola. De har framgångsrikt representerat Uppsala Musikskola vi Youth Jazz Festival i Stockholm och placerat sig som en av de bästa Grupperna vid årets jazzfestival för unga på Fasching. De hade också den gångna helgen, deltagit i en större musiktävling och där placerats som etta. Innan vi skildes åt fick Quinteten en inbjudan till Belenos julloge med damer, vilket de tackade ja till. Jan Gustafsson Glöm inte Stipendiefonden Bg , märk talongen: Stipendiefonden Logen Idris Bouleklubb Leif Schütz, Folke Brand, Gunnar Bäck, Peter Ruschkowski, Bill Hagberg, Mentor Robert Krantz samt hukande Mats Berget. Inom G:a P10:s område i Strängnäs har kommunen med bistånd av Boule-klubbarna inom kommunen iordningställt 8 boulebanor inomhus inklusive toalett och klubbrum. Vi har startat en Bouleklubb bland bröderna där även brödernas damer är välkomna att spela. Den 3 oktober var det stor premiär för klubbens spel. Elva bröder hade anmält sitt intresse för att spela boule. Det kom sex spelsugna bröder till premiären samt vår mentor Robert Krantz som spelat i 40 år. Han introducerade oss i spelets hemligheter och regelverk. Att vi verkligen behövde stöd i att lära oss märktes tydligt efter en stund. Hur står man, hur slår man, vilka klot vinner, var på banan skall lillen ligga osv. Mycket att tänka på var det. Boule är ett sällskapsspel med stor social samverkan därav är avbrott för en kaffestund viktig. Då uppstår ett samtal runt bordet om spelet och upplevelser. Man får även en välbehövlig vila för kastarmen. Samt att många steg blir det. Efter två timmar var vi överens om att spela vidare varje torsdag. Text och bild, Leif Schütz 17

18 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 LANDET RUNT 4 Logen Amici Landskrona Eu-GG 1 oktober En ny epok i Amicis historia inleddes denna kväll! Reception! Kvällen samlade 23 bröder för att välkomna två nya bröder. Sedan beredande broder OÄ Jan Larsson förberett recipienderna i förrummet invigdes Patrik Isaksson och Bo Ekdahl högtidligt i Druid- Ordens mystik. LV Kent Remes hälsade oss välkomna till bords denna något sena afton. TjOÄ Christer Persson höll talet till fosterlandet. Där han lät oss resa genom landet likt Nils Holgersson. MÄ André Angantyr höll talet till recipienderna, ett väl förberett tal. Recipiendernas tal blev en variant, där vår nyvordne broder Patrik Isaksson inledde med att tacka för möjligheten de fått att delta i vår gemenskap med ett speciellt tack till André och Kent som är hans Faddrar. Bo Ekdahl avslutade talet med att först instämma med föregående talare och bad om en skål för Logen. Därpå utdelades Diplom och Ordenslag med en uppmaning om att läsa denna och memorera! De fick även vars en bukett med sju röda rosor att ta hem till sina respektive som tack för denna kväll. Även kvällens faddrar uppmärksammades med ett litet tal. Efter en trevlig samvaro hade tiden gått och kvällen blivit sen varpå vi skiljdes åt efter en afton i god Amici-anda Text och bild: Martin Hovenberg 8 Logen Wirdar, Ljungby Den 18 september D-stämma, Eu-möte Mötet inleddes med en kortare druidstämma där 63 bröder deltog och broder Skm kunde nöjt konstatera att ekonomin är stabil. Efter en kortare paus kallades bröderna till eubatmöte och då ökade vi till 73 bröder. När vi så kom fram till punkten ideellt som skulle vara en fortsättning på vårens ideella inslag om vin och eklagring, så informerade dagens föredragshållare broder Sam Johansson att det inte alltid blir som man vill. Och med det menade han att dagens föremål för inslaget (vinet som skulle provas) hade pga logistiska skäl kommit på villovägar. Därför ville broder Sam återkomma vid ett senare tillfälle med vinprovningen. Efter mötet samlades så bröderna för att inmundiga en god brödramåltid. När måltiden hade avnjutits, så bjöds det till kaffe med kaka och som alltid lika trevligt umgänge bröderna emellan. Vid pennan, Peter Johansson 9 Logen Merlin, Karlskrona D-stämma med reception 28 september. Broder Kurt Olsson ersatte denna kväll ordinarie ÄÄ. Han hälsade alla välkomna. Det var ovanligt få bröder på denna stämma, men vädret spelar viss roll, och framför allt var det hockey när KHK mötte Västerås. Nåväl, en högtidlig gradgivning genomfördes galant av rutinerade bröder och vi välkomnade bröderna Robert Sandell, Monnie Sjöberg, Kent Birkestedt, Emil Birkestedt, Kenneth Nestlén och Dragan Medic i Druidgraden. Efterföljande Eubatmöte genomfördes ritualenligt och med parentation av vår bortgångne broder Rolf Lindh. Vid efterlogen bjöd vår eminente Lv Ulf Gustafsson på mycket gott. Tal till fosterlandet föll denna gång på broder Johan Snaar. Talet från recipienderna framfördes av broder Kent Birkestedt, som tackade för förtroendet som visats dem. När taffeln var bruten erbjöds det kaffe och kaka och en liten avec samt ett lotteri. Efter en trevlig kväll med broderlig gemenskap drog vi hemåt. Weine Holmberg. 14 Logen Morvin, Luleå Eubatmöte 4 oktober Som vanligt på fredagskvällen så stiger stämningen en aning i Odd-Fellows huset men denna kväll steg den nog lite extra då det för ovanlighetens ÄÄ Leif Burwall, Br Mikael Linder,Br Jens Lundqvist, Br Daniel Hultin, MÄ Nils Klitgaard 18

19 Nr 9 november 2013 skulle recipieras tre nya bröder. Det tillhör inte vanligheten att vi lyckas få in så många bröder samtidigt och vi får hoppas att detta är ett trendbrott mot ett större antal bröder i logen Morvin. I den numera stora lunden, påbjöd ÄÄ sedan reception av sökande Daniel Hultin, Mikael Linder och Jens Lundqvist, som under värdiga former invigdes i vår Orden och välkomnades som Eubatbröder i Logen Morvin. Som sig bör så åts det en god middag i spegelsalen och tacktalen korsade rummet i en rasande fart. Efterlogen höll på långt in på småtimmarna innan de sista bröderna tog sig hemåt i nattmörkret. Skrivande fotograf, Mikael Åkerström Svensk Druid-Tidning trogen dra ett par rumsrena historier. På mig verkade det som att bröderna trivdes och livliga samtal bidrog till en bastant ljudvägg i efterlogen. Lars Erik Göthager 19 Logen Stonehenge, Hässleholm Den 27 september var det den årliga Druidgradgivningen. Sju bröder var framme och recipierade denna grad. Kvällen började i förlogen där stämningen var lite extra hög med tanke på vilken kväll det var. Förväntansfulla recipiender fick många lyckönskningar av övriga bröder. 18 Logen Cynthus, Ulricehamn OÄ möte och Druidstämma 26 september Bröderna Clemen Hansen, Gunnar Segerqvist, Conny Mattsson, Håkan Johansson och Roy Johansson pratar av sig efter måltiden Efter att Oldärkarna haft sitt möte startade Druidstämman med ballotering som gav till resultat att tre sökanden godkändes och kommer att intas i logen vid nästa Eubatmöte tillsammans med en tidigare balloterad sökande. I efterlogen blev vi denna gång placerade efter lottning något som uppskattas av bröderna. Även om vi känner varandra rätt väl, är det alltid intressant att se vem man får som bordsgranne och samtalspartner för kvällen. Dukningsutskottet hade under förmiddagen förberett kvällen och vi hälsades välkommen till de dekorativa borden av Lv Clemen Hansen som alltid framhäver sina kamrater i Arbetsutskottet och med värme i rösten önskar oss en trevlig afton. Förtroendeutskottet drog sig lite avsides för överläggningar och samtal med potentiella nya ämbetsmän. Övriga ägnade sig åt samtal och lotteri med dragning. En bit efter började bröder dra sig hemåt och man skiljdes åt i god stämning. Eubatmöte med reception den 10 oktober ÄÄ Rolf Johansen berättar: Ämbetsmannakåren samlades som vanligt kvällen före för att iordningställa och gå igenom kommande möte. Vi var extra noga den här gången eftersom vi skulle genomföra en reception av två nya bröder. När allt det praktiska var på plats gick vi igenom receptionsritualen. Vi passade också på att gå igenom vad som hänt sedan förra mötet, för att komma väl förberedda. På torsdagskvällen den 10/10 välkomnade jag 39 bröder och vi kunde ganska omgående inleda receptionen av de sökande, Patrik Andersson, Gällstad och Jakob Eriksson, Tvärred. Ytterligare två sökande hade förhinder för dagen, men de kommer troligen att recipieras i Borås inom kort. I efterlogen hörde vi först MÄ Christer Ström i talet till Fosterlandet och sedan mig själv i talet till recipienderna. Patrik Andersson tackade för deras räkning. Vi avnjöt en delikat måltid. SM Pierre Ullmark tackade för maten och stod även för underhållningen genom att sin vana Efter en mycket fin ceremoni i Lunden bjöds vi på en fantastisk brödrarmåltid. Talet till fosterlandet hölls av broder Thomas Nilsson. Han talade till oss medborgare och föräldrar och om hur vi försvarar och för vidare våra traditioner gällande det som genomsyrar svensk tradition inom bland annat idrott, stolthet och svensk demokrati till våra barn. Broder Lars R Johansson höll talet till logen och kom att handla om vad logen är och betyder för honom själv. Talet från de nyblivna druiderna kom från broder Valentin Nilsson där han tackade för en mycket väl genomförd ceremoni. Han tackade även de bröder som tog in dem i denna fantastiska gemenskap och att resan nått sitt första delmål. Talet från gästande bröder höll broder Hans Hellman från logen Stella Polaris och han tackade för en fin ceremoni och god. ÄÄ Peter Lundh höll ett tal till druiderna som var ett av det mest färgstarka och känslosammaste tal i Logen Stonehenge. I och med att det var sju bröder och att talet sju har en speciell betydelse i Druidsamfundet höll ÄÄ ett fantastiskt och högst personligt tal, enskilt till varje druidbroder. Ett stort tack till alla andra bröder som förgyllde denna kväll med glädje och gemenskap. Den 11 oktober var det först Bardating följt ett Eubatmöte. Det var 38 bröder som närvarade och detta möte blev lite speciellt, för en fd broder valdes in i vår gemenskap igen. Kvällen började annars som vanligt i förlogen där stämningen var hög. 19

20 Svensk Druid-Tidning Nr 9 november 2013 Efter möte i Lunden bjöds vi på en god brödrarmåltid. Talet till logen hölls denna kväll av broder Peter Wendell. Ett mycket kort och koncist tal. Kvällen ideella inslag hölls av MÄ Jan Andersson, även denna kväll tjänstgörande ÄÄ. Han besökte förra året Nepal och berättade om sin resa dit och om sina upplevelser när han vandrade upp i Himalaya. Han visade bröder lite film från sin resa och bl.a. när han befinner sig på 5600m, filmar Mount Everest och samtidigt hälsar till alla bröderna i logen. Efter sitt föredrag hälsade broder Jan alla välkomna en trappa ner i efterlogen. Vid Pennan, Mikael Björklund 21 Logen Wales, Malmö Första efterlogen hösten 18 oktober Två nya bröder, Nils-Erik Holmgren och Stefan Nilsson, hade i Lunden denna årsdag recipierat samt iklätts sin grads regalier och skulle nu för första gången delta i en efterloge iklädda White Tie and Tails, dock med ÄÄ passade på att dela ut sju druidiska rosorna till honom som tack. SÄÄ Lars Grefmar intog talarposen för att tacka för maten och började med att M Stefan som den troligen bäste M vi har och ger en värdighet till våra möten. Han är tillsammans med Lv och musiker de viktigaste för en bra logekväll. Därefter kommer maten. Han vände sig till de nyvordna som han verkligen önskade välkomna till vår Orden, varefter han tackade för maten och som vanligt alltid är god. Han lyckönskade Logen Wales till sina 63 år. Nästan pensionär. Skål för Wales och ett Druidiskt leve följde. ÄÄ grep nu ordet och överlämnade sju rosor till de nya bröderna samt till OÄ Per-Erik Sjöbeck som i år fyller 88 år på Wales årsdag den 22 oktober. Bröderna utbrast i Ja må han leva. ÄÄ poängterade att mottagarna av blomster icke fick ta med sig vaserna. Han hade att redovisa. Nåväl efter tacktal av Br Per-Erik fortsatte sorlet och in i spöktimmen skildes vi i sann EFE och med en önskan om Kom godt hjem. Med block och penna, Bo af Winklerfelt 28 Logen Ossian, Olofström En vacker torsdagsafton i oktober samlades bröderna i logen Ossian för Eubatmöte med reception. Extra spännande var det för de båda ännu ej invigda. ÄÄ Rolf Seger ledde sedan receptionen där Martin Seger och Marcin Michalak invigdes i logen. Extra högtidligt var det för ÄÄ då Martin är ÄÄ s son och det var första gången i logen Ossians historia som en son till en medlem blev upptagen i logen. svart väst, såsom seden kräver, men utan Ginger Rogers. Det fanns emellertid andra fresterskor i vår Walesiska hörna där de nyvordna bröderna snabbt lärde sig proceduren att undgå frestelsen genom att falla för den och pollettera valt livselixir. Dessutom frestades det med ett whiskeylotteri där lotterna likt drivan om våren smälte. Lv Ulf Nordblad med hjälp av skeppsklockan oss till bords där vi möttes av linnedukar och placeringskort som stod för ordningen. ÄÄ Fredrik Guvek hälsade oss välkomna denna varma höstafton och vände sig särskilt till de nya bröderna. Lv Ulf redogjorde för aftonens deliciösa måltid och kvällens första snaps intogs utan sång. Det var ju högtidsloge, så det gällde att hålla på konvenansen. Protokollet gjorde sig gällande och vår eminente M Stefan Holmström kallade MÄ Peter Jinert till talet till vårt älskade fosterland. I talet fanns travesteringar på sångtexter med ett välkomnande till alla, varefter skål för fosterlandet utbringades efterföljd av leve för detsamma samt Du gamla och fria. ÄÄ Fredrik välkomnade de två nyblivna bröderna, inte bara i Logen Wales utan i vår Orden, och hoppades att de skulle bli flitiga besökare. ÄÄ förklarade de tre delarna i en logekväll, varefter han fäste den Druidiska stjärnan på deras frackar och överräckte vårt välkomstpaket. Allt traditionsenligt efterföljt av en skål för Wales och ett Druidiskt leve. Ett uppskattat tacktal från hjärtat hölls av vår nyblivne broder Stefan Nilsson. Han behövde endast ta fram det färdigskrivna manuskriptet mot slutet för att konstatera att han inte hade mer att säga. Jubel! Br Stefan utbringade därefter en skål för Broderskapet och ett Druidiskt leve. Ja, ni vet vad som fortfarande höll. Efter ytterligare sorl, satte sig vår Org Thomas Blum vid Ivory and Ebony och framförde ett förkortat Rondo i D-dur från 1782 av Wolfgang Amadeus Mozart. ÄÄ Rolf Seger flankerad av de nya eubaterna Martin Seger (tv) och Marcin Michalak (th) I efterlogen bjöds det på en delikat middag. Mätta och belåtna avslutades sedan kvällen med den traditionsenliga pilkastningen som inbringade en vinflaska till segraren att avnjuta med en närstående. /Mikael Gustafsson 30 Logen Orion, Umeå Eu Reception, den 4 oktober Låt mig nu hoppas att det här kommer att tas i rätt ordning! Först ett varmt välkomnande till våra nilingar, som det heter då nio föds samtidigt, vilket dessutom får oss i Orion att göra anspråk på svenskt rekord, eftersom vi inte kunnat finna något större. Därefter stort grattis till Orion för denna händelse och sedan en ursäkt till våra nilingar som direkt från Receptionen ska ut och segla på metaforernas stormiga hav! Det sägs att en ny medlem är som en sten som kastas i vattnet. Det blir ringar. Ringar efter våra gärningar, vad vi säger och vad vi kan medföra till vår Orden. Ytterligare ringar kan bildas av att de nya bröderna i sin tur kan knyta nya kontakter med kollegor, vänner, grannar och andra som på olika sätt kan vara tänkbara som ännu fler nya bröder. Om en ny broder kan bilda ringar, vilket nätverk ska då inte kunna uppnås med nio stenar i vattnet? Rekrytering är mycket viktig i vår Orden! Hos oss är det medärkarna på alla 20

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

På följande sidor ges en fördjupad vägledning i Druid-Ordens spännande och broderliga gemenskap.

På följande sidor ges en fördjupad vägledning i Druid-Ordens spännande och broderliga gemenskap. Ledstjärnan Polstjärnan har som ledstjärna i alla tider varit ett viktigt navigeringshjälpmedel för människor på land och till sjöss. Den druidiska stjärnan är med sina sju strålar en ledstjärna for Druid-

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2013. 79 årgången. Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2013. 79 årgången. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 5 maj 2013 79 årgången Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 5 maj 2013 Några uppdrag - och vad har Fagersta och Druid-Orden gemensamt I början på april följde jag med SL

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 10 december 2012 78 årgången God Jul & Gott Nytt År Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 10 december 2012 Druidiska klappar Man kan ha många skäl att vara med i ett ordenssällskap.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. Skön sommar önskar vi i redaktionen ORDENSKANSLIET HÅLLER SEMESTERSTÄNGT HELA JULI. Nr 5 maj 2014.

Svensk Druid-Tidning. Skön sommar önskar vi i redaktionen ORDENSKANSLIET HÅLLER SEMESTERSTÄNGT HELA JULI. Nr 5 maj 2014. Svensk Druid-Tidning Nr 5 maj 2014 80 årgången Skön sommar önskar vi i redaktionen ORDENSKANSLIET HÅLLER SEMESTERSTÄNGT HELA JULI Jourtel 0702 56 96 64 Foto Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 5 maj

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2015. 81 årgången. Nu är vi på väg! Vi ses Peter & Ulf

Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2015. 81 årgången. Nu är vi på väg! Vi ses Peter & Ulf Nr Svensk 5 maj 2015 Svensk Druid-Tidning Druid-Tidning Nr 5 maj 2015 81 årgången Nu är vi på väg! Vi ses Peter & Ulf 1 Svensk Druid-Tidning Nr 5 maj 2015 KAMPEn MOT PROSTATAcAncERn 23 Dagar Syd SVERIGEInSAMLInG

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 3 mars 2010. Glad Påsk. Foto Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 3 mars 2010. Glad Påsk. Foto Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 3 mars 2010 76 årgången Glad Påsk Foto Göran Lindgren Inbjuder bröder av alla grader med damer till logens 25-årsjubileum lördagen den 24 april 2010. Det blir supé, med musik och

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

1934-2009 75-års jubileum

1934-2009 75-års jubileum Svensk Druid-Tidning 75 årgången 1934-2009 75-års jubileum 1 Foto: Göran Lindgren Ett 75-års jubileum - som skulle kunna vara ett 90-års jubileum. Till Kapitelmötet (Storlogemöte) den 5 maj 1932, i Köpenhamn

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Preliminärt Program för resa till Polen 2016

Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 7 september 2010. Special REKRYTERING. Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 7 september 2010. Special REKRYTERING. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2010 76 årgången Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2010 Marknadsföringsverktyg på webben Här är några av fördelarna BrandKeeper ger sina användare:

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling.

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling. Övermästaren har ordet Mina Bröder! Välkomna till ett nytt givande år i Odd Fellow och vår Loge 106 Tre Kronor! Vi har hunnit med ett möte hittills, den 12 januari. Det var ett vanligt möte med lite olika

Läs mer

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Förberedelser inför utbytesstudierna Jag gick Samhällsbyggnad och hade valt inriktningen Naturresursteknik. Tanken på att plugga utomlands

Läs mer

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia HLF:s- Stockholmkrets satsar i år på att erbjuda sina medlemmar fortbildningstillfällen. Vi inledde i år med ett

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. FAMILJEfester. Nr 2 februari 2014. 80 årgången

Svensk Druid-Tidning. FAMILJEfester. Nr 2 februari 2014. 80 årgången Svensk Druid-Tidning Nr 2 februari 2014 80 årgången FAMILJEfester under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Svensk. Druid-Tidning. Vi önskar Er alla en skön sommar. redaktionen. Nr 6 juni 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 6 juni 2009.

Svensk. Druid-Tidning. Vi önskar Er alla en skön sommar. redaktionen. Nr 6 juni 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 6 juni 2009. Svensk Druid-Tidning 75 årgången Vi önskar Er alla en skön sommar redaktionen Foto Göran Lindgren Ta hand om varandra! När Du läser detta är vi mitt inne i den sköna midsommartiden. Logesäsongen är slut.

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem 2014-05-04 1 (10) 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem Kallelse och information Annons i ÖA och i sjukhusets intranät m.m. Via Doris Hultdin vid sjukhuskansliet

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer