ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31"

Transkript

1 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för.

2 INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Om Clowner utan Gränser 3 Vår vision... 3 Vår mission... 3 Vår målgrupp... 3 VERKSAMHETSÅRET... 3 Sammanfattning 3 Resultat i tal..4 Läs mer om projekten...4 Informationsspridning..8 Samarbeten med företag...8 Övrig finansiering.8 International Federation of Clowns without Borders...8 Övrig viktig information om verksamhetsåret 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång..9 FÖRVALTNING OCH INFORMATION 9 Förvaltning och information.9 NYCKELTAL..10 BALANSRÄKNING 11 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOTER...12 UNDERSKRIFTER

3 FÖRVALTNINGS- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Om Clowner utan Gränser Clowner utan Gränser är en ideell förening kopplad till den internationella organisationen Clowns without Borders med den grundande organisationen Payasos sin Fronteras. Clowner utan Gränser har sitt säte i Stockholm med kontor på Åsögatan 121. Clowner utan Gränser arbetar utifrån en demokratisk grund med kultur som ett verktyg för att stärka utsatta människors psykosociala hälsa runt om i världen. Clowner utan Gränser påminner barn i flyktingläger, ungdomsfängelser och andra utsatta miljöer om att de är vanliga människor och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är vårt uppdrag. När det fungerar som bäst skapas hopp, mänsklighet och livsvilja. Clowner utan Gränser grundades 1996 och är en obunden ideell organisation som bedriver verksamhet för barn som lever i utsatthet runt om i världen. Vi utgår från FN:s konvention om barn rättigheter. Allt arbete vi gör, gör vi i vår övertygelse om att det skapar en bättre värld. Vår vision Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har möjlighet att utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer.seriosi Vår mission Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Vi skickar clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen. Vi använder humor och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. I Sverige är vårt uppdrag att öka kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen. Vår målgrupp Clowner utan Gränsers fokus för verksamheten är barn utan vuxna. Vår primära målgrupp är barn på flykt, på barnhem, barn som lever på gatan, i s.k. child-headed families, barn med funktionsnedsättning och sjuka barn. VERKSAMHETSÅRET 3

4 Sammanfattning Under har Clowner utan Gränser genomfört tolv projekt och samarbeten i åtta länder samt genomfört ett informationsprojekt i Sverige samt startat ett projekt för barn på flykt i Sverige. Under året har barn fått ta del av en värld av drömmar, lek och skratt genom de 132 föreställningar som Clowner utan Gränsers artister genomfört runt om i världen. Under året har 78 workshops genomförts för ca barn. 4 Childrens Holiday Camps har genomförts, 2 i Burma och 2 i Rwanda för totalt 890 barn. I Palestina har en cirkusskola för flickor genomförts under 6 månader. Organisationsutveckling och ledarskapsträning med våra samarbetspartners i Rwanda, Burma och Palestina har genomförts och totalt har 33 ledare och artister fått vidareutbildning. Workshops med artistisk framställning och cirkustekniker har genomförts med lokala artister i Burma, Rwanda och Palestina. I Kenya har 82 personer, alla anställda av Hand in Hand East Africa, utbildats i våra metoder i det nystartade samarbetet Mammaekvationen som kommer att pågå under 2,5 år. Tack vare en generös gåva via Postkodlotteriet har vi kunnat genomföra en expedition till norra Jordanien där våra artister spelade föreställningar för 1925 barn som flytt kriget i Syrien. En expedition till barnhem för barn med funktionshinder finansierades i sin helhet av organisationen Vaggan där 500 barn fick drömma och leka med clownerna. Resultat i tal Föreställningar: 132 Direkta förmånstagare: Workshops: 78 Direkta förmånstagare: Childrens Holiday Camp: 4 Direkta förmånstagare: 890 Cirkusskola: 1 Direkta förmånstagare: 90 Utbildningar för ledare: 4 Direkta förmånstagare: 174 Läs mer om årets projekt nedan. 1. Kultur som Fredsbyggande (PKL Kulturstiftelse) Är ett projekt som till största del genomfördes under med ett stort clown camp i Sverige med artister från 5 länder. Efter lägret genomfördes ett antal föreställningar i Sverige och även en stor turné i respektive land. Under genomfördes den sista turnén som skedde i Rwanda och DRK. 4

5 2. Informations turné Sverige (Forum Syd och Folke Bernadotte akademin) Under våren genomfördes en informationsturné i Sverige tillsammans med artister från Sverige, Rwanda och Sydafrika. Turnén syftade till att skapa en större förståelse bland allmänheten om hur Clowner utan Gränser och partners arbetar med kultur som förändringsverktyg för och med utsatta grupper runtom i världen. 3. Syriens barn, Jordanien (PKL) Tack vare en generös gåva via Postkodlotteriet kunde vi inom ramen för Drömturnén genomföra två expeditioner (den andra i feb 2013) till norra Jordanien för att spela föreställningar för barn som flytt kriget i Syrien. Under expeditionen gjordes en film om drömmar och filmen kommer att användas som material i Drömturnén Mammaekvationen, Kenya (PKL) Mammaekvationen är ett samarbetsprojekt mellan Clowner utan Gränser och Hand in Hand som syftar till att stärka unga mammor i Kenya och deras ca barn genom att erbjuda mammorna självstärkande aktiviteter och träning i hur man startar ett litet företag. Under utbildar Clowner utan Gränser Hand in Hands lokala personal som integrerar våra metoder i sitt befintliga metodpaket. Under de kommande 2 projektåren kommer föreställningar och workshops genomföras för att nå mammorna och deras barn direkt. 5. Cirkusskola för tjejer, Palestina/Västbanken (Svenska Institutet) I de palestinska flyktinglägrena på Västbanken lever ofta flickor i en dubbelt utsatt situation då och tillåts ofta inte utöva fysiska eller kulturella uttryck. Cirkusskolan i Nablus har under en lång tid försökt nå fler flickor och genom detta projekt har kvinnliga idrottsstudenter utbildats till ledare inom cirkustekniker, ca 90 flickor har fått cirkusträning under villkor som de och deras omgivning kan acceptera. Dessutom har föreställningar spelats för ett par tusen barn i de palestinska lägren. 5

6 6. Barn på sjukhus, Palestina/Västbanken (RH) I detta projekt har vi särskilt fokuserat på att nå de barn som lever med en permanent funktionsnedsättning och sjuka barn på sjukhus. I Palestina finns inga kulturella aktiviteter specifikt för dessa barn. Under projektet genomfördes ett antal föreställningar för barnen och i de efterföljande workshopsen fanns många barn som till sin och sin omgivnings stora förvåning lärde sig att till exempel jonglera med två bollar. 7. Fantasins frihet, Moldavien (RH) I Europas fattigaste land växer en generation upp i otrygghet, utanförskap och i skuggan av ett krig. Under projektet spelades föreställningar och genomfördes workshops för barn på barnhem, fängelser, sjukhus, hem för barn med funktionshinder och även i en del byar som artisterna åkte igenom och såg barn stå och hänga. Clownerna mottas med enorm entusiasm och energi och det är tydligt att behovet av bekräftelse och lek är enormt. 8. Children s Holiday Camp, Burma (RH) Projektet hade tre delar, en svensk/burmesisk turné till barnhem och kloster, två Childrens Holiday Camp och en veckas workshops och organisationsutveckling med vår samarbetspart Art Travelers. Fokus för målgruppen var att nå de barn som bor på särskilda barnhem och kloster för barn som blivit föräldralösa efter det att de fyllt tre år- de som står utanför rätt till skolgång och adekvata hälsoåtgärder. 9. Flygande circus, Rwanda/DRK (RH) Under projektet genomfördes dels en turné i flyktinglägren i Rwanda, veckovisa träningar med gatubarn i staden Goma och organisationsutveckling och artistiska workshops med vår samarbetspart Gisenyi Acrobats. Turnén som genomfördes gick till de 6 snabbt växande flyktinglägren runt om i Rwanda och barnen var främst kongolesiska flyktingbarn. De veckovisa träningarna är ett projekt som under genomfördes för tredje året. Gisenyi Acrobats tränar gatubarn i 6

7 Goma i akrobatik som en del i deras liv som ska stå för något positivt, kreativt och framåtblickande. Organisationsutveckling och artistiska workshops genomfördes under totalt 13 dagar. 10. Barn med funktionsnedsättning, Lettland (Vaggan) Ett samarbete gjordes med organisationen Vaggan som bedriver habilitering av barn med olika funktionsnedsättningar på barnhem i Lettland. Tre artister reste under en miniturné till Riga och spelade föreställningar och gjorde workshops på Vaggans 3 barnhem i området totalt nåddes ca 500 barn. Turnén var lyckad och kommer troligen att ske även under Childrens Holiday Camp, Rwanda (Egen finansiering) Under skolloven i Rwanda finns många barn som inte har någonstans att ta vägen och som tar sin tillflykt till städernas gator. Där löper de stor risk att hamna i kriminalitet, prostitution och missbruk. Under två skollov genomförde Gisenyi Acrobats Childrens Holiday Camp i Gisenyi där 67 barn fick tak över huvudet, mat varje dag och tränades dels i fysiska aktiviteter som akrobatik och clowning, dels i engelska, matematik, datakunskap, hållbarhet och jämställdhet. 12. Drömturnén, Sverige (10 orter) (PKL Kulturstiftelsen) Projektet som ska genomföras under 2013 påbörjades. Under har förberedelser för 2013 skett samt en expedition till syriska flyktingbarn i Jordanien. Projektet syftar till att lyfta drömmar, flyktingskap och kreativitet. Under projektet kommer barn på flykt i Sverige få ta del av workshops och föreställningar, under en drömdag kommer de även att erbjudas lokala aktiviteter som kan stärka dem genom kreativitet. Under projektet kommer även en föreställning spelas på skolor för elever, personal och föräldrar som ska visa att vi alla har samma behov och drömmar. På varje ort kommer en drömdag genomföras på en större teater. I november 2013 avslutas projektet med en drömgala på Dansens Hus i Stockholm. 7

8 Informationsspridning Under året har 17 föreställningar/föreläsningar skett om Clowner utan Gränser i Sverige. Totalt har ca personer nått direkt via dessa och indirekt via skriftlig information som nått samtliga deltagare på eventen. Några av eventen har varit Barnens Kulturhus, Göteborgsvarvet, MR dagarna och insamlingskonserten Jul utan Gränser. Samarbeten med företag Under året har Clowner utan Gränser haft en stor företagssamarbetspartner, Göteborgsvarvet. valde 812 löpare att springa till förmån för Clowner utan Gränser. Samarbetet fortsätter under Ett samarbete har påbörjats med Fabege, detta kommer att utvecklas under 2013, uppträdde Clownerna på företagets kickoff. Utöver dessa samarbeten har Clowner utan Gränser under året avtalat olika företagssamarbeten i form av in natura gåvor, dessa omfattas av: Hi3G som står för våra telefonkostnader, Wisma som har bidragit med redovisning program och personaladministrationsprogram, Clearchannel som bjudit på en tunnelbanekampanj i januari 2013, 4Cycle och Epidemic Sound som bidragit med rabatterad hyra för kontoret, Kämpela bidrar med gratis och rabatterade textila trycksaker och Competens Compagnniet bidrar med professionella hemkomstsamtal till våra artister. Dessa gåvor har alla bidragit till att minska våra administrativa kostnader avsevärt. Övrig finansiering Övrig finansiering har kommit från egen insamling Radiohjälpens insamling Världens Barn, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Postkodlotteriet, Svenska Institutet, Forum Syd, Folke Bernadotte akademin och Helge Ax:sson Jonsson stiftelse. Dessutom har organisationen Vaggan finansierat en expedition till barnhem i Lettland i sin helhet. International Federation of Clowns without Borders Clowner utan Gränser är en av nio systerorganisationer i det internationella nätverket Clowns without Borders. I juni genomfördes ett internationellt möte i Paris som Pelle Hanaeus och Jennifer Vidmo deltog i. Fokus för arbetet i den internationella organisationen för var att bilda den juridiska federationen International Federation of Clowns without Borders. Under har Clowner utan Gränser samarbetat inom ramen för våra projekt med CWB Sydafrika, Spanien, Irland och Frankrike. Övrig viktig information om Clowner utan Gränsers verksamhetsår 1 juli avgick Pelle Hanaeus fån styrelsen i samband med att han blev anställd som producent i Drömturnén. Christina Strandberg blev då ordförande och Nalle Laanela kassör. Gayathri Mudigonda anställdes på halvtid under ett år i projektet Drömturnén, från september. 8

9 Under året har Clowner utan Gränser sett över och byggt upp nya strukturer för sin kommunikation, grafiska profil, kommunikationskanaler samt lanserat en ny hemsida. Clowner utan Gränser har under året flyttat sitt kansli två gånger, första gånger från Palatset som gick i konkurs andra gången från 4Cycle där vi inte fick plats då samtliga organisationer växte. Från november finns nu kansliet på åsögatan 121, hos företaget Epidemic Sound. Under året har redovisningstjänsterna flyttats från konsult till att skötas av kansliet. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I mars 2013 ansöker Clowner utan Gränser om att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. Under 2013 ingår Clowner utan Gränser i kärngruppen i Radiohjälpens insamling Världens Barn. Detta kommer att innebära mycket arbete, fokuserad insamling till Världens barn i september och oktober, det innebär även en större synlighet för oss, samt att vi under året ska betala in kr till den gemensamma kampanjbudgeten. FÖRVALTNING OCH INFORMATION Förvaltning och information Clowner utan Gränser är en ideell förening som driver verksamhet genom projektbidrag och egen insamling. Generalsekreterare: Jennifer Vidmo Styrelse: Ordförande: Pelle Hanaeus (11/4-1/7 ) Christina Strandberg (1/7 -) Vice ordförande: Christina Strandberg (fram till 1/7 ) Kassör: Christina Strandberg (fram till 1/7 ) Nalle Laanela (1/7 -) Sekreterare: Andreas Hedfors Ledamot: Anna S. Stenvinkel Ledamot: Karin Lekberg Ledamot: Camilla Rud Ledamot: Karin Svensson Ledamot: Pierre Börjesson Styrelsen har haft sex styrelsemöten ett årsmöte och en arbetsdag under. Valberedning: Kenneth Hotz och Anna Nerman Revisorer: Extern revisor: Pernilla Varverud (auktoriserad revisor) Grant Thornton Sweden AB Intern revisor: Frida Swidan 9

10 Kansli: Jennifer Vidmo, Generalsekreterare Louise Frisk, Projektledare Jessica Wallblom, Projektledare Gayathri Mudigonda, Adminitratör 1/9Pelle Hanaeus, Producent 1/7Clowner utan Gränser är medlemmar i FRII och följer FRII s kvalitetskod. Clowner utan Gränser kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och innehar 90-konto. 90 konto: Hemsida: NYCKELTAL Resultatet för uppgår till kr vilket beror på att Clowner utan Gränser lagt in större egeninsatser i flera projekt för att stödja våra samarbetsparter runt om i världen samt helt finansierat egna aktiviteter till exempel i Rwanda. Nyckeltal Andel medlemsavgifter Medlemsavgifter/Verksamhetsintäkter 2% 2% Andel insamlade medel Insamlade medel/verksamhetsintäkter 35 % 18% Andel bidrag Erhållna bidrag/verksamhetsintäkter 63 % 79% 6% 2% 88 % 95% Andel insamlingskostnader Insamlingskostnader/Insamlade medel Andel ändamålskostnader Ändamålskostnader/Verksamhetsintäkter RESULTATRÄKNING Nedan resultaträkning för verksamhetsåret är funktionsindelad. Not Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Insamlade medel Försäljning

11 Bidrag Resultat efter finansiella poster Årets resultat Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm Lager clownnäsor Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna 11

12 intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Not 2 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter inkl månadsclowner Gåvor från allmänheten Övriga insamlade medel (Radiohjälpen) Bidrag från myndigheter (inkl Sida) Bidrag Postkodstiftelsen Bidrag från övriga organisationer Bidrag från företag Försäljning clownnäsor, diplom, julkort mm Intäkt Event och Föreläsningar Öresavrundning Av ovanstående belopp har kr (: kr) betalats in via 90-kontot. Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantal anställda Kvinnor Män Redovisning av könsfördelning Styrelsen 56 % kvinnor Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Generalsekreterare Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Föreningens pensionskostnader omfattar 13

14 kollektivavtal. Avgångsvederlag Inget avgångsvederlag har utbetalats. Not 4 Ersättning till revisorer Christer Nordström Revisionsbyrå AB Revisionsarvoden Revisionsarvoden för enskilda projekt Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Utbildning Förutbetalda projektkostnader Upplupna projektintäkter Insamling Jul utan Gränser, Pro Musica Not 6 Eget kapital Ingående balans Årets resultat efter fördelning Utgående balans Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Flerårsprojekt Beräknat arvode för revision Balanserat kapital Totalt eget kapital

15 UNDERSKRIFTER Stockholm Jennifer Vidmo Generalsekreterare Per Hanæus Ordförande Christina Strandberg Vice ord/ordf./kassör Andreas Hedfors Sekreterare Anna S. Stenvinkel Ledamot Nalle Laanela Ledamot/kassör Camilla Rud Ledamot Karin Lekberg Ledamot Pierre Börjesson Ledamot Karin Svensson Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats Pernilla Varverud Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB 15

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14 ÅRSRAPPORT 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse Operation Smile 3 Etableringen i Sverige 3 Programarbete 6-7 Uppdraget i Addis Abeba 8 Uppdraget i Jimma 9 Uppdraget i Lima 10 En medicinsk volontär berättar

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING 2013 SEBASTIAN POSINGIS SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2013 1 FOTOGRAFENS VAL KENYA I skuggan av trädet Byn ligger i nordöstra Kenya. Där har Dekha suttit fastbunden

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv.

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 KORT OM ACTIONAID ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar

Läs mer

STIFTELSEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN ÅRSREDOVISNING 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STIFTELSEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN ÅRSREDOVISNING 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Sida 1 av 16 STIFTELSEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen får härmed avlägga årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. INLEDNING

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF SVERIGE 2013. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF SVERIGE 2013 UNICEF Årsredovisning och förvaltningsberättelse SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 Innehåll Inledning... 3 2013 i siffror... 5 Livet är en gåva som kan ges vidare...

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Årsberättelse 2013. Emmaus Björkå

Årsberättelse 2013. Emmaus Björkå Årsberättelse 2013 Emmaus Björkå Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas av mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling och människans

Läs mer

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 CHARLOTTE BOHMAN Generalsekreterare Hand in Hand Sweden 2014 VÅRT BÄSTA ÅR HITTILLS Särskilt vill vi tacka alla våra givare, stora som små, för det förtroende ni visar oss

Läs mer

Min Stora Dag Årsredovisning 2014

Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Innehåll Generalsekreteraren har ordet Verksamhetsberättelse Från vardag till ett minne för livet En glad utsida berättar inte alltid hela sanningen En Stor dag att minnas

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2009. INNEHÅLL Presentation

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING 2014 SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2013 3 2 ÅRSREDOVISNING 2013 SOS BARNBYAR 4är LEDARE Framgångsrikt år för SOS Barnbyar trots en turbulent värld 20 1 året då

Läs mer

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Generalsekreteraren har ordet Var tionde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ! 1(! 19) ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ECPAT Sverige Organisationsnummer 802402-5499 Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning. INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN

SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2009 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen 2/13 INLEDNING Skandinaviska Barnmissionen Uppdraget är att på kristen grund bedriva hjälpverksamhet

Läs mer

Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013

Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013 Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013 1 Ung Företagsamhet Gävleborg Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer