ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31"

Transkript

1 Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för.

2 INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Om Clowner utan Gränser 3 Vår vision... 3 Vår mission... 3 Vår målgrupp... 3 VERKSAMHETSÅRET... 3 Sammanfattning 3 Resultat i tal..4 Läs mer om projekten...4 Informationsspridning..8 Samarbeten med företag...8 Övrig finansiering.8 International Federation of Clowns without Borders...8 Övrig viktig information om verksamhetsåret 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång..9 FÖRVALTNING OCH INFORMATION 9 Förvaltning och information.9 NYCKELTAL..10 BALANSRÄKNING 11 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOTER...12 UNDERSKRIFTER

3 FÖRVALTNINGS- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Om Clowner utan Gränser Clowner utan Gränser är en ideell förening kopplad till den internationella organisationen Clowns without Borders med den grundande organisationen Payasos sin Fronteras. Clowner utan Gränser har sitt säte i Stockholm med kontor på Åsögatan 121. Clowner utan Gränser arbetar utifrån en demokratisk grund med kultur som ett verktyg för att stärka utsatta människors psykosociala hälsa runt om i världen. Clowner utan Gränser påminner barn i flyktingläger, ungdomsfängelser och andra utsatta miljöer om att de är vanliga människor och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är vårt uppdrag. När det fungerar som bäst skapas hopp, mänsklighet och livsvilja. Clowner utan Gränser grundades 1996 och är en obunden ideell organisation som bedriver verksamhet för barn som lever i utsatthet runt om i världen. Vi utgår från FN:s konvention om barn rättigheter. Allt arbete vi gör, gör vi i vår övertygelse om att det skapar en bättre värld. Vår vision Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har möjlighet att utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer.seriosi Vår mission Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Vi skickar clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen. Vi använder humor och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. I Sverige är vårt uppdrag att öka kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen. Vår målgrupp Clowner utan Gränsers fokus för verksamheten är barn utan vuxna. Vår primära målgrupp är barn på flykt, på barnhem, barn som lever på gatan, i s.k. child-headed families, barn med funktionsnedsättning och sjuka barn. VERKSAMHETSÅRET 3

4 Sammanfattning Under har Clowner utan Gränser genomfört tolv projekt och samarbeten i åtta länder samt genomfört ett informationsprojekt i Sverige samt startat ett projekt för barn på flykt i Sverige. Under året har barn fått ta del av en värld av drömmar, lek och skratt genom de 132 föreställningar som Clowner utan Gränsers artister genomfört runt om i världen. Under året har 78 workshops genomförts för ca barn. 4 Childrens Holiday Camps har genomförts, 2 i Burma och 2 i Rwanda för totalt 890 barn. I Palestina har en cirkusskola för flickor genomförts under 6 månader. Organisationsutveckling och ledarskapsträning med våra samarbetspartners i Rwanda, Burma och Palestina har genomförts och totalt har 33 ledare och artister fått vidareutbildning. Workshops med artistisk framställning och cirkustekniker har genomförts med lokala artister i Burma, Rwanda och Palestina. I Kenya har 82 personer, alla anställda av Hand in Hand East Africa, utbildats i våra metoder i det nystartade samarbetet Mammaekvationen som kommer att pågå under 2,5 år. Tack vare en generös gåva via Postkodlotteriet har vi kunnat genomföra en expedition till norra Jordanien där våra artister spelade föreställningar för 1925 barn som flytt kriget i Syrien. En expedition till barnhem för barn med funktionshinder finansierades i sin helhet av organisationen Vaggan där 500 barn fick drömma och leka med clownerna. Resultat i tal Föreställningar: 132 Direkta förmånstagare: Workshops: 78 Direkta förmånstagare: Childrens Holiday Camp: 4 Direkta förmånstagare: 890 Cirkusskola: 1 Direkta förmånstagare: 90 Utbildningar för ledare: 4 Direkta förmånstagare: 174 Läs mer om årets projekt nedan. 1. Kultur som Fredsbyggande (PKL Kulturstiftelse) Är ett projekt som till största del genomfördes under med ett stort clown camp i Sverige med artister från 5 länder. Efter lägret genomfördes ett antal föreställningar i Sverige och även en stor turné i respektive land. Under genomfördes den sista turnén som skedde i Rwanda och DRK. 4

5 2. Informations turné Sverige (Forum Syd och Folke Bernadotte akademin) Under våren genomfördes en informationsturné i Sverige tillsammans med artister från Sverige, Rwanda och Sydafrika. Turnén syftade till att skapa en större förståelse bland allmänheten om hur Clowner utan Gränser och partners arbetar med kultur som förändringsverktyg för och med utsatta grupper runtom i världen. 3. Syriens barn, Jordanien (PKL) Tack vare en generös gåva via Postkodlotteriet kunde vi inom ramen för Drömturnén genomföra två expeditioner (den andra i feb 2013) till norra Jordanien för att spela föreställningar för barn som flytt kriget i Syrien. Under expeditionen gjordes en film om drömmar och filmen kommer att användas som material i Drömturnén Mammaekvationen, Kenya (PKL) Mammaekvationen är ett samarbetsprojekt mellan Clowner utan Gränser och Hand in Hand som syftar till att stärka unga mammor i Kenya och deras ca barn genom att erbjuda mammorna självstärkande aktiviteter och träning i hur man startar ett litet företag. Under utbildar Clowner utan Gränser Hand in Hands lokala personal som integrerar våra metoder i sitt befintliga metodpaket. Under de kommande 2 projektåren kommer föreställningar och workshops genomföras för att nå mammorna och deras barn direkt. 5. Cirkusskola för tjejer, Palestina/Västbanken (Svenska Institutet) I de palestinska flyktinglägrena på Västbanken lever ofta flickor i en dubbelt utsatt situation då och tillåts ofta inte utöva fysiska eller kulturella uttryck. Cirkusskolan i Nablus har under en lång tid försökt nå fler flickor och genom detta projekt har kvinnliga idrottsstudenter utbildats till ledare inom cirkustekniker, ca 90 flickor har fått cirkusträning under villkor som de och deras omgivning kan acceptera. Dessutom har föreställningar spelats för ett par tusen barn i de palestinska lägren. 5

6 6. Barn på sjukhus, Palestina/Västbanken (RH) I detta projekt har vi särskilt fokuserat på att nå de barn som lever med en permanent funktionsnedsättning och sjuka barn på sjukhus. I Palestina finns inga kulturella aktiviteter specifikt för dessa barn. Under projektet genomfördes ett antal föreställningar för barnen och i de efterföljande workshopsen fanns många barn som till sin och sin omgivnings stora förvåning lärde sig att till exempel jonglera med två bollar. 7. Fantasins frihet, Moldavien (RH) I Europas fattigaste land växer en generation upp i otrygghet, utanförskap och i skuggan av ett krig. Under projektet spelades föreställningar och genomfördes workshops för barn på barnhem, fängelser, sjukhus, hem för barn med funktionshinder och även i en del byar som artisterna åkte igenom och såg barn stå och hänga. Clownerna mottas med enorm entusiasm och energi och det är tydligt att behovet av bekräftelse och lek är enormt. 8. Children s Holiday Camp, Burma (RH) Projektet hade tre delar, en svensk/burmesisk turné till barnhem och kloster, två Childrens Holiday Camp och en veckas workshops och organisationsutveckling med vår samarbetspart Art Travelers. Fokus för målgruppen var att nå de barn som bor på särskilda barnhem och kloster för barn som blivit föräldralösa efter det att de fyllt tre år- de som står utanför rätt till skolgång och adekvata hälsoåtgärder. 9. Flygande circus, Rwanda/DRK (RH) Under projektet genomfördes dels en turné i flyktinglägren i Rwanda, veckovisa träningar med gatubarn i staden Goma och organisationsutveckling och artistiska workshops med vår samarbetspart Gisenyi Acrobats. Turnén som genomfördes gick till de 6 snabbt växande flyktinglägren runt om i Rwanda och barnen var främst kongolesiska flyktingbarn. De veckovisa träningarna är ett projekt som under genomfördes för tredje året. Gisenyi Acrobats tränar gatubarn i 6

7 Goma i akrobatik som en del i deras liv som ska stå för något positivt, kreativt och framåtblickande. Organisationsutveckling och artistiska workshops genomfördes under totalt 13 dagar. 10. Barn med funktionsnedsättning, Lettland (Vaggan) Ett samarbete gjordes med organisationen Vaggan som bedriver habilitering av barn med olika funktionsnedsättningar på barnhem i Lettland. Tre artister reste under en miniturné till Riga och spelade föreställningar och gjorde workshops på Vaggans 3 barnhem i området totalt nåddes ca 500 barn. Turnén var lyckad och kommer troligen att ske även under Childrens Holiday Camp, Rwanda (Egen finansiering) Under skolloven i Rwanda finns många barn som inte har någonstans att ta vägen och som tar sin tillflykt till städernas gator. Där löper de stor risk att hamna i kriminalitet, prostitution och missbruk. Under två skollov genomförde Gisenyi Acrobats Childrens Holiday Camp i Gisenyi där 67 barn fick tak över huvudet, mat varje dag och tränades dels i fysiska aktiviteter som akrobatik och clowning, dels i engelska, matematik, datakunskap, hållbarhet och jämställdhet. 12. Drömturnén, Sverige (10 orter) (PKL Kulturstiftelsen) Projektet som ska genomföras under 2013 påbörjades. Under har förberedelser för 2013 skett samt en expedition till syriska flyktingbarn i Jordanien. Projektet syftar till att lyfta drömmar, flyktingskap och kreativitet. Under projektet kommer barn på flykt i Sverige få ta del av workshops och föreställningar, under en drömdag kommer de även att erbjudas lokala aktiviteter som kan stärka dem genom kreativitet. Under projektet kommer även en föreställning spelas på skolor för elever, personal och föräldrar som ska visa att vi alla har samma behov och drömmar. På varje ort kommer en drömdag genomföras på en större teater. I november 2013 avslutas projektet med en drömgala på Dansens Hus i Stockholm. 7

8 Informationsspridning Under året har 17 föreställningar/föreläsningar skett om Clowner utan Gränser i Sverige. Totalt har ca personer nått direkt via dessa och indirekt via skriftlig information som nått samtliga deltagare på eventen. Några av eventen har varit Barnens Kulturhus, Göteborgsvarvet, MR dagarna och insamlingskonserten Jul utan Gränser. Samarbeten med företag Under året har Clowner utan Gränser haft en stor företagssamarbetspartner, Göteborgsvarvet. valde 812 löpare att springa till förmån för Clowner utan Gränser. Samarbetet fortsätter under Ett samarbete har påbörjats med Fabege, detta kommer att utvecklas under 2013, uppträdde Clownerna på företagets kickoff. Utöver dessa samarbeten har Clowner utan Gränser under året avtalat olika företagssamarbeten i form av in natura gåvor, dessa omfattas av: Hi3G som står för våra telefonkostnader, Wisma som har bidragit med redovisning program och personaladministrationsprogram, Clearchannel som bjudit på en tunnelbanekampanj i januari 2013, 4Cycle och Epidemic Sound som bidragit med rabatterad hyra för kontoret, Kämpela bidrar med gratis och rabatterade textila trycksaker och Competens Compagnniet bidrar med professionella hemkomstsamtal till våra artister. Dessa gåvor har alla bidragit till att minska våra administrativa kostnader avsevärt. Övrig finansiering Övrig finansiering har kommit från egen insamling Radiohjälpens insamling Världens Barn, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Postkodlotteriet, Svenska Institutet, Forum Syd, Folke Bernadotte akademin och Helge Ax:sson Jonsson stiftelse. Dessutom har organisationen Vaggan finansierat en expedition till barnhem i Lettland i sin helhet. International Federation of Clowns without Borders Clowner utan Gränser är en av nio systerorganisationer i det internationella nätverket Clowns without Borders. I juni genomfördes ett internationellt möte i Paris som Pelle Hanaeus och Jennifer Vidmo deltog i. Fokus för arbetet i den internationella organisationen för var att bilda den juridiska federationen International Federation of Clowns without Borders. Under har Clowner utan Gränser samarbetat inom ramen för våra projekt med CWB Sydafrika, Spanien, Irland och Frankrike. Övrig viktig information om Clowner utan Gränsers verksamhetsår 1 juli avgick Pelle Hanaeus fån styrelsen i samband med att han blev anställd som producent i Drömturnén. Christina Strandberg blev då ordförande och Nalle Laanela kassör. Gayathri Mudigonda anställdes på halvtid under ett år i projektet Drömturnén, från september. 8

9 Under året har Clowner utan Gränser sett över och byggt upp nya strukturer för sin kommunikation, grafiska profil, kommunikationskanaler samt lanserat en ny hemsida. Clowner utan Gränser har under året flyttat sitt kansli två gånger, första gånger från Palatset som gick i konkurs andra gången från 4Cycle där vi inte fick plats då samtliga organisationer växte. Från november finns nu kansliet på åsögatan 121, hos företaget Epidemic Sound. Under året har redovisningstjänsterna flyttats från konsult till att skötas av kansliet. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I mars 2013 ansöker Clowner utan Gränser om att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. Under 2013 ingår Clowner utan Gränser i kärngruppen i Radiohjälpens insamling Världens Barn. Detta kommer att innebära mycket arbete, fokuserad insamling till Världens barn i september och oktober, det innebär även en större synlighet för oss, samt att vi under året ska betala in kr till den gemensamma kampanjbudgeten. FÖRVALTNING OCH INFORMATION Förvaltning och information Clowner utan Gränser är en ideell förening som driver verksamhet genom projektbidrag och egen insamling. Generalsekreterare: Jennifer Vidmo Styrelse: Ordförande: Pelle Hanaeus (11/4-1/7 ) Christina Strandberg (1/7 -) Vice ordförande: Christina Strandberg (fram till 1/7 ) Kassör: Christina Strandberg (fram till 1/7 ) Nalle Laanela (1/7 -) Sekreterare: Andreas Hedfors Ledamot: Anna S. Stenvinkel Ledamot: Karin Lekberg Ledamot: Camilla Rud Ledamot: Karin Svensson Ledamot: Pierre Börjesson Styrelsen har haft sex styrelsemöten ett årsmöte och en arbetsdag under. Valberedning: Kenneth Hotz och Anna Nerman Revisorer: Extern revisor: Pernilla Varverud (auktoriserad revisor) Grant Thornton Sweden AB Intern revisor: Frida Swidan 9

10 Kansli: Jennifer Vidmo, Generalsekreterare Louise Frisk, Projektledare Jessica Wallblom, Projektledare Gayathri Mudigonda, Adminitratör 1/9Pelle Hanaeus, Producent 1/7Clowner utan Gränser är medlemmar i FRII och följer FRII s kvalitetskod. Clowner utan Gränser kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och innehar 90-konto. 90 konto: Hemsida: NYCKELTAL Resultatet för uppgår till kr vilket beror på att Clowner utan Gränser lagt in större egeninsatser i flera projekt för att stödja våra samarbetsparter runt om i världen samt helt finansierat egna aktiviteter till exempel i Rwanda. Nyckeltal Andel medlemsavgifter Medlemsavgifter/Verksamhetsintäkter 2% 2% Andel insamlade medel Insamlade medel/verksamhetsintäkter 35 % 18% Andel bidrag Erhållna bidrag/verksamhetsintäkter 63 % 79% 6% 2% 88 % 95% Andel insamlingskostnader Insamlingskostnader/Insamlade medel Andel ändamålskostnader Ändamålskostnader/Verksamhetsintäkter RESULTATRÄKNING Nedan resultaträkning för verksamhetsåret är funktionsindelad. Not Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Insamlade medel Försäljning

11 Bidrag Resultat efter finansiella poster Årets resultat Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm Lager clownnäsor Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna 11

12 intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Not 2 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter inkl månadsclowner Gåvor från allmänheten Övriga insamlade medel (Radiohjälpen) Bidrag från myndigheter (inkl Sida) Bidrag Postkodstiftelsen Bidrag från övriga organisationer Bidrag från företag Försäljning clownnäsor, diplom, julkort mm Intäkt Event och Föreläsningar Öresavrundning Av ovanstående belopp har kr (: kr) betalats in via 90-kontot. Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantal anställda Kvinnor Män Redovisning av könsfördelning Styrelsen 56 % kvinnor Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Generalsekreterare Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Föreningens pensionskostnader omfattar 13

14 kollektivavtal. Avgångsvederlag Inget avgångsvederlag har utbetalats. Not 4 Ersättning till revisorer Christer Nordström Revisionsbyrå AB Revisionsarvoden Revisionsarvoden för enskilda projekt Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Utbildning Förutbetalda projektkostnader Upplupna projektintäkter Insamling Jul utan Gränser, Pro Musica Not 6 Eget kapital Ingående balans Årets resultat efter fördelning Utgående balans Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Flerårsprojekt Beräknat arvode för revision Balanserat kapital Totalt eget kapital

15 UNDERSKRIFTER Stockholm Jennifer Vidmo Generalsekreterare Per Hanæus Ordförande Christina Strandberg Vice ord/ordf./kassör Andreas Hedfors Sekreterare Anna S. Stenvinkel Ledamot Nalle Laanela Ledamot/kassör Camilla Rud Ledamot Karin Lekberg Ledamot Pierre Börjesson Ledamot Karin Svensson Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats Pernilla Varverud Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB 15

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret Organisationsnummer 802402-6521 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för 2010 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Organisationsnummer 802402-6521 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för 2013. www.skratt.nu

Läs mer

Organisationsnummer 802402-6521. Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Organisationsnummer 802402-6521. Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Sida 1 av 18 Organisationsnummer 802402-6521 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British-Swedish Chamber of Commerce Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer:

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: 802412-9408 Belopp anges i tusental kr Not RESULTATRÄKNING 1 2014-01- 01 2013-01- 01 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 8 8

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

org.nr Fastställelseintyg

org.nr Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad extern firmatecknare för Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborg Beachvolley Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Clowner utan Gränser Organisationsnummer

Clowner utan Gränser Organisationsnummer Namn Clowner utan Gränser Organisationsnummer 802402-6521 Juridisk form Ideell organisation Fastställd av styrelsen Vad vill er organisation uppnå? Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek,

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer